L 276 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 7. november Dansk udgave.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 276 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 7. november Dansk udgave."

Transkript

1 Den Europæiske Unions L 276 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 7. november 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1653 af 6. november 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela... 1 Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1654 af 6. november 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea... 3 AFGØRELSER Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1655 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/2382 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC)... 9 Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/1657 af 6. november 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2

3 L 276/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1653 af 6. november 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/2063 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela ( 1 ), særlig artikel 17, stk. 1, under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet vedtog den 13. november 2017 forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela. (2) Begrundelsen for en enkelt person på i bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør ændres. (3) Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 ændres som anført i bilaget til denne forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november På Rådets vegne H. LÖGER Formand ( 1 ) EUT L 295 af , s. 21.

4 L 276/ BILAG I bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 affattes nr. 7 således: Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Dato for opførelse»7. Diosdado Cabello Rondón Fødselsdato: 15. april 1963 Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet «

5 L 276/3 RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1654 af 6. november 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 ( 1 ), særlig artikel 47, stk. 5, under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509. (2) De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006) (»Sikkerhedsrådets komité«), udpegede den 3. oktober 2017 fire skibe til et forbud mod havneindsejling. (3) Sikkerhedsrådets komité udpegede den 28. december 2017 yderligere fire skibe til et forbud mod havneindsejling. (4) Sikkerhedsrådets komité udpegede den 30. marts skibe til en indefrysning af aktiver og 25 skibe til et forbud mod havneindsejling. Disse skibe er opført i bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509. (5) Yderligere supplerende oplysninger vedrørende nogle af disse skibe er blevet offentliggjort af Sikkerhedsrådets komité på over udpegede skibe. (6) Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november På Rådets vegne H. LÖGER Formand ( 1 ) EUT L 224 af , s. 1.

6 L 276/ BILAG 1) I bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 affattes punkt 1 til 15 under overskriften»a. Fartøjer, som er omfattet af beslaglæggelse«således:»skibets navn Udpeget som økonomisk ressource for 1. CHON MYONG 1 Det nordkoreanske olietankskib CHON MYONG 1 foretog en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, i slutningen af december AN SAN 1 Det nordkoreanske tankskib AN SAN 1 var involveret i skibsoverførsler, sandsynligvis af olie, i slutningen af januar YU PHYONG 5 Det nordkoreanske handelsskib YU PHONG 5 importerede raffinerede olieprodukter til Nampo, DPRK, den 29. november 2017 gennem en skibsoverførsel foretaget den 26. november SAM JONG 1 Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 1 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM JONG 2 Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM MA 2 Det nordkoreanske olietankskib SAM MA 2 importerede raffinerede olieprodukter i oktober, begyndelsen af november og midten af november 2017 gennem adskillige skibsoverførsler YU JONG 2 Det nordkoreanske olietankskib YU JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i november YU JONG 2 var også involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med MIN NING DE YOU 078 den 16. februar PAEK MA Det nordkoreanske skib PAEK MA var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar JI SONG 6 Det nordkoreanske tankskib JI SONG 6 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar CHON MA SAN Det nordkoreanske skib CHON MA SAN var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af november

7 L 276/5 Skibets navn Udpeget som økonomisk ressource for 11. NAM SAN 8 Det nordkoreanske råolietankskib NAM SAN 8 menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie. 12. YU SON Det nordkoreanske tankskib YU SON menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie. 13. WOORY STAR Det nordkoreanske lastskib WOORY STAR menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK JI SONG 8 Det nordkoreanske lastskib JI SONG 8 ejes af Phyongchon Shipping & Marine og menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK Phyongchon Shipping & Marine HAP JANG GANG 6 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske lastskib HAP JANG GANG 6 ejes af Hapjanggang Shipping Corp og menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK Hapjanggang Shipping Corp «2) I bilag XIV til forordning (EU) 2017/1509 affattes punkt 1 til 33 under overskriften»b. Fartøjer, som er forbudt adgang til havne«således:»skibets navn 1. PETREL (MMSI-nummer: ) HAO FAN (MMSI-nummer: ) TONG SAN (MMSI-nummer: ) JIE SHUN (MMSI-nummer: ) BILLIONS NO UL JI BONG RUNG RA RYE SONG GANG

8 L 276/ Skibets navn 9. CHON MYONG 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib CHON MYONG 1 foretog en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, i slutningen af december AN SAN 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib AN SAN 1 var involveret i skibsoverførsler, sandsynligvis af olie, i slutningen af januar YU PHYONG 5 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib YU PHONG 5 importerede raffinerede olieprodukter til Nampo, DPRK, den 29. november 2017 gennem en skibsoverførsel foretaget den 26. november SAM JONG 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 1 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM JONG 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM MA 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib SAM MA 2 importerede raffinerede olieprodukter i oktober, begyndelsen af november og midten af november 2017 gennem adskillige skibsoverførsler YU JONG 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib YU JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i november YU JONG 2 var også involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med MIN NING DE YOU 078 den 16. februar PAEK MA Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske skib PAEK MA var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar JI SONG 6 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib JI SONG 6 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar CHON MA SAN Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske skib CHON MA SAN var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af november

9 L 276/7 Skibets navn 19. NAM SAN 8 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske råolietankskib NAM SAN 8 menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie YU SON Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib YU SON menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie WOORY STAR Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske lastskib WOORY STAR menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK ASIA BRIDGE 1 Supplerende oplysninger: ASIA BRIDGE 1 blev lastet med nordkoreansk kul ved Nampo, DPRK, den 22. oktober 2017 og overførte det til Cam Pha, Vietnam XIN GUANG HAI Supplerende oplysninger: Handelsskibet XIN GUANG HAI blev lastet med nordkoreansk kul ved Taean, DPRK, den 27. oktober 2017 og overførte det til Port Klang, Malaysia, den 18. december HUA FU Supplerende oplysninger: HUA FU blev lastet med nordkoreansk kul i Najin, DPRK, den 24. september YUK TUNG Supplerende oplysninger: YUK TUNG var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG i januar KOTI Supplerende oplysninger: KOTI var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med KUM UN SAN 3 den 9. december DONG FENG 6 Supplerende oplysninger: DONG FENG 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Hamhung, DPRK, den 11. juli 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner HAO FAN 2 Supplerende oplysninger: HAO FAN 2 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 3. juni 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner HAO FAN 6 Supplerende oplysninger: HAO FAN 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 27. august

10 L 276/ Skibets navn 30. JIN HYE Supplerende oplysninger: JIN HYE var involveret i en skibsoverførsel med CHON MA SAN den 16. december FAN KE Supplerende oplysninger: FAN KE blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, i september/oktober WAN HENG 11 Supplerende oplysninger: WAN HENG 11 var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG 1 den 13. februar Wan Heng 11, et skib, der tidligere førte Belizes flag, opererer nu som et skib, der fører DPRK's flag under navnet KUMJINGANG3 eller Kum Jin Gang MIN NING DE YOU 078 Supplerende oplysninger: MIN NING DE YOU var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med YU JONG 2 den 16. februar Findes ikke «

11 L 276/9 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1655 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/2382 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2, under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 21. december 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/2382 ( 1 ) om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC). (2) Der bør fastsættes et nyt finansielt referencegrundlag for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december (3) Afgørelse (FUSP) 2016/2382 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Ændring af afgørelse (FUSP) 2016/2382 I afgørelse (FUSP) 2016/2382 affattes artikel 16, stk. 2, således:»2. Det finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, er på EUR. De finansielle referencebeløb, der skal dække ESDC's udgifter i hver efterfølgende 12-månedersperiode, fastsættes af Rådet.«Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Artikel 2 Ikrafttræden Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november På Rådets vegne H. LÖGER Formand ( 1 ) Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2382 af 21. december 2016 om oprettelse af Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi (ESDC) og om ophævelse af afgørelse 2013/189/FUSP (EUT L 352 af , s. 60).

12 L 276/ RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet vedtog den 13. november 2017 afgørelse (FUSP) 2017/2074 ( 1 ) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela. (2) På grundlag af en gennemgang af afgørelse (FUSP) 2017/2074 bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 14. november (3) Begrundelsen for en enkelt person på i bilag I til afgørelse (FUSP) 2017/2074 bør ændres. (4) Afgørelse (FUSP) 2017/2074 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Afgørelse (FUSP) 2017/2074 ændres således: 1) Artikel 13 affattes således:»artikel 13 Denne afgørelse anvendes indtil den 14. november Denne afgørelse tages løbende op til fornyet overvejelse. Den forlænges eller ændres om nødvendigt, hvis Rådet skønner, at målene i afgørelsen ikke er nået.«2) Bilag I ændres som anført i bilaget til denne afgørelse. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november På Rådets vegne H. LÖGER Formand ( 1 ) Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2074 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela (EUT L 295 af , s. 60).

13 L 276/11 BILAG I bilag I til afgørelse (FUSP) 2017/2074 affattes nr. 7 således: Navn Identificerende oplysninger Begrundelse Dato for opførelse»7. Diosdado Cabello Rondón Fødselsdato: 15. april 1963 Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet «

14 L 276/ RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2018/1657 af 6. november 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP ( 1 ), særlig artikel 33, stk. 1, under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 27. maj 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/849. (2) De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006) (»Sikkerhedsrådets komité«), udpegede den 3. oktober 2017 fire skibe til et forbud mod havneindsejling. (3) Sikkerhedsrådets komité udpegede den 28. december 2017 yderligere fire skibe til et forbud mod havneindsejling. (4) Sikkerhedsrådets komité udpegede den 30. marts skibe til en indefrysning af aktiver, 25 skibe til et forbud mod havneindsejling samt 12 skibe til omflagning. (5) Disse skibe er opført i bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849. (6) Yderligere supplerende oplysninger vedrørende nogle af disse skibe er blevet offentliggjort af Sikkerhedsrådets komité på over udpegede skibe. (7) Bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse. Artikel 2 Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november På Rådets vegne H. LÖGER Formand ( 1 ) EUT L 141 af , s. 79.

15 L 276/13 BILAG 1) I bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 affattes punkt 1 til 12 under overskriften»a. Skibe, som er slettet i skibsregisteret«således: Skibets navn»1. ASIA BRIDGE 1 Supplerende oplysninger: ASIA BRIDGE 1 blev lastet med nordkoreansk kul ved Nampo, DPRK, den 22. oktober 2017 og overførte det til Cam Pha, Vietnam XIN GUANG HAI Supplerende oplysninger: Handelsskibet XIN GUANG HAI blev lastet med nordkoreansk kul ved Taean, DPRK, den 27. oktober 2017 og overførte det til Port Klang, Malaysia, den 18 december HUA FU Supplerende oplysninger: HUA FU blev lastet med nordkoreansk kul i Najin, DPRK, den 24. september YUK TUNG Supplerende oplysninger: YUK TUNG var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG i januar KOTI Supplerende oplysninger: KOTI var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med KUM UN SAN 3 den 9. december DONG FENG 6 Supplerende oplysninger: DONG FENG 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Hamhung, DPRK, den 11. juli 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner HAO FAN 2 Supplerende oplysninger: HAO FAN 2 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 3. juni 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner HAO FAN 6 Supplerende oplysninger: HAO FAN 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 27. august JIN HYE Supplerende oplysninger: JIN HYE var involveret i en skibsoverførsel med CHON MA SAN den 16. december

16 L 276/ Skibets navn 10. FAN KE Supplerende oplysninger: FAN KE blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, i september/oktober WAN HENG 11 Supplerende oplysninger: WAN HENG 11 var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG 1 den 13. februar Wan Heng 11, et skib, der tidligere førte Belizes flag, opererer nu som et skib, der fører DPRK's flag under navnet KUMJINGANG3 eller Kum Jin Gang MIN NING DE YOU 078 Supplerende oplysninger: MIN NING DE YOU var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med YU JONG 2 den 16. februar Findes ikke «2) I bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 affattes punkt 1 til 33 under overskriften»d. Skibe, som er nægtet indsejling i havne«således: Skibets navn»1. PETREL (MMSI-nummer: ) HAO FAN (MMSI-nummer: ) TONG SAN (MMSI-nummer: ) JIE SHUN (MMSI-nummer: ) BILLIONS NO UL JI BONG RUNG RA RYE SONG GANG CHON MYONG 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib CHON MYONG 1 foretog en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, i slutningen af december

17 L 276/15 Skibets navn 10. AN SAN 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib AN SAN 1 var involveret i skibsoverførsler, sandsynligvis af olie, i slutningen af januar YU PHYONG 5 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib YU PHONG 5 importerede raffinerede olieprodukter til Nampo, DPRK, den 29. november 2017 gennem en skibsoverførsel foretaget den 26. november SAM JONG 1 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 1 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM JONG 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM MA 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib SAM MA 2 importerede raffinerede olieprodukter i oktober, begyndelsen af november og midten af november 2017 gennem adskillige skibsoverførsler YU JONG 2 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske olietankskib YU JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i november YU JONG 2 var også involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med MIN NING DE YOU 078 den 16. februar PAEK MA Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske skib PAEK MA var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar JI SONG 6 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib JI SONG 6 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar CHON MA SAN Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske skib CHON MA SAN var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af november

18 L 276/ Skibets navn 19. NAM SAN 8 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske råolietankskib NAM SAN 8 menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie YU SON Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske tankskib YU SON menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie WOORY STAR Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske lastskib WOORY STAR menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK ASIA BRIDGE 1 Supplerende oplysninger: ASIA BRIDGE 1 blev lastet med nordkoreansk kul ved Nampo, DPRK, den 22. oktober 2017 og overførte det til Cam Pha, Vietnam XIN GUANG HAI Supplerende oplysninger: Handelsskibet XIN GUANG HAI blev lastet med nordkoreansk kul ved Taean, DPRK, den 27. oktober 2017 og overførte det til Port Klang, Malaysia, den 18 december HUA FU Supplerende oplysninger: HUA FU blev lastet med nordkoreansk kul i Najin, DPRK, den 24. september YUK TUNG Supplerende oplysninger: YUK TUNG var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG i januar KOTI Supplerende oplysninger: KOTI var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med KUM UN SAN 3 den 9. december DONG FENG 6 Supplerende oplysninger: DONG FENG 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Hamhung, DPRK, den 11. juli 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner HAO FAN 2 Supplerende oplysninger: HAO FAN 2 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 3. juni 2017 til eksport i strid med FN's sanktioner

19 L 276/17 Skibets navn 29. HAO FAN 6 Supplerende oplysninger: HAO FAN 6 blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, den 27. august JIN HYE Supplerende oplysninger: JIN HYE var involveret i en skibsoverførsel med CHON MA SAN den 16. december FAN KE Supplerende oplysninger: FAN KE blev lastet med nordkoreansk kul i Nampo, DPRK, i september/oktober WAN HENG 11 Supplerende oplysninger: WAN HENG 11 var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med RYE SONG GANG 1 den 13. februar Wan Heng 11, et skib, der tidligere førte Belizes flag, opererer nu som et skib, der fører DPRK's flag under navnet KUMJINGANG3 eller Kum Jin Gang MIN NING DE YOU 078 Supplerende oplysninger: MIN NING DE YOU var involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med YU JONG 2 den 16. februar Findes ikke «3) I bilag IV til afgørelse (FUSP) 2016/849 affattes punkt 1 til 15 under overskriften»e. Skibe, som er genstand for en indefrysning af aktiver«således: Skibets navn Udpeget som økonomisk ressource for»1. CHON MYONG 1 Det nordkoreanske olietankskib CHON MYONG 1 foretog en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, i slutningen af december AN SAN 1 Det nordkoreanske tankskib AN SAN 1 var involveret i skibsoverførsler, sandsynligvis af olie, i slutningen af januar YU PHYONG 5 Det nordkoreanske handelsskib YU PHONG 5 importerede raffinerede olieprodukter til Nampo, DPRK, den 29. november 2017 gennem en skibsoverførsel foretaget den 26. november SAM JONG 1 Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 1 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar

20 L 276/ Skibets navn Udpeget som økonomisk ressource for 5. SAM JONG 2 Det nordkoreanske handelsskib SAM JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar SAM MA 2 Det nordkoreanske olietankskib SAM MA 2 importerede raffinerede olieprodukter i oktober, begyndelsen af november og midten af november 2017 gennem adskillige skibsoverførsler YU JONG 2 Det nordkoreanske olietankskib YU JONG 2 var involveret i skibsoverførsler af olie i november YU JONG 2 var også involveret i en skibsoverførsel, sandsynligvis af olie, med MIN NING DE YOU 078 den 16. februar PAEK MA Det nordkoreanske skib PAEK MA var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af januar JI SONG 6 Det nordkoreanske tankskib JI SONG 6 var involveret i skibsoverførsler af olie i slutningen af januar CHON MA SAN Det nordkoreanske skib CHON MA SAN var involveret i skibsoverførsler af olie i midten af november NAM SAN 8 Det nordkoreanske råolietankskib NAM SAN 8 menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie YU SON Det nordkoreanske tankskib YU SON menes at have været involveret i skibsoverførsler af olie WOORY STAR Det nordkoreanske lastskib WOORY STAR menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK JI SONG 8 Det nordkoreanske lastskib JI SONG 8 ejes af Phyongchon Shipping & Marine og menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK Phyongchon Shipping & Marine HAP JANG GANG 6 Supplerende oplysninger: Det nordkoreanske lastskib HAP JANG GANG 6 ejes af Hapjanggang Shipping Corp og menes at have været involveret i ulovlige overførsler af forbudte varer fra DPRK Hapjanggang Shipping Corp «

21

22

23

24 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG