A. Arbejderforsikrings-Raadets Industriafdeling. Tvungen Forsikring2 industrie, assurance obligatoire ... efter Anmeldelse sans sentence.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Arbejderforsikrings-Raadets Industriafdeling. Tvungen Forsikring2 industrie, assurance obligatoire ... efter Anmeldelse sans sentence."

Transkript

1 ' 56oz 4, ', TABEL A ArbejderforskrngsRaadets ndustrafdelng Tvungen Forskrng2 ndustre, assurance oblgatore Antal anmeldte Tlfælde snstres declares Sager, behandlede Aarets Løb snstres trates : Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causer refusees 23 ngen Erstatnng nulle ndemnte efter Anmeldelse sans sentence efter Kendelse par sentence 4 Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapactepernanente: ndtl 25 pct nvaldtet degre de l'ncapacte o25 p c 265o pct nvaldtet d 26go p c 5 pct og derover d 500 p c 5 Dødstlfælde med forskrngsberettgede efterladte morts, survvants assures 6 Dødstlfælde uden forskrngsberettgede efterladte morts sans survvants assures 7 Anden Gang afgjorte Sager affares reprses alt total De for nval tlk Beløb (ud Dagpenge) nd p en cas d'ncapacte (sauf ndjourn) Kr De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd payees en cas de mort Kr Tllægserstatnng anden Gang afgjorte Sager supplements en affares reprses Kr B ArbejderforskrngsRaadets ndustrafdelng Frvllg Forskrng ndustre, assurance facultatve Antal anmeldte Tlfælde snstres declares Sager, behandlede Aarets Løb snstres trates: Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causes refusees 23 ngen Erstatnng nulle ndemnte efter Anmeldelse sans sentence efter Kendelse par sentence 4 Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapacte permanente: ndtl 25 pct nvaldtet degre de 'ncapacte o25 p c 2650 pct nvaldtet d 2650 p C S pct og derover d 50o p c 5 Dødstlfælde med forskrngsberettgede efterladte morts, survvants assures alt total De for nval tlk Beløb (ud Dagpenge) nd p en cas d'ncapacte (sauf nd journ) Kr De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd payees en cas de mort Kr C ArbejderforskrngsRaadets Landbrugsafdelng Tvungen Forskrng agreulture, assurance oblgatore Antal anmeldte Tlfælde snstres declares Sager, behandlede Aarets Løb snstres trates : Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causes refusees 23 ngen Erstatnng nulle ndemnte efter Anmeldelse sans sentence efter Kendelse par sentence 4 Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapactepermanente: ndtl 25 pct nvaldtet degre de l'ncapacte o25 p c 265o pct nvaldtet d 265o p c S pct og derover d 50o p c 5 Dødstlfælde med forskrngsberettgede efterladte marts, survvants assures 6 Dødstlfælde uden forskrngsberettgede efterladte marts sans survvants assures 7 Anden Gang afgjorte Sager affares reprses alt total De for nval tlk Beløb (ud Dagpenge) ndp en cas d'ncapacte(saufndjourn) Kr De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd payees en cas de mort Kr Tllægserstatnng anden Gang afgjorte Sager supplements en affares reprses Kr D ArbejderforskrngsRaadets Landbrugsafdelng Frvllg Forskrng agrculture, assurance facultatve Antal anmeldte Tlfælde snstres declares Sager, behandlede Aarets Løb snstres trates: Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causes refusees 23 ngen Erstatnng nulle ndemnte efter Anmeldelse sans sentence: efter Kendelse par sentence, ; Ældre Love ArbejderUlykkesforskrng 99 Lov alt e/7 96 total , '! 388 j ! ' oo lo 75 n z ' 7o : o e 577 [ sl z 4 4 D ', ; 000 ;' : ; o Å O D o D D D Z D For Ulykkestlfælde, der er ndtruffet s Aprl 97 eller senere, gælder Ulykkesforskrngsloven af 6 Jul sgs6 afr Lov 0/s r9rg og Lov 98/ø 92o) og D efter Lov 87/s 908, for de under E efter Lov /A 9o5 og for de under F opførte efter Lov 8/4 900 (jfr Lov ) Ved Loven af 6/7 96 er prvat Tjenesteforhold samt alle øvrge Sager, der kke henhører under Raadets andre Afdelnger, behandles af ndustrafdelngen 2 Efter Lov ledes, som om de hørte under Loven (jfr S s), tlkendtes endvdere 99: 3o Kr for nvaldtet og 55ooo Kr for Død; 98: Kr for nve 2 Statstsk Aarbog 920

2 j j 58o' 43 4ssurance ouvrere con tre les accdents 99 D ArbejderforskrngsRaadets Landbrugsafdelng (fortsat) Ældre Lov alt 4 Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapactpermanente: Love e/7 96 total ndtl 25 pct nvaldtet degr de 'ncapact o25 p c x 265o pct nvaldtet d 26_fo p c m pct og derover d 5zoo p c 4, Dødstlfælde med forskrngsberett efterladte marts, survvants assurs Dødstlfælde uden forskrngsberett efterladte marts sans survvants ass U U 3 7 Anden Gang afgjorte Sager affares reprses alt total 2 62 L De for nval tlkendte Beløb (uden Dagpenge) ndemnts payees en cas d'ncapact (sauf nd journ) Kr ',' De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd p en cas de mort Kr : ' 'll Tllægserstatn anden Gang afgjorte Sager en affares reprses Kr 4o E ArbejderforskrngsRaadets Søfartsafdelng marne Antal anmeldte Tlfælde snstres declares 39 Sager, behandlede Aarets Løb snstres trats: Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causes refuses efter Anmeldelse sans sentence 23 ngen Erstatnng nulle ndennt f ll efter Kendelse par sentence» Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapactpermanente: ndtl 25 pct nvaldtet degr de 'ncapact o25 P c o pct nvaldtet d 265'0 p C pct og derover d 5oo p c t Dødstlfælde med forskrngsberett efterladte marts, survvants assures Dødstlfælde uden forskrngsberett efterladte marts sans survvants ass Anden Gang afgjorte Sager affares 3 7 alt total De for nval tlkendte Beløb (uden Dagpenge) ndemnts payees en cas d'ncapact (sauf nd journ) Kr 200 De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd p en cas de mort Kr 8075 Tllægserstatn anden Gang afgjorte Sager en affares reprses Kr , l F ArbejderforskrngsRaadets Fskerafdelng peche Antal anmeldte Tlfælde snstres declares Sager, behandlede Aarets Løb snstres trats: Afvste Sager (af lægelge og retslge Grunde) causes refuses O P efter Anmeldelse sans sentence 23 ngen Erstatnng nulle ndemnt efter Kendelse par sentence D Sager med blvende Nedsættelse af Arbejdsevnen ncapact permanente: ndtl 25 pct nvaldtet degr de l'ncapact o25 p c e 2 265o pct nvaldtet d 265o p c U { 09, log 34 5 pct og derover d 5oo p c 5 Dødstlfælde med forskrngsberett efterladte marts, survvants assurs Dødstlfælde uden forskrngsberett efterladte morts sans survvants ass Anden Gang afgjorte Sager affares reprses n alt total De for nval tlkendte Beløb (uden Dagpenge) ndemnts payes en cas d'ncapact (sauf nd journ) Kr De Dødstlfælde tlkendte Beløb nd p en cas de mort Kr Tllægserstatn anden Gang afgjorte Sager en affares reprses Kr A 3240 l los Tlkendt Henh tl samtl Ulykkesforskrngslove montant total des ndemnts payees en cas de ved nvaldtet (uden Dagpenge) ncapact ved Dødsfald, mort Kr ' lager angaaende tdlgere ndtrufne Ulykkestlfælde behandles efter følgende Love: For de under A opførte efter Lov (Lov 65 9o3), for de under C len tvungne Forskrng udvdet tl at omfatte saa godt som alle Arbejdere Ulykkestlfælde ndtruffet ved Handelsvrksomhed eller ved Arbejde ' :898 paahvlede der Arbejdsgverne Erstatnngsplgt, men kke Plgt tl at tegne Forskrng Her r28o Kr ved Død Sager, der behand dtet og n 66oo Kr for Død og 9x7: 480 Kr for nvaldtet og lr for Død Statstsk Aarbog 920

3 49 25, 94 TABEL 00 De anerkendte Sygekassers Vrksomhed Casses de malade autorsees Den 3 December var fn de l'annee: Antallet af anerkendte Sygekasser casses ubemdlede Medlemmer membres ndgens Kassernes Formues fortune Kr ndtægter Aarets Løb recettes de Pannee: Medl's ordnære Kontngent contngents ordn Statstlskud4 subventon de 'Etat Kommunetlskud subventons communales Andre ndtægter autres recettes alt total Udgfter Aarets Løb depenges de l'annee Pengehjælp secours en argent Barselhjælp touches Sygehusbehandlng tratement s l'hoptal Behandlng paa Tuberkulosesanatorer tratement aux sanatorums de tuberculeux Beh paa Sndssygeanst tratem aux asl d'alen Lægehjælp medecn Medcn medcaments Andre Sygehjælpsudg autres fras de tratem Admnstratonsudgfter admnstraton Andre Udgfter autres depenses 99 Hoved Provnsbyerne) Land staden vlles de dstrkterne captale provne comm rur Kr Kr o SO , , Kr' Hele Landet le Danmark ' Kr _ Hele Landet le Daeeuaark Kr o Hele Landet le Danmark Kr o o o l alt total Heraf 32 Sygekasser paa Færøerne med et Medlemsantal af 6499 dont 32 casses (6499 membres) aux 2 les Heraf Flroe $74237 Mænd og 62oo62 Kvnder dont kommes et femmøs A ndbefattet det tlgoden Statstlskud 4 Statstlskudet for 98 er udbetalt rgrg og derfor først ført tl ndtægt Regnskabet for rgrg og saa fremdeles hvert Aar la subv de l'f tat 4our arne anne n'est payte que 'annee suvante TABEL 0 Begravelseskasser, anmeldte for Sygekassenspektoratet Henhold tl Lov Casses d'enterrement notftees d Pnspecton des casses de malade conformement d la lo du ter avrl 9of Antallet af Kasser ved Udgangen af Aaret e casses, fn de l'annee: Hovedstaden captale Provnsbyerne vlles de provnce Landdstrkterne com,,nunes rurales Kasser, der omfatter en Landsdel eller hele Landet c tompr une grov ou le Pays ent Tlsammen total Antallet af Medlemmer ved Udgangen af Aaret membres, fn de l'annee: Hovedstaden captale Provnsbyerne vlles de provne Landdstrkterne communes rurales Kasser, der omfatter en Landsdel eller hele Landet c tompr une grov ou le Pays ent Tlsammen total Mænd kommes Heraf dont Kvnder femmes Samlet Formue fortune Kr Samlet Forskrngssum rsque ndtægter Aarets Løb recettes Heraf Kontngent dont contngents Udgfter Aarets Løb depenses Heraf Begravelseshjælprlontenterrements Andre Begravelses kasser Begravelsesk forb m anerk Sygek casses d'enterr reunes å des cassmal autor alt alt alt Genforskrede kke genfors autres casses rrassurees nonrassures d'enterrement total total total ,', _ o o, _ , ' 2o ' » ca 64 Mll ca 5 Mll ca 48 Mll o o Tallet omfatter kun Genfor Tlsynet omfattede alt 47 Kasser og lgn, men s smaa Børnekasser er holdt udenfor Opgørelsen, skrngsforenngens Reservefond og Bonusfond og kke de enkelte Kassers Særformue, som udgjorde 8r2ooo Kr '! Statstsk Aarbog 920

4 j Kassernes _ TABEL De anerkendte Arbejdsløshedskassers Vrksomhed Casses de ch6mage autorsees A Almndelg Oversgt resume Antal anerkendtearbejdsløshedskasserved Aarets Udgang (3 Marts) casses o Antal Medlemmer ved Aarets Udgang membres _ heraf Kvnder dont femmer _ ndtægter Aarets Løb recettes de l'annee: Kr Kr Kr Kr Kr Nydende Medlemmers Bdrag f ordnært o r d n a r e s oo cotsatons d e s n t e r e s s e s l ekstraordnært extraordn Andre Medlemmers Bdrag cotsatons d'autres membres o Bøder, ndskud, Gaver m v anvendes, a p p o r t s, d a n s etc Renter af Formuen n t e r e t s du c, a p t a l Statstlskud' subventon d e l ' F _ t a t Kommunetlskud' subventons communales alt total Udgfter Aarets Løb depenses de l' annee: Dagpenge ndemnle journalere s o8 987 Rejsehjælp secours d e v o y a g e Juleunderstøttelse å 'occason de Noel Flyttehjælp pour demanagement Hjælp Naturaler en nature o Admnstratonsudgfter admnstraton Henlagt tl Fond tl Ydelse af Understøttelse under ekstraordnær Arbejdsløshed a f e c t e au chbmage e x t r a o r d n a r e alt total O27 Desuden udbetalt Dyrtdshjælps secours extraordn ooo4 Formue ved Aarets Udg (3 Marts) fortune, fn de 'annee Dertl tlghav Statstlskud plus la subventon de 'Etat :d 0 B Vrksomheden 9920 't u_ m o? B Vrksomheden 9920 & o * 00 x (fortsat) Pd s Y å operatons 9920 v ' å ø v åb operatons 9 t 20 (sute) «v ' n", o aw' Kassernes Navne C > Eq o $ ]q, s Navne dø > Øq o c" ]q aa casses rodo Kr rood Kr casses looo Kr looo Kr Murerfagets AK macons Skotøjsarb AK cordonners Murarbejdsm adesmacons Skrædderfagets AK talleurs Tømrerfagets charpentcrs andre Kasser under Tekstl og Snedkerfagets menuasers Beklædnngsnd 4 autres casses Sadelmagernes og Tapetserernes TrændustrarbAKobjetsenbos AK sellers et tapssers andre Kasser under Trændn Blkkenslagernes AK ferblant strfagene 8 autres casses Malersvendenes pentres Metalarb AK ouvr en metaux andre Kasser under Bygge Elektrkernes AK electrcens fagene S autres casses du båtm andre Kasser under Metal Arbejdsmds AK manæuvres ndustrfagene,g autres casses De kvnd Arb AK journal Bogbnderarb AK releurs etc Landarb AK ouvrers ruraux Bogtrykfagets AK mprmeurs Gartnerarb AK hortculteurs KedeloMasknpassernesAK Bager og Kondtorarbejdernes condueteurs de machnes 2 438!l 4 AK boulanen et påtssers Sømændenes AK marn Slagter, og Kødndustrarbej SøoLandkokkesAKcusners dernes AK bouchers 3 65o 80 86o Gentofte, Lyngby og Gladsakses Tobaksarb AK tabacsetcgares AK Sukkervl,ChokoloBscutarb Kelnernes AK gar6ons de cafe AK conftures,chocol etbsqut Muskernes nvuscens Bryggerarb AK brasseurs Sognerngsarb AK santares to8 Mejerfolks lateres Handels og Kontormedhjæl 2 andre Kasser under Nærngs pernes AK e m p l d e comm og Nydelsesmddelndustr 7 andre Kasser 7 autres casses fagene 2 autres casses (alm) ( 65 Kasser 9920 T k l b A K nd 6 Samtl e e st ar ustr etext le 99o g j t bl Hattemagernes AK chapelers ensem e , Statstlskudet og de fakultatve Kommunetlskud udredes bagud og blver derfor først optagne paa Regnskaberne for det følgende Aar 2 Heraf ekstraordnært Kr H t 4 og 5 Lov af m/ 98 og senere revderede Love om overordentlg Hjælp tlarbejdsløse 6 Udbetalt H t 5 6 og 57 Lov af 2/,o 97 og senere revderede Love om overordentlg Hjælp tl Arbejdsløse ' Udbetalngerne H t 5 6 og 7 tog 978 først deres Begyndelse r November 97 5 Hertl kommer 22o66o Kr som Kassernes Andel Udgfterne tl Dyrtdshjælp Januar Kvartal 920 (Lov 6/ ) 8 Heraf Kr AugustDecember 98 og 6620o0o Kr Januar Kvartal 920, af hvlke sdste Kasserne selv har udredet en Trededel, jfr Note 5 9 ( n Statstsk Aarbog 920

5 Operatons, TABEL 03 Arbejdsanvsnngskontorernes Vrksomhed 9920 A Centralarbejdsanvsnngskontoret København bureau central de placement de Copenhague 0 o m t v 0 w Arbejds ndgufs par les løshedskasser casses de ch6m Kvnd kommes femm Anvste Pladser fordelte paa Erhvervenes Hovedgrupper placements efectues par grandes categores professonnelles mmaterel Vrksomhed professons lberales Landbrug og Gartner agrculture, hortculture Haandværk og ndustr meters, ndustre Handel og Samfærdsel commerce, transport Husgernng travaux domestques Anden Beskæftgelse autres Tlsammen total Arbejdspladsens Belggenhed plates procurees Byen dans la vlle Kontorets Omraade J Oplandet dans la banleue Udenf Kontorets Omraade hors du ressort du bureau Besat v andre Kont Hjælp pl Pntermddared'autres bur Antal Arbejdssøgende demandeurs de traval personlg se presentant en personne komm femm 99/ao / B Provnskontorer bureaux dans laprov Københavns Amt Frederksborg Holbæk Bornholms 22 38, Marbo Svendborg Odense /2o les 9x8/ Aarhus 5 Aalborg Hjørrng Thsted Rngkøbng Rbe Jylland alt 5 99/2o Jutland 98/ Hele Landet r 99/a Danemark Sl 98/r Aprl avrl Maj na Jun jun Q Jul jullet August aout September sept Oktober octobre w November nov 439 December dec Januar janver 2 85 Februar fevrer 2048 Marts majs o l Tlsammen total, 99/m o oo o624 a /s o o8! , København Copenhague Mænd Kvndor! Tls kommes femmes total ] , des bureaux de placement 9920 Antal anvste Pladser placements effectuls tl personlgt tlmeldte ouvr se pres en personne Mænd Kvnd komm femm ; ] o 8 573, /, s ,6o /ao z o tl tlm gen n Arbløshedsk membres des as, de chåm Mænd' Kv komm fem Øerne les 98/ zoo '', Tlsammen total 938/20 98/va o9, ] ] , 372: 86o6: ] ' , ; o Jylland 7utland o ts/20 98/ Antal forlangte Arbejdere ofres 9/2 98/ o o Hele Landet Danemark x9lslss / Statstsk Aarbog 920

6 9> tctc TABEL 04 A Absolute Tal chffres absolus Samtlge Fag ensemble des professons Hovedstaden f 920 la captale Provnsen la provne l 99 Hele Landet totall 920 Heraf dont: 47 Arbejdsløsheden blandt organserede Arbejdere 992o Chomage des ouvrers organses en 9// Bygnngsndstr m m J 920 båtment etc t 99 Arbejdsmænd f 920 manoeuvres l 99 Fabrkfag m, m 920 ndustrel 99 B Forholdstal chffres proportonnels Hele Landet le Danmark Januar Antal Arbejdsløse ved Slutnngen af Maaneden chåmeurs å la fn du mos Febr j Marts o Gsntl Ant Arbejdere ouvrers nombre moyen Jan pct Aprl Maj j jun jul o August Septbr j Oktbr o Arbejdsløshedsprocent ved Slutnngen af Maaneden proporton de chomeurs pour zoo ouvrers å la fn du mos Febr pct Marts pct Aprl Maj; Jun pct pct pct Jul Aug Sept Okt Nov Dec pct pct pct pct Novbr! Decbr '6 33 pct Gsntl for Aaret nbr an,, moyen pct ,8 3 3, , o Tabte Arbejdsdage Aaret2 jaurs cmmes kend rannee xooo Dage r ,2 2,3 e Fa total 0 4, 7 2,7 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 3,2 6,o 4,9 87 g g ,5 5,8 2,8 5, 4 4,0 3,4 3,5 3,7 3,5 3,9 7,,8 7, ,o 3,5 9,5 6, 0! 4,6 4,0 4,0 0,4 0,7 0,2,5 6,5 9, ,0 3,3 7,8 4, 8 4, 3,7 4,0 3,7 3,8 4,7 8,4 5, 7, ,6 4,6 8,4 4, 7 4,3 3,9 3,5 3,6 3,7 4,6 7,4 4,5 7, ,0 7,2,6 9, 3 7,2 5,6 5,0 5,0 4,3 5,4 8,8 5,3 9, Heraf dont: ,7 Bygnngsndstr m m j' 8,7 0,2 4, 9 4,5 4,4 4,9 7,2 7,9 9,5 885 båtment etc ,8 37,8 2 3,3 7, 8 3,3 2,8 2,2 3,8 3,4 4,5 0,0 32,2 4, 54 l ,3 39,5 2 3,3 7, 5 5,4 7,2 7,7 9,3 9,2 9,6 5, 30,9 6,9 66o ,2 Arbejdsmænd 3,4 9,5 4, 2 2,3,,5,8 2,6 6, 37 manoeuvres ,7 3,2 2 5,6 0, 5 6,2 2,9 2,2 0,2 4,0 9,5 24,4 2, ,3 28,5 2 3, 5, 3 2,0 0,2 0,5 0,7 6 0,9 5,3 24,7 6, ,2 3, Fabrkfa m m 3,2 2, 3 2,5,7 2,7 2,9 3, 2,9 957 g ndustr ,6 20,5 5,7, 3 7,0 4,3 3,4 3,4 3,2 3,5 4,2 6,3 8, s 98 86o8 6,8 7,4 7,8 6, o l 6,3 6,3 6,3 7,7 7,9 8,3 20,0 25, 8, Enkelte større Fag professons Smede og Maskn f ,5 4,6 3,3 3, 2 2,7 2, 2,2 2,7 3,3 3,4 72 arbejdere fargerons g9 go 246 5,9 7,3 4,, 5 7,7 6,6 3,3 4,6 4,8 4,9 6,2 7, Snedkere menussers ,2 8,2 S,o 5, 3 6, 7,3 8,o 8,2 8,3 7, ,5 0,3 8, 0, 6, 4,6 3,0 2,9 2,4 2, t 3,6 5,8 5, Murere macons 38,4 7,9 8,3 6, 8 6,6 5, 4,8 2,2,0 2,5 298 l ,3 65,4 3,9 5, 0 2, 0, s 4,8 0,8 0,5 4,8 63,5 9,9 467 Tobaksarbejdere f ,3 3, 3, 3, 0 3,0 2,9 3,7 2,8 3, 3,3 68 ouvrers en tabae ,4 23,6 8,4 6, 3 3,4,8,5,3 0,7 2,2,7 8,7 7,3 88o Tekstlarbejdere f ,7 2,5 2,7, 7 2,2 4,7 5,4 5,7 3,2 90 tsserands ,8 28,2 2 0,7 4, 3 6, 8 4,6 3,7 3, 2,5 2,2 2,7 6,4 0, Tømrere charpenters ,7 5,0 7,0 6, 2 4,5 3,3 3,8 5,3 7,0 8,4 37 g ,0 22,9 0,7 2, 5 0,7 0,2 0,2 0,6 0,7,6 5, 2,7 8,o 37 Skrædere talleurs f ,7 o,6 0,3 0, 3 0,3 0,9,6,7 2,8, o8o 52,5 34,6 2 0,5 6, 4 2,2 0,7 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2 0,5 9,5 228 ent f M 5,7 44,3 2 0,6 o, 6 0,2 0,5 6, 5,4 4,3 2 res a l e r e p t 9, ,4 62,9 4 3, 2, 8,2 5,6 5,5 8,8,3 7,3 33,6 50,4 26,4 724 Typografer f ,2 2,0 3,9 3, 7 4,9 4,0 5,4 8,3 8, 4,8 46 typog rapkel ,8 2,5,, 9,8 o,8 0,4,3 0,9 o,8,2,9,4 20 Skotøjsarbejdere f ,0,9,2 0, 3 0,3 03 0,7 o,8 0,7 0,9 cordonners t 39,0 22,4 5,4 5, 4, 0,t 0,4 0,5 o,6 0,7,2 7, 40 Tallene for rg2o er foreløbge $ For x920 gælder de anførte Tal for Tabet af Arbejdsdage kun Maanederne januarseptember 90 Statstsk Aarbog 920

7 TABEL 05 Strejker og Lockouter, ndtraadte Aarene Greves et lockouts survenus pendant les annees 9o)r98 Hera med høje Antal U en Varghed mn Arbejdere, som x Øt o 5 o o,,, ø a ; drekte gjorde t b :_:: _, _, v, w o e,o, a w ' e h Ø e! y max d,, o, N o v å m m a a o u?'+ y d o x w,» ^ ' e v ' w o / f R ra+ es o d q s v v U c åo O å er Fag 99 c ' som c '; professon r C H a «s Tobaksarbejdere ouvrers en tabac 3 2 " 6 Tekstlarbejdere ndustrs textle Skræddere talleurs 0 6 D Murere macons s 284 Tømrere charpenters 4» " 3 65 Skbstømrere charpenters de navres " o Snedkere menusers Sadelmagere og Tapetserere sellers et tapssers Trændustrarbejdere sceres etc : ' Smede og Masknarbejdere forgerons et ouvrmec " " Formere mouleurs " Elektrkere slectrcens s Handels og Kontormedhjælpere e n p de commerce 3 " 7» Forsk Haandværksfag meters dvers 8t 8 38» ' Forskellge Fabrksarbejdere fabrques dverses n Forskellge andre Arbejdsmandsfag manoeuvres " Arbejdere under forsk Fag prof dverses » alt total ! " o o l o o o , Anm Af de 504 Arbejdsstandsnnger 99 omfattede de 239 alene Hovedstaden, 8 en enkelt Provnsby og 45 et begrænset Dstrkt paa Landet Af de øvrge 39 berørte 9 hele Landet, 5 alene Byomraade, 5 bande By og Land, medens Omraadet for o var uoplyst Anm 2 Statens Forlgsmand Arbejdsstrdgheder mæglede 99 35, 98 9, 9 8, 96 30, 95 2, 94 7, 93 3, 92 2 og 9, 7 Tlfælde le conclateur de 'Eat s'est rendu ntedateur en 35 cas en 99, 9 cas en 98, 8 cas en 97, 30 cas en 96, 2 cas en 95, 7 cas en 94, j3' ca$ en 93, 2 cas en 92 et 7 cas en 9 Tallene denne Kolonne er delvs beregnede ch"res en arte apfroxmat fs 2 Arbejdsstandsnng omfattede endvdere ca 550 strejkende Arbejdere com renant encape f'so ouvrers BrEvstes Statstsk Aarbog 920

8 ; 49 TABEL 06 Arbejdslønnen Haandværk og ndustr Salares dans!'ndustre Antal Arbejdere Al pr A Oversgt Kvarta l januar ouvrers 920 Kvartal aperyu 9420 (Jun) 920 Ge nnemsntl g Tmefortjeneste salare uroy en par he ure Oktober Kvartal Jul Aprl Januar r9r9 Kvartal Kvartal Kvartal (Decbr) 9r9 r99 99 Hovedstaden la Captale Øre Øre Øre Øre Øre Øre Øre Faglærte Arbejdere ouvrers deprofesson Ufaglærte nzanæuvres alt Mænd bommes, total Kvndelge Arbejdere ouvreres tog, Samtlge Arbejdere ouvrers et ouvreres lg 54 Provnsen la provnce Faglærte Arbejdere ouvrers deprofesson Ufaglærte manæuvres alt Mænd bommes, total 468o o8 48 Kvndelge Arbejdere ouvreres Samtlge Arbejdere ouvrers et ouvreres Hele Landet le pays ender Faglærte Arbejdere ouvrers de professon Ufaglærte manæuvres o8 46 alt Mænd bommes, total Kvndelge Arbejdere ouvreres Samtlge Arbejdere ouvrers et ouvreres to o Gsntl Antal Tmefor B Antal Forskellge Fag B Ar Forskellge Fag Ar g bejdere t jeneste Jun 920 bejdere tjeneste Jun 920 salare Aaret 9r4 Gsntl Tmefor professon dverses salare moyen moyen professons dverses ouvrers par heure ouvrers par heure b) Ufa glærte Arbejdere (fortsat) a) Faglærte Arbejdere ouvrdeprofess Øre znanæuvres de (sute) Øre Bagersvende boulangers Sprtfabrkker dstlleres Møllersvende meuners Sukkerfabrkker fabr de sutre Cgarmagere ouvrers en tabac Tekstlfabrkker fabr de tssus 2 5g 7 Skræddersvende dalleurs Garverer tanneues Skotøjsarbejdere c o r d o n n e r s Murarbejdsmænd mayons Garversvende tanneurs Jord og Betonarbejdere terrassement Blkkenslagersvende ferblanters Cementfabrkker fabr de cnzent 923 8o Bygnngssnedkersv menusers debåtm Jærnndustr ndustre d u fer Glarmestersvende vtrers Olemøller huleres Malersvende pentres Svovlsyrefabr fabr d'acde sulfurque Murersvende macons 4 o8o 252 forsk kemsk nd dv nd chmques Tømrersvende charpenters Paprfabrkker papeteres 9 67 Skbstømrersvende charpenters de nav, ved Handel og Transp comm et transp Bødkersvende tonnelers Chauffører chauffeursconducteurs Masknsnedkere menusersme'cancens Kuske cochers Møbelsnedkersvende benstes Fyrbødere chauffeurs Elektrkere electrcens 2 24 c) Kvndelge Arbejdere ouvreres de Formere mouleurs Gørtlere dsanders Chokoladefabrkker fabr de chocolat Smede og Masknarb f o r g, et ouvrmec Margarnefabrkker fabr de margarne Sølvvarearbejdere argenters Sukkerfabrkker fabr de sutre 24 o5 Træarbejdere Jærnndustren ouvrers Cgarfabrkker f a b r de tabac en bos dans l'ndustre d u f e r Tekstlfabrkker f a b r d e tssus Typografer t y p o g r a p h e s Syersker couseuses Stentrykkere ltographes Skotøjsfabrkker cordonneres Bogbndersvende eleurs Jærnndustr n d u s t r e d u f e r 2 o88 07 forsk kemsk nd dv nd chmques 63 o6 b Ufaglærte Arbejdere nzanceuvres de Paprfabrkker papetere j Margarnefabrkker fabr de margarne 58 6o Bogtrykkerer mprmeres Slagterer abattors Bogbnderer relures t Gsntl Kr pr Uge salare uroyen par semane Statstsk Aarbog 920

9 ' T 00!! TABEL 07 Arbejderne fordelt efter daglg Arbejdstd ouvrers suvant la doree du taval E f O 8 Tmer og derunder /a 9 9/2 lo og derover 9 Tlsammen total 8 Tmer og derunder 8'/2 9/s eller O Tmer Tlsammen total 8 Tmer og derunder 8/2, 9 eller 9/a Tmer Tlsammen total Arbejdstden ndustren Aarene 98 og 99 La doree du traval dans!'ndustrs en 98 et 99 Tekstl Nærngsmddelog Be Trævare Kostens Vnter Værd hver nourrture ndustr nd, su es du bos p d l tors og og Metal grafsk Organ nngssatonendustr ndustrs ndustr fagene papstor s oraan bct t o des sateons et poly nztaux ment dverses graplue ndustr nn gsnd roduns n ustr s alunen textle et talres vetomoms varendustr Stenog ' Glas ndustr eeram, verrere etc, lge Fag total j l ; O' n S SS b 6o o o o D ' o o , s n n r u 460 ø o TABEL 08 Tyende og Daglejerlønnen Landbruget) 90, 95 og 98 Salares des ouvrers domestques ou journallers de l'agrculture en 90, 95 et 98 Øerne les Sommer ett Gennemsntlg Aarsløn for Tyende salare annuet moyen, domestques Mænd kommes Vnter hver alt total Sommer te Kvnder femmos Kostens Værd nourrture alt total Faste mandlge Daglejere, egen Kost journallers males, se nourrssant Gennemsntlg Dagløn salare moyen far jour Foraar og Sommer prntemps et dt Høst autoorne Vnter hver Gennemsntlg Aarsløn s salare aunuel moyen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr J 98 4, o r Jylland Jutland , l z6o Hele Landet le Danmark l o Anm NettoArbejdstden Landbruget var efter Oplysnngerne for 98 henholdsvs Foraars og Sommertden, Høsttden og Vntertden paa Øerne: 0,0, 0, og 8,2 Tmer og Jylland: 0,0, 0, og 7,9 Tmer Tallene er beregnede paa Grundlag af Oplysnnger fra Landboforennger, Husmands og for 095 og 0908 Landarbejderforennger 2 Under Forudsætnng af stadgt Arbejde Aaret rundt traval permanent suqpos Tallene er kke medregnet Værden af Naturalydelser valsur des restatans en nature non comjlrse Statstsk Aarbog 920

10 TABEL 09 A Fordelng efter Alder åge 4 Aar og derunder 59 Aar o Aar og derover Uangven Alder Tlsammen' B Fordelng efter Stllng 3 nature de servce Enepge Stuepge Kokkepge Husbestyrernde Husjomfru Barnepge(frøken) Andre '5t Lønforhold for kvndelgt Husgernngstyende Byerne 98 Gages de servantes dans les vlles en 98 Ho ved Øe Jyl lands Ho ved Øe rnes Jyll ands sta den B yer B yer sta den B yer B yer la ca,5tale vll des les vll d u }utl la c a4tale vll des tes vll du yutl m 0 ' e5 o!, N, N Å åp ro ån ^o å y o t y ^o å y o w å o o R z mv o m5,! C my g ab tl ab e abe C Fordelng efter må t, c ab e \ c åw C ø e + b a o" mo Lejlghedens å å,må Størrelse3 a øo q t 7? Q t7 q nok Størrelse 3 og 4 C C C C7e C U" K pkes de (appartement Kr Kr Kr Kr Kr Kr Værelser o o å o ^o og derover Antal Værelser uopl D Fordelng efter Tjenestetd 3 duree du servce Tltraadt: / /6 98/ / 97/ /95/ / 93'/, / 908/u Før /u Tdspunkt uoplyst ' ' Tlsammen' d v s Antal Tyende, hvorom Oplysn haves 2 Efter Oplysn fra Husgernngstyende 2 Efter Oplysn fra Husbond 4 nkl Pgeværelse TABEL 0 Lærlnge de vgtgste Haandværksfag 94 Apprents occupes dans les prncpaux meters en 94 Fag professon Barberere barbers Urmagere horlogers Smede ogmasknarbforg Mekankere mecancens Elektrkere flectrcens Bagere, Kondtorer bovlangers, patss Slagtere, Pølsemagere bouchers, saucssers Malere pentres Karetmagere carrossers Mejerster laters Blkkensl, Kobbersm ferblant, chaudronners Snedkere menusers Bogbndere releurs Sadelmagere, Tapetserere sellers, tapssers Hera f Lærl nge do nt app rents,å Hera f Lærl nge do nt app rents d P rocent ource nt Pr ocent ource nt e+ e ao v 0 Vrk somhed er med d y o Vrk somhed er med,å ltabl ssem o ccu o Qd y ftab ssem «cup u s å W x w o w Cw o 90 `d ' Ge 'Jv G o å O Å g p : v n y d 0 ao! y o d h t Øb o w G w O O o R C ttl F,n O ` O O Cn ' Fag professon ,5 22,6» 48,4 Typografer typographes ,7 3,0,6,o 26, ,6 6,» 36,6 Tømrere charpenters ,7 8,9 4,9 24, o 5,7 42,7 30, 34,6 Metalarb ouvr en mtaux ,8 27,8 9,9 23, ,0 33,8 24,4 34,4 Skomagere cordonners ,7,3,9 20, , 43,7 29,6 33, Skbsbyggere, tømrere ' charpenters de navres ,2 23,4 20,5 9, ,7 23,7 7,2 32,3 Murere macons ,0 5, 8,4 7, Cgarmagere cgarers ,8 22,3 23,2 7, ,8 7,0 o,8 3,9 Glasblæsere og slbere , 22,4 3,2 30,9 souffleurs,tall deverre » 26, 2, 5, , 2,8 3,9 30,9 Skræddere talleurs ,7 6,3 3,8 5, , 26,0 27,3 30,4 Møllere meuners ,0 9, 0,7 3,4 Sten og Blledhuggere , 27,3 0,5 28,4 tall de perre, seulpt ,2, 9,5 2, , 29,9 0,3' 28,3 Formere mouleurs ,4 2,7,7, ,0 25,0 5,7 27,9 Bødkere tonnelers M asknsne dkere menu ,2 6,4 3,4 0,4,7 4,4 4, 7, sersrnachnstes , 8 0,7 6,3 9, 8 Statstsk Aarbog 920

11 622, ' l l 305 l el 504 ; voyag! 9436 ' X TABEL Fagforennger 98 og 99 Syndcats ouvrers en 98 et en 99 Fagforbund' syndcats Under >De samvrkende Fagforbunds sous ''unon des syndcats Arbejderforb, Kommunalt ouvr nzuncpaux Kvndelgt ouvreres Arbejdsmandsforb, Dansk journalers danos Bager og Kondtorarb forb boulang et flåtss Bogbnderforbundet Danmark releurs Bødkerforbundet Danmark tonnelers Børstend Arbs Forbund Danm brossers Drejerforbundet Danmark tourneurs Elektrkerforbund, Dansk electrcens Formerforbund, Dansk nzouleurs Funktonærforbund, Dansk employes publcs Gartnerforbund, Dansk hortculleurs Glarmestersvendenes Forbund ouvr verzers Glasarbejderforbund, Dansk verrers Guld, Sølv og Elektropletarbejdernes Forb ouvrers orfevres et ruolz Gørtler og Metalarb forb D ouvr en Hatte og Bundtmagerforbund, D chapelers Husassstenternes Forbund servantes Jernbaneforb, Dansk ouvr des chemns defer Karetmagerforbund, Dansk carrossers Kedel og Masknpforb, D chauf, Keramsk Forbund syndcat ceranzque Landarbejderforbundet journ agrcoles Ltografsk Forbund syndltographque Læder og Skndarbejderforb, Dansk rurs Malerforbundet Danm pentres en båtments Møllerarbejderforbund, Dansk meuners Paprndustrarbejdernes Forbund papeters Prvatbanefunkt fonctdes chemns de ferprves Rebslagerarbejderforb, Dansk corders Sadelm og Tapetsfb, D sellers et tap ssers Skbstømrerforb, Dsk charpenters de navres Skotøjsarbejderforbund, Dansk cordonners Skræderforbund, Dansk talleurs Slagterarbejderforb, Dansk ouvr bouchers Smede og Masknarbfb, D forger et nzachn Snedkerforbundet Danm nzenusers et eben Sognerngs, Tolet og Santetsarb Forb, Dansk travaux santares Stenarbejderforb, Dansk talleurs de pernes Sukkervare, Chocolade og Bskutarb Forb syndcat sutres, chocolats et bscuts ''ekstlarbejderforb, Dansk ndustre lextle Tobaksarhejderforb Danm ouvrers entabac Trændustrarbejderforbundet D d en bos Typografforbund, Dansk typographes 3 andre Organsatoner' 3 autres syndcats Tlsammen total Udenfor»De samvrk Fagforbund' syndcats en dehors de ''unon Arbm Forb f Gentofte og Lyngby journalers Lolland og Falster Blkkenslagerforbundet Danm ferblanters Brygg og Bræn d arbf b ouvr de brass et dstll Farmaceutforenng, Dansk pharmacens Handels og Kontormedhjælp F enzpl de com Hustømrernes Fagf charpenters de båtnzent 2 99 Antal Antal Medlemmer Udbetalt x929 tl acc en 99 Af syndques Underst t Rejsende deln og Arbejdsløse syge og ger et chdmeurs alt sec Ar For m lans m bejdsløs malades,l h d sk le total Mænd Kvnd alt alt lacasse 98 kom fem total ch,$m Kr Kr Kr > 59» » > j » o > » »» > > »! ' » »» so l o » > » » » S > >» » 922 8oo » » > » » »» ! o»»»»» » 033 2» > » »! > o 548» > ,o 8o o > 68o » o o» » » » 20352! > » , :» > ' ! 353 > , , ' ' » ; > _ j » ' : ' > 'll 866 b » >» » > > ]» » , 002»»»;»» 06' » l 574 > h 574 ; Tabellen er ved Navn kun opført Organsatoner med over 300 Medlemmer x909; de øvrge under 'andre Organsatoner«Tabellen er ved Navn kun opført Organsatoner med over 400 Medlemmer x909; de øvrge under vandre Organsatoner«Statstsk Aarbog 920

12 TABEL (fortsat) 53 Fagforennger 88 og 99 Syndcats ouvrers en 98 et en sgtg (sute) Fagforbund syndcats Udenfor»De samv Fagforbt {fortsat) syndcats en dehors de l'unon (sute) Kelnerforbund, Dansk garfons de cafe MurarbejdsmFagf Kbh adesmacons de Cop Murerforbundet Danmark macons Murersvendenes Fagforenng» ouvr macons Muskeres Landsforb, Danske muscens Skbstømrs Fagforen eharpenters de navres Skbsværftsarbs Fagforen conslr de nav Skraatobaksarb s Forb ouvr en tabac 2 chquer Specalarbejderforbundet travaux specaux Søfyrbødernes Forbund chaupteurs marn Tømrerforbund, Dansk charpenters 7 andre Organsatoner' 7 sutres syndcats Tlsammen total, Antal Medlemmer Udbetalt x99 tl secours ac en rgg Antal syndgues t Rejsende og Arbejdsløse og Afde lnger voyag et chåmeurs sec toms Ar Af For m v bejdsleshe d s k p le 99 Mænd Kvnd alt alt rgr8 secours la casse synd etc hem em total etrom, Kr Kr Kr », 2 72» , » , o » »» » » » » a , » » Se Notes S 52 2 Udtraadt af Murerforb 2'/s 98 s For Tden?%n a Arbejdsløshedskassen er Metalarbejderforbu ndets TABEL 2 Forennger og Enkeltvrksomheder under» Dansk Arbejdsgverforenng» 9820 Assocatons et entreprses ndvduelles sous le syndcat patronal danos en 98920, `s ^o åo Or gans atoner syndcat s Enk etvr ksom entr epr nd / /s 920 / v y v v v n n " t, «å «s w «w C «^o «å w «`r' «v v '»! v cdv a ; :? ^o v C'o, C ca; Cvw dos tt do W z doa, m ø " 5 '`p" C dv,, de W b v P7m do W tt dug W?; v ; q å do x v c tt å «w Bagerfaget boulangers Tobaks og Cgarndustr tenats et cgares o Tekstlndustren ndustre textle Skrædder og Konfektonsfaget talleurs Skotøjsndustren cordonnere »»»», Entreprenørvrksomhed entrepreneurs Muret, cons, talleurs Stenhugger de Perres, og Tømrerfagene charpenters ma Snedker, Blleddsk og Drejerf menus, toure ,5»»»» ,,,,»» Malerfaget Andre Byggefag pentres båtment »»»»»» Savværker og Masknsnedkerer sceres etc to ,,»» Læderndustren curs _ Teglværksndustren 6rqueteres et tuleres »»,» Smedefaget for troms »» P D n, Jernndustren ndustre de fer Anden Metalndustr autre nd, en metaux t ll t f 5 ns a a ør aget nsta llateurs electr »»»»»» Bog og Stentrykkerer mprmeres »»»»» Bogbnderfaget releurs »»»», Papr Sadelm og ogtapetsererf Paprvarendustren stllers papetere et tapssers Porcelænsndustren porcelanes »»»»» Forskellge Haandværk meters dvers Forskellge Fabrkndustrerfabrgaesdverscs Handel og Transport commerce, transport t8 Sporvejsdrft tramways»»,,»»» ' r»» 6 6' Skbsfart navgaton Andre Vrksomheder autres entreprses »»» Land,Skovog Havebrugagrc, sylvcjardn »» 2 2»» Tlsammen total Forskellen mellem Antallet af Medlemmer og Antallet af Bedrfter hdrører paa den ene Sde fra, at en Del Medlemmer kan have opgvet at drve Forretnng uden at være udtraadt af Organsatonen, lgesom ogsaa flere ndehavere af Medlemmer, men det kan paa den anden Sde ogsaa skyldes, at det enkelte Medlem kan samme Bedrft alle kan være opførte som være ndehaver af flere Bedrfter 20 Statstsk Aarbog 920

13 TABEL 3 54 Deltagelsen Landbrugets Andelsforetagender den 5 Jul 909 og den 5 Jul Den 5 Jul 909 au S jullet go9 A Mejerer' lateres: Andelsmejer affles aux lateres coopratves Fællesmejer affles aux lateres explotes en contmun Hverken Andels eller Fællesmejer non af%lues aux lat Uangvet non ndqu Tlsammen total B Svneslagterer 2 abattors: Andelsslagter aflles aux abattors coopratfs kke Andelsslagter non afftls aux abatt coop Uangvet non ndqu Tlsammen total C Kreatureksportforennger socts d'export de bestaux: Eksportforenng afftlees aux socts coopratfs kke Eksportforenng non affles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total D Æggekredse socts d'exportaton d'æufs: Æggekreds affles aux socts coop kke Æggekreds non aftles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total E Hesteavlsforennger3 socts d'levage de chevaux: Hesteavlsforenng affles aux socts coop kke Hesteavlsforenng non affles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total F Kvægavlsforenngers socts d'levage de bestaux: Kvægavlsforenng ajls aux socts coop kke Kvægavlsforenng non afftles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total G Svneavlsforennger 3 socts d'levage de ports: Svneavlsforenng affls aux socts coop kke Svneavlsforenng non afftles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total H Faareavlsforennger3 socts d'levage de moutons: Faareavlsforenng affles aux socts coop kke Faareavlsforenng non afftles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total Kontrolforennger3 socts de contrble des vaches latres: Kontrolforenng affles aux socts de controle kke Kontrolforenng non affles aux socts coop Uangvet non ndqu Tlsammen total Øerne Jylland Hele Landet les 7utland le Danemark Antal Besætn Antal Dyr Besætn Dyr Besætn Dyr propret anmaux propret Køer vaches Køer vaches Køer vaches o o Svn ports Svn torts Svn ports Stkr Hornkv Stkr Hornkv Stkr Hornkv tornes betas å tornes Letes k tornes o5 879w q Høns poules Hønstoules Høns poules , Heste Heste Heste ckevaux chevaux ckevaux _ Sekr Hornkv Stkr Hornkv betes k tornes betes a eornes Sekr Hornkv betas h tornes, o Svn ports Svn ports Svn pares o 68, o Faar moutons Faar moutons Faar moutons , Køer vaches Køer vaches Køer vaches rgog fandtes alt 57 Andelsmejerer, 238 Fællesmejerer og go Herregaardsmejerer Den hele Mælkeprodukton er rgo9 (for 94, se Mælk kan ansættes tl 225 Mll Kr, hvoraf 34 Mll Kr var Overskud en rg og l y avat 57 lateres cooperatves, z38 lateres explotees en cont boursement aux so:etares est evalue å 225 mllons de tour, dont les 34 consttuent les benefces 2909 fandtes 34 Andelsslagterer Der slagtedes en qoq l y avat 34 abattors cooperatfs: en tout 362,Soo ports et 257oo autres bestaux aat etc tues; aux fournsseurs on a rembourse qz Statstsk Aarbog 920

14 94 La partcpaton aux entreprses cooperatves de 'agrculture au 5 jullet 909 et au 5 jullet øerne Jylland les 7u Danmark Antal Den 5 Jul 909 du 5 jullet 909 Besætn Dyr Besætn Dyr Besætn Dyr maux anmaux propret an maux Andelsmejer a,les aux lateres coopratves: Ejendomme med superfce de la proprt: Køer vaches Køer vaskes vaches under Td Ld o,53 hectares ,55 S o over o8 plus de 6o uangvet Areal non ndqu o Tlsammen Landdstrkterne comm rur: total Købstæderne vlles alt total Fællesmejer affles aux lateres explotees en commun: Ejendomme med superfce de la proprt: under Td Ld o,ss hectares ,53 S o6o o over lo8 plus de 6o uangvet Areal non ndqu Tlsammen Landdstrkterne comm rur: total Købstæderne vlles alt total Kontrolforenng afflees aux socts de controle: Ejendomme med superfce de la proprt: under Td Ld of3 hectares 4 lo O,SSS Sao over lo8 plus de 6o uangvet Areal non ndqu Tlsammen Landdstrkterne comm rur: Købstæderne vlles alt total Andelsslagter) afftes aux abattors cooperatfs: under Td Ld 0,55 hectares , S o6o over o8 plus de 6o Ejendomme med superfce de la proprt: Svn ports Svn ports pores 6oo 2 5o uangvet Areal non ndqu Tlsammen Landdstrkterne comm rur: Købstæderne vlles al t total Den 5 Jul 94 au 5 jullet 9 Andelsmejer a ff t l e s aux l a t e r e s c o o p r a t v e s Fællesmejer l a t e r e s e x p l o t e s en commun o88 30 Svneslagter abattors de ports coopratfs Kreatureksportforenng a ff l s aux s o c t s d ' e x p o rt bestaux Æggekreds a ff l e s aux s o c t s d ' e x p or t d ' æ u f s Hesteavlsforenng a ff l e s aux socts d ' l e v a g e chevaux Kvægavlsforenng bestaux 6 6oo Svneavlsforenng ports Faareavlsforenng moutons 08 Kontrolforenng a J l e s aux s o c t s c o n t r o l e d e s vaches lat Tab 53) anslaaet tl 3400 Mll kg, hvoraf 2620 Mll, kg behandledes paa Andelsmejererne Den samlede Betalng tl Andelshaverne or den leverede mun, go lateres de ckåteau Om,value la de lat en go9 å 3400 mllons de klos, dont les 26zo aux lateres cooperatves Le rem alt r Svn og Kreaturer, og den samlede Betalng herfor tl Leverandørerne udgjorde 9z Mll Kr, hvoraf 8,6 Mll Kr var Efterbetalng mllons de tour, dont 8,6 en supplement 8 Se Tabel 5 vomr le tableau rs 30* Statstsk Aarbog 920

15 56 TABEL 4 Forbrugsforennger Aaret 98 (989) Socetes cooperatves de consommaton en 98 (989) Forenngerne fordelt efter Amter socetes repar tes d'aptes les departements ooo Kr rooo Kr rooo Kr rooo Kr zooo Kr Hovedstaden captale Københavns Amt departement Frederksborg o Holbæk Sorø o Præstø Bornholms ,o Marbo S Svendborg Odense 2 07 log ` Vejle 5 4 lg Aarhus Randers Aalborg Hjørrng Thsted lo o Vborg Rngkøbng oo Rbe Byerne vlles g9 Landdstrkt comm rur o Hele Landet Danem r ( Byerne vlles Landdstrkt comm rur Hele Landet Danem o Forenngerne fordelt efter Oprettelsesaar socetes repartes d'apres la date de la fondaton Byerne vlles Før o o les o alt total Desuden oprettet 99 6 Forenngerne fordelt efter Omsætnngens Størrelse sdste Regnskabsaar socetes repartes d'apres le chffre d'affares dans le derner exercce 9,9 Antal Forenngerl Landdstr Byerne comm alt vlles surales total Antal Medlemmer Antal Forennger 99 Antal sortte, en 99 Foren Byerne Landdst Hele 94 vlles comm Landet s,d!ules rusales Danem ark en 94 Sdste Regnskabsaar (98 eller 98/9) derner exercce (r9r8 om rgr8q) Heraf Foderstoffer, Gødnngol dont four rager et engrals etc ndkøb achat o Landdstrkterne com»runes rurates Tlammen Afstand tl nærmeste Købstad rayon dune vlle total under 7,5k,3 7,5 km m,3 km Medlemmer membres Under 25 00o Kr Over a l t total l o Heraf Fo Omsæt delstoffer, Udbetalt nng Gødnngol Overskud ckffre dont fourexcldent d'affares rages et (bbn fre) engrafs etc Hele Landet 98 (98/9) Danemark /0,8 (gr8rq) ndkøb ackat rooo Kr r o Omsætnng d'a ares loop Kr 46o oo 3o Her kke medregnet 35 Forennger, der er oprettede x98 og for hvlke et Aarsregnskab kke forelgger a 35, , Hele Landet Danmark Sol Overskud exetdent rooo Kr o6o 929 8oo Flaler, for hvlke et Aarsregnskab kke forelgger 35 Forennger med Nærngsbevs socetes avec Noterate Gennemsntlg Udbytteprocent benefce par cent moyenne 98 5,07 7,44 8,24 8,73 9,26 8,79 9,08 8,o, 940& F 887 8, ,46 5,48 7,74 7,45 8,54 8,8 9,09 8,74 9,63 9, ,03 9,59 9,52 8,84 8,2 8,24 Statstsk Aarbog 920

16 57 TABEL 5 Landbrugets væsentlgste Organsatoner Prncpales assocatons de l'agrculture Det kgl Landhusholdnngsselskab soc agronomque royale dan Antal Medl membres Landboforennger Antal Foren socts g 6 6 soc agrauamques ' Antal Medl membres o oo Husmandsforennger Antal Foren socts oo sne de petts ferm k Antal Medl membres o 6o Hesteavlsforennger f Antal Foren socts sot levdechevaux' Ant Hngstetalons 20 8o Kvægavlsforennger 5 Antal Foren socts soc lev debestauxl Antal Tyre taureaux Mejerforennger Antal Foren socts assocat de lateres 5 AntMejererlateres Kontrolforennger Antal Faren socts socts de contrne Antal Køer vaches oo Statsunderstøttede subventonnfes par 'Etat TABEL oo Levnedsmddelratonerngen 9720; Ratonernes Størrelse pr ndvd Rattonnement 9720; les ratons par personne Gram pr Maaned g par nzos Gram pr Uge g par semane Franskbrødg Sago Kaffe Smør mor Svnekød Rygflæsk Rs eller Margarne Sukker Rugbrøds sutre pan nor pan blase rr au sagou eaft beurre garne 4orc lard JanuarMarts » > >» > >» Aprl Jun »» > > > > JulSeptember >» > >» D OktbrNovbr » >» > > > December >» D» Januar > 250» 250 > Februar »,6o ( MartsAprl > Maj oo» > JunJul > ooa 250» 20 AugustSeptbr >» 250 > 20 Oktober >» 250» 20 November >» Dec 98 Jan > > 0 Februar > 20 Marts » ca 80 u Aprl » > o 20 Maj » D > > JunAugust s 200 SeptemberOktober »»»»» 6 November 99 Januar ooo» >» > > FebruarAprl ooo» >»» D s MajAugust ooo 8 ooo 200" > D D D D SeptemberNovember > > N» > Anm Sukker, Brød og Mel, Rs eller Sago og Kaffe eller Te ratoneredes maanedsvs; Smør, Margarne, Svnekød og Rygflæsk ratoneredes ugevs Foruden de Tabellen anførte 8ooo g Rugbrød pr Maaned udstedtes Tllægsbrødkort å 4 kg Rugbrød pr Maaned, fortrnsvs tl Personer med haardt Arbejde Antallet af udstedte Tllægsbrødkort steg fra 200 ooo ved Ratonerngens Begyndelse tl ca 8oo ooo omkrng jun 98 hvert af Aarene gr82o desuden 2 kg Syltesukker; August gq yderlgere kg Puddersukker og /2 kg alm Sukker ved Køb af Mærke hertl r Efter Ratonerngens Ophør /u 99 bbeholdtes 4 Mærkerå 5oo g pr Uge som Rabatmærker Fra 80/ 92o genndførtes Sukkerratonerngen a Eller Rugmel ; anno g Rugbrød regnedes fra /497 tl /5 98 lg 8oo g groft Rugmel eller lg 720 a halvsgtet Rugmel; efter '/s 98 lg henholdsvs 750 og 675 g; ndtl 27/s 98 kunde efter vekslende Ombytnngsregler faas Sgtebrødsmærker, efter 27/3 lød et af de 8 maanedlge Rug brødsmærker paa Rugbrød eller Sgtebrød ; efter /9 r9rq gav samtlge Rugbrødsmærker Ret tl Køb af Rugbrød eller Sgtebrød 4 Eller Hvedemel ; m g Franskbred fra lg 240 g Hvedemel s Ratonerngen ophørte 8/899 men genndførtes atter fra 4/s x920 6 Ratonerngen ophørte fra /s r9r9 ; fra s tt 83s x99 udstedtes 2 Rabatmærker å gong pr Maaned Fra 6 gr8 tl /s 99 anvendtes Svnekødmærkerne ved Køb barde af Svnekød og Rygflæsk, medens Rygftæskmærkerne for j un og Jul x920 foreløbgt var uanvendelge ; ved Bkg 4/2 98 erklæredes JunMærkerne for ugyldge, medens Rygftæskmærkerne $ zoo g pr Uge ra /r 9x8 tl s/s r9rq anvendtes som Kødrabatmærker 8 Ratonerngen ophørte /a x99 hvorefter Mærkerne gav Ret tl Køb å zoo g pr Uge tl Maksmalprs ndtl /a gao s Eller 25 g Te ' Eler a g Te For hele Marts r9rq under eet udratoneredes alt 795 g (ca 80 g pr Uge) Flæsk paa Svnekødmærkerne og de z Rygflæskmærker, der kke fandt Anvendelse som Kødrabatmærker (se Note 7) Statstsk Aarbog 920

17 58 TABEL 7 Tjenestemandsfamlers Udgfter 96 Dpenses des famles des entploys en 96 Famlernes Fordelng efter aarlg ndtægt revenu annuel Fordelng efter aarlg ndtægt revenu annuel Kr 400 Kr 5000 Kr xoooo Kr Kr Kr Kr Kr Kr, Kr Kr Antal Famler famles Personers pr Famle personnes par famlle 3,62 3,93 4,06 4,5 Reparat og Anskaffelse af entreten, acquston de: Aarlge ForbrugsudgfterprFamlefras Husgeraad ustensles de menage de consommparfamparan 497 Møbler og Sengetøj meubles et garnture de lt Fødevarer alments: Kr Kr Kr Kr Rugbrød pan de segle Andet autres choses Hvedebrød pan blanc Mel farn Kul charbon Gryn gruau Koks coke Kartofler pomm de terre Grønsager legumes Frsk Frugt fruts fras Andet Brændsel autres combustbles Petroleum, Sprt petrole, Tørret Frugt fruts secs acool Gas gaz Sukker sutre Kaffe og Tlsætn cafe Elektrctet lectrct Forsk Urtekramv denres talon dv Husleje foyer Hvdtøl Sodavand bere Telefon tlephone, Okse og Kalvekød, Fars, Skatter mpbts Vldt vande frache, farce etc Læge, Medcn medecn 30 l Svnekød, fersk du port o6o8 658 et medcaments Flæsk lard Personlg Pleje sons pers Spækhøkerv charcutere Kontngent tl: Fersk Fsk posson fras Lvsforskrng assur ve Klpfsk, Spegesld posson sale ass accd et malade Syge og Ulykkesforskr Smør beurre Brandfors ass ncende Margarne margarne Faglg Foren assoc prof 744 A Fedt grasse Andre Foren autres assoc Ost fromage Æg fs Mælk ogfløde lat etcreme alt Fødevarer total des alments Papr, Porto paper, port Skolebøger lvres d'colers Andre Bøger autres lvres Skolepenge retrbuton scolare o86 Anden Undervsn autre Bajersk Øl bure mposee ensegnement Sprtus og Vn sprtueux Avser journaux Tobak og Cgarer tabacs Klæder tl vetements: Jernb oa Rejser dp de Manden du mar Udgfter p Rejse J voyage Hustruen de la femme Børnene des enfants Teater o lgn theåtre etc Fortærng ude restaurants Andre Manufakturvarer Sporvogn tramways tnge etc Cykle bcyclette Vask og Strygnng tde Tyendehjælp og lgnende blanchssage gages de servantes Sæbe o Soda savon etsoude Gaver pzsents Fodtøj, nyt og Reparat, Velgørenhed benfasance chaussures 8207 o6o Dv Udgfter dp dv ' At overføre alt Udgft total des dp Her er kke medregnet Tyende, Logerende olgn Statstsk Aarbog 920

18 l TABEL 8 59 Udskænknngs og Udsalgssteder for Drkkevarer August 94 Debts de bossons, au jer aodt 94 Antal Udskænknngs og Udsalgssteder Hoved Provnsbyerne vlles de grov comm rur nombre de debts staden A Udskænknngssteder debts ok on consomme captale n med stærke Drkke debts de sprtueux: Gæstgverer uden Beværterret auberges sans debt Beværtnnger med Gæstgver dbts avec logements Almndelge Beværtnnger debts ordnares Kondtorer cafes Vnhandlere m m marchands de vn etc Forenngsbeværtnnger dbts de socts Tlsammen absolut absolu total { pr lo 000 ndb hab 2 uden stærke Drkke debts sans sprtueux: Gæstgverer uden Beværterret auberges sans debts Beværtnnger med Gæstgver debts avec logements Almndelge Beværtnnger debts ordnares Kondtorer cafes Tlsammen f absolut absolu total l pr o ooo ndb hab B Udsalgsst m stærke Drkke autr d de sprtueux med Udsalg af Brændevn, Øl, Vn osv vendant de 'eaudeve, de la b?re, du vn etc med Udsalg alene af Øl vendant seulement de la buere Tlsammen f absolut absolu total l pr 0000 ndb hab C Udsalgs og Udskænknngsst f stærke Drkke nombre total de debts de sprtueux pr 0000 ndb hab D Antal Sognekommuner nombre des communes rurales med baade Udsalgs og Udskænknngssteder avec A et B med Udsalgssteder alene avec B med Udskænknngssteder alene avec A»Tørlagte«sans debts Tlsammen total la oo S o ,7 32,7 43,9 54,9 39,3 6, 5,4 5,7 5, o o O o ,2 3,0 7,0 8,9 5,0 3,0 4,4 3,7 3, o ,9 63,0 77,4 88, 70,9 37, 2,2 28,5 45,6 9,6 95,7 2,3 43,0 0,2 43,2 26,6 34,2 6, Københavns Amt ddpartement de Copenhague Øernes øvr Amter les autres dtpartem des tes Jyllands Amter Hele Landet 7utland le Danemark A Anm Den Marts 96 var Hovedstaden og Provnsbyerne Antallet af Udskænknngssteder med stærke Drkke henholdsvs 83 og 22, uden stærke Drkke 28 og 30 og Antallet af Udsalgssteder med stærke Drkke 459 og 3786 Heraf 56 Brugsforennger dont 56 socetes de consonnnaton 2 Heraf 69 Brugsforennger dont 6q socttes de consommaton TABEL 9 Afholdsbevægelsens Udbredelse 3 December 93 Socts d'abstnence Landet Øerne db d sammen le Daes u an habt habt habt total total nenzark Antal Antal Medle mmer 93 nzem bres Afde Antal Medlem mer nze mbres lunger Voksne Voksne Børn Tlsamme n totalo a Mænd Afholdsorgansatoner 93 kommes Kvnder (under fenrmes x4 Aar) Antal pctaf sectons adules adultes enfonts xombrs socts dans Fol et 885 Hovedstaden' la captale ,2 26 o8 ernes Provnsbyer vlles de provnce (les) ,9 2076o ernes Landdstrkter comm rur (les) 568 S , yllands Provnsbyer vlles de provnce (sutland) , yllands Landdstrkter comm rur (sutland) t , Tlsammen total , eraf efter Fradrag af Trossamfund med Afholdsplgt membres, abstracton fate de communons x zx 860 Anm For ca Medlemmer 93 og 909 er Oplysnngerne mangelfulde, men en skønsmæssg Fordelng er foretaget For 909 er det tdlgere offentlggjorte Tal suppleret 2/497: Herunder medregnet Gentofte Kommune 93 2 Den /4 2x9 udgjorde Medlemsantallet følge =Afholdsdagbladet ; ; /497: ; 4 295: ; 4 9/3:/90 700; 4 922: Statstsk Aarbog 920

19 60 TABEL 20 Hjælpekassernes Vrksomhed Aarene 9r6/79 89 Casses de secours en 9t6/z79r8/9! A Antal understøttede Personer' secourus Understøttelser efter L assstances ordnares Famleforsørgere J Mænd homotes soutens defam Kvnder femn:es Enlge Personer J Mænd bommes vvant seuls Kvnder femures alt Hovedpersoner drect assstfs, total Ekstraordnære Understøttelser 2 assstances extraord Famlefors og enl Pers soutens defam et pers vvantseules Underst efter L 7/s 94 tl ndkaldtes Fam fam des soldats Famleforsørgere soutens de famlle B Understøttelsernes Størrelse allocatons Understøttelser efter L 29/4 93 assstances ordnares Ekstraordnære Understøttelse' assstances extraord Underst efter L 7/s 94 tl ndkaldtes Fam fant des soldats alt Understøttelser total Hjælpekassernes Tlskud fra Kommunerne subventon des con, m un es Provnsbyerne ds tr kterne Frede vlles de communes rksberg rovnce rumles total' Kr Kr Kr o , ' Anm Gennem Kbhvns Understøttelsesforenngs kommunale Afd udbetaltes 98t9 Understøttelser efter L 29/4 93: Kr tl 826 Famleforsørgere ( 380 Md Og 446 Kv) og 29 enlge Personer (274 Md og 855 Kv); t L 7s 94 (ndkaldtes Famler) har Forenngen 989 udbetalt Kr For nogle Kommuner angver Tallene Antal Understøttelser 2 Underst H t de ekstraord Love : L Q',o 94 (ekstraord Arbejdsløshed) Tden ndtl s'!2 95 og derefter Dyrtdslovene af "/,; 95, Ø/2 96 (jfr L s"/t 97 og 90/s 98) og 7 96 forsaavdt Hjælpekasserne har bstaaet ved Gennemførelsen af dsse sdste Love TABEL 2 Fattgunderstøttelse uden Fattghjælps Vrknng Aaret 9//2 Assstance publque sans prfjudce cvque 9//2 Understøttelse Henhold secours confornzenzent r: Fattgloven 9/ lo 89! Lægehjælp mfdecn Jordemoderhjælp sagefenzme Begravelseshjælp enterrement 00 Blnde aveugles O oo 0 00 Døvstumme sourdsmuets doter dots Sndssyge alenes Epleptkere epleptques Vanføre estropes oø Lemlæstede contusonnes Tuberkuløse tuberculeux Skrofuløse scrophuleux Lupussyge attents de lupus Fattgloven 9/4 89 lo 89! Sygekassenedl casseural, membres Forlste Søfolk marn naufrages Fabrkloven /490 8 lo rgo! Barselhjælp secours aux aceouchees Tuberkuloseloven / , 2 Stk Børnelov 4/4 905 enfants trm et mort Heraf dont Mænd kommes Kvnder fenzmes Børn enfants Hovedstaden Provnsbyerne cattale vlles de rovnce tl: Antal Understøtt assstfs secours assstfs communes rumles Landet le Danemark Kr Kr Kr So o S o : tuberc tot l Tlsammen t tal r o ' Kur for venerske Sygdomme Henhold tl Fattgloven 9/4 87 $ 62 har kke kunnet medregnes Lægehjælp kke medregnet for Hovedstadens Vedkommende Se løvrgt Tabel 53 Amn Statstsk Aarbog 920

20 ' TABEL 22 6 Fattgunderstøttelse med Fattghjælps Vrknng Aaret 92 Assstance publque d prejudce cvque en 8//2 Mænd bommes» v v w ' > o " A Egentlg Fattghjælp assstance ordnare o m y o d x x" å 'å å x Hovedpersoner drectement asssts v aq Alder 8ge o 6 Aar ans o a m v Kvnder vve a Q " åmx o % v ø o a o Kvnder b el femmer , o S o o Aar og derover ans et audela 980 o o Uangven Alder kge nconnu ' Famlestllng tat cvl Ugfte c l b a t a r e s Gfte m a r s o Enkestand veuvage o oo Separerede og Frasklte spars et dvorcs Uangven Famlestllng nconnu ErhvvHjælp'sBegyndprofaucommdePass Selvst Haandv og Landbr ans et agrc ndpend » Faglærte Arbejdere ouvrers p r o f e s s o n n e l s o Arbejdsm og Landarb ouvrers ndustr et a g r c o l e s Tyende, Rengørngskoner o domest, cureuses etc Uden egentlgt Erhverv sans professon Andet og uangvet Erhverv autre et nconnue o Trangsaarsag cause du beson Alderdom vellesse Sygdom m a l a d e bot '738 Abnormteter o mentalte anormal etc Arbejdsløshed ch8mage Forsørgs Død ell Rømn deces ou deserton du souten 5o o 7 26 Dovenskab og Drkfældghed p a r e s s e et alcoolsme Andre og uangvne Aarsager autres et nconnues o Hjælpens Størrelse montant des secours ndtl 00 Kr roo tour Kr o togtg 20 Kr og derover 20 tour et p l u s o6 Hovedpersoner alt ensemble d e s d r a s s s t s Heraf uafbr understøtt dont sans nterrupton Saml Understøtt (ooo Kr) total d sec (looo c) 2o ,7 Bpersoner soutenus par les dr asssts Af Hovedpers var Famleforsørg soutenns de fam ,52 8o kf dsse forsørgedes soutenant Hustruer femmes Børn enfants Bpersoner alt soutenus par les dr ass B Underholdsbdrag alments Antal Barnefædre med Ægtebørn enfants lgtmes pores ayant { Uægtebørn enfants natures , Tlsammen total Antal Ægtebørn enfants lgtmes Antal Uægtebørn e n f a n t s natures Tlsammen total Saml Underst (tooo Kr) total des alments (ooo c) y y x m Heraf 88, som tllge modtog egentlg Fattghjælp Se øvrgt Tabel 23 2 Statstsk Aarbog 920

21 62 TABEL 23 Fattgvæsenet Assstance Fattgvæsenets Udgfter og ndtægter (ooo Kr) depenses et recettes (000 tour) Udgfter depenses ndtægter recettes y w Understøttelse tl trængende Refusoner pauvres ' par P U 4 w t2 ^ y M y pp {y P y 0 o _0 y~ C v y g P v Pl O b N " a N v v h E G V e y o d tl Y o U Eq t w 9 v,t > P tl p 6 ' w 4 d r v w d vy O a ' y M w tq j w k y 9, 0 ø 3 E" Å, ], y M d G 4 w y b H 4 H w København Copenhag ue Frederksberg Hovedstaden captale Provnsbyer med over ndb habtants under Provnsb alt vll deprov Samtlge Byer total, vlles Sognekommunerne eommtunes turales Københavns Amt Frederksborg Holbæk Sorø Præstø Bornholms Marbo Svendborg Odense Øerne les Vejle Amt Aarhus Randers Aalborg Hjørrng Thsted Vborg Rngkøbng Rbe Jylland,udand Landdstr alt tort rur Hele Landet le Danertarle k ' o o , o oo o o 09 to so S S jo o o o o Anm Tl den faste Stab af trængende er kun henregnet Pers, som de sdste 6 Maaneder af 9/x2 har modtaget vedvar aatsaa ogsaa de under den faste Stab opførte; b Barnefædre, for hvs Vedk Underholdsbdrag Henh tl L 30 og 3 af 27 (Ftl 44, 6 jfr L Nr 7 af 27 Maj 9o8, 63 og 64, L Nr 7 af Aprl 90,8 (Fabrkloven), L Nr 7o af 4 otter, som for offentlg Regnng er blevet behandlet for ven Sygd (Ftl 62), har kke kunnet medregnes, og Pers,'som tllge Fra Frederksberg 2 Fra København 3 hvert af Agrene 98/,397,8 var Udgfterne for hele Landet: 93, 222, 252, 269, 296 og Statstsk Aarbog 920

22 63 Aaret 9//2 publque en 9//2 Antallet af understøttede nombre de se nurus Den faste Stab af Antal Personer, som Aarets Løb har modtaget Understøttelse personnas assstles pendant l'annee trængende d 3/3 92 a b ndagents permanents Egentlg Fattghjælp assstance Underholdsbdrag alt total 3,3 92 ordnare å cvque pensons almentares hy, s k ovedpersoner W a xa x ( o: B f d (kun æ re) Hovedpersoner) d recl ssstts drsctemerd m n deres pr2judce cvque asssts 2M n a t ota ont = e dre:tem assstts c y C N y o snut de jamlle v o e c, m l w y v a v s o t 0 l å a t? m a t Mænds Kvnder d w ad 7 ` o total c v w hammes femmes ' o v u o 0 x, C, u 7 C S d7 p o o ro o « o log ,6o o o o o o Fattghjælp Understøttede Aarets Løb er: a Personer, som fast eller mdlertd har modtaget egentlg Fattghjælp, herunder Maj 908 betragtes som Fattghjælp; c Pers, der 9rr/rss har modt Underst, som Henhold tl de herom gæld Lovbest kprl (Tuberkuloseloven), L Nr 72 af 4 Aprl 905 (Børneloven)) kke har medført Fattghjælps Vrknng Per far modtaget Hjælp med Fattghjælps Vrknng, er kun opførte under a eller b Se øvrgt Tabel 2 og 22 yo3 Mll Kr, ndtægterne: 6r, 64, 76, 78, 88 og gr Mll Kr 4 Herunder ndbefattet forladte og forældreløse Børn 2* Statstsk Aarbog 920

23 TABEL Fattgvæsenet Aaret 9798 Assstance publque en 9798 A Den faste Stab af trængende den 3 Marts 98: constanznzent ndgents: Hovedpersoner drectenzent assstes Bpersoner entretenus par eux Tlsammen 3 Marts 98 totaux 3 Marts 97 3 Marts 96 3 Marts 95 3 Marts 92 B Samlet Antal understøttede Hovedpersoner 97/,8: nombre total de personnes drectenzent assstees: Underst med egentlg Fattghjælp alene assstance ordn z prejudce cvque Almentatonshjælp alene pensons almentares uegentlg Fattghjælp alene assstance sans prejudce cvque flere Arter af Hjælp pluseurs genres de secours alt 97/,s total 9,6/7 95/r6 94/5 9/,2 C Fattgvæsenets Udgfter og ndtægter 97/,8: depenses et recettes de l'assstance publque en g,7/,s: Udgfter depenses: Admnstraton admnstraton Understøttelser tl Trængende secours aux ndagents : Alm Pengehjælp, bl a kontant Huslejehj og Plejeløn sec ord en argent Almentatonsbdrag pensons almentares Føde, Beklædnng, Brændsel o nourrture, vetenzents, chauffage etc Lægeløn, Medcn, jordemoder o mdecn, mdcanzents, sage femnze etc Anbrngelse Hosptaler, Anstalter ol en hop, sanat, tabl d'anorm etc Andet autres alt Understøttelser total Udgfter ved Fattganstalter m v dpenses d'tablssements d'assstance Udbetalte Refusoner renzboursenzents effeetus Andre Udgfter autres depenses Samtlge Udgfter dpenses totales ndtægter recettes: Modtagne Refusoner remboursements regus ndtægter vedr Fattganstalter recettes d'tablssenzents d'assstance Andre ndtægter autres recettes Samtlge ndtægter recelles totales Hovedstaden la captale Provns Sogne Køben Frede alt havn rksberg total depr rur o loco Kr rood Kr rooo Kr Kr Kr Kr 46o So 2o ø _ ; TABEL 25 Værgeraadsbørn fjernede fra Hjemmet 9498 Enfants elogns de chez leurs parents par le consel de tutelle en Forældrenes Opholdsst des parents Forældrenes Opholdssted 96 domele des parents Antal Børn, fjernede Henhold tl Børnelovens o G y N G o v o o o o c d nombre des efants loans en vertu dun des artcles x,+ G w o d)» G "' m o m y G m o T suvants de la lo x " Q n a a N a a a Over krm Lavalder ayant lage de la respons t a Under n aypas Sædelgt fordærvede moralement corrompus s b, Stk } l Udsat for sædelg Fordærvelse exposes å corrupton Sædelgt fordærvede moralement corronzpus b, 2 Stk r 48 > l Udsat for sædelg Fordærvelse exposes å corrupton n Ca n O 2 2 S S alt totaux' Personer under 8 Aar, som har begaaet en Handlng, der kun for Personer over den krmnelle Lavalder vlde have medført Straf Personer, som kke har begaaet nogen for ældre Person strafbar Handlng, dels Børn under 5 Aar ( Stk), dels Personer fra 5 tl r8 Aar 2 Stk) 8 Børn under 5 Aar, det mshandles eller lder saadan Nød, at Sundhed eller normal Udvklng udsættes for Fare Statstsk Aarbog 920