Analyse af benzoxazinoider i brød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af benzoxazinoider i brød"

Transkript

1 Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder for hver af benzoxazinoiderne. 2. Eleven har læst øvelsesvejledningen grundigt og har forstået hvad de enkelte trin går ud på. Samt lavet de angivne beregninger. 3. Eleven har læst noterne om kromatografi som kan hentes her: Lidt om øvelsen og dens formål Formålet med øvelsen er at bestemme indholdet af 5 benzoxazinoider i brødprøver med og uden rug for at se om der er forskel og hvor stor forskellen er 1. Dette gøres ved at brødprøverne ekstraheres 2 og ekstrakterne sammenlignes med standardopløsninger af benzoxazinoiderne. Ekstrakter og opløsninger analyseres på HPLC-MS 3 og der laves standardkurver, som kan bruges til at bestemme koncentrationerne af benzoxazinoiderne i brødprøverne. Hvilket stof der passer til hvilken top ses ud fra toppens m/z -værdi 4. Derfor behøver man ikke analysere standarderne enkeltvis og alle toppe behøver heller ikke være fuldstændigt adskilt på kolonnen. Benzoxazinoiderne: Tabel 1: De 5 mest relevante benzoxazinoider fra rug som vi vil analysere koncentrationen af i brødprøverne i dette forsøg er angivet i skemaet. De tomme felter udfyldes af eleven før ankomsten til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg. Forkortelse Kemiske navn Struktur Molekyleformel BA Benzoxazolin-2-on HBA HBA-glc DIBA-glc m/z i negativ 5 metode ESI-massespektrometri 2-hydroxy-1,4- benzoxazin-3-on 2-β-D- glucopyranosyloxy-1,4- benzoxazin-3-on 2-β-D- glucopyranosyloxy-4- hydroxy-1,4- benzoxazin-3-on DIBA-glcglc 2-[α-D-glucopyranosyl- (1 4)-β-D- glucopyranosyloxy]-4- hydroxy-1,4- benzoxazin-3-on N H N H N H N H N H H H H H H H H H H H H H H H H H Masse af mest almindelige isotop 1 Forskningen der ligger til grund for denne øvelse, kan ses i følgende to videnskabelige artikler: Pedersen et al., Food Chemistry 127 (2011) ; Adhikari et al., J. Agric. Food Chem.2012, 60, At ekstrahere betyder at trække ud. At ekstrahere benzoxazinoiderne fra brød betyder altså at trække benzoxazinoiderne ud af en brødprøve. 3 HPLC-MS er en kromatografisk metode (HPLC) til at adskille stofferne man skal analysere, og en massedetekter (MS) til at se stofferne når de kommer ud af kolonnen. Se evt. begyndelsen af 3. del. 4 m/z-værdi står for mass to charge value og m/z-værdi er et tal der fortæller om forholdet mellem elektrisk ladning og masse for en ion. For eksempel hvis man har en ion der vejer 150 og har 1 elektrisk ladning så er m/z= 150, hvis den i stedet havde 2 elektriske ladninger så er m/z=75. Det er dette tal som et massespektrometer kan måle. 5 Se begyndelsen af 3.del. 1

2 Øvelsens 1. del: Ekstraktion af brødprøver: Benzoxazinoiderne ekstraheres fra brødprøverne med en sur methanol opløsning. Før ekstraktionen kan begynde er alle brødprøverne blevet frysetørret, så brødets vandindhold ikke forstyrrer når vi skal sammenligne resultaterne til sidst. For at få så grundig og så ensartet en ekstraktion som muligt, bruger vi et apparat der kaldes en ASE (=Accelerated Solvent Extraction) til at lave ekstraktionerne for os. Apparatur: ASE, ekstraktionscelle, ASE-papirfiltre, stoppepind, vægt, vejebåde, ske, glaskugler, ASE-glas med låg, 2,0 ml prøveglas med farvet låg. Kemikalier: Ekstraktionsopløsning (80% methanol i vand med 1 % eddikesyre, færdigblandet), demineraliseret vand, ttawa-sand, frysetørret og knust brød. Fremgangsmåde for hver brødprøve: 1. ca. 0,2 g af den knuste brødprøve afvejes nøjagtigt i en vejebåd og vægten noteres i vejeskemaet (tabel 2). 2. ca. 10 g ttawa-sand afvejes i en vejebåd. Sandet blandes grundigt, men forsigtigt og uden at spilde med den afvejede brødprøve. 3. En ekstraktioncelles bund og rør samles og et ASE-papirfilter placeres forsigtigt i bunden sådan at det slutter tæt mod ekstraktionscellens sider (se figur 1). Låg af ekstraktionscelle Ekstraktionscelle med bund, og låget liggende ved siden af. ASE-papirfilter Glaskugler Blanding af brødprøve og ttawa-sand ASE-papirfilter Bund af ekstraktionscelle Figur 1: Ekstraktionscellen 4. Brødprøven med ttawa-sand hældes ned i ekstraktionscellen og et ASE-papirfilter lægges forsigtigt oven på prøven, igen så det slutter tæt mod cellen hele vejen rundt. Cellen fyldes op med glaskugler og toppen skrues på. 2

3 5. Ekstraktionscellen placeres i ASE ens øverste prøvekarrusel (se figur 2). Noter ved hvilket nummer i skemaet (tabel 2)! Øverste prøvekarrusel (med ekstraktionsceller) Nederste prøvekarrusel (med ASE-glas) Figur 2: ASE (Accelerated Solvent Extraction) 6. Et ASE-glas med låg mærkes midt på glasset, vejes, vægten noteres i vejeskemaet og glasset placeres i ASE ens nederste prøvekarrusel ved samme nummer som ekstraktionscellen. 7. Når alle brødprøver er gjort klar, sættes ASE en i gang af instruktoren. Ekstraktionen i ASE en tager ca. 2 timer i alt. I mens fremstilles standardkurven og HPLC-MS analysen påbegyndes. Efter de 2 timer, og når man har lavet sine standardopløsninger klar og fået sat dem på HPLC-MS en, kan man fortsætte med næste trin for Ekstraktion af brødprøver. 8. ASE-glasset er nu fyldt med ekstrakt. Det fyldte ASE-glas vejes og vægten noteres i vejeskemaet (tabel 2). 9. ASE-glasset med ekstrakt holdes nu i stinkskab og der arbejdes med handsker. Ekstraktet rystes forsigtigt indtil ekstraktet ser ensartet ud i hele prøven µl ekstrakt udtages med mikropipette og blandes nu med 900µl demineraliseret vand (ligeledes afmålt med mikropipette) i et 2,0 ml prøveglas. Prøveglasset lukkes og prøven rystes grundigt. Glasset markeres tydeligt med hold og prøve navn. 11. Prøven er nu klar til at komme på HPLC-MS en. 12. Trin 10 og 11 gentages med samme ekstrakt for at sikre sig at man kan stole på sit resultat. 3

4 Vejeskema: Tabel 2: Vejeskemaet udfyldes under øvelsen. Brødprøve Afvejet brødprøve (g) ASE nr Vægt af tomt ASE-glas (g) Vægt af fuldt ASE-glas (g) Vægt af ekstrakt uden ASEglas (g) Volumen ekstrakt (ml) 6 6 Densiteten af 80% methanol i vand er 0,848 g/ml. Den ene procent eddikesyre ignoreres i beregningen. 4

5 Øvelsens 2. del: Fremstilling af standardkurve: En stamopløsning, der indeholder alle de 5 benzoxazinoider, fortyndes ud i en række af standardopløsninger i kendte koncentrationer. Denne fortyndingsrække analyseres med HPLC-MS og analyseresultaterne bruges til at lave en standardkurve. Standardkurven kan så bruges til at bestemme en ukendt koncentration i prøve der bliver analyseret med samme HPLC-MS-metode. Apparatur: automatpipetter, engangsreagensglas, prøveglas med låg Kemikalier: Stamopløsning (der indeholder 2,00 ppm af hver af de 5 benzoxazinoider opløst i 10% methanol i vand); opløsningsmiddel til fortynding (10% methanol i vand) Fremgangsmåde til fremstilling af standardkurve: 1. Prøveglas mærkes med koncentrationerne til standardopløsningsrækken (se tabel 3): Tabel 3: Koncentrationer af opløsningerne i fortyndingsrækken til standardkurven. Enheden er ppb. 200 ppb 100 ppb 50,0 ppb 25,0 ppb 12,5 ppb 6,25 ppb 2. Standardopløsningen på 200 ppb fremstilles ud fra stamopløsningen på 2,00 ppm. Det totale volumen af opløsningen på 200 ppb skal være 1,00 ml: i. Hvor stort et volumen af stamopløsningen skal der udtages for at lavede den ønskede fortynding? ii. Hvor stort et volumen af opløsningsmiddelet (10% methanol i vand) skal det udtagne volumen stamopløsning blandes op med? (Beregnes af eleven før ankomst til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg) 5

6 3. De to beregnede volumener blandes sammen i et prøveglas. Låget skrues på og glasset rystes grundigt. 4. 1,00 ml af standardopløsningen på 100 ppb fremstilles nu ud fra den netop færdigblandede standardopløsningen på 200 ppb ved at udtage en passende mængde og fortynde op. Derefter skrues låget på og prøveglasset rystes grundigt inden man går videre i fortyndingsrækken. i. 1,00 ml 100ppb_ standardopløsning laves ved at udtage µl fra 200 ppb_ og blande det med µl opløsningsmiddel. (Beregnes før ankomst til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg) 5. På sammen måde fremstilles de efterfølgende 4 fortyndinger (det kan gøres på flere måder men en måde er nemmere i praksis i laboratoriet). i. 1,00 ml standardopløsning laves ved at udtage µl fra og blande det med µl opløsningsmiddel. ii. 1,00 ml standardopløsning laves ved at udtage µl fra og blande det med µl opløsningsmiddel. iii. 1,00 ml standardopløsning laves ved at udtage µl fra og blande det med µl opløsningsmiddel. iv. 1,00 ml standardopløsning laves ved at udtage µl fra og blande det med µl opløsningsmiddel. (Beregnes før ankomst til Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg) 6. Derefter sættes standardopløsningerne på HPLC-MS en (se øvelsens 3. del). 6

7 Øvelsens 3. del: HPLC-MS-analyse af prøverne: Alle prøverne, brødprøver og standardopløsninger, analyseres på HPLC-MS og de kendte koncentrationer fra standardopløsningerne bruges til at finde de ukendte koncentrationer i brødprøverne. HPLC-MSapparatet består af to dele: HPLC og MS. HPLC en laver kromatografi af stofferne på en kolonne. Den mobile fase i HPLC er flydende og kaldes eluent. Det betyder at HPLC en skiller stofferne fra hinanden så de kommer ud på forskellige tidspunkter=retentionstider. Retentionstiden for et stof afhænger af hvor stærke intermolekylære bindinger stoffet kan lave til kolonnematerialet. Jo bedre et stof er til at binde til kolonnen, jo længere retentionstid har det. MS-delen af apparatet er detektoren. Det er altså den del der gør at vi kan SE vores stoffer som toppe i kromatogrammet. MS står for masse og det er fordi den måler masser. Men den måler ikke molarmasser. En MS-detektor kan nemlig kun måle masser af ioner, så MS en må først lave alle stoffer om til ioner før den kan detektere dem. Det kan ske på mange forskellige måder alt efter hvilken MS man har. Den MS vi bruger her, bruger noget der hedder ESI til at lave molekyler om til ioner. Det er en meget skånsom måde og molekylerne går næsten ikke i stykker under processen, og derfor er denne metode særlig god når man skal kvantificere (=bestemme koncentrationer). ESI kan virke både med en positiv og med en negativ metode. De to metoder minder en del om almindelige syre/basereaktioner, for i positiv metode optager molekylet en H + for at blive til en ion, og i negativ metode afgiver molekylet en H + for at blive til en ion. Det betyder at i positiv metode er massen af den ion detektoren kan se massen af molekylet plus massen af H +. I negativ metode er den detekterede masse massen af molekylet minus massen af H +. Det skrives [M+1] + eller [M-1] - alt efter om det er positiv eller negativ metode. Fordelen ved HPLC-MS fremfor f.eks. HPLC-UV er at man både bruger retentionstiden fra HPLC en og massen fra MS en til at skelne mellem de forskellige stoffer. Med HPLC-UV har man reelt kun retentionstiden fra HPLC en fordi UV i de fleste tilfælde er ret dårligt til at skelne mellem forskellige stoffer der ligner hinanden. Stoffer der ligner hinanden har nogle gange næsten den samme evne til at lave intermolekylære bindinger til kolonnematerialet. Det betyder at de får samme retentionstid og at HPLC en altså ikke har skilt dem ad. Hvis man kun brugte UV-detektion ville man ikke kunne se forskel på de stoffer. Men fordi vi bruger en MS-detektor, så kan vi se forskel på stofferne der har samme retentionstid, hvis deres respektive ioner har forskellige masser. Eluenter Pumper UV-detekter Autosampler MS-detekter Kolonne ovn HPLC 7

8 Apparatur: HPLC-MS med styrecomputer Kemikalier: Eluent A (7% Acetonitril i vand med 20 mm eddikesyre, færdigblandet), Eluent B (78% Acetonitril i vand med 20 mm eddikesyre, færdigblandet), klargjorte prøver. Parametre for HPLC-MS: Tabel 4: For at man kan bruge krommatogrammer til kvantificering skal alle prøver køre på samme måde. Det er derfor vigtigt at have at kende kørselsparametrene. Flow af eluent 300 µl/minut igennem kolonnen Injectionsvolumen 25 µl Gradient Tid i minutter Procentdel af eluent A MS metode , , negativ Procentdel af eluent B Fremgangsmåde: 1. De mærkede prøveglas sættes i HPLC ens autosampler. Autosampleren tager automatisk prøveglassene til analyse et efter et startende med position nr. 1 og sluttende med position nr Nummeret på den position i autosampleren, hvor prøven sættes, noteren ned sammen med prøvenavnet i skemaet herunder (Tabel 5) G i skemaet der ligger ved HPLC-MS en. 3. Når hver prøve er kørt færdig printes der automatisk et resultatark med kromatogrammer og arealer af de relevante toppe. Tag det resultatark der passer til jeres prøves position i autosampleren og tjek jeres resultatark for om alt ser ud som det bør. 4. Gå videre med efterbehandling, når I er klar til det. 8

9 Prøveskema: Tabel 5: For at alle kan vide hvilket resultatark der er deres og hvilken prøve resultatarket hører til, skal man notere prøvens navn ned i skemaet sammen med autosampler-position og holdnavne. Det skal skrives både i jeres eget skema og i skemaet ved HPLC- MS en. Position i autosampler Prøvenavn Hold 9

10 Øvelsens 4. del: Efterbehandling: Efterbehandlingen er der hvor man finder sine resultaterne, samler dem til noget man kan bruge og forstå, og fortolker dem så andre også kan forstå hvad man har fundet ud af. Uden efterbehandlingen er alt laboratoriearbejdet ligegyldigt. Uden efterbehandling kan man ikke lave forskning. Apparatur: Computer med tekstbehandling og regneark. Fremgangsmåde: 1. Først skal der laves en standardkurve ud fra dataene fra standardopløsningerne. Der skal laves en standardkurve for hver af de 5 benzoxazinoider. Koncentrationerne plottes ud af x-aksen. Arealerne af toppene plottes ud af y-aksen. Arealerne står på resultatarkene der blev udskrevet efter at prøven var kørt. 2. Find funktionen for den ligning der bedst beskriver punkterne. Hvad er funktionen? Kommenter på resultatet: 3. Beregn koncentrationen i prøveglassene af hver af de 5 benzoxazinoider i hver brødprøve ud fra den fundne funktion og de relevante toparealer. Notér resultaterne ind i beregningsskemaet (tabel 6, kolonne 2) eller lav et tilsvarende skema i dit eget regneark. 4. mregn resultaterne til koncentration i ekstraktet fra ASE en ved at bruge formlen c 1 *V 1 =c 2 *V 2 og notér resultatet i skemaet (tabel 6, kolonne 3). 5. mregn resultaterne til koncentration i brødprøven ved hjælp af oplysninger fra tabel 2. Notér resultatet i skemaet (tabel 6, kolonne 4). 6. Kommenter på afvigelser mellem målinger fra samme prøve. Er afvigelserne lige store for alle stofferne? 7. Sammenlign resultaterne for de forskellige brødprøver. Hvad kan man konkludere? 8. Prøv selv at finde flere relevante spørgsmål at besvare. 10

11 Beregningsskema: Tabel 6: Et skema til beregningsresultaterne gør det nemmere at overskue om man har fået det hele med. Del gerne jeres beregningsresultater med hinanden og sammenlign jeres resultater. Husk dog at markere hvilke der er jeres egne. Brødprøve Koncentration i prøveglas (ppb=ng/ml) Koncentration i ekstraktet i ASE-glasset (ng/ml) Koncentration i brød (ng stof/ g tørret brød) 11

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER

ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER FORBEREDELSE TIL EKSPERIMENTET Følgende materiale læses forud for eksperimentets udførelse: Noter om kromatografi, noterne kan hentes på Kemisk Instituts hjemmeside.

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i urinprøver

Analyse af benzoxazinoider i urinprøver Analyse af benzoxazinoider i urinprøver Tillæg til øvelsesvejledningen Analyse af benzoxazinoider i brød. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Lidt om tillægsøvelsen og dens formål Formålet

Læs mere

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI

KROMATOGRAFI GENERELT OM GASKROMATOGRAFI KROMATOGRAFI Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx111-KEM/A-18052011 nsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 9DQG Vand er biologisk set en meget vigtig abiotisk faktor. Det udgør en meget stor del af de fleste organismers vægt og tjener samtidig som bl.a. opløsnings- og transportmiddel.

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Analyse af nitrat indhold i jordvand

Analyse af nitrat indhold i jordvand Analyse af nitrat indhold i jordvand Øvelsesvejledning til studieretningsforløb Af Jacob Druedahl Bruun, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Formålet med denne øvelse er at undersøge effekten

Læs mere

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle.

Øvelsesvejledning: δ 15 N og δ 13 C for negle. AMS 4C Daterings Laboratoriet Institut for Fysik og Astronoi Øvelsesvejledning: δ 5 N og δ 3 C for negle. Under besøget skal I udføre tre eksperientelle øvelser : Teltronrør - afbøjning af ladede partikler

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx131-KEM/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på

Læs mere

Fremstilling af 0,5 g salt

Fremstilling af 0,5 g salt Fremstilling af 0,5 g salt Navne: Rami Kaddoura Vejleder: Hans-Jesper Nielsen Bodil Stilling Klasse: 1.4 Fag: Kemi B Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx Dato: 11.02.2010 Formål: Vi skal fremstille

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

5 min Tanker om tanker repetition fra sidste lektion og lidt nyt dialog med eleverne

5 min Tanker om tanker repetition fra sidste lektion og lidt nyt dialog med eleverne Lektion 4: Om forstyrrelser og ro i klassen 5 min Evaluering fra sidste lektion: Hvad virkede godt? 5 min Tanker om tanker repetition fra sidste lektion og lidt nyt dialog med eleverne 5 min Tanker på

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx101-KEM/A-26052010 nsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Lektion 4 Brøker og forholdstal

Lektion 4 Brøker og forholdstal Lektion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker - nogle eksempler... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal...

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi I denne øvelse foretages to typer kromatografi, tyndtlagskromatografi (I) og gaskromatografi (II). I øvelsesdel I identificeres nogle aminosyrer ved tyndtlagskromatografi på alu-plader med cellulose. I

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her.

Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Du skal gå en tur i Ry med et kamera. Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. Gå på opdagelse med et kamera. Du skal finde skilte Det kan være

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com Forladt By Mathias Amsinck Kalhauge mkalhauge@gmail.com INT. - ETNRÉ (GANG) - EFTERMIDDAG FADE IN: En tom gang vises. Der er ingen, men en fjern lyd af dialog nærmer sig. Dialogen bliver tydeligere, og

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke,

Læs mere

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller

Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Spektrofotometrisk bestemmelse af kobberindhold i metaller Formål: Øvelsens formål er at bestemme indholdet af kobber i metallegeringer, fx i smykker eller i mønter. Dette gøres ved hjælp af spektrofotometri.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi C Thomas Nielsen

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Det overordnede program

Det overordnede program Skoleturnering for 6 hold timer fra 9.00 til.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Kidsvolley vises. 9.5 Der spilles Kidsvolley 0.5

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Det overordnede program

Det overordnede program Skoleturnering for hold timer fra 9.00 til.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Kidsvolley vises. 9. Der spilles Kidsvolley 0. Frokost

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Thomas Nielsen 1kec13e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Thy Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Ny leverandør af Fast-Fase Ekstraktion (SPE) produkter

Ny leverandør af Fast-Fase Ekstraktion (SPE) produkter Ny leverandør af Fast-Fase Ekstraktion (SPE) produkter Mikrolab Aarhus A/S har gennem mange år været en af de førende leverandører af udstyr til fastfase ekstraktion (SPE), herunder selvfølgelig SPE-kolonner,

Læs mere

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af denne bog eller dele heraf er uden forfatternes skriftlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole

Læs mere

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen Grønland Matematik A Højere teknisk eksamen Onsdag den 12. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres

Læs mere

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet.

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. TEL +45 3348 0800 FAX +45 MFH@SFI.DK WWW.SFI.DK 27. APRIL 2015 KÆRE KLASSELÆRER Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. Du modtager dette brev, fordi skolelederen på

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 3, 23 Kortlægning af kemiske stoffer i duftkugler/airfreshener og andre produkter der afgiver duft Jane Pors, cand. scient René Fuhlendorff, cand.

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor

Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor Besynderlig uoverensstemmelse ved sammenligning af vandpris per m 3 og omkostning per husholdning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAT/D Torsdag den 9. december 2010 kl. 9.00-13.00 Politi Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Fremstilling af enkeltlag på sølv

Fremstilling af enkeltlag på sølv Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette eksperiment skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis metallisk sølv, et nanometer tykt enkeltlag af hexadekanthiol og et nanometer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Allan C. Malmberg. Terningkast

Allan C. Malmberg. Terningkast Allan C. Malmberg Terningkast INFA 2008 Programmet Terning Terning er et INFA-program tilrettelagt med henblik på elever i 8. - 10. klasse som har særlig interesse i at arbejde med situationer af chancemæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget bruges bakterier og mikroorganismer til at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s.

Indledning Formål... s. 3. Apperaturer... s. 3. Fremgangsmåde... s. 3. Forberedelse før observationer... s. 4. Nyttig viden om fotosyntesen... s. 1 Indhold Indledning Formål... s. 3 Apperaturer... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Forberedelse før observationer... s. 4 Nyttig viden om fotosyntesen... s. 4-5 Observationer... s. 6 Konklusion... s. 7 2 Indledning

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN VERSION 3.1.02 JUNI 2011 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Områder der kan eksporteres fra... 3 3 Eksport til Excel... 4 3.1 Udsøgning

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Brug din butik som salgsredskab. Af Sanne Godt

Brug din butik som salgsredskab. Af Sanne Godt Brug din butik som salgsredskab Af Sanne Godt Giv kunden en god oplevelse i butikken. You never get a second chance to make the first impression Du får aldrig en ny chance for at give din kunden et godt

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen december 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Kristian

Læs mere