Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter"

Transkript

1 Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

2 Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept og idegrundlag side 04 Funktioner og målgrupper side 05 Facader side 06 Situationsplan side 07 Stueplan og arealoversigt side Salsplan og kælderplan side 09 Bygningsudtryk side 10 Kultur- og aktivitetscenter side 12 Spa- & fitnesscenter side 13 Sundhedscenter side 14 Fællesfaciliteter side 15 Vurdering af projektets betydning for lokalsamfundet side 16 Beliggenhed side 17 Projektdeltagere side 19 02

3 Det lokale initiativ Pulsen i Salling Med den nye kommunes slogan Skive - Vi gør det! i erindring, har de der beskrevne visioner og leveregler brug for at blive konkretiserede og omsat til handlekraftige tiltag tiltag der også i det daglige gør en forskel for borgere, erhvervsliv og kommune. Frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen, ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer, har en lang række borgere med Balling Volling Borgerforening og den tidligere Spøttrup Kommune som omdrejningspunkt, i nogle år vist det engagement, initiativ og mod der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. Arbejdstitlen har været Projekt Balling 2015: Pulsen i Salling. Arbejdstitlen signalerer dels, at centrum for projektet er i Balling, dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over Ballings egne grænser, samt ikke mindst at pulsen udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. Projektets vision er således at sikre gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive kommune at skabe en ny kraftfuld puls på egnen. Udsigten fra grundens sydlige del set mod sydvest Projektet er startet som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af idéer og ønsker til fremtiden i området, koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Balling Volling Borgerforening og planafdelingen i den tidligere Spøttrup Kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd. Med udgangspunkt i Borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper inden for henholdsvis wellness, natur, kunst- og kultur, erhverv, IT og unge. Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterer forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker, som skal samles i et fælles koncept og tilsammen udgøre Pulsen I Salling. 03 Grundens beliggenhed i landskabet, set mod nordøst (modsatte vej af øverste billede)

4 Koncept og idégrundlag Projektets vision er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen, at sikre gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive kommune at skabe en ny kraftfuld puls i området. Uden Pulsen risikerer vi, at kommunen på lidt længere sigt ikke vil være i stand til at tilbyde en tilfredsstillende service til sine borgere på sundhedsområdet, men vil koncentrere især læger og tandlæger i Skive by. Det kan hverken borgere, virksomheder eller kommunen være tjent med. Der er tale om et projekt af en meget sammensat natur - med flere ret så forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper, men det er vigtigt at understrege, at netop dette samtidig er en af projektets primære visioner, idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt som økonomisk godt resultat. Sagt på en anden måde: Ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe en højere puls i området og hver især er de ikke unikke. Det er den unikke kombination af en række delelementer, samt som nævnt ikke mindst samarbejdet borgere, erhvervsliv og kommune imellem, der kan skabe pulsen. Et attraktivt kultur- og aktivitetscenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge, bosætte sig og leve på egnen. Kultur/Aktivitetscenter Pulsen i Salling Sundhedscenter Egnens erhvervsliv efterspørger et kompetenceløft for at tage de fremtidige udfordringer op samt fleksible møde- og kursusfaciliteter i nærmiljøet. Nuværende medarbejdere og borgere skal fastholdes og nye kolleger og naboer skal tiltrækkes. Spa/Fitness/wellness Et spa-, fitness- og sundhedscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive kommune attraktive faciliteter til på overbevisende måde at løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Særligt skal vi aktuelt påpege behovet for sundhedscentret - hvor man under samme tag samler så mange af egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet muligt. 04

5 Funktioner og målgrupper I princippet er projektet målrettet alle egnens beboere det er faktisk en af de bærende ideer i projektet, at man skal skabe et bedre grundlag for en styrkelse af det lokale fællesskab, skabe de ideelle rammer for at livskvaliteten for egnens beboere kan forbedres og at såvel unge som gamle kan mødes inden for disse rammer. Ud fra en kvalificeret vurdering over forekomsten af de enkelte kategorier, som efter vore møder med de respektive grupper kan tænkes at have relevans for Pulsen i Salling, kan de potentielle målgrupper opdeles i følgende 4 kategorier: 1) Brugerne af Kultur- & Aktivitetscentret herunder foreninger og studiekredse bl.a. inden for - Billedkunst - maleri, tegning, grafik etc. - Keramik, glasarbejde etc. - Håndarbejde, syning etc. - Musik, sang - EDB - Aftenskoleundervisning af forskellig slags - Værksted også til motorcykler etc. - Udstillinger (galleri) 2) Brugerne af Mødefaciliteter - Erhvervsvirksomheder - Kursusarrangører 3) Brugerne af Spa- & Fitnesscentret: - Enkeltpersoner som vil motionere og stresse af i sunde, smukke omgivelser - Virksomheder som vil erhverve årskort til centret på medarbejdernes vegne 4) Lejere af sundhedscentret f.eks. neden stående lejere, der så i øvrigt driver egen forretning med egen økonomi uafhængig af centrets driftsøkonomi: - Praktiserende læger - Tandlæger - Fysioterapeuter - Diætister - Kiropraktorer - Zoneterapeuter - Udbyder af genoptræning - Kommunens sundhedsordning 05

6 Facader Nordfacade Østfacade Sydfacade 06 Vestfacade

7 Situationsplan NORDVENDT PARKERINGSAREAL -gemt i den grønne ramme P STI - forbindelse til det gamle tracé STI - forbindelse ind til skolen og byen ANKOMST - med bevægelsesretning mod udsigten Indgang Indgang VEJADGANG ALTERNATIV VEJADGANG VEJADGANG -føres bag om bygning og grund MULIG SV VENDT OP- HOLDSAREAL DET BLØDE LANDSKAB - kan grænse helt op til bygningen BYGNINGEN -placeres unikt på grænsen imellem by og land. -kan blive et vartegn for byen der kan ses på afstand UDSIGT UDSIGT UDSIGT UDVALGTE MODEL A 07 NORDVENDT PARKERINGSAREAL -gemt i den grønne ramme STI

8 Stueplan køkken administration kontor Arealoversigt 1) Fællesfaciliteter 484 m2 - foyer / toiletter / galleri / atriumgård - café/ mødelokale - køkken - administration trappe til 1.sal 2) Kulturcenter 445 m2 bad depot wc bad tekøkken/ forkoststue lægeklinik 3 reservelæge lægeklinik 3 lægeklinik 3 lægeklinik 2 lægeklinik 2 lægeklinik 1 lægeklinik 2 lægeklinik 1 lægeklinik 1 sundhedscenter indgang sekretær foyer wc wc sundhedscenter venteværelse tandlæge klinik rum tandlæge kontor tandlæge klinik rum tandlæge depot/steri. tandlæge klinik rum tandlæge teknik,komp. Hovedindgang terrasse terrasse fysioterapi kiropraktik fitness rum kur bad ophold spa ophold bad damp bad isbad børne bassin wellness bassin bad rampe garderobe omklædning damer elevator cafe/ophold 25 meter bassin wc wc galleri wc wc wc atriumgård wc garderobe omklædning hr trappe sauna depot ophold duft bad ophold afslapning musik bad edb rum Hovedindgang terrasse terrasse maleri rum musiklokale scene multihal håndarbejde rum keramik rum wc depot - lokale til maleri, tegninger etc. - lokale til keramik, glasarbejde etc. - edb lokale - musiklokale - depot - multilokale 3) Spa- & Fitnesscenter 786 m2 - omklædning - pool, spabade, sauna, dampbade - fitnesscenter (spinning se kælder) 4) Sundhedscenter 584 m2 - praktiserende læger - tandlæger - fysioterapi - kiropraktik/zoneterapi - personale rum / laboratorium - venteværelse - personale omklædning - sekretær - foyer - depot Centerfaciliteter m2 5) Kælder 600 m2 - depot - værksted - teknik - spinning 10 meter Centerfaciliteter incl kælder m2 08

9 1. Salsplan og kælderplan depot værksted trappe til stue elevator cafe/ophold/ mødelokale trappe til stue elevator indgang spinning terrasse atriumgård dobbelthøjt terrasse 1. Salsplan 09 Kælderplan

10 Eks. på sort beton som facade Eks. på det sorte og hvide udtryk i landskabet Skarpe afslutninger i mødet mellem materialer Stenbelægning i visse områder Indgang Foyer/cafe/galleri Cafe/mødelokaler Terrasse Kulturcenter Sundhedscenter Multihal Wellness/spa 10

11 Lyse indervægge Sten vægge i dele af spa og wellness området Indgang Foyer/cafe/galleri Kulturcenter Fitness Sundhedscenter Multihal Wellness/spa 11

12 Kultur- og aktivitetscenter I projektet ønskes et multihus med et meget bredt udbud af faciliteter til brug for arrangementer af næsten enhver art, herunder et kulturelt, kunstnerisk/musisk/hobby- og håndværksmæssigt samlingssted med det primære formål (udover at hjælpe til med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft) at fremme kreativiteten i alle aldre. Der findes allerede i dag ret omfattende aktiviteter for bl.a. de ældre i lokalområdet og det er tanken, at det nye center skal indeholde alle disse akti- viteter dvs. at stedet tillige skal fungere som et moderne forsamlings- og borgerhus. Endelig er det vigtigt, at også de unges behov og interesser indpasses i projektet, og det meget gerne i fællesskab med de ældre, så der skabes de rette rammer for gode relationer ung/ung og ung/ældre imellem. Huset skal kort sagt tilbyde noget for hele familien sammen eller hver for sig. Musiklokale/scenen Indgang til wellness/spa Multihal Terrasse 12 Den sydlige del af kulturcenter, med multihallen og musiklokalet/scenen.

13 Spa- & fitnesscenter Sundhed, wellness og fitness er tidens helt store trends der er i den grad fokus på disse områder og et stadig større ønske i brede befolkningsgrupper om at få adgang til faciliteter af denne type. Et spa-, fitness- & sundhedscenter skal bl.a. bidrage til dækning af behovet for motion, velvære og kropspleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og rekreation. Centret ønskes bl.a. at omfatte: - Fitness- / genoptræningsfaciliteter - Swimmingpool (også til brug for skolernes svømmeundervisning), - Saunaer og dampbade - Kur- og spabade mm. Indgang til wellness/spa Wellness rum f.eks. dampbad Fitnessrum med udsigt til wellness Wellness/spa pool 25m pool Plads til f.eks liggestole Søjlerummene i spa området bryder lyset og skaber spil mellem lys og skygge 13 Modelfoto fra den sydlige del af spa/wellness området

14 Sundhedscenter Sundhedscentret skal være stedet, hvor man under samme tag samler så mange af egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet muligt. Et sundhedscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive kommune attraktive faciliteter til på overbevisende måde at løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Uden Pulsen risikerer vi, at kommunen på lidt længere sigt ikke vil være i stand til at tilbyde en tilfredsstillende service til sine borgere på sundhedsområdet, men vil koncentrere især læger og tandlæger i Skive by. Det kan hverken borgere, virksomheder eller kommunen være tjent med. Cafe/mødelokale Elevator og trappe Indgang til pulsen Foyer/cafe/galleri Fitness Indgang til sundhedscenter 14 Modelfoto set mod indgangen, med sundhedscenteret på højre hånd

15 Fællesfaciliteter Det er projektets grundtanke at tilrettelægge driften med en fælles centerledelse og en række fællesfaciliteter (foyer, galleri, café, toiletter etc.), herunder også et køkken der kan levere sund mad til dels medarbejdere og gæster i Pulsen dels til eksterne kunder som skole, virksomheder og andre arrangementer. Elevator og trappe Cafe/mødelokale Elevator og trappe Cafe/mødelokale Terrasse Atrium Indgang til pulsen Foyer/cafe/galleri Fitness Hovedindgang 15 Cafe/mødelokale set fra oven

16 Vurdering af projektets betydning for lokalsamfundet Der kan næppe herske tvivl om, at man ved gennemførelsen af et lokalt projekt som Pulsen i Salling vil se en endog meget positiv virkning på en række forskellige områder. Økonomisk betydning Projektet opererer pt. med en skønsmæssigt anslået samlet anlægssum på godt 42 mio. kroner for centret. Den største økonomiske betydning vil dog utvivlsomt være at finde i den afledte effekt, som projektet vil have i området en effekt som nok kan dokumenteres hen af vejen, men som det pt. er umuligt at kvantificere nærmere. Strukturmæssig betydning Det er vor vurdering, at den største strukturmæssige betydning af projektet vil være virkningen af, at dette initiativ sikrer et sundhedscenter, hvor man samler så mange af egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet muligt. Etableringen heraf vil være særdeles vigtig, ja formentlig afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække/fastholde læge- og tandlægedækning i lokalområdet og dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening i området, så disse funktioner ikke gradvis flyttes til Skive og efterlader Salling helt uden egen læge- og tandlægedækning. Baggrunden er, at den fremtidige udbygning på dette område klart går væk fra de hidtil kendte enkeltmands læge- og tandlægepraksis og i retning af samlede sundhedscentre, hvor der kan ydes en langt mere fagligt alsidig behandling og service, ligesom der derved etableres et miljø, som klart underbygger den faglige videreudvikling og kompetence. Endelig må det påpeges, at den måde, hvorpå projektet er opstået, allerede i sig selv har haft betydning lokalt og projektets realisering må yderligere forventes at betyde en væsentlig styrkelse af hele egnens selvværdsfølelse og identitet. Der tænkes her især på virkningerne dels på kulturlivet, som i centret vil få gode udfoldelsesmuligheder og dels på erhvervslivets muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere bl.a. ved hjælp af de mange fritidstilbud, som centret vil kunne tilbyde medarbejderne gennem indgåede aftaler med erhvervsvirksomhederne. Dette er af den allerstørste strukturmæssige betydning for lokalsamfundet, da det er af vital betydning, at det til stadighed er attraktivt at bosætte sig og at arbejde i området. Erhvervsmæssig betydning Virksomheden vil sammen med en række relevante samarbejdspartnere - kunne få en stor erhvervsmæssig betydning, idet den gennem salg af sine viden baserede produkter / ydelser samt videreudvikling af infrastruktur og servicefaciliteter dels kan fremme udviklingen og dels forventes at kunne bidrage væsentligt til fortsat at tiltrække og videreuddanne kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet. 16 Balling set fra nord Balling set fra syd

17 Beliggenhed 17

18 18

19 Projektdeltagere: Kommune: Skive kommune Rådhuset, Østergade 29, DK 7800 Skive - Borgmester Flemming Eskildsen - Vicekommunaldirektør Lars Yde - Socialdirektør Inglev Jensen Arkitekt: VOID Architects Mejlgade 51A stuen, DK 8000 Århus C Att.: Arkitekt maa. Alf Ø Laursen Arkitektfirmaet Andreas Ravn Aps Søndergade 3 Balling 7860 Spøttrup Projektledelse: Styregruppen nedsat af Skive kommune med følgende medlemmer: - Anna-Lise Vestergaard, Sundhedsudvalget, Skive Byråd - Frede Frandsen, Økonomiudvalget, Skive Byråd - Erik Kuhr Sørensen, direktør Furnpartner, Balling - Henrik Willadsen, Chef for By- & Landsby udvikling, Skive Kommune Revisor: Revisionsfirmaet Villy Peder sen I/S Katrinebjergvej 89 DK 8200 Århus N Att.: Advokat: Statsautoriseret revisor Mogens Bohl Interlex Advokater, Strandvejen 94, DK 8000 Århus C Att.: Advokat Torben Korsager - Kaj Sørensen, Balling Borgerforening - Ole Christoffersen, direktør, Balling Sparekasse Projektudvikling: Reeslev & Partnere A/S Vestergade 14, DK 8660 Skanderborg Att.: Direktør Flemming Reeslev Tlf. +(45) Fax +(45) Web-site: Samarbejdspartnere, der knyttes til projektet i det videre arbejde: Læge Jørgen Blom Andersen Ørnevej 1 DK 7860 Spøttrup Tandlægerne Ole og Lene Clemmensen Ørnevej 1 DK 7860 Spøttrup Læge Mogens B. Christiansen Nørregade 5 DK 7860 Spøttrup. 19

20 Udarbejdet af: Reeslev & Partnere A/S og VOID Architects

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere