Velkomst, godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde. Bilag: - 1a: Referat fra Frivilligrådsmøde d. 29. maj 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst, godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde. Bilag: - 1a: Referat fra Frivilligrådsmøde d. 29. maj 2018"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling REFERAT Referat af møde i Frivilligrådet 10. september september 2018 Dato: 10. september 2018 Tid: 15:00-18:00 Sted: Røde Kors Hovedstaden, Nordre Fasanvej 224, 2. sal Mødedeltagere: Robert Olsen, formand, Kofoeds Skole Lise Poulsen, Muhabet Katrine Hofman Bang, Lavuk Entertainment Marie Traasdahl Staal, Game Streetmekka København Pernille Scheel, Røde Kors Hovedstaden Teddy Sidelmann (roterende), Frivilligcentrene i København Jan Bredde Andersen, Nabo Østerbro Winnie Berndtson, Kirkens Korshær Lise Larsen, WeShelter Margrethe Wivel, Settlementet på Vesterbro Fra sekretariatet: Thomas Land Christiansen, Socialforvaltningen Lasse Hammer Holm, Socialforvaltningen Anna Rasmussen, Socialforvaltningen Dagsorden Tid og dagsordenspunkt Ad 1) ca. 5 minutter Ad 2) 10 minutter Emne Velkomst, godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde. - 1a: Referat fra Frivilligrådsmøde d. 29. maj 2018 Orienteringer: - Status på forsikring af frivillige - Effekt af kommunens hjemløsekampagne - Status på hjemmeside om frivillighed - Høringssvar budget 2019 Ansvarlig Robert Olsen Sekretariatet

2 Ad 3) 15 minutter Ad 4) 10 min Ad 5) 20 min Pause 10 min Ad 5) 20 minutter - 2a.Orientering om hjemløsekampagne - 2b. Høringssvar om Budgetforslag 2019 Drøftelse af mulighed for fast dialog med Frivillighedskoordinatorerne i Socialforvaltningen - Rådet skal drøfte muligheden for et fast punkt på dagsordenen, hvor der er dialog med frivillighedskoordinatorerne fra borgercentrene. Her kan der foregå gensidig orientering og dialog om igangværende indsatser på frivillighedsområdet. Frivillighedspris - Sekretariatet har undersøgt muligheden for et fælles arrangement med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om uddelingen af en frivillighedspris ifbm. frivillig fredag i Sekretariatet foreslår på den baggrund, at Frivilligrådet selv arrangerer et arrangement i Rådet skal tage stilling til, om de vil lave en henvendelse til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om en fælles prisuddeling i 2019, som foreslået ved sidste rådsmøde eller arrangere et arrangement selv, jf. punkt 5. Afholdelse af arrangement i efteråret/vinter Oplæg v. sekretariatet på baggrund af input fra rådsmedlemmerne. 3.a: Oplæg fra sekretariatet pba. input fra rådet Frivillig Fredag - Drøftelse af indhold i mulig kronik - Andet til frivillig fredag? Alle Sekretariatet / alle Sekretariatet og alle Side 2 af 7

3 Ad 6) 30 minutter Informationsbog til gadens folk - Drøftelse af om Frivilligrådet er interesserede i, at udgive Informationsbog til Gadens Folk, som Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde tidligere udgav. - Drøftelse af udgivelse af alternative udgaver digital version, app mv. 4.a: Oplæg om informationsbog til gadens folk Sekretariatet / alle Ad 7) 30 minutter Ad 8) ca. 5 minutter Beslutning om brug af Rådets budget - Arrangement med oplæg om frivillighed og prisuddeling, jf. pkt 5 - Frivilligpris, jf. pkt 4 - Informationsbog til gadens folk, jf. pkt 6 - (Hjemmeside om frivillighed (der skal understøtte samarbejdet mellem frivillige organisationer og kommunernes tilbud) Alle oplæg efterfølges af en fælles drøftelse. Afrunding og opsamling Afrunding og opsamling af dagens møde og evt. forslag til dagsordensemner til næste møde i Rådet. Alle Opsamling ved Robert Olsen Mødemateriale: - 1a: Referat fra Frivilligrådsmøde d. 29. maj a.Orientering om hjemløsekampagne - 2b. Høringssvar om Budgetforslag a. Oplæg om arrangement og frivillighedspris - 4.a Oplæg om informationsbog til gadens folk Side 3 af 7

4 Referat Ad 1) Dagsorden og referat godkendes. Det besluttes, at referater for eftertiden gerne må være kortere og mere beslutningsfokuserede. Ad 2) Sekretariatet giver en orientering om status på forsikring af frivillige. Der arbejdes på en anbefaling til udvalgene, som endelig skal besluttes af borgerrepræsentationen. Lasse skal til møde i næste uge og vil sende en status ud til rådet derefter. Det besluttes, at Frivilligrådet skal gøre opmærksom på, at rådet forventer, at det kortlæggende arbejde skal være klart meget tidligt i 2019, så det kan komme ind i budgetprocessen næste år (dvs. i 2019). Sekretariatet orienterer om effekterne af hjemløsekampagnen, som der blev brugt kr. på. 24 personer meldte sig som frivillig på baggrund af kampagnen. I øjeblikket er der dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om, at kampagnesiden kan bruges som en generel indgang til frivillighed, og i efteråret skal der laves en lignende kampagne. For fremtidige kampagner ville det være oplagt at alliere sig med frivilligcentrene, fordi frivilligcentrene også sidder med rekruttering af frivillige. Centrene kan både bruges til sparring, men også som en reel samarbejdspartner. Det skal formidles videre til Kultur- og Fritidsforvaltningen både ift. kampagnen i efteråret, men også for fremtidige kampagner. Status på hjemmeside om frivillighed: I forbindelse med Frivillig Fredag bliver der lanceret en intraside henvendt til medarbejdere, hvor de kan få et overblik over frivilligt arbejde i kommunen. Derudover arbejdes der på at gøre frivillighed mere synligt på Københavns Kommunes hjemmeside, som skal henvende sig til borgere, der gerne vil være frivillige og med link til jobbank for frivilligt arbejde. Frivilligcentrene er interesserede i at blive inddraget i alt dette. Et forslag til fremtidigt dagsordenspunkt er en diskussion af, hvorvidt Frivilligrådet kun skal være Socialforvaltningens frivilligråd, eller om det skal være hele kommunens frivilligråd. Hvis det skal være hele kommunen, så bør der inddrages repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Budget 2019: Der er ikke noget i budget 2019, der er direkte på frivilligområdet, men der er videreførsel af nogle foreninger, som har mange frivillige. Ligesom det er blevet nævnt de andre år, så bør budgettet i højere grad perspektivere til og forholde sig til civilsamfundet også i forhold til den generelle ordlyd og budgettet, det rent retoriske. Man ser borgere som et objekt i stedet for en samarbejdspartner også selvom mange Side 4 af 7

5 beslutninger er i samarbejde med civilsamfundet. Kommunen og københavnere er fælles om det, og det er ikke kommunen, der kun leverer til borgeren. Det kan være en drøftelse på et fremtidigt frivilligrådsmøde. Ad 3) Drøftelse af mulighed for fast dialog med Frivillighedskoordinatorerne i Socialforvaltningen Rådsmedlemmerne er enige om, at det er en god idé at få kommunens frivillighedskoordinatorer med til frivilligrådsmøderne på regelmæssig basis, fordi det var indtrykket, at man så meget forskelligt på tingene. Hvis man har en løbende dialog med dem, kunne man tænke sig mere sammen. De skal altså ikke inviteres med hver gang, men der bør være en kontinuerlig dialog. Og frivillighedskoordinatorerne kunne komme til møderne for eksempelvis at præsentere noget, som rådet så kunne kommentere på. Rådet vil gerne have en status på hjemmeside om frivillighed fra frivilligkoordinatorerne. Det foreslås at få lavet nogle brobyggere, som der var i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i sin tid. Mange foreninger har haft stor gavn af, at SUF ansatte 10 brobyggere, og de samarbejder, der blev etableret dengang, eksisterer stadig. Der er behov for flere indgange til kommunen for foreningerne, herunder en indgang ind til Socialforvaltningen. Brobyggerne var en slags oversættere et eksempel var Røde Kors, som gerne ville udbrede deres tilbud til seniorer, og her brugte de brobyggere i SUF til at få det sat i gang, og det gjorde, at alting gik meget hurtigere. Det er et godt sted at investere i frivillighed. Det bliver nævnt, at frivillighedskoordinatorerne også delvist har en brobyggerrolle, så dem vil man kunne henvende sig til. Der udtrykkes ønske om, at dette gøres tydeligere, og det skal formidles, at frivilligkoordinatorerne har den rolle også. Der er meget inspiration at hente i SUF. Det er også et forslag til et dagsordenspunkt. Sekretariatet vil finde evalueringer af SUF s brobyggere. Ad 4) Frivilligrådet kan ikke nå at komme med i SUF s uddeling af pris til Frivillig Fredag i år, men rådet kan henvende sig til SUF igen i forhold til at gøre det sammen med SUF i Der er enighed om, at en sådan henvendelse skal laves til SUF i forhold til at uddele noget sammen med dem i næste år. Eventuelt uddele hver sin pris. Det besluttes, at Frivilligrådet skal holde et arrangement i december 2018, og det første forslag til kriterier for en pris droppes. Man kunne gøre sådan, at man ikke selv kan søge prisen, men kun kan indsende andre. Der er enighed om kun at uddele én pris, og at kriterierne skal gøres bredere, fx løfter en vigtig opgave med frivillige kræfter eller gør en stor forskel ellers kan det blive meget målrettede ansøgninger. Det skal gøres tydeligt, at det er frivilligt SOCIALT Side 5 af 7

6 arbejde. Det besluttes, at der laves én pris for foreninger, der gør en væsentlig indsats med frivilligt arbejde på det sociale område. Det besluttes, at formand for Frivilligrådet Mads skal inviteres til at tale. Arrangementet kan holdes i Røde Kors Frivillighus. Sekretariatet og Pernille taler sammen. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg for uddeling af prisen bestående af én repræsentant fra frivilligcentrene, Pernille og Robert. Ad 5) Frivillig Fredag Rådet drøfter mulige temaer til en kronik skrevet af Robert i anledning af Frivillig Fredag. Man kunne se på det store krav om evidens hvis man synes, at civilsamfund i sig selv er et mål og er godt i sig selv, så kan man ikke forvente evidens (Socialstyrelsen) for så små beløb. Et andet bud på fokus for kronikken er rammer hvilke mål sætter man op for frivilligt arbejde? Det hele bliver meget opgavefikseret, og der er ikke meget tro på det, frivilligheden kan. Det er vanskeligt målbart, men det bliver altid gjort målbart i de konkrete samarbejder eller som betingelse for at modtage midler fra diverse puljer. Et andet tema, som kan drøftes og diskuteres engang, handler om afbureaukratisering af det frivillige arbejde. Det er vigtigt at støtte de små, private foreninger, for det er der, man kan være innovativ og så kan kommunale tilbud lade sig inspirere af måden, de private foreninger gør tingene på inden for socialt arbejde. Nogle af ovennævnte temaer kunne være omdrejningspunkt for kronikken, mens andre er bud på fremtidige dagsordenspunkter. Ad 6) Informationsbog til gadens folk Der er opbakning til, at Frivilligrådet påtager sig opgaven om at udgive informationsbogen til gadens folk. Det koster kroner at opdatere den, og det koster kroner at trykke. Der er stor efterspørgsel efter dem netop i papirudgave, fortæller flere rådsmedlemmer. Det besluttes, at den skal trykkes i papirudgave. Røde Kors hjælper gerne. Ad 7) Beslutning om brug af rådets budget Vi har mindst kroner tilbage aktuelt set kroner til informationsbog. Udgifter ift. arrangementet kan justeres op og ned. Fx til en pris og til forplejning. Annoncering ifm. prisen; Vi kan bruge kommunens kanaler (facebook, hjemmeside). Sekretariatet kan udsende en fil, og så kan foreningerne selv printe og reklamere for det. Der skal lave en grafisk, flot invitation. Sekretariatet kan trække på kommunikationsfolk i kommunen. Pernille vil spørge hendes frivillige grafiske team i Røde Kors. Pernille vender tilbage. Side 6 af 7

7 Ad 8) Næste frivilligrådsmøde er i Kirkens Korshær d. 4. december. Forslag til dagsorden kunne være nogle temaer fra snakken om kronikken til diskussion, snak om frivillighedskoordinatorer, forsikring af frivillige, retorik om civilsamfundet i budget, evaluering af Frivilligrådets arbejde, se på om der er nogle nye paragraf 18-middelmodtagere og ønske dem velkommen dvs. en drøftelse af, hvordan det kunne foregå. Sekretariatet laver en orientering om paragraf 18-midler Røde Kors har lavet et høringssvar på kommunens nye integrationspolitik. Man må gerne gøre opmærksom på, når man aflægger høringssvar i andre forvaltninger, at der findes et Frivilligråd, som bør høres. Mødet afrundes. Side 7 af 7