Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg i henhold til vedtægterne er: Salgsselskabsgruppen - Hans Schultz, GASA BØG Denmark - Mogens Illum Hansen, Krotoften Holding Producentgruppen - Jørgen Andersen, Gartneriet Thoruplund Hans Schultz og Jørgen Andersen modtager genvalg. Mogens Illum Hansen ønsker ikke at genopstille. Nyopstillet kandidat for salgsselskaberne er Martin Estad, Euroflora 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen Nuværende er: Producentgruppen - Michael Solberg, Euroflora Salgsselskabsgruppen - Claus Petersen, Gartneriet Kærby 7. Valg af revisor. Nuværende er: Kovsted og Skovgård A/S 8. Eventuelt *** 34 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, der blev indledt kl. 9:30 med velkomst af bestyrelsesformand Jørgen Andersen, Gartneriet Thoruplund. Ad pkt. 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere På vegne af bestyrelsen foreslog formanden Ulrik Lefevre fra Lexsos Advokaterne som dirigent. Der var ingen indsigelser, og dirigenten konstaterede efter indsættelsen som det første, at generalforsamlingen var retmæssig indvarslet iht. Danske Prydplanters vedtægter, i.e. ved indkaldelse via den 18.januar og 7. februar samt to annonceringer i Gartnertidende i hhv. nr. 2 og 3. Dirigenten opridsede kort proceduren for afstemning og afstemning med fuldmagt. Næste punkt for dirigenten var at finde en referent. Lone Taklo fra Floradania Marketing blev foreslået som referent. Ingen indsigelser. I tilfælde af, at det skulle blive brug for skriftlig afstemning blev der udpeget 3 stemmetællere: Jens Pedersen, Gartneriet Tvillingegaarden; Nicolai Abildgaard, Gartneriet Abildgaard; Keld Stig Andersen, Gartneriet Tre-kanten. 1

2 Ad. pkt. 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesformand Jørgen Andersen aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2012, som traditionen tro og i henhold til vedtægterne var tilgået medlemmerne skriftligt med forud for generalforsamlingen. Som supplement til den skriftlige beretning ønskede formanden at uddybe følgende fokuspunkter: - Afsætning - Handelsbetingelser - Green Business & Logistic Intelligence, herefter benævnt Danpot C5 - Markedsføring - Dansk Gartneri Afsætningen i 2012 Formanden konstaterede, at afsætningen via Danpot også i 2012 indeholdt store udsving: Marts viste stor stigning, mens april viste et drastisk fald. Formanden beskrev forårsforløbet med en tidlig påske og meget dårlig april måned som atypisk. Efter maj måned var indeks akkumuleret for perioden i indeks 100, hvilket stort set er fortsat året ud. Formanden konstaterede, at året således var endt med en omsætning nøjagtig som det foregående år, mens en blot tilsvarende julehandel kunne have fået resultatet i plus. Formanden sammenlignede forløbet med udviklingen i prisindekset for 2012 fra Danmarks statistik, som viste en lignende udvikling. Et lavt indeks i april var med til at holde det akkumulerede prisindeks under 100. Først i oktober måned kom det akkumulerede indeks op på 100, hvor det også sluttede ved udgangen af december, hvorpå formanden konkluderede, at der ingen prisstigninger havde været i Om de tre største kulturer oplyste formanden, at 1) Kalanchoe lå i indeks 104 til 108, dvs. en 4-8% prisstigning, 2) Rosa hybrid lå mellem indeks 97 og 101, 3) Campanula portenschlagiana lå mellem indeks 94 og 101 Formanden sammenlignede herefter udviklingen i afsætningen i Danmark med udviklingen i Holland. Samme udsving sås i afsætningen for de to lande fordelt på månederne. Danmark endte i indeks 100,0 mens Holland endte i indeks 101,8. Formanden udtrykte utilfredshed med udviklingen, men konstaterede dog en forholdsmæssig mindre forskel i forhold til Holland i forhold til de senere år. Formanden konkluderede, at udviklingen i 2012 kunne have været mere positiv for erhvervet. Udviklingen satte samtidig en tyk streg under, at erhvervet til stadighed må kæmpe og udvikle sig, for ikke at ende i en negativ udvikling. Formanden lovede på Danske Prydplanters vegne, at man ville gå yderligere ind i kampen for at vende udviklingen og konstaterede med glæde, at flere medlemmer forventede vækst i Bl.a. et af de større salgsselskaber, hvis budget viste en forventet stigning på 4 %. Handelsbetingelser Et af bestyrelsens fokusområder i 2012 havde været foreningens Handelsbetingelser. Der har været to overordnede formål med at revidere Handelsbetingelserne: 1) Et behov for modernisering, idet sidste revision var i ) At hæve kvalitetsniveauet og dermed produkternes levetid i hele værdikæden. Handelsbetingelserne blev godkendt af generalforsamlingen den 7. november med ikrafttrædelse den 1. januar

3 Formanden understregede, at transport er en vigtig del af den vare, der sælges til kunderne. Transporten er en omkostning, men også et salgsparameter på pris og kvalitet. Formanden henstillede til, at transporten fra Danmark udvikles til at blive et aktiv og dermed et salgsargument over for kunderne. Formanden beskrev transportafstanden som en hyppig udfordring, men anførte samtidig, at såfremt dette var den eneste faktor, burde hollænderne ikke kunne vækste mere end Danmark på de skandinaviske markeder, hvor Danmarks beliggenhed giver os et forspring på km. Formanden manede til, at Danmark udnyttede dette og ikke tolererede lavere salgsandele end Holland på de nordiske markeder. Formanden lovede, at man ud over fokus på temperaturer og luftfugtighed i det til Handelsbetingelserne beskrevne Transportprotokolat ville arbejde videre med Ethylen-problematikken. Formanden oplyste herefter, at Containeraftalen, der fortsætter i 2013, i 2012 var med til at regulere container-flowet, således der ikke opstod unødvendig mangler. Reparationer af defekte hylder og kopihylder var et stort emne i Heldigvis har ContainerCentralen fundet en acceptabel løsning, idet opbygningsretten ved reparation af hylder er blevet gjort afhængig af den mængde hylder, man har kontrakt på. Formanden konkluderede, at meget allerede er blevet gjort, men at branchen stadig står med en stor opgave, før transporten kan betragtes som et salgsparameter fra Danmark. Han pointerede, at alle led skal deltage aktivt for at gøre Danmark fortjent til titlen som Europas bedste leverandør af kvalitetsplanter. Green Business & Logistic Intelligence, herefter benævnt Danpot C5 Formanden orienterede om, at Danpot C5 var nået ind i sidste og afgørende fase. De fleste af modulerne er færdigprogrammeret, mens man stadig mangler at få de enkelte moduler til at kommunikere sammen. Målet er, at dette sker i 2013 formanden oplyste i den forbindelse, at projektet umiddelbart inden nytår blev ansøgt forlænget for at få systemet ordentligt implementeret. Af den på tavlen viste figur forklarede formanden de forskellige moduler, som skal udgøre den nye platform. Han understregede, at projektets succes ville afhænge af integration af modulerne. Målet er implementering medio-ultimo 2013 i de gartnerier, der ønsker at deltage aktivt i udviklingen. Ud af de ti testgartnerier, der allerede tidligt sidste år valgte at involvere sig i projektet, har 3 gartnerier på nuværende tidspunkt idriftsat Danpot C5-ordremodulet og er ved at teste det i alle facetter. Formanden konstaterede, at som det forholder sig med alt nyt, kræver systemet tilvænning, mens de overordnede vurderinger var positive. Styregruppen har fremsat krav om, at de idriftsatte gartnerier skulle være klar til den kommende højsæson, og formanden konstaterede, at den udfordring også for nuværende ansås for realistisk. De øvrige 7 testgartnerier havde testet andre moduler, således disse også var optimeret til den endelige samkøring. Formanden konkluderede, at projektet fortsat var i udviklingsfasen, mens styregruppen nøje fulgte processen. Nye testgartnerier er blevet flyttet over på platformen, når kendte fejl er elimineret. Formanden udtrykte forventning om, at Danpot kunne forestå idriftsætninger af øvrige interesserede gartnerier fra slutningen af

4 Markedsføring Branchens markedsføring varetages som bekendt af Floradania Marketing, der primært finansieres med midler fra Produktions- og Promilleafgiftsfondene. Hertil tilgår midler fra salgsselskaberne via deres kontingent, ligesom der de senere år er også hentet midler fra Eksportrådet. Floradania Marketing havde i samarbejde med Markedsudvalget identificeret følgende fire indsatsområder for 2012: 1. Messer 2. Presse 3. Livsstil 4. Brugerdrevne kampagner Ad. 1) Messer I 2012 havde man deltaget med danske fællesstande på følgende messer: - IPM 2012 i Essen - Salon de Vegetal 2012 i Angers, Frankrig - Flormart 2012 i Padova, Italien - Elmia Garden 2012 i Jönköping, Sverige Formanden oplyste, at messerne Flormart og Elmia Garden begge havde modtaget støtte fra Eksportrådet. Således havde gartnere og salgsselskaber fået kr retur på messeomkostninger. Da IPM 2012 ikke opnåede støtte, informerede formanden at Danske Prydplanter var trådt til med støtte til udstillingen med kr , der var hensat til markedsføringsaktiviteter Han orienterede endvidere om forsøget på at etablere fællesstande på messer i Holland, IFTF 2012, og i Rusland, Moscow Flowers 2012, hvilket ikke havde haft den fornødne tilslutning af udstillere fra hverken producent- eller salgssiden. Formanden pointerede, at forsøget ville blive gentaget i Formanden viste en slide med forsiden af det hollandske fagblad Vakblad for der Bloemisterij nr. 9, og udtrykte glæde over, at hollænderen sætter den danske hal på IPM på forsiden af deres fagblad og skriver «Highlights IPM». I processen med at få understreget vigtigheden af den danske fællesstand havde man besøgt tyske, hollandske og belgiske kolleger for at hente inspiration til fremtiden. På baggrund heraf definerede formanden erhvervets opgave for fremtidens messer som: At identificere en holdbar strategi for en stærk dansk fællesstand med en tilhørende finansieringsmodel. Formanden lovede at bestyrelsen og Markedsudvalget arbejdede videre med denne udfordring og at en model skulle ligge klar i foråret. Ad. 2) Presse Formanden oplyste, at pressearbejdet var et andet vigtigt indsatsområde, som Markedsudvalget havde valgt fortsat at prioritere højt i Han beskrev ideen med at få de samme budskaber ud til pressen gennem generisk markedsføring, som de enkelte producenter og salgsselskaber samtidig skulle prøve at sælge til deres kunder. Formanden orienterede om de tre segmenter, der pressemæssigt arbejdes med: - Dagspressen - Fagpressen - Livsstilspressen 4

5 Han fremviste et eksempel fra Børsen fredag den 1. februar 2013 på resultatet af Floradanias markedsføringsarbejde med en 2-sidet artikel. Endvidere havde Bo Bedre øget fokus på planter som en varegruppe, mens også Alt for Damerne, Femina, Idenyt og dagbladene m.fl. havde taget mange af branchens historier. Formanden viste en 5-siders artikel med angivelse af plantenavne i januar-nummeret af Bo Bedre og citerede fra magasinet: Økologi, Fair Trade og bæredygtighed er vigtige faktorer, når fremtidens bolig skal indrettes. Men planter får også stigende opmærksomhed. Naturen trækkes mere og mere ind i boligen, planterne bidrager nemlig ud over at være smukke og levende både til at skabe atmosfære og et sundt og godt indeklima, der minimerer sygdom og dårlig lugt! Formanden opridsede annonceværdien af danske floradania.dk-udsendelser, som i 2012 alene i Danmark androg en værdi på kr kr. fordelt på 459 omtaler, og som Floradania havde modtaget presseklip på. Det svarede til en Return on Investment, ROI, på 3,4. Formanden oplyste til sammenligning, at branchen sammenlagt havde anvendt ca. kr. 1,5 mio. på presse, herunder artikler på fire sprog med tilhørende billedserier, der efterfølgende indgår også i billedbanken. Hertil bemærkede formanden, at udenlandske medier ikke indgik i opgørelsen, men at der ugentligt tilgik blade og forespørgsler, som indikerede stor interesse for pressematerialet. Ad. 3) Livsstil Gennem et tæt samarbejde med trendspottere og stylister rangerer planter endelig på linje med interiørprodukter. Formanden kaldte det et langt sejt træk, der nu bar frugt senest med besøg af et stigende antal danske og udenlandske journalister på IPM, men også tidligere på året med 40 begejstrede journalister i Torvehallerne i foråret I den forbindelse dementerede formanden rygtet om, at omkostningerne forbundet med fx arrangementet i Torvehallerne skulle andrage 1 mio. kr., hvilket er det femdobbelte af den reelle pris. Ad. 4) Brugerdrevne kampagner Formanden konstaterede, at Markedsudvalget havde lyttet til medlemmerne: Den generiske markedsføring skulle anvendes mere effektivt i egne individuelle markedsføringstiltag i gartnerier og hos salgsselskaberne. Formanden nævnte følgende brugerfinansierede aktiviteter: - Handelspladserne og husudstillinger - Trenddage - Pressemeddelelser - Mm. Formanden konkluderede, at markedsføringen er vigtig for at kunne bevare synligheden og interessen fra indkøbere, presse og i sidste ende forbrugeren, der blev beskrevet som den udøvende, dømmende og lovgivende magt. Formanden udtrykte, som afslutning på punktet Markedsføring, glæde over, at udstillingerne med IPM udstillingen som flagskibet igen i 2012 havde været en meget stor succes, men at prisen pr. m2 på fællesstanden blevet forholdsmæssigt højere grundet færre tilskudskroner. Formanden manede til en revurdering af fremtidens finansiering og takkede for de allerede indkomne input. Han oplyste, at 5

6 indtrykkene var under bearbejdelse og ville blive medtaget i et oplæg om IPM Dansk Gartneri Formanden udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Dansk Gartneri, der i 2012 havde levet op til alle forventninger - både omkring handelspolitiske områder, som fx norgessagen og omkring tilskudsmuligheder til branchen. På det erhvervspolitiske område udtrykte formanden tiltro til, at Dansk Gartneri ville gøre sit yderste for at få nedsat flest mulige afgifter i forbindelse med de aktuelle drøftelser i regeringen om afgiftslettelser. Gennem Dansk Gartneri havde Danske Prydplanter ligeledes en god indgang til Landbrug og Fødevarer, hvor Dansk Gartneri er medlem. Set i lyset af branchens størrelse, bemærkede formanden, er det godt at have gode venner. Formanden udtrykte glæde over det gode samarbejde med Dansk Gartneri, og lovede at man fra Danske Prydplanter ville gøre alt, hvad der stod i foreningens magt for at dette skulle fortsætte også i fremtiden. Afslutning Formanden afsluttede den mundtlige beretning med at understrege, at Danske Prydplanters medlemmer skulle samarbejde internt, men også gerne med eksterne interessenter. Man kunne sagtens stille krav til omverdenen, men skulle også huske eget ansvar på de interne linjer. Formanden nævnte som eksempler følgende indsatsområder, som vi i branchen skulle stille krav til os selv: - Transport - Innovation - Holdbarhed - Markedsføring - Samarbejde i branchen Formanden bemærkede, at strukturudviklingen havde forandret branchen markant gennem de sidste årtier både blandt producenter og salgsselskaber. Han opfordrede til at man igen gik mod et tættere samarbejde i hele branchen. Formanden takkede herefter bestyrelseskollegerne for godt samarbejde i årets løb og medlemmerne af Danske Prydplanter for indsatsen, herunder Peter Larsen-Ledet. Han takkede endvidere for tilhørernes opmærksomhed og overlod ordet til dirigenten for den efterfølgende debat og afstemning. Dirigenten udbad sig bemærkninger og anførte, at debatten ville afsluttes med godkendelse af bestyrelsens beretning: - Kristian Madsen, Gartneriet PKM og formand for Dansk Gartneri, fik som den første ordet. Han takkede gensidigt for godt samarbejde med Danske Prydplanter og understregede synergieffekter ved samling af nogle arbejdsområderne og opdeling af andre således, at ressourcerne blev bedst muligt udnyttet. Han orienterede endvidere om Dansk Gartneris og Danske Prydplanters forestående studietur til USA sammen med bl.a. Landbrug og Fødevare samt Frugt og Grønt, hvor man bl.a. ville undersøge transport af frugt, grønsager og blomster samt besøge et universitet og anerkendte gartnerier. - Ordet gik herefter videre til Kaj Jørgensen, Gartneriet Unique Flowers, der anførte, at de i november vedtagne Handelsbetingelser ikke var fuldt ud implementeret, idet de reklamationsskemaer som skulle have været klar pr endnu ikke fungerede. Spurgte om status. Endvidere udbad KJ sig en status på nettopriserne, som skal være implementeret pr Da de skal være samkørt både hos Danpot og salgsselskaberne, pointerede KJ vigtigheden af, at der også afsættes den 6

7 fornødne tid til at få det til at virke. Endelig satte KJ spørgsmålstegn ved, om transportprotokollatet havde opfyldt forventningerne. Dirigenten gav herefter ordet retur til Danske Prydplanters bestyrelse: - Jørgen Andersen takkede for Kristians Madsens udspil og udtrykte glæde og forventning om det kommende, styrkede samarbejde. Mht KJs spørgsmål sorterede reklamationsskemaerne under direktøren for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet, nettopriser under adm. direktør for Gasa Bøg, Hans Schultz, mens formanden ville besvare transport-spørgsmålet. Ang. transport oplyste formanden, at man næsten var i mål. En teknisk udfordring var dog logistik-flåden, som skulle være klar til at kunne levere data om luftfugtighed og temperatur pr Den side ville blive uddybet senere på dagen af Ib Andersen fra transportfirmaet Alex Andersen Ølund i hans oplæg. - Ordet gik derefter til Peter Larsen-Ledet, som replicerede med at sige, at KJ formentlig kendte en del af svaret på reklamationsskemaet, idet en af udfordringerne havde været at få reklamationsskemaet udformet elektronisk hos Danpot, hvor Kaj Jørgensen selv var repræsenteret i bestyrelsen. PLL pointerede, at tingene naturligvis skulle være færdige så hurtigt som muligt, men at processen var blevet forsinket af projektet Danpot C5, ligesom skemaet skulle koordineres med salgsselskaberne. Han understregede samtidig hensigten med skemaet var at ændre adfærd blandt brugerne, og anførte at datoen ikke var det væsentlige, men resultatet. PLL understregede vigtigheden af forståelsen for, hvad man kan vinde med det, nemlig opnå længere levetid for planterne ude i butikkerne og mere tilfredse kunder. PLL afsluttede med at sige, at sagen har topprioritet og reklamationsskemaet er ved at blive testet. - Hans Schultz tog herefter over og fulgte op på PLLs svar på reklamationsproceduren. Udtrykte glæde over projektet og så frem til at få løftet reklamationsbehandlingen for kunderne op på et højere og mere professionelt niveau. Informerede om nogle formalia, som stadig skulle på plads. Mht. nettopriser henviste HS til et protokollat, der blev underskrevet for to år siden, og medgav KJ, at der var visse IT-udfordringer for både salgsselskaber og gartnerier. HS understregede, at disse naturligvis skulle løses. HS lagde ikke skjul på, at nettopriser skulle være klar pr , og at de i princippet var en videreudvikling af Gasa Bøgs nuværende procedure. Udtrykte dog tilfredshed med, at der stadig er 10 måneder til skæringsdatoen. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten gik over til næste punkt, nemlig godkendelse af beretningen. Beretningen blev godkendt. Herefter gik dirigenten over til næste punkt på dagsordenen Ad pkt. 3) Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, samt kontingent Direktør for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet (PLL), skulle forestå gennemgangen af årsrapporten i hovedpunkter. Årsrapporten samt Specifikationer var udsendt til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen jævnfør vedtægterne. De punkter, som skulle gennemgås, var Danske Prydplanters årsrapport 2012; det reviderede budget for 2013, idet der indløb ændringer efter vedtagelsen på generalforsamlingen i 2012; samt en kort handleplan for faglige projekter 2013/2014 med henblik på at kunne sætte budget 2014 til 7

8 afstemning, herunder promillen for Endelig ville PLL kort gennemgå Floradania Marketings resultatopgørelse til illustration af driften i datterselskabet, der er 100% ejet af Danske Prydplanter. Årsrapport 2012 PLL bemærkede indledningsvist, at revisors uafhængige påtegning angav, at regnskabet gav et retvisende billede. Herefter gennemgik PLL resultatet for På indtægtssiden viste regnskabet et fald i GAU-midler i forhold til 2011 grundet beslutningen på generalforsamlingen 2012 om at nedsætte af promillen til Produktionsafgiftsfonden fra 2,75 til 2,00. Dette betød færre midler i forhold til 2011 til GAU-projekter, hvorimod tilskud fra Dansk Eksportråd m.fl. havde genereret supplerende indtægter på 1,6 mio. kr. PLL specificerede, at man fra Danmarks Eksportråd havde udtrykt forhåbning om tilskud for 2012 som i 2011, men at Dansk Eksportråd mod forventning havde givet afslag til IPM2012, hvilket betød de færre indtægter. PLL bemærkede i parentes, at branchen derimod havde fået tilskuddet igen til IPM I 2012 havde man derimod modtaget kr til hhv. Elmia Garden-messen i Sverige og Flormart-messen i Italien. Fra Fødevarer & Erhverv havde man modtaget tilskud i form af udviklingstimer i forbindelse med Danpot C5. De øvrige poster på indtægtssiden, herunder kontingentindtægter var som budgetteret. Sammenlagt viste regnskabet således indtægter for ca. 9,2 mio. kr., hvilket var lidt lavere end budgetteret. Et lavere indtægtsniveau end budgetteret og end det foregående år var til gengæld modsvaret i form af reducerede omkostninger på udgiftssiden. Dette sås afspejlet i en nedgang i faglige udgifter, fordi projekter dermed blev tilsvarende reduceret med ca. kr Stigningen i omkostningerne for kontingentet til Dansk Gartneri var paradoksalt nok positivt, idet kontingentet var baseret på salgsselskabernes omsætning og var derfor resultat af højere omsætning i branchen end budgetteret, hvilket PLL betegnede som positivt. Sammenlagt var de faglige udgifter og kontingenter lavere end budgetteret. Herefter blev administrationsudgifterne gennemgået. Honorarer, møder mv. endte kr lavere end budgetteret. Administrationsudgifter til GAU var faldet med kr i forhold til 2011 og dette som resultat af at promillen var blevet sat ned. PLL kunne konkludere at 2012 endte med et resultat af primær drift på mod et budgetteret underskud på kr Den positive afvigelse i forhold til budget skyldtes forskydning i omkostninger til Danpot C5-projektet. Medregnes resultaterne af datterselskaber og associerede virksomheder, der bidrog med positive kr , endte resultatet således på et plus på kr Herefter blev balancen gennemgået. Takket være bl.a. inddrivelse af tysk moms for IPM samt IPM 2012 var Andre tilgodehavender -posten blevet nedbragt med en lille million. Sammenlagt var aktiver for 9,9, mio. På passivsiden figurerede ifølge PLL en fornuftig egenkapital samt hensatte midler, som vil kunne anvendes på markedsføring i Revisor havde bemærket, at foreningens drift havde udviklet sig bedre end forventet, hvilket PLL citerede. Årsrapporten blev herefter indstillet til afstemning, og uden indsigelser kunne dirigenten konstatere, at årsrapporten 2012 var vedtaget. 8

9 Revideret budget 2013 Fremlæggelse af Danske Prydplanters reviderede budget 2013 stod PLL ligeledes for. PLL pointerede, at Danske Prydplanters budget for 2013 var blevet godkendt på sidste års generalforsamling. Men som følge af ændrede indtægter i.f.m. bevilligede midler fra GAU, var det besluttet at arbejde efter revideret budget. De største afvigelser sås på tilskuddene fra hhv. produktionsafgiftsfonden og promilleafgiftsfonden, hvor der i først omgang var budgetteret med et provenu på 3,4 mio. alene fra Produktionsafgiftsfonden. Der var imidlertid blevet bevilget midler fra begge fonde, hvilket gav en markant forhøjelse på kr til kr. 4,2 mio. Anvendelsen af disse midler blev på udgiftssiden modsvaret under Faglige omkostninger, idet tilskuddene anvendes til diverse afsætningsfremmende aktiviteter, herunder messer. Sammenlagt gav det et underskud på kr Underskuddet er et resultat af investeringen i Danpot C5 som igen skyldes forskydningen i forhold til regnskabet 2012, hvor omkostningerne ikke blev afholdt. Det reviderede budget 2013 blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at det reviderede budget var godkendt. Budget 2014 Herefter blev budgettet 2014 fremlagt. Der var følgende kommentarer til budgettet: Forsigtigt budget man kan ikke budgettere med at få fra både Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, som det var tilfældet i Til gengæld er Danmarks Eksportråd atter i spil, idet Markedsudvalget har identificeret nye messer som supplement til nogle af de tidligere. Der budgetteres således med 3,4 mio. i indtægter fra Produktionsafgiftsfonden, uændrede kontingentindtægter samt indtægter fra Danmarks Eksportråd på kr På omkostningssiden ses en mindre nedjustering i forhold til budget 2013, idet der tilsvarende forventes færre indtægter. Sammenlagt ses et resultat af den primære drift i Danske Prydplanters på minus PLL tilføjede, at hertil kom resultatet af datterselskaber og associerede selskaber på kr , hvilket skulle bringe balance i regnskabet med et lille plus på kr Herefter gennemgik PLL handleplanen for 2014, som skulle illustrere omfanget af primært de faglige omkostninger, som var budgetteret i De faglige omkostninger er primært finansieret af Produktionsafgifterne, som producenterne indbetaler, og i mindre omfang af kontingentkroner og øvrige tilskudsmidler. De faglige omkostninger, redegjorde PLL for, indeholdt messer, kommunikationsplatform, livsstilsprojekt og strategisk markedsinformation som kerneområder. Han anbefalede, at promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2014 på 2,00 blev fastholdt. Herefter blev budgettet, inklusiv promilleafgift, indstillet til afstemning. Dirigenten konstaterede at budgettet for 2014 var godkendt. PLL gennemgik ganske kort resultatet for Floradania Marketing, der er et 100% ejet datterselskab under Danske Prydplanter. Resultatet viste her et beskedent plus på ca. kr Ad. pkt. 4) Indkomne forslag Da der ikke var kommet nogen forslag til sekretariatet inden deadline d. 01. februar 2013, gik dirigenten straks videre til næste punkt. Ad. pkt. 5) Valg af medlemmer til Danske Prydplanters bestyrelse På årets generelforsamling var der, i henhold til vedtægternes 10, én repræsentant fra salgsselskabsgruppen og to repræsentanter fra producentgruppen på valg. 9

10 Fra salgsselskabsgruppen: - Hans Schultz, GASA BØG Denmark A/S - Mogens Illum Hansen, Krotoften Holding Hans Schultz ønskede at genopstille, men Mogens Illum Hansen trak sit kandidatur. Eftersom salgsselskabsgruppen havde indstillet Martin Estad, Euroflora til bestyrelsen, kunne dirigenten konstatere, at eftersom der ikke var modkandidater, var der ikke behov for afstemning og begge kandidater var at betragte som indvalgte. Fra producentgruppen: - Jørgen K. Andersen, Gartneriet Thoruplund A/S Der var ikke opstillet modkandidater og eftersom Jørgen Andersen modtog genvalg, kunne dirigenten konstatere, at Jørgen K. Andersen var genvalgt. Ad. pkt. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen Dirigenten havde modtaget ny kandidat til suppleantposten på producentsiden, hvor Claus Petersen, Gartneriet Kærby, ikke ønskede at fortsætte. Til gengæld havde bestyrelsen modtaget tilsagn fra Stefan Lund, Hawaii Gartneriet, der ønskede at indtræde som suppleant. Dirigenten kunne herefter konstatere at der var to kandidater til de to poster: - Michael Solberg, Euroflora - Stefan Lund, Hawaii Gartneriet Begge kandidater blev valgt. Ad. pkt. 7) Valg af revisor Bestyrelsen indstillede til, at Revisor Kovsted & Skovgård A/S, hvilket dirigenten forelagde generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede ingen indsigelser, og Revisor Kovsted & Skovgård A/S blev genvalgt. Ad. pkt. 8) Eventuelt Dirigenten oplyste af punktet eventuelt var til for at alt kunne vendes, men intet besluttes. Dirigenten konstaterede, at der ingen punkter til Eventuelt var, og at man dermed var nået til afslutningen på den formelle dagsorden. Han takkede for god ro og orden og overlod hermed ordet til formanden. Formanden indledte med at tage afsked med Mogens Illum, som efter 6-7 års virke udtrådte af bestyrelsen. Han takkede MI for hans store arbejdsindsats og engagement. Ligeledes udtrådte Cees Kuypers af bestyrelsen. Formanden takkede for indsatsen især omkring arbejdet med handelsbetingelserne. Jørgen Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Godkendt af dirigent Ulrik Lefevre. marts, 2013 Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat. 10

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Dagsorden: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD.

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Dagsorden: 1. Velkomst og frokost 2. Gennemgang af status for arbejdspakkerne AP1: Projektledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Flora Danias Generalforsamling Onsdag den 25. februar 2015 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby

Referat fra. Ordinært repræsentantskabsmøde. Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Referat fra Ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag, den 16. april 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Velkomst ved formand Birger Dahl. Bød velkommen til de for HRØ nye omgivelser. Særlig velkomst til nåleindehavere,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2016 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Helmer Carlsen Jimmy Larsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30.

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Jyllingelund Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Malene Henriksen,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekroner Øst den 29/1 2014 I alt var der 56 repræsenterede husstande ved tilstedeværelse eller fuldmagt. Formand Flemming Schou Nielsen indledte

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 12200112 ------------------ ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EJERFORENINGEN KRUDTTÅRNSBAKKEN Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Krudttårnsbakken blev afholdt onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til medlemmerne i andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 År 2016, mandag den 18. april 2016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ellesletten

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere