KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen"

Transkript

1 Nyt fra bestyrelsen I år var vores generalforsamling på Diakonisse stiftelsen i København. Igen i år var der en god opbakning til generalforsamlingen. Der var nogle gode mødelokaler og rigtig god mad, og måske var det noget af årsagen til den gode stemning. Vi havde valg til bestyrelsen, og nyvalgt blev Zandra Willumsen, vi ønsker dig velkommen og håber på et godt samarbejde fremover. Ulla Nielsen ønskede ikke genvalg, vi skylder dig megen tak, du var en af fødselshjælperne, da vi skulle starte foreningen, du lod dig overtale til bestyrelses arbejdet og har været god for os i den svære opstart. KOMMENDE ARRANGEMENTER 6. JUNI 9. JUNI EULAR Messe Berlin Messedamm 22 D Berlin, Tyskland Se nyhedsbrevet og find mere information på 29. JUNI KL INTERNATIONAL SKLERODERMI DAG Marselis Centeret, P. Ørumsgade 11 Aarhus Se program her i nyhedsbrevet. 6. OKTOBER KL. 12 FÆLLES NETVÆRKSGRUPPEMØDE Vejle handicapcenter, Kirkegade 11 Vejle Vi har i bestyrelsen fordelt arbejdet, og Formand er nu Ellen Birgit Berg, næstformand Kent Krarup Madsen, kasserer Jette Bendtsen og sekretær Lene Dam Pedersen, Lone Christensen og Zandra Willumsen er medlemmer er af bestyrelsen, og Ulla Nielsen suppleant. Vi har fået en ny hjemmeside, den er meget velfungerende og har flere muligheder end den gamle. Vi håber, i alle vil bidrage med ris/ros eller forslag til hvad hjemmesiden også kunne indeholde. Vi har igen i år International Sklerodermi dag på Marselis centeret i Aarhus, se program andet sted. Vi håber alle får en god dag. VI har fået lavet nogle meget flotte smykker med solsikken, se annoncen bagest i nyhedsbrevet. Vi ønsker alle en god sommer.

2 INTERNATIONAL SKLERODERMI DAG 29. JUNI Marselisborgcentret P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C. Kl. 14: Pause kaffe te.. Kl Sklerodermi konsekvenser for muskler, led og hud. Fordragsholder: Overlæge Klaus Søndergaard Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Hvad sker, der når sklerodermien angriber muskler og led, overhuden bliver stiv, men hvad med de dybere hudlag, og kan knoglerne også påvirkes. Hvad sker der med de muskelsygdomme som ofte støder til? Hvad med træning, hvor meget og hvordan? Der vil også i år blive boder, hvor i kan få en snak med forskelligt sundheds fagligt personale. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig. Ved tilmelding opgiv om du ønkser frokost. Fra kl. 12:00 13:00 Frokost Bygning 8 første sal Marselisborgcenteret Frokostbuffet med sodavand eller isvand. Kl. 13:00 ca. 17:00 foredragsrække Kl Velkomst ved Sklerodermi-foreningen. Kl. 13: Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund Foredragsholder: Special tandlæge Hans Gjørup leder af Odontologisk Landsdels- og Videncenter Aarhus Universiteteshospital. Odontologisk Landsdels og Videncenter beskæftiger sig med medfødte, sjældne sygdomme, hvor der på grund af sygdommen er symptomer i tænder, mund eller kæber. En af disse sygdomme er Sklerodermi, og foredraget vil indeholde en gennemgang af mulige konsekvenser for tænder, mund og kæber. Eksempler på forskelle i behandlingsbehov og behandlingstyper vil blive gennemgået. Foredraget indeholder endvidere en orientering om den nye lov vedrørende særligt tilskud til tandbehandling hos patienter med sjældne sygdomme. Kl. 14: Mave tarm problemer ved Systemisk Sklerodermi. Foredragsholder Professor dr. med. Klaus Krogh medicinsk afd. V Aarhus Universitetshospital. De fleste patienter med Systemisk Skelrodermi vil opleve en eller anden grad af påvirkning af mave tarmkanalen. Mange vil få milde symptomer,selv efter mange år med Sklerodermi. Nogle patienter får dog meget generende symptomer. Tilmelding senest tirsdag d. 19. juni til Ellen Berg Telefon / EULAR 6. juni 9. juni Berlin EULAR konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på rheumatologiske sygdomme, som i år afholdes i Berlin fra juni. Vi har - i kraft af at være medlem af FESCA - altid en stand på konferencen. Standen er meget besøgt. Læs mere om konferencen og om hvordan du kan deltage på vores hjemmeside På Fescas hjemmeside kan du læse om en lektion for patienter, hvor bl.a. Fesca's formand skal holde tale.

3 REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLINGEN 2012 Velkomst ved formanden Ellen Berg. Bestyrelsens forslag om afholdelse af generalforsamlingen om efteråret, pga. for stort arbejdspres op til 29. juni, godkendes. Heraf ændres i foreningens vedtægter. Birthe bliver valgt til dirigent, som konstater at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, hvorefter sangen Noget om kraft, af Halfdan Rasmussen, bryder løs. Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden Ellen. Det har været et fint år med mange arrangementer: 2. maj 2011medvirkede vi, i patienternes dag, på Aalborg Sygehus 29.juni international sklerodermi dag på Marselisborg Hospital. Møde lørdag d. 17. september 2011 i København med repræsentanter fra Sklerodermigruppen i Norsk Revmatikerforbund. Hvor vi bla. Udvekslede pjecer. 1.oktober fællesmøde i Vejle hvor sygeplejerske Kirsten Fühlendorff fortalte om sine erfaringer fra arbejdet i motilitets-laboratoriet, Aarhus Sygehus. Og hvor læge Lotte Fynne, Aarhus Sygehus fremlagde resultatet af hendes forskning, hvordan systemisk sklerodermi kan påvirke tarmsystemet. I december møde med lægegruppen for sklerodermi i Århus, hvor vi diskuterede fremtidige fælles tiltag. Februar bød på den 2. verdens kongres for sklerodermi i Madrid. Vi har modtaget penge fra Tips og Lotto til udgivelse af pjecer, fået støtte fra Actelion til en ny hjemmeside, samt arvet ,- fra Inger Bitch. Deltagere i generalforsamlingen Fremlæggelse af regnskab og af budget ved Ulla: vi har pr. 1. januar 128 medlemmer hvoraf 13 er støttemedlemmer. Regnskabet godkendelse af generalforsamlingen. Kontingentet holdes uændret på 300 for medlemmer og 150 for støttemedlemmer. Flere deltagere Lene Dam Pedersen, Lone Christensen, Kent Krarup Madsen, genvælges og ny i bestyrelsen er Zandra Willumsen, Ulla Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Poul Tang Andersen ikke ønskede på grund af sygdom ikke genvalg som suppelant. Ulla Nielsen blev valgt som suppleant og Kristian Korsholm blev genvalgt som revisor. Under eventuelt diskuteres Vejle som samlingspunkt for foreningens arbejde, der er bred enighed om at turen over Storebælt er en økonomisk belastning, og derfor er der ønske om skiftevis møder i øst og vest for Storebælt. Herefter afsluttes generalforsamling med frokost, hvorunder Zandra fortalte om oplevelsen som deltager i patientdelen af verdenskongressen i Madrid. REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLINGEN 2012 FOREDRAG V. LINE IVERSEN Vi hører og læser ofte om ny medicin og nye behandling, af forskellige sygdomme. Hvordan man har fundet frem til netop den type behandling, hvilke skuffelser, hvilke resultater, hvilket stort arbejde, ja al dette hører vi kun sjældent om. Men til vores generalforsamling fik vi lidt indsigt i hvad det er der foregår. Læge Line Iversen kom og fortalt om sit forsknings projekt Karaktestik af cellestøv i blodet hos patienter med Systemisk Sklerodermi. Det kunne være vanskeligt at forstå alt hvad Line fortalte os, men jeg tror vi alle fik indsigt i, hvad baggrunden er for ny behandling. Line fortalt om alle de prøver hun havde taget. Til brug for sine undersøgelser havde Line i nogle tilfælde taget over tyve blodprøver, hos nogle af dem som frivilligt medvirkede i Lines forskningsforsøg.

4 mod unge studerende. Desuden plakatpræsentationer fra forskere. Det videnskabelige program blev koordineret af EUSTAR (Europæiske forskere indenfor sklerodermi), og patient programmet blev koordineret af FESCA. Patient konferencen havde i deltagere, mens lægekonferencen havde 1141 deltagere - fordelt ud over 59 lande. Lines foredrag Line havde også taget en del biopsier, og alle prøver blev undersøgt, der blev opstillet hypoteser, og ofte var resultatet skuffende, andre gange var der forskelle, men hvorfor? Måske er det ikke i de igangværende forsøg Line finder noget som kan anvendes, men måske senere, hvem ved. Jeg har megen respekt for alle de af vore læger der har den enorme tålmodighed, flid, nysgerrighed og tid til at forske, og de bør have al den opbakning de kan få fra os alle. I Lines forskningsprojekt var der 122 der frivilligt stillede sig til rådighed. Vi ønsker alle Line alt mulig held og lykke fremover også for vores egen skyld. 2. VERDENSKONFERENCE FOR SYSTEMISK SKLERODERMI, MADRID FEBRUAR 2012 I år havde Fesca valgt ikke at lave videopræsentationer men investeret i simultan oversættelse til spansk og fransk, hvilket blev modtaget meget positivt af patienterne. De der ikke var velbevandret i engelsk kunne vælge at få forelæsningerne oversat til henholdsvis spansk og fransk. Programmet de 2 dage bestod af tematiske moduler, som hver havde 2-3 talere fordelt ml. læger / specialister og patienter der fortalte om deres erfaring indenfor de enkelte emner. Derudover var der paneldiskussion efter hvert tema, igen med deltagelse af specialist og patient. Dette koncept viste sig at være meget succesfuldt - selvom det var nogle lange dage var rummet altid fuldt. For anden gang blev der afholdt verdenskonference indenfor systemisk sklerodermi. Første gang blev verdenskonferencen holdt i Firenze i 2010, og på blot 2 år er konferencen vokset eksplosivt med støtte fra bla. World Scleroderma Foundation, oprettet i Scweiz med deltagelse fra mange lande og med fokus på at udvikle fondsmidler til forskning indenfor sklerodermi. Medlemsrepræsentanter i Fesca Det var 2 sideløbende konferencer - 1 for læger og andre fag-eksperter og 1 for patienter og pårørende. Begge blev holdt over 2 dage. Derudover var der såkaldte satellitprogrammer som er arrangeret af medicinalfirmaer og workshops i bla. scinscore og kapilaroskop rettet Tale v. Danmarks repræsentant Annelise Rønnow Emnerne var: Hvad er sklerodermi og hvorfor mig Mave/tarm systemet Brug af spørgeskemaundersøgelser Raynaud og sår Hjerte/lunge kredsløb At leve med sklerodermi (bla arbejdsliv) Vigtigheden af kliniske undersøgelser /Stamceller Sex og graviditet Bevægeapparatet Sklerodermi hos børn At leve med sklerodermi (socialt liv, praktiske øvelser / oplæg ved fysioterapeut)

5 Præsentationerne kan hentes på vores hjemmeside - under INFORMATION. Tilhørere ved verdenskonferencen Inden konferencen afholdt FESCA også et uformelt netværksmøde med repræsentanter fra mere end 30 patientforeninger fra hele verden, herunder sydamerikanske lande, Canada, USA, Australien, europæiske lande. Desuden en enkelt fra Afrika, og Asien var også repræsenteret. Næste verdenskonference bliver i Paris, i slutningen af februar, Vi kan kun opfordre til at deltage. Man møder ligestillede fra mange lande og har mulighed for at netværke på mange planer, og man hører om det nyeste indenfor sklerodermi. Ud over verdenskonferencen var der også årsmøde i FESCA, som Annelise deltog i. Dette blev afholdt dagen efter konferencen sluttede. Og der blev bl.a. evalueret på just afsluttet konference. Reaktionen hér var stor glæde over den succes konferencen havde været. Der var kalkuleret med ca. 200 patienter - der kom 261. Efterfølgenden er der analyseret på det spørgeskema som blev delt ud på konferencen, hvor patienterne blev bedt om at give deres mening om konferencen og størsteparten udtrykte tilfredshed med hvordan konferencen blev afholdt, temaerne etc. INGEN var utilfredse med det store tætpakkede program, som var 9-16 begge dage. Ud over konferencen blev der også drøftet projekter, som er igang indenfor FESCA. Bla. er der ved at blive dannet et netværk i hele Europa som skal dannes af sundhedsfaglige specialister som fysioterapeuter / ergoterapeuter - målet er at få lave nogle retningslinjer og dermed gøre behandlingen af sklerodermi patienter bedre og mere ensartet. NYT FRA FESCA ÅRSMØDE I FESCA Søndagen efter at verdenskonferencen sluttede om lørdagen, afholdt medlemslandende i Fesca det årlige møde. Det er at sammenligne med generalforsamling, hvor formanden giver sin beretning, gennemgang af budget, fastlæggelse af fond til International Sklerodermi Dag, uddelegering / briefing af opgaver og projekter som Fesca har en stor aktie i (se nedenfor), og denne gang en hurtig evaluering af just overstået verdenskonference. Vi fik et nyt medlem i Fesca - Norge, som blev hilst hjertelig velkommen. Da styregruppen bestående af formand (Ann Tyrell Kennedy - Irland), næstformand (Beata Garay - Ungarn), sekretær (Catherine Van den Bosch - Belgien) samt kasserer (Despo Charalambous Demetriou - Cypern) nogle gange støder ind i besvær med at rejse pga sygdom eller lignende, valgte generalforsamlingen 2 supleanter til styregruppen: Kim Fligelstone fra England, og Annelise Rønnow fra Danmark. Annelise og Kim sendes afsted til årets EULAR konference i Berlin, junii juni for at bistå Ann i fundraising, netværksgrupper mv. FESCA S PROJEKTER - som Danmark således også har en aktie i og som blev gennemgået på årsmødet i Madrid 1. EUSHNET - European Scleroderma Health Proffesionals Network Projektet kort fortalt: EU projekt med fokus på de professionelle behandlere som fysioterapeuter, ergoterapeuter mv som har ekspertise indenfor sklerodermi. At udarbejde guidelines og dermed få informationer ud til selv de mindste grupper i Europa. Styregruppen mødtes første gang i Zürich medio april, hvorfra de sender en anmodning til udvalgte fysioterapeuter mv. om de vil deltage i projektet. Vi har i Danmark foreslået 3 mulige emner. Vi ved endnu ikke, om disse er blevet kontaktet. 2. DeSScipher Et stort 3årigt projekt som går ud på at decifrere (hedder det det på dansk??) sklerodermi som skal spredes ud til hele EU. Der er nogle store partere som skal sætte en Standard of care og skal indsamle informationer fra hele EU, og Fesca er forpligtet i kommunikation ml. parterne. Kan forestille mig at der vil være patienter og alle mulige sundhedsfaglige involveret. Fesca skal udføre opmålingerne - det er et kæmpe arbejde, og vi ansætter én til at gøre det for os. Nøgleordet er standard of care.

6 3. Rare disease on-line communities EURORDIS og Nordamerika er gået sammen om at oprette et forum hvor man med sin sygdom kan gå ind og skrive sammen i et lukket forum. Der vil være et automatisk oversættelsesprogram der gør at man kan skrive på sit eget sprog og så vil det automatisk bliver oversat til andre sprog - hovedsprogene pt er engelsk, spansk og fransk. Det lyder til at være et forum a la - men ideen er at patienter kan gå et trygt sted hen for at kommuniktere på tværs af landene. Til sammenligning, og i lavere målestok kan sammenlignes, Facebook gruppen med medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark mfl. som kommunikerer på tværs af landegrænserne. 4. EURORDIS Fesca er medlem af EURORDIS, som er Den europæiske organisation af sjældne sygdomme. Og Fesca deltager i diveres konferencer og møder arrangeret af EURORDIS. each of the 619 items is important or typical in scleroderma Vi arbejdede kort og godt videre på projektet som allerede ER igang, og som styres af den anerkendte rheumatologiske læge, Leslie Ann Saketkoo fra USA. NYHEDER I BUTIKKEN FINE SMYKKER Der er kommet nye smykker i butikken. Der kan nu købes en halskæde, ørestikker eller øre hængere med Foreningens fine logo. Solsikken kommer rigtig til sin ret. Smykkerne kan bestilles via hjemmesiden så kig ind og lad dig friste. 5. ICF/WHO Under WHO findes ICF, som står for International Classification of Functioning, Disability and Health, som er et kæmpe apparat der skal beskrive hvilken indflydelse sklerodermi har på én set ud fra hvad sklerodermi gør ved en: kropsfunktion, sociale faktorer, miljømæssige faktorer etc. Det er et stort projekt fordi sklerodermi er så kompleks en sygdom og der er allerede før konferencen blevet defineret en masse indenfor området. På verdenskonferencen i Madrid sad en flok patienter (herunder Annelise Rønnow), læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. og arbejdede på at beskrive med almindelige ord, hvad sklerodermi gør ved bla. hvordan er forholdene i badet - koldt, varmt, fugtigt, toiletsædet koldt, besvær med at kravle op i badekaret. For at tage et eksempel. Arbejdet blev gjort ud fra følgende engelske termer: An ICF task force will meet during the World Systemic Sclerosis Congress, where the following will be determined: Deepen understanding of which SSc manifestations cause disability or interference in each Activity and Participation category Decisions on how best to format this very complex core-set: do we need to explore a new ICF model for complex diseases? Plan for the next validation step which is an international multi-lingual on-line survey, where participants vote whether LIDT FRA NETVÆRKSGRUPPERNE Nord Her i det nordjyske mødtes vi hos Lene i Sønderholm d. 10. april. Vi havde en dejlig dag hvor vi kunne byde 3 nye medlemmer, Annemette, Gitte og Lars, hjertlig velkommen. Som altid når der begynder nye i gruppen havde vi en præsentationsrunde hvor vi selv vægler hvor meget man har lyst til at fortælle. Vi er blevet en stor gruppe på 13 medlemmer og det kan være svært at huse så mange mennesker i et privat hjem derfor bliver der arbejdet på om det er muligt at låne et lokale i Huset i Hasserisgade i Aalborg hvor vi kan holde vores møder, der vil komme yderliger information. Vi havde en dejlig dag hvor vi snakkede om det alvorlige i at have sklerodermi, hvor der også blev grinet meget og blev spist en masse dejlig mad. Der er endnu ikke fastsat dato for næste møde, men følg med på hjemmesiden den bliver slået op der.

7 NY HJEMMESIDE Dansk Sklerodermi & Raynaud Forening er stolte af at kunne præsentere foreningens hjemmeside i nyt layout. Planerne for nyt layout har været undervejs et stykke tid og efter et møde med Actelion i 2011, er drømmen om nyt layout blevet en realitet. Dette er sket i et udviklingssamarbejde med design- og udviklingsfirmaet WebHouse samt sponsorstøtte fra Actelion. Mulighederne på den nye hjemmeside er: søgefunktion - alfabetisk indeks, oversigt (sitemap) og fritekstsøgning kalender mulighed for at abonnere på nyhedsbrev forum, nu med mulighed for anonyme indlæg nyt fra ind-/og udland artiklerne fra den "gamle" hjemmeside er kopieret over i den "nye" hjemmeside Vær obs på at for at kunne deltage i diskussionerne i Forum skal du oprette dig med profil igen.. Der er den lille sikkerhed i systemet, der gør at du først har adgang til at skrive, når du har modtaget dit password - hold øje med din , du modtager dit password indenfor 24 timer. Har du spørgsmål, kommentar eller en god ide til indhold på hjemmesiden, sidder webmaster klar ved tasterne. Vi håber, du kan lide hjemmesiden. MØDEDATOER FOR NETVÆRKSGRUPPERNE MIDTJYLLAND 21.juni kl.11 Sted: Sejsvej 2 Silkeborg, der hvor Himmelbjergbådene sejler fra, Dorthe Andersen Tlf SJÆLLAND 20. august kl. 11 Sted: Cafe Kram Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1G Frederiksberg. Tilmelding til Birthe Ilsø Jensen tlf Det koster ca. 100 Kr. at deltage, beløbet dækker smørrebrød, vand, kaffe, kage og lokaleleje. NB SOMMERHYGGEDAG SJÆLLAND 15. juli 2012 kl. 11 Sted: V. Røgeristen, Hundested Havn Tilmelding til Birthe Ilsø Jensen tlf Sommerhyggedag med ægtefæller (hvis de vil med!) Der vil være en superlækker buffet for ca. 119 kroner pr. person (eller en mindre ret efter eget valg) Før..og måske efter.. maden går vi tur i havnen og ser fx. de 10 flotte sandskulpturer, der laves i år, glaspusteriet og de små, hyggelige gallerier. For mændene er der udstilling af Hundested- motorer og fiskeri-museum. Måske når vi også et smut hjem til Birthe og får eftermiddagskaffe. FYN Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Erling Hansen Tlf: NORDJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Lene Dam Tlf: SYD- OG SØNDERJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Marianne Kryger Olsen Tlf Nyttige Links:

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90. Nyt om forskning

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90. Nyt om forskning CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90 Nyt om forskning Patientstøtte Australien rundt for Colitis-Crohn Foreningen Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere