SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvergården Grenåvej 68B 854 Skødstrup ens energimærke: Gyldig fra 8. december 203 Til den 8. december Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Lene Messell Energi-og srådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Mulighederne for Grenåvej 68B, 854 Skødstrup Ydervægge Investering* KÆLDER YDERVÆGGE Ydervæg i kælder mod det fri og mod pulterrum består af ca. 30 cm beton uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og registreringer på stedet. Indvendig efterisolering af kældervæg med 00 mm mineraluld. En vigtig forudsætning for at udføre indvendig efterisolering er, at den eksisterende kældervæg er tør. Det kan som udgangspunkt kun anbefales at efterisolere kældervægge indvendigt med 00 mm, og der bør kun benyttes uorganiske materialer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at efterisolere op til nugældende standarder eller lavenerginiveau på grund af pladshensyn og fugttekniske årsager. Med den nævnte isoleringstykkelse vil væggen ikke opfylde kravene i BR0, men tiltaget er stadig attraktivt i forhold til at nedbringe energiforbrug og modvirke kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vægoverflader. Eventuelle radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på rørene kr kr. 0,76 ton CO₂ Ventilation Investering* VENTILATION Ejendommen ventileres med naturlig ventilation, og der er installeret mekaniske udsugningsanlæg, som er placeret på loftet, jævnt fordelt på ejendommen. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer, mens den brugte indeluft suges ud gennem udsugningskanaler i køkken og bad. Ved beregning af energiforbruget anvendes et luftskifte på over en ½ gang i timen. Der er under bygningsgennemgangen besigtiget 2 ud af i alt 2 anlæg af typen Energimærkningsnummer

3 Exhausto BES Det er efterfølgende oplyst til energikonsulenten, at anlæggene sandsynligvis er fra samme år som mejeriet blev ombygget til kollegium, dvs. fra slutningen af 980'erne. Anlæggene er med fremadrettede skovle. Det har ikke været muligt at indhente yderligere specifikke data på anlæggene eller driften af disse, hvorfor data beror på standardværdier. Eksisterende udsugningsanlæg udskiftes til fordel for nye energieffektive anlæg. Der er her regnet på udskiftning af 2 stk kr kr. 8,28 ton CO₂ Det har ikke været muligt at få præcist fastsat elforbrugt på ventilatoren. Der er i sforslaget anvendt anslåede værdier. Det anbefales at få ventilatorerne nærmere undersøgt. El Investering* SOLCELLER Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne. Montering af solcelleanlæg på i alt 700 på tagfladerne mod sydvest og sydøst. I forslaget er det forudsat, at solcellepanelerne monteres med samme hældning som taget, dvs. ca. 20 i forhold til vandret kr kr. 45,95 ton CO₂ Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt, at tagkonstruktionen skal forstærkes. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 75% af den producerede strøm benyttes direkte. En undersøgelse kan eventuelt foretages for at finde frem til, hvor meget strøm der anvendes i dagtimerne, mens der produceres strøm fra anlæggene. Det anbefales også, at anlæggenes størrelse modsvarer den strømmængde, der anvendes. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-prisen vil stige i fremtiden. * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energir, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål:. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A200. Hvis de rentable energisforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A200 Hvis de energi, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A205 Beregnet varmeforbrug pr. år 48,04 MWh Fjernvarme kr. 58,94 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR0, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering LOFT Skråvægge i de øverste etager består af en letkonstruktion (træ), som er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge Investering HULE YDERVÆGGE Ydervægge består hovedsageligt af en 30 cm hulmur, som er uden isolering i hulrummet mellem for- og bagmur, der er opført af tegl. På bagmuren er der opsat en forsatsvæg med pladebeklædning, der er isoleret med 00 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. KÆLDER YDERVÆGGE Ydervæg i kælder mod det fri og mod pulterrum består af ca. 30 cm beton uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og registreringer på stedet. Indvendig efterisolering af kældervæg med 00 mm mineraluld. En vigtig forudsætning for at udføre indvendig efterisolering er, at den eksisterende kældervæg er tør. Det kan som udgangspunkt kun anbefales at efterisolere kældervægge indvendigt med 00 mm, og der bør kun benyttes uorganiske materialer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at efterisolere op til nugældende standarder eller lavenerginiveau på grund af pladshensyn og fugttekniske årsager kr kr. 0,76 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 Med den nævnte isoleringstykkelse vil væggen ikke opfylde kravene i BR0, men tiltaget er stadig attraktivt i forhold til at nedbringe energiforbrug og modvirke kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vægoverflader. Eventuelle radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på rørene. KÆLDER YDERVÆGGE Ydervæg i kælder mod jord og bl.a. pulterrum, depotrum og motionsrum består af ca. 30 cm beton uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og registreringer på stedet. Indvendig efterisolering af kældervæg med 00 mm mineraluld. En vigtig forudsætning for at udføre indvendig efterisolering er, at den eksisterende kældervæg er tør. Det kan som udgangspunkt kun anbefales at efterisolere kældervægge indvendigt med 00 mm, og der bør kun benyttes uorganiske materialer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at efterisolere op til nugældende standarder eller lavenerginiveau på grund af pladshensyn og fugttekniske årsager. Med den nævnte isoleringstykkelse vil væggen ikke opfylde kravene i BR0, men tiltaget er stadig attraktivt i forhold til at nedbringe energiforbrug og modvirke kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vægoverflader. Eventuelle radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på rørene kr kr.,00 ton CO₂ KÆLDER YDERVÆGGE Ydervæg i kælder mod vaskerum og tørrerum består af ca. 30 cm beton med 00 mm letklinkerblokke på indersiden. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og registreringer på stedet. Ydervæg i kælder mod bl.a. teknikrum med varmecentral består af ca. 30 cm beton, som er isoleret med 00 mm mineraluld i en forsatsvæg indvendigt. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering VINDUER Vinduer er monteret med 2-lags termoruder. VED RENOVERING De eksisterende vinduer udskiftes med nye vinduer med 3-lags energiruder kr. 7,47 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 OVENLYS Tagvinduer formodes monteret med 2-lags termoruder. Grundet ringe rentabilitet er forslag om udskiftning undladt. YDERDØRE Yderdøre af træ er monteret med isolerede fyldninger og sideparti er monteret med 2-lags termorude. VED RENOVERING Nuværende ruder i sideparti til yderdører udskiftes med nye 2-lags energiruder..700 kr. 0,37 ton CO₂ YDERDØRE Yderdøre af træ er monteret med isolerede fyldninger. Gulve Investering TERRÆNDÆK Terrændækket består af et betondæk med strøgulv, som er støbt på et kapillarbrydende lag. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Terrændækket i kælderen med pulterrum, teknikrum, vaskeri og tørrerum formodes at bestå af et uisoleret betondæk. Det vurderes ikke rentabelt at gennemføre en forceret efterisolering af konstruktionen. Ventilation Investering VENTILATION Ejendommen ventileres med naturlig ventilation, og der er installeret mekaniske udsugningsanlæg, som er placeret på loftet, jævnt fordelt på ejendommen. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer, mens den brugte indeluft suges ud gennem udsugningskanaler i køkken og bad. Ved beregning af energiforbruget anvendes et luftskifte på over en ½ gang i timen. Der er under bygningsgennemgangen besigtiget 2 ud af i alt 2 anlæg af typen Energimærkningsnummer

8 Exhausto BES Det er efterfølgende oplyst til energikonsulenten, at anlæggene sandsynligvis er fra samme år som mejeriet blev ombygget til kollegium, dvs. fra slutningen af 980'erne. Anlæggene er med fremadrettede skovle. Det har ikke været muligt at indhente yderligere specifikke data på anlæggene eller driften af disse, hvorfor data beror på standardværdier. Eksisterende udsugningsanlæg udskiftes til fordel for nye energieffektive anlæg. Der er her regnet på udskiftning af 2 stk kr kr. 8,28 ton CO₂ Det har ikke været muligt at få præcist fastsat elforbrugt på ventilatoren. Der er i sforslaget anvendt anslåede værdier. Det anbefales at få ventilatorerne nærmere undersøgt. VENTILATION Kælderen med depotrum, pulterrum og motionsrum forudsættes ventileret med naturlig ventilation, hvor den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer. Ved beregning af energiforbruget anvendes et luftskifte på en ½ gang i timen. Tørrerum og vaskeriet ventileres med naturlig ventilation, og der er installeret lokalt udsugningsanlæg tilkoblet hydgrostat. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer, mens den brugte indeluft suges ud gennem ydervæggen. Ved beregning af energiforbruget anvendes et luftskifte på over en ½ gang i timen. Energimærkningsnummer

9 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Installationen er udført som et direkte anlæg, som er placeret i teknikrum i kælder. Denne fjernvarmeinstallation benytter det varme vand fra fjernvarmeledningerne direkte i ejendommens fordelingsanlæg. VARMEPUMPER Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at installere i ejendommen. SOLVARME Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at etablere på ejendommen. Varmefordeling Investering VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. VARMERØR Varmerørene i bygningen er ført indenfor klimaskærmen i de opvarmede arealer og er tilknyttet udekompenseringsanlægget. Der er registreret ca. 6 m varmerør i teknikrum i kælderen før udekompenseringen. Disse er regnet som ½" rør med ca. 30 mm mineraluld. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er der monteret en pumpe fra Grundfos, model UPE 32-80, med automatisk trinstyring, som har en maks. effekt på 250 W. Det vurderes, at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny modulerende model med en effekt på 40 W, f.eks. en Grundfos Magna kr..200 kr. 0,39 ton CO₂ Energimærkningsnummer

10 AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til styring af korrekt rumtemperatur. Ud over termostatstyring i de enkelte rum, er der monteret automatik på varmeforsyningen, som styres efter udetemperaturen. Denne automatik overstyrer reguleringen i de enkelte rum. Energimærkningsnummer

11 VARMT VAND Varmt vand Investering VARMT VAND Til beregning af energiforbrug til produktion og forbrug af varmt brugsvand er anvendt et erfaringstal for flerfamiliehuse. VARMTVANDSRØR Varmerør til cirkulation af varmt brugsvand er regnet udført som 3/4" rør, isoleret med ca. 20 mm mineraluld. VED RENOVERING Isolering af brugsvandsrør med formfaste rørskåle eller lamelmåtter med en isoleringstykkelse på 40 mm såfremt muligt..900 kr. 0,43 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør fra varmeforsyningen, til enheden hvori der produceres varmt brugsvand, er isoleret med ca. 30 mm mineraluld. VED RENOVERING Isolering af tilslutningsrør med formfaste rørskåle eller lamelmåtter med en isoleringstykkelse på 60 mm. 00 kr. 0,0 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER Der er installeret en cirkulationspumpe til fordeling af varmt brugsvand i bygningen. Pumpen er fra Grundfos, model UP N, og har en effekt på 75 W. Den eksisterende brugsvandspumpe udskiftes med en ny pumpe med en effekt på 45 W, f.eks. Grundfos Alpha2 L N kr. 600 kr. 0,7 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via en gennemstrømningsvandvarmer, placeret i teknikrum i kælderen. Gennemstrømningsvandvarmeren er isoleret med ca. 70 mm skumisolering. Energimærkningsnummer

12 EL El Investering BELYSNING Belysningen i barlokalet udgøres af spotbelysning med 40 W glødepærer. Tilhørende toiletter udgøres af væglamper med elsparepærer. Over poolbordet er installeret et enkelt lysrørsarmatur med 36 W T8 lysstofrør. Lyset styres manuelt. Glødepærer i eksisterende lamper i barlokalet udskiftes med LED-lyskilder. Der er i forslaget kalkuleret med, at den samlede wattage kan reduceres med ca. 80 % kr. 700 kr. 0,22 ton CO₂ BELYSNING Langs den interne kørevej og på parkeringspladsen foran kollegiet, er optalt 0 stk. lysstandere med elsparepærer isat. Der kalkuleres med 5 W pærer. Elsparepærer i lysstander udskiftes til LED-lyskilder. Der er i forslaget kalkuleret med, at den samlede wattage kan reduceres med ca. 40 % kr. 500 kr. 0,7 ton CO₂ BELYSNING På kollegiets facader er optalt 39 stk. væglamper med elsparepærer isat. Der kalkuleres med 9 W pærer. Elsparepærer i udvendige væglamper udskiftes til LED-lyskilder. Der er i forslaget kalkuleret med, at den samlede wattage kan reduceres med ca. 40 % kr..200 kr. 0,39 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i vaskeriet og tørrerum udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. I vaskeriet styres lyset ved bevægelsesmelder, mens lyset i tørrerummet styres manuelt ved trykknap m. timer. VED RENOVERING Lysstofrør i eksisterende armaturer i vaskeriet og tørrerum skiftes til LED-rør med lavere wattage. Der er i forslaget kalkuleret med, at den samlede wattage kan reduceres med ca. 40 %. 300 kr. 0,0 ton CO₂ Energimærkningsnummer

13 BELYSNING Belysningen på gangarealer udgøres af loftlamper med 9 W elsparepærer. På de store gangarealer styres lyset ved akustiske meldere, mens lyset på de mindre gangarealer til hver 4 lejligheder styres manuelt via trykknap m. timer. VED RENOVERING Eksisterende loftlamper med elsparepærer udskiftes til nye lamper med LEDlyskilder. Der er i forslaget kalkuleret med, at den samlede wattage kan reduceres med ca. 40 % og at der investeres 800 kr. pr. lampe..200 kr. 0,38 ton CO₂ BELYSNING Belysningen i motionsrummet udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmelder. Grundet formodning om lav driftstid, undlades forslag om udskiftning af lyskilder. Belysningen i værkstedet udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres manuelt. Grundet formodning om lav driftstid, undlades forslag om udskiftning af lyskilder. Fællesrummet på. sal ovenover barlokalet blev ikke besigtiget under bygningsgennemgangen. Det er efterfølgende oplyst til energikonsulenten, at belysningen udgøres af væglamper med elsparepærer. Der kalkuleres med en gennemsnitlig wattage på 3 W pr.. Belysningen i pulterrum udgøres af lysrørsarmaturer med 36 W T8 lysstofrør med traditionel forkobling. Lyset styres ved bevægelsesmeldere. Grundet formodning om lav driftstid, undlades forslag om udskiftning af lyskilder. SOLCELLER Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne. Montering af solcelleanlæg på i alt 700 på tagfladerne mod sydvest og sydøst. I forslaget er det forudsat, at solcellepanelerne monteres med samme hældning som taget, dvs. ca. 20 i forhold til vandret kr kr. 45,95 ton CO₂ Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt, at tagkonstruktionen skal forstærkes. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 75% af den producerede strøm benyttes direkte. En undersøgelse kan eventuelt foretages for at finde frem til, hvor meget strøm der anvendes i dagtimerne, mens der Energimærkningsnummer

14 produceres strøm fra anlæggene. Det anbefales også, at anlæggenes størrelse modsvarer den strømmængde, der anvendes. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-prisen vil stige i fremtiden. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Dette energimærke er udarbejdet for kollegiet Kløvergården på Grenåvej 68, 854 Skødstrup. en er oprindeligt opført som Stødstrup Mejeri i år 947 iht. BBR, men senere ombygget til kollegie i år 987. Siden opførelsen er vinduerne skiftet til nye med termoruder og der er i størstedelen af bygningen efterisoleret på indersiden af ydervæggen. Der er stadig mulighed for gennemførelse af rentable energir. Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 202 version. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Energimærket angiver varmeforbrug under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger. Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader. Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes. Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger og opmålinger. Det anbefales, at der føres månedlige aflæsninger af forbrug på el og eventuelt varme. Dette er for at få muligheden for at dæmme op for eventuelle fejl på anlæggene og samtidig følge forbruget. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis forbruget følges, vil der være en målbar tendens til at spare på forbruget. Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er de enkelte lejligheders elforbrug samt elforbrug til udstyr som er procesrelateret, herunder hårde hvidevarer og lign. Energimærkningsnummer

15 ens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER -værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup Energimærkningsnummer

16 2-værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup værelses lejlighed Grenåvej 68, 854 Skødstrup Energimærkningsnummer

17 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 0 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 0 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering i energienheder Kælder ydervægge Indvendig efterisolering af kældervæg i pulterrum mod det fri kr. 5,35 MWh Fjernvarme 3 kwh Elektricitet kr. Kælder ydervægge Indvendig efterisolering af kældervæg i pulterrum mm. mod jord kr. 7,04 MWh Fjernvarme 4 kwh Elektricitet kr. Ventilation Montering af nye udsugningsanlæg kr kwh Elektricitet kr. Varmeanlæg Varmefordelings pumper Udskiftning af varmefordelingspumpe kr. 585 kwh Elektricitet.200 kr. Varmt og koldt vand Varmtvandspum per Udskiftning af brugsvandspumpe kr. 263 kwh Elektricitet 600 kr. El Belysning Udskiftning til LED i barlokale kr. 327 kwh Elektricitet 700 kr. Energimærkningsnummer

18 Belysning Udskiftning til LED i lysstandere kr. 249 kwh Elektricitet 500 kr. Belysning Udskiftning til LED i udvendige væglamper kr. 582 kwh Elektricitet.200 kr. Solceller Nyt solcelleanlæg kr kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

19 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag i energienheder Vinduer Udskiftning af vinduer 52,90 MWh Fjernvarme kr. 8 kwh Elektricitet Yderdøre Udskiftning af rude i sideparti til eksisterende yderdøre 2,58 MWh Fjernvarme 2 kwh Elektricitet.700 kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af brugsvandsrør til en samlet isoleringstykkelse på 40 mm. 3,07 MWh Fjernvarme -0 kwh Elektricitet.900 kr. Varmtvandsrør Isolering af tilslutningsrør til en samlet isoleringstykkelse på 60 mm. 0, MWh Fjernvarme - kwh Elektricitet 00 kr. El Belysning Udskiftning til LED i vaskeri og tørrerum 49 kwh Elektricitet 300 kr. Belysning Udskiftning til nye lamper med LED-lyskilder 577 kwh Elektricitet.200 kr. Energimærkningsnummer

20 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Grenåvej 68B, 854 Skødstrup... Grenåvej 68B BBR nr ens anvendelse... Kollegium (50) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet... 54,4 Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt... 54,4 Heraf tagetage opvarmet... 0 Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C Energimærke efter rentable sforslag... A200 Energimærke efter alle sforslag... A205 OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug ,56 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,07 MWh Fjernvarme CO2 udledning... 56,83 ton CO₂ pr. år KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Der er i ejendommens BBR-meddelelse oplyst et beboelsesareal på og fællesareal på 2.757, og således et samlet areal på På tegninger er opmålt et opvarmet areal på ca. 5.4, som anvendes i energimærket. KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Energimærkningsnummer

21 Der er god overensstemmelse mellem det oplyste, klimakorrigerede varmeforbrug og det beregnede varmeforbrug. Varmeforbruget er i energimærket regnet ca. 4 % større end det oplyste, faktiske forbrug. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme... 68,75 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning...,93 kr. per kwh Vand... 40,5 kr. per m³ Alle priser er inklusiv moms. Pris på varme er fra Løgten-Skødstrup Fjernvarmes takstblad for 203. Pris på el er oplyst af bygningens ejer. Pris på vand er fra Løgten-Skødstrup Vandværks takstblad for 203. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energi-og srådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Ved energikonsulent Lene Messell KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vejlby Kollegiet Vejlby Centervej 49 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. december 2013 Til den 12. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29 8240 Risskov ens energimærke: Gyldig fra 28. januar 204 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christianshøj Kollegiet Gøteborg Alle A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosensgade Kollegiet Rosensgade 18A 8000 Aarhus C ens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skejbygård Kollegiet Skejby Vænge 1 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2013 Til den 27. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 1, 2, 3 og 4 Gildbrovej 30 2635 Ishøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2013 Til den 5. september 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lollandsvej 35 2000 Frederiksberg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. august 2014 Til den 25. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordborggade 19 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2012 Til den 12. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Pauls Kirkeplads 9B 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovstrupvej 58 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. november 2014 Til den 26. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mørkhøjvænge, Rækkehuse Juni Alle 4 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. marts 2015 Til den 2. marts 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Asbakken 1 9520 Skørping Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2013 Til den 13. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere