Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker."

Transkript

1 Kommunale kommandocentraler (KC) i Region II Tilbage til forsiden. Region II: Viborg, Ringkøbing og Aarhus Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region II her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående håber vi du vil sende os en mail. Læs om det civile beredskab på kommunalt niveau her. Læs om kommandocentralerne generelt her. Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Indhold Aarhus... 1 Bjerringbro... 5 Brande... 7 Egvad... 9 Grenå Herning Holstebro Hvorslev Ikast Kjellerup Lemvig Morsø Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skanderborg Skive Skjern Struer Thisted Viborg Aarhus Aarhus KC lå på Viborgvej 57. 1

2 Kommandocentralen blev bygget om i 1985: Indretning af sluserum: Gitterlåge blev udskiftet med ny panserdør, panserdørsparti blev sat op ved eksisterende indgang samt opsætning af bruseniche og 3 håndvaske Indretning af hvilerum: Opsætning af panserdørsparti ved bagindgang, udghugning for dørhul i væg til opholdsstue samt montering af 12 hængekøjer Tekniske installationer i sluse- og hvilerum: gulvafløb i sluserum, opstilling af gennemløbsvandvarmer, fremføring af vandinstallationer fra maskinrum samt diverse elinstallationer. Tegning udlånt af beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen Indgangspartierne. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

3 Bunkeren her situationsrummet bruges i dag til depot. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Nødstrømsanlæg med dieseltank samt nød-luftrensningsanlæg. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Loven blev annulleret i 2002, men kommandocentralen blev opretholdt nogle år endnu. Bunkeren blev i besat af BZ bevægelsen, som først efter 7 ugers besættelse blev smidt ud af politiet. 3

4 Bunkeren, som den så ud efter af BZ havde forladt den. Den samlede regning for oprydning endte på kroner. Ukendt fotograf. Bunkeren er på ca. 110 m2. Grundtegning udlånt af beredskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen Den kommunale kommandocentral eksisterer stadig men er overdraget til sport og fritid. Som supplement til kommandocentralen oprettedes der i lighed med i Storkøbenhavn en række afsnitskommandocentraler i Aarhus i forstærkede kældre: 4

5 Under Frydenlundskolen lå en alternativ kommandocentral, der samtidig havde funktion som Afsnitskommandocentral. Den står i dag formodentligt ubenyttet hen idet skolen lukkede i Under Elsted skole i Lystrup lå en afsnitskommandocentral. Så vidt vides bruges den i dag til skolefritidsordning. Under Tranbjerg skole lå der en afsnitskommandocentral. Afsnitskommandocentralerne var dog primært en teoretisk mulighed eftersom der ikke er noget der tyder på, at de nogensinde blev indrettet til formålet. Aarhus havde en BASIS med faglig tjeneste på beredskabscenteret Kirstinesminde. Beredskabet havde observationsposter i Hasle vandtårn, Brabrand vandtårn, Skåde skole i Højbjerg, Klintegården Skovvejen 44, Skt. Lucas kirke, LAVAC Viborgvej 51 samt Hotel Mercur Viby Torv. Bjerringbro Bjerringbro havde fra 1963 en KC i en del af kælderen på Nordre Skole. I KC en var der signalrum, stabsrum, køkken, garderobe og depot. I signalrummet var der indrettet varslingsboks med sireneskab, otte telefonistbokse, pladser til signallederen og journalfører samt et opstillingsbord. Omstillingsbordet havde 50 linjer: fire centralledninger, direkte ledninger til observationspost, politiet, udrykningsstationen, Midtjysk elforsyning, Regionskommandocentralen i Aarhus samt KC en i Viborg. I stabsrummet var der faste pladser til civilforsvarsledelsen, de nødvendige stabsmedarbejdere samt markerings- og korttavler. Fuldt bemandet ville personellet udgøre 22 personer. I 1984 erkendte man, at KC en var blevet utidssvarende under krigshandlinger. Begrundelsen var: Manglende sprængstyksikring samt sikring mod nedfaldne bygningsdele Ingen gassikring Dårlig sikring ved radioaktivitet. Ingen ventialtionssystem Ingen reservestrøm eller vand Ikke acceptable opholds- og sovefaciliteter Det blev ikke skønnet rimeligt at udbygge den daværende KC til tidssvarende kvalitet. Da der skulle bygges en ny Falckstation i byen, blev der udarbejdet et forslag om at bygge en KC i tilknytning til denne. Civilforsvarsstyrelsen havde i efteråret 1983 meddelt, at den den statslige bevilling til nye KC ere i finansåret 1984/1985 var afsat til anden side. Styrelsen havde derfor henstillet til, at man lokalt undersøgte de muligheder der måtte være for at få tilskud til etableringen som led i de beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Med civilforsvarsforliget af 29. juni 1984 blev det på landspolitisk plan vedtaget at styrke civilforsvaret særligt det kommunale civilforsvar - betydeligt. Bjerringbro fik derfor tildelt 3 mio. kr. til en ny KC, til brandmateriel og til udrustning til de styrker, der kunne risikere at skulle arbejde i krigsgasforurenede områder. Yderligere blev der udbygget et kælderrum i Rødkærsbro til offentligt beskyttelsesrum. 2/ skrev Civilforsvarsstyrelsen, at såfremt kommunen kunne anvise stedet, hvor en ny KC kunne placeres, havde staten den nødvendige bevilling til at påbegynde byggeriet allerede i foråret 1987 med færdiggørelse inden årets udgang; og ikke som forventet først i Byrådet godkendte byggeplanerne 22/ og 30/ blev projektet sendt i licitation. Det første byggemøde blev holdt d. 11/ Byggeriet blev en smule forsinket men d. 11/ afleverede håndværkerne byggeriet. Telefoninstallation og inventar blev installeret i december 1989; ironisk nok få uger efter murens fald i Østtyskland. 1/ blev KC en overdraget til kommunen. 5

6 Udgiften til KC en var kr , telefoniudgifterne kr og inventar kr (i datidens priser). Bunkeren blev konstrueret til ca. 14 dages ophold for ca personer total uafhængig af omverdenen. Eftersom bunkeren er så ny er det en af de mest moderne i Danmark. Den er derved ekstra sikret mod elektromagnetisk puls (EMP), som opstår ved et atomvåbens sprængning. Alle installationer kommer ind i signal-/telefonrummet. Denne vault er sikret mod EMP. Vandledningen og kloakinstallationerne var af kunststof, og kunne derved ikke føre EMP ind i bunkeren. Da kloakinstallationerne ligger under det offentlige net, måtte der etableres en spildevandspumpe. Da el-installationerne var EMP-sikret kunne man ikke skabe jordforbindelse ved at koble på vandboringen. Man lagde derfor et meget tykt kobberkabel omkring hele bunkeren. Den øvrige sammenhæng blev skabt ved jernarmeringens forbindelse til dette kobberkabel. Indføringerne i vaulten (inkl.vaulten) blev forbundet med armeringen. Ligeledes blev alle installationer i hele centralen koblet til armeringen (hvilket kan ses ved kabelbakkernes fastgørelse på betonvæggen). I daglig drift kørte man på offentlig vandforsyning. Reservevandforsyningen skulle egentlig have været egen boring, men da der ikke var noget vand i undergrunden på stedet, blev det en stor vandtank, som først skulle fyldes ved behov (i praksis var der minimum i tanken, som så løbende blev anvendt for at skabe cirkulation). Nødgeneratoren havde en liter olietank i maskinrummet. Generatoren kunne ved gasangreb startes fra ventilationsrummet, da maskinrum og gassluse ikke var rene områder. Eftersom Den kolde krig sluttede omtrent samtidig med at KC en var operationsklar, fik bunkeren aldrig nogen særlig rolle i beredskabet; og den teknologiske udvikling gjorde hurtig bunkeren forældet. Bunkeren blev afviklet i 2002 og bruges i dag af en modelbaneklub. Indgangen til bunkeren. Betonkonstruktionen ved nedgangen er kraftigere en om resten af centralen, som her er beskyttet pga. nedgravningen. Foto: Egeskovsskolen var udpeget som Udrykningsstation. Her skulle byens indsatsstyrke, politiets ordenskorps samt ambulancer fra Den statslige Ambulancetjeneste være indkvarteret. Bjerringbro kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Viborg kommune sammen med en række andre små kommuner. Den nye Viborg kommune kan udøve kriseledelse fra enten Viborg Brandstation eller Viborg Byråds Sekretariats mødelokale, afhængig af situationen. Viborg Brandstation vil dog så vidt muligt blive foretrukket på grund af tilgængelig it og nødstrøm m.m. 6

7 Ifølge kommunens beredskabsplan kan den gamle Viborg Kommunes Kommandocentral på Nordre skole i Viborg benyttes i særlige tilfælde. Brande Kommandocentralen i Brande blev opført under Præstelundskolen i Bunkeren er på ca. 50 m2. I årene 1965 til 1989 blev kommandocentralen brugt til øvelsesvirksomhed for det daværende Brande Civilforsvar. Herefter blev øvelsesvirksomheden delvist afviklet. Indgangen under skolen. Panserdøren er af typen 434P01og er ribbet fra en tysk Vesterhavs-bunker. Med ramme og det hele vejer den 640 kg og er 30 mm tyk. Foto: Fodslaw Brande 7

8 Kontor. Foto: Fodslaw Brande Luftfiltreringen. Foto: Fodslaw Brande 8

9 Situationsrummet. Foto: Fodslaw Brande Signalrum. Foto: Fodslaw Brande I 2007 blev de tekniske installationer afmonteret og bunkeren lånt ud til foreningen Brande Fodslaw. Foreningen beklædt de indvendige vægge med gipsplader, satte reoler op og monterede automatiske fugtudsugninger. Der blev også renoveret i belysningen. Brande kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ikast-Brande kommune. Den nye kommunes krisestyring skal som udgangspunkt foretages fra Ikast-Brande kommunes rådhus i Ikast, men kommandocentralen i Ikast kan klargøres. Den største udfordring herfor er, at der ikke findes tidsvarende tilslutninger til kommunens EDB-netværk. Egvad Egvad kommune havde hovedsæde i Tarm. Egvad kommunes KC blev tegnet af rådgivende ingeniører Hans H. Bay og Mogens Elkjær i 1968 og blev opført under brandstationen i Tarm (den nuværende Falck-station). 9

10 Ventilationsanlægget. Grundplanen. Egvad kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ringkøbing-Skjern kommune. 10

11 Bunkeren i Tarm er derfor nedlagt og benyttes i dag til andet formål. Ringkøbing-Skjern kommune har ikke udført nye faciliteter, men har udpeget et lokale på rådhuset, der kan benyttes. Dette lokale er ikke sikret ud over kommunikationsmidlerne. Har du flere oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Der kan sandsynligvis laves en foto-aftale med stationsleder Steen Lund. Grenå Bunkeren er opført i 1985 lidt uden for byen ved Mølleskolen i Aalsø. Indgangspartiet. Foto: Martin Pagh (til venstre) og Tommy Cassøe (til højre) KC en er på 195 m2. Den har egen antennemast og drikkevandsforsyning. Af de gamle kommuner på Djursland var Grenaa Kommune den eneste, der skulle have en kommandocentral. Kommunen var endvidere en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger (annulleret i 2002). Årsagen er den strategisk vigtige havn. De øvrige kommuner med særlige risici var Fredericia, Frederikshavn, Grenå, Kalundborg, Korsør og Nyborg kommuner. Grenå kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Norddjurs kommune. Norddjurs kommune valgte at have krisestyringslokaler på rådhuset. Krisestyringsrummene er ikke sikrede lokaliteter, da de alene er tænkt anvendt ved en større "fredsmæssig" hændelse. I august 2010 besluttede Norddjurs Kommune at nedlægge Grenå-bunkeren som en operativ lokalitet og de tekniske installationer til den radioaktive målestation og nødstrømsgeneratoren blev derfor fjernet. Den årlige besparelse var ca kr. Kommunen har forsøgt at finde andre der kunne anvende lokaliteterne uden held, så kommandocentralen er lukket ned. 11

12 Situationsrummet. Foto: Tommy Cassøe Bunkeren har som en af få kommunale KC er et EMP sikkert rum. Foto: Tommy Cassøe

13 Signalrummet. Foto: Martin Pagh Grundplan. Foto: Tommy Cassøe Bunkerne i Aars, Morsø, Vejen, Tinglev, Tønder og Grenå er identiske. Herning Herning KC er bygget under Beredskabsgården på H. P. Hansens Vej. Den blev taget i brug i 1968 og er på ca. 200 m2. 13

14 Kommandorummet. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Signalrummet. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

15 Kommandocentralen havde tilknyttede observationsposter på Herregårdsparken, kirketårnet, Snejbjerg mv. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Sengetøj ligger stadig pakket ind i plastik. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

16 Nødgeneratorer, ventilationsanlæg, olietank mv. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening, Nødudgangen. Foto: Tommy Cassøe, Jysk Koldkrigs forening,

17 Grundtegning. Kommandocentralen er i dag (2013) rimelig intakt med hensyn til bygningen, men tekniske anlæg er ikke længere tidssvarende. KC en blev taget ud af beredskabsplanerne, da man nedlagde det krigsmæssige Beredskab. KC en bruges nu (2011) en gang imellem til undervisning. Kommunen vil i dag i stedet anvende forberedte lokaler på Rådhuset. Disse er ikke sikrede. Holstebro Holstebro KC havde under besættelsen en kommandocentral under det gamle rådhus. I 1964 begyndte man at planlægge en ny på Døesvej ved gymnasiets sydvestlige hjørne. Bunkeren blev indviet 8. august Den kostede at opføre i datidens priser og er på ca. 200 m2. Den har egen vandboring, køkken og tre toiletter. Kommandocentralen havde tilknyttede observationsposter oven på sygehuset, i vandtårnet på Døesvej og i Galgebakkerne. Bunkeren blev brugt til øvelser indtil starten af 1990 erne. Eftersom Den kolde krig da var slut var behovet for kommandocentralen blevet mindre, men kommunen skulle stadig holde den funktionsdygtig eftersom Politiets Efterretningstjeneste ønskede at bruge bunkeren til beskyttelse af kongehusets medlemmer i tilfælde af, at de var i området og behovet for beskyttelse opstod til de kunne fragtes til f.eks. REGAN VEST. Bunkeren blev i 2011 overdraget til Holstebro Museum, der fra tid til anden viser bunkeren frem. 17

18 Står man på gymnasiets parkeringsplads og kigger på skolens facade, vil man ved det venstre hjørne kunne se en mindre stensilo. Dette er nødudgangen. Går man rundt om hjørnet, møder man en stejl trappe, og for enden af den ligger kommandocentralen med sin orange dør. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer Bænken i gangen bruges også som opbevaringsrum til måleudstyr, kikkerter mv. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer

19 Situationsrummet. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer Et af flere kommunikationsrum. Foto: Tommy Kofoed Dagbladet Holstebro Struer

20 Grundplan. Hvorslev KC en indgår ikke i de centrale oversigter over danske KC ere. Det skyldes sandsynligvis, at kommunen var meget lille og derfor ikke var et civilforsvarsområde, der berettigede egen KC. Hvorslev Kommune nedlagde i slutningen af 1990 erne deres KC. Den var indrettet i et kælderrum på teknisk afdelings kontorgang. Hvorslev og Bjerringbro kommune mente nemlig, at begge kommuner ville være bedst tjent med at lede fra én lokalitet, da der i så fald ville være brug for prioritering af de fælles ressourcer. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Ikast I Ikast var kommandocentralen placeret på forskellige adresser. I en årrække var den under Østre skole, men denne kommandocentral var af midlertidig karakter. I 1982 blev kommandocentralen flyttet til en ny adresse på Torvet i Ikast. Her blev kommandocentralen indrettet under Tinghuset, som Ikast kommune havde overtaget fra Staten. Også denne kommandocentral var af midlertidig karakter og med meget sparsomme installationer. I 1987 blev der opført en ny kommandocentral på adressen Ellehammervej 4. Byggeriet blev betalt af staten som et led i et politisk forlig hvor en lang række af de daværende civilforsvarsfaciliteter blev styrket. Ikast er derfor identisk med Hadsund i Region I og Allerød i Region VI. Det var på daværende tidspunkt en betydelig styrkelse af området, idet centralen blev udstyret med vandboring, nødstrømsforsyning, gassluse, overtryksventilering og et moderne telefonanlæg. Byggeriet er på ca. 200 m2. Opførelsesprisen var 3,2 millioner kr. i datidens mønt (kan ikke verificeres endeligt). Dertil kom en kommunal bevilling på ca kr. til inventar. 20

21 KC en under opførelse i to stadier. Ukendt fotograf, Stabsrum. Foto: Martin Pagh

22 Signalrum. Foto: Martin Pagh

23 Grundtegning. KC en var i brug frem til 1998 hvor det kommunale civilforsvar i Ikast blev afviklet. Centralen henligger i dag ubenyttet, men stort set uændret siden opførelsen. I alt væsentligt med alt teknisk udstyr og inventar på plads. Ikast kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ikast-Brande kommune. Den nye kommunes krisestyring skal som udgangspunkt foretages fra Ikast-Brande kommunes rådhus i Ikast, men kommandocentralen i Ikast kan klargøres. Den største udfordring herfor er, at der ikke findes tidssvarende tilslutninger til kommunens IT-netværk. Kjellerup Kjellerup KC ligger under Kjellerup skole (hovedblokken). KC en indgår ikke i de centrale oversigter over danske KC ere. Det skyldes sandsynligvis, at kommunen var meget lille og derfor ikke var et civilforsvarsområde, der berettigede egen KC. Af ukendte årsager indrettede Civilforsvarsstyrelsen alligevel en KC i 1968; sandsynligvis fordi det sikrede kælderlokale blev stillet til rådighed og fordi det blev aftalt der ikke blev brugt store resurser til avanceret nødstrøm, ventilationsanlæg osv. som ellers altid var standard. 23

24 Bagindgangen hvor friskluftanlægget kommer ud. Generatoren stod uden for i et cykelskur der nu er fjernet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, Panserdør. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, Grundtegning. Bunkeren bruges i dag til opbevaring. Lemvig 24

25 Bunkeren er sandsynligvis opført i 1950 erne. Indgangspartiet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Situationsrummet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening

26 Styrke- og indsatstavlen i situationsrummet. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Tasker til observationsposterne. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening

27 Stregtegning over bunkerens indretning. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening 2014 Kommandocentralen er fin og står klar til brug. Morsø Morsø kommune har en bunker liggende på Nørrebro 140 i Nykøbing M. Bunkeren er bygget i 1987 og fungerer stadig, men er ikke en del af det kommunale beredskab længere. 27

28 Grundtegning udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Kristian Rahbek A/S fra Hellerup. Bunkerne i Aars, Morsø, Vejen, Tinglev, Tønder og Grenå er identiske. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Vi kan endvidere formidle en aftale om fotografering. Odder Kommando centralen i Odder kommune er opført omkring 1965, og er på ca.130 m2. Den ligger delvist under Parkvejens skole. KC en er i en stand så den stadig kan anvendes. Den bruges til opbevaring og mindre øvelser og er fortsat en det af kommunens beredskab. Odder kommune har også indrettet faciliteter på Rådhuset til en krisestyringsstab. Det er blevet hævdet, at den har haft status som en slags Dronningebunker, hvor kongehuset kunne søge tilflugt når de var på disse kanter til de kunne nå at blive fragtet til REGAN VEST. Dette er ubekræftet. 28

29 Nedgangen. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Situationsrummet med en atypisk opstilling af bordene. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening,

30 Køjesenge og nødudgang. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Signalarbejdsplads. Foto: Martin Pagh, Jysk Koldkrigsforening, 2014 Randers Randers KC ligger i parkanlægget på Vestre Bakkevej og er på ca. 300 m2. Den er opført i 1954 af ingeniørfirmaet A. J. Moe. Bunkeren under konstruktion. Ukendt fotograf. 30

31 Nedgangen: Foto: Dan Christian Jensen Master. Foto: Dan Christian Jensen

32 Situationsrummet inkl. Kort over Randers. Foto: Morten Sandvad Jensen Signalpladser i signalrummet. Foto: Frederik Storgård Simonsen

33 Spise- og hvilefaciliteter. Foto: Morten Sandvad Jensen El, nødgenerator og ventilationsanlæg. Foto: Morten Sandvad Jensen Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger. Loven blev annulleret i 2002 og siden da har bunkeren ligget ubrugt hen. Randers KC har efter Den kolde krig haft status som en slags Dronningebunker, hvor kongehuset kunne søge tilflugt når de var på disse kanter til de kunne nå at blive fragtet til REGAN VEST. Indvendig står bunkeren nu (2014) næsten som i 1954, men der er foretaget opgraderinger af installationerne. Bunkeren er nu åbnet som museum. Link her. 33

34 Ringkøbing I krigens første år havde kommandocentralen lokaler i kælderen under politistationen. Dette var hensigtsmæssigt fordi politimesteren samtidig var luftværnschef og fordi luftværnskontoret ligeledes havde lokaler på politistationen. Gasbeskyttelsestjenesten havde udrykningsstation i kælderen i kreditforeningsbygningen, men i 1942 måtte gastjenesten forlade kælderen på grund af uoverensstemmelser mellem Statens civile luftværn og kreditforeningen. Kommandocentralen overtog derefter kælderen i kreditforeningsbygningen. I 1951 sender chefen for Ringkøbing civilforsvarsområde et brev til hærens bygningstjeneste og civilforsvarsstyrelsen, hvori han anbefaler, at de 5 bunkere som tyskerne lod opføre til beskyttelse af banegården under besættelsen blev brugt af det civile beredskab som beskyttelsesrum, vandreserve, civilforsvarsgård (senere beredskabsgård) og som kommandocentral. Civilforsvarsstyrelsen (den senere Beredskabsstyrelse) godkendte planerne og Hærens bygningstjeneste overdrog bunkerne til civilforsvaret i Ringkøbing. I august måned 1955 var bunker III en model L410A operativ som kommandocentral. Bunkeren ligger ved Vester Kær. I KC en var der hvilerum med køjer til 2 ordonnanser, maskinrum til varme og ventilationsanlæg, rum til telefonomstillingsbord og radioanlæg, melderum med 6 meldepladser et bord til meldelederen og journalføreren og kommandorum til civilforsvaret og til politiet. På grund af kommunens mellemstore størrelse var den lokale Politimester nemlig repræsenteret i KC en (eventuelt via Politimesterrepræsentant). Bunkeren havde ingen nødstrømsaggregat men et strømkabel leverede strøm til bunkeren direkte fra elværket som kun lå meter væk. 34

35 Grundtegning fra 1955 dvs. fra før bunkeren blev udvidet. Det kan være svart at læse, men I øverste højre hjørne er der indtegnet telefon-ordonanser til KC erne i Tarm (Egvad kommune) og Skjern. Udlånt af Tommy Cassøe. Efterhånden som byen og kravene til civilforsvaret voksede, blev KC en for lille. Så i 1971 begyndte planlægningen til en udvidelse af kommandocentralen og d. 26. marts 1973 blev den nye og moderne kommandocentral indviet. Den nye tilbygning bestod af 7 rum: en forgang og et lille depotrum, gassluse med bruser, et nyt ventilationsrum, et nyt maskinrum med nødstrømsaggregat, et opholdsrum med et lille tekøkken, flere telefonstik samt to nye toiletter. 35

36 Grundtegning. Den højre halvdel er den oprindelige tyske bunker fra før den blev KC og den venstre er tilbygningen. I forhold til grundtegningen fra 1955 ses det også at flere vægge på helt op til 1 meter tykkelse er fjernet i den oprindelige bunker, hvilket har gjort kommandorummet og signalrummet meget støre. Politiet har fået kommandorum i det gamle maskinrum og den ene indgang er lavet om til en nødudgang. Udlånt af Tønnes Schrøder. 36

37 Grundtegning, der også viser bunkerens vertikale tværsnit. Af ydervæggenes tykkelse ses det også tydeligt, at kravspecifikationerne til holdbarhed af en KC langt fra var lige så skrappe som de krav tyskerne anvendte til deres bunkere. Forskellen skyldes, at det ikke var ventet, at en fjende ville bombe en civil kommandocentral hvorimod tyskernes bunkere var militære og derfor et legitimt mål. Udlånt af Tønnes Schrøder. Omkring blev bunkeren nedlagt som kommandocentral, og det meste af inventaret blev fjernet. For at bruge bunkeren til noget fornuftigt brugte Civilforsvaret den til at træne røgdykkere i. Det foregik sådan at man satte ild til store tønder med benzin rundt om i bunkeren og så sendte man røgdykker ind for at slukke ilden og finde personer (dukker) i rummene. I 1999 indhentede kommunen tilbud på nedbrydning af bunkeren ved bortsprængning - men det frarådede nedbrydningsfirmaet, da der ville ske alt fore skader på nabo-bygningerne. Bunkeren er stadigvæk intakt bygningsmæssig, men den er overgået til privat eje, da vinduesfabrikken Velfac købte jord til en tilbygning og fik bunkeren med i handlen. Grunden er hegnet ind og aflåst, da Velfac har en afprøvnings og forsøgsstation oven på bunkeren. 37

38 Indgangen til bunkeren, som den ser ud i dag. Foto: Tommy Cassøe Til venstre: Et kik gennem den store jerndør fra gasslusen og ind i den lille fordelingsgang. Længst væk i baggrunden ses trappenedgangen til den gamle del. Til højre: Trappenedgangen til den gamle del af bunkeren. Foto: Tommy Cassøe

39 Kommandorummet. I baggrunden ses nødudgangen (en lille jerndør). Til højre i det lille indhak var garderobe for alle tjenestegrenscheferne. Foto: Tommy Cassøe Ringkøbing kommune er efter kommunalreformen i 2007 blevet en del af Ringkøbing-Skjern kommune. Ringkøbing-Skjern kommune har ikke opført nye faciliteter, men har udpeget et lokale på rådhuset, der kan benyttes. Dette lokale er ikke sikret ud over kommunikationsmidlerne. Bevaringsforeningen har i 2009 som led i kulturfestivalen Mørke inviteret publikum ned i den gamle KC. Har du oplysninger/billeder håber vi du vil sende os en mail. Silkeborg Læs den spændende historie om Silkeborg KC i Jysk Koldkrigsforenings medlemsblad: 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Kommunen var en af de 20 kommuner uden for det storkøbenhavnske område, der efter beredskabslov af 1992 fortsat skulle etablere et udvidet redningsberedskab, der skulle kunne yde en øjeblikkelig og mere omfattende indsats mod følgerne af krigshandlinger (annulleret i 2002). Skanderborg Under besættelsen havde Skanderborg en Kommandocentral for CB (civilbeskyttelse) under den daværende politistation. Under Korea-krigen i 1950 blev beredskabet i byen øget og i årene derefter blev der ledt efter en egnet lokalitet til en ny mere sikker og moderne KC. I 1952 overvejedes en tysk-bygget bunker ved Sølund (Regelbau 608) og i 1954 etablering i kælderen under Morten Brørup Skolen. Men det afslog Civilforsvarsstyrelsen. Som konsekvens af Berlin-krisen foreslog Civilforsvarsstyrelsen den tyskbyggede model L 484 (på tysk betegnet Unterstand für Funksendestelle) Bunker nr. 9 på arealet bag Vestergade som KC 115, hvilket blev besluttet. Bunkeren er opført i september 1944 af det tyske Luftwaffe, som i 1944 placerede sit danske hovedkvarter i Skanderborg. Vestergadebunkeren er af den såkaldte Regelbautype udviklet efter 1935 i Tyskland. Det betød, at den blev bygget efter et særligt sæt standarder. Baggrunden var, at de tyske ingeniører derved kunne spare tid hver gang man skulle bygge. Bunkeren var af typen L484, og dens modelnavn på tysk var Unterstand für Funksendestelle, dvs. bunker for radioterminal. Dens anvendelse/funktion var Nachtrichtenstände, dvs. kommunikationsbunker. Bunkeren var et led i den serie af radio- og radarstationer Luftwaffe lod opføre for at spore fjendtlige fly og guide egne bombefly og natjagere. Det vides ikke præcist, hvilken funktion man i Luftwaffe havde tiltænkt Vestergadebunkeren. Der har været flere gætterier bl.a. i den illegale presse, hvor det forlød, at bunkeren skulle have været anvendt som radiocentral med direkte kontakt til Berlin. Sikkert er det, at den er opført som supplement eller udbygning af det eksisterende tyske anlæg i Skanderborg Dyrehave Stützpkt. Skanderborg, også kaldet "Fæstning Sølund". Bunkeren kom imidlertid aldrig i brug. Masterne lå derude, men de blev aldrig rejst. Da den blev indrettet til civil kommandocentral blev bunkeren sat i stand og nyindrettet med nødstrømsgenerator, nødbelysning, opvarmning, vandboring, kloakering, overtryksventiler mv. Desuden var etableret en nødudgang og der blev tilbygget et rum til den lokale Politimester. I 1963 blev kommandocentralen taget i brug. Der blev udarbejdet krigs- og civile beredskabsplaner - og frem til 1990 fungerede bunkeren som Kommandocentral med månedlige signal- og planspils øvelser. 46

47 Indgangen. Foto: Leif Juul Pedersen 2011 Signalrum. Foto: Peter Juul Rasmussen

48 Interiør. Foto: Peter Juul Rasmussen, Skanderborg Historiske Arkiv 2011 Det er usædvanligt, at der er prioriteret plads til senge i de trange kommandocentraler. Foto: Morten Sandvad Jensen

49 Nødegeneratoren er en anden model end de traditionelle røde BUKH generatorer. Foto: Morten Sandvad Jensen Kommandocentralbunkeren er i dag overgivet til Skanderborg Kommune, der i 2011 har besluttet at bruge den til formidling af Den kolde krigs historie indtil videre for skoleklasser. Kommandocentralen i Skanderborg er nemlig unik i den forstand, at den fremtræder fuldstændig intakt med nøjagtig den indretning og det inventar, som den havde da Den kolde Krig blev afblæst. Til venstre: Grundplan før ombygning. Til højre: Grundplan Politirummet er tilbygget nederst til venstre. På grund af tilbygningerne er bunkeren efterfølgende fejlagtig blevet kaldt en model L 484 SK. På baggrund af rådgivning fra forfatterne til er bunkeren blevet udpeget af Kulturstyrelsen som en af 25 steder på Danmarkskortet, der kan være med til at fortælle om livet under Den Kolde Krig. Skive Skives første KC lå i kælderen under Åge Nielsensvej 21 og er opført i starten af 50érne. 49

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i Region I Tilbage til forsiden. Region I svarede til Nordjyllands Amt. Læs om de regionale kommandocentraler i Region I her. Har du flere oplysninger/billeder end i nedenstående

Læs mere

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker.

Kortlægningen er et supplement til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringens og kongehusets atombunker. Kommunale kommandocentraler (KC) i region V Tilbage til forsiden. Region V: Vestsjællands og Storstrøms Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region V her. Har du flere oplysninger/billeder end

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region VI her.

Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i Region VI her. Kommunale kommandocentraler (KC) i region VI Tilbage til forsiden. Region VI: Københavns og Frederiksberg Kommuner, Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. Læs om de regionale kommandocentraler i

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup 165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed Taastrup Rugvænget 19 B-C, 1. sal, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelsen for Rugvænget 19C, 1.sal, Taastrup ART Meget flotte og velindrettet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Den 11. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Niels Lucassen, Morten Boe,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 13. oktober 2013 Mandag den 14.oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro. 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J. 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd.

1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro. 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J. 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd. 1 Holstebro Kommune Trafik & Park 7500 Holstebro 2 Arla Foods Ingredients Group P/S 8260 Viby J 3 Herning Kommune Rådhuset - vejafd. 7400 Herning 4 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere