Din brugermanual SAMSUNG B1445

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se "Installation af vaskemaskinen" på side 2) samt lokale sikkerhedsforeskrifter. Al emballage og fragtbolte skal fjernes, før apparatet anvendes. Apparatet kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se "Fjernelse af fragtbolte" på side 3. Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre et helt forløb uden tøj. Se "Vask første gang" på side 8. Sikkerhedsanvisninger Før du rengør eller vedligeholder apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller indstille tænd/sluk-knappen i slukket position. Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme. Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet. Tag altid stikket fra apparatet efter brug, og sluk for vandet. Før du åbner lugen til apparatet, skal du kontrollere, at vandet er løbet ud. Åbn ikke lugen, hvis du stadig kan se vand. Kæledyr og små børn kan kravle ind i apparatet. Undersøg apparatet før brug hver gang. Glaslugen bliver meget varm under vask. Hold børn væk fra apparatet, når det er i brug. Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikke-kvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og/eller gøre mere omfattende reparationer af apparatet nødvendige. Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Dette apparat må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele. GEM DISSE ANVISNINGER Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger indvendig forside Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Oversigt over vaskemaskinen Valg af placering Tilpasning af justeringsfødderne Fjernelse af fragtboltene Tilslutning af vandtilførselsslangen (tilbehør) Tilslutning af vandtilførselsslangen Placering af afledningsslangen Tilslutning af maskinen Vask af en mængde vasketøj Oversigt over betjeningspanelet Vask for første gang Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic" Manuel vask af tøj Brug af forsinket start Gode råd og tip om vask Vedligeholdelse af vaskemaskinen Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde Reparation af en frossen vaskemaskine Rengøring af de udvendige dele Rengøring af sæbeskuffen og fordybning Rengøring af filteret Rengøring af vandslangens trådfilter Fejlfinding Problemer og løsninger Om fejlmeddelelser Programoversigt Appendiks Oversigt over stoffer og behandlingen af dem Advarsler i forbindelse med elektricitet Beskyttelse af miljøet Erklæring om overensstemmelse Specifikationer SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 1 Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, at den ikke er blevet beskadiget under fragten. Kontroller også, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under fragten, eller hvis du ikke har alle delene, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler. Oversigt over vaskemaskinen Låg Sæbeskuffe Betjenings panel Luge Aflednings slange Stik Dæksel til nederste del Justerbare fødder Filter Nødafledningsslange Filterdæksel Tilførselsslange for koldt vand Skruenøgle Aflednings slange * (Tilbehør) Tilførsels slange for varmt vand Slangeholder Dæksler til bolthuller 2 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Installation af vaskemaskinen Valg af placering Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber: En hård, plan overflade (hvis overfladen er ujævn, kan du se "Tilpasning af justeringsfødderne" nedenfor) Væk fra direkte sollys. Tilstrækkelig udluftning Rumtemperatur, der ikke falder under 0 C Væk fra varmekilder, som f.eks. kul eller gas Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen. Ventilationshuller må ikke spærres af tæpper, når vaskemaskinen installeres på gulv med gulvtæppe. Tilpasning af justeringsfødderne Hvis gulvet er ujævnt, skal fødderne tilpasses (læg ikke træklodser eller andre genstande under fødderne): 1.

3 Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, indtil den er i den ønskede højde. 2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med den medfølgende skruenøgle. Anbring vaskemaskinen på en robust, flad overflade. Hvis vaskemaskinen anbringes på en ujævn eller skrøbelig overflade, opstår der støj eller vibrationer. (Kun 1 grads vinkel er tilladt). Fjernelse af fragtboltene Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de fem fragtbolte på bagsiden af enheden. Sådan fjernes fragtboltene: Løsn alle boltene med den medfølgende skruenøgle, før du fjerner dem. 2. Tag fat i bolthovedet, og træk den gennem den brede del af hullet. Gentag fremgangsmåden for alle boltene. 3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler. 4. Behold fragtboltene til fremtidig brug. Tilslutning af vandtilførselsslangen (tilbehør) 1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen. c 4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Træk del (c) af vandtilførselsslangen. Når du løsner del (c), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd. 5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind med uret. 2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker type "+". Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (b) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm. 3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast. Drej derefter del (b) i pilens retning, og sæt (a) og (b) sammen. a b Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist. BEMÆRK Hvis vandet lækker fra slangen, når tilslutningen er fuldført, skal du gentage samme trin. Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 3 Installation af vaskemaskinen Tilslutning af vandtilførselsslangen Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker at flytte vandhanen, skal du skifte slangen ud med en længere slange, der kan tåle højt tryk. Sådan tilsluttes vandtilførselsslangen: 1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldtvandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden. 2. Tilslut den anden ende af slangen til koldtvandstilførsel til vaskens koldtvandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget. Alternativ: 1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmtvandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden. 2. Tilslut den anden ende af slangen til varmtvandstilførsel til vaskens varmtvandshane, og stram den med hånden. 3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand. Bemærk: Apparatet skal tilsluttes til vandet med et nyt slangesæt, og gamle slangesæt må ikke bruges. Placering af afledningsslangen Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder: Over kanten på en vask Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug den medfølgende plastikslangeholder for at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig. I en vasks afløbsrør Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden. I et afløbsrør Samsung anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm. 4 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Installation af vaskemaskinen Tilslutning af maskinen For europæiske brugere. Du behøver IKKE jordforbinde vaskemaskinens stik. For amerikanske brugere. Du SKAL jordforbinde vaskemaskinens stik. Rådfør dig med en autoriseret elektriker, før maskinen t programmet "Drain" (Afledning) eller "Spin" (Centrifugering) køres. 6 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Vask af en mængde vasketøj 6. Knappen Delay Start (Forsinket start) viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. 7. Knappen Half Load (Halv mængde) Tryk på knappen, hvis du ønsker en vask med en halv mængde tøj (omkring 1~4kg). Denne funktion sparer vasketid og energi. 8. Knappen Child Lock (Børnesikring) Tryk på knappen Delay Start (Forsinket start) og Half Load (Halv mængde) samtidig i 2~3 sekunder for at undgå, at et barn bruger vaskemaskinen forkert. Når "Child Lock" (Børnesikring) er aktiveret, er det ikke muligt at bruge andre knapper. Hvis du vil annullere "Child Lock" (Børnesikring), skal du trykke på knapperne for "Child Lock" (Børnesikring) samtidig i 2~3 sekunder. 9. Drejeknap til fast program Drej på drejeknappen for at vælge et af de 14 tilgængelige vaskeprogrammer. Cotton (Bomuld), Coloureds (Kulørt), Synthetics (Syntetisk), Delicates (Sarte stoffer), Wool (Uld), Hand wash (Håndvask), Quick (Kvikvask), Rinse+Spin (Skyl+Centrifugering), Spin (Centrifugering), Drain (Afledning), Baby Program (Babyprogram) ( Stains (Pletter), Delicates (Sarte stoffer), Coloreds (Kulørt), Cotton (Bomuld)) Knappen Start/Pause (Start/Pause) Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem. Tænd/sluk-knap Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes den automatisk. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 7 Vask af en mængde vasketøj Vask for første gang Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj.

4 Sådan gør du: 1. Tryk på tænd/sluk-knappen. 2. Hæld en smule vaskemiddel i rummet i sæbeskuffen. 3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen. 4. Tryk på knappen Temperature (Temperatur) flere gange, indtil der vises 40 C. 5. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause). Det vil fjerne eventuel vand, der er tilbage i maskinen efter producentens testkørsel. Dispenser Dispenser Dispenser : Vaskemiddel til forvask eller stivelse. : Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningmiddel, afblegning og pletfjernemiddel. : Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant af indhak "A") Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen 1. Træk sæbeskuffen ud. 2. Fyld vaskemiddel i rummet. 3. Fyld skyllemiddel i rummet (hvis du ønsker det). 4. Fyld vaskemiddel til forvask i rummet (hvis du ønsker det). Advarsel : Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med en smule vand før det hældes i dispenseren (forhindrer overløbet i at blive blokeret). 8 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Vask af en mængde vasketøj Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic" Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Logic". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed. Sådan vasker du tøj med brug af "Fuzzy Logic"-programmer: 1. Tænd for vandhanen ved vasken. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen. 3. Åbn lugen. 4. Luk lugen. 6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum. Bemærk: Forvask er kun muligt under programmerne Duvet (Dun), Bedding (Sengetøj), Towel (Håndklæde), Curtain (Gardin), Cotton (Bomuld), Coloureds (Kulørt), Synthetics (Syntetisk) og Delicates (Sarte stoffer). Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset. 7. Drej på drejeknappen for "Fuzzy Control" for at vælge det ønskede program for typen af tøj - Cotton (Bomuld), Coloureds (Kulørt), Synthetics (Syntetisk), Delicates (Sarte stoffer), Wool (Uld), Hand wash (Håndvask), Quick (Kvikvask), Rinse+Spin (Skyl+Centrifugering), Spin (Centrifugering), Drain (Afledning), Baby Program (Babyprogram) (Stains (Pletter), Delicates (Sarte stoffer), Coloureds (Kulørt), Cotton (Bomuld)) Du kan se indikatorerne lyse op på betjeningspanelet. 8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skylletider, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper. 9. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause) på drejeknappen "Fuzzy Control", og vasken går i gang. Åbn lugen. vandet. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen. 3. Åbn lugen. 4. Luk lugen. 6. maksimale antal skylninger er fem. Vaskens varighed forlænges i overensstemmelse hermed. 9. Ingen centrifugering, : Skyllestop. 10. viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. 11. viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. Sådan gør du: 1. Tryk på knappen Start/Pause (Start/Pause). nye, farvede tøjstykker for sig selv. dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel. Fastsættelse af vaskekapacitet : Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker. Type stof Kapacitet B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) Kulørt/bomuld - almindeligt/let snavset - meget snavset Syntetisk Sarte stoffer Uld 6,0 kg 6,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg F1245(V/S)/F1045(V/S) 4,5 kg 4,5 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg Tip til brug af vaskemiddel : Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur, omfang og type snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner. Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket. Bemærk: Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 11 Vedligeholdelse af vaskemaskinen Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S) 1. Tag vaskemaskinens stik ud af 2. stikkontakten. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle. 3. Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre. Tag fat i hætten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud ca. 15 cm Lad alt vandet løbe ud i en skål. Sæt afledningsslangen på plads, og skru hætten på igen. Sæt filterdækslet på igen. Reparation af en frossen vaskemaskine Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen: 1. Tag strømmen fra vaskemaskinen. 2. Hæld varmt vand på vandhanens gevind for at løsne vandtilførselsslangen. 3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand. 4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter. 5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal. Rengøring af de udvendige dele Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med. Hæld ikke vand på vaskemaskinen. 12 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Vedligeholdelse af vaskemaskinen Rengøring af sæbeskuffen og fordybning 1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud. 2. Fjern hætten fra rummet. 3. Vask alle delene af under rindende vand. 4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste. 5. Sæt hætten på plads (skub den godt på plads), og sæt opdeleren i skuffen. 6. Skub skuffen på plads. 7. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen. Rengøring af filteret Rengør filteret 5 til 6 gange om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelser på betjeningspanelet.

5 1. Åbn filterdækslet. Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud. Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side Skru filterhætten af, og tag den ud. 4. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterhætten på igen. 5. Sæt filterdækslet på igen. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 13 Vedligeholdelse af vaskemaskinen Rengøring af trådfilteret på vandslangen Du skal rengøre vandslangens trådfilter mindst en gang om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Sådan gør du: 1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen. 2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. 3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt. 4. Skub filteret på plads igen. 5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen. 6. Tænd for vandhanen, og sørg for at alle forbindelser er vandtætte. 14 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Fejlfinding Problemer og løsninger Vaskemaskinen vil ikke starte Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause (Start/Pause). Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet. Kontroller, at filteret på vandtilførselsslangen ikke er tilstoppet. Der er ikke noget vand eller ikke tilstrækkeligt med vand Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. Hæld vaskemidlet i de inderste dele af sæbeskuffen (væk fra de yderste kanter). Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige (se side 3). Kontroller, at fragtboltene er fjernet (se side 3). Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. Kontroller, at afledningsslangen ikke er mast eller bøjet. Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet (se side 14). Vaskemaskinen vibrerer eller støjer for meget Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke Lugen åbner ikke Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen. Om fejlmeddelelser Vist fejl Løsning Luk lugen. Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller vandtrykket. Rengør filteret. Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt. Vasketøjet er ikke lagt jævnt i. Løsn sammenfiltret vasketøj. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet. Ring til kundeservice. Før du kontakter kundeservice: 1. Prøv at løse problemet (se "Fejlfinding" på denne side). 2. Genstart programmet for at se, om fejlen gentages. 3. Hvis fejlfunktionen ikke forsvinder, skal du ringe til kundeservice og beskrive problemet. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 15 Programoversigt ( brugervalg) Maks. kapacitet (kg) VASKEMIDDELOG Tem TILSÆTNINGSSTOFFER ( C) Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./minut. PROGRAM B1445(V/S) F1245(V/S) For B1245(V/S) B1045(V/S) F1045(V/S) vask Skylle Vask Maks. B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S) F1245(V/S) F1045(V/S) middel Halv Forsinket vasketøjs start mængde Cotton (Bomuld) Coloureds (Kulørt) Synthetics (Syntetisk) Delicates (Sarte stoffer) Wool (Uld) Handwash (Håndvask) Quick (Kvikvask) 6,0 6,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 4,5 4,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja PROGRAM Cotton (Bomuld) Coloured (Kulørt) Synthetics (Syntetisk) Delicates (Sarte stoffer) Wool (Uld) Handwash (Håndvask) Quick (Kvikvask) Type VASK Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv. Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv. Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer. Sarte gardiner, kjoler, nederdele, skjorter og bluser. Kun uld, der kan maskinvaskes med et mærkat, der indikerer, at der er tale om ægte uld. Meget let vaskeprogram som håndvask. Let snavset bomuld eller lærred, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet linned, bukser osv. 1. Program med forvask varer ca. 15 minutter længere. 2. eller let snavset babybomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv. Sarte babykjoler, nederdele, skjorter og bluser. Pletter på bomuld, sengetøj, undertøj, håndklæder osv., der skyldes madrester og urin. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 17 Appendiks Oversigt over stoffer og behandlingen af dem Modstandsdygtigt materiale Sarte stoffer Stof kan vaskes ved 95 C Stof kan vaskes ved 60 C Stof kan vaskes ved 40 C Stof kan vaskes ved 30 C Stof kan håndvaskes Tør liggende Kun rensning Kan hænges til tørre Kan afbleges i koldt vand Tør tøjet på bøjle Må ikke afbleges Tørretumbles ved normal varme Kan stryges ved maks. 200 C Tørretumbles ved reduceret varme Må ikke tørretumbles Kan stryges ved maks. 100 C Må ikke stryges Kan renses med et opløsningsmiddel Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113 Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113 Må ikke renses Kan stryges ved maks. 150 C Advarsler i forbindelse med elektricitet Overhold disse sikkerhedsanvisninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller anden personskade: Brug kun maskinen med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet.

6 Powered by TCPDF ( Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der findes i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab. Brug kun et jordforbundet eller polariseret stik. Af hensyn til din sikkerhed er dette apparat udstyret med et polariseret vekselstrømsstik, hvor det ene ben er bredere end det andet. Dette stik kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan føre stikket helt ind i stikkontakten, kan du prøve at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten. Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så man ikke træder på dem, og de ikke bliver mast af genstande, der placeres oven på dem eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket, stikforbindelser og det sted, hvor de kommer ud fra enheden. Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledninger. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød. 18 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Appendiks Beskyttelse af miljøet Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale foreskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet. Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet. Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt. Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program). Erklæring om overensstemmelse Dette apparat overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og ENstandard Specifikationer TYPE MÅL VANDTRYK VANDMÆNGDE NETTOVÆGT VASKE- og CENTRIFUGERINGSK APACITET MODEL STRØMFORBRUG VASK og OPVARMNING 54L 75kg 6,0kg (TØRT VASKETØJ) B1445(V/S)/B1245(V/S)/ B1045(V/S) VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S) B598mm D550mm H844mm 50 kpa ~ 800 kpa 48L 62kg 4,5kg (TØRT VASKETØJ) F1245(V/S)/F1045(V/S) B598mm D404mm H844mm F1245(V/S)/F1045(V/S) 220V 240V F1245(V/S) 250W 1800W 2100W F1045(V/S) 220W Emballagevægt 220V 2000W 240V 2400W CENTRIF MODEL B1445(V/S) B124(V/S) B1045(V/S) UGERING 230V 550W 550W 550W 34W PUMPNING B1445(V/S)/B1245(V/S)/ MODEL B1045(V/S) PAPIR PLASTIK MODEL Omdr./minut 2,5kg 1,0kg B1445(V/S) 1400 B1245(V/S) F1245(V/S) 1200 F1245(V/S)/F1045(V/S) 1,9kg 0,8kg B1045(V/S) F1045(V/S) 1000 OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine 19 HVIS DER OPSTÅR BEHOV FOR EFTERSYN - Tøv ikke med at ringe til et kundeservicecenter i nærheden, og opgiv dit navn, adresse, telefonnummer, modelnummer og serienummer på vaskemaskinen, når der er noget galt med produktet. Samsung Support Sverige Samsung Support Norge www. samsung.no Samsung Support Danmark Samsung Support Finland Kodenr.: DC K-DA.

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WF-J125NV

Din brugermanual SAMSUNG WF-J125NV Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC NA-148VG3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3979658

Din brugermanual PANASONIC NA-148VG3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3979658 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere