Nyhedsbrev til HRM venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til HRM venner"

Transkript

1 Linjeadministrator / redaktør Birte Pedersen Linjekoordinator Chris Mathieu Nyhedsbrev til HRM venner Oktober 2010 Særudgave af nyhedsbrevet Kære HRM venner. Vi har valgt at udsende en særudgave af vores nyhedsbrev kun omhandlende vores fantastiske praktik på uddannelsen. Vi sender i 2011 ca. 140 HRM ud i praktik. Praktikken er en vigtig del af HRM uddannelsen, men desværre er det også blevet mere svært at få virksomheder / organisationer til at tage en praktikant i de 10 uger som praktikken varer. Vi håber derfor meget, at dette nyhedsbrev kan være med til at sætte fokus på praktikken ude hos vores HRM venner, så at der måske bliver mulighed for at få flere praktikpladser i hus i den kommende tid. Nyhedsbrevet vil rumme en del informationer omkring praktikken og såfremt at dette ikke er nok, så er I velkomne til at kontakte Birte Pedersen på Vi har til sidst indsat noget inspirationsmateriale som en praktikant evt. kan arbejde med i praktikperioden. Vi håber, at interessen er stor og ser frem til at høre fra jer.

2 SIDE 2 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER HRM Praktikken Cand.merc. / cand. Soc. Human Ressource Management (HRM) linjen søger praktikværter til linjens studerende. Handelshøjskolen i København er med cand.merc. / cand. soc. linjen i HRM det eneste sted i Danmark, hvor der uddannes kandidater i HRM. Derfor giver linjens 10 uger lange praktikforløb interesserede organisationer/virksomheder en fantastisk mulighed for, dels at få impulser fra Handelshøjskolens dynamiske HRM miljø, hvor der hersker et højt fagligt niveau, dels at udbrede kendskabet til netop jeres organisation blandt kommende kandidater i HRM. Vi håber, at der igen i år er mange organisationer, der har lyst til og mulighed for, at være værter for HRM linjens 140 studerende. Samtidig vil vi gerne takke de organisationer, der tidligere har modtaget praktikanter. Disse organisationer har i kraft af, at de har åbnet døren for en praktikant, bidraget til det vigtige arbejde med at udvikle de studerendes professionelle HRM profil. Hvad er HRM linjens praktik? Den 10 uger lange praktik er et fag på HRM linjen. Det vil sige, at den studerende ikke har anden undervisning i denne periode og derfor skal og kan indgå på praktikarbejdspladsen som en fuldtidsmedarbejder. Sigtet med praktikken er at sætte den studerende i stand til at kunne forbinde teori og praksis med afsæt i en konkret problemstilling i jeres organisation. For at både jeres organisation og praktikanten kan få mest muligt ud at praktikopholdet, er det nødvendigt, at I kan stille praktikanten en eller flere konkrete opgaver, der tager afsæt i en HRM problemstilling. Hvornår er praktikken Den starter mandag den 11. April 2011 og afslutter fredag den 17. Juni Der er mulighed for at starte praktikken senere, hvis at det passer bedre. Hvor mange timer om ugen? Mellem 32 og 37 timer det aftales med den studerende. Er der kun praktik i Danmark? Nej. Flere af vores studerende tager deres praktik i udlandet, så virksomheder med afdelinger i udlandet, er også meget velkomne til at byde ind med en praktikplads. Det samme gælder virksomheder på Fyn og i Jylland

3 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 3 Herudover er det hensigtsmæssigt, at den studerende får mulighed for at deltage i det daglige HRM arbejde. Mikset mellem en større opgave og en række mindre opgaver skal sikre, at praktikanten lærer at arbejde på en arbejdsplads præmisser. Samtidig skal praktikanten opkvalificere sine faglige kompetencer med de krav cand.merc. / cand. soc. HRM linjen stiller. Udbyttet for jeres organisation bliver derfor både løsning af en HRM opgave af lidt større karakter, krydret med det sidste fra HRM teoriens verden og en hjælpende hånd i dagligdagen på fuld tid i 10 uger. Hvad kan I forvente jer af praktikanten? I kan forvente jer, at praktikanten har en høj grad af engagement i arbejdet, samt arbejder kritisk og refleksivt. At få et praktikant fra HRM linjen kan være meget inspirerende og udviklende for organisationens egne medarbejdere. Således kan det forventes, at den studerende vil være en faglig sparringspartner. Det kan forventes, at praktikanten løser større eller mindre opgaver på egen hånd. Der skal dog der være mulighed for supervision fra en mere erfaren kollega. Det skal lige pointeres, at den studerende ikke er en studentermedhjælp eller piccoline, men rent faktisk en hjælpende hånd som er i stand til arbejde selvstændigt og træffe beslutninger. Hvad forventes af praktikstedet? Praktikken er et fag på HRM linjen, hvorfor det faglige indhold af praktikken er centralt. Praktikanten skal derfor under praktikopholdet have mulighed for at anvende den HRM faglighed, som praktikanten har tilegnet sig gennem studiet. Dette bør ske ved at praktikanten følger og deltager i praktikstedets daglige arbejde. Det vil altså sige, at det forventes, at praktikanten gives mulighed for, at deltage dels i praktiksteds HRM miljø, dels i de arbejdsopgaver, der byder sig her. Skal den studerende have løn? Det må og kan vi fra Handelshøjskolen side ikke blande os i. Som udgangspunkt er det et fag på linjen og derfor ulønnet, men flere Virksomheder/organisationer vælger at give løn eller anden kompensation, da den studerende ofte må fravælge sit studiejob i praktiktiden, men det er en aftale som foregår mellem virksomhed og den studerende. Hvad med forsikring? Handelshøjskolen har ingen forsikring som dækker den studerende. Kan virksomheden få flere studerende? Flere og flere Virksomheder/organisationer får øjnene op for at tage 2 studerende i praktik, da dette ofte har en god effekt.

4 SIDE 4 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Virksomheden bedes inden praktikstart være forberedt på den studerendes ankomst ved at have opgaver/projekter klar samt naturligvis et sted, hvor at den studerende kan sidde. Det forventes desuden, at den studerende bliver tildelt en mentor indenfor organisationen. Mentoren vil fungere som repræsentant for praktikstedet, og således være praktikantens ankerperson. Hvordan oprettes en praktikplads? Det foregår på 2 måder: Virksomheden/organisationen laver et opslag som sendes til Birte Pedersen på Opslaget bliver så lagt ud til de praktiksøgende studerende som så søger direkte hos virksomheden/organisationen. Dette er den meget populære metode, da mange virksomheder/organisationer gerne selv vil udvælge deres praktikant (er). Det er ret vigtigt, at der er en ansøgningsfrist på opslaget. Den anden metode er: Den studerende henvender sig til Virksomheden/organisationen og hvis at Virksomheden/organisationen er positiv overfor henvendelsen, aftales et møde. Denne samtale afholdes for at begge parter kan møde hinanden, tale om opgaver/projekter samt indgå en mundtlig psykologisk kontrakt. Det er også muligt efter denne samtale for begge parter at sige fra, såfremt profil/kemi ikke passer sammen, hvilket dog er sjældent vi oplever. Har virksomheden nogen forpligtelse omkring eksamensopgaven? Den studerende skal skrive en teoretisk praktikrapport som eksamensopgave. Linjen stiller vejleder tilrådighed for den studerende. Ofte skal den studerende aflevere en type rapport til praktikstedet end den som er eksamensopgaven som ofte vil være mere praksisorienteret end eksamensopgaven som skal være teoretiskbaseret. Eksamensopgaven tager udgangspunkt i en problemstilling som den studerende møder i praktikperioden. Eksamensopgaven kan påbegyndes på hvilket som helst tidspunkt i praktkperioden. Vores mål er, at alle studerende har været til samtale og fået tildelt en praktikplads senest den 1. februar 2011, da oplysninger om praktikpladsen skal indgå i den sidste eksamensopgave inden at praktikken påbegyndes.

5 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 5 Når at en praktikaftale er indgået, så er det den studerende som skal give studieadministrationen besked, hvor efter at der vil blive sendt et bekræftelsesbrev til virksomheden. Der eksisterer ingen officiel CBS kontrakt mellem virksomhed og den studerende, dog er Virksomheden/organisationen velkommen til selv at oprette en dette er dog uden om studiet. Hvordan var det lige at I får en praktikant? Send et opslag til Birte Pedersen på Opslaget skal indeholde: Ansøgningsfrist Nye medarbejdere Hvordan indsluses og integreres nye medarbejdere? Hvilke informationer vil være nyttige for nye medarbejdere at have? Hvordan skaber vi et fælles introduktionsforløb for alle nye medarbejdere som samtidigt tillader lokale forskelle? Det anbefales at ikke at have ansøgningsfrist den senere end 1. januar 2011, men meget gerne før! Talentudvikling Hvordan identificerer vi mulige ledertalenter? Hvordan kan vi udvikle dem? Hvad har andre virksomheder gjort? Hvilken talentudvikling eksisterer på nuværende tidspunkt og hvilke fordele kan der være i at gøre mere ud af talentudvikling fremover? Hvordan kan en talent workshop struktureres og hvad skal den indeholde for at bidrage til virksomhedens strategiske talent arbejde?

6 SIDE 6 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Lederudvikling Hvordan er samarbejdet mellem HR learning og HR partnere? Hvilke udfordringer står de nydanske ledere overfor? Hvad skal lederne klædes på med af værktøjer? Hvordan får vi fat i flere kvindelige ledere? Hvad er det aktuelle kompetence/kvalifikationsniveau i ledelsessystemet? Lederen som facilitator for arbejdsmiljøforandringer? Hvilke kurser er der behov for til lederne? Hvilke forventninger og krav er der til fremtidens leder og hvordan rustes de bedst? Kompetenceudvikling Hvordan kan vi kompetenceudvikle og fastholde medarbejdere? Er der behov for generelle kurser for alle medarbejdere? Hvordan moderniserer og systematiserer vi kompetence-udvikling? Hvilke gode erfaringer har man i organisationen mht. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og hvorledes kan en tværfaglig erfaringsopsamling på sikre viden som kan danne grundlag for fremtidige tiltag? Hvordan udvikler vi bedst de manglende kompetencer? Hvilke ønsker og behov udtrykker lederne selv i forhold til kompetenceudvikling? Hvilke aktuelle kompetenceudviklingsforløb og uddannelser tilbydes? Hvordan afdækker man behovet for uddannelse (internt/eksternt)? MUS samtaler Hvordan kan man gribe en medarbejder udviklingssamtale an? Hvordan laver man en god model for MUS? Hvad ønsker medarbejderen, at den indeholder? Hvad ønsker lederen? Hvordan følger man op løbende så det ikke kun er en årlig session? På hvilken måde kan organisationen gøre bedst brug af MUS? Hvordan kan virksomhedens strategi integreres i MUS og hvordan skal MUS udføres i praksis?

7 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 7 Karriere Hvordan ses karriere? Hvad forventes af karriere? Medarbejderudvikling Hvilke krav kan vi som virksomhed stille til medarbejderne? Hvad er nødvendige kvalifikationer hos medarbejderne i vores virksomhed, som vi kan lære dem? E-learning programmer Hvordan får vi udviklet et interessant e-learning program med formidling af XXX s sociale politik, så den bliver forankret i hele koncernen? Hvordan implementerer vi e-learning og udvikler det løbende? Hvordan imødegår XXX teknologien? Rekruttering Hvordan kan XXX tiltrække de bedste studerende / ansatte? Hvordan kan man i praksis tilrettelægge et (godt) rekrutteringsforløb? Hvad er den bedste fremgangsmåde når det gælder headhunting? Hvordan kan vi optimere vores hjemmeside for kandidater? Hvordan foregår rekrutteringsforløbet hos XXX? (Fra annonceskrivning til ansættelse)

8 SIDE 8 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Udstationering (i Danmark) Hvad får udenlandske videns-medarbejdere til at arbejde i Danmark og hvad får dem til at blive i Danmark? Hvordan tiltrækker og fastholder virksomhederne sine udenlandsk, højtkvalificeret og specialiseret medarbejdere? Effektmåling Hvordan kan effekten af virksomhedens HR-bidrag måles (på bundlinjen)? Hvordan kan vi måle og rapportere de indsatser, der laves inden for HR. På månedlig basis? Hvordan kan HR hjælpe til at optimere de administrative processer, samt måle på dette? Hvordan kan HR-funktionen støtte ledere og medarbejdere i forandringsprocessen Medarbejdersundhed Hvorfor har vores medarbejdere så mange sygedage? Hvordan virker incitamentsprogrammet der er lavet til at mindske sygefraværet? Hvordan er sammenhængen mellem sygefraværet og arbejdsglæden i virksomheden? Hvordan kan vi forbedre det psykiske arbejdsmiljø og dermed skabe bedre vilkår for nyansatte i organisationen? Kommunikation Hvordan får flere ledere i kommuner og regioner øjnene op for vores ledelsesværktøjer? Tilrettelæggelse af kommunikation ifm. Lederevaluering og medarbejder tilfredshedsundersøgelser.

9 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 9 Fastholdelse af medarbejderne Hvordan får vi medarbejderne til at efterleve den nye strategi? Hvordan skaber vi organisatorisk nærhed på trods af voldsomme distancer? Hvilke handlingsplaner kan XXX lave for at styrke fastholdelsen af medarbejderne? Videndeling Hvordan kan vi internt arbejde med at forbedre videndeling blandt medarbejderne? Hvordan kan man sørge for lighed i kunnen og niveau blandt HR medarbejdere, og eventuelt hvilke områder inden for HR er mest centrale? Coaching Hvad er outcome af coaching? Giver coaching den ønskede effekt? Er der evidens for coaching? Arrangere coaching -kursus / løsningsfokuseret samtaleseminar for teamkoordinatorer Employer branding Hvordan opfattes XXX udefra? Hvordan markedsfører XXX sig selv? Til hvem markedsfører XXX sig til? Hvordan kan markedsføringen blive mere effektiv? Hvordan kan XXX gøres synlig igennem interne medier?

10 SIDE 10 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Løn og personalegoder Hvordan kan vi tilpasse vores personalegoder, så de passer bedst muligt til vores medarbejderes ønsker? Hvordan gør vi det attraktiv, at arbejde på skæve tider uden at øge den samlede lønsum? Hvordan implementerer vi fleksible lønpakker? Hvordan kan vi få mere ud af den samme lønsum? studerende/elever Hvorfor er frafaldet af elever så stort under og kort efter elevforløbet? Hvad kan gøres for at fastholde eleverne under uddannelsen og efter? Tilrettelæggelse af et godt elevforløb Personalehåndbogen Oprettelse af personalehåndbog Hvordan koncernpersonalehåndbogen udarbejdes og implementeres i praksis? Revidering af personalehåndbogen Testværktøjer Er der nogne testværktøjer, som egner sig bedre end andre, til at teste ledere og sælgere? Hvilke testværktøjer skal man bruge i virksomheden?

11 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 11 HRM linjens Advisory board Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit HR Chef Claus Durck Hovej, CBS HR director Jesper Johansen, NovoZymes Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA Business Coach og ledelsesrådgiver Inge Sandager, Personal Sigma Danmark HR udviklingschef, Flemming Lorenz, Post Norden Formand Olav Jessen, Dansk HRM Forening samt HR konsulent i Folketinget Linjekoordinator lektor Chris Mathieu, IOA Lektor Per Darmer, IOA HRM administrator Birte Pedersen, IOA Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM er hjemmehørende på HRM linjens samarbejdspartnere Nykredit Norrbom Vinding MAN Diesel FOA Post Norden Personal Sigma Danmark Novo Zymes CBS Business Relations & Communications Dansk HRM Forening Vores mange praktik- og casevirksomheder Div. gæsteforelæsere CBS Institut for Organisation Kilevej 14 A 2000 Frederiksberg Institutleder Peter Kjær Sekretariatsleder Lene Lillebro Til- og afmelding til/af nyhedsbrevet Eller ændring af mailadr. Vedr. praktikken, Studiejobs, mm Kontakt venligst Redaktør Birte Pedersen Kontakt venligst Praktikkoordinator Birte Pedersen

12 SIDE 12 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER HRM linjens Quality Group Agnete Elisabeth Purup Annabella Helene Christensen Anne Marie Dahl Vestergaard Bettina Lynghede Camilla Vous Haney Carina Dueholm Corneliusen Christine Schmidt Søder Emilie Mortensen Kasper Knudsen Lærke Baardsgaard Lassen Marianne Faxøe Martin Krog Mette Skriver Mikkel Pedersen Pernille Såby Worm Sidsel Nielsen Chris Mathieu Birte Pedersen HRM linjens Alumninetværk Findes på under alumnigroup / danish HRM alumninetværk på CBS Vedr. HRM alumni Kontakt venligst Birte Pedersen Sponsorer på alumni projektet Spørgsmål vedr. EHRM Kontakt venligst Per Darmer Tilmelding som specialevirksomhed Kontakt venligst Kandidatkoordinator Per Darmer eller Linjeadministrator Birte Pedersen

13 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 13 HRM linjen bemanding Linjekoordinator Lektor Chris Mathieu, IOA HRM administrator / praktikkoordinator Birte Pedersen, IOA Kandidatkoordinator Lektor Per Darmer, IOA Professor Henrik Holt Larsen, IOA Lektor Allan Hansen, PEØ Lektor Ivar Friis, PEØ Lektor Magnus Larsson, IOA Adjunkt Lise Justesen, IOA Adjunkt Dana Minbaeva, SMG Specialkonsulent Steffen Löfvall, LL Ph.D. Rex Degnegaard, LPF Ekstern lektor Kenneth Børgesen, IOA Ekstern lektor Rikke K. Nielsen, IOA Ekstern lektor Christian Poulsen, IOA Ekstern lektor Pia Bramming Ekstern lektor Anders Bojesen Ekstern lektor Steen Wisborg, IOA Ekstern lektor Lise Høxbroe, IOA Ekstern lektor Frans Bévort, IOA Ekstern lektor Christian Claesen, IOA Ekstern lektor Marlene Nyholm Voss, IOA Undervisningsass. Liza Castro-Christiansen, IOA Undervisningsass. Maria Lindorf, IOA Undervisningsass. Sidsel Jess, IOA Undervisningsass. Katrine Schenstrøm Møller, IOA Undervisningsass. Carit Abrahamsson, IOA Undervisningsass. Ivan Stahl Jakobsen, IOA Undervisningsass. Carina Engaard Jensen, IOA Undervisningsass. Stine Brandbjerg Larsen, IOA Undervisningsass. Lars Lundmann, IOA Undervisningsass. Søren Stig Andersen, IOA Undervisningsass. Lotte Colberg, IOA Undervisningsass. Lene Thomsen, IOA Undervisningsass. Claus Durck Hovej, IOA Undervisningsass. Bjarne Vind, IOA

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013 Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013 Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HA-uddannelse. Undervisere

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog 2014/15. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014/15 Forudse Fremtiden i din virksomhed Hvordan omsættes hverdagens observationer og analyser til trends, scenarier og fremtidssikrede løsninger?

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere