Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg."

Transkript

1 Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens Håndbog for energikonsulenter Sælger af en ejendom skal i egen interesse give energikonsulenten så fyldestgørende oplysninger om ejendommens konstruktioner og installationer som muligt. Såfremt sælger ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport. Det er derfor vigtigt at fremskaffe så mange af følgende dokumenter som muligt til energikonsulenten forud for besigtigelsen: BBR-ejermeddelelsen - alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. Bygningstegninger (plan-, snit- og facadetegninger). Årsopgørelser for el, vand og varme (fra forsyningsselskabet), også hvis det er en lejer, som betaler forbruget. For flerfamiliehuse - kopi af varmefordelingsregnskabet (fra Clorius/Techm, Viterra, Brunata el. lign.) inklusiv udgifter for det seneste års varmforbrug. Isoleringscertifikat (hulmursisolering). Tidligere energimærke. Tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO). Rappport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtig kedeleftersyn efter 1. april 2006). Det er særlig vigtigt, at sælger sørger for, at alle bygningstegninger vedr. ejendommen forefindes ved energikonsulentens bygningsgennemgang også tegninger der evt. har været udlånt til ejendomsmægler eller andre. Hvis energikonsulenten, pga. manglende tegninger, er nødt til at foretage skøn, skal han skønne forsigtigt iht. De minimumskrav, der var gældende på opførelsestidspunktet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis sælger sørger for, at ovenstående dokumenter forefindes i kopi til brug for energikonsulenten. Har der ikke været mulighed for dette, returneres originale dokumenter til sælger efter sagens afslutning. Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen. Sælger bedes, før energikonsulenten kommer på besøg, udfylde/besvare efterfølgende spørgsmål og skemaer, så vidt som forholdene er bekendte. Energikonsulenten vil gennemgå skemaet ved bygningsgennemgangen og være behjælpelig med evt. tvivlsspørgsmål. F:\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Små energimærker\sælgers oplysningskema - EM-gældende.doc // // Side 1 af 5

2 2. Forbrugsoplysninger. (Hovedopvarmning skal ikke udfyldes, hvis seneste årsopgørelse for varmeforbrug foreligger). Forbrug Enhed 1) Periode 2) Udgift 3) Leverandør 4) Hovedopvarmning Supplerende opvarmning (Eksempelvis brænde) 1) Varmeforbrug angives i liter olie, m 3 naturgas, kwh eller MWh fjernvarme, kwh el-varme, ton træpiller, rummeter brænde (RM) eller anden relevant enhed. 2) Perioden skal helst være et helt år, eksempel: til ) Udgiften er den samlede udgift i kroner inkl. faste udgifter, målerleje, arealafgifter, abonnement mv. 4) Under leverandør angives navn på fjernvarmeværk, el-leverandør eller gasleverandør. 3. Hulmursisolering. 3.1 Er ejendommens hovedbygning hulmursisoleret? Sæt X Ja Nej Ved ikke NB! Besvares kun, hvis hovedbygningen er opført før Hvis ja, hvilket materiale: Mineraluld Polystyrenkugler Skum Løs leca 3.2 Er ejendommens tilbygning hulmursisoleret? Sæt X Ja Nej Ved ikke NB! Besvares kun, hvis evt. tilbygningen er opført før Hvis ja, hvilket materiale: Mineraluld Polystyrenkugler Skum Løs leca 3.3 Kontrol af hulmursisolering. Såfremt huset er fra før skal følgende spørgsmål besvares: Må energi konsulenten kontrollere muren 2-3 steder ved boring af 12 mm hul i en fuge? Sæt x Ja Nej (Energikonsulenten lukker/udbedrer ikke hullerne efterfølgende). Dato: Sælgers underskrift: Hvis nej, skal energikonsulenten anføre i energimærkerapporten, at ydervægge er massive eller uisolerede og beregninger bliver udført i henhold hertil. 4. Indvendig efterisolering af ydervægge. 4.1 Er der foretaget indvendig efterisolering og/eller Pladebeklædning af ydervægge? Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja, i hvilke rum og med hvilken tykkelse og isoleringstype: F:\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Små energimærker\sælgers oplysningskema - EM-gældende.doc // // Side 2 af 5

3 5. Energiruder. 5.1 Er der i nogle vinduer eller døre er monteret energiglas-termoruder klasse A - også kaldet lavenergiruder? Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja, i hvilke partier (og evt. hvilke typer): 6. Isoleringstykkelser i loft, tagetage og flade tage. Udfyld venligst nedenstående skema i det omfang du har kendskab til forholdene. Loft Hanebåndsloft (ved udnyttet tagetage) Skråvægge (ved udnyttet tagetage) Lodret skunk (ved udnyttet tagetage) Vandret skunk (ved udnyttet tagetage) Kvistflunke (ved udnyttet tagetage) Loft over kvist (ved udnyttet tagetage) Fladt tag Andet Isoleringstykkelse i mm Hovedbygning Isoleringstykkelse i mm Evt. tilbygning 7. Isoleringstykkelser i gulve/etageadskillelser. Udfyld venligst nedenstående skema i det omfang du har kendskab til forholdene. Rum Stue Stue Entre Gang Køkken Bryggers Badeværelse Gæstetoilet Gulv mod kælder Gulv mod krybekælder Tykkelse i mm og type (Leca, flamingo eller mineraluld) F:\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Små energimærker\sælgers oplysningskema - EM-gældende.doc // // Side 3 af 5

4 8. Gulvvarme 8.1 Er der rum med gulvvarme tilsluttet centralvarmeanlægget? Sæt x Ja Nej Hvis ja, i hvilke rum: 8.2 Er der rum med el-gulvvarme? Sæt x Ja Nej Hvis ja, i hvilke rum: 9. Varmeanlæg. (Hvis ejendommen har kollektiv varmeforsyning gå til pkt. 10) 9.1 Kender du alderen på henholdsvis kedel og brænder på oliefyr eller naturgasfyr? (Gerne cirka-alder) Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja alder på kedel: år, alder på brænder: år. 9.2 Er din kedel en kondenserende type? Sæt X Ja Nej Ved ikke (Udfyldes kun ved oliefyr eller naturgasfyr) 10. Kollektiv varmeforsyning Er ejendommen tilsluttet fjernvarme? Sæt x Ja Nej Hvis ja, hvilket fjernvarmeværk? Hvis nej, er der mulighed for tilslutning? Sæt x Ja Nej Ved ikke Hvis ja, hvilket fjernvarmeværk 10.2 Er ejendommen tilsluttet naturgas? Sæt x Ja Nej Hvis ja, hvilken leverandør? Hvis nej, kan ejendommen tilsluttes? Sæt x Ja Nej Ved ikke Hvis ja, hvilken leverandør F:\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Små energimærker\sælgers oplysningskema - EM-gældende.doc // // Side 4 af 5

5 11. Øvrig varmeforsyning Varmt brugsvand: Det varme brugsvand opvarmes i: Gennemstrømningsvandvarmer Varmtvandsbeholder Ved ikke Hvis der er varmtvandsbeholder: Ca. antal liter Ca. alder: år Evt. el-opvarmning af varmt brugsvand (Hvis der er varmtvandsbeholder). Er der elvarmelegeme (el-patron) i varmtvandsbeholderen? Sæt X Ja Nej Ved ikke 11.3 Ved evt. el-opvarmning af varmt brugsvand. Det varme brugsvand opvarmes med el: Altid Kun om sommeren Ved ikke 11.4 Automatik. Er der natsænkning af temperaturen i huset? Sæt X Ja Nej Ved ikke 11.5 Er der automatik, som regulerer fremløbstemperaturen i varmeanlægget efter udetemperaturen? Sæt X Ja Nej Ved ikke Dato: Sælgers underskrift: F:\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Små energimærker\sælgers oplysningskema - EM-gældende.doc // // Side 5 af 5

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Oskarsvej 16 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den 22. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-020267-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bolbrovej 63 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. maj 2015 Til den 19. maj 2025. Energimærkningsnummer 311113832

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Attikavej 8 Postnr./by: 8530 Hjortshøj BBR-nr.: 751-790880 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Joachimsvej 6 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-030829-001 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Reventlowsvej 3A 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2014 Til den 17. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Niels W. Gades Vej 9 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2013 Til den 15. januar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 8 Bregnevej 1 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2013 Til den 5. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirkeltevej 121 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. juni 2014 Til den 29. juni 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svendborg Landevej 11 5871 Frørup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere