Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen"

Transkript

1 Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger i PenSamCup Læs mere på side 14.

2 Indhold Er du klar til årsmødet? 4-5 Pen-Sam's kunder får igen en af branchens højeste kontorenter 6-7 Kunderne vælter ind i det mobile pensionskontor 8-9 Ny brochure om Pen-Sam til serviceassistentstuderende Kunderådgiverne kan rådgive om det hele Gode råd om pension og skilsmisse Pen-Sam får nyt design og logo Pen-Sam Bank hæver indlånsrenten til 4% EU-dom åbner op for udenlandske pensionsselskaber 8... det bedste valg Når livet bliver længere Ny chance for at være med i PenSamCup Pen-Sam får klageansvarlig Kursus om pensionsordningerne er forbedret Bagsiden Nyt nummer af "Kig med" får velfærd som tema Redaktion: Lotte Mollerup (ansv.), Erik Dam An der sen, Charlotte Asgaard Andersen, Anne Sophia Hermansen Fotos: Masoud Shamseili Indholdet kan frit citeres med kildeangivelse Redaktionen sluttet den Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

3 10 Velkommen til årsmøde Nu er der ikke ret længe til årsmøderne, og vi glæder os til at mødes for at drøfte og tage stilling til de mange spændende og vigtige ting, der er på programmet. Velkomsten gælder også den nye forbrugergruppe i PMF- Pension og de nyvalgte forbrugergruppemedlemmer i Pensionsordningen af og Pensionsordningen for ledere, der i år deltager i deres første årsmøde. Det er rart at se, at medlemmerne har lyst til at være med til at arbejde for at udvikle pensionsordningerne Indførelse af nyt kriterium ved tilkendelse af invalidepension Den endelige beslutning om indførelse af arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af invalidepension i Pen-Sam står øverst på dagsordenen i år. Vi har arbejdet energisk på at få afklaret alle udeståender og skabe et godt grundlag, så vi nu forhåbentlig kan få sat punktum med en endelig beslutning i den sag. I PMF-Pension er der dog fortsat udeståender. Den nye forbrugergruppe vil få forelagt, hvad der indtil nu er sket og hvad der skal til, før en overgang kan ske. Frit omvalg i FlekSion Vi skal også se på erfaringerne med FlekSion indtil nu. Der bliver fremsat et forslag om at udvide og forenkle reglerne for omvalg i FlekSion, så kunderne i Pen-Sam Liv for fremtiden kan vælge om, når de vil. Ud over spørgsmålet om frit omvalg i FlekSion skal vi også drøfte andre nye muligheder - for eksempel at indføre produkter som ratepension og investeringsprofiler. 15 Ændring af valgregulativer Valgregulativerne skal der også tages stilling til, fordi strukturreformen og ændringer i FOA's afdelingsstruktur har medført, at beskrivelsen af valgkredsene ikke længere stemmer overens med virkeligheden. Valgkredsinddelingerne skal justeres, så de afspejler de nye strukturer. Samtidig vil nogle forbrugergrupper drøfte, om der herudover er behov for andre ændringer af valgkredsinddelingen - i forhold til at sikre en smidig valgproces og en fornuftigt fordelt repræsentation af alle områder. Gå og snak Glæd dig også til, at vi på seminaret prøver en ny facon på gruppearbejdet. Ud på eftermiddagen tager vi en "walk and talk". Det vil sige, at vi gruppevis går en tur, samtidig med at vi drøfter oplægget om FlekSion. For vi regner med, at frisk luft og bevægelse er en god måde at få friske tanker på. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

4 Høj forrentning til kunderne Med kontorenter på op til 7,25% fik kunderne i Pen-Sam igen i 2006 en forrentning, der er blandt branchens højeste. Alt i alt kan kunderne i Pen-Sam glæde sig over at få forøget deres opsparing med næsten 3,3 mia. kr. i De over tre milliarder kroner består foruden kontorenten også af omkostningsog risikobonus (se ordforklaring). så vi har god basis for også at sikre kunderne gode resultater i de kommende år, understreger Palle Olsen. Reserverne kommer kunderne til gode 2006 er et af de år, hvor alle kunder i Pen-Sam kan glæde sig over at få deres opsparing forrentet med en kontorente, der er højere end investeringsafkastene efter skat. Det skyldes det såkaldte udjævningsprincip, hvor Pen-Sam sørger for at henlægge penge i gode år og omvendt trække på dem i mindre gode år, så kunderne hvert år kan få en god, stabil forrentning af deres penge. "Vi ligger nu for andet år helt i top med kontorenterne" siger direktør Palle Olsen Superafkast på ejendomme Afkastet på investeringer i 2006 i Pen-Sam Liv, PMF-Pension og de fire pensionskasser blev før pensionsafkastskat på mellem 2,0 og 5,0%. Især afkastene på fast ejendom ligger helt i top med afkast på op til 33% og i Pen-Sam Skade hele 52%. De gode afkast på ejendomme skyldes blandt andet en værdiregulering, der er baseret på, at vi er gået over til at opgøre ejendommene til markedsværdi baseret på konkrete ejendomsmæglervurderinger. Generelt er afkastene i 2006 dog ikke så flotte som i 2005, der var et særligt godt år. Afkastene i Afkast og kontorenter i % Høj kontorente - Resultaterne i 2006 har givet os mulighed for at give kunderne i Pen-Sam Liv og pensionskasserne en høj forrentning, siger direktør Palle Olsen. - Vi ligger nu for andet år helt i top med kontorenterne. Oven i den høje kontorente får kunderne i Pen-Sam Liv 650 mio. kr. i omkostnings- og risikobonus, og i PMF-pension er der 28 mio. kr. ekstra i bonus. Selv om kunderne får en høj kontorente, har selskaberne forbedret kapitalstyrken i løbet af året. - Vi har altså oven i købet styrket vores investeringsfrihed, Afkast ekskl. renteafdækninafdækning Rente- Afkast før Afkast efter Kontorente skat skat efter skat Pen-Sam Liv 6,1-2,3 3,8 3,3 - - FlekSion 7,2 0,0 7,2 7,00 - Ikke-FlekSion 6,1-2,8 3,3 6,00 PMF-Pension 5,5-3,5 2,0 1,7 3,01 Pkshj 7,5-3,5 4,0 3,7 6,25 Pkpor 7,1-2,1 5,0 4,6 6,25 Pktra 5,0-2,7 2,3 1,5 7,25 Pkamv 4,8-2,6 2,2 1,8 6,25 Forkortelser pkshj pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter pkpor pensionskassen for portører pktra pensionskassen for trafi kfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafi kselskab pkamv pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. 4 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

5 2006 er præget af beskedne afkast på obligationer, fordi den stigende rente i løbet af året gav kurstab. Samtidig betød rentestigningen betydelige tab på renteafdækningerne. Heldigvis gav aktierne - især de danske - pæne absolutte afkast i 2006, hvilket sammen med ejendomsinvesteringerne trak det samlede afkast i vejret. Godt år for kunder på FlekSion For kunder på FlekSion blev investeringsafkastet i 2006 klart bedre, end for de øvrige afdelinger i Pen-Sam Liv. Det kan kunderne på FlekSion helt kontant se på deres opsparing, hvor de får en kontorente, der er 1% højere end de kunder i Pen-Sam Liv, som ikke er på FlekSion. - Vi ser nu tydeligt den positive effekt af, at vi i FlekSion har mulighed for at investere mere risikobetonet, fordi grundlagsrenten er 0%, forklarer direktør for det finansielle område Claus Asger Olsen. - På FlekSion har vi investeret mere i aktier, og det har bidraget til det højere afkast. Derudover påvirker det i 2006 afkastet i FlekSion meget positivt, at det her ikke er nødvendigt at have de renteafdækninger, som i år har trukket ned i det samlede afkast på de øvrige afdelinger. PMF-Pension opbygger kapitalstyrke I PMF-Pension, som Pen-Sam Liv købte den , er kontorenten mindre end i de øvrige selskaber. Det skyldes dels, at investeringsafkastet i 2006 ikke er så højt, og dels at selskabet har behov for at øge kapitalstyrken, så der fremadrettet er et investeringsmæssigt råderum. Ordforklaring Kontorenten gives på baggrund af årets investeringsafkast sammenholdt med størrelsen af reserverne i selskabet, der skal sikre at selskabet kan give en stabil forrentning hvert år. Nogle år kan kontorenten derfor være højere end investeringsafkastet, andre år omvendt. Omkostningsbonus er et beløb, kunderne får retur, når de faktiske administrationsomkostningerne har været lavere end det administrationsbidrag, der er blevet trukket af kundernes indbetalinger til pensionsordningerne. Omkostningsbonus gives ikke i pensionskasserne, hvor der ikke længere er nogen indbetaling. Risikobonus får kunderne, hvis selskabets faktiske udbetalinger til dækninger ved invaliditet og død er mindre, end de beløb kunderne i årets løb har betalt for at have disse dækninger. Årets resultater i selskaberne i Pen-Sam gruppen Pen-Sam Liv Resultatet i Pen-Sam Liv blev på 72 mio. kr. efter skat. Det er en halvering i forhold til resultatet på 146 mio. kr. i 2005, men er tilfredsstillende i forhold til markedudviklingen og den valgte risikoprofil. PMF-Pension I PMF-Pension er resultatet på 5 mio. kr. for 2006 en markant forbedring i forhold til 2005, hvor selskabet have et underskud på 49 mio. kr. Pen-Sam Skade I Pen-Sam Skade blev resultatet på 12 mio. kr. mod et resultat i 2005 på 24 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat blev på -3 mio. kr. mod et resultat på 14 mio. kr. i Pen-Sam Bank Pen-Sam Bank fik i 2006 et mindre tilfredsstillende resultat. Resultatet blev på -5,8 mio. kr. efter skat mod et positivt resultat på 31,3 mio. kr. i Resultatet er især påvirket af renteudviklingen, som - i kombination med bankens store indlånsoverskud - har resulteret i lavere netto renteindtægter og større kurstab på værdipapirbeholdningen m.v. end forventet. Pensionskasserne I pensionskasserne kom årets resultater efter skat til at ligge på små 6 mio. kr. i pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. og pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab, mens resultatet i pensionskassen for portører blev på 41 mio. kr. og 345 mio. kr. i pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Pen-Sam Holding koncernen I Pen-Sam Holding blev årets resultat 66 mio. kr. efter skat, hvilket er tilfredsstillende. Koncernens balance er steget med 32% fra 2005 til Afkastet på investeringer blev 4,5% før skat på koncernniveau. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

6 Du kan finde mere information om det mobile pensionskontor på Det mobile pensionskontor op i gear Det kører for det mobile pensionskontor. Antallet af kunder er rekordhøjt, og det skyldes, at Pen-Sam har justeret lidt på konceptet. Det mobile pensionskontor er snart på vej til København, og med sig har det en lang række positive oplevelser fra hele landet. Tilgangen af kunder har været stigende, og mens kontoret tidligere fik besøg af otte kunder dagligt, ligger gennemsnittet i dag på 22. Pia Madsen, marketingchef i Pen-Sam forklarer den styrkede tilgang med en finjustering af konceptet. - Vi har lavet lidt om på det materiale, vi sender ud til kunderne. I stedet for at fortælle dem, at de er velkommen til at komme forbi og få rådgivning om FlekSion, byder vi dem nu på en kop kaffe og en snak om deres pension generelt, fortæller hun. Fra valgsted til pensionskontor For det har i høj grad været det, som kunderne har efterspurgt. Mange, der har besøgt kontoret, har ikke kun ønsket rådgivning om FlekSion, men også spurgt ind til deres pension og økonomi generelt. - Det er den ene side af sagen. Kunderne har efterspurgt generel rådgivning. Den anden er, at det langtfra er alle, som forstår ideen bag FlekSion. Derfor har det også været vanskeligt for dem at tage stilling til, om de ville have det eller ej, og det skulle de i det oprindelige koncept, siger hun og henviser til, at det mobile pensionskontor før i tiden hed det mobile pensionsvalgsted. "Hvor meget har jeg, og hvor meget får jeg, når jeg går på pension?" Hvor meget får jeg? At justeringen har virket, kan direkte aflæses på antallet af kunder i butikken. Antallet af besøgende var en enkelt dag oppe på 31, fortæller sektionschef Helle Paludan-Müller, som yder rådgivning i det mobile pensionskontor, når det gæster Farum og Vordingborg. - Det er typisk kunder mellem 50 og 60 år, der besøger os. De er begyndt at tænke på deres alderdom og vil gerne vide: Hvor meget har jeg, og hvor meget får jeg, når jeg går på pension? Nogle tror, at de får beløbet udbetalt som engangsbeløb, og så får de sig en overraskelse. Andre vil bare gerne vide, om de er dækket godt nok, og så gennemgår vi deres dækninger og undersøger, om de i dag indbetaler tilstrækkeligt til det, der er relevant for dem. Hun fortæller videre, at det hører til sjældenhederne, at der dukker kunder op mellem 20 og 30 år, og det skyldes, ifølge Pia Madsen, at den aldersgruppe i reglen ikke er begyndt at tænke på pension. Pension, forsikring, bank Fremadrettet vil det mobile pensionskontor yde en endnu mere bred rådgivning. - I dag orienterer vi kort om banken, men vi yder ikke rådgivning om kundernes muligheder med Pen-Sam Bank. Vores kunder kan se frem til en mere tværgående rådgivning, der ikke kun giver dem realistiske tal på, hvad de kan vente sig, når de går på pension, men som også rådgiver dem om det liv, de lever her og nu, fortæller Helle Paludan-Müller. - Personlig rådgivning giver stor værdi til kunderne. Det er min erfaring fra de 1½ år, vi har kørt rundt med det mobile pensionskontor. Derfor er det kun glædeligt, at flere nu er begyndt at benytte sig af det gratis tilbud, slutter hun. 6 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

7 Kunde i det mobile pensionskontor: "Jeg har en forpligtelse til at vide " Jesper Priskorn har besøgt det mobile pensionskontor. Han er formand for FOA Psykiatri i Århus, tillidsrepræsentant og forbrugergruppemedlem i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper. Hvorfor besøgte du det mobile pensionskontor? - Det gjorde jeg af flere forskellige grunde. Jeg ville først og fremmest sikre mig, at jeg har styr på min pension. Læser jeg tallene rigtigt, og indbetaler jeg til de rigtige ting? Dernæst er jeg jo tillidsrepræsentant og forbrugergruppemedlem, så jeg følte, at jeg havde en forpligtelse til at vide, hvad det mobile pensionskontor har at byde på. Hvad kan vi gøre for at blive endnu bedre? - Jeg ved ikke, om det er muligt, men jeg kunne godt tænke mig at få en fuldstændig pensionsoversigt, hvor samtlige pensionsindbetalinger er medtaget. Både dem til Pen-Sam, til ATP og til min bank. For jeg kunne godt tænke mig at vide helt præcist, om jeg samlet indbetaler nok til at opretholde den levestandard, jeg har i dag og om jeg evt. skal indbetale mere. Hvor meget pension får jeg, hvis jeg, der i dag er 50 år, går på pension som 62-årig i stedet for som 68-årig, og hvor meget mere skal jeg i så fald indbetale i dag for at leve godt til den tid? - Det er den ene ting. Den anden er, at det måske kunne være en idé at bestille tid til rådgivning i det mobile pensionskontor. Der var mange mennesker, så vi måtte stå lidt i kø. Men det ændrer ikke ved, at jeg fik en meget positiv oplevelse af at komme der, og at jeg fik svar på de mest grundlæggende spørgsmål. Køreplan for Pen-Sam's mobile pensionskontor Aabenraa 5. og 6 marts FOA - Fag og Arbejde, Aabenraa afdeling, Bjerggade 4 H, 6200 Aabenraa Aabenraa 7. marts Aabenraa sygehus, Egelund 10 (P-plads ved personaleindgang), 6200 Aabenraa Tønder 8. marts Tønder sygehus, Carstensgade 6-10 (P-plads ved teknisk afdeling), 6270 Tønder Løgumkloster 12. marts Plejehjemmet Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, 6240 Løgumkloster Tinglev 13. marts Offentlig P-plads ved Tinglev Svømmebad, Nørreagervej 54, 6360 Tinglev Padborg 14. og 15. marts Offentlig P-plads ved Bov Rådhus, Plantagevej 4, 6330 Padborg Gråsten 16. marts Offentlig P-plads ved Gråsten rådhus, "Centerparkeringen", Ringgade, 6300 Gråsten Sønderborg 19. marts FOA - Fag og Arbejde, Sønderborg afdeling, Damgade 104, 6400 Sønderborg Sønderborg 20. marts Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, P-plads ved teknisk afdeling, Prins Henriks Avenue, 6400 Sønderborg Nordborg 21. marts Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, Tanghaven 1, 6430 Nordborg Vojens 26. og 27. marts FOA - Fag og Arbejde, Vojens afdeling, Vestergade 13 C, 1., 6500 Vojens Gram 28. marts Offentlig P-plads på Torvet (foran det tidligere posthus), 6510 Gram Rødekro 29. marts Rødekro Ældrecenter, Funkevej 9 A, 6230 Rødekro Vamdrup 30. marts Elim Plejehjem, Villagade 2, 6580 Vamdrup Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

8 ... det bedste valg "Pen-Sam det bedste valg" Det er navnet på en ny brochure, som alle serviceassistentstuderende snart vil få i hånden. Den er udarbejdet i samarbejde med FOA, kost- og servicesektoren, og oplyser om de muligheder, serviceassistenterne har, hvis de vælger at have deres pensionsordning i Pen-Sam. - Og det centrale ord er netop vælger, understreger ekspeditionssekretær Peter Røndum, der har været med til at udarbejde brochuren. - Når de bliver ansat som erhvervsuddannet serviceassistent, skal de vælge, hvor de vil have deres pensionsordning. Deres valg afgør samtidig, hvilket fagforbund, som har forhandlingsretten for dem, siger han. Det betyder, at vælger de at have deres pension hos Pen-Sam, bliver FOA deres fagforbund. Vælger de pension i Pension Danmark, vil 3F være deres fagforbund. - Tager de ikke selv stilling til pensionen, bliver de automatisk optaget i PensionDanmark, hvis de er erhvervsuddannet serviceassistent. Hvis de er merituddannet eller er ansat i Københavnsområdet, bliver de automatisk optaget i Pen-Sam, siger Peter Røndum og tilføjer, at der er tale om en helt ny tilgang. - Vi er på vej med mere gennemskuelige pensionsordninger og arbejder i forvejen meget med forenkling. Brochuren kan betragtes som en slags pilot bliver den positivt modtaget, Om valg af pensionsordning for erhvervsuddannede serviceassistenter serviceassistenter på sygehuse (merit-uddannede) vil vi selvfølgelig kigge på andre målgrupper, for alle vores kunder, også de potentielle, har krav på at kende deres muligheder. Brochuren informerer bredt om en arbejdsmarkedspension hos Pen-Sam, men også om bank, bolig og forsikring. Den indeholder desuden et eksempel på, hvad en ny serviceassistent får for pengene, hvis hun (eller han) via arbejdsgiver indbetaler kroner om måneden. Du kan se flere eksempler på Vi ser på dit behov hele vejen rundt Pen-Sam er ikke bare et pensionsselskab. Pen-Sam er også bolig, bank og forsikring, og det har kunderne heldigvis opdaget. Derfor spørger de om meget andet end pension, og det stiller krav til bredden af vores kunderådgiveres viden. Det fortæller Berit Becker Nielsen, der er chef for Pen-Sam's sektion for Kursus & Uddannelse. For at imødekomme behovet for mere tværgående rådgivning har Berit Becker Nielsen samt et nøje udvalgt team netop udviklet et uddannelsesprogram sammen med konsulentfirmaet Implement. Programmet, der kaldes Ekspedition KundeRELATIONen, giver kunderådgiverne et bredt 8 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007 kendskab til Pen-Sam's produkter, så de i større eller mindre grad kan rådgive indenfor alle produktområderne. - Helt overordnet handler uddannelsesprogrammet om nærhed til kunden. Målet er, at de skal kunne genkende os og se, at vi gør en forskel for dem på deres præmisser, forklarer hun. Segment-undervisning Og for at kunne yde den optimale rådgivning er det desuden vigtigt at vide, hvem det er, der er i telefonen eller sidder overfor en. - Der er stor forskel på vores kunder, fordi de dækker en meget stor aldersgruppe. Det betyder for eksempel noget, om vi taler med en kunde på 20 år, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. Eller om det er én på 60 år, som snart skal forlade det. For det er mennesker i forskellige livsfaser og med forskellige behov. Kunderådgiverne bliver derfor ikke kun undervist i Pen-Sam's produkter, men også ud fra en model, der giver dem indsigt i de forskellige livsfaser og i de behov, der er knyttet til dem. - Modellen giver vores rådgivere et udgangspunkt for at kunne danne sig et billede af den, de taler med. Ad den vej kan de yde endnu mere kvalificeret rådgivning, tilpasset og målrettet den enkeltes behov, siger Berit Becker Nielsen.

9 Gode råd om pension og skilsmisse Ved årsskiftet trådte de nye regler for deling af pension ved separation og skilsmisse i kraft. Reglerne gør, at alle bør overveje, om de vil kunne klare sig for deres egen pension i tilfælde af, at deres ægteskab går i stykker. Hovedprincippet i de nye regler er, at hver part ved en skilsmisse kan beholde sin egen pension, hvis størrelsen af den er "rimelig" set i forhold til den indtjening, man har. Kun kompensation i særlige tilfælde Har du den mindste indtægt og opsparing, kan du altså kun i ganske særlige tilfælde kræve at få pensionspenge af din tidligere ægtefælle, hvis I bliver skilt (se boks). Et godt råd Et godt råd er derfor, at begge parter i et ægteskab tænker på, om de kan klare sig for deres egen pensionsopsparing, hvis de skulle blive skilt. Synes du ikke, din egen pension er stor nok, bør du derfor overveje at spare mere op til pension, eller indgå en ægtepagt, der sikrer en mere ligelig fordeling. Du kan spare mere op i Pen-Sam Hvis du selv vil spare mere op, kan du kontakte Pen-Sam's kunderådgivere på telefon og høre nærmere om dine muligheder for ekstra opsparing i Pen-Sam. Vær dog opmærksom på, at hvis du opretter en ekstra-opsparing med henblik på at sikre dig pensionsmæssigt ved skilsmisse, så bør du samtidig spørge en advokat, om det er nødvendigt at få lavet en aftale om særeje (en ægtepagt) for din ekstra-op- sparing. Ellers kan du risikere at skulle dele din ekstra-pension ved skilsmisse. Har du den mindste pension, kan du ved skilsmisse have ret til et beløb fra din ægtefælle: - Hvis du i perioder har gået hjemme og passet børn, eller har arbejdet på deltid af hensyn til familien - Hvis der er indbetalt urimeligt meget til din ægtefælles pensionsopsparing (og ægteskabet har været længere end 5 år) - Hvis du har været hjemmegående i en stor del af ægteskabet (og ægteskabet har varet længere end 15 år, og du ikke selv har indbetalt til en pensionsordning). Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

10 Pen-Sam skifter udseende til foråret Visionen i Pen-Sam's strategi er, at vi kender kunderne, og de kender os. Det betyder blandt andet, at kunderne skal have lettere ved at genkende os. Derfor er der blevet lavet et nyt design og nyt logo, der skal medvirke til at skabe en større genkendelighed på tværs af Pen-Sam's selskaber. Styrket identitet Det er ikke nok med en flot indpakning - indholdet skal naturligvis også være i orden. Derfor skal Pen-Sam's identitet styrkes blandt andet gennem målrettet og letforståelig kommunikation. Pen-Sam skal have en tæt relation til sine kunder, og den service Pen-Sam leverer, skal målrettes den enkelte kundes behov. Kunderne skal vide, at de får en personlig rådgivning, og at vi kan tilbyde dem en bred vifte af finansielle produkter ud over deres arbejdsmarkedspension. Kort sagt handler det om at give kunderne en klar oplevelse af, at hos Pen-Sam er hver kunde vigtig. Som et led i dette skal kunderne fremover se og opleve os på en ny måde. Det er for eksempel mere vigtigt, hvad kunden har hørt, end hvad vi har sagt. Og det er mere vigtigt at se på, hvilke behov og ønsker kunderne har, frem for hvad vi synes, de burde have af behov og ønsker. Kort sagt skal vi sætte kunden i centrum i alt, hvad vi gør. I løbet af foråret vil du derfor opleve, at Pen-Sam skifter logo og farve. Første gang er i forbindelse med årsmøderne. Derudover vil årsrapporterne for Pen-Sam også være i det nye design, og herefter vil det nye logo og design øbende blive taget i brug. Pen-Sam Bank hæver indlånsrenten til 4% på højrentekonti Pen-Sam Bank giver nu alle sine kunder mulighed for at få mere ud af deres penge. Banken hæver indlånsrenten fra 3% til 4% på sin højrentekonto. "Vi har længe kunnet tilbyde vores kunder en af de højeste indlånsrenter i landet. Det har vi været stolte af, og sådan ser vi gerne, at det fortsætter. Derfor følger vi nu den generelle markedsudvikling og hæver renten til gavn for vores kunder," udtaler Charlotte Stokkebye, direktør for Kundeområdet i Pen-Sam. Charlotte Stokkebye understreger, at Pen-Sam Banks kunder kan indsætte fra til kroner på højrentekontoen, og at kunder, der i forvejen har over kroner stående, automatisk får glæde af rentestigningen. "Vores kunder skal med andre ord ikke foretage sig noget aktivt. Vi sørger for, at deres penge bliver mere værd," siger hun. Der er rentegaranti gældende til og med 31. maj 2008, og der kan frit hæves fra højrentekontoen. Kunder, som endnu ikke har en højrentekonto, kan oprette en fra i dag og frem til den 15. april Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

11 Danmark har tabt EU-sag om pensionsbeskatning EF-Domstolen i Luxembourg har pålagt Danmark at åbne det danske pensionsmarked mere op for udenlandske pensionsselskaber. Dommen gjorde det klart, at danske kunder hos udenlandske pensionsselskaber skal have samme fradragsmuligheder som kunder i danske pensionsselskaber. Sagen kort: EF-Domstolen i Luxembourg har dømt Danmark for at gøre forskel på danske og udenlandske pensionsselskaber, fordi pensionsindbetalingerne kun er fradragsberettigede, hvis ordningen er oprettet i et pensionsselskab i Danmark. De nuværende danske regler giver folk ret til et skattefradrag for pensionsindbetalinger til danske selskaber. Til gengæld betaler alle løbende 15 procent i skat af afkastet af pensionsindbetalingen, mens pensionsudbetalingen som hovedregel beskattes som indkomst. Fradragsretten gælder ikke, hvis man indbetaler til en ordning etableret i udlandet. De danske skattemyndigheders argument er, at staten ikke kan være sikker på, at der bliver betalt dansk skat af de løbende afkast og ved udbetalingen hos de udenlandske pensionsselskaber. EU- Kommissionen mener derimod, at reglerne er til skade for den frie konkurrence. Hvorfor tabte Danmark? EF-Domstolen fastslog, at de danske regler for pensionsbeskatning er en hindring for, at udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber etablerer sig i Danmark. Dermed afholdes danskere fra at lave udenlandske pensionsordninger på grund af manglende mulighed for skattefradrag. Samtidig fastslog domstolen at reglerne hindrer arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, hvilket er i modstrid med reglerne i det indre marked. Hvilke konsekvenser kan dommen få for myndighederne? Dommen får først konsekvenser, når der er vedtaget en lovændring i Danmark. Skatteminister Kristian Jensen har bebudet et lovforslag i løbet af foråret, der skal sikre, at der gives fradrag til udenlandske selskaber og samtidig sikre en effektiv beskatning af afkastet og den senere udbetaling. Herefter skal loven vedtages i Folketinget, før det er muligt at få fradrag på pensionsindbetalinger til udenlandske selskaber. Hvad er konsekvenserne for forbrugerne? Det er uvist præcist, hvilke konsekvenser EU-dommen får for forbrugerne, men flere eksperter venter nye og anderledes pensionsprodukter. De udenlandske selskaber har nemlig en række nye pensionsprodukter på hylderne, ligesom flere formentlig vil forsøge at lokke danske kunder til sig med løfter om lave administrations- og fondsomkostninger. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

12 Når livet bliver længere Den del af livet, hvor vi går på arbejde, er blevet kortere. Det har ført til ændringer i både efterløn, folkepension og arbejdsmarkedspension. Vores arbejdsliv er blevet kortere. Det er det, fordi vi uddanner os i længere tid end før, og fordi mange forlader arbejdsmarkedet tidligt, for eksempel ved at gå på efterløn. Samtidig bliver pensionistlivet også længere, fordi vi generelt bliver ældre. Kvinder kan i dag forvente at leve næsten 3 år mere, end de kunne for 10 år siden, mens mænd har lagt godt 2 år til levetiden. Og forventningen er, at levetiden stiger yderligere i de kommende år. Oveni kommer, at balancen mellem dem der forsørger, og dem der skal forsørges, bliver rykket. Der bliver færre danskere i den arbejdsdygtige alder i forhold til antallet af ældre. Pengene skal strække længere Det koster noget, at vi lever længere. Både når vi skal have folkepension i længere tid, og hvis vores egen pension skal strække til flere år. Det er der grundlæggende tre mulige løsninger på: enten skal de samme penge strække længere (folkepension og udbetalinger fra pensionsordningerne bliver mindre) eller vi skal betale mere (højere skat og større indbetaling til pensionsordningen) eller vi skal gå på pension senere (pengene skal strække kortere og vi indbetaler i flere år) Velfærdsforliget skal få os til at arbejde længere Med velfærdsforliget fra sidste år har politikerne valgt at satse på, at vi skal gå på pension senere. Velfærdsforliget sigter på, at vi kommer til at øge længden af vores arbejdsliv. Tidspunktet for, hvornår vi kan gå på efterløn og få folkepension bliver fra 2019 gradvist hævet med 2 år (se figur). 12 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

13 Minimumsalder for udbetaling af egen pension bliver også hævet Også starttidspunktet for, hvornår man tidligst kan få udbetalt sin egen arbejdsmarkedspension, bliver hævet fra de nuværende 60 år, så den kommer til at følge aldersgrænsen for efterløn (se figur). Der bliver dog en overgangsordning, så de der allerede er med i en pensionsordning, vil kunne få udbetalt pensionen fra de fylder 60 år som hidtil. Længere arbejdsliv giver råd til længere levetid Det er Pen-Sam's erfaring, at mange af vores kunder i disse år vælger at holde op med at arbejde og indbetale pensionsbidrag, når de har mulighed for at gå på efterløn. Forhøjelsen af efterlønsalderen kan derfor komme til at betyde, at der vil blive indbetalt til pension i lidt flere år end hidtil. Det vil naturligvis give højere pensioner. Viser det sig at blive en realitet, at levetiden stiger i fremtiden, skal man have alderspension i en længere årrække end hidtil, og så skal der spares mere op inden pensioneringen. Pen-Sam's beregninger viser, at hvis en 60-årig kvinde væl- ger at udskyde pensioneringen fra det 60. år til det 62. år - og indbetaler pensionsbidrag indtil pensioneringen - vil opsparingen stige så meget, at der vil være dækning for, at levealderen stiger med ca. 5 år. Det holder i længden, men kan vi holde til det? I forhold til sikring af ydelserne fra velfærdssamfundet og fra pensionsordningerne, ser det ud til at være en effektiv medicin at øge længden af arbejdslivet. Men der er et "men". Forudsætningen er, at vi kan holde til flere år på arbejdsmarkedet, og det er ikke givet, at alle kan det. Særligt blandt vores kunder risikerer nogle at være så nedslidte, at de ikke kan opfylde kravet til en højere aldersgrænse for efterløn og pension. I så fald fører en udskydelse af efterløns- og pensionsalder til udbetaling af flere invalidepensioner fra pensionsordningerne og til et øget pres på offentlige ordninger som fleksjob eller førtidspension. Det vil gøre indhug i de forventede økonomiske gevinster ved ændringerne. Og de af vores kunder, som måske ikke klare at være på arbejdsmarkedet i flere år, vil blive ringere stillet. Større krav til godt arbejdsmiljø og forebyggelse Den højere efterløns- og pensionsalder skaber behov for, at arbejdsgiverne sørger for at satse betydeligt mere på at arbejde med forebyggelse af nedslidning gennem tilrettelæggelse af et bæredygtigt arbejdsliv for medarbejderne. I Pen-Sam vil vi derfor også fortsætte vores arbejde med at skabe opmærksomhed og tilskyndelse i forhold til forebyggelse. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

14 Dyst med dine kollegaer om et liv med større overskud Tag kampen op mod sofaen, cigaretterne, kagerne og kiloene. Pen-Sam udfordrer dig til at deltage i forebyggelseskampagnen PenSamCup Ligesom sidste år handler cuppen om at samle et hold og konkurrere i en eller flere af de tre kampdiscipliner Smid Kilo, Mere Motion og Stop Rygning. I 2006 formåede en SOSU-assistent fra Brønshøj at tabe sig godt 21 kilo, mens et hold kvinder fra Sæby tog en skridttæller på og gik hele vejen til Sydeuropa og tilbage igen mens de var på arbejde. Samtidig sagde en pedel fra København farvel til et liv med 40 cigaretter dagligt og fik råd til at tage på sommerferie for første gang i 21 år. Du kan gøre det samme! Det kræver bare, at du og dine kolleger har mod på at tage kampen op mod uvanerne og er parat til at gøre jeres liv sundere og sjovere. Konkurrencen starter 20. april, og varer frem til 15. juni. Du kan allerede tilmelde dig nu. Sådan foregår det Tilmeld dig alle hverdage mellem kl og på telefon Ved tilmelding skal du opgive navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og holdnavn. Dit hold behøver ikke at tilmelde sig samlet. I kan også vælge, at hver deltager tilmelder sig enkeltvis, selv om I er på samme hold. I skal blot huske at opgive jeres fælles holdnavn. Det kan du vinde Der er præmier til pladsen af konkurrencen og til de første 100 personer, der tilmelder sig. Vindere af læserundersøgelse i Pen-Sam Nyt 68: Pen-Sam Nyt udskrev i sidste nummer en læserundersøgelse. Vi siger tak for de mange besvarelser, som vil indgå i vores redaktionelle udvikling af bladet. De fem vindere af en wellnesskurv er: Gitta Brams, Flemming Vagn Bøgvad, Finn Herluf Andersen, Per Westergaard Knudsen og Kurt Nøhr Pedersen. 14 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

15 Carsten Kjellerup ny klageansvarlig i Pen-Sam fra 1. april 2007 Pen-Sam får en klageansvarlig fælles for alle selskaberne. Finanstilsynet stiller krav om en klageansvarlig for at sikre, at kunderne altid har en let tilgængelig adgang til at klage. Som klageansvarlig har Pen-Sam udpeget Carsten Kjellerup. Carsten Kjellerup har tidligere været chef for juridisk afdeling i Pen-Sam, men beskæftiger sig ikke længere med kundesager og klager. Han har derfor ikke tidligere set sagerne og kan uvildigt vejlede kunderne i deres klagesag. Han er desuden permanent medlem af Ankenævnet for forsikring. Pen-Sam's hjemmeside vil derfor pr. 1. april indeholde en klar henvisning til, hvor og hvordan en kunde retter henvendelse til den klageansvarlige, således at det er klart, hvordan den klageansvarlige fungerer. Pen-Sam Nyt bringer i næste nummer mere information om funktionen. Nyhed: Pen-Sam kurser på en ny måde KURSUS tilbud 2007 Vores kursus til forbrugergruppemedlemmer, suppleanter og tillidsmænd er fra i år blevet delt op i to moduler. Modul 1 er et 2-dages kursus, som giver en grundlæggende viden om pensionsordningerne, deres indhold og virkemåde. Modul 2 er et overbygningskursus på 1 dag, der giver en større viden om pensionsordningerne og pensionsområdet i øvrigt. Tillidsrepræsentanter fra PMF-Pension har allerede prøvekørt det nye Modul 1 kursus og var meget begejstrede. Alle FOA afdelinger har for nylig fået tilsendt en brochure om kurset. Vil du høre nærmere om dette kursus eller Pen-Sam's øvrige kursustilbud, kan du ringe til "Kursus & Uddannelse" i Pen-Sam på telefon Her kan også bestilles flere eksemplarer af kursusbrochuren. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

16 Kan vi tale om velfærd for den enkelte? Pen-Sam udgiver her i foråret Kig med for tredje gang. I år er temaet velfærd, og magasinet indeholder mange tanker til eftertanke om det "at færdes vel". Blandt andet stiller direktør Helen Kobæk skarpt på en ny tendens i Danmark. Vi er begyndt at tale om velfærd - for den enkelte. Men kan vi det, spørger hun, for er velfærd ikke et kollektivt begreb? Du kan også glæde dig til at læse om tv-værten Ouafa Rian fra DR2, om den tidligere Laban, Ivan Pedersen, og til et helt nyt essay af Shadi Angelina Bazeghi, der vandt Berlingske Tidende og Gyldendals litteraturpris "Nye stemmer" i Hun skriver blandt andet i Kig med: Det er forrykt, det er forrykt, tænker jeg, at nære så megen mistro til sine medmennesker. Jeg indser, at jeg er blevet indoktrineret af al den snak, jeg har lagt øre til i løbet af mit voksenliv, om velfærdsmennesket, der bare vil have det hele serveret. Herudover bidrager indenrigsog sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin personlige mening om udviklingen i dansk velfærd, og det samme gør Muskelsvindsfondens to frontfigurer, formand Evald Krogh og næstformand Ditte Guldbrandtsen. Men læs meget mere i midten af maj, hvor Kig med ligger i din postkasse... Pen-Sam Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum Telefon Telefax Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr Pen-Sam Aalborg Hobrovej 42 C, Aalborg Pen-Sam Århus Nørreport 26, Århus C 69 pensionskassen for portører CVR-nr pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab CVR-nr pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. CVR-nr PMF-Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr Pen-Sam Holding A/S CVR-nr Pen-Sam Bank A/S CVR-nr Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab CVR-nr Pen-Sam Esbjerg Frodesgade Esbjerg Pen-Sam Odense Sdr. Boulevard Odense C Pen-Sam Vordingborg Valdemarsgade Vordingborg Hillerød Grafisk

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i FO esamt forbrugergrupp medlemmer, deleg og suppleanter KURSUSTILBUD 2013

Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i FO esamt forbrugergrupp medlemmer, deleg og suppleanter KURSUSTILBUD 2013 Kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, A valgte og ansatte i FO esamt forbrugergrupp e ed er medlemmer, deleg og suppleanter KURSUSTILBUD 2013 Pension, forsikring og bank Vil du have større

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Nr. 67 September 2006

Nr. 67 September 2006 Nr. 67 September 2006 RydOpCup'en er i gang for fulde sejl. Hold fra arbejdspladser over hele landet dyster på sundhed og velvære. 67 Klar, Parat, Start Indhold Forsiden Foto af skonnerten MIRA fra 1898.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010

Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 Generel rapportering om klager fra kunder i 2010 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere