Referat Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet 2014-2017"

Transkript

1 Referat : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Valggrupper/fordeling af udvalgsposter - orientering Valg af borgmester Valg af 1. og 2. viceborgmester Valg af medlemmer til Økonomiudvalget Valg af medlemmer til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Valg af medlemmer til Kultur- og Turismeudvalget Valg af medlemmer til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Valg af medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget Valg af medlemmer til Socialudvalget Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget Valg af medlemmer og stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget (Tvangsfjernelsesudvalget)...23

2 13. Valg af medlemmer til Idræts- og Fritidsforum Valg af medlemmer til Idrætsrådet Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn "Helsingør Havn" Valg af medlemmer 17, stk. 4 udvalg (ungeindsatsen) Valg af medlemmer til 17, stk. 4 udvalg (vækstdagsorden) Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen (fælles med Fredensborg Kommune) Valg af bestyrelsesmedlemmer til Nordsjællands Park og Vej Valg af bestyrelsesmedlemmer til Forsyning Helsingør A/S m.fl. selskaber Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vækst & Viden Helsingør A/S Valg af medlemmer og stedfortrædere til valgbestyrelser for perioden Valg af delegerede og stedfortrædere til Kommunernes Landsforening Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab Valg af stedfortræder for borgmesteren til I/S Nordforbrændings bestyrelse Valg af stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet for Nordsjællands Politi Valg af af aktionærrepræsentant til Det Danske Madhus Hamlet A/S Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Det Danske Madhus Hamlet A/S Valg af medlemmer og suppleanter til Boligkommissionen Valg af medlemmer og suppleanter til Handicaprådet Valg af formand og suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Valg af medlemmer til Rådet for almene boligforhold Valg af repræsentanter til Fonden LO-Skolen Helsingør s repræsentantskab Valg af medlem til Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen Valg af medlem til Repræsentantskabet og Bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum Valg af bestyrelsesmedlem til Helsingør Kommunale Musikskole Valg af medlem til HH-Samarbejdets styregruppe Valg af bestyrelsesmedlemmer til Produktionsskolen Sundet Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolerne Valg af medlemmer og stedfortrædere til Helsingør Kommunale Ungdomsskole Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S Valg af medlem og suppleant til Trafikselskabet Movias repræsentantskab Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Nordsjælland Valg af stemmeberettiget aktionærrepræsentant til AFT 2005 A/S (tidl. Tarco A/S) Valg af repræsentant til Museet for Søfart s repræsentantskab Valg af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende Institution Espergærde Havn Valg af medlemmer, formand og suppleanter til Hegnssynet Valg af vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven - Distrikt I og II Valg af bestyrelsesmedlem til Helsingør Gymnasium Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget...97

3 51. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende boliginstitution kollektivhuset Grønnehave Helsingør Valg af medlemmer til bestyrelsen for Boligselskabet af 1961 i Tikøb Valg af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Præstevænget Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen for DVB Helsingør Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen for Lejerbo Helsingør Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Fonden Snekkersten Havn Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Hornbæk Havn Valg af medlem og suppleant til Fredningsnævnet for Nordsjælland Valg af medlemmer til Den selvejende institution Sigurd Schytz Kollegiets bestyrelse Valg af medlemmer til Hellebæk Kystsikringslag, Kystsikrigslaget Ålsgårde samt Digeog Kystsikringslaget Marienlyst Valg af medlemmer til Udvalget for udsmykning og vedligeholdelse af krigergrave og mindestene Valg af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Fonden selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør Valg af medlemmer til Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen (fast ejendom) Valg af medlemmer til Taksationskommission og Overtaksationskommission (Vejloven) Valg af medlemmer og suppleanter til Skatte- og Vurderingsankenævn Underskriftsbemyndigelser Øvrige valg efter det konstituerende møde - orientering Bilagsliste...133

4 4 01. Godkendelse af dagsorden Beslutninger den Dagsordenen blev godkendt.

5 5 02. Valggrupper/fordeling af udvalgsposter - orientering 13/16963 Notat byrådsmedlemmers honorarer i bestyrelser m.v. Notat faste vederlag 2014 Indledning/Baggrund Sagsfremstilling Der foreligger 2 valggruppeanmeldelser, dateret november Der foreligger anmeldelse af følgende valggrupper: Valggruppe 1 bestående af kandidater, valgt på kandidatlister til : C, O, B og V, eller i alt 15 medlemmer af, jf. valgbogen. Valggruppe 2 bestående af kandidater, valgt på kandidatlister til : A, F, L og Ø, eller i alt 10 medlemmer af, jf. valgbogen. Fordeling af udvalgsposter Fordelingen af udvalgsposter m.v. sker på baggrund af ovenstående valggruppeanmeldelse: Ved besættelse af 7 udvalgspladser opnår valggruppe 1: 4 pladser og valggruppe 2: 3 pladser. Har en gruppe ved forholdstalsvalget til de stående udvalg ikke fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal pladser anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange pladser. Den gruppe, der har krav på yderligere pladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere en én plads i hvert udvalg (kræver ikke ændring af styrelsesvedtægten). Såfremt en gruppe ved anvendelsen af ovennævnte regel mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette. Valgene har virkning for s funktionsperiode, jf. 6, stk. 6 og 17, stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse Valg af medlemmer vedr. sag nr vedrører valg, der skal ske blandt s medlemmer. Sag nr. 46 vedrører valg, hvis medlemmer vælges både fra og de politiske partier. Valg af medlemmer fra sag nr vedrører valg, hvor der vælges personer, som ikke er medlem af. Indstilling

6 6 Center for Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

7 7 03. Valg af borgmester 13/12672 Indledning/Baggrund vælger en formand (borgmester) i henhold til 6, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse. Retsgrundlag Styrelseslovens 6, stk. 2 og 24, stk. 1, hvorefter foretager valget som et flertalsvalg. Sagsfremstilling Det medlem, der længst har været medlem af, indkalder til mødet og leder valget af borgmester. Per Tærsbøl (C) indtrådte i den 1. april 1974 og er dermed det medlem, der har længst medlemskab af. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges en borgmester. Beslutninger den Venstre foreslog Benedikte Kiær (C) som borgmester. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Herefter var Benedikte Kiær (C) valgt som borgmester.

8 8 04. Valg af 1. og 2. viceborgmester 13/12672 Indledning/Baggrund skal vælge en 1. og 2. viceborgmester. Retsgrundlag Styrelseslovens 6, 24 og 25 samt styrelsesvedtægtens 1, idet valget sker under ét som forholdstalsvalg på grundlag af d Hondts metode og deling af i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Sagsfremstilling Så snart valget af formand har fundet sted, vælger blandt sine medlemmer en 1. og 2. næstformand (viceborgmestre) til at fungere i formandens sted. Valget ledes af den nyvalgte borgmester. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester. Beslutninger den Ib Kirkegaard (O) blev valgt som 1. viceborgmester. Henrik Møller (A) blev valgt som 2. viceborgmester.

9 9 05. Valg af medlemmer til Økonomiudvalget 13/16972 Indledning/Baggrund skal vælge 8 medlemmer udover borgmesteren, der er født formand af Økonomiudvalget. Retsgrundlag Der nedsættes et Økonomiudvalg bestående af borgmesteren og 8 af s øvrige medlemmer, jf. 17, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse og 10 i kommunens styrelsesvedtægt. Medlemskab af Økonomiudvalget er, jf. 29, stk. 3 og 5 b, i Lov om kommunernes styrelse, udelukket for a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagsområder, der i medfør af 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under Økonomiudvalget. b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af Økonomiudvalget, og c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg tilhørende forvaltningsområde. Stk. 5. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af b) Økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for Økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe indenfor, til hvilken borgmesteren hører til, jf. 25, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Til varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg på 9 medlemmer, bestående af borgmesteren som formand og 8 af s øvrige medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Benedikte Kiær (C - født formand)

10 Valggruppe 2 Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A - næstformand) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) 10 Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der foruden borgmesteren vælges 8 byrådsmedlemmer. Beslutninger den Benedikte Kiær (C) er født formand af Økonomiudvalget. Udpeget blev: Valggruppe 1: Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Valggruppe 2: Henrik Møller (A - næstformand) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

11 Valg af medlemmer til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 13/18561 Indledning/Baggrund skal vælge 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 15, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Sagsfremstilling nedsætter et Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg, jf. 15 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, miljømæssige, klimamæssige og arealanvendelsesmæssige område. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Det kan være hensigtsmæssigt, at der ikke er personsammenfald mellem dette udvalgs medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne i Forsyning Helsingør A/S. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Johannes Hecht-Nielsen (V - formand) Anders Drachmann (C - næstformand) John Calberg (C) Morten Westergaard (C) Gitte Kondrup (A) Peter Poulsen (A) Haldis Glerfoss (Ø) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller,

12 at der vælges 7 byrådsmedlemmer. 12 Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Johannes Hecht-Nielsen (V - formand) Anders Drachmann (C - næstformand) John Calberg (C) Morten Westergaard (C) Valggruppe 2: Gitte Kondrup (A) Peter Poulsen (A) Haldis Glerfoss (Ø) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

13 Valg af medlemmer til Kultur- og Turismeudvalget 13/18558 Indledning/Baggrund skal vælge 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 16, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Sagsfremstilling nedsætter et Kultur- og Turismeudvalg, jf. 16 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle aktiviteter og turistmæssige forhold. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Michael Mathiesen (C - næstformand) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A - formand) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 7 byrådsmedlemmer.

14 14 Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Michael Mathiesen (C - næstformand) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Valggruppe 2: Henrik Møller (A - formand) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

15 Valg af medlemmer til Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 13/18560 Indledning/Baggrund skal vælges 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 17, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Sagsfremstilling nedsætter et Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg, jf. 17 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på idræts- og sundhedsområdet og inden for fritidsaktiviteter. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Jens Bertram (C - formand) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Valggruppe 2 Betina Svinggaard (A - næstformand) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller,

16 16 at der vælges 7 byrådsmedlemmer. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Jens Bertram (C - formand) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Valggruppe 2: Betina Svinggaard (A - næstformand) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

17 Valg af medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget 13/18557 Indledning/Baggrund skal vælge 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 18, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget Sagsfremstilling nedsætter et Børne- og Uddannelsesudvalg, jf. 18 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til dagtilbud for børn og unge, undervisning, sundhed og forebyggelse, rådgivning, støtte og hjælp samt kriminalitetsforebyggelse. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Christian Holm Donatzky (B - formand) Mette Lene Jensen (V - næstformand) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller,

18 18 at der vælges 7 byrådsmedlemmer. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Christian Holm Donatzky (B - formand) Mette Lene Jensen (V - næstformand) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Valggruppe 2: Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

19 Valg af medlemmer til Socialudvalget 13/18562 Indledning/Baggrund skal vælge 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 19, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Sagsfremstilling nedsætter et Socialudvalg, jf. 19 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige aktiviteter. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Ib Kirkegaard (O - formand) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Duygu A. Ngotho (A - næstformand) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 7 byrådsmedlemmer.

20 20 Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Ib Kirkegaard (O - formand) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Valggruppe 2: Duygu A. Ngotho (A - næstformand) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

21 Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget 13/18559 Indledning/Baggrund skal vælge 7 medlemmer. Retsgrundlag Styrelseslovens kapitel III samt styrelsesvedtægtens 20, idet valget foretages som et forholdstalsvalg. Jf. 29, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse er et medlemskab af et stående udvalg udelukket for a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Jf. 29, stk. 5, kan ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, være medlem af a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Sagsfremstilling nedsætter et Beskæftigelsesudvalg, jf. 20 i kommunens styrelsesvedtægt, til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens indsats på beskæftigelsesområdet og den overordnede integrationsindsats. Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt s medlemmer. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Marlene Harpsøe (O - næstformand) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Allan Berg Mortensen (Ø - formand) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller,

22 at der vælges 7 byrådsmedlemmer. 22 Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Marlene Harpsøe (O - næstformand) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Valggruppe 2: Allan Berg Mortensen (Ø - formand) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

23 Valg af medlemmer og stedfortrædere til Børn og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) 13/18563 Indledning/Baggrund skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter. Retsgrundlag Den sociale retssikkerhedslovs 19-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 og bekendtgørelse nr af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og ungeudvalgene. Sagsfremstilling nedsætter et Børn og Ungeudvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Udvalget består af 2 medlemmer, der vælges af blandt dets medlemmer, 1 byretsdommer samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af Statsforvaltningen Hovedstaden. Desuden udpeges en personlig stedfortræder for hvert af medlemmerne. De pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpegede kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Katrine Vendelbo Dencker (O - formand) Stedfortrædere Marlene Harpsøe (O) Valggruppe 2 Gitte Kondrup (A - næstformand) Betina Svinggaard (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 2 medlemmer samt en personlig stedfortræder for hvert medlem til Børn og Unge-udvalget. Beslutninger den

24 Udpeget blev: Valggruppe 1: 24 Medlem Katrine Vendelbo Dencker (O - formand) Stedfortræder Marlene Harpsøe (O) Valggruppe 2: Medlem Gitte Kondrup (A - næstformand) Stedfortræder Betina Svinggaard (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

25 Valg af medlemmer til Idræts- og Fritidsforum 13/18564 Indledning/Baggrund skal vælge 2 medlemmer til Idræts- og Fritidsforum. Retsgrundlag Vedtægter for Idræts- og Fritidsforum godkendt af den Folkeoplysningslovens 35, stk. 2. Sagsfremstilling Idræts- og Fritidsforum består af 7 medlemmer: 2 medlemmer fra Idrætsrådet 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationernes Fællesråd 1 medlem fra Folkeoplysningens Samråd 1 repræsentant fra kulturelle- og øvrige foreninger 2 medlemmer fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg - uden stemmeret. Udpegning til Idræts- og Fritidsforum foretages af de respektive råd indenfor folkeoplysningslovens område. En repræsentant fra folkeoplysende foreninger, der ikke er tilknyttet et råd eller interesseorganisation, udpeges af det til enhver tid siddende fagudvalg. Der udpeges desuden en suppleant fra hvert råd eller område, som indtræder i Idræts- og Fritidsform. Hvis et medlem ønsker at udtræde eller melder afbud til et møde indkaldes suppleanten. Udpegning til Idræts- og Fritidsforum sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. marts i lige år. Idræts- og Fritidsforum fungerer indtil udgangen af den måned, hvor en ny udpegning har fundet sted. Idræts- og Fritidsforum vælger selv sin formand og næstformand, dog kan de ikke repræsentere samme område. Formandsposten går efter hvert andet år på skift mellem interesseområderne. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab forestår indstilling af de øvrige medlemmer til efterfølgende godkendelse i. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag

26 Valggruppe 1 Valggruppe 2 Katrine Vendelbo Dencker (O) Betina Svinggaard (A) 26 Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Idræts- og Fritidsforum blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Katrine Vendelbo Dencker (O) Valggruppe 2: Betina Svinggaard (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

27 Valg af medlemmer til Idrætsrådet 13/22601 Indledning/Baggrund skal vælge 2 medlemmer til Idrætsrådet. Retsgrundlag Vedtægter for Idrætsrådet godkendt på s møde den Sagsfremstilling Idrætsrådet består af 12 udpegede medlemmer fra følgende områder: 4 repræsentanter fra idrætsforeninger, som udpeges af den til enhver tid eksisterende interesseorganisation, hvoraf 1 person repræsenterer foreninger, der også har handicapidræt som aktivitet. 3 repræsentanter fra eliteidrætsklubber, hvoraf 2 repræsenterer de nuværende satsningsidrætter indenfor talentudvikling og 1 person repræsenterer andre idrætsgrene med eliteniveau alle udpeget af det til enhver tid siddende fagudvalg. 1 repræsentant med indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold, udpeget af det til enhver tid siddende fagudvalg. 1 repræsentant fra Idrætslinjen/Helsingør Eliteidræts Akademi uden stemmeret Lederen af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg uden stemmeret 2 repræsentanter fra Helsingør Byråd udpeget blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg uden stemmeret. Udpegning til Idrætsrådet sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. marts i lige år. Idrætsrådet fungerer indtil udgangen af den måned, hvor en ny udpegning har fundet sted. Såfremt et medlem af Idrætsrådet ikke længere repræsenterer det område, vedkommende er udpeget for eller af anden årsag udtræder af Idrætsrådet, udpeger den pågældende interesseorganisation eller fagudvalg et nyt medlem snarest muligt. Udpegningen skal dog ske senest 3 måneder efter udtrædelsen. Idrætsrådet vælger selv sin formand og næstformand, dog kan de ikke repræsentere samme område. Formandsposten går på skift hvert andet år mellem én af breddeidrættens- eller eliteidrættens repræsentanter. Idrætsrådet kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper, der særskilt arbejder for at fremme og koordinere indsatser og initiativer inden for hhv. eliteidræt og breddeidræt. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab forestår indstilling af de øvrige medlemmer til efterfølgende godkendelse i. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag

28 Valggruppe 1 Valggruppe 2 Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) 28 Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Idrætsrådet blandt medlemmerne af det til enhver tid siddende fagudvalg. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Mette Lene Jensen (V) Valggruppe 2: Peter Poulsen (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

29 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn "Helsingør Havn" 13/18565 Indledning/Baggrund skal vælge 9 medlemmer samt 9 suppleanter. Retsgrundlag Havnelovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj Vedtægter for Helsingør Havn 3. Sagsfremstilling Havnebestyrelsen forestår sammen med havnechefen ledelsen af havnens anliggender. Havnebestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af havnens virksomhed. Havnebestyrelsen er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer og 9 personlige stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen kan ifølge vedtægterne beslutte, at kommunens økonomiudvalg udgør havnestyrelsen. Det forventes, at det nye økonomiudvalg består af 9 medlemmer. Der vil blive forelagt en sag på s møde den 16. december 2013 med henblik på at ændre vedtægterne til 9 medlemmer. Ifølge hidtidig praksis har bestyrelsen for Helsingør Havn været identisk med Økonomiudvalget. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Benedikte Kiær (C) Anders Drachmann (C) Christian Holm Donatzky (B) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Suppleanter Per Tærsbøl (C) Jens Bertram (C) Michael Mathiesen (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Thomas Horn (A) Gitte Kondrup (A) Peter Poulsen (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller,

30 30 1. at Økonomiudvalget udgør bestyrelsen for Helsingør Havn. 2. at der for hver af de 9 medlemmer vælges en personlig suppleant under forudsætning af, at vedtægtsændringerne godkendes på s møde den 16. december Beslutninger den Ad 1: Indstillingen godkendt. Ad 2: Udpeget blev: Valggruppe 1: Benedikte Kiær (C) Anders Drachmann (C) Christian Holm Donatzky (B) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Suppleanter Per Tærsbøl (C) Jens Bertram (C) Michael Mathiesen (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Valggruppe 2: Henrik Møller (A) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Haldis Glerfoss (Ø) Suppleanter Thomas Horn (A) Gitte Kondrup (A) Peter Poulsen (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

31 Valg af medlemmer 17, stk. 4 udvalg (ungeindsatsen) 13/21799 Indledning/Baggrund skal vælge 5 medlemmer til 17, stk. 4-udvalg (ungeindsatsen) i perioden 1. januar 30. juni Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelseslov 17, stk. 4. Sagsfremstilling vedtog på mødet den 26. august 2013 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg for perioden fra 1. januar 30. juni Udvalget består af 2 medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 2 medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget og 1 medlem fra Socialudvalget. Udvalget refererer til Beskæftigelsesudvalget, der har den koordinerende funktion i forhold til involverende politiske udvalg. Til 17, stk. 4 udvalget indbydes 1 repræsentant fra henholdsvis Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Produktionsskolen Sundet, Industriforeningen, Detailhandelsforeningen, Udvikling Nord. Udvalget kan selv supplere sig og i øvrigt indbyde relevante aktører til møderne. foretager valget som et forholdstalsvalg, 25, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse. vil efterfølgende få forelagt en sag om udpegning af eksterne medlemmer til udvalget. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Christian Holm Donatzky (B) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 5 medlemmer til 17, stk. 4-udvalget (ungeindsatsen) i perioden fra den 1. januar - den 30. juni 2014.

32 32 Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Christian Holm Donatzky (B) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Valggruppe 2: Allan Berg Mortensen (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

33 Valg af medlemmer til 17, stk. 4 udvalg (vækstdagsorden) 13/22655 Indledning/Baggrund skal vælge 4 medlemmer til 17, stk. 4-udvalget vedr. vækstdagsorden. Retsgrundlag Et 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. Sagsfremstilling vedtog på mødet den 28. oktober 2013 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg, der rådgiver Økonomiudvalget og i forhold til lokale, regionale og nationale vækstdagsordener. Det foreslås at udvalget sammensættes af formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, formanden for Kultur- og Turismeudvalget samt yderligere 2 medlemmer valgt blandt medlemmerne af Økonomiudvalget. foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. vil efterfølgende få forelagt en sag om udpegning af eksterne medlemmer til udvalget. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Johannes Hecht-Nielsen (V - fmd. Teknik-, Miljøog Klimudvalget) Anders Drachmann (C) Henrik Møller (A - fmd. Kultur- og Turismeudvalget) Jan Ryberg (L) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 4 medlemmer til 17, stk. 4-udvalget vedr. vækstdagsorden: formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

34 34 formanden for Kultur- og Turismeudvalget 2 medlemmer fra Økonomiudvalget Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Johannes Hecht-Nielsen (V - fmd. Teknik-, Miljø- og Klimudvalget) Anders Drachmann (C) Valggruppe 2: Henrik Møller (A - fmd. Kultur- og Turismeudvalget) Jan Ryberg (L) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

35 Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen (fælles med Fredensborg Kommune) 13/19602 Indledning/Baggrund skal vælge 2 medlemmer til Beredskabskommissionen. Retsgrundlag Beredskabslovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Aftale om et fælles kommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. Sagsfremstilling skal til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet nedsætte en beredskabskommission, som i henhold til aftale med Fredensborg Kommune om samordning redningsberedskabet er fælles for Helsingør og Fredensborg Kommuner. Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer: Borgmesteren i Helsingør Kommune Borgmesteren i Fredensborg Kommune Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Helsingør Byråd 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Fredensborg Byråd Derudover har fællestillidsmanden for deltidsbrandmændene og kredsformanden for de frivillige hver en plads i Beredskabskommissionen som observatør. Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 borgmestre. Valget er gældende for en 4-årig periode og følger Byrådenes valgperiode. Formandshvervet går på skift mellem de 2 kommuner med en valgperiode ad gangen. Borgmesteren i Fredensborg Kommune har været formand i perioden foretager valget som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Benedikte Kiær (C) - født medlem Ib Kirkegaard (O) Gitte Kondrup (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 2 medlemmer til Beredskabskommissionen.

36 36 Beslutninger den Benedikte Kiær (C) er født medlem af Beredskabskommissionen. Udpeget blev: Valggruppe 1: Ib Kirkegaard (O) Valggruppe 2: Gitte Kondrup (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

37 Valg af bestyrelsesmedlemmer til Nordsjællands Park og Vej 13/18764 Indledning/Baggrund skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej. Retsgrundlag Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner, 2. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej består af 6 medlemmer: 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af i Helsingør Kommune 3 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af i Fredensborg Kommune. Medarbejderne i Nordsjællands Park og Vej udpeger to repræsentanter, der deltager i bestyrelsen som observatører med taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I den første valgperiode går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år. I efterfølgende valgperioder varetages formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år). Fredensborg og Helsingør Byråd har vedtaget, at Helsingør Kommune varetager formandskabet i de første to år og Fredensborg kommune i de efterfølgende to år. foretager valget som et forholdstalsvalg, da der skal vælges 3 personer, jf. 25, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Johannes Hecht-Nielsen (V - formand) Per Tærsbøl (C) Gitte Kondrup (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1:

38 38 Johannes Hecht-Nielsen (V - formand) Per Tærsbøl (C) Valggruppe 2: Gitte Kondrup (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

39 Valg af bestyrelsesmedlemmer til Forsyning Helsingør A/S m.fl. selskaber 13/18570 Indledning/Baggrund Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer til de forskellige forsyningsselskaber. Retsgrundlag Aktieselskabsloven Vedtægter for selskaberne. Sagsfremstilling Der er følgende bestyrelsessammensætning i selskaberne: Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Forsyning Helsingør Affald A/S Forsyning Helsingør Service A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S 4 byrådsmedlemmer 1 ekstern person 3 medarbejderrepræsentanter 4 byrådsmedlemmer 1 ekstern person 3 medarbejderrepræsentanter 2 forbrugerrepræsentanter Selskaberne ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer. De til enhver tid siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Helsingør Forsyning A/S har ret til at indtræde i selskabernes bestyrelse uden afholdelse af valg. Bestyrelserne vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for i Helsingør Kommune, jf. pkt Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelserne i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af i Helsingør Kommune. har på mødet den 30. marts 2009 besluttet, at der skal være bestyrelsessammenfald i alle selskaberne. har ligeledes på mødet den 27. maj 2013 vedtaget, at antallet af byrådsmedlemmer i selskabernes bestyrelser ændres fra 5 til 4 byrådsmedlemmer og 1 ekstern person. har på mødet den 28. oktober 2013 vedtaget, at der vælges et eksternt bestyrelsesmedlem i alle bestyrelserne. foretager valgene som et forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse.

40 40 Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Per Tærsbøl (C - formand) Ib Kirkegaard (O) Gitte Kondrup (A - næstformand) Peter Poulsen (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, 1. at der vælges 4 medlemmer til bestyrelserne i forsyningsselskaberne. 2. at der vælges et eksternt medlem til bestyrelserne i forsyningsselskaberne. 3. at der vælges en formand og næstformand blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer. 4. at borgmesteren bemyndiges til at pege på de 4 byrådsmedlemmer samt formand og næstformand på generalforsamlingen. Beslutninger den ad 1: Udpeget blev: Valggruppe 1: Per Tærsbøl (C) Ib Kirkegaard (O) Valggruppe 2: Gitte Kondrup (A) Peter Poulsen (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. ad 2: Punktet blev udsat til Økonomiudvalgets og s møder i januar ad 3: ad 4: Til formand blev Per Tærsbøl (C) valgt. Til næstformand blev Gitte Kondrup (A) valgt. Indstillingen godkendt.

41 Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vækst & Viden Helsingør A/S 13/24731 Indledning/Baggrund skal vælge 3 medlemmer til bestyrelsen for Vækst & Viden Helsingør A/S. Retsgrundlag Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S, 15. Sagsfremstilling I 2009 etableredes selskabet Vækst & Viden Helsingør A/S i samarbejde med Udvikling Nord, Helsingør Kulturforening, Helsingør Kommunes turistforening og Helsingør Kommunes detailhandelsforening. Efterfølgende er ejerkredsen udvidet med Industriforeningen. udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen for byrådets valgperiode. foretaget valget som et forholdstalsvalg, da der skal vælges 3 personer, jf. 25, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Benedikte Kiær (C) Johannes Hecht-Nielsen (V - fmd. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget) Henrik Møller (A - fmd. Kultur- og Turismeudvalget) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at borgmesteren, formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget samt formanden for Kultur- og Turismeudvalget vælges til bestyrelsen for Vækst & Viden Helsingør A/S. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Benedikte Kiær (C) Johannes Hecht-Nielsen (V - fmd. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget) Valggruppe 2: Henrik Møller (A - fmd. Kultur- og Turismeudvalget)

42 42 Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

43 Valg af medlemmer og stedfortrædere til valgbestyrelser for perioden /21814 Indledning/Baggrund I forbindelse med afvikling af diverse valg i en Byrådsperiode skal der vælges valgbestyrelser. Relation til vision og tværgående politikker Lov om valg til folketinget (folketingsvalg og folkeafstemninger) Lov om kommunale og regionale valg Sagsfremstilling 1. Ved kommunal- og regionsvalg skal valgbestyrelsen bestå af mindst 5 højst 7 medlemmer Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører. Der skal tillige udpeges en næstformand samt stedfortrædere. Hidtil har der været tradition for at udpege Økonomiudvalgets medlemmer som valgbestyrelse. 2. Ved folketingsvalg, folkeafstemninger m.m. skal valgbestyrelsen bestå af 5 personer Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører. Der skal tillige udpeges en næstformand samt stedfortrædere. Ingen, der opstiller som kandidat, kan vælges som medlem eller suppleant. Valggruppernes forslag

44 44 1. Ved kommunal- og regionsvalg skal valgbestyrelsen bestå af mindst 5 højst 7 medlemmer Valggruppe 1 Benedikte Kiær (C - formand) Christian Holm Donatzky (B) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Valggruppe 2 Henrik Møller (A - næstformand) Haldis Glerfoss (Ø) Bente Borg Donkin (F) Stedfortrædere Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Gitte Kondrup (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Jan Ryberg (L) 2. Ved folketingsvalg, folkeafstemninger m.m. skal valgbestyrelsen bestå af 5 personer Valggruppe 1 Benedikte Kiær (C - formand) Christian Holm Donatzky (B) Johannes Hecht-Nielsen (V) Valggruppe 2 Henrik Møller (A - næstformand) Haldis Glerfoss (Ø) Stedfortrædere Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) Mette Lene Jensen (V) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, 1. at der udover borgmesteren som født formand vælges 6 medlemmer blandt Økonomiudvalgets medlemmer til valgbestyrelsen i forbindelse med kommunal- og regionsvalget, a. der vælges en næstformand b. at der vælges 7 stedfortrædere 2. at der ud over borgmesterens som født formand vælges 4 medlemmer blandt Økonomiudvalgets medlemmer til valgbestyrelsen for øvrige valg i valgperioden a. der vælges en næstformand b. at der vælges 5 stedfortrædere Beslutninger den 1. Kommunal- og regionsvalg Udpeget blev: Stedfortrædere Valggruppe 1 Benedikte Kiær (C - formand) Anders Drachmann (C)

45 Valggruppe 2 Christian Holm Donatzky (B) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A - næstformand) Haldis Glerfoss (Ø) Bente Borg Donkin (F) 45 Jens Bertram (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Gitte Kondrup (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Jan Ryberg (L) 2. Folketingsvalg, folkeafstemninger m.m. Udpeget blev: Valggruppe 1 Valggruppe 2 Benedikte Kiær (C - formand) Christian Holm Donatzky (B) Johannes Hecht-Nielsen (V) Henrik Møller (A - næstformand) Haldis Glerfoss (Ø) Stedfortrædere Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) Mette Lene Jensen (V) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

46 Valg af delegerede og stedfortrædere til Kommunernes Landsforening 13/18566 Indledning/Baggrund skal vælge 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere. Retsgrundlag 4, stk. 1, i love af 1. januar 2006 for Kommunernes Landsforening. Sagsfremstilling Til deltagelse i Kommunernes Landsforenings årlige delegeretmøder, som er KL s højeste myndighed, vælger KL s medlemskommuner 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte indbyggere i kommunen ved sidste opgørelse af folkeregistertallet. Folkeregistertallet offentliggøres af Danmarks Statistik senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Som stemmeberettigede delegerede og disses personlige stedfortrædere kan alene vælges medlemmer af. foretager begge valg som forholdstalsvalg, jf. 25, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Valggruppe 2 Benedikte Kiær (C) Christian Holm Donatzky (B) Per Tærsbøl (C) Mette Lene Jensen (V) Katrine Vendelbo Dencker (O) Henrik Møller (A) Haldis Glerfoss (Ø) Bente Borg Donkin (F) Stedfortrædere Morten Westergaard (C) John Calberg (C) Michael Mathiesen (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Marlene Harpsøe (O) Gitte Kondrup (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Peter Poulsen (A) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere. Beslutninger den Udpeget blev: Valggruppe 1: Stedfortrædere

47 Benedikte Kiær (C) Christian Holm Donatzky (B) Per Tærsbøl (C) Mette Lene Jensen (V) Katrine Vendelbo Dencker (O) Morten Westergaard (C) John Calberg (C) Michael Mathiesen (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Marlene Harpsøe (O) 47 Valggruppe 2: Henrik Møller (A) Haldis Glerfoss (Ø) Bente Borg Donkin (F) Stedfortrædere Gitte Kondrup (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Peter Poulsen (A) Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

48 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab 13/18567 Indledning/Baggrund skal vælge en stedfortræder for borgmesteren, der er født medlem af KL s repræsentantskab. Retsgrundlag KL s love af 2006, 13. Sagsfremstilling KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Der er i valgperioden medlemmer af KL s repræsentantskab. De 98 borgmestre er fødte medlemmer, og 66 kommunalbestyrelsesmedlemmer er valgt repræsentativt i forhold til seneste kommunalvalg. ne af repræsentantskabet vælges af de politiske partier i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde hvert fjerde år. foretager valget som et flertalsvalg, da der kun skal vælges én person, jf. 24, stk. 1, i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Stedfortræder Ib Kirkegaard (O) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der udpeges en stedfortræder for borgmesteren. Beslutninger den Fra valggruppe 1 blev Ib Kirkegaard (O) udpeget. Genudpegning sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

49 Valg af stedfortræder for borgmesteren til I/S Nordforbrændings bestyrelse 13/18568 Indledning/Baggrund skal vælge en stedfortræder for borgmesteren, der er født medlem af Nordforbrændings bestyrelse. Retsgrundlag Vedtægt for I/S Nordforbrænding, 6, stk. 2. Sagsfremstilling Interessentskabet er etableret i medfør af reglerne i Lov om kommunernes styrelse 60 med godkendelse af Statsforvaltningen Hovedstaden. Interessentskabet består af 5 kommuner; Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Interessentskabets formål er at planlægge og/eller drive alle former for aktiviteter og hertil hørende anlæg indenfor affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne samt at drive fjernvarmevirksomhed. I/S Nordforbrændings bestyrelse består af 5 medlemmer og er sammensat af borgmesteren fra hver af interessentkommunerne, ligesom der for hvert bestyrelsesmedlem skal vælges en personlig stedfortræder. foretager valget som et flertalsvalg, da der kun skal vælges en person, jf. 24, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse. Valggruppernes forslag Valggruppe 1 Stedfortræder Ib Kirkegaard (O) Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til I/S Nordforbrændings bestyrelse. Beslutninger den Fra valggruppe 1 blev Ib Kirkegaard (O) udpeget. Genudpegning sker af samme gruppe, jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden.

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Dagsorden Byrådet

Dagsorden Byrådet Dagsorden : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Claus Christoffersen (A) Duygu N. Aydinoglu

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Udvalgsfortegnelse 2014-2017

Udvalgsfortegnelse 2014-2017 Udvalgsfortegnelse 2014-2017 14/868 29.10.2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E MEDLEMMER AF HELSINGØR BYRÅD... 5 BYRÅDSMEDLEMMERNES FORDELING PÅ UDVALGSPOSTER... 8 ØKONOMIUDVALGET... 14 DE STÅENDE

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 29. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 29. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Referat Byrådet : Mandag den 29. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 04. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Kulturværftet M1 Bemærkninger: Mødet holdes på Kulturværftet kl 10.00-12.00 Medlemmer:

Læs mere

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016

Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Udvalgsposter m.v. Hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder hvor? Januar 2016 Thomas Gyldal Petersen (A) Borgmester Økonomi- og Planlægningsudvalget (formand) Valgbestyrelse til kommunale valg (formand)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Københavns Kommunes repræsentation i i bestyrelser, råd, nævn mv. for valgperioden 2014 2017

Københavns Kommunes repræsentation i i bestyrelser, råd, nævn mv. for valgperioden 2014 2017 Københavns Kommunes repræsentation i i bestyrelser, råd, nævn mv. valgperioden 2014 2017 Hvervsnavn Ansvarlig valtning Lovpligtigt Ankenævnet de københavnske huslejenævn Borgerservice Ja 1. marts 2010

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017. Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017. Horsens Kommune KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse af kommunalvalget

Læs mere

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen

Allerød byråd 2014-2017. Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg. Borgmester Jørgen Johansen. 1.viceborgmester Miki Dam Larsen Allerød byråd 2014-2017 Samlet oversigt udpegninger råd, nævn og udvalg Allerød Kommune Dato: 28. marts 2014 Borgmester Jørgen Johansen 1.viceborgmester 2.viceborgmester Økonomiudvalget Jørgen Johansen

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. august 2011 Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Referat åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde. Referat

Byrådet Konstituerende møde. Referat Konstituerende møde Referat Dato: 2. december 2013 Tidspunkt: Kl. 17:00 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Rådgivere mv.: Byrådssalen Det medlem, der længst har været medlem af byrådet, og hvis der

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen.

Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder for Tanya Buchreitz Jensen. Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 1. december 2009 Mødetidspunkt: 9.15 Sluttidspunkt: 9.25 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Ingen. Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Jan Quvang, var indkaldt som stedfortræder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17

Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 Oversigt over hvem Gribskov Kommunes Byråd har udpeget til råd, nævn mv, for perioden 2014-17 KLs repræsentantskab KL - Kommunalpolitisk Topmøde - delegerede. Kredsråd ved politiets virksomhed Kredsvalgbestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere