Rundbordssamtale 27/2 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundbordssamtale 27/2 2012"

Transkript

1 Rundbordssamtale 27/ Vært Julie Vestergaard Nissen, studerende i medievidenskab Sted: Cafe Rothe, Tordenskjoldsgade, Aarhus N Julies tema: Fokus på Facebook; Kan Kvindemuseet bruge Facebook? Hvad kan vi bruge et Kvindemuseum til? kriterier for deltagelse: Alle inviteres via FB Julie må ikke selv kende nogen af gæsterne og ingen må kende hinanden Alle skal like kvindemuseet på FB Line, 33, kunstner Sonja, 56, underviser på pæd. seminarium i musik og drama Anne-Mette, 23, historie-og kommunikationsstud. på Aarhus Uni. Luca, 24, (mand), kaospilotstuderende Sara, 24, læser Æstetik og Kultur på Aarhus Uni Sanne, 23, pædagog i Gjellerup, kender 2-sprogede kvinder via deres børn Elin, norsk, dramaturg, har udstillet på Kvindemuseet,underviser på Højskole Julie, skriver speciale om strategisk kommunikation og sociale medier. Kun få af gæsterne har været på museet, ingen kommer der regelmæssigt, men de har alle været inde og like KM på FB. Det opleves helt naturligt, at man holder kontakt med institutioner som museer mv. virtuelt, uden at man kommer der. Kommentarer til brug af FB - Der er for få updates, derfor opdager man ikke museet - KM bør formidle ting, der sker uden for museet, som relaterer sig til køn og ligestilling. På den måde linkes man op til nye steder på nettet - skærp KMs profil og gør KMs FB-side til noget, man gerne vil forbinde med - KM kan blive en inspirationskilde uden man behøver at komme der - unge mødre med anden etnisk baggrund bruger FB meget; inddrag dem i debat om køn gennem FB især hvis det også kom gennem os, der passer deres børn - folk uden for museet ville blive inddraget og dermed levere stof - KM ville få noget at vide om, hvad der rører sig Spørgsmål der kunne stilles til omverden gennem FB: - skal KM stadig fokusere på det historiske? - skal KM stadig fokusere på kvinder (frem for den anden mere generelt)? - hvilke udstillinger kunne du tænke dig at se på KM? Kommentarer til Kvindemuseets profil - KM er for politisk korrekt, for lukket, for støvet, for kedeligt - den historiske del er for tung, bør være NUtidigt, aktuelt orienteret - mere fokus på forskellige kulturer - mere hipt, frækt, sjovt, provokerende, måske mere aktivistisk som i 70 erne KMs skal rejse debatter, sætte dagsorden, kæmpe. Navnet: Kvindemuseum kan godt virke lidt lukket, - man kunne godt gøre det lidt mere inviterende overfor mænd. Vende ting på hovedet eller krydse dem, spille på kønnene på en skæv måde fx: Hvordan inddrage brugerne (og ikke brugerne) mere? - skabe flere begivenheder ikke kun udstillinger - udstillingerne kunne være mere håndgribelige, noget man kunne interagere med - inddrage brugerne i at skabe kunst kollektivt, evt. på nettet, evt. fysisk 1

2 Hvordan tiltrække flere besøgende? Der er en stor lyst til at diskutere køn og mange af de temaer, som har været oppe i løbet af de sidste 30 års kvindepolitiske bevægelse og gæsterne mener, at der er mange der er interesserede i emnet men at det skal vinkles på en anden måde. Lave udstillinger målrettet mere afgrænsede grupper, fx er der stor forskel på, hvordan kvinder mellem oplever deres liv, og så hvordan gruppen på oplever det. Flere middage af denne art eller lignende arrangementer kan generere nyt indhold og nye former for produktion af indhold, mere kollektivt. Fx at inddrage skiftende aldersgrupper af kvinder i direkte at definere temaer og generere indhold til rullende udstillinger målrettet de samme aldersgrupper. Rundbordsssamtale d. 22/ Vært Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Aarhus Kommune Sted: Godsbanen, Folkekøkken, Skovgårdsgade 3-5, Aarhus Steinars tema: Inklusion og medborgerskab Louise Morell Holm, leder, Frivillighedscentret Nadia Boukaddid, Pigeruten, Hot Spotcentret Supaya Willumsen, bruger, psykiatrien Ingelise Allentoft, konst. forstander, Kvindekrisecentret Anne Grete Sand, Centerchef, Neuro/fysisk Handicapcenter Steinar Eggen Kristensen, Socialchef, Socialforvaltningen Søren Frost, Udviklingschef, Socialchefens afdeling Mie Lundgaard, Socialforvaltningens sekretariat Stikord fra samtalen - Specialiserede Rundvisninger, evt. sammen med frivillige - Udstilling om vold i bred betydning, med historisk udvikling (mange voldsramte kvinder har ressourcer, der måske kan trækkes på, når de er kommet igennem et forløb) - De unge indvandrerpiger kender ikke Kvindemuseet, tilbyd rundvisning. Vigtigt at pigerne kommer ud og ser, hvad der sker uden for Brabrand, og lærer nyt sammen med andre - Lad pigerne deltage i at organisere indsamling af genstande og organisering af udstilling om, hvordan deres bedsteforældre/forældre oplevede det at komme til Danmark. Hvordan boede de, hvad havde de med, hvordan blev de modtaget? - På museet kan man mødes på tværs af kulturer - Måske filial af Kvindemuseet i Gjellerup. Eller flexible roterende udstillinger. Der er et stort problem omkring stigmatisering af sindslidende. Museet kan bryde de isolerede bokse vi sætter hinanden i. Vigtigt for psykiatribrugerne at komme ud blandt andre. Ønsker udstilling om kvindelige psykiatribrugeres historier, eller i det mindste at museet dokumentere dem for eftertiden i samarbejde med frivillige. De personlige relationer er afgørende. - Frivillige kan bygge bro - Understreger behovet for dokumentation af livshistorier. Identitetsskabelse måske kan det bruges i udviklingen af personale i socialsektor. - Mange fysisk og psykisk handicappede har et stor kreativitet i sig - et perspektiv i at de kunne komme ud med et sted. - Frivillige kan tage praktiske funktioner, men kun i korte tidsrum, fx en time om dagen. Fx opvask eller rengøring 2

3 - Heltehistorier skal frem dem der gør noget for at komme videre, men også fokus på de solidariske relationer. Steinar Egges konklusion: Der kunne laves en formel samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen kommunen og Kvindemuseet. Rundbordssamtale 18/ Vært Anne Thorsø Nielsen. Direktør Studenterhus Aarhus Sted: værtens private hjem, Aarhus C Annes tema: har unge studerende brug for museer 7 Frivillige fra Studenternes Hus Ronen Rabinovitz Eva Guttorm Nielsen Malene Kank Sørensen Steffen Hvid Hansen Thue V. Olsen Malene Schelde Nanna Bitsch Kjeldsen Generelt stor forskel på de 4 unge kvinder og de 3 unge mænds holdninger Det mest interessante: - Museer som sted for viden og facts er ikke interessante nok, vil jeg vide noget om et emne, vil jeg google det ikke gå på museum (Steffen) - At kvindemuseet i den grad bliver forbundet med begreber som: ligestilling, kvindekamp, offerrolle, kvoter, rødstrømper, noget der er tilbageskuende (især drengene) - Det skyldes ikke, at de kender Kvindemuseet og synes, at det er sådan, men simpelthen, at begrebet/betegnelsen KVINDEMUSEUM signalerer dette - Løsningsforslaget var umiddelbart at opfinde nye ord, men jeg oplevede nu ikke nogen overvældende tiltro til, at dette ville gøre en afgørende forskel - Nogle markerede at der er en risiko for, at de resultater, der er vundet som følge af deres mødres generations kamp, ville gå tabt. Andre mente, at vi var nået så langt, at det ikke burde være nødvendigt at tale om det (især Steffen). - Stor forskel mellem drengenes og pigernes opfattelser. Generelt kunne pigerne godt se behovet for tematisering/refleksion over, hvad kønnet betyder i hverdagen, ikke kun i historisk perspektiv mens drengene generelt nærmest havde (høflige) antireaktioner. (Efter middagen inviterede Merete Ipsen de unge til en specialrundvisning på museet. To kvinder og to mænd kom og gik derfra og sagde: interessant. Museer kan bruges bedre end google, Kvindemuseet er mere moderne, end forventet, men det snyder at få fortalt intentionerne bag frem for at se selv. Rundbordssamtale 22/ Vært Dorthe Aggerholm, bestyrelsesrepræsentant for Kvindemuseets Venner Sted: Via University, Campus N Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Dorthes tema: Kvindemuseets venners ønsker til deres eget museum 7 medlemmer af Kvindemuseets venner (betaler kontingent, får fri entré mv.) 3

4 Af gode grunde kendte alle deltaerne Kvindemuseet ret indgående. Flere fremhæver museets hjemlighed, det afspejler deres egen historie, glæden ved det velkendte, at blive genkendt, at genkende bedsteforældrenes porcelæn i Cafeen, osv. Samtidig opleves museet som stille, for stille. Der mangler liv, lyde, lugte, travlhed, foretagsomhed. Museet afspejler ikke helt kvinders fyldte liv i dag- og slet ikke de unges. Museet kan gøre mere ud af at reflektere den mangfoldighed af livssituationer, som kvinder oplever i dag (etnisk, aldersgrupper, især de unge, de unge forældre, etc.). Ønsker til fornyelse: - Udstillinger, der tager fat på (aktuelle, moderne) tabuer og kvinders vanskeligheder - Fornyelse og udvidelse af den permanente udstilling - godt at den er genkendelig, men den opleves efterhånden som lidt kedelig, bør også udvikles. - Interaktivitet - Mere billede/film/levende billedmateriale - Mere liv i huset, flere foredrag, arrangementer, evt. organiserede kommunikationer om de udstillinger, der vises fx via hjemmesiden eller ved at man sammensætter grupper på tværs af alder, Så man kan lære noget af hinanden, etablering af netværk, læseklubber, etc. Rundbordssamtale februar 2014 Vært Anja Poulsen og Jørgen Andreassen Sted: Anja og Jørgens hjem, Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Parrets tema: Småbørnefamiliers museum kriterier for deltagelse: Alle har børn under 8 år Anja Reithel 5 unanvngivne forældre Anja Poulsen Jørgen Andreassen. - UD i byen ud af bygningn. Flot bygning men svær. Flyt museet fra bygningen til et nyt sted - start på ny med Rethink navnet Kvindemuseet signalerer alt det værste fra 70erne. Skal rethinkes. For mændene er museet ikke attraktivt. - alle andre museer er for/om mænd, så dette skiller sig ud. - støvet, støvede mapper med byrådsoplysninger, støvet image. Mangler fornemmelse af museet følger med i hvad der sker i samfundet. - start med fremtidens kvinde og gå derfra tilbage i tid. Hvordan aktualisere problemstillingerne? Stort set ingen kvinder i historien, find foregangskvinder i dag. Vigtigt at diskutere kønsroller, også i dag. - omdan det til kønsmuseum, kønnenes museum, menneskenes museum, MUSEET. Indholdet er centralt, mindre navnet. Endvidere er det et upræcist navn, når museet viser drengenes og pigernes historier. 4

5 - hvor er de moderne fædre på Kvindemuseet? Dem, der lever i traditionelle kønsroller kommer alligevel ikke. Find frem til de moderne. Lav specielle dage for fædre med børn - find det, der er stærkt nok, så kommer publikum - lav ikke dårlige udstillinger, så hellere lade være. - skoletjeneste er fremtiden - åben for aktuelle debatter: barsel, ligestilling. Arbejd med, hvordan det kan sælges. Tag en stærk position her kombineret med kunst. Ellers gider de unge ikke. Udvikl laboratorier, workshops, der forfører og leder ind i de (kedelige) debatter. - offentlige omvisninger for børnefamilier m.m. - Overvej om udstillingen er hjørnestenen. Det kan være alle steder. Hvem taler, hvem henvender de sig til. Vi (rundbordets deltagere) har en middelklassetankegang, er ikke AGF-fans, ikke 2-sprogede, ikke arbejderklasse. Den der tænker, taler. - UD med apps til unge, pop-op museum, som signalerer: kom nu ind Rundbordssamtale 11/ Vært Bente H. Steffensen, direktør Erhverv Aarhus Sted: Erhverv Aarhus mødelokale, Pakhus 13, Aarhus Havn Tema: Kan et kvindemuseum have nytteværdi for erhvervslivet Hanne Hørup ingeniøren virksomhed Hanne Wick kommunikationsbureau Christine Holst Rasmussen Erhverv Aarhus Esben Kjeldsen direktør Handelsbanken (Aarhus) Bettina Valborg administrator Håndværkerforeningen Michael Flintholm Business Research Fritse Meyer event og festarrangør Bente Steffensen Erhverv Aarhus - Tag alt ind som en del af museets kommunikation og visning. Åben op for den globale verden. Vil vi åbne op for resten af verden? Globalisering og kontakt med erhvervslivet hænger sammen. Vis også andre etniske perspektiver som en del af museets samlede profil. - Hvis du vil forstå dine kvindelige ansatte, så kom her og lær! - Tag udgangspunkt i, at mange ikke mener, der er et ligestillings/feministisk aktuelt projekt, tag udgangspunkt i dagligdagen. Brug 8. marts offencivt. - En havde den holdning, at Kvindemuseet ikke skulle være et separat museum. Et kvindemuseum skal være et museum i et større museum - læg det f.eks. ind i Den gl. By (vedkommende var tidligere direktionssekretær i Den gl. By) - Hvad siger det unge? Foreslår 3D-formidling. Ikke plancer, en anden form for formidling. - Brug Caféen offensivt. Den er noget særligt. - Kvindemuseet vil gerne ind i mandeverdenen, men holder sig lukket om sit eget netværk. Bryd ud, åbne op, byg nye netværk. Interessant at lave en formidling, der henvender sig til mænd. Hvordan kan man formidle det som erhvervsstof? Dyrk de sammenhængende temaer: Erhvervslivet interesseret i af få lange linjer 5

6 - Kvindemuseet skal moderniseres. Være moderne i formidling, moderne i approach, moderne på hjemmesiden. Bevæge sig videre, så det ikke er lidelsernes historier. - hvad gør ondt? Fortæl om tabuer, som rammer mennesket. Men hvis museet eksponerer brystbetændelse (f.eks.) gider mændene ikke komme. Pigerne er hårde ved hinanden (f.eks. i realety fjernsyn). I må lokke dem til at se andet og se processer. Tænk KUN for mænd: veksl din billet med ½ fadøl. Server Bøf Bearnaise. Skal have en TILKNYTNING, skabe en RELATION, gøre sig LÆKKER det er et MUSEUM. - Udvisk forskellene og hold fast i profilen. temaer om kvindelige ingeniører, kvindelige arkitekter, mandefag med eksempler på kvinder. Iværksætter- og erhvervsprofiler som Dagmar Andreassen, Stryhn o.lign. Måske en ny profil 5-6 gange om året. - Lav det om til et KvindeLIVsMuseum, der udstråler det unge liv, paradokserne og bruge cafeen til det mormoragtige med ro og hygge - Ambassadørkorps. Udbyg det til en erhvervsklub. Rundbordssamtale 12/ Kunstnertrioen Grete Aagaard, Lise Skov, Tanja Nellemann Sted: Kvindemuseets mødelokale Tema: hvad vil kunsten bruge Kvindemuseet til Michel Ejstrup Marianne Jørgensen Elle-Mie Ejdrup Ditte Lyngkære Pedersen Yvette Brachmann Faranak Sohi Marie Markman Rikke Hansen Kirsten Dufour Museet kan spille en rolle for kunsten. Hvad vil vi bruge kunsten til. Museet kan udfylde den store mangel op den historiske dimension indenfor kunsten. Der skal laves en kunstens HISTORIESKRIVNING. Museets budskab skal ud. Rigtig vigtigt at få fat i både drenge og piger. Mange sidder fast i feminismens 2. bølge (70erne). Vi ER i 3. bølge. Det skal museet afspejle Invitere akademielever. Også mændene. Få dem til at lave en udstilling om køn. Kønsaspektet er et anliggende for alle. Museet som hus er et problem For låst. Lukket. Åbne op. Hvornår river vi murene ned? Bliver fri af rammerne og går UD. Skal kvinders liv vies skal det relateres til det, der sker NU. Det er lettere at komme som gammel kvinde end som ung kvinde. Gigantisk fremtidsudfordring, ny retorik. 6

7 Museet mangler en kunstners profil. Køn bliver feminisme. Vi glemmer, at vi lever i en patriarkalsk struktur. Museet skal italesætte det patriarkalske. Det feministiske står (alt for) alene, som det er nu. Skab et mere dynamisk sted baseret på reserach. Skab interaktion. Vær i højere grad debatterende. Se paradokset: skatte på museet kalder på bevaring og lukkede rum. Udforskning og dialog kalder på behov for at åbne op, for at befri os fra mure og lukkede rum. Arbejd med difference, etnicitet, diversitet. Generelle statements giver normer. Nedbryd, åben også op for de mange holdninger og for at få indblik i dem, der har magten. Sæt ikke lighedstegn mellem noget, der ikke er ens, betyder det samme. Rundbordssamtale 14/ Elever fra 9. klasse fra Risskov Skole (alm. folkeskole) organiseret af klasselærer Dorthe Kvindt (som ikke deltog) Sted: Kvindemuseets mødelokale Karen Fink Bjerregaard Rebekka Maribo Nikoline Theilmann Ersgard Asger Lindberg Nielsen Frans Nyrup Holemann Simon Ehrenreich Frost Marie Falk Vinter Karen blev valgt til ordstyrer, i mangel på vært - Museet skal have noget for børn, men må ikke blive for banligt. Skal være ligesom medier, aviser og blade, men med historiske ting. Få museet til at skille sig ud - Udstilling skal være aktuel og herefter historisk. Temaer: Abort, kvinders kampdag, ikke kun i Danmark, også i Amerika og andre steder. Spændende med kvinder gennem tiderne. Spændende med kvinder i Afrika, Asien, Amerika... Interessant, hvis museet får kontakt til andre lande. Sprede mere ud over landets grænser. Ønsker en tidslinje som viser, hvor hurtigt det går/gik. - Ændre navnet Kvindemuseum. Nej synd at ændre navnet. Man skal vide, hvad man kommer til. Museet skal skille sig ud. - Museet skal komme ud på skolerne - Spil på, at det er et mindre museum (I skal ikke være ARoS, det er stort). Markedsføring på at det er lidt hyggeligt. Cafeen er hyggelig - har svært ved at hive far med på museum, mens det er let med mor og moster. Lav noget, som også er for mænd. Ved siden af kvinders roller gennem tiderne også noget om forskel på drenge og piger, både noget socialt og biologisk. Vi er unge, tænker meget på det andet køn. - Facebook er vigtig. Hvad er nutidens ungdom optaget af, de kan se sig selv her. Brug det, at vi er første generation med sociale medier hele vores liv. - Lav en udstilling om internet. Også det historiske. Nutiden er også historie. - FOKUSER: Behøver ikke henvende sig til alle unge. Fokuser på dem, der alligevel er interesserede. 7

8 8

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13.

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. Konferencehæfte STOF til handling - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. april 2005 MISBRUGSCENTRET I VESTSJÆLLANDS AMT Forebyggelsesafdelingen

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere