GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Referat fra generalforsamling s. 7 Aktuelle sager, som behandles s. 8 Sporvejspensionisterne s. 9 Sudoku s. 10 Frimærkeklub Aarhus s. 12

2 2 Nr. 4 december 2011 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Mejerivænget 13,8310 Tranbjerg J., tlf Skal du træffe Bente Mikkelsen i Brancheafdelingen på Chr. X's vej, så ring i forvejen, da Bente ofte bliver kaldt ud fra kontoret. Brancheafdelingens, Bente Mikkelsens mail adresse er: Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer Tillidsmands/bestyrelses-suppleant Formand Bente Mikkelsen (T) (P) Nord Alex Baun (T) (P) Syd Peter Crawford Syd Hans Jensen (T) Stokagervej Jean Philip Ricard Syd Næstformand Chris Gade Oxholm Sørensen (T) (P) Syd Houman Khakpour Arbejdsmiljørepræsentanter Nord: Nord: Redaktion: Alex Baun René Nørgaard Bente Mikkelsen (T) (P) Chris Gade Oxholm Sørensen (T) (P) Syd: Syd: Houman Khakpour Chris Gade Oxholm Sørensen Syd: Solvei Helen Jørgensaen Layout og tryk: OBS: WERKs Grafiske Hus a s Næste nummer udkommer Tlf medio marts Vest: Framarz Ghobadi Vest: Ole Meier Billeder i bladet er taget af: Oplag: Deadline: 800 Den 1. februar 2012 kl. 12.

3 Nr. 4 december Hvor svært kan det være? 2012 står for døren, og Brancheafdelingens ønske for det nye år er kort og godt: Ro og redelighed. Den største omlægning af busdriften i nyere tid skulle træde i kraft efter sommerferien. Det er en ærlig sag, at så store omlægninger ikke kan gennemføres uden fejl. Det hverken kan eller vil vi bebrejde Midttrafik. Ledelsen har også ret til at forvente fleksibilitet og overbærenhed fra medarbejderne. Chaufførerne har til gengæld ret til at forvente, at ledelsen hurtigt og effektivt retter op på fejl og mangler i driften, som har betydning for passagererne og for vores arbejdsforhold. Vi fik med nogen forsinkelse de sidste opholdshuse på plads. Det blev til gengæld en Århus historie af de store, at Århus kommune pludseligt etablerede kørestolsramper ved samtlige opholdshuse. Det er ikke mindst morsomt fordi dørene stadig er for smalle til, at en kørestol kan komme ind i opholdshuset. I en tid, hvor vi var og stadig er plaget af rigtig mange andre problemer, så var det svært at have forståelse for netop den prioritering. Man kan ikke bebrejde ledelsen eller for den sags skyld byens planlæggere, at der opstår problemer med driften i områder med vejarbejde. Og det er ret beset også en ærlig sag, at man overser, at der enkelte steder er for lidt plads til, at to busser kan passere forbi hinanden. Man kan heller ikke bebrejde ledelsen, at der opstår store problemer med de nyindkøbte billetautomater. Men vi har ret til at forvente hurtige og effektive løsninger. Og selv om køreplanlægning er et kerneområde for et busselskab, så er det en ærlig sag, at der i forbindelse med så stor en ruteomlægning som den vi har været en del af viser sig at være problemer med køretiden. Det ligner imidlertid en tanke, når køretiden på forholdsvist mange ruter er så presset, at det i praksis viser sig at være en umulighed, at holde tidsplanerne. Man får hverken god, effektiv eller billigere drift af at snyde på vægten med køretiderne. Man får til gengæld stressede chauffører, utilfredse passagerer og i værste fald færre passagerer. Det tjener ledelsen og Århus kommune til ære, at de i det mindste har erkendt, at køretiderne er for stramme og urealistiske og til gene for chaufførerne og passagererne. Men erkendelsen i sig selv løser ingenting, og ledelsen spiller hasard med chaufførernes helbred og passagerernes tålmodighed, når vigtige og nødvendige rettelser skal vente i et halvt år. Måske endda endnu længere. For der er stadig ingen sikkerhed for, at få tillagte minutter på visse ruter pr. 2. januar 2012 der reelt løser problemerne. Tvært imod. Rettelserne ser umiddelbart ikke ambitiøse nok ud og i visse tilfælde er hårdt tiltrængte flere minutter kombineret med flere stoppesteder. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Mejerivænget 13, 8310 Tranbjerg J tlf Ansvarshavende: Bente Mikkelsen Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Mens juletravlheden lakker mod enden, så har de sidste chauffører i skrivende stund først nu fået at vide, hvordan de skal arbejde i julen Selv om julekøreplanerne har været fastlagt siden sommerferien, og mens de fleste andre borgere i dette land har styr på, hvordan de hver især skal fejre julen, så har ledelsen alligevel ikke formået, at lave vores arbejdsplaner i tide. Det er selvfølgelig i sig selv en stressfaktor og det er dybt utilfredsstillende for familierne, at vi ikke har været i stand til at planlægge vores juledage. Derfor har FOA også nedlagt påstand om brud på holddriftsaftalen. I Brancheafdelingen vil vi gerne gå ind i 2012 med optimisme og et positivt sind. Og vores ønske om ro og redelighed er ikke for meget forlangt. Vi vil lade julefreden sænke sig og ønsker alle kolleger en glædelig jul og et godt nytår. Men vi sover også med støvlerne på, og er forberedte på kampen for et godt arbejdsmiljø og gode løn- og arbejdsforhold.

4 4 Nr. 4 december 2011

5 Nr. 4 december Restauranten Strandlyst i Odsherred har i sommeren 2011 åbnet for en særlig grillbar i en ledbus!! Foto: Jeppe Steensgaard, Der er tale om ex-ås411, som blev udrangeret fra Århus Sporveje i 2006, og siden hen har stået uvirksom hen i bl.a. Søborg, før den i løbet af 2010 blev købt af restaurant ejerne, som efterfølgende har ombygget den til grillbar! Grillledbussen er indrettet med køkken bag leddet, hvorfra der også er ude servering via to vinduer som køres til siden. Derudover er der siddepladser i forvognen. Bussen er opbygget således at der simpelt kan frakobles vand og el, så bussen i princippet kan køre til en ny placering! Det er bevidst at holde bussen så tro mod originalen som muligt (i hvert fald udvendigt!), så derfor har den stadig både logo, internnr. destinationsskilt mv. - dog påtænkes det at sælge reklamepladserne... Data er UH9ML8EC4MBDA3048. byggenr (!), 1.reg ÅS411 har i øvrigt haft den sære skæbne, at den blev påkørt af et rangértog på Vestre Strandallé -overkørslen den 16. juni 2000, hvor bagvognen blev meget ødelagt, men der skete ingen personskade, da de få passagerer sad længere fremme. Bussen kørte i øvrigt på rute 12. I Grill-ledbussen er der indrettet et komplet grill-køkken bag leddet. Vinduerne bag den åbne dør kan køres til siden, så det er muligt at servere ud af vinduet... Bag leddet i ex-ås411 er indrettet grillbar I ex-ås411 er indrettet grill-bar, med køkken bag leddet og spisepladser i forvognen. De oprindelige særegne Sporvejs-sæder er udskiftet med andre bussæder (som oprindeligt sad i en sovebus!) og placeret ved caféborde. Det klassiske Århus Sporveje-princip med 1 sæde i den ene side og 2 i den anden er fastholdt i denne indretning.

6 6 Nr. 4 december 2011 Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Den 19. januar 2012 kl afholdes der generalforsamling i SPORVEJENES PENSIONIST og EFTERLØNSKLUB, ØSTERGADE nr. 30 st.tv. DAGSORDEN 0. VALG AF DIRIGENT: (FORSLAG IB RUDBJERG) 1. BESTYRELSENS BERETNING (V. NIELS L. CARLSEN) 2. REGNSKAB (V. KASSEREN HENNING FRANDSEN) 3. INDKOMNE FORSLAG: SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE 14 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN. 4. A. BESTYRELSEN FORESLÅR: B. INDKOMNE FORSLAG: 5. VALG. FØLGENDE ER PÅ VALG: 6. FORMAND 2 årig NIELS CARLSEN VILLIG TIL GENVALG 7. SEKRETÆR 2 årig HANS P. DALSGAARD VILLIG TIL GENVALG 8. BEST. MEDL. 2 årig ELSA JENSEN VILLIG TIL GENVALG 9. SUPLEANT 1 årig KNUD JENSEN VILLIG TIL GENVALG 10. SUPLEANT 1 årig HANS THERKELSEN VILLIG TIL GENVALG 11. REVISOR 2 årig BENT MELLER VILLIG TIL GENVALG 12. REVISORSUPLEANT 1 årig BONNICK LUNDBERG VILLIG TIL GENVALG 13. EVENTUEL.

7 Nr. 4 december SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Referat ordinær Generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011, kl og hos FOA Århus Formanden indledte med velkomst, sammen med en kort præsentation af FOA repræsentanten Jan Nonboe, samt bestyrelsen. Herefter blev der æret og mindet de tidligere kollegaer som ikke længere er blandt os længere Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bente Mikkelsen (eftermiddag) Bent Bendtsen (aften) 2. Bestyrelsens beretning Formanden fremlage bestyrelsens beretning, hvor der blev kikket tilbage med spørgsmålet hvordan synes du det går, eller hvordan mon de syntes det går. Efter en kort debat, blev beretningen sendt til afstemningen, som blev vedtaget enstemmigt. 3. Arbejdsresolution Arbejdspapiret blev vedtaget enstemmigt. Der var debat om krav til overenskomsten med bla. 8 timers arbejdsdag. 4. Regnskab og budget Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet for Regnskabet blev taget til efterretning og det kommende budget blev sat til afstemning. Vedtaget enstemmigt. Kassereren kunne bla. Fortælle om de tasker som Brancheafdeling er ved at få lavet til medlemmerne og som kommer til udlevering i dec. 5. Valg a) 1 Formand for Brancheafd Bente Mikkelsen valgt b) 1 tillidsmand Station Syd (tjenestemand) (valget er 2 år) 2865 Bente Mikkelsen valgt c) 1 tillidsmand Station Stokagervej (tjenestemand) (valget er 2 år) 2426 Jean Philip Ricard valgt d) 1 Bestyrelsesmedlem station syd 2808 Hans K.Jensen valgt e) 1 Bestyrelsesmedlemssuppleanter Houmann Khakpour valgt f) 1 Bilagskontrollant (valget er 2 år) 999 Erik Pedersen valgt g) 1 Bilagskontrollantsuppleant (valget er 2. år) 3010 Kent Nielsen valgt h) 1 Fanebærersuppleant (valget er 2. år) bestyrelsen dækker denne post. 6. indkomne forslag Der var ingen indkommende forslag. 7. Eventuelt Stationsmøde Syd der var flere chauffør som havde deltaget i dette møde som udtrykte en dårlig stemning bla. Ledelse og chauffør, chaufførerne følte ikke at man blev taget alvorlig og vil i fremtiden ikke deltage i sådan møder. Bestyrelsen skulle være beder til at holde hjemmesiden opdateret med bla. Referater. Sikkerhed i busserne, snakken gik ang. vores ansvar for pass. I bussen samt problemer med barnevogne/ cykler i busserne samt overfyldte busser.

8 8 Nr. 4 december 2011 Et lille uddrag af Aktuelle sager, som forhandles 1. Manglende arbejdsplaner fra d. 18. december Rejst af FOA Århus som brudsag i forhold til vores Arbejdstidsaftale, tjenestemands-aftalen og Aftale om holddrift mv. 2. Manglende time opgørelse/balance for og 2011 Rejst af FOA Århus som med henvisning til Decentral arbejdstidsaftalen 1. stk. 1. ønsker/kræver en opgørelse for den enkelte chauffør for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 som bygger på arbejdstidsaftalens forudsætninger om turnusomløb på henholdsvis 6. eller 12. uger. Opgørelsen skal danne grundlag for evt. krav om kompensation for overtimer, samt krav om bod for evt. brud på aftalen 3. Reguleringsophold ved tomkørsel og Pizza-bil" kørsel, samt opstartstid i forbindelse med springer Rejst da vi ikke mener, at Busselskabet overholder tjenestemandsaftalens protokollat om opstart af bus, samt reglerne for regulering. 4. Retten til at dispenserer/fjerne tjenestemandsaftalens krav om reguleringstider Rejst da arbejdstidsaftalen kræver enighed om køretiderne, hvilket vi som bekendt ikke er (heller ikke efter de kommende ændringer) vi mener derfor ikke at disse minutter kan fjernes 5. Tilskrivning af de 37,40 timer efter tjenestemandsaftalen Forbundet har rettet henvendelse til Busselskabet ang. opsigelse af den påståede kutyme. Forbundet tilkendegiver, at de ikke er enige i busselskabet tolkning og derfor forudsætter, at alle tjenestemænd får tilskrevet timerne efter aftalen ordlyd i 2012.

9 Nr. 4 december SPORVEJSPENSIONISTERNE Århus Sporvejes Pensionist & Efterlønsklub Formand Niels L. Carlsen Asmusvænget 7, 8530 Hjortshøj Tlf.: Mobil: Kære Pensionister og efterlønner ved Århus Sporveje Jeg henvender mig til jer for at fortælle lidt om vores klub, som du måske ikke ved findes. Vi er en meget aktiv klub, som består af over 90 medlemmer, der alle haft en eller anden tilknytning til Århus sporveje. Det kan være som vognfører, trafikmester, garagearbejder, kantine, kontor eller andet arbejde ved Århus sporveje. Vi mødes 2 gange om måneden på torsdage i ulige uger fra kl Vi har forskellige aktiviteter, f.eks. banko, dartspil, bowling, foredrag, musikunderholdning, demonstration af et eller andet, sommerudflugt, sommerfest, julefrokost og juleafslutning. Vi har også amerikansk lotteri hver gang, hvor man kan vinde pengepræmier. Vi betaler kr. 10,00 for kaffe og brød, samt der kan købes øl og vand til rimelige priser. Vi betaler kr. 150,00 pr. person i kontingent for et helt år, og man må gerne melde sin ægtefælled ind i klubben som også betale kr. 150,00 for et år. Vi håber at dette har vakt din interesse for at melde dig ind i fælledsskabet i klubben, og det vil glæde os at se dig/jer, og du kan kontakte følgende personer: Formand: Niels L. Carlsen, / Kasserer: Henning Frandsen, / Sekretær: Hans Dalsgaard, /

10 10 Nr. 4 december 2011 Sudoku ? Nr.: Navn:

11 Nr. 4 december Vore Foreninger Idrætsforeningen: Forretningsudvalg Formand: John Madsen, Jyllandsalle Århus C, tlf Næstformand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Risskov, tlf Kasserer: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266, 8380 Trige, tlf Sekretær: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9, 8520 Lystrup, tlf Udvalgsmedlem: Jonna Lyngby, tlf Badminton-afd. Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266, 8380 Tri ge, tlf Fodbold-afd. Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 124, 8240 Ris skov, tlf Bowling-afd. Formand: Karsten Skjerbæk, Solhvervsvej 24, st. mf Aarhus N. Tlf ÅS MC-klub Formand: Bjarne-John Lind, tlf Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen, tlf Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub Formand: Niels Carlsen, tlf / Kasserer: Henning Frandsen, tlf / Sekretær: H. P. Dalsgård, tlf Skriv løsningen på kuponen på side 10. Afleverer ved eller send til: Mejerivænget 13, 8310 Tranbjerg J eller i FOA postkassen på stationerne Afleveringsfrist: 1. februar 2012 kl Mærk kuverten Sudoku, så del ta ger du i lod træk nin gen om 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Kun medlemmer af Brancheafdelingen kan deltage i lodtrækningen. Vi har udtrukket vinderne fra oktober-nummeret. Vinderne blev: 595 Hans Dalsgaard 620 Jens Tidemand Sporvejenes Tyrolere v/ Ole L. Jensen, tlf Sporvejenes Frimærke- og Møntklub Formand: Peder Møller, tlf Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf , Ib Isaksen, tlf Sporvejenes Spare- og boligforening Kontortid: Onsdag kl Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord. Formand: Lars Petersen, tlf Kunstforeningen ved Århus Sporveje Formand: Lis Sø ren sen, tlf , efter kl. 18. Kasserer: Jess V. Petersen. Sekretær: Jens Nabe-Niel sen, tlf Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Formand: Erik Simonsen tlf Kasserer: Ole Ritto tlf Redaktør/webredaktør: John E. Nielsen tlf Sekretær: Kaj Linno Henriksen Bestyrelsesmedlem: Jytte Hjorth Klubbens hjemmeside: Århus Sporvejes Jægerklub Kontaktmand Station Nord: Hanne Folkmann, tlf SAFF Forsikringsforeningen v/århus Sporveje Formand: Jens Dambro, tlf Vigtigt ved arbejdsskader I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerhedsrepræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskadesanmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerhedsrepræsentanterne Gevinsterne 2 flasker god rød vin kan afhentes i brancheafdelingen.

12 Afsender: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Mejerivænget 13, 8310 Tranbjerg J Sporvejsfunktionærernes frimærkeklub Århus Du finder vores mødelokaler er på LOKALCENTER Fuglebakken. Adresse er Morten Eskesensvej 2, 8210 Århus V. Alle klubmøder starter kl døren er åben ca. kl Buslinje 13 kører lige til døren og Linie 5A på Vestre Ringgade gå afstand ca. 500 meter. MØDEKALENDER FORÅR 2012 Den 09. jan. Sæsonstart (*) (T) Den 23. jan. Alm. møde (*) Den 06. feb. Alm. møde (*) (T) Den 20. feb. Alm. møde (*) Den 05. marts. Alm. møde (*) (T) Sidste frist for indlevering af materiale til formidlingssalget ved sæsonafslutningen. Den 19. marts. Alm. møde (*) Den 02. april. Alm. møde sæsonafslutningen. (*) (T) SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES FRIMÆRKEKLUB ÅRHUS Holder sommerferie i perioden 3. april til 9. september 2012 MØDEKALENDER EFTERÅR 2012 Den 10.sep. Alm. møde & Sæsonstart (*) Den 24.sep. Alm. møde & Generalforsamling Den 08.okt. Alm. møde (*) Den 22.okt. Alm. møde (T)(*) Den 05.nov. Alm. møde (*) Sidste frist for indlevering af materiale til formidlingssalget ved Juleafslutningen Den 19.nov. Alm. møde (T)(*) Den 03.dec. Juleafslutning m/formidlingssalg Ret til ændringer forbeholdes På bestyrelsen vegne. John E. Nielsen

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere