Alt for talende ledere hæmmer effektivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt for talende ledere hæmmer effektivitet"

Transkript

1 #19 Online magasin 3. dec Årgang 23 Alt for talende ledere hæmmer effektivitet Alle kender situationen, hvor den store alvidende skrydende chef suger så meget energi ud af en forsamling ved sin megen tale, at ingen har hverken lyst eller mod til at kommentere den lange tale. Nu viser et studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University, at denne voldsomme verbale dominans også reducerer kommunikationen i gruppen, de præstationer, som burde ydes og beslutninger, som skal træffes. Læs side 3 Til indhold

2 Indhold 02 side Leder kan gøre alle andre tavse ved at tale for meget Fremtidens medarbejder er både nørd og teamplayer Målrettet arbejde med involverende kommunikation Ny bog om skjulte mønstre bag unikke præstationer Kort nyt Næste nummer Læringskunst - inspirerende undervisnings - og mødematerialer Alt til grafisk facilitering, mødelokaler, undervisningslokaler og konferencerum. Høj kvalitet, stort udvalg, hurtig levering, fordelagtige priser. Vælg mellem 1000 produkter på

3 Ledere i magtpositioner kan gøre alle andre tavse ved at tale for meget Studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University viser, at voldsom verbal dominans fra ledere reducerer kommunikation, præstationer og beslutninger side 03 Af Claus Hellmann LEDELSE - Alle kender situationen, hvor den store alvidende Bastian af en skrydende chef nærmest suger al energi ud af en forsamling ved sin megen tale. Så meget energi forsvinder, at ingen har hverken lyst eller mod til at kommentere den lange tale. Øjnene gnides og alle forlader lokalet. Nu viser et studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University, at denne voldsomme verbale dominans også reducerer kommunikationen i gruppen, og at det samme sker for de præstationer, som burde ydes og beslutninger, som skal træffes. Ifølge artiklen When Power Makes Others Speechless: The Negative Impact of Leader Power on Team Performance, som er trykt i Academy of Management journal, så er den skyldige i disse uheldige resultater den magtfulde leder, der taler mere end der lyttes til andres bidrag. Magten flyder her til den leder, der formelt besidder en lederrolle i et hierarki, og dette accepteres af undersåtterne. Forskerne gennemførte tre eksperimenter, der alle handlede om at træffe beslutninger. I det ene fik deltagerne tildelt forskellige roller, hvor de spillede en tur til toppen af Mt. Everest. Konkret skulle de beslutte, om de skulle begynde næste etape af turen til den næste lejr. I et andet eksperiment skulle gruppe beslutte i forhold til en mordsituation, hvor det bedste resultat fremkom gennem deling af alles viden. Endelig i det tredje skulle de vælge og anbefale en ny finansdirektør til den øverste chef. Også her ville den bedste løsning findes ved deling af viden. Magtfuld snak skader Resultatet af alle tre eksperimenter var, at når grupperne havde en leder med en formel titel, og som var blevet fortalt på forskellige måder, at han/hun nu befandt sig i en magtfuld position, så talte de mere, de skadede kommunikationen og beslutningerne blev dårlige. At de i disse rollespilssituationer var blevet sat op til at besidde mere magt, svarer i den virkelige verden til, for eksempel lige være blevet udnævnt til en højere stilling, have Fortsættes Til indhold

4 Fortsættelse side 04 opnået en stor bonus, eller netop fået afsluttet et succesfuldt projekt. Udpeget leder virker bedst Hvad ville der så være sket, hvis grupperne ikke havde haft en formel leder? Forskerne tog også dette emne op, og det viste sig, at der blev truffet bedre beslutninger uden formel ledelse. Men de bedste beslutninger blev truffet af de grupper, der havde en udpeget leder, der ikke var udsat for at blive sat op til at være i en magtfuld position. Endelig fandt forskerne også, at grupper, der har en leder, der tænker på sig selv som i en magtposition, beslutter bedre, når de også er bevidst om, hvor vigtigt det er at have deres medarbejdere med til at træffe beslutninger. Resultaterne fra undersøgelsen omsat i et enkelt godt råd til ledere må derfor være ikke at snakke så meget og huske at modtage bidrag fra de andre. Det gode råd til alle andre må være, at passe på med at tale ledere op til deres magtpositioner. Det kan vokse dem over hovedet. Kommunikationshus med mere Åbogade 40 ı DK 8200 Århus N ı telefon ı Til indhold

5 Fremtidens medarbejder er både nørd og teamplayer I disse år er der fokus på entreprenørskab og innovation i universitetsverdenen. EU har investeret 36 mio. i Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL), som skal fremme feltet på KU, DTU og CBS side 05 af Julie Ekner Koch, læringskonsulent, PLAY Digital INTERVIEW - Julie Ekner Koch har talt med Mikkel Trym, direktør i Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) om, hvordan virksomheder kan lære af universiteternes arbejde med at skabe innovation og entreprenørskab. I Norden har vi fokus på innovation og entreprenørskab som en generel kompetence, som er relevant for alle. Alle vidensarbejdere skal have et entreprenørielt mindset. Entreprenørskab handler ikke kun om at starte ny virksomhed, men om evnen til at kunne anvende sin faglighed til at skabe relevans og konkret værdi for andre. Universiteter har også indenfor entreprenørskabsfeltet været orienteret om at lære OM NOGET. I fremtiden bliver der mere behov for at kunne sætte det, du lærer, ind i en kontekst. Før har undervisningen været meget orienteret om know about og nu bliver fokus også know why, know how, og selvfølgelig også know who, for det her handler selvfølgelig også om at gå ud og skabe netværk, fortæller Mikkel Trym. En undersøgelse på tekniske uddannelser i Finland viser, at på tredjeåret af uddannelsen var halvdelen af uddannelsen allerede forældet (Tuula Terri, Aalto University). Fremtidens medarbejdere og kandidater kan altså ikke længere regne med, at indholdet i deres uddannelse alene gør dem attraktive. De er nødt til at lære og træne hvordan de anvender deres viden og sætter den i perspektiv til en global konkurrence og en hastig teknologisk udvikling. Fremtidens mindset Hvad er det så for et mindset, som fremtidens medarbejder skal have? Ifølge Mikkel Trym er faglig dybde fortsat meget vigtig, men fagligheden skal gøres stærkere og mere operationel gennem udvikling af en række personlige kompetencer og erfaringer. Kandidater skal udvikle handlekompetence: høj faglighed koblet med evnen til at tage styring og realisere ideer. En vigtig evne i forhold til at håndtere den uforudsigelighed, den globale konkurrence giver, er at kunne spotte ressourcer både i sig selv og andre. Mikkel Trym kalder fremtidens medarbejdere FLEXPERTS fleksible eksperter. Det er et tilsyneladende modsætnings- Fortsættes Til indhold

6 Fortsættelse side 06 forhold, som både universiteter og virksomheder er nødt til at fremme, hvis de vil have konkurrencedygtige medarbejdere. Spørgsmålet er, om en flexpert er en nørd eller en teamplayer? Vi har mange nørdede specialister, men de lykkes ikke i dag, før de forstår at de er nødt til at samarbejde med andre for at få det ud over rampen. Teknologien fejler ikke noget, men der skal mere til for at lykkes med at realisere et projekt i dag. Et eksempel kunne være tekniske specialister, som indser at de har brug for fx salgskompetencer. Mere samarbejde, mindre silo I den optik er entreprenørskab langt mere et mindset end dét at starte sin egen virksomhed, og det er et mindset, som i høj grad er nødvendigt indenfor virksomheden. Man kalder det også intrapreneurship. Den globale konkurrence gør, at virksomhederne har brug for medarbejdere, der kan løbe med bolden selv, engagere andre i deres ideer og sælge dem til ledelsen frem for at initiativerne primært kommer oppefra og ned. Der er også stort behov for, at medarbejdere bliver bedre til at dele viden og samarbejde på tværs af afdelinger og funktioner. På det felt kan virksomheder lære af universiteterne: Virksomheder er ofte som universiteterne - opdelt i afdelinger og fagligheder. Dog er der i universitetsverdenen en stærk kultur for at dele viden, fordi sådan skabes den bedste forskning. En virksomhed er derimod ofte i konkurrence, og der er nødt til at ske en ændring hen imod at se hvad samarbejde mellem afdelinger og fagligheder kan skabe. Ifølge Mikkel Trym skal der være en balance mellem to modstridende bevægelser, hvis man vil fremme innovation og entreprenørskab. Frihed og autonomi er vigtige for at fremme innovation, og det gør universitetsverdenen godt. Men entreprenørskab og implementering i praksis kræver en fælles mission og lederskab, og her markerer virksomheder sig ofte stærkt. Derfor kan universiteter og virksomheder lære meget af hinanden og ofte også få konkrete innovations- og entreprenørskabsprojekter til at lykkes i fællesskab. Et eksempel er studerende fra CBS, der i samarbejde med en professor fra DTU har udviklet og markedsført en ny betonteknologi, der optimerer byggeprocessen. I dag har den succesfulde virksomhed Abeo A/S adskillige internationale kunder og har opfundet flere patenterede konstruktionsløsninger. Mikkel Trym mener derfor, at fremtidens konkurrencedygtige løsninger skabes på tværs af organisationer, og til det formål skal vi som ledere og uddannelsesansvarlige udvikle dygtige specialister der kan kommunikere, samarbejde og skabe værdi i et samspil med andre fagområder. Hvis du vil vide mere om læring og kompetenceudvikling, så kontakt Julie Ekner Koch på på eller ring på Til indhold

7 Målrettet arbejde med involverende kommunikation Konsulenthuset Hartmanns kommer ind på en andenplads på listen over danmarks bedste arbejdspladser, og vinder Kommunikationsprisen 2013 som en anerkendelse af nytænkende arbejde med at sikre medarbejderinvolvering i alle dele af virksomhedens kommunikation side 07 Af David Erichsen ORGANISATION - Det er femte år, at Hartmanns deltager i Great Place to Work Institutes årlige undersøgelse af de 100 bedste arbejdspladser i Danmark. For konsulenthuset har det været en rejse, der har ført fra en plads som nr. 67 i 2009 til en placering i top 3 de seneste tre år og nu altså nummer to på listen. Den markante avancering skal ifølge adm. direktør i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, først og fremmest findes i Hartmanns målrettede arbejde med en involverende kommunikation. Jeg er umådelig stolt over, at vi modtager Kommunikationsprisen 2013 og samtidig er nr. 2 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Det er en kæmpe cadeau ikke bare til alle medarbejdere i Hartmanns, men også til alle vores kunder, kandidater og samarbejdspartnere, der hver dag er med til at udvikle os og gøre os endnu skarpere, udtaler Anne- Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns. Den involverende kommunikation spiller en central rolle i Hartmanns, hvor den sikrer følelsen af en flad struktur og accelerer innovationen. Samtidig faciliterer den en åben og dynamisk organisation med et minimum af mytedannelse, der sikrer indflydelse. Hvis det ikke er hørt, er det ikke kommunikeret I Hartmanns har hver enkelt medarbejder et stort medansvar for at udvikle organisationen. Derfor har konsulenthuset gennem de sidste fem år arbejdet målrettet med at skabe bevidste projekter og dialogrum, der kan danne ramme for udviklingen. Det gælder lige fra intranettet Kloge Åge, hvor ordet er frit, til et 10-turs klippekort til at fejle for at sikre handlekraftige og innovative medarbejdere. Det var en øjenåbner, da vi tilbage i 2009 blev kåret som nr. 67 på listen. Som ledelse syntes vi, at vi havde igangsat en række spændende tiltag, men vores placering vidnede om, at de ikke var nået ud til medarbejderne. Siden da har omdrejningspunktet derfor været, at hvis det ikke er hørt, så er det ikke kommunikeret, fortæller Anne-Mette Ravn. Se eksempler på involverende kommunikation i Hartmanns på næste side: Fortsættes Til indhold

8 Fortsættelse side 08 Fem eksempler på involverende kommunikation i Hartmanns Chef-over-cover-ugen: Blev etableret i 2010 og er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her tager samtlige strategiske ledere (inkl. den adm. dir.) ud på de enkelte lokationer og deltager i kontorets opgaver som praktikanter. Det giver bl.a. et bedre indblik i medarbejdernes hverdag, en ligeværdig kommunikation mellem strategiske ledere og medarbejdere og en mulighed for at få talt sammen på tværs af organisationen. Arbejdsglædegruppen: Hartmanns har ikke en traditionel HR-afdeling, men derimod en Arbejdsglædegruppe, der består af ni medarbejdere: tre direktionsmedlemmer, tre funktionsmedarbejdere og tre medarbejdervalgte repræsentanter. Gruppen fungerer som en dynamisk HR-afdeling, der udvikler aktiviteter og initiativer på HR-området. Den har f.eks. udviklet en buddyordning, en mentor-ordning og har afholdt kurser i at være en langtidsholdbar medarbejder. 10-turs klippekort til at lave fejl: Hartmanns har et mantra, der hedder, Hellere tage en dårlig beslutning end ikke at tage nogen beslutning. Klippekortet er et symbol på støtten til at prøve nyt og dermed fejle en gang imellem. På den måde fremelsker Hartmanns handlekraft, innovation og modet til at prøve nyt hos hver enkelt medarbejder. Medarbejderne på strategiske ledermøder: Til at understøttet ønsket om en flad struktur og en sig-det-kultur har Hartmanns i 2012 indført at invitere medarbejdere med på de månedlige strategiske ledermøder. To medarbejdere fra hver afdeling kommer hen over året på besøg, og her bidrager de med input og idéer. Ledelsen i åbne kontorlandskaber: Alle ledere i Hartmanns sidder sammen med medarbejderne i åbne kontorlandskaber og har ikke egne kontorer. Det gælder også den administrerende direktør. Det åbner op for den uformelle dialog mellem ledelsen og medarbejderne. Hartmanns primære aktiviteter: vikarassistance, rekruttering, rådgivning og Newplacement. Se mere på Til indhold

9 Ny bog om de skjulte mønstre bag unikke præstationer Opmærksomhed er en undervurderet mental egenskab. Vi bruger den hele tiden, og vi har vænnet os til, at vi helt automatisk vender vores opmærksomhed mod det, vi er interesserede i side 09 Af David Erichsen OMTALE Fokus hvad er de skjulte mønstre bag unikke præstationer er en ny bog af Daniel Goleman, forfatter til blandt andet følelsernes intelligens. En af pointerne i bogen er, at hvis vi ikke længere er i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske pog mister den dybe engegament i verden omkring os. Men opmærksomhed er ikke bare tilfældig. Det er et meget stærkt og vigtigt grundlag for vores koncentration og vores læring. Opmærksomheden er afgørende for, at vi kan mærke vores egne følelser, at vi kan håndtere vores følelsesmæssige reaktioner, at vi kan fornemme andres følelser og aflæse deres intentioner og utallige andre grundlæggende funktioner. Er vi ikke i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske og mister det dybe engagement i verden omkring os. Goleman kalder fokus for selvreflekterende opmærksomhed det at vi er i stand til at være bevidste om vores mentale tilstand. Vi kan optræne denne egenskab, og vi bør gøre det, for den er afgørende for vores succes i alle livets gøremål. Denne bog giver grundviden og masser af inspiration til at finde og træne opmærksomheden, så vi igen bliver i stand til at fokusere på det, der er vigtigt for os. Daniel Goleman, internationalt anerkendt psykolog, er ophavsmand til begrebet følelsernes intelligens og forfatter til mere end ti bøger. Han har i sit mangeårige virke som journalist på The New York Times skrevet om hjernen, om intelligens og om vores adfærd. Daniel Goleman bor i Massachusetts, men holder foredrag over hele verden for eksperter, erhvervsfolk og studerende. Fokus er oversat efter Focus The Hidden Driver of Excellence. Udkom november 2013 på Gyldendal Business. 288 sider, pris: 350,- Til indhold

10 KORT NYT side 10 Julefrokosten er adskaffet som arbejdsskade Dansk Erhverv roser beskæftigelsesministeren for at ville ændre lovgivningen, så skader opstået under julefrokosten på arbejdspladsen ikke længere er arbejdsskader. Mette Frederiksen mener ikke, det er rimeligt, at en skade opstået ved firmajulefrokosten kan betegnes som en arbejdsskade. Derfor vil hun nu ændre loven, og det finder hun opbakning til hos Dansk Erhverv. Selvom det er arbejdsgiveren, der har inviteret og måske også finansieret arrangementet, så udgør det sociale element langt størstedelen af julefrokosten, og det er jo ikke ligefrem en kerneopgave, man er ved at løse for virksomheden, når man vælter på dansegulvet i en brandert og brækker kravebenet, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv, Rikke B. Ørum. Hvis årsagen til skader under julefrokosten er, at man har indtaget for store mængder alkohol, så synes vi kun, det er rimeligt, at man som medarbejder har et eget ansvar for, hvad man foretager sig, siger hun. kreativ pr gennemtænkt kommunikation Til indhold

11 Næste nummer: 17. december 2013 Kolofon Udgivere: Torben Kirkegaard, telefon David Erichsen, telefon Redaktion: David Erichsen, (ansvh.), Indhold leveres af freelancere. Få adgang til tidligere udgaver af på Annoncer: Se mere på eller kontakt Torben Kirkegaard, Kommentarer og forslag: Forslag til emner eller kommentarer til artikler modtages gerne. Kontakt David Erichsen på Gengivelse, kopiering eller videresendelse kun efter aftale med udgiverne. ISSN LÆS I NÆSTE NUMMER: Hæng dit sind til tørre Det er ikke mange årtier siden, at adgangen til information var en sand guldåre en sjælden og meget værdifuld ressource. I dag er det anderledes. Teknologi har gjort mængden af informationer så voldsom, at vi slet ikke er i stand til at absorbere den. Det er derfor på tide at hænge vores sind lidt til tørre opfordrer iværksætter og ledelsesekspert Jonathan Løw, der selv har oplevet bagsiden af medaljen. Læs mere i næste nummer. Abonnement Abonnement på kan bestilles på Et helårsabonnement, som er cirka 20 udgivelser, koster kr ekskl. moms. Halvårsabonnement koster kr ekskl. moms. Ét abonnement omfatter alle i samme organisation eller virksomhed. Til indhold

hartmanns academy sharing knowledge

hartmanns academy sharing knowledge hartmanns academy sharing knowledge moderne ledelse og HR 2013 Unboss - ledelse uden magt torsdag den 14. marts kl. 12-16 Det ny teater, København Onsdag den 20. MARTS KL. 12-16 Horsens Ny Teater, horsens

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team Forestil dig en dag med dine kollegaer, hvor I for alvor får kontakt til den by I bor i og gør en forskel. Nu er det slut med at sidde I kantinen og blot

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14 Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 De største ledelsesudfordringer i 2014/15? Ledelse af de unge, Tiltrækning og ledelse af talent, CSR (Social

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1 Handlekraft & Ledelse Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Til daglig: Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea, DR,

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Min passion for ledelse Alfred - ledelse

Min passion for ledelse Alfred - ledelse Min passion for ledelse Alfred - ledelse Ledelse i praksis Vækst via ledelse Køge den 19. november 2013 Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Program Hvorfor har vi behov for

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK

CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK Cranet konferencen 8. september 2015 CRANET projektet: Talentudvikling og fremtiden for HRM i DK - fortsat fokus på HRM s og HR-specialisters unikke bidrag Frans Bévort, PhD., assistant professor, CBS

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Iværksætning iværksat

Iværksætning iværksat Iværksætning iværksat Tekst: Freja Eriksen, BA i retorik og ansat i iværksættervirksomhed Efter en aften fuld af innovation, inkubator og start-up spirit burde man måske være bedøvet af buzzwords. Jeg

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere