Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker."

Transkript

1 Kommunale kommandocentraler (KC) i Region II Tilbage til forsiden. Region II: Viborg, Ringkøbing og Aarhus Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region II her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående håber vi du vil sende os en mail. Læs om det civile beredskab på kommunalt niveau her. Læs om kommandocentralerne generelt her. Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Indhold Aarhus... 1 Bjerringbro... 5 Brande... 7 Egvad... 9 Grenå Herning Holstebro Hvorslev Ikast Kjellerup Lemvig Morsø Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skanderborg Skive Skjern Struer Thisted Viborg Aarhus Aarhus KC lå på Viborgvej 57. 1

2 Kommandocentralen blev bygget om i 1985: Indretning af sluserum: Gitterlåge blev udskiftet med ny panserdør, panserdørsparti blev sat op ved eksisterende indgang samt opsætning af bruseniche og 3 håndvaske Indretning af hvilerum: Opsætning af panserdørsparti ved bagindgang, udghugning for dørhul i væg til opholdsstue samt montering af 12 hængekøjer Tekniske installationer i sluse- og hvilerum: gulvafløb i sluserum, opstilling af gennemløbsvandvarmer, fremføring af vandinstallationer fra maskinrum samt diverse elinstallationer. Tegning udlånt af beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen Indgangspartierne. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

3 Bunkeren her situationsrummet bruges i dag til depot. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Nødstrømsanlæg med dieseltank samt nød-luftrensningsanlæg. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Loven blev annulleret i 2002, men kommandocentralen blev opretholdt nogle år endnu. Bunkeren blev i besat af BZ bevægelsen, som først efter 7 ugers besættelse blev smidt ud af politiet. 3

4 Bunkeren, som den så ud efter af BZ havde forladt den. Den samlede regning for oprydning endte på kroner. Ukendt fotograf. Bunkeren er på ca. 110 m2. Grundtegning udlånt af beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen Den kommunale kommandocentral eksisterer stadig men er overdraget til sport og fritid. Som supplement til kommandocentralen oprettedes der i lighed med i Storkøbenhavn en række afsnitskommandocentraler i Aarhus i forstærkede kældre: 4

5 Under Frydenlundskolen lå en alternativ kommandocentral, der samtidig havde funktion som Afsnitskommandocentral. Den står i dag formodentligt ubenyttet hen idet skolen lukkede i Under Elsted skole i Lystrup lå en afsnitskommandocentral. Så vidt vides bruges den i dag til skolefritidsordning. Under Tranbjerg skole lå der en afsnitskommandocentral. Afsnitskommandocentralerne var dog primært en teoretisk mulighed eftersom der ikke er noget der tyder på, at de nogensinde blev indrettet til formålet. Aarhus havde en BASIS med faglig tjeneste på beredskabscenteret Kirstinesminde. Beredskabet havde observationsposter i Hasle vandtårn, Brabrand vandtårn, Skåde skole i Højbjerg, Klintegården Skovvejen 44, Skt. Lucas kirke, LAVAC Viborgvej 51 samt Hotel Mercur Viby Torv. Bjerringbro Bjerringbro havde fra 1963 en KC i en del af kælderen på Nordre Skole. I KC en var der signalrum, stabsrum, køkken, garderobe og depot. I signalrummet var der indrettet varslingsboks med sireneskab, otte telefonistbokse, pladser til signallederen og journalfører samt et opstillingsbord. Omstillingsbordet havde 50 linjer: fire centralledninger, direkte ledninger til observationspost, politiet, udrykningsstationen, Midtjysk elforsyning, Regionskommandocentralen i Aarhus samt KC en i Viborg. I stabsrummet var der faste pladser til civilforsvarsledelsen, de nødvendige stabsmedarbejdere samt markerings- og korttavler. Fuldt bemandet ville personellet udgøre 22 personer. I 1984 erkendte man, at KC en var blevet utidssvarende under krigshandlinger. Begrundelsen var: Manglende sprængstyksikring samt sikring mod nedfaldne bygningsdele Ingen gassikring Dårlig sikring ved radioaktivitet. Ingen ventialtionssystem Ingen reservestrøm eller vand Ikke acceptable opholds- og sovefaciliteter Det blev ikke skønnet rimeligt at udbygge den daværende KC til tidssvarende kvalitet. Da der skulle bygges en ny Falckstation i byen, blev der udarbejdet et forslag om at bygge en KC i tilknytning til denne. Civilforsvarsstyrelsen havde i efteråret 1983 meddelt, at den den statslige bevilling til nye KC ere i finansåret 1984/1985 var afsat til anden side. Styrelsen havde derfor henstillet til, at man lokalt undersøgte de muligheder der måtte være for at få tilskud til etableringen som led i de beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Med civilforsvarsforliget af 29. juni 1984 blev det på landspolitisk plan vedtaget at styrke civilforsvaret særligt det kommunale civilforsvar - betydeligt. Bjerringbro fik derfor tildelt 3 mio. kr. til en ny KC, til brandmateriel og til udrustning til de styrker, der kunne risikere at skulle arbejde i krigsgasforurenede områder. Yderligere blev der udbygget et kælderrum i Rødkærsbro til offentligt beskyttelsesrum. 2/ skrev Civilforsvarsstyrelsen, at såfremt kommunen kunne anvise stedet, hvor en ny KC kunne placeres, havde staten den nødvendige bevilling til at påbegynde byggeriet allerede i foråret 1987 med færdiggørelse inden årets udgang; og ikke som forventet først i Byrådet godkendte byggeplanerne 22/ og 30/ blev projektet sendt i licitation. Det første byggemøde blev holdt d. 11/ Byggeriet blev en smule forsinket men d. 11/ afleverede håndværkerne byggeriet. Telefoninstallation og inventar blev installeret i december 1989; ironisk nok få uger efter murens fald i Østtyskland. 1/ blev KC en overdraget til kommunen. 5

6 Udgiften til KC en var kr , telefoniudgifterne kr og inventar kr (i datidens priser). Bunkeren blev konstrueret til ca. 14 dages ophold for ca personer total uafhængig af omverdenen. Eftersom bunkeren er så ny er det en af de mest moderne i Danmark. Den er derved ekstra sikret mod elektromagnetisk puls (EMP), som opstår ved et atomvåbens sprængning. Alle installationer kommer ind i signal-/telefonrummet. Denne vault er sikret mod EMP. Vandledningen og kloakinstallationerne var af kunststof, og kunne derved ikke føre EMP ind i bunkeren. Da kloakinstallationerne ligger under det offentlige net, måtte der etableres en spildevandspumpe. Da el-installationerne var EMP-sikret kunne man ikke skabe jordforbindelse ved at koble på vandboringen. Man lagde derfor et meget tykt kobberkabel omkring hele bunkeren. Den øvrige sammenhæng blev skabt ved jernarmeringens forbindelse til dette kobberkabel. Indføringerne i vaulten (inkl.vaulten) blev forbundet med armeringen. Ligeledes blev alle installationer i hele centralen koblet til armeringen (hvilket kan ses ved kabelbakkernes fastgørelse på betonvæggen). I daglig drift kørte man på offentlig vandforsyning. Reservevandforsyningen skulle egentlig have været egen boring, men da der ikke var noget vand i undergrunden på stedet, blev det en stor vandtank, som først skulle fyldes ved behov (i praksis var der minimum i tanken, som så løbende blev anvendt for at skabe cirkulation). Nødgeneratoren havde en liter olietank i maskinrummet. Generatoren kunne ved gasangreb startes fra ventilationsrummet, da maskinrum og gassluse ikke var rene områder. Eftersom Den kolde krig sluttede omtrent samtidig med at KC en var operationsklar, fik bunkeren aldrig nogen særlig rolle i beredskabet; og den teknologiske udvikling gjorde hurtig bunkeren forældet. Bunkeren blev afviklet i 2002 og bruges i dag af en modelbaneklub. Indgangen til bunkeren. Betonkonstruktionen ved nedgangen er kraftigere en om resten af centralen, som her er beskyttet pga. nedgravningen. Foto: Egeskovsskolen var udpeget som Udrykningsstation. Her skulle byens indsatsstyrke, politiets ordenskorps samt ambulancer fra Den statslige Ambulancetjeneste være indkvarteret. Bjerringbro kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Viborg kommune sammen med en række andre små kommuner. Den nye Viborg kommune kan udøve kriseledelse fra enten Viborg Brandstation eller Viborg Byråds Sekretariats mødelokale, afhængig af situationen. Viborg Brandstation vil dog så vidt muligt blive foretrukket på grund af tilgængelig it og nødstrøm m.m. 6

7 Ifølge kommunens beredskabsplan kan den gamle Viborg Kommunes Kommandocentral på Nordre skole i Viborg benyttes i særlige tilfælde. Brande Kommandocentralen i Brande blev opført under Præstelundskolen i Bunkeren er på ca. 50 m2. I årene 1965 til 1989 blev kommandocentralen brugt til øvelsesvirksomhed for det daværende Brande Civilforsvar. Herefter blev øvelsesvirksomheden delvist afviklet. Indgangen under skolen. Panserdøren er af typen 434P01og er ribbet fra en tysk Vesterhavs-bunker. Med ramme og det hele vejer den 640 kg og er 30 mm tyk. Foto: Fodslaw Brande 7

8 Kontor. Foto: Fodslaw Brande Luftfiltreringen. Foto: Fodslaw Brande 8

9 Situationsrummet. Foto: Fodslaw Brande Signalrum. Foto: Fodslaw Brande I 2007 blev de tekniske installationer afmonteret og bunkeren lånt ud til foreningen Brande Fodslaw. Foreningen beklædt de indvendige vægge med gipsplader, satte reoler op og monterede automatiske fugtudsugninger. Der blev også renoveret i belysningen. Brande kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ikast-Brande kommune. Den nye kommunes krisestyring skal som udgangspunkt foretages fra Ikast-Brande kommunes rådhus i Ikast, men kommandocentralen i Ikast kan klargøres. Den største udfordring herfor er, at der ikke findes tidsvarende tilslutninger til kommunens EDB-netværk. Egvad Egvad kommune havde hovedsæde i Tarm. Egvad kommunes KC blev tegnet af rådgivende ingeniører Hans H. Bay og Mogens Elkjær i 1968 og blev opført under brandstationen i Tarm (den nuværende Falck-station). 9

10 Ventilationsanlægget. Grundplanen. Egvad kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ringkøbing-Skjern kommune. 10

11 Bunkeren i Tarm er derfor nedlagt og benyttes i dag til andet formål. Ringkøbing-Skjern kommune har ikke udført nye faciliteter, men har udpeget et lokale på rådhuset, der kan benyttes. Dette lokale er ikke sikret ud over kommunikationsmidlerne. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Der kan sandsynligvis laves en foto-aftale med stationsleder Steen Lund. Grenå Bunkeren er opført i 1985 lidt uden for byen ved Mølleskolen i Aalsø. Indgangspartiet. Foto: Martin Pagh (til venstre) og Tommy Cassøe (til højre) KC en er på 195 m2. Den har egen antennemast og drikkevandsforsyning. Af de gamle kommuner på Djursland var Grenaa Kommune den eneste, der skulle have en kommandocentral. Kommunen var endvidere en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger (annulleret i 2002). Årsagen er den strategisk vigtige havn. De øvrige kommuner med særlige risici var Fredericia, Frederikshavn, Grenå, Kalundborg, Korsør og Nyborg kommuner. Grenå kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Norddjurs kommune. Norddjurs kommune valgte at have krisestyringslokaler på rådhuset. Krisestyringsrummene er ikke sikrede lokaliteter, da de alene er tænkt anvendt ved en større "fredsmæssig" hændelse. I august 2010 besluttede Norddjurs Kommune at nedlægge Grenå-bunkeren som en operativ lokalitet og de tekniske installationer til den radioaktive målestation og nødstrømsgeneratoren blev derfor fjernet. Den årlige besparelse var ca kr. Kommunen har forsøgt at finde andre der kunne anvende lokaliteterne uden held, så kommandocentralen er lukket ned. 11

12 Situationsrummet. Foto: Tommy Cassøe Bunkeren har som en af få kommunale KC er et EMP sikkert rum. Foto: Tommy Cassøe

13 Signalrummet. Foto: Martin Pagh Grundplan. Foto: Tommy Cassøe Bunkerne i Aars, Morsø, Vejen, Tinglev, Tønder og Grenå er identiske. Herning Herning KC er bygget under Beredskabsgården på H. P. Hansens Vej. Den blev taget i brug i 1968 og er på ca. 200 m2. 13

14 Kommandorummet. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Signalrummet. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

15 Kommandocentralen havde tilknyttede observationsposter på Herregårdsparken, kirketårnet, Snejbjerg mv. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Sengetøj ligger stadig pakket ind i plastik. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

16 Nødgeneratorer, ventilationsanlæg, olietank mv. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Nødudgangen. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

17 Grundtegning. Kommandocentralen er i dag (2013) rimelig intakt med hensyn til bygningen, men tekniske anlæg er ikke længere tidssvarende. KC en blev taget ud af beredskabsplanerne, da man nedlagde det krigsmæssige Beredskab. KC en bruges nu (2011) en gang imellem til undervisning. Kommunen vil i dag i stedet anvende forberedte lokaler på Rådhuset. Disse er ikke sikrede. Holstebro Holstebro KC havde under besættelsen en kommandocentral under det gamle rådhus. I 1964 begyndte man at planlægge en ny på Døesvej ved gymnasiets sydvestlige hjørne. Bunkeren blev indviet 8. august Den kostede at opføre i datidens priser og er på ca. 200 m2. Den har egen vandboring, køkken og tre toiletter. Kommandocentralen havde tilknyttede observationsposter oven på sygehuset, i vandtårnet på Døesvej og i Galgebakkerne. Bunkeren blev brugt til øvelser indtil starten af 1990 erne. Eftersom Den kolde krig da var slut var behovet for kommandocentralen blevet mindre, men kommunen skulle stadig holde den funktionsdygtig eftersom Politiets Efterretningstjeneste ønskede at bruge bunkeren til beskyttelse af kongehusets medlemmer i tilfælde af, at de var i området og behovet for beskyttelse opstod til de kunne fragtes til f.eks. REGAN VEST. Bunkeren blev i 2011 overdraget til Holstebro Museum, der fra tid til anden viser bunkeren frem. 17

18 Står man på gymnasiets parkeringsplads og kigger på skolens facade, vil man ved det venstre hjørne kunne se en mindre stensilo. Dette er nødudgangen. Går man rundt om hjørnet, møder man en stejl trappe, og for enden af den ligger kommandocentralen med sin orange dør. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer Bænken i gangen bruges også som opbevaringsrum til måleudstyr, kikkerter mv. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer

19 Situationsrummet. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer Et af flere kommunikationsrum. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer

20 Grundplan. Hvorslev KC en indgår ikke i de centrale oversigter over danske KC ere. Det skyldes sandsynligvis, at kommunen var meget lille og derfor ikke var et civilforsvarsområde, der berettigede egen KC. Hvorslev Kommune nedlagde i slutningen af 1990 erne deres KC. Den var indrettet i et kælderrum på teknisk afdelings kontorgang. Hvorslev og Bjerringbro kommune mente nemlig, at begge kommuner ville være bedst tjent med at lede fra én lokalitet, da der i så fald ville være brug for prioritering af de fælles ressourcer. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Ikast I Ikast var kommandocentralen placeret på forskellige adresser. I en årrække var den under Østre skole, men denne kommandocentral var af midlertidig karakter. I 1982 blev kommandocentralen flyttet til en ny adresse på Torvet i Ikast. Her blev kommandocentralen indrettet under Tinghuset, som Ikast kommune havde overtaget fra Staten. Også denne kommandocentral var af midlertidig karakter og med meget sparsomme installationer. I 1987 blev der opført en ny kommandocentral på adressen Ellehammervej 4. Byggeriet blev betalt af staten som et led i et politisk forlig hvor en lang række af de daværende civilforsvarsfaciliteter blev styrket. Ikast er derfor identisk med Hadsund i Region I og Allerød i Region VI. Det var på daværende tidspunkt en betydelig styrkelse af området, idet centralen blev udstyret med vandboring, nødstrømsforsyning, gassluse, overtryksventilering og et moderne telefonanlæg. Byggeriet er på ca. 200 m2. Opførelsesprisen var 3,2 millioner kr. i datidens mønt (kan ikke verificeres endeligt). Dertil kom en kommunal bevilling på ca kr. til inventar. 20

21 KC en under opførelse i to stadier. Ukendt fotograf, Stabsrum. Foto: Martin Pagh

22 Signalrum. Foto: Martin Pagh

23 Grundtegning. KC en var i brug frem til 1998 hvor det kommunale civilforsvar i Ikast blev afviklet. Centralen henligger i dag ubenyttet, men stort set uændret siden opførelsen. I alt væsentligt med alt teknisk udstyr og inventar på plads. Ikast kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ikast-Brande kommune. Den nye kommunes krisestyring skal som udgangspunkt foretages fra Ikast-Brande kommunes rådhus i Ikast, men kommandocentralen i Ikast kan klargøres. Den største udfordring herfor er, at der ikke findes tidssvarende tilslutninger til kommunens IT-netværk. Kjellerup Kjellerup KC ligger under Kjellerup skole (hovedblokken). KC en indgår ikke i de centrale oversigter over danske KC ere. Det skyldes sandsynligvis, at kommunen var meget lille og derfor ikke var et civilforsvarsområde, der berettigede egen KC. Af ukendte årsager indrettede Civilforsvarsstyrelsen alligevel en KC i 1968; sandsynligvis fordi det sikrede kælderlokale blev stillet til rådighed og fordi det blev aftalt der ikke blev brugt store resurser til avanceret nødstrøm, ventilationsanlæg osv. som ellers altid var standard. 23

24 Bagindgangen hvor friskluftanlægget kommer ud. Generatoren stod uden for i et cykelskur der nu er fjernet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, Panserdør. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, Grundtegning. Bunkeren bruges i dag til opbevaring. Lemvig 24

25 Bunkeren er sandsynligvis opført i 1950 erne. Indgangspartiet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Situationsrummet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening

26 Styrke- og indsatstavlen i situationsrummet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Tasker til observationsposterne. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening

27 Stregtegning over bunkerens indretning. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Kommandocentralen er fin og står klar til brug. Morsø Morsø kommune har en bunker liggende på Nørrebro 140 i Nykøbing M. Bunkeren er bygget i 1987 og fungerer stadig, men er ikke en del af det kommunale beredskab længere. 27

28 Grundtegning udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Kristian Rahbek A/S fra Hellerup. Bunkerne i Aars, Morsø, Vejen, Tinglev, Tønder og Grenå er identiske. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Vi kan endvidere formidle en aftale om fotografering. Odder Kommando centralen i Odder kommune er opført omkring 1965, og er på ca.130 m2. Den ligger delvist under Parkvejens skole. KC en er i en stand så den stadig kan anvendes. Den bruges til opbevaring og mindre øvelser og er fortsat en det af kommunens beredskab. Odder kommune har også indrettet faciliteter på Rådhuset til en krisestyringsstab. Det er blevet hævdet, at den har haft status som en slags Dronningebunker, hvor kongehuset kunne søge tilflugt når de var på disse kanter til de kunne nå at blive fragtet til REGAN VEST. Dette er ubekræftet. 28

29 Nedgangen. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Situationsrummet med en atypisk opstilling af bordene. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

30 Køjesenge og nødudgang. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Signalarbejdsplads. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Randers Randers KC ligger i parkanlægget på Vestre Bakkevej og er på ca. 300 m2. Den er opført i 1954 af ingeniørfirmaet A. J. Moe. Bunkeren under konstruktion. Ukendt fotograf. 30

31 Nedgangen: Foto: Dan Christian Jensen Master. Foto: Dan Christian Jensen

32 Situationsrummet inkl. Kort over Randers. Foto: Morten Sandvad Jensen Signalpladser i signalrummet. Foto: Frederik Storgård Simonsen

33 Spise- og hvilefaciliteter. Foto: Morten Sandvad Jensen El, nødgenerator og ventilationsanlæg. Foto: Morten Sandvad Jensen Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Loven blev annulleret i 2002 og siden da har bunkeren ligget ubrugt hen. Randers KC har efter Den kolde krig haft status som en slags Dronningebunker, hvor kongehuset kunne søge tilflugt når de var på disse kanter til de kunne nå at blive fragtet til REGAN VEST. Indvendig står bunkeren nu (2014) næsten som i 1954, men der er foretaget opgraderinger af installationerne. Bunkeren er nu åbnet som museum. Link her. 33

34 Ringkøbing I krigens første år havde kommandocentralen lokaler i kælderen under politistationen. Dette var hensigtsmæssigt fordi politimesteren samtidig var luftværnschef og fordi luftværnskontoret ligeledes havde lokaler på politistationen. Gasbeskyttelsestjenesten havde udrykningsstation i kælderen i kreditforeningsbygningen, men i 1942 måtte gastjenesten forlade kælderen på grund af uoverensstemmelser mellem Statens civile luftværn og kreditforeningen. Kommandocentralen overtog derefter kælderen i kreditforeningsbygningen. I 1951 sender chefen for Ringkøbing civilforsvarsområde et brev til hærens bygningstjeneste og civilforsvarsstyrelsen, hvori han anbefaler, at de 5 bunkere som tyskerne lod opføre til beskyttelse af banegården under besættelsen blev brugt af det civile beredskab som beskyttelsesrum, vandreserve, civilforsvarsgård (senere beredskabsgård) og som kommandocentral. Civilforsvarsstyrelsen (den senere Beredskabsstyrelse) godkendte planerne og Hærens bygningstjeneste overdrog bunkerne til civilforsvaret i Ringkøbing. I august måned 1955 var bunker III en model L410A operativ som kommandocentral. Bunkeren ligger ved Vester Kær. I KC en var der hvilerum med køjer til 2 ordonnanser, maskinrum til varme og ventilationsanlæg, rum til telefonomstillingsbord og radioanlæg, melderum med 6 meldepladser et bord til meldelederen og journalføreren og kommandorum til civilforsvaret og til politiet. På grund af kommunens mellemstore størrelse var den lokale Politimester nemlig repræsenteret i KC en (eventuelt via Politimesterrepræsentant). Bunkeren havde ingen nødstrømsaggregat men et strømkabel leverede strøm til bunkeren direkte fra elværket som kun lå meter væk. 34

35 Grundtegning fra 1955 dvs. fra før bunkeren blev udvidet. Det kan være svart at læse, men I øverste højre hjørne er der indtegnet telefon-ordonanser til KC erne i Tarm (Egvad kommune) og Skjern. Udlånt af Tommy Cassøe. Efterhånden som byen og kravene til civilforsvaret voksede, blev KC en for lille. Så i 1971 begyndte planlægningen til en udvidelse af kommandocentralen og d. 26. marts 1973 blev den nye og moderne kommandocentral indviet. Den nye tilbygning bestod af 7 rum: en forgang og et lille depotrum, gassluse med bruser, et nyt ventilationsrum, et nyt maskinrum med nødstrømsaggregat, et opholdsrum med et lille tekøkken, flere telefonstik samt to nye toiletter. 35

36 Grundtegning. Den højre halvdel er den oprindelige tyske bunker fra før den blev KC og den venstre er tilbygningen. I forhold til grundtegningen fra 1955 ses det også at flere vægge på helt op til 1 meter tykkelse er fjernet i den oprindelige bunker, hvilket har gjort kommandorummet og signalrummet meget støre. Politiet har fået kommandorum i det gamle maskinrum og den ene indgang er lavet om til en nødudgang. Udlånt af Tønnes Schrøder. 36

37 Grundtegning, der også viser bunkerens vertikale tværsnit. Af ydervæggenes tykkelse ses det også tydeligt, at kravspecifikationerne til holdbarhed af en KC langt fra var lige så skrappe som de krav tyskerne anvendte til deres bunkere. Forskellen skyldes, at det ikke var ventet, at en fjende ville bombe en civil kommandocentral hvorimod tyskernes bunkere var militære og derfor et legitimt mål. Udlånt af Tønnes Schrøder. Omkring blev bunkeren nedlagt som kommandocentral, og det meste af inventaret blev fjernet. For at bruge bunkeren til noget fornuftigt brugte Civilforsvaret den til at træne røgdykkere i. Det foregik sådan at man satte ild til store tønder med benzin rundt om i bunkeren og så sendte man røgdykker ind for at slukke ilden og finde personer (dukker) i rummene. I 1999 indhentede kommunen tilbud på nedbrydning af bunkeren ved bortsprængning - men det frarådede nedbrydningsfirmaet, da der ville ske alt fore skader på nabo-bygningerne. Bunkeren er stadigvæk intakt bygningsmæssig, men den er overgået til privat eje, da vinduesfabrikken Velfac købte jord til en tilbygning og fik bunkeren med i handlen. Grunden er hegnet ind og aflåst, da Velfac har en afprøvnings og forsøgsstation oven på bunkeren. 37

38 Indgangen til bunkeren, som den ser ud i dag. Foto: Tommy Cassøe Til venstre: Et kik gennem den store jerndør fra gasslusen og ind i den lille fordelingsgang. Længst væk i baggrunden ses trappenedgangen til den gamle del. Til højre: Trappenedgangen til den gamle del af bunkeren. Foto: Tommy Cassøe

39 Kommandorummet. I baggrunden ses nødudgangen (en lille jerndør). Til højre i det lille indhak var garderobe for alle tjenestegrenscheferne. Foto: Tommy Cassøe Ringkøbing kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ringkøbing-Skjern kommune. Ringkøbing-Skjern kommune har ikke opført nye faciliteter, men har udpeget et lokale på rådhuset, der kan benyttes. Dette lokale er ikke sikret ud over kommunikationsmidlerne. Bevaringsforeningen har i 2009 som led i kulturfestivalen Mørke inviteret publikum ned i den gamle KC. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Silkeborg Læs den spændende historie om Silkeborg KC i Jysk Koldkrigsforenings medlemsblad: 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger (annulleret i 2002). Skanderborg Under besættelsen havde Skanderborg en Kommandocentral for CB (civilbeskyttelse) under den daværende politistation. Under Korea-krigen i 1950 blev beredskabet i byen øget og i årene derefter blev der ledt efter en egnet lokalitet til en ny mere sikker og moderne KC. I 1952 overvejedes en tysk-bygget bunker ved Sølund (Regelbau 608) og i 1954 etablering i kælderen under Morten Brørup Skolen. Men det afslog Civilforsvarsstyrelsen. Som konsekvens af Berlin-krisen foreslog Civilforsvarsstyrelsen den tyskbyggede model L 484 (på tysk betegnet Unterstand für Funksendestelle) Bunker nr. 9 på arealet bag Vestergade som KC 115, hvilket blev besluttet. Bunkeren er opført i september 1944 af det tyske Luftwaffe, som i 1944 placerede sit danske hovedkvarter i Skanderborg. Vestergadebunkeren er af den såkaldte Regelbautype udviklet efter 1935 i Tyskland. Det betød, at den blev bygget efter et særligt sæt standarder. Baggrunden var, at de tyske ingeniører derved kunne spare tid hver gang man skulle bygge. Bunkeren var af typen L484, og dens modelnavn på tysk var Unterstand für Funksendestelle, dvs. bunker for radioterminal. Dens anvendelse/funktion var Nachtrichtenstände, dvs. kommunikationsbunker. Bunkeren var et led i den serie af radio- og radarstationer Luftwaffe lod opføre for at spore fjendtlige fly og guide egne bombefly og natjagere. Det vides ikke præcist, hvilken funktion man i Luftwaffe havde tiltænkt Vestergadebunkeren. Der har været flere gætterier bl.a. i den illegale presse, hvor det forlød, at bunkeren skulle have været anvendt som radiocentral med direkte kontakt til Berlin. Sikkert er det, at den er opført som supplement eller udbygning af det eksisterende tyske anlæg i Skanderborg Dyrehave Stützpkt. Skanderborg, også kaldet "Fæstning Sølund". Bunkeren kom imidlertid aldrig i brug. Masterne lå derude, men de blev aldrig rejst. Da den blev indrettet til civil kommandocentral blev bunkeren sat i stand og nyindrettet med nødstrømsgenerator, nødbelysning, opvarmning, vandboring, kloakering, overtryksventiler mv. Desuden var etableret en nødudgang og der blev tilbygget et rum til den lokale Politimester. I 1963 blev kommandocentralen taget i brug. Der blev udarbejdet krigs- og civile beredskabsplaner - og frem til 1990 fungerede bunkeren som Kommandocentral med månedlige signal- og planspils øvelser. 46

47 Indgangen. Foto: Leif Juul Pedersen 2011 Signalrum. Foto: Peter Juul Rasmussen

48 Interiør. Foto: Peter Juul Rasmussen, Skanderborg Historiske Arkiv 2011 Det er usædvanligt, at der er prioriteret plads til senge i de trange kommandocentraler. Foto: Morten Sandvad Jensen

49 Nødegeneratoren er en anden model end de traditionelle røde BUKH generatorer. Foto: Morten Sandvad Jensen Kommandocentralbunkeren er i dag overgivet til Skanderborg Kommune, der i 2011 har besluttet at bruge den til formidling af Den kolde krigs historie indtil videre for skoleklasser. Kommandocentralen i Skanderborg er nemlig unik i den forstand, at den fremtræder fuldstændig intakt med nøjagtig den indretning og det inventar, som den havde da Den kolde Krig blev afblæst. Til venstre: Grundplan før ombygning. Til højre: Grundplan Politirummet er tilbygget nederst til venstre. På grund af tilbygningerne er bunkeren efterfølgende fejlagtig blevet kaldt en model L 484 SK. På baggrund af rådgivning fra forfatterne til er bunkeren blevet udpeget af Kulturstyrelsen som en af 25 steder på Danmarkskortet, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. Skive Skives første KC lå i kælderen under Åge Nielsensvej 21 og er opført i starten af 50érne. 49

Militærregionen... 1. Civilforsvarsregionen... 1. Civilregionen... 5

Militærregionen... 1. Civilforsvarsregionen... 1. Civilregionen... 5 Regionskommandocentraler i region I Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregionen... 1

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i Region III Tilbage til forsiden. Region III: Ribe, Vejle og Sønderjyllands Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region III her. Har du flere oplysninger/billeder

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i region IV Tilbage til forsiden. Region IV: Fyns Amt. Læs om de regionale kommandocentraler i Region IV her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående håber

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i Region I Tilbage til forsiden. Region I svarede til Nordjyllands Amt. Læs om de regionale kommandocentraler i Region I her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående

Læs mere

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8 Regionskommandocentraler i region VI Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregion... 1

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i region V Tilbage til forsiden. Region V: Vestsjællands og Storstrøms Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region V her. Har du flere oplysninger/billeder end

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen

Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Markvanding i DK-modellen og i Jupiter-databasen Lisbeth Flindt Jørgensen, GEUS De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Klima, Energi og Bygningsministeriet ATV Vintermøde 215. Vingstedcentret,1.-11.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

934m 2 Udlejes fra marts 2016

934m 2 Udlejes fra marts 2016 Sag 39.102 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 934m 2 Udlejes fra marts 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne.

Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne. Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne. Jeg vil her løbende fortælle lidt om hvad der sker med indretningen af denne telegrafmekanikerkarosse. Karossen er påmonteret et køretøj og står ude på

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne.

Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne. 1963 Holme Tranbjerg Kommunes Biblioteker dannes ved sammenlægning af 2 biblioteksforeninger med 4 udlånssteder fortrinsvis på skolerne. Biblioteksudvalget 1963 R.Hundrup-Jensen, Karen Kidde, Bibliotekar

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Vurderingsrapport - Bergmannhus

Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurdering af ejendommens kontantpris: På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger samt besigtigelse fastsættes ejendommens kontantpris til at være: Kr. :

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

København NV: Butikslokale med stor kælder på attraktivt hjørne.

København NV: Butikslokale med stor kælder på attraktivt hjørne. København NV: Butikslokale med stor kælder på attraktivt hjørne. Stort og lyst butikslokale som kan anvendes til mange formål Ingen afståelse. Se film fra ejendommen Frederikssundsvej 60 A, 2400 Kbh. NV

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Brdr. Lange A/S Smedesvinget 1, 6880 Tarm Tlf. 97371440

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere