ARMATURER FOR HØJTRYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARMATURER FOR HØJTRYK"

Transkript

1 Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev. AH Model 247 Model 2057 Model Model 2083 Model 2393 Model Model GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 330 Maasmechelen, Belgium COPYRIGHT 993, GRACO INC. GENNEMPRØVET KVALITET, FØRENDE TEKNOLOGI.

2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt Advarsler Kugleventilfunktion/eftersyn vejs ventildele vejs ventildele Kontraventildele Drejeledsdele Gracos standardgaranti

3 2-vejs retningsventil Modeloversigt Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger 247 A /4 npt-gevind (han/han) fluoroelastomer -vejs kugleventiler Maksimalt arbejdstryk (5 MPa) 50 bar Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger A /4 npt-gevind (han/han) PEEK A 3/8 npt-gevind (han/han) PEEK -vejs kugleventiler, industriel udgave Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger A 3/8 npt-gevind (han) ene ende fluoroelastomer med hårdmetalsæde A 3/8 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han) C 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npt-gevind (han) A /4 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han) -vejs kugleventiler fluoroelastomer med hårdmetalsæde PTFE med PEEKsæde fluoroelastomer med hårdmetalsæde Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger 2057 B /4 npt-gevind (han/han) fluoroelastomer 2058 B 3/8 npt-gevind (han/han) fluoroelastomer 2059 B 3/8 x /4 npt-gevind fluoroelastomer (han/han) B /4 npt-gevind (han/han) PTFE 2890 A /4 nps-gevind (han) x PTFE 3/4 unf-gevind (2a) A 3/8 x /4 npt-gevind PTFE (han/han) A 3/8 npt-gevind (han/han) PTFE A 3/8 npt-gevind (han) ene ende fluoroelastomer A 3/8 x /4 npt-gevind PTFE, rustfrit stål (han/han) 2382 A 3/8 npt-gevind (han/han) fluoroelastomer A /4 npt-gevind (han/han) fluoroelastomer A 3/8 npt-gevind (han/han) PTFE, rustfrit stål A /4 npt-gevind (han/han) PTFE, rustfrit stål A 3/8 npt-gevind (han/han) PTFE, rustfrit stål 2404 A /4 npt-gevind (han/han) PTFE, rustfrit stål A /4 npt-gevind (han/han) PTFE, rustfrit stål 308 3

4 Modeloversigt Drejeled Maksimalt arbejdstryk (5 MPa) 50 bar Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger B Drejeled med /4 npsm-gevind (hun) x /4 npsm-gevind (han) PTFE Drejeled Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger Drejeled med 3/8 npt-gevind (hun) x /4 npsm-gevind (hun) Læder 2492 Drejeled med 3/8 npt-gevind (hun) x /2 npsm-gevind (hun) Læder Kontraventiler Maksimalt arbejdstryk (2 MPa) 20 bar Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger 2083 Drejeled med 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npsm-gevind (hun) Nitrilgummi Drejeled med 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npsm-gevind (hun) 90 Nitrilgummi /8 npt-gevind (han/han) Nitrilgummi Drejeled Maksimalt arbejdstryk: 300 psi (25 Mpa, 250 bar) Delnr. Serie Gevindstørrelse Pakninger 2393 Drejeled med /4 npt-gevind (han) x /4 npsm-gevind (hun) Læder B Drejeled med /4 npt-gevind (han) x /4 npsm-gevind (hun) PTFE 4 308

5 Symboler Advarselssymbol ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for alvorlig personskade eller død, hvis vejledningen ikke følges. Forsigtighedssymbol FORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på risikoen for beskadigelse eller ødelæggelse af udstyr, hvis vejledningen ikke følges. ADVARSEL FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR VEJLEDNING Forkert anvendelse af udstyret kan medføre brud på systemet, funktionssvigt eller alvorlig personskade. Dette udstyr er alene beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Læs alle instruktionshåndbøger, skilte og mærkater, før dette udstyr tages i anvendelse. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Hvis du er i tvivl om dette, bør du kontakte din Graco-forhandler. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på dette udstyr. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Forsøg ikke at reparere højtrykskoblinger. Udskift hele slangen. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk for den svageste komponent i systemet. Det maksimale arbejdstryk for dette udstyr fremgår af diagrammerne på side 3 og 4. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs de advarsler, der er oplyst af producenterne af væske- og opløsningsmidler. Overhold alle gældende lokale og nationale brand- og elektricitetsforskrifter samt øvrige relevante sikkerhedsbestemmelser. FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN Væske kan blive injiceret ind i kroppen i tilfælde af sprøjt fra pistolen, utætheder eller sprængte komponenter og forårsage yderst alvorlig personskade med risiko for amputering af legemsdele til følge. Væsker, der sprøjtes i øjnene eller på huden, kan også forårsage alvorlig personskade. Væske, der sprøjtes ind i huden, kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade. Søg lægehjælp øjeblikkeligt (kirurgisk behandling). Hold hænderne væk fra enden af afløbsventilen, når denne åbnes. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure på side, før du renser, undersøger eller efterser dette udstyr. Tilspænd alle væsketilslutninger, før udstyret tages i anvendelse. Væskeslanger skal udstyres med trækaflastning i begge ender, som beskytter dem mod sprængninger forårsaget af knæk og buk nær koblingerne

6 Kugleventilfunktion/eftersyn Trykaflastningsprocedure ADVARSEL FARE FOR INJICERING Systemtrykket skal reduceres manuelt for at forhindre systemet i at starte eller sprøjte utilsigtet. Væske under højtryk kan injiceres gennem huden og forårsage alvorlig personskade. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af injicering, væskesprøjt eller kontakt med bevægelige dele skal den anviste Trykaflastningsprocedure altid følges, når du: får instruks om at reducere trykket, standser doseringsarbejdet, undersøger eller foretager eftersyn på nogen del af systemudstyret, eller installerer eller renser doseringsudstyr.. Aktivér sprøjtepistolens sikkerhedslås og eventuelle andre sikkerhedslåse på udstyret. 2. Afbryd strømmen til pumpen. 3. Deaktivér pistolens sikring og aktivér sprøjtepistolen for at reducere trykket. 4. Aktivér sprøjtepistolens sikring og åbn langsomt for systemets aftapningsventil(er). Hold hænderne væk fra enden af aftapningsventilen, når denne åbnes. 5. Lad aftapningsventilen (eller -ventilerne) stå åbne, indtil du er klar til at anvende systemet igen. ADVARSEL 2-vejs retningsventiler må kun benyttes som ventil i åben eller lukket stilling. Ventiler af denne type må aldrig anvendes til at dæmpe væskegennemstrømningen, da dette vil medføre hurtig nedslidning af ventilen. En slidt ventil kan blive utæt eller dreje væk fra den stilling (gennemløb/aftapning), som du har sat den i, og dermed uventet lade væske under højtryk trænge ind i systemets lukkede kredsløb. Dette indebærer fare for væskeinjicering eller væskesprøjt i øjnene eller på huden. 2-vejs retningsventil Tovejs retningsventilen anvendes til at lede højtryksvæsker i en af to retninger. Den anvendes almindeligvis i opvarmede kredsløbssystemer til at udlufte luftlommer og til at lede ikkeanvendte, opvarmede væsker tilbage til pumpen og til at standse kredsløbet. Den kan også anvendes i installationer med flere pistoler. Væskeslangen sluttes til indtagets /4 npt-gevind (han) (mærket IN ). Væsken ledes til en af afgangene ved at dreje armen i den ønskede strømningsretning. -vejs ventiler -vejs ventiler anvendes som aftapningsventiler til at reducere væsketrykket i sprøjtesystemer. Ventilen åbnes ved at dreje armen parallelt med ventilhuset. Væskegennemstrømningen gennem ventilen standses fuldstændigt ved at dreje armen 90 i forhold til ventilhuset. Ventileftersyn Følg den anviste Trykaflastningsprocedure til venstre. Fjern ventilen fra ledningen og skil den ad. Rens delene, og kontrollér dem for slitage og beskadigelse. Udskift dem om nødvendigt. FORSIGTIG Vask ikke fluoroelastomer O-ringe i keton-fortyndere, da disse fortyndere nedbryder O-ringene. O-ringspakninger og gevindstykker smøres med lithiumbaseret smøremiddel. Ventilen samles i omvendt rækkefølge i forhold til demonteringen (se deltegningen for din model). Når armen monteres på ventilen, skal det sikres, at hullet i kuglen er indjusteret efter armens retning. Hvis ventilen lækker væske ind i systemets lukkede kredsløb, eller hvis ventilhåndtaget er løst eller forbliver fast i stilling, skal ventilen udskiftes øjeblikkeligt. 308

7 Noter 308 7

8 2-vejs ventildele Model 247 /4 npt-gevind (han/han), fluoroelastomer pakninger ARM, ventil HUS, ventil MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; Nr PAKNING, O-ring; fluoroelastomer standard PAKNING, O-rings-; PTFE ekstraudstyr PAKNING, o-ring; fluoroelastomer standard PAKNING, O-rings-; PTFE ekstraudstyr 4900 SKIVE, flad, nylon SÆDE, kugle-; nylon TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings- 0 9 SPINDEL, ventil KUGLE, ventil Til aftapning Driftsstilling Aftapningsstilling 2 Driftsstilling Ledning til pumpe Ledning fra returtrykventil -vejs ventildele Model 23897, serie C 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npt-gevind (han), PTFE-pakninger, PEEK-sæder 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, O-rings-; PTFE PAKNING, O-rings-; PTFE SKIVE; flad; nylon KUGLE, ventil OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil ARM, ventil HUS, ventil SÆDE, kugle NIPPEL, 3/8 npt-gevind (han) SKIVE, flad GREB, håndtags- Disse dele er indeholdt i reparationssæt 24047, som kan købes særskilt

9 -vejs ventildele Model , serie A Maksimalt arbejdstryk (5 MPa) 50 bar /4 npt-gevind (han/han), PEEK-pakninger Model , serie A Maksimalt arbejdstryk (5 MPa) 50 bar 3/8 npt-gevind (han/han), PEEK-pakninger ARM, ventil HUS, ventil- 3* 9079 SÆDE, kugle-; PEEK MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; 5* PAKNING, O-rings-; PTFE 2 * PAKNING, O-rings-; PTFE 7* 4900 SKIVE, flad, nylon 2 8* 7874 KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) Model TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) Model OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil GREB, håndtags- 4 0 *7 *7 * 8* 3* 5* 9 * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 23797, 9 5* 3* 2 Model 2382, serie A 3/8 npt-gevind (han/han), fluoroelastomer pakninger Model 23835, serie A /4 npt-gevind (han/han), fluoroelastomer pakninger 9080 ARM, ventil HUS, ventil- 3* SÆDE, kugle-; nylon MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; 5* 024 PAKNING, o-ring; fluoroelastomer 2 * 0242 PAKNING, o-ring; fluoroelastomer 7* 4900 SKIVE, flad, nylon 2 8* 7874 KUGLE, ventil TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) Model TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) Model OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil GREB, håndtags- * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 27559, 4 0 *7 *7 * 9 5* 3* 2 8* 3* 5*

10 -vejs ventildele Model 23749, serie A 3/8 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han), fluoroelastomer pakninger, hårdmetalsæder 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, o-ring; fluoroelastomer PAKNING, o-ring; fluoroelastomer SKIVE; flad; nylon KUGLE, ventil TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; hårdmetal ARM, ventil HUS, ventil SÆDE, kugle NIPPEL; /4 npt-gevind (han) SKIVE, flad Disse dele er indeholdt i reparationssæt 23793, Model , serie A /4 npt-gevind (han)x /4 npt-gevind (han), fluoroelastomer pakninger, hårdmetalsæder 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, o-ring; fluoroelastomer PAKNING, o-ring; fluoroelastomer SKIVE; flad; nylon KUGLE, ventil OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; hårdmetal ARM, ventil HUS, ventil SÆDE, kugle NIPPEL; /4 npt-gevind (han) SKIVE, flad Disse dele er indeholdt i reparationssæt 23793,

11 -vejs ventildele Model 2057, serie B /4 npt-gevind (han/han), fluoroelastomer pakninger Model 2058, serie B 3/8 npt-gevind (han/han), fluoroelastomer pakninger Model 22390, serie A 3/8 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; nr PAKNING, o-ring; fluoroelastomer Modellerne 2058 & * PAKNING, O-rings-; PTFE Model PAKNING, o-ring; fluoroelastomer Modellerne 2058 & * PAKNING, O-rings-; PTFE Model * SKIVE, flad; nylon * KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) Model TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) Kun modellerne 2058 & OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil * SÆDE, kugle-; nylon ARM, ventil HUS, ventil- * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 2750, Disse dele er indeholdt i reparationssæt 27559, Model 2059, serie B 3/8 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han), fluoroelastomer pakninger Model , serie A 3/8 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han), PTFE-pakninger 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; nr PAKNING, o-ring; fluoroelastomer Model * PAKNING, O-rings-; PTFE Model PAKNING, o-ring; fluoroelastomer Model * PAKNING, O-rings-; PTFE Model * SKIVE, flad; nylon * KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil * SÆDE, kugle-; nylon ARM, ventil HUS, ventil- * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 2750, Disse dele er indeholdt i reparationssæt 27559, 0 7 *4 8 *4 *9 *3 8 *4 *2 3* 9* 5* 7 *0 *3 9 *4 *2 2 3* 0* 5* 308

12 -vejs ventildele Model 23894, serie A 3/8 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger, rustfrit stål Model , serie A 3/8 npt-gevind (han) x /4 npt-gevind (han), PTFE-pakninger, rustfrit stål Model 24827, serie A /4 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger, rustfrit stål 8 * MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; * PAKNING, O-rings-; PTFE * PAKNING, O-rings-; PTFE * SKIVE, flad; nylon * KUGLE, ventil- TAP, ventil /8 npt-gevind (han) Model /4 npt(m), npt-gevind (han) Modellerne , TAP, ventil /8 npt-gevind (han) Model /4 npt-gevind (han) modellerne , OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil- 0 SÆDE, kugle-, nylon 9079 Model * Modellerne , ARM, ventil HUS, ventil- 7 *0 *3 9 *4 *2 2 3* 0* 5* * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 23593, Disse dele er indeholdt i reparationssæt 24007, Model 23908, serie A /4 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger, rustfrit stål 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; 2* PAKNING, O-rings-; PTFE 3* PAKNING, O-rings-; PTFE 2 4* 4900 SKIVE, flad; nylon 2 5* KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil- 0* SÆDE, kugle-; nylon ARM, ventil HUS, ventil GREB, håndtags- * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 23593, som kan købes særskilt. 8 *4 9 *4 *2 0* 3* 2 5* 3* 0*

13 -vejs ventildele Model 24040, serie A 3/8 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger, hårdmetalog PEEK-sæder, rustfrit stål 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, O-rings-; PTFE PAKNING, O-rings-; PTFE SKIVE, flad; nylon KUGLE, ventil TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; PEEK ARM, ventil HUS, ventil SÆDE, kugle-; hårdmetal A Model 2404, serie A /4 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger, hårdmetalog PEEK-sæder, rustfrit stål, uden håndtag PAKNING, O-rings-; PTFE PAKNING, O-rings-; PTFE SKIVE, flad; nylon KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; PEEK HUS, ventil SÆDE, kugle-; hårdmetal A 308 3

14 -vejs ventildele Model 2890, serie A /4 npsm-gevind (han) x 3/4 - unf-gevind (2a), PTFE-pakninger ARM, ventil HUS, ventil- 3* SÆDE, kugle-; nylon MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; 5* PAKNING, O-rings-; PTFE 2 * PAKNING, O-rings-; PTFE 7* 4900 SKIVE, flad, nylon 2 8* 7874 KUGLE, ventil NIPPEL, mellemstykke; 3/4 - unf-gevind (han) (2a) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil NIPPEL, mellemstykke; /4-8 npsm-gevind (han) * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 2750, *5 2 *3 4 0 *7 *7 * 2 3* 8* 5* 9 Model 24037, serie B /4 npt-gevind (han/han), PTFE-pakninger ARM, ventil HUS, ventil- 3* SÆDE, kugle-; nylon MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; 5* PAKNING, O-rings-; PTFE 2 * PAKNING, O-rings-; PTFE 7* 4900 SKIVE, flad, nylon 2 8* 7874 KUGLE, ventil TAP, ventil-; /4 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil- * Disse dele er indeholdt i reparationssæt 2750, 9 *5 *3 0 *7 *7 * 2 8* 5* 3*

15 -vejs ventildele Model /8 npt-gevind (han) ene ende, fluoroelastomer pakninger 0230 MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, o-ring; fluoroelastomer PAKNING, o-ring; fluoroelastomer SKIVE; flad; nylon KUGLE, ventil TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; nylon ARM, ventil HUS, ventil MELLEMSTYKKE Disse dele er indeholdt i reparationssæt 27559, Model /8 npt-gevind (han) ene ende, fluoroelastomer pakninger, hårdmetalsæder MØTRIK; sekskanthoved; nylonhætte; PAKNING, o-ring; fluoroelastomer PAKNING, o-ring; fluoroelastomer SKIVE; flad; nylon KUGLE, ventil TAP, ventil-; 3/8 npt-gevind (han) OMLØBER, paknings SPINDEL, ventil SÆDE, kugle-; nylon ARM, ventil HUS, ventil MELLEMSTYKKE Disse dele er indeholdt i reparationssæt 27559, 308 5

16 Kontraventildele NOTE: For at fungere korrekt skal ventilen være monteret i opretstående stilling med huset (Ref. Nr. 3, nedenfor) vendende opad. FORSIGTIG Vask ikke nitril-o-ringe i aromatiske fortyndere, da fortyndere af denne type nedbryder O-ringene. Model 2083 Maksimalt arbejdstryk (2 MPa) 20 bar Drejeled med 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npsm-gevind (hun) HUS, ventil KUGLE, rustfrit stål; 0,5 tommer (3 mm) dia HUS, mellemstykke STIFT O-RING; nitrilgummi Model n 2 Model Model Maksimalt arbejdstryk (2 MPa) 20 bar Drejeled med 3/8 npt-gevind (han) x 3/8 npsm-gevind (hun) HUS, ventil KUGLE, rustfrit stål; 0,5 tommer (3 mm) dia HUS, mellemstykke STIFT O-RING; nitrilgummi 4 Model n Model 2092 Maksimalt arbejdstryk (2 MPa) 20 bar 3/8 npt-gevind (han/han) 209 HUS, ventil KUGLE, rustfrit stål; 0,5 tommer (3 mm) dia HUS, mellemstykke STIFT O-RING; nitrilgummi 2 5n 308

17 Drejeledsdele NOTE: Se brugerhåndbog vedrørende andre højtryksdrejeled. Model 2393 Maksimalt arbejdstryk (25 MPa) 250 bar Drejeled med /4 npt-gevind (han) x /4 npsm-gevind (hun), læderpakninger Model Maksimalt arbejdstryk (25 MPa) 250 bar Drejeled med /4 npt-gevind (han) x /4 npsm-gevind (hun), PTFE-pakninger 7 *4 * *2 Modellerne 2393 & * STOPBØSNING, han FJEDER * STOPBØSNING, hun HUS, drejeleds- 294* V-PAKNING, (Model 2393) V-PAKNING, PTFE(Model 22334) 4 7 HUS sælges ikke særskilt * Disse dele er indeholdt i reparationssæt , Disse dele er indeholdt i reparationssæt , Modellerne og 2492 Model 2492 Dette drejeled kan ikke repareres /2 npsm-gevind (hun) x 3/8 npt-gevind (hun), læderpakninger Model Dette drejeled kan ikke repareres /4 npsm-gevind (hun) x 3/8 npt-gevind (hun), læderpakninger Model Model Maksimalt arbejdstryk (5 MPa) 50 bar /4 npsm-gevind (hun) x /4 npsm-gevind (han), PTFE-pakning PAKNING; PTFE 899 HUS, drejeleds- 7 HUS sælges ikke særskilt

18 Gracos standardgaranti Graco garanterer, at alt udstyr, som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der måtte blive udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger. Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelser eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ikke-autoriserede tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco. Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco forhandler til undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud er som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, personskade eller tingskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen. Graco giver ingen garantiydelse og frasiger sig enhver garantiydelse for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål i forbindelse med tilbehør, udstyr, materialer eller komponenter, der sælges af, men ikke er fremstillet af Graco. Sådanne dele, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elmotorer, kontakter, slanger mv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse dele. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser. Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold. FOR GRACO CANADA CUSTOMERS The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées. Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. MM 308 Salgskontorer (USA): Minneapolis, Salgskontorer (udland): Belgien; Kina; Japan; Korea GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 330 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: /95 Revised 0/200

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter)

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter) Vejledning delliste HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre Væskefiltre 079D Rev. N Maksimalt arbejdstryk: 0 bar ( Mpa) Model 80, serie A Åben montering Model 7, serie E Dækket montering Væskefilter

Læs mere

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2.

Væskeafgangsfilter. Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side 2. Vejledning delliste Væskeafgangsfilter 303D Rev. T Læs advarslerne og vejledningen. Oplysninger om modelnumre og maksimale arbejdstryk findes på side. Indholdsfortegnelse Modeloversigt.......................................

Læs mere

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Vejledning Dele : BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,8 MPa (8 bar) Maksimalt indgående lufttryk: 0,8 MPa (8 bar) Delnr. 33500 aluminiumpumpe, serie B, npt-gevind

Læs mere

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol

Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Vejledning delliste Delta Spray HVLP-sprøjtepistol Maksimalt arbejdsvæsketryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt arbejdslufttryk 7 bar (0,7 MPa) Maksimalt indgangslufttryk 2,8 bar (280 kpa) 30874D Rev. L Patentanmeldelse

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparation Stempelpumpe 310643D Rev. J Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Model 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Læs mere

VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D. KULSTOFSTÅL Dura-Flo 1100 Pumper Med stempelstang og cylinder til industriel brug

VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D. KULSTOFSTÅL Dura-Flo 1100 Pumper Med stempelstang og cylinder til industriel brug VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 357D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG KULSTOFSTÅL Dura-Flo 00 Pumper Med stempelstang

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAB DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING

ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING ROHO AGILITY Laterals BRUGERVEJLEDNING LEVERANDØR: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt. BRUGER: Før produktet tages i brug, skal vejledningen læses og gemmes til fremtidigt brug.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Betjening. ThermoLazer fortovsmarkeringssystem 3A0028C DAN

Betjening. ThermoLazer fortovsmarkeringssystem 3A0028C DAN Betjening ThermoLazer fortovsmarkeringssystem US Patent No. D619,625 S 3A0028C DAN - Til professionel påføring af termoplastiske trafikmarkerende sammensætningsmaterialer (reflekterende perler påført samtidig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Pneumatiske membranpumper

Pneumatiske membranpumper Brugsanvisning Pneumatiske membranpumper 3A948Z DAN Beregnet til væskefremføring. Kun til erhvervsmæssig brug. Kun modeller mærket med (*) er godkendt til brug på steder i Europa med eksplosiv atmosfære.

Læs mere

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer

Vejledning delliste D. DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer Vejledning delliste DOBBELTVIRKENDE Falcon og Falcon II Luftmotorer 308995D Rev. E Delnr. 4504, Falcon-luftmotor, serie C Maksimalt indgangslufttryk,0 MPa (0 bar) Delnr. 4505, Falcon II-luftmotor, serie

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLOWMETER

BRUGERVEJLEDNING FLOWMETER BRUGERVEJLEDNING FLOWMETER MODELLER: Serie 1MFA, 4MFA, 6MFA og 8MFA 1MFA3001 (vist) 8MFA1001 (vist) GEM DISSE ANVISNINGER Amerikansk lov (USA) begrænser salg af denne anordning til en læge eller på ordination

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

307 619D VEJLEDNING DELLISTE

307 619D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLGSOG Kvalitet til fingerspidserne. 307 619D Rev. V Erstatter U HYDR-SPRY Monark-

Læs mere

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar)

Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) Vejledning delliste Luftdrevne Husky 205-membranpumper Maksimalt indgående lufttryk: 0,7 MPa (7 bar) Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,7 MPa (7 bar) 308652D Rev. R Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841652 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 L8 DANFOSS INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen 6

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Blandingsmanifold. Vejledning - delliste 3A1252G DA. Delnr. 262807 Blandingsmanifold, enkelt gennemskylning

Blandingsmanifold. Vejledning - delliste 3A1252G DA. Delnr. 262807 Blandingsmanifold, enkelt gennemskylning Vejledning - delliste Blandingsmanifold 3A15G DA Til blanding af tokomponent reaktive materialer med pluraliskomponent-sprøjter. Kun til erhvervsmæssig brug. Må ikke anvendes i eksplosive luftomgivelser.

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Integrerede luftkontrolmoduler

Integrerede luftkontrolmoduler Vejledning - delliste Integrerede luftkontrolmoduler 3A0082H DA Integrerede luftbetjeningsanordninger til brug sammen med NXT luftmotormodellerne 2200, 3400 og 6500. Kun til professionel brug. 00 psi (0,69

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual

UniSoft KT UniSoft Mini. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 en...3 1.2 Formålsbestemt anvendelse...3 1.3 Teknologisk baggrund...3 2. Anlægsspecifikation... 5 2.1 Tekniske data...5 2.2 Regenerationsdisc...6 3. VVS montage...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Vejledning delliste D. PREMIER KULSTOFSTÅL (FORHOLD 74:1) Vognmonteret Airless pakke MED DURA-FLO 1100-STEMPELPUMPE

Vejledning delliste D. PREMIER KULSTOFSTÅL (FORHOLD 74:1) Vognmonteret Airless pakke MED DURA-FLO 1100-STEMPELPUMPE Vejledning delliste PREMIER KULSTOFSTÅL (FORHOLD 74:1) Vognmonteret Airless pakke MED DURA-FLO 1100-STEMPELPUMPE 308415D Rev. H Maksimalt arbejdstryk: 50,0 MPa (500 bar) Maksimalt indgangslufttryk: 0,67

Læs mere