nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014"

Transkript

1 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson, høster 12-taller både hos sin chef og på Tietgenskolen. Side 5 Fokus på udvikling CSV Sydfyn prioriterer udviklingsarbejde højt og har senest stået i spidsen for et vellykket udviklingsprojekt om dyskalkuli/talblindhed. Side 6 Lunchbag til cykelturisterne Café Tryk tilbyder som noget nyt lunchbags til Svendborgs cykelturister. Side 7 STU-temadag for samarbejdspartnere Michelle Pedersen går på den 3-årige ungdomsuddannelse og har næsten fået bugt med sin angst og hendes højdeskræk er helt væk. 28. maj i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Nyt tilbud til senhjerneskadede Paletten er et helt nyt fritidstilbud til senhjerneskadede borgere, der har afsluttet kursusforløb på VISAC. Side 8 På CSV Sydfyn bliver jeg set Michelle Pedersen har foretaget et kvantespring, siden hun i 2013 startede på CSV Sydfyns ungdomsuddannelse. Side 9 Bedre til at læse og skrive Hver torsdag tager CSV Sydfyn-lærer Jens Holgersen til Ærø og underviser fire kursister. Side 10 Hold for psykisk sårbare unge Ungeholdet er et nyt tilbud til psykisk sårbare elever på den 3-årige ungdomsuddannelse. Side 11

2 Temadag om ny version af ungdomsuddannelsen/stu STU Kære læser! Udviklingsarbejde og udviklingsprojekter har en stor og synlig plads i dagligdagen på CSV Sydfyn, og det er altid med vores elever og kursister i centrum. Vi tror på udvikling og fornyelse og på, at udvikling og fornyelse lykkes bedst, når vi bygger på et solidt forarbejde. Derfor har vi næsten altid gang i mindst ét udviklingsprojekt, og derfor har vi også brugt et lille års tid på at udvikle en ny version af vores ungdomsuddannelse. Denne version er nødvendiggjort af ændrede krav som følge af reform af lovgivningerne om førtidspension, fleksjob og kontanthjælp. Vi har som adskillige gange tidligere kigget vores ungdomsuddannelse grundigt efter i sømmene i forhold til de krav, der bliver stillet, og vi har undervejs indhentet kommentarer og synspunkter fra samarbejdspartnere samt tidligere elever og brugt dem flittigt. Vi står i et spændende krydsfelt med vores elever på den ene side og omverdenens krav og forventninger til vores uddannelse og elever på den anden side, sådan som det også er beskrevet her på side 2 og 3. Det er en udfordring, der skaber fornyelse, og vi tror på, at den nye version af ungdomsuddannelsen ikke alene er ny, men også bedre. Nu skal den prøves af, og det glæder vi os til! Jens Schrøder Centerleder CSV SydØstfyn Info Maj 2014 Nyhedsbrev fra CSV Sydfyn Ansvarshavende redaktør: Centerleder Jens Schrøder Fotos: fagfotografen.dk og CSV Sydfyn-medarbejdere Tekst: Benthe Hjorth Chr., Bureau4 Layout: Grafisk Afdeling, Svendborg Kommune Tryk: Trykteam Eftertryk tilladt med kildeangivelse CSV Sydfyn inviterer offentlige og private samarbejdspartnere samt tidligere elever til temadag om den 3-årige ungdomsuddannelse/stu onsdag den 28. maj kl i Spejlsalen i Borgerforeningen. Her vil elever, lærere og ledelse præsentere en ny version af uddannelsen, der i endnu højere grad end hidtil skal sikre, at flest mulige elever bliver klædt på og forberedt til job eller videre uddannelse. Justeringen af uddannelsen sker som følge af ny lovgivning om førtidspension, fleksjob og kontanthjælp, som har til formål at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Siden 2001, hvor vi indførte ungdomsuddannelsen, har vi til stadighed udviklet og justeret uddannelsen med fokus på de unges videre muligheder, og vi har altid gjort meget ud af erhvervsdelen. Så for os er denne justering et nyt og nødvendigt trin på udviklingsstigen, som vi er klædt godt på til, siger CSV Sydfyns afdelingsleder for ungdomsuddannelsen, Morten Overgaard-Larsen. Hidtil har CSV Sydfyn samlet eleverne i grupper efter en vurdering af, i hvor høj grad de kunne blive klar til job eller videre uddannelse og grupperne har været inddelt i fire niveauer: 1. Kickstart for normaltbegavede unge fortrinsvis med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret (ASF) med henblik på fortrinsvis videre boglig uddannelse. CSV Sydfyns afdelingsleder for ungdomsuddannelsen, Morten Overgaard-Larsen. 2. Erhverv, have, krop og bevægelse, som er et arbejdsmarkedsrettet niveau med henblik på udslusning til job eller faglig uddannelse. 3. Et niveau for de funktionsmæssigt svageste unge, som aldrig vil kunne blive en del af det almindelige arbejdsmarked, og hvor målet er beskyttet beskæftigelse. 4. Et niveau, som ligger imellem 2 og 3, og hvoraf de fleste hidtil har fået førtidspension. Fremover får vi tre niveauer, idet vi vil prøve at løfte de mest ressourcestærke af eleverne i niveau 4 op i niveau 2 og klæde dem på til at komme ud på arbejdsmarkedet eller i videre uddannelse, siger Morten Overgaard-Larsen. Vi vurderer, at det i bedste fald kan lykkes for to tredjedele, mens den sidste tredjedel kommer ind i niveau 3. De tre nye niveauer har fået overskrifterne 1. Kickstart som er uændret. 2. Job- og erhvervsfaglig uddannelse med det hidtidige niveau 2 samt to tredjedele af niveau3. 3. Livsduelighed som er for de funktionsmæssigt svageste elever, som vi skønner kun kan klare beskyttet beskæftigelse. Allerede fra starten vil vi pejle os ind på niveau 2-elevernes ønsker og kompetencer inden for tre hovedområder: Omsorg og pleje, håndværk og industri samt køkken og service, således at vi hurtigt kan målrette undervisningen af den enkelte elev med henblik på arbejde eller kompetencegivende uddannelse inden for et af områderne. CSV Sydfyn har indledt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen og Erhvervsskolen om brobygning og praktik på de tre hovedområder. Vi er blevet taget godt imod, og både Erhvervsskolens levnedsmiddellinje og Social- og Sundhedsskolen har allerede nu mulighed for at rumme nogle af vores elever, siger Morten Overgaard-Larsen. Selvom eleverne ligger i den absolut gode ende hos os på CSV Sydfyn, så er der ofte noget, der skal samles op, når de kommer ud på de kompetencegivende uddannelser. Her er det en stor fordel, at vores elever er absolut motiverede for at komme videre i modsætning til de svageste elever fra folkeskolens afgangsklasse, som ofte ikke er særligt motiverede. Når eleverne er motiverede, kan de nå langt på trods af mange udfordringer og problematikker. Også den almene skoleundervisning optimerer CSV Sydfyn i den nye version af ungdomsuddannelsen: Vi vil sikre en maksimal udvikling for den enkelte elev i kernefagene Morten Overgaard Larsen sammen med elever fra den 3-årige ungdomsuddannelse. dansk, matematik og engelsk. Derfor afdækker vi elevernes kompetencer inden for disse tre fag og niveaudeler eleverne på tværs af grupperne, siger Morten Overgaard-Larsen. Det vil sige, at de bedste elever i matematik fra alle hold kommer sammen i matematikundervisning o.s.v., og det giver mulighed for såvel målrettet undervisning som faglig fordybelse. Den nye version af CSV Sydfyns ungdomsuddannelse er blevet til i en udviklingsproces gennem det seneste år med bl.a. lærerdialog hver onsdag eftermiddag og spørgeskemaer til samarbejdspartnere og tidligere elever. Fra de tidligere elever, som var meget glade for og stolte af at have gået på CSV Sydfyn, fik vi meget positiv feedback. Fra samarbejdspartnerne var der vidt forskellige meldinger og forventninger og også kritik af, at vi ikke har skubbet nok på eleverne, siger Morten Overgaard-Larsen. Men vi står i et krydsfelt med vores elever på den ene side og på den anden side omverdenens krav og forventninger, som vi skal oversætte til det, som vores elever kan. Det er en spændende problemstilling, som vi er nødt til at se realistisk på og samtidig afveje, hvor høje mål vi kan sætte for vores elever. Måske kan vi flytte os endnu tættere på forventningerne, end vi i første omgang tror, men vi er nødt til at prøve det af og det glæder vi os til! Den 3-årige ungdomsuddannelse/stu bygger på fire hovedtemaer: Dannelse i form af almen skoleundervisning Arbejde i form af jobtræning og praktikophold Fritid i form af netværk og sociale kontakter Reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob skal sikre, at personer under 40 år, som er i risiko for at komme på førtidspension, kommer i et ressourceforløb og får udviklet deres arbejdsevne, så de på sigt kan komme i arbejde eller uddannelse med mindre det er helt åbenlyst, at de aldrig kan komme til at arbejde. Bo med selvstændig livsførelse og bl.a. madlavning Kontanthjælpsreformen Kontanthjælpsreformen afskaffer kontanthjælpen for alle under 30 år uden uddannelse og bliver erstattet af uddannelseshjælp, der bl.a. skal sikre, at de, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, deltager i tilbud, som kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. 3

3 Thomas Nielsen sammen med sin kontaktlærer Martha Amstrup (øverst) og sin vejleder Mette Skarby. Kickstart CSV Sydfyns Kickstarthold er et tilbud til normaltbegavede unge med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret (ASF). Målet er at støtte og hjælpe de unge til at blive klar til at tage en kompetencegivende uddannelse helt eller delvist. Kickstart er en del af CSV Sydfyns 3-årige ungdomsuddannelse. Klædt på til uddannelse 18-årige Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Som led i påklædningen er han lige nu i praktik i Føtex. Jeg møder fra kl. 7 morgen til kl eller 14. Desuden springer jeg til, når det er nødvendigt, siger han. Jeg er i Nonfood, hvor jeg tjekker hylder og varebeholdning og fylder op på hylderne, når der er brug for det. Thomas går på CSV Sydfyns Kickstart-hold for unge med autisme, og med uddannelsespladsen får han en stor drøm opfyldt. Men han har også kæmpet for den med støtte fra sin kontaktlærer Martha Amstrup og sin vejleder Mette Skarby, begge CSV Sydfyn. Vi har her en ung mand, som er gået efter et mål, og fordi han er gået efter målet, har han også nået det, siger Mette anerkendende til Thomas og tilføjer: Du har knoklet, og du er meget fleksibel og parat til at springe til, når der er brug for ekstra hjælp. Det har virkelig givet pote! Lysten til en uddannelse i Føtex er langtfra af ny dato: I 9. klasse var jeg i praktik i Føtex og kunne lide det fra første øjeblik. Det er et godt sted at være, siger Thomas. Jeg fik lidt flere praktiktimer og havde vagter en gang imellem. I sommerferien 2013 arbejdede jeg alle hverdage, og da jeg efter ferien startede på CSV Sydfyn, fortsatte jeg med at være i praktik 20 timer fordelt på onsdag, fredag og lørdag som led i uddannelsen. Føtex var så tilfreds med Thomas, at det lige før jul blev til en ansættelseskontrakt som ungarbejder. I julen arbejdede jeg fra 12 til 22 hver dag, men 1. marts var det slut, fordi jeg fyldte 18 år, siger han. Det var irriterende, for jeg ville rigtig gerne fortsætte. Som led i forløbet har Thomas bl.a. taget hygiejnebevis, ligesom han får undervisning på erhvervsforskolen. Og lige nu afprøver han, hvordan det vil være at have næsten fuld tid og starte tidligt om morgenen, siger Martha. Viser det sig, at det er for meget, sætter vi timetallet ned og forlænger den 2-årige uddannelse tilsvarende. Thomas har ikke blot travlt med arbejdet i Føtex. Jeg er også ved at tage kørekort, og jeg er netop startet i bo-praktik på CSV Sydfyns kollegie i Jernbanegade, fordi jeg gerne vil flytte hjemmefra, siger han. Det vil være godt, hvis Thomas boligsituation er afklaret, før han starter på sin uddannelse, så han ikke skal bruge kræfter på at tænke på det, siger Martha. Under bo-praktikken prøver Thomas, hvordan det er at bo for sig selv, og vi arbejder med det, der er vigtigt for ham, og det, som han har brug for, når han skal klare sig selv. Det er bl.a. økonomi, rengøring, vask, indkøb og madlavning samt ikke mindst hvordan han bruger fritiden godt og sikrer sig et godt netværk og gode sociale rammer. Martha tilføjer: Vi slipper ikke Thomas helt, når han starter på sin uddannelse. Vi har aftalt et overgangsforløb, hvor vi kan støtte op både i forhold til uddannelsen og til bolig og fritid. Og det er den kommende EGU-elev i Føtex godt tilfreds med. Kommende EGU-elev Thomas Nielsen i Føtex sammen med salgschef i Nonfood, Jan Gaarde. Tina er stadig på et 12-tal! Butikschef Jensen Hansen,(tv), EGU-elev Tina Persson og jobkonsulent Bent Damgaard. Ingen fravær, pligtopfyldende, kundevenlig, serviceminded, selvkritisk, innovativ! Butikschef Jens Hansen, Jem & Fix i Svendborg, kan næsten ikke få armene ned i begejstring over EGU-elev Tina Persson, 24 år, som han i 2012 forsigtigt sagde ja til at tage i praktik i en uge, og som i 2013 blev årets medarbejder. Her starter alle med et 12-tal, og så ser vi, hvor længe det holder. Tina er stadig på 12, og det er også 12-taller, hun henter hjem fra Tietgenskolen, siger han. I 2012 var Tina elev på CSV Sydfyn, og da hun og CSV Sydfyns jobkonsulent Bent Damgaard var til første samtale hos Jens, lagde de ikke skjul på, at Tina havde diagnosen borderline. Det er hårdt arbejde at være ansat i Jem & Fix, men da jeg fik at vide, at Tina havde været på overlevelseskursus og bl.a. rappellet, var jeg lidt imponeret og tænkte, at så ville hun nok også kunne klare mosten her, siger Jens. Den første uge gik rigtig godt. Så tog vi 14 dages praktik, som gik endnu bedre. Derefter lavede vi 3 måneders arbejdsprøvning op til jul, hvor der var knald på. Det gik super, og så var jeg ikke i tvivl om, at Tina skulle have sin EGU-plads. Men det var lala, der var ingen motivation ikke noget, der førte videre, siger hun. En dag fortalte min daværende kæreste om CSV Sydfyn, der lød som det sted, jeg havde brug for. Min sagsbehandler mente, at jeg var for fagligt klog til skolen, men jeg havde brug for et sted, der kunne hjælpe mig med at få det lidt bedre og samtidig hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg gerne ville med mit liv. Den første tid på CSV Sydfyn gik nogenlunde, men så begyndte jeg at få et massivt fravær, og det blev i en periode værre, fordi jeg trappede ud af min medicin, hvilket gav en masse bivirkninger, siger Tina. Trods det holdt CSV Sydfyn fast i mig og opgav mig ikke. Lærerne og Bent blev ved med at prøve at hjælpe mig til at finde noget andet end at blive førtidspensionist. Vi havde mange samtaler om mit liv, og hvad jeg gerne ville, og de skaffede mig et halvt års praktik i Matas med henblik på en EGU-plads. Men det gik ikke, fordi Matas var bange for, at det ville ramme mig for hårdt, hvis jeg blev udsat for en sur kunde. Bent prøvede Silvan uden held, men så lykkedes det heldigvis her i Jem & Fix. tingene rigtigt første gang, så hun ikke skal tilbage og have fat i dem en gang til. Hendes engagement er helt i top, og hun har fokus på, hvordan tingene kan gøres bedre. Forleden kom hun forbi efter skole, fordi hun vidste, at vi havde travlt. Det er kendetegnende for en, der er med på holdet! Siden Tinas start i Jem & Fix har Bent jævnligt stukket hovedet indenfor og spurgt, hvordan det går. Det er et led i CSV Sydfyns efterværn for tidligere elever. Hverken Tina eller Jens har haft brug for at kalde på Bent, men begge synes, at det er hyggeligt, at han kommer forbi og godt at vide, at han er der, hvis en af dem nu skulle få brug for en livline. Tina er en af de elever, som det er lykkedes for en af dem, der pludselig folder sig ud og kan det hele. Derfor bruger vi hende som rollemodel over for vores elever på ungdomsuddannelsen, siger Bent. Hun kommer som en powerwoman og fortæller sin historie Fra afdeling P til Jem & Fix, og det er noget af en øjenåbner for de 75 elever, der så mange gange i deres unge liv har fået at vide, at de ikke kan noget og ikke duer til noget. For Tina viser dem, at det rent faktisk kan lade sig gøre at komme ovenpå. Så tog Mette affære: Jeg skulle til møde med salgschef i Nonfood, Jan Gaarde, for at evaluere Thomas tid i Føtex som ungarbejder og spurgte så, om der ikke kunne Jeg er rigtig glad for at være her, selvom det ind imellem kan være lidt blive mulighed for en uddannelsesplads. Og hårdt rent psykisk, siger Tina. Kollegaerne tog rigtig godt imod mig, og ugen og derfor er hun først udlært i Tina er på nedsat tid 25 timer om det lykkedes, siger hun. Vi fik en uddannelsesaftale med et indbygget individuelt For Tina var det flere års kamp for at komme ovenpå, der lykkedes. jeg føler, at jeg er en del af det hele og januar Jeg håber at kunne få et for-forløb, hvor Thomas bliver klædt på til at I 2008 var hun droppet ud af Teknisk Skole, fordi hun havde det psy- Og respekteret, tilføjer Jens. Der er færdig, siger hun, og fra Jens lyder accepteret af kollegaerne. job inden for Jem & Fix-kæden, når jeg starte i sin EGU. Vi har oplistet en række udviklingspunkter, og dem er vi nu i fuld gang kisk dårligt. Hun blev indlagt, og efter er altid orden i Tinas afdeling, som det: Hvis jeg ikke selv har plads med i et tæt samarbejde med Jan Gaarde og udskrivningen kom hun på dagskole er el, søm og skruer. Hun er utroligt til dig til den tid, vil jeg anbefale dig erhvervsforskolens EGU-vejleder. for psykisk sårbare voksne. doven på den positive måde. Hun gør kraftigt til mine kollegaer! 4 5

4 Forskning i talproblemer Den første danske forskning i talproblemer blev gennemført som et undervisningsforsøg på Svendborg Erhvervsskole i et samarbejde mellem skolen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og CSV Sydfyn. Tre små hold elever blev over 10 uger undervist to gange om ugen efter skoletid i sammenlagt 30 timer. Undervisningen blev udført af to lærere og på elevernes præmisser. Alle elever var vurderet til ikke at kunne gennemføre grundforløbet på erhvervsskolen på grund af store talproblemer. To tredjedele gennemførte undervisningen, og heraf er godt halvdelen fastholdt i uddannelse, mens de, der ikke gennemførte, alle er droppet ud. De elever, der havde de største matematikvanskeligheder, forbedrede deres kunnen med mellem 50 og 133 procent. Forskningsresultaterne har bud til såvel specialundervisningen og erhvervsuddannelserne som de øvrige ungdomsuddannelser og grundskolen. 6 Fokus på udvikling Talproblemer skal anerkendes, lød det fra undervisningsminister Christine Antorini efter en konference tidligere på året om resultaterne af den første danske forskning i talproblemer. Vært ved konferencen var CSV Sydfyn, som siden 2009 har stået i spidsen for et udviklingsarbejde om dyskalkuli/talblindhed med det formål at indhente viden til en målrettet undervisning af unge og voksne med talproblemer samt at få talblindhed anerkendt på lige fod med ordblindhed. Efter ministerens udmelding siger centerleder Jens Schrøder, CSV Sydfyn: Vi er stolte over at have været med til at få talvanskeligheder sat på dagsordenen i Danmark og få anerkendt talproblemer og matematikvanskeligheder. Vi har nu nået vores mål og har samtidig indhøstet mange nyttige erfaringer og redskaber til brug i vores daglige undervisning til glæde for vores elever og kursister. CSV Sydfyn er ret så erfaren, når det gælder udviklingsarbejde. Gennem årene er det blevet til såvel projekter i eget regi som deltagelse i både nationale og internationale udviklingssamarbejder. Fælles for vores udviklingsarbejde har været et mål om at gøre vores undervisning og øvrige tilbud til elever og kursister så gode og relevante som overhovedet muligt, siger Jens Schrøder. De fleste projekter har haft fokus på udvikling af den 3-årige ungdomsuddannelse som et helhedstilbud omfattende almen skoleundervisning, jobtræning, bolig og fritid tilpasset til den enkelte elevs behov. CSV Sydfyns helhedstilbud var da også med til at danne model for den landsdækkende ungdomsuddannelse, som Folketinget vedtog som en lovsikret ret fra 1. august Blandt CSV Sydfyns udviklingsprojekter er: Handleplaner og dokumentation i brugerperspektiv med ideer og inspiration til at inddrage de unge aktivt i planlægningen af deres fremtid. Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet med afprøvning og udvikling af konkrete efterværns-metoder. EU-Comenius-projekt med udvikling af spørgeteknik og spørgeskema for i hø- jere grad end hidtil at inddrage de unge i udarbejdelsen af deres handleplaner og i planlægningen af deres tilværelse. EU-Mål3-projekt med målafsøgning og afprøvning af, hvad der skal til for at give unge med særlige behov størst mulig sikkerhed for job på det almindelige arbejdsmarked og fastholde det. Udarbejdelse af et sæt etiske regler formuleret som kursisternes krav til undervisere og ansatte. Om baggrunden for at tage initiativ til udviklingsarbejdet om talblindhed/dyskalkuli siger Jens Schrøder: Vi havde over en periode konstateret, at mange af vores ordblinde elever og kursister ikke blot havde svært ved ord, men også havde store vanskeligheder med tal. Det var imidlertid ikke muligt at indhente viden til målrettet matematikundervisning parallelt med undervisningen for ordblindhed, fordi der stort set ikke var foretaget egentlig forskning på området. CSV Sydfyn blev opfordret til at starte en proces, førende eksperter på området sagde ja til at være med, og med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet blev der sat gang i en indledende undersøgelse. Den blev fulgt op af forsøgsundervisning og senest af den første danske forskning i talproblemer, som tydeligt viser, at systematisk indsats med elever i store matematikvanskeligheder nytter. Ud over forskningens resultater, konklusioner og anbefalinger har vi fået et helt konkret værktøj til de af vores lærere, som underviser i regning og matematik nemlig Matematiklærerens 9 nyttige, siger Jens Schrøder. De blev udarbejdet på baggrund af, at forskningen viste, at især 9 elementer har stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen, og dem vil vi sammen med mange andre få stor glæde af fremover. Tilbud om lunchbag til cykelturisterne Svendborgs cykelturister skal da have en lunchbag med, når de skal ud på landevejene, for det er jo ikke sikkert, at de kan finde et sted at spise undervejs, lyder det fra Tina Marie Bruus køkkenleder for CSV Sydfyns Café Tryk. Cafeen fik for nogle måneder siden Svendborg Cykeludlejning som nabo, og så opstod ideen hos køkkenlederen og hendes 14 medarbejdere, der er i beskyttet beskæftigelse. Lunchbag-tilbuddet giver vores unge medarbejdere mulighed for at prøve noget nyt, og de lærer at servicere turisterne også de udenlandske, som ikke taler dansk. Nogle af medarbejderne er rigtig gode til engelsk, så vi kan hjælpes ad, hvis det kniber med sproget, siger hun. Café Tryk er både kantine for CSV Sydfyns medarbejdere og elever og mødested for eleverne. Så der er faktisk plads til lidt nye opgaver i sommerferien, hvor CSV Sydfyn holder lukket, og derfor vil vi i det hele taget prøve at satse lidt mere på turisterne denne sommer, siger Tina Marie Bruus. Ud over tilbuddet om lunchbag vil vi også prøve at sælge is, og vi har aftalt med cykeludlejningen, at de henviser cykelturisterne til vores terrasse, mens deres cykler bliver gjort klar. Café Tryk er åben for alle og har bl.a. en del faste strøgkunder. Svendborg Cykeludlejning, der drives af CSV Sydfyn som et jobtræningsprojekt for elever på den 3-årige ungdomsuddannelse, er glad for det nye samarbejde. Det er et godt tilbud til vores cykelturister, siger jobkonsulent Bent Damgaard. Og fra cykeludlejningens unge lyder det: Det bliver spændende at prøve, og det er også fint, at vi ikke er alene hernede, men er flere unge sammen. En af de unge, der skal forsyne cykelturisterne med lunchbags, er Malene Heineth, og hun er glad for den nye opgave: Det er spændende at prøve noget nyt og også at samarbejde med cykeludlejningen. Jeg har gået på CSV Sydfyns ungdomsuddannelse i tre år, og efter en måneds praktik i Café Tryk blev jeg ansat som café-medarbejder. Jeg er rigtig glad for at være her. Man kan så meget hernede, og her er rigtig rart. Jeg kan ikke selv snakke engelsk og tysk med turisterne for jeg kan kun en lille smule engelsk. Men når det er nødvendigt, får jeg bare fat i nogle af de andre, som kan. Turisterne kan forudbestille deres lunchbag, samtidig med at de bestiller cykel eller de kan bestille, når de afhenter deres cykel. Men så skal vi lige bruge omkring et kvarter på at give dem en frisksmurt lunchbag med på cykelturen, siger Tina Marie Bruus. Café-medarbejder Malene Heineth forsyner et par cykelturister med lunchbags. Café Tryk Café Tryk har mange funktioner: Mødested for CSV Sydfyns elever på den 3-årige ungdomsuddannelse Arbejdsplads for 14 medarbejdere, som er på førtidspension og i beskyttet beskæftigelse Kantine for CSV Sydfyns medarbejdere og elever Sørger for mad og drikke til møder, kurser og arrangementer Leverer i begrænset omfang mad ud af huset til mindre virksomheder og institutioner i Svendborg Praktiksted samt arbejdsprøvningssted for elever på CSV Sydfyns 3-årige ungdomsuddannelse, Svendborg Kommunes Jobcenter samt andre skoletilbud Se mere på: cafetryk.dk Svendborg Cykeludlejning Svendborg Cykeludlejning drives af CSV Sydfyn i tæt samarbejde med Svendborg Turistbureau. Cykeludlejningen har åbent alle hverdage fra påske til og med uge 41. Fra 28. juni til 11. august er der også åbent i weekenderne. Cykelparken omfatter 65 cykler fordelt på dame-, herre- og børnecykler samt tre elcykler. Se mere på: svendborgcykeludlejning.dk 7

5 Undervisning for voksne med senhjerneskade Vi bruger hinanden På CSV Sydfyn bliver jeg set! CSV Sydfyn tilbyder kompenserende specialundervisning for unge og voksne med en erhvervet hjerneskade bl.a. på CSV Sydfyn i Jernbanegade, Svendborg. Målet er at afhjælpe og begrænse virkningen af hjerneskaden og at hjælpe den skadede til at opnå større indsigt i og indflydelse på eget liv. VISAC Borgere med en senhjerneskade kan efter endt sygehusbehandling og genoptræning få tilbudt et kursusforløb på VISAC. VISAC er et samlet tilbud om træning af fysiske, kognitive, sociale og praktiske færdigheder kombineret med kompenserende specialundervisning fra Svendborg Kommunes fysio- og ergoterapeuter og CSV Sydfyn. 8 I køkkenet regerer fire mad-mænd, kortholdets medlemmer skæver til klokken, som nærmer sig kaffetid og deltagerne på et lille hold, som har været på gåtur i omegnen, myldrer kaffetørstige ind ad døren. Det er mandag formiddag på Storkehavevej 6 i Gudme, hvor Svendborg Kommune samler sine tilbud til senhjerneskadede borgere. Blandt dem er et helt nyt fritidstilbud, Paletten, som netop nu udfylder rammerne. Paletten er målrettet velfungerende voksne, som har afsluttet deres kursusforløb på VISAC. Palettens brugere tryller hurtigt kaffe frem, og snakken går omkring bordet. Vi snakker meget, når vi er sammen om alt muligt. Vi er meget forskellige, og vi ser verden på hver vores måde, siger Grete Veber Rasmussen. Netop derfor har vi meget at snakke sammen om, siger Povl Nielsen. Ja, det er helt utroligt, hvad vi kan give hinanden. Vi har hver især nogle stærke og svage sider, og vi hjælper og støtter hinanden bruger hinanden og styrker hinanden, siger Grete. Initiativtager til Paletten er speciallærer Joan Borst, CSV Sydfyn, i samarbejde med ergoterapeut Anne Christoffersen, Svendborg Kommune. Udover kompenserende undervisning af senhjerneskadede foretager Joan også opfølgningsbesøg hos borgere, der har afsluttet kursusforløb på VISAC. Mange føler sig som lidt i et tomrum, siger hun. De kan ikke deltage i de almindelige seniortilbud, og nogle er også for unge. Derfor opstod ideen om Paletten som en mulighed for vedligeholdende aktiviteter for folk, der er godt fungerende fordi ideen netop er, at Palettens brugere skal klare sig selv sammen. Og det gør de! Anne og jeg visiterer og danner de forskellige hold ud fra brugernes ønsker. Det kræver ikke den store udredning, for vi kender jo alle fra VISAC, siger Joan. Paletten, som har plads til 12 brugere, har fået bevilling til udgangen af Allerede nu er Anne og Joan enige om, at det er et godt og rigtigt tilbud, som dækker et behov: Vi kan se, at brugerne vokser. De får en mere selvstændig rolle end på VISAC, hvor der er meget personale omkring dem. Her klarer de sig selv i en selvstændig hverdag, hvor de hygger og snakker. Blandt brugerne, som alle har deltaget i VISACs kursusforløb på plejecentret Aldersro i Svendborg, er der stor tilfredshed med de nye rammer: Det er meget bedre lokaler. Her er mere plads til alting. Det er vores eget, så vi skal ikke rydde alt væk, siger de. Dog er der ingen kantine i Gudme, men det generer ikke de selvhjulpne brugere i Paletten. Tilmed har én af dem, Gunhild Gustenhoff, meldt sig som frivillig til at lave kaffe og vaske op på VISAC-kurset. For jeg kan godt lide at være her, siger hun. Mad-mændene skal tilbage til gryderne. Hans Christian Krøyer har tidligere været på madlavningskursus. Det var italiensk, men det her er meget sjovere, siger han. Ja, for her bestemmer vi selv, siger Bernhard Jensen. Per Jensen rejser sig fra bordet og siger: Nå nu skal jeg ind og have bank i bob. Jeg kan godt lide at være her. Det er godt at være sammen med andre, der har det ligesom én selv. Så er der også større chance for at vinde! Jeg har det godt på CSV Sydfyn. Jeg har mine dage, men jeg har det godt, og jeg synes, at jeg er kommet meget langt, siden jeg startede på ungdomsuddannelsen i 2013, siger Michelle Pedersen, 18 år. Du har foretaget et kvantespring, lyder det fra lærer Henrik Karup. Michelle: Det skyldes, at I kan håndtere folk med problemer. I lytter og tager hensyn til mine behov. I svarer så godt, I kan, når jeg spørger om noget. I er meget direkte og tør sige, hvad det handler om. I har fokus på, at jeg pludselig kan få kraftige humørsvingninger og af og til har brug for at være mig selv. Jeg kan jo blive rigtig aggressiv og vred på et kvarter. Henrik: Det ved vi, og derfor kan vi håndtere det og når du ved, at vi ved det, så slapper du mere og mere af. Michelle: Men jeg har ikke altid gjort det nemt for jer, og det skyldes alle de nederlag, jeg har haft i min skoletid. Jeg har mange gange fået at vide, at jeg ikke kunne noget, og jeg havde ikke tillid til nogen af lærerne. Henrik: Ja, i starten var du også god til at sige: Fuck dig! men det sker ikke ret tit mere. Nu ruller det bare for dig! Michelle havde det svært i folkeskolen: Jeg skiftede skole fem gange enten fordi jeg blev mobbet, eller fordi jeg ikke kunne fungere, siger hun. Jeg havde let ved at komme op at diskutere med de andre i klassen og oplevede så mange nederlag. Jeg blev tit bedt om at gå uden for døren, jeg fik eftersidning, og mange gange fik jeg at vide, at jeg ikke duede til noget som helst. Jeg prøvede også at gå i specialklasse. Efter 9. klasse prøvede jeg sammen med mine forældre at søge hjælp. Jeg gik bare hjemme hos dem i 8 måneder og var træt af det hele lavede ikke andet end at spise og sove, indtil min UU-vejleder en dag pegede på CSV Sydfyn. Vi tog straks kontakt og kom til møde. Jeg syntes, det var et rigtig fedt sted, fordi folk var meget åbne, og vi aftalte 14 dages praktik på ungdomsuddannelsen. Lærerne var flinke og tog godt imod mig, og jeg oplevede en helt anden stemning end på mine andre skoler, hvor det var nederlag på nederlag. Så inden de 14 dage var gået, var jeg faktisk startet for alvor. Jeg synes, at det er helt vidunderligt at gå på CSV Sydfyn. Mine forældre sagde på et opfølgningsmøde, at her bliver jeg set og det er jeg ikke blevet før på de skoler, jeg har gået på, siger Michelle, der i 2012 fik diagnosen borderline. Jeg er på holdet Krop, bevægelse og arbejde, hvor vi har motion og bevægelse tre gange om ugen. Vi klatrer, cykler på mountainbike, sejler i kajak, snorkler og er på undervandsjagt. Nogle gange er det grænseoverskridende, men jeg får mine aggressioner ud, hvis jeg har haft en dårlig dag. Da jeg startede, havde jeg en del angst angst for andre mennesker, for at stå i kø, ja, og også højdeskræk. Min angst er næsten forsvundet, og jeg kan endda klare at stå i kø nede i Føtex. Det handler om tryghed og tillid til, at jeg godt kan! Højdeskrækken er helt væk. Når jeg har sele på, ved jeg, at jeg er sikret, og at jeg bliver holdt fast, selvom jeg slipper med hænderne. Fremtidsplaner? Jeg satser på at gå på ungdomsuddannelsen på CSV Sydfyn i tre år, og så håber jeg, at jeg er klar til at komme på kreativ linje på malerafdelingen på teknisk skole. Kommer jeg ikke ind, vælger jeg nok at blive autolakerer. Det skal i hvert fald være noget, hvor jeg kan bruge mine hænder og være kreativ, siger Michelle, der er forsanger i et af CSV Sydfyns skolebands og bruger en god del af sin fritid på at tegne. 9

6 Undervisning på bosteder og værksteder CSV Sydfyn underviser voksne udviklingshæmmede på de beskyttede værksteder, bosteder m.v. i sammenhæng med kursisternes sædvanlige dagtilbud. Det er først og fremmest undervisning i læsning og skrivning, regning/ matematik, edb samt kommunikation. Undervisningen og dens omfang sker efter aftale med arbejdsstedet. Den tager udgangspunkt i den enkelte kursists handleplan og planlægges i samarbejde med kursisten. Målet med undervisningen er at styrke kursisternes personlige kvalifikationer og færdigheder inden for de områder, de beskæftiger sig med - samt at de videreudvikler sig, så de så vidt muligt: Kan tage vare på sig selv Bedre til at læse, skrive og regne Pliiing lyder det fra ipad en, og en lille ugle kommer frem på skærmen som tegn på rigtigt svar. Bjørn Markmann Møller, 27 år, er i gang med at lære klokken ved hjælp af en lærings-app. Det går strygende både med at stille klokken på halv og hel og et kvarter i og over. Bjørn høster den ene ugle efter den anden og smiler tilfreds, mens der er ros fra CSV Sydfyn-lærer Jens Holgersen, som hver torsdag morgen tager færgen til Ærø og underviser fire kursister. De får hver en halv times ene-undervisning, og tiden bliver udnyttet utroligt effektivt. Bjørn når både at træne klokken og læse flere sider i en læs let-bog. Han er glad for undervisningen, men der er ingen tvivl om, hvad det bedste er: Jens har lært mig at bruge ipad, og jeg har selv købt en for mine egne penge! Mine forældre hjalp mig, og jeg er meget glad for den. Jeg går også på Youtube, siger han. Bjørn Markmann Møller og Jens Holgersen. Synne Krogenlund er kontaktperson til CSV Sydfyn og Jens Holgersen, og hun følger op med supplerende undervisning af to af kursisterne. Jeg er glad for at komme i skole og lære noget, og jeg er begyndt at skrive dagbog derhjemme, siger Conny Groth. I lighed med de øvrige kursister er hun fascineret af ipad en, som Jens Holgersen introducerede for et år siden. Jeg er i gang med at lave en fotobog med billeder fra min barndom. Jeg skriver en lille historie til hvert billede, og hvis jeg ikke kan stave et ord, siger jeg ordet højt så staver ipad en det for mig, siger hun. Kursisternes ønsker er udgangspunktet for undervisningen, og motivationen er i top med et meget fint fremmøde. Jeg er ordblind og vil gerne læse noget bedre, siger Lita Pedersen, 70 år. Jeg lærer en masse og er så glad for den lille ipad. Derhjemme har jeg en gammel computer, som jeg lægger kabale på, men den her kan meget mere. Lita når både at surfe lidt på nettet og at læse to sider i en læs let-bog. Jens siger, at jeg bliver bedre og bedre, og at jeg skal læse noget derhjemme. Jeg er da også begyndt at læse i avisen, siger hun. Anne Marie Storm Jensen, 48 år, har netop fået sin egen computer og er begyndt at skrive mail til sin kæreste og sine niecer. Undervisningen er godt for hjernen, og jeg er blevet bedre til at læse og skrive. Jeg læser både aviser og ugeblade og skal nu i gang med at læse bøger, siger hun. Maria Hansen (tv) og Nana Henriksen sammen med lærerne Kim Mikkelsen og Signe Bang. Med fokus på fremtiden Jeg var lidt skeptisk i starten. Men det er rigtig godt for mig. Jeg er glad, når jeg kommer hjem efter en dag på Ungeholdet, siger Maria Hansen, 21 år. Hun og fem andre psykisk sårbare elever fra forskellige hold på CSV Sydfyns 3-årige ungdomsuddannelse samles to dage om ugen på et helt nyt hold, Ungeholdet, hvor de arbejder med sig selv og hinanden. Fælles for de seks elever er, at de magter meget rent fagligt, men har nogle personlige udfordringer, siger Ungeholdets to lærere, Signe Bang og Kim Mikkelsen. Desuden vil de alle gerne have en uddannelse, og målet er at hjælpe dem til at blive psykisk klar til at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse eller i et job. Det er et lille hold, der effektivt tager fat om de unges udfordringer, så de kan komme videre i livet på en god måde. Nana Henriksen, 20 år, har endnu ikke lagt sig fast på en bestemt uddannelse. Det er bl.a. derfor, jeg går på CSV Sydfyn, fordi jeg her har mulighed for at finde ud af, hvad jeg gerne vil, siger hun. Jeg har været ude i praktik to gange og skal i det kommende år som er mit sidste på CSV Sydfyn ud i praktik en hel del steder, så jeg får prøvet noget forskelligt. Det, vi laver på Ungeholdet, får mig til at tænke mere over tingene, og jeg lærer, hvordan jeg kan håndtere mine automatiske tanker, som er negative tanker, der bare kommer af sig selv indimellem. F.eks. tænker jeg: Nu har jeg gjort eller sagt noget forkert. Det er mest noget, der foregår indeni mig, og som oftest ved jeg ikke, hvor tankerne kommer fra. Derfor arbejder jeg med at få de negative tanker væk eller i hvert fald at lære at tackle dem, så jeg ikke hele tiden går med en kasse over hovedet og føler, at alting bare er svært og ØV! Ungeholdet for psykisk sårbare unge Ungeholdet er et nyt tilbud til psykisk sårbare elever på CSV Sydfyns ungdomsuddannelse. Målet er at give de unge større selvindsigt og redskaber til at håndtere modgang og udfordringer og derved øge deres muligheder for at indgå i en ordinær ungdomsuddannelse eller i et job. Holdet har plads til seks elever, som samles to dage om ugen med to lærere, der bl.a. er uddannet i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) og Dialektisk Adfærds Terapi (DAT). Dagene på Ungeholdet har en række faste punkter og desuden et tema, som f.eks. kan være følelser, tanker, ensomhed og fællesskaber. Eleverne får en fælles grundviden og arbejder derefter videre med temaet på hver deres måde. Har indflydelse på Marias mål er at læse først til social- og deres eget liv sundhedshjælper, dernæst til social- og Der er til stadighed fokus Føler selvværd sundhedsassistent og måske også videre Noget af det, Nana er mest glad for på Ungeholdet, er, at eleverne slutter hver dag med hvordan vores tanker, på det positive samt på, til sygeplejerske. Har selvindsigt og samfundsindsigt Undervisningen foregår på bofællesskabet og hele tiden har for øje, siger hun. Jeg god ting, siger hun. Jeg skal skrive tre ting, påvirker hinanden både Det er det, som jeg arbejder hen imod at skrive positiv dagbog: Det er en rigtig følelser og handlinger Har et socialt netværk Jakobsminde lige uden for Ærøskøbing og startede på Social- og Sundhedsskolen sidste år, men kunne ikke klare det. Jeg blev mig, og når de er skrevet ned på en positiv som i dagens løb har været gode og rare for negativt og positivt kom i stand for to år siden, godt hjulpet på Kan fungere i sociale vej af en af kursisterne, Conny Groth, 63 for stresset. Fra en veninde hørte jeg om måde, tænker jeg mere over dem. Ungeholdet er udviklet i sammenhænge på år, som gerne ville være bedre til at læse CSV Sydfyns ungdomsuddannelse og tog I det hele taget fokuserer Ungeholdet på samarbejde med psykolog og ekspert i Dialek- egne betingelser og og skrive. selv initiativ til at starte her for at prøve, om de positive ting. Vi starter dagen med uden at miste deres Nogle af vores brugere er nysgerrige det kunne hjælpe mig lidt. en runde, hvor vi fortæller om, hvad vi har tisk Adfærds Terapi, Stig selvstændighed efter at lære mere. Det vil vi gerne understøtte, og vi kan se, at de helt klart bliver hjælper især hjælper dagene på Ungehol- gennemgår vi dagens program, fortæller den pædagogiske tilgang Jeg har været her siden oktober, og det oplevet af gode og spændende ting, og så Helweg Jørgensen, og Kan træffe valg og tage ansvar for egne beslutninger socialpædagog Synne Krogenlund fra klare min stress. Jeg tager de tre år på ung- Derefter har vi 5 minutters mindfulness, kendende. bedre til at læse, skrive og regne, siger det, for her får jeg konkrete værktøjer til at Maria og Nana. er validerende og aner- Trekløveren, som er Ærø Kommunes domsuddannelsen, før jeg igen søger ind på hvor vi sidder med lukkede øjne og koncentrerer samlede tilbud til voksne med varig og Social- og Sundhedsskolen så jeg er sikker os om at trække vejret. Det er en god betydelig nedsat funktionsevne. De fire Ærø-kursister på, at jeg nok skal klare det. start på dagen. 10 sammen med deres lærer. 11

7 Kontakt CSV Sydfyn CSV Sydfyn Center for Specialundervisning for Voksne underviser omkring 400 unge og voksne sydfynboer med særlige behov. Kontakt os og få mere at vide om vores undervisning og tilbud. Centerleder Jens Schrøder Tlf Mobil: Administration Sekretariatsleder Mie Britt Petersen Tlf Mobil: Senhjerneskadet Vi underviser borgere med en sent erhvervet hjerneskade både på CSV Sydfyn, og hvor kursisterne kommer i det daglige. For borgere i Svendborg Kommune er undervisningen tæt integreret med fysisk træning, og her har vi et fast samarbejde med kommunens fysio- og ergoterapeuter under overskriften VISAC. Joan Borst Mobil: Den 3-årige ungdomsuddannelse/stu Uddannelsen er for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. De unge får skoleundervisning, praktisk træning og praktikophold. For normaltbegavede unge med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret har vi et særligt Kickstart-hold, hvor de unge får hjælp og støtte til at blive klar til at starte på en almen ungdomsuddannelse. Afdelingsleder Morten Overgaard-Larsen Tlf Mobil: Mette Skarby Tlf: Mobil: Else Starbæk Olsen Tlf: Mobil: Job- og erhvervskonsulent Bent Damgaard Mobil: Kollegier, café og klub Vi har kollegier som bo-tilbud til eleverne på den 3-årige ungdomsuddannelse. Vi har klubtilbud morgen og eftermiddag til elever, som ikke kan være alene hjemme, når forældrene er på arbejde og vi har vores egen café, Café Tryk, som er både mødested og arbejdsplads for de unge. Afdelingsleder Anne-Birgitte Helbo Tlf Mobil: Udviklingshæmmet Undervisning af voksne, der er udviklingshæmmede, foregår primært på de beskyttede værksteder, hvor kursisterne arbejder. Ole Vind Mobil: Sindslidende Undervisning af sindslidende med en psykiatrisk diagnose foregår der, hvor kursisterne kommer i det daglige, og hvor de er trygge ved at være først og fremmest på lokale væresteder. Berit Johnsen Mobil: Vores FVU- og Ordblindeafdeling bliver nedlagt til sommerferien. svb 2815

nfo CSV Sydfyn Maj 2012 Det går forrygende! Jonas Jensen ville gerne i EGU-forløb i H&M, og det går forrygende! Side 2

nfo CSV Sydfyn Maj 2012 Det går forrygende! Jonas Jensen ville gerne i EGU-forløb i H&M, og det går forrygende! Side 2 Maj 2012 nfo CSV Sydfyn Det går forrygende! Jonas Jensen ville gerne i EGU-forløb i H&M, og det går forrygende! Side 2 Vores unge har brug for fleksjob Selvom de unge får en EGU-uddannelse, har de stadig

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

nfo CSV SydØstfyn Maj 2011

nfo CSV SydØstfyn Maj 2011 Maj 2011 nfo CSV SydØstfyn 30 meter livline Kenneth Gonzalez Valle blev svært hjerneskadet ved en trafikulykke. 30 meter netkabel blev hans livline til familie og venner Side 2 Efterværn gør en forskel

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

360 PERSONLIG LEDELSE

360 PERSONLIG LEDELSE 360 PERSONLIG LEDELSE NYT OG ANDERLEDES 360 UDVIKLINGSKONCEPT TIL PERSONLIG LEDELSE: IMKB GØR DIG STÆRKERE I BÅDE KROP OG SIND Som det første 360 personlige udviklingskoncept herhjemme kombinerer IMKB

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM » Sammen med dig skaber vi de bedste rammer for dig og dine medstuderende For en tid vil Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole fungere som dit midlertidige hjem.

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere