Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012"

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK værner om VAmærket Kære læser. Velkommen til en forsinket udgave af VELTEK NYT, som efter planen burde være udkommet for en måned siden. Vi beklager og skynder os at fortælle, at der er en god grund til forsinkelsen. Vi skulle lige have detaljerne på plads, før vi kan offentliggøre en god nyhed: VELTEK overtager VAgodkendelsesordningen per 1. april 2013, når Energistyrelsen udfaser VAmærket. Det er vi både glade og stolte over, og vi glæder os til at tage arbejdshandskerne på. I denne udgave af VELTEK NYT kan du læse mere om VELTEK og VA-mærket, blive klogere på den nye AVA Sektion, finde ud af, hvem det seneste medlem af VELTEK er, og forhåbentlig glæde dig over, at det måske kun kræver et par få klik med musen at forbedre din arbejdspræstation. God weekend! Willy Goldby

2 Direktør VA-godkendelsen varetages af VELTEK fra 2013 VELTEK overtager i 2013 VA-godkendelsesordningen og viderefører den på stort set samme vilkår, som det er tilfæ ldet i dag. Sverige og Finland viser stor interesse for at etablere en fæ llesnordisk ordning. Når Energistyrelsen lancerer 'Godkendt til drikkevand'-godkendelsen, som udelukkende består af en sundhedsmæssig test, den 1. april 2013, vinker styrelsen samtidig farvel til VA-mærket og ordningen. Dermed bortfalder muligheden for at få medtaget en fysisk/mekanisk godkendelse af et vvs-produkt. VELTEK har derfor besluttet at overtage ordningen for at sikre, at VA-mærket videreføres og udvikles på en måde, der tjener hele branchen og forbrugerne bedst muligt. VA-godkendelsesordningen gøres med VELTEKs overtagelse frivillig og vil køre sideløbende med 'Godkendt til drikkevand'-ordningen. Byggevarer, der falder under 'Godkendt til drikkevand'-ordningen, skal have opnået denne godkendelse, før der kan søges om en VA-godkendelse. Vvsprodukter, som ikke er i berøring med drikkevand, kan frit ansøge om VAgodkendelse. "Vi har registreret rettighederne til VA-logoet og informeret Energistyrelsen om, at vi ønsker at overtage og videreføre VA-ordningen. Styrelsen bakker op om vores beslutning, og det glæder os. En branche uden en VA-ordning vil stille installatører og forbrugere væsentligt ringere, end det er tilfældet i dag. VA-mærket er et stærkt brand, som er garant for gode og sikre vvs-produkter. Vi vil arbejde målrettet for at videreudvikle ordningen på en måde, som tjener branchen og forbrugerne bedst muligt", fastslår Willy Goldby, direktør for VELTEK. Naboer viser stor interesse VELTEK er i gang med at nedsætte en styregruppe, som indtil videre består af TEKNIQ og DS Håndværk & Industri. Styregruppen skal være med til at forme VAordningens fremtid. Derudover vil VELTEK og Energistyrelsen mødes for at udveksle idéer om og erfaringer med ordningen, ligesom Forsikring & Pension inviteres til dialogmøde. Mens VELTEK er den officielle indehaver af retten til at benytte VA-logoet, bliver den daglige drift og administration af VA-ordningen lagt ud til et uvildigt sekretariat, som vil blive udpeget af styregruppen. "Der er stadig nogle uafklarede spørgsmål, som skal koordineres med Energistyrelsen, i forbindelse med vores overtagelse af VA-ordningen. Men vi har orden i penalhuset før den 1. april næste år. VA-ordningen blev startet på initiativ af branchen for mere end 40 år siden. Med årene overtog myndighederne ordningen og logoet med branchens samtykke, og når myndighederne ej længere ønsker at benytte VA-godkendelsen, synes jeg, det er helt på sin plads, at VAmærket kommer tilbage på branchens hænder", siger Willy Goldby og fortsætter:

3 "Både Sverige og Finland viser stor interesse i at udforme en fællesnordisk godkendelsesordning, og vi skal i begyndelsen af det nye år mødes med vores svenske kolleger for at lægge en strategi for, hvordan vi kan omsætte idéen til virkelighed". VELTEK afholder informationsmøde for hele branchen om fremtidens VA-ordning fredag den 1. februar 2013 kl på Vodroffsvej 59, 5. sal. Energistyrelsen vil også deltage i mødet og informere om den nye "Godkendt til drikkevand"-ordning. Tilmelding skal ske til veltek.dk senest den fredag den 25. januar EL & TEKNIK '14 udvider med endnu et fokusområde EL & TEKNIK '14 udvides med Sikkerhed og Overvågning. Det er planen at fylde hal B med den seneste nye teknologi på området, og arrangørerne forventer at satsningen vil tiltrække endnu flere besøgende. "Vi ønsker at give de besøgende en totaloplevelse. Når de har stiftet bekendtskab med eksempelvis et alarmsystem i hal B, kan de fortsætte ind i en af de andre haller og blive klogere på, hvordan alarmsystemet kan integreres med bygningens øvrige automatik. Vi ved, at der er meget fokus på sikring og overvågning i forskellige dele af samfundet, og blandt installatørerne, og derfor er det oplagt at medtage området på EL & TEKNIK, som er Danmarks største elfagmesse. - nu med nyhedsovervågning VELTEK har investeret i et såkaldt newsfeed, som kan findes på Her vil du kunne læse seneste nyt om emner, der har stor relevans for vores medlemmer. Newfeedet vil blive opdateret fire til fem gange om ugen. Vi håber, I får gavn af tjenesten.

4 Smart Grid i Danmark Dansk Energi og Energinet.dk offentliggjorde den 8. oktober 2012 resultaterne af deres såkaldte DanGrid-samarbejde om fremtidens elsystem. VELTEKs medlemmer opfordres til at involvere sig i det komponentorienterede standardiseringsarbejde. DanGrid-samarbejdet har fokuseret på implementationen af tre af de 35 delanbefalinger, der i oktober 2011 blev givet af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaards Smart Grid Netværk. De tre anbefalinger er nr. 22, Koncept for styring af elsystemet, nr. 23, Informationsmodel for formidling af data og nr. 24, Roadmap for udrulning af Smart Grid. Rapporten Smart Grid i Danmark 2.0 indeholder flere oplysninger, der er relevante for den tekniske branche og den generelle diskussion om Smart Grid. VELTEK opfordrer derfor til, at I skimmer rapporten. En af udfordringerne med Smart Grid er at sikre udbredelsen af internationale standarder, så forbrugeren uden komplikationer kan skifte serviceudbyder - i rapporten benævnt aggregator. I den forbindelse er det i følge rapportens forfattere en forudsætning, at alle producenter og leverandører, store som små, orienterer sig internationalt. Den relevante internationale standard er IEC (komponentorienteret). Hvis standarden mangler en beskrivelse, der passer til din virksomheds produktsortiment, er det nødvendigt at involvere sig i standardiseringsarbejdet. Gør man ikke det, kan det blive svæ rt at overleve i Smart Grid'en, vurderer rapporten. Du kan finde flere informationer og power points om rapporten fra Dansk Energi, DONG og Energinet.dk her. Armaturfabrikant Sektionen bliver formentlig til AVA Sektionen Flere medlemmer af Vand- og Afløbsgruppen har ønsket en sammenlægning med Armaturfabrikant Sektionen, og i forbindelse med planlægningen af VELTEKs overtagelse af VA-ordningen blev det klart, at en fusion vil give god mening og synergi, fordi den fysisk/mekaniske test, som VA-godkendelsen omfatter, er relevant for medlemmer af begge grupper. Udvidelsen træder i kraft i forbindelse med VELTEKs næste ordinære generalforsamling fredag den 3. maj 2013, hvis der er flertal herfor. Der skal ligeledes stemmes om et nyt navn, som kan dække hele medlemsskaren,

5 og sektionens bestyrelse og sekretariatet foreslår AVA Sektionen, som er en forkortelse for Armatur, Vand og Afløbssektionen. "Der er for mig ingen tvivl om, at det er en rigtig beslutning at forene kræfterne og samle kompetencerne for at sikre den optimale videreudvikling af VA-mærket. AVA Sektionen vil stå meget stærkt over for myndighederne og blive en markant stemme i branchen", lyder det fra Hans-Kristian Slot, formand for den nuværende Armaturfabrikant Sektion. Solcelleforliget kunne have været bedre..og værre Danskere, der allerede har investeret stort i små solcelleanlæ g, kan ånde lette op. Ny solcelle-aftale sikrer 20 år med uæ ndrede vilkår for ejerne. Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller. Aftalen betyder blandt andet, at store fællesanlæg bliver mere attraktive. Mens nuværende ejere fredes de næste 20 år og forbliver på den årsbaserede nettomålerordning, får private, der investerer i små solcelleanlæg i 2013, knap så gode vilkår. De overflyttes nemlig til timebaseret afregning og er kun sikret fuld værdi af egen strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får ejeren 1,30 kr. per kwh i de næste 10 år. Den nye solcelleaftale finansieres ved at udsætte udbygningen af vindenergi. VELTEK glæder sig over, at de nuværende ejere ikke øjeblikkeligt straffes for regeringens holdningsskift, men frygter samtidig, at skiftet til timebaseret afregning fra 2012 for nye ejere vil ødelægge salget til private. Tre hurtige til nyt VELTEK-medlem

6 Navn: Christian von Scholten Firma: NorthQ Aps Titel: CEO Stiftede NorthQ Aps i 2007 Alder: 42 år Hobby: Squash, tennis, golf og jagt Hvad beskæ ftiger NorthQ sig med? Energiovervågning. Vi har udviklet et lille måleøje med indbygget datalogger, som virksomheder og forbrugere nemt kan installere på deres eksisterende mekaniske drejeskivemåler eller på de nyere elektroniske målere. Helt uden om elselskabet. Dataloggeren overfører hvert 15. minut elforbruget til en pc eller en portal, hvor kunden så kan analysere og overvåge forbruget, lægge budget og opsætte forbrugsalarmer. Hvad er NorthQ's største udfordring? Vores primære kundegruppe er elselskaber, men de er ekstremt langsomme til at træffe beslutninger og driver ikke forretninger på markedsvilkår. Det gør det særdeles vanskeligt for en mindre virksomhed at identificere de reelle influenter og beslutningstagere, så man undgår spildtid. Mange elselskaber er interesseret i projekter, når det er omkostningsfrit for dem. Så snart det kommer til udrulningen af projektet og dermed også kroner og ører, forsvinder interessen. Hvad forventer du at få ud af dit VELTEK-medlemsskab? Jeg forventer at få adgang til et stort netværk, hvor igennem jeg kan øge kendskabet til og salget af vores produkter og services. VVS '13 afholdes april

7 Har du tilmeldt dig? Hvis ikke, så klik ind på messen hjemmeside. Kig på killingen En ny undersøgelse afslører, at vores hjerner bliver bedre til at fokusere, når vi har set på billeder af nuttede dyr. Nu skal VELTEK selvfølgelig ikke være smagsdommer over, om du synes, at killinger og deslige er nuttede, men japanske forskere har fundet ud af, at vi bliver mærkbart bedre til at udføre en arbejdsopgave, hvis vi forinden har set på billeder af kære dyr. Det skriver videnskab.dk. Forskerne vidste fra tidligere resultater, at dyreunger er populære, fordi de vækker positive følelser i folk. Den ny undersøgelse har styrket forskerne i troen på, at de positive følelser, som de nuttede dyr vækker i os, får vores hjerner til at

8 fokusere på enkelt genstande eller opgaver. Klik her, hvis du virkelig har brug for at koncentrere dig bagefter. Nyt fra ENS Danmark og danskerne rider på den grønne energibølge som aldrig før, viser seneste nyt fra Energistyrelsen. Eller det vil sige - næsten hele Danmark. Tal fra Energistyrelsen viser, at vedvarende energi nu dækker mere end 40 % af elforbruget - vindkraft bidrager med 28,1 %. Samtidig faldt det faktiske energiforbrug markant sidste år og var næsten på niveau med forbruget i Det store fald skyldes lunere vejr i 2011 end i 2010 samt et større bidrag fra vindkraft. Den eksplosive vækst i antallet af private solcelleanlæg betyder, at Danmark når op på en solcellekapacitet på 200 megawatt med udgangen af Dermed indfries 2020-målet for solenergi otte år før tid. Med udfasningen af glødepæren ventes den enkelte forbruger i gennemsnit at bruge % mindre strøm og cirka 370 kroner årligt inkl. udgifterne til de nye lavenergipærer. Den samlede besparelse i EU-landene ventes at blive på omkring 40 milliader kwh årligt, svarende til en besparelse på over 40 milliarder kroner for de europæiske forbrugere. Besparelser er til gengæld ikke statens stærke side. En ny opgørelse viser nemlig, at selvom det i forbindelse med finansloven for 2009 blev besluttet, at statens energiforbrug skulle reduceres med 10 % i 2011 i forhold til 2006, så lykkedes det kun at realisere en besparelse på knap fire %, da regnskabet blev gjort op sidste år. Styrelsen planlægger at indkalde ansøgninger til puljen om strategisk energiplanlægning den 1. marts Puljen, der er på 19 millioner kroner i , har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber. Derduover skal puljen forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. Læs mere her. Kort nyt I løbet af de tre næste år skal der spares energi svarende til et års forbrug i omkring husstande. Det fremgår af en aftale, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indgik med net- og distibutionsselskaberne den Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres energispareindsats. Se aftalen her. Eleftersynsordningen har god vind i sejlene og nyder stor opmærksomhed. Sikkerhedsstyrelsen er i det store hele tilfredse med afviklingen af ordningen, som stadig er i en indkøringsperiode. VELTEK er med i alle seks arbejdsgrupper, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nedsat i forbindelse med strategien for energirenovering af bygningsmassen. VELTEK har valgt at lade vores medlemmer, som har erfaringen og ekspertisen, repræsentere os. Vi følger udviklingen i de respektive grupper og samler trådene. Der har været meget stor interesse i at komme med i grupperne, og det har været svært at vælge

9 mellem de mange kvalificerede, som har meldt sig frivilligt. Vi beklager, at vi har måtte skuffe nogle. VELTEK er med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af Det Tekniske Sikkerhedsråds nye strategi. I vil blive opdateret, når der er nyt. Der var højt drama, da medlemslandene og Europa-Parlamentet nåede til enighed og godkendte energieffektiviseringsdirektivet. Nu mangler kun godkendelse i de nationale parlamenter. Geberit har netop kåret Thomas Espensen og Michael Carstensen fra H.P. Christensen & Søn i Næstved til vindere af konkurrencen Geberit Challenge Vinderen blev fundet efter en dyst på faglige kompetencer mellem 23 hold bestående af de bedste håndværkere fra branchen. Føljetonen efterlyser Hvis din virksomhed har fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, og har lyst til at dele jeres historie og erfaringer med nyhedsbrevet, hører vi meget gerne fra dig. Der er nogle flasker god øl til den første, der melder sig! Alt, du skal gøre, er at sende en mail. Branchenyt Andrea Waenerlund, 34 år, er udnævnt til Vice President for Building Business i Schneider Electric Danmark. Hun får det overordnede ledelsesansvar for en forretning med cirka 300 medarbejdere. Andrea Waenerlund har haft flere forskellige stillinger hos Schneider Electric i Tyskland, USA og Sverige. Senest har hun været VP for EMEA Market Services, hvor hun var ansvarlig for business development, udvikling og marketing for Building Business Schneider Electric i Europa og Mellemøsten. Jane Aarup, 43 år, er per 1. november 2012 tiltrådt som fabriksdirektør for Schneider Electrik-fabrikken i Ringsted. Jane Aarup kommer fra en stilling som europæisk indkøbsgruppechef i Schneider Electrics globale logistik funktion. Hun har arbejdet i ui alt 13 år i Schneider Electric og har haft flere internationale stillinger.

10 Thomas Träger, 43 år, er tiltrådt som CEO og Country President i Schneider Electric Danmark. Han afløser Ole Sander på posten. Thomas Träger, der er født og opvokset i Tyskland, har arbejdet i Schneider Electric i over 20 år. I 2008 flyttede han til Danmark og blev udnævnt til Vice President for Finance & Control i den Nordisk-Baltiske zone. Bestyrelsen i Lemvigh-Müller A/S har besluttet, at virksomhedens øverste ledelse fremover udgøres af en tomandsdirektion bestående af adm. direktør Morten Trolle (billede) og direktør Jan Meldgaard, der som ligestillede direktører refererer til LMs bestyrelsedformand. Både Morten Trolle, som afløser Morten Jørgensen på posten, og Jan Meldgaard har været en del af Lemvigh-Müllers direktion i gennem flere år. Kent Nielsen, 51 år, er tiltrådt som administrerende direktør i Viega A/S. Kent Nielsen kommer fra en stilling som salgsdirektør i Danfoss Redan A/S og har 25 års erfaring inden for fjernvarme og vvs-branchen. Michael Kanstrup Jensen, 49 år, er blevet udnævnt som ny administrerende direktør (CEO) for METRO THERM A/S. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør hos Clorius Controls i Ballerup, hvor han har været ansat siden I forbindelse med direktørskiftet inviteres forretningsforbindelser, kunder og venner til reception hos METRO THERM fredag den 30. november 2012 kl VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Energirenovering frem for rengøring! Kære læser. Meget tyder på, at 2015 - på linje med 2014 - bliver endnu et udfordrende år for

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 Finansforbundets magasin nr. 4, 2015 Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 E-handelsplatformen Tradeshift er gået fra 0-220 ansatte på fem år og har nu over 500.000 virksomhedskunder fordelt på 190

Læs mere