KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70"

Transkript

1 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed. Om sig selv siger deres hjemme-side: Vore medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Århus området. Vi er en folkekirke uden at være en sognekirke, og uafhængig af folkekirkens økonomi. Vi tror på, at Jesus Kristus viser os, hvem Gud er! Den måde, hvorpå Jesus elskede og udfordrede mennesker, den måde han døde og opstod, viser os hvem Gud er. Jesus tilbyder os et liv i tro, håb og kærlighed. Det liv vil vi gerne dele med hinanden og med dig. Samtidig oplyses det, at dersom man ønsker at være medlem, er man forpligtet til at betale et bidrag på 150 kr. årligt. Herudover forventes det, at man giver kirken gaver, der som minimum svarer til kirkeskatten. Inden man kan optages som medlem, skal man deltage i et kursus, og efterfølgende have en samtale med én af kirkens præster. Under samtale skriver man under på medlemskabet

2 og bekræfter medansvaret for kirken. Ifølge oplysninger hviler kirkens økonomi på medlemmernes bidrag. Menigheden har til huse på Mjølnersvej 6 i Aabyhøj. Kirkesalen, sekretariatet samt mødelokalerne bliver flittigt brugt. Om søndagen er der 3 gudstjenester, Kl er der familiegudstjeneste, kl. 14 er det de unges tur, og kl er tjenesten for alle. Andre former for gudstjeneste finder sted i ugens forløb, ligesom der er forskellige aktiviteter både i huset, samt andre steder. Mange af aktivietterne ledes at frivillige hjælpere, såsom bibelstudier o.l. Grupper af unge arbejder inde i midtbyen med at opsøge børn, der hovedsageligt lever på gaderne. Flere unge familier har bopæl i Gellerupparken, hvor de arbejder med integration. I huset på Mjølnersvej er der undervisning for unge teologstuderende. Her rådgiver én af hjælpepræsterne om emner, som universietet ikke tager op. Ledelsen i valgmenigheden er udover kirkens egentlige præst, flere hjælpepræster som hjælpes om gudstjenesterne. Der er i alt 12 ansatte. Dertil kommer menighedsråd samt mange frivillige hjælpere. Valgmenigheden har som formål og vision skrevet: Aarhus Valgmenighed arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken. Det betyder, at vi vedholdende vil udfordre og udruste mennesker til at tro på Jesus og leve som diciple i hverdagen. Samtidigt vil vi arbejde for, at enhver i menigheden tager aktivt del i kirkens liv på mangfoldige måder Om vision 2013 lyder det: Vi ønsker at gå fra at være en lokalmenighed til en centermenighed i en missional bevægelse af klynger og menigheder Det betyder, at vi frem mod 2013 vil arbejde for, at Aarhus Valgmenighed bliver en ressource bredere ud i Danmark. Sammen med menigheder og klynger vil vi arbejde for, at Danmark bliver nået med evangeliet om Jesus. I denne bevægelse vil vi udruste og plante nye klynger og menigheder Det bliver spændende at følge Aarhus Valgmenighed fremover. Gerda B.

3 Præsidentens rubrik Så er jul og nytår overstået, og vi har taget hul på forårssæsonen Dog lader foråret vente på sig vi har haft en velfortjent pause i vintervejret, men i skrivende stund vælter sneen ned igen. Erantis og vintergækker har fået en midlertidig dyne over sig Men vi i klubben ser nu alligevel frem til nogle spændende arrangementer i den kommende tid såvel internt i vore egne lokaler i Ørsted som eksternt i Ørum sognegård Enghøj kirke og sognegård m.m. Tak for jeres hjælpsomhed og gode humør det luner og det får mig til at føle mig godt tilpas med min nuværende funktion i Y`s men`s Clubben. Karin Hvorfor Y`s Mens Club For ca.15 år siden blev vi opfordret til at være med i Y`s Mens Clubben i Rougsø-Sønderhald. Vi blev sammen med flere ægtepar inviteret af EMC-udvalget (som står for medlemspleje). Udvalget fortalte hvad det indebar at være medlem af klubben. Vi kunne være med til et par møder inden vi besluttede os til at blive medlem. Derefter blev vi chartret, og så var vi med. Og det har vi aldrig fortrudt. Vi oplever et fællesskab og et godt netværk som er guld værd. De mange udvalg sørger for at lave et godt program til hver sæson, lave aftaler med foredragsholdere, eller at arrangere ture til steder vi ellers ikke bare kan komme. Det er altid spændende at høre når der er livsoplevelser på programmet. Det er altid hyggeligt med udvalgsmøderne i hjemmene hvor vi lærer hinanden nærmere at kende. Vi håber vi kan være med mange år fremover. Gerda I.

4 Genbrugsens historie Bladudvalget har bedt mig fortælle lidt om Genbrugsens historie, fordi jeg har været med i udvalg/bestyrelsen fra starten først som medlem af M & K og senere som repræsentant for Y Men s clubben. Årsagen til, at KFUM og KFUK åbnede en genbrugs var, at Randerskredsen besluttede at ansætte en kredssekretær midt i 1980erne. For at skaffe til vedkommendes løn skulle hver forening bidrage med kr. årligt. Et lille udvalg bestående af Eigil Boje, Birthe Christensen, Marianne og Jørgen Boje samt undertegnede arbejdede på projektet, og i april 1988 åbnede vi en lille butik i det nuværende pizzaria til en månedlige leje på kr. På åbningsdagen stod rigtig mange i kø foran butikken allerede kl. 9,00 og da vi lukkede, havde vi solgt for 900 kr. Butikken holdt åbent dagligt fra kl. 13,30-kl.17,00. Om lørdagen som nu, og dengang var det M & K, der passede butikken. Omsætningen blev på det første år kr ,00. Allerede 2 år efter blev udvalget enige om, at butikken var for lille, og efter en længere overvejelse besluttede man at købe den nuværende bygning i 1991 til en kontant pris på kr. Udvalgets medlemmer garanterede for købssum plus et større beløb til etableringen af butik og mødelokaler. Rigtig mange af medlemmerne arbejdede flittigt med at få det hele klart, så vi kunne åbne butikken den 15. januar 1991.

5 Allerede i 1992 blev man enige om at spørge Y Men s klubben om de ville være med i arbejdet, og efter en generalforsamling besluttedes det at nedsætte en fælles bestyrelse med 3 medlemmer fra hver organisation. Der blev stiftet en selvejende institution, lavet nogle vedtægter, hvori det fremgår, at overskud fra driften i butikken uddeles hovedsageligt til kristelige organisationer. Y Men klubbens repræsenter vælges for 3 år, mens M & K gennem årene har været repræsenteret af de samme personer. Igennem alle årene indtil sidste år har Jørgen Boje været formand. Det viste sig at være en rigtig god beslutning at købe bygningen. Forretningens omsætning steg jævnt helt op til en årsomsætning på omkring kr., og selvom vi især i de første år brugte mange midler til at renovere bygningen, var det hele tiden muligt at uddele gode beløb til forskellige organisationer. Mødelokalerne har gennem alle årene været flittigt brugt af begge organisationer, og vi er stolte af, at vi aldrig har gjort brug af kommunens tilbud om støtte til foreningsvirksomhed. Bygningen er for længst betalt. Der er ingen gæld men tværtimod har vi en stor beholdning stående i banken. At købet samtidig betyder, at begge organisationer har en god aktivitet omkring huset, og et frugtbart samarbejde i forbindelse med at holde det hele gående, er endnu et plus. Jeg har været rigtig glad for at arbejdet i bestyrelsen. Da Gerda og jeg gennem de første år har stået for kørsel af møbler, har vi haft lejlighed til at møde mange mennesker, som altid har fået lidt at vide om formålet med Genbrugsen. Aksel

6 Hjemmeside Vi har i mange år haft en hjemmesde i klubben, som først blev lavet og redigeret af Rønde Y s Men s Club og på et tidspunkt fik jeg selv mulighed for at rette de forskellige ting på siden og har holdt den ajour de sidste mange år. Region Danmark besluttede sidste sommer at lave en helt ny hjemmeside, som kan ses på Det blev samtidig muligt for alle klubber at koble sig på det samme system og selv lave en hjemmeside med samme grundopsætning som regionens hjemmeside. Præsidiet besluttede det var en god ide og jeg kom på kursus i den nye opbygniing og har nu fået hjemmesiden til at fungere. I kan finde hjemmesden ved at taste: Inde på hjemmesiden er der mulighed for at se vores program, udvalgsformænd, noget om vore aktiviteter og billeder af de forskellige ting. På forsiden er der en kalender, hvor de næste 3 ting bliver nævnt, men man kan også klikke ind på kalender og se længere frem og få flere oplysninger om de enkelte aftener. På hjemmesiden ligger Dysseposten også, så I kan læse den der, eller henvise til andre, der måske har lyst til at se den. Vores lille informationsfolder om klubben kan også ses på siden. Siden bliver aktuel og ny ved at I fremsender oplysninger og billeder til mig, så vil jeg løbende forsøge at udskifte og ajourføre de forskellige ting. God fornøjelese med at klikke rundt på siden. Hanne

7 Formål De tilsluttede klubber søger bevægelsens formål fremmet ved: At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen. At holde medlemmerne informerede om og aktiv engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender. At dyrke godt kammeratskab. At støtte internationale, nationale og regionale projekter i bevægelsen Vores Motto Vores Motto er: At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret Emblemet Emblemet består af en ligesidet trekant, det er KFUM s internationalt kendte symbol, der peger på sammenhængen mellem ÅND - SJÆL - LEGEME. Øverst i trekanten står INTERNATIONAL, der fortæller om vor bevægelses verdensomspændende karakter. Y et fortæller om vor tilhørsforhold til KFUM (på engelsk YMCA) og stjernen symboliserer Betlehemsstjernen, der viste de tre vise mænd til Kristus. Således skulle den gyldne stjerne også minde os om vor bevægelses ide.

8 Tanker Vær forsig med de tanker, du gør dig de kan blive til ord, før du aner det. Sæt vagt omkring din tanke og gærde om dit sind, så meget ondt og urent ej sniger sig derind. Vores tanker er skjulte for andre, men før eller senere bliver tankens frugt åbenlys for alle. En dag skal det kendes på vor karakter, hvilke tanker vi tænkte i det skjulte. Gode og kærlige tanker er en rigdom for den der tænker dem, men også for den, de gælder. Pås på dine tanker, de bliver til ord. Pas på dine ord, de bliver til handlinger. Pas på dine handlinger, de bliver til vaner. Pas på dine vaner, de bliver til din karakter. Pas på din karakter, for den bliver din skæbne. Ukendt forfatter Tillykke 17. april Jens Thaasti 70 år Rougsø-Sønderhald Region Danmark: Y s Men International: Jönköping Y s Men:

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere