KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen"

Transkript

1 Nyt fra bestyrelsen I år var vores generalforsamling på Diakonisse stiftelsen i København. Igen i år var der en god opbakning til generalforsamlingen. Der var nogle gode mødelokaler og rigtig god mad, og måske var det noget af årsagen til den gode stemning. Vi havde valg til bestyrelsen, og nyvalgt blev Zandra Willumsen, vi ønsker dig velkommen og håber på et godt samarbejde fremover. Ulla Nielsen ønskede ikke genvalg, vi skylder dig megen tak, du var en af fødselshjælperne, da vi skulle starte foreningen, du lod dig overtale til bestyrelses arbejdet og har været god for os i den svære opstart. KOMMENDE ARRANGEMENTER 6. JUNI 9. JUNI EULAR Messe Berlin Messedamm 22 D Berlin, Tyskland Se nyhedsbrevet og find mere information på 29. JUNI KL INTERNATIONAL SKLERODERMI DAG Marselis Centeret, P. Ørumsgade 11 Aarhus Se program her i nyhedsbrevet. 6. OKTOBER KL. 12 FÆLLES NETVÆRKSGRUPPEMØDE Vejle handicapcenter, Kirkegade 11 Vejle Vi har i bestyrelsen fordelt arbejdet, og Formand er nu Ellen Birgit Berg, næstformand Kent Krarup Madsen, kasserer Jette Bendtsen og sekretær Lene Dam Pedersen, Lone Christensen og Zandra Willumsen er medlemmer er af bestyrelsen, og Ulla Nielsen suppleant. Vi har fået en ny hjemmeside, den er meget velfungerende og har flere muligheder end den gamle. Vi håber, i alle vil bidrage med ris/ros eller forslag til hvad hjemmesiden også kunne indeholde. Vi har igen i år International Sklerodermi dag på Marselis centeret i Aarhus, se program andet sted. Vi håber alle får en god dag. VI har fået lavet nogle meget flotte smykker med solsikken, se annoncen bagest i nyhedsbrevet. Vi ønsker alle en god sommer.

2 INTERNATIONAL SKLERODERMI DAG 29. JUNI Marselisborgcentret P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C. Kl. 14: Pause kaffe te.. Kl Sklerodermi konsekvenser for muskler, led og hud. Fordragsholder: Overlæge Klaus Søndergaard Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Hvad sker, der når sklerodermien angriber muskler og led, overhuden bliver stiv, men hvad med de dybere hudlag, og kan knoglerne også påvirkes. Hvad sker der med de muskelsygdomme som ofte støder til? Hvad med træning, hvor meget og hvordan? Der vil også i år blive boder, hvor i kan få en snak med forskelligt sundheds fagligt personale. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig. Ved tilmelding opgiv om du ønkser frokost. Fra kl. 12:00 13:00 Frokost Bygning 8 første sal Marselisborgcenteret Frokostbuffet med sodavand eller isvand. Kl. 13:00 ca. 17:00 foredragsrække Kl Velkomst ved Sklerodermi-foreningen. Kl. 13: Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund Foredragsholder: Special tandlæge Hans Gjørup leder af Odontologisk Landsdels- og Videncenter Aarhus Universiteteshospital. Odontologisk Landsdels og Videncenter beskæftiger sig med medfødte, sjældne sygdomme, hvor der på grund af sygdommen er symptomer i tænder, mund eller kæber. En af disse sygdomme er Sklerodermi, og foredraget vil indeholde en gennemgang af mulige konsekvenser for tænder, mund og kæber. Eksempler på forskelle i behandlingsbehov og behandlingstyper vil blive gennemgået. Foredraget indeholder endvidere en orientering om den nye lov vedrørende særligt tilskud til tandbehandling hos patienter med sjældne sygdomme. Kl. 14: Mave tarm problemer ved Systemisk Sklerodermi. Foredragsholder Professor dr. med. Klaus Krogh medicinsk afd. V Aarhus Universitetshospital. De fleste patienter med Systemisk Skelrodermi vil opleve en eller anden grad af påvirkning af mave tarmkanalen. Mange vil få milde symptomer,selv efter mange år med Sklerodermi. Nogle patienter får dog meget generende symptomer. Tilmelding senest tirsdag d. 19. juni til Ellen Berg Telefon / EULAR 6. juni 9. juni Berlin EULAR konferencen er en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på rheumatologiske sygdomme, som i år afholdes i Berlin fra juni. Vi har - i kraft af at være medlem af FESCA - altid en stand på konferencen. Standen er meget besøgt. Læs mere om konferencen og om hvordan du kan deltage på vores hjemmeside På Fescas hjemmeside kan du læse om en lektion for patienter, hvor bl.a. Fesca's formand skal holde tale.

3 REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLINGEN 2012 Velkomst ved formanden Ellen Berg. Bestyrelsens forslag om afholdelse af generalforsamlingen om efteråret, pga. for stort arbejdspres op til 29. juni, godkendes. Heraf ændres i foreningens vedtægter. Birthe bliver valgt til dirigent, som konstater at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, hvorefter sangen Noget om kraft, af Halfdan Rasmussen, bryder løs. Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden Ellen. Det har været et fint år med mange arrangementer: 2. maj 2011medvirkede vi, i patienternes dag, på Aalborg Sygehus 29.juni international sklerodermi dag på Marselisborg Hospital. Møde lørdag d. 17. september 2011 i København med repræsentanter fra Sklerodermigruppen i Norsk Revmatikerforbund. Hvor vi bla. Udvekslede pjecer. 1.oktober fællesmøde i Vejle hvor sygeplejerske Kirsten Fühlendorff fortalte om sine erfaringer fra arbejdet i motilitets-laboratoriet, Aarhus Sygehus. Og hvor læge Lotte Fynne, Aarhus Sygehus fremlagde resultatet af hendes forskning, hvordan systemisk sklerodermi kan påvirke tarmsystemet. I december møde med lægegruppen for sklerodermi i Århus, hvor vi diskuterede fremtidige fælles tiltag. Februar bød på den 2. verdens kongres for sklerodermi i Madrid. Vi har modtaget penge fra Tips og Lotto til udgivelse af pjecer, fået støtte fra Actelion til en ny hjemmeside, samt arvet ,- fra Inger Bitch. Deltagere i generalforsamlingen Fremlæggelse af regnskab og af budget ved Ulla: vi har pr. 1. januar 128 medlemmer hvoraf 13 er støttemedlemmer. Regnskabet godkendelse af generalforsamlingen. Kontingentet holdes uændret på 300 for medlemmer og 150 for støttemedlemmer. Flere deltagere Lene Dam Pedersen, Lone Christensen, Kent Krarup Madsen, genvælges og ny i bestyrelsen er Zandra Willumsen, Ulla Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Poul Tang Andersen ikke ønskede på grund af sygdom ikke genvalg som suppelant. Ulla Nielsen blev valgt som suppleant og Kristian Korsholm blev genvalgt som revisor. Under eventuelt diskuteres Vejle som samlingspunkt for foreningens arbejde, der er bred enighed om at turen over Storebælt er en økonomisk belastning, og derfor er der ønske om skiftevis møder i øst og vest for Storebælt. Herefter afsluttes generalforsamling med frokost, hvorunder Zandra fortalte om oplevelsen som deltager i patientdelen af verdenskongressen i Madrid. REFERAT FRA GENERAL- FORSAMLINGEN 2012 FOREDRAG V. LINE IVERSEN Vi hører og læser ofte om ny medicin og nye behandling, af forskellige sygdomme. Hvordan man har fundet frem til netop den type behandling, hvilke skuffelser, hvilke resultater, hvilket stort arbejde, ja al dette hører vi kun sjældent om. Men til vores generalforsamling fik vi lidt indsigt i hvad det er der foregår. Læge Line Iversen kom og fortalt om sit forsknings projekt Karaktestik af cellestøv i blodet hos patienter med Systemisk Sklerodermi. Det kunne være vanskeligt at forstå alt hvad Line fortalte os, men jeg tror vi alle fik indsigt i, hvad baggrunden er for ny behandling. Line fortalt om alle de prøver hun havde taget. Til brug for sine undersøgelser havde Line i nogle tilfælde taget over tyve blodprøver, hos nogle af dem som frivilligt medvirkede i Lines forskningsforsøg.

4 mod unge studerende. Desuden plakatpræsentationer fra forskere. Det videnskabelige program blev koordineret af EUSTAR (Europæiske forskere indenfor sklerodermi), og patient programmet blev koordineret af FESCA. Patient konferencen havde i deltagere, mens lægekonferencen havde 1141 deltagere - fordelt ud over 59 lande. Lines foredrag Line havde også taget en del biopsier, og alle prøver blev undersøgt, der blev opstillet hypoteser, og ofte var resultatet skuffende, andre gange var der forskelle, men hvorfor? Måske er det ikke i de igangværende forsøg Line finder noget som kan anvendes, men måske senere, hvem ved. Jeg har megen respekt for alle de af vore læger der har den enorme tålmodighed, flid, nysgerrighed og tid til at forske, og de bør have al den opbakning de kan få fra os alle. I Lines forskningsprojekt var der 122 der frivilligt stillede sig til rådighed. Vi ønsker alle Line alt mulig held og lykke fremover også for vores egen skyld. 2. VERDENSKONFERENCE FOR SYSTEMISK SKLERODERMI, MADRID FEBRUAR 2012 I år havde Fesca valgt ikke at lave videopræsentationer men investeret i simultan oversættelse til spansk og fransk, hvilket blev modtaget meget positivt af patienterne. De der ikke var velbevandret i engelsk kunne vælge at få forelæsningerne oversat til henholdsvis spansk og fransk. Programmet de 2 dage bestod af tematiske moduler, som hver havde 2-3 talere fordelt ml. læger / specialister og patienter der fortalte om deres erfaring indenfor de enkelte emner. Derudover var der paneldiskussion efter hvert tema, igen med deltagelse af specialist og patient. Dette koncept viste sig at være meget succesfuldt - selvom det var nogle lange dage var rummet altid fuldt. For anden gang blev der afholdt verdenskonference indenfor systemisk sklerodermi. Første gang blev verdenskonferencen holdt i Firenze i 2010, og på blot 2 år er konferencen vokset eksplosivt med støtte fra bla. World Scleroderma Foundation, oprettet i Scweiz med deltagelse fra mange lande og med fokus på at udvikle fondsmidler til forskning indenfor sklerodermi. Medlemsrepræsentanter i Fesca Det var 2 sideløbende konferencer - 1 for læger og andre fag-eksperter og 1 for patienter og pårørende. Begge blev holdt over 2 dage. Derudover var der såkaldte satellitprogrammer som er arrangeret af medicinalfirmaer og workshops i bla. scinscore og kapilaroskop rettet Tale v. Danmarks repræsentant Annelise Rønnow Emnerne var: Hvad er sklerodermi og hvorfor mig Mave/tarm systemet Brug af spørgeskemaundersøgelser Raynaud og sår Hjerte/lunge kredsløb At leve med sklerodermi (bla arbejdsliv) Vigtigheden af kliniske undersøgelser /Stamceller Sex og graviditet Bevægeapparatet Sklerodermi hos børn At leve med sklerodermi (socialt liv, praktiske øvelser / oplæg ved fysioterapeut)

5 Præsentationerne kan hentes på vores hjemmeside - under INFORMATION. Tilhørere ved verdenskonferencen Inden konferencen afholdt FESCA også et uformelt netværksmøde med repræsentanter fra mere end 30 patientforeninger fra hele verden, herunder sydamerikanske lande, Canada, USA, Australien, europæiske lande. Desuden en enkelt fra Afrika, og Asien var også repræsenteret. Næste verdenskonference bliver i Paris, i slutningen af februar, Vi kan kun opfordre til at deltage. Man møder ligestillede fra mange lande og har mulighed for at netværke på mange planer, og man hører om det nyeste indenfor sklerodermi. Ud over verdenskonferencen var der også årsmøde i FESCA, som Annelise deltog i. Dette blev afholdt dagen efter konferencen sluttede. Og der blev bl.a. evalueret på just afsluttet konference. Reaktionen hér var stor glæde over den succes konferencen havde været. Der var kalkuleret med ca. 200 patienter - der kom 261. Efterfølgenden er der analyseret på det spørgeskema som blev delt ud på konferencen, hvor patienterne blev bedt om at give deres mening om konferencen og størsteparten udtrykte tilfredshed med hvordan konferencen blev afholdt, temaerne etc. INGEN var utilfredse med det store tætpakkede program, som var 9-16 begge dage. Ud over konferencen blev der også drøftet projekter, som er igang indenfor FESCA. Bla. er der ved at blive dannet et netværk i hele Europa som skal dannes af sundhedsfaglige specialister som fysioterapeuter / ergoterapeuter - målet er at få lave nogle retningslinjer og dermed gøre behandlingen af sklerodermi patienter bedre og mere ensartet. NYT FRA FESCA ÅRSMØDE I FESCA Søndagen efter at verdenskonferencen sluttede om lørdagen, afholdt medlemslandende i Fesca det årlige møde. Det er at sammenligne med generalforsamling, hvor formanden giver sin beretning, gennemgang af budget, fastlæggelse af fond til International Sklerodermi Dag, uddelegering / briefing af opgaver og projekter som Fesca har en stor aktie i (se nedenfor), og denne gang en hurtig evaluering af just overstået verdenskonference. Vi fik et nyt medlem i Fesca - Norge, som blev hilst hjertelig velkommen. Da styregruppen bestående af formand (Ann Tyrell Kennedy - Irland), næstformand (Beata Garay - Ungarn), sekretær (Catherine Van den Bosch - Belgien) samt kasserer (Despo Charalambous Demetriou - Cypern) nogle gange støder ind i besvær med at rejse pga sygdom eller lignende, valgte generalforsamlingen 2 supleanter til styregruppen: Kim Fligelstone fra England, og Annelise Rønnow fra Danmark. Annelise og Kim sendes afsted til årets EULAR konference i Berlin, junii juni for at bistå Ann i fundraising, netværksgrupper mv. FESCA S PROJEKTER - som Danmark således også har en aktie i og som blev gennemgået på årsmødet i Madrid 1. EUSHNET - European Scleroderma Health Proffesionals Network Projektet kort fortalt: EU projekt med fokus på de professionelle behandlere som fysioterapeuter, ergoterapeuter mv som har ekspertise indenfor sklerodermi. At udarbejde guidelines og dermed få informationer ud til selv de mindste grupper i Europa. Styregruppen mødtes første gang i Zürich medio april, hvorfra de sender en anmodning til udvalgte fysioterapeuter mv. om de vil deltage i projektet. Vi har i Danmark foreslået 3 mulige emner. Vi ved endnu ikke, om disse er blevet kontaktet. 2. DeSScipher Et stort 3årigt projekt som går ud på at decifrere (hedder det det på dansk??) sklerodermi som skal spredes ud til hele EU. Der er nogle store partere som skal sætte en Standard of care og skal indsamle informationer fra hele EU, og Fesca er forpligtet i kommunikation ml. parterne. Kan forestille mig at der vil være patienter og alle mulige sundhedsfaglige involveret. Fesca skal udføre opmålingerne - det er et kæmpe arbejde, og vi ansætter én til at gøre det for os. Nøgleordet er standard of care.

6 3. Rare disease on-line communities EURORDIS og Nordamerika er gået sammen om at oprette et forum hvor man med sin sygdom kan gå ind og skrive sammen i et lukket forum. Der vil være et automatisk oversættelsesprogram der gør at man kan skrive på sit eget sprog og så vil det automatisk bliver oversat til andre sprog - hovedsprogene pt er engelsk, spansk og fransk. Det lyder til at være et forum a la - men ideen er at patienter kan gå et trygt sted hen for at kommuniktere på tværs af landene. Til sammenligning, og i lavere målestok kan sammenlignes, Facebook gruppen med medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark mfl. som kommunikerer på tværs af landegrænserne. 4. EURORDIS Fesca er medlem af EURORDIS, som er Den europæiske organisation af sjældne sygdomme. Og Fesca deltager i diveres konferencer og møder arrangeret af EURORDIS. each of the 619 items is important or typical in scleroderma Vi arbejdede kort og godt videre på projektet som allerede ER igang, og som styres af den anerkendte rheumatologiske læge, Leslie Ann Saketkoo fra USA. NYHEDER I BUTIKKEN FINE SMYKKER Der er kommet nye smykker i butikken. Der kan nu købes en halskæde, ørestikker eller øre hængere med Foreningens fine logo. Solsikken kommer rigtig til sin ret. Smykkerne kan bestilles via hjemmesiden så kig ind og lad dig friste. 5. ICF/WHO Under WHO findes ICF, som står for International Classification of Functioning, Disability and Health, som er et kæmpe apparat der skal beskrive hvilken indflydelse sklerodermi har på én set ud fra hvad sklerodermi gør ved en: kropsfunktion, sociale faktorer, miljømæssige faktorer etc. Det er et stort projekt fordi sklerodermi er så kompleks en sygdom og der er allerede før konferencen blevet defineret en masse indenfor området. På verdenskonferencen i Madrid sad en flok patienter (herunder Annelise Rønnow), læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. og arbejdede på at beskrive med almindelige ord, hvad sklerodermi gør ved bla. hvordan er forholdene i badet - koldt, varmt, fugtigt, toiletsædet koldt, besvær med at kravle op i badekaret. For at tage et eksempel. Arbejdet blev gjort ud fra følgende engelske termer: An ICF task force will meet during the World Systemic Sclerosis Congress, where the following will be determined: Deepen understanding of which SSc manifestations cause disability or interference in each Activity and Participation category Decisions on how best to format this very complex core-set: do we need to explore a new ICF model for complex diseases? Plan for the next validation step which is an international multi-lingual on-line survey, where participants vote whether LIDT FRA NETVÆRKSGRUPPERNE Nord Her i det nordjyske mødtes vi hos Lene i Sønderholm d. 10. april. Vi havde en dejlig dag hvor vi kunne byde 3 nye medlemmer, Annemette, Gitte og Lars, hjertlig velkommen. Som altid når der begynder nye i gruppen havde vi en præsentationsrunde hvor vi selv vægler hvor meget man har lyst til at fortælle. Vi er blevet en stor gruppe på 13 medlemmer og det kan være svært at huse så mange mennesker i et privat hjem derfor bliver der arbejdet på om det er muligt at låne et lokale i Huset i Hasserisgade i Aalborg hvor vi kan holde vores møder, der vil komme yderliger information. Vi havde en dejlig dag hvor vi snakkede om det alvorlige i at have sklerodermi, hvor der også blev grinet meget og blev spist en masse dejlig mad. Der er endnu ikke fastsat dato for næste møde, men følg med på hjemmesiden den bliver slået op der.

7 NY HJEMMESIDE Dansk Sklerodermi & Raynaud Forening er stolte af at kunne præsentere foreningens hjemmeside i nyt layout. Planerne for nyt layout har været undervejs et stykke tid og efter et møde med Actelion i 2011, er drømmen om nyt layout blevet en realitet. Dette er sket i et udviklingssamarbejde med design- og udviklingsfirmaet WebHouse samt sponsorstøtte fra Actelion. Mulighederne på den nye hjemmeside er: søgefunktion - alfabetisk indeks, oversigt (sitemap) og fritekstsøgning kalender mulighed for at abonnere på nyhedsbrev forum, nu med mulighed for anonyme indlæg nyt fra ind-/og udland artiklerne fra den "gamle" hjemmeside er kopieret over i den "nye" hjemmeside Vær obs på at for at kunne deltage i diskussionerne i Forum skal du oprette dig med profil igen.. Der er den lille sikkerhed i systemet, der gør at du først har adgang til at skrive, når du har modtaget dit password - hold øje med din , du modtager dit password indenfor 24 timer. Har du spørgsmål, kommentar eller en god ide til indhold på hjemmesiden, sidder webmaster klar ved tasterne. Vi håber, du kan lide hjemmesiden. MØDEDATOER FOR NETVÆRKSGRUPPERNE MIDTJYLLAND 21.juni kl.11 Sted: Sejsvej 2 Silkeborg, der hvor Himmelbjergbådene sejler fra, Dorthe Andersen Tlf SJÆLLAND 20. august kl. 11 Sted: Cafe Kram Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1G Frederiksberg. Tilmelding til Birthe Ilsø Jensen tlf Det koster ca. 100 Kr. at deltage, beløbet dækker smørrebrød, vand, kaffe, kage og lokaleleje. NB SOMMERHYGGEDAG SJÆLLAND 15. juli 2012 kl. 11 Sted: V. Røgeristen, Hundested Havn Tilmelding til Birthe Ilsø Jensen tlf Sommerhyggedag med ægtefæller (hvis de vil med!) Der vil være en superlækker buffet for ca. 119 kroner pr. person (eller en mindre ret efter eget valg) Før..og måske efter.. maden går vi tur i havnen og ser fx. de 10 flotte sandskulpturer, der laves i år, glaspusteriet og de små, hyggelige gallerier. For mændene er der udstilling af Hundested- motorer og fiskeri-museum. Måske når vi også et smut hjem til Birthe og får eftermiddagskaffe. FYN Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Erling Hansen Tlf: NORDJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Lene Dam Tlf: SYD- OG SØNDERJYLLAND Følg med på hjemmesiden eller kontakt: Marianne Kryger Olsen Tlf Nyttige Links:

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER Dansk Forening NYT FRA BESTYRELSEN Arbejdet i bestyrelsen går ikke sin vante gang. Der er altid noget nyt og spændende at tage fat på og i øjeblikket arbejder vi bl.a. med opdatering af vores hjemmeside

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN Dansk : JUNI Forening NYT FRA BESTYRELSEN Vi havde igen en god generalforsamling, se referat andet sted i nyhedsbrevet. Tak til alle jer der deltog, det betyder meget for os i bestyrelse at har opbakning

Læs mere

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER

Dansk. Forening NYT FRA BESTYRELSEN KOMMENDE ARRANGEMENTER Dansk Forening NYT FRA BESTYRELSEN Så nærmer efteråret sig med hastige skridt, vi er så småt i gang igen efter sommerens ferietid. Vi håber, at I alle har nået at slikke ekstra solskin til den kolde tid.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Nyt fra bestyrelsen. KOMMENDE ARRANGEMENTER Nyt fra bestyrelsen. Som I kan læse andet steds, så var Den Internationale Sklerodermi dag igen en god dag. Der var ca. 50 deltagere, hvilket er flot når vi sammenholder det med vores medlemstal. Det betyder

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks virksomhed det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

2. Bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks virksomhed det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Referat af Alfa-1 Danmarks generalforsamling afholdt den 27. maj 2010, kl. 12.00 Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere