Første MF-bachelorer i arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første MF-bachelorer i arbejde"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081

2 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har givet bibeltro undervisning så længe, at de første, der har læst på MF snart skal pensioneres. Gør det en forskel? Svaret er enkelt: Ja! Guds ord gør altid en forskel. Det vender ikke virkningsløst eller tomt tilbage. Vel kan vi blive skarpere til at formidle det. Vel kan vi blive bedre til at være synlige og troværdige i tidens forandringer, men tro mig: Der er ingenting, vi som gamle MF ere hellere vil end lade Guds ord gøre en forskel for menneskers liv og evige salighed. Det er vores lidenskab os, der er i gang! Og det er grunden til, at vi siden 2005 har satset på vores egen bacheloruddannelse. Vi vil give unge mennesker en teologisk grunduddannelse, der kvalificerer dem til opgaven: At være præster og ledere i menighederne ud over vort land og for nogles vedkommende også under fremmede himmelstrøg. Og vi tror, vi er på ret spor. Vi tror, at undervisning i Guds ord i tillid til kirkens Herre giver de kommende præster en ballast, der er uvurderlig. Frugterne længes vi efter at se og vi håber, beder og spejder efter, at flere og flere må vende sig fra mørket til lyset og tage imod evangeliet og dermed frelses for tid og evighed. De fleste præster vil sige, at det er alt for få succeshistorier, vi har at fortælle om desværre! Men det er ikke i vores lod at bestemme over virkningerne af Guds ords forkyndelse. Det er i Guds hånd og sådan er det bedst. Vores opgave er at give dette ord frit løb; og for MF s vedkommende betyder det: At slippe det løs i undervisningen; i kaffestuen hvor samtaler og debatter foregår; i praktikforløb for de studerende og i et stadigt og stædigt kald til under bøn og ydmyghed at granske dette ord og lade det tale til én selv og derved danne og dueliggøre den enkelte til ordets tjeneste. Dertil hjælpe os Gud. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Journaliststuderende Simon Thidemann Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: Christoffer Højlund 2

3 MF-bladet Nu ser vi frugterne! De første teologer fra pionerholdet i 2005 har indtaget vigtige poster i Guds riges arbejde. Menighedsfakultetets satsning i 2005 med at oprette en selvstændig bacheloruddannelse i teologi begynder at sætte synlige frugter. Nils Andersen Landssekretær Det er en langtidsinvestering at uddanne en teolog. 4 år går med en bacheloruddannelse og siden 2 år med kandidatuddannelse og evt. til sidst et halvt år på pastoralseminariet. Dette sidste halve år er obligatorisk for alle, der ønsker at søge præsteembede. MF kan altså bidrage med de første 4 års uddannelse, hvor den teologiske dannelse bliver lagt, mens de sidste 2 års overbygning tages på universitetet. Teologi for kirkens skyld De seneste syv et halvt års uddannelse af egne bachelorer har resulteret i en flok teologer, som på papiret er bedre rustet til opgaver i Guds riges arbejde end nogen før dem. De har nemlig som de første i Danmarkshistorien modtaget en akademisk bacheloruddannelse på Bibelens og troens egne præmisser med sigte på kirkens opgave at drive mission. Derfor har vi på Menighedsfakultetet forhåbninger til, at de ved Guds nåde kommer til at gøre en afgørende forskel i Guds store missionsprojekt i denne verden. De første i arbejde På de kommende sider møder vi en valgmenighedspræst i en nyoprettet valgmenighed i Odense, en landsleder i Alpha Danmark, en generalsekretær i Bibellæser-Ringen og en outsider, der har fundet sin egen lille niche som bibelrecitator. Alle er de i hver sin sammenhæng med til at formidle evangeliet. Vi bringer disse portrætter for at give et indblik i, hvad der er blevet af pionerholdet fra 2005 og dermed også, hvad der er kommet ud af støtten til MF og de studerendes stipendiepulje de seneste syv et halvt år. De næste er på vej Resten af 2005-holdet er også godt på vej! En er per 13. november tiltrådt som Ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge, 2 kandidater søger præsteembede eller andet arbejde, 4 er ved at afslutte Pastoralseminariet, andre 4 er i færd med deres afsluttende del af det teologiske kandidatstudium på Aarhus Universitet. En lille strøm af veluddannede teologer tilgår dermed arbejdsmarkedet med lovende perspektiver for kirken og missionsarbejdet. Se hvem de er på side 9. Oversigt 19 studerende begyndte i 2005 på Menighedsfakultetets første selvstændige uddannelse 14 af dem modtog i 2009 som de første på MF eksamensbeviser på den teologiske bachelorgrad 13 af dem fortsatte med teologiske kandidatstudier på universitetet De første 5 af dem har i 2012 fundet ind i vigtige poster i Guds riges arbejde I alt har MF optaget fire hold bachelorstuderende, og de næste bliver færdige i juni 2013 Et femte hold bachelorer optages i

4 Præst i ny menighed Christoffer Højlund er præst i den nystartede Fyns Valgmenighed. Han ønsker at følge Jesu kald og være med til at gøre mennesker til Jesu disciple under devisen: Vi skal ikke bare råbe højt om, hvad vi gerne vil vi skal også handle på det. Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Fyns Valgmenighed i Odense er en helt nystartet menighed, og her er Christoffer ansat som præst i en deltidsstilling. Christoffers og menighedens mål er klokkeklart: mennesker må blive disciple af Jesus. Et eventyr med far Ifølge Christoffer handler missionsbefalingen om mere end mission i snæver forstand: Discipelskabskaldet omfatter alle andre kald, som Jesus har givet: at elske Gud og sin næste, være god mod de fattige, helbrede syge og så videre. Min passion er at træde ind i det kald og være med til at gøre mennesker til disciple af Jesus både dem, som ikke kender Jesus og dem, der allerede betegner sig selv som disciple. Gud ønsker at bruge alle dem, som stiller sig til rådighed for ham. Det er som et eventyr med sin far i hånden. Hvordan det eventyr ser ud for os i Odense, ved vi ikke. Jeg ved, at Odense er plaget af dårlige statistikker på arbejdsløshed, overførselsindkomst, få i arbejde med længerevarende uddannelse og meget mere. Der er bestemt brug for, at Guds folk vover sig ud og er lys i verden men om det er den vej, Gud vil lede os, vil kun han og tiden vise. Engagement i verden Christoffer fortsætter: Vi ønsker at være et fællesskab, hvor mennesker møder Jesus igennem hans disciple. Det betyder, at kirken må bevæge sig derud, hvor mennesker er og antage former, som taler folkets sprog. Vi må engagere os i verden omkring os, se dens behov, stå ved dens side og sammen med verden tale om og med den Gud, vi tror, har et håb til alle. Brug for kirkelig mangfoldighed Christoffer begrunder, hvorfor han ikke er gået ind i en af de eksisterende kirker. Vi har brug for flere udtryk for det at være kirke. Min tidligere biskop, Kresten Drejergaard, opmuntrede i sin ordinationstale alle andre til at tage godt imod os som en af kilderne til den fornyelse i folkekirken, som så mange efterspørger. Samtidig opfordrede han os i Fyns Valgmenighed til at bevare og dyrke relationen til folkekirken. Jeg tror denne gensidige vekselvirkning er nødvendig. Vi har som valgmenighed frihed til at eksperimentere og derigennem nå mennesker, som måske aldrig var blevet nået af en traditionel sognekirke. Omvendt har vi som en del af folkekirken forbindelse til historien og det danske folk. Guds ord perspektiverer Starten på Christoffers præstetid i Fyns Valgmenighed har primært haft observerende karakter. Jeg skulle først lige blive fortrolig med rollen som præst og lære menneskerne her samt det lokale kirkeliv at kende. Men efterhånden oplever jeg, at de ting, som jeg lærte i min uddannelse, begynder at vise deres relevans. Guds ord åbner, forklarer og perspektiverer utroligt mange ting i livet også i en nyopstartet menighed. 4

5 Fra Christoffer Højlunds ordination den 19. august 2012 i Odense Domkirke Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur Den hjemvendte (2012) foran Kingos Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch 5

6 Evangelisten Efter at Levi Dørken blev færdig med sin kandidat i teologi og har gået et halvt år på pastoralseminariet, er han nu blevet daglig leder af Alpha Danmark. Det er et job med mission og evangelisation i højsædet. Levi Dørken Julie Kajgaard Stud. theol. Vejen ind i Alpha Danmark Levi Dørkens største passion er, at kirken og alle kristne skal dele evangeliet med andre: Vi må simpelthen ikke holde det for os selv! Han har været engageret i flere forskellige kirkelige sammenhænge med fokus på evangelisation, men han har aldrig rigtig syntes, det har båret frugt. Dette ændrede sig dog, da Levi for første gang holdt et Alphakursus for et par år siden: Vi oplevede for det første, at folk kom. Det var i sig selv en overraskelse. Og så oplevede vi, at både ledere og deltagere havde en kæmpe oplevelse med hinanden og med Gud. Levi fortæller, at en af fordelene ved at holde Alphakurser er, at dette koncept er afprøvet så mange gange før. Når man holder et Alphakursus, hviler det på mange års erfaringer fra kirker verden over. Fidusen ved Alphakurser Alphakurset har eksisteret i cirka 30 år, hvor det startede i en kirke i England. Nu er det spredt ud til mere end 160 lande verden over. Og det er virkelig et koncept med rigtig mange succeshistorier. Muligvis fordi formen er så enkel: Vi mødes en dag om ugen over 10 uger. Vi starter med at spise sammen, derefter er der et oplæg, bl.a. fra præsterne i kirken, og efterfølgende går vi ud i grupper og snakker om oplægget. Ud over, at Alphakurset har et let og indbydende koncept, så kan det også noget mere: Det, som Alphakursus kan, er, at man får mulighed for at træde ind i en ramme, så man ikke skal opfinde det hele selv. Det er også en stor styrke for mig, at det ikke kun er en lille del af kirken, der holder kurset. Det er økumenisk! Man er en del af en bevægelse i kirken verden over. Og resten af verden kan se, at den kristne kirke rent faktisk kan gøre noget sammen! Evangelisation er et håndværk Levi ønsker, at danskere må blive mødt med evangeliet om Jesus, og vil gerne holde fast i Bibelens lære om, hvordan dette sker: Det er vigtigt at holde fast i, at det er Gud, der omvender folk. Men det er også vigtigt at huske på, at Bibelen taler tydeligt om, at Gud vil bruge os mennesker til at bringe evangeliet videre. Levi ser til en vis grad evangelisation som et håndværk, vi skal dygtiggøre os i: Vi skal tage ansvar for at lære håndværket. Det hjælper ikke, at kirken kun er dygtig til at prædike evangeliet om søndagen. Særligt ikke i vores tid, hvor der kan være helt grundlæggende ting om kristendommen, som den almindelige dansker ikke ved noget om. Derfor mener Levi, at Alphakurset er et rigtig godt koncept: Det møder folk på et sted, hvor alle kan være med. Fremtidsdrømme Levi drømmer om, at den unge del af kirken vil gå i gang med at holde Alphakurser. Derfor arbejder han på at udvikle Alpha Danmarks kommunikation og ressourcer, så det bedre passer til de yngre generationer. Og helt generelt håber Levi, at mange flere vil prøve kurset af: Der er altså ikke noget at være bange for, afslutter Levi med et smil. 6

7 Lasse brænder for en bibelvækkelse Lasse Iversen brænder som nyansat landsleder for Bibellæser- Ringen (BLR) for, at flere opdager betydningen af regelmæssig bibellæsning. Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Lasse kommer fra en midlertidig deltidsstilling som landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk (ELN), og da hans opgave var nået til vejs ende der, søgte han stillingen i BLR og fik den. Bibelen vil bruges Lasse vurderer, at der de senere år er sket en nedgang i brugen af Bibelen: De ældre generationer er nok stadig præget af bibelvækkelsen i 60 erne og 70 erne, og for mange af dem er bibellæsning noget, der sidder på rygraden, men for dem der er yngre, er det vist ikke helt så stabilt, og for mange af de helt unge er bibellæsning nærmest ikke eksisterende. Lasse er ikke i tvivl om betydningen af regelmæssig bibellæsning, og hvilke konsekvenser det har at forsømme den: Jeg synes, at det viser sig mere og mere tydeligt, at når kristne ikke læser i Bibelen, så bliver både vort eget og kirkens liv mere sårbare over for åndelig vildledning og udvanding. Derfor er det vigtigt at leve med sin Bibel. Bibelen er en brugsbog, som udfordrer, trøster, oplyser og påvirker os, så vi kan ikke bare læse den som anden litteratur. Vi skal leve med den, dvs. læse i den ofte og tage livtag med, hvad det vi læser, betyder for livet, vi lever. Bibelen er uundværlig Lasse har et brændende ønske om, at Bibelen igen bliver en uundværlig del af kristnes liv. Hvordan sker det? For det første kræver det selvfølgelig, at man åbner Bibelen og begynder at læse i den. Den fortsatte og regelmæssige læsning, kommer for nogle af sig selv, mens andre skal have hjælp og motivation. Det har her en enorm betydning at høre andre bibellæseres oplevelser og vidnesbyrd hvad det har betydet for dem at læse i og leve med Bibelen. For alle gælder det dog, at der intet sker, hvis ikke Helligånden arbejder sammen med Ordet og gør det levende for os. Trafikant i den teologiske virkelighed De fire år på Menighedsfakultetet har givet Lasse en teologisk og åndelig ballast til at håndtere den teologiske og åndelige del af jobbet. Det er dog lidt som med et kørekort: Det er først, når man har fået det, at man skal lære at køre bil. Jeg er først nu ved at finde ud af, hvordan teologi og den virkelighed, jeg lever i, hænger sammen. Og på det punkt har mine fire studieår på MF givet mig en god ballast. Men det er en læringsproces, som jeg forhåbentlig aldrig når til vejs ende med. Lasses vision Lasse erkender, at det som kristen i dagens Danmark kan være svært at give Bibelen rum i sit liv. Selv om mange egentlig gerne vil og er bevidste om, at det er godt og opbyggende for ens tro at leve med Bibelen, er det ofte svært. Måske oplever man ikke i det konkrete øjeblik, at Bibelen siger én noget særligt, men det er ikke grund nok til at give op og droppe at læse i Bibelen. Sommetider må man anstrenge sig lidt og læse videre, og så kan man jo overveje, om man skal have hjælp til at læse og leve med Bibelen. Jeg brænder for, at vi i BLR kan give denne hjælp på en god og relevant måde. 7

8 Outsideren Klaus Højgaard Laursen har valgt anderledes end sine studiekammerater ved ikke at studere videre efter sin bacheloreksamen fra MF. I stedet går han helt sine egne veje og rejser nu landet rundt og formidler Bibelen gennem bibelrecitationer i kirker og menigheder. Julie Kajgaard Stud. theol. Da Klaus blev færdig med sin bachelor i teologi på MF i 2009, vidste han, at han hverken skulle læse videre eller være foredragsholder. Men Klaus fik smag på at lære bibeltekster udenad gennem deltagelse i Kursen, et undervisningsforløb for teologistuderende i Aarhus Valgmenighed. Deltagerne blev udfordret til at lære nogle vers fra Filipperbrevet udenad, hvilket gav Klaus så meget blod på tanden, at han begyndte at lære hele Filipperbrevet udenad. I denne proces opstod tanken: hvordan vil det mon være, at skulle recitere det for nogen?. Forkyndelse by heart Når Klaus er ude med Bibelen Live, ved tilhørerne sjældent helt, hvad de skal forvente. For recitation er en så gammel metode, at det er gået i glemmebogen, hvor meget liv og sjæl, der er i det, der bliver formidlet. Vi er ved at miste noget i 2012 ved, at vi ikke kan så meget udenad, eller måske bedre sagt by heart. Gode ting har nemlig deres gemmested i hjertet. Klaus håber derfor rigtig meget, at oplevelsen af at høre en bibeltekst i sammenhæng er med til at inspirere tilhørerne til selv at lære noget, som kan være i deres hjerte. Folk flest er begejstrede Bibelen Live er forkyndelse på en ny måde, hvor recitation af bibeltekster krydret med simple gestikulationer og rekvisitter er med til at samle kirken. Klaus fortæller: Der er måske nogle, der inviterer mig til at komme med Bibelen Live, som ikke ville invitere mig til at udlægge en tekst, når de ved, at jeg har læst på MF. Klaus har erfaret, hvor givende det er for andre at opleve en bibeltekst gengivet i sin sammenhæng. Der er flere, der har sagt til mig, efter de har oplevet mig recitere enten Filipperbrevet Live eller Markus Live, at de fik teksten åbnet for sig på en helt ny måde. For eksempel var der en ung mand, som, efter at have hørt Filipperbrevet Live, fortalte mig, at det var første gang, han havde forstået det brev, da han er ordblind. Fremtidsdrømme for Bibelen Live Jeg drømmer om, at jeg med Bibelen Live kan være med til, at flere må blive mødt med evangeliet, fortæller Klaus, som er spændt på at se, hvad fremtiden bringer. Måske bliver Bibelen Live hans fuldtidsarbejde, måske havner han en dag som frimenighedspræst. Klaus venter og ser, hvilken vej Gud vil lede ham. Jeg har aldrig været sikker på, om jeg skulle være præst, men jeg har altid vidst, at jeg skal fortælle om Jesus, og det får jeg virkelig lov til at gøre igennem Bibelen Live, slutter Klaus. Klaus Højgaard Laursen 34 år. Tilbyder recitation af Markusevangeliet eller Filipperbrevet Bach. theol., foredragsholder med Bibelen Live og handicapmedhjælper. 8

9 De resterende ti står næsten klar Fire af de første bachelorer fra 2005-holdet på MF varetager nu forskellige vigtige poster som formidlere af evangeliet, som det fremgår af temaartiklerne inde i bladet. Men hvad med de resterende ti? De kommer i næste geled, og flertallet af dem står på spring til i løbet af få uger også at tage fat på opgaver i kirke og mission. Her får du en kort status over, hvor langt den enkelte er kommet i sit uddannelsesforløb. Poul Kristensen: Cand. theol. Ansat som Ungdomssekretær for Israelsmissionens Unge fra Læs evt. mere på Kristian Kappel: Cand. theol. Næstformand for MFs repræsentantskab, søger job, gerne som præst. Peter Thise: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Jacob Søvndal: Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Bed Gud... lede disse ti unge til opgaver, hvor de bedst kan tjene med deres nådegaver. Anders Kobbersmed: Cand. theol., arbejder i Vinspecialisten og i butikken Games i Aarhus, mens han søger sognepræstestilling i folkekirken. Daniel Skovenborg: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Har taget en uddannelse i Persuasivt Design på Aalborg Universitet. Henriette Valentin Bøndergaard: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i København. Mads Peter Kruse: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Arbejder som jobkonsulent i Krifa. Leder et missionalt fællesskab i Hadsten. Jan Pahus: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Peter Leif Mostrup Hansen: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Er deltids frimenighedspræst i LM-frimenigheden i Randers. 9

10 ISBN Bibeltime hver formiddag - God tid til afslapning - Mulighed for udflugt på egen hånd 23. februar - 2. marts Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Inkl. halvpension på Tenerife Bestil program for turen KIRKE FOR FOLKET Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr K tlf C M Y CM MY CY CMY Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Annonce MF 3.pdf 1 15/10/ Psykoterapi & supervision af ledere Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Mob Tlf: VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER lige OG i Her centrum MØDELOKALER er også plads VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum til din annonce ET GODT OG CENTRALT lige i centrum STED AT BO OG MØDES. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: BEST +45 WESTERN HOTEL 06 HEBRON BEST Helgolandsgade WESTERN HOTEL 4, 1653 HEBRON København V Helgolandsgade Tel.: , 1653 København V

11 Økonomi - en kæmpe udfordring Walther Plauborg Hansen forretningsfører Gaveindtægter 1. juli oktober gavebrev gaver kollekter Liv på TORVET Det summer af liv på TORVET, hvor de nye lokaler bliver brugt flittigt. I dagtimerne sidder studerende til undervisning i de nye undervisningslokaler på 1. sal, og om aftnen er der jævnligt foredrag, som behandler vigtige emner inden for teologi og mission og livet som menneske og kristen. Vi ser det tætte samspil mellem teologi og mission konkretiseret i dagligdagen på Torvet. Og vi glæder os over, at vore første bachelorstuderende nu er i fuld gang med at finde ind i vigtige arbejdsopgaver i Guds rige. Den gode teologi bliver bragt i spil, som I kan læse i dette blad Vi er taknemlige for den store støtte, vi har modtaget direkte til byggeriet af TORVET. Det har finansieret hovedparten af Menighedsfakultetets andel af byggeriet. Vi har dog måttet låne 1,1 mio. kr., som der skal betales renter og afdrag på de næste 10 år. Udvidet budget Foruden udgifterne til byggelånet, er der stigninger på en række udgiftsposter. Samlet er behovet for gaver til driften af MF kr. større end sidste regnskabsår. Det er en stor udfordring, men vi gør, hvad vi kan for at nå i mål, for vi arbejder på en uopgivelig sag: uddannelse og udrustning af unge til tjeneste i kirke og mission. Vi har brug for øget støtte MF er velsignet med mange trofaste støtter. Tak for jeres vedholdende gaver og engagement i MFs arbejde. Uden jeres opbakning vil der ikke være et MF med selvstændig uddannelse i teologi Budget Modtaget i år Modtaget sidste år Tak også for gaver til MF i det nye regnskabsår, som begyndte 1. juli. Vi har modtaget godt 2 mio. kr. siden da. Beløbet er desværre kr. mindre end samme periode året før, og det bekymrer os med tanke på det store budget. Derfor beder vi frimodigt om din støtte. MF har brug for, at alle gode kræfter sættes ind på at vende kurven. Hvis du har mulighed for at hæve dit bidrag til os, vil det være en afgørende hjælp. Alle gavebidrag gør en forskel, så tak om du vil bære med. Benyt gironummeret i rubrikken eller giv din gave via dk/dankort. Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 1 ID-nr TEOLKURSUS på Menighedsfakultetet januar 2013 Åndelig dannelse og luthersk spiritualitet Åndelig dannelse, luthersk spiritualitet Teolkursus januar 2013 Hovedtalere: Niels Nymann Eriksen, Owe Wikström, Knut Alfsvåg, Leif Andersen, Jørn Henrik Olsen. Se program på Semesterindledningsforelæsning 31. jan Gud fuldender sit skaberværk gennem et særligt folk Cand. theol. og teologisk forsker Andreas Østerlund Nielsen vil til semesterindledningen den forelæse over emnet: Gud fuldender sit skaberværk gennem et særligt folk. Andreas vil her præsentere en skitse til en missional teologi. Skitsen bygger på den opfattelse, at Gud helt grundlæggende er en sendende Gud missio Dei, og at dette er et gennemgående træk i Guds væsen som en treenig Gud og tillige en rød tråd i menneskehedens historie. Forelæsningen holdes kl , og alle er velkomne, fri entre! Vandring i sorgens landskab 2 dobbelt foredrag om sorg og åndelig omsorg Mandagene den 25. februar og 4. marts 2013 kl ved Lutte Olsen, hospicesygeplejerske, og Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d. Undervisningsforløb i trosforsvar I februar og marts vil professor Kurt Christensen gennemføre et undervisningsforløb om apologetik, dvs. trosforsvar. Undervisningen sigter primært mod de bachelorstuderende og foregår i dagtimerne, men alle interesserede er meget velkomne til at være med. Den besluttes det, hvilken ugedag undervisningen gennemføres. Følg med Inspirerer til mission i vor tid (.) Missional kirke - en introduktion Kolon Forlagsgruppen Lohse. Tlf sider 199,95 kr. Udtrykket missional kirke har i flere år været på manges læber. Jeppe Bach Nikolajsen har samlet en række artikler om emnet med bidragsydere fra både ind- og udland. Bogen lægger op til en drøftelse af, hvilken rolle kirken bør spille i det danske samfund i dag.»bogen kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i vor tid. Den anbefales på det varmeste!«tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE?

BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009. MF-bladet 03 2009 FØRSTE HOLD DØDEN VEN ELLER FJENDE? MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2009 BACHELOR - ET SKRIDT PÅ VEJEN... DØDEN VEN ELLER FJENDE?05 FØRSTE HOLD 07 BACHELORER ER UDDANNET PENGEKASSEN ER TOM 11 1 Med Gud i hjertet og hår på brystet LÆRERRÅDSFORMAND,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet)

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Søndag den 10. september kl. 8.25 i Bogense kirke Salmer: 754 29 // 370 Tak, Gud, for denne lyse morgen Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere