Alt for talende ledere hæmmer effektivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt for talende ledere hæmmer effektivitet"

Transkript

1 #19 Online magasin 3. dec Årgang 23 Alt for talende ledere hæmmer effektivitet Alle kender situationen, hvor den store alvidende skrydende chef suger så meget energi ud af en forsamling ved sin megen tale, at ingen har hverken lyst eller mod til at kommentere den lange tale. Nu viser et studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University, at denne voldsomme verbale dominans også reducerer kommunikationen i gruppen, de præstationer, som burde ydes og beslutninger, som skal træffes. Læs side 3 Til indhold

2 Indhold 02 side Leder kan gøre alle andre tavse ved at tale for meget Fremtidens medarbejder er både nørd og teamplayer Målrettet arbejde med involverende kommunikation Ny bog om skjulte mønstre bag unikke præstationer Kort nyt Næste nummer Læringskunst - inspirerende undervisnings - og mødematerialer Alt til grafisk facilitering, mødelokaler, undervisningslokaler og konferencerum. Høj kvalitet, stort udvalg, hurtig levering, fordelagtige priser. Vælg mellem 1000 produkter på

3 Ledere i magtpositioner kan gøre alle andre tavse ved at tale for meget Studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University viser, at voldsom verbal dominans fra ledere reducerer kommunikation, præstationer og beslutninger side 03 Af Claus Hellmann LEDELSE - Alle kender situationen, hvor den store alvidende Bastian af en skrydende chef nærmest suger al energi ud af en forsamling ved sin megen tale. Så meget energi forsvinder, at ingen har hverken lyst eller mod til at kommentere den lange tale. Øjnene gnides og alle forlader lokalet. Nu viser et studie fra University of Michigan, Harvard Business School og Duke University, at denne voldsomme verbale dominans også reducerer kommunikationen i gruppen, og at det samme sker for de præstationer, som burde ydes og beslutninger, som skal træffes. Ifølge artiklen When Power Makes Others Speechless: The Negative Impact of Leader Power on Team Performance, som er trykt i Academy of Management journal, så er den skyldige i disse uheldige resultater den magtfulde leder, der taler mere end der lyttes til andres bidrag. Magten flyder her til den leder, der formelt besidder en lederrolle i et hierarki, og dette accepteres af undersåtterne. Forskerne gennemførte tre eksperimenter, der alle handlede om at træffe beslutninger. I det ene fik deltagerne tildelt forskellige roller, hvor de spillede en tur til toppen af Mt. Everest. Konkret skulle de beslutte, om de skulle begynde næste etape af turen til den næste lejr. I et andet eksperiment skulle gruppe beslutte i forhold til en mordsituation, hvor det bedste resultat fremkom gennem deling af alles viden. Endelig i det tredje skulle de vælge og anbefale en ny finansdirektør til den øverste chef. Også her ville den bedste løsning findes ved deling af viden. Magtfuld snak skader Resultatet af alle tre eksperimenter var, at når grupperne havde en leder med en formel titel, og som var blevet fortalt på forskellige måder, at han/hun nu befandt sig i en magtfuld position, så talte de mere, de skadede kommunikationen og beslutningerne blev dårlige. At de i disse rollespilssituationer var blevet sat op til at besidde mere magt, svarer i den virkelige verden til, for eksempel lige være blevet udnævnt til en højere stilling, have Fortsættes Til indhold

4 Fortsættelse side 04 opnået en stor bonus, eller netop fået afsluttet et succesfuldt projekt. Udpeget leder virker bedst Hvad ville der så være sket, hvis grupperne ikke havde haft en formel leder? Forskerne tog også dette emne op, og det viste sig, at der blev truffet bedre beslutninger uden formel ledelse. Men de bedste beslutninger blev truffet af de grupper, der havde en udpeget leder, der ikke var udsat for at blive sat op til at være i en magtfuld position. Endelig fandt forskerne også, at grupper, der har en leder, der tænker på sig selv som i en magtposition, beslutter bedre, når de også er bevidst om, hvor vigtigt det er at have deres medarbejdere med til at træffe beslutninger. Resultaterne fra undersøgelsen omsat i et enkelt godt råd til ledere må derfor være ikke at snakke så meget og huske at modtage bidrag fra de andre. Det gode råd til alle andre må være, at passe på med at tale ledere op til deres magtpositioner. Det kan vokse dem over hovedet. Kommunikationshus med mere Åbogade 40 ı DK 8200 Århus N ı telefon ı Til indhold

5 Fremtidens medarbejder er både nørd og teamplayer I disse år er der fokus på entreprenørskab og innovation i universitetsverdenen. EU har investeret 36 mio. i Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL), som skal fremme feltet på KU, DTU og CBS side 05 af Julie Ekner Koch, læringskonsulent, PLAY Digital INTERVIEW - Julie Ekner Koch har talt med Mikkel Trym, direktør i Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) om, hvordan virksomheder kan lære af universiteternes arbejde med at skabe innovation og entreprenørskab. I Norden har vi fokus på innovation og entreprenørskab som en generel kompetence, som er relevant for alle. Alle vidensarbejdere skal have et entreprenørielt mindset. Entreprenørskab handler ikke kun om at starte ny virksomhed, men om evnen til at kunne anvende sin faglighed til at skabe relevans og konkret værdi for andre. Universiteter har også indenfor entreprenørskabsfeltet været orienteret om at lære OM NOGET. I fremtiden bliver der mere behov for at kunne sætte det, du lærer, ind i en kontekst. Før har undervisningen været meget orienteret om know about og nu bliver fokus også know why, know how, og selvfølgelig også know who, for det her handler selvfølgelig også om at gå ud og skabe netværk, fortæller Mikkel Trym. En undersøgelse på tekniske uddannelser i Finland viser, at på tredjeåret af uddannelsen var halvdelen af uddannelsen allerede forældet (Tuula Terri, Aalto University). Fremtidens medarbejdere og kandidater kan altså ikke længere regne med, at indholdet i deres uddannelse alene gør dem attraktive. De er nødt til at lære og træne hvordan de anvender deres viden og sætter den i perspektiv til en global konkurrence og en hastig teknologisk udvikling. Fremtidens mindset Hvad er det så for et mindset, som fremtidens medarbejder skal have? Ifølge Mikkel Trym er faglig dybde fortsat meget vigtig, men fagligheden skal gøres stærkere og mere operationel gennem udvikling af en række personlige kompetencer og erfaringer. Kandidater skal udvikle handlekompetence: høj faglighed koblet med evnen til at tage styring og realisere ideer. En vigtig evne i forhold til at håndtere den uforudsigelighed, den globale konkurrence giver, er at kunne spotte ressourcer både i sig selv og andre. Mikkel Trym kalder fremtidens medarbejdere FLEXPERTS fleksible eksperter. Det er et tilsyneladende modsætnings- Fortsættes Til indhold

6 Fortsættelse side 06 forhold, som både universiteter og virksomheder er nødt til at fremme, hvis de vil have konkurrencedygtige medarbejdere. Spørgsmålet er, om en flexpert er en nørd eller en teamplayer? Vi har mange nørdede specialister, men de lykkes ikke i dag, før de forstår at de er nødt til at samarbejde med andre for at få det ud over rampen. Teknologien fejler ikke noget, men der skal mere til for at lykkes med at realisere et projekt i dag. Et eksempel kunne være tekniske specialister, som indser at de har brug for fx salgskompetencer. Mere samarbejde, mindre silo I den optik er entreprenørskab langt mere et mindset end dét at starte sin egen virksomhed, og det er et mindset, som i høj grad er nødvendigt indenfor virksomheden. Man kalder det også intrapreneurship. Den globale konkurrence gør, at virksomhederne har brug for medarbejdere, der kan løbe med bolden selv, engagere andre i deres ideer og sælge dem til ledelsen frem for at initiativerne primært kommer oppefra og ned. Der er også stort behov for, at medarbejdere bliver bedre til at dele viden og samarbejde på tværs af afdelinger og funktioner. På det felt kan virksomheder lære af universiteterne: Virksomheder er ofte som universiteterne - opdelt i afdelinger og fagligheder. Dog er der i universitetsverdenen en stærk kultur for at dele viden, fordi sådan skabes den bedste forskning. En virksomhed er derimod ofte i konkurrence, og der er nødt til at ske en ændring hen imod at se hvad samarbejde mellem afdelinger og fagligheder kan skabe. Ifølge Mikkel Trym skal der være en balance mellem to modstridende bevægelser, hvis man vil fremme innovation og entreprenørskab. Frihed og autonomi er vigtige for at fremme innovation, og det gør universitetsverdenen godt. Men entreprenørskab og implementering i praksis kræver en fælles mission og lederskab, og her markerer virksomheder sig ofte stærkt. Derfor kan universiteter og virksomheder lære meget af hinanden og ofte også få konkrete innovations- og entreprenørskabsprojekter til at lykkes i fællesskab. Et eksempel er studerende fra CBS, der i samarbejde med en professor fra DTU har udviklet og markedsført en ny betonteknologi, der optimerer byggeprocessen. I dag har den succesfulde virksomhed Abeo A/S adskillige internationale kunder og har opfundet flere patenterede konstruktionsløsninger. Mikkel Trym mener derfor, at fremtidens konkurrencedygtige løsninger skabes på tværs af organisationer, og til det formål skal vi som ledere og uddannelsesansvarlige udvikle dygtige specialister der kan kommunikere, samarbejde og skabe værdi i et samspil med andre fagområder. Hvis du vil vide mere om læring og kompetenceudvikling, så kontakt Julie Ekner Koch på på eller ring på Til indhold

7 Målrettet arbejde med involverende kommunikation Konsulenthuset Hartmanns kommer ind på en andenplads på listen over danmarks bedste arbejdspladser, og vinder Kommunikationsprisen 2013 som en anerkendelse af nytænkende arbejde med at sikre medarbejderinvolvering i alle dele af virksomhedens kommunikation side 07 Af David Erichsen ORGANISATION - Det er femte år, at Hartmanns deltager i Great Place to Work Institutes årlige undersøgelse af de 100 bedste arbejdspladser i Danmark. For konsulenthuset har det været en rejse, der har ført fra en plads som nr. 67 i 2009 til en placering i top 3 de seneste tre år og nu altså nummer to på listen. Den markante avancering skal ifølge adm. direktør i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, først og fremmest findes i Hartmanns målrettede arbejde med en involverende kommunikation. Jeg er umådelig stolt over, at vi modtager Kommunikationsprisen 2013 og samtidig er nr. 2 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Det er en kæmpe cadeau ikke bare til alle medarbejdere i Hartmanns, men også til alle vores kunder, kandidater og samarbejdspartnere, der hver dag er med til at udvikle os og gøre os endnu skarpere, udtaler Anne- Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns. Den involverende kommunikation spiller en central rolle i Hartmanns, hvor den sikrer følelsen af en flad struktur og accelerer innovationen. Samtidig faciliterer den en åben og dynamisk organisation med et minimum af mytedannelse, der sikrer indflydelse. Hvis det ikke er hørt, er det ikke kommunikeret I Hartmanns har hver enkelt medarbejder et stort medansvar for at udvikle organisationen. Derfor har konsulenthuset gennem de sidste fem år arbejdet målrettet med at skabe bevidste projekter og dialogrum, der kan danne ramme for udviklingen. Det gælder lige fra intranettet Kloge Åge, hvor ordet er frit, til et 10-turs klippekort til at fejle for at sikre handlekraftige og innovative medarbejdere. Det var en øjenåbner, da vi tilbage i 2009 blev kåret som nr. 67 på listen. Som ledelse syntes vi, at vi havde igangsat en række spændende tiltag, men vores placering vidnede om, at de ikke var nået ud til medarbejderne. Siden da har omdrejningspunktet derfor været, at hvis det ikke er hørt, så er det ikke kommunikeret, fortæller Anne-Mette Ravn. Se eksempler på involverende kommunikation i Hartmanns på næste side: Fortsættes Til indhold

8 Fortsættelse side 08 Fem eksempler på involverende kommunikation i Hartmanns Chef-over-cover-ugen: Blev etableret i 2010 og er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her tager samtlige strategiske ledere (inkl. den adm. dir.) ud på de enkelte lokationer og deltager i kontorets opgaver som praktikanter. Det giver bl.a. et bedre indblik i medarbejdernes hverdag, en ligeværdig kommunikation mellem strategiske ledere og medarbejdere og en mulighed for at få talt sammen på tværs af organisationen. Arbejdsglædegruppen: Hartmanns har ikke en traditionel HR-afdeling, men derimod en Arbejdsglædegruppe, der består af ni medarbejdere: tre direktionsmedlemmer, tre funktionsmedarbejdere og tre medarbejdervalgte repræsentanter. Gruppen fungerer som en dynamisk HR-afdeling, der udvikler aktiviteter og initiativer på HR-området. Den har f.eks. udviklet en buddyordning, en mentor-ordning og har afholdt kurser i at være en langtidsholdbar medarbejder. 10-turs klippekort til at lave fejl: Hartmanns har et mantra, der hedder, Hellere tage en dårlig beslutning end ikke at tage nogen beslutning. Klippekortet er et symbol på støtten til at prøve nyt og dermed fejle en gang imellem. På den måde fremelsker Hartmanns handlekraft, innovation og modet til at prøve nyt hos hver enkelt medarbejder. Medarbejderne på strategiske ledermøder: Til at understøttet ønsket om en flad struktur og en sig-det-kultur har Hartmanns i 2012 indført at invitere medarbejdere med på de månedlige strategiske ledermøder. To medarbejdere fra hver afdeling kommer hen over året på besøg, og her bidrager de med input og idéer. Ledelsen i åbne kontorlandskaber: Alle ledere i Hartmanns sidder sammen med medarbejderne i åbne kontorlandskaber og har ikke egne kontorer. Det gælder også den administrerende direktør. Det åbner op for den uformelle dialog mellem ledelsen og medarbejderne. Hartmanns primære aktiviteter: vikarassistance, rekruttering, rådgivning og Newplacement. Se mere på Til indhold

9 Ny bog om de skjulte mønstre bag unikke præstationer Opmærksomhed er en undervurderet mental egenskab. Vi bruger den hele tiden, og vi har vænnet os til, at vi helt automatisk vender vores opmærksomhed mod det, vi er interesserede i side 09 Af David Erichsen OMTALE Fokus hvad er de skjulte mønstre bag unikke præstationer er en ny bog af Daniel Goleman, forfatter til blandt andet følelsernes intelligens. En af pointerne i bogen er, at hvis vi ikke længere er i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske pog mister den dybe engegament i verden omkring os. Men opmærksomhed er ikke bare tilfældig. Det er et meget stærkt og vigtigt grundlag for vores koncentration og vores læring. Opmærksomheden er afgørende for, at vi kan mærke vores egne følelser, at vi kan håndtere vores følelsesmæssige reaktioner, at vi kan fornemme andres følelser og aflæse deres intentioner og utallige andre grundlæggende funktioner. Er vi ikke i stand til at holde fokus, bliver vi overfladiske og mister det dybe engagement i verden omkring os. Goleman kalder fokus for selvreflekterende opmærksomhed det at vi er i stand til at være bevidste om vores mentale tilstand. Vi kan optræne denne egenskab, og vi bør gøre det, for den er afgørende for vores succes i alle livets gøremål. Denne bog giver grundviden og masser af inspiration til at finde og træne opmærksomheden, så vi igen bliver i stand til at fokusere på det, der er vigtigt for os. Daniel Goleman, internationalt anerkendt psykolog, er ophavsmand til begrebet følelsernes intelligens og forfatter til mere end ti bøger. Han har i sit mangeårige virke som journalist på The New York Times skrevet om hjernen, om intelligens og om vores adfærd. Daniel Goleman bor i Massachusetts, men holder foredrag over hele verden for eksperter, erhvervsfolk og studerende. Fokus er oversat efter Focus The Hidden Driver of Excellence. Udkom november 2013 på Gyldendal Business. 288 sider, pris: 350,- Til indhold

10 KORT NYT side 10 Julefrokosten er adskaffet som arbejdsskade Dansk Erhverv roser beskæftigelsesministeren for at ville ændre lovgivningen, så skader opstået under julefrokosten på arbejdspladsen ikke længere er arbejdsskader. Mette Frederiksen mener ikke, det er rimeligt, at en skade opstået ved firmajulefrokosten kan betegnes som en arbejdsskade. Derfor vil hun nu ændre loven, og det finder hun opbakning til hos Dansk Erhverv. Selvom det er arbejdsgiveren, der har inviteret og måske også finansieret arrangementet, så udgør det sociale element langt størstedelen af julefrokosten, og det er jo ikke ligefrem en kerneopgave, man er ved at løse for virksomheden, når man vælter på dansegulvet i en brandert og brækker kravebenet, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv, Rikke B. Ørum. Hvis årsagen til skader under julefrokosten er, at man har indtaget for store mængder alkohol, så synes vi kun, det er rimeligt, at man som medarbejder har et eget ansvar for, hvad man foretager sig, siger hun. kreativ pr gennemtænkt kommunikation Til indhold

11 Næste nummer: 17. december 2013 Kolofon Udgivere: Torben Kirkegaard, telefon David Erichsen, telefon Redaktion: David Erichsen, (ansvh.), Indhold leveres af freelancere. Få adgang til tidligere udgaver af på Annoncer: Se mere på eller kontakt Torben Kirkegaard, Kommentarer og forslag: Forslag til emner eller kommentarer til artikler modtages gerne. Kontakt David Erichsen på Gengivelse, kopiering eller videresendelse kun efter aftale med udgiverne. ISSN LÆS I NÆSTE NUMMER: Hæng dit sind til tørre Det er ikke mange årtier siden, at adgangen til information var en sand guldåre en sjælden og meget værdifuld ressource. I dag er det anderledes. Teknologi har gjort mængden af informationer så voldsom, at vi slet ikke er i stand til at absorbere den. Det er derfor på tide at hænge vores sind lidt til tørre opfordrer iværksætter og ledelsesekspert Jonathan Løw, der selv har oplevet bagsiden af medaljen. Læs mere i næste nummer. Abonnement Abonnement på kan bestilles på Et helårsabonnement, som er cirka 20 udgivelser, koster kr ekskl. moms. Halvårsabonnement koster kr ekskl. moms. Ét abonnement omfatter alle i samme organisation eller virksomhed. Til indhold

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Gennembrud for M-læring

Gennembrud for M-læring Gratis prøvenummer 2011 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Gratis prøve nummer Ledelse gennem økonomisk styring virker måske FOKUS: Når kommuner og andre offentlige institutioner

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Martsnummeret af Nyhedsbrev om ledelse kommer sammen med foråret. Det vil du bl.a. kunne mærke på de mange spændende

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere