Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient A1. Lysbehandling A.1.1. PUVA skema A.1.2. UVB/A skema A.3. Buckyskema A.4. Samtykkeerklæring A. Tidsstyring A.1. Dagsplan A. Afregning A.1. Regninger A.2. Udskriv regninger A.3. Sygesikringsafregning A.4. Afregningsliste A.5. Udskriv tidligere afregning A.8. Grundydelsesregister A. Kartoteker A.1. Honorartabel A.2. Praksisoplysninger A. Kommunikation A.1. Henvisningsgodkendelse A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost A. Magnetkortlæser A.1. Kunder med egen server A.2. Kunder på ASP-løsningen... 39

2

3 3A. Patient 3A.1.1. Dermatolog PUVA skema 3A1. Lysbehandling 3A.1.1. PUVA skema PUVA skemaet bruges til registrering af lysbehandling Skemaet kaldes frem ved at vælge Patient Lysbehandling PUVA i menulinien. Datoen: Bliver automatisk udfyldt med dags dato. Datoen kan rettes til en anden dato, hvis det ønskes. Resten af felterne på linien udfyldes med de relevante oplysninger. <Registrer>: Når alle felter er udfyldt klikker du på <Registrer>. <Ret/Slet>: Hvis en linie skal rettes eller slettes, markeres den med musen og der vælges enten <Ret> eller <Slet>. Det er kun den øverste linie der kan slettes <Gem>: Når ønskede oplysninger er indtastet, klikkes på <Gem> inden billedet forlades. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 3

4

5 3A.1.2. Dermatolog UVB/A skema 3A.1.2. UVB/A skema UVB/A skemaet bruges til registrering af lysbehandling. Skemaet findes ved at vælge Patient Lysbehandling UVB/A i menulinien. Datoen: Bliver automatisk udfyldt med dags dato. Datoen kan rettes til en anden dato, hvis det ønskes. Resten af felterne på linien udfyldes med de relevante oplysninger. <Registrer>: Når alle felter er udfyldt klikker du på <Registrer> <Ret/Slet>: Hvis en linie skal rettes eller slettes markeres den med musen og der vælges enten <Ret> eller <Slet>. <Gem>: Når det ønskede er indtastet klikkes der på <Gem> inden billedet forlades, så er indtastningerne gemt. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 5

6

7 3A.3. Dermatolog Buckyskema 3A.3. Buckyskema Buckyskemaet bruges til registrering af strålebehandling Skemaet finder du ved at vælge Patient Buckyskema i menulinien Indtastningsfelter: Dosis: Den ønskede dosis indtastes. Dato: Den ønskede dato indtastes. MedWin foreslår dags dato. Initial: Det ønskede initial indtastes. Inden disse informationer udfyldes, skal der først klikkes i det felt, der skal indtastes dosis for. V: Venstre del af kroppen H: Højre del af kroppen Tallene 1-28 stammer fra det billede der fremkommer ved klik på <Billede>. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 7

8 3A.3. Dermatolog Buckyskema 2. Funktionsknapper: <Indsæt ny>: I skemaet indtastes der for en dato af gangen. Hvis der skal indtastes for en ny dato klikkes der på denne knap. <Opdater>: Opdaterer skærmbilledet <Billede>: Ved klik her fremkommer oversigts-billede af et menneske med angivelse af numre/tal på de enkelte dele af kroppen. 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

9 3A.4. Samtykkeerklæring 3A.4. Dermatolog Samtykkeerklæring Der er muligt i MedWins Patientkort, at angive hvorvidt der er afgivet en samtykkeerklæring. Patientkortet kaldes frem ved tryk på F4, klikke på ikon nr. 6 i højre side eller vælge Patient Patientkort. Her sættes der en vinge, når der er afgivet en samtykkeerklæring. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 9

10

11 4A. Dermatolog - Tidsstyring 4A. Tidsstyring 4A.1. Dagsplan Det er muligt at udskrive de sidste 3 notater der er lavet på patienterne. Det gøres inde fra Dagsplanen ved at klikke på <Udskr. notater> Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 11

12

13 5A. Afregning 5A.1. Dermatolog Regninger 5A.1. Regninger Regninger bruges til at registrere og udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, ved at klikke på ikon nr. 2 fra bunden i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller ved at vælge Afregninger Regninger i menulinien. Systemet vil automatisk åbne den seneste regning på patienten, medmindre denne er markeret afsluttet eller over et ½ år gammel Stamdata: Øverst i skærmbilledet står cprnr. og navnet på den aktuelle patient. Man kan ikke ændre i patientoplysningerne her. Børn, der endnu ikke har fået eget cprnr., er i sygesikringsgruppe 0, og har en forældre markeret som værge. Deres regning bliver udskrevet i værgens navn. Hvis en E-faktura laves, skal altid vælges sygesikringsgruppe 3 - selvbetaler. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 13

14 5A.1. Dermatolog Regninger Dette symbol under feltet Henvisnings husket, indikerer at der mangler en grundydelse på regningen. Ikonet er udelukkende en advarsel og kan ignoreres hvis der vitterligt ikke ønskes påsat en grundydelse på regningen for nuværende (den kan tilføjes senere). Dvs. der er ikke ændret i regningsbilledets funktionalitet overhovedet, blot tilføjet en advarsel for manglende grundydelse. Regningen kan først afregnes til Sygesikringen, når der er påført en grundydelse, som er indeholdt i tabellen over lovlige grundydelser Tabellen over lovlige grundydelser findes i Grundydelsesregisteret under Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser (se afsnit 5A.8). 2. Funktionsknapper: <Ny Regning>: Systemet opretter en ny regning på patienten. <Slet regning>: Hvis en regning HELT skal slettes, så marker den i listen over regninger foroven i skærmbilledet og klik på <Slet regning>. <Udskriv>: Hvis en regning skal ud på papir til f.eks. gruppe 2 og 3 patienter, så marker regningen i listen over regninger foroven i skærmbilledet og klik på <Udskriv>. 3. Stamdata på regningen: Initial: Bliver automatisk udfyldt med det initial der har oprettet regningen eller den læge der arbejdes på vegne af. Sys.grp: Patientens sygesikringsgruppe - hentes fra patientens stamkort. Kan ændres, hvis den aktive regning f.eks. skal være en selvbetaler regning. Henvisning husket: Bør vinges af, hvis patienten har husket henvisningen. E-faktura: Skal vinges af efter ydelsen er skrevet på, hvis en E-faktura skal laves. HUSK Sys.grp. skal ændres til 3-selvbetaler på regningen, hvis der skal laves en E-faktura. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

15 5A.1. Dermatolog Regninger Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet samt momsberegning på ydelser findes i manualen til MedWin. Antal kons/rest kons: Dette felt udfyldes automatisk. Systemet tæller selv ned fra 8, når der bliver sat en konsultation eller en telefonkonsultation på regningen, undtagen hvis der er en vinge i varig behandling. Se afsnit 7A.1. for betingelser for optællingen. Varig behandling: Her sættes en vinge, hvis systemet IKKE skal holde øje med, om der er 8 konsultationer på regningen. Afsluttet: Skal vinges af, hvis patienten er færdigbehandlet. 4. Indtastning af ydelser: Dato og initial felterne bliver automatisk udfyldt med dags dato samt initialet på den læge der har oprettet ydelsen (eller den læge der arbejdes på vegne af) samt det initial der har påført ydelsen. Disse informationer kan rettes, ved at skifte På vegne af i øverste højre hjørne. 5. Afregningsoplysninger: Henvisende yder: Hvis patientens egen læges ydernummer står på patientkortet inden oprettelse af regningen, vil ydernummeret automatisk blive indsat i dette felt. I modsat fald skal det indtastes manuelt. Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten. Henvisningsdato: Bør udfyldes med henvisningsdatoen. Anonym behandling: Skal vinges af, hvis patienten ønsker at være anonym. Så kommer cprnr. IKKE med til sygesikringen. Henvisningstype: Automatisk udfyldt, hvis henvisningen er sendt via EDI; ellers skal der vælges iht. henvisningen. Henv. elektronisk: Systemet påsætter her en vinge, hvis henvisningen er sendt via EDI. Limitering (D): Den limitering der gælder for henvisningen/regningen. Der er følgende muligheder: 1: Uden limitering 2: Uden henvisning 3: Uden limitering/henvisning 4: 12 behandlinger 5: Speciale limitering Ved oprettelse af ny regning forslås altid 5: Speciale limitering Statistikfelter A-F: Kan udfyldes til sygesikringen. Den valgte limitering vises altid i felt D. Markøren står klar i ydelsesfeltet til indtastning af et ydelses-nummer. Når ydelses-nummeret er indtastet, f.eks. 0110, hopper markøren til antal, her foreslår MedWin 1, det kan rettes til det ønskede antal. Når det rigtige antal er valgt, trykkes på ENTER på tastaturet eller klikkes med musen på <Ok>. Nu er ydelsen/ydelserne registrerede på regningen. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 15

16 5A.1. Dermatolog Regninger Det er muligt at annullere den indtastede ydelse. Det gøres ved at vælge <Annul>. Er der lavet en ydelse, der ikke skulle på regningen alligevel, markerer man den ydelse i den grå del af regningen, ved at klikke på den og derefter klikke på <Slet>. Systemet kommer med en svarboks hvor der skal svares <Ja> hvis ydelsen skal slettes og <Nej> hvis ydelsen alligevel ikke skal slettes. Hvis man benytter kortlæseren i MedWin og patienten kører sit kort igennem, registrerer MedWin automatisk en konsultation på den indlæste patient. Dette vil enten være en 1. konsultation, en 2. konsultation eller en senere behandling, alt efter hvilke ydelser, der allerede findes på regningen. Når kortet bliver indlæst 7. gang kommer der en besked om, at henvisningen udløber næste gang. Ændring af regning, der er afregnet til sygesikringen: Det er ikke muligt at lave en negativ regning. Skal en regning, der er afregnet til sygesikringen, alligevel annulleres, skal det gøre på følgende måde: Aftal med sygesikringen at regningen skal annulleres. For at Afregningslisten herefter skal stemme skal regningen slettes fra MedWin. Marker regningen i oversigten øverst i skærmbilledet og klik på <Slet regning>. Der kommer følgende besked: Regningen indeholder mindst én afregnet ydelse. ER det helt sikkert, at regningen skal slettes?. Dette besvares med Ja eller Nej. 16 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

17 5A.2. Udskriv regninger 5A.2. Dermatolog Udskriv regninger Herunder udskrives regninger for nogle bestemte initialer, et bestemt datointerval, bestemt patient (via dennes CPR.nr.) og/eller bestemt sygesikringsgruppe, samt om det kun er regninger med status for Afregnet, Ikke afregnet eller begge typer der skal medtages. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 17

18

19 5A.3. Sygesikringsafregning 5A.3. Dermatolog Sygesikringsafregning Funktionen Sygesikringsafregning findes under Afregning Sygesikringsafregning i Menulinien eller kaldes frem ved tryk på Shift + Ctrl + F9. Her foretages afregning til Sygesikringen, hvilket kun kan gøres én gang om måneden. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for en måned, vil der komme til at stå kr. 0,00 på afregningen Afgrænsning: Vælge ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. Dato: Ved at lade datoen stå fra og frem til afregningsdatoen, vil der aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På denne måde vil regninger fra tidligere måneder, uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet. 2. Initialer: Her kan vælges for hvilke læger, afregningen skal foretages. Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne ud fra om de tilhører det valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne. 3. Udskrift: Her kan vælges antal kopier af udskrift vha. pilene. 4. Uge: Foretages sygesikringsafregning hver måned, skal ugenummeret ikke ændres. Det vil kun være aktuelt i de situationer, hvor der skal afregnes for en tidligere måned. 5. Forsendelse: Her vælges, om afregningen skal foretages via EDI eller som en fil på disken.. Hvis der vælges EDI, vil filen automatisk blive sendt ved næste EDI opkald. Husk, at sygesikringens amts- og lokationsnummer skal være udfyldt i praksisoplysninger Samleopgørelse: Her vælges om samleopgørelsen skal skrives ud med, eller uden totalopgørelsen. Hvis der vælges med totalopgørelse, kommer der en liste med alle ydelserne på. Når der klikkes på <OK> laver MedWin afregningen og der kan ikke fortrydes. Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte m.h.t. de krævede grundydelser, stoppes afregningsprocessen og en liste med de ukorrekte regninger vises: Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 19

20 5A.1. Dermatolog Regninger Som det ses af ovenstående figur kan man vælge at fortsætte sygesikringsafregningen vha. knappen <Fortsæt>, i så tilfælde køres sygesikringsafregningen igennem for alle de regninger der er korrekte. Dvs. de ukorrekte regninger afregnes ikke! Alternativt kan sygesikringsafregningen annulleres med knappen <Annuller>. I så tilfælde afbrydes sygesikringsafregningen helt! Herefter kan man i ro og mag rette de regninger der er ukorrekte og køre sygesikringsafregningen igen når de alle er rettet. De grundydelser der skal kontrolleres for er registreret i Grundydelsesregisteret. Se yderligere under afsnit 5A Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

21 5A.4. Afregningsliste 5A.4. Dermatolog Afregningsliste Afregningsliste findes under Afregning Afregningsliste i Menulinien. Programmet giver mulighed for udtræk fra de regninger, der er indtastet i systemet. Det er muligt at afgrænse statistikken for bestemte initialer, datoer, varig/ikke varig og afregningsmarkering som det fremgår af skærmbilledet. Udspecificeret udskrift: Ingen markering: Oversigt over regningerne med beløb. Markering heri: Vises de enkelte ydelser for hver regning. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 21

22

23 5A.5. Udskriv tidligere afregning 5A.5. Dermatolog Udskriv tidligere afregning Udskriv tidligere afregning findes under Afregning Udskriv tidligere afregning i Menulinien. Hvis Sygesikringen f.eks. ikke kan læse disketten, eller en tidligere afregning på anden måde er gået tabt, kan man lave en kopi af afregningen på følgende måde: Find først den rigtige afregning (U står for den 17. juni 2001 kl ). Marker den ønskede afregning og klik på <Åbn>. MedWin giver derefter meddelelsen Samleopgørelse udskrevet! Klik derefter <OK> og programmet spørger, om du vil kopiere disketten på ny? Indsæt en diskette i A-drevet og klik <Ja>. Den tidligere afregning udskrives herefter til diskette. I tilfælde af problemer med en EDI-afregning, går man i Kommunikation EDI OVERSIGTER- Forsendelse. I Type-feltet vælges Afregning forsendelsesoversigt. Ving den aktuelle dato af og vælg knappen <Vælg at gensende> Nu vil afregningen blive afsendt igen via EDI. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 23

24

25 5A.8. Grundydelsesregister 5A.6. Dermatolog Grundydelsesregister Kontrollen af regningerne består i at kontrollere om der er angivet grundydelser. De grundydelser der kontrolleres for er registreret i grundydelsesregisteret. Grundydelsesregisteret findes under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Grundydelser. Dette register kan klinikken selv ændre i om nødvendigt (tilføje eller fjerne grundydelser). Ændringer foretages i ovenstående skærm billede. Som det fremgår, er der tale om et ganske simpelt register hvor ydelsesnumre blot kan tilføjes eller fjernes. Der er ikke nogen risiko forbundet med at rette i dette register! Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 25

26

27 7A. Kartoteker 7A.1. Dermatolog Honorartabel 7A.1. Honorartabel Ydelsesarter: Honorartabel: Her kan man se hvilke ydelsesarter, der er til rådighed i systemet. Der må kun rettes i disse oplysninger ifølge aftale med Data Informs support. Her vedligeholdes priserne overfor sygesikringen, samt overfor gruppe 2 patienter. Vær opmærksom på, at overenskomst tillægget står i praksisoplysningerne. Kolonnerne i honorartabellen har følgende anvendelse: Kolonnen Ynr. ydelses nummeret som sygesikringen afregner på. Kolonnen Tekst, den tekst, der kommer ud på regningen hvis man udskriver den. Kolonnen Sys.bel. det beløb, sygesikringen afregner for denne ydelse. Kolonnen Pt.bel. det beløb patienten selv skal betale, hvis det er en gruppe 2 patient. Kolonnen A-Sys anvendes til at holde styr på antal konsultationer på regningen. Der må jo kun stå 8 konsultationer i alt, inden patienten skal komme med en ny henvisning. Det er tallet i denne kolonne, der bruges til at tælle dem op med. Hvis der står 1.0 gælder denne ydelse for en konsultation - dette gælder for 1. konsultation, 2. konsultation, senere konsultation, Allergol 1. konsultation, Allergol 2. konsultation, Allergol. senere konsultation. Når der står 0,50 gælder det for ½ konsultation - dette gælder for Telefon konsultation. Disse kolonner bør ikke rettes uden aftale med Data Informs support. Kolonnen sys.konto og pt. konto, er hvis man bruger det integrerede bogholderi modul. Så er det konto-nummeret til denne ydelse der skal stå i feltet. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 27

28

29 7A.2. Praksisoplysninger 7A.2. Dermatolog Praksisoplysninger Under Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Praksis, angives klinikkens specialenr. Oplysningen sendes med i afregning til Sygesikringen. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 29

30

31 8A. Kommunikation 8A.1. Henvisningsgodkendelse 8A.1. Dermatolog Henvisningsgodkendelse Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra andre læger elektronisk. Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation EDI GODKENDELSE-Henvisning i menulinien Henvisningsoversigt: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste indkomne henvisninger. 2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 3. Henvisningsindhold: Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen indeholder. 4. Funktionsknapper: Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: <Søg>: <Vis Egne/Vis Alle>: <Gem diagnose> Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning. (Beskrevet i MedWin manualen). Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger (Vis Alle). For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at feltet Intern læge på patientkortet er udfyldt. Gemmer den/de valgte diagnoser. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 31

32 8A.1. Dermatolog Henvisningsgodkendelse <Set>: <Slet>: <Udskriv henvisning>: <Fortryd markering>: Posten bliver liggende, så andre læger kan læse den og samtidig markeres den som Set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, der vil stå som det initial, der har set henvisningen. En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på <Slet>. Den markerede henvisning udskrives til printer. Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker til overførsel>. Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt tekst anbringes i:. <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres til journalen. Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet Fuld henvisning anbringes i:. Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på <Marker til overførsel>. Navneændringer ændres/opdateres ikke ved godkendelse af henvisninger. 32 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

33 8A.1. Dermatolog Henvisningsgodkendelse Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. Tilpas str.: kan ændres til Original str.: Billedet fylder hele området. Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller formindske denne visning. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 33

34 8A.1. Dermatolog Henvisningsgodkendelse Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 34 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

35 8A.2. Dermatolog Opkald til henvisningshotel RefHost 8A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost Det er nu muligt at kalde op og hente elektroniske henvisninger fra Henvisningshotellet RefHost. Funktionen findes under menupunktet Kommunikation RefHost Menupunktet Opsætning: herunder oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis. Fanebladene: Bruger: Avanceret: Der oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis, der skal have adgang til RefHost.. Oplyses af Datakonsulenten i Regionen. Oplysningerne herunder må kun ændres i samarbejde med enten Datakonsulenten i Regionen eller en konsulent fra EG Data Inform A/S. 2. Brugernavn og adgangskode: Oplyst af Datakonsulenten og oprettet under fanebladet Bruger. Ved klik på fald-ned pilen er det muligt at skifte bruger. 3. Medtager cprnr.: Den aktive patients cpr.nr.. Oplysningerne om den aktive patients cpr.nr. bliver overført til RefHost. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 35

36 8A.2. Dermatolog Opkald til henvisningshotel RefHost Opstår der spørgsmål i forbindelse med anvendelse af Henvisningshotellet, skal disse stiles til Datakonsulenten i Regionen eller på MedComs hjemmeside, Hjælp/Hotline findes oplysninger om kontaktpersoner samt et link til serviceside. RefHost hotline, træffes på tlf.nr i tidsrummet 8.30 til Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

37 11A. Dermatolog Magnetkortlæser 11A. Magnetkortlæser Opstart af magnetkortlæseren kan enten være sat op til at starte samtidig med den arbejdsplads den fysisk er koblet til eller den kan startes ved dobbeltklik på genvejen på skrivebordet. Efter opstarten bliver den straks minimeret ned på proceslinien. 11A.1. Kunder med egen server For at se opsætningen på Magnetkortlæseren, holdes musen over proceslinien nederst på skærmen og der klikkes på Magnetkortlæser. Hvis den ikke starter op automatisk, skal der dobbeltklikkes på ikonet Magnet på skrivebordet. I Magnetkortlæserboksen kan man vælge, hvor lang tid meddelelser fra Magnetkortlæseren skal blive stående på skærmen. Tidsvalget foretages med de små pile, der står efter tallet. MedWin foretager CPR-opslag, når en ny patient kører sit sygesikringskort igennem magnetkortlæseren. Patienten bliver oprettet på patientkortet med de patientinformationer, som CPR-registeret finder via CPRopslaget. Hvis patienten ikke kan findes via CPR-opslaget eller er navne- og adressebeskyttet, vil patienten i stedet for blive oprettet på patientkortet med informationer fra sygesikringskortet. Når der klikkes på <Opsætning>, er det muligt at ændre opsætningen. Port: Her vælges, hvilken port Magnetkortlæseren er tilsluttet på maskinen. Indstillinger: Her er der flere muligheder, der kan vinges af: Opret patientens egen læge: Er patienten allerede kendt i MedWin, vil patientens egen læge blive oprettet/opdateret på patientkortet ud fra sygesikringskortets informationer. Samtidig oprettes patientens læge i listen Patientens faste under svarbrev og korrespondance. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 37

38 11A. Dermatolog Magnetkortlæser Opdater automatisk patient data: Er patienten allerede kendt i MedWin, vil patientkortet blive opdateret med navn, adresse samt sygesikringsgruppe ud fra sygesikringskortets informationer. Sæt ankomsttid i årsagsfeltet: I årsagsfeltet i tidsstyringen vil der komme til at stå klokkeslæt for indlæsning af kortet, så man kan se, hvornår patienten er ankommet. Vis IKKE beskeder: Patienten markeres ankommet på dagsskemaet, men der vil ikke komme besked på skærmen, når en patient kører sit magnetkort igennem. Vis kortdata: Er der sat flueben heri vil oplysningerne fra det anvendte magnetkort blive vist i en tekstboks på skærmen. Kan anvendes i forbindelse med problemer med et eller flere magnetkort. Sæt konsultation på regning: markering heri bevirker at der sættes en konsultation på regningen, når patienten kører sit sygesikringskort gennem magnetkortlæseren. (Se nedenstående Principper for hvilke ydelser der sættes på en regning). Ydernummer: Vis altid i proceslinie: Her skrives klinikkens ydernummer Bør altid vinges af, så Magnetkortlæseren kan ses i proceslinien. Når opsætningen er sat, vælges der <OK>. I det næste billede klikkes der på det lille minus i øverste højre hjørne af boksen for at minimere Magnetkortlæseren ned på proceslinien. Når et magnetkort bliver læst ind, kan der ske følgende: Magnetkortlæseren godkender indlæsningen. Magnetkortlæseren afviser (evt. hvis kortet er vendt forkert) og der kommer en brrr lyd fra kortlæseren. Den vil stå Fejl prøv igen på selve Magnetkortlæseren. Hvis patienten ikke eksisterer i patientkartoteket, bliver vedkommende oprettet. Når kortet er godkendt, vil de patienter, der har en tid på Dagsskemaet, blive markeret med rødt, så man kan se, at vedkommende er ankommet. I Dagsplanen vil der komme en vinge i K-feltet i højre side. På Regning er symbolet for sygesikringskortet vist med et grønt flueben over. Hvis kortlæseren i en periode er defekt, kan man markere dette under Tidsstyring Kortlæser defekt i Menulinien øverst i skærmen, og dette vil stå på afregningen til sygesikringen. Der bliver vinget af ud for kortlæser i menuen, når den er aktiveret. Funktionen deaktiveres ved at markere den igen og vingen er væk. Bemærk, at markeringen bliver slettet, når MedWin lukkes, så hvis kortlæseren er defekt i flere dage, skal man hver morgen huske at vinge af i Kortlæser defekt under Tidsstyring i Menulinien. For at forlænge kortlæserens holdbarhed, bør man jævnligt bruge et rensekort. Principper for hvilke ydelser der sættes på en regning: Der oprettes en ny regning med en 1. konsultation (ydelse 0110) hvis patienten ikke har aktive regninger. På en eksisterende og aktiv regning påsættes den næste konsultation således: Hvis den seneste konsultation på regningen er: ydelse 0110 påsættes ydelse 0120 ydelse 0120 påsættes ydelse 0130 ydelse 0130 påsættes ydelse 0130 ydelse 0210 påsættes ydelse 0220 ydelse 0220 påsættes ydelse 0230 ydelse 0230 påsættes ydelse 0230 ydelse 6110 påsættes ydelse 6120 ydelse 6120 påsættes ydelse 6130 ydelse 6130 påsættes ydelse ydelse 0240 påsættes ydelse 0250 ydelse 0250 påsættes ydelse 0260 ydelse 0260 påsættes ydelse 0260 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer

39 11A. Dermatolog Magnetkortlæser En regning er aktiv hvis: Den indeholder færre end det maximalt tilladte antal konsultationer (8), er markeret for varig behandling eller den seneste konsultation på regningen er mindre end 6 mdr. gammel. Forudsætning: I honorartabellen skal der være et 1-tal i kolonnen, A-Sys, ud for alle konsultationsydelserne, dog ikke ved tlf.- og ydelserne. 11A.2. Kunder på ASP-løsningen Hos ASP kunder, vil Magnetkortlæseren blive minimeret på processlinien enten som en del af en gruppe med MedWin eller som et selvstændigt punkt. Opsætningen er den samme som hos brugere med egen server. Magnetkortlæserens ydernr. og nummeret på comporten vises også ved klik på F12. Er Magnetkortlæseren ikke startet op, vil knappen vises nederst i F12-skærmbilledet. Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 39

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Alm. kons... 35 Tlf. kons... 35 10. Relationer... 36 Editer... 36 11. Formularer... 38 Formular... 39 Elektr. Henv... 39 Fys. Terapi-Henv...

Alm. kons... 35 Tlf. kons... 35 10. Relationer... 36 Editer... 36 11. Formularer... 38 Formular... 39 Elektr. Henv... 39 Fys. Terapi-Henv... WinPLC manual 2014 Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 6 Topmenu... 6 Funktionsmenu... 6 Pop ind menu... 6 Arbejdsflade... 6 2. Remindere... 7 Opret ny reminder... 8 Højrekliksmenu... 9 3. Venteliste...

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013

Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Sclerosebehandlingsregisteret KMS-vejledning: V9, 15. april 2013 Al indtastning i Sclerosebehandlingsregistret foregår nu elektronisk i systemet KMS. Dette er en vejledning til denne KMS-indtastning. På

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide

Juli 2015. Quick-guide Juli 2015 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal... 6

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere