Rundbordssamtale 27/2 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundbordssamtale 27/2 2012"

Transkript

1 Rundbordssamtale 27/ Vært Julie Vestergaard Nissen, studerende i medievidenskab Sted: Cafe Rothe, Tordenskjoldsgade, Aarhus N Julies tema: Fokus på Facebook; Kan Kvindemuseet bruge Facebook? Hvad kan vi bruge et Kvindemuseum til? kriterier for deltagelse: Alle inviteres via FB Julie må ikke selv kende nogen af gæsterne og ingen må kende hinanden Alle skal like kvindemuseet på FB Line, 33, kunstner Sonja, 56, underviser på pæd. seminarium i musik og drama Anne-Mette, 23, historie-og kommunikationsstud. på Aarhus Uni. Luca, 24, (mand), kaospilotstuderende Sara, 24, læser Æstetik og Kultur på Aarhus Uni Sanne, 23, pædagog i Gjellerup, kender 2-sprogede kvinder via deres børn Elin, norsk, dramaturg, har udstillet på Kvindemuseet,underviser på Højskole Julie, skriver speciale om strategisk kommunikation og sociale medier. Kun få af gæsterne har været på museet, ingen kommer der regelmæssigt, men de har alle været inde og like KM på FB. Det opleves helt naturligt, at man holder kontakt med institutioner som museer mv. virtuelt, uden at man kommer der. Kommentarer til brug af FB - Der er for få updates, derfor opdager man ikke museet - KM bør formidle ting, der sker uden for museet, som relaterer sig til køn og ligestilling. På den måde linkes man op til nye steder på nettet - skærp KMs profil og gør KMs FB-side til noget, man gerne vil forbinde med - KM kan blive en inspirationskilde uden man behøver at komme der - unge mødre med anden etnisk baggrund bruger FB meget; inddrag dem i debat om køn gennem FB især hvis det også kom gennem os, der passer deres børn - folk uden for museet ville blive inddraget og dermed levere stof - KM ville få noget at vide om, hvad der rører sig Spørgsmål der kunne stilles til omverden gennem FB: - skal KM stadig fokusere på det historiske? - skal KM stadig fokusere på kvinder (frem for den anden mere generelt)? - hvilke udstillinger kunne du tænke dig at se på KM? Kommentarer til Kvindemuseets profil - KM er for politisk korrekt, for lukket, for støvet, for kedeligt - den historiske del er for tung, bør være NUtidigt, aktuelt orienteret - mere fokus på forskellige kulturer - mere hipt, frækt, sjovt, provokerende, måske mere aktivistisk som i 70 erne KMs skal rejse debatter, sætte dagsorden, kæmpe. Navnet: Kvindemuseum kan godt virke lidt lukket, - man kunne godt gøre det lidt mere inviterende overfor mænd. Vende ting på hovedet eller krydse dem, spille på kønnene på en skæv måde fx: Hvordan inddrage brugerne (og ikke brugerne) mere? - skabe flere begivenheder ikke kun udstillinger - udstillingerne kunne være mere håndgribelige, noget man kunne interagere med - inddrage brugerne i at skabe kunst kollektivt, evt. på nettet, evt. fysisk 1

2 Hvordan tiltrække flere besøgende? Der er en stor lyst til at diskutere køn og mange af de temaer, som har været oppe i løbet af de sidste 30 års kvindepolitiske bevægelse og gæsterne mener, at der er mange der er interesserede i emnet men at det skal vinkles på en anden måde. Lave udstillinger målrettet mere afgrænsede grupper, fx er der stor forskel på, hvordan kvinder mellem oplever deres liv, og så hvordan gruppen på oplever det. Flere middage af denne art eller lignende arrangementer kan generere nyt indhold og nye former for produktion af indhold, mere kollektivt. Fx at inddrage skiftende aldersgrupper af kvinder i direkte at definere temaer og generere indhold til rullende udstillinger målrettet de samme aldersgrupper. Rundbordsssamtale d. 22/ Vært Socialchef Steinar Eggen Kristensen, Aarhus Kommune Sted: Godsbanen, Folkekøkken, Skovgårdsgade 3-5, Aarhus Steinars tema: Inklusion og medborgerskab Louise Morell Holm, leder, Frivillighedscentret Nadia Boukaddid, Pigeruten, Hot Spotcentret Supaya Willumsen, bruger, psykiatrien Ingelise Allentoft, konst. forstander, Kvindekrisecentret Anne Grete Sand, Centerchef, Neuro/fysisk Handicapcenter Steinar Eggen Kristensen, Socialchef, Socialforvaltningen Søren Frost, Udviklingschef, Socialchefens afdeling Mie Lundgaard, Socialforvaltningens sekretariat Stikord fra samtalen - Specialiserede Rundvisninger, evt. sammen med frivillige - Udstilling om vold i bred betydning, med historisk udvikling (mange voldsramte kvinder har ressourcer, der måske kan trækkes på, når de er kommet igennem et forløb) - De unge indvandrerpiger kender ikke Kvindemuseet, tilbyd rundvisning. Vigtigt at pigerne kommer ud og ser, hvad der sker uden for Brabrand, og lærer nyt sammen med andre - Lad pigerne deltage i at organisere indsamling af genstande og organisering af udstilling om, hvordan deres bedsteforældre/forældre oplevede det at komme til Danmark. Hvordan boede de, hvad havde de med, hvordan blev de modtaget? - På museet kan man mødes på tværs af kulturer - Måske filial af Kvindemuseet i Gjellerup. Eller flexible roterende udstillinger. Der er et stort problem omkring stigmatisering af sindslidende. Museet kan bryde de isolerede bokse vi sætter hinanden i. Vigtigt for psykiatribrugerne at komme ud blandt andre. Ønsker udstilling om kvindelige psykiatribrugeres historier, eller i det mindste at museet dokumentere dem for eftertiden i samarbejde med frivillige. De personlige relationer er afgørende. - Frivillige kan bygge bro - Understreger behovet for dokumentation af livshistorier. Identitetsskabelse måske kan det bruges i udviklingen af personale i socialsektor. - Mange fysisk og psykisk handicappede har et stor kreativitet i sig - et perspektiv i at de kunne komme ud med et sted. - Frivillige kan tage praktiske funktioner, men kun i korte tidsrum, fx en time om dagen. Fx opvask eller rengøring 2

3 - Heltehistorier skal frem dem der gør noget for at komme videre, men også fokus på de solidariske relationer. Steinar Egges konklusion: Der kunne laves en formel samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen kommunen og Kvindemuseet. Rundbordssamtale 18/ Vært Anne Thorsø Nielsen. Direktør Studenterhus Aarhus Sted: værtens private hjem, Aarhus C Annes tema: har unge studerende brug for museer 7 Frivillige fra Studenternes Hus Ronen Rabinovitz Eva Guttorm Nielsen Malene Kank Sørensen Steffen Hvid Hansen Thue V. Olsen Malene Schelde Nanna Bitsch Kjeldsen Generelt stor forskel på de 4 unge kvinder og de 3 unge mænds holdninger Det mest interessante: - Museer som sted for viden og facts er ikke interessante nok, vil jeg vide noget om et emne, vil jeg google det ikke gå på museum (Steffen) - At kvindemuseet i den grad bliver forbundet med begreber som: ligestilling, kvindekamp, offerrolle, kvoter, rødstrømper, noget der er tilbageskuende (især drengene) - Det skyldes ikke, at de kender Kvindemuseet og synes, at det er sådan, men simpelthen, at begrebet/betegnelsen KVINDEMUSEUM signalerer dette - Løsningsforslaget var umiddelbart at opfinde nye ord, men jeg oplevede nu ikke nogen overvældende tiltro til, at dette ville gøre en afgørende forskel - Nogle markerede at der er en risiko for, at de resultater, der er vundet som følge af deres mødres generations kamp, ville gå tabt. Andre mente, at vi var nået så langt, at det ikke burde være nødvendigt at tale om det (især Steffen). - Stor forskel mellem drengenes og pigernes opfattelser. Generelt kunne pigerne godt se behovet for tematisering/refleksion over, hvad kønnet betyder i hverdagen, ikke kun i historisk perspektiv mens drengene generelt nærmest havde (høflige) antireaktioner. (Efter middagen inviterede Merete Ipsen de unge til en specialrundvisning på museet. To kvinder og to mænd kom og gik derfra og sagde: interessant. Museer kan bruges bedre end google, Kvindemuseet er mere moderne, end forventet, men det snyder at få fortalt intentionerne bag frem for at se selv. Rundbordssamtale 22/ Vært Dorthe Aggerholm, bestyrelsesrepræsentant for Kvindemuseets Venner Sted: Via University, Campus N Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Dorthes tema: Kvindemuseets venners ønsker til deres eget museum 7 medlemmer af Kvindemuseets venner (betaler kontingent, får fri entré mv.) 3

4 Af gode grunde kendte alle deltaerne Kvindemuseet ret indgående. Flere fremhæver museets hjemlighed, det afspejler deres egen historie, glæden ved det velkendte, at blive genkendt, at genkende bedsteforældrenes porcelæn i Cafeen, osv. Samtidig opleves museet som stille, for stille. Der mangler liv, lyde, lugte, travlhed, foretagsomhed. Museet afspejler ikke helt kvinders fyldte liv i dag- og slet ikke de unges. Museet kan gøre mere ud af at reflektere den mangfoldighed af livssituationer, som kvinder oplever i dag (etnisk, aldersgrupper, især de unge, de unge forældre, etc.). Ønsker til fornyelse: - Udstillinger, der tager fat på (aktuelle, moderne) tabuer og kvinders vanskeligheder - Fornyelse og udvidelse af den permanente udstilling - godt at den er genkendelig, men den opleves efterhånden som lidt kedelig, bør også udvikles. - Interaktivitet - Mere billede/film/levende billedmateriale - Mere liv i huset, flere foredrag, arrangementer, evt. organiserede kommunikationer om de udstillinger, der vises fx via hjemmesiden eller ved at man sammensætter grupper på tværs af alder, Så man kan lære noget af hinanden, etablering af netværk, læseklubber, etc. Rundbordssamtale februar 2014 Vært Anja Poulsen og Jørgen Andreassen Sted: Anja og Jørgens hjem, Aarhus N Repræsentant fra Kvindemuseet: Katrine Johnsen Parrets tema: Småbørnefamiliers museum kriterier for deltagelse: Alle har børn under 8 år Anja Reithel 5 unanvngivne forældre Anja Poulsen Jørgen Andreassen. - UD i byen ud af bygningn. Flot bygning men svær. Flyt museet fra bygningen til et nyt sted - start på ny med Rethink navnet Kvindemuseet signalerer alt det værste fra 70erne. Skal rethinkes. For mændene er museet ikke attraktivt. - alle andre museer er for/om mænd, så dette skiller sig ud. - støvet, støvede mapper med byrådsoplysninger, støvet image. Mangler fornemmelse af museet følger med i hvad der sker i samfundet. - start med fremtidens kvinde og gå derfra tilbage i tid. Hvordan aktualisere problemstillingerne? Stort set ingen kvinder i historien, find foregangskvinder i dag. Vigtigt at diskutere kønsroller, også i dag. - omdan det til kønsmuseum, kønnenes museum, menneskenes museum, MUSEET. Indholdet er centralt, mindre navnet. Endvidere er det et upræcist navn, når museet viser drengenes og pigernes historier. 4

5 - hvor er de moderne fædre på Kvindemuseet? Dem, der lever i traditionelle kønsroller kommer alligevel ikke. Find frem til de moderne. Lav specielle dage for fædre med børn - find det, der er stærkt nok, så kommer publikum - lav ikke dårlige udstillinger, så hellere lade være. - skoletjeneste er fremtiden - åben for aktuelle debatter: barsel, ligestilling. Arbejd med, hvordan det kan sælges. Tag en stærk position her kombineret med kunst. Ellers gider de unge ikke. Udvikl laboratorier, workshops, der forfører og leder ind i de (kedelige) debatter. - offentlige omvisninger for børnefamilier m.m. - Overvej om udstillingen er hjørnestenen. Det kan være alle steder. Hvem taler, hvem henvender de sig til. Vi (rundbordets deltagere) har en middelklassetankegang, er ikke AGF-fans, ikke 2-sprogede, ikke arbejderklasse. Den der tænker, taler. - UD med apps til unge, pop-op museum, som signalerer: kom nu ind Rundbordssamtale 11/ Vært Bente H. Steffensen, direktør Erhverv Aarhus Sted: Erhverv Aarhus mødelokale, Pakhus 13, Aarhus Havn Tema: Kan et kvindemuseum have nytteværdi for erhvervslivet Hanne Hørup ingeniøren virksomhed Hanne Wick kommunikationsbureau Christine Holst Rasmussen Erhverv Aarhus Esben Kjeldsen direktør Handelsbanken (Aarhus) Bettina Valborg administrator Håndværkerforeningen Michael Flintholm Business Research Fritse Meyer event og festarrangør Bente Steffensen Erhverv Aarhus - Tag alt ind som en del af museets kommunikation og visning. Åben op for den globale verden. Vil vi åbne op for resten af verden? Globalisering og kontakt med erhvervslivet hænger sammen. Vis også andre etniske perspektiver som en del af museets samlede profil. - Hvis du vil forstå dine kvindelige ansatte, så kom her og lær! - Tag udgangspunkt i, at mange ikke mener, der er et ligestillings/feministisk aktuelt projekt, tag udgangspunkt i dagligdagen. Brug 8. marts offencivt. - En havde den holdning, at Kvindemuseet ikke skulle være et separat museum. Et kvindemuseum skal være et museum i et større museum - læg det f.eks. ind i Den gl. By (vedkommende var tidligere direktionssekretær i Den gl. By) - Hvad siger det unge? Foreslår 3D-formidling. Ikke plancer, en anden form for formidling. - Brug Caféen offensivt. Den er noget særligt. - Kvindemuseet vil gerne ind i mandeverdenen, men holder sig lukket om sit eget netværk. Bryd ud, åbne op, byg nye netværk. Interessant at lave en formidling, der henvender sig til mænd. Hvordan kan man formidle det som erhvervsstof? Dyrk de sammenhængende temaer: Erhvervslivet interesseret i af få lange linjer 5

6 - Kvindemuseet skal moderniseres. Være moderne i formidling, moderne i approach, moderne på hjemmesiden. Bevæge sig videre, så det ikke er lidelsernes historier. - hvad gør ondt? Fortæl om tabuer, som rammer mennesket. Men hvis museet eksponerer brystbetændelse (f.eks.) gider mændene ikke komme. Pigerne er hårde ved hinanden (f.eks. i realety fjernsyn). I må lokke dem til at se andet og se processer. Tænk KUN for mænd: veksl din billet med ½ fadøl. Server Bøf Bearnaise. Skal have en TILKNYTNING, skabe en RELATION, gøre sig LÆKKER det er et MUSEUM. - Udvisk forskellene og hold fast i profilen. temaer om kvindelige ingeniører, kvindelige arkitekter, mandefag med eksempler på kvinder. Iværksætter- og erhvervsprofiler som Dagmar Andreassen, Stryhn o.lign. Måske en ny profil 5-6 gange om året. - Lav det om til et KvindeLIVsMuseum, der udstråler det unge liv, paradokserne og bruge cafeen til det mormoragtige med ro og hygge - Ambassadørkorps. Udbyg det til en erhvervsklub. Rundbordssamtale 12/ Kunstnertrioen Grete Aagaard, Lise Skov, Tanja Nellemann Sted: Kvindemuseets mødelokale Tema: hvad vil kunsten bruge Kvindemuseet til Michel Ejstrup Marianne Jørgensen Elle-Mie Ejdrup Ditte Lyngkære Pedersen Yvette Brachmann Faranak Sohi Marie Markman Rikke Hansen Kirsten Dufour Museet kan spille en rolle for kunsten. Hvad vil vi bruge kunsten til. Museet kan udfylde den store mangel op den historiske dimension indenfor kunsten. Der skal laves en kunstens HISTORIESKRIVNING. Museets budskab skal ud. Rigtig vigtigt at få fat i både drenge og piger. Mange sidder fast i feminismens 2. bølge (70erne). Vi ER i 3. bølge. Det skal museet afspejle Invitere akademielever. Også mændene. Få dem til at lave en udstilling om køn. Kønsaspektet er et anliggende for alle. Museet som hus er et problem For låst. Lukket. Åbne op. Hvornår river vi murene ned? Bliver fri af rammerne og går UD. Skal kvinders liv vies skal det relateres til det, der sker NU. Det er lettere at komme som gammel kvinde end som ung kvinde. Gigantisk fremtidsudfordring, ny retorik. 6

7 Museet mangler en kunstners profil. Køn bliver feminisme. Vi glemmer, at vi lever i en patriarkalsk struktur. Museet skal italesætte det patriarkalske. Det feministiske står (alt for) alene, som det er nu. Skab et mere dynamisk sted baseret på reserach. Skab interaktion. Vær i højere grad debatterende. Se paradokset: skatte på museet kalder på bevaring og lukkede rum. Udforskning og dialog kalder på behov for at åbne op, for at befri os fra mure og lukkede rum. Arbejd med difference, etnicitet, diversitet. Generelle statements giver normer. Nedbryd, åben også op for de mange holdninger og for at få indblik i dem, der har magten. Sæt ikke lighedstegn mellem noget, der ikke er ens, betyder det samme. Rundbordssamtale 14/ Elever fra 9. klasse fra Risskov Skole (alm. folkeskole) organiseret af klasselærer Dorthe Kvindt (som ikke deltog) Sted: Kvindemuseets mødelokale Karen Fink Bjerregaard Rebekka Maribo Nikoline Theilmann Ersgard Asger Lindberg Nielsen Frans Nyrup Holemann Simon Ehrenreich Frost Marie Falk Vinter Karen blev valgt til ordstyrer, i mangel på vært - Museet skal have noget for børn, men må ikke blive for banligt. Skal være ligesom medier, aviser og blade, men med historiske ting. Få museet til at skille sig ud - Udstilling skal være aktuel og herefter historisk. Temaer: Abort, kvinders kampdag, ikke kun i Danmark, også i Amerika og andre steder. Spændende med kvinder gennem tiderne. Spændende med kvinder i Afrika, Asien, Amerika... Interessant, hvis museet får kontakt til andre lande. Sprede mere ud over landets grænser. Ønsker en tidslinje som viser, hvor hurtigt det går/gik. - Ændre navnet Kvindemuseum. Nej synd at ændre navnet. Man skal vide, hvad man kommer til. Museet skal skille sig ud. - Museet skal komme ud på skolerne - Spil på, at det er et mindre museum (I skal ikke være ARoS, det er stort). Markedsføring på at det er lidt hyggeligt. Cafeen er hyggelig - har svært ved at hive far med på museum, mens det er let med mor og moster. Lav noget, som også er for mænd. Ved siden af kvinders roller gennem tiderne også noget om forskel på drenge og piger, både noget socialt og biologisk. Vi er unge, tænker meget på det andet køn. - Facebook er vigtig. Hvad er nutidens ungdom optaget af, de kan se sig selv her. Brug det, at vi er første generation med sociale medier hele vores liv. - Lav en udstilling om internet. Også det historiske. Nutiden er også historie. - FOKUSER: Behøver ikke henvende sig til alle unge. Fokuser på dem, der alligevel er interesserede. 7

8 8

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Hvem er jeg: Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Ca. 30.000 Venner på Facebook Ca. adgang til 1.5 millioner bruger Hvad er Facebook: Verdens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren Så kom vinteren... med sne og leg udenfor på kælkebåkken Og hygge og læsning inden døre. 1 Et termometer bruger man da til feber? Tirsdag nåede næsten alle elever i Blå gennem computerrummet, hvor de hver

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Møde nr. 28/2015 Dato : 22. april 2015 Tid : kl. 16.30 Sted : Fælleshuset, Hans Paaskes vej, Snekkersten Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Ordstyrer Laila Rohde Mortensen (LRM) Formand Annemette

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding

åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding åbent hus 27.02.2014 på de videregående uddannelser facebook/studiebyenkolding Designskolen Kolding Åbent Hus er for alle uddannelsessøgende og andre med interesse for designuddannelser. Arrangementet

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere