Høringssvar vedrørende biogasanlæg på Holmevej 98.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende biogasanlæg på Holmevej 98."

Transkript

1 Høringssvar vedrørende biogasanlæg på Holmevej 98. Haubro Sogns Beboerforening har løbende med bekymring fulgt udviklingen omkring en eventuel oprettelse af et Biogasanlæg på Holmevej. Der er fortsat stor utilfredshed og usikkerhed i forbindelse med oprettelsen af et så stort anlæg i så nær tilknytning til vores lille lokale samfund. Ligesom i vores tidligere afgivne bekymringer under fordebatten, er de konkretiseret på 4 områder som vi i det nedenstående vil forsøge at gøre rede for. Ligeledes er der blandt byens borgere fortsat stor mistillid til de oplysninger, der ligger bag en eventuel godkendelse af projektet især hvad angår lugtgener og den øgede trafikbelastning. Lugtgener Ifølge Vesthimmerland Biogas egen fremlæggelse vil lugtgener være begrænset til områderne i umiddelbar nærhed af anlægget. Sporene fra tidligere byråds dårlige beslutninger skræmmer dog desværre fortsat i Haubro, hvorfor der stilles spørgsmålstegn ved, hvor store lugtgener der reelt vil være for et anlæg i de dimensioner, der lægges op til. Med den angivne beliggenhed på anlægget vil en normalvind fra SV være lige ind over Haubro by. I miljørapporten står der at beregningen af potentiel lugtspredning viser, at lugtpåvirkningen fra anlægget er 2-3 LE/m3 eller derunder i Havbro. Men dette viser jo også med al synlighed at det, selv med normal drift, vil komme til at kunne lugtes i Haubro by for slet ikke at nævne hos de nærmere beliggende ejendomme på Holmevej, Thorsholmvej samt Vadgårdsvej. En lugtenhed er en svær størrelse at forholde sig til, men én ting er grænseværdier, - én anden er hvad der er til at leve med i vores hverdag! Trafik Den øgede trafikale belastning, et sådan anlæg vil medføre i området, er helt klart også en stor bekymring for Haubro. For én ting er belastningen, som de mange daglige transporter til og fra anlægget vil betyde på Holmevej, på omfartsvejen omkring Aars samt i Farsø som, især i høst, vil være massive, men vores største bekymring går helt klar på, hvorvidt noget af trafikken til og fra anlægget skal igennem Haubro og ikke mindst via Vadgårdsvej/Villavej/Elevvej, hvor vi allerede i dag har massive problemer med store landbrugsmaskiner. Disse veje er simpelthen ikke bygget til denne form for trafik, og samtidig går de lige forbi byens to skoler og børnehaven samt vuggestue, hvor børn gerne fortsat skulle have en tryg og sikker skolevej. Det nævnes i rapporten, at Vesthimmerland Biogas vil henstille til at disse veje ikke bliver brugt og helt bliver lukket for tunge køretøjer hvilket vil være den rigtige løsning uanset anlæggets tilblivelse eller ej. Visuelt Endvidere bekymrer vi os fortsat om det faktum, at man vælger at lægge et op til 25 meter højt anlæg med skorstene på op til 60 meter på et af områdets højeste punkter. Dette vil alt andet lige betyde, at det vil

2 kunne ses fra en meget stor del af området og komme til at virke som nærmeste nabo til en stor del af de ejendomme, der i dag ligger med udsigt ud over ådalen. Rådgiverne for Vesthimmerlands Biogas fortalte, at man kan gemme meget med den rigtige beplantning i området, men der skal umiddelbart meget store træer til at skjule en sådan mastodont. Og selvom de forskellige fotovinkler i bilagene til miljørapporten kan virke både fortegnede og delvis forkerte, så viser de jo med alt synlighed, i hvor stort et område at anlægget vil kunne beskues. Et sådan anlæg er helt sikkert ikke med til at forskønne vores kommune, og ligeledes heller ikke med til at forhøje huspriser på de ejendomme, der vil få denne nye udsigt. Samtidig vil et af Haubro s naturskønne områder med den gamle banesti ud til Trend Å også blive beskæmmet af et biogasanlæg med denne placering. Miljø Samme førnævnte område ud til Trend Å, er et såkaldt 3 område, hvor vi tidligere har fået at vide, at man nærmest intet må foretage sig af ændringer uden at spørge først. Nu får dette område anlægget som en af de nærmeste naboer. Hvorfor så passe på et sådan område, hvis man alligevel ødelægger dets værdi med et sådan anlæg? Konklusion Vælger man i byrådet at trodse de indsigelser, der er kommet fra os, der er mest berørt af jeres beslutning, skal man være meget klar over, hvad man kan være med til at påvirke, og hvor mange denne beslutning påvirker. Velfungerende landsbyer hænger ikke på træerne. Vi indstiller derfor til at man i byrådet lytter til borgerne i nærområderne også i landsbyerne og vælger det såkaldte nul-alternativ dvs. opgiver anlægget, eller alternativt finder en beliggenhed som ikke påvirker så mange borgere som denne. På Haubros vegne Bestyrelsen for Haubro sogns Beboerforening

3 Elna og Ove Olsen Løgstørvej 115, Haubro 9600 Aars Haubro, den Offentlig høring vedr. et evt. biogasanlæg på Holmevej. Ved gennemlæsning af materialet vedr. offentlig høring af et evt. biogasanlæg på Holmevej har vi følgende indvendinger: Lugtgener: Der er lugtgener i forbindelse med flere forskellige arbejdsgange på et sådant anlæg. Lugtgener fra selve anlægget er beregnet. Beregninger kan ledes derhen, hvor ansøger gerne vil have dem. Virkeligheden/målinger er ofte helt anderledes. Det kender vi fra Haubro Kyllingefarm, hvor man endnu ikke har oplyst faktiske målinger. De rigtig, rigtig mange kortvarige lugtgener fra lugt uden for anlægget og ved kørsel med diverse produkter kan blive ligeså generende som lugtgener fra selve anlægget. Disse gener er tillige ikke målbare, hvilket er virkelig foruroligende. Det ses i høringsmaterialet, at lugtgenerne består af ammoniak, svovlbrinte og kvælstofilte. Alle tre forbindelser er særdeles skadelige for menneskets indre organer kan forårsage døden. Trafik og støj Det bør kræves, at AL trafik til og fra et evt. biogasanlæg på Holmevej SKAL foregå UDEN om Haubro by. En trafik af lastbiler og traktorer gennem byen er uudholdelig både trafiksikkerheds- /og støjmæssigt. Den øgede trafik på Holmevej også af langsomtgående transport vil forårsage lange køer på den vej, indtil den øvrige trafik finder alternative ruter. Af- og tilkørselsveje til et evt. anlæg skal være så lange, at den af- og tilkørende trafik ikke generer den øvrige trafik ved opbremsning og igangsætning. Kampagneperioder: Ifølge høringsmaterialet vil der være kampagneperioder. Så vidt vi ved, er der græskampagne 3 gange i løbet af sommeren på normale somre. De er så lange, at der ikke er meget tid mellem hver. Næsten lige efter græskampagnerne kommer majsen. D.v.s., at der stort set er én lang kampagne fra medio maj til ca. november med virkelig meget trafik - endnu en årsag til, at trafikken i forbindelse med et evt. biogasanlæg ledes uden om Haubro by. Beplantning: Det skrives så flot i høringsmaterialet, at der bliver lavet volde og beplantning. Der står bare ikke, hvornår disse tiltag skal stå færdige. Erfaring: I forbindelse med Løgstørvej 117, Haubro stod ingen dato for beplantning med det resultat, at den aldrig er foretaget. Ligeledes ser det heller ikke ud

4 til, at der behøver at ske noget med de ældre huse ved Løgstørvej 113, Haubro. Begge matrikler skæmmer indkørslen til Haubro by fra østsiden. Derfor: Sæt dato på, hvornår udenomsarealerne skal være færdigetableret, hvis anlægget bliver en realitet. Idé: Opfør ikke planlagte anlæg på dette sted a.h.t. os mange beboere i området. Med venlig hilsen Elna og Ove Olsen

5 Fra: Plan Til: Helle Ingvardsen Sendt dato: :18 Modtaget Dato: :18 Vedrørende: VS: Høringssvar på Biogas Fabrik ved Havbro Med venlig hilsen Kim Stadsvold Seniorplanlægger Team Plan Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune Direkte telefon Mobiltelefon Frederik IX's Plads Farsø Telefon Fra: Sendt: 14. november :15 Til: Plan Emne: Høringssvar på Biogas Fabrik ved Havbro Hej Helle Tak for bekræftelse af Høringssvar og indsigelser og lokalplan for Biogasfabrik Efter jeg har haft behagelig samtale med Miljømedarbejder ved Vestahimmerlandskommune Lene Louise Buur, Har jeg yderligere bemærkning og indsigelser at tilføje. 1. For det første mener jeg det ville være meget mere hensigts mæssigt at placere en Biogas fabrik ved Bigum s egne ejendomme, det ville minimere transporten betragteligt og ville kunne placeres mellem hans ejendomme i Gislum og A13 som ville være en rigtig godt vej til at kunne klare 55 transport om dagen og i perioder 122 transporter i døgnes 24 timer. det ville kræve en længere stik ledning til gasnet, som ville være bygherres egen udgift, men ville gøre sådan at ejer af biogas anlægget ville være meget interesseret i at undgå lugtgener til omgivelserne fordi det ville forpeste hans egen hverdag. 2.Jeg kan forstå at tilkobling af gasledning er et vigtigt punkt. Da Gasledningen køre langt aggersundvej fra Løgstør til haverslev Nord omkring Aars og Aggersundvej ville være en super god transportvej til at kunne klare den massive transport til biogasfabrikken, og det ville være et oplagt sted at placere en biogasfabrik med den store kapacitet. der er flere muligheder for at finde et tyndt befolket området langs Aggersundvej, så man ville kunne opnå at genere så få borgere som muligt med lugtgener, støjgener og trafikgener. 3. Da Gasledningen går Nord om Aars ville det måske endda være hensigtsmæssigt at placere Fabrikken i nærheden at Genbrugspladsen med til knytning til Roldvej. så er man tæt på stor vej og gasledningen. 4. Der er i ansøgningen IKKE lagt op til at der vil komme transport igennem Havbro by fordi alle leverandørene ville være på samme side som fabrikken så de skal IKKE igennem hovedgaden i Havbro eller forbi de 2 Skoler i Havbro eller for den sags skyld igennem Farsø by, og vi snakker om transporter om dagen 365 dage om året... DET holder bare ikke stik med at Man høre på "vandrørerne" at fabrikken er ud og søge leverandørere til at levere Majsinsilage fra 600 hektar jord til fabrikken. på modsatte side af Havbro ude ved Hornum kanten, det begrundes med at der kun er Kvægbønder i nærheden at fabrikken og de ville ikke kun undvære arealer til Majsinsilage til fabrikken da de skal bruge det til foder til deres køer. Det ville Svinebønder godt kunne gøre til gengæld, og det vil jo så sige at hvis man ville minimere transport gener til fabrikken skal den placeres så tæt på leverandørene til fabrikken som muligt og det må være hvor der er grisefarme. det ville også give den mindste miljøbelastning som muligt i alle henseender. 5. Så kort og godt er det en helt forkert placering af en biogasfabrik på grund af Havbro og Farsø by og på grund af miljøbelastningen og total økonomisk. 6. Så hvis der skal laves en biogasfabrik med tilskud, bør man have nogen helt faste kritere til hvor og hvordan, i prioteret rækkefølge 1. Den skal laves hvor den miljøbelasningen bliver så minimal som muligt a. så den ikke genere naboer og byer med lugtgener støjgener osv. ( i det her tilfælde ved man med sikkerhed det vil blive et problem med lugt og trafik problemer i Havbro by). b. så den ikke bliver til fare for trafikanter (børn som voksne) c. så den ligger så tæt på leverandørene som muligt for at begrænset antal kørte km til transport og total økonomisk d. så den ikke slider mere på vejnettet en højest nødvendigt

6 e. så den ligger så tæt på gasnettet som muligt altså Nord omrkring Aars, for at kunne afsætte gassen til nettet. 7. Hvis man vælger påtrods af alt, at placere Biogasfabrikken hvor man har lagt op til, bør man sikre at der ingen lugtgener, støjgener og trafik gener bliver i Havbro eller Farsø, og det betyder IKKE, at det er ok at man forventer luggener på 3 LE i Havbro og da der ikke er redegjort for støj må man forvente der ingen støjgener er, også ville man kunne løse trafikgenerne i Havbro og Farsø ved at lave en transportvej til de transporter i døgnet 365 dage om året altså en omfartsvej fra Hornumvej til Holmevej. Men ingen tvivl om den rigtige placering ville være langs gasledningen fra Løgstør-Haverlsev, i tilkytning til en stor vej og i så tyndt befolket område som muligt altså ikke i nærheden af nogen bysamfund og så tæt på levrandørene til Fabrikken som muligt. Mvh Henrik Degn skrev den :51: Hej Helle Hermed mit høringssvar på Planforslag om at placere en Biogasfabrik ved Havbro. For mig at se skriver forvaltningen at der ikke vil blive nogen som helst miljøpåvirkninger, lugtgener og trafikproblemer med biogasanlægget overhovedet, og når det så kommer til at placere det i flere forslåede industriområder, så vil det give problemer, fordi grænserne for luft gener er mindre?? ja men grænserne er jo meget over hvad de siger det vil lugte... så måske de allerede ved det ikke holder stik, også begrunder de det med at der er mange flere boligere tæt på industriområderne, der med kan du jo lige så godt skrive de godt ved der bliver lugtgener fra biogasanlægget men det kommer ikke til at genere så mange i Havbro som ved industriomåderne, og der med er Havbro blevet skraldespand igen til den type virksomhed. hvad angår placeringen ved motorvej og Skive, forholder man sig slet ikke til, da det ikke er i Vesthimmerlands Kommune, det finder jeg ikke ok, da det jo er meget relevante forslag, ved Skive, fordi Vesthimmerlands Biogas har firma adresse der, og ved motorvej pga af den massive tunge transport til og fra anlægget, nøjagtig som man har gjort i Aarhus,( hvor man tydeligt kan lugte de lugtgener som sådan et anlæg udleder, specielt i sommermånederne, med 30 grader. ) Der skal siges hele grundlaget for at lave planforslaget til at placere en biogasfabrik ved Havbro, er udarbejdet af Vesthimmerlands Biogas selv, altså VVM redegørelsen som de har ladet udarbejde, hele redegørelses grundlaget beror næsten udelukkende på vurderinger og ikke konkret viden, hvis man går redgørelsen igennem findes der næsten ikke noget konkret... så det meget tyndt grundlag at vælge et godkende sådan et projekt på. og da man bare kan kikke til Aarhus og andre steder, så står det rimelig klart at vurderingerne IKKE holder stik. Hel Havbro by er omkranset at miljøgener som stopper udviklingen i en ellers dejlig landsby. mod Hornum er der én foderstof, med hvad der til høre, der skal dog sige den har lagt der i mange år. Mod Hornum og mod Holme vej er der blevet rejst 2 vindmøller, som så bremse udviklingen af byen disse retninger. På den anden side af Vadgaardsvej mod Holmevej er der et kæmpe landbrug som også har lagt der i mange år. og på Løgstørvej mod Aars ligger der en Kyllingefarm som for en del år siden blev hastet igennem i en sommerferie(over natten) fordi nogen var venner og kreative på daværende tidspunkt. Alle disse ting gør at der er totalt blokeret for udvikling hele vejen rundt, og nu vil man så sætte trumf med at placere nok det værste man kan en Biogasfabrik, af en anselig størrelse. Gad vide hvorfor Vesthimmerlands Kommune hverken har industrigrunde eller Byggegrunde til salg i Havbro??? fordi man har lukket for udviklingen hele vejen rundt, så det var meget bedre at begynde at få ryddet op i disse forhold så Byen igen kan udvikle sig. Citater fra Planforslag : "Nærmeste boligområder er Farsø og Havbro, hvor lugtbidraget vil være 3 LE/ m3 eller lavere, hvorfor der med meget stor sandsynlig ikke vil kunne opleves lugtgener i disse byer." Der står i planforslaget at 1 Lugtenhed svare til at halvdelen i et lugtpanel (ingen ved hvor mange personer der er ) ville kunne genkende lugten. det vil sige at Havbro by kan blive forpestet med det 3 dobbelte altså flere kilometer væk, så tror jeg ikke der er nogen i det lugtpanel der længere er i

7 tvivl om der stinker af lort?? eller hvad? Vesthimmerlands Kommune s konklusion i Planforslaget : Konklusion Anlæggets etablering og drift vil som helhed påvirke mennesker positivt. Samfundet og mennesker i lokalområdet vil i begrænset omfang påvirkes blandt andet af den øgede transport. Derudover er der risiko for øgede lugtgener ved anlægget, men lugtgenerne er mindsket ved udspredning af afgasset biomasse. Værdierne vil holde sig under de gældende grænseværdier. Økonomisk vil anlægget være et positiv for både samfundet på nationalt plan og for lokalsamfundet i Vesthimmerlands Kommune, idet der sikres arbejdspladser i etablerings- og driftsfasen. Syntes det er udforståeligt hvordan Vesthimmerlands kommune kan komme med den vurdering på bagrund af nogen miljø vurdringer fra firmaet selv, og selv om man ved med sikkerhed at det vil give en massiv miljøpåvirkning i flere kilometers omkreds. Så en meget udforståelig konklusion, og man så stadig vælger at ville placere en biogasfabrik der? Alle miljøvurderinger fra Biogasanlægget er lavet og vurderet af Biogas firmaet selv, eller dennes rådgiver og beror på mange vurderinger som sandsynligvis ikke holder stik når det kommer til stykket.hele grundlaget for at lave sådanne vurderinger er der ikke redegjort for ud over at henvise til nogen bøger, der er ingen praktiske erfaringer draget ind i vurderingerne, vise dele af vurderingerne er begrundede i hvad leverandører oplyser deres produkter kan, vel at mærke leverandører der gerne vil sælge noget til projektet, det må siges ikke er "upartisk viden", så dermed ubrugelig, og på ingen måder kan være med til at danne grundlag for et planforslag. der bør blive lavet en Miljøvurdering der er realistisk og relevant med praktisk viden fra tidligere projekt, som har vist sig ikke at kunne overholde det grundlag de blev godkendte på. her ville man kunne få lavet et brugbar miljøpåvirknings analyse der vel at mærke burde laves af et fima der kun har interesse i at redegøre realistik for had konsekvencerne vil blive af at placere en biogasfabrik ved Havbro. Samtidig er det meget udforståeligt at der slet ikke er medtaget noget om vejrforhold Vind og varme osv. i vurderingerne, det ville ha været meget relevant. i disse tider hvor klimaet bliver varmer i Danmark, og vi som bekendt er et land hvor der også blæser en del, Der burde være muligt at kunne lave nogen simuleringer for hvad konsekvenserne vil være ved forskellige typer vejr og vindretninger. jeg taler af erfaringer hva angår kyllinge farmen 30 grader og vindstille så slår den søde kvalme stanker lige ned i min gårdsplads... så er det ikke muligt at sidde ud og nyde dejlige vejr... Så på bagrund af overstående vil jeg gøre min indsigelse gældende : Hvad angår Planforslaget til at placere en Biogasfabrik i Havbro Jeg er imod at placere en biogasfabrik ved Havbro 1. der er ikke lavet en ordentlig miljøredegørelse over konsekvencerne for hvad påvirkningerne vil være for området, i al slags vejr. 2. der er ikke taget stilling til hvad de trafikale konsekvencer vil være, kun skrevet at må løse dem når fabrik er der.??? 3. Man har ikke forholdt sig til muligheden at placere fabrikken andre steder som forslået, som kunne være bedre placeringer 4. man har ikke forholdt sig til hvor Miljøpåvirket Havbro by er i forvejen. 4. man har ikke forholdt til Havbro bys fremtidige by s udvikling i forhold til at være forstad til Aars. byggegrunde. 5. man har ikke forholdt sig til relevant viden man har fra Aarhus biogasfabrikken som der har været massive problemer med lugtgener og som ikke har kunne overholde de betingelser den er godkendt på, og skulle undre mig meget hvis ikke det er samme firma der er rådgiver nu? 6. Det er en industriform der bør ligge i tilknytning til en motorvej pga af massiv transport, og langt væk fra bysamfund eller kun tæt på dem der ønsker at lave sådan en fabrik, ved Bigums egen gaard og bolig. også bør de tvinges til at købe de boliger der ligger i en radius på mindst 1 km væk... så ville de nemlig gøre alt for ikke at udlede lugtgener til deres egen bolig 7. det giver meget mere mening at placere biogasfabrikken i tilknytning til Bigums egen gaard i Gislum, ud mod hovedvej A13 der er der et stort jord område mellem hans egen bedrift og lille Binderup, med direkte adgang til A13. ( det er måske endda ham selv der ejer det.) Mvh Henrik Degn

8 Fra: Plan Til: Helle Ingvardsen Sendt dato: :59 Modtaget Dato: :59 Vedrørende: VS: Biogas Holmevej Farsø Vedhæftninger: image2.jpg Med venlig hilsen Erland Laugesen Landinspektør Team Plan Teknik- og Økonomiforvaltning Direkte telefon Mobiltelefon Vesthimmerlands Kommune Frederik IX's Plads Farsø Telefon Oprindelig meddelelse----- Fra: lone nielsen Sendt: 5. december :54 Til: Plan Emne: Biogas Holmevej Farsø Nej tak! Ved godt jeg kan brokke lig herfra og til jul, uden der bliver lyttet?? Men jeg er helst fri for det monstrum lige overfor mit hus. Pga det vil skæmme i landskabet, og ødelægge min udsigt. Hvilket jeg faldt for her. Jeg får ikke solopgang at se igen. Det er lige der hvor solen står op. Jeg vil ikke flytte, jages væk. Det mit drømmested. Så der trafik øgningen. Trafikken er slem nok i forvejen. Men her er dog ro i weekenderne. Men det bliver slut med fuglekvidder også her???? Ved store tunge køretøjer ryster mit hus. Med øgning af tung trafik revner mit hus. Jeg skal bruge min fremtid på søgsmål. Min ejendom står for at skulle have nyt tag. Kan det svare sig. Min ejendom mister værdi. Og lad nu vær, jo det gør den. Nu pga hensyn til fortids fund??????kommer de endnu tættere på mig. Nok nærmere 300 meter. Og nej det ikke bare som et større landbrug. Det skorstene af 60 meter og siloer på 25 meter. Her går en sky for solen. Nej og atter nej tak. Også bekymring mht til udrykning af rednings køretøjer. Svingbane min bare.. Det lige på en bakketop med dårlig udsyn. Og farten er høj herude. Og grøften dyb og sumpet. Jeg siger klart nej tak. Så kan i arkivere den???????????????? #stavnsbånd #naboret

9

10

11

12

13 Fra: Plan Til: Helle Ingvardsen Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: VS: Biogasanlæg Med venlig hilsen Erland Laugesen Landinspektør Team Plan Teknik- og Økonomiforvaltning Direkte telefon Mobiltelefon Vesthimmerlands Kommune Frederik IX's Plads Farsø Telefon Oprindelig meddelelse----- Fra: Anette Borup Fristrup Sendt: 7. december :09 Til: Plan Emne: Biogasanlæg Jeg vedholder min indsigelse mod et evt. Planlagt biogasanlæg på Holmevej 98 Per Farsø. For det første er infrastrukturen på Holmevej slet ikke bygget til yderligere pres på vejen. Vi bor selv tæt på vejen og er meget generet af den tætte og hurtigtkørende trafik, vi har for øvrigt aldrig fået svar på trafiktælling foretaget i uge 35-36?? Et ønske om autoværn, fx. Jordvold er der heller aldrig kommet tilbagesvar på. Vi kan blot konstatere at alle andre får en jordvold, undtagen dem, der bor tættest på, de bliver forbigået. Denne støj bliver yderligere forværret, hvis det planlagte anlæg bliver opført. Ydermere skal sygehuset op og operere 1000 hænder om året plus har fået et skulderprojekt også samt flere hofter og knæoperationer, så dette kommer til at trække yderligere ressourcer på vejen også. Venlig hilsen Anette Borup Fristrup Holmevej Aars Sendt fra min iphone

14

15 Vesthimmerlands Kommune Vestre Boulevard Aars Haubro, den Indsigelse mod lokalplan nr Vi vil hermed gøre indsigelse mod placering af Biogasanlæg på Holmevej nr. 98 ved Haubro. Vi finder det dybt kritisabelt, at man placere et biogasanlæg med dets lugtgener, så tæt på Haubro by, hvor vi i forvejen er meget plaget af lugtgener fra en kyllingefarm. Derudover er vi bekymrede for den forøgede trafikbelastning af Holmevej og Løgstørvej bl.a. af tunge og langsomt kørende landbrugskøretøjer, som kan og vil skabe farlige trafiksituationer ved f. eks. ambulance udrykninger, som der er rigtig mange af på Holmevej. Vi finder det også dybt kritisabelt, at man kan give en landmand en fornuftig pris for hans landejendom, for at kunne omdanne denne til et biogasanlæg, men ikke at kunne give en fornuftig pris for nabo huset, som kommer til at ligge klods op af biogasanlægget, og hvor ejeren aldrig bliver i stand til at sælge sit hus til anden side. Med venlig hilsen Vibeke og Kurt Nielsen Løgstørvej 122, Haubro 9600 Aars

16 Fra: Plan Til: Helle Ingvardsen Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: VS: Vedr: Biogas anlæg, holmevej Med venlig hilsen Kim Stadsvold Seniorplanlægger Team Plan Teknik- og Økonomiforvaltning Direkte telefon Mobiltelefon Vesthimmerlands Kommune Frederik IX's Plads Farsø Telefon Oprindelig meddelelse----- Fra: Birtha Bach Sendt: 30. december :42 Til: Plan Emne: Vedr: Biogas anlæg, holmevej Indsigelse mod Biogas anlæg! Jeg tillader mig hermed, at lave indsigelse mod biogasanlæg, jeg bor på Løgstørvej 145, Haubro. Jeg oplever generel større trafik i forbindelse med den nye omfartsvej, bekymrer mig nu om den tungere trafik til og fra biogasanlægget igennem Haubro. Jeg mener bestemt også lugtgener over byen er slem nok i forvejen, fra kyllinge husene, når vinden vender bliver det biogas vi kan lugte, det blir ikke den skønneste by at bo i. Når jeg vil sælge mit hus, vil det blive svært i den lugt, har dog naturgas i mit hus, den biogas kan jeg eller andre borgere i byen, heller ikke få glæde af. Derfor ser jeg biogas anlægget på Holmevej som en meget dårlig placering, som bør omplaceres med omtanke. Mvh. Birtha Bach Løgstørvej 145, Haubro Sendt fra min ipad

17 Til Vesthimmerlands Kommune Vestre Boulevard Aars Haubro den 31. december 2018 Bemærkninger til miljøgodkendelse til etablering af et biogasanlæg, Holmevej 98 Som udgangspunkt er jeg uforstående over, hvorfor husdyrgødningen, primært gylle, skal en tur ud på landevejene til et biogasanlæg og tilbage igen til bedriften. Jeg har svært ved at se de miljø- og klimamæssige gevinster ved denne køretur. Det har givet anledning til følgende bemærkninger til miljøgodkendelse af biogasanlægget på Holmevej. Det er primært omkring placering, transport, erstatning og skattebetaling. Placering Umiddelbart ser placeringen på Holmevej 98 ganske fornuftig ud, da Holmevej er en større trafikal vej, som kan bære trafikken. Dog er tilkørselsforholdende til Holmevej fra vestsiden, gennem Farsø By/boligområde og fra nord, gennem Haubro/boligområde, herunder specifikt to skoler. Hornum og Gatten kan også risikere at blive trafikmæssigt ramt. Den optimale placering vil være i det ny industriområde øst for Aars i forbindelse med Aars Varmeværk/forbrændingen. I forvejen bliver der produceret energi af alternative energikilder (alt andet end fossile brændstoffer) og sammen med et biogasanlæg, vil det skabe et fundament for alternative energiløsninger og sætte Aars betydeligt mere på landkortet. I sammenhæng med skoler og ungdomsuddannelse skaber det muligheder for samarbejde og udvikling samt yderligere potentialer for at tiltrække virksomheder inden for alternative energiløsninger. Tilkørselsforholdende er også betydeligt bedre ved at placere biogasanlægget i det ny industriområde tæt ved varmeværket. Dels via Aars-Aggersundvej, dels via Roldvej og ny omfartsvej til hovedvej A13. Langt færre småbyer vil her blive generet af den øgede trafik. Lugtgener vil, ifølge miljøansøgningen, ikke være et problem for omgivelserne. Lugtmæssigt vil det derfor være underordnet om anlægget ligger på Holmevej eller i industriområdet ved Aars.

18 Transport I ansøgningen til miljøgodkendelsen står der, at der forventes 29 transporter af husdyrgødning/biomasse plus to transport af flis om dagen. Det vil sige 62 kørsler om dagen, hvoraf en stor del vil foregå gennem Haubro. Dertil står i ansøgningen, at der i visse perioder vil være op til 72 transporter. Det vil sige 144 kørsler, som også vil påvirke Haubro. Transporter af gylle vil ske i lastbiler, hvorimod transport af vegetabilske produkter, det vil sige majs, roer m.m. formentlig vil ske med traktor. Det vil sige en lang række aktører inden for transport er i spil og økonomisk set vil transportaktører, for at sikre optimal økonomi, tage den korteste vej mellem to punkter og det bliver gennem Haubro. Det er især transporter nordfra via Gatten-Hornum, som vil fortsætte gennem Haubro til biogasanlægget på Holmevej. En del af transporterne foregår i dagtimerne, men der vil også blive en hel del natlige transporter, især i sæsonen for majs og roer. Det vil sige en periode på 8-12 uger i efteråret, hvor der vil blive væsentlig øget trafik dag og nat på grund af fragt af majs og evt. roer. Haubro vil formentlig blive et trafikalt knudepunkt for en stor del af transporterne. Trafiksikkerhed dårligt udsyn Med de mange transporter døgnet rundt vil der kunne opstå farlige situationer på Holmevej, da vej-udformningen i forvejen giver dårligt udsyn i forbindelse med overhaling af langsomme køretøjer. Hastigheden er høj på Holmevej. Mange trafikanter oplever, at vejen bare er lige ud, men vejen buer med blinde kurver. Dertil kommer, at vejen langt fra er plan, men med blinde højdemæssige forskelle, hvilket giver dårligt udsyn. I forbindelse med etablering af biogasanlæg vil der blive mange opbremsninger i forbindelse med køretøjer, som via svingbane skal ind til biogasanlægget på Holmevej. Det vil øge trafikusikkerheden. Erstatning Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er en praksis i forbindelse med erstatninger for boligejere, som bliver generet af biogasanlæg på samme måde, som ved vindmøller. Det vil være på sin plads, at Vesthimmerlands Biogas ApS, såfremt anlægget bliver etableret, opkøber eller betaler behørig erstatning for de nærmeste lodsejere og her tænker jeg specifikt på Holmevej 96, 69 og 63. Alt andet vil være etisk og moralsk forkert. Skattebetaling Jeg kan se, at Vesthimmerlands Biogas ApS er registreret i Skive. Virksomheder er skattebetalende til deres registreringskommune. Jeg går ud fra, at Vesthimmerlands Biogas ApS, såfremt anlægget bliver etableret, får adresse i Vesthimmerlands Kommune og dermed skattebetalende virksomhed til Vesthimmerlands kommunekasse. For os borgere kan det nemt komme til at se ud til, at kommunen afholder alle udgifter uden at få en skatteindtægt.

19 I øvrigt Biogasanlægget består af tre separate anlæg således, at de kan fungere uafhængigt af hinanden. Det kan være, at anlægget kan nøjes med to separate anlæg for at tage trykket af transporterne. Afslutning Hvis biogassen kan produceres på de enkelte ejendomme, og gyllen ikke skal på køretur rundt i landet, så var vi ovenstående problemer kvit. Men, jeg er klar over, at det er en relativ dyr proces at rense biogassen således, at den kan sendes på gasnettet. Det kræver en forholdsvis stor volumen af husdyrgødning for at processen bliver rentabel. En stor volumen forudsætter et stort biogasanlæg, hvilket skaber ovenstående praktiske problemer og udfordringer. Disse problemer og udfordringer skal gerne løses, - ellers får vi ingen biogas. Med venlig hilsen Helle Juel Haubrovej 75, Haubrogaarde 9600 Aars Mobil:

20 Holmevej jan 2019 Indsigelse mod oprettelse af Biogasanlæg på Holmevej 98, 9640 Farsø Transport til anlægget med råvarer og biprodukter fra anlægget, vil udgør en stor belastning på det lokale vejnet både på Holmevej, men også de sideveje der støder op til Holmevej (eks. Farsø by) Der er ikke lavet en fyldestgørende miljøberegning på belastning af de nærområder, der vil opleve yderlig transport, da der ikke i ansøgningsmaterialet, er oplyst hvilke veje man ønsker at benytte til ind transport af alle råvarerne fra landmænd og retur igen Udregning af antal transporter til og fra anlægget er ikke korrekt, ved simpel udregning giver det 56 transporter i gennemsnit hver dag og ikke som oplyst 29 (hvorfor tæller tomme transporter ikke med i ansøgning, dem er der 16 stk. af i gennemsnit pr. dag) se vedlagte bilag I ansøgning bliver der fremhævet, at der vil være 3 perioder om året, hvor der vil være transporter i hele døgnet pga. høstsæson, over en forventet periode på 4 uger, dansk lovgivning siger man ikke må støje mere end 40 db efter kl. 22:00 på hverdage og søn / helligedage, dette er ikke muligt med traktor kørsel, og bliver ikke mere lovligt af at man skriver i ansøgning at det vil forekomme Biogasanlægget modtager ca. 80 % i stats eller EU tilskud til driften, dette tilskud virker allerede nu konkurrence forvridende i lokalt området, da Vesthimmerlands Biogas har lavet kontrakter på landbrugsjord, der skal levere majs ensilage til anlægget, hvor lokale landmænd, der skal bruge jorden til dyrefoder, ikke kan betale dette høje beløb for leje af jorden, som Biogasanlægget kan give ved at de modtager så stort et økonomisk tilskud fra stat / EU Anlæggets størrelse harmonerer slet ikke med de lokale landbrug Venlig hilsen Mona Andersen, Holmevej 63, 9640 Farsø Karsten Færk Larsen, Holmevej 63, 9640 Farsø

21 Tilgang pr år Transport tons Total tons pr transport Svinegylle Gylletræk 38 Færdig vare Biomasse Kvæggylle Lukket vogn 38 Svinegylle retur 1579 Hønsemøg Tipvogn 25 Kvæggylle retur 2895 Dybstrøelse Tankvogn 38 Returlæs 4474 Majsensilage Tom til Biogasanlæg 2079 Clyserin Fra Biogasanlæg 2079 Total tilgang Tung kørsel total ind og ud Tom kørsel ind og ud Tilgang Tons Tons Tom retur Total Ind Ud Svinegylle nej 1579 Svinegylle 1579 Kvæggylle nej 2895 Kvæggylle 2895 Hønsemøg ja 1579 Hønsemøg 789 Hønsemøg 789 Dybstrøelse ja 2632 Dybstrøelse 1316 Dybstrøelse 1316 Majsensilage ja 1200 Majsensilage 600 Majsensilage 600 Clyserin ja 526 Clyserin 263 Clyserin 263 Træflis ( 2 læs pr. dag ) Ja 1460 Træflis 730 Træflis 730 Gylletransport tom til anlæg 2079 Ind 8172 Fra Biogasanlæg Ud Ind Total tilgang / afgang pr. år Færdig vare Biomasse 6553 Gylletankvogn 2079 Total tilgang / afgang pr. dag 56 Ud 6553 kontrol tal Total tilgang / afgang pr. dag uden weekend + 5 helligedage 79 Total tung kørsel total tom kørsel pr. dag 40 Pr. dag 16 0

22 Vejledende støjgrænser for de forskellige områdetyper Tidspunkt Mandag - fredag kl , Lørdag kl Mandag - fredag kl , Lørdag kl , Søn- og helligdag kl Alle dage kl Områdetype 1. Erhverv og industriområde tung industri 70 db(a) 70 db(a) 70 db(a) 2. Erhverv og industriområde med forbud mod stærkt støjende aktiviteter 3. Område for blandet bolig og erhverv, centerområder (Bykerne) 60 db(a) 60 db(a) 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 4. Etageboligområde 50 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 5. Boligområde for åben og lav 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) boligbebyggelse 6. Sommerhusområde og offentligt tilgængelige rekreative områder 40 db(a) 35 db(a) 35 db(a) 7. Kolonihaveområder Som for områdetype 4,5 i bysone eller 6 i åben land (afhænger altså af placering) Som for områdetype 4,5 i bysone eller 6 i åben land (afhænger altså af placering) Som for områdetype 4,5 i bysone eller 6 i åben land (afhænger altså af placering) 8. Det åbne land inklusiv landsbyer og landbrugsarealer Udgangspunkt som for områdetype 3, men kun ved boliger og dennes udendørs opholdsarealer Udgangspunkt som for områdetype 3, men kun ved boliger og dennes udendørs opholdsarealer Udgangspunkt som for områdetype 3, men kun ved boliger og dennes udendørs opholdsarealer 9. Ingenmandszone Ingen støjgrænser Ingen støjgrænser Ingen støjgrænser 10. Rekreative områder der ikke er følsomt for aften/natstøj Typisk db(a) Typisk db(a) Typisk db(a) Områdetyperne 1-8 er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 9-10 er beskrevet nærmere i vejledning nr. 3 fra 2003 Ekstern støj i byomdannelsesområder kapitel 5. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). For områder med boliger er der en yderligere vejledende grænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Grænseværdien for maksimalniveauet er 15 db(a) højere end grænseværdien i natperioden, dvs. enten 50 eller 55 db.

23 Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Vi ønsker hermed at gøre indsigelse imod etableringen af biogasanlæg Holmevej 98, 9640 Farsø. TRAFIK: Med mange kørsler tur/retur vil det unægtelig give øget trafik på, den i forvejen, belastede Holmevej. Vi har børn som tager bussen til skole i Aars, og er utrygge ved den øgede trafik af meget store og tunge køretøjer. Desuden er vi bekymrede for risikoen af øget trafik forbi den lokale Haubro Landsbyskole, trods løfter om at køre en anden vej. Her skal det indskydes at Vesthimmerlands biogas ApS, på borgermøde i Haubro, dog kun kunne love at deres kørsler ikke foregik forbi skolen, hvad andre gjorde kunne de kun anbefale og ikke befale at køre den anden vej! LUGT: Vores ejendom ligger øst for, og tæt ved det ønskede biogasanlæg. Vi er MEGET bekymrede for lugtgener. På borgermødet blev det, fra Vesthimmerlands Biogas ApS sagt, at grundet det var et helt nyt anlæg, med den nyeste teknologi, vil det være minimalt med lugtgener. De bedyrede desuden at der var målt på det, og lugtenhederne var inden for det tilladte? Nu har vi undersøgt hvordan man når frem til en sådan måling, dette med assistance fra en person som arbejder inden for biogasanlæg. 10 personer bliver udvalgt som dommerpanel, de 10 personer skal så blive enige om hvornår noget lugter grimt. I vores optik er lugt individuelt. Det som lugter grimt for en person, lugter måske ikke grimt for en anden person. Desuden er der forskel på, hvor man kommer fra (land/by), hvad man arbejder med (landmand/tøjekspedient f.eks.), om man er mand/kvinde. Mange faktorer spiller ind på at måle lugt. Det fremgår ikke af materialet fra Vesthimmerland Biogas ApS hvem som har målt lugten, og været dommere. Fra vores ejendom har vi gylle- og ensilagelugt i perioder. Det kan man leve med, i og med vi bor på landet. Risikoen for at skulle nyde en sommerdag på terrassen i lugten fra et biogasanlæg er for os UUDHOLDELIG. Desuden vil det gøre vores ejendom usælgelig! EJENDOMSVURDERINGER: Vi er meget bekymrede for, at vores ejendomme vil falde i værdi som følge af et biogas anlæg i baghaven, samt øget trafik.

24 Vi er i forvejen belastet med flere vindmøller i baghaven. Dengang de skulle opføres fik vi en fin skrivelse om, at vi intet havde at bekymre os om, og støjgener ville der ikke være, da målinger havde vist, at vi lå uden for det område som ville kunne blive støjgeneret. Da møllerne så var sat op viste det stik modsatte sig at være tilfældet. Det lød som helikoptere der fløj over vores hus. Møllerne måtte geares ned for at reducere støjen. Det hjalp, men vi hører stadig susene fra vingeren. Nu vil I så give tilladelse til et biogasanlæg vi ønsker ikke vores udsigt fra vores ejendom skal spoleres af et biogasanlæg NEJ TAK flyt det ud til dem som ønsker det så brændende! PLACERING AF BIOGASANLÆG: Vi er, som sådan, ikke imod opførelsen af et biogasanlæg, vi opponerer mod placeringen! Vi er godt klar over placeringen er valgt ud fra afstanden til den såkaldte MR-station, som er placeret på Mølgårdsvej, men vi synes der er andre muligheder. På borgermødet blev der spurgt undrende ind til hvorfor det ikke kunne placeres hos den landmand, som ønsker anlægget, nemlig Jens Bigum. Svaret var, at det var undersøgt, og det var ikke muligt da den nærmeste MR-station lå i Haverslev, og det ville blive for dyrt at trække ledningen fra Jens Bigum til Haverslev! I samme åndedrag fortalte direktør Lasse Buhl Jørgensen, at biogas anlægget ville have tjent sig selv ind i løbet af få år, og at det evt. køb af ejendommen Holmevej 98, var en investering. Her synes vi det bliver noget rodet! 1. er det ikke en investering uanset om det drejer sig om etablering af 10 km ledning, eller køb af ejendom? 2. hvad er problemet med at etablere en ledning fra Jens Bigum til Haverslev eftersom anlægget vil have tjent sig selv ind i løbet af få år? 3. handler det i bund og grund om at tilskuddet til biogasanlæg bortfalder i første kvartal af 2019, og Vesthimmerland Biogas ApS vil have sagen hastet igennem for at nå tilskuddet? 4. ved en placering hos Jens Bigum kommer vi ud over problemerne/bekymringerne om øget trafik, det vil ligge tættere på så Jens Bigum selv kan køre majs til anlægget. Transporten er kortere, dermed mere miljøvenlig. Jens Bigum bor allerede på landet og sagde på borgermødet at lugten ikke bekymrede ham, så værsgo anlægget får Jens Bigum! 5. på borgermødet blev det fortalt, at der ville blive lavet en svingbane ind til biogas anlægget. Jamen den svingbane kan vel laves på andre veje også, ja det vil koste, men igen som det blev sagt op til flere gange, det koster at opføre et biogas anlæg, men i løbet af få år er det tjent ind igen. 6. hvad er forskellen på at køre fra Jens Bigum mod Farsø kontra køre mod Haverslev? Find en grund tættere på MR-stationen der, og byg biogasanlægget der.

25 HØR OS NU: Vi føler overhovedet ikke, at vi bliver hørt. Det fremgår ikke tydeligt i papirerne fra kommunen, at der er adskillige protester fra borgerne. Underskriftindsamlinger mm. Er det virkelig kommunens ønske, at ignorere sine borgere??? Går der virkelig så let politik i det??? Vi håber meget at I vil bede Vesthimmerland Biogas ApS om at finde andre alternativer. Hvorfor kigger de ikke i Rebild Kommune? Hilsen Lisa og Preben Hjorth Torsholmvej 6 Haubro 9600 Aars

26 Fra: Virk Til: Gitte Østergaard Sørensen Ingvardsen Bo Skovmand Larsen Sendt dato: :35 Modtaget :35 Dato: Vedrørende: VS: Biogasanlæg i Holme Med venlig hilsen Lene Louise Buur Teamleder Erhverv - miljøbeskyttelse Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune Direkte telefon Mobiltelefon Frederik IX's Plads Farsø Telefon Fra: Lana Madsen Sendt: 31. december :23 Til: Virk Emne: Biogasanlæg i Holme Vi vil gerne på det kraftigste gøre indsigelse mod det påtænkte biogasanlæg i Holme. Vi bor Holmevej 90, og vi har allerede nu de store vindmøller som nogle af de nærmeste naboer og deraf både støj og skyggepåvirkning. Disse er blevet opført efter vi købte ejendommen i 1995, og derfor er vi stærkt utilfreds med endnu engang at få trukket nye påvirkninger ned over hovedet på os. Vi er utilfreds med at skulle blive udsat for lugtpåvirkningen. Dette er endnu en sans som vi daglig kommer til at blive påvirket af ud over høre og synssansen fra møllerne. Derudover er vi også meget utilfreds med at biogasanlægget bliver så stort og grimt. I ansøgningsmaterialet bliver der skrevet at det kommer til at ligne et landbrugsbyggeri. Men det er simpelt hen IKKE rigtigt. Jeg har bedt kommunen fremskaffe bevis for denne påstand, uden at have fået det. Vi har fremvist visualiseringsbillederne for flere mennesker og INGEN synes at det ligner landbrugs byggeri men at det derimod ligner industribygninger fra en havneterminal. - Det er noget rigtigt øje-bæ! Det kan ikke være rigtigt at kommunen giver penge til at nedrive industribygninger og siloer i Flejsborg og så godkender at noget nyt bliver opført i Holme. Vi vil også gøre indsigelse mod at man er gået væk fra at lave en vold med høj beplantning hele vejen rundt om biogasanlægget, dette var blevet os lovet til at begynde med. Ved visualiseringen nu er der frit udsyn til plansiloerne og lagerhallen. (Fotovinkel 3) Vi er stærkt bekymret for at vores ejendom bliver usælgelig. Eller at vi får et stort værditab på ejendommen. Vi er også stærkt bekymret for under at hele forløbet ikke at føle os lyttet til, det er som om der fra kommunens side allerede har været truffet en afgørelse om at holde med ansøgerne til biogasanlægget og ikke til de nærmeste naboer og skatteyder. Det er også bekymrende at se at der er påbegyndt udgravning og afsætning til bygning inden at høringen er afsluttet. Vi spørger os selv: ER DET ALT SAMMEN BARE PROFORMA MED FORDEBAT OG HØRINGSRUNDE? MVH Jan og Lana Madsen, Holmevej 90. Sendt fra Mail til Windows 10

27 Til Gitte Østergaard Sørensen Har kigget plandata papierne igennem og vi har nogle række fakturelle fejl/bemærkninger. I henhold til at I skriver at kapacitet for lastbiler er 40 tons, passer ikke, da egen vægten på gylletransportlastbiler er min. 20 tons, og max tilladt total vægt er 56 tons for 7 aksel vogntog. Lastevne derfor max. 36 tons last. I henhold til tabl 4 co2 regnskab, har man undladt udledning af 8000 tons co2 pr år for oparbejdning af biogas til naturgas. I henhold til Biogasanlæggets egne opgivet tal.( naturgas i renhed kræver 97%) Et ønske kunne være at man bruger den biorensede luft i kedelen til flisforbrændingen, da man derefter for rensede luften en ekstra gang og for den udledt via skorstenen. Denne metode bruges ved biogasanlægget ved Holstebro Der må laves andre beregninger med hensyn til lugtgener, da de andre beregninger er fejlbehæftet og jeg har ikke viden til at lave lugtberegningerne om. Til bemærkning er det påfaldene at fejlene er til biogasanlæggets fordel. Med venlig hilsen Esben Lund Nielsen Laila Taul Andersen Torsholmvej 3, Haubro 9600 Aars

28 Fra: Plan Til: Helle Ingvardsen Sendt dato: :24 Modtaget Dato: :24 Vedrørende: VS: Biogas Høring Vedhæftninger: image001_3177.gif image002_3374.gif Med venlig hilsen Erland Laugesen Landinspektør Team Plan Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune Direkte telefon Mobiltelefon Frederik IX's Plads Farsø Telefon Fra: Hanne & René Sendt: 9. november :39 Til: Plan Emne: Biogas Høring Hej. Vi bekymre os på egne, og på Haubro s vegne. Vores bekymring drejer sig om de følger der vil komme hvis et Biogasanlæg realiseres, og en deraf følgende mulig reducering i huspriserne i Haubro, og bosætnings afmattelse. Det undrer os meget at anlægget ikke placeres så der ikke er en by ca. 2 km. væk i den retning vinden blæser 80 % af tiden!!! Hvis anlægget f.eks. bare kom 3 km længere mod øst på Holmevejen, ville der ikke være den samme sandsynlighed for lugtgener, for Haubro. Haubro har i forvejen kyllingfarm i den østlige ende, og nu vil man så placere biogas anlæg modsat, vi er faktisk nogle (en hel by) der har penge i klemme. Så kort sagt, vores bekymringer går hovedsagelig på at vores by mister sin popularitet på grund af lugtgener - og tung trafik. -- Hanne og René Binderup-Nielsen Løgstørvej 193, Havbro 9600 Aars

29 Fra: landbrug Til: Helle Ingvardsen Bo Skovmand Larsen Østergaard Sørensen Sendt dato: :38 Modtaget :38 Dato: Vedrørende: VS: Biogasanlæg Med venlig hilsen Lene Louise Buur Teamleder Erhverv - miljøbeskyttelse Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune Direkte telefon Mobiltelefon Frederik IX's Plads Farsø Telefon Fra: post Sendt: 3. januar :13 Til: Teknikmiljø Emne: VS: Biogasanlæg Denne mail er videresendt fra kommunens hovedpostkasse Fra: Maria Karlsen Sendt: 2. januar :50 Til: post Emne: Biogasanlæg Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Vi ønsker hermed at gøre indsigelse imod etableringen af biogasanlæg Holmevej 98, 9640 Farsø Vi ser mange grunde til at placeringen af dette biogasanlæg er fuldstændig forkert. Vi frygter både at vores hus vil falde i værdi pga. støj og lugtgener. Og at der vil komme forøget tung trafik på en vej, som både vi og vores børn færdes på flere gange dagligt. Kan det virkelig passe at man ikke kan finde en placering, som ikke kommer til at påvirke så mange (børne)familier som skal bo lige op af det? Vi håber på at blive hørt og man vil genoverveje om der ikke kunne findes en mere hensigtsmæssig placering. Hilsen Maria og Morten Grønning Torsholm 9 Haubro 9600 Aars

30 Holmevej jan Indsigelse mod oprettelse af Biogasanlæg på Holmevej 98, 9640 Farsø Harmoni i landskabet / naturen, bliver ødelagt ved at der bygges så stort et anlæg på et samlet sted Trafikken er problematisk særligt af hensyn til de svage trafikanter / cykellister Holmevej er en ambulancevej, hvor der fremover vil være yderlig trafiktæthed I forbindelse med Biogasanlægget skal bruge majs ensilage fra 600 HK jord i nærområdet, bevirker dette at jordpris / jordleje bliver hævet i pris til stor skade for øvrige landbrugs harmonikrav enten ved større omkostninger eller disse landbrug skal køre længere efter deres afgrøder (Biogasanlægget drives på stats og EU midler hvilket gør en unfair konkurrence) Som fødevareproducent er det en beklagelig udvikling at se dyrefoder bruges som råvarer til energiproduktion Venlig hilsen Sjaak Bosma - Jongschaap Jacqueline Bosma Jongschaap

31 Fra: Eske Bo Jensen Til: Plan Sendt dato: :27 Modtaget Dato: :27 Vedrørende: vedrørende biogasanlæg, holmevej 98, 9640 Farsø, lokalplan 1086, tillæg nr. kp Som borger i Haubro by er bemærkninger til lokalplanen først og fremmest koncentreret om forhold i Haubro. Under afsnit henstiller Vesthimmerland Biogas aps. at elevvej og vadgårdsvej lukkes for tung trafik, en henstilling der på det kraftigste opfordres til at følge. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på Vesthimmerlands kommunes trafiksikkerhedsplan , hvor skoleveje omtales som et særskilt punkt. Samt HVIDBOG OM TRAFIKSTØJ OG DENS KONSEKVENSER for bl.a. sundhed og boligpriser, udarbejdet maj 2016 af GATE21 og RAMBØLL. At lugtgener ofte er et stort og reelt problem, der i årevis er årsag til tvister mellem biogasanlæg, berørte borgere, og den kommunale forvaltning er man ikke i tvivl om, hvis man orienterer sig om emnet. Typisk henviser den påståede forurener til at alle regler og krav er er fulgt, medens klagerne over generende lugt fortsætter. Begge opfattelser kan måske være rigtige. DERFOR FORESLÅS DET AT BENYTTE NYESTE LUGTSENSORTEKNOLOGI OG MÅLE DER HVOR LUGTEN OPLEVES hvis det på nogen måde er muligt. Venligst afsendt af. eske bo jensen, løgstørvej 165,9600 års Sendt fra Mail til Windows 10