INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre"

Transkript

1 København, maj 2019 Job- og personprofil INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET GENITOR KØBENHAVN & AARHUS TLF CVR-NUMMER:

2 1. INDLEDNING Københavns Universitet søger en ny institutleder til Statskundskab. Genitor assisterer i den forbindelse med rekrutteringen. Job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor og vil blive anvendt som en fælles forståelsesramme i forhold til stillingen og profilen for den nye institutleder. Job- og personprofilen indeholder uddybende informationer til interesserede kandidater og danner samtidig grundlag for at kunne vurdere kandidaters kvalifikationer i forhold til stillingen. Hvis du overvejer at søge stillingen som institutleder, er du meget velkommen til at kontakte dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen, på telefon , eller partner i Genitor, Martin Isenbecker, på telefon , for yderligere information eller spørgsmål. 2. KORT OM KØBENHAVNS UNIVERSITET Historik, mission og vision Med sine 539 år står Københavns Universitet på et solidt fundament af erfaring, intellektuel kreativitet og kritisk tænkning. Universitetets ca forskere og studerende bidrager til at udvide horisonter og bevæge verden fremad. Det internationale forsknings- og studiemiljø danner ramme for udvikling af nye talenter, stærke fagmiljøer og ambitiøse tværdisciplinære satsninger. Alt dette bidrager til, at Københavns Universitet rangerer i toppen på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter. Københavns Universitets mission er at være en viden- og kulturbærende institution, der, baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau, skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet. Visionen er at være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet. Organisering og ledelse Københavns Universitet er organiseret med en bestyrelse som den øverste myndighed. Den daglige ledelse varetages af en direktion bestående af rektor, prorektor og universitetsdirektør. Københavns Universitet udgøres af en bred vifte af videnskabelige miljøer organiseret i seks fakulteter, som ledes af dekaner. Fakulteterne er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber med uddannelse og forskning i centrum. Herunder kommer 36 institutter, som ledes af institutledere. 2

3 Københavns Universitets organisering ses af figuren nedenfor. Du kan læse mere om organiseringen af Københavns Universitet her: Et nyt strategisk afsæt Københavns Universitet vedtog sidste år en ny strategi, som fastlægger rammen og retningen for universitetets fortsatte udvikling. Med en verden i konstant foranderlighed må Københavns Universitet imødekomme de globale trends inden for eksempelvis klima, vand, energi, sundhed, migration, falsk information og sikkerhed. Strategien Talent og Samarbejde, som gælder for sætter fokus på fire udvalgte områder, hvor Københavns Universitet vurderer, at der er størst behov for forandring og udvikling. Læs mere om, hvordan Københavns Universitet vil udnytte universitetets bredde og internationale position til at skabe endnu tættere relationer og tiltrække viden og talent til Danmark i strategien for her: 3

4 3. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som tilbyder en bred vifte af uddannelser og kurser. Hvert år optages over nye studerende på fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser inden for henholdsvis antropologi, psykologi, samfundsfag, sociologi, statskundskab og økonomi. Desuden har fakultetet to internationale kandidatuddannelser i henholdsvis Global Development og Security Risk Management. Fakultetet har omkring 420 medarbejdere (årsværk) og 175 ph.d.-studerende samt ca studerende, der går på én af fakultetets seks bacheloruddannelser eller otte kandidatuddannelser. Fakultetet har en samlet omsætning på omkring 550 mio. kr. Den omfattende forskning på institutterne er karakteriseret ved at være varieret og samtidig specialiseret til det højeste niveau inden for de enkelte institutters forskningsområder og fakultetet har succes med at tiltrække og fastholde både danske og internationale forskere. Der er tradition for, at de øverste ledende poster i vores samfund beklædes af samfundsvidenskabelige kandidater, og efterspørgslen på kandidaterne er stor i både den offentlige og private sektor. I udlandet udfylder vores kandidater også kvalificerede stillinger i for eksempel EU, FN eller i nogle af de mange NGO'er. Fakultetet er organiseret i fem institutter: Institut for Antropologi Institut for Psykologi Sociologisk Institut Institut for Statskundskab Økonomisk Institut Fakultetets øverste ledelse består af dekanen, prodekanen for uddannelse og fakultetsdirektøren. Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. Institutlederne ved de fem institutter refererer til dekanen. 4

5 Desuden findes der en række fælles enheder, som servicerer hele fakultetet: Bygningsdrift, Campus Service Søndre City ( er en samlet enhed, som servicerer HUM, JUR, TEO, SAMF, folkesund og Fællesadministrationen i Nørregade. HR Søndre City ( er en samlet enhed, som servicerer HUM, JUR, TEO, SAMF og KU's fællesadministration inden for HR- og ph.d.-området. Pædagogik og læring, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab ( 4. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Statsministre, topembedsmænd og ledere til det private erhvervsliv er uddannet fra Institut for Statskundskab. Både den forskning og den uddannelse, der bedrives på instituttet, har det som en grundforudsætning (og genstandsfelt) at være relevant for og i samspil med omverdenen. Derfor oplever man også ofte, at de forskere, der er ansat på instituttet, deltager i samfundsdebatten. Der er stor søgning til Institut for Statskundskab, og de studerende, der optages, er blandt de dygtigste. Instituttet har årligt over studerende og ca. 250 udvekslingsstuderende. Desuden er instituttet akademisk center for 25 professorer, 26 lektorer og adjunkter, fire seniorforskere, 16 postdocs, 38 ph.d.-studerende samt 21 administrative medarbejdere. Budgettet for 2019 er på 113 mio. kr. Instituttet er veldrevet med en god økonomi. Det betyder, at basisorganisationen er på plads så der er rum til udvikling. Instituttet har til huse i det gamle Kommunehospital fra 1863, der giver gode rammer for de studerende med adgang til biblioteker, individuelle læsepladser, gruppelokaler og rekreative miljøer. Studiemiljøet er præget af et rigt foreningsliv, der tilbyder debatter med kendte politikere, læseklubber, revy, sangkor, fester m.m. Læs mere om Institut for Statskundskab her: 5

6 Forskningen På institut for Statskundskab forskes der i samfundsmæssige og sociale problemstillinger i både national og international optik. Forskningen er organiseret i forskellige forskningscentre og -grupper, hvis områder krydser og overlapper hinanden. Dette giver unikke muligheder for at samarbejde og blande tilgange og metoder. Kerneemner inden for politologien kombineres med andre forskningsfelter, hvilket fremmer et pluralistisk forskningsmiljø, hvor man kombinerer, eksperimenterer og udvikler. Forskningen har en reel indvirkning på, hvordan vi som samfund indretter os, hvordan vi løser fælles problemer, og hvordan vi ser på fremtiden. Læs mere om forskning på Institut for Statskundskab her: Uddannelserne Instituttet udbyder to bacheloruddannelser i statskundskab og i samfundsfag og tre kandidatuddannelser i statskundskab, samfundsfag og Master of Science in Security Risk Management. Hertil kommer erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab (kandidat i statskundskab på deltid) og MSc in Political Science (kandidat i statskundskab på engelsk). Instituttet udbyder endvidere sidefagsuddannelsen i samfundsfag (der går på tværs af bachelor og kandidat og henvender sig til studerende ved andre uddannelser på KU). Læs mere om uddannelserne her: Strategi Institut for Statskundskab har udarbejdet en strategi for med henblik på at instituttets undervisningskultur og forskningsmiljø opfordrer studerende og forskere til at adressere det 21. århundredes politiske udfordringer. Strategien adresserer disse udfordringer ud fra fire overordnede fokusområder: Impact, internationalisering, det akademiske miljø og indtægter. Læs strategiplanen her: 6

7 5. INSTITUTLEDERENS ANSVARSOMRÅDER OG OPGAVER Institutlederen har ansvaret for instituttets drift; forskningsmæssigt, uddannelsesmæssigt og administrativt. Herunder har institutlederen ansvaret for instituttets økonomi. Institutlederen refererer til dekanen. Instituttets ledelse udgøres ud over institutlederen af en viceinstitutleder, en studieleder, en ph.d.-programleder og en institutadministrator. Institutlederen skal herudover, som en del af den samlede ledelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, bidrage til udviklingen af fakultetets position som førende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for samfundsvidenskab samt sikre implementering af fakultetets og universitetets strategier. Institutlederen skal i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, medarbejderne og de studerende særligt udvikle og styrke (i ikke-prioriteret rækkefølge): Instituttets uddannelser og forskning herunder samspillet mellem uddannelserne og instituttets forskningsmiljøer så instituttets stærke position fastholdes og udbygges. Realisering af instituttets strategi , inden for rammerne af KU s strategi Strategien Talent og Samarbejde. Fokus på det samlede fakultets udviklingsmuligheder gennem arbejdet i fakultetets ledelsesteam med dekanatet og de fire andre institutledere. Uddannelsessamarbejdet på tværs af fakultetets institutter og resten af KU. Tiltrækning af øget ekstern finansiering og påvirke den forskningspolitiske dagorden i instituttets favør og derigennem skabe grundlag for ekstern finansiering. Det forsknings- og praksisintegrerende i fakultetets uddannelser. Instituttets arbejds-, studie- og forskningsmiljø. Samspillet med omverdenen. Institut for Statskundskab skal også fremover være synligt og kendt for et markant aftagerperspektiv. Samarbejdet med instituttets studenterorganisationer og -foreninger. 7

8 6. INSTITUTLEDERENS KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER Institutlederen skal bidrage til, at Institut for Statskundskab fortsat betegnes som en god og velfungerende arbejdsplads for medarbejdere og uddannelsesinstitution for studerende. Københavns Universitet lægger vægt på, at den nye institutleder har følgende faglige- og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer (i ikkeprioriteret rækkefølge): Er en anerkendt forsker inden for det samfundsvidenskabelige fagområde forstået bredt. Har erfaring med forskningsledelse. Har indsigt i uddannelsessektoren og gerne erfaring med udvikling af uddannelser samt gennemførelse af nye pædagogiske og didaktiske tiltag, herunder gerne erfaring med politologiske uddannelser i andre lande. Har lyst og evne til at sætte sig ind i studiemiljøets særegenhed og engageret samarbejde med de studerende for at udvikle det. Har nationalt og internationalt udsyn en god forståelse for universitetets samspil med omverdenen og har erfaring med samarbejde med denne omverden. Har erfaring med tiltrækning af eksterne midler. Har forståelse for organisering af vidensorganisationer, økonomistyring og administration. Har et godt kendskab til universitetsverdenen. Er en dygtig leder, der har dokumenteret erfaring med ledelse af selvledende medarbejdere. Erfaringen må gerne stamme fra et aftagermiljø, f.eks. et ministerium. Har en anerkendende, lyttende og inddragende ledelsesstil med et blik for ledelse af og samarbejde med alle instituttets medarbejdergrupper og de studerende. Kan samtidig sige til/fra og stå fast, også opadtil. Har gode kommunikative evner både på dansk (skandinavisk) og engelsk der understøtter formidlingen af den klare retning for instituttet. Er analytisk skarp. Kan overskue kompleksitet og reducere kompleksiteten. Kan og vil deltage i den offentlige debat og positionere instituttets holdninger og intentioner på en klar og forståelig måde og vise, hvordan samfundsvidenskab er til gavn for samfundet. 8

9 7. ANSÆTTELSESVILKÅR OG BETINGELSER Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset baggrund til at søge stillingen. 8. PROCES Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nedsat et indstillingsudvalg med såvel intern som ekstern repræsentation, der rådgiver dekanen i processen. Derudover medvirker Genitor ved rekrutteringen af den nye institutleder. Din ansøgning skal omfatte CV og et indtil tre sider langt oplæg med din vision for instituttet. Ansøgningen sendes til Københavns Universitet via linket i stillingsopslaget på jobportal.ku.dk. Ansøgningsfristen udløber den 29. maj Første samtalerunde afvikles den 7. juni 2019, mens anden samtalerunde afvikles den 17. juni Mellem de to samtalerunder gennemføres der et testforløb hos Genitor, hvor der også indhentes referencer efter aftale med kandidaterne. På Genitors hjemmeside finder du en nærmere beskrivelse af testforløbet. Forventet tiltrædelse er den 1. august