3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn"

Transkript

1 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: VG-på tværs-møde i klasserne: Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent Torsdag 26/9 Fredag 27/9 VG-på tværs: Høstfest Uge 40 Mandag 30/9 Tirsdag 1/10 Onsdag 2/10 Torsdag 3/10 Fredag 4/10 Mads og Mette går i gang med OpGaveFordelingsSamtalerne AT-7-evaluering hele dagen Studievalg Kbh: Åben træffetid i forhallen: g fodbolddag Dansk fagekskursion til Oslo Dansk fagekskursion til Oslo Dansk fagekskursion til Oslo Fredagsmusikcafé: Fra ledelsen Jeg vil gerne takke Jens og Michael for deres store indsats i køkkenet. De har været helt enestående. TAK. Fredag den 20. havde vi en helt forrygende OD-tema-dag. Vi havde besøg af 30 entusiastiske undervisere, som formåede at skabe engagement til efter kl. 14. Der er nu lagt op til stor deltagelse af vores elever i årets OD-dag. Bak gerne op, og tal med 1G erne om deres oplevelse. Velkommen hjem til alle 3G-AT-lærere. I har forhåbentlig haft en oplevelses- og lærerig tur. VG-nyt kommer her for sidste gang med dette navn. Vi har nu fået tilpas mange navne til at vi kan vælge blandt de spædende forslag. Vinderen offentliggøres i næste nummer. Disse info-breve bliver ikke så kortfattede som først antaget. Til gengæld vil de vigtigste informationer være at finde på et sted og ikke i mange løse Lectio-beskeder. Der er mange som ønsker at videndele og det er skønt. Derfor læs altid nyt fra ledelse og kolleger. Studieretningstoning er et nødvendigt emne på VG og på alle andre gymnasier. Grundtanken er at studieretningens lærere taler sammen om hvordan det enkelte fag kan tone og dermed berige

2 elevernes oplevelse af at være i en bestemt studieretning. Fx hvordan dansk, historie eller religion i perioder kan bidrage til at tone den enkelte studieretning. Der vil komme mere udførlige beskrivelser og eksempler snarest. I vil alle få en Pædagogisk pixi-bog i jeres dueslag. Alle nye lærere, udviklings- og forsøgslærere, vejledere og mentorer har allerede fået en. For at ingen skal undre sig over diverse samtaler på lærerværelset har vi bestilt et eksemplar til alle. Det er ment som inspiration til dagligdagen - og meget gerne diskussionsoplæg til kollegiale samtaler. Mette/MK En lille reminder om frister og pligter Nedenstående er en lille samling af forskellige frister og pligter, som nogle nye lærere måske ikke har kendskab til, og som andre måske gerne vil have genopfrisket. Om lektiegivning Lektier gives for i Lectio senest kl samme dag, man har haft modul i faget. Om fraværsregistrering Der registreres fravær for alle moduler. Ugens fravær skal være registreret elektronisk senest den følgende mandag kl Hvis eleven er til gymnasievejledning, registreres ikke fravær. Hvis eleven ikke er til undervisning pga. deltagelse i andre skolerelaterede aktiviteter, registreres fravær. Det godskrives siden hen af AC. Hvis en lærer tager elever ud af anden undervisning fx pga. ekskursioner, skal - Lærere, hvis undervisning berøres, orienteres. - AC umiddelbart efter at ekskursionen har fundet sted, have en oversigt over elever, der har været med og tidsrummet for ekskursionen. Om skriftligt arbejde Skriftlige opgaver evalueres og tilbageleveres senest efter 14 dage. Aftalen gælder uden for eksamensperioden for opgaver hvor elevtiden er beregnet til 5 timer eller derunder. Elever der afleverer for sent, kan naturligvis aldrig vide hvornår de får deres arbejde tilbage, og hvor grundigt rettearbejdet er gjort. Her afgør læreren, hvornår arbejdet kan passes ind i hans/hendes arbejdsplan. Lærerens opgaver i forbindelse med skriftlige afleveringer - At indskrive opgaven på Lectio og her angive elevtid. - At give eleverne opgaven for mundtligt i god tid (mindst 3 uger for opgaver med elevtid på 5 timer eller derover). - At modtage afleveringer på afleveringsdatoen og registrere evt. manglende besvarelser. Læreren påtaler og forsøger at inddrage manglende afleveringer i de følgende moduler. - For sent afleverede besvarelser registreres umiddelbart efter afleveringen.

3 - At visitere elever til tilstedeværelsesskrivning, i det omfang læreren ønsker det. Forudsætninger: - Eleven skylder aflevering af opgaver svarende til 5 timers elevtid eller mere. - Der er indgået en ny aftale med eleven om aflevering. Aftalen er registreret i kommentarfeltet i fraværsregistreringen. - Eleven har ikke afleveret til den særligt aftalte dato, der fremgår af kommentarfeltet. Læs uddybende i Om Ansvar og procedurer vedr. aflevering af skriftligt arbejde på VG ligger i Lectio under Lektiegivning. Fravær Vejlederne og Andreas har netop holdt første fraværsmøde. 58 elever havde uretmæssigt fravær og får mundtlig advarsel. Dette tal svarer til 5,4 % af skolens elever. Sidste år på samme dato var antallet af elever, der modtog advarsel ud fra præcis de samme kriterier og på samme dato 7,3%. Denne forskel svarer til et fald på 25%. Dette er vi naturligvis glade for, og vi håber på, at det er en generel tendens, vi vil se for hele skoleåret. Der kan være mange forklaringer: det øgede fokus på fravær, nogle konsekvente handlinger sidste år, men nok også oversøgningen til 1.g. Faldet i fravær er mest entydigt her. Når I kigger i Lectio under den enkelte elev, kan I ikke se alle handlinger, der er foretaget, da der ligger mange fortrolige oplysninger i det. Vi vil dog tilstræbe en større synlighed både for elever og lærere. Det betyder, at officielle varsler vil kunne ses af alle. Indholdet af fraværssamtalerne vil fortsat være skjult. Vi bruger Lectios forhåndsdefinerede varsler således: LECTIOBETEGNELSE Samtale Serious talk 1.Warning Særlige vilkår Selvstuderende Rektor Varsel ANVENDELSE Bruges til opfølgende samtale efter EF og LF møder Fraværssamtale Skriftlig advarsel Alle fag el. lign Bortvisning med mulighed for at gå til eksamen Disciplinær samtale Aflevering af skriftligt fravær påbudt / Sommerbreve Andreas/AO og Mette/MK

4 Status fra gymnasievejlederne Ved udgangen af uge 39 har gymnasievejlederne haft 3 moduler i hver 1.g klasse, hvor vi har haft fokus på flg.: 1.besøg: Studiestart. Kom godt fra start Intro til gymnasieforløbet Ordensregler Karakterer, eksamener og endeligt eksamensbevis Hvad kan du bruge din studievejleder til? SU 2. besøg: Studentereksamen tages til hverdag Hvordan overlever du som gymnasieelev? Hvordan bruger du dit døgn? - din rolle i klassen, forventninger, krav og ansvar. PC i undervisningen. Tips og gode råd om noter Ved dette besøg var det 2 elever fra 3. g, der fortalte om hvordan de brugte computeren til at tage noter på. Desuden deltog klassen TKL. Eleverne har altså fået en introduktion til hvordan man skriver noter, men hvert fag har sine traditioner, hvorfor det er vigtigt, at I netop nu introducerer eleverne til, hvordan man tager noter i jeres fag. 3. besøg: Studieretningsvalget Orientering om studieretninger og valg og konsekvenser. Den individuelle samtale Alle elever tilbydes en individuel samtale om studieretningsvalget og deres studiestart på VG. Disse samtaler starter i løbet af uge 40. Samtalerne vil fortrinsvis ligge i de skemalagte studievejledningsmoduler, men kan ikke nås alene i disse moduler. Derfor vil der også forekomme samtaler med elever i den almindelige undervisningstid. Det vil foregå således, at eleverne kommer ned til klassens gymnasievejleder en ad gangen i ca min. for så at returnere til klassen. Mvh. Lene, Vibeke, Carsten og Hanne Skemaforstyrrelser på grund af VG på tværs VG på tværs er et arrangement, hvor eleverne er delt op i 48 hold på tværs af klasser og studieretninger. Holdene kæmper mod hinanden og lærerne er dommere, selvfølgelig ubestikkelige eller? 1.præmien er billetter til årsballet. VG på tværs afholdes fra kl fredag d Mandag d kl mødes de 48 hold til et formøde, hvor eleverne bl. a. aftaler holdets udklædning. Der er nemlig også årsbalsbilletter til det bedst udklædte hold. Regn derfor med kun at undervise til 9.25.

5 Husk ikke at låse lokalet, når I forlader det senest kl mandag d. 23-9, da alle lokalerne bruges som mødelokaler for VG på tværs -holdene. Fredag d stopper 1.moduls undervisning Der er ikke undervisning efter kl Der er derfor heller ikke undervisning efter kl. 13 den fredag. De lærere, der deltager i VG på tværs vil få nærmere oplysninger om dagen via mail/lectio. Glemte du at melde dig som dommer/hjælpedommer, så kontakt BD. Der er altid brug for reserver. Hilsen Bodil Innovation på VG Der er et stort fokus på innovation i gymnasieskolen for tiden. Det gælder også på VG, hvor vi udbyder faget innovation. Der bliver dog også arbejdet innovativt i anden undervisning. Vi har nemlig fået bevilget midler til et innovationsprojekt fra Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise Danmark. Nedenstående er en beskrivelse af de innovative undervisningsforløb, der er blevet til i forlængelse heraf. Innovative undervisningsforløb har fokus på løsning af problemer, der ligger udenfor skolens rammer, så elevernes viden og kompetencer anvendes til at skabe værdi for andre end dem selv. Samarbejdspartnerne har derfor stillet holdene nogle konkrete opgaver, de gerne vil have løst, opgaver som udfordrer elevernes innovative kompetencer. De involverede lærere har udviklet de innovative undervisningsforløb, så de på en gang er fagligt og metodisk funderede og samtidig er målrettet virksomhederne behov. Projekterne er alle i fuld gang og forventes afsluttet i løbet af efteråret. Berit/BL Nicolai Bjernø Petersen og religion B: En app om tro og eksistens I religion B skal eleverne samarbejde med Kristeligt Dagblad om at udvikle en interaktiv app om avisens særlige profil, der har fokus på tro og eksistens. Eleverne skal have fokus på, hvordan avisen kan ramme og engagere en yngre målgruppe. Eleverne skal selvfølgelig også besøge Kristeligt Dagblad, hvor de skal have et indblik i, hvordan avisens hverdag fungerer. Carsten Erichsen og 2d, dansk: Kristendom og KD på sociale medier 2d arbejder for tiden innovativt i dansk. De skal udvikle Kristeligt Dagblad på sociale medier. Dette fordrer naturligvis arbejde med traditionelle aviser, aviser på nettet samt studier i, hvad sociale medier er. Klassen har GL i dansk som lærerkandidat, som bibringer forståelse for avisen som nyhedsmedie. ES holder et oplæg for dem om sociale medier. Der indgår også et besøg på Kristeligt Dagblad i projektet. Selve arbejdet har undertegnede organiseret i grupper efter Lotte Darsøs model vedr. innovativt arbejde. De har set og

6 forholdt sig til et oplæg af hende fra Danskernes Akademi på DR2. Arbejdet forventes afsluttet med produktfremlæggelse op til efterårsferien. Neel Holm Møller og BioTalent: Innovationsprojekt på Christian Hansen A/S BioTalent elever har været på virksomheden Christian Hansen, hvor de har hørt om produktion af yoghurt. Eleverne får i forbindelse med deres SRP-projekt mulighed for at lave deres egen yoghurt, som har en speciel egenskab som fx laktosefri, farve eller smag som kan være til glæde for en bestemt målgruppe. Peter Garval og 3m: Innovation på Nationalmuseet: Historie i natten I 3m arbejder eleverne i historieundervisningen med Vikingetidens politiske, sociale og kulturelle historie. De arbejder innovativt for sammen med Nationalmuseet at formidle Vikingetidens historie ved Nationalmuseets kulturnatsarrangement den 12.oktober Den aften vil elevernes projekter nemlig blive præsenteret for Nationalmuseets gæster. Trine Juul og 3e: Det digitale danskfag et innovationsprojekt på Gyldendal 3e deltager i den humanistiske del af Virum Gymnasiums innovationsprojekt. Det drejer sig om et samarbejde mellem 3e og Gyldendal, hvor klassen, undertegnede og Ja, som er lærerkandidat, i den kommende tid skal arbejde innovativt i danskundervisningen med det formål at udarbejde det ideelle digitale undervisningsmateriale til faget dansk. Senere i processen skal eleverne evaluere nogle af Gyldendals eksisterende digitale danskfaglige materialer med henblik på kvalificeret og målrettet respons.

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere