Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Ballerup Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Skolehaven. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Skolehaven er, at det er godt tilbud til målgruppen. Både borgere og medarbejdere er landet i de nye omgivelser og føler medejerskab i forhold til at gøre Skolehaven til et sted, hvor alle borgere kan føle sig trygge og udvikle sig i det tempo, som passer til deres aktuelle livssituation. Tilsynet vurderer, at der kun delvist er fulgt op på seneste tilsyns anbefalinger. Tilsynet har noteret sig, at der som led i opfølgning på sidste tilsyn er afholdt kursus i hygiejne, udvidet førstehjælp og EKJ. Derudover er der planlagt oplæg på personalemøde med fokus på regler for magtanvendelse, ligesom Skolehaven er ved at udarbejde sin egen målsætning for stedet. Det er desuden hensigten, at alle medarbejderne skal på kursus i medicinhåndtering, hvilket tilsynet bifalder set i lyset af, at de herigennem vil få de tilstrækkelige kompetencer til at kunne observere og understøtte processen omkring borgernes nedtrapning af medicin. Endelig overvejes det, hvordan der kan afholdes en brandøvelse. I relation til sidstnævnte, så genfremsættes anbefalingen, idet det ved sidste tilsyn blev fremhævet, at en brandøvelse skulle planlægges snarligt, hvilket ikke er sket. Det er tilsynets at de pædagogiske referencerammer og metoder er relevante for målgruppen. Tilsynet bemærker, at ydelseskataloget skal revideres i forhold til Ballerup Kommunes mål om, at recovery skal være den overordnede tilgang i socialpsykiatrien. Skolehaven er overgået til at arbejde med samarbejdsaftaler, i stedet for de tidligere personlige handleplaner. Konceptet er netop evalueret og har konkret mundet ud i et mål om at underbygge samarbejdsaftalerne med personalets faglige er for derved at fungere som et dynamisk arbejdsredskab for personalet i deres støtte til borgernes udvikling. Tilsynet anerkender dette tiltag. Borgerne tilbydes en hverdag med aktiviteter, som er afstemt den enkelte borgers behov, hvor medarbejderne konsekvent søger at motivere og støtte borgerne til at udvide deres aktiviteter. Det er således tilsynets, at borgerne på Skolehaven tilbydes en tryg tilværelse, hvilket kan tillægges medarbejdernes tilgængelighed og opmærksomhed omkring borgerne samt borgernes indbyrdes netværk med hinanden. Det er desuden tilsynets opfattelse, at der eksisterer en god omgangsform og sprogbrug, som er præget af humor, respekt og værdighed både mellem personale og borgere og borgerne indbyrdes. Tilsynet vurderer, at borgerne er sikret indflydelse på deres hverdag og aktiviteter gennem husmøder og via afdelingsbestyrelsen. Derudover er det tilsynets, at borgerne gennem deltagelse i ansættelsesprocesser har mulighed for indflydelse på, hvilke medarbejdere, der kommer til at indgå i deres dagligdag. I relation til det interne samarbejde og kommunikation, er det tilsynets, at der er et godt internt samarbejde på Skolehaven med en synlig ledelse samt et godt informationsflow. Der er desuden god mulighed for medarbejderne for at have indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, hvilket værdsættes. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, og fungerer til alles tilfredshed. Dog bemærker tilsynet, at kontor/personalerum i begge opgangsfællesskaber endnu ikke er færdigindrettede, der er fx ikke sat lamper, gardiner, opslagstavler op. Fællesarealerne og lejlighederne fremstår desuden med et tilfredsstillende rengøringsniveau. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet observerer, at kontor/personalerum i begge opgangsfællesskaber endnu ikke er færdigindrettede, der er fx ikke sat lamper, gardiner, opslagstavler op. 2. Tilsynet bemærker, at ydelseskataloget skal revideres i forhold til Ballerup Kommunes mål om, at recovery skal være den overordnede tilgang i socialpsykiatrien. 3. Tilsynet bemærker, at der skal afholdes kursus i reglerne omkring magtanvendelser. Anbefalinger Idet der ikke i tilstrækkelig grad er fulgt op følgende anbefaling, genfremsættes denne: 1. Tilsynet konstaterer, at beboere og medarbejdere er introduceret til evakueringsplanen i tilfælde af brand, tilsynet bemærker dog at beboerne ikke er bekendt med, at de har brandsikre døre, og hvad det betyder i tilfælde af brand; det er derfor tilsynet anbefaling at en brandøvelse gennemføres snarligt. Anbefaling om påbud Ingen påbud. 2 Oplysninger Adresse Skolehaven 4 6, 2750 Ballerup Leder Leif Andersen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 og 108 Antal pladser og belægningsgrad 18 pladser med fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 937 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er funktionsnedsatte borgere år (kilde: tilbudsportalen) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 9 ansatte, foruden ledelsen; Leif Andersen, leder af Skolehaven 4

6 Afdelingsleder Suzanne Møllegaard 2 ergoterapeuter 2 social og sundhedsassistenter 5 pædagoger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 24. oktober 2012 kl Deltagere i interviews Medarbejdere: Pædagogmedhjælper, ansat i socialpsykiatrien i 19 år Social og sundhedsassistent, ansat i 6 måneder Socialpædagog, ansat i socialpsykiatrien i 20 år. Borgere: 3 borgere, som alle har boet på her siden 2011 BDO blev vist rundt på stedet af: Borger Tilsynsførende Karin Hjortkjær (Chefkonsulent, AAE Forvaltning) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved foregående tilsyn (den 24. november 2011), foretaget af BDO blev der givet følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkning: 1. Tilsynet bemærker, at der vil blive afholdt undervisning/temadage vedrørende magtanvendelse, medicinhåndtering, hygiejne og EKJ. Alle medarbejdere har været på kursus i hygiejnekursus samt udvidet førstehjælpskursus. De har ligeledes været på EKJ kursus. Der er desuden indgået en aftale om oplæg på personalemøde i reglerne omkring magtanvendelser med Ballerup Kommune, men medarbejderne er ikke helt klar over, hvornår det skal afholdes. I relation til medicinhåndtering er der siden sidste tilsyn ansat to SOSU assistenter, som har den medicinske baggrund. Skolehaven administrerer ikke borgernes medicin, og medarbejderens rolle er derfor mere af vejledende og observerende art. På sigt skal alle medarbejderne på kursus i medicinhåndtering, oplyses det. Der er meget fokus på dette i forhold til, at der er ansat en ny læge i Distriktspsykiatrien, som har gennemgået borgernes medicinforbrug og flere borgere er på nedtrapning, oplyser medarbejderne. Anbefaling: 2. Det er tilsynets anbefaling, at der på hjemmesiden gives en uddybende 5

7 beskrivelse af tilbuddets pædagogiske referenceramme og anvendte metoder, således at beskrivelsen i højere grad afspejler det kvalificerede arbejde, der foregår på stedet. Skolehaven har ikke sin egen hjemmeside, men én på kommunens hjemmeside. Medarbejderne er ikke vidende om, hvorvidt der er redigeret i forhold til beskrivelsen på hjemmesiden. Skolehaven vil udarbejde sin egen målsætning for det pædagogiske arbejde, og processen starter i ugen efter dette tilsyn. Der er desuden udarbejdet et ydelseskatalog for Skolehaven, hvilket tilsynet får udleveret. 3. Tilsynet konstaterer, at beboere og medarbejdere er introduceret til evakueringsplanen i tilfælde af brand, tilsynet bemærker dog at beboerne ikke er bekendt med, at de har brandsikre døre, og hvad det betyder i tilfælde af brand; det er derfor tilsynet anbefaling at en brandøvelse gennemføres snarligt. Der har ikke været afholdt brandøvelse. På det seneste blev personalemøde emnet drøftet, og det er aftalt, at det skal undersøges, hvordan en brandøvelse kan foregå. I den faktuelle høringsproces oplyser afdelingsleder, at der har været kontakt til brandvæsenet angående afholdelse af brandøvelse, der dog ikke kunne stå for det. Derfor er Skolehaven ved selv at organisere en brandøvelse. Klager Der har ikke været nogen klager siden seneste tilsyn. Tilsynet vurderer, at der kun delvist er fulgt op på seneste tilsyns anbefalinger. Tilsynet har noteret sig, at der som led i opfølgning på sidste tilsyn er afholdt kursus i hygiejne, førstehjælp og EKJ. Derudover er der planlagt oplæg på personalemøde vedrørende regler for magtanvendelse, ligesom Skolehaven er ved at udarbejde sin egen målsætning for stedet. Endelig overvejes det, hvordan der kan afholdes en brandøvelse. I relation til sidstnævnte, så genfremsættes anbefalingen, idet det ved sidste tilsyn blev fremhævet, at en brandøvelse skulle planlægges snarligt, hvilket ikke er sket. 3.2 Fysiske rammer Opgangsfællesskabet består af 18 lejligheder, fordelt i 2 bygninger, tæt på station og centrum. I hver opgang er der 9 lejligheder, hvor størstedelen er 2 værelseslejligheder med en lille entre, soveværelse, køkken-alrum og et badeværelse. Der findes desuden kontor/ personalerum i begge opgangsfællesskaber. Ud over de 9 lejligheder i opgangsfælleskabet, er der også et fælleslokale i kælderetagen, med køkken, samt vaskefaciliteter. Det ene fælleslokale er indrettet til spisecafe, hvor alle fælles måltider indtages. Det andet fælleslokale fungerer som dagligstue, og er næsten færdigindrettet. Ved begyndelsen var stedet indrettet som to selvstændige bofællesskaber fx med køkkener i hvert hus. Det er imidlertid blevet lavet om. Spisestuen bliver brugt rigtig meget, mens dagligstuen ikke bliver brugt i samme omfang, hvilket medarbejderne tilskriver, at den endnu ikke er indrettet. Omkring fællesarealerne bekræfter en borger, at dagligstuen ikke bliver brugt meget, vedkommende fortæller videre, at medarbejderne forsøger at motivere beboerne til at bruge den, dog uden det store held. 6

8 Kvindegruppen holder imidlertid møder derovre. Personalet nævner udendørsarealerne som en gevinst. Der er to store terrasser tilknyttet spisestuen og dagligstue, og benyttes flittigt af borgerne. Flere af borgerne kommer fra Bofællesskaberne og er meget stolte over deres lejligheder og oplever, at de har været med i hele processen omkring færdiggørelse af stedet, hvilket betyder, at de har fået medejerskab til stedet. En af borgerne, som tilsynet taler med, er meget glad for sin lejlighed, fordi der er to værelser og et lille køkken, hvor det er muligt at trække sig tilbage og have gæster. Borgeren boede tidligere på et værelse og det har derfor betydet en stor og positiv ændring i tilværelsen. En anden borger nævner derudover tilfredshed med de rolige omgivelser, som et plus for stedet. Tilsynet ser to lejligheder, som begge er hyggeligt indrettet og bærer præg af borgernes forskellige interesser. Rengøringsniveauet på fællesarealet og i de private lejligheder fremstår pænt og ryddeligt. Det er et privat firma, som gør rent på fælles arealerne. Lejlighederne gør borgerne selv rent, eventuelt med støtte fra personalet. Tilsynet observerer, at kontor/personalerum i begge opgangsfællesskaber ikke er færdigindrettede, der er fx ikke sat lamper, gardiner, opslagstavler op. Det er tilsynet, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, og fungerer til alles tilfredshed. Dog bemærker tilsynet, at kontor/personalerum i begge opgangsfællesskaber ikke er færdigindrettede, der er fx ikke sat lamper, gardiner, opslagstavler op. Fællesarealerne og lejlighederne fremstår desuden med et tilfredsstillende rengøringsniveau. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode De pædagogiske referencerammer og metoder på Skolehaven er fortsat; kognitive metoder, miljøterapi, recovery og rehabilitering. Det er Ballerup Kommunes mål, at recovery fremover skal være den overordnede tilgang i socialpsykiatrien, og at alle medarbejdere skal deltage i et uddannelsesforløb omkring recovery. I relation til dette er det medarbejdernes, at dette nødvendigvis ikke vil medføre ændringer i den daglige praksis, men at beskrivelsen af recovery i ydelseskataloget skal justeres, således at recovery tilgangen fremgår tydeligere. I recovery tilgangen ligger troen på alle mennesker har muligheden for at komme sig. På Skolehaven er recovery tilgangen individuelt tilrettet den enkelte borger, således at borgeren får en så god dagligdag som muligt, fortæller medarbejderne. Som en anden del af recovery tilgangen forsøger medarbejderne at motivere borgerne til at deltage i fælles aktiviteter i og 7

9 udenfor huset. Der har bl.a. været afholdt 1 års fødselsdag i huset i sommers, hvor den nu tidligere borgmester Ove Dalsgaard deltog. Medarbejderne ser desuden nedtrapningen af medicin som en mulighed for, at der åbner sig nogle nye døre i forhold til borgernes recovery proces. Medarbejderne er aktivt støttende i denne proces, da den for nogle borgere være direkte angstfremkaldende. Miljøterapi giver sig bl.a. udtryk i, at borgerne deltager i madlavning, indkøb, oprydning efter maden med fast turnusordning. Vi gør ikke tingene for borgerne, men gør det sammen med dem, fortæller medarbejderne. Rehabiliteringstanken kommer til udtryk i samarbejdet omkring samarbejdsaftalerne, hvori borgerne beskriver deres støttebehov for at kunne fungere bedre i fx helt almindelige gøremål. Endelig kommer den kognitive tilgang til udtryk ved at give den enkelte borger redskaber til at ændre uhensigtsmæssige tanke- og/eller adfærdsmønstre. Det er tilsynets at de pædagogiske referencerammer og metoder er relevante for målgruppen. Tilsynet bemærker, at ydelseskataloget skal revideres i forhold til Ballerup Kommunes mål om, at recovery skal være den overordnede tilgang i socialpsykiatrien Pædagogisk plan Skolehaven er siden seneste tilsyn overgået fra at arbejde med personlige handleplaner til samarbejdsaftaler med borgerne. Det nye koncept er blevet evalueret af medarbejderne sammen med deres superviser i processen omkring udarbejdelsen af samarbejdsaftale. Evalueringen har bl.a. mundet ud i, at medarbejderne skal uddybe samarbejdsaftalerne med deres faglige overvejelser, som de skal arbejde ud fra, med henblik på at samarbejdsaftalerne skal fungere som deres egentlig arbejdsredskab. Endvidere skal samarbejdsaftalerne også ligge på kontoret i papirform, således de bliver mere præsente for medarbejderne. På nuværende tidspunkt er de indskrevet i EKJ. Evalueringen fandt sted ugen før tilsynet, og skal derfor først i gang med at blive effektueret. Status er, at alle borgere har en samarbejdsaftale, som er udarbejdet af borgeren eller i samarbejde med borgerens kontaktperson. Samarbejdsaftalerne opbevares hos borgerne i deres lejligheder. Der afholdes møder mellem kontaktperson og borgerne omkring samarbejdsaftalerne ad hoc, sådan at samarbejdsaftalerne løbende bliver justeret. Der sikres opfølgning ved, at der indføjes en dato for opfølgning af samarbejdsplanen. Omvendt kan borgeren have det så dårligt, at det ikke er muligt at inddrage borgeren, fortæller medarbejderne. I disse tilfælde udarbejder medarbejderne et opfølgningsnotat, hvor de fagligt begrunder de udviklingspunkter, som de vil motivere borgeren til at arbejde med. Mange af borgerne har fravalgt at deltage i at få lavet en 141 handleplan, oplyser medarbejderne. De årlige handleplansmøder med sagsbehandlerne afholdes som fast procedure én gang om året. Endnu har ingen af borgerne afslået at deltage i disse møder. En af borgerne, som tilsynet taler med, har en samarbejdsaftale, som vedkommende drøfter med sin kontaktperson hver 6. uge. Borgeren vil gerne have en struktureret hverdag, hvilket præger samarbejdsaftalen. Indholdet i samarbejdsaftalen bliver evalueret til samtalen, og hvis der noget, som ikke har fungeret, bliver det tilrettet. Borgeren er ganske tilfreds med konceptet. De to andre borgere, som tilsynet taler med, har løbende samtaler med deres 8

10 kontaktpersoner om samarbejdsaftalerne. De har begge har beskrevet, hvilken form for støtte de har brug for, fx rengøring, og oplever begge, at medarbejderne er gode til at støtte op omkring samarbejdsaftalen og derved støtte borgernes positive udvikling. De borgere, som tilsynet taler med, deltager i handleplansmøder med deres sagsbehandler og kontaktperson en gang årligt. Tilsynet får udleveret en samarbejdsaftale, som indeholder oplysninger om dato for indgåelse af aftalen, hvem det omhandler og hvilken form for støtte vedkommende har brug for. I denne samarbejdsaftale drejer det sig om støtte til praktiske gøremål i hverdagen. Samarbejdsaftalen er underskrevet af borgeren samt to medarbejdere. Tilsynet får desuden fremvist tre eksempler på, hvordan borgernes samarbejdsaftaler bliver fulgt op i EKJ. De beskriver i punktform indholdet af samarbejdsaftalerne og har delvist beskrevet, hvordan medarbejderne kan støtte borgerne. Tilsynet konstaterer, at Skolehaven er overgået til samarbejdsaftaler fra de tidligere personlige handleplaner. Konceptet er netop evalueret og har konkret mundet ud i et mål om at underbygge samarbejdsaftalerne med personalets faglige er for derved at fungere som et dynamisk arbejdsredskab for personalet i deres støtte til borgernes udvikling, hvilket tilsynet anerkender. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Flere borgere bruger Støberiets aktiviteter og nogen kommer dagligt og er derude, hvis der er oplæg. Praksis er, at medarbejderne følger borgerne derud, indtil de selv kan magte turen til Støberiet. Aktuelt kan alle selv tage derud. Der er en 4 5 borgere, som benytter tilbuddet. Der er både dag og aftentilbud på stedet. Derudover er en af de 18 borgere i jobpraktik. Nogle borgere går selv til fitness i lokalområdet. Borgernes primære netværk er forskelligt, enten pårørende eller venner, men det er primært netværk indenfor psykiatrien. Der har lige været holdt åbent hus for naboerne, og medarbejderne oplyser, at de arbejder aktivt for et godt naboskab. Fx kom naboerne med lagkager til et beboermøde, fordi stedet havde lånt sine parkeringspladser ud ved flere lejligheder. Flere af borgerne har deltaget i temadagen om det gode nabofællesskab og synes, at det var et godt initiativ fra Ballerup Kommunes side, at de satte fokus på et godt naboskab. Siden sidste tilsyn har der været oplæg omkring kost ved en økonoma fra Juvelhuset. Vedkommende gav gode ideer til opbygning af madplaner. Det er medarbejdernes, at oplægget var på et for højt plan, og udmøntningen af ideerne ville kræve en del planlægning, som ikke ligger i kontaktpersonernes arbejde. Det kan derfor være svært at efterleve ideerne til madplanerne. Dog er der fortsat fokus på madplanerne, og medarbejderne sørger altid for, at der er sund kost på menuen og motiverer borgerne til at prioritere dette. Der er fællesspisning fem gange om ugen, hvor det er valgfrit at deltage. Fællesspisningsordningen skal evalueres, da den ikke fungerer for alle borgerne, oplyser medarbejderne. Der er flere af borgerne, som ikke magter fællesskabet i perioder. De borgere, som tilsynet taler med deltager alle i fællesspisningen, i indkøb og 9

11 madlavningen. Borgerene er glade for at deltage i fællesspisningen. En borger fortæller i forlængelse heraf, at vedkommende ikke kan lide at lave mad til sig selv, men er glad for at lave mad med personalet i fælleskøkkenet. Borgeren har maddag i samme uge, hvor tilsynet er på besøg, og vedkommende skal derfor med ud at købe ind. Borgeren fortæller videre, at der ikke laves fælles mad i weekenden, hvorfor vedkommende selv laver mad om lørdagen, og spiser rugbrød eller går ud og spiser om søndagen. Der er fælles morgen mad hver dag, hvor der er yoghurt og müesli. Om søndagen er der fælles brunch, som koster 25 kr. Det er primært medarbejderne, der står for at tilberede brunchen, men borgerne hjælper til. Der er ca. 5 borgere i snit, som deltager. Tilsynet taler med tre borgere, hvoraf en deltager i fællesmorgenmaden, vedkommende står op kl Derefter går vedkommende ned sammen med en anden borger i spisestuen og drikker kaffe/ te og strikker inden morgenmaden. En anden borger fortæller, at vedkommende spiser morgenmad i sin egen lejlighed, fordi vedkommende foretrækker stilheden frem for fællesskabet om morgenen Alle borgerne, som tilsynet taler med kommer ude på Støberiet. En borger dyrker motion derude. Borgeren er trappet ned i sin medicin, og vedkommende er noget bekymret for, at nedtrapningen er angstprovokerende, men at personalet er gode til at støtte i processen. Bl.a. har kontaktpersonen motiveret til at vedkommende er begyndt på fitness. En anden borger bruger kreaværkstedet til at sy. Borgeren går også til gymnastik derude. Den tredje borger arbejder som gartner på stedet, og er meget glad for arbejdet. I forlængelse heraf fortæller borgeren, at vedkommende desuden hjælper med at holde udearealerne i Skolehaven. Adspurgt om, hvad borgerne laver i deres fritid, fortæller en borger, at vedkommende er glad for at rejse og har lige købt en tur til Oslo med båden, som en forkælelsestur, fordi vedkommende er holdt op med at ryge. En anden borger fortæller, at vedkommende godt kan lide at gå på restaurant. Om aftenen kan vedkommende godt lide at spille kort med personalet eller løse kryds og tværs. Borgeren deltager gerne i de arrangerede turer. Borgeren er også med i kvindegruppen, hvor de ser film, strikker og snakker. Den tredje borger kan godt lide at gå ture ude i naturen og tager gerne ud på det økologiske landbrug Grantoftegård i sin fritid. I weekenden er vedkommende ofte sammen med sin kæreste, hvor de laver mad sammen i lejligheder. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en hverdag med aktiviteter, som er afstemt den enkelte borgers behov. Det er endvidere tilsynets, at medarbejderne forsøger at motivere og støtte til borgerne at udvide deres aktiviteter Indflydelse Tilsynet ankommer samtidig med, at det ugentlige husmøde skal afholdes, og det aftales, at tilsynet deltager i dette. Næsten alle borgere er til stede. Først bliver det sidste referat læst op, dernæst findes en referent, der udarbejdes en dagsorden og tilsynet bliver præsenteret. Der tages fat på ugentlige gøremål af praktiske karakter, Mortens aftensarrangement, udflugter, og den kommende tur er til København. Der er en god stemning på husmødet, trods det forstyrrende element, som 10

12 tilsynet er. En borger giver udtryk for, at der er god mulighed for indflydelse gennem husmøderne, men synes, at det er ærgerligt, at nogle borgere har svært ved at komme ud af deres bolig og derved ikke får indflydelse. Borgerne deltager i ansættelsessamtalerne, hvor de deltager i formøder med kandidaterne. Ledelsen og medarbejderne har forinden grovsorteret og udvalgt, hvem der skal til ansættelsessamtaler. Ved det seneste formøde deltog ca. 7 borgere. Efter formøderne skal kandidaterne tale med medarbejderne og ledelse. Borgerne får en briefing bagefter og kandidaterne drøftes. Sidste gang var der to runder i ansættelsesprocessen. Borgerne bekræfter, at det er muligt at deltage i ansættelsessamtalerne. Ved seneste ansættelse var det den ene borgers kandidat, der fik jobbet. Borgerne er imidlertid klar over, at det i sidste ende er ledelsens beslutning. Der er nedsat en afdelingsbestyrelse med formand og medarbejder- og borgerrepræsentanter. Skolehavens bestyrelse består af 5 beboere, 2 medarbejdere og Suzanne Møllegaard som sekretær. De skal bl.a. udarbejde husregler, arrangere fest, og der er givet et beløb fra Baldersbo, som afdelingsbestyrelsen skal administrere. To af borgerne er med i afdelingsbestyrelsen. Den ene borger reflekterer overfor tilsynet over det at være repræsentant for de øvrige borgere, og fortæller, at afdelingsbestyrelsen er i gang med at udarbejde en husorden. Tilsynet vurderer, at borgerne sikres indflydelse på deres hverdag og aktiviteter gennem husmøder og afdelingsbestyrelsen. Endvidere er det tilsynets, at borgerne gennem deltagelse i ansættelsesprocesser har mulighed for indflydelse på, hvilke medarbejdere, som kommer til at indgå i deres dagligdag Omgangsform og sprogbrug Medarbejderne oplever, at omgangsformen og sprogbruget på Skolehaven er kendetegnet ved en respektfuld og medinddragende tilgang til borgerne, ligesom humor udgør en vigtig del af omgangen på stedet. Det er endvidere medarbejdernes oplevelse, at borgerne har en meget respektfuld og omsorgsfuld omgang overfor hinanden. medarbejderne beskriver, at borgerne fx på et husmøde spurgte efter en borger, der som den eneste ikke var dukket på til mødet. Vedkommende var blevet indlagt samme dag. Borgerne udgør deres eget netværk, hvilket er belejligt, idet borgene så ikke behøver at gå ud fra matriklen for at være sammen med andre, fortæller medarbejderne. Medarbejderne forsøger imidlertid at motivere borgerne til aktiviteter udenfor. Der er således arrangeret en tur til København til verdens største vindmølleskib, den førstkommende lørdag. Det er alle borgernes oplevelse, at personalet taler pænt med beboerne, og at der er en god stemning med humor, værdighed og respekt. Også borgerne oplever en god omgangsform og sprogbrug indbyrdes. En borger fortæller desuden om, hvordan vedkommendes kontaktpersoner er gode til at korrigere vedkommende, hvis vedkommende kører i selvsving. Det er tilsynets, at der eksisterer en god omgangsform og sprogbrug, som er præget af humor, respekt og værdighed både mellem personale og borgere, og borgerne indbyrdes. 11

13 3.4.4 Tryghed og trivsel Medarbejderne oplever, at borgerne er trygge og trives, på trods af, at borgerne selvklart er præget af deres sygdom. Medarbejderne prioriterer daglig kontakt med borgerne, hvilket nogle borgere oplever som en forstyrrelse, andre oplever det som en tryghed. Der er ikke tale om, at medarbejderne opsøger borgerne i deres lejligheder, blot sikres det, at medarbejderne har set borgeren i løbet af dagen, og dermed har fået en mulighed for at vurdere vedkommende sindsstemning. Borgerne er glade for at bo på Skolehaven og trives, fortæller de. De beskriver Skolehaven som et trygt sted, hvor de altid får den fornødne støtte hos personalet i dagligdagen, hvis de bliver utrygge. I de timer, hvor der ikke er personaledækning, kan borgerne altid nå rådighedsvagten på akuttelefonen. Akuttelefonens nummer er bl.a. ophængt i begge opgange på indersiden af hoveddørene. En borger fortæller i forlængelse heraf, at vedkommende er glad for at bo på Skolehaven, men er angst for at blive dårlig, og på sigt ikke kunne bo der. Når borgeren får disse tanker, taler vedkommende med sin kontaktperson, som beroliger borgeren med, at vedkommende ikke skal flytte, hvilket gør borgerne tryg igen. En anden borger nævner det store netværk på Skolehaven som et trivsels- og tryghedsskabende element. Den 6. oktober var der temadag med Jens Fisker, hvilket omhandlede det gode naboskab. Det var ikke alle borgere, som deltog. Der skal nu være en opfølgningsdag om det gode liv med en hel dag på Metalskolen. Udfordringen bliver at motivere borgerne til at deltage, da det kan være en udfordring for flere af borgerne, som ikke kan klare at være sammen med mange mennesker og ikke har mulighed for at trække sig tilbage, vurderer medarbejderne. Det er tilsynets opfattelse, at borgerne på Skolehaven tilbydes en tryg tilværelse, hvilket tilskrives medarbejdernes tilgængelighed og opmærksomhed omkring borgerne samt netværket mellem borgerne på stedet. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Samarbejdet på Skolehaven er præget af tværfaglighed, fortæller medarbejderne, der beskriver, at der er en god stemning med et psykisk godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gør god brug af hinandens faglige ressourcer. Medarbejderne oplever endvidere, at der er en virkelig god samarbejdsrelation mellem medarbejderne og afdelingslederen. Afdelingslederen kommer minimum en gang om ugen eller kommer, hvis der opstår et behov. Medarbejderne oplever desuden, at der er et godt informationsflow fra ledelsen. Afdelingslederen deltager desuden i personalemøderne. Der afholdes personalemøder ude i Støberiet en gang om ugen, hvor borgerne bliver gennemgået. Personalemøderne er lagt på Støberiet for, at mødet kan afholdes uden forstyrrelser. Medarbejderne vurderer, at afdelingslederen ligeledes er opmærksom på 12

14 borgerne, hvilket bl.a. betyder, at hun altid opsøger borgerne for at hilse på dem. Det er desuden normal procedure, at hun deltager i husmøderne. Medarbejderne beskriver organiseringen, hvor der er en flad struktur og synlig ledelse overfor medarbejderne, og hvor medarbejderne har suveræn indflydelse på arbejdstid, vikardækning. Der er fast overlap til morgenen- og aftenholdet, hvor der altid er tre medarbejdere på arbejde. I begyndelsen var der ikke overlap. Overlappet er nu formaliseret og har styrket det faglige niveau, vurderer medarbejderne. Der er desuden en fast procedure ved ny ansættelser, hvor den nyansatte er på følvagt med en kollega. Medarbejderne oplyser, at en medarbejder p.t. er langtidssygemeldt grundet årsager, der ikke er arbejdsrelateret. Tilsynet vurderer, at der er et godt internt samarbejde på Skolehaven med en synlig ledelse, og hvor der er god mulighed for medarbejderne at have indflydelse. Det er ligeledes tilsynets, at der er et godt informationsflow fra ledelsen til medarbejderne Procedurer og retningslinjer Medarbejderne oplyser, at de er bekendte med reglerne og procedurer vedrørende magtanvendelser samt for indberetning herfor. Der er dog planlagt oplæg på et personalemøde i reglerne omkring magtanvendelser. Der har ikke været fysiske magtanvendelser siden seneste tilsyn. Der har været eksempel på en borger, der har været meget berusede og er blevet ført op i egen lejlighed. En sådan hændelse bliver indberettet. Jf. 3.1 Opfølgning på sidste tilsyn er det hensigten, at alle medarbejderne skal på kursus i medicinhåndtering. Der er meget fokus på dette i forhold til, at der er ansat en ny læge i Distriktspsykiatrien, som har gennemgået borgernes medicinforbrug og flere borgere er på nedtrapning, oplyser medarbejderne. Borgerne opbevarer deres medicin i aflåste bokse i egen lejlighed. Medicinen doseres af hjemmesygeplejen. Ved utilsigtede hændelser indberettes disse af hjemmesygeplejen eller af afdelingsleder, der fungerer som sagsbehandler i forhold til utilsigtede hændelser. Medarbejdernes rolle er at observere og tale med borgerne om virkningen af medicinen. Som tidligere nævnt er flere borgere nu i nedtrapning af deres medicin. Jf. 3.1 Opfølgning på sidste tilsyn har der endnu ikke været afholdt brandøvelse. Det er tilsynets, at reglerne omkring magtanvendelse og procedurer for indberetning herfor, er kendte af personalet. Tilsynet bemærker, at der skal afholdes kursus i reglerne omkring magtanvendelser. Jf. 3.1 Opfølgning på sidste tilsyn er det hensigten, at alle medarbejderne skal på kursus i medicinhåndtering, hvilket tilsynet bifalder set i lyset af, at de herigennem vil få de tilstrækkelige kompetencer til at kunne observere og understøtte processen omkring borgernes nedtrapning af medicin. 13

15 3.6 Øvrige udfordringer Der blev ikke beskrevet yderligere udfordringer. Ingen bemærkninger. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ballerup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ballerup Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kollektivhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 27. marts 2012 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollektivhuset. Formålet

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Støttecentret Cirklen Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere