INDEKLIMA /2014. Første A-bygning i Lillehammer Side 8. Renoverer til guldstandard i Göteborg Side 18. Markant oprustning i Aarhus Side 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKLIMA /2014. Første A-bygning i Lillehammer Side 8. Renoverer til guldstandard i Göteborg Side 18. Markant oprustning i Aarhus Side 21"

Transkript

1 TEMA PASSIVHUSE TEMA GK-PROJEKT LOVENDE TESTRESULTATER i Miljøhuset GK. Side 6 NORGES STØRSTE CO 2 -VARMEPUMPE til opvarmning af brugsvand. Side 14 TOTALTEKNISK SERVICE HOS Arbeids- og velferdsdirektoratet. Side 24 INDEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr. 2/ Første A-bygning i Lillehammer Side 8 Renoverer til guldstandard i Göteborg Side 18 Markant oprustning i Aarhus Side 21 Luftkølet datacenter Side 28

2 INDHOLD & LEDER TEKST: HILDE KARI NYLUND NYHEDER 3 Nyheder 4 Tema passivhuse 8 Første A-bygning i Lillehammer 13 Tema nul-energi 14 Tema CO 2 -varmepumpe INDEKLIMA Udgiver: GK Konsern AS Besøgsadresse: Miljøhuset GK, Ryenstubben 12, 0679 Oslo 18 Renoverer til guldstandard i Göteborg 21 Markant oprustning i Aarhus 24 TTS/Totalteknisk service 28 Luftkølet datacenter 32 Tilstedeværelse i kontorbygninger Elbiler og miljøhuse har udbredelsen af disse noget til fælles? Et stort antal elbiler suser hver morgen ind i Oslos trafiknet, men i København og Stockholm er der ingen. Hvordan kan det være? I Oslo, og i Norge generelt, har myndighederne banet vejen for, at brugen af elbiler skal stige antageligt for at styre energiforbruget fra fossile brændstoffer til ren vandkraft. Og mest af alt for at skåne lokalmiljøet i byerne. Virkemidlerne har været fri adgang til at køre i taxabanerne på motorveje, egne parkeringspladser med gratis opladning og ikke mindst enorme lettelser på afgiftssiden. Disse fordele har bilisterne i Sverige og Danmark ikke, og det skinner igennem i bilparken ingen nye elbiler, så langt øjet rækker. Undersøgelser viser, at det er de økonomiske og ikke de miljømæssige incitamenter, der er udslagsgivende ved valget af elbil. Ergo fungerer myndighedernes tiltag efter hensigten. I Sverige og Danmark sælges der kun få elbiler, som vælges af miljøhensyn, og derfor er markedsandelen forsvindende lille. Kan man så også drage den konklusion, at tilsvarende tiltag fra myndighedernes side i forhold til at skabe økonomiske incitamenter til at bygge og udleje miljøhuse ville reducere energiforbruget endnu mere, end bygningsreglementerne foreskriver? Bygge- og anlægsbranchen i Norge udleder i alt cirka 7 millioner ton CO 2 -ækvivalenter, hvilket er det samme som hele den norske bilpark udleder. Af de 7 millioner ton, som branchen udleder, stammer 2 millioner ton fra drift og 5 millioner ton fra transport og produktion. Der er ingen grund til at rode sig ud i en diskussion om CO 2 - vægtning, ren vandkraft og faktisk energiforbrug, men jeg mener, at det er væsentligt at påpege, at overgangen fra fossile brændstoffer til el som energikilde i bilen ikke medfører nogen nævneværdig reduktion i energiforbruget, mens potentialet for at mindske energiforbruget inden for produktion og drift af erhvervsbyggeri til gengæld er enormt. Ansvarshavende redaktør: Erik Haugli Nielsen Design: Reaction reklamebyrå Man kan altså opnå langt større besparelser i bygge- og anlægsbranchen end i personbilparken. For at kunne udnytte dette potentiale er myndighederne nødt til at skabe rammebetingelser for drift og produktion af bygninger, der svarer til dem, som man nu giver norske bilejere i form af afgiftslettelser. Tryk: RKGrafisk AS Oplag: 6000 Jon Valen-Sendstad, Koncernchef, GK Konsern (Foto: Eirik Førde) Miljøbyggeri en konkurrencemæssig fordel Miljø er nøglen til at finansiere kontorbygninger i fremtiden, mener koncernchef Rune Bjerke fra DNB. Entras fire seneste miljøbygninger giver selskabet en forventet ekstra gevinst på næsten 80 millioner kroner ifølge en analyse fra konsulentfirmaet BCG. Miljøbygninger er ganske enkelt sund fornuft. Lavere energiforbrug, lavere driftsomkostninger, mere attraktivt for lejerne, bedre pengestrøm for ejerne, lavere risiko for bankerne og bedre renter for kunderne, fastslår Bjerke i en pressemeddelelse fra Entra. Højere restværdi. Man kan ikke bygge med en høj miljøstandard, hvis det ikke også er rentabelt. Entras miljøbygninger viser, at vi er på rette vej. Restværdien på miljøbygninger vil også være større, fordi man allerede har investeret i at hæve standarden. Derfor er vores risiko ved at påtage os at finansiere miljøbygninger lavere end ellers, siger koncernchef Rune Bjerke fra DNB. Godt nyt for GK. Det er godt nyt for os, der arbejder seriøst med at udvikle og installere løsninger til energismarte bygninger. Hidtil har vi arbejdet imod markedskræfterne, eftersom omkostningerne har været marginalt større for et passivhus end for en C-klasse-bygning. Nu vil vi opleve en tendens til højere lejeindtægter og højere markedsværdi, som vil rette op på dette, så flere vil begynde at efterspørge lavenergibygninger, mener koncernchef i GK Valen-Sendstad. Fire passivhuse med plus på bundlinjen. De fire bygninger, der giver Entra en merindtjening på 80 millioner kr., er Powerhouse på Kjørbo, et passivhus på Brattørkaia, Papirbredden i Drammen og en restaureret kontorbygning på Fredrik Selmersvei 4 i Oslo. Alle er passivhuse med energiklasse A og har et beregnet energibehov på mellem 63 og 80 kwh/m 2 år. Det samlede areal er på cirka m 2. Højere ejendomsværdi. Internationale undersøgelser viser desuden, at miljøbygninger giver en dokumenteret højere ejendomsværdi. Miljøbygninger har 5-20 % højere lejeindtægter og en % højere salgspris, viser undersøgelserne. Derudover mener to ud af tre investorer, at miljø er et vigtigt vurderingskriterium i forbindelse med ejendoms-investeringer. Entra betragter miljø som en klar konkurrencemæssig fordel, og vi er brancheledende på området og driver udviklingen videre. Vi mener desuden, at bankerne kan spille en vigtig rolle i udviklingen ved at tilbyde enklere og mere rimelig finansiering af miljøbygninger, siger Entras administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen. Miljøstipend 2013 til to studerende Masterstudenterne Marco Plano og Babak E. Ebrahimi ved NTNU har modtaget GK s Miljøstipend for GK s årlige miljøstipendium er på kr. og består af ét på kr. og to på kr. I 2013 blev der uddelt to priser, fordi to opgaver lå inden for rammerne af den konkurrence, som GK afholdt for studerende på videregående uddannelser: Hvilken indvirkning har det fysiske arbejdsmiljø på effektivitet og produktivitet, og hvordan skaber man et optimalt indeklima med et lavere energiforbrug? Italiener til tops. Førstepræmien gik til Marco Plano, som blev belønnet for sin opgave Indoor Comfort for Commercial Buildings. Plano undersøger nye muligheder inden for design, luftkvalitet og støj i forbindelse med indeklima. Det er fascinerende at arbejde med indeklima. Det vakte min interesse, da jeg studerede i Stockholm, fortæller Plano. Han er fra Italien, hvor han har taget sin bachelorgrad, og han fik sin master i Stockholm, inden han begyndte på NTNU, hvor han nu læser en master i Innovative Sustainable Energy Engineering. Energibærere. Babak E. Ebrahimi fik stipendiet på kr. for sin opgave med temaet energibærere, varmesystemer, ventilationssystemer og lys. Ebrahimi kommer fra Iran, hvor han tog sin bachelorgrad, og han læser nu en master i Industrial Ecology-Environmental System Analysis ved NTNU. Han har tænkt sig at fortsætte med en doktorgrad i miljøanalyse. Vigtigt for branchen. GK modtog en række bidrag til konkurrencen, og de blev nøje vurderet af en jury bestående af fagfolk fra GK og Mads Mysen, ekstern lektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Begge de studerende fik en pris, fordi de har et fremtidsrettet udgangspunkt, som stemmer overens med GK s arbejdsmetode og udviklingsstrategi. Det er vigtigt både for branchen og for GK at udvikle unge talenter, understreger koncernchef Jon Valen-Sendstad. (Foto: GK/Heidi Øvergaard) 2 3

3 TEMA PASSIVHUSE TEKST: HILDE KARI NYLUND ILLUSTRATIONER OG FOTO: AXEL CABLÉ/VABAT TEMA PASSIVHUSE Varme via indblæsningsluft Varmebehovet i lavenergi- og passivhuse kan dækkes via ventilationen, men det kræver ifølge et stort fransk forskningsprojekt indblæsningsventiler med gode egenskaber. Det er meget vigtigt at teste ventiler som Lindinvent. Sintef-forsker Axel Cablé. (Foto: Hilde Kari Nylund) Vabat-projektet varede i fire år og blev finansieret af det franske forskningsråd samt en række industripartnere. I teorien kan hele varmebehovet i lavenergi- og passivhuse i Frankrig dækkes ved hjælp af ventilation. Målet med projektet var at undersøge, om det i praksis giver et tilstrækkelig godt indeklima, fortæller forsker Axel Cablé fra Sintef Byggforsk. Især i forhold til renoveringsprojekter er spørgsmålet relevant, fordi man i så fald kan benytte de eksisterende skakter og systemer. 180 sensorer. Cablé modtog sidste forår sin doktorgrad ved Universitetet i la Rochelle på baggrund af den forskning, som han udførte i forbindelse med Vabatprojektet. Min del handlede om målinger og simuleringer af indeklima, fortæller han. Et separat testkammer på cirka 13 m 2 blev bygget til formålet og omhyggeligt instrumenteret med i alt 180 sensorer med henblik på at måle lufthastighed, lufttemperatur, CO 2 -niveau og driftstemperatur. Formålet var at evaluere termisk komfort og ventilationseffektivitet i forhold til forskellige variabler som indblæsningsluftmængder, indblæsningsluftstemperaturer og tilstedeværelse, forklarer Cablé. Luftmængderne varierede fra 0,5 til 1,6 luftvekslinger pr. time og indblæsningsluftens temperatur fra 21 C til 38 C. Det svarer til en tilført effekt på mellem 8 W/m 2 og 18 W/m 2. Skal tjekke for træk. Cablé testede også køling via indblæsningsluft, og her varierede temperaturen fra 12 C til 21 C. De fleste er mere følsomme over for termisk komfort end kvaliteten af luften indendørs. Derfor er det vigtigt at teste køling, eftersom det kan give træk, forklarer Cablé. Alle test blev foretaget under stationære forhold og med 0, 1 eller 2 personer (i form af testcylindre) til stede. Der blev også testet forskellige typer indblæsningsventiler. Vi havde også en slags rist for at teste fortrængningsventilation, oplyser Cablé. Han simulerede luftstrømme i lokalet ved hjælp af CFD-software (Computational Fluid Dynamics). Det udgjorde et supplement til målepunkterne og gav et bedre overblik over, hvad der sker i de forskellige testscenarier. Indblæsningsventiler afgørende. Resultaterne viser, at mange forhold kan påvirke indeklimaet negativt og give træk eller dårlig ventilationseffektivitet, fastslår Cablé. Det gælder blandt andet placeringen af indblæsning og udsugning. Det er også vigtigt at være særligt opmærksom på indblæsningsventiler og sikre, at de giver en god cirkulation, understreger Cablé. Indblæsningsventiler med fast geometri kan give dårligere cirkulation, når luftmængderne falder, fx ved behovsstyret ventilation. Du kan tilmed få dårlig komfort på grund af træk. Vi oplevede det især i forbindelse med kølet indblæsningsluft, oplyser Cablé. Forsøgene afslørede også, at interne varmekilder har en stor indvirkning på indeklimaet. Opvarmning via indblæsningsluft giver en langt bedre cirkulation og dermed også en bedre komfort, siger Cablé, men pointerer samtidig, at interne varmekilder kan bidrage til overtemperaturer i lavenergi- og passivhuse. Ved køling Lufthastighed, lufttemperatur, CO2-niveau og driftstemperatur i testlokalet blev målt ved hjælp af i alt 180 sensorer. via indblæsningsluft kan varmekilderne nemlig påvirke komforten negativt, fordi de påvirker den måde, som kolde luftstrømme falder ind i rummet på. Krævende i praksis. På baggrund af målingerne i projektet konkluderer han, at varmebehovet i lavenergi- og passivhuse godt kan dækkes via ventilationen. Men man skal være omhyggelig med at sikre sig, at de anvendte indblæsningsventiler har gode cirkulationsegenskaber, siger Cablé. I praksis kan det vise sig at være vanskeligt, især i forbindelse med restaureringsprojekter. Det er svært at tilpasse sig alle tænkelige situationer, især i restaureringsprojekter. Man må vurdere løsninger i hvert enkelt tilfælde, for eksempel hvor man skal placere indblæsning og udsugning, pointerer Cablé. Han præciserer, at luftmængder i skandinaviske, og især norske, bygninger er højere end i franske, og derfor er resultaterne fra Vabat-projektet mere relevante for boliger end for erhvervsbyggerier i Norge. Vi har meget begrænset feedback om norske erhvervsbyggerier med passivstandard, og det gør målingerne på Miljøhuset og projekter som Forklima ekstra værdifulde, understreger Cablé. Vigtigt at teste Lindinvent. Eftersom indblæsningsventiler spiller en så vigtig rolle for indeklimaet i lavenergi- og passivhuse, mener Cablé, at indblæsningsventiler som Lindinvent er interessante alternativer. De kan tilpasse sig forskellige situationer og sikre et godt indeklima, uanset hvor i lokalet varmekilder, indblæsning og udsugning er placeret, pointerer Cablé. Vabat-projektet testede en række forskellige geometrier og løsninger for indblæsningsventiler, men ikke aktive ventiler som Lindinvent. Derfor er Forklima-projektet yderst interessant. Det er meget vigtigt at få tilbagemeldinger fra marken om, hvordan sådanne indblæsningsventiler fungerer i praksis, understreger Cablé. Indeklimaet i testlokalet på 13 m 2 er blevet undersøgt under en række forskellige forhold. Rumgeometrien er vigtig for indeklimaet. CFD-simulering viser, hvordan varmekilder kan påvirke luftstrømmene negativt i forhold til køling. Øverst har indblæsningsluften en temperatur på 21,5 C, og lokalet er uden varmekilder. Nederst har indblæsningsluften en temperatur på 14,9, C, og begge varmekilder er aktive. 4 5

4 TEMA PASSIVHUSE TEKST: HILDE KARI NYLUND FOTO: HILDE KARI NYLUND, FORKLIMA OG HEIDI ØVERGAARD TEMA PASSIVHUSE Lovende testresultater Selv under de værst tænkelige forhold har Miljøhuset GK en god luftkvalitet og et godt indeklima, viser foreløbige testresultater. Gennem projektet Forklima har Sintef Byggforsk i vinter gennemført både tests og spørgeundersøgelser i Miljøhuset. Forsker Axel Cablé har ansvaret for målingerne af termisk komfort og ventilationseffektivitet. Vi har testet ekstreme forhold for lufttilførsel: Meget små luftmængder med høj overtemperatur og store luftmængder med lav overtemperatur, forklarer han. I praksis er det ensbetydende med 17 liter/sekund og en temperatur på 31 C op til en maksimal luftmængde på 50 liter/sekund og 24 C. Desuden har vi undersøgt forskellige scenarier for varmebelastninger ved at tænde og slukke for lyset og ved hjælp af en testdummy, som afgiver varme svarende til en person, der arbejder. Lokalet er udstyret med i alt 35 sensorer. Selv det dårligste er ganske godt. Med lav indblæsningsluft og en høj temperatur er der risiko for kortslutning, idet den varme luft ryger direkte i udsugningen i stedet for at spredes i lokalet. Men den dårligste ventilationseffektivitet, vi målte, var 89 %, for 17 l/s og 31 C. Det er stadig ganske udmærket, understreger Cablé og tilføjer, at fuldstændig cirkulation giver en effektivitet på 100 %. Ventilationseffektiviteten måles ved at tilsætte sporgas i indblæsningsluften og måle indholdet af sporgas i åndingshøjde og ved udsugningen. Derudover viste målingerne, at effektiviteten blev påvirket af tilstedeværelse. Når der var nogen til stede i lokalet under disse ugunstige forhold, målte vi en effektivitet på 100 %. Varmekilder spiller altså en vigtig rolle for ventilationseffektiviteten, fastslår Cablé. Tilfredse brugere Spørgeundersøgelser blandt brugere tyder indtil videre på, at Miljøhuset GK klarer sig fint uden lokal varme. Indtil videre er brugerne tilfredse med indeklimaet, fortæller førsteamanuensis Hugo Hammer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er statistiker og har ansvaret for at analysere resultaterne fra de spørgeundersøgelser, der gennemføres i forbindelse med Forklima-projektet ( Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov ). Med en vinter, som den vi har haft i år, ser Miljøhuset ud til at klare sig fint uden lokal varme, bekræfter Mads Mysen, seniorforsker ved Sintef Byggforsk og projektleder for Forklima. Vi er dog nødt til at lave flere undersøgelser i hårdt vintervejr, før vi kan drage nogen endelige konklusioner, præciserer Mysen. Testlokalet er udstyret med syv sensorer, som måler lufthastighed, 24 sensorer, som måler lufttemperatur og overfladetemperatur, et globetermometer og tre målepunkter for sporgas. Varme via indblæsningsluft. Testene er foretaget under stationære forhold, fordi de giver de største udfordringer i forhold til at få frisk luft ned i opholdszonen. Desuden dækkes hele varmebehovet med indblæsningsluft og ikke med GK s egen installationsstander, som er et elektrisk varmeelement. Og betingelserne er vel at mærke ekstreme. Miljøhuset vil aldrig få brug for 31 C, understreger Cablé. Når der tilføres så varm luft, kan der opstå energitab ved, at noget af den friske, varme luft forlader lokalet uden at bidrage til opvarmningen. Det sker kun, når lokalet er tomt eller om natten, siger Cablé. Løsningen kan være recirkulering af luft, højeffektiv varmegenvinding eller større luftmænger og en lavere temperatur. En smule træk. Testforholdene i den anden ende af skalaen store luftmængder og lav temperatur gav også opløftende resultater. Der målte vi en effektivitet på 100 %, det vil sige perfekt cirkulation. Og vi registrerede ingen problemer med træk, understreger Cablé. Derfor fastslår han, at resultaterne indtil videre ser lovende ud for Miljøhuset. De viser, at aktive indblæsningsventiler som Lindinvent giver en høj ventilationseffektivitet for et bredt spektrum af luftmængder og temperaturer, siger Cablé. Resultaterne skal præsenteres på Indoor Air-konferencen i Hongkong i juli. Detaljerede indeklimamålinger fra erhvervsbyggerier med passivstandard er temmelig sjældent, så disse resultater er virkelig nyttige, mener Cablé. Forklima-projektet måler temperatur, lufthastighed og sporgas for at undersøge indeklimaet. Tester Miljøhuset-kopi Med en kopi af et lokale i Miljøhuset kan masterstudenten Vegard Aslaksen måle, hvordan varme via indblæsningsluft fungerer under alle tænkelige forhold. Som en del af sin masteropgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har Aslaksen sørget for at bygge en kopi af et GK-lokale i sit laboratorium hos Sintef Byggforsk. Lokalet er udstyret med en Lindinvent-ventil og en række sensorer, som skal måle indeklima og ventilationseffektivitet på samme måde som i de test, der er blevet udført i Miljøhuset. En væsentlig forskel er, at man i laboratorievarianten kan kontrollere alle driftsforhold. Der er væskesløjfer i alle vægge, og jeg kan afkøle fladerne uafhængigt af hinanden. Her kan jeg altså gøre vinteren lige så kold, som jeg vil have den, siger Aslaksen med et smil. Ekstreme forhold. Den milde vinter, som Oslo har oplevet i år, har nemlig begrænset mulighederne for at måle, hvordan opvarmning via indblæsningsluft fungerer i praksis. Opvarmningsbehovet har ganske enkelt været minimalt det meste af vinteren. Her kan vi simulere alle temperaturer, så vi får testet konceptet under ekstreme forhold, pointerer Aslaksen. Han håber blandt andet på at finde ud af, hvor smertegrænsen går i forhold til indblæsningsluftens temperatur og mængde. Det er der ingen, der ved endnu, påpeger Mads Mysen, seniorforsker ved Sintef Byggforsk og professor ved HiOA. Nyttig dokumentation. GK-lokalet indeholder i alt 17 temperaturmålere, tre lufthastighedsmålere og en sporgasmåler, som måler ventilationseffektiviteten i opholdszonen. Lokalet er lige nu udstyret med aftræk i gulvhøjde. Aslaksen skal teste denne variant først og derefter teste med aftræk oppe under loftet, hvilket svarer til overstrømningsløsningen i Miljøhuset. På den måde kan vi finde ud af, om geometrien har betydning for, hvor godt konceptet fungerer, siger han. Mysen mener, at der kan opstå situationer, hvor det er en fordel at kunne dokumentere Lindinvent-løsningen også under krævende forhold. Eftersom vi kan simulere alle temperaturer, kan vi opnå fuldstændig dokumentation af ventilen i denne konfiguration, pointerer han. slukke for ét og lade det andet køre videre etc. I samarbejde med Miljøhusets driftsansvarlige planlægger han forskellige driftsstrategier, som afprøves i nattetimerne. Jeg aflæser data fra SD-anlægget hos GK og analyserer dem derefter for at se, hvilken strategi der forbruger mindst energi, forklarer Holthe. Han undersøger energiforbruget til blæsere i ventilationsaggregatet, de forskellige strategiers indvirkning på varmepumpens COP og bygningens tidskonstant. Per Magnus Holth (til venstre) analyserer energiforbruget ved forskellige driftsstrategier i Miljøhuset GK, mens Vegard Aslaksen skal teste varme via indblæsningsluft under alle tænkelige forhold i GK-lokalet på laboratoriet hos Sintef Byggforsk. Foto: Forklima Energioptimal drift. Også Per Magnus Holth har Miljøhuset GK som tema for sin masteropgave. Han arbejder med den rigtige bygning. Målet er at udvikle en optimal driftsstrategi for indblæsningsluft uden for driftstid, fortæller han. Holthe skal se på forskellige driftsstrategier, når temperaturerne uden for er lave, og deres indvirkning på energiforbruget: At slukke for begge aggregater om natten og køre dem begge på fuld drift om morgenen, at Sintef-forsker Axel Cablé tjekker, at alt er sat rigtigt op i testlokalet. Foto: Heidi Øvergaard 6 7

5 GK-PROJEKT - A-BYGNING I LILLEHAMMER TEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUND GK-PROJEKT - A-BYGNING I LILLEHAMMER 1 2 Vi forventer jævnere varme, mere lys, større trivsel og reduceret energiforbrug til bygningens drift. Fylkesmand Kristin Hille Valla. Første A-bygning i Lillehammer En udpræget miljøbevidsthed hos lejeren resulterer i Lillehammers første bygning med energimærke A. Vi kunne ikke gøre andet, understreger fylkesmand Kristin Hille Valla i Oppland. 3 1: Fylkesmand Kristin Hille Valla har spillet en central rolle for at sikre energimærke A for Rosenlund Bydelssenter. Her får vi mulighed for at give prøver på vores flerfaglighed, fastslår Geir Bjørke fra GK Rør. 2: Even Blikken skruer ophæng fast i loftet i nederste kælderetage. 3: Erik Haave (til venstre) og Leif Ove Skanke har et miniværksted i den nederste kælderetage, hvor de får leveret varer direkte. LILLEHAMMER: Rosenlund Bydelssenter kommer til at bestå af to kontorblokke med et samlet areal på m 2. Projektet er et af de største i Lillehammer i flere år, og GK skal levere rør, ventilation, køling og automatik. Fylkesmanden og Statens Vegvesen i Oppland lejer hver sin blok. Især fylkesmanden har presset på for, at der skulle satses på energimærke A. Vi har kæmpet for at få regeringen til at acceptere vores forslag. Vi stiller krav til kommunerne om, at de skal bygge miljøvenligt, og så må vi også selv leve op til de samme krav, pointerer Hille Valla. Fylkesmanden i Oppland har en udpræget miljøbevidsthed og er Miljøfyrtårncertificeret. Hille Valla har tidligere selv siddet som miljøminister i Jan P. Syses regering ( ). Samme totalomkostninger. Vi lejer os i dag ind i en uegnet kontorbygning med et højt energiforbrug. Beskeden fra regeringen var kort fortalt, at vi måtte finde nye lokaler inden for et vist antal m 2 og den samme lejeudgift, som vi har i dag, fortæller Hille Valla. Lokalerne skal huse cirka 130 ansatte, og 80 % af arealet deles op i enkeltmandskontorer. Hvis de nye lokaler bliver dyrere, skal fylkesmanden selv dække meromkostningen i sit budget. Men vi forventer, at den kontrakt, vi har indgået om Rosenlund, vil give os de samme udgifter som i dag, siger Hille Valla. I dag inkluderer lejeomkostningerne også energiforbrug. Energiklasse A og en langt mere effektiv arealudnyttelse i de nye lokaler tæller på plussiden. Vi spiller en vigtig rolle regionalt, og jeg mener helt afgjort, at det her er med til at give staten et godt ry, understreger Hille Valla. Brøndpark. Disse politiske beslutninger skal føres ud i livet ved hjælp af de kompetencer, som vi som teknisk entreprenør råder over, pointerer Geir Bjørke, administrerende direktør hos GK Rør. Fylkesmandens valg af energiklasse A blev ikke godkendt uden modstand blandt andet forsøgte fjernvarmeleverandøren at argumentere for at satse på et B-byggeri. Så kunne bygningerne have haft fjernvarme som grundlastopvarmning. I stedet bliver der nu boret 32 huller, som via en bjergvarmepumpe skal forsyne hele bygningen med varme om vinteren og frikøling om sommeren. Varmepumpen skal dække 85 % af energibehovet til opvarmning af lokalerne, brugsvand og varme- og kølebatteri til ventilation. Fjernvarmen dækker de resterende 15 % af varmebehovet, oplyser projektleder Bjørnar Skjelseth fra GK Rør. Opvarmningen sker via lavtemperaturradiatorer med en gennemsnitlig ud- og returtemperatur på hhv. 45 og 35 C. Varmepumpen er dimensioneret til en varmekapacitet på 280 kw med en udgående temperatur på 45 C fra kondensatoren. Derudover har vi en separat vandvarmer på 550 liter til forvarmning af brugsvand med forsyning fra varmegenvindingsveksler og varmepumpe, fortæller Skjelseth. u 8 9

6 GK-PROJEKT A-BYGNING I LILLEHAMMER GK-PROJEKT A-BYGNING I LILLEHAMMER Bygningerne får blandt andet omklædningsrum med brusere i kælderetagerne Udnytter gratis energi. Brøndparken vil også bidrage til at dække kølebehovet. Vi udnytter alt det, vi får fra brønd-parken, som gratis frikøling. Derudover har vi klimakøleanlæg med en samlet kapacitet på 700 kw, siger Skjelseth. Det har en væskekølet isvandsmaskine og en tørkøler, som håndterer spidsbelastningen fra komfortkølingen. Kølemaskinen leverer overskudsvarme til varmeanlægget ved behov, hvorved energibrøndene lades op. Behovsstyret ventilation og lys er en selvfølge, og der installeres derfor Lindinventløsninger i begge bygninger. God isolering og tæthed er også meget vigtigt, understreger Øyvind Strand, teknisk chef hos GK Rør. Fra den 1. juli 2013 har kravet til energimærke A været 85 kwh/m 2 leveret energi. Der stilles også krav om, at man ved at udføre tæthedsmålinger verificerer de lækagetal, der anvendes i energiberegninger. Lækagetallet er 0,15, U-værdien for vinduer er 0,8 (W/m 2 K) og for glasfacader 0,9 (W/m 2 K), oplyser Skjelseth. Til sammenligning er minimumkravene i passivhusstandarden for erhvervsbygninger 0,8 for vinduer og døre og 0,6 for lækagetallet. Anlægget har en SFP-faktor på 1,8, hvilket er lige over passivhuskravet på 1,6. 5 Summen af god projektudvikling, projektering og godt håndværk er det produkt vi leverer. Administrerende direktør Geir Bjørke i GK Rør. Afgørende med godt håndværk. Bygningerne har en række temperaturniveauer, som stiller forskellige krav, siger Strand. GK har selv ansvaret for den overordnede projektering, men en del af entreprisen købes ind udefra. Det kræver godt håndværk at bygge de tekniske løsninger, mener Strand. Det forudsætter også et godt samarbejde mellem alle de parter, der bidrager til projektet. Vi spænder vidt: Det produkt, vi leverer, er summen af god projektudvikling, projektering og godt håndværk. Hvis man ikke får det gode håndværk med, får man ikke gode bygninger med energieffektive løsninger, understreger Bjørke. 1: I den nederste kælderetage skal Erik Haave montere afløbsrør fra omklædningsanlægget på etagen ovenover. 2 og 5: Asbjørn Teigen svejser kølerør på taget af etape 1. 3: Moderne bygninger kræver meget klassisk VVS-arbejde af Volker Langanke og kollegerne hos GK Rør. 4: Selvom det er en A-bygning, er sprinkleranlægget, som det plejer at være. Vi går bare efter tegningen, siger Jim Jørgensen

7 GK-PROJEKT A-BYGNING I LILLEHAMMER TEKST: HILDE KARI NYLUND TEMA NUL-ENERGI Sjovt med et stort projekt I det her område er der blevet bygget mange hytter. Det er fint nok, men det er trods alt ikke lige så sjovt som at arbejde på det her projekt, siger VVS-installatør Knut Bjerk. Mange definitioner på næsten nul-energi Fra 2020 skal alle nye bygninger i EU være næsten nul-energihuse (nzeb), og det ventes, at tilsvarende krav vil blive indført i Norge. Men nzeb-definitioner varierer utrolig meget. Med et bruttoareal på m 2 og m 2 opvarmet areal er Rosenlund Bydelssenter et af de største byggeprojekter i regionen i flere år. Her i afdelingen i Lillehammer er vi så privilegerede, at vi selv råder over kompetencer på alle områder, mener Bjerk. Vores egen stab er godt nok suppleret med fire mand, men det er kun af tidsmæssige hensyn. Tempoet er højt, så vi var nødt til at hyre folk til at arbejde på sprinkleranlægget for at blive færdige til tiden. Men nu har vi alt under kontrol, siger Bjerk. GK Rør har 16 mand i arbejde på byggeriet, deriblandt to VVS-installatører. Der er utroligt meget at holde styr på, når der skal ske så meget på så kort tid, understreger Bjerk. Bygningerne skal stå klar til februar næste år. Faglig bredde. GK s VVS-folk var i fuld gang på de fleste etager i den første bygning, da Inneklima var på besøg i marts. De var blandt andet i gang med at montere sprinkleranlæg, rør til køleanlæg og afløb i omklædningsanlægget. Der er meget at holde styr på i forhold til alt det, der skal på plads, forklarer Bjerk i underetagen, hvor vandledningerne skal lægges. Bygningen skal have et storkøkken i kantinen, så noget af afløbet skal til fedtudskillelse og noget skal til olieudskillelse på grund af parkeringen. Det bliver lidt som en restaurant og et bilværksted på én gang. Derfor får man prøvet det hele her det er rigtig godt for de folk, der ikke har arbejdet på så store byggerier før, understreger Bjerk. Hvad angår rørarbejdet er meget ved det gamle, men en del er helt nyt for mig. Varme og køling bliver lidt anderledes, end hvad jeg har prøvet før, så det bliver spændende, mener Bjerk. Vigtigt med oplæring. Det er ikke mindst positivt for de lærlinge, der arbejder på projektet, og den praktikant, der deltager på deltid. Det kræver en ekstra indsats af os, men på langt sigt er det vigtigt, at vi får uddannet dygtige VVS-folk. Det har vi brug for, understreger Bjerk. Selvom der af og til er brug for at hyre folk udefra, tror han, at det går ud over den faglige stolthed. De kommer, udfører en del af arbejdet og forsvinder. De er der ikke, når regningen skal gøres op. For os er det vigtigt at benytte lokale kræfter. Vi forsvinder ikke, og vi er nødt til at gøre et godt stykke arbejde, pointerer Bjerk. Målet er, at de unge drenge tager denne holdning til sig. De skal være med i hele processen, fra vi starter, til vi er færdige det er intentionen, fastslår Bjerk. Vigtigt med logistik. Første etape af byggeriet består af fem etager, som kun har udvendige trapper, og det gør logistikken ekstra vigtig. Så duer det ikke, at tyve mand skal drøne ned til første sal eller underetagen og hente stumper fire-fem gange om dagen. Det er spild af tid, siger Bjerk. Derfor har GK Rør etableret små værksteder på hver etage, og varerne bliver leveret direkte til den korrekte etage. Vi indgik en aftale med leverandørerne om dette, og det fungerer rigtig godt, siger Bjerk. De bestiller, så de har lidt at tage af, men de får nye varer stort set hver anden dag. Vi arbejder på akkord, så vi må gøre tingene så rationelt som overhovedet muligt. Når vi er så mange, kommer man nemt til at gå meget omkring, men det undgår vi med denne løsning. Det er alfa og omega at få logistikken til at fungere i et projekt som dette, fastslår Bjerk. Marius Løvlund er en af de tre lærlinge, som arbejder på Rosenlund-projektet. Logistikken kan være afgørende for at få et så stort projekt som dette til at give sorte tal på bundlinjen, siger VVS-installatør Knut Bjerk. To A-bygninger i Oppland NVE har indtil nu registreret to erhvervsbygninger med energimærke A i Oppland: En skole i Gausdal kommune og en forretningsbygning i Gran. (Tal indhentet den 11. marts.) EU-Kommissionen har overladt det til de enkelte medlemslande at definere, hvad nzeb skal være. Ti af de tilgængelige definitioner har vist sig at være bemærkelsesværdigt forskellige, både hvad angår indhold og ambitionsniveau, fastslår Jarek Kurnitski, som er medforfatter af marts-udgaven af Rehva Journal. Medlemslandene fik til opgave at udarbejde en detaljeret definition af nzeb, herunder også en indikator for primærenergi udtrykt i kwh/m 2 år. På trods af dette er det ikke alle definitioner, der er baseret på primærenergi. Primærenergiværdier mellem 20 og 200 gør det umuligt at sammenligne energieffektivitet på en meningsfuld måde, skriver Kurnitski, som er vicedirektør i den europæiske VVS-forening Rehva. (Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning). Halvering i Danmark. Sammen med kolleger i Rehva har Kurnitski grupperet definitionerne ud fra fem europæiske klimazoner. Danmark udmærker sig ved at have et højt ambitionsniveau: En energieffektivitet på 20 kwh/m 2 år for boliger og 25 kwh/m 2 år for erhvervsbygninger (udtrykt i primærenergi og med % vedvarende energi). Effektiviteten omfatter opvarmning, køling, ventilation, fjernvarme og, for erhvervsbygninger, lys. Sammenlignet med de eksisterende minimumkrav til energieffektivitet i erhvervsbygninger svarer det til en reduktion med en faktor 2, fastslår Kurnitski. Den tilsvarende faktor for Estland var 1,6, mens det ikke var muligt at beregne reduktionen for de øvrige lande. Medlemslandene har brug for mere vejledning i, hvordan de skal opstille ensartede og sammenlignelige nzeb-krav med ens ambitionsniveauer, konkluderer Kurnitski. Foreslår 70 % reduktion i Norge. På opdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har Rambøll foreslået en national definition af nzeb. De opsummerer den på følgende måde: Næsten nul-energihuse skal i Norge have et 70 % lavere energiforbrug end TEK10 (gældende bygningsreglementsniveau). Energiforbruget beregnes som den nettoenergi, der leveres til bygningen. Energivarer vægtes i henhold til klimapåvirkning eller grad af vedvarende energi. Forslaget indebærer et højt ambitionsniveau og er tilpasset nybyggeri, udtaler Rambøll til DiBk i forbindelse med udredningen. For kontorbygninger vil forslaget indebære et beregnet leveret nettoenergibehov i størrelsesordenen 30 kwh/m 2 år i Oslo-klima, mens hoteller og sygehuse skal bruge ca. 50 kwh/m 2 år. Det forudsætter, at al leveret og eksporteret energi er elektricitet med vægtningsfaktor 1. Rambølls udredning er en del af direktoratets arbejde med nye energiregler i den tekniske forordning. Fire ambitionsniveauer fra ZEB. Forskningscenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU i Trondheim har udarbejdet fire definitioner af nul-emissionsbygninger med forskellige ambitionsniveauer. Den mest ambitiøse indebærer, at bygningen kompenserer for energiforbrug til drift, energiforbrug til udstyr, bundet energi i materialer og energiforbrug til konstruktion og afhændelse. Den mindst ambitiøse indebærer, at der produceres vedvarende elektricitet svarende til den energi, der bruges til driften. Definitionerne tager udgangspunkt i en kontorbygning, hvor al leveret og al eksporteret energi er elektrisk. ZEB har foreslået fire forskellige definitioner af nul-energibygninger. Søjlen til venstre viser forskellige bidrag til emissioner, mens de fire øvrige viser, hvor meget vedvarende energi bygningen skal producere for at opfylde forskellige ambitionsniveauer. Kilde: ZEB/Tor Helge Dokka med flere, artikel præsenteret på Passivhus Norden

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9 GK-PROJEKT TEMA GK-PROJEKT RENOVERING TIL UG INDEKLIMAET PÅVIRKER FORDELE VED HØJHUSE i Grensesvingen 7. Side 18 præstationer i skolen. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INDEKLIMA /2014 For et bedre

Læs mere

INDEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Stejl kurve for GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INDEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Stejl kurve for GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BEDSTE BOLIGBYGGERI. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØJHUS I PLUS RENOVERET KONTORBYGNING I WIEN. Side 26 INDEKLIMA /2015

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere