Rundbordssamtale 27/2 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundbordssamtale 27/2 2012"

Transkript

1 Rundbordssamtale 27/ Vært Julie Vestergaard Nissen, studerende i medievidenskab Sted: Cafe Rothe, Tordenskjoldsgade, Aarhus N Julies tema: Fokus på Facebook; Kan Kvindemuseet bruge Facebook? Hvad kan vi bruge et Kvindemuseum til? kriterier for deltagelse: Alle inviteres via FB Julie må ikke selv kende nogen af gæsterne og ingen må kende hinanden Alle skal like kvindemuseet på FB Line, 33, kunstner Sonja, 56, underviser på pæd. seminarium i musik og drama Anne-Mette, 23, historie-og kommunikationsstud. på Aarhus Uni. Luca, 24, (mand), kaospilotstuderende Sara, 24, læser Æstetik og Kultur på Aarhus Uni Sanne, 23, pædagog i Gjellerup, kender 2-sprogede kvinder via deres børn Elin, norsk, dramaturg, har udstillet på Kvindemuseet,underviser på Højskole Julie, skriver speciale om strategisk kommunikation og sociale medier. Kun få af gæsterne har været på museet, ingen kommer der regelmæssigt, men de har alle været inde og like KM på FB. Det opleves helt naturligt, at man holder kontakt med institutioner som museer mv. virtuelt, uden at man kommer der. Kommentarer til brug af FB - Der er for få updates, derfor opdager man ikke museet - KM bør formidle ting, der sker uden for museet, som relaterer sig til køn og ligestilling. På den måde linkes man op til nye steder på nettet - skærp KMs profil og gør KMs FB-side til noget, man gerne vil forbinde med - KM kan blive en inspirationskilde uden man behøver at komme der - unge mødre med anden etnisk baggrund bruger FB meget; inddrag dem i debat om køn gennem FB især hvis det også kom gennem os, der passer deres børn - folk uden for museet ville blive inddraget og dermed levere stof - KM ville få noget at vide om, hvad der rører sig Spørgsmål der kunne stilles til omverden gennem FB: - skal KM stadig fokusere på det historiske? - skal KM stadig fokusere på kvinder (frem for den anden mere generelt)? - hvilke udstillinger kunne du tænke dig at se på KM? Kommentarer til Kvindemuseets profil - KM er for politisk korrekt, for lukket, for støvet, for kedeligt - den historiske del er for tung, bør være NUtidigt, aktuelt orienteret - mere fokus på forskellige kulturer - mere hipt, frækt, sjovt, provokerende, måske mere aktivistisk som i 70 erne KMs skal rejse debatter, sætte dagsorden, kæmpe. Navnet: Kvindemuseum kan godt virke lidt lukket, - man kunne godt gøre det lidt mere inviterende overfor mænd. Vende ting på hovedet eller krydse dem, spille på kønnene på en skæv måde fx: Hvordan inddrage brugerne (og ikke brugerne) mere? - skabe flere begivenheder ikke kun udstillinger - udstillingerne kunne være mere håndgribelige, noget man kunne interagere med - inddrage brugerne i at skabe kunst kollektivt, evt. på nettet, evt. fysisk 1

2 Hvordan tiltrække flere besøgende? Der er en stor lyst til at diskutere køn og mange af de temaer, som har været oppe i løbet af de sidste 30 års kvindepolitiske bevægelse og gæsterne mener, at der er mange der er interesserede i emnet men at det skal vinkles på en anden måde. Lave udstillinger målrettet mere afgrænsede grupper, fx er der stor forskel på, hvordan kvinder mellem oplever deres liv, og så hvordan gruppen på oplever det. Flere middage af denne art eller lignende arrangementer kan generere nyt indhold og nye former for produktion af indhold, mere kollektivt. Fx at inddrage skiftende aldersgrupper af kvinder i direkte at definere temaer og generere indhold til rullende udstillinger målrettet de samme aldersgrupper. Rundbordsssamtale d. 22/ Vært Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Aarhus Kommune Sted: Godsbanen, Folkekøkken, Skovgårdsgade 3-5, Aarhus Steinars tema: Inklusion og medborgerskab Louise Morell Holm, leder, Frivillighedscentret Nadia Boukaddid, Pigeruten, Hot Spotcentret Supaya Willumsen, bruger, psykiatrien Ingelise Allentoft, konst. forstander, Kvindekrisecentret Anne Grete Sand, Centerchef, Neuro/fysisk Handicapcenter Steinar Eggen Kristensen, Socialchef, Socialforvaltningen Søren Frost, Udviklingschef, Socialchefens afdeling Mie Lundgaard, Socialforvaltningens sekretariat Stikord fra samtalen - Specialiserede Rundvisninger, evt. sammen med frivillige - Udstilling om vold i bred betydning, med historisk udvikling (mange voldsramte kvinder har ressourcer, der måske kan trækkes på, når de er kommet igennem et forløb) - De unge indvandrerpiger kender ikke Kvindemuseet, tilbyd rundvisning. Vigtigt at pigerne kommer ud og ser, hvad der sker uden for Brabrand, og lærer nyt sammen med andre - Lad pigerne deltage i at organisere indsamling af genstande og organisering af udstilling om, hvordan deres bedsteforældre/forældre oplevede det at komme til Danmark. Hvordan boede de, hvad havde de med, hvordan blev de modtaget? - På museet kan man mødes på tværs af kulturer - Måske filial af Kvindemuseet i Gjellerup. Eller flexible roterende udstillinger. Der er et stort problem omkring stigmatisering af sindslidende. Museet kan bryde de isolerede bokse vi sætter hinanden i. Vigtigt for psykiatribrugerne at komme ud blandt andre. Ønsker udstilling om kvindelige psykiatribrugeres historier, eller i det mindste at museet dokumentere dem for eftertiden i samarbejde med frivillige. De personlige relationer er afgørende. - Frivillige kan bygge bro - Understreger behovet for dokumentation af livshistorier. Identitetsskabelse måske kan det bruges i udviklingen af personale i socialsektor. - Mange fysisk og psykisk handicappede har et stor kreativitet i sig - et perspektiv i at de kunne komme ud med et sted. - Frivillige kan tage praktiske funktioner, men kun i korte tidsrum, fx en time om dagen. Fx opvask eller rengøring 2

3 - Heltehistorier skal frem dem der gør noget for at komme videre, men også fokus på de solidariske relationer. Steinar Egges konklusion: Der kunne laves en formel samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen kommunen og Kvindemuseet. Rundbordssamtale 18/ Vært Anne Thorsø Nielsen. Direktør Studenterhus Aarhus Sted: værtens private hjem, Aarhus C Annes tema: har unge studerende brug for museer 7 Frivillige fra Studenternes Hus Ronen Rabinovitz Eva Guttorm Nielsen Malene Kank Sørensen Steffen Hvid Hansen Thue V. Olsen Malene Schelde Nanna Bitsch Kjeldsen Generelt stor forskel på de 4 unge kvinder og de 3 unge mænds holdninger Det mest interessante: - Museer som sted for viden og facts er ikke interessante nok, vil jeg vide noget om et emne, vil jeg google det ikke gå på museum (Steffen) - At kvindemuseet i den grad bliver forbundet med begreber som: ligestilling, kvindekamp, offerrolle, kvoter, rødstrømper, noget der er tilbageskuende (især drengene) - Det skyldes ikke, at de kender Kvindemuseet og synes, at det er sådan, men simpelthen, at begrebet/betegnelsen KVINDEMUSEUM signalerer dette - Løsningsforslaget var umiddelbart at opfinde nye ord, men jeg oplevede nu ikke nogen overvældende tiltro til, at dette ville gøre en afgørende forskel - Nogle markerede at der er en risiko for, at de resultater, der er vundet som følge af deres mødres generations kamp, ville gå tabt. Andre mente, at vi var nået så langt, at det ikke burde være nødvendigt at tale om det (især Steffen). - Stor forskel mellem drengenes og pigernes opfattelser. Generelt kunne pigerne godt se behovet for tematisering/refleksion over, hvad kønnet betyder i hverdagen, ikke kun i historisk perspektiv mens drengene generelt nærmest havde (høflige) antireaktioner. (Efter middagen inviterede Merete Ipsen de unge til en specialrundvisning på museet. To kvinder og to mænd kom og gik derfra og sagde: interessant. Museer kan bruges bedre end google, Kvindemuseet er mere moderne, end forventet, men det snyder at få fortalt intentionerne bag frem for at se selv. Rundbordssamtale 22/ Vært Dorthe Aggerholm, bestyrelsesrepræsentant for Kvindemuseets Venner Sted: Via University, Campus N Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Dorthes tema: Kvindemuseets venners ønsker til deres eget museum 7 medlemmer af Kvindemuseets venner (betaler kontingent, får fri entré mv.) 3

4 Af gode grunde kendte alle deltaerne Kvindemuseet ret indgående. Flere fremhæver museets hjemlighed, det afspejler deres egen historie, glæden ved det velkendte, at blive genkendt, at genkende bedsteforældrenes porcelæn i Cafeen, osv. Samtidig opleves museet som stille, for stille. Der mangler liv, lyde, lugte, travlhed, foretagsomhed. Museet afspejler ikke helt kvinders fyldte liv i dag- og slet ikke de unges. Museet kan gøre mere ud af at reflektere den mangfoldighed af livssituationer, som kvinder oplever i dag (etnisk, aldersgrupper, især de unge, de unge forældre, etc.). Ønsker til fornyelse: - Udstillinger, der tager fat på (aktuelle, moderne) tabuer og kvinders vanskeligheder - Fornyelse og udvidelse af den permanente udstilling - godt at den er genkendelig, men den opleves efterhånden som lidt kedelig, bør også udvikles. - Interaktivitet - Mere billede/film/levende billedmateriale - Mere liv i huset, flere foredrag, arrangementer, evt. organiserede kommunikationer om de udstillinger, der vises fx via hjemmesiden eller ved at man sammensætter grupper på tværs af alder, Så man kan lære noget af hinanden, etablering af netværk, læseklubber, etc. Rundbordssamtale februar 2014 Vært Anja Poulsen og Jørgen Andreassen Sted: Anja og Jørgens hjem, Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Parrets tema: Småbørnefamiliers museum kriterier for deltagelse: Alle har børn under 8 år Anja Reithel 5 unanvngivne forældre Anja Poulsen Jørgen Andreassen. - UD i byen ud af bygningn. Flot bygning men svær. Flyt museet fra bygningen til et nyt sted - start på ny med Rethink navnet Kvindemuseet signalerer alt det værste fra 70erne. Skal rethinkes. For mændene er museet ikke attraktivt. - alle andre museer er for/om mænd, så dette skiller sig ud. - støvet, støvede mapper med byrådsoplysninger, støvet image. Mangler fornemmelse af museet følger med i hvad der sker i samfundet. - start med fremtidens kvinde og gå derfra tilbage i tid. Hvordan aktualisere problemstillingerne? Stort set ingen kvinder i historien, find foregangskvinder i dag. Vigtigt at diskutere kønsroller, også i dag. - omdan det til kønsmuseum, kønnenes museum, menneskenes museum, MUSEET. Indholdet er centralt, mindre navnet. Endvidere er det et upræcist navn, når museet viser drengenes og pigernes historier. 4

5 - hvor er de moderne fædre på Kvindemuseet? Dem, der lever i traditionelle kønsroller kommer alligevel ikke. Find frem til de moderne. Lav specielle dage for fædre med børn - find det, der er stærkt nok, så kommer publikum - lav ikke dårlige udstillinger, så hellere lade være. - skoletjeneste er fremtiden - åben for aktuelle debatter: barsel, ligestilling. Arbejd med, hvordan det kan sælges. Tag en stærk position her kombineret med kunst. Ellers gider de unge ikke. Udvikl laboratorier, workshops, der forfører og leder ind i de (kedelige) debatter. - offentlige omvisninger for børnefamilier m.m. - Overvej om udstillingen er hjørnestenen. Det kan være alle steder. Hvem taler, hvem henvender de sig til. Vi (rundbordets deltagere) har en middelklassetankegang, er ikke AGF-fans, ikke 2-sprogede, ikke arbejderklasse. Den der tænker, taler. - UD med apps til unge, pop-op museum, som signalerer: kom nu ind Rundbordssamtale 11/ Vært Bente H. Steffensen, direktør Erhverv Aarhus Sted: Erhverv Aarhus mødelokale, Pakhus 13, Aarhus Havn Tema: Kan et kvindemuseum have nytteværdi for erhvervslivet Hanne Hørup ingeniøren virksomhed Hanne Wick kommunikationsbureau Christine Holst Rasmussen Erhverv Aarhus Esben Kjeldsen direktør Handelsbanken (Aarhus) Bettina Valborg administrator Håndværkerforeningen Michael Flintholm Business Research Fritse Meyer event og festarrangør Bente Steffensen Erhverv Aarhus - Tag alt ind som en del af museets kommunikation og visning. Åben op for den globale verden. Vil vi åbne op for resten af verden? Globalisering og kontakt med erhvervslivet hænger sammen. Vis også andre etniske perspektiver som en del af museets samlede profil. - Hvis du vil forstå dine kvindelige ansatte, så kom her og lær! - Tag udgangspunkt i, at mange ikke mener, der er et ligestillings/feministisk aktuelt projekt, tag udgangspunkt i dagligdagen. Brug 8. marts offencivt. - En havde den holdning, at Kvindemuseet ikke skulle være et separat museum. Et kvindemuseum skal være et museum i et større museum - læg det f.eks. ind i Den gl. By (vedkommende var tidligere direktionssekretær i Den gl. By) - Hvad siger det unge? Foreslår 3D-formidling. Ikke plancer, en anden form for formidling. - Brug Caféen offensivt. Den er noget særligt. - Kvindemuseet vil gerne ind i mandeverdenen, men holder sig lukket om sit eget netværk. Bryd ud, åbne op, byg nye netværk. Interessant at lave en formidling, der henvender sig til mænd. Hvordan kan man formidle det som erhvervsstof? Dyrk de sammenhængende temaer: Erhvervslivet interesseret i af få lange linjer 5

6 - Kvindemuseet skal moderniseres. Være moderne i formidling, moderne i approach, moderne på hjemmesiden. Bevæge sig videre, så det ikke er lidelsernes historier. - hvad gør ondt? Fortæl om tabuer, som rammer mennesket. Men hvis museet eksponerer brystbetændelse (f.eks.) gider mændene ikke komme. Pigerne er hårde ved hinanden (f.eks. i realety fjernsyn). I må lokke dem til at se andet og se processer. Tænk KUN for mænd: veksl din billet med ½ fadøl. Server Bøf Bearnaise. Skal have en TILKNYTNING, skabe en RELATION, gøre sig LÆKKER det er et MUSEUM. - Udvisk forskellene og hold fast i profilen. temaer om kvindelige ingeniører, kvindelige arkitekter, mandefag med eksempler på kvinder. Iværksætter- og erhvervsprofiler som Dagmar Andreassen, Stryhn o.lign. Måske en ny profil 5-6 gange om året. - Lav det om til et KvindeLIVsMuseum, der udstråler det unge liv, paradokserne og bruge cafeen til det mormoragtige med ro og hygge - Ambassadørkorps. Udbyg det til en erhvervsklub. Rundbordssamtale 12/ Kunstnertrioen Grete Aagaard, Lise Skov, Tanja Nellemann Sted: Kvindemuseets mødelokale Tema: hvad vil kunsten bruge Kvindemuseet til Michel Ejstrup Marianne Jørgensen Elle-Mie Ejdrup Ditte Lyngkære Pedersen Yvette Brachmann Faranak Sohi Marie Markman Rikke Hansen Kirsten Dufour Museet kan spille en rolle for kunsten. Hvad vil vi bruge kunsten til. Museet kan udfylde den store mangel op den historiske dimension indenfor kunsten. Der skal laves en kunstens HISTORIESKRIVNING. Museets budskab skal ud. Rigtig vigtigt at få fat i både drenge og piger. Mange sidder fast i feminismens 2. bølge (70erne). Vi ER i 3. bølge. Det skal museet afspejle Invitere akademielever. Også mændene. Få dem til at lave en udstilling om køn. Kønsaspektet er et anliggende for alle. Museet som hus er et problem For låst. Lukket. Åbne op. Hvornår river vi murene ned? Bliver fri af rammerne og går UD. Skal kvinders liv vies skal det relateres til det, der sker NU. Det er lettere at komme som gammel kvinde end som ung kvinde. Gigantisk fremtidsudfordring, ny retorik. 6

7 Museet mangler en kunstners profil. Køn bliver feminisme. Vi glemmer, at vi lever i en patriarkalsk struktur. Museet skal italesætte det patriarkalske. Det feministiske står (alt for) alene, som det er nu. Skab et mere dynamisk sted baseret på reserach. Skab interaktion. Vær i højere grad debatterende. Se paradokset: skatte på museet kalder på bevaring og lukkede rum. Udforskning og dialog kalder på behov for at åbne op, for at befri os fra mure og lukkede rum. Arbejd med difference, etnicitet, diversitet. Generelle statements giver normer. Nedbryd, åben også op for de mange holdninger og for at få indblik i dem, der har magten. Sæt ikke lighedstegn mellem noget, der ikke er ens, betyder det samme. Rundbordssamtale 14/ Elever fra 9. klasse fra Risskov Skole (alm. folkeskole) organiseret af klasselærer Dorthe Kvindt (som ikke deltog) Sted: Kvindemuseets mødelokale Karen Fink Bjerregaard Rebekka Maribo Nikoline Theilmann Ersgard Asger Lindberg Nielsen Frans Nyrup Holemann Simon Ehrenreich Frost Marie Falk Vinter Karen blev valgt til ordstyrer, i mangel på vært - Museet skal have noget for børn, men må ikke blive for banligt. Skal være ligesom medier, aviser og blade, men med historiske ting. Få museet til at skille sig ud - Udstilling skal være aktuel og herefter historisk. Temaer: Abort, kvinders kampdag, ikke kun i Danmark, også i Amerika og andre steder. Spændende med kvinder gennem tiderne. Spændende med kvinder i Afrika, Asien, Amerika... Interessant, hvis museet får kontakt til andre lande. Sprede mere ud over landets grænser. Ønsker en tidslinje som viser, hvor hurtigt det går/gik. - Ændre navnet Kvindemuseum. Nej synd at ændre navnet. Man skal vide, hvad man kommer til. Museet skal skille sig ud. - Museet skal komme ud på skolerne - Spil på, at det er et mindre museum (I skal ikke være ARoS, det er stort). Markedsføring på at det er lidt hyggeligt. Cafeen er hyggelig - har svært ved at hive far med på museum, mens det er let med mor og moster. Lav noget, som også er for mænd. Ved siden af kvinders roller gennem tiderne også noget om forskel på drenge og piger, både noget socialt og biologisk. Vi er unge, tænker meget på det andet køn. - Facebook er vigtig. Hvad er nutidens ungdom optaget af, de kan se sig selv her. Brug det, at vi er første generation med sociale medier hele vores liv. - Lav en udstilling om internet. Også det historiske. Nutiden er også historie. - FOKUSER: Behøver ikke henvende sig til alle unge. Fokuser på dem, der alligevel er interesserede. 7

8 8

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

AKTIVITETER 2015-16 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2015-16 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2015-16 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Brugernes vurdering af Speed Limits

Brugernes vurdering af Speed Limits Brugernes vurdering af Speed Limits Center for Regional- og Turismeforskning har gennemført en række forløb med brugere af Speed Limits platformen i løbet af Jais Nielsen udstillingen på Bornholms Kunstmuseum.

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Referat fra Gruppe 1 /v Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer

Referat fra Gruppe 1 /v Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer Referat fra Gruppe 1 /v Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer Ideer til temaer og/ eller udstillinger : Kønsidealer (fx kærlighedsvalg/opfattelse af køn/ myter om køn) Hvor kommer kønnet fra? (Biologi kultur)

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn EMNE: Udsatte børn VÆRT: Rose TID: 13.45 STED: 12 DELTAGERE: 7 Inddragelse af forældre Integration og brobygning Frivilligcentre og samarbejde på tværs Grupper for misbrugsbørn + psykiatri Godt samarbejde

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET

FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET Pressemeddelelse FESTUGEN PÅ KVINDEMUSEET DINNER PARTY YOGA KONCERT ØVRIGE AKTIVITETER I festugen er der også fest på Kvindemuseet. På de følgende tre sider findes information om alle arrangementerne.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december I det virkelige liv Social software: Design & implementering 4. december Valgtema 10:00 Præsentation af panelet 10:10 Første gruppe: Anne, Stine, Rikke 10:22 Anden gruppe: Morten, Eva, Maj 10:34 Tredje

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet

Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen til temadrøftelse om kønsligestilling på børne- og ungeområdet Velkommen og rammesætning v/ Maria Sloth Hvilke fælles udfordringer har vi, og hvad gøres der allerede v/ Stinne Skammelsen Debat

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

REFERAT. 28 november 2011 kl Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar. 1. Formalia (15 min.)

REFERAT. 28 november 2011 kl Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar. 1. Formalia (15 min.) 28 november 2011 kl. 18.00 Artsrådsmøde, Tåsingeagde 3, Theos Bar REFERAT 1. Formalia (15 min.) Dato: 28. november 2011 Side 1/5 1.1 Godkendelse af dagsorden - godkendt 1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere