Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 VISIONSOPLÆG

4

5 INDHOLD Forord af rådmand for Kultur og Borgerservice 3 Marc Perera Christensen Vision 5 Baggrund 7 Indhold 8 Målgrupper og aktører 9 Fysiske rammer 10 Nuværende forhold 10 Inddragelse 11 Økonomi 11 Placering i byen 12 Trafikforhold 13 Arkitekturen 15 Konceptdiagrammer 16 Identitet og materialitet 18 Visualisering - Forplads ved hovedindgang 22 Ankomst fra Marstrandsgade 23 Ankomst fra Skovgaardsgade 24 Åbenhed og gennemsigtighed 25 Mangfoldighed - Facade 1: Fleksibilitet og brug (1) 27 Fleksibilitet og brug (2) 28 Nye byrum i foyeren 29 Visuelle forbindelser 30 Visualisering - Foyerrum ved hovedindgang 31

6

7 3 FORORD Børn og unge er vores største ressource. En offensiv indsats for at engagere dem i byens kulturelle liv kan medvirke positivt til at fastholde dem i uddannelsesforløb og give dem en nødvendig ballast for at kunne klare sig og klare sig godt senere i livet. Forskning viser, at børn og unge, der har et aktivt kendskab til kunst og kultur, står bedre rustet til at navigere i forskellige udfordringer. De deltager mere aktivt i udviklingen af samfundet og er bedre i stand til at anskue verden på nye måder samt at indgå i konstruktive relationer med omverden lokalt og internationalt. Det er vitale kompetencer, som børn og unge i høj grad får brug for fremover. Visionen om K:U:B:A Kulturcenter for Unge og Børn i Aarhus er baseret på en placering i bydelen Mølleengen. Som nabo til kulturproduktionscenteret Godsbanen og et stenkast fra mange af byens øvrige kulturelle fyrtårne er denne strategiske placering optimal. Den skaber umiddelbar synergieffekt mellem K:U:B:A og alle de mange medspillere, som beskæftiger sig med produktion og formidling af læring, videnskab, kunst og kultur. Visionen skal også ses i forlængelse af den tradition, som Aarhus har for talentudvikling. K:U:B:A har alle forudsætninger for at blive epicentret for talentudvikling indenfor både de kendte kunstneriske genrer, men også endnu ukendte felter, som vil opstå spontant, fordi forholdene tillader det. Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad 2017 under temaet RETHINK eller på dansk GENTÆNK, som lægger op til at forbedre det eksisterende ved at finde nye løsninger og muligheder. Visionen om K:U:B:A er del af den tankegang og et eksempel på, hvordan man kan udvikle noget godt til noget endnu bedre ved at gentænke de eksisterende ressourcer og sætte dem ind i helt nye rammer. Marc Perera Christensen Rådmand for Kultur og Borgerservice

8

9 5 VISION Visionen for K:U:B:A er at skabe et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur målrettet børn og unge. Det er visionen om en investering i fremtiden og de kreative og innovative kompetencer, som er byens og regionens største ressource. K:U:B:A skal bygge bro mellem kunstarterne, kulturen og videnskaben og forene praktisk erfaring og teoretisk viden om børn, unge, læring, kunst og kultur. Eksperimentariet danner grobund for udvikling af talent og kompetencer og skaber rammerne for et unikt børnekulturelt fyrtårn, som tiltrækker nationale og internationale samarbejdspartnere til produktioner med professionelle kunstnere og formidlere fra hele verden. Gennem sit arkitektoniske udtryk vækker K:U:B:A nysgerrighed og inviterer børn og voksne til at gå på opdagelse i bygningen og de aktiviteter, som foregår her. K:U:B:A skal være umiddelbart tilgængelig og stille et sprudlende, humoristisk aktivitets- og kulturlandskab til rådighed for børn og unge, forældre og bedsteforældre med rum til oplevelser, kunstnerisk fordybelse og nye opdagelser. K:U:B:A skal være et brugshus, hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas, og hvor tilgængelighed er tænkt ind i alle dele af komplekset. På samme tid skal bygningskomplekset være udadvendt og signalere transparens man skal umiddelbart få en fornemmelse af, hvad der sker inde i bygningen og også få lyst til selv at gå ind. K:U:B:A skal signalere åbne fællesskaber og ikke lukkede medlemskaber. Samtidig skal K:U:B:A bidrage til at skabe nyt liv i bydelen Mølleengen. Tilstedeværelsen af børn og unge tilfører en bydel en naturlig puls og dynamik, men i dag er børn sjældne gæster i denne bydel. K:U:B:A skal således også være brobygger mellem bydelene og bidrage til den fortsatte udvikling af Mølleengen. Med sin placering mellem Midtby og industrikvarter er Mølleengen et område med et kolossalt potentiale.

10 6 Foto: Filurens skole for teater og dans Foto: Dansehallerne, Kaisertanz, Martin Dam Kristensen

11 7 BAGGRUND Aarhus Kommune har netop vedtaget kulturpolitikken for Der er flere indsatser på børnekulturområdet, bl.a. denne vision om et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur for børn og unge, som er vedtaget med stor opbakning fra samtlige politikere i Byrådet. Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedsstad 2017 under temaet RETHINK. Temaet lægger op til, at vi skal gentænke og spørge os selv, om vi kan gøre ting på en anderledes og bedre måde. I forbindelse med kulturhovedstaden Aarhus 2017 er der særligt fokus på udviklingen af nye byrum som arenaer for kulturelle og kreative aktiviteter, der inddrager byens borgere og besøgende aktivt. Med en fysisk placering lige midt i Kulturtrekanten, med bl.a. kulturproduktionscentrene Godsbanen og Promus, der dækker billedkunst, scenekunst, litteratur og den rytmiske musik, vil K:U:B:A udgøre den sidste hjørnesten i fundamentet for byens producerende kultur. Med Det Jyske Musikkonservatorium som nabo og med VIA på den nærliggende Ceresgrund åbner K:U:B:A for nye perspektiver i samarbejdet omkring talentudvikling og kreative partnerskaber mellem kultur, uddannelse og forskning. K:U:B:A skal være en stor lysende indgang i forhold til vedligeholdelse og udvikling af talentfødekæden og kunne tage initiativ til en lang række nye tværdisciplinære møder mellem børn, kunst, videnskab og kultur. Foto: Børnekulturhuset i Aarhus, Ole Grøn

12 8 INDHOLD K:U:B:A skal have fokus på den professionelle kunst og kultur for, med og af børn og unge samt talentpleje i både bred og smal forstand. Aktiviteterne vil dels bestå af daglige undervisningsaktiviteter i musik-, billed-, medie-, forfatter-, dans- og teaterskolen, dels af særlige arrangementer som udstillinger, koncerter, teaterforestillinger og crossover-produktioner med flere kunstfagligheder. Der vil desuden være konferencer og seminarer om børn, unge, kunst, videnskab og kultur. Arrangementerne vil foregå i eksperimentariets koncertsale, teatersal og oplevelseszoner, men også i cafeen, i Arkitektureksperimentariet og i byrummet. K:U:B:A rummer også åbne værksteder og øvelokaler, som støtter op omkring børn og unges eget talentarbejde. Ud over at præsentere kunst for børn og unge skal eksperimentariet danne ramme om aktiviteter, som børn og unge laver i samarbejde med professionelle kunstnere. Der ligger desuden en uudnyttet synergi i at samle de børnekulturelle aktører med henblik på at løfte større fælles initiativer, talentudvikling og nationale og internationale samarbejder mellem børn, unge og professionelle kunstnere. Med udgangspunkt i et nyt fysisk kunstfagligt fællesskab vil Aarhus tage et vigtigt skridt i retning af at skabe sammenhængende fødekæder inden for kunstarterne, hvor det enkelte barns dannelse og talent formes i mødet med kunst og kultur. K:U:B:A bliver byens fælles platform for præsentation af mange forskellige små og store arrangementer og et naturligt mødested for børn, unge, forældre, bedsteforældre og børnekulturformidlere. Foto: Aarhus Musikskole

13 9 MÅLGRUPPER OG AKTØRER K:U:B:A er for børn og unge i fritiden, i skole eller dagtilbud samt børnefamilier. Eksperimentariet skal tilbyde en bred vifte af kulturtilbud og være det sted, man opsøger for at få en kunst- og kulturoplevelse i familien eller i forbindelse med skolearbejde og dagtilbud og altid med barnet i centrum. De voksne, der beskæftiger sig professionelt med børn, unge, kunst, kultur og kulturarv, indgår naturligt i målgruppen. For at give tilstrækkelig gennemslagskraft skal der være kunst og kultur på højt professionelt kunstnerisk niveau, som mestrer interaktion og dialog med målgruppen. Der er stor udvikling på det område, og det er derfor vigtigt, at eksperimentariet har kapacitet til at invitere nationale og internationale kunstnere, gæstespil, udstillinger og koncerter, så de kan arbejde og præsentere deres kunst i længere perioder ad gangen. I kraft af professionelle fysiske rammer skabes de bedste muligheder for fortsat udvikling af inspirerende tilbud af høj kvalitet. AKTØRER I K:U:B:A 1. Børnekulturhuset i Aarhus 2. Aarhus Musikskole (3000 elever og 130 undervisere) 3. Aarhus Billed- og Medieskole (2800 elever og 20 undervisere) 4. Filurens skole for teater og dans (1700 elever og 20 undervisere) 5. Forfatterskolen for børn og unge (50 elever og tre undervisere) 6. Talentlinjer i musik (MGK), scenekunst og billedkunst 7. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus (ULF) 8. Landsforeninger på børnekulturområdet (Levende Musik i Skolen, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og Dansehallernes regionale konsulent) 9. Arkitektur-eksperimentarium 10. Teaterhuset Filuren og Dramatikværket 11. Fagligt forum for børne- og ungekultur Foto: Aarhus Musikskole

14 10 FYSISKE RAMMER Det er afgørende, at de fysiske rammer er arkitektonisk interessante og ligger i forlængelse af andre ikon-byggerier i byen. På den måde vil eksperimentariet kunne bidrage til at tiltrække både lokale, nationale og internationale besøgende, der har interesse for byens arkitektoniske og kulturelle profil. Da der endnu ikke findes nogen tilsvarende institution - hverken på nationalt eller europæisk niveau - er der muligheder for at sætte helt nye standarder for bygninger af denne type og mulighed for at udvikle nye rum og inddrage nye materialer og ny teknologi i selve konstruktionen af det planlagte cirka kvadratmeter store byggeri. Et helt afgørende aspekt i K:U:B:A er tilgængelighed både fysisk og psykisk. Udover at hele komplekset skal have optimale adgangsforhold og tænke mobilitet ud i alle kroge, vil der være særligt fokus på børn og unge med psykiske handicap og nedsatte sansemæssige funktioner. Det kan være brugere med ADHD, Aspergers syndrom eller andre særlige forhold. Tankegangen om åbenhed og ambitionen om, at K:U:B:A skal være et rart sted at være, gennemsyrer hele komplekset. Mellemrummene mellem de enkelte bygninger er tænkt ind i helheden og har funktion som aktive rekreative arealer, der binder området sammen. K:U:B:A og dets omgivende areal skal være et nyt grønt hjerte som forbinder bymidten med de omkringliggende områder. Samtidig ligger der både en udfordring og en mulighed i at udvikle bydelen omkring den nye kulturenhed i samklang med visionerne for Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 og især for tiden efter kulturhovedstadsåret. Et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur for børn og unge vil være en markant investering i området og i det kreative potentiale, som skal være med til at forme byens fremtid også i tiden efter kulturhovedstadsåret. Ved at placere eksperimentariet i forlængelse af andre kulturinstitutioner, der også henvender sig til børn, unge og familier, får det større gennemslagskraft og der åbnes nye muligheder for at lave endnu flere samarbejder på tværs. Desuden har K:U:B:A potentiale til at blive et nationalt forsøgscenter og metodeudvikler på det børnekulturelle område. NUVÆRENDE FORHOLD Aarhus har mange fagligt kompetente og engagerede formidlere af kunst og kultur til børn og unge i kulturinstitutioner og -skoler. Aarhus Musikskole har egne undervisningsfaciliteter i Officersbygningen på Vester Allé, mens Brobjergskolen huser Børnekulturhuset, Aarhus Billed- og Medieskole og Forfatterskolen samt øvelokaler for Filurens Skole for Teater og Dans. Fælles for de fysiske rammer er, at de hverken er tidssvarende eller bygget til at tilgodese de behov, som den specifikke målgruppe børn og unge har. Lokalerne er ligeledes langt fra optimale som rammer om de kunstarter, der undervises i. Dertil kommer, at adgangsforholdene er utidssvarende, og Brobjergskolen kan fx ikke tilbyde tilgængelighed for gangbesværede, personer med nedsat syn m.fl., hvilket afskærer en stor gruppe brugere og besøgende fra at bruge stedet. Med dette afsæt og med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 in mente er der opstået et ønske om tidssvarende unikke fysiske rammer, som signalerer seriøsitet omkring kunst- og kulturtilbud til børn og unge, børnefamilier, turister, skoler og daginstitutioner samt et fagligt forum for børne- og ungekultur, der agerer på det nyeste vidensgrundlag om kunst- og kulturformidling som afsæt for refleksion og læring. Foto: Børnekulturhuset i Aarhus

15 11 INDDRAGELSE Det er kun muligt at skabe et levende byrum og et succesfuldt børnekulturcenter ved at spørge de mennesker til råds, som skal bruge det. Derfor vil både borgere i Aarhus og de kommende medarbejdere og brugere af K:U:B:A blive inddraget i hele processen omkring byggeriet. Aarhus har en særlig Aarhusmodel for borgerinddragelse, som processen omkring byggeriet tager udgangspunkt i for at gøre K:U:B:A til det bedst tænkelige sted for de mennesker, som skal opholde sig på stedet. Projektet prioriterer desuden netværk og samarbejde og involverer institutioner og virksomheder i Aarhus, så de kan bidrage med vidensdeling, sparring og inspiration. Projektet vil desuden søge yderligere viden og know-how blandt internationale videns- og kulturinstitutioner. ØKONOMI Udgangspunktet er at sikre den bedst mulige arkitektoniske kvalitet indenfor de økonomiske rammer. Dette kan gøres ved at have fokus på intelligente, bæredygtige løsninger fra start samt trække på erfaringerne fra sammenlignelige byggeprocesser. Arealet, som K:U:B:A er tænkt placeret på, ejes af Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Billed- og Medieskole

16 12 PLACERING I BYEN Botanisk Have K:U:B:A placeres i bydelen Mølleengen på kanten af det nye byudviklingsom- Den Gamle BY råde på det tidligere godsbaneareal, som markerer overgangen fra pulserende Midtby til begyndende industrikvarter. Området domineres af en række iøjnefaldende bygninger bl.a. Scandinavian Congress Center og Kulturproduktionscentret Godsbanen, det tidligere Bymuseum og boligkarreernes facader. Dom kirke n Mølleengen forbinder den øvre kulturtrekant (Musikhuset Aarhus, Det Jyske Musikkonservatorium og ARoS Aarhus Kunstmuseum) med den spirende Ceresby i de nedlagte bryggeribygninger, og området er gennemsyret Atlas råde som ikling v Byud s rhu Aa ter Tea Voxhall af kulturproduktioner, hvor de kreative miljøer spreder sig som ringe i vandet. us Å Gu Aarh lda Et eksempel er området bag Godsbanen, hvor ildsjæle fra Arkitektskolen og lde rm ale Bureau Detours boltrer sig. r-k va rte Ku Aa nsth rh al us re t Guldaldermaler-kvarteret i området mellem Thorvaldsensgade og SkovoS et us eh t se hu sik Mu Rådh uset sp av sik hu Sva le gan gen rke n Mu din an en mobilskaterbane, men det er primært teenagedrenge med den bestemte Sc In sti tu tf or Godsbanen har haft succes med at tiltrække unge mennesker i kraft af bl.a. ian X Co ng re lie vil fraflytte bydelen inden børnenes skolestart. Rid er ss Ce nt K: grad af unge mennesker, som senere forlader bydelen. Den typiske børnefami- AR en A U: B: Go ds kvadratmeterpriser har tømt bydelen for børn. I dag anvendes boligerne i høj De ko t Jy nc ske erv ato Mus riu ikm ark ba ne n gaardsgade var op til 1970 erne beboet af børnefamilier, men stigende dh us pa interesse. Rå K:U:B:A vil med en placering i hjertet af Mølleengen kunne trække på de enorme videnssummer, som naboinstitutionerne indeholder og samtidig blive en central aktør i arbejdet med talentudvikling, produktion og formidling af kunst og kultur til børn og unge. Desuden vil K:U:B:A generere en trafik af børn og forældre og på den måde bidrage til at åbne bydelen for de borgere, der ellers ikke kommer på Mølleengen og fungere som en attraktiv overgangszone mellem indre by og det kommende byudviklingsområde på det tidligere godsbaneareal. GJØDE & POVLSGAARD ARKITEKTER / K:U:B:A li vik ud By de rå om s ng en gaard Bane

17 13 TRAFIKFORHOLD Der er gode parkeringsforhold i umiddelbar nærhed af K:U:B:A. Hvis man ankommer i bil er det muligt at benytte eksisterende parkeringspladser ved Godsbanen, ARoS Aarhus Kunstmuseum eller det store parkeringsanlæg under Scandinavian Congress Center. Derudover er der gadeparkering i de omkringliggende boligområder. Rejser man med offentlige transportmidler, er der gode forbindelser med bybusser fra Carl Blochs Gade og med både by- og regionalbusser fra Mølle- VOXHALL AROS DET JYSKE MUSIK- KONSERVATORIUM MUSIKHUSET parken og Park Allé. Hovedbanegården er kun ca. syv minutters gang væk, og den planlagte letbane vil få stoppested lige om hjørnet. Fra Rådhusparken er der gangpassage langs Musikhuset Aarhus eller via Scandinavian Congress Center til K:U:B:A. Ankommer man til fods herfra kan man nøjes med at krydse Skovgaardsgade eller Sonnesgade, som kun er let GODSBANEN SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER trafikkerede bygader. Det betyder at disse gader nemt kan trafikreguleres ved at ændre belægningen lokalt og markere tydelige fodgængerovergange, hvormed adgangen til K:U:B:A gøres mere trafiksikker for de yngste trafikanter. DEN RÅ HAL RADAR

18 14 Scandinavian Congress Center Parkering Sonnesgade Store sal Udstillingshal Eksperimentariet/ Installationshal Udendørs eksperimentarium Forplads Indgang Billetsalg Information fælles projektkontorer Mødelokaler Samlingssted / cafe / Foyer Fællestrappe Cafe Udendørs cafeområde Åbne Værksteder Udendørs værksted Samlingssted / Lounge Udendørs ophold Lille sal Amfi Udendørs forestillinger Hovedindagang godsbanen Brandvej Den Rå Hal Radar Skovgaardsgade Godsbanen Stueplan 1: 200

19 15 ARKITEKTUREN Godsbaneområdet opleves i dag på mange måder som Midtbyens bagside, og byens kant er tydeligt defineret ud mod området. Med placering af K:U:B:A på hjørnet mellem Skovgaardsgade og Sonnesgade indskriver bygningen sig mellem Godsbanens og Skandinavian Congress Centers langstrakte og lukkede facader, den høje karrébebyggelse mod nordøst og det udstrakte åbne baneterræn mod sydvest. Skalaen i området spænder fra det store, dominerende og massive til det helt intime og uformelle miljø omkring Godsbanen. Det er derfor væsentligt at balancere skalaen på en ny bygning, så den ikke kommer til at blive endnu et dominerende unuanceret aftryk på stedet, men en bygningskrop der forbinder og nedbryder skalaerne i området. Arkitekturen skal understøtte lysten til at gå på opdagelse. Visionen for K:U:B:A har derfor været at skabe en ekspressiv, åben struktur, der signalerer liv og mangfoldighed og inviterer indenfor til ophold, leg og oplevelser. I forslaget arbejdes der gennemgående med de arkitektoniske parametre: Identitet og navigation, gennemsigtighed og åbenhed, fleksibilitet og forskellighed. Det nye bygningskompleks skal samle fem store institutioner og en række mindre aktører i én bygning med et samlet etageareal på 9300 kvadratmeter. Den arkitektoninske udfordring ligger derfor i at nedskalere og balancere bygningskomplekset skalamæssigt til stedet og funktionen som et mangfoldigt og levende kulturcenter. Med en nedbrydning af bygningsprogrammet til mindre bygningsvoluminer skabes en formidlende overgang mellem de omkringliggende bygningers skala og Godsbanen. De højeste bygninger er placeret mod byen og de mindre bygninger mod godsbanearealet. Bygningens enkle geometri relateres skalamæssigt og karaktermæssigt til det miljø, som den indskriver sig i, og forener overgangen fra kanten af den massive by til de selvgroede miljøer ved Godsbanen. Det arkitektoniske udtryk er blevet til ud fra tanken om, at det er mangfoldigheden, der skaber sammenhængen. K:U:B:A består af seks bygningsvoluminer, der bindes sammen af et åbent foyerrum. Bygningerne er placeret forskudt i forhold til hinanden og den omgivende kontekst for at danne opholds- og aktivitetsrum i de nicher, der opstår både udenfor og i foyerrummet. Hver bygning har med sin egen materialitet og udtryk en tydelig identitet, som gør det let for børnene at navigere og selv finde frem til, hvor de skal være. Med sine forskelligartede bygninger skiller K:U:B:A sig ud fra den eksisterende bygningsmasse og bliver et fyrtårn, der byder velkommen til det nye byområde på Godsbanearealet.

20 16 KONCEPTDIAGRAMMER ETAGE Undervisningslokaler Medielokaler Øvelokaler Kontorer Adgang til tagterrasse Interne programmer 1. ETAGE der kræver mere specifikke loaker og Undervisningslokaler koncentrationsniveau Forfatter skole Workshop Medielokaler øvelokaler Projektkontorer undervisning Mødelokaler Åbne atelierer Åbne værksteder SAL SAL Undervisning Øvelokaler tagterrasse ETAGE 1. SAL Større og generelle undervisningslokaler STUEPLAN der kan dele mellem de forskellige aktører. Foyerrum og Café Gennemsigtighed og synlig aktivivtet oppe Samlings-og opholdssteder og nedefra. Billetsalg og information Atelier Undervisning Administration workshop. Åbne værksteder Udstillingsgalleri STUEPLAN Koncert-og teatersale Offentlige programmer og større fælles mødesteder. Funktionerne henvender sig både udadtil og indad. 1. SAL Undervisning workshop 1. ETAGE projektkontorer mødelokaler Åbne atelier STUEPLAN Foyer Cafe billetsalg STUEPLAN information Administration sale workshops udstilling værksteder DISPONERING AF FUNKTIONER Stueetagen rummer de offentlige funktioner, som har multifunktionel karakter. På 1. etage placeres de større undervisningslokaler, atelierer og sale, der kan fordeles mellem de forskellige aktører i huset. Fra etage findes de mere fagspecifikke lokaler til de aktiviteter, som kræver et større koncentrationsniveau og særligt udstyr. FLEKSIBILITET OG BRUG Bygningsvoluminerne forbindes med hinanden via det åbne foyerrum, som udgør hovedfærdselsåren gennem bygningen. Fra stueetagen i de enkelte bygningsvoluminerne er der mulighed for at åbne op mod omgivelserne. Herved kan rummene udvides, og de forskelige aktiviteter kan trækkes ud i foyerrummet og i de udendørs nicher, der opstår omkring bygningen.

21 SAL SAL ETAGE ETAGE 1. SAL 1. ETAGE 1. SAL 1. ETAGE STUEPLAN STUEPLAN STUEPLAN STUEPLAN VISUELLE FORBINDELSER Der skabes visuelle forbindelser på tværs af bygningen, så der er indblik fra gaden til bygningens aktiviter, og det mangfoldige liv synliggøres udadtil. De vertikale kig mellem etagerne forstærker lysten til at gå på opdagelse i huset og giver et dynamisk indtryk af de forskellige funktioner og aktiviteter, som findes i huset. NYE BYRUM Glasfacaderne omkring foyeren gør, at man oplever rummet som en overdækket forlængelse af de omkringliggende byrum. Foyeren fremstår som en overdækket gade med liv og aktivitet året rundt. Over gaden forbinder gangbroer de forskellige huse således, at der opstår en række opholdsnichér. Tagterrassen tilbyder også forskellige opholdsmuligheder og pauserum.

22 18 IDENTITET OG MATERIALITET HUS F HUS E F E D C HUS D B A HUS C HUS B HUS A

23 19 HUS A Administration / information / fælles projektlokaler / møderum / kontorer HUS B Koncertsal / forestillingssal / øvelokaler / musiklokaler / lydstudier Referencer / inspiration Referencer / inspiration

24 20 HUS C Åbne værksteder / workshops / undervisningslokaler HUS D Åbent galleri / udstilling / atelier og medielokaler Referencer / inspiration Referencer / inspiration

25 21 HUS E Teatersal / amfi-scene / dansesale HUS F Arkitektur eksperimentarium / installationshal / projektgård / arbejdsrum og workshops Referencer / inspiration Referencer / inspiration

26 22 Hovedankomst til K:U:B:A

27 23 ANKOMST FRA MARSTRANDSGADE Ankomst fra Marstrandsgade (1) Ankomst fra Marstrandsgade (2)

28 24 ANKOMST FRA SKOVGAARDSGADE Ankomst fra Skovgaardsgade (1) Ankomst fra Skovgaardsgade (2)

29 25 ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED Passagen mellem Den Rå Hal og K:U:B:A Kig gennem foyer og udstillingsgalleri fra Sonnesgade

30 26 MANGFOLDIGHED Facade 1: 500

31 27 FLEKSIBILITET OG BRUG (1) Udstilling i galleriet bliver en del af foyeren Undervisning eller lukket arrangement i galleriet

32 28 FLEKSIBILITET OG BRUG (2) Forsamlingstrappen ved arrangementer og forestillinger Forsamlingstrappen som opholds- og mødested i hverdagen

33 29 NYE BYRUM I FOYEREN Foyerrum ved hovedankomst Foyerrum ved ankomst fra godsbanearealet

34 30 VISUELLE FORBINDELSER View fra 1. etage med kig mod hovedtrappen View fra 1. etage ved åbning i etagedæk

35 31 Foyer og samlingssted ved hovedindgangen

36 Visionsoplæg: Gjøde & Povlsgaard Arkitekter I samarbejde med: Børnekulturhuset i Aarhus Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Potentiale. Struktur. Konference Den 19. november kl. 12-19 Godsbanen, Aarhus. Udviklingsmiljøer. Videncenter. Kreativitet. Crossovers.

Potentiale. Struktur. Konference Den 19. november kl. 12-19 Godsbanen, Aarhus. Udviklingsmiljøer. Videncenter. Kreativitet. Crossovers. Konference Den 19. november kl. 12-19 Godsbanen, Udviklingsmiljøer Invitation City of Arbejder du med talent? Kunne du tænke dig at få talentudvikling på dagsordenen i din virksomhed? Eller synes du, at

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kultur og Borgerservice

Kultur og Borgerservice Bilag 5 Kultur og Borgerservice 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Kultur og Borgerservice varetager en række serviceopgaver indenfor hovedområderne, Sport & Fritid, Kultur samt Borgerservice og Biblioteker.

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere