Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse"

Transkript

1 KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for og. Samtlige studienævn under Det Humanistiske Fakultet (HUM) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på fx køn og dimittendårgang. Datagrundlag 845 ud af 582 HUM-dimittender fra og med februar 2007 til og med september 200 deltog i Kandidatundersøgelsen (svarprocent 53,4 %). 42 ud af 75 dimittender fra studienævnet for Engelsk, Tysk og deltog (svarprocenten udgør 56,0%) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 00 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for HUM. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med HUMfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Kapitel 9 Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side

3 KORT OM STUDIERNE Af hensyn til overblikket over hvilke studier studienævnet og indeholder, er der nedenfor opstillet en tabel over studierne. Resultaterne for studierne bliver kørt sammen under studienævnet, da der ikke er tilstrækkelig med undersøgelsesdeltagere til at lave en meningsfuld kategorisering af de enkelte studier. Ønskes der specifikke tal for studierne kan I rette henvendelse til Karrierecentret. Studienævnet for og Antal Engelsk 34 Tysk 8 Total 42 Side 2

4 INDHOLD KORT OM STUDIERNE... 2 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG...36 Side 3

5 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M... Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad I nogen grad I mindre grad 26% 26% 3 29% 27% 24% HUM (N=73) Kulturforståel se (N=38) Slet ikke 2% 2% 0% 20% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad 40% 37% I nogen grad 44% 39% HUM (N=73) I mindre grad 3% 8% (N=38) Slet ikke 3% 0% 20% 40% 60% Side 4

6 Umiddelbart før dimitterede I høj grad I nogen grad I mindre grad 39% 2% 24% 9% 2% 63% HUM (N=73) (N=38) Slet ikke 7% 6% 0% 50% 00% Umiddelbart efter dimitterede I høj grad 66% 5 HUM (N=73) I nogen grad I mindre grad 8% 0% 6% (N=38) Slet ikke 9% 2% 0% 50% 00% Side 5

7 ..2 Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 3% 3% HUM (N=703) Ja, flere gange Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 3% 29% 24% 50% (N=38) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 34% 34% 0% 20% 40% 60%..3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 7% 29% Middel 8% 30% HUM (N=729) Ringe % (N=38) Havde ikke kendskab til dette 52% 47% 0% 20% 40% 60% Side 6

8 Universitetets centrale studievejledning God 8% 3% Middel 3 37% HUM (N=729) Ringe 4% 8% Havde ikke kendskab til dette 44% 42% 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God 9% 34% Middel 3 37% HUM (N=729) Ringe 0% Havde ikke kendskab til dette 3 29% 0% 20% 40% Side 7

9 Studiernes eget informationsmateriale God 9% 2% Middel 3 42% HUM (N=729) Ringe 8% 2 Havde ikke kendskab til dette 3% 29% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Studiernes egne studievejledninger God 0% 3% Middel 33% 4 HUM (N=729) Ringe % 2 Havde ikke kendskab til dette 33% 32% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Information via undervisere God 3% % Middel 24% 36% HUM (N=729) Ringe 3% 42% Havde ikke kendskab til dette 9% 24% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Side 8

10 Information via netværkscentret/aau Innovation/SEA 4% God 3% Middel Ringe 6% 8% % 8% HUM (N=729) Havde ikke kendskab til dette 69% 82% 0% 50% 00% Karrieredage på studierne God 7% 24% HUM (N=729) Middel Ringe 6% 36% 32% (N=38) Havde ikke kendskab til dette 32% 39% 0% 20% 40% Side 9

11 .2 JOBSØGNING.2. Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 6% 3% HUM (N=728) Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/baprojekt Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 34% 42% 42% 53% (N=38) 0% 20% 40% 60%.2.2 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 3 44% 0-3 måneder 26% 29% HUM (N=664) 4-2 måneder 24% 34% (N=34) Mere end år 3% 0% 20% 40% 60% Side 0

12 .2.3 Hvor søgte du og fik dit første job? Hvor søgte du og fik dit første job? Region Nordjylland Region Midtjylland 2% 8% 60% 5 68% 74% 47% 44% Region Hovedstaden 0% 27% 3% 2% Søgte job; HUM (N=664) Øvrige udland % 3% 0% Fik job; HUM (N=664) Region Syddanmark 9% 24% Søgte job; (N=34) Region Sjælland % 0% 0% Fik job; (N=34) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 7% 2% 6% 0% 6% % 3% 0% 0% 20% 40% 60% 80% Side

13 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING 2.. Har du haft studiejob sideløbende din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? - HUM og Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob ,3% 5 35,7% Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium ,8% 24 57,% Nej, jeg har ikke haft studiejob 85 0,% 3 7,% Total ,0% 42 00,0% Side 2

14 2..2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-6 timer om ugen 40% 3 53% 57% (N=5) HUM (N=383) Mere end 6 timer om ugen 7% 8% 0% 20% 40% 60% Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-6 timer om ugen 42% 52% 50% 43% (N=24) HUM (N=328) Mere end 6 timer om ugen 8% 0% 20% 40% 60% Side 3

15 2..3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Relevant studiejob) Nej Ja 3% 2% 87% 88% (N=5) HUM (N=383) 0% 50% 00% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden relevans) Nej Ja 0% 00% 9 (N=24) HUM (N=328) 0% 50% 00% 2..4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM og Antal Procent Antal Procent Ja 52 70,3% 9 50,0% Nej 26 29,7% 9 50,0% Total ,0% 38 00,0% Side 4

16 2..5 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? og HUM Antal Procent Antal Procent Ja 46 57,% 2,6% Nej 32 42,9% 37 97,4% Total ,0% 38 00,0% 2..6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, HU M 3 HUM2 Procent Antal Procent Antal hvor du havde et relevant studiejob? 6 30,3% 8 53,3% ,7% 7 46,7% ,0% 5 00,0% hvor du havde et studiejob uden relevans til uddannelsen? 46 4,0% 4 6,7% ,0% 20 83,3% ,0% 24 00,0% hvor du var i praktik? 26 24,6% 4 2,% ,4% 5 78,9% 52 00,0% 9 00,0% som du samarbejdede med? 60 4,4% ,6% 00,0% 46 00,0% 00,0% Side 5

17 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION 3.. Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 8 79% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 8% % 3% 6% (N=40) HUM (N=765) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 3% 0% 50% 00% Side 6

18 4 NUVÆRENDE JOB 4. JOBBETS RAMMER 4.. Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Fastansat Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Andet 9% 2% 9% 8% 0% 0% 2% 82% 72% (N=34) HUM (N=608) 0% 50% 00% Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne og Antal (Ubesvaret) 34 Side 7

19 4..2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Privat Stat Kommune Region 6% 3% 0% 6% 24% 36% 33% 9% (N=34) HUM (N=606) Interesseorganisation 0% % 0% 50% 00% 4..3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? HUM Antal Antal Bygge- og anlægsvirksomhed 3 0 Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) 5 0 IT-virksomhed 3 0 Financiel virksomhed 3 0 Konsulent- og rådgivningsvirksomhed 34 0 Medicinalvirksomhed 2 0 Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 9 0 Produktion og fremstilling (industri) 25 0 Reklame- og markedsføringsvirksomhed 8 0 Servicevirksomhed 0 0 Transport 3 0 Kultur og turisme 7 0 Anden type, angiv hvilken: 50 2 (herunder telemarketing og undervisning) I alt privatansatte Side 8

20 4..4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt samt regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM Undervisning i gymnasieskolen Kommunikation 49 0 Administration/forvaltning 34 4 Andet, angiv hvilket: 29 3 Undervisning på universitet/handelshøjskole 24 0 Anden undervisning 24 0 Forskning på universitet/handelshøjskole 20 0 Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 5 Kultur-/medieinstitution 9 0 Anden forskning/udvikling 4 I alt statslig ansatte 99 3 Hvilket område arbejder du primært indenfor? - Valgt HUM og Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 48 Kommunikation 35 0 Børn og unge (på forvaltningsniveau) 33 0 Andet 6 0 Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter) 5 0 Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) 4 0 Erhverv/udvikling 2 0 Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) 8 0 Anden administration/forvaltning 8 0 Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 5 0 Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) 5 0 Teknik, by og miljø 5 0 Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) 3 0 I alt kommunalt ansatte 43 Side 9

21 4.2 JOBBETS INDHOLD 4.2. Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvordan er dine jobfunktioner (tidsmæssigt) fordelt? - Bruger jeg nogen/meget tid på (N=33) HUM (N=598) Rådgivning/vejledning Analyse og/eller evaluering Uddannelses- og undervisningsopgaver Strategisk kommunikation og formidling Administration og sekretariatsfunktioner Projektledelse Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, etc.) Tekstproduktion Udviklingsopgaver Markedsføring/reklame Produktudvikling/innovation Anden jobfunktion IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) Kvalitetsudvikling Kunde-/borgerservice Ledelse og organisation HR/personale Kulturformidling Salg Oversættelse og tolkning Økonomi- og regnskabsfunktioner Forskning 49% 52% 27% 49% 39% 2% 37% 8% 36% 2% 36% 9% 34% 27% 34% 3% 6% 26% 3% 26% 9% 2 9% 22% 2% 22% 3% 2% 9% 7% 4% 3% 3% 2% 0% 3% 6% 3% 6% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 20

22 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? og Antal (Ubesvaret) 2 ac AC Fuldmægtig Adjunkt 4 adjunkt 6 adjunkt/pædagogikumskandidat Engelskvikar Gymnasielærer 4 gymnasielærer 3 kirkegårdsmedarb./kirketj. Koordinator Lektor Lektor med pædagogikum Lærer Pædagogisk leder Uddannelsesvejleder (AC-fuldmægtig) Underviser 2 Årsvikar Årsvikar - med fastansættelse efter sommerferien Total 34 Side 2

23 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? og Antal (Ubesvaret) 3 Brønderslev Gymnasium Esbjerg Gymnasium og HF EUC Nord folkekirken Grønhøjskolen Gymnasieskolen gymnasieskolen 2 Haderslev Handelsskole Handelsgymnasiet Hasseris Gymnasium Hasseris gymnasium 2 Hasseris Gymnasium og IB world school Herning Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium LNEUROCOM Risskov Gymnasium Silkeborg gymnasium Skive Gymnasium og HF Skive Handelsskole Studievalg Nordjylland Thy-Mors HF & VUC Varde Gymnasium og HF VGHF VUC Nordjylland 2 VUC Skive-Viborg Aalborg Katedralskole Aalborg Universitet Aalborghus Gymnasium Total 34 Side 22

24 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt 6% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 54% 79% (N=33) Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse 6% 24% HUM (N=595) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 9% 6% 0% 50% 00% Side 23

25 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5. TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 5.. I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? - I nogen/høj grad Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper At kunne arbejde kreativt og innovativt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 3% 24% 30% 40% 24% 43% 5 58% 68% 54% 74% 70% 70% 62% 97% 96% 94% 96% 97% 9 00% 94% 94% 92% 9% 9% 9% 90% 9% 89% 8 (N=39) 89% HUM (N=74) 97% 86% 9% 00% 0% 50% 00% Side 24

26 5..2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: og Antal (Ubesvaret) Evnen til at sætte sig ind i nyt stof hurtigt. Evnen til at arbejde selvstændigt. En basal tro på, at man skal klare nye faglige udfordringer. : Faglig grundviden om metoder og deslige. 2: Selvstændig organiserings- og planlægningsevne. 3: Viljen til konstant kvalitetsforbedring.. Formidling 2. Evne til samarbejde 3. Evne til hurtigt at tilegne sig ny viden ) Evne til at tilegne mig ny viden, samt at analysere og bearbejde den 2) Evne til samarbejde 3) Attænke problemorienteret analytiske evner arbejde problemorienteret tilegne mig ny viden inden for fagområdet At arbejde problembaseret. At arbejde konstruktivt med forskellige persontyper Evnen til at favne alle aspekter i en projekt/arbejdsopgave - fra start til slut. At kunne arbejde målrettet, akademisk og at kunne samarbejde At kunne sælge sig selv. At tro på sin egen kunnen. At være i stand til at akkumulere ny viden. Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til at samarbejde på tværs Evnen til at tilegne ny viden Evnen til at erhverve mig viden inden for kort tid og formidle den videre. Evnen til at analysere og have en kritisk tilgang til tingene. Evnen til at lære og selv være ansvarlig for selvstyring i læringsprocessen. Evnen til at samarbejde Evnen til at arbejde struktureret Evnen til at have ansvar for egen læring Evnen til at tilegne mig ny viden på kort tid. Evnen til at opsøge informationer om ukendt stof. Evnen til at udarbejde skriftlige opgaver. Fagfaglige kompetencer som at formidle på et fremmedsprog både mundtlig og skriftligt og forstå byggestenene bag sproget. Som underviser er de metodiske kompetencer især vigtige - analyse og fortolkning og det er en kompetence jeg i høj grad har kunnet tage med. Faglig baggrundsvidden Viden om fagets metoder Formidlingsevne faglig balast og selvtillid evnen til at arbejde problemorienteret selvstændighed faglig viden, teoretisk viden og selvstændig arbejdsmetode Faglighed Kompetence Grundighed Fremmedsprog. Evnen til at arbejde selvstændigt. Evnen til at forstå en bred vifte af tekster og fagområder. I mit nuværende job som Engelsklærer på HF må mine kompetencer helt sikkert være min store viden om brugbar fag-og skønlitteratur, der kan bruges, når jeg skal forberede undervisningsforløb. Dertil kommer erfaringen med analyse af tekst, både mundtligt og på skrift. Desuden vil jeg fremhæve evnen til at indgå i samarbejde med andre, både kolleger og elever, opnået på baggrund af projektarbejdet på uddannelsen. Litteraturteori, metode og projekskrivningskompetence. Min faglighed, min stabile arbejdsindsats og interesse. Omstilling Analyse Fag faglig viden research Side 25

27 Samarbejdskompetence og evnen til hurtigt at tilegne sig viden. Selvstændighed - evnen til, uden problemer, at overskue, skruturere, søge information. Projektledelse - evnen til at uddelegere og tage ansvar for en større opgave. Skriftlig formidling - god forståelse af hvordan en større skriftlig opgave sættes sammen og af at skrive en større opgave på engelsk. Sprog kompetence (Både mundtlig og skretlig), Projektorienteret arbejde og evnen til at tilegne mig ny viden, er nok de kompetencer jeg benytter mig mest af. Sprogfærdigheder, litteraturforståelse, kultur sproglige analytiske empiriske Struktur, organisering, evne til at arbejde problembaseret Teoretisk forståelse Metodisk forståelse Analytisk forståelse Tålmodighed Analyse Information og lære Total 42 Side 26

28 5..3 I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - I nogen/høj grad Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at analysere Praktisk viden inden for mit fagområde 96% % 93% 92% 93% 9 89% 87% 88% 90% 86% 87% 8 87% HUM (N=74) Evnen til at arbejde projektorienteret It-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde problemorienteret Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Teoretisk viden inden for mit fagområde 8% 79% 78% 82% 77% 79% 73% 74% 68% 72% 6 74% (N=39) Generel kulturforståelse 62% 82% Fremmedsprogsfærdigheder 60% 92% Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 3% 38% 59% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 27

29 5..4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: og Antal (Ubesvaret) 25 Både praktisk og pædagogisk-didaktisk erfaring i forbindelse med undervisning af andre i mine to fag fra universitetet ville have været godt. Et semester mere til et udenlandsophold til mit sidefag. Flere IT-værktøjer. Ikke at jeg kan komme i tanke om. Ikke endnu. IT-færdigheder It-færdigheder Ja, pædagogiske (hvis man vil være gymnasielærer, får man selvfølgelig pædagogikum ved fastansættelse, men det kunne være rart at have mulighed for at tilvælge kurser i pædagogik som led i cand.mag.-studiet, idet mange starter ud som vikarer efter endt studie, hvor man dermed er på "bar bund", når det gælder den pædagogisk-praktiske side af jobbet. Det har i hvert fald været tilfældet for jeg selv og andre, jeg kender). På AAU var der faktisk mulighed for at få et slags praktikophold på et gymnasium i et par uger, men jeg mener kun dette var muligt på ét bestemt semester, hvor jeg var på studieophold i udlandet - måske er det i dag muligt i højere grad, det er jeg ikke klar over). Jeg synes ikke jeg lærte tilstrækkeligt FAGLIGT på mit studium. Jeg blev meget god til at skrive længere opgaver, arbejde i grupper osv. men jeg mangler fagligehed, som jeg bla. føler at mine kolleger som er uddannede fra Aarhus Uni har med sig. jeg mener at jeg burde vide mere om f.eks. Shakespeare (slet ikke en del af AAUs kurser), mere viden om litterære metode (strukturalistisk læsning, postmoderne læsning af en tekst osv.). OG så mangler jeg mere fokus på de perioder som dækkes i gymnasiet: Litteratur fra 800-tallet, og først i 900-tallet. Jeg føler at jeg har lært forholdsvist lidt fagligt som jeg har kunnet tage med mig som gymnasielærer. Mange, idet mit studie kun dækker en del af de opgaver, jeg nu udfører, så det er svært at svare på. Mere undervisningserfaring/praktik Mit studie (cand.mag)kunne have rettet sig mere mod undervisningsverdenen, og således også have fokuseret på bearbejdning og formidling af stof. Nej 2 Pædagogik Undervisningskompetencer undervisningskompetencer. Forløbsplanlægning. Formidling. Total 42 Side 28

30 5..5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Procentvise forskel mellem andelen af dimittender, der i nogen/høj grad mener, at de har tilegnet kompetencerne, og andelen af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet at kompeterne er blevet efterspurgt) HUM (N=74) (N=39) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde problemorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt 29% 26% 8% 7% 8% 2 2% 9% 2% 4% 9% 0% 7% 7% 3% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse -2% -4% - -6% -3% -7% -4% -9% -22% -8% -3-9% -8% -24% -8% -34% -28% 8% IT-færdigheder -58% -3-00% -50% 0% 50% Side 29

31 5..6 Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad I nogen grad 39% 34% 46% 53% (N=39) I mindre grad 2% HUM (N=745) Slet ikke 0% % 0% 20% 40% 60% Side 30

32 5..7 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste) (N=42) HUM (N=845) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen Opgaveløsning i samarbejde med virksomheder Flere praktiske opgaver og redskabsfag Flere konkrete cases i undervisningen Undervisning i projektledelse Undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere faglig dybde i uddannelsen Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Mere metode Bedre vejledning om virksomhedernes behov Andet Mere problemorienteret undervisning Ingen forslag til forbedringer Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere teori i uddannelsen Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Bedre karrieremesser på universitetet 7% 33% 9% 33% 4% 23% 7% 2% 0% 20% 2% 8% 4% 4% 2% 3% 7% 3% % 26% 0% 9% 7% 2% 2% 4% 4% 3% 3% 0% 2% 29% % 2% 40% 0% 0% 20% 30% 40% 50% Side 3

33 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste ting) - Andet, angiv hvilket: og Antal (Ubesvaret) 4 MERE UNDERVISNING! - LÆNGERE OG FLERE KURSER Total 42 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6. NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE 6.. Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? (N=38) 6% 40% Ja HUM (N=726) 68% 32% Nej 0% 20% 40% 60% 80% 00% Side 32

34 6..2 Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) 48% 46% Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring 7% 37% 3 37% (N=23) Netværk 9% 26% HUM (N=492) Andet Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 2% 7% 39% Livslang Læring på AAU 4% 4% 0% 20% 40% 60% Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) - Andet og Antal (Ubesvaret) 33 Jeg læser bøger Praktik i forbindelse med aktivering Pædagogikum 3 pædagogikum 2 pædagogikum- udland pædagogikumstilling Total 42 Side 33

35 6..3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (N=38) 32% 68% Nej HUM (N=726) 3% 69% Ja 0% 50% 00% Side 34

36 6..4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Projektledelse Psykologi/terapi Kommunikation Ledelse Organisation Forretningsforståelse Præsentation/formidling HR Læring og pædagogik Sprog Andet Økonomi Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i It Det kreative musiske område Jura 3% 2% 4% % 8% 8% 7% 4% 6% 4% 8% 8% 8% 2% 2% 27% 9% 9% 4% 27% 2 27% 24% 27% 27% % 46% 0% 20% 40% 60% Kulturforståel se (N=26) HUM (N=50) Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? (Sæt gerne flere krydser) - Andet, angiv hvilket og Antal (Ubesvaret) 22 Humaniora læsevejleder PhD vejledning Total 26 Side 35

37 7 DATAGRUNDLAG 7.. Samlet status Status HUM Gennemført ,7% 40 53,3% Nogen svar 43 2,7% 2 2,7% Frafald ,6% 33 44,0% Distribueret ,0% 75 00,0% 7..2 Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter køn Undersøgelsesdeltagere fordelt på køn Mand Kvinde Total 6 38,% 26 6,9% 42 00,0% HUM ,6% 603 7,4% ,0% 7..3 Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? HUM Jeg er bachelor fra AAU 86 0,2% 3 7,% Jeg er i gang med en KANDIDATUDDANNELSE 4 4,9% 2,4% Jeg er KANDIDAT fra et andet universitet 35 4,% 2,4% Jeg er KANDIDAT fra AAU ,7% 37 88,% Jeg har afsluttet en PH.D./ERHVERVS PH.D. fra 8 2,% 0 AAU 0% Total ,0% 42 00,0% 7..4 Undersøgelsesdeltagernes adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Hvad var dit adgangsgrundlag for din kandidatuddannelse? HUM Jeg havde en anden adgangsgivende eksamen 3 4, 2,7% Jeg var professionsbachelor 24 3, 0 Jeg var bachelor fra et andet universitet 88 2,9% 2,7% Jeg var bachelor fra AAU ,0% 35 94,6% Total ,0% 37 00,0% 7..5 Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter dimittendårgang HUM ,7% 7 6,7% ,7% 4 33,3% ,4% 3 3,0% ,2% 8 9,0% Side 36

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Tværkulturelle Studier KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for TVÆRKULTURELLE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere