Maleri-Auktionen. Katalog. Alaska. 54, Købmagergade 54, M a n d a g e n den 11. J a n u a r 1915 K i 1 pr. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maleri-Auktionen. Katalog. Alaska. 54, Købmagergade 54, M a n d a g e n den 11. J a n u a r 1915 K i 1 pr. over"

Transkript

1 Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska M a n d a g e n den 11. J a n u a r 1915 K i 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 9. og Søndag den 10. Januar fra Kl Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

2 Konditioner. 1. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Dersom det Købte ikke afhentes til Kl. 6 efter Auktionen, kan det uden videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten underhaanden eller ved Auktion, og er første Køber da pligtig skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist til skadesløs Betaling. 3. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 % sf samme i Auktionsomkostninger, erlægges enten ved Hammerslaget eller ved -Udleveringen. 4. De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 % p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst I Søgsmaalstilfælde er de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873, $ 1, 10 a, hvorhos de betale skadesløse Omkostninger uden Hensyn til Forordningen af 6. August Udlevering af det Købte finder Sted Auktionsdagen indtil Kl. 6 fra Købmagergade 54, Mezz., hvor Betalingen erlægges. København, den 7. Januar H. C. JENSEN, Auktionsholder. 1. Gustav Holmbom: Fra Ordrup. 2. A. Biilon): Solopgang i Drogden. 3. A\ Nor dahi: Norsk Fjordparti. 4. K. Drews: Ved Silkeborg. Solnedgang. 5. Jelva Vermehren: Tulipaner. 6. Hans Nic. Christiansen: Aften ved Møllen. 7. X. Christiansen: Landskab med Køer. Farum L. Jensen : Roser og Lilliekonvaller. 9. Reter Eggers: Marine. 10. Gyde Petersen: Efteraarsdag i Dyrehaven. 11. E. V. Bøgh: Sommerdag i Haven. 12. E. Fischer: Bag Skovløberhuset. 1 Gilberg Jespersen: Ved Bondehuset,

3 4 14. K. Drews: Fra Hinnevad Skov paa Fyn. 15. Carl Aloe: Vinterlandskab. Norge. 16. A. Bulow: Fiskerbaade i Skagerak. >7- Ole Due: Fra Gilleleje. Pastel. r8. Hans Lund: En italiensk Proletardreng. 19. Foftinga: En korsikansk Fisker. 20. Heinrich Benisen ; Septemberdag paa Alheden. 21. Gyde Petersen: Efteraar i Dyrehaven. 22. Holger Liibbers: Skibe i Øresund. 23. August Fischer: Kanalparti i Niirnberg. 24. Eiler Steffensen: Frederiksberg Ilave. 25. A. Jacobsen : Fra Esrom Sø. 26. K. Drews: Hedebak ker ved Mariager. 27. Carl Bille: Sejlere i Sundet. 28. A. Bulow: Skibe udfor Kronborg. 29. Jelva Vermehren: Pæoner. 30. Simony Jensen: Bedstemoder skriver Brev A. Jacobsen: Fra Sorgenfri Skov. 32. E. Fischer: Gamle Huse i Stige ved Odense, Prof. C hr. Zacho: Fra Dejlighedsbakkerne ved Bramsnæs. 34. L. V. Lorentzen: Fra Capri. 35. I. Zillen: Landskab med Køer. 36. A. Biilow: Aften i Storebælt. 37- Vilh. P. Jensen: Vejle Fjord. Blæsevejr. 38. Hans Lund: Ung Pige fra Capri. 39* Car/ Bille: Marine. 40. Oluf S. Jensen: Hedebakker ved Juul Sø. 41. Friis Nyboe: Ved Klaveret. 42. C. Herts: Køer i Udkanten af en Skov. 43. Emil 11 ennerwald: Hedelandskab ved Silkeborg. 44. E. Fischer: Gammel Smedegaard i Odense. 45. Carl Olsen: Marine. 46. K. Drews: Strand ved Humlebæk. 47. Carl Moe: Norsk Vinterlandskab. 48. Simony Jensen: En S kage nsfisker. 49- Jelva Yermehren: Kaktus-Georginer. 50. Holger Liibbers: Udsigt mod Kulien.

4 6 51. E. Aschenbach: Norsk I*jordparti. 52. Kai Torp: I høj Sne. - ^_ Holger Liibbers: Københavns Havn. Sommeiafløn. 54. Friis Nyboe: Bordet dækkes. 55. Sigurd Schou: Landskab ved Frederiksværk. Bygevejr. O. Søndergaard: Ved Roskilde Fjord. N. Christiansen: Køer ved en Kæmpehøj. Axel Bjørkholm: Blomster i en Vase. Chr. Clausen: Fra Korups Have. C. Sjøholm: Ved Kronborg. C. Fæster: Stilleben. 56. A. F. Carlsen: Korsør Havnemole. Ubekendt: Landskab. 57. Gyde Petersen: Fra Dyrehaven. Jelva Vermehren : Asters-Chrvsantemums B i i l o w Morgen i Drogden. 59. Prof. C hr. Zacho: Fra Bækkelunde Skov ved Hald. 60. A. Theilgaard: Fra Næstvedegnen. C. Fæster: Fra Tyrol. Akvarel. N. Christiansen: Heste paa Marken. Carl M oe: Vinterdag i Sæterdalen. 61. Carl Mae: Som m erdag i Valders. Basetto: Fra Xeapels Golf. 62. Prof. Edv. Petersen: Sjællandsk Landskab. Jelva Vermehren:" Stedmoderblomster. 63. Friis Nyboe: Fra Kristianshavn. Johan Neumann : Fra Stranden Syd for Kronborg. 64. Prof. Chr. Blache: Marine. 65. Jokan Neumann: Udfor Helsingør. 66. A. E. Ki el dr up : Parti af Møens Klint. 67. Sally Philip sen: Gamle H use i Dragør. 68. E. G jer sin g : Ved Dy næis.

5 Henrik Erbs Bogtrykkeri København