Første MF-bachelorer i arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første MF-bachelorer i arbejde"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081

2 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har givet bibeltro undervisning så længe, at de første, der har læst på MF snart skal pensioneres. Gør det en forskel? Svaret er enkelt: Ja! Guds ord gør altid en forskel. Det vender ikke virkningsløst eller tomt tilbage. Vel kan vi blive skarpere til at formidle det. Vel kan vi blive bedre til at være synlige og troværdige i tidens forandringer, men tro mig: Der er ingenting, vi som gamle MF ere hellere vil end lade Guds ord gøre en forskel for menneskers liv og evige salighed. Det er vores lidenskab os, der er i gang! Og det er grunden til, at vi siden 2005 har satset på vores egen bacheloruddannelse. Vi vil give unge mennesker en teologisk grunduddannelse, der kvalificerer dem til opgaven: At være præster og ledere i menighederne ud over vort land og for nogles vedkommende også under fremmede himmelstrøg. Og vi tror, vi er på ret spor. Vi tror, at undervisning i Guds ord i tillid til kirkens Herre giver de kommende præster en ballast, der er uvurderlig. Frugterne længes vi efter at se og vi håber, beder og spejder efter, at flere og flere må vende sig fra mørket til lyset og tage imod evangeliet og dermed frelses for tid og evighed. De fleste præster vil sige, at det er alt for få succeshistorier, vi har at fortælle om desværre! Men det er ikke i vores lod at bestemme over virkningerne af Guds ords forkyndelse. Det er i Guds hånd og sådan er det bedst. Vores opgave er at give dette ord frit løb; og for MF s vedkommende betyder det: At slippe det løs i undervisningen; i kaffestuen hvor samtaler og debatter foregår; i praktikforløb for de studerende og i et stadigt og stædigt kald til under bøn og ydmyghed at granske dette ord og lade det tale til én selv og derved danne og dueliggøre den enkelte til ordets tjeneste. Dertil hjælpe os Gud. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Journaliststuderende Simon Thidemann Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: Christoffer Højlund 2

3 MF-bladet Nu ser vi frugterne! De første teologer fra pionerholdet i 2005 har indtaget vigtige poster i Guds riges arbejde. Menighedsfakultetets satsning i 2005 med at oprette en selvstændig bacheloruddannelse i teologi begynder at sætte synlige frugter. Nils Andersen Landssekretær Det er en langtidsinvestering at uddanne en teolog. 4 år går med en bacheloruddannelse og siden 2 år med kandidatuddannelse og evt. til sidst et halvt år på pastoralseminariet. Dette sidste halve år er obligatorisk for alle, der ønsker at søge præsteembede. MF kan altså bidrage med de første 4 års uddannelse, hvor den teologiske dannelse bliver lagt, mens de sidste 2 års overbygning tages på universitetet. Teologi for kirkens skyld De seneste syv et halvt års uddannelse af egne bachelorer har resulteret i en flok teologer, som på papiret er bedre rustet til opgaver i Guds riges arbejde end nogen før dem. De har nemlig som de første i Danmarkshistorien modtaget en akademisk bacheloruddannelse på Bibelens og troens egne præmisser med sigte på kirkens opgave at drive mission. Derfor har vi på Menighedsfakultetet forhåbninger til, at de ved Guds nåde kommer til at gøre en afgørende forskel i Guds store missionsprojekt i denne verden. De første i arbejde På de kommende sider møder vi en valgmenighedspræst i en nyoprettet valgmenighed i Odense, en landsleder i Alpha Danmark, en generalsekretær i Bibellæser-Ringen og en outsider, der har fundet sin egen lille niche som bibelrecitator. Alle er de i hver sin sammenhæng med til at formidle evangeliet. Vi bringer disse portrætter for at give et indblik i, hvad der er blevet af pionerholdet fra 2005 og dermed også, hvad der er kommet ud af støtten til MF og de studerendes stipendiepulje de seneste syv et halvt år. De næste er på vej Resten af 2005-holdet er også godt på vej! En er per 13. november tiltrådt som Ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge, 2 kandidater søger præsteembede eller andet arbejde, 4 er ved at afslutte Pastoralseminariet, andre 4 er i færd med deres afsluttende del af det teologiske kandidatstudium på Aarhus Universitet. En lille strøm af veluddannede teologer tilgår dermed arbejdsmarkedet med lovende perspektiver for kirken og missionsarbejdet. Se hvem de er på side 9. Oversigt 19 studerende begyndte i 2005 på Menighedsfakultetets første selvstændige uddannelse 14 af dem modtog i 2009 som de første på MF eksamensbeviser på den teologiske bachelorgrad 13 af dem fortsatte med teologiske kandidatstudier på universitetet De første 5 af dem har i 2012 fundet ind i vigtige poster i Guds riges arbejde I alt har MF optaget fire hold bachelorstuderende, og de næste bliver færdige i juni 2013 Et femte hold bachelorer optages i

4 Præst i ny menighed Christoffer Højlund er præst i den nystartede Fyns Valgmenighed. Han ønsker at følge Jesu kald og være med til at gøre mennesker til Jesu disciple under devisen: Vi skal ikke bare råbe højt om, hvad vi gerne vil vi skal også handle på det. Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Fyns Valgmenighed i Odense er en helt nystartet menighed, og her er Christoffer ansat som præst i en deltidsstilling. Christoffers og menighedens mål er klokkeklart: mennesker må blive disciple af Jesus. Et eventyr med far Ifølge Christoffer handler missionsbefalingen om mere end mission i snæver forstand: Discipelskabskaldet omfatter alle andre kald, som Jesus har givet: at elske Gud og sin næste, være god mod de fattige, helbrede syge og så videre. Min passion er at træde ind i det kald og være med til at gøre mennesker til disciple af Jesus både dem, som ikke kender Jesus og dem, der allerede betegner sig selv som disciple. Gud ønsker at bruge alle dem, som stiller sig til rådighed for ham. Det er som et eventyr med sin far i hånden. Hvordan det eventyr ser ud for os i Odense, ved vi ikke. Jeg ved, at Odense er plaget af dårlige statistikker på arbejdsløshed, overførselsindkomst, få i arbejde med længerevarende uddannelse og meget mere. Der er bestemt brug for, at Guds folk vover sig ud og er lys i verden men om det er den vej, Gud vil lede os, vil kun han og tiden vise. Engagement i verden Christoffer fortsætter: Vi ønsker at være et fællesskab, hvor mennesker møder Jesus igennem hans disciple. Det betyder, at kirken må bevæge sig derud, hvor mennesker er og antage former, som taler folkets sprog. Vi må engagere os i verden omkring os, se dens behov, stå ved dens side og sammen med verden tale om og med den Gud, vi tror, har et håb til alle. Brug for kirkelig mangfoldighed Christoffer begrunder, hvorfor han ikke er gået ind i en af de eksisterende kirker. Vi har brug for flere udtryk for det at være kirke. Min tidligere biskop, Kresten Drejergaard, opmuntrede i sin ordinationstale alle andre til at tage godt imod os som en af kilderne til den fornyelse i folkekirken, som så mange efterspørger. Samtidig opfordrede han os i Fyns Valgmenighed til at bevare og dyrke relationen til folkekirken. Jeg tror denne gensidige vekselvirkning er nødvendig. Vi har som valgmenighed frihed til at eksperimentere og derigennem nå mennesker, som måske aldrig var blevet nået af en traditionel sognekirke. Omvendt har vi som en del af folkekirken forbindelse til historien og det danske folk. Guds ord perspektiverer Starten på Christoffers præstetid i Fyns Valgmenighed har primært haft observerende karakter. Jeg skulle først lige blive fortrolig med rollen som præst og lære menneskerne her samt det lokale kirkeliv at kende. Men efterhånden oplever jeg, at de ting, som jeg lærte i min uddannelse, begynder at vise deres relevans. Guds ord åbner, forklarer og perspektiverer utroligt mange ting i livet også i en nyopstartet menighed. 4

5 Fra Christoffer Højlunds ordination den 19. august 2012 i Odense Domkirke Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur Den hjemvendte (2012) foran Kingos Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch 5

6 Evangelisten Efter at Levi Dørken blev færdig med sin kandidat i teologi og har gået et halvt år på pastoralseminariet, er han nu blevet daglig leder af Alpha Danmark. Det er et job med mission og evangelisation i højsædet. Levi Dørken Julie Kajgaard Stud. theol. Vejen ind i Alpha Danmark Levi Dørkens største passion er, at kirken og alle kristne skal dele evangeliet med andre: Vi må simpelthen ikke holde det for os selv! Han har været engageret i flere forskellige kirkelige sammenhænge med fokus på evangelisation, men han har aldrig rigtig syntes, det har båret frugt. Dette ændrede sig dog, da Levi for første gang holdt et Alphakursus for et par år siden: Vi oplevede for det første, at folk kom. Det var i sig selv en overraskelse. Og så oplevede vi, at både ledere og deltagere havde en kæmpe oplevelse med hinanden og med Gud. Levi fortæller, at en af fordelene ved at holde Alphakurser er, at dette koncept er afprøvet så mange gange før. Når man holder et Alphakursus, hviler det på mange års erfaringer fra kirker verden over. Fidusen ved Alphakurser Alphakurset har eksisteret i cirka 30 år, hvor det startede i en kirke i England. Nu er det spredt ud til mere end 160 lande verden over. Og det er virkelig et koncept med rigtig mange succeshistorier. Muligvis fordi formen er så enkel: Vi mødes en dag om ugen over 10 uger. Vi starter med at spise sammen, derefter er der et oplæg, bl.a. fra præsterne i kirken, og efterfølgende går vi ud i grupper og snakker om oplægget. Ud over, at Alphakurset har et let og indbydende koncept, så kan det også noget mere: Det, som Alphakursus kan, er, at man får mulighed for at træde ind i en ramme, så man ikke skal opfinde det hele selv. Det er også en stor styrke for mig, at det ikke kun er en lille del af kirken, der holder kurset. Det er økumenisk! Man er en del af en bevægelse i kirken verden over. Og resten af verden kan se, at den kristne kirke rent faktisk kan gøre noget sammen! Evangelisation er et håndværk Levi ønsker, at danskere må blive mødt med evangeliet om Jesus, og vil gerne holde fast i Bibelens lære om, hvordan dette sker: Det er vigtigt at holde fast i, at det er Gud, der omvender folk. Men det er også vigtigt at huske på, at Bibelen taler tydeligt om, at Gud vil bruge os mennesker til at bringe evangeliet videre. Levi ser til en vis grad evangelisation som et håndværk, vi skal dygtiggøre os i: Vi skal tage ansvar for at lære håndværket. Det hjælper ikke, at kirken kun er dygtig til at prædike evangeliet om søndagen. Særligt ikke i vores tid, hvor der kan være helt grundlæggende ting om kristendommen, som den almindelige dansker ikke ved noget om. Derfor mener Levi, at Alphakurset er et rigtig godt koncept: Det møder folk på et sted, hvor alle kan være med. Fremtidsdrømme Levi drømmer om, at den unge del af kirken vil gå i gang med at holde Alphakurser. Derfor arbejder han på at udvikle Alpha Danmarks kommunikation og ressourcer, så det bedre passer til de yngre generationer. Og helt generelt håber Levi, at mange flere vil prøve kurset af: Der er altså ikke noget at være bange for, afslutter Levi med et smil. 6

7 Lasse brænder for en bibelvækkelse Lasse Iversen brænder som nyansat landsleder for Bibellæser- Ringen (BLR) for, at flere opdager betydningen af regelmæssig bibellæsning. Michael Kastrup Nielsen stud. theol. Lasse kommer fra en midlertidig deltidsstilling som landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk (ELN), og da hans opgave var nået til vejs ende der, søgte han stillingen i BLR og fik den. Bibelen vil bruges Lasse vurderer, at der de senere år er sket en nedgang i brugen af Bibelen: De ældre generationer er nok stadig præget af bibelvækkelsen i 60 erne og 70 erne, og for mange af dem er bibellæsning noget, der sidder på rygraden, men for dem der er yngre, er det vist ikke helt så stabilt, og for mange af de helt unge er bibellæsning nærmest ikke eksisterende. Lasse er ikke i tvivl om betydningen af regelmæssig bibellæsning, og hvilke konsekvenser det har at forsømme den: Jeg synes, at det viser sig mere og mere tydeligt, at når kristne ikke læser i Bibelen, så bliver både vort eget og kirkens liv mere sårbare over for åndelig vildledning og udvanding. Derfor er det vigtigt at leve med sin Bibel. Bibelen er en brugsbog, som udfordrer, trøster, oplyser og påvirker os, så vi kan ikke bare læse den som anden litteratur. Vi skal leve med den, dvs. læse i den ofte og tage livtag med, hvad det vi læser, betyder for livet, vi lever. Bibelen er uundværlig Lasse har et brændende ønske om, at Bibelen igen bliver en uundværlig del af kristnes liv. Hvordan sker det? For det første kræver det selvfølgelig, at man åbner Bibelen og begynder at læse i den. Den fortsatte og regelmæssige læsning, kommer for nogle af sig selv, mens andre skal have hjælp og motivation. Det har her en enorm betydning at høre andre bibellæseres oplevelser og vidnesbyrd hvad det har betydet for dem at læse i og leve med Bibelen. For alle gælder det dog, at der intet sker, hvis ikke Helligånden arbejder sammen med Ordet og gør det levende for os. Trafikant i den teologiske virkelighed De fire år på Menighedsfakultetet har givet Lasse en teologisk og åndelig ballast til at håndtere den teologiske og åndelige del af jobbet. Det er dog lidt som med et kørekort: Det er først, når man har fået det, at man skal lære at køre bil. Jeg er først nu ved at finde ud af, hvordan teologi og den virkelighed, jeg lever i, hænger sammen. Og på det punkt har mine fire studieår på MF givet mig en god ballast. Men det er en læringsproces, som jeg forhåbentlig aldrig når til vejs ende med. Lasses vision Lasse erkender, at det som kristen i dagens Danmark kan være svært at give Bibelen rum i sit liv. Selv om mange egentlig gerne vil og er bevidste om, at det er godt og opbyggende for ens tro at leve med Bibelen, er det ofte svært. Måske oplever man ikke i det konkrete øjeblik, at Bibelen siger én noget særligt, men det er ikke grund nok til at give op og droppe at læse i Bibelen. Sommetider må man anstrenge sig lidt og læse videre, og så kan man jo overveje, om man skal have hjælp til at læse og leve med Bibelen. Jeg brænder for, at vi i BLR kan give denne hjælp på en god og relevant måde. 7

8 Outsideren Klaus Højgaard Laursen har valgt anderledes end sine studiekammerater ved ikke at studere videre efter sin bacheloreksamen fra MF. I stedet går han helt sine egne veje og rejser nu landet rundt og formidler Bibelen gennem bibelrecitationer i kirker og menigheder. Julie Kajgaard Stud. theol. Da Klaus blev færdig med sin bachelor i teologi på MF i 2009, vidste han, at han hverken skulle læse videre eller være foredragsholder. Men Klaus fik smag på at lære bibeltekster udenad gennem deltagelse i Kursen, et undervisningsforløb for teologistuderende i Aarhus Valgmenighed. Deltagerne blev udfordret til at lære nogle vers fra Filipperbrevet udenad, hvilket gav Klaus så meget blod på tanden, at han begyndte at lære hele Filipperbrevet udenad. I denne proces opstod tanken: hvordan vil det mon være, at skulle recitere det for nogen?. Forkyndelse by heart Når Klaus er ude med Bibelen Live, ved tilhørerne sjældent helt, hvad de skal forvente. For recitation er en så gammel metode, at det er gået i glemmebogen, hvor meget liv og sjæl, der er i det, der bliver formidlet. Vi er ved at miste noget i 2012 ved, at vi ikke kan så meget udenad, eller måske bedre sagt by heart. Gode ting har nemlig deres gemmested i hjertet. Klaus håber derfor rigtig meget, at oplevelsen af at høre en bibeltekst i sammenhæng er med til at inspirere tilhørerne til selv at lære noget, som kan være i deres hjerte. Folk flest er begejstrede Bibelen Live er forkyndelse på en ny måde, hvor recitation af bibeltekster krydret med simple gestikulationer og rekvisitter er med til at samle kirken. Klaus fortæller: Der er måske nogle, der inviterer mig til at komme med Bibelen Live, som ikke ville invitere mig til at udlægge en tekst, når de ved, at jeg har læst på MF. Klaus har erfaret, hvor givende det er for andre at opleve en bibeltekst gengivet i sin sammenhæng. Der er flere, der har sagt til mig, efter de har oplevet mig recitere enten Filipperbrevet Live eller Markus Live, at de fik teksten åbnet for sig på en helt ny måde. For eksempel var der en ung mand, som, efter at have hørt Filipperbrevet Live, fortalte mig, at det var første gang, han havde forstået det brev, da han er ordblind. Fremtidsdrømme for Bibelen Live Jeg drømmer om, at jeg med Bibelen Live kan være med til, at flere må blive mødt med evangeliet, fortæller Klaus, som er spændt på at se, hvad fremtiden bringer. Måske bliver Bibelen Live hans fuldtidsarbejde, måske havner han en dag som frimenighedspræst. Klaus venter og ser, hvilken vej Gud vil lede ham. Jeg har aldrig været sikker på, om jeg skulle være præst, men jeg har altid vidst, at jeg skal fortælle om Jesus, og det får jeg virkelig lov til at gøre igennem Bibelen Live, slutter Klaus. Klaus Højgaard Laursen 34 år. Tilbyder recitation af Markusevangeliet eller Filipperbrevet Bach. theol., foredragsholder med Bibelen Live og handicapmedhjælper. 8

9 De resterende ti står næsten klar Fire af de første bachelorer fra 2005-holdet på MF varetager nu forskellige vigtige poster som formidlere af evangeliet, som det fremgår af temaartiklerne inde i bladet. Men hvad med de resterende ti? De kommer i næste geled, og flertallet af dem står på spring til i løbet af få uger også at tage fat på opgaver i kirke og mission. Her får du en kort status over, hvor langt den enkelte er kommet i sit uddannelsesforløb. Poul Kristensen: Cand. theol. Ansat som Ungdomssekretær for Israelsmissionens Unge fra Læs evt. mere på Kristian Kappel: Cand. theol. Næstformand for MFs repræsentantskab, søger job, gerne som præst. Peter Thise: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Jacob Søvndal: Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Bed Gud... lede disse ti unge til opgaver, hvor de bedst kan tjene med deres nådegaver. Anders Kobbersmed: Cand. theol., arbejder i Vinspecialisten og i butikken Games i Aarhus, mens han søger sognepræstestilling i folkekirken. Daniel Skovenborg: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Har taget en uddannelse i Persuasivt Design på Aalborg Universitet. Henriette Valentin Bøndergaard: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i København. Mads Peter Kruse: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Arbejder som jobkonsulent i Krifa. Leder et missionalt fællesskab i Hadsten. Jan Pahus: Cand. theol. Går på Pastoralseminariet i Aarhus. Peter Leif Mostrup Hansen: Studerer teologi på kandidatdelen på Aarhus Universitet. Er deltids frimenighedspræst i LM-frimenigheden i Randers. 9

10 ISBN Bibeltime hver formiddag - God tid til afslapning - Mulighed for udflugt på egen hånd 23. februar - 2. marts Pris: Kr ,- pr. person i dob. vær. Inkl. halvpension på Tenerife Bestil program for turen KIRKE FOR FOLKET Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr K tlf C M Y CM MY CY CMY Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Annonce MF 3.pdf 1 15/10/ Psykoterapi & supervision af ledere Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Konsultation: Bramming, Århus og Torshavn Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Mob Tlf: VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER lige OG i Her centrum MØDELOKALER er også plads VÆRELSER OG MØDELOKALER lige i centrum til din annonce ET GODT OG CENTRALT lige i centrum STED AT BO OG MØDES. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: BEST +45 WESTERN HOTEL 06 HEBRON BEST Helgolandsgade WESTERN HOTEL 4, 1653 HEBRON København V Helgolandsgade Tel.: , 1653 København V

11 Økonomi - en kæmpe udfordring Walther Plauborg Hansen forretningsfører Gaveindtægter 1. juli oktober gavebrev gaver kollekter Liv på TORVET Det summer af liv på TORVET, hvor de nye lokaler bliver brugt flittigt. I dagtimerne sidder studerende til undervisning i de nye undervisningslokaler på 1. sal, og om aftnen er der jævnligt foredrag, som behandler vigtige emner inden for teologi og mission og livet som menneske og kristen. Vi ser det tætte samspil mellem teologi og mission konkretiseret i dagligdagen på Torvet. Og vi glæder os over, at vore første bachelorstuderende nu er i fuld gang med at finde ind i vigtige arbejdsopgaver i Guds rige. Den gode teologi bliver bragt i spil, som I kan læse i dette blad Vi er taknemlige for den store støtte, vi har modtaget direkte til byggeriet af TORVET. Det har finansieret hovedparten af Menighedsfakultetets andel af byggeriet. Vi har dog måttet låne 1,1 mio. kr., som der skal betales renter og afdrag på de næste 10 år. Udvidet budget Foruden udgifterne til byggelånet, er der stigninger på en række udgiftsposter. Samlet er behovet for gaver til driften af MF kr. større end sidste regnskabsår. Det er en stor udfordring, men vi gør, hvad vi kan for at nå i mål, for vi arbejder på en uopgivelig sag: uddannelse og udrustning af unge til tjeneste i kirke og mission. Vi har brug for øget støtte MF er velsignet med mange trofaste støtter. Tak for jeres vedholdende gaver og engagement i MFs arbejde. Uden jeres opbakning vil der ikke være et MF med selvstændig uddannelse i teologi Budget Modtaget i år Modtaget sidste år Tak også for gaver til MF i det nye regnskabsår, som begyndte 1. juli. Vi har modtaget godt 2 mio. kr. siden da. Beløbet er desværre kr. mindre end samme periode året før, og det bekymrer os med tanke på det store budget. Derfor beder vi frimodigt om din støtte. MF har brug for, at alle gode kræfter sættes ind på at vende kurven. Hvis du har mulighed for at hæve dit bidrag til os, vil det være en afgørende hjælp. Alle gavebidrag gør en forskel, så tak om du vil bære med. Benyt gironummeret i rubrikken eller giv din gave via dk/dankort. Gaver til MF kan indbetales til giro (korttype + 01 <) 11

12 1 ID-nr TEOLKURSUS på Menighedsfakultetet januar 2013 Åndelig dannelse og luthersk spiritualitet Åndelig dannelse, luthersk spiritualitet Teolkursus januar 2013 Hovedtalere: Niels Nymann Eriksen, Owe Wikström, Knut Alfsvåg, Leif Andersen, Jørn Henrik Olsen. Se program på Semesterindledningsforelæsning 31. jan Gud fuldender sit skaberværk gennem et særligt folk Cand. theol. og teologisk forsker Andreas Østerlund Nielsen vil til semesterindledningen den forelæse over emnet: Gud fuldender sit skaberværk gennem et særligt folk. Andreas vil her præsentere en skitse til en missional teologi. Skitsen bygger på den opfattelse, at Gud helt grundlæggende er en sendende Gud missio Dei, og at dette er et gennemgående træk i Guds væsen som en treenig Gud og tillige en rød tråd i menneskehedens historie. Forelæsningen holdes kl , og alle er velkomne, fri entre! Vandring i sorgens landskab 2 dobbelt foredrag om sorg og åndelig omsorg Mandagene den 25. februar og 4. marts 2013 kl ved Lutte Olsen, hospicesygeplejerske, og Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d. Undervisningsforløb i trosforsvar I februar og marts vil professor Kurt Christensen gennemføre et undervisningsforløb om apologetik, dvs. trosforsvar. Undervisningen sigter primært mod de bachelorstuderende og foregår i dagtimerne, men alle interesserede er meget velkomne til at være med. Den besluttes det, hvilken ugedag undervisningen gennemføres. Følg med Inspirerer til mission i vor tid (.) Missional kirke - en introduktion Kolon Forlagsgruppen Lohse. Tlf sider 199,95 kr. Udtrykket missional kirke har i flere år været på manges læber. Jeppe Bach Nikolajsen har samlet en række artikler om emnet med bidragsydere fra både ind- og udland. Bogen lægger op til en drøftelse af, hvilken rolle kirken bør spille i det danske samfund i dag.»bogen kan bidrage til at forny og inspirere enkeltmennesker og menigheder til mission i vor tid. Den anbefales på det varmeste!«tormod Engelsviken, professor i missionsvidenskab, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere