Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1"

Transkript

1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE b AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND KRAV TIL MULTIHAL AARHUS LOKALPLAN KRAV BUDGET FOR BYGGERIET TIDSPLAN FOR PROJEKTET BRANDKRAV STATISKE KRAV TEKNISKE INSTALLATIONER ENERGIRAMME SAGSOVERDRAGELSE

3 1. GRUPPENS ROLLE I er medejer af tegnestuen Vitas Arkitekter ApS. Jeres opgave er at varetage tegnestuens forpligtigelser overfor bygherren i henhold til kontrakten (aftaleformular ABR 89). Vitas forventer at: I generelt lever op til firmaets vision overfor bygherre og samarbejdspartnere om godt samarbejde I lever op til tegnestuens forventninger til projektstyring, herunder til enhver tid at have overblik over firmaets indtjening (overholdelse af dækningsbidrag) i den pågældende sag. Lederrollen går på skift. I har fokus på timeforbrug og omkostningsstyring I sikrer kvaliteten af det projektmateriale, der udsendes (går ud af huset). Alle indgår med en positiv holdning til tegnestuens arbejdsmetodik med respekt for hinandens arbejde I er ærlige omkring færdigheder og kompetencer, så nødvendig tid kan afsættes til de givne opgaver. Det accepteres således, at noget tager længere tid de første gange eller at der kræves hjælp til at løse opgaven. Pointen er, at alle skal lære og tegnestuen dermed udbygger sine kompetencer. Tegnestuen har indtil videre haft tilstrækkelig indtjening, hvis de enkelte projekter kan holde et dækningsbidrag med en faktor 2,0 af netto lønudgiften. Med andre ord, salgsprisen for en rådgivertime skal i gennemsnit være dobbelt så stor, som den totale lønomkostning for at tegnestuen kan dække alle sine omkostninger til husleje og udstyr og ikke mindst konkurrenceprojekter, hvor der ikke kan skrives en regning. Projekt er overgået fra en anden tegnestue til jeres, da bygherre har bedt Vitas om at færdig gøre projektet til udbud. Jeres første opgave, ud over at sætte sig ind i byggeprojektet, er at skabe overblik over hvilke aftaler der er indgået med bygherren (ændringer) samt planlægger derefter. Alle får også at vide, at selv om der etableres projektgrupper med ansvar, skal tegnestuen som sådan være behjælpelig og bygherre er åben for råd og vejledning. 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE For projektforslag og til udbud 1.b AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Aftaleformular er udlagt på ItsL. 1. KRAV TIL MULTIHAL AARHUS Multihal Aarhus ønskes etableret i en ny større udstykning i Trige, i den nordlige del af Aarhus. Der forventes en stor tilvækst i lokalområdet af beboere frem mod år Nærmeste idrætshal indenfor kommunegrænsen er beliggende i Lystrup, og den er fuldt udnyttet, - derfor mangler lignende faciliteter i området. Multihallen ønskes opført på denne udstykning som et muligt samlingssted for kommende beboere. Multihallen skal derfor kunne 3

4 anvendes til flere funktioner end kun sport. Der er ønske om mulighed for afholdelse af arrangementer af forskellig karakter som f.eks. bankospil, halbal og skuespil. Multihallen er beliggende i område 1 i lokalplan 027, med matrikel nummer Trige by, Trige 11af. Multihal Aarhus består af to bygningskroppe, som er koblet via en glasoverdækket gang. Multihallen skal i det daglige kunne rumme det, som svarer til 4 hold af 15 personer mht. omklædning og badefaciliteter, samt toiletforhold. Der skal være handicapvenligt toilet i begge bygningskroppe. Der skal være mulighed for tilskuere i hallen i forbindelse med udøvelse af sportsaktivitet (maks. 150 personer fordelt på begge sider). Der er ansat en halinspektør som skal have et kontor og toilet-omklædningsforhold. Cafeen skal kunne betjene maks. 110 personer, og betjenes af ansatte i skiftende vagter. Cafeen er udlejet og forpagter, har har egen uafhængig drift og åbningstider). Der skal være velfærdsfaciliteter, til alle ansatte. Der skal være mindst 3 mødelokaler, med forskellige størrelser. Mødelokaler er disponible, både for den daglige drift og brug af hallen, men udlånes også til afholdelse af møder for lokalområdets foreninger m.v. Det ene mødelokale skal have en kapacitet til maks. 20 personer, det andet til maks. 35 personer og det tredje til maks. 55 personer. Parkerings- og tilkørselsforhold skal disponeres, iht. lokalplanens bestemmelser. 2. LOKALPLAN KRAV I skal arbejde efter lokalplanen fra området, da gældende forhold er indarbejdet her i casen. Øvrige forhold såsom forsyningsledninger, grundkort og andet vil blive udleveret af underviser - teamet. 4

5 3. BUDGET FOR BYGGERIET Grund og udendørsarealer Bygninger Omkostninger, i alt honorar arkitekt, i alt - projektforslag - teknisk projektering - projekteringsledelse - tilsyn - byggeledelse - honorar ingeniør, i alt Øvrige omkostninger Totale byggeudgifter Alle beløb er i kr. ekskl. moms. Byggeindeks 131,7 (dst.dk) Honorardel af projektarbejdet i forbindelse med modulprojektering og udbud af facader. 4. TIDSPLAN FOR PROJEKTET Påbegyndelse: uge Aflevering: uge ( ) Ibrugtagning: 1. juni BRANDKRAV Brandmyndigheden har ved forhåndsmødet påpeget flere punkter, som ikke lever op til gældende lovgivning. Det drejer sig om følgende: Hallen skal kunne anvendes til andre formål end sport bl.a. bankospil, halbal og skuespil med sceneopstilling. I hallen regnes der med maks. 950 personer som personbelastning. Der skal udarbejdes brandplaner og snit til først kommende projektmøde, som er grundlag for videre bearbejdet myndighedsprojekt. Som tegningsgrundlaget ser ud pt. kan flugtvejsdøre ikke leve op til gældende lovkrav jf. ovenstående ønsker. Flugtveje kan først endelig vurderes på tilrettede tegninger, ved indsendelse af nye forslag. Hallens 1. sal lever ikke op til, kravene om antal flugtveje. Mødelokaler i den lave bygning lever ikke op til, kravene om antal flugtveje. 5

6 6. STATISKE KRAV Multihallen henføres til CC3 høj konsekvensklasse, da det er en bygning med en stor spændvidde og der kan opholde sig mange mennesker til eksempelvis sportsarrangementer og koncerter. Dette medfører at alle laster (inkl. egenlaster) skal ganges med K FI faktoren 1,1. Den lavere cafebygning henføres til CC2 middel konsekvensklasse. Dette medfører at alle laster (inkl. egenlaster) skal ganges med K FI faktoren 1,0. Bygningen er påvirket af følgende variable karakteristiske laster: Nyttelast: 1. sal (teknikrum, mødelokale, kontor, wc osv.) q k = 2,5 kn/m 2 Derudover medregnes lasten af lette skillevægge på 1. sal q k = 0,5 kn/m 2 Snelast: Fladt tag på multihal og cafebygning Multihal q s,k= 0,72 kn/m 2 Glasgang venstre side q s,k= 2,88 kn/m 2 Glasgang højre side q s,k= 1,58kN/m 2 Cafe venstre side q s,k= 2,60kN/m 2 Cafe højre side q s,k= 0,72kN/m 2 Vindlast: Terrænkategori III Multihal: q p = 0,60 kn/m 2 Cafe: q p = 0,50 kn/m 2 Multihal: Største vindtryk på facade/gavl q we =0,84 kn/m 2 Største vindsug på facade/gavl q we =0,66 kn/m 2 Største vindsug på tag q we =0,84 kn/m 2 Cafe: Største vindtryk på facade/gavl q we =0,70 kn/m 2 Største vindsug på facade/gavl q we =0,55 kn/m 2 Største vindsug på tag q we =0,70 kn/m 2 6

7 7. TEKNISKE INSTALLATIONER Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Der etableres mekanisk ventilation. Et anlæg for multihallen og et for cafebygning. Ventilationskanaler ønskes skjult i cafebygningen. I projektforslaget indarbejdes alle installationer her under placering af solceller eller solvarme. Projektering af regn- og spildevandsafledning udføres af anden rådgiver. Projektering af vandinstallationer udføres af anden rådgiver. Projektering af varmeinstallationer udføres af anden rådgiver. Projektering af elinstallationer udføres af anden rådgiver. 8. ENERGIRAMME Bygninger udføres efter energiklasse

8 9. SAGSOVERDRAGELSE Bygherren og Vitas har lige haft det første bygherremøde og er blevet enige om følgende hovedparametre for projektering og udbud af byggeriet. Bygningen skal overholde gældende lovgivning i BR 2010, Energiramme 2015, samt lokalplan 027. Bygningen skal i videst muligt omfang udføres af præfabrikerede bygningsdele. Facaden i høj bygning (hallen) udføres i betonsandwichelementer Facaden i lav bygning (cafebygningen) udføres i træfacadeelementer. Alle facade- og tagoverflader skal være i dæmpede farver. Ved valg af materialer skal der indgå totaløkonomiske overvejelser, samt hensyntagende til miljøbelastning og bæredygtighed. Ændringer skal godkendes ved underskrift på eventuelle tegninger (af underviser). At køkken i cafe indrettes til indkøbte færdige retter (sandwich, salater m.m.), der laves ikke mad i cafeen. I projektforslaget arbejdes der med facader og tilstødende bygningsdele, samt mindre tilretning af indretning iht. lovkrav. I udbud arbejdes der med træ- eller betonelementer. Facader udbydes med udbudsgrundlag i henhold til BIPS A113 model 5. Bygherre har stor tillid til dig og dit team og ser frem til I løser opgaven på en professionel og overbevisende måde. På vegne af Team 3 semester 8

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej 33 4140 Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere