Nyhedsbrev til HRM venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til HRM venner"

Transkript

1 Linjeadministrator / redaktør Birte Pedersen Linjekoordinator Chris Mathieu Nyhedsbrev til HRM venner Oktober 2010 Særudgave af nyhedsbrevet Kære HRM venner. Vi har valgt at udsende en særudgave af vores nyhedsbrev kun omhandlende vores fantastiske praktik på uddannelsen. Vi sender i 2011 ca. 140 HRM ud i praktik. Praktikken er en vigtig del af HRM uddannelsen, men desværre er det også blevet mere svært at få virksomheder / organisationer til at tage en praktikant i de 10 uger som praktikken varer. Vi håber derfor meget, at dette nyhedsbrev kan være med til at sætte fokus på praktikken ude hos vores HRM venner, så at der måske bliver mulighed for at få flere praktikpladser i hus i den kommende tid. Nyhedsbrevet vil rumme en del informationer omkring praktikken og såfremt at dette ikke er nok, så er I velkomne til at kontakte Birte Pedersen på Vi har til sidst indsat noget inspirationsmateriale som en praktikant evt. kan arbejde med i praktikperioden. Vi håber, at interessen er stor og ser frem til at høre fra jer.

2 SIDE 2 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER HRM Praktikken Cand.merc. / cand. Soc. Human Ressource Management (HRM) linjen søger praktikværter til linjens studerende. Handelshøjskolen i København er med cand.merc. / cand. soc. linjen i HRM det eneste sted i Danmark, hvor der uddannes kandidater i HRM. Derfor giver linjens 10 uger lange praktikforløb interesserede organisationer/virksomheder en fantastisk mulighed for, dels at få impulser fra Handelshøjskolens dynamiske HRM miljø, hvor der hersker et højt fagligt niveau, dels at udbrede kendskabet til netop jeres organisation blandt kommende kandidater i HRM. Vi håber, at der igen i år er mange organisationer, der har lyst til og mulighed for, at være værter for HRM linjens 140 studerende. Samtidig vil vi gerne takke de organisationer, der tidligere har modtaget praktikanter. Disse organisationer har i kraft af, at de har åbnet døren for en praktikant, bidraget til det vigtige arbejde med at udvikle de studerendes professionelle HRM profil. Hvad er HRM linjens praktik? Den 10 uger lange praktik er et fag på HRM linjen. Det vil sige, at den studerende ikke har anden undervisning i denne periode og derfor skal og kan indgå på praktikarbejdspladsen som en fuldtidsmedarbejder. Sigtet med praktikken er at sætte den studerende i stand til at kunne forbinde teori og praksis med afsæt i en konkret problemstilling i jeres organisation. For at både jeres organisation og praktikanten kan få mest muligt ud at praktikopholdet, er det nødvendigt, at I kan stille praktikanten en eller flere konkrete opgaver, der tager afsæt i en HRM problemstilling. Hvornår er praktikken Den starter mandag den 11. April 2011 og afslutter fredag den 17. Juni Der er mulighed for at starte praktikken senere, hvis at det passer bedre. Hvor mange timer om ugen? Mellem 32 og 37 timer det aftales med den studerende. Er der kun praktik i Danmark? Nej. Flere af vores studerende tager deres praktik i udlandet, så virksomheder med afdelinger i udlandet, er også meget velkomne til at byde ind med en praktikplads. Det samme gælder virksomheder på Fyn og i Jylland

3 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 3 Herudover er det hensigtsmæssigt, at den studerende får mulighed for at deltage i det daglige HRM arbejde. Mikset mellem en større opgave og en række mindre opgaver skal sikre, at praktikanten lærer at arbejde på en arbejdsplads præmisser. Samtidig skal praktikanten opkvalificere sine faglige kompetencer med de krav cand.merc. / cand. soc. HRM linjen stiller. Udbyttet for jeres organisation bliver derfor både løsning af en HRM opgave af lidt større karakter, krydret med det sidste fra HRM teoriens verden og en hjælpende hånd i dagligdagen på fuld tid i 10 uger. Hvad kan I forvente jer af praktikanten? I kan forvente jer, at praktikanten har en høj grad af engagement i arbejdet, samt arbejder kritisk og refleksivt. At få et praktikant fra HRM linjen kan være meget inspirerende og udviklende for organisationens egne medarbejdere. Således kan det forventes, at den studerende vil være en faglig sparringspartner. Det kan forventes, at praktikanten løser større eller mindre opgaver på egen hånd. Der skal dog der være mulighed for supervision fra en mere erfaren kollega. Det skal lige pointeres, at den studerende ikke er en studentermedhjælp eller piccoline, men rent faktisk en hjælpende hånd som er i stand til arbejde selvstændigt og træffe beslutninger. Hvad forventes af praktikstedet? Praktikken er et fag på HRM linjen, hvorfor det faglige indhold af praktikken er centralt. Praktikanten skal derfor under praktikopholdet have mulighed for at anvende den HRM faglighed, som praktikanten har tilegnet sig gennem studiet. Dette bør ske ved at praktikanten følger og deltager i praktikstedets daglige arbejde. Det vil altså sige, at det forventes, at praktikanten gives mulighed for, at deltage dels i praktiksteds HRM miljø, dels i de arbejdsopgaver, der byder sig her. Skal den studerende have løn? Det må og kan vi fra Handelshøjskolen side ikke blande os i. Som udgangspunkt er det et fag på linjen og derfor ulønnet, men flere Virksomheder/organisationer vælger at give løn eller anden kompensation, da den studerende ofte må fravælge sit studiejob i praktiktiden, men det er en aftale som foregår mellem virksomhed og den studerende. Hvad med forsikring? Handelshøjskolen har ingen forsikring som dækker den studerende. Kan virksomheden få flere studerende? Flere og flere Virksomheder/organisationer får øjnene op for at tage 2 studerende i praktik, da dette ofte har en god effekt.

4 SIDE 4 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Virksomheden bedes inden praktikstart være forberedt på den studerendes ankomst ved at have opgaver/projekter klar samt naturligvis et sted, hvor at den studerende kan sidde. Det forventes desuden, at den studerende bliver tildelt en mentor indenfor organisationen. Mentoren vil fungere som repræsentant for praktikstedet, og således være praktikantens ankerperson. Hvordan oprettes en praktikplads? Det foregår på 2 måder: Virksomheden/organisationen laver et opslag som sendes til Birte Pedersen på Opslaget bliver så lagt ud til de praktiksøgende studerende som så søger direkte hos virksomheden/organisationen. Dette er den meget populære metode, da mange virksomheder/organisationer gerne selv vil udvælge deres praktikant (er). Det er ret vigtigt, at der er en ansøgningsfrist på opslaget. Den anden metode er: Den studerende henvender sig til Virksomheden/organisationen og hvis at Virksomheden/organisationen er positiv overfor henvendelsen, aftales et møde. Denne samtale afholdes for at begge parter kan møde hinanden, tale om opgaver/projekter samt indgå en mundtlig psykologisk kontrakt. Det er også muligt efter denne samtale for begge parter at sige fra, såfremt profil/kemi ikke passer sammen, hvilket dog er sjældent vi oplever. Har virksomheden nogen forpligtelse omkring eksamensopgaven? Den studerende skal skrive en teoretisk praktikrapport som eksamensopgave. Linjen stiller vejleder tilrådighed for den studerende. Ofte skal den studerende aflevere en type rapport til praktikstedet end den som er eksamensopgaven som ofte vil være mere praksisorienteret end eksamensopgaven som skal være teoretiskbaseret. Eksamensopgaven tager udgangspunkt i en problemstilling som den studerende møder i praktikperioden. Eksamensopgaven kan påbegyndes på hvilket som helst tidspunkt i praktkperioden. Vores mål er, at alle studerende har været til samtale og fået tildelt en praktikplads senest den 1. februar 2011, da oplysninger om praktikpladsen skal indgå i den sidste eksamensopgave inden at praktikken påbegyndes.

5 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 5 Når at en praktikaftale er indgået, så er det den studerende som skal give studieadministrationen besked, hvor efter at der vil blive sendt et bekræftelsesbrev til virksomheden. Der eksisterer ingen officiel CBS kontrakt mellem virksomhed og den studerende, dog er Virksomheden/organisationen velkommen til selv at oprette en dette er dog uden om studiet. Hvordan var det lige at I får en praktikant? Send et opslag til Birte Pedersen på Opslaget skal indeholde: Ansøgningsfrist Nye medarbejdere Hvordan indsluses og integreres nye medarbejdere? Hvilke informationer vil være nyttige for nye medarbejdere at have? Hvordan skaber vi et fælles introduktionsforløb for alle nye medarbejdere som samtidigt tillader lokale forskelle? Det anbefales at ikke at have ansøgningsfrist den senere end 1. januar 2011, men meget gerne før! Talentudvikling Hvordan identificerer vi mulige ledertalenter? Hvordan kan vi udvikle dem? Hvad har andre virksomheder gjort? Hvilken talentudvikling eksisterer på nuværende tidspunkt og hvilke fordele kan der være i at gøre mere ud af talentudvikling fremover? Hvordan kan en talent workshop struktureres og hvad skal den indeholde for at bidrage til virksomhedens strategiske talent arbejde?

6 SIDE 6 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Lederudvikling Hvordan er samarbejdet mellem HR learning og HR partnere? Hvilke udfordringer står de nydanske ledere overfor? Hvad skal lederne klædes på med af værktøjer? Hvordan får vi fat i flere kvindelige ledere? Hvad er det aktuelle kompetence/kvalifikationsniveau i ledelsessystemet? Lederen som facilitator for arbejdsmiljøforandringer? Hvilke kurser er der behov for til lederne? Hvilke forventninger og krav er der til fremtidens leder og hvordan rustes de bedst? Kompetenceudvikling Hvordan kan vi kompetenceudvikle og fastholde medarbejdere? Er der behov for generelle kurser for alle medarbejdere? Hvordan moderniserer og systematiserer vi kompetence-udvikling? Hvilke gode erfaringer har man i organisationen mht. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og hvorledes kan en tværfaglig erfaringsopsamling på sikre viden som kan danne grundlag for fremtidige tiltag? Hvordan udvikler vi bedst de manglende kompetencer? Hvilke ønsker og behov udtrykker lederne selv i forhold til kompetenceudvikling? Hvilke aktuelle kompetenceudviklingsforløb og uddannelser tilbydes? Hvordan afdækker man behovet for uddannelse (internt/eksternt)? MUS samtaler Hvordan kan man gribe en medarbejder udviklingssamtale an? Hvordan laver man en god model for MUS? Hvad ønsker medarbejderen, at den indeholder? Hvad ønsker lederen? Hvordan følger man op løbende så det ikke kun er en årlig session? På hvilken måde kan organisationen gøre bedst brug af MUS? Hvordan kan virksomhedens strategi integreres i MUS og hvordan skal MUS udføres i praksis?

7 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 7 Karriere Hvordan ses karriere? Hvad forventes af karriere? Medarbejderudvikling Hvilke krav kan vi som virksomhed stille til medarbejderne? Hvad er nødvendige kvalifikationer hos medarbejderne i vores virksomhed, som vi kan lære dem? E-learning programmer Hvordan får vi udviklet et interessant e-learning program med formidling af XXX s sociale politik, så den bliver forankret i hele koncernen? Hvordan implementerer vi e-learning og udvikler det løbende? Hvordan imødegår XXX teknologien? Rekruttering Hvordan kan XXX tiltrække de bedste studerende / ansatte? Hvordan kan man i praksis tilrettelægge et (godt) rekrutteringsforløb? Hvad er den bedste fremgangsmåde når det gælder headhunting? Hvordan kan vi optimere vores hjemmeside for kandidater? Hvordan foregår rekrutteringsforløbet hos XXX? (Fra annonceskrivning til ansættelse)

8 SIDE 8 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Udstationering (i Danmark) Hvad får udenlandske videns-medarbejdere til at arbejde i Danmark og hvad får dem til at blive i Danmark? Hvordan tiltrækker og fastholder virksomhederne sine udenlandsk, højtkvalificeret og specialiseret medarbejdere? Effektmåling Hvordan kan effekten af virksomhedens HR-bidrag måles (på bundlinjen)? Hvordan kan vi måle og rapportere de indsatser, der laves inden for HR. På månedlig basis? Hvordan kan HR hjælpe til at optimere de administrative processer, samt måle på dette? Hvordan kan HR-funktionen støtte ledere og medarbejdere i forandringsprocessen Medarbejdersundhed Hvorfor har vores medarbejdere så mange sygedage? Hvordan virker incitamentsprogrammet der er lavet til at mindske sygefraværet? Hvordan er sammenhængen mellem sygefraværet og arbejdsglæden i virksomheden? Hvordan kan vi forbedre det psykiske arbejdsmiljø og dermed skabe bedre vilkår for nyansatte i organisationen? Kommunikation Hvordan får flere ledere i kommuner og regioner øjnene op for vores ledelsesværktøjer? Tilrettelæggelse af kommunikation ifm. Lederevaluering og medarbejder tilfredshedsundersøgelser.

9 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 9 Fastholdelse af medarbejderne Hvordan får vi medarbejderne til at efterleve den nye strategi? Hvordan skaber vi organisatorisk nærhed på trods af voldsomme distancer? Hvilke handlingsplaner kan XXX lave for at styrke fastholdelsen af medarbejderne? Videndeling Hvordan kan vi internt arbejde med at forbedre videndeling blandt medarbejderne? Hvordan kan man sørge for lighed i kunnen og niveau blandt HR medarbejdere, og eventuelt hvilke områder inden for HR er mest centrale? Coaching Hvad er outcome af coaching? Giver coaching den ønskede effekt? Er der evidens for coaching? Arrangere coaching -kursus / løsningsfokuseret samtaleseminar for teamkoordinatorer Employer branding Hvordan opfattes XXX udefra? Hvordan markedsfører XXX sig selv? Til hvem markedsfører XXX sig til? Hvordan kan markedsføringen blive mere effektiv? Hvordan kan XXX gøres synlig igennem interne medier?

10 SIDE 10 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER Løn og personalegoder Hvordan kan vi tilpasse vores personalegoder, så de passer bedst muligt til vores medarbejderes ønsker? Hvordan gør vi det attraktiv, at arbejde på skæve tider uden at øge den samlede lønsum? Hvordan implementerer vi fleksible lønpakker? Hvordan kan vi få mere ud af den samme lønsum? studerende/elever Hvorfor er frafaldet af elever så stort under og kort efter elevforløbet? Hvad kan gøres for at fastholde eleverne under uddannelsen og efter? Tilrettelæggelse af et godt elevforløb Personalehåndbogen Oprettelse af personalehåndbog Hvordan koncernpersonalehåndbogen udarbejdes og implementeres i praksis? Revidering af personalehåndbogen Testværktøjer Er der nogne testværktøjer, som egner sig bedre end andre, til at teste ledere og sælgere? Hvilke testværktøjer skal man bruge i virksomheden?

11 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 11 HRM linjens Advisory board Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit HR Chef Claus Durck Hovej, CBS HR director Jesper Johansen, NovoZymes Forbundsformand Dennis Kristensen, FOA Business Coach og ledelsesrådgiver Inge Sandager, Personal Sigma Danmark HR udviklingschef, Flemming Lorenz, Post Norden Formand Olav Jessen, Dansk HRM Forening samt HR konsulent i Folketinget Linjekoordinator lektor Chris Mathieu, IOA Lektor Per Darmer, IOA HRM administrator Birte Pedersen, IOA Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM er hjemmehørende på HRM linjens samarbejdspartnere Nykredit Norrbom Vinding MAN Diesel FOA Post Norden Personal Sigma Danmark Novo Zymes CBS Business Relations & Communications Dansk HRM Forening Vores mange praktik- og casevirksomheder Div. gæsteforelæsere CBS Institut for Organisation Kilevej 14 A 2000 Frederiksberg Institutleder Peter Kjær Sekretariatsleder Lene Lillebro Til- og afmelding til/af nyhedsbrevet Eller ændring af mailadr. Vedr. praktikken, Studiejobs, mm Kontakt venligst Redaktør Birte Pedersen Kontakt venligst Praktikkoordinator Birte Pedersen

12 SIDE 12 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER HRM linjens Quality Group Agnete Elisabeth Purup Annabella Helene Christensen Anne Marie Dahl Vestergaard Bettina Lynghede Camilla Vous Haney Carina Dueholm Corneliusen Christine Schmidt Søder Emilie Mortensen Kasper Knudsen Lærke Baardsgaard Lassen Marianne Faxøe Martin Krog Mette Skriver Mikkel Pedersen Pernille Såby Worm Sidsel Nielsen Chris Mathieu Birte Pedersen HRM linjens Alumninetværk Findes på under alumnigroup / danish HRM alumninetværk på CBS Vedr. HRM alumni Kontakt venligst Birte Pedersen Sponsorer på alumni projektet Spørgsmål vedr. EHRM Kontakt venligst Per Darmer Tilmelding som specialevirksomhed Kontakt venligst Kandidatkoordinator Per Darmer eller Linjeadministrator Birte Pedersen

13 NYHEDSBREV TIL HRM VENNER SIDE 13 HRM linjen bemanding Linjekoordinator Lektor Chris Mathieu, IOA HRM administrator / praktikkoordinator Birte Pedersen, IOA Kandidatkoordinator Lektor Per Darmer, IOA Professor Henrik Holt Larsen, IOA Lektor Allan Hansen, PEØ Lektor Ivar Friis, PEØ Lektor Magnus Larsson, IOA Adjunkt Lise Justesen, IOA Adjunkt Dana Minbaeva, SMG Specialkonsulent Steffen Löfvall, LL Ph.D. Rex Degnegaard, LPF Ekstern lektor Kenneth Børgesen, IOA Ekstern lektor Rikke K. Nielsen, IOA Ekstern lektor Christian Poulsen, IOA Ekstern lektor Pia Bramming Ekstern lektor Anders Bojesen Ekstern lektor Steen Wisborg, IOA Ekstern lektor Lise Høxbroe, IOA Ekstern lektor Frans Bévort, IOA Ekstern lektor Christian Claesen, IOA Ekstern lektor Marlene Nyholm Voss, IOA Undervisningsass. Liza Castro-Christiansen, IOA Undervisningsass. Maria Lindorf, IOA Undervisningsass. Sidsel Jess, IOA Undervisningsass. Katrine Schenstrøm Møller, IOA Undervisningsass. Carit Abrahamsson, IOA Undervisningsass. Ivan Stahl Jakobsen, IOA Undervisningsass. Carina Engaard Jensen, IOA Undervisningsass. Stine Brandbjerg Larsen, IOA Undervisningsass. Lars Lundmann, IOA Undervisningsass. Søren Stig Andersen, IOA Undervisningsass. Lotte Colberg, IOA Undervisningsass. Lene Thomsen, IOA Undervisningsass. Claus Durck Hovej, IOA Undervisningsass. Bjarne Vind, IOA

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013 Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2012-2013 Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HA-uddannelse. Undervisere

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

EVALUERING FRA KUNDERNE

EVALUERING FRA KUNDERNE EVALUERING FRA KUNDERNE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER KARRIEREDAGENE 2015 = 149 BESVARELSER = 73 SVARPROCENT = 49% EVALUERING FRA KUNDER Profil af udstillere: 149 virksomheder/organisationer Store/små, lokale/nationale/internationale,

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Praktik Forår 2013, Sociologi

Praktik Forår 2013, Sociologi Praktik Forår 2013, Sociologi Antal respondenter: 4 Antal svar: 2 Koordinator: Gunnar Scott Reinbacher *************************************************************** Hvor var dit praktiksted geografisk

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Praktikant eller studiejobber

Praktikant eller studiejobber Hej studerende Praktikant eller studiejobber også noget for dig! I en praktik eller et studiejob kan du som studerende fra en relevant uddannelse byde ind på at løse opgaver ude hos virksomhederne med

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner? Oplæg fra jer Oplæg på 10. minutter ud fra

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde?

Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde? Er du klar til en lærerig praktikperiode med ansvar og høj arbejdsglæde? Alm. Brand søger finansbachelorstuderende til praktikperioden på finansbachelorstudiets 5. semester Praktikpladserne er inden for

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017

PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017 PROFESSORSAMMENSLUTNING 1. NOVEMBER 2017 NYT FRA SEKRETARIATET Professorsekretærerne status efter rapporten PURE-validatorer RAPPORT VEDR. PROFESSORSEKRETÆRER Historik November 2012: Ny aftale mellem og

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Women in Progress. Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010. erfaringer og udfordringer. Bent Jespersen SVP, Group HR

Women in Progress. Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010. erfaringer og udfordringer. Bent Jespersen SVP, Group HR Women in Progress erfaringer og udfordringer Kønsbalance i finanssektoren 12. marts 2010 Bent Jespersen SVP, Group HR Agenda Baggrund HR strategien og talentudviklingen Talentudvikling for kvindelige før-ledere

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen Bilag til Fælles studieordning for el og vvs installatøruddannelsen El- og VVS-installatøruddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ADMINISTRATIV ELEV I LOLLAND KOMMUNE? ANSØGNINGSFRIST: 22. marts 2015 ANSÆTTELSESSAMTALER: 8. april 2015 KLIK PÅ OVENSTÅENDE LOLLAND KOMMUNE LOGO FOR AT SE JOBOPSLAG VI GLÆDER

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik Få en studerende fra Leisure i praktik Fritids- og oplevelsesindustrien Hvad er leisure management Leisure er en professionsbachelor uddannelse der fokusere på fritids- og oplevel-sesindustrien. Gennem

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik skal to gange i praktik som led i deres uddannelse. Formålet er, at den studerende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere