Certificering som systemisk coach. Læsevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificering som systemisk coach. Læsevejledning"

Transkript

1 Certificering som systemisk coach

2 til certificering som systemisk coach Page 1 of 11 til certificering som systemisk coach Nedenstående beskriver den obligatoriske og anbefalede litteratur samt en gennemgang af de enkelte modulers indhold og læsevejledning. Der kan komme ændringer i forhold til de enkelte modulers hjemmeopgaver, hvilket vil blive tilpasset løbende. Samtidig kan der komme enkelte tilføjelser til den anbefalede litteratur. Dertil er man altid velkommen til at opsøge yderligere litteratur hos vores undervisere. Obligatorisk litteratur BØGER (skal købes, udleveres ikke) Gergen, Kenneth m.fl.: Social konstruktion. Ind i samtalen. Dansk Psykologisk Forlag, 2005 Moltke, Hanne V. og Asbjørn Molly (red.): Systemisk Coaching en grundbog. Dansk Psykologisk Forlag, 2009 Pearce, Barnett W.: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Dansk Psykologisk Forlag, 2007, kap Michael White: Kort over narrative landskaber, Hans Reitzels Forlag, 2008 ARTIKLER og BOGUDDRAG (uploades elektronisk) Andersen, Tom: Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk psykologisk Forlag, 2010, kapitel 1, 2 og 3 Alrø, Helle: Kontraktens betydning i coaching. Kap. 1 i Coaching fokus på samtalen, Hans Reitzels Forlag, 2011 Berg, Kim Insoo og Szabó, Peter: Løsningsfokuseret coaching. Hans Reitzels forlag, 2007 Bjerg, Ole: Forsvar for tillid: Moralen er død, etikken længe leve! Weekendavisen 4/ Brinkmann, Svend: Tvivlens etik (Klumme i psykolognyt) Brinkmann, S. Stå fast, 2015 kap. 5: Fyr din coach. Deurzen-Smith, Emmy van: Eksistentiel samtale og terapi, afsnit 3, Hans Reitzels Forlag, 2010 Haslebo, Gitte, Relationer i organisationer, kap Haslebo m.fl.: Lederen som coach forskellige vinkler på magt og etik Hede, Tobias Dam: Coaching samtalekunst og ledelsesdisciplin. Samfundslitteratur, 2010 (kapitel 7) Kjeldsen, Rudolf og Kasper Assing Smith: Kognitiv coaching bag enhver følelse står en tanke. Erhvervspsykologi vol. 2, nr. 4, 2004 Kure, Nikolaj, Kim Martin Nielsen og Niels-Henrik Sørensen: Narrativ teori historier om ledelse, Kapitel 3 under del 2 i antologien Systemisk ledelse teori og praksis (Molly Søholm m.fl., red.)

3 Lykke, Trille Frodelund og Jakob H. Pedersen: Kollegafællesskabets velsignelser og forbandelser i supervision. Molly, Asbjørn: Visuelle stilladser i teamcoaching Molly Søholm, Thorkil m.fl.: Ledelsesbaseret coaching. Lindhardt og Ringhof 2013, afsnit 1+2 Nitschke, H.: Fanget i selvrefleksionens spejlkabinet (kapitel i Coaching i perspektiv) Olsen Thorkild: At blive en anden, 6 billeder på personlig og professionel udvikling. Erhvervspsykologi nummer 4, 2006 og på Olsen, Thorkild: Når vi kløjs i kommunikationen. Erhvervspsykologi nr. 2, 2005, findes på Stegeager, N. og Asbjørn Molly: Mønstre der forbinder. Nedslag i den systemiske teoris historie. Kapitel i antologien Systemisk ledelse teori og praksis (Søholm m.fl., red.) Stelter, Reinhard: Fremtidsdrømme hvilken vej bør coaching gå? bragt i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag Søltoft, Pia: Kierkegaard som coach? Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 1, 2008 Storch m.fl.: Teambaserede organisationer i praksis kap. 1+2 Strøier, Vibe: Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed Tomm, Karl: Artikel i tre dele: Planlægning som en 4. retningslinie for terapeuten Refleksiv udspørgen som middel til at fremme selvhelbredelse Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Willert, Søren og Sønderskov, Jacob: Samtaler om det væsentlige artikel fra i Erhvervspsykologi, 2015 Willert, Søren: Spejling som interventionsform i professionelle samtaler kap. 7 i Coaching fokus på samtalen, Ziethen, Morten og Lars Frølund.: Relationel eksistentialisme. Erhvervspsykologi nr. 1, 2011

4 DIVERSE: EMCC: Competence Framework (slide med definitioner og capability indicators for senior practitioner level, kolonne tre i skemaet). Studiehåndbog EMCC- Etiske regler ØVRIG ANBEFALET LITTERATUR Alrø, Helle et al: Coaching fokus på samtalen, Hans Reitzels Forlag, 2011 (Bog) Nørlem, Jacob red.: Coachingens landskaber nye veje, andre samtaler, 2012, Hans Reitzels Forlag (Bog) Laursen, Erik et al.: Coaching i organisationer ledelse, magt og læring, Hans Reitzels Forlag, 2011 Gørtz, Kim og Prehn, Anette (red.): Coaching i perspektiv. Hans Reitzels Forlag 2008 Gørtz + Gaihede, Tine; Coaching i nyt perspektiv, Isaksen, Henrik og Jacobsen, Morten: Storycoaching, Kapitel i Erhvervspsykologi Thorbjørn Hansen, Finn: De eksistentielle spørgsmål trænger sig på kap. Uddrag fra At stå i det åbne, 2008, Hans Reitzels Forlag Isaksen, Henrik og Kirk, Ulrich: Mindful Coaching en forskningsbaseret tilgang til mindfulness og nærvær i den professionelle hjælpesamtale Stern, Daniel: Det nuværende øjeblik Cecchin og Lane: Uærbødighed og fordomme Lykke, Trille Frodelund og Jakob H. Pedersen: Kollegafællesskabets velsignelser og forbandelser i supervision. Erhvervspsykologisk Tidsskrift Shotter, J., 2007: Not forget Tom Andersens : Human Systems, 18., Haslebo, Gitte: Relationer i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag 2004 Molly Søholm, Thorkil m.fl: Ledelsesbaseret coaching. Børsens forlag, 2006 Zahavi, D.: Som en gysen gennem kroppen, artikel bragt i Weekendavisen, 24. april 2015 Ziethen, M. et al: Anerkendelse om anerkendelse, genkendelse og værdsættelse. Upubliceret artikel Ziethen, Morten: om uærbødighed et begreb genbesøges, Erhvervspsykologi, vol 7., nummer 3, 2009

5 Indhold og læsning på modulerne I det følgende præsenteres de enkelte modulers indhold samt modulernes litteratur fordelt på obligatorisk og anbefalet. Underviserne vil dertil kunne supplere med yderligere litteratur efter interesse. MODUL 1 Introduktion til systemisk coaching Teori om kommunikation og sociale systemer Samtalestyring, sprogspil og nysgerrighed Coaching som fænomen i tiden Kontakt og kontrakt mellem coach og fokusperson Hjemmeopgave til modul 2: Coachsamtaler 1:1 med udgangspunkt i det lærte fokus på indholds- og metaniveau og spørgsmålstyper. Litteratur før modul 1: Introduktion + kapitel 1, 4 og 5 i Moltke, Hanne V. og Asbjørn Molly (red.): Systemisk Coaching en grundbog. Brinkmann, Svend: Tvivlens etik (Klumme i psykolognyt) Studiehåndbog til coach uddannelsen. EMCC: Competence Framework (slide med definitioner og capability indicators for senior practitioner level, kolonne tre i skemaet). EMCC: Etiske regler (PDF-dokument på fire sider) Alrø, Helle et al.: Coaching-samtalen i Coachingens landskaber nye veje, andre samtaler, Hans Reitzels Forlag, 2012 Kledal, Annette: Coaching med fokus på løsninger bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag MODUL 2 Anerkendelse og spørgsmålstyper Spørgeteknikker med et systemisk og cirkulært afsæt Spørgeteknikker inspireret af den anerkendende- og værdsættende tilgang (AI) Anerkendende feedback og praksis Coachens refleksivitet og kontekstbevidsthed Hjemmeopgave til modul 3: Coachsamtaler 1:1 med udgangspunkt i det lærte, fokus på den anerkendende tilgang. Tal i læringsgrupperne om EMCC-kompetencen egenudvikling Litteratur til modul 2:

6 Grundbog i systemisk coaching, kap. 3, 6,7 EMCCs competence framework (læses løbende gennem uddannelsen), Tomm, Karl: Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål? Tomm, Karl: Refleksiv udspørgen som middel til at fremme selvhelbredelse Ziethen, M. et al: Anerkendelse om anerkendelse, genkendelse og værdsættelse. Upubliceret artikel Fogh Kirkeby, Ole: Coaching intimteknologiens indtog?, bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag Zahavi, D.: Som en gysen gennem kroppen, artikel bragt i Weekendavisen, 24. april 2015 MODUL 3 Løsningsfokuseret coaching Løsningsfokuserede tilgang i coaching (LØFT) Hypotesedannelse Det reflekterende team Kommunikative positioner (Karl Tomm) Hjemmeopgave til modul 4: Tal i læringsgruppen om EMCC-kompetencen muliggøre indsigt og læring Litteratur til modul 3: Andersen, Tom: Reflekterende processer kap. 1, 2 og 3 (uddrag) Berg, Kim Insoo og Szabó, Peter: Løsningsfokuseret coaching, kapitel 1 Moltke og Molly, Grundbog i Systemisk coaching kap. 2, 8 og 10 Lykke, Trille Frodelund og Jakob H. Pedersen: Kollegafællesskabets velsignelser og forbandelser i supervision. Erhvervspsykologisk Tidsskrift Shotter, J., 2007: Not forget Tom Andersens : Human Systems, 18., M. Grant, Anthony: 2015: Målfokuseret coaching evidensbaseret model for undervisning og praksis i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag. Drake, David B og Brennan, Diane: Grundlag for håb kritiske samtaler om coachingens fremtid bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag Drake, David B.: Dynamisk Evidens bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag

7 MODUL 4 CMM og teamcoaching Domæneteori Coordinated management of meaning (CMM) Grundredskaber i teamcoaching: struktureret dialog og brobygningsspørgsmål Konflikthåndtering Visuelle stilladser Hjemmeopgave til modul 5: Tal om EMCC-kompetencen: håndtering af kontrakten. Litteratur til modul 4: Molly, Asbjørn: Visuelle stilladser i teamcoaching kapitel i Haslebo: Relationer i organisationer Storch m.fl: Teambaserede organisationer i praksis kap. 1+2 Moltke og Molly, Grundbog i systemisk coaching kap. 11, 12, 13 Alrø, Helle: Kontraktens betydning i coaching. Kap. 1 i Coaching fokus på samtalen, Hans Reitzels Forlag, 2011 Olsen, Thorkild: Når vi kløjs i kommunikationen, Erhvervspsykologi nr. 2, 2005, findes på Pearce, Barnet: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, kap 1-8 Tomm, Karl: Planlægning som en 4. retningslinie for terapeuten. Molly Søholm, Thorkild et al: Ledelsesbaseret Teamcoaching : bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag Clutterbuck, David: Teamcoaching bragt i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag MODUL 5 Magt og etik i coaching Magt og etik i coachrummet herunder moderne magt Ledelsesbaseret coaching Socialkonstruktionisme og fokus på sprog og relationer Coaching i din organisatoriske kontekst Hjemmeopgave til modul 6: Teamcoaching eller coaching 1:1 med udgangspunkt i det lærte. Litteratur til modul 5: Gergen, K m.fl.: Social konstruktion. Ind i samtalen.

8 Moltke og Molly: Grundbog i systemisk coaching, kap. 14 og 15 Haslebo m.fl.: Lederen som coach forskellige vinkler på magt og etik Kapitel 1 og 2 i Søholm, T.M. m.fl.: Ledelsesbaseret coaching Hede, Tobias Dam: Coaching samtalekunst og ledelsesdisciplin. Samfundslitteratur, 2010 (kapitel 7) Møller Janniche, Per et al.: Coaching i organisationer ledelse, magt og læring Kap. 4 i Coachingens landskaber nye veje, andre samtaler, Hans Reitzels Forlag, 2011 Nørgaard Dahl, Poul: Et landkort over organisatorisk coaching, kap. 2 i Coaching og organisationer ledelse, magt og læring Render Nielsen, Lise og Willert, Søren: Ledelsesbaseret coaching som organisatorisk læringskontekst kap. 5 i Coaching og organisationer ledelse, magt og læring Desuden herfra og frem til eksamen gennemførelse af 10 dokumenterede coachsamtaler samt efter refleksion sammen med fokuspersonen i 3 tilfælde. Der kan være et vist overlap mellem de 7-10 personer, man bruger til den ene respondentanalyse og de 10 samtaler, man viser dokumentation for. Men husk: Jo flere coachkilometer du får i benene inden din eksamen, jo bedre. Så for din egen skyld gennemfør gerne så mange samtaler som muligt. SAMTALE 1 Samtale 1 fokuserer på feedbackrapporterne, som er genereret frem til nu. Med afsæt heri coacher I hinanden, med supervision og målrettet feedback fra underviser MODUL 6 Narrativ coaching Narrativ tilgang til coaching Eksternalisering i samtaler og klubmedlemsskaber Genforfatning, remembering og det narratives forståelse af agenthed Organisationer som fortællinger og identitet Tal om EMCC-kompetencen selvforståelse. Iagttag dig selv positioneret og overvej hvordan du positionerer andre Litteratur til modul 6: Kapitel 9-10 i Grundbog i systemisk coaching. Kure, Nikolaj, Kim Martin Nielsen og Niels-Henrik Sørensen: Narrativ teori historier om ledelse, Kapitel 3 under del 2 i antologien Systemisk ledelse teori og praksis (Molly Søholm m.fl., red.)

9 White, Michael: Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag, 2007 (Indledning + kap 1: s ) White, Michael: Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels Forlag, 2007 (Kap. 2, 3 og 5) Jensen, Dorthe et al: Karrierecoaching at finde sin vej, og at finde sin egen stemme kap. 8 i Coaching og organisationer ledelse, magt og læring Isaksen, Henrik og Jacobsen, Morten: Storycoaching, Kapitel i Erhvervspsykologi Mølbjerg Jørgensen, Kenneth: Narrativ og storytelling i organisatorisk coaching kap. 4 i Coaching og organisationer ledelse, magt og læring MODUL 7 Nærvær og stemthed i coaching Eksistentiel coaching Coachens tilstedeværelse og nærvær i coaching Nonverbale faktorer i coaching Narrativ tilgang til coaching Hjemmeopgave til modul 8: Coaching 1:1 med udgangspunkt i det lærte. Tag noter og tag dem med Tal om EMCC-kompetencen evaluering Litteratur til modul 7: Ziethen og Frølund: Relationel eksistentialisme Bjerg, Ole: Forsvar for tillid: Moralen er død, etikken længe leve! Weekendavisen 4/ Søltoft, Pia: Kierkegaard som coach? Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 1, 2008 Willert, Søren og Sønderskov, Jacob: Samtaler om det væsentlige artikel fra i Erhvervspsykologi Deurzen-Smith, Emmy van: Eksistentiel samtale og terapi, afsnit 3, Hans Reitzels Forlag, 2010 Willert, Søren: Spejling som interventionsform i professionelle samtaler kap. 7 i Coaching fokus på samtalen, Stern, Daniel: det nuværende øjeblik, uddrag Thorbjørn Hansen, Finn: De eksistentielle spørgsmål trænger sig på kap. Uddrag fra At stå i det åbne, 2008, Hans Reitzels Forlag Isaksen, Henrik og Kirk, Ulrich: Mindful Coaching en forskningsbaseret tilgang til mindfulness og nærvær i den professionelle hjælpesamtale Thøgersen, Ulla: Kroppen som udtryksrum: Fænomenologiske perspektiver på samtalens grundlag, flow og læringspotentiale kap. 7 i Coaching fokus på samtalen

10 Prehn, Annette: Framestorm vejen til et fleksibelt mindset bragt i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag MODUL 8 Personlig stil og eksamen Fokus på din personlige stil og videreudvikling som coach Eksamensforberedelse Coaching i samtiden nyeste viden og perspektiver Hjemmeopgave til modul 9: Coaching 1:1 med udgangspunkt i det lærte. Tal om EMCC-kompetencen resultater og handlingsorientering Litteratur til modul 8: EMCC: Competence Framework (se definitioner og capability indicators for senior practitioner level, kolonne tre i skemaet) et genbesøg Olsen, T: At blive en anden. Erhvervspsykologi nr Brinkmann, S. Stå fast, kap. Fyr din coach. Nitschke, H.: Fanget i selvrefleksionens spejlkabinet (kapitel i Coaching i perspektiv) Stegeager, N. og Asbjørn Molly: Mønstre der forbinder. Nedslag i den systemiske teoris historie. Kapitel i antologien Systemisk ledelse teori og praksis (Søholm m.fl., red.) Stelter, Reinhard: Fremtidsdrømme hvilken vej bør coaching gå? bragt i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag Oestrich, Irene Henriette: Kognitiv coaching når der ønskes effektivitet bragt i Coaching i nyt Perspektiv, 2015, Hans Reitzels Forlag Almeborg, Sanne: Coachens personlige kvaliteter kap. 2 i Coaching fokus på samtalen Gørtz, Kim: Længe leve hurraforskning? om metoder til måling og vurdering af coaching bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag Lystbæk, Christian T.: Hen imod en afmystificering af coaching skitser til et dialogfilosofisk grundlag for coaching bragt i Coaching i Perspektiv, 2008, Hans Reitzels Forlag Hjemmeopgave efter modul 8: Tal om EMCC-kompetencen Brug af modeller og teknikker SAMTALE 2 Samtale 2 er målrettet vejledning af synopsis og forberedelse til eksamen

11 Copenhagen, London, Hongkong Mannaz Ltd. Suite /F Ovest 77 Wing Lok Street Sheung Wan Hong Kong T:

Certificering som systemisk coach

Certificering som systemisk coach Certificering som systemisk coach Nedenstående beskriver den obligatoriske og anbefalede litteratur samt en gennemgang af de enkelte modulers indhold og læsevejledning. Der kan komme ændringer i forhold

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret)

Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Certificeret systemisk coach (EMCCakkrediteret) Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau Samtaler og

Læs mere

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb) Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau 63.900 DKK

Læs mere

Certificering (overbygning på Professionel coaching)

Certificering (overbygning på Professionel coaching) Certificering (overbygning på Professionel coaching) Bliv certificeret som systemisk coach på EMCC-akkrediteret coachuddannelse Skab resultater gennem refleksiv coachingpraksis Oplever du at have nået

Læs mere

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering Avanceret coaching Samtaler, der virker Møder, ledelseskommunikation og daglige snakke mellem medarbejdere. Organisationer består af mange samtaler, men det er ikke altid, at samtalerne bidrager til udvikling,

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Samlet certificering som systemisk coach

Samlet certificering som systemisk coach Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde

Læs mere

Kollegasparring giv den faglige samtale et boost!

Kollegasparring giv den faglige samtale et boost! Kollegasparring giv den faglige samtale et boost! #1: Hvad? En struktureret faglig samtale mellem kolleger. 3 Faglig snak vs. kollegasparring Person 1 Sparringspartner Udfordring Fokusperson Person 2 Udfordring

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Professionel coaching (EMCC-akkrediteret)

Professionel coaching (EMCC-akkrediteret) Professionel coaching (EMCC-akkrediteret) Coaching som udviklingsværktøj God kommunikation mellem medarbejdere og kolleger bidrager til resultater og højere effektivitet. Det kan bl.a. styrkes ved brug

Læs mere

Proceskonsulentforløb

Proceskonsulentforløb Proceskonsulentforløb Maj 2016 Institut for Ledelse og Forvaltning Professionshøjskolen Metropol Ledelsesuddannelserne Baggrund Bibliotekernes opgave som driver af og facilitatorer i tværfaglige samarbejder

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation. Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Præsentation 2007-2010: Ansat i DSR som phdstuderende i samarbejde med CBS 2011:

Læs mere

HvemKan s udvikling/rejse indenfor teoretiske og pædagogiske tilgange

HvemKan s udvikling/rejse indenfor teoretiske og pædagogiske tilgange HvemKan s udvikling/rejse indenfor teoretiske og pædagogiske tilgange I HvemKan arbejdes der med anerkendelse, narrativ praksis og positive tilgange til borgerne. I HvemKan er vi inspireret af det Peter

Læs mere

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching Dag 3 Modul 3 1 Udvidet feedback Som feedbacker har man: Styr på tiden Fokus på kropssprog Fokus på anvendelse af den pågældende model 2 Coachen som gamemaster W. Barnett Pearce Gamemasterens dobbelte

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Fælles børne- og ungesyn. // Revitaliseret 2016

Fælles børne- og ungesyn. // Revitaliseret 2016 Fælles børne- og ungesyn Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FÆLLES BØRNE- OG UNGESYN.... 4 Det systemiske perspektiv... 4 Grundprincipper... 4 Det anerkendende perspektiv.... 5 Grundprincipper... 5 Det

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

Coachuddannelse med eksamensbevis og klar til ICF-certificering

Coachuddannelse med eksamensbevis og klar til ICF-certificering Coachuddannelse med eksamensbevis og klar til ICF-certificering Indhold: A. Coaching B. Værdien af coaching C. Uddannelsens indhold D. Læringsmiljø E. Målgruppe F. Certificering via International Coach

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

CERTIFICERET SYSTEMISK COACH (EMCC-AKKREDITERET) HOS ATTRACTORKURSER KAN DU BLIVE CERTIFICERET SYSTEMISK COACH.

CERTIFICERET SYSTEMISK COACH (EMCC-AKKREDITERET) HOS ATTRACTORKURSER KAN DU BLIVE CERTIFICERET SYSTEMISK COACH. CERTIFICERET SYSTEMISK COACH (EMCC-AKKREDITERET) HOS ATTRACTORKURSER KAN DU BLIVE CERTIFICERET SYSTEMISK COACH. WWW.ATTRACTOR.DK/COACH HVORFOR CERTIFICERET SYSTEMISK COACH? Den systemiske og anerkendende

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Mads Hermansen Ole Løw Vibeke Petersen Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Kommunikation

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010 1: Hvilket studium er du optaget på: Respondenter Procent politik, administration og samfundsfag 23 10,0% erhvervsjura 25 10,9% erhvervsøkonomi 36 15,7% historie 17 7,4% Jura 25 10,9% samfundsøkonomi 10

Læs mere

CASE OM FAGLIG LEDELSE AF KVALITET I DAGTILBUD

CASE OM FAGLIG LEDELSE AF KVALITET I DAGTILBUD CASE OM FAGLIG LEDELSE AF KVALITET I DAGTILBUD - FORBEREDELSESTID ER NOGET VI STJÆLER ELLER GIVER HINANDEN Publiceret: 3. december 2018 ABSTRACT Casen tager afsæt i to pædagogers frustrationer over, at

Læs mere

ALBERG & THYGESEN COACHUDDANNELSEN. K a l u n d b o r g K o m m u n e

ALBERG & THYGESEN COACHUDDANNELSEN. K a l u n d b o r g K o m m u n e ALBERG & THYGESEN COACHUDDANNELSEN K a l u n d b o r g K o m m u n e 2 0 1 5 Undervisningen TEORI + COACHING I PRAKSIS REFLEKSION EGEN TILSTAND KONSTRUKTIV FEEDBACK Definitionen Coaching er en udforskende

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på

Læs mere

MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER

MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER MØDELEDELSE I HVERDAGEN SKAB BEDRE MØDER FOR DIG OG DINE KOLLEGER PROGRAM: Kl.09.00-11.45: Velkomst og check in Øvelse med udgangspunkt i hjemmeopgaven Oplæg: Når vi kommunikerer i en organisation Oplæg:

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching

Ledelsesbaseret coaching Ledelsesbaseret coaching Styrk dine ledelsessamtaler, og opnå bedre resultater. Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsescoaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Psykologi og kommunikation ECTS-POINT 10 ANTAL TIMER 70 GÆLDENDE FRA August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål formål

Læs mere

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom!

Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom! Fortællinger skaber en ramme at forstå både fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder i. Vi skal starte med at arbejde med sprogets delelementer.

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

Sundhedsfaglig supervision i tværfaglige teams

Sundhedsfaglig supervision i tværfaglige teams 1 Af Rikke Kjær Jensen. Sundhedsfaglig supervision i tværfaglige teams - med fortællingen om det rådne æg Sundhedsfaglige supervisorer, som går i gang med at supervisere tværfaglige teams, kan hente relevante

Læs mere

Projektstyring og projektledelse E

Projektstyring og projektledelse E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 25 14,9% erhvervsjura 16 9,5% erhvervsøkonomi 25 14,9% historie 10 6,0% Jura 28 16,7% samfundsøkonomi 7 4,2% socialrådgivning

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching KIT ets muligheder- CASES

Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching KIT ets muligheder- CASES 3D COACHING Oplæg v EMCC konference 31 oktober 2013 af Trine Paludan www.3dcoaching.dk OPLÆG Baggrund for 3D COACHING og artiklen til EMCC Fra CO-DESIGN til COACHING. Et Coaching KIT s tilblivelse Coaching

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi DIOPOLLONUDDANNELSE 2004/2005 Familier med alkoholproblemer samt børnene og de unge KURSUSPLAN 14. og 15. 3 2005: ALKOHOLPROBLEMER.

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i HR Ob.1: Den strategiske HR-funktion Formål - Hellerup Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale netværksrelationer Indholdsfortegnelse

Udviklingshæmmede og sociale netværksrelationer Indholdsfortegnelse Udviklingshæmmede og sociale netværksrelationer Indholdsfortegnelse Indledning...2 Kapitel 1...3 Metodevalg...3 Kapitel 2...3 Teoridelen...3 Kapitel 3...5 Analyse og metodedel...5 Kapitel 4...6 Konklusion/perspektivering...6

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Præsentationsteknik 5 ECTS svarende til 16 timer pr. uge Underviser: Helle Bro Groth Dato:

Præsentationsteknik 5 ECTS svarende til 16 timer pr. uge Underviser: Helle Bro Groth Dato: Flowplan Fag: Præsentationsteknik 5 ECTS svarende til 16 timer pr. uge Underviser: Helle Bro Groth Dato: 04.09.2017 Webinarrum: https://c.deic.dk/hbr/ Ændringer i flowplanen kan og vil forekomme. Tjek

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

FEEDBACK: KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I SKOLEHAVERNE

FEEDBACK: KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I SKOLEHAVERNE FEEDBACK: KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I SKOLEHAVERNE Modul 1 4.4.2017 Karen Wistoft, professor, ph.d. Formål - Feedback At introducere til feedback i form af kollegial supervision eller sparring

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer Forår 2019 Coaching i organisationer 8 dage Njalsgade 19D 1. Sal 2300 København S CVR: 37475238 kontakt@feedwork.dk +45 27 11 99 01 www.feedwork.dk Rammer Op til 25 deltagere pr hold Varighed: 8 dage x

Læs mere

Temadag om supervision

Temadag om supervision Gør tanke til handling VIA University College Temadag om supervision v/ Oktober 2019 Dagens program Kl. 9.00-9.20 Kl. 9.20-10.10 Kl. 10.20-11.10 Kl. 11.20-12.00 Kl. 12.00-12.40 Kl. 12.40-13.45 Kl. 13.45-14.00

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Sensemaking og coaching Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Agenda Mål med i dag Lidt om mig Sensemaking nogle teoretiske kernepunkter Relationen mellem mening og handling Sensemaking og identitetsskabelse

Læs mere

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 6, nr. 1, 2011.

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 6, nr. 1, 2011. Skal MUS på MUSeum? eller kan et fornyet MUS-koncept anvendes til at udvikle relationelle kompetencer i en organisation? Jørgen Kronborg Masterstuderende i Organisatorisk Coaching Institut for Læring og

Læs mere

Coachingens psykologier i teori og praksis

Coachingens psykologier i teori og praksis Coachingens psykologier i teori og praksis Modul 1, d. 16. september 2010 Systemisk og narrativ tilgang Thomas Mosfeldt Agenda Systemiske blikke, sociale konstruktioner, cirkulær tænkning hvad handler

Læs mere

Mesterlæreforløb i Flerfamiliearbejde. Henriette Wilson - Poppelgården Peter Madelung - Kobberbakkeskolen Mai Juul Andersen - Poppelgården

Mesterlæreforløb i Flerfamiliearbejde. Henriette Wilson - Poppelgården Peter Madelung - Kobberbakkeskolen Mai Juul Andersen - Poppelgården Mesterlæreforløb i Flerfamiliearbejde Henriette Wilson - Poppelgården Peter Madelung - Kobberbakkeskolen Mai Juul Andersen - Poppelgården Beskrivelse af forløbet Vi vil med oplæg og øvelser sikre at I

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læring i praksis gennem undervisning og forskning

Læring i praksis gennem undervisning og forskning Læring i praksis gennem undervisning og forskning Poula Helth Københavns Universitet 29. September 2015 Poula Helth: Ph.d. stud. i læring i praksis CVL/CBS Ekstern lektor CBS Underviser i personligt lederskab

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder

Forord. Den protreptiske samtale hjælper den enkelte medarbejder og leder FORORD 7 Forord Som leder er det væsentligt at kunne reflektere over værdier på et meget højt plan, fordi det er med til at give overskud af mening og få mennesker til at tage ansvar. Ledelse handler meget

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

UNIK COACHUDDANNELSE

UNIK COACHUDDANNELSE FORSKNING - INNOVATION - VIDEREUDDANNELSE UNIK COACHUDDANNELSE 2019-2020 Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers 2. Eksternalisering 3. Kollektiv narrativ

Læs mere