FEJRING AF BYGGERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEJRING AF BYGGERIET"

Transkript

1 S FEJRING AF BYGGERIET

2 SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis og beboerblad. Formålet med et fælles nyhedsbrev er, at information og nyheder er samlet et sted, og vi er alle fælles om at bidrage til nyhedsbrevet både beboere, frivillige, samarbejdspartnere og medarbejdere. Således kan du i dette første nr. læse nyt fra den fysiske helhedsplan, status på Korsløkkens beboerhus, nyt fra driften, nyt fra afdelingsbestyrelserne, en ny boligsocial helhedsplan er trådt i kraft 1. januar 2015 og endelig kontaktoplysninger, fælles kalender over aktiviteter og begivenheder, praktisk information og meget mere. Nyhedsbrevet vil udkomme minimum fire gange om året eller oftere, afhængigt af behov. Vi håber, I vil tage godt imod nyhedsbrevet og har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, skal du endelig kontakte os. God læselyst! Projektafdelingen, Fyns almennyttige Boligselskab og Korsløkkens boligsociale helhedsplan Nu har renoveringen af Korsløkken været i gang i et år, og byggepladsen er inde i et godt forløb, hvor der er gennemført gode løsninger på de meget omfattende ændringer af lejlighederne i husene i afdeling 37. Der er en rigtig god stemning på byggepladsen, og alle håndværkere er blevet meget dygtige til at samarbejde og skabe gode resultater. På nuværende tidspunkt er der flyttet beboere ind i 91 ud af 384 lejligheder i afdeling 37. Planlægningen af de næste to afdelinger - afdeling 34 og 35 - er i fuld gang, og der er et godt samarbejde imellem Fyns almennyttige Boligselskab og de 3 rådgivningsfirmaer - Rambøll, C&W Arkitekter og Arhcidea Arkiteter samt Rambøll på landskabsarkitektur. Der er rigtig mange opgaver, der skal planlægges og løses, så der er på nuværende tidspunkt involveret mere end 40 personer på projektet. De mange personer samarbejder om at lave et meget omfattende projektmateriale, der først skal anvendes til indhentning af tilbud og senere til at bygge efter. Vi er sikre på, at der også bliver skabt nogle fantastisk gode og fremtidssikrede boliger i afdeling 34 og 35 til glæde for beboerne i Korsløkken. Vi er rigtigt glade for, at realiseringen af helhedsplanen for Korsløkken kan planlægges og udføres af fynske firmaer, så der samtidig bliver skabt flest muligt lokale arbejdspladser. Projektleder Anders Berg - Rambøll Orienterings- og informationsmøder i afdeling 37 I forbindelse med opstart på renoveringsarbejderne i de enkelte huse, afholdes et orienteringsmøde for de beboere, der er omfattet af helhedsplanen i det pågældende hus. På orienteringsmøderne vil der bl.a. blive orienteret om arbejdspladsen, overordnet tidsplan, arbejdstider, parkeringsforhold, færdsel i området, genhusning m.v. I god tid inden møderne afholdes, udsendes indbydelse til de berørte beboere med angivelse af mødetid og -sted. Umiddelbart før indflytning i de færdigrenoverede lejligheder inviteres de nye beboere til et informationsmøde, hvor de nye installationer, herunder de nye hårde hvidevarer, vil blive fremvist og demonstreret. Informationsmøderne afholdes i udstillingslejligheden Nyborgvej 339, 4.th. og afsluttes ved opgangen til de nyrenoverede lejligheder. Der omdeles indbydelse til de berørte beboere ca. 14 dage før mødet afholdes. På både orienteringsmøderne og informationsmøderne vil der være mulighed for at få svar på spørgsmål. Projektleder Niels Møller-Madsen - Fyns almennyttige Boligselskab Korsløkken Nr

3 DRIFT Den fremtidige drift i Korsløkken Da helhedsplanen blev vedtaget, blev det samtidigt vedtaget at Korsløkken skal have et nyt Beboer- og Aktivitetshus. Her har der været et ønske om at samle driften for hele Korsløkken, således at der fremover bliver et driftsmesterkontor, som skal dække hele Korsløkken, med fysisk placering i det nye Beboer-og Aktivitetshus. Inden det nye hus bliver færdigt, bliver vi imidlertid indhentet af vores renoveringsarbejder i afd. 37 Korsløkkeparken G. Her har vi ejendomsmesterkontoret for afdelingen beliggende Nyborgvej nr Renovering af opgangen påbegyndes i september Det er derfor nødvendigt at finde en ny placering til kontoret. Det er derfor besluttet at samle hele driften for Korsløkken allerede inden sommerferien Indtil det nye Beboer-og Aktivitetshus er færdigt, vil den samlede drift få til huse i midlertidige pavilloner, som bliver placeret ved Beboerkonsulenternes kontor, Korsløkkevej 27. Her vil ejendomsfunktionærerne fra alle afdelinger blive samlet, og der vil blive oprettet kontorfaciliteter samt omklædning og frokoststue til ejendomsfunktionærerne. Vi planlægger at flytningen skal være tilendebragt inden sommerferien. Når ejendomsmesterfunktionerne flyttes fra de nuværende kontorer, vil der blive udsendt yderligere information vedr. kontortider mv. Ombygning af stitunnelen under Ørbækvej Arbejderne i forbindelse med anlæg af Odenses nye letbane vil i nogen grad påvirke dagligdagen i Korsløkken. I første omgang vil stitunnelen under Ørbækvej blive ombygget, en ombygning der skal sikre, at tunnelen kan holde til den øgede belastning fra letbanen. Samtidig med den nødvendige ombygning vil adgangsforholdene til tunnelen blive forbedret, og der udføres tiltag, der gør færdslen i tunnelen mere tryg og sikker. Beboerhuset Ventetiden har været lang, og beboerne og afdelingsbestyrelsernes tålmodighed har i den forbindelse været sat på en prøve. Ombygningen af stitunnelen vil blive påbegyndt umiddelbart efter sommerferien i år og forventes afsluttet i det tidlige forår Den eksisterende stitunnel vil være lukket i hele byggeperioden, i stedet vil der på Ørbækvej blive etableret en lysreguleret fodgængerovergang. Inden arbejdet med ombygningen af stitunnelen kan påbegyndes, er det nødvendigt at omlægge en fjernvarmeledning, et arbejde der vil blive udført i juli måned i år Held og lykke til Benny som pensionist Tirsdag d. 31. marts havde ejendomsmester Benny Petersen i afd. 34/35 sidste arbejdsdag. Han har været på arbejdsmarkedet i 50 år de 30 ¾ år af dem i Korsløkken. Efter eget ønske havde Benny valgt, at den sidste dag foregik i de vante rammer i frokoststuen/kontoret på Korsløkkevej, hvor medarbejdere, kolleger og forretningsforbindelser kiggede forbi og tog afsked med Benny. Han ønskes held og lykke med den nye tilværelse som pensionist. Ny driftsmester pr. 1. februar 2015 Jeg hedder Mikael Fald Hansen, er 39 år og kommer fra Ringe. Jeg er uddannet elektriker, hvor min seneste arbejdsplads var hos CC Teknik som overmontør. I min fritid er jeg en sports-nørd. Dyrker stort set alle former for sport, hvor jeg også er involveret i klubbens bestyrelse. Jeg har glædet mig meget til at skulle starte i FaB i Korsløkken, samt at møde jer beboere. Jeg er at finde på kontoret i åbningstiderne som er: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 7:30-10 og torsdag Men efter at Odense Kommune nu har meldt positivt tilbage, at de vil medfinansiere Beboer- og Aktivitetshuset med næsten 10 mill. kr., er vi endelig kommet godt i gang med den videre planlægning. Det første styregruppemøde er allerede afholdt, og både kommunen, afdelingsformændene og FaB deltog. Planlægningsprocessen fortsætter med afholdelse af møder i en nedsat arbejdsgruppe. Her deltager repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, kommunen, rådgivere og FaB s projektafdeling og tekniske afdeling samt beboerkonsulenterne. På disse møder drøftes alle de gode input fra deltagerne, og detailprojekteringen bliver nærmere afklaret. Vi forventer, at arbejdet i styregruppen og arbejdsgruppen fortsætter frem til efteråret, og selve byggearbejderne forventes udbudt i starten af Inden arbejdet kan sættes i gang, skal det endelige projekt dog lige godkendes af Landsbyggefonden, hvilket forventes at ske i løbet af foråret Umiddelbart herefter kan der afholdes 1. spadestik, og vi regner med, at Beboer- og Aktivitetshuset er klar til brug i midten af 2017 Korsløkken Nr

4 KORT OVER LEGEPLADSER Tennisbane Fodboldbane Børnehave Fodboldbane Korsløkkens legepladskort viser legepladser og boldbaner i hele Korsløkken, som alle må lege og spille på hver dag - hele dagen. Korsløkkeparken Børnehus Bifrosts legeplads er også markeret på kortet, idet den må bruges, når Børnehuset har lukket. Dvs. mandag fredag fra kl. 17 og lørdag søndag hele dagen. God fornøjelse! Korsløkken Nr

5 BEBOERE OG FRIVILLIGE KALENDER 2015 Klub Fristedet er genåbnet Klub Fristedet er genåbnet i pavillonen, Korsløkkevej 27. Vi er her hver onsdag kl Klubben henvender sig primært til børn og unge mellem 8-15 år, yngre børn er velkomne i følge med deres forældre. Børnene er selv med til at bestemme, hvad vi laver. Er du voksen og fuld af gode ideer, er du også meget velkommen - så har du mod og lyst til at give en hånd med, så kom endelig forbi og hils på os. Med venlig hilsen Nori, Tom, Jette, Anne og AnneMette Følg os på Facebook - Klub Fristedet. Du kan også holde øje med opslag på tavlerne i området. NÅR FLAGET ER UDE, HAR VI ÅBENT! Faste aktiviteter i Pavillonen Mandag Tirsdag Kl Kl Kl Onsdag Kl Kl Den Frie Rådgivning Game Street Dance for piger i alderen år i Smut-Ind, Nyborgvej 179 (50 kr. for medlemskab) Kvindeklub Danskundervisning v. AOF for kvinder og mænd IT-hjælp i beboercaféen - få hjælp til IT m.m. af frivillig beboer Kl Aktiv onsdag v. tennisbanen i afd. 35 Kl Klub Fristedet for områdets børn og unge i alderen år Torsdag Kl Kl Fredag Økonomisk rådgivning v. Henning fra Boligorganisatorisk Fællessekretariat Lektiecafé for områdets børn og unge ved frivillige lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp Game Street Dance for piger i alderen år i Smut-Ind, Nyborgvej 179 (50 kr. for medlemskab) ved frivillige beboere Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende spørg på kontoret Korsløkkevej 27, hvis du har spørgsmål til aktiviteter. 28. maj 23. juni Informationsmøde Den Frie Rådgivning Den Frie Rådgivning afholder informationsmøde. Repræsentanter fra rådgivningen er til stede, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Kom og hør hvad Den Frie Rådgivning kan gøre for dig. Sted: Pavillonen bag Korsløkkevej 27 Tid: Kl Sankt Hans 6. juni 25. juni Fællestur til Tyskland Indvielse af Sansehaven (afd. 40) Alle afdelingerne har arrangeret en fælles tur til Tyskland med stop i Flensborg og ved grænsen. Information om turen er allerede postomdelt og tilmelding foregår på kontoret Korsløkkevej 27, st. th. Tilmeldingsfrist den 28. maj. Kom med og få en hyggelig dag sammen med dine naboer. Sted: Afgang fra Korsløkkevej Tid: Kl. 9 - ca. 17 Mind Your Own Business Der afholdes infomøde om Mind Your Own Business, tirsdag den 9. juni 2015 i pavillonen bag Korsløkkevej 27. Hvis du vil vide mere, så tjek myob.dk, og tilmeld dig arrangementet på kontoret Korsløkkevej 27, st. th. Tilmeldingsfrist den 4. juni. Sted: Pavillonen bag Korsløkkevej 27 Tid: Kl juni afholder Korsløkkens afdelingsbestyrelser traditionen tro fælles Sankt Hans ved grill- og bålpladsen bag ved Nyborgvej Hold øje med opslag i din opgang for mere information. Sted: Bålpladsen ved Nyborgvej Tid: Kl. 18 (Forventet båltænding kl ) I det spæde forår blev de sidste gartnerarbejder i forbindelse med den nye Sansehave ved Korsløkkehavens Plejecenter udført. Sansehaven står nu på spring til at folde sig ud i fuldt flor til glæde for alle beboere og besøgende i Korsløkken. Sted: Sansehaven Korsløkkehavens Plejecenter Tid: Kl juni 22. august Udflugt til Århus Lørdag den 22. august arrangerer afdelingerne fælles udflugt til Århus. Der er to muligheder for stop i Århus enten i Den Gamle By eller i Tivoli Friheden. Hold øje med din postkasse for opslag med tidspunkter, priser m.m. og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sted: Tid: Flere oplysninger følger Dagsudflugt Mind Your Own Business er et tilbud til etniske minoritetsdrenge, der vil være med til at skabe deres egen virksomhed. Korsløkken Nr

6 VIDSTE DU... KONTAKT OS Lommepengeprojekt i Korsløkken I Korsløkken starter Lommepengeprojekt op i skolernes sommerferie dvs. uge 27. Lommepengeprojekt er et tilbud til unge i alderen år om at lave opgaver i Korsløkken. Ved at deltage optjener man point til en fælles tur til et sted, I kan være med til at bestemme. Kontakt Timeout-ejendomsfunktionær Søren mandag og torsdag på telefon Det bliver et godt tilbud! Beboerhuset Smut-Ind Beboere i afdelingerne 34/F og 35/E har mulighed for at leje Smut-Ind. Huset ligger på Nyborgvej 179, Odense C Ring på telefon eller og hør nærmere om pris, datoer m.m. Fysisk helhedsplan Genhusningskonsulenterne Bjarne Friis, mobil , Arne Simonsen, mobil , Projektleder FAB Niels Møller-Madsen, mobil , Byggeleder Kim Fink, mobil , Flyttemand 3x34 Ove Thrane, mobil , Afdelingsbestyrelser (adresse for post og forslag til bestyrelserne) Bestyrelsen i afdeling 34 Postkassen ved vaskeriet på Korsløkkevej Bestyrelsen i afdeling 35 Postkassen på Nyborgvej 201, 3, th Bestyrelsen i afdeling 37 Postkassen på Nyborgvej 293 Den Frie Rådgivning Nu kan du gratis få hjælp til at forstå formelle breve, udfylde ansøgningsskemaer, kontakte kommunen, Udlændingeservice eller private firmaer m.m. Den Frie Rådgivning vil være til stede i pavillonen ved Korsløkkevej 27 hver tirsdag kl Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, der til daglig holder til i Fritidsbutikken i Vollsmose, men nu udvider med rådgivning i Korsløkken. Telefon Røde Kors Café Torsdag i ulige uger kl Vi byder på samvær, sang, hygge og en god kop kaffe. Indimellem er der underholdning, gåture, stolegymnastik. Vi holder til på Korsløkkehaven Plejecenter på 1. sal. Der er elevator, så rollator og kørestol er ingen hindring. Det koster 20,00 kr. at deltage i caféen. Prisen inkluderer kaffe og kage. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig caféen. Har du spørgsmål til caféen, er du velkommen til at kontakte Hanne Andersen, aktivitetsleder Røde Kors på tlf.: Med venlig hilsen de frivillige i Café Korsløkke. Boligsocial Helhedsplan Projektleder Marie Ingeman Sørensen, mobil , Beboerkonsulent Bente Kjær Jensen, mobil , Beboerkonsulent Ronnie Reifling, mobil , Timeout ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, mobil , Om nyhedsbrevet Nyhedsbrevet postomdeles til alle beboere i Korsløkkens afdelinger 34/E, 35/F, 37/G og 40/K. Deadline for indhold til næste nyhedsbrev er lørdag d. 1. august Frivillige Har du lyst til at deltage aktivt i Korsløkkens nyhedsbrev f.eks. med at skrive, fotografere, komme med gode idéer til indhold m.m., så kontakt os og bliv frivillig i nyhedsbrevets redaktion. Drift/Ejendomsmestre i Korsløkken Afdeling 34/35 Mikael Fald Hansen, telefon Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl Afdeling 37 Kurt Skræp, telefon Kontortid: mandag, onsdag og fredag kl torsdag kl Korsløkkens nyhedsbrev praktisk info Abonnér på nyhedsbrev Send en mail, så modtager du automatisk Korsløkkens nyhedsbrev pr. mail, når det udkommer. Ros og ris Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til nyhedsbrevet, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Marie på mail tlf eller kom forbi kontoret på Korsløkkevej 27, st.th. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros om byggeriet, så mail til os på: Korsløkken Nr

7 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Boligsocial helhedsplan i Korsløkken I oktober 2014 stemte afdelingerne 34, 35, 37 og 40 ja til en ny fireårig boligsocial indsats i Korsløkken på ekstraordinære afdelingsmøder, og det samme gjorde Landsbyggefonden og Odense Kommune. Den første plan afsluttedes ved udgangen af Det betød samtidig et farvel til medarbejderne Henrik og Laila samt ledende beboerkonsulent Kirsten. Korsløkkens boligsociale indsats Pr. 1. januar 2015 gik den nye periode i gang med tre overordnede temaer: 1. Børn, Unge og Familie 2. Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv 3. Beboernetværk, Inddragelse og Demokrati Det betyder, at vi i den nye plan fokuserer på opgaver, aktiviteter og resultater, som har at gøre med disse temaer sammen med jer beboere i Korsløkken. Samtidig er der både nye og gamle medarbejdere på kontoret på Korsløkkevej 27. Så teamet består nu af: Bente, som er beboerkonsulent med fokus på børn, unge og familie, Ronnie, som er beboerkonsulent med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Søren, som Time-out ejendomsfunktionær to dage om ugen, Suzana, som er medarbejder i en og Marie, som er projektleder og med fokus på beboernetværk, inddragelse og demokrati. I helhedsplanen beskrives tiltag, som er startet op, eller vil starte inden længe: 1. Forældreforening, Økonomisk rådgivning, Den frie Rådgivning, Klub Fristedet, Fremtidens kulturmagere, En aktiv hverdag og En tryg hverdag: Gademæglingstilbud. 2. Netværkscentret: Skab netværk skab job, Byg til Vækst, Introduktion til erhvervslivet: Mind Your Own Business, Fritidsjobformidling, Kvarters-patrulje og lommepengeprojekter. 3. Beboerdemokratiet på vej: Styrke beboerdemokratiet, etablering af et Børn/ungeråd, styrke områdets aktive beboere og frivillige, Det gode naboskab: Mobil kaffevogn, Naboambassadører, Opgangsfællesskaber, Miljøambassadører, Helhedsplanernes stemmer: koordinering, kommunikation og formidling. Vi har lavet en folder, hvor du kan læse om mulighederne i den nye plan. I er altid velkomne til at komme forbi kontoret for at høre nærmere. Vi glæder os til samarbejdet med jer beboere, frivillige, samarbejdspartnere m.fl. i denne spændende tid, hvor Korsløkken forvandles. Bente Ronnie Søren Suzana Marie Udgivet af: FAB - Korsløkkens fysiske og boligsociale helhedsplaner Tekst: FAB, samarbejdspartnere og frivillige Layout: FAB Forsidefoto: FAB Fotos: FAB, Rambøll Illustration: Archidea Tryk: LaserTryk.dk Vestre Stationsvej Odense C

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati.

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati. Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken Nyhedsbrev nr. 13 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Gellerup.nu. Berit ny i Laden. Amal - ny ambassadør. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Allan til tops med lektiehjælp

Gellerup.nu. Berit ny i Laden. Amal - ny ambassadør. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Allan til tops med lektiehjælp t skræppebladet Vi er en del af Skræppebladet Amal - ny ambassadør 3 Allan til tops med lektiehjælp 3 Berit ny i Laden Gellerup.nu 10 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Adnan fik fritidsjob

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

OPGANGEN. Beboerbladet for Højvangen. Nr. 15 November 2014. Freja Søndemark Jensen til Storelegeland i efterårsferien. Café 17 Skanderborg?

OPGANGEN. Beboerbladet for Højvangen. Nr. 15 November 2014. Freja Søndemark Jensen til Storelegeland i efterårsferien. Café 17 Skanderborg? OPGANGEN Nr. 15 November 2014 Freja Søndemark Jensen til Storelegeland i efterårsferien Skanderborg crewet Varmestue i Café 17 Skanderborg? Kig ind Kolofon & Indhold OPGANGEN Redaktionen Peter Gregersen,

Læs mere

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren Beboerbladet for Niverød IV 4 eren NR. 2 OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse Formandens klumme... 3 Redaktionen har ordet... 4 Hjemmeside med nye muligheder... 5 Besøg Fredensborg Boligselskab... 5 Nyt fra

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere