Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum Vi fløjter i fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab"

Transkript

1 Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum Vi fløjter i fællesskab

2 2

3 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april Målet har været at give medlemmerne og andre interesserede et indblik i dommerklubbens historie. En forudsætning for at lave en spændende bog er, at der eksisterer en masse både skriftligt og fotografisk materiale, hvorfra der kan udvælges stof. Det har desværre ikke været tilfældet. Eksempelvis er bestyrelsesreferaterne fra flere år forsvundet. Ligeledes har det ikke været muligt at fremskaffe billeder af ældre dato. Med god hjælp fra en række bidragsydere er det alligevel lykkes at lave en bog, som forhåbentlig vil være interessant læsning for alle dommerklubbens medlemmer. Tak til alle skribenter for jeres hjælp til, at Aarhus Fodbolddommerklub kan præsentere en bog til vores 75 års jubilæum. Også en tak til vores sponsorer for støtte til jubilæumsbogen. På vegne af redaktionen Rasmus Just redaktør af jubilæumsbogen

4 Aarhus Fodbolddommerklub stiftes af K. Brøndahl, Georg Frölich, Folmer Petersen og H. Tolstrup. Stiftende generalforsamling finder sted den 29. april på Grand Cafe. Det bliver starten på Aarhus Fodbolddommerklub, der får Folmer Petersen som sin første formand. Pochendahl bliver næstformand, K. Brøndahl får posten som kasserer, Georg Frölich bliver sekretær og K. Kruse bliver bestyrelsesmedlem. Der bliver opstillet 12 paragraffer og fastsat et kontingentet på to kroner årligt samt 50 øre per kamp. Alle førsteholdskampe og slutkampe honoreredes med otte kroner, A- og B-kampe samt ynglingerækker med seks kroner og drenge- og juniorkampe med tre kroner Bestyrelsen må indkalde til sin første ekstraordinære generalforsamling, idet ABU vil have nedsat de opnåede honorarer. Det vækker stor vrede blandt dommerne, og på den ekstraordinære generalforsamling bliver Aarhus Boldspil Unions forslag nedstemt med stemmerne 17 imod og 4 for. Klubbens medlemmer ses også uden for banen. Således mødes dommerne til løbetræning før turneringsstart og afslutter sæsonen med en kegleturnering. Årets dommerfest finder sted på Palæ, hvor der for en kuvertpris af to kroner bliver serveret sild og pølser På generalforsamlingen konstateres et underskud på grund af manglende indbetaling af kontingent. Det besluttes i øvrigt at aflønne sekretæren med 160 kroner. Dette år var følgende dommere fra Aarhus Fodbolddommerklub kvalificerede til at dømme DBU kampe: K. Brøndahl, E. Burmeister, Georg Frölich, Rich. Hansen, Walther Møller, Folmer Petersen, Orla Petersen, P. Poulsen, Pochendahl, Arnth Rasmussen, A. Lund-Sørensen og H. Tolstrup Jydsk Fodbolddommer Union opstår som repræsentant af de jyske dommeres interesser, efter at JBU på ny nedsætter de jyske dommeres takster og diæter. På et møde i Viborg den 20. april 1939 bliver JFU en realitet, og formanden for Aarhus Fodbolddommerklub, Folmer Petersen, bliver valgt ind i den første bestyrelse Danmark bliver besat af Tyskland, og Folmer Petersen, der var fungerende formand i JFU, foreslår, at der derfor ikke holdes generalforsamling i JFU dette år. Det var der opbakning til i Aarhus Fodbolddommerklub. Lauritz Christensen bliver dommerklubbens første inkassator.

5 Efter dette års generalforsamling har bestyrelsen følgende udseende: Folmer Petersen, formand, Egon Burmeister, sekretær, H. Tolstrup, Orla Pedersen og K. Brøndahl, alle bestyrelsesmedlemmer, Johs. Møller og A. Lund-Sørensen, suppleanter, Kruse og Harry Jensen, revisorer. Også dette år er der problemer med kontingentet. Rigtig mange har ikke betalt, og det selv om inkassatoren har haft travlt på klubbens vegne. Der bliver derfor stillet forslag om, at skyldnere ikke vil kunne forvente at få kampe, før kontingentet er betalt. Flere medlemmer klager over, at de i de mindre byer, såsom Stenvad og Voldby, ikke kan få noget at spise. Medlemmerne mener, at klubberne er forpligtede til at bespise dommerne. Der vil blive rettet henvendelse til JBU om sagen Formand Folmer Petersen, der også fungerer som formand i JFU, har 25 års jubilæum som dommer. For at Aarhus Fodbolddommerklub kan få penge til en lille festlighed, bliver det bestemt, at på en nærmere bestemt søndag skal alle honorarer gå til klubben, hvorefter man holder fest for disse penge. Medlemmerne dømmer dette år 440 kampe. I en kamp i Tilst mellem Tilst og Skovbakken vil Skovbakken ikke betale rejse og diæter, idet dommeren var kommet cyklende. Dette blev en sag for JBU, der i første omgang gav klubben ret, men senere fik dommerklubben forhandlet sig frem til en tilfredsstillende løsning for alle parter Dommerklubben mødes med Firmaforbundet for at drøfte en forhøjelse af taksterne. Mange dommere ønsker ikke at dømme på firmabanerne, dels på grund af de lave takster, men også på grund af alt det vrøvl, der altid er på disse baner. Aarhus Fodbolddommerklub vil have honoraret hævet med fem kroner per kamp, hvilket accepteres af Firmaforbundet. Indtægterne dette år er 530 kroner, mens udgifterne udgør 576 kroner. Da Egon Burmeister ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen bliver C. Sørensen valgt til sekretær Formand Folmer Petersen ønsker ikke genvalg som formand. Ny formand bliver Egon Burmeister. Allerede det år nedlægger sekretæren C. Sørensen også sit hverv, og i stedet bliver Axel Lund-Sørensen valgt. Samme Lund-Sørensen bliver også valgt ind i DFU s bestyrelse. Kruse bliver valgt som kasserer. Som noget helt nyt fremvises en fodboldfilm og en boksefilm på et medlemsmøde.

6 Tyskernes besættelse af landet er forbi. De foregående år har sat sit store præg på Aarhus Fodbolddommerklub, da der var mange udsatte og aflyste kampe, og rejsemulighederne var svært begrænsede. Tidligere formand Folmer Petersen vender hjem fra tysk fangelejr. Bestyrelsen afslutter et bestyrelsesmøde med en fadøl til den samlede sum af 1,35 kroner Dommerklubben nedsætter nogle studiekredse af medlemmer, der skal forbedre sig fagligt og mentalt. Der holdes også en stiftelsesfest, hvor de foredragsholdere, der har ydet en indsats for dommerklubben, vil blive inviteret. Et andespil er også på tale for at skaffe flere penge til klubben Der fremsættes forslag om, at der skal indkaldes skriftligt til bestyrelsesmøder med vedlagt dagsorden. Der skal endvidere holdes bestyrelsesmøder mindst hver anden måned. Valgsystemet til bestyrelsen ændres, så det bliver, som vi kender det i dag med valg af formand og sekretær et år, og valg af resten af bestyrelsen det næste år Det bliver besluttet, at klubbens medlemmer får et kursus i førstehjælp. Det er et stort problem, at mange dommere efter divisionskampe på Aarhus Stadion kommer på besøg i dommerrummet. Det er til stor gene for bedømmere og lovfortolkere, idet de ikke kan komme i dialog med dommeren. På næste medlemsmøde vil formanden Egon Burmeister bede medlemmerne begrænse disse besøg i dommerrummet. Der bliver afholdt olympiade i Helsingfors dette år. Aarhus Fodbolddommerklub er repræsenteret ved Carl Frederik Jørgensen, der af FIFA er udpeget som dommer i denne store turnering Der bliver fremsat forslag om et bedømmerudvalg på otte medlemmer, der skal bedømme samtlige medlemmer to gange årligt og herefter inddele dem i fire klasser. Forslaget bliver i første omgang forkastet, da det tænkes at være svært at finde medlemmer til et sådant udvalg. Bestyrelsen lover dog at arbejde videre på sagen Aarhus Fodbolddommerklub har i dette år 71 aktive og 12 passive medlemmer. Bestyrelsen har taget ønsket om at nedsætte et bedømmerudvalg alvorligt og præsenterer et bedømmerudvalg af følgende dommere: Carl Frederik Jørgensen, Wagner Nielsen, C. Søndergaard, E. Burmeister, A. Bressendorf, Robert Pedersen, Tage Sørensen og Aage Sørensen.

7 7 Dette år foreligger der mange klager over dommerklubbens medlemmer. Det var for det meste mundtlige klager, og bestyrelsen træffer derfor beslutning om, at klager i fremtiden kun ville blive behandlet, hvis de foreligger skriftligt og tydeligt refererer til den paragraf, som dommeren skal have forset sig mod Et medlem af klubben ekskluderes, efter han i flere tilfælde ikke har afregnet med tjeneren efter et medlemsmøde. Der stilles forslag om, at klubbens medlemsmøder bliver lagt ud i klubberne for derved at komme i nærmere kontakt med såvel spillere, trænere og ledere. Det vedtages, og første møde finder sted i Viby Idrætsforening, hvor der bliver vist film med kampen Dynamo Arsenal. Efter filmen bliver der holdt en Hvem, Hvad, Hvor konkurrence Fremmødet til medlemsmøder er alt for lavt. Bestyrelsen vedtager derfor, at der er mødepligt til fremtidige møder. Et af vore medlemmer bliver udvist som spiller i en kamp, hvilket bestyrelsen ikke vil tolerere i fremtiden. Den pågældende spiller/dommer risikerer at blive slettet som medlem af dommerklubben, hvis dette gentager sig. JBU-formand Johs. Højriis, der i mange år har holdt oplæg om lovstof for dommerne, fortæller på et medlemsmøde om sin tur med landsholdet til en kamp i Rusland Aarhus-dommer Tage Sørensen bliver forfremmet til FIFA-dommer. Der er problemer med dommernes påklædning til kampene, og bestyrelsen anmoder dommerne om, at de stiller i ordentlig sportslig påklædning til kampene for at opnå større respekt. En fest med damer er blevet foreslået, men formanden er ikke interesseret i at bevillige penge til en sådan fest, idet Aarhus Fodbolddommerklub inden for en overskuelig tid skal være vært for JFU s delegeretmøde og dommerklubbens 25 års jubilæum. En afstemning blandt medlemmerne om at holde fest med damerne for egen regning bliver nedstemt Aage Poulsen fra Aalborg gæster dommerklubben og fortæller om sin oplevelse som linjevogter i Europa Cup kampen mellem Manchester United og Milan. Bestyrelsen vedtager, at aktive medlemmer har pligt til at overvære flest mulige medlemsmøder, og bestyrelsen kan, såfremt et medlem inden for en sæson ikke har deltaget i mindst tre møder, standse tildelingen af kampe til den pågældende dommer.

8 Aarhus Fodbolddommerklub står for afholdelse af JFU s delegeretmøde. Der er blandt andet arrangeret et besøg på bryggeriet Ceres til stor begejstring for de delegerede. Aarhus Fodbolddommerklubs nære ven og JBU-formand Johs. Højriis dør For at få økonomien ved næste års jubilæumsfest til at hænge sammen, vedtager bestyrelsen, at der skal opkræves 50 øre i ekstra kampafgift af medlemmerne per kamp i 1960 og Med succes var der arrangeret en sommerfest i Ry i samarbejde med Silkeborg Dommerklub. Det noteres, at festen var god, men musikken, der blev leveret af en båndoptager, var elendig. Det vedtages fremover at få en rigtig musiker til at spille Dommerklubben kan fejre sit 25 års jubilæum. Festen foregår i Marmorsalen på Hotel Royal. Flere af dommerklubbens samarbejdspartnere er inviteret, heriblandt Gerhard Müller, Harry Jensen fra JBU, repræsentanter fra Aarhus Boldspil Union, Firmaernes Fodbold Forbund, DFU, JFU og dommerbladet. Formand E. Burmeister holder festtalen, Wagner Nielsen taler for gæsterne, C. Søndergaard holder talen for damerne og A. Lund-Sørensen er ordstyrer. Festen blev en rigtig succes med 141 deltagere. Der blev talt meget om denne fest i tiden derefter Rigtig mange ønsker at tage dommerkort. Således er der tilmeldt 101 aspiranter til dommereksamenen. Klubbens mangeårige sekretær A. Lund-Sørensen ønsker ikke længere genvalg til posten, som han har besat i 18 år. Ny sekretær bliver Jørgen Gonge, der til daglig er ansat hos JBU. A. Lund-Sørensen får overrakt en kongelig figur for sit store arbejde. Bestyrelsen foreslår, at der findes en kampfordeler blandt klubbens medlemmer. Forslaget lider en krank skæbne, idet det bliver forkastet af forsamlingen med 25 imod og 13 for Klubben får ny formand, da E. Burmeister ikke ønsker at fortsætter. Ny formand bliver Kaj Madsen. Nye i bestyrelsen er Tage Sørensen og Aage Holmsgaard. Wagner Nielsen har helbredsmæssige problemer, og ønsker at udtræde af bestyrelsen, selv om han ikke er på valg. Suppleanten Aage Sørensen indtræder i stedet. For at skabe større samhørighed blandt dommerne vil bestyrelsen forsøge at holde på medlemmerne efter møderne ved blandt andet at arrangere kortspil.

9 På årets generalforsamling meddeles det, at dommerklubben i det foregående år har stillet dommere til 3835 kampe, hvilket er 180 flere end i Svend Pedersen overtager jobbet som kampfordeler efter forslag fra bestyrelsen, da Jørgen Gonge ikke ønsker at fortsætte Bestyrelsen holder møde på Ceres, hvor det bliver vedtaget at arrangere en sommerfest på Frederikshøj Kro med keglespil, smørrebrød og dans. Kontingentet fastsættes til 24 kroner årligt, mens nye dommere skal betale et indskud på 20 kroner Gymnastik og konditionstræning foregår i disse år under ledelse af Frode Pedersen. Desværre er tilslutningen ikke stor. Aage Sørensen, C. Søndergaard og Kaj Madsen melder sig som bedømmere til JBU Der afholdes dommereksamen med 62 aspiranter, hvoraf 48 består. Af disse søger 42 om optagelse i dommerklubben. På en ekstraordinær generalforsamling bliver Tage Sørensen valgt til formand for dommerklubben Kampfordeleren kan på årets generalforsamling meddele, at klubben har dømt 5881 kampe i 1967, hvilket er 569 flere end det foregående år. Kampene er fordelt mellem 121 dommere. Det bliver desuden oplyst, at de nye dommeruniformer kan erhverves for 105 kroner Medlemsmødet på stadion med landsholdsmålmand Henry From er en stor succes med cirka 50 deltagere. From viser to udmærkede farvefilm, som han selv har optaget fra landsholdets tur til Sydamerika i januar dette år og fra olympiaden i Rom i Bestyrelsen udvælger de dommere, der gennem deres virke og flid både i og uden for banen har vist interesse for dommergerningen. Disse vil blive bedømt af klubbens bedømmere. Andy Jensen indsender følgende forslag til generalforsamlingen: Det foreslås, at når en dommer er blevet bedømt, skal han have tilsendt en kopi af bedømmerskemaet. Dette forslag skabte en heftig diskussion i forsamlingen og blev forkastet ved afstemningen.

10 aspiranter har været til dommereksamen, hvoraf 59 består. 47 melder sig herefter ind i klubben. På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det, at medlemmerne betaler 25 procent mere i kampafgift for at finansiere øgede udgifter til kampfordeleren To dommere får en alvorlig reprimande, da man har konstateret, at disse har dømt en del kampe uden at give meddelelse til kampfordeleren. Kvitteringsblokke med reklamer bliver droppet Formand Tage Sørensen byder på årets generalforsamling Erik Jensen velkommen i bestyrelsen. Dommerklubben råder i dette år over 156 aktive dommere Det vedtages, at der fra dette år vil blive afleveret en kopi af bedømmerskemaet til de bedømte dommere Tage Sørensen afgår som formand for Aarhus Fodbolddommerklub. Ny formand bliver Erik Steen Jensen. Den nye bestyrelse består herefter af Erik Steen Jensen, Finn Jensen, Jørgen Snog Nielsen, Bent O. Nielsen og Axel Trige. Dommerklubbens medlemmer vedtager på en ekstraordinær generalforsamling at nedlægge arbejdet for en periode på grund af skattevæsenets krav om, at der skal betales ti procent skat af en årlig indtægt, hvis den overstiger 600 kroner. På et bestyrelsesmøde i juli besluttes det, at klubben igen skal stille dommere til rådighed for klubberne Erik Christensen bliver valgt til ny kampfordeler i stedet for A. Trige. Aarhus Fodbolddommerklubs 40 års jubilæum markeres med en reception i Viby Idrætsparks mødelokale. Ved aftenens fest kan de 118 deltagere opleve formanden udnævne Axel Lund-Sørensen som dommerklubbens første æresmedlem Ved en kamp arrangeret på Skovbakken møder 72 medlemmer op, hvor de fordelt i grupper foretager en bedømmelse af en dommertrio. Efter kampen blev gruppernes iagttagelser diskuteret under ledelse af Tage Sørensen Henning Munzberger bliver valgt som kasserer, og Erik Christensen bliver genvalgt som kampfordeler på generalforsamlingen. Efter fremlæggelse af budgettet

11 11 for andet halvår af 1978 bliver det bestemt at overføre kroner til klubbens jubilæumsfond ved køb af obligationer Der har været afholdt fire medlemsmøder med et for lavt fremmøde. Hvis ikke det bliver bedre fremover, vil bestyrelsen tage alvorligt fat. Der afholdes bankospil og quizaften. Med de inviterede damer kommer det samlede deltagerantal op på 92. Der nedsættes et kursusudvalg for afholdelse af weekendkursus for aktive dommere i Aarhus Dommerklubben fejrer sit 50 års jubilæum ved en reception på Aabyhøj Stadion. Selve festen finder sted i Aarhus Kongreshus, hvor Richard Ragnvald står for underholdningen Klubbens medlemmer mødes i denne periode i gymnastiksalen på Brobjergskolen for at holde sig i form vinteren over. Bedømmerudvalget kan se tilbage på et år, hvor 49 dommere er blevet bedømt i 234 kampe. I alt bliver der dømt lidt over kampe dette år. Poul Malling afløser Finn Jensen som formand på årets generalforsamling medlemmer deltager i weekendkursus i januar på Hotel Kattegat ved Bønnerup Strand.

12 12 FIFA-dommer Ove Hust fra Aalborg kommer forbi og holder et oplæg. Finn Jensen indtræder i DBU s dommerudvalg i stedet for Søren Møller På årets generalforsamling bliver Poul Malling genvalgt som formand. FIFAdommer Henning Lund-Sørensen fortæller på medlemsmødet i marts om de krav, der nu stilles til de dommere, som ønsker at nå til tops. DBU s pressechef Frits Ahlstrøm besøger dommerklubben og fortæller om sine rejser med landsholdet. Også John Stampe fra AGF kigger forbi og fortæller om sine oplevelser som spiller og hans syn på dommerne På årets generalforsamling bliver klubbens mangeårige kampfordeler Erik Christensen valgt som ny formand i stedet for Poul Malling, der kort forinden er blevet valgt som formand for JFU. Ny kampfordeler bliver Jørgen Snog Nielsen. Årets afslutningsfest holdes i Kongreshuset med deltagelse af 83 dommere med påhæng FIFA-dommer Henning Lund-Sørensen stopper på grund af alder både internationalt og i Superligaen. Aarhus Fodbolddommerklub står derfor for første gang i mange år uden en dommer i den bedste række Vintergymnastikken flytter til Læsø Gades Skole under ledelse af Erik Christensen og Jørgen Snogs ledelse. 20 nye dommere kommer til, så det samlede antal dommere, aktive såvel som passive, nu er oppe på 291. Den unge FIFA-dommer Kim Milton Nielsen besøger dommerklubben og fortæller om sine oplevelser og mål med dommergerningen Igen i år er der fin medlemstilgang. 22 aspiranter går op til eksamen hos de to erfarne lovfortolkere Finn Jensen og Erik Sommer Hansen. 125 medlemmer møder op til årets opstartsmøde, der i år holdes i Viby medlemmer deltager i årets generalforsamling, hvor æresmedlem Tage Sørensen fejrer 50 års jubilæum. Kampfordeler Jørgen Snog Nielsen kan i sin beretning fortælle, at han i 1993 havde 185 aktive dommere til rådighed. I efteråret må der afholdes ekstraordinær generalforsamling, da Jørgen Snog Nielsen ønsker at trække sig fra posten som kampfordeler. Der er dog ingen andre emner til posten, så aftenen ender med, at Jørgen Snog Nielsen indvilger i at fortsætte perioden ud.

13 Der søges efter nye og bedre lokaler for vintergymnastikken. Valget falder på aulaen i Risskov. Et festudvalg med Mogens Post og Jan Hoffmann i spidsen begynder at forberede næste års 60 års jubilæumsfest Jørgen Snog Nielsen stopper som kampfordeler efter seks år (Svend Eigil Nikolaisen har undervejs haft posten i et halvt år). Ove Poulsen bliver ny kampfordeler. Aarhus Fodbolddommerklub fylder 60 år den 29. april. Det markeres med en reception på Aabyhøj Stadion med veldækket tagselvbord. Omkring 225 mennesker kigger forbi. Selve festen holdes i Aarhus Kongreshus med 200 gæster og Finn Jensen som toastmaster. Tidligere kampfordeler Jørgen Snog Nielsen og tidligere kasserer Ole K. Pedersen bliver udnævnt til æresmedlemmer Der er valg til formandsposten ved generalforsamlingen. Jan Hoffmann erstatter Erik Christensen. Årets weekendkursus holdes i år på feriehotellet Stena Line i Grenå, hvor der er oplæg ved blandt andre tidligere landstræner Sepp Piontek. Dommerklubben får en seniorklub for de ældre medlemmer. Jørgen Snog Nielsen bliver klubbens første formand. Peter Hammer ansættes som kampfordeler i stedet for Ove Poulsen med tiltrædelse 1. januar Gunner Christensen ansættes som kampfordelerassistent for Peter Hammer. JFU tilbyder Aarhus Fodbolddommerklub at blive en del af et større EDB-projekt, der skal lette kampfordelerens arbejde med dommerpåsætningen Formand Jan Hoffmann kan på den årlige generalforsamling fortælle, at JFU har tildelt Aarhus Fodbolddommerklub den såkaldte københavnerpokal, da klubben er den dommerklub i Jylland, der i indeværende sæson har haft flest indlæg i Fodbolddommeren. Generalforsamlingen medfører også en større rokade i bestyrelsen. Hans Erik Andersen afløser Finn Lyngholm, Lars M. Andersen erstatter Kurt Neergaard, mens Gert Sørensen afløser Søren Bo Christensen som suppleant.

14 dommere deltager i weekendseminar på Fuglsø-centret. Kurset er en så stor succes, at det straks besluttes at arrangere en ny tur i januar JBU meddeler, at unionen overtager dommerpåsætningen af JBU-kampe per januar 2002 samt etablerer en central dommerafregning. Tidligere kampfordeler og formand Erik Christensen bliver udnævnt til æresmedlem Årets generalforsamling indledes med en mindetale samt et minuts stilhed for det afdøde æresmedlem Tage Sørensen, der opnåede 40 kampe som international dommer, inden karrieren sluttede i Selvom de røde lamper endnu ikke lyser, opfordrer kassereren til økonomisk påpasselighed ved såvel dommerfester og dommerseminarer, så klubbens økonomi også fremover viser sorte tal på bundlinjen. Eventuelt kan der indføres større egenbetaling Kampfordeler Peter Hammer fortæller i sin beretning på generalforsamlingen, at der fremover vil blive påsat kampe tre uger frem i tiden i stedet for en uge ad gangen. Seniorklubben, der siden sin etablering i 1997 er blevet en væsentlig del af dommerklubben, tildeles 110 kroner per medlem Der skal vælges ny formand i stedet for Jan Hoffmann. Fra medlemmerne forslås Gunner Christensen og Per Kjærsgaard-Andersen. Ved afstemningen får Gunner 94 stemmer, Per 48 stemmer, mens tre stemmer blankt. På grund af mange udeblivelser og mange rapporter om dommere, der kommer for sent til kampene, vil bestyrelsen i den kommende weekend tage uanmeldt ud og tjekke, om dommerne kommer til tiden, bytter kampe med hinanden eller bliver helt væk Ved dette års generalforsamling mindes afdøde æresmedlem Ole K. Pedersen. Formand Gunner Christensen udnævner samme aften Erik Sommer Hansen til æresmedlem i Aarhus Fodbolddommerklub for hans trofaste og langvarige arbejde for klubben.

15 Ved dette års generalforsamling er der hele seks 40 års jubilarer: Jørgen Fogh, Tom Thomsen, Ingolf Østergård, Finn Jensen, Flemming Steen Larsen og Erik Sommer Hansen. Sidstnævnte er fyldt 70 år og falder derfor for aldersgrænsen som DBUbedømmer. Bestyrelsen beslutter at drage nytte af Eriks store erfaring og lader ham derfor indtil videre fortsætte som lokal bedømmer. Kampfordeler Peter Hammer kan berette, at der året forinden er sat ny rekord i antal opgaver med kampe. Antallet af aktive dommere var 221 i 2004 mod 200 året forinden Dommerklubben fylder 70 år den 29. april, hvilket markeres med en reception i lokalerne ved Vejlby/Risskov Hallen. I november samme år fejres jubilæet med en stor fest hos Firmasporten. Her udnævnes formand Gunner Christensen til æresmedlem Jens Ole Sørensen vælges til ny formand på årets generalforsamling Dommerklubbens får en international dommer for første gang, siden Henning Lund-Sørensen stoppede som FIFA-dommer i 1991, da Jakob Bille bliver udnævnt til FIFA-linjedommer Ved årets generalforsamling afløser Morten Rask Thomsen den hidtidige formand Jens Ole Sørensen. Finn Jensen bliver udnævnt til æresmedlem. Jakob Kehlet rykker op i Superligaen På årets generalforsamling bliver den nye hjemmeside fremvist. Den vil fremover blive opdateret flere gange om ugen med nyheder, billeder og videoer. For at styrke kommunikationen med medlemmerne vil der fremover også blive udsendt nyhedsbreve per mail. I slutningen af året bliver det offentliggjort, at Jakob Kehlet fra årsskiftet er ny FIFA-dommer. Aarhus Fodbolddommerklub råder således over både en FIFAdommer og linjedommer.

16 16 Aarhus Fodbolddommerklub til Football Festival Aarhus Fodbolddommerklub i Holland 2008.

17 17 Finn Jensen, formand i Aarhus Fodbolddommerklub fra Først vil jeg ønske klubben tillykke med jubilæet. Den er mig bekendt den næstældste i Jylland, kun overgået af Aalborg. Jeg blev medlem i november 1963, da jeg flyttede fra Roskilde til Aarhus. I begyndelsen af 1970 erne havde jeg en kort periode i dommerklubbens bestyrelse sammen med blandt andre Tage Sørensen, Axel Trige og Chresten Søndergaard. Senere kom jeg igen i bestyrelsen, mens Tage Sørensen og Erik Steen Jensen var formænd. I 1983 var det min tur, og jeg oplevede blandt andet at være formand ved vort 50 års jubilæum i 1986, hvor vi holdt reception i Aabyhøjs klubhus og senere på dagen en stor fest i Aarhus Kongreshus. Efter fire gode år overlod jeg formandsposten til Poul Malling i I min tid i dommerklubben har jeg haft mange gode oplevelser, som jeg vil se tilbage på med stor glæde. Da jeg i sin tid bestod eksamen, blev der sagt til mig, at det at være dommer er 80 procent glæder og 20 procent sorger. Noget er der nok om det. Jeg vil ønske alt det bedste for dommerklubben i årene fremover og håbe på, at der stadig må være plads til både fremskridt og bevarelse af det gode kammeratskab.

18 18 Poul Malling, formand i Aarhus Fodbolddommerklub fra Jeg tog dommereksamen i 1967 og har været medlem af dommerklubben siden da. Da jeg i starten af 1980 erne skulle til København i forbindelse med mit arbejde i banken, blev jeg medlem i Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub, men forblev passivt medlem i Aarhus. I 1986 skulle jeg tilbage til Aarhus på grund af arbejde, og det var på dette tidspunkt, at Finn Jensen havde meddelt dommerklubben, at han stoppede som formand. Efter at have solgt huset i Espergærde flyttede vi i sommerhuset i Saksild, indtil vi havde fundet en passende bolig i Aarhusområdet. En sommerdag i 1986 så jeg pludselig en mand, der gik rundt i haven ved sommerhuset. Det viste sig at være Erik Christensen, dommerklubbens kampfordeler, og hans frue. Erik Christensen var sendt til Saksild af bestyrelsen for at undersøge, om jeg kunne være et emne som formand for vores dejlige dommerklub. Jeg må have bestået prøven, for efterfølgende foreslog bestyrelsen mig som ny formand for dommerklubben på generalforsamlingen i februar Som bekendt blev jeg valgt, og jeg havde tre rigtig gode år som formand. I alle årene sammen med Erik Christensen, Ole K. Pedersen, Jørgen Snog Nielsen og Preben Pedersen. I november 1989 blev jeg valgt som formand for Jydsk Fodbolddommer Union og måtte således forlade bestyrelsen på generalforsamlingen i februar Erik Christensen, formand i Aarhus Fodbolddommerklub fra Jeg kom ind i billedet i 1990 efter 14 år som kampfordeler. Vi lokkede Jørgen Snog til at blive kampfordeler, og jeg blev valgt som formand efter Poul Malling, der netop var blevet valgt til formand for JFU. Det var, som jeg husker det, en periode med et godt samarbejde i bestyrelsen og med en meget god økonomi, hvor vi på et tidspunkt talte om at købe os ind i egne mødelokaler. Det droppede vi dog set ud fra det synspunkt, at vi vidste, hvad vi havde at gøre med, ikke hvad fremtiden økonomisk bød på.

19 19 Jan Hoffmann, formand i Aarhus Fodbolddommerklub fra Det er med stor varme og glæde, at jeg tænker tilbage på de år, jeg fik lov til at være formand for klubben i slutningen af halvfemserne og ind i det nye årtusinde. At opleve den fantastisk varme følelse, det er at opnå sine dommerkollegers og kammeraters tillid og stå i spidsen for varetagelsen af deres interesser, er en stor gave at få og opleve. At stå i spidsen for en stor fritidsinteresse bringer mange følelser i spil, og udfordringen med at dele sol, vind og opmærksomhed lige brænder igennem, når alle har hjertet med i et foreningsarbejde. Jeg mindes min formandsperiode som tiden, hvor forandringer i strukturer mellem dommerklubberne og boldspilunionerne tog sin start. Det bragte følelserne i kog og gav bestyrelsen mange opgaver med henblik på at bevare det, som var bygget op gennem mere end 60 år. I de på daværende tidspunkt 19 dommerklubber i Jylland oplevede vi en samhørighed, der blev grundlaget for fastholdelse af dommerklubbernes eksistensgrundlag til glæde for dansk fodbold, men det var også startskuddet på flere års konfliktlignende tilstande med boldspilunionerne. Det er derfor en stor glæde og tilfredsstillelse for mig at se og følge med i klubbens fortsatte udvikling nu i en ny struktur med boldspilunionerne men med berettigelse og klubånd i behold. Uden dette klubarbejde ville der mangle mange dommere til afvikling af de mange herlige fodboldkampe på de østjyske fodboldbaner. En vigtig brik i det, der gør det sjovt at deltage i klubarbejdet, er de kammeratskaber og uerstattelige timer i hinandens selskab, det medfører, og jeg vil gerne benytte disse linjer til at sende en varm hilsen til alle, jeg har mødt gennem årene, og takke for både tillid, modspil, humor og alvor alt sammen det, der gør Aarhus Fodbolddommerklub til noget, man er livslangt medlem af. Stort tillykke til os alle der er Aarhus Fodbolddommerklub!

20 20 Gunner Christensen, formand i Aarhus Fodbolddommerklub fra Da jeg blev valgt som formand for Aarhus Fodbolddommerklub, var det vistnok første gang i klubbens historie, at der var kampvalg til formandsposten. Jeg havde en opstillingsgruppe, som foreslog mig som formand, og min modkandidat var Per Kjærsgaard-Andersen. Jeg blev valgt med stor stemmeforskel, og da Per ikke blev valgt som formand, valgte de øvrige bestyrelsesmedlemmer at trække sig, da de mente, at jeg selv skulle starte med en ny bestyrelse, som jeg havde klar. Jeg var formand i fire år, og det var i den tid, at JBU/DBU ville overtage dommerpåsætningen, så det var en hektisk tid med masser af møder omkring det. Der var også en del skriveri i aviserne og lidt i TV omkring konflikten dommerklubberne og JBU/DBU imellem. Konflikten endte til sidst med, at JBU/ DBU overtog dommerpåsætningen, men konflikten fik også den konsekvens, at der var nogle dommere, som ikke ønskede at fortsætte med at dømme fodbold. Jeg husker min tid som formand som ret turbulent, og når vi var til generalforsamling i JFU havde vi en konkurrence Aarhus og Aalborg i mellem om, hvilken klub der havde fået flest nye dommere og dermed var den største klub i Jylland.

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer.

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013 Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Det var med stor glæde at jeg den 24. juni fik meddelelse om at Dennis Mogensen er rykket

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev mail: ÅRSBERETNING 2016

ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev mail: ÅRSBERETNING 2016 ved Jens Kjeldbjerg Andersen, Vognstrupvej 14, 7840 Højslev 21 77 59 85 mail: jenskjeldbjerg@jubii.dk ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016 DEN SKRIFTLIGE BERETNING OVER AKTIVITETER OG HÆNDELSER, DER ER

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/2017

Nyhedsbrev nr. 1/2017 BORNHOLMS FODBOLDDOMMER-KLUB STIFTET 26. AUGUST 1945 Nyhedsbrev nr. 1/2017 Redaktør: Mogens Christiansen 15. februar 2017 Mail: mc@cabh.dk Kontaktadresser: Formand Holger Hansen Kasserer Morten Hjorth

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle.

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. 1: valg af dirigent. (IU foreslår Carsten Mortensen). Carsten blev valgt. 2: valg af referent. (IU foreslår Michael Hansen). Michael valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 9. juli 2007 REFERAT MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerkub DATO: 18 juni 2007 kl. 19:00 STED: Boligkontoret Danmark, Lundsgade 9, 2100 KBH Ø DELTAGERE: Bjarne Nigaard Michael

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den

Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den 8-5 2014 I et ualmindeligt skønt naturområde i Hjerm hvor årets generalforforsamlig blev afholdt dukkede 22 dommerne op for at høre om hvad der var sket

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med påsætningen, udeblivelser m.m. skal du kontakte bestyrelsen.

Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med påsætningen, udeblivelser m.m. skal du kontakte bestyrelsen. Sommerbrev 2015 Kære dommerkollega Traditionen tro vil jeg starte dette nyhedsbrev med at ønske alle en god og velfortjent sommerferie. Som i de tidligere år vil vi sammen med kontingentopkrævning (og

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere