Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev@kbh-nord.dk"

Transkript

1 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 2 marts 2015 Kære medlem Vi er nu på den anden side af endnu en velbesøgt og levende generalforsamling. Udover en intern rokade fortsætter bestyrelsen med det samme hold som i det forgangne år. Lige nu er der forholdsvis stille om BPA, men vi ved af erfaring, at det meget hurtigt kan ændre sig. Bestyrelsen er som altid klar til at trække i arbejdstøjet. Herudover er aktivitetsudvalget i fuld sving med at planlægge arrangementer for jer medlemmer. Hold øje med aktivitetskalenderen og facebook-gruppen, og mød op når vi fremviser vores nye lokale og hjælp med ideer til fremtidige aktiviteter. Ændring af færdselsloven Lotte Mørkhøj, formand Med virkning fra den 1. februar blev færdselsloven ændret. Ændringen indebærer at bilejere hæfter for fartbøder, hvis ikke ejer udpeger den rette fører. Det ændrer ikke, at bilens fører, også hvis det er en handicaphjælper, er ansvarlig for selv at betale en fartbøde. Hjælpere kan ikke overskride hastighedsbegrænsningerne på brugers foranledning og under brugers ansvar. Det vil f.eks. også være hjælperen der får klip i kørekortet, hvis bilen føres i strid med færdselsloven.

2 Side 2 Nyhedsbrev nr Kærby Hvilehjem lukker Den 1. april i år lukker Kærby Hvilehjem. Det er vi kede af, for det har været klubbens faste tilholdssted siden vores første arrangementer i Aktivitetsudvalget har heldigvis fundet andre lokaler til os på aktivitetscenteret, Omegavej 64 i Aalborg. Vi har talt med lederen derude og føler os taget godt imod. Som på Kærby Hvilehjem er der en parkeringsudfordring. Der er et lille antal parkeringspladser umiddelbart foran bygningen. Desuden bag bygningen og i forbindelse med de omkringliggende boliger. Herudover kan man holde langs vejkanten på Deltavej, der ligger på den anden side af Svalegårdsvej. Respekter venligst, at nogle parkeringspladser er afmærket og forbeholdt områdets beboere. Vi er gæster og må ikke være til gene. Brugerklubsamarbejdet Som de fleste af jer allerede ved, har vi efterhånden et veletableret samarbejde med de andre selvstændige klubber. Det er Brugerklubben i Aarhus og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland. Klubberne deler mange udfordringer og herudover har vores respektive områder hver især lokale særheder som vi forsøger at hjælpe hinanden med. Eksempelvis dukkede der i januar måned pludselig et punkt op på dagsordenen i Aarhus Kommunes Socialudvalg de ville spare på BPA. Spareplanen gav af gode grunde anledning til uro og diskussion, og det lykkedes heldigvis at få kommunen til at droppe planen. Midt i januar mødtes repræsentanter fra klubberne, for at skrive et fælles høringssvar, vedr. et lovforslag som vi og andre frygtede ville fratage mange borgere med et handicap basal retssikkerhed som retten til at klage over visse kommunale afgørelser. Sagens udfald blev, at socialminister Manu Sareen besluttede at trække lovforslaget tilbage på grund af den massive utryghed og kritik. Se høringssvaret: <http://www.kbh-nord.dk/pdf/ _hoering_l0-klubberne.pdf> Besøg klubbens hjemmeside på

3 Side 3 Nyhedsbrev nr Se vores nye lokaler mandag d. 27. april kl Som du sikkert har læst andetsteds i dette nyhedsbrev, er vi blevet nødt til at finde andre lokaler til vore klubaktiviteter. Valget er faldet på lokalerne på Omegavej 64, og den 27. april byder vi derfor velkommen i vore nye lokaler. Aftenens program er en orientering omkring, hvad der sker for tiden indenfor BPA området, og så er du velkommen til at komme med emner til diskussion enten på selve mødet, eller som en ide til et kommende arrangement i klubben, vi håber at du som medlem i klubben vil komme med hovedet fuldt af gode ideer, så vi kan lave et spændende program for Det skulle ikke undre om der er en ekstra god kage til kaffen i dagens anledning. Pris denne aften er kr. 30,00 for medlemmer og kr. 60,00 for ikke-medlemmer. Tilmelding kan ske på eller tlf , du kan også tilmelde dig på facebook. Tilmelding skal ske senest den 20. april Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Løvenborgparken Nørresundby

4 Side 4 Nyhedsbrev nr Om uopfordrede reklamer fra BPA-firmaer I en lang periode har vi ikke været plaget af ulovlig eller påtrængende markedsføring fra BPA-firmaer, men aktuelt er problemet desværre blusset op igen. En ny lokal aktør er tilsyneladende ret aggressiv med reklamerne, desuden er en gammel kending igen aktiv. Klubben har i de forløbne uger fået en del henvendelser fra brugere der er utilfredse med de anmassende henvendelser fra BPA-firmaer. En del er også utrygge og kede af det, fordi de så registreres som en modtager af BPA og dermed også som en sårbar borger. En borger med handicap der er afhængig af en hjælper. Lovgivningen er ret klar, med mindre du selv udtrykkeligt har bedt om det, må firmaerne ikke henvende sig til dig via elektronisk post, sms, mms, fax mv, og de må heller ikke kontakte dig via facebook. Hvis du har sagt nej tak til direkte markedsføring pr. post er det også ulovligt at sende et brev til dig. Firmaerne må heller ikke plastre din bil til med reklamer, hvis du f.eks. holder på en handicap p-plads. Klubben kan desværre ikke stoppe de pågældende firmaer, men vi gentager gerne opfordringen fra sidst problemet var påtrængende klag! Hvem skal have klagen? Du kan klage til Forbrugerombudsmanden over de uanmodede henvendelser og henvendelser der på anden vis er i strid med Markedsføringsloven, f.eks. hvis brevet ikke har den pligtige information vedr. hvordan du slipper for yderligere henvendelser fra virksomheden: <http://www.forbrugerombudsmanden.dk/om- Forbrugerombudsmanden/Klageformular> Forbrugerombudsmanden har gjort et medlem opmærksom på, at klager over reklamer anbragt på vores biler skal ske ved politianmeldelse. Det er i strid med ordensbekendtgørelsen. Herudover er det sandsynligvis i strid med Persondataloven når et BPA-firma registrerer BPA-modtagere for at kunne udsende uopfordret markedsføringsmateriale. Det sker f.eks. hvis et firma registrerer brugere der har stillingsopslag. Registreringen af en BPA-modtager er implicit en registrering af, at den pågældende har et Besøg klubbens hjemmeside på

5 Side 5 Nyhedsbrev nr handicap og derfor er afhængig af en hjælpers bistand. En registrering af en persons helbredsmæssige forhold kræver et udtrykkeligt samtykke. Det er Datatilsynet der træffer afgørelser om brud på Persondataloven: <http://www.datatilsynet.dk> Klubben anbefaler, at du tilmelder dig den såkaldte Robinsonliste, hvis du generelt vil være fri for adresserede reklamer og telefonopkald med salg for øje. Det sidste er særligt plagsomt for brugere med eget cvr. nr. Du kommer på listen ved henvendelse til Borgerservice i din kommune, eller ved at logge ind med NEM-id på: <https://www.borger.dk/sider/robinsonlistenmarkedsfoeringsbeskyttelse.aspx> - du afkrydser blot feltet Markedsføringsbeskyttelse når du er logget ind. Straks herefter modtager du en kvittering i din e- boks.. Desværre betyder registreringen ikke, at du er sikret mod alle uønskede henvendelser og registreringer. Robinsonlisten fungerer kun i forhold til de firmaer der overholder loven. Derfor hjælper vi hinanden ved at klage, for derved bliver de rette myndigheder opmærksomme på henvendelserne. Desuden kan vi kun håbe, at den negative omtale de uanmodede henvendelser fører til i bruger-hjælper kredse vil have en pædagogisk effekt på firmaernes adfærd. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Løvenborgparken Nørresundby

6 Side 6 Nyhedsbrev nr Besøg af firmaet Bjørn Nielsen Den 20. oktober havde vi den store fornøjelse, at have besøg af Jette fra firmaet Bjørn Nielsen Rehab og hospitalsudstyr A/S. Jette viste os et bredt udvalg at firmaets righoldige sortiment af hverdagshjælpemidler, som alle retter sig mod at gøre os mere selvhjulpne i de situationer, hvor fysikken eller motorikken ikke er helt i orden. Vi blev præsenteret for et utal af dimser, som kan åbne alt fra mælkekartoner til flasker med skruelåg og konservesdåser, der var også en del service og bestik, og sågar en kuglepen, som vagte stor glæde hos en del medlemmer, som har lidt svært ved at holde på en almindelig pen. Der var selvfølgelig også mange andre ting at kikke på. En meget stor fordel ved arrangementet var, at vi ikke bare kunne høre om og se på hjælpemidlerne, men faktisk kunne få lov at afprøve dem, og var der noget man slet ikke kunne leve uden Ja, så var det også muligt at købe det på stedet, i al fald så længe det medbragte lager strakte. Flere måtte hjem og bestille over nettet, hvilket i øvrigt er ganske let. Vi havde nogle hyggelige og spændende timer sammen, og Jette har allerede tilbudt at komme igen, hvis vi ønsker et lignede arrangement en gang i fremtiden, Og det er bestemt ikke utænkeligt at vi gentager succesen om et års tid eller to. Besøg klubbens hjemmeside på

7 Når bruger indlægges på sygehus Side 7 Nyhedsbrev nr Sidst i januar kunne vi læse i Nordjyske, at Brønderslev Kommune ikke vil betale hjælpernes løn under brugerens indlæggelse. Brønderslev kommune mener, at regionen, altså personalet på hospitalsafdelingen, skal stille den nødvendige hjælp til rådighed under indlæggelsen. Brønderslev Kommunens beslutning er først og fremmest hul i hovedet. Hjælperne skal jo have deres løn under alle omstændigheder. Noget andet er, at kommunen handler uden at have lovhjemmel og det må de ikke. Når arbejdsgiver/arbejdsleder indlægges kan han/hun ikke uden videre stoppe lønudbetalingen til hjælperne. I så fald har arbejdsleder i hvert fald indgået nogle ret usædvanlige ansættelsesvilkår. Opsigelsesvarslerne i BPA varierer, men er fra arbejdsgiver ofte 1 måned efter 6 måneders ansættelse. Arbejdsgiver / arbejdsleder er derfor - alt andet lige - hjemme igen fra sygehuset før en opsigelse kan træde i kraft. Uanset om bruger ønsker at få de aftalte timer leveret eller ej, har hjælperen naturligvis krav på normal løn svarende til de aftalte timer i opsigelsesperioden. I de tilfælde hvor hjælperne kan opsiges er det næppe en god ide, taget i betragtning at det tager tid at ansætte og oplære nye hjælpere efter indlæggelsens ophør, ligesom det koster oplæringstimer. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Løvenborgparken Nørresundby

8 Side 8 Nyhedsbrev nr Det er arbejdsgiver der fastsætter ansættelsesvilkår i BPA. Vilkår kan ikke dikteres af kommunen, for det har kommunen ikke lovhjemmel til. BPA er en løbende bevilling der afregnes én gang årligt. Kommunen udmåler timer/tilskud ud fra det forventelige fremadrettede hjælpebehov. Det kan til en vis grad ske med udgangspunkt i et politisk fastsat serviceniveau, men kun indenfor BPA udmålingsbekendtgørelsens rammer. Der er faktisk kun én situation hvor BPA udmålingen kan ændres her og nu. Det er ved arbejdsgivers / arbejdsleders død. Personalet på sygehusafdelingen har sjældent viden til at hjælpe bruger med andet end de behov der kommer af selve indlæggelsesårsagen, for personalet har som hovedregel ikke kendskab til brugers grunddiagnose og de deraf kommende hjælpebehov. Noget andet er, at den normale normering på afdelingen normalt ikke rækker til at dække brugerens særlige og oftest meget tidskrævende hjælpebehov. Det er derfor langt det billigste og i øvrigt den eneste sikkerhed for bruger får den nødvendige hjælp under indlæggelsen, at bruger medtager egne erfarne hjælpere. De hjælpere der under alle omstændigheder skal have deres løn under brugerens indlæggelse. Generalforsamlingen 2015 Vi afholdt generalforsamlingen mandag d. 16. februar. Også i år var der et flot fremmøde. Formanden Lotte Mørkhøj blev genvalgt. Næstformand Lis Kristensen ønskede en post med mindre ansvar og stillede sig derfor til rådighed som suppleant og blev valgt som sådan. Bodil Hovmark blev nyvalgt til bestyrelsen og Jan Krogh Sørensen blev genvalgt. Både Bjarne Nygaard og Julie Wæver blev genvalgt som suppleanter. Besøg klubbens hjemmeside på

9 Side 9 Nyhedsbrev nr Formandens beretning kan læses på klubbens hjemmeside: <www.kbh-nord.dk> det samme kan referatet. Traktementet i år var pålægskagemand. Vi håber, at kunne traktere med et hjemmelavet måltid igen til næste år i vores nye lokaler. Kontakt bestyrelsen Du kan kontakte bestyrelsen samlet via Formand Lotte Mørkhøj: Næstformand Bodil Hovmark: Sekretær Jan Krogh Sørensen: Kasserer Jan Pedersen: Bestyrelsesmedl. Ina Nygaard: Suppleant Lis Kristensen: Suppleant Bjarne Nygaard: Suppleant Julie Væver Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Løvenborgparken Nørresundby

10 Side 10 Nyhedsbrev nr Julefrokosten 2014 Vores julefrokost blev igen det helt store hit, vi fik god mad fra Bilka og havde nogle hyggelige timer sammen. Prikken over I et var aftens underholdning, Steve Hart kom forbi med sit en mands orkester og trylleshow. Det var bestemt ikke kedeligt, og vi kan vist roligt slå fast, at der aldrig før er blevet grinet så meget til et møde i klubben. Flere af hjælperne kom også på scenen og måtte mere eller mindre ufrivilligt biddrage til underholdningen, til stor morskab for alle fremmødte. Det bliver svært at finde en som kan underholde os ligeså godt til julefrokosten i år, skulle du kende nogen som kan, så sig endelig til. Besøg klubbens hjemmeside på

11 Side 11 Nyhedsbrev nr Aktivitetskalender Vi ser på tøj tilpasset "skæve" kroppe og særlige behov! Mandag d. 23. marts, kl Handy Wear kommer med tøj og overtøj fra den nyeste kollektion. Sahva kommer med fodtøj. Der serveres kaffe og kage, sodavand kan købes. Pris medlemmer 30 kr. og ikke-medlemmer 60 kr. Afholdes på Kærby Hvilehjem. Velkommen i vores nye mødelokaler Mandag d. 27. april kl på Omegavej 64, 9000 Aalborg Vi ser de nye lokaler og I får en status på BPA hvad rører sig lige nu? Ønsker du et bestemt emne diskuteret har du muligheden denne aften. Bestyrelsen håber også på forslag til arrangementer, så vi kan lave et godt program for Vi serverer kaffe og kage, sodavand kan som altid købes. Pris for medlemmer 30 kr. og ikke-medlemmer 60 kr. Tilmelding senest den 20. april Sommerudflugt til Vildmosecenteret Mandag d. 15. juni Som altid med lækker frokost og kaffe Programmet kommer senere, men reserver dagen Julefrokost Mandag d. 23. november, Kl til Vi gentager succesen og holder julefrokost med lækker mad og underholdning. Programmet kommer senere, men reserver dagen Tilmelding til arrangementerne Alle tilmeldinger til: telefonisk til Jan Krogh Sørensen tlf , eller i klubbens facebook-gruppe. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Løvenborgparken Nørresundby

12 Side 12 Nyhedsbrev nr Besøg klubbens hjemmeside på

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar,

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.2 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem De fleste af os er nu på den kedelige side af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Maria flytter... side 7 BPA - ny vigtigt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Minibanko... side 5 Juleafslutning...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere