The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation"

Transkript

1 The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

2 Til Deres optegnelser Serienumrene findes på mærkaten på bagsiden af hver 251TM miljøhøjttaler. Serienumre: Forhandler: Forhandler telefon: Købsdato: Vi foreslår, at De opbevarer Deres kvittering og garantikort sammen med denne brugervejledning. og 2

3 Indholdsfortegnelse Her finder De Opstilling Inden De begynder... 4 Udpakning af kassen... 4 Nødvendigt værktøj... 4 Placering af højttalerne... 5 Installation af Deres 251TM højttalere Valg af højttalerkabel... 6 Installation af monteringsbeslag... 6 Fastgørelse af højttalerne til beslagene... 8 Udførelse af tilslutninger... 9 Vedligeholdelse af Deres 251 højttalere Fejlfinding Garantiperiode Kundeservice Rengøring af højttalerne Beskyttelse af højttalerkablet Produktinformation Teknisk information Bose Corporation... Indersiden af bagomslaget 3

4 Opstilling Inden De begynder Tillykke med Bose 251TM miljøhøjttalere. Disse udendørshøjttalere med stor ydeevne er udviklet til at give en lydkvalitet, der langt overstiger lydkvaliteten hos andre miljøhøjttalere. 251 miljøhøjttalerne er designet til at modstå naturens elementer så De kan være sikker på, at de vil fungere mange år frem i tiden. Udpakning af kassen Pak forsigtigt højttalerne ud og gem al emballage til eventuel senere brug. Kontrollér at systemet indeholder de dele, der er vist på Figur 1. Forsøg ikke at bruge højttalerne, hvis nogle dele af produktet forekommer beskadigede. Henvend Dem i stedet straks til Bose Corporation eller Deres autoriserede Bose-forhandler. ADVARSEL: Opbevar plasticposerne utilgængeligt for børn for at undgå kvælningsfare. Figur 1 Indhold af pakken: To 251 højttalere To monteringsbeslag Monteringsudstyr (8 skruer og 8 plasticankre) Seks gummifødder Fire knapper En brugervejledning Nødvendigt værktøj De har brug for følgende til at færdiggøre installationen: Højttalerkabel ( se Anbefalinger for kabel på side 13) Phillips skruetrækker (nr. 2) En boremaskine med følgende bor: - Et bor med en diameter på 2,5 mm foretrækkes, men De kan bruge et bor med en diameter på 3,0 mm. Til beton kan et bor med en diameter på 6,0 mm beregnet til murværk bruges. Øjenbeskyttelse og høreværn Støvmaske 4 FORSIGTIG: Hvis instruktionerne i denne brugervejledning ikke følges, bortfalder alle garantier for Deres højttalere. Hvis De ikke er sikker på, at De kan udføre denne proces, bedes De henvende Dem til en professionel installatør. Læs venligst denne brugervejledning i sin helhed, inden De påbegynder installationen.

5 Opstilling Placering af højttalerne De bedste resultater opnås ved at montere begge højttalere på den samme væg rettet mod lytteområdet. Sørg for at de ikke vender mod hinanden. (Hvis De ikke bruger en eksisterende væg udendørs, skal De antage, at længden af Deres lytteområde er Deres væg. ) 251TM højttalerne bør placeres mindst 2 m fra hinanden. Tag venligst følgende i betragtning, inden De monterer højttalerne: Mål længden af højttalerkabel, De skal bruge, til at tilslutte hver højttaler til Deres modtager eller forstærker. Se Anbefalinger for kabel på side 13 for at afgøre hvilket kabelmål, De vil få brug for. Det er vigtigt ikke at snuble over, klemme eller trække i højttalerkablet. Afgør den bedste rute med henblik på beskyttelse af kablet. FORSIGTIG: Undlad at montere på overflader, der ikke er tilstrækkelig stabile, eller som har farer gemt bagved, som fx vandrør eller elektriske kabler. Hvis De ikke er sikker på, hvordan disse højttalere skal installeres, bør De kontakte en kvalificeret, professionel installatør. Uanset hvor De placerer højttalerne, skal De sørge for, at de ikke kan falde ned og forårsage skader. Bose 251 højttalere er ikke magnetisk beskyttede. Hold dem mindst 23 cm fra videoskærme eller monitorer. Bemærk: Dette produkt er ikke beregnet til brug på steder med kraftige vibrationer. Hvis De ikke er sikker på, hvordan disse højttalere skal installeres, bør De kontakte en kvalificeret, professionel installatør. Figur 2 Retningslinier for placering af højttalerne Minimum 2 m afstand mellem højttalerne 5

6 Installation af Deres 251 TM højttalere Valg af højttalerkabel Sørg for at bruge det korrekte mål (tykkelse) af højttalerkablet. Standard ledning (2-ledere, 0,75 mm2 kabel, der fås hos el- eller isenkramforretninger) fungerer til de fleste anvendelser. Hvis Deres højttalere skal være mere end 9 m fra modtageren eller forstærkeren, henvises til Anbefalinger for kabel under Teknisk information på side 13. Eller kontakt Deres autoriserede Bose -forhandler. Hvis De beslutter Dem til at føre højttalerkablet gennem en væg eller under jorden, skal De undersøge kravene i de lokale bygningsreglementer eller kontakte en el-installatør, inden De fortsætter. Bemærk: Sørg for at beregne nok kabel, så det kan nå fra modtageren til hver højttaler. FORSIGTIG: Inden De foretager nogen tilslutninger, skal De slukke for modtageren eller forstærkeren og trække stikket ud af vægkontakten (netledningskontakten). Installation af monteringsbeslag Figur miljøhøjttaleren monteret på ydersiden af et hus 251TM højttalerne bør monteres ved hjælp af de medfølgende beslag. De kan enten monteres på husets yderside eller på et terrasserækværk eller et bord. Hvis De vælger ikke at bruge de medfølgende beslag, skal De sørge for at placere Deres 251 højttalere på en stabil overflade. FORSIGTIG: Hvis De ikke bruger de medfølgende beslag, skal De vælge en plan overflade til højttalerne. Vibration kan få højttalerne til at bevæge sig, så det er vigtigt, at De installerer de medfølgende gummifødder, inden De bruger højttalerne på en overflade. Se Påsætning af gummifødder på side 11. Installation af beslag på ydersiden af et hus 251 højttalerne bør monteres i lodret position for at opnå den bedste musikpræstation. Figur 3 viser, hvordan den monterede højttaler ser ud, når installation er færdiggjort. Begynd med at markere fire huller til angivelse af, hvor De ønsker at installere højttalerbeslaget (Figur 4). Ved træ bores fire starthuller med et bor på 2,5 mm (Figur 5). Ved cement bores fire starthuller med et bor på 6,0 mm (Figur 5). Figur 4 Markering af fire huller på ydersiden af et hus Figur 5 Boring af fire huller på ydersiden af et hus 6

7 Installation af Deres 251 TM højttalere Installation af monteringsbeslag (fortsat) Installation af beslag på ydersiden af et hus (fortsat) Ved montering på træ installeres de medfølgende skruer med en Philips skruetrækker (Figur 6A). Ved anvendelse på beton installeres de medfølgende plasticindsatser først. Dernæst installeres skruerne med en Philips skruetrækker (Figur 6B). Figur 6A og 6B Installation af monteringsudstyr A. Træ B. Beton A. B mm 2.25 mm 6.35 mm 2.25 mm 2.25 mm 6.35 mm 2.25 mm 2.25 mm Installation af beslag på et terrasserækværk eller et bord 251TM højttalerne bør monteres i lodret position for at opnå den bedste musikpræstation. Figur 7 viser, hvordan den monterede højttaler ser ud, når installation er færdiggjort. Begynd med at markere fire huller til angivelse af, hvor De ønsker at installere højttalerbeslaget (Figur 8). Bor dernæst fire starthuller med et bor på 2,5 mm (Figur 9). Figur miljøhøjttaler monteret på et terrasserækværk eller et bord Figur 8 Markering af fire huller på et terrasserækværk eller et bord Figur 9 Boring af fire huller på et terrasserækværk eller et bord 7

8 Installation af Deres 251 TM højttalere Installation af monteringsbeslag (fortsat) Installation af beslag på et terrasserækværk eller et bord (fortsat) Til slut installeres de fire skruer med en Phillips skruetrækker (Figur 10). Figur 10 Installation af beslag på et terrasserækværk eller et bord Bemærk: Hvis De monterer Deres 251TM højttalere på et terrasserækværk eller et bord, skal De rotere Bose logoet. Se Rotering af Bose logoet på side 11 for instruktioner i, hvordan dette gøres. Fastgørelse af højttalerne til beslagene Når beslagene er installeret, følges disse trin forsigtigt for at at fastgøre højttalerne i beslagene. Først sættes knapperne ind i hver side af højttalerne. Hver knap skal drejes to hele omdrejninger (Figur 11). Dernæst sættes højttalerne forsigtigt i beslagene (Figur 12). Til slut fastspændes højttaleren midlertidigt i en position, der vil gøre det muligt let at tilslutte højttalerkablet (Figur 13A og 13B). Figur 11 Installation af knapperne to hele omdrejninger Figur 12 Isætning af højttalerne i beslagene 8

9 Installation af Deres 251 TM højttalere Fastgørelse af højttalerne til beslagene (fortsat) Figur 13A og 13B Tilspænd højttalerne midlertidigt i beslagene A. Ydersiden af et hus B. Terrasserækværk eller bord A. B. Udførelse af tilslutninger Klargøring af højttalerkabel (medfølger ikke) Højttalerkablet består af to isolerede kabeltråde. Isoleringen rundt omkring den ene tråd er stribet, farvet eller rillet. Denne markerede kabeltråd er positiv (+). Den umærkede kabeltråd er negativ ( ). Disse svarer til de røde (+) og de sorte ( ) klemmer på bagsiden af højttaleren, modtageren eller forstærkeren. Sørg for at tilslutte hver tråd til den korrekte klemme (positiv til positiv, negativ til negativ). Figur 14 Klargøring af enderne på hver tråd 1,3 cm For enden af hver ledning tages ca. 1,3 cm af isoleringen af begge tråde (Figur 14). Dernæst snos enderne på hver tråd, så der ingen løse trådender er. Tilslutning af højttalerkablet til højttalerne Skru sekskantskruerne på klemmerne af bag på højttaleren. En smal åbning gennem hver klemme fremkommer (Figur 15). Sæt den markerede tråd ind i den røde (+) klemme ved hjælp af trådmarkeringerne. Sæt dernæst den umærkede tråd ind i den sorte ( ) klemme. Spænd skruerne til for at sikre trådene. Se Figur 16A og 16B på side 10. Figur 15 Sekskantskruen skrues af 9

10 Installation af Deres 251 TM højttalere Fastgørelse af højttalerne til beslagene (fortsat) Figur 16A & 16B Tilslutning af højttalerkablet A. Ydersiden af et hus B. Terrasserækværk eller bord A. B. Tilslutning af højttalerkablet til modtageren eller forstærkeren 1. Tilslut højttalerne på venstre side af lytteområdet til den venstre kanal på Deres modtager eller forstærker (Figur 17). a. Fastgør den markerede tråd til den røde (+) klemme. b. Fastgør den umærkede tråd til den sorte ( ) klemme. 2. Tilslut højttaleren på højre side af lytteområdet til den højre kanal på Deres modtager eller forstærker, idet samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet følges (Figur 17). Bemærk: Hvis Deres 251TM højttalere tilsluttes som et sekundært sæt højttalere til Deres modtager eller forstærker, skal De sørge for at foretage de relevante tilslutninger til B kanalen. Figur 17 Tilslutning af højttalerkablet 10 Kontrol af tilslutningerne Kontrollér højttalertilslutningerne omhyggeligt. Sørg for at ingen løse kabeltråde berører hinanden henover klemmer. Dette kan danne kortslutninger, som kan beskadige en forstærker eller en modtager. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger, inden De tilslutter modtageren eller forstærkeren. Afprøvning af tilslutningerne Følg nedenstående trin for at sikre, at højttalerne fungerer korrekt. 1. Sæt balancekontrollen på Deres modtager eller forstærker på normal (centreret). 2. Afspil nogen musikpassager med dyb bas gennem højttalerne. Lyden skal virke som om, den kommer fra et punkt mellem de to højttalere. Baslyden skal være hel og naturlig. I modsat fald er Deres tilslutninger måske omvendte, hvilket kan få højttalerne til at spille ud af fase. Se Udførelse af tilslutninger på side 9. Dette problem afhjælpes ved at sørge for, at alle tråde er tilsluttet positiv til positiv (+ til +) og negativ til negativ ( til ). Gentag dernæst trin 1 og 2 for at afprøve højttalerne igen.

11 Installation af Deres 251 TM højttalere Udførelse af tilslutninger (fortsat) Figur 18A og 18B Endelig placering af højttalerne Løsn knapperne på hver højttaler for at rotere højttalerne til den ønskede position. Tilspænd dernæst knapperne for at fastgøre højttaleren i dens endelige position (Figur 18A og 18B). A. B. Endelig placering af højttaleren A. Ydersiden af et hus B. Terrasserækværk eller bord Påsætning af gummifødder Hvis De ikke har tænkt Dem at anvende de medfølgende beslag til at montere Deres 251 miljøhøjttalere, kan De placere dem på en stabil, jævn overflade. De bør stå i lodret position. Sørg for at påsætte gummifødderne, inden De benytter højttalerne. Placer gummifødderne som vist i figur 19 for at sikre den rette balance. Figur 19 Påsætning af gummifødder Rotering af Bose logoet Montering af højttalerne på et terrasserækværk eller et bord vil kræve, at De roterer Bose logoet. Løft forsigtig logoet med fingrene ca. 0,24 cm og drej det 180º. Pas på ikke at fjerne det fra højttaleren. Figur 20 Rotering af Bose logoet 11

12 Vedligeholdelse af Deres 251 TM højttalere Fejlfinding Problem Ingen af højttalerne spiller Afhjælpning Kontrollér indstillingerne på Deres modtager eller forstærker. Se brugervejledningen, der fulgte med udstyret, for at få vejledning i indstillinger. Hvis Deres 251TM højttalere er tilsluttet som et sekundært sæt højttalere til Deres modtager eller forstærker, skal De kontrollere, at tilslutninger er foretaget til B klemmerne, og at B højttalerne er valgt til at spille. Bas eller diskant er svag Kun en højttaler spiller Kun en højttaler spiller stadig Kontrollér tonebalanceindstillingen på Deres modtager eller forstærker. Kontrollér balancekontrollen på Deres modtager eller forstærker og sørg for, at den er centreret. Kontrollér trådene, der er tilsluttet den højttaler, der ikke spiller. Sørg for at trådene er i god stand, og at de sidder godt fast. Læs sektionen Udførelse af tilslutninger på side 9. Kobl den fungerende højttaler fra modtageren eller forstærkeren. Ombyt ledningen på den defekte højttaler fra dens oprindelige modtager- eller forstærkerstik til det andet sæt stik (den fungerende højttaler var oprindeligt tilsluttet disse stik). - Hvis højttaleren fungerer nu, ligger problemet hos Deres modtager eller forstærker. Tilslut Deres højttalere til en fungerende enhed igen. - Hvis der stadig ingen lyd er fra højttalerne, skal De fortsætte som beskrevet nedenfor. Fjern ledningen fra den fungerende højttaler og tilslut den til den defekte højttaler. - Hvis højttaleren fungerer nu, lå problemet i den oprindelige højttalerledning. - Hvis der stadig ingen lyd er, ligger problemet i højttaleren. Hvis problemet vedvarer, bedes De kontakte den autoriserede Bose -forhandler, der vil sørge for reparation. Eller kontakt Bose kundeservice. Se indersiden af bagomslaget af denne brugervejledning for en liste over telefonnumre. Garantiperiode Bose 251 miljøhøjttalere er dækket af en begrænset 5-årig overdragelig garanti. En detaljeret beskrivelse af garantien findes på det garantikort, som er vedlagt højttalerne. Udfyld venligst informationsafsnittet på kortet, afriv det og send det til Bose. Kundeservice For yderligere hjælp med hensyn til løsning af problemer, kontakt Bose kundeservice. Se indersiden af bagomslaget, hvor De finder kontorer og telefonnumre til Bose kundeservice. Rengøring af højttalerne Brug en klud fugtet i mild sæbe og vand til at fjerne støv og snavs fra ydersiden af 251 højttalerne. Eller brug en vandslange til at skylle dem grundigt med rent vand. Anvend ikke så meget tryk så vand tvinges ind bag gitteret og ind i driverne eller de akustiske porte. 12 Beskyttelse af højttalerkablet De eksponerede ender af højttalerledningen kan påvirkes af udsættelse for elementerne. Dette gælder særligt for udsættelse for saltvand. De kan bruge et kalfatringsmateriale af silikone, som fx RTV klæbemiddel, til at beskytte tilslutningerne. Dette materiale fås i de fleste isenkramforretninger. Hvis De anvender kalfatring, må det kun påføres efter trådene er tilsluttet og knapperne tilspændte. Kontrollér tilslutningerne årligt og påfør materialet igen, efter behov.

13 Produktinformation Teknisk information Beskyttende egenskaber Stålgitter beklædt med galvaniseret pulver Miljøresistent beslag Drivere af polymerfiberkomposit Tilslutningsklemmer af messing beklædt med nikkel Syncom computer kvalitetskontrol Driver komplement To (2) 6.3 cm udendørs TwiddlerTM drivere pr. højttaler En (1) 13.3 cm udendørs woofer pr. højttaler Beklædning Formet polypropylen komposit med to porte Sort eller hvid Dimensioner 34,29 cm x 14,6 cm x 20,32 cm Kompatibilitet Kompatibel med forstærkere eller modtagere med watt pr. kanal/mærket 4 til 8 ohm 100W IEC kontinuerlig strømhåndtering; mærket 6 ohm Miljøegenskaber Designet til at modstå: salttåge, sol, høj fugtighed (100%RF) temperaturudsving ( -40 til 70 C) Anbefalinger for kabeltråde Baseret på en maksimal frekvensresponsudsving på ±0,5 db Mål Længde 0,75 mm2 maks. 9 m 1,5 mm2 maks. 14 m 2,0 mm2 maks. 21 m Vægt 3,63 kg hver 13

14 2008 Bose Corporation, The Mountain Framingham, MA USA AM Rev.06

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Bose 201 and 301 Series V Direct/Reflecting Speakers. Owner s Guide

Bose 201 and 301 Series V Direct/Reflecting Speakers. Owner s Guide Bose 201 and 301 Series V Direct/Reflecting Speakers Owner s Guide Opstilling Inden du starter Dine 201 eller 301 Series V Direct/Reflecting -højttalere genskaber en naturlig balance mellem reflekteret

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

The Bose Acoustimass 3 Series IV Speaker System. Brugervejledning

The Bose Acoustimass 3 Series IV Speaker System. Brugervejledning The Bose Acoustimass 3 Series IV Speaker System Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tillykke Tillykke med købet af Bose Acoustimass 3 højttalersystemet. Systemet vil give Dem lytteglæde i mange år.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

aurelia aniara Brugermanual

aurelia aniara Brugermanual aurelia aniara Brugermanual Installation på et stativ og vægbeslag På bagsiden af Aniara er en 1/4 "tomme gevind til loft eller vægmontering. Højttaleren skal monteres på vægbeslaget i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm)

ALSTER P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER DESIGN-SERIEN FARVER/FINISH VENDBAR. Ydelse W (dt60) (watt) C/C mål (mm) TEKNISKE DETALJER ALSTER Farve Type Vvs-nr. Mål (H&B) (mm) C/C mål (mm) Vægt (kg) Ydelse W (dt60) (watt) DESIGN-SERIEN Central/fjernvarme AL-10-W AL-10-WS AL-10-C AL-10-CS 3325.3 3325.352 3325.354 3325.356

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

01_013 UPPLEVA. Tv- og lydsystem

01_013 UPPLEVA. Tv- og lydsystem 01_013 UPPLEVA Tv- og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv- og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere