sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Klart sprog i Nordisk konference om klarsprog Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Klart sprog i Nordisk konference om klarsprog Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret 16."

Transkript

1 Nordisk konference om klarsprog 16. november 2006 Klart sprog i sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Copenhagen Business School 1

2 Eksempler på projekter i den offentlige sektor, hvor DANTERMcentret deltager som konsulenter: Udarbejdelse af en ontologi for sundhedsfaglige begreber, Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (begrebsbasen.sst.dk) Oprettelse af Region Hovedstadens Begrebsbase - begrebsbasen til Den Kliniske It-arbejdsplads, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Amt og Frederiksborg Amt Samarbejde med IT- og Telestyrelsen: Begrebsafklaring, oprettelse af begrebsbase samt udvikling og revision af taksonomier til beskrivelse af arkitekturdokumenter, softwarekomponenter, it-standarder i forbindelse med fællesoffentlige digitaliseringsprojekter (Offentlig Information 2 Online,

3 Et eksempel på begrebsforvirring i kommunerne: DANTERMcentrets henvendelse til en række kommuner 3

4 For at sikre entydig og gnidningsfri kommunikation internt i de nye kommuner og eksternt mellem kommunerne og borgerne er der behov for at fastlægge betydningen af en række betegnelser (termer) og at vedtage, hvilke betegnelser, der skal foretrækkes, hvis der er tale om flere, som anvendes parallelt. Er der for eksempel tale om det samme, når man i forskellige kommuner taler om erhvervsråd, erhvervsforening, erhvervsforum, erhvervsudviklingscenter, erhvervs- og udviklingsråd m.m. Og hvornår er der tale om et byråd, en kommunalbestyrelse eller en borgerrepræsentation og hvad kalder vi det i den nye kommune? 4

5 Et eksempel på begrebsforvirring, som den almindelige borger støder på: Medicinhåndbogen, 5

6 6

7 Velkommen til Sundhedsvæsenets Begrebsbase Sundhedsvæsnets begrebsbase, som er under stadig udvikling, stilles hermed til rådighed for alle interesserede, fx forfattere af dokumentation i sundhedsvæsenet og udviklere af EPJ-systemer. Formålet med begrebsbasen Begrebsbasen indeholder en række centrale sundhedsfaglige begreber, som er behandlet af arbejdsgrupper nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet. Fælles forståelse af anvendte begreber er væsentlig både for kvaliteten af sundhedsfaglig dokumentation og for den professionelle planlægning og udvikling af it-systemer. Udviklere og brugere har behov for en fælles reference for de begreber, der indgår i den grundlæggende struktur for systemerne, og i de processer, om hvilke der skal registreres informationer i systemerne. 7

8 NBS 03 Medicin 8

9 Definition "Ved et lægemiddel forstås enhver vare, der 1) præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker eller dyr, eller 2) kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr enten for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller for at stille en medicinsk diagnose." Fra den kommende udgave af lægemiddelloven - definitionen er modtaget fra Lægemiddelstyrelsen 9

10 10

11 11

12 Lægemidler Almindelige lægemidler Lægemidler indeholder stoffer, som forebygger eller behandler sygdom. Ifølge lægemiddellovens 2, er et produkt et lægemiddel, hvis det indeholder et virksomt stof, eller hvis det anbefales til brug mod sygdom, fx i form af reklame, eller hvis det skal bruges til at stille en medicinsk diagnose. Det kan være produkter, der skal virke i eller udenpå kroppen, og det kan være produkter både til dyr og mennesker. 12

13 Et eksempel på arbejdet med begrebsafklaring: Region Hovedstadens Begrebsbase - begrebsbasen til Den Kliniske Itarbejdsplads Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Amt og Frederiksborg Amt 13

14 14

15 præparat der i henhold til Lægemiddelloven er godkendt til at tilføres Region Hovedstadens Begrebsbase - mennesker eller dyr for at forebygge, begrebsbasen til Den Kliniske It-arbejdsplads erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom og sygdomssymptomer - en begrebsbase under udvikling Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Amt og Frederiksborg Amt Begrebsbasen er oprettet i i-term 15

16 Signaturer anvendt i ontologierne udarbejdet i i-term typerelation del-helhedsrelation 16

17 17

18 Dextropropoxyphen 18

19 Samtidig anvendelse af andre lægemidler Samtidig behandling med andre lægemidler kan ændre virkningen af såvel Abalgin som af de andre lægemidler. Sovemedicin og beroligende medicin med søvndyssende effekt forstærker Abalgin s sløvende virkning. Abalgin må ikke tages, hvis man er i behandling med carbamazepin (epilepsimiddel). Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, man tager. 19

20 20

21 Søgning resulterer i forløbsbeskrivelser og anden information til sundhedsprofessionelle 21

22 Søgning på Lægemiddelkataloget 22

23 23

24 24

25 25

26 Medicinhåndbogen = virksomt stof NBS 01: = lægemiddelstof H:S = aktivt stof 26

27 Et eksempel på arbejdsmetode ved begrebsafklaring: NBS Arbejdsgruppe 07: Forebyggelse, Sundheds-fremme og Folkesundhed 27

28 Arbejdsgruppe 07: Forebyggelse, Sundhedsfremme og Folkesundhed NBS, Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Begrebsdatabase som grundlag for udvikling af EPJ-systemer: Særlig rapport, som kan hentes som pdffil på websiden. Andre grupper: NBS 01 Administrative begreber, NBS 02 Klinisk proces, NBS 03 Medicinering, NBS 04 Kvalitetssikring, NBS 05 Utilsigtede hændelser, NBS 06 Informationssikkerhed, NBS 08 Kliniske undersøgelser. 28

29 NBS 07: Forebyggelse, Sundhedsfremme og Folkesundhed sst.dk/forebyggelse 29

30 NBS 07 Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed forebyggelse målgruppe fase i sygdomsforløb universel forebyggelse selektiv forebyggelse indikeret forebyggelse primær forebyggelse sekundær forebyggelse tertiær forebyggelse metode sundhedskampagne Udsnit af diagram Forebyggelse 30

31 universel forebyggelse definition og karakteristiske træk Formålet: At fremme sundheden og begrænse risikofaktorerne i en befolkning Arena: fx i grundskolen, på arbejdspladsen og rettet mod hele befolkningen gennem massemediekampagner Aktør: typisk offentlige myndigheder (stat, amter og kommuner) Målgruppen: hele befolkningen eller dele af den uanset risikostatus Eksempler: massemediekampagner, som fokuserer på motion (fx 30 minutter om dagen ), ernæring (fx 6 om dagen ) og skolebaserede forebyggelsesprogrammer rettet mod alle elever i grundskolen 31

32 universel forebyggelse definition og karakteristiske træk Bud på definition: forebyggelse målrettet hele befolkningen, eller dele af den, uanset risikostatus Formålet: At fremme sundheden og begrænse risikofaktorerne i en befolkning Arena: fx i grundskolen, på arbejdspladsen og rettet mod hele befolkningen gennem massemediekampagner Aktør: typisk offentlige myndigheder (stat, amter og kommuner) Målgruppen: hele befolkningen eller dele af den uanset risikostatus (= MÅLGRUPPE: befolkning) Eksempler: massemediekampagner, som fokuserer på motion (fx 30 minutter om dagen ), ernæring (fx 6 om dagen ) og skolebaserede forebyggelsesprogrammer rettet mod alle elever i grundskolen 32

33 selektiv forebyggelse definition og karakteristiske træk Formålet med begrebet: at fremme sundheden og begrænse risikoadfærd i en befolkning med øget risiko for misbrugsproblemer (eller andre problemer) Arena: fx i grundskolen, det kommercielle festmiljø og belastede boligområder Aktør: offentlige myndigheder (stat, amter og kommuner), sundhedsprofessionelle og socialsektorfolk Målgruppen: grupper, som har en øget risiko for misbrugsproblemer (og andre) Eksempler: børn i misbrugsfamilier, elever der fx pjækker meget, flere!! 33

34 selektiv forebyggelse definition og karakteristiske træk Definition: forebyggelse målrettet grupper, som har en øget risiko for misbrugsproblemer eller anden risikoadfærd Formålet med begrebet: at fremme sundheden og begrænse risikoadfærd i en befolkning med øget risiko for misbrugsproblemer (eller andre problemer) Arena: fx i grundskolen, det kommercielle festmiljø og belastede boligområder Aktør: offentlige myndigheder (stat, amter og kommuner), sundhedsprofessionelle og socialsektorfolk Målgruppen: grupper, som har en øget risiko for misbrugsproblemer (og andre) (= MÅLGRUPPE: risikogrupper) Eksempler: børn i misbrugsfamilier, elever der fx pjækker meget, flere!! 34

35 35

36 36

37 Udsnit af diagram: Forebyggelse Oprettet i DANTERMcentrets term- og vidensbase i-term med karakteristiske træk 37

38 NBS 07 Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed forebyggelse målgruppe fase i sygdomsforløb universel forebyggelse selektiv forebyggelse indikeret forebyggelse primær forebyggelse sekundær forebyggelse tertiær forebyggelse metode sundhedskampagne Udsnit af diagram Forebyggelse 38

39 Termprioritering universel forebyggelse (= MÅLGRUPPE: befolkning) Synonymer: generel forebyggelse, massestrategi selektiv forebyggelse (= MÅLGRUPPE: risikogrupper) Synonymer: indsats over for risikogrupper, højrisikostrategi for grupper, højrisikointervention indikeret forebyggelse (= MÅLGRUPPE: risikoindivider) forebyggelsesindsats over for højrisikoindivider, højrisikointervention, højrisikostrategi, tidlig intervention Kommentarer til synonymerne: massestrategi er ikke selvforklarende og systemrigtig. højrisikointervention er brugt om både selektiv forebyggelse og indikeret forebyggelse, dvs. er ikke præcis. synonymet højrisikostrategi til indikeret forebyggelse burde være højrisikostrategi for individer, dvs. termen er for bred. synonymet tidlig intervention frarådes, da det kan give associationer mht. primær forebyggelse. 39

40 NBS 01 Administrative begreber 40

41 Udgivet af MedCom, maj Pjecen er udarbejdet og trykt med støtte fra Den Digitale Task Force og med godkendelse af Socialministeriet. 41

42 s. 5 Korrespondancemeddelelse/sikker klinisk Løbende udveksling af information om for eksempel medicin, genoptræningsplan, planlægning af hjemmebesøg/udskrivelse mv. De adviser, der grundlæggende er tale om, er indlæggelsesmeddelelse, indlæggelsessvar og udskrivelsesmeddelelse. s. 17 Når en borger indlægges på sygehuset, sendes derautomatisk en elektronisk besked et indlæggelsesadvis til kommunens omsorgssystem om, at borgeren er indlagt. Omsorgssystemet svarer ved at sende et advissvar til sygehuset om, hvor borgeren hører til i kommunen og hvem der er kontaktperson. Sygehuset sender inden for 24 timer herefter et udskrivelsesvarsel til kommunen. 42

43 NBS 01 Administrative begreber Udsnit af ontologien Ekstern kommunikation 43

44 44

45 indlæggelsesadvis = indlæggelsesmeddelelse udskrivningsadvis = udskrivningsvarsel 45

46 Et eksempel på begrebsafklaring i OIO- Universet 46

47 Rammeværk / klassifikation OIO EA Rammeværk og OIO Arkitekturklassifikation er designet til at holde styr på dokumentation og komponenter i arbejdet med arkitektur og standardisering. OIO Arkitekturklassifikation bruges til at påføre metadata. Systemet indeholder metadatamodeller med tilhørende taksonomier for en række objekter som fx arkitekturdokumenter, løsningskomponenter, projekter og fora.se betaversion her: 47

48 ontologi vidensrepræsentation model taksonomi datamodel klassifikationssystem emneklassifikationssystem 48

49 Ontologi for modeller, OIO-Begrebsbasen (i-term) Udkast 49

50 Udsnit af ontologi for klassifikationssystemer, OIO-Begrebsbasen Udkast 50

51 Begreb model ontologi datamodel klassifikationssystem taksonomi emneklassifikationssystem Synonymer begrebsmodel; begrebssystem; klassifikation; emneklassifikation; Karakteristiske træk FORMÅL: Repræsentation af viden BESKRIVELSE: begreber BESKRIVELSE: data FORMÅL: klassifikation INDHOLD: kategorier INDHOLD: emneområder Definitioner forenklet repræsentation af viden om fænomener model til beskrivelse af viden om begreber formel model til beskrivelse af data i et it-system system til inddeling af fænomener i klasser klassifikationssystem til inddeling af kategorierne i et domæne klassifikationssystem til inddeling af fænomener i emneområder 51

52 Konklusion Begrebsafklaring er VIGTIG! - sikring af fælles forståelse af begreber og fælles brug af termer - modtager forstår det, som afsender vil sige - danner grundlaget for udarbejdelse af taksonomier til strukturering og genfinding af dokumenter etc. - der er enighed om elementer i en datamodel, fx den model der ligger til grund for Elektroniske Patientjournaler Begrebsarbejde er tidskrævende! - der skal afsættes ressourcer til det - kræver forståelse på beslutningsniveau 52

53 Tak for jeres opmærksomhed! 53

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet 2004 Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet Jytte Poulsen Borgerinddragelse

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER

Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Hvordan måles arbejdsmiljøet? EN HÅNDBOG OM KVALITETSUDVIKLING OG EVALUERING AF BAR-PROJEKTER Indhold Forord 1 Læsevejledning 2 AFSNIT I Centrale begreber for planlægning og evaluering af projekter 3 Formål

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere