Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012"

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK værner om VAmærket Kære læser. Velkommen til en forsinket udgave af VELTEK NYT, som efter planen burde være udkommet for en måned siden. Vi beklager og skynder os at fortælle, at der er en god grund til forsinkelsen. Vi skulle lige have detaljerne på plads, før vi kan offentliggøre en god nyhed: VELTEK overtager VAgodkendelsesordningen per 1. april 2013, når Energistyrelsen udfaser VAmærket. Det er vi både glade og stolte over, og vi glæder os til at tage arbejdshandskerne på. I denne udgave af VELTEK NYT kan du læse mere om VELTEK og VA-mærket, blive klogere på den nye AVA Sektion, finde ud af, hvem det seneste medlem af VELTEK er, og forhåbentlig glæde dig over, at det måske kun kræver et par få klik med musen at forbedre din arbejdspræstation. God weekend! Willy Goldby

2 Direktør VA-godkendelsen varetages af VELTEK fra 2013 VELTEK overtager i 2013 VA-godkendelsesordningen og viderefører den på stort set samme vilkår, som det er tilfæ ldet i dag. Sverige og Finland viser stor interesse for at etablere en fæ llesnordisk ordning. Når Energistyrelsen lancerer 'Godkendt til drikkevand'-godkendelsen, som udelukkende består af en sundhedsmæssig test, den 1. april 2013, vinker styrelsen samtidig farvel til VA-mærket og ordningen. Dermed bortfalder muligheden for at få medtaget en fysisk/mekanisk godkendelse af et vvs-produkt. VELTEK har derfor besluttet at overtage ordningen for at sikre, at VA-mærket videreføres og udvikles på en måde, der tjener hele branchen og forbrugerne bedst muligt. VA-godkendelsesordningen gøres med VELTEKs overtagelse frivillig og vil køre sideløbende med 'Godkendt til drikkevand'-ordningen. Byggevarer, der falder under 'Godkendt til drikkevand'-ordningen, skal have opnået denne godkendelse, før der kan søges om en VA-godkendelse. Vvsprodukter, som ikke er i berøring med drikkevand, kan frit ansøge om VAgodkendelse. "Vi har registreret rettighederne til VA-logoet og informeret Energistyrelsen om, at vi ønsker at overtage og videreføre VA-ordningen. Styrelsen bakker op om vores beslutning, og det glæder os. En branche uden en VA-ordning vil stille installatører og forbrugere væsentligt ringere, end det er tilfældet i dag. VA-mærket er et stærkt brand, som er garant for gode og sikre vvs-produkter. Vi vil arbejde målrettet for at videreudvikle ordningen på en måde, som tjener branchen og forbrugerne bedst muligt", fastslår Willy Goldby, direktør for VELTEK. Naboer viser stor interesse VELTEK er i gang med at nedsætte en styregruppe, som indtil videre består af TEKNIQ og DS Håndværk & Industri. Styregruppen skal være med til at forme VAordningens fremtid. Derudover vil VELTEK og Energistyrelsen mødes for at udveksle idéer om og erfaringer med ordningen, ligesom Forsikring & Pension inviteres til dialogmøde. Mens VELTEK er den officielle indehaver af retten til at benytte VA-logoet, bliver den daglige drift og administration af VA-ordningen lagt ud til et uvildigt sekretariat, som vil blive udpeget af styregruppen. "Der er stadig nogle uafklarede spørgsmål, som skal koordineres med Energistyrelsen, i forbindelse med vores overtagelse af VA-ordningen. Men vi har orden i penalhuset før den 1. april næste år. VA-ordningen blev startet på initiativ af branchen for mere end 40 år siden. Med årene overtog myndighederne ordningen og logoet med branchens samtykke, og når myndighederne ej længere ønsker at benytte VA-godkendelsen, synes jeg, det er helt på sin plads, at VAmærket kommer tilbage på branchens hænder", siger Willy Goldby og fortsætter:

3 "Både Sverige og Finland viser stor interesse i at udforme en fællesnordisk godkendelsesordning, og vi skal i begyndelsen af det nye år mødes med vores svenske kolleger for at lægge en strategi for, hvordan vi kan omsætte idéen til virkelighed". VELTEK afholder informationsmøde for hele branchen om fremtidens VA-ordning fredag den 1. februar 2013 kl på Vodroffsvej 59, 5. sal. Energistyrelsen vil også deltage i mødet og informere om den nye "Godkendt til drikkevand"-ordning. Tilmelding skal ske til veltek.dk senest den fredag den 25. januar EL & TEKNIK '14 udvider med endnu et fokusområde EL & TEKNIK '14 udvides med Sikkerhed og Overvågning. Det er planen at fylde hal B med den seneste nye teknologi på området, og arrangørerne forventer at satsningen vil tiltrække endnu flere besøgende. "Vi ønsker at give de besøgende en totaloplevelse. Når de har stiftet bekendtskab med eksempelvis et alarmsystem i hal B, kan de fortsætte ind i en af de andre haller og blive klogere på, hvordan alarmsystemet kan integreres med bygningens øvrige automatik. Vi ved, at der er meget fokus på sikring og overvågning i forskellige dele af samfundet, og blandt installatørerne, og derfor er det oplagt at medtage området på EL & TEKNIK, som er Danmarks største elfagmesse. - nu med nyhedsovervågning VELTEK har investeret i et såkaldt newsfeed, som kan findes på Her vil du kunne læse seneste nyt om emner, der har stor relevans for vores medlemmer. Newfeedet vil blive opdateret fire til fem gange om ugen. Vi håber, I får gavn af tjenesten.

4 Smart Grid i Danmark Dansk Energi og Energinet.dk offentliggjorde den 8. oktober 2012 resultaterne af deres såkaldte DanGrid-samarbejde om fremtidens elsystem. VELTEKs medlemmer opfordres til at involvere sig i det komponentorienterede standardiseringsarbejde. DanGrid-samarbejdet har fokuseret på implementationen af tre af de 35 delanbefalinger, der i oktober 2011 blev givet af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaards Smart Grid Netværk. De tre anbefalinger er nr. 22, Koncept for styring af elsystemet, nr. 23, Informationsmodel for formidling af data og nr. 24, Roadmap for udrulning af Smart Grid. Rapporten Smart Grid i Danmark 2.0 indeholder flere oplysninger, der er relevante for den tekniske branche og den generelle diskussion om Smart Grid. VELTEK opfordrer derfor til, at I skimmer rapporten. En af udfordringerne med Smart Grid er at sikre udbredelsen af internationale standarder, så forbrugeren uden komplikationer kan skifte serviceudbyder - i rapporten benævnt aggregator. I den forbindelse er det i følge rapportens forfattere en forudsætning, at alle producenter og leverandører, store som små, orienterer sig internationalt. Den relevante internationale standard er IEC (komponentorienteret). Hvis standarden mangler en beskrivelse, der passer til din virksomheds produktsortiment, er det nødvendigt at involvere sig i standardiseringsarbejdet. Gør man ikke det, kan det blive svæ rt at overleve i Smart Grid'en, vurderer rapporten. Du kan finde flere informationer og power points om rapporten fra Dansk Energi, DONG og Energinet.dk her. Armaturfabrikant Sektionen bliver formentlig til AVA Sektionen Flere medlemmer af Vand- og Afløbsgruppen har ønsket en sammenlægning med Armaturfabrikant Sektionen, og i forbindelse med planlægningen af VELTEKs overtagelse af VA-ordningen blev det klart, at en fusion vil give god mening og synergi, fordi den fysisk/mekaniske test, som VA-godkendelsen omfatter, er relevant for medlemmer af begge grupper. Udvidelsen træder i kraft i forbindelse med VELTEKs næste ordinære generalforsamling fredag den 3. maj 2013, hvis der er flertal herfor. Der skal ligeledes stemmes om et nyt navn, som kan dække hele medlemsskaren,

5 og sektionens bestyrelse og sekretariatet foreslår AVA Sektionen, som er en forkortelse for Armatur, Vand og Afløbssektionen. "Der er for mig ingen tvivl om, at det er en rigtig beslutning at forene kræfterne og samle kompetencerne for at sikre den optimale videreudvikling af VA-mærket. AVA Sektionen vil stå meget stærkt over for myndighederne og blive en markant stemme i branchen", lyder det fra Hans-Kristian Slot, formand for den nuværende Armaturfabrikant Sektion. Solcelleforliget kunne have været bedre..og værre Danskere, der allerede har investeret stort i små solcelleanlæ g, kan ånde lette op. Ny solcelle-aftale sikrer 20 år med uæ ndrede vilkår for ejerne. Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller. Aftalen betyder blandt andet, at store fællesanlæg bliver mere attraktive. Mens nuværende ejere fredes de næste 20 år og forbliver på den årsbaserede nettomålerordning, får private, der investerer i små solcelleanlæg i 2013, knap så gode vilkår. De overflyttes nemlig til timebaseret afregning og er kun sikret fuld værdi af egen strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får ejeren 1,30 kr. per kwh i de næste 10 år. Den nye solcelleaftale finansieres ved at udsætte udbygningen af vindenergi. VELTEK glæder sig over, at de nuværende ejere ikke øjeblikkeligt straffes for regeringens holdningsskift, men frygter samtidig, at skiftet til timebaseret afregning fra 2012 for nye ejere vil ødelægge salget til private. Tre hurtige til nyt VELTEK-medlem

6 Navn: Christian von Scholten Firma: NorthQ Aps Titel: CEO Stiftede NorthQ Aps i 2007 Alder: 42 år Hobby: Squash, tennis, golf og jagt Hvad beskæ ftiger NorthQ sig med? Energiovervågning. Vi har udviklet et lille måleøje med indbygget datalogger, som virksomheder og forbrugere nemt kan installere på deres eksisterende mekaniske drejeskivemåler eller på de nyere elektroniske målere. Helt uden om elselskabet. Dataloggeren overfører hvert 15. minut elforbruget til en pc eller en portal, hvor kunden så kan analysere og overvåge forbruget, lægge budget og opsætte forbrugsalarmer. Hvad er NorthQ's største udfordring? Vores primære kundegruppe er elselskaber, men de er ekstremt langsomme til at træffe beslutninger og driver ikke forretninger på markedsvilkår. Det gør det særdeles vanskeligt for en mindre virksomhed at identificere de reelle influenter og beslutningstagere, så man undgår spildtid. Mange elselskaber er interesseret i projekter, når det er omkostningsfrit for dem. Så snart det kommer til udrulningen af projektet og dermed også kroner og ører, forsvinder interessen. Hvad forventer du at få ud af dit VELTEK-medlemsskab? Jeg forventer at få adgang til et stort netværk, hvor igennem jeg kan øge kendskabet til og salget af vores produkter og services. VVS '13 afholdes april

7 Har du tilmeldt dig? Hvis ikke, så klik ind på messen hjemmeside. Kig på killingen En ny undersøgelse afslører, at vores hjerner bliver bedre til at fokusere, når vi har set på billeder af nuttede dyr. Nu skal VELTEK selvfølgelig ikke være smagsdommer over, om du synes, at killinger og deslige er nuttede, men japanske forskere har fundet ud af, at vi bliver mærkbart bedre til at udføre en arbejdsopgave, hvis vi forinden har set på billeder af kære dyr. Det skriver videnskab.dk. Forskerne vidste fra tidligere resultater, at dyreunger er populære, fordi de vækker positive følelser i folk. Den ny undersøgelse har styrket forskerne i troen på, at de positive følelser, som de nuttede dyr vækker i os, får vores hjerner til at

8 fokusere på enkelt genstande eller opgaver. Klik her, hvis du virkelig har brug for at koncentrere dig bagefter. Nyt fra ENS Danmark og danskerne rider på den grønne energibølge som aldrig før, viser seneste nyt fra Energistyrelsen. Eller det vil sige - næsten hele Danmark. Tal fra Energistyrelsen viser, at vedvarende energi nu dækker mere end 40 % af elforbruget - vindkraft bidrager med 28,1 %. Samtidig faldt det faktiske energiforbrug markant sidste år og var næsten på niveau med forbruget i Det store fald skyldes lunere vejr i 2011 end i 2010 samt et større bidrag fra vindkraft. Den eksplosive vækst i antallet af private solcelleanlæg betyder, at Danmark når op på en solcellekapacitet på 200 megawatt med udgangen af Dermed indfries 2020-målet for solenergi otte år før tid. Med udfasningen af glødepæren ventes den enkelte forbruger i gennemsnit at bruge % mindre strøm og cirka 370 kroner årligt inkl. udgifterne til de nye lavenergipærer. Den samlede besparelse i EU-landene ventes at blive på omkring 40 milliader kwh årligt, svarende til en besparelse på over 40 milliarder kroner for de europæiske forbrugere. Besparelser er til gengæld ikke statens stærke side. En ny opgørelse viser nemlig, at selvom det i forbindelse med finansloven for 2009 blev besluttet, at statens energiforbrug skulle reduceres med 10 % i 2011 i forhold til 2006, så lykkedes det kun at realisere en besparelse på knap fire %, da regnskabet blev gjort op sidste år. Styrelsen planlægger at indkalde ansøgninger til puljen om strategisk energiplanlægning den 1. marts Puljen, der er på 19 millioner kroner i , har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber. Derduover skal puljen forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. Læs mere her. Kort nyt I løbet af de tre næste år skal der spares energi svarende til et års forbrug i omkring husstande. Det fremgår af en aftale, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indgik med net- og distibutionsselskaberne den Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres energispareindsats. Se aftalen her. Eleftersynsordningen har god vind i sejlene og nyder stor opmærksomhed. Sikkerhedsstyrelsen er i det store hele tilfredse med afviklingen af ordningen, som stadig er i en indkøringsperiode. VELTEK er med i alle seks arbejdsgrupper, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nedsat i forbindelse med strategien for energirenovering af bygningsmassen. VELTEK har valgt at lade vores medlemmer, som har erfaringen og ekspertisen, repræsentere os. Vi følger udviklingen i de respektive grupper og samler trådene. Der har været meget stor interesse i at komme med i grupperne, og det har været svært at vælge

9 mellem de mange kvalificerede, som har meldt sig frivilligt. Vi beklager, at vi har måtte skuffe nogle. VELTEK er med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af Det Tekniske Sikkerhedsråds nye strategi. I vil blive opdateret, når der er nyt. Der var højt drama, da medlemslandene og Europa-Parlamentet nåede til enighed og godkendte energieffektiviseringsdirektivet. Nu mangler kun godkendelse i de nationale parlamenter. Geberit har netop kåret Thomas Espensen og Michael Carstensen fra H.P. Christensen & Søn i Næstved til vindere af konkurrencen Geberit Challenge Vinderen blev fundet efter en dyst på faglige kompetencer mellem 23 hold bestående af de bedste håndværkere fra branchen. Føljetonen efterlyser Hvis din virksomhed har fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, og har lyst til at dele jeres historie og erfaringer med nyhedsbrevet, hører vi meget gerne fra dig. Der er nogle flasker god øl til den første, der melder sig! Alt, du skal gøre, er at sende en mail. Branchenyt Andrea Waenerlund, 34 år, er udnævnt til Vice President for Building Business i Schneider Electric Danmark. Hun får det overordnede ledelsesansvar for en forretning med cirka 300 medarbejdere. Andrea Waenerlund har haft flere forskellige stillinger hos Schneider Electric i Tyskland, USA og Sverige. Senest har hun været VP for EMEA Market Services, hvor hun var ansvarlig for business development, udvikling og marketing for Building Business Schneider Electric i Europa og Mellemøsten. Jane Aarup, 43 år, er per 1. november 2012 tiltrådt som fabriksdirektør for Schneider Electrik-fabrikken i Ringsted. Jane Aarup kommer fra en stilling som europæisk indkøbsgruppechef i Schneider Electrics globale logistik funktion. Hun har arbejdet i ui alt 13 år i Schneider Electric og har haft flere internationale stillinger.

10 Thomas Träger, 43 år, er tiltrådt som CEO og Country President i Schneider Electric Danmark. Han afløser Ole Sander på posten. Thomas Träger, der er født og opvokset i Tyskland, har arbejdet i Schneider Electric i over 20 år. I 2008 flyttede han til Danmark og blev udnævnt til Vice President for Finance & Control i den Nordisk-Baltiske zone. Bestyrelsen i Lemvigh-Müller A/S har besluttet, at virksomhedens øverste ledelse fremover udgøres af en tomandsdirektion bestående af adm. direktør Morten Trolle (billede) og direktør Jan Meldgaard, der som ligestillede direktører refererer til LMs bestyrelsedformand. Både Morten Trolle, som afløser Morten Jørgensen på posten, og Jan Meldgaard har været en del af Lemvigh-Müllers direktion i gennem flere år. Kent Nielsen, 51 år, er tiltrådt som administrerende direktør i Viega A/S. Kent Nielsen kommer fra en stilling som salgsdirektør i Danfoss Redan A/S og har 25 års erfaring inden for fjernvarme og vvs-branchen. Michael Kanstrup Jensen, 49 år, er blevet udnævnt som ny administrerende direktør (CEO) for METRO THERM A/S. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør hos Clorius Controls i Ballerup, hvor han har været ansat siden I forbindelse med direktørskiftet inviteres forretningsforbindelser, kunder og venner til reception hos METRO THERM fredag den 30. november 2012 kl VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører EL & TEKNIK 20 1 2 EL & TEKNIK 2012 8.- 10. MAJ 2012 ODENSE CONGRESS CENTER www.elogteknik2012.dk messen omfatter: Alarm, sikring og overvågning Automatisering Elinstallation Eldistribution Elteknik Energi

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4. juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Husstandsvindmøller. www.husstandsvindmolle.org

Husstandsvindmøller. www.husstandsvindmolle.org www.husstandsvindmolle.org Husstandsvindmøller Morten V. Petersen Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Temadag energnet.dk 19.juni 2012

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010.

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet skulle finansieres af EU og laves i samarbejde med 2 andre kommuner, Kalundborg og Gribskov

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere