ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer"

Transkript

1 jordbrugs teknologen Fagblad for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende 31. årgang # 1 januar 2013 Peter Tanev fortæller om klimaændringer Kom og hør ham! ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense jid jid jid

2 Synspunkt Overraskende lønstigninger men ikke for alle Man siger, at tal ikke lyver, og hvis det er sandt, så er udviklingen på arbejdsmarkedet for jordbrugsteknologer måske på vej mod lysere tider. Men der er tale om små ændringer. Sidste år faldt gennemsnitslønnen med 0,3%, hvorimod årets lønstatistik viser en fremgang. Mest overraskende er det, at samtidig med at vi på sekretariatet oplever fyringssager og konkurser, er gennemsnitslønnen steget med 2,5% til kr. om måneden. Inden for landbrugsrådgivning (DLBR), som er JIDs største beskæftigelsesområde, er der lønstigninger på 4,2% og inden for øvrig rådgivning er den på 2,5%. Et paradoks finder vi i den finansielle sektor, hvor der er talte om en markant fremgang for jordbrugsteknologerne på ikke mindre end 10%, til trods for at vi i aviserne har kunnet læse om prikkerunder og massefyringer. Gennemsnitslønnen er derimod faldet for offentligt ansatte i staten og indenfor undervisning. Umiddelbart kunne man tro, at det tegnede godt for de forestående overenskomstforhandlinger, når lønnen er på vej op igen, men der er desværre ikke meget der tyder på, at der er ret meget at hente ved overenskomstforhandlingerne. Med mit kendskab til jordbrugsteknologerne og vores kompetencer, ser jeg situationen sådan: I de brancher, hvor der er økonomi til det, får teknologerne en lønstigning, fordi arbejdsgiverne gerne vil honorere den værdsatte medarbejder. Derfor vil jeg opfordre til, at man tager den individuelle lønforhandling og gør opmærksom på, hvilken værdi man tilfører sin arbejdsplads. Sidst men ikke mindst, er der stadig en markant ulighed i aflønningen mellem mænd og kvinder, hvilket du kan læse mere om i statistikken. For at tage fat i den tilbagevendende problematik, udbyder JID i år et kursus i lønforhandling for kvinder. Det løser nok ikke hele problemet, så andre gode forslag udbedes! Uffe Pilegaard Larsen Formand i JID Indhold 3 Lidt af hvert Lønstatistik 2012 Se, hvad du skal have i løn Nyt om navne Kom og hør Peter Tanev og tag del i generalforsamlingen Karrieredag gode råd om jobsøgning 4 16 ISSN Udgiver: JID, Faglig organisation for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende. Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Peter Bromark, Redaktør: Pernille Lautrop, Sekretariatet: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Tel: , Fax: , Telefontider: Mandag - onsdag 8:00-13:00, torsdag 11:30-16:30, fredag 8:00-12:00. Facebook: Annoncepriser: 1/4 side: kr , 1/2 side: kr , 1/1 side: kr Deadlines (2013): Jobannoncer: Nr Nr Nr Udgivelser: Nr Nr Nr Denne udgivelse: Nr. 1 - januar årgang. Afleveret til postudbringning den Forsidefoto: Karrieredage, Foto: Heidi Lundsgaard. Prepress & tryk: Grafisk Produktion Odense, Tel: , Gennemsnitligt kontrolleret oplag: 1638 i perioden 1. juli juni 2012.

3 Lidt af hvert Overenskomstforhandlinger 2013 er i gang Tekst: Peter Bromark, sekretariatsleder i JID Den økonomiske krise danner endnu en gang bagtæppe for overenskomstforhandlingerne og der er udsigt til at det bliver svært at sikre reallønnen. Det nye mantra på arbejdsmarkedet er jobfest frem for lønfest og konsekvensen er endnu en overenskomstfornyelse med beskedne lønstigninger. For det offentlige område er krav fremsendt, og de centrale forhandlinger gik i gang i december JID starter forhandlinger på det private område med rådgivningsområdet under DLBR her i januar. OK 13 Oversigt Forhandlingerne på det offentlige område gik i gang December 2012 Forhandlingerne på DLBR området går i gang Januar 2013 Diverse forhandlinger forventes at være færdige Februar 2013 Urafstemninger for offentlige og private område Marts - april 2013 Aftalerne træder i kraft April 2013 Ris og ros I december deltog 28 af JIDs medlemmer i en fokusgruppeundersøgelse på sekretariatet i Odense. Gennem 3 timer fortalte de råt for usødet, hvad de mente om JID som fagforening. Vi fik input og masser af nye idéer til, hvad vi kan gøre bedre fremover. Får du mails fra JID? JID sender efterhånden de fleste medlemsinformationer ud på mail. Hvis du aldrig modtager noget fra os, så informér gerne sekretariatet om din nuværende mailadresse på eller Ny lov om fleksjob og førtidspension Hvis du bliver berørt af den nye lovgivning indenfor fleksjob og førtidspension, så er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Charlotte Petterson, JID for yderligere information. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 3

4 Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Hvad skal du have i løn? Dette er JIDs nyeste lønstatistik. Brug den, når du skal finde ud af, hvordan du ligger lønmæssigt i forhold til andre med din uddannelse. Hvis din løn er for lav, så tag lønstatistikken med til næste lønforhandling og vis din chef, hvad andre i lignende stillinger tjener. Under en nyansættelse kan du også med fordel bruge statistikken til at pejle dig ind på et passende lønudspil. Lønudvikling fra 2011 til 2012 generelle tendenser Gennemsnitslønnen for alle jordbrugsteknologer er kr. pr. mdr. eksklusiv pension i Fra ultimo 2011 til ultimo 2012 er gennemsnitslønnen steget 2,5%, mens den året før faldt med 0,3%. De 10% lavest lønnede er det seneste år steget med 3,3% mod en stigning på 1,7% sidste år, og de 25% lavest lønnede er steget med 3,2% mod en stigning på 0,9% året før. De 10% højest lønnede er steget med 1,2% mod et fald på 2,2% sidste år, og de 25% højest lønnede er steget 2,4% mod et fald på 4,3% året før. Lønningerne i 50% midte er steget med 2,2% i år mod at være uændret sidste år. Som det fremgår, er der gennemsnitligt tale om en positiv lønudvikling for alle grupper. Der er dog størst lønstigninger for de lavest lønnede grupper. Gennemsnitslønnen for alle jordbrugsteknologer er kr. pr. mdr. eksklusiv pension Sorteret på Gennemsnit Løn alle % Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Løn Løn Løn Løn Løn Undgå reallønsnedgang Den almindelige prisudvikling betyder, at din købekraft bliver mindre år for år, hvis du ikke sørger for at få en årlig regulering af din løn. Når man skal forhandle løn, er det vigtigt at huske stigningerne i forbrugerprisindekset. For eksempel bør din løn minimum stige med 2,3 % (Forbrugerprisindeks beregnet i perioden okt okt. 2012) for at fastholde din købekraft og undgå reallønsnedgang. Du kan altid finde de nyeste pristal på Danmarks statistik: Løn

5 Lønstatistik 2012 Sådan læser du lønstatistikken Anvendte udtryk og forkortelser Alle tal er eksklusiv pension Om alle løntal Alle beløb er opgivet som løn UDEN tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag Gennemsnit Gennemsnitsløn i kr. pr. måned beregnet på det antal, der har svaret i den pågældende kategori 10% lav Gennemsnitsløn for de 10% lavest lønnede 25% lav Gennemsnitsløn for de 25% lavest lønnede 50% midte Gennemsnitsløn for de 50% i midten, dvs. intervallet mellem de laveste 25% og de højeste 25% 25% høj Gennemsnitsløn for de 25% højest lønnede 10% høj Gennemsnitsløn for de 10% højest lønnede Arbejdsgiver Løn - i forhold til arbejdsgiver 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Anlæg/entreprenør Bedrift/primær landbrug DJF Århus Universitet DLBR Rådgivningscenter Finansielle sektor Følgeindustri Gartneri Grovvarer Kommune Planteskole/havecenter Rådgivning Øvrige Selvstændig Skole Stat øvrige Uden for jordbrugssektoren En tom rubrik angiver, at gruppen rummer færre end 5 personer. Af hensyn til anonymiteten er disse løntal ikke angivet. Bedrift Større eller mindre landbrug. Grovvarer DLG, den lokale andel og lignende. Følgeindustri De mange følgeindustrier indenfor landbrug og gartneri, fx staldinventar, maskiner, robotter, klimaanlæg, frøvirksomheder etc. Den finansielle sektor Revisionsfirmaer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere etc. Speciale Løn - i forhold til uddannelse Gennemsnit Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Forsøgstekniker oa Gartneri Jordbrugsøkonomi Landbrug Landbrug / kvæg Landbrug / planter Landbrug / svin Landbrug / heste Landbrug / får Landskab & anlæg Miljø & natur Teknik & bygninger jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 5

6 Lønstatistik 2012 Løn - i forhold til primær jobfunktion Jobfunktion Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Driftsleder (andet end landbrug) Driftsleder/fodermester Forsøgsarbejde IT Kommunal sagsbehandling Kontrolarbejde Leder Mellemleder Produktion Projektarbejde Rådgivning Salg Selvstændig Udenfor Jordbrugssektoren Undervisning/formidling Anbefalet løn for nyuddannede Den kvindelige rådgiver tjener altså i snit kr. mindre end sin mandlige kollega Som nyuddannet kan det være svært at fastlægge sin egen markedsværdi i et givent job. Anbefalet løn for nyuddannede jordbrugsteknologer og professionsbachelorer indenfor jordbrug: Løn uden pension 10% arbejdsgiverbetalt pension Bruttoløn Jordbrugsteknologer Professionsbachelorer indenfor jordbrug Med baggrund i lønudviklingen i årets lønstatistik anbefaler JID disse minimumslønninger for nyuddannede i deres første job. Den anførte startløn er en vejledning, når du første gang skal forhandle løn, og ikke et direktiv om, hvad man skal forlange i løn. Bemærk, at lønnen altid skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, og at lønnen eventuelt bør være større end den anbefalede startløn. Bliver du ikke ansat under en overenskomst, er din løn et rent aftalespørgsmål. Der gælder altså ingen nedre eller øvre grænse for, hvad du og din arbejdsgiver vil kunne aftale. 6

7 Lønstatistik 2012 Hvor finder jeg lønstatistikken elektronisk? Vi betragter lønstatistikken, som en eksklusiv ydelse, kun for JID s medlemmer. Vi har derfor også lagt den på den lukkede del af vores hjemmeside, så alle og enhver ikke kan gå ind og bruge den. Her finder du også den dynamiske udgave af lønstatistikken, hvor du kan kombinere forskellige søgemuligheder. Du finder statistikken ved: At gå ind på Gå op i højre hjørne og tryk på mit jid i menulinjen Brugernavn: skriv: penge Adgangskode: skriv: penge Adgangskoden er ens for alle medlemmer. Den skiftes løbende efter information via nyhedsmail/ medlemsblad. Alle tal er eksklusiv pension Hvad udgør din løn? Din ansættelse omfatter - ud over lønnen - også en række andre vilkår som fx arbejdstid, honorering af overarbejde, antal feriedage, fuld løn under barsel, fryns mm. Når du skal vurdere, om din løn er ok, bør du derfor også inddrage alle de øvrige vilkår i din ansættelse. Det kan eksempelvis være: Betalt frokostpause: Hvis du ikke får betalt din frokostpause, er din arbejdstid reelt på 39½ time. Det er en forøgelse på ca. 6,8% i forhold til 37 timer og svarer til ca. 3 ugers arbejde på årsbasis. Sjette ferieuge: Hvis du ikke har den sjette ferieuge eller fem feriefridage, svarer det til 2,0% af lønnen. Hver ekstra fridag (eksempelvis også fri med løn på barns første sygedag) svarer til 0,4% af den samlede arbejdstid. Navnlig manglende honorering af overarbejde - enten ved udbetaling eller mulighed for afspadsering - kan væsentligt ændre din aflønning i forhold til de præsterede arbejdstimer. Fødselsår Løn - i forhold til fødselsår 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Før Dimmisionsår Løn - i forhold til dimmissionsår Gennemsnit Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Før jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 7

8 Lønstatistik 2012 Alle tal er eksklusiv pension Køn og løn Køn Løn - i forhold til arbejdsgiverkategori og køn Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Kvinde Offentlig Mand Offentlig Kvinde Øvrige Mand Øvrige Kvinde Rådgivning Mand Rådgivning Endnu en gang kan det desværre konstateres, at der stadig er urimeligt store forskelle på de mandlige og kvindelige jordbrugsteknologers løn. For eksempel tjener en kvindelig rådgiver i snit kr. om måneden ekskl. pension, mens hendes mandlige kollega tjener kr. Den kvindelige rådgiver tjener altså i snit kr. mindre end sin mandlige kollega. Løn - i forhold til mænd og kvinder uddannet i Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand

9 Lønstatistik 2012 Brug JID s rådgivning JID hjælper dig gerne med sparring i forbindelse med fastlæggelse af lønniveauet i en konkret stilling, hvis du skal nyansættes eller til lønforhandling i dit nuværende job. Desuden mailer eller sender mange deres ansættelseskontrakt til gennemsyn i JID ved nyansættelse. Vi læser den igennem og giver kommentarer. Ring Konkurrence- og/eller kundeklausuler, fri bil og betalt tlf./pc Arbejdsgiver Antal total Klausuler Fri bil Fri tlf. og PC Pensionsbidrag Arb.giverbetal pension i % Lønmodtagers eget pensionsbidrag i % Ikke angivet Anlæg/entreprenør Bedrift/primær landbrug DJF Århus Universitet DLBR Rådgivningscenter Bag om statistikken I oktober og november 2012 indsamlede JID oplysninger til årets lønstatistik. Vi fik i alt 560 besvarelser retur med lønoplysninger ud af 1125 udsendte spørgeskemaer. Svarprocenten blev dermed 50 %. Alle oplysninger er behandlet fortroligt, og statistikken er anonym i forhold til det enkelte medlem. Derfor er de lønoplysninger i tabellerne fjernet, hvor der er meget få besvarelser. I disse tilfælde ville den statistiske nøjagtighed tillige være meget begrænset. Alle lønoplysninger indgår dog i beregningen af tabel 1. Finansielle sektor Følgeindustri Gartneri Grovvarer Kommune Planteskole/havecenter Region Rådgivning Øvrige Selvstændig Skole Stat øvrige Uden for jordbrugssektoren Gode råd om lønforhandling En stor gruppe JID-medlemmer forhandler helt eller delvist deres egen løn, enten som ren individuel løn eller som tillæg efter de overenskomster og aftaler, som JID indgår. Sekretariatet hjælper gerne med sparring i forbindelse med din forberedelse til sådanne lønforhandlinger, uanset om det er ved nyansættelse eller ved den årlige forhandling. Dit udspil til lønforhandlingen Brug lønstatistikken. 2. Forbered nogle argumenter, der motiverer dit lønkrav. Det skal være konkrete ting. Det er ikke nok bare at sige, du skal have lønforhøjelse, fordi du er god. Øv dig på argumenterne: Erfaring, opnåede resultater og succeser, fleksibilitet, omstillingsevne eller arbejdsindsats. 3. Læg ud med et højere beløb, end du forventer. Der skal være noget at forhandle om. 4. Tag ikke nej for et endeligt svar. "Nej" er en opfordring til, at du skal argumentere videre. Lønforhandling er et spil. Gentag også gerne dig selv, hvis dit argument er godt. 5. Hold gerne en lang kunstpause, når du har fremsat dit krav. 6. Hav alternativer klar, hvis lønstigning er mindre end du havde regnet med. Der findes mange andre muligheder end højere løn, som kan være nemmere at få igennem. Eksempelvis uddannelse, længere ferie, betalt telefon, nedsat arbejdstid, højere pension, bonusordninger eller andre goder, der har betydning for dig. 7. Skal du til ansættelsessamtale på en ny arbejdsplads, så sæt dig et lønmæssigt mål inden samtalen. Hvad er din nederste grænse, og hvor er grænsen for, hvad du er tilfreds med - sæt ikke grænsen for lavt. En lav startløn tager du med til fremtidige lønforhandlinger. 8. Husk at få præciseret, om den aftalte løn er inklusiv eller eksklusiv pension. 9. Få altid aftalen skrevet ned, inden du forlader forhandlingen. Se også nyttige tips til lønforhandlingen på under løn & ansættelse / løn / lønforhandling. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 9

10 karrieredag Hvert andet år afholder JID karrieredage. Det er 2 dage, hvor alle jordbrugsteknologstuderende, professionsbachelorstuderende og ledige inviteres til et heldagsarrangement med fokus på jobmuligheder og jobsøgning for jordbrugsteknologer. Den ene dag er for dem, der har fokus på husdyr, planter, økonomi samt teknik og bygninger. Den anden dag er for dem, der følger studieretningerne landskab og anlæg, miljø og natur samt gartneri. Begge dage indledes med 2 plenumoplæg. Herefter er der mulighed for at vælge sig ind på nogle af de samtalecaféer. Hver café bestyres af en teknolog, der er i job eller en arbejdsgiver. I caféerne har de besøgende mulighed for at høre om og spørge ind til blandt andet, hvordan andre teknologer er kommet i job, ansættelsesprocedurer, jobindhold, krav til medarbejderen og lignende. Karrieredag Tekst: Pernille Lautrop Foto: Heidi Lundsgaard Rift om pladserne i Odense Der blev snakket om jobmuligheder og jobindhold. Den 10. og 11. november havde JID inviteret alle landets jordbrugsteknologstuderende, professionsbachelorstuderende og ledige jordbrugsteknologer til karrieredag i Odense. 38 arbejdsgivere og jordbrugsteknologer i job havde taget fri for at give deres erfaringer og gode idéer videre til alle dem, der fremover gerne vil have foden indenfor på jobmarkedet og står for snart at skulle vælge karrierevej. I alt var der 408 deltagere over de to dage. 10

11 jobsøgning Opsnappet i pausen Har du hørt ham jægersoldaten, der snakker om jobsøgning? Han er rigtig god Hvor er caféen om de grønne tage? Åhr, det er en god kage. Hvor skal du hen nu? Jeg tror, jeg vil hen og høre om jordrensning. Acceptér aldrig et afslag Tidligere jægersoldat og nuværende karriererådgiver Jørgen Byriel, fra jobrådgivningsfirmaet AS3, gav gode og provokerende råd om jobsøgningsstrategi. Det første I skal gøre, som jobsøgende, er at afdække jeres fundament. Find ud af, hvem I er. Afdæk jeres personlighed, jeres faglige bagage og jeres værdier. Først når det er gjort, kan I begynde at sælge jer selv. Måske har I brug for at lave en form for psykologisk test. Prøv for eksempel den gratis Type Indikator på Jobindex. Den giver en indsigt i måden, som I indsamler informationer på, træffer beslutninger på og indsigt i, hvordan I bruger det i samspil med andre personer. Derved kan I øge bevidstheden om jeres egne udviklingspotentialer og ressourcer. Den kan give jer en værdifuld selvindsigt, og det har rigtig stor betydning for at kunne finde det job, der bedst passer til jer, fortalte Jørgen Byriel en gruppe meget lydhøre studerende. Mange noterede ivrigt. - Når fundamentet er på plads, skal I spotte 10 potentielle arbejdspladser. Start med at lave research. Kontakt dem telefonisk og fortæl, at de står på din liste af virksomheder, som du kunne tænke dig at arbejde for. Spørg ikke om der er et job, men spørg, hvad det er, de efterlyser hos nye medarbejdere. Slut af med at sige: Tak for en god dialog. Må jeg sende dig mit CV? Send herefter en uopfordret, målrettet ansøgning, der matcher lige præcis deres krav og deres virksomhed. - I jeres ansøgning skal I begrunde, hvorfor I søger job hos netop den arbejdsgiver. Appellér til følelserne. Skriv for eksempel, at I gennem jeres netværk har hørt meget positivt om firmaet. I skal også fremhæve det vigtigste fra CV et, og så skal I slutte af med at skrive: Hører jeg ikke andet, står jeg udenfor dit kontor på torsdag kl. 10:00. Noget af det vigtigste er, at I får fysisk dialog med arbejdsgiveren og ikke nøjes med at sende en mail. Jobsøgning handler rigtig meget om svingninger. De rette svingninger mellem to mennesker giver job. Det, der adskiller jer er ikke det faglige, men adfærd og personlighed. Og så handler det ellers om at møve sig ind og vise, hvad man er god til, råder Jørgen Byriel. Det vigtigste er, at I får fysisk dialog med arbejdsgiveren og ikke nøjes med at sende en mail Hvis de alligevel giver afslag, skal I ringe til dem og spørge, hvorfor I ikke får jobbet, og vigtigst af alt, er det, at I skal spørge: Nu hvor jeg alligevel har dig, kan du så ikke give mig navne på nogen kontakter fra dit netværk, som kan være relevante for mig. I skal aldrig bare acceptere et afslag, sørg for altid at få nogle nye kontakter, I kan gå videre med. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 11

12 karrieredag 12 karriere remtid Mads Blach Madsen 24 år Gartneri Vejlby Det er min drøm, at komme til at arbejde som produktionsplanlægger på et stort gartneri. Jeg har været inde og høre ham, der kom fra Rosborg. Det var meget relevant for mig. Hvad er dine fremtidsplaner, og hvad håber du at få ud af karrieredagen? Lise Simonsen 27 år Gartneri Vejlby Ved ikke helt hvad jeg skal lave. Måske vil jeg sælge gartneriartikler eller undervise. Mikael Hald 24 år Planter Vejlby Maibritt Christensen 35 år Planter Dalum Jeg håber på, at jeg kommer til at arbejde som økologisk rådgiver. Jeg har hørt meget i dag, og det lyder også spændende at arbejde med foderstoffer eller som kontrollør. Jeg kommer med åbne øjne. Det er svært at få overblikket over jobmulighederne, når man er på skolen, så det er fint at JID laver det her arrangement. Kristina Irene Mazur 33 år Gartneri Vejlby Mine forventninger til i dag var at høre om de muligheder, vi har med vores uddannelse. Jeg synes, jeg er blevet klogere på, at man skal søge bredt, og at der er muligheder mange steder uanset linje. Jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil arbejde med medicinplanter på forsøgsstation Årslev. Men det kunne også være spændende at arbejde med grønne tage eller skovrejsning. Jeg vil gerne arbejde med forskning eller rådgivning. Jeg er her i dag for at høre om, hvad der er for muligheder. Jeg har hørt om Forskningscenter Flakkebjerg og økologirådgivning. Det er et rigtig fint arrangement.

13 CenterPension en komplet ordning annonce JID og Dansk Landborådgivning (DLBR) har i samar bejde med PFA udviklet en unik pensionsordning, som er meget konkurrencedygtig både hvad angår pris og indhold. Ordningen hedder CenterPension, og trådte i kraft den 1. januar Med CenterPension kan du sammensætte din pensionsordning, så den matcher dine ønsker og behov. Dine fordele med CenterPension: Lave omkostninger og priser, så du kan spare mere op til pension. Mulighed for at få et godt afkast med opsparing i markedsrente. En fleksibel ordning, da både opsparing og forsikringer kan justeres. En tryg overgang, da du er forsikret på samme niveau, som du var i din tidligere ordning. Kvalificeret rådgivning, der sikrer, at ordningen passer til din livssituation. Gode selvbetjeningsmuligheder, så du har adgang til din pensionsordning hele døgnet. Du hører nærmere Dit lokale rådgivningscenter vil informere dig om, hvornår dit center overgår til Center Pension. Du er også velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på , hvis du har spørgsmål. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 13

14 Nyt om navne jordbrugsteknologen udkommer den (se deadlines i kolofonen side 2 og på under Jordbrugsteknologen ) Nyansættelser/ forfremmelser Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg, Rikke Hansen, er pr blevet ansat som driftsleder i Grøn Service, Region Sjælland, HedeDanmark Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg, Lars Bjerre, er pr blevet ansat som afdelingsleder/chef hos anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS, Glostrup Husdyrbrugstekniker, kvæg, Thomas Buskjær Rasmussen, er pr blevet ansat som konsulent i Selskabet Contra A/S, København Jordbrugsteknolog, planter, Thore Grøndahl, er pr blevet ansat som planteavlskonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd, Løgumkloster Landbrugstekniker, planter, Jens Snedgaard, er pr blevet ansat som produktkonsulent hos Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld Husdyrbrugstekniker, kvæg, Bitten W. Lorentzen, er pr blevet ansat som projektleder hos KOMTek Miljø af 2012 A/S Jordbrugsteknolog, landbrug, Lise Schou Nielsen, er pr blevet ansat hos Danish Crown, i Ringsted som kontrolassistent Jordbrugsteknolog, miljø og natur, Kim Franck Larsen, er pr blevet ansat som tekniker hos Orbicon, Afdeling for forurenet jord og grundvand, Roskilde Jordbrugsteknolog, svin, Lene Thomsen, er pr blevet ansat som projektmedarbejder ved Udviklingscenter for Husdyr på Friland A/S, Randers Maskintekniker, teknik og bygninger, Thorsten Borregaard, er pr blevet ansat som salgskonsulent ved Ikadan System A/S, Ikast Nye medlemmer Kristine M. Eriksen, Hjortshøj Miljø og natur Anita Støvring, Aarhus N Miljø og natur Nanna Nyljær Kragh, Rønde Landbrug / heste Katarina Babic, Horsens Miljø og natur Maria S. Wegner, København S Landbrug / kvæg Anette L. Pedersen, Løsning Landskab og anlæg Esben Johansen, Egtved Jordbrugsøkonomi Camilla Fuhlendorf, Langå Landbrug / heste Maria Blønd-Sørensen, Skødstrup Landbrug / heste Stine Deleuran, Viborg Landbrug / heste Cecilie L. Jørgensen, Børkop Landbrug / heste Kristina H. Jørgensen, Aarhus C Landbrug / heste Kristoffer Møller, Silkeborg Miljø og natur Claus G. Hansen, Risskov Jordbrugsøkonomi Dirk K. Nielsen, Silkeborg Planteprod. / Gartneri Nanna Taudal Nyeng, Viby J Landbrug / heste Simone Bengtsson, Højbjerg Landbrug / heste Julie Hagen Rohde, Aarhus V Landbrug / heste Emil L.V. Sørensen, Risskov Landskab og anlæg Daniel R. Jensen, Aarhus N Landskab og anlæg Lennart Hedegaard, Aarhus V Planteprod. / Gartneri Philip Bo Terkelsen, Risskov Jordbrugsøkonomi Danni Poulsen, Odense NV Landskab og anlæg Johanne H. Pedersen, Risskov Landbrug / heste Mærkedage 25 år Rikke K. Matthiesen, Odense C Daniel T. Møller, Gudme Mikkel Priess, København S Jens H. Olsen, Nykøbing F Rasmus S. Pedersen, Århus N Anette Flak Warming, Århus C Sara Jessen, Branderup J Betina Skak Vestergaard, Farsø Sirid Kaatmann, Stoholm Jyll. Linda N. Landbo, Åbyhøj Solveig Pedersen, Tjele Johan Sørensen, Viby J Kristina Jørgensen, Aarhus C 30 år Elisabeth Pedersen, Gelsted Hanne Pedersen, Bjerringbro Anja Vesterholm, Jordrup Freddy J. Mortensen, Tinglev Karina Troelsen, Snertinge Christina Madsen, Gislev Birgitte Weidenhof, Odense S Iben Jacobsen, Låsby Rasmus Slot Poulsen, Hjørring Anna Dahl Nissen, Odder Thore Grøndahl, Tønder Mia H. Mikkelsen, Nørre Alslev 20. april 24. januar 6. februar 21. marts 6. marts 26. januar 31. januar 21. januar 22. februar 15. maj 10. marts 20. januar 5. maj 4. april 8. april 23. januar 15. februar 11. april 13. marts 26. januar 22. februar 2. maj 10. april 21. marts 31. marts Harald F. Snedker, Århus C 29. marts Gitte H. Bjørn Sidelmann, Årre 3. februar Katrine G. Schack, Horsens 25. april Michael Damgaard, Hammel 23. marts 40 år Peter Landkildehus, Galten 1. marts Preben Bech Jensen, Høng 20. februar Mette Lindstrøm Bech, Tjele 9. april Anna Birgitte Pedersen, Karise 4. april Henriette M. Nielsen, Oure 29. marts Jesper B. Gram, Middelfart 24. april Carsten Andersen, Lille Skensved 15. maj Charlotte Liebach, Ringsted 4. februar Jákup Johansen, Ringsted 6. marts Anita Skræp, Årslev 19. april Peter Hald Christensen, Ringe 7. marts 50 år Peter Hegelund, Janderup Vestj 15. april Finn Lassen, Vejby 11. februar Lars Henrik Andersen, Haslev 5. februar Niels Beier, Ribe 7. april Ann M. Sørensen, Mariager 5. februar 60 år Uffe Søndergaard, Rødkærsbro 29. marts Jørn Nielsen, Gudme 27. april Hugo Christensen, Tjele 20. marts 65 år Peder Erbo Andersen, Assens Poul Bent H. Hansen, Dalmose Arne Nielsen, Vejle Ove Juul, Vejle Ø 70 år Per Andersen, Nimtofte Johan Lund, Skærbæk Henning Petersen, Varde 1. marts 15. januar 30. marts 26. april 18. januar 14. februar 21. januar Nyt job eller jobskifte Har du fået nyt job, så ring eller mail til JID og fortæl navn, uddannelseslinje, hvornår du skal tiltræde, stillingsbetegnelse og firmanavn. Vi bringer det gerne. Vi nævner også gerne jubilæer. 14

15 Professionsbachelor Klar til videreuddannelse og nye muligheder? Bliv professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed med 1½ års overbygning på jordbrugsteknolog Vælg mellem Biologisk studieretning Miljø, kemi, fysiologi, produktkvalitet, økonomi, projektledelse, markedsanalyse og virksomhedsudvikling Økonomisk studieretning Projektledelse, strategi, drift og produktion, økonomi, personale og ledelsesudvikling, kvalitet, kommunikation, innovation Vil du arbejde på højt niveau i virksomheden? Start: september 2013 Tag din PBA her Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse, kontakt Lene Holberg Serup, infomøde 28. februar Erhvervsakademi Aarhus, kontakt Kurt Rasmussen, , mobil infomøde 28. februar Erhvervsakademiet Lillebælt, kontakt Signe Møller-Hansen, infomøde 7. marts ErhvervsAkademi Sjælland

16 Foredrag med Peter Tanev og generalforsamling ID. NR Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14:30 21:00 JID, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Peter Tanev - Går vejret amok? Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14:30 16:30 Kom og hør den humørfyldte vært og meterolog fra TV2 vejret fortælle om klimaændringerne og deres betydning for vejret i Danmark. Foredraget krydres med billeder og videoklip. Bliver kloden varmere? Går vejret amok de kommende år? Vil vi få tornadoer og flere orkaner i Danmark? Hvordan opstår en orkan? Hvad viser klimamodellerne? Foredraget er gratis for medlemmer. Entré for ikke-medlemmer: 195 kr.! Husk at tilmelde dig Indkaldelse til JID s ordinære GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17:00 21:00 Undervejs er JID vært ved en middag. Alle medlemmer er velkomne! Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretninger fra bestyrelsen og stående udvalg 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5 Fremlæggelse af budget for indeværende år 6. Behandling af forslag Forslag om vedtægtsændring 7. a. Valg til bestyrelsen b. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af intern revisor 10. Eventuelt Sidste frist for indsendelse af forslag er den 7. februar Bemærk Den endelige dagsorden og det reviderede regnskab kan rekvireres hos JID, eller hentes på JIDs hjemmeside under fanen: mit JID fra den 11. marts JID s sekretariat Hvidkærvej Odense SV id Sekretariatets telefontider mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl jid Husk tilmelding til generalforsamling og foredraget med Peter Tanev: JID s sekretariat på telefon: eller på Sidste frist for tilmelding er den 17. marts Af hensyn til de særlige udgifter, der er forbundet med at krydse Storebælt, tilbyder JID medlemmer øst for Storebælt et tilskud på 460 kr. til dokumenterede rejseudgifter. Samkørsel anbefales. jid jid jid Faglig organisation for jordbrugsteknologer, jordbrugsteknikere & studerende jordbrugsteknologen nr. 1/2013 JID Sekretariatet Hvidkærvej Odense SV jid Afsender

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere