Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland"

Transkript

1 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer - pension... 5 Ny overenskomst... 6 Ny BPA-vejledning... 9 For dyr i drift?... 9 Jobtavlen Medlemsindlæg:"Retur til Aalborg" 11 Generalforsamlingen Mød bestyrelsen Møde med andre klubber Aktiviteter Kære medlem Det er blevet forår, alting spirer og bliver grønt. Selv om meget i vores lille verden ser sort ud, bringer forårets lys et budskab om forandring og håb. Jeg er nødt til at tro på, at der også er håb for os! Vi har været igennem en benhård omgang, med ny BPA-lovgivning, en alenlang implementeringsperiode, usikkerhed om hjælpernes løn, nogle steder endda forringelser og revisiteringer. For nogle brugere har revisiteringen medført forbedringer, for nogle status quo og for andre forringelser. Jeg ved, at mange har påklaget afgørelser og kan kun håbe, at ankesystemet forstår formålet med BPA og vurderer klagerne i det lys. Det er blevet en udbredt kommunal sport at sætte skønnet under regel. Det kaldes kvalitetsstandarder eller servicestandarder. Kommunen beslutter nogle retningslinjer for bevilling af en ydelse, som så efterfølgende reelt ophøjes til lokal lov. Det er ulovligt, at sætte skønnet under regel, men det er utroligt svært at bevise. Når kommunen blot siger, at den har skønnet konkret og individuelt, tages det som regel for pålydende i ankesystemet. Hvad skal vi dog med sociallovgivningen, og hvad skal vi med veluddannede socialrådgivere, når kommunalpolitikere og økonomer selv kan klare ærterne? KL vil i øvrigt gerne ændre ankesystemet, for det er svært for kommunerne at styre økonomien, når ankesystemet efterfølgende ændrer deres (ulovlige) afgørelser. Jeg får gåsehud ved tanken! Det gav også gåsehud, da debatten om det alt for dyre handicapområde for nyligt blussede op, med forslaget om, at brugere med

2 Side 2 Nyhedsbrev nr døgnhjælp nok kan passes billigere på institutioner. Der er jagtsæson for mennesker med et handicap, og vi skal acceptere, at vi får skylden for besparelser på børnepasning, på skoleområdet, i ældreplejen mv. Verden gik af lave med kommunalreformen, og vi er kommet slemt i klemme! Det var langt mere trygt at være borger med et vidtgående handicap, da kommunen ikke havde et økonomisk incitament til at beskære bevillinger til hjælpeordning/bpa. Med den gamle grundtakstfinansiering hæftede kommunen kun for et mindre beløb, amtet betalte resten. Nu skal vi høre for forbedringer, der angiveligt har betydet, at handicapområdet truer andre velfærdsydelser. Men de forbedringer vi har fået, eksempelvis til BPA, er betalt af Satspuljen og hvor kommer den fra? Jo, den finansieres blandt andet af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, idet man tager 0,3 % af det beløb, som ydelserne skulle have været pristalsreguleret med og putter i Satspuljen. Når kommunerne belastes af forbedringer på handicapområdet, kompenseres de via bloktilskuddet og beløbet tages fra Satspuljen. De forbedrede løn- og ansættelsesforhold til hjælperne, som blandt andet var formålet med BPAlovgivningen, er altså finansieret af os brugere. Alligevel blev lønnen pludselig et spareobjekt og nogle kommuner fjernede lønelementer, som hjælperne ellers havde fået i en årrække, som f.eks. den sjette ferieuge. Det bliver spændende at se, om kommunerne anerkender den nye handicaphjælperoverenskomst. Hvis de ikke gør det, er det ikke et spørgsmål om manglende kompensation overenskomsten svarer nemlig nøjagtigt til det, kommunerne som minimum skal beregne, når de laver en lovlig udmåling med udgangspunkt i SoSu-overenskomsten. Så er det derimod et spørgsmål om, at de ikke vil anerkende, at handicaphjælperes løn skal fastsættes af arbejdsmarkedet parter, frem for af kommunalpolitikere og højtlønnede kommunale DJØFer! Mens vi venter på en afklaring af handicapgyseren og i øvrigt på folketingsvalg, vil jeg anbefale, at du kaster din opmærksomhed på vores aktivitetskalender. Den nærmeste tid byder både på et spændende arrangement med en diætist, den 16. maj, og en sommerudflugt til Mariager Saltcenter, d. 1. juni! Husk at tilmelde dig hurtigt! Med ønsker om en god og varm sommer! Lotte Mørkhøj, formand Besøg klubbens hjemmeside på

3 Side 3 Nyhedsbrev nr Valg af BPA-udbyder Med BPA blev det muligt for brugeren at afgive arbejdsgiveransvaret. Mange af de nordjyske kommuner har været langsomme med at implementere den nye lovgivning, men nu er alle klar og mange brugere overvejer derfor nu, om de skal afgive deres arbejdsgiveransvar og i så fald til hvem. Vi har før opfordret til, at man tænker sig godt om, når man skal vælge udbyder det vil vi gerne gentage! Ikke alle firmaer er desværre lige gode og seriøse! Opgavefordelingen Nogle firmaer tilbyder at varetage ganske mange opgaver for brugeren, blandt andet at udpege hjælpere og lave vagtplan, eller at deltage i personalemøder og ansættelsessamtaler. Nogle brugere kan have et særligt behov, men i udgangspunktet er det ikke meningen, at de nævnte opgaver skal overdrages til udbyderen og betaling herfor indgår ikke i kommunernes normale administrationsbidrag. Arbejdsgiverens opgaver de opgaver, brugeren afgiver med arbejdsgiveransvaret: Ansættelse af hjælpere sikre at der laves korrekt udformede ansættelsesbeviser indenfor fristen Afskedigelse af hjælpere sikre at opsigelsen er lovlig Udbetale løn, indberette skat, betale feriepenge m.v., indbetale bidrag til ATP og barselsfond Tegne de lovpligtige forsikringer Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Brugerens opgaver de opgaver arbejdsleder fortsat selv skal varetage: Lave vagtplan, sammen med og for hjælperne Lave jobbeskrivelse og jobopslag /annoncer Udvælge hjælpere, herunder at afholde ansættelsessamtaler Varetage oplæring og den daglige instruktion af hjælperne Afholde personalemøder med hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdsfordelingen ovenfor fremgår af BPA-vejledningens punkt 10 og 11. Hvis udbyderen tilbyder at varetage opgaver, som ikke er dækket af kommunens betaling, er der to muligheder, enten skal udbyderen arbejde gratis, eller også må de bede om yderligere betaling. Enkelte brugere kan have et særligt behov, som kommunen kan/skal/vil betale for at afhjælpe f.eks. hvis ordningen er ny, eller der er knas i samarbejdet i hjælperteamet, men herudover vil kommunen sandsynligvis fastholde, at brugeren selv skal løse arbejdslederopgaverne. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

4 Side 4 Nyhedsbrev nr Vi vil advare imod, at man overdrager arbejdslederopgaver til udbyderen, med mindre det er nødvendigt og efter aftale med kommunen. Udover det bliver svært at få kommunen til at betale, er det grundlæggende risikabelt at udvande arbejdslederopgaven. Det unikke ved BPA er, at brugeren selv udvælger hjælpere og selv planlægger, hvem der skal på arbejde og hvornår. Det er det, der adskiller BPA fra kommunal bistandspleje, og det der gør hele forskellen, mellem selv at kunne bestemme og at blive serviceret. Hvis man fravælger at bruge de særlige muligheder der følger med BPA, kan det være nærliggende for kommunen at beslutte, at man er tilstrækkeligt kompenseret med en anden type hjælp. Det er et kæmpe ansvar og arbejde at være arbejdsgiver. Det er derfor en god mulighed, at arbejdsgiveransvaret nu kan overdrages til andre. Men, det er også en stor opgave at være arbejdsleder og det er ikke hensigten, at man med afgivelsen af arbejdsgiveransvaret skal fritages for alle administrative opgaver. Man har fortsat ansvaret for at overholde bevillingen (ikke at bruge flere timer end bevilget) og har som nævnt fortsat ansvaret for at udpege hjælpere, for planlægningen, instruktion af hjælperne mv. Forskellen er, at med arbejdsgiveransvaret overtager udbyderen det juridiske ansvar og så naturligvis, at udbyderen kan råde og vejlede, hvor man som bruger med arbejdsgiveransvaret står helt alene. Pas på gode tilbud! Vi har hørt, at mindst en udbyder tilbyder hjælperne en højere løn, end der er indeholdt i kommunens bevilling. Hvis man får sådan et godt tilbud, bør man være meget kritisk og forsigtig! Hvis et firma udbetaler løn ud over det bevilgede, eller leverer andre ydelser (vikar, rådgivning og andet), der ikke udtrykkeligt fremgår af bevillingen, kan regningen ende hos brugeren selv! Vi anbefaler, at man beder om løbende indsigt i alle regninger, der sendes til kommunen og holder øje med, at der kun kræves betaling for de leverede ydelser. Desuden, at man holder nøje regnskab med timeforbruget. Husk, kontrakten med udbyderen er en aftale mellem bruger og udbyder, og den forpligter ikke kommunen til ekstra udbetalinger! Hvad skal jeg vælge? Som markedet ser ud lige nu, tør vi ikke pege på nogen af de private udbydere. Vi håber, at der snart kommer en form for certificering, så det bliver mere gennemskueligt, hvordan de private udbydere arbejder og hvad de præcist tilbyder. Vi tør pt. kun anbefale brugernes egen organisation LOBPA. LOBPA blev startet af repræsentanter fra handicaporganisationerne og ledes nu af Besøg klubbens hjemmeside på

5 Side 5 Nyhedsbrev nr en bestyrelse, hvor alle selv har BPA. Det betyder, at det er brugere af BPA der beslutter, hvilke værdier der skal være bærende i LOBPA. LOBPA har tiltrådt handicaphjælperoverenskomsten og drives på non-profit basis. Det vil sige, at LOBPA ikke skal tjene penge på BPA-ordningerne alt andet lige, får vi dermed mest mulig BPA for pengene. Fortæl os om dine erfaringer Vi har haft kontakt med brugere, der har stiftet bekendtskab med private udbydere og advarslerne her er baseret på disse henvendelser. Vi modtager meget gerne indlæg fra medlemmer, der har erfaringer med private udbydere. Lotte Mørkhøj Rådighedstimer - pension En hjælper, ansat hos en bruger i Aalborg, gik til fagforeningen med sin lønseddel. Fagforeningen bemærkede, at der ikke var indbetalt pensionsbidrag for rådighedstimer og kommunen erkendte fejlen. De såkaldte rådighedstimer lønnes med grundtimeløn, blot med en lavere sats end normalt. Ud over den pågældende hjælper reguleres, har Aalborg Kommune lovet, at alle hjælpere reguleres, da fejlen er generel for alle, der har haft rådighedstjeneste. Reguleringen sker fra det tidspunkt hvor hjælpere, hos brugere i Aalborg, blev omfattet af pensionsordning. Det vil sige fra d. 1. januar At der skal indbetales pensionsbidrag ved rådighedstjeneste er naturligvis ikke kun gældende for Aalborg Kommune. Brugere og hjælpere i andre kommuner bør kontrollere, om der er indbetalt pension af deres eventuelle rådighedstimer. Den samme fagforening stillede samtidig spørgsmål ved, om kommunens anvendelse af rådighedstjeneste, hos den konkrete bruger, overhovedet er i overensstemmelse med BPAbekendtgørelsen. Det fremgår af bekendtgørelsens 5 stk. 3: Ved udmåling af tilskud til løn efter stk. 2, kan der i helt særlige tilfælde udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun undtagelsesvis udføres aktiviteter for borgeren, herunder i forbindelse med delt tjeneste eller ved et mere spredt hjælpebehov. Det førte til en regulering i lønnen bagud, fra BPA-bekendtgørelsens ikrafttræden og fremadrettet til en ændring af brugerens bevilling. Det er generelt vigtigt, at være opmærksom på anvendelsen af rådig- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

6 Side 6 Nyhedsbrev nr hedstimer. Det er ikke meningen, at rådighedstjeneste skal anvendes i tidsrum, hvor hjælperen forventes at skulle udføre arbejdsopgaver. Desuden er det ikke meningen, at lønnen skal fastsættes vilkårligt af den enkelte kommune selv. Kommunen skal vælge et udmålingsgrundlag, en med handicaphjælpere sammenlignelig faggruppe og den skal så følges på alle punkter i lønudmålingen det har Socialministeren præciseret flere gange. Årsagen er naturligvis, at løn på det danske arbejdsmarked fastsættes af arbejdsmarkedets parter. Det er normalt ikke en sag for kommunale embedsfolk og politikere, og bør heller ikke være det for handicaphjælperes vedkommende. Af uransagelige grunde har nogle kommuner endnu ikke forstået, at hjælpere fortjener bedre, end en politisk fastsat yo-yo-løn, der reguleres op og ned når kommunens budget skal tilpasses. Lis Kristensen Ny overenskomst Sidst i marts måned meddelte parterne bag handicaphjælperoverenskomsten (3F, FOA, DI og Dansk Erhverv), at handicaphjælperoverenskomsten er ændret, med virkning fra den 1. marts Som de fleste brugere og hjælpere ved, har det været noget nær håbløst, at få kommunerne til at anerkende den hidtidige overenskomst for handicaphjælpere. Selv om det var en ansvarlig overenskomst, der samlet set ikke kostede mere, end hvis kommunerne lavede en lovlig lønudmåling med ufaglært social- og sundhedspersonale som sammenlignelig faggruppe, nægtede flertallet af kommuner at anerkende handicaphjælperoverenskomsten. I Nordjylland blev den kun anerkendt af Brønderslev og Mariagerfjord kommuner. Problemet var, at elementerne var prioriteret anderledes end i SoSu-overenskomsten, så grundtimelønnen var højere og de arbejdstidsbestemte tillæg lavere. Den hidtidige handicaphjælperoverenskomst var en solidarisk løsning, hvor de mange hjælpere med arbejde aften, nat og i weekends, satte lidt til på de arbejdstidsbestemte tillæg, så grundtimelønnen kunne forhøjes for Besøg klubbens hjemmeside på

7 Side 7 Nyhedsbrev nr alle. Formålet var, at gøre det lettere for brugere, hvor hjælpebehovet er i dagtimerne, at rekruttere hjælpere. Desværre stirrede kommunerne og KL sig blinde på den højere grundtimeløn og de fastholdt, at udmåle lønsummen efter SoSu-overenskomsten, med ufaglært bistandsplejepersonale som sammenlignelig faggruppe. I praksis betød det, at brugere med døgnordninger, hvor kommunens udmåling var efter SoSu og i øvrigt fulgte minimumsretningslinjerne i bekendtgørelsen, havde midler nok til at kunne lønne efter handicaphjælperoverenskomsten. De pågældende brugere kunne også vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en udbyder, der er tiltrådt overenskomsten. Det har kun LOBPA. Omvendt havde brugere med dagtimebevillinger / mindre bevillinger, i de samme kommuner, for få midler til handicaphjælperoverenskomsten. Arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer bag overenskomsten regnede med, at kommunerne efterhånden ville rette ind og respektere overenskomsten, men kommunerne agerede med en helt urimelig og hidtil uset stædighed. Kommunerne var ikke part i overenskomsten (kunne/kan ikke blive det) og derfor ville de ikke respektere den! I klubben har vi aldrig forstået det argument, at kommunerne ikke er part i overenskomsten. Kommunerne må allerede respektere mange andre private overenskomster, når de køber ydelser af private aktører - f.eks. når de køber kørsel eller håndværksarbejde. Den eneste forskel er, at hvor de andre overenskomster har eksisteret i årevis og prisniveauet derfor har tilpasset sig efter de forskellige faggruppers løn, var handicaphjælpernes overenskomst ny. Hele situationen fortæller desværre også noget om både landspolitikernes, kommunalpolitikeres og de kommunale chefers syn på handicaphjælpere. Handicaphjælperes arbejde er generelt ikke anerkendt som værende værdifuldt og nyttigt, men anses som et tredjerangsjob, der ikke behøver hverken anstændig løn eller rimelige ansættelsesvilkår. Vi har set, hvordan nogle kommuner nedsætter hjælpernes løn, når budgettet skal passe. Det er ikke byrødderne, kommunaldirektøren, bevillingscheferne eller sagsbehandlerne der så skal gå ned i løn, men hjælperne. De i forvejen lavest lønnede overhovedet, der udfører arbejdsopgaver for kommunerne! Kommunernes fravalg af overenskomsten bragte en stor gruppe borgere med BPA, hjælpere og BPAudbydere, der gerne vil tilbyde overenskomstmæssig løn, i en slem klemme. Samtidig var mange af kommunerne uendelig langsomme med at implementere BPA. På BPA- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

8 Side 8 Nyhedsbrev nr ordningens 2 års dag havde mange brugere og hjælpere stadig ikke opnået de ordnede forhold, der var et af formålene med lovændringen. I stedet for at fastholde en overenskomst, som kommunerne og KL pure nægtede at anerkende, besluttede parterne bag overenskomsten derfor at tilpasse overenskomsten, så enkeltelementerne svarer til det, som kommunerne i praksis udmåler, eller rettere - det de som minimum skal udmåle, når de har valgt ufaglærte bistandsplejemedarbejdere som sammenlignelig faggruppe. Det har flertallet af kommuner. Formålet er naturligvis, at normalisere hjælpernes lønsituation, så de - som andre faggrupper - modtager en løn, der er forhandlet af arbejdsmarkedets parter, frem for en løn, der er fastsat af kommunen og frit kan justeres op og ned, når de kommunale budgetter skal balancere. I klubben er vi kede af den nye overenskomst! Det er sørgeligt, at vi ikke kunne fastholde en solidarisk løsning. Vi håber nu, at kommunerne vil anerkende den nye overenskomst, når den indeholder de elementer og satser, som de kender! Vi håber, at overenskomsten med tiden vil blive tilpasset, så den svarer bedre til behovet og arbejdsformen på vores lille og helt særlige fagområde! Hvis kommunerne anerkender den nye overenskomst, er det trods alt en lille sejr, selv om den er bittersød! Vi er utroligt kede af, at overenskomstændringen for nogle kan medføre en lønnedgang, når hjælpere på den gamle overenskomst varsles over på den nye! Vi håber, at de pågældende kommuner fortsat vil have en positiv tilgang til hjælpernes arbejde og kompensere berørte hjælpere via overenskomstens mulighed for aftale om lokalløn. Handicapportalen.dk har været ude med riven og har efter ændringen udråbt LOBPA som løntrykker. Handicapportalen forstår åbenbart ikke, hvordan en overenskomst fungerer og hvordan hjælpernes løn fastsættes. Mere info: På LOBPAs hjemmeside, hvor du også finder links til informationer på FOA.dk: Spastikerforeningens artikel: dk/nyheder.6?n=14769 Lotte Mørkhøj Besøg klubbens hjemmeside på

9 Side 9 Nyhedsbrev nr Ny BPA-vejledning I februar måned udsendte Socialministeriet en ny BPA vejledning. Du kan finde den hos restinformation på:http://tinyurl.com/bpavejledning2011 og naturligvis på klubbens hjemmeside. Vejledningen er ministeriets fortolkning af BPA-lovgivningen og den er god at blive klogere af. Der er, i forhold til den første udgave, ændringer jævnt igennem hele vejledningen. Blandt andet er det nu betonet, at udmåling skal ske på basis af konkrete og individuelle vurderinger, og at hjælp efter 96 f.eks. ikke må laves ud fra servicestandarden for bistandspleje ( 83). For dyr i drift? Siden nytåret har respiratorbrugere været en af de handicapgrupper, som igen konkret har været udpeget som så dyre medborgere, at vi er en trussel for den samlede danske velfærd! I februar havde DR to indslag i nyhederne, hvor udgifterne til respiratorbrugere i eget hjem blev udpeget som værende bekymrende. Sygehusbehandlingen med tracheostomi og tilslutning af hjemmerespirator har været en succes, og antallet af hjemmerespiratorbrugere er steget de senere år. Den årlige udgift pr. person blev anslået til ca. 2 mio. om året. Det er mere end nogensinde før vigtigt, at være opmærksom på den konkrete og individuelle vurdering, for det er blevet en populær kommunal sport, at lave såkaldte kvalitetsstandarder. Med kvalitetsstandarder laver kommunerne retningslinjer for det kommunale serviceniveau, og det må de gerne, men de skal fortsat vurdere den enkelte borgers behov konkret og individuelt. Det sidste ser vi ofte glipper kvalitetsstandarderne bliver i sagsbehandlernes hænder til lokale regler - skønnet sættes under regel og det må kommunen ikke! Lotte Mørkhøj Via bl.a. disse TV-indslag ved alle så, at vi er de synlige beviser på, at handicappede er med til at trække på bundlinjen i dansk økonomi uden hensyn til, at vi også på en institution skulle døgnovervåges, at medarbejdere er i arbejde og endelig at Folketinget netop har besluttet at opprioritere området, så også mennesker med hjemmerespirator kan forblive i eget hjem under ordnede vilkår. Såvel regionsformand Bent Hansen, lægelige specialister fra hovedstadsområdet og en lokal sundhedsdirektør foreslog på baggrund af de samlede sundhedsudgifter herhjemme, at opbevaring af os på plejehjemslignende institutioner frem for eget hjem kunne være en løsning. Forslaget er tilsyneladende uden overvejelser om, at vi ved ophold på institution Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

10 Side 10 Nyhedsbrev nr også skal døgnovervåges, at alle medarbejdere uanset arbejdssted også er skatteborgere, og endelig at livsværdien med selvbestemmelse i eget liv på baggrund af kompensationsprincippet i dansk handicappolitik sættes over styr. Formand for Muskelsvindfonden Evald Krog, har i Kristeligt Dagblad, den 14. marts 2011, svaret på ovenstående. Han peger på, at trods den tiltagende åndelig fattigdom, der udtrykker sig ved at sætte kroner og ører på alting, er vi endnu ikke begyndt at spørge: Hvad koster det samfundet at have et demokrati? Hvad koster det samfundet at holde folketingsvalg? Hvad koster det at have ytringsfrihed, religionsfrihed og menneskerettidigheder? Og hvad ville i givet fald konsekvensen være, hvis beregninger viste, at den slags giver underskud? Ville vi så afskaffe det? Næppe. Senest har hele handicapområdet været under pres. Både kommunale embedsmænd og lokalpolitikere har nu foreslået besparelser på linje med områder for børn, ældre, veje osv. Et tidligere tabuområde vedrørende kompensation til handicappede, så vi kan blive ligeværdige medspillere i samfundet med de begrænsninger vores handicap uanset kompensation vil medføre, er således truet. Hvilke overvejelser er med til at forme vore holdninger? Livsværdier og i så fald hvilke - eller udelukkende økonomi? Evald Krogs artikel kan læses på: KD Lis Kristensen Jobtavlen Jobtavlen er et nyt gratis tilbud, når bruger og hjælper skal finde hinanden. Der er mulighed for at oprette en brugerprofil med stillingsopslag eller cv, og ud fra den finde ledige stillinger, eller jobsøgende hjælpere, der svarer til ens profil. Jobtavlen er lavet af LOBPA og den rummer kun jobs i BPA og hjælperprofiler. Jobtavlen kan bruges af alle brugere, uanset hvem der varetager arbejdsgiveransvaret. Besøg klubbens hjemmeside på

11 Side 11 Nyhedsbrev nr Medlemsindlæg Fra: Michael Pedersen, Aarhus. Retur til Aalborg Atter et år havde jeg mulighed for at fejre jul og nytår under varmere himmelstrøg. Når man som jeg, synes at julen er noget opreklameret fis, er det godt, at den mulighed er der. Fyldt med energi kom jeg hjem til nye arbejdsopgaver og nye udfordringer. Der viste sig dog at være en udfordring, som jeg ikke var forberedt på. Jeg var syg, da jeg kom hjem. Jeg får nogle anfald om natten, og der plejer ikke at være problemer i at kontakte min sagsbehandler og få bevilliget timer om natten, når jeg har været syg. Da der jo ikke var noget nyt, lagde jeg blot en besked på hendes telefonsvarer. Jeg undrede mig også over, at jeg ikke havde fået udbetalt merudgifter for januar, hvilket jeg lige bemærker på telefonsvareren. Min sagsbehandler ringede tilbage senere på dagen og fortalte mig, at jeg ikke længere hørte under Aarhus Kommune. Jeg var hjemtaget til Aalborg Kommune. Længe siden Som attenårig valgte jeg at flytte til institutionen Solbakken i Aarhus. På det tidspunkt var Solbakken et af de mest progressive bosteder for mennesker med handicap. Jeg havde desuden besluttet, at jeg gerne ville læse til socialrådgiver på Den Sociale Højskole i Aarhus, en beslutning jeg ændrede siden hen. BPA var dengang ikke særlig kendt. Det var først da jeg kom til Solbakken, at jeg blev præsenteret for muligheden for at flytte i egen bolig med en BPA (dengang hed det hjælpeordning). Efter godt et år havde jeg fundet en ungdomsbolig midt i Aarhus, og var parat til at flytte. Da jeg skulle visiteres til en BPA, sad både Aalborg og Aarhus Kommune med ved bordet. At det skulle få betydning 25 år efter havde jeg overhovedet ikke regnet med. Den vildeste fantasi Jeg havde godt hørt rygter om, at et nyt lovforslag gjorde det muligt for kommuner at hjemtage borgere, som de yder refusion til. Refusion betyder, at det er den kommune, som borgeren oprindeligt kommer fra, som betaler. Det gælder for borgere, hvor hjemkommunen var med omkrig bordet, da ordningen blev bevilliget. Hjemkommunen betaler stadigvæk, selvom det er bopælskommunen, som bevilliger ydelserne. Loven betyder, at nu kan den oprindelige kommune vælge at hjemtage de sager. Min fantasi rakte til, at det måtte dreje sig om borgere, som boede i botilbud, og som hjemkommunen mente, at de kunne tilbyde et lige så Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

12 Side 12 Nyhedsbrev nr godt tilbud hjemme i deres egen kommune. Ydermere havde jeg hørt, at borgerne, som blev hjemtaget, skulle have besked senest 1. oktober Selvom jeg lidt ironisk bemærkede den 2. oktober, at jeg var glad for, at jeg ikke skulle hjemtages, så havde min fantasi nok ikke strakt sig til, at det overhovedet kunne komme på tale. Jeg havde været borger i over femogtyve år i Aarhus og uden tilknytning til Aalborg Kommune, det kunne jeg overhovedet ikke forestille mig. Så jeg var ikke mindre en paf, da jeg fik at vide, at nu hørte jeg under Aalborg Kommune. Senere har jeg ikke kunnet finde ud af, hvor rygtet om, at man skulle have besked inden 1. oktober stammer fra. Det fremgår ikke af lovteksten. Alligevel mener jeg, at både de kommuner, som valgte at hjemtage borgere og bopælskommunerne, har meget at lære om kommunikation. Det havde været rimeligt, hvis jeg og andre var blevet informeret nogen tid i forvejen. Ligeledes ville det have været rimeligt, at vi blev informeret og ikke selv skulle finde ud af det, at vi var hjemtaget. Desværre fortsætter den manglende information videre i forløbet. Stor forvirring De næste dage præget af mange e- mails mellem borgere med BPA i Aarhus, som måske var hjemtaget. Vi var forvirrede. Hvem berørte hjemtagningerne? Da den første forvirring havde lagt sig, blev jeg kontaktet af Danske Handicaporganisationer, som bad mig skrive et notat om situationen. Det er jeg glad for, for det betød, at jeg fik lejlighed til at høre mange andre brugeres historier. To ting gik igen i alle historierne, manglende information og forvirring, både hos borgere selv men også hos hjemmekommunerne. Et bevidst valg Når det gjaldt min egen BPA-ordning, tog jeg tidligt i forløbet et valg. Jeg valgte, at jeg ville være imødekommende og samarbejdsvillig over for Aalborg Kommune. For mig betød det meget, at jeg var sikker på, at mine hjælpere var forsikret og at de fik løn til tiden. Derfor henvendte jeg mig øjeblikkelig til Aalborg Kommune og indgik de nødvendige aftaler. Tre dage efter var mine hjælpere forsikret gennem Aalborg Kommune. Med lønnen gik det faktisk hurtigere, end det skulle. En misforståelse gjorde, at jeg troede, at min januarløn skulle være sendt ind senest 20. januar. Det var den så, og lønnen blev udbetalt sidst i januar. Det viste sig, at det var decemberlønnen, som Aalborg Kommune skulle indberette den 20. januar, så vi havde misforstået hinanden. Jeg ved, at andre borgere tog et andet valg. De protesterede over hjemtagelsen. En del af de borgere har fået deres sag sendt tilbage til Aarhus. Det skete særligt efter, at socialministeren havde svaret på nogle Besøg klubbens hjemmeside på

13 Side 13 Nyhedsbrev nr spørgsmål fra folketingsmedlemmer om hjemtagelser af borgere med BPA. Svaret kan forstås på flere måder. Men det stod klart i svaret, at hvis der er uenighed mellem kommunerne, så skal bopælskommunen tage borgerens sag indtil uenigheden er afsluttet. Det var ikke tilfældet for mig. Aalborg og Aarhus Kommune er enige om, at hjemtagelsen er en korrekt tolkning af loven. Flere konsekvenser Som noget af det første undersøgte jeg, hvilke ansættelses- og lønvilkår der er i Aalborg Kommune. Der er ikke de store ændringer på det område. Dog har Aalborg Kommune ikke et vikartillæg, som har eksisteret det sidste år i Aarhus Kommune, hvor man kan honorere faste hjælpere, som tager en pludselig vikarvagt. Det er en mulighed, jeg nogle gange i en presset situation har været glad for at kunne benytte. Det kan jeg altså ikke længere. Brugerklubben i Aarhus udsendte et brev midt i januar, hvor de skrev om konsekvenserne af hjemtagningerne. Af brevet fremgik det, at borgere der er hjemtagne ikke længere kan gøre brug af Center For Hjælpeordningens tilbud, - herunder vikarformidlingen. Det er en forringelse, som jeg er ked af. Det er ikke ofte, at jeg har benyttet Center For Hjælpeordningen, men trygheden i, at muligheden er der, har været rar. Jeg har måttet læse mine væsentlige vilkår igennem og stramme op på vikarforpligtelserne for mine faste hjælpere. Det synes jeg ikke er rart. Endelig kan jeg se et demokratisk problem i hjemtagelserne. Jeg får fremover hjælp fra en kommune, som jeg ikke har stemmeret i. Selvfølgelig spiller mange andre ting ind på, hvad jeg stemmer. Men det er underligt, at jeg ikke kan handle politisk, hvis jeg er utilfreds med den service, som jeg får. Jeg mener, at det samme gør sig gældende for andre end BPAborgere, for eksempel borgere i botilbud, som er blevet hjemtaget. Det er som om, at regeringen og Folketinget slet ikke har overvejet det udemokratiske aspekt af hjemtagelserne. Hvor står vi nu Umiddelbart er der stadig forskellige tolkninger af loven i kommunerne. Mange borgere i Aarhus er sendt tilbage til Aarhus Kommune igen. Men der er stadig forvirring omkring hvad der er den rette tolkning. Når det handler om den politiske proces, er jeg simpelthen for langt fra det handicappolitikmiljø til at vide, hvad der foregår. Men jeg tror, at der er pres fra flere sider for at få ministeren til at melde klart ud. Indtil da må vi vente. Måske kan jeg engang skrive en artikel med overskriften Og retur til Aarhus igen. Michael Pedersen Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

14 Side 14 Nyhedsbrev nr Generalforsamlingen Vi havde generalforsamling den 23. februar og igen i år med et flot fremmøde vi var 44 tilmeldt til spisning! Som sædvanlig var stemningen god og gemytlig, og der blev livligt udvekslet erfaringer og oplevelser over maden. I år var menuen lasagne med salat og alle var vist godt mætte, da vi tog hul på aftenens lange dagsorden. Udover vi som sædvanlig skulle godkende regnskab og vælge bestyrelse, havde vi både vedtægtsændringer og en kontingentforhøjelse på dagsordenen. Begge dele er emner, der kan lave bølgedal på enhver generalforsamling og den afgående bestyrelse var da også spændte på aftenens udfald. Før vi kom dertil aflagde formanden beretning for det forgangne års arbejde og det kommende års mål. Beretningen blev indledt med et tilbageblik, for verden ser meget anderledes ud nu, end den gjorde ved klubbens start for 7 år siden. Hjælpeordningen blev til BPA og med det fik vi en lang række nye muligheder og problemer. Der er ikke blevet mindre, at arbejde for og med! Beretningen blev godkendt og derefter gik vi i gang med regnskabet og kontingentstigningen. Regnskabet blev også godkendt og kontingentstigningen ligeså. Det er dejligt at være del af en forening, hvor generalforsamlingen udtrykker, at der er fuldt bonus for kontingentet! Derefter gik vi i gang med det nørdede, nemlig vedtægtsændringerne. Blandt andet trængte vores formålsparagraf til en præcisering. Der var enkelte forbedringsforslag til et par formuleringer, men alt i alt blev de fremsatte forslag vedtaget. Bestyrelsesvalget forløb også fredeligt. Formanden var på valg og blev genvalgt, sammen med bestyrelsesmedlem Lis Kristensen og revisor Per Dissing. Derudover blev vi suppleret med nye friske kræfter. Jan Krogh- Sørensen som ordinært bestyrelsesmedlem og Ina Nygaard, Karen Stoltze og Jan Pedersen som suppleanter. Som altid var der en lystig debat under eventuelt. Bestyrelsen blev bedt om, at gøre kommunerne opmærksom på, at timesedler og andre blanketter skal være med gennemslag, så den enkelte bruger ikke skal løse en større kopieringsopgave hver måned. Der blev også talt om standardblanketter til blandt andet ansættelse, og bestyrelsen lovede at se på, om man kan lave nogle hensigtsmæssige blanketter til generelt brug, der kan være et alternativ til kommunernes blanketforslag. Besøg klubbens hjemmeside på

15 Side 15 Nyhedsbrev nr Igen blev der talt om brugen af den enkelte brugers cpr, nr., når f.eks. kommunen ønsker det fremgår på timesedler. Det er klubbens opfattelse, at brugerens cpr. nr. er uvedkommende i forhold til den enkelte hjælpers ansættelse og derfor skal det ikke fremgå på blanketter til alment brug, som timesedler, kontrakter, sygemeldinger mv. Den enkelte bruger anbefales, aldrig at skrive cpr. nr. på andet, end det der vedrører selve bevillingen. Det blev klart, at mange brugere og hjælpere ikke kan gennemskue, hvordan kommunen har lavet lønreguleringerne efter BPA- bekendtgørelsen. Bestyrelsen opfordrede til, at man, hvis kommunen udbetaler lønnen, beder kommunen om en opgørelse over reguleringen hvem der er reguleret og for hvad. Hjælpere, der er i tvivl om reguleringen er korrekt, bør kontakte deres fagforening. Bestyrelsen er bekendt med, at flere hjælpere, både i Aalborg Kommune og andre kommuner, har fået reguleret lønnen, efter fagforeninger har gennemgået lønsedler. Der var af naturlige årsager også snak om TV2s Operation X og firmaet Handihelp. Bestyrelsen opfordrer til, at man tænker sig meget godt om, inden man beslutter at overdrage sit arbejdsgiveransvar til andre. Løfter om løn (eller andet) ud over det kommunen bevilger, bør få enhver bruger til at stille kritiske spørgsmål! For hvem skal så betale, når kommunen ikke vil? Bestyrelsen orienterede om, at udbyderarrangementet er sat i bero pga. den usikkerhed som Operation X har rejst. Med oplysningen om, at LOBPA har sat Jobtavlen i søen et gratis kontaktværktøj til brugere og hjælpere, en BPA-specifik Jobnet, takkede dirigenten og formanden for god ro og orden en veloverstået generalforsamling og en hyggelig aften! Du kan både læse det formelle referat, formandens beretning og de nye vedtægter på klubbens hjemmeside: Bestyrelsen Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

16 Side 16 Nyhedsbrev nr Mød bestyrelsen til klubbens bestyrelse Lotte Mørkhøj, formand Lotte er 47 år og har været i bestyrelsen siden klubbens start. De første år som næstformand og siden 2006 som formand. Lotte er meget optaget af, at brugere og hjælpere rustes bedst muligt til hhv. hjælperrollen og opgaven som arbejdsgiver og leder. BPA er unik og skal ordningen bevares og udvikles, er det vigtigt, at brugerne har adgang til de nødvendige redskaber og har rimelige rammer om ordningen. Et aspekt af rimelige rammer er muligheden for at kunne tilbyde hjælpere tidssvarende løn- og ansættelsesvilkår, et andet er adgangen til relevante kurser og faglige arrangementer, samt muligheden for at kunne udveksle erfaringer med andre i samme situation. Lotte er også aktiv i Dansk Handicap Forbund, som formand i Aalborg afd., hovedbestyrelsesmedlem og frivillig i rådgivningsteam. Derudover er Lotte næstformand i brugernes landsorganisation LOBPA. Privat er Lotte mor til Bibi på 21 år og kæreste med Jan. Lotte er kattetosse, computernørd, fotointeresseret og elsker rockmusik. Annette Christensen, næstformand Annette er 49 år og har været i bestyrelsen fra klubbens start, i De første par år var Annette suppleant, derefter ordinært bestyrelsesmedlem og økonomisk ansvarlig, altså bindeled til klubbens kasserer. I 2007 blev Annette næstformand og det er hun fortsat. Annette er desuden ankermand i arrangementsudvalget og skribent her i nyhedsbrevet. Annette synes, at klubben stadig kan gøre en forskel, til gavn og glæde for både brugere og hjælpere. Annette sidder også på andet år i bestyrelsen i Dansk Handicap Forbund, Aalborg afd. Privat er Annette gift med Preben, som er købmand. De har 2 drenge på hhv. 24 og 21 år. Sommeren nyder Annette i Sommerhuset i Hou, hvor hun sysler med det grønne og får jord under neglene. I vinterhalvåret er Annette aktiv i handicapidræt, hvor hun bowler. Lis Kristensen Lis er 58 år og har haft hjælpeordning siden Hun blev valgt som suppleant til i bestyrelsen 2008 og har været ordinært bestyrelsesmedlem siden Lis er kørestolsbruger og siden 2006 også respiratorbruger. Med mange års praktisk erfaring indenfor dagligdagens vilkår med bruger/hjælper-samarbejdet er det fortsat et stort ønske at bevare og helst forbedre vilkårene, for de er under stort pres i disse år. Det er vigtigt for Lis endeligt at have et forum, hvor ensomheden som bruger/arbejdsgiver/arbejdsleder kan vendes. Lis har en fortid som socialrådgiver og Besøg klubbens hjemmeside på

17 Side 17 Nyhedsbrev nr er i øvrigt interesseret i et liv, hvor samfund, kultur, livsomstændigheder, sociale relationer og andet interessant indgår. Jan Krogh Sørensen Jan er 45 år og nyvalgt til klubbens bestyrelse. Jan fortæller, at den primære grund til han lod sig opstille til klubbens bestyrelse er, at Annette sagde, at han skulle og hvem tør sige nej til Annette, spørger Jan med et stort smil. Han fortæller dog også, at han synes klubben er en god forening, som både gør et godt stykke arbejde for brugere og hjælpere. Ikke mindst værdsætter Jan, at klubben også har et socialt islæt. Jan er derfor glad for at være kommet ind i arrangementsudvalget, og ser ellers frem til en spændende periode med bestyrelsesarbejdet. Jan er også i bestyrelsen for IH Aalborg og i bowlingudvalget, og i mange år har han været i bestyrelsen og netværket i Aalborg-Nørresundby Frimærkeklub, hvor han pt. har hvervet som kasserer. Jans største interesser er (nævnt i fuldstændig vilkårlig rækkefølge) fotografering, frimærker og akvariefisk. Redaktionen vil gerne indsparke, at Jan har en herlig og finurlig grå-sort humor! Birgitte Libak Pedersen Birgitte blev valgt til bestyrelsen sidste år. Birgitte har en baggrund som køkkenleder og socialpædagog, og har blandt andet været institutionsleder. Det er vigtigt for Birgitte, at vi er organiserede, både som brugere og hjælpere. Birgitte er også bestyrelsesmedlem i brugernes landsorganisation LOBPA. Jan Pedersen Jan er 50 år og er nyvalgt suppleant. Jan har været hjælper gennem 12 år, afbrudt af ansættelser som hhv. servicekoordinator og lagermedarbejder. Jan har været aktiv i klubben siden klubbens start, først som revisor og siden 2005 som vores kasserer. Privat er Jans lidenskab motorcykler, han har 2 veteranmotorcykler og efter sigende savner han meget en tredje, til den daglige transport. Jan er glad for klubbens faglige arrangementer og vil gerne arbejde for, at hjælperjobbet anerkendes for det, det er og at det bevares, som et unikt job, alt efter behovet hos den enkelte bruger. Jan er også kasserer i ejerforeningen hvor han bor. Karen Stoltze Poulsen Karen er 61 år og nyvalgt suppleant. Karen har undervist hele sit liv: I folkeskolen, på Lærerhøjskolen, på gymnasiet og på Dansk Flygtningehjælps Sprogskole. Karen fik de første symptomer på Dissemineret Sclerose da hun var 35 år. På grund af smerter og træthed stoppede Karen med at arbejde for ca. 17 år siden, søgte om førtidspension og fik det. Karen har tre hjælpere fordelt på 32 timer om ugen, og vil gerne arbejde for, at de får forbedret deres løn- og ansættelsesforhold. Tænk, hvis vi Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

18 Side 18 Nyhedsbrev nr kunne lave en lokal vikarliste (som i Aarhus), med navne og telefonnumre på hjælpere, vi kan prøve at ringe til, når vores faste hjælpere er syge og ikke har mulighed for at afløse hinanden! Ina Holt Nygaard Ina er nyvalgt suppleant. Ina er gift og har 3 børn. Inas ægtefælle er, ligesom Ina, personlig hjælper. Det betyder meget for Ina, at kunne gøre en forskel, både som hjælper og via arbejdet i klubben. Møde med andre klubber Den 8. februar var vi til møde med medlemsorganisationen LOBPA og to brugerklubber: Brugerklubben i Aarhus og Bruger & Hjælper Gruppen i Vejle. LOBPA havde inviteret os som medlemsorganisation / landsorganisationen for brugere af BPA. Formålet var at tale om, hvad vi hver især arbejder med, finde ud af hvordan vi kan støtte hinanden og dele erfaringer, samt finde fælles fodslaw. Det blev klart, at vi alle arbejder politisk, men på meget forskellige niveauer. Vi har dog alle samme mål, nemlig brugbare rammer om vores BPA-ordninger, samt rimelige løn- og ansættelsesforhold til hjælperne. I Aarhus var hjemtagningsproblematikken højaktuel og fyldte meget i Brugerklubbens arbejde. Læs Michael Pedersens oplevelser med hjemtagning andetsteds her i nyhedsbrevet. Brugerklubben i Aarhus har traditionelt haft et tæt samarbejde med kommunen, om blandt andet sikkerhedsforum og vikarliste, men afgivelsen af arbejdsgiveransvar og hjemtagninger betyder, at brugerne i Aarhus nu tilbydes forskellige vilkår. I Vejle er man udfordret af outsourcing. Det betyder, at kommunen ikke tilbyder lønadministration, men at man overlades til Multidata, hvorfor man reelt selv administrerer og er ansvarlig for lønudbetalingen. Mange føler sig derfor presset til at afgive arbejdsgiveransvaret. Hvis man vil overdrage arbejdsgiveransvaret forudsætter kommunen, at udbyderen underskriver en trepartskontrakt. Heri skal udbyderen love at videregive oplysninger om brugeren og brugerens ordning til kommunen. Et lokalt firma, Fokus People, har ikke problemer med at skulle afgive disse oplysninger, og brugerne føler sig presset til at bruge det pågældende firma. LOBPA vil ikke indgå i den krævede trepartsaftale, og forpligte sig til at videregive oplysninger om brugeren og brugerens forhold til kommunen. Bruger & Hjælper Gruppen forsøger at få situationen løst, så alle brugere i Vejle får et reelt frit valg, og de beder LOBPA om hjælp. Det var spændende og lærerigt, at møde de andre klubber. Det er givet, at vi kan lære af hinandens erfaringer og vi glæder os til næste møde. Lis Kristensen og Annette Christensen Besøg klubbens hjemmeside på

19 Side 19 Nyhedsbrev nr i kalenderen! Aktiviteter maj, kl Bryd dine dårlige vaner, diætist, på Trekanten i Aalborg 1. juni, kl Sommerudflugt til Mariager Saltcenter (liftbus fra Lejbjergcenteret i Aalborg kl. 10) 19.september, kl Kropssprog, coach Michael Magnusson, på Trekanten i Aalborg 12. oktober, kl Forflytning, Inger Hybschmann fra AMU, på Kærby Hvilehjem i Aalborg 28. november, kl Julehygge, på Kærby Hvilehjem i Aalborg 5. december, kl Julehygge, på Syrenparken i Kås Tilmelding: eller Følg med på for aktuelle oplysninger om arrangementer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

20 Side 20 Nyhedsbrev nr Besøg klubbens hjemmeside på

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn

Ankestyrelsens principafgørelse om kontant tilskud - borgerstyret personlig assistance - udmåling - løn KEN nr 10478 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2122-07907 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 1 2008 Redaktion: Annette Christensen, Dorte Hoff, Steen Christiansen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlemmer! 2007 var et godt år for klubben.

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Punkt 6. Vedtagelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 2009-48299. Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem I skrivende stund nærmer vi os 2014. Et årsskifte

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Vedr. Aalborg Kommunes administration af Borgerstyret Personlig Assistanse

Vedr. Aalborg Kommunes administration af Borgerstyret Personlig Assistanse Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland www.kbh nord.dk Løvenborgparken 115 9400 Nørresundby 4240 1715 post@kbh nord.dk Det Kommunale Tilsyn Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa E mail:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Lørdag, den 16. juni 2012 Musholm Bugt Feriecenter Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Telefon 3524 6000 Fax 3524 6300 E-mail lo@lo.dk Social-, Børne og Integrationsministeriet

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Status på efterbetaling af pension samt ny lønudmåling fra august Status på BPO-portalen

Status på efterbetaling af pension samt ny lønudmåling fra august Status på BPO-portalen Status på efterbetaling af pension samt ny lønudmåling fra august 2016 Status på BPO-portalen BPA Stormøde 2. november 2017 Efterbetaling af pension Handicaphjælpere der opfyldte betingelserne, men hvor

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar,

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.2 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem De fleste af os er nu på den kedelige side af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Kære medlem Udenfor spirer foråret. De mange lysegrønne skud varsler nyt liv og giver næring til håbet om en skøn sommer. På de indre handicappolitiske linjer

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Møde om BPA- lovændring L- 147 Velkommen Hovedpunkterne i lovforslaget Hvile9d hvad er ændret i

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere