ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer"

Transkript

1 jordbrugs teknologen Fagblad for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende 31. årgang # 1 januar 2013 Peter Tanev fortæller om klimaændringer Kom og hør ham! ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense jid jid jid

2 Synspunkt Overraskende lønstigninger men ikke for alle Man siger, at tal ikke lyver, og hvis det er sandt, så er udviklingen på arbejdsmarkedet for jordbrugsteknologer måske på vej mod lysere tider. Men der er tale om små ændringer. Sidste år faldt gennemsnitslønnen med 0,3%, hvorimod årets lønstatistik viser en fremgang. Mest overraskende er det, at samtidig med at vi på sekretariatet oplever fyringssager og konkurser, er gennemsnitslønnen steget med 2,5% til kr. om måneden. Inden for landbrugsrådgivning (DLBR), som er JIDs største beskæftigelsesområde, er der lønstigninger på 4,2% og inden for øvrig rådgivning er den på 2,5%. Et paradoks finder vi i den finansielle sektor, hvor der er talte om en markant fremgang for jordbrugsteknologerne på ikke mindre end 10%, til trods for at vi i aviserne har kunnet læse om prikkerunder og massefyringer. Gennemsnitslønnen er derimod faldet for offentligt ansatte i staten og indenfor undervisning. Umiddelbart kunne man tro, at det tegnede godt for de forestående overenskomstforhandlinger, når lønnen er på vej op igen, men der er desværre ikke meget der tyder på, at der er ret meget at hente ved overenskomstforhandlingerne. Med mit kendskab til jordbrugsteknologerne og vores kompetencer, ser jeg situationen sådan: I de brancher, hvor der er økonomi til det, får teknologerne en lønstigning, fordi arbejdsgiverne gerne vil honorere den værdsatte medarbejder. Derfor vil jeg opfordre til, at man tager den individuelle lønforhandling og gør opmærksom på, hvilken værdi man tilfører sin arbejdsplads. Sidst men ikke mindst, er der stadig en markant ulighed i aflønningen mellem mænd og kvinder, hvilket du kan læse mere om i statistikken. For at tage fat i den tilbagevendende problematik, udbyder JID i år et kursus i lønforhandling for kvinder. Det løser nok ikke hele problemet, så andre gode forslag udbedes! Uffe Pilegaard Larsen Formand i JID Indhold 3 Lidt af hvert Lønstatistik 2012 Se, hvad du skal have i løn Nyt om navne Kom og hør Peter Tanev og tag del i generalforsamlingen Karrieredag gode råd om jobsøgning 4 16 ISSN Udgiver: JID, Faglig organisation for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende. Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Peter Bromark, Redaktør: Pernille Lautrop, Sekretariatet: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, Tel: , Fax: , Telefontider: Mandag - onsdag 8:00-13:00, torsdag 11:30-16:30, fredag 8:00-12:00. Facebook: Annoncepriser: 1/4 side: kr , 1/2 side: kr , 1/1 side: kr Deadlines (2013): Jobannoncer: Nr Nr Nr Udgivelser: Nr Nr Nr Denne udgivelse: Nr. 1 - januar årgang. Afleveret til postudbringning den Forsidefoto: Karrieredage, Foto: Heidi Lundsgaard. Prepress & tryk: Grafisk Produktion Odense, Tel: , Gennemsnitligt kontrolleret oplag: 1638 i perioden 1. juli juni 2012.

3 Lidt af hvert Overenskomstforhandlinger 2013 er i gang Tekst: Peter Bromark, sekretariatsleder i JID Den økonomiske krise danner endnu en gang bagtæppe for overenskomstforhandlingerne og der er udsigt til at det bliver svært at sikre reallønnen. Det nye mantra på arbejdsmarkedet er jobfest frem for lønfest og konsekvensen er endnu en overenskomstfornyelse med beskedne lønstigninger. For det offentlige område er krav fremsendt, og de centrale forhandlinger gik i gang i december JID starter forhandlinger på det private område med rådgivningsområdet under DLBR her i januar. OK 13 Oversigt Forhandlingerne på det offentlige område gik i gang December 2012 Forhandlingerne på DLBR området går i gang Januar 2013 Diverse forhandlinger forventes at være færdige Februar 2013 Urafstemninger for offentlige og private område Marts - april 2013 Aftalerne træder i kraft April 2013 Ris og ros I december deltog 28 af JIDs medlemmer i en fokusgruppeundersøgelse på sekretariatet i Odense. Gennem 3 timer fortalte de råt for usødet, hvad de mente om JID som fagforening. Vi fik input og masser af nye idéer til, hvad vi kan gøre bedre fremover. Får du mails fra JID? JID sender efterhånden de fleste medlemsinformationer ud på mail. Hvis du aldrig modtager noget fra os, så informér gerne sekretariatet om din nuværende mailadresse på eller Ny lov om fleksjob og førtidspension Hvis du bliver berørt af den nye lovgivning indenfor fleksjob og førtidspension, så er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Charlotte Petterson, JID for yderligere information. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 3

4 Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Hvad skal du have i løn? Dette er JIDs nyeste lønstatistik. Brug den, når du skal finde ud af, hvordan du ligger lønmæssigt i forhold til andre med din uddannelse. Hvis din løn er for lav, så tag lønstatistikken med til næste lønforhandling og vis din chef, hvad andre i lignende stillinger tjener. Under en nyansættelse kan du også med fordel bruge statistikken til at pejle dig ind på et passende lønudspil. Lønudvikling fra 2011 til 2012 generelle tendenser Gennemsnitslønnen for alle jordbrugsteknologer er kr. pr. mdr. eksklusiv pension i Fra ultimo 2011 til ultimo 2012 er gennemsnitslønnen steget 2,5%, mens den året før faldt med 0,3%. De 10% lavest lønnede er det seneste år steget med 3,3% mod en stigning på 1,7% sidste år, og de 25% lavest lønnede er steget med 3,2% mod en stigning på 0,9% året før. De 10% højest lønnede er steget med 1,2% mod et fald på 2,2% sidste år, og de 25% højest lønnede er steget 2,4% mod et fald på 4,3% året før. Lønningerne i 50% midte er steget med 2,2% i år mod at være uændret sidste år. Som det fremgår, er der gennemsnitligt tale om en positiv lønudvikling for alle grupper. Der er dog størst lønstigninger for de lavest lønnede grupper. Gennemsnitslønnen for alle jordbrugsteknologer er kr. pr. mdr. eksklusiv pension Sorteret på Gennemsnit Løn alle % Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Løn Løn Løn Løn Løn Undgå reallønsnedgang Den almindelige prisudvikling betyder, at din købekraft bliver mindre år for år, hvis du ikke sørger for at få en årlig regulering af din løn. Når man skal forhandle løn, er det vigtigt at huske stigningerne i forbrugerprisindekset. For eksempel bør din løn minimum stige med 2,3 % (Forbrugerprisindeks beregnet i perioden okt okt. 2012) for at fastholde din købekraft og undgå reallønsnedgang. Du kan altid finde de nyeste pristal på Danmarks statistik: Løn

5 Lønstatistik 2012 Sådan læser du lønstatistikken Anvendte udtryk og forkortelser Alle tal er eksklusiv pension Om alle løntal Alle beløb er opgivet som løn UDEN tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag Gennemsnit Gennemsnitsløn i kr. pr. måned beregnet på det antal, der har svaret i den pågældende kategori 10% lav Gennemsnitsløn for de 10% lavest lønnede 25% lav Gennemsnitsløn for de 25% lavest lønnede 50% midte Gennemsnitsløn for de 50% i midten, dvs. intervallet mellem de laveste 25% og de højeste 25% 25% høj Gennemsnitsløn for de 25% højest lønnede 10% høj Gennemsnitsløn for de 10% højest lønnede Arbejdsgiver Løn - i forhold til arbejdsgiver 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Anlæg/entreprenør Bedrift/primær landbrug DJF Århus Universitet DLBR Rådgivningscenter Finansielle sektor Følgeindustri Gartneri Grovvarer Kommune Planteskole/havecenter Rådgivning Øvrige Selvstændig Skole Stat øvrige Uden for jordbrugssektoren En tom rubrik angiver, at gruppen rummer færre end 5 personer. Af hensyn til anonymiteten er disse løntal ikke angivet. Bedrift Større eller mindre landbrug. Grovvarer DLG, den lokale andel og lignende. Følgeindustri De mange følgeindustrier indenfor landbrug og gartneri, fx staldinventar, maskiner, robotter, klimaanlæg, frøvirksomheder etc. Den finansielle sektor Revisionsfirmaer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere etc. Speciale Løn - i forhold til uddannelse Gennemsnit Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Forsøgstekniker oa Gartneri Jordbrugsøkonomi Landbrug Landbrug / kvæg Landbrug / planter Landbrug / svin Landbrug / heste Landbrug / får Landskab & anlæg Miljø & natur Teknik & bygninger jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 5

6 Lønstatistik 2012 Løn - i forhold til primær jobfunktion Jobfunktion Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Driftsleder (andet end landbrug) Driftsleder/fodermester Forsøgsarbejde IT Kommunal sagsbehandling Kontrolarbejde Leder Mellemleder Produktion Projektarbejde Rådgivning Salg Selvstændig Udenfor Jordbrugssektoren Undervisning/formidling Anbefalet løn for nyuddannede Den kvindelige rådgiver tjener altså i snit kr. mindre end sin mandlige kollega Som nyuddannet kan det være svært at fastlægge sin egen markedsværdi i et givent job. Anbefalet løn for nyuddannede jordbrugsteknologer og professionsbachelorer indenfor jordbrug: Løn uden pension 10% arbejdsgiverbetalt pension Bruttoløn Jordbrugsteknologer Professionsbachelorer indenfor jordbrug Med baggrund i lønudviklingen i årets lønstatistik anbefaler JID disse minimumslønninger for nyuddannede i deres første job. Den anførte startløn er en vejledning, når du første gang skal forhandle løn, og ikke et direktiv om, hvad man skal forlange i løn. Bemærk, at lønnen altid skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, og at lønnen eventuelt bør være større end den anbefalede startløn. Bliver du ikke ansat under en overenskomst, er din løn et rent aftalespørgsmål. Der gælder altså ingen nedre eller øvre grænse for, hvad du og din arbejdsgiver vil kunne aftale. 6

7 Lønstatistik 2012 Hvor finder jeg lønstatistikken elektronisk? Vi betragter lønstatistikken, som en eksklusiv ydelse, kun for JID s medlemmer. Vi har derfor også lagt den på den lukkede del af vores hjemmeside, så alle og enhver ikke kan gå ind og bruge den. Her finder du også den dynamiske udgave af lønstatistikken, hvor du kan kombinere forskellige søgemuligheder. Du finder statistikken ved: At gå ind på Gå op i højre hjørne og tryk på mit jid i menulinjen Brugernavn: skriv: penge Adgangskode: skriv: penge Adgangskoden er ens for alle medlemmer. Den skiftes løbende efter information via nyhedsmail/ medlemsblad. Alle tal er eksklusiv pension Hvad udgør din løn? Din ansættelse omfatter - ud over lønnen - også en række andre vilkår som fx arbejdstid, honorering af overarbejde, antal feriedage, fuld løn under barsel, fryns mm. Når du skal vurdere, om din løn er ok, bør du derfor også inddrage alle de øvrige vilkår i din ansættelse. Det kan eksempelvis være: Betalt frokostpause: Hvis du ikke får betalt din frokostpause, er din arbejdstid reelt på 39½ time. Det er en forøgelse på ca. 6,8% i forhold til 37 timer og svarer til ca. 3 ugers arbejde på årsbasis. Sjette ferieuge: Hvis du ikke har den sjette ferieuge eller fem feriefridage, svarer det til 2,0% af lønnen. Hver ekstra fridag (eksempelvis også fri med løn på barns første sygedag) svarer til 0,4% af den samlede arbejdstid. Navnlig manglende honorering af overarbejde - enten ved udbetaling eller mulighed for afspadsering - kan væsentligt ændre din aflønning i forhold til de præsterede arbejdstimer. Fødselsår Løn - i forhold til fødselsår 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Før Dimmisionsår Løn - i forhold til dimmissionsår Gennemsnit Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Før jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 7

8 Lønstatistik 2012 Alle tal er eksklusiv pension Køn og løn Køn Løn - i forhold til arbejdsgiverkategori og køn Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Kvinde Offentlig Mand Offentlig Kvinde Øvrige Mand Øvrige Kvinde Rådgivning Mand Rådgivning Endnu en gang kan det desværre konstateres, at der stadig er urimeligt store forskelle på de mandlige og kvindelige jordbrugsteknologers løn. For eksempel tjener en kvindelig rådgiver i snit kr. om måneden ekskl. pension, mens hendes mandlige kollega tjener kr. Den kvindelige rådgiver tjener altså i snit kr. mindre end sin mandlige kollega. Løn - i forhold til mænd og kvinder uddannet i Gennemsnit 10% Lav 25% Lav 50% Midte 25% Høj 10% Høj Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Kvinde Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand Mand

9 Lønstatistik 2012 Brug JID s rådgivning JID hjælper dig gerne med sparring i forbindelse med fastlæggelse af lønniveauet i en konkret stilling, hvis du skal nyansættes eller til lønforhandling i dit nuværende job. Desuden mailer eller sender mange deres ansættelseskontrakt til gennemsyn i JID ved nyansættelse. Vi læser den igennem og giver kommentarer. Ring Konkurrence- og/eller kundeklausuler, fri bil og betalt tlf./pc Arbejdsgiver Antal total Klausuler Fri bil Fri tlf. og PC Pensionsbidrag Arb.giverbetal pension i % Lønmodtagers eget pensionsbidrag i % Ikke angivet Anlæg/entreprenør Bedrift/primær landbrug DJF Århus Universitet DLBR Rådgivningscenter Bag om statistikken I oktober og november 2012 indsamlede JID oplysninger til årets lønstatistik. Vi fik i alt 560 besvarelser retur med lønoplysninger ud af 1125 udsendte spørgeskemaer. Svarprocenten blev dermed 50 %. Alle oplysninger er behandlet fortroligt, og statistikken er anonym i forhold til det enkelte medlem. Derfor er de lønoplysninger i tabellerne fjernet, hvor der er meget få besvarelser. I disse tilfælde ville den statistiske nøjagtighed tillige være meget begrænset. Alle lønoplysninger indgår dog i beregningen af tabel 1. Finansielle sektor Følgeindustri Gartneri Grovvarer Kommune Planteskole/havecenter Region Rådgivning Øvrige Selvstændig Skole Stat øvrige Uden for jordbrugssektoren Gode råd om lønforhandling En stor gruppe JID-medlemmer forhandler helt eller delvist deres egen løn, enten som ren individuel løn eller som tillæg efter de overenskomster og aftaler, som JID indgår. Sekretariatet hjælper gerne med sparring i forbindelse med din forberedelse til sådanne lønforhandlinger, uanset om det er ved nyansættelse eller ved den årlige forhandling. Dit udspil til lønforhandlingen Brug lønstatistikken. 2. Forbered nogle argumenter, der motiverer dit lønkrav. Det skal være konkrete ting. Det er ikke nok bare at sige, du skal have lønforhøjelse, fordi du er god. Øv dig på argumenterne: Erfaring, opnåede resultater og succeser, fleksibilitet, omstillingsevne eller arbejdsindsats. 3. Læg ud med et højere beløb, end du forventer. Der skal være noget at forhandle om. 4. Tag ikke nej for et endeligt svar. "Nej" er en opfordring til, at du skal argumentere videre. Lønforhandling er et spil. Gentag også gerne dig selv, hvis dit argument er godt. 5. Hold gerne en lang kunstpause, når du har fremsat dit krav. 6. Hav alternativer klar, hvis lønstigning er mindre end du havde regnet med. Der findes mange andre muligheder end højere løn, som kan være nemmere at få igennem. Eksempelvis uddannelse, længere ferie, betalt telefon, nedsat arbejdstid, højere pension, bonusordninger eller andre goder, der har betydning for dig. 7. Skal du til ansættelsessamtale på en ny arbejdsplads, så sæt dig et lønmæssigt mål inden samtalen. Hvad er din nederste grænse, og hvor er grænsen for, hvad du er tilfreds med - sæt ikke grænsen for lavt. En lav startløn tager du med til fremtidige lønforhandlinger. 8. Husk at få præciseret, om den aftalte løn er inklusiv eller eksklusiv pension. 9. Få altid aftalen skrevet ned, inden du forlader forhandlingen. Se også nyttige tips til lønforhandlingen på under løn & ansættelse / løn / lønforhandling. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 9

10 karrieredag Hvert andet år afholder JID karrieredage. Det er 2 dage, hvor alle jordbrugsteknologstuderende, professionsbachelorstuderende og ledige inviteres til et heldagsarrangement med fokus på jobmuligheder og jobsøgning for jordbrugsteknologer. Den ene dag er for dem, der har fokus på husdyr, planter, økonomi samt teknik og bygninger. Den anden dag er for dem, der følger studieretningerne landskab og anlæg, miljø og natur samt gartneri. Begge dage indledes med 2 plenumoplæg. Herefter er der mulighed for at vælge sig ind på nogle af de samtalecaféer. Hver café bestyres af en teknolog, der er i job eller en arbejdsgiver. I caféerne har de besøgende mulighed for at høre om og spørge ind til blandt andet, hvordan andre teknologer er kommet i job, ansættelsesprocedurer, jobindhold, krav til medarbejderen og lignende. Karrieredag Tekst: Pernille Lautrop Foto: Heidi Lundsgaard Rift om pladserne i Odense Der blev snakket om jobmuligheder og jobindhold. Den 10. og 11. november havde JID inviteret alle landets jordbrugsteknologstuderende, professionsbachelorstuderende og ledige jordbrugsteknologer til karrieredag i Odense. 38 arbejdsgivere og jordbrugsteknologer i job havde taget fri for at give deres erfaringer og gode idéer videre til alle dem, der fremover gerne vil have foden indenfor på jobmarkedet og står for snart at skulle vælge karrierevej. I alt var der 408 deltagere over de to dage. 10

11 jobsøgning Opsnappet i pausen Har du hørt ham jægersoldaten, der snakker om jobsøgning? Han er rigtig god Hvor er caféen om de grønne tage? Åhr, det er en god kage. Hvor skal du hen nu? Jeg tror, jeg vil hen og høre om jordrensning. Acceptér aldrig et afslag Tidligere jægersoldat og nuværende karriererådgiver Jørgen Byriel, fra jobrådgivningsfirmaet AS3, gav gode og provokerende råd om jobsøgningsstrategi. Det første I skal gøre, som jobsøgende, er at afdække jeres fundament. Find ud af, hvem I er. Afdæk jeres personlighed, jeres faglige bagage og jeres værdier. Først når det er gjort, kan I begynde at sælge jer selv. Måske har I brug for at lave en form for psykologisk test. Prøv for eksempel den gratis Type Indikator på Jobindex. Den giver en indsigt i måden, som I indsamler informationer på, træffer beslutninger på og indsigt i, hvordan I bruger det i samspil med andre personer. Derved kan I øge bevidstheden om jeres egne udviklingspotentialer og ressourcer. Den kan give jer en værdifuld selvindsigt, og det har rigtig stor betydning for at kunne finde det job, der bedst passer til jer, fortalte Jørgen Byriel en gruppe meget lydhøre studerende. Mange noterede ivrigt. - Når fundamentet er på plads, skal I spotte 10 potentielle arbejdspladser. Start med at lave research. Kontakt dem telefonisk og fortæl, at de står på din liste af virksomheder, som du kunne tænke dig at arbejde for. Spørg ikke om der er et job, men spørg, hvad det er, de efterlyser hos nye medarbejdere. Slut af med at sige: Tak for en god dialog. Må jeg sende dig mit CV? Send herefter en uopfordret, målrettet ansøgning, der matcher lige præcis deres krav og deres virksomhed. - I jeres ansøgning skal I begrunde, hvorfor I søger job hos netop den arbejdsgiver. Appellér til følelserne. Skriv for eksempel, at I gennem jeres netværk har hørt meget positivt om firmaet. I skal også fremhæve det vigtigste fra CV et, og så skal I slutte af med at skrive: Hører jeg ikke andet, står jeg udenfor dit kontor på torsdag kl. 10:00. Noget af det vigtigste er, at I får fysisk dialog med arbejdsgiveren og ikke nøjes med at sende en mail. Jobsøgning handler rigtig meget om svingninger. De rette svingninger mellem to mennesker giver job. Det, der adskiller jer er ikke det faglige, men adfærd og personlighed. Og så handler det ellers om at møve sig ind og vise, hvad man er god til, råder Jørgen Byriel. Det vigtigste er, at I får fysisk dialog med arbejdsgiveren og ikke nøjes med at sende en mail Hvis de alligevel giver afslag, skal I ringe til dem og spørge, hvorfor I ikke får jobbet, og vigtigst af alt, er det, at I skal spørge: Nu hvor jeg alligevel har dig, kan du så ikke give mig navne på nogen kontakter fra dit netværk, som kan være relevante for mig. I skal aldrig bare acceptere et afslag, sørg for altid at få nogle nye kontakter, I kan gå videre med. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 11

12 karrieredag 12 karriere remtid Mads Blach Madsen 24 år Gartneri Vejlby Det er min drøm, at komme til at arbejde som produktionsplanlægger på et stort gartneri. Jeg har været inde og høre ham, der kom fra Rosborg. Det var meget relevant for mig. Hvad er dine fremtidsplaner, og hvad håber du at få ud af karrieredagen? Lise Simonsen 27 år Gartneri Vejlby Ved ikke helt hvad jeg skal lave. Måske vil jeg sælge gartneriartikler eller undervise. Mikael Hald 24 år Planter Vejlby Maibritt Christensen 35 år Planter Dalum Jeg håber på, at jeg kommer til at arbejde som økologisk rådgiver. Jeg har hørt meget i dag, og det lyder også spændende at arbejde med foderstoffer eller som kontrollør. Jeg kommer med åbne øjne. Det er svært at få overblikket over jobmulighederne, når man er på skolen, så det er fint at JID laver det her arrangement. Kristina Irene Mazur 33 år Gartneri Vejlby Mine forventninger til i dag var at høre om de muligheder, vi har med vores uddannelse. Jeg synes, jeg er blevet klogere på, at man skal søge bredt, og at der er muligheder mange steder uanset linje. Jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil arbejde med medicinplanter på forsøgsstation Årslev. Men det kunne også være spændende at arbejde med grønne tage eller skovrejsning. Jeg vil gerne arbejde med forskning eller rådgivning. Jeg er her i dag for at høre om, hvad der er for muligheder. Jeg har hørt om Forskningscenter Flakkebjerg og økologirådgivning. Det er et rigtig fint arrangement.

13 CenterPension en komplet ordning annonce JID og Dansk Landborådgivning (DLBR) har i samar bejde med PFA udviklet en unik pensionsordning, som er meget konkurrencedygtig både hvad angår pris og indhold. Ordningen hedder CenterPension, og trådte i kraft den 1. januar Med CenterPension kan du sammensætte din pensionsordning, så den matcher dine ønsker og behov. Dine fordele med CenterPension: Lave omkostninger og priser, så du kan spare mere op til pension. Mulighed for at få et godt afkast med opsparing i markedsrente. En fleksibel ordning, da både opsparing og forsikringer kan justeres. En tryg overgang, da du er forsikret på samme niveau, som du var i din tidligere ordning. Kvalificeret rådgivning, der sikrer, at ordningen passer til din livssituation. Gode selvbetjeningsmuligheder, så du har adgang til din pensionsordning hele døgnet. Du hører nærmere Dit lokale rådgivningscenter vil informere dig om, hvornår dit center overgår til Center Pension. Du er også velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på , hvis du har spørgsmål. jordbrugsteknologen januar 2013 # 1 13

14 Nyt om navne jordbrugsteknologen udkommer den (se deadlines i kolofonen side 2 og på under Jordbrugsteknologen ) Nyansættelser/ forfremmelser Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg, Rikke Hansen, er pr blevet ansat som driftsleder i Grøn Service, Region Sjælland, HedeDanmark Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg, Lars Bjerre, er pr blevet ansat som afdelingsleder/chef hos anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS, Glostrup Husdyrbrugstekniker, kvæg, Thomas Buskjær Rasmussen, er pr blevet ansat som konsulent i Selskabet Contra A/S, København Jordbrugsteknolog, planter, Thore Grøndahl, er pr blevet ansat som planteavlskonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd, Løgumkloster Landbrugstekniker, planter, Jens Snedgaard, er pr blevet ansat som produktkonsulent hos Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld Husdyrbrugstekniker, kvæg, Bitten W. Lorentzen, er pr blevet ansat som projektleder hos KOMTek Miljø af 2012 A/S Jordbrugsteknolog, landbrug, Lise Schou Nielsen, er pr blevet ansat hos Danish Crown, i Ringsted som kontrolassistent Jordbrugsteknolog, miljø og natur, Kim Franck Larsen, er pr blevet ansat som tekniker hos Orbicon, Afdeling for forurenet jord og grundvand, Roskilde Jordbrugsteknolog, svin, Lene Thomsen, er pr blevet ansat som projektmedarbejder ved Udviklingscenter for Husdyr på Friland A/S, Randers Maskintekniker, teknik og bygninger, Thorsten Borregaard, er pr blevet ansat som salgskonsulent ved Ikadan System A/S, Ikast Nye medlemmer Kristine M. Eriksen, Hjortshøj Miljø og natur Anita Støvring, Aarhus N Miljø og natur Nanna Nyljær Kragh, Rønde Landbrug / heste Katarina Babic, Horsens Miljø og natur Maria S. Wegner, København S Landbrug / kvæg Anette L. Pedersen, Løsning Landskab og anlæg Esben Johansen, Egtved Jordbrugsøkonomi Camilla Fuhlendorf, Langå Landbrug / heste Maria Blønd-Sørensen, Skødstrup Landbrug / heste Stine Deleuran, Viborg Landbrug / heste Cecilie L. Jørgensen, Børkop Landbrug / heste Kristina H. Jørgensen, Aarhus C Landbrug / heste Kristoffer Møller, Silkeborg Miljø og natur Claus G. Hansen, Risskov Jordbrugsøkonomi Dirk K. Nielsen, Silkeborg Planteprod. / Gartneri Nanna Taudal Nyeng, Viby J Landbrug / heste Simone Bengtsson, Højbjerg Landbrug / heste Julie Hagen Rohde, Aarhus V Landbrug / heste Emil L.V. Sørensen, Risskov Landskab og anlæg Daniel R. Jensen, Aarhus N Landskab og anlæg Lennart Hedegaard, Aarhus V Planteprod. / Gartneri Philip Bo Terkelsen, Risskov Jordbrugsøkonomi Danni Poulsen, Odense NV Landskab og anlæg Johanne H. Pedersen, Risskov Landbrug / heste Mærkedage 25 år Rikke K. Matthiesen, Odense C Daniel T. Møller, Gudme Mikkel Priess, København S Jens H. Olsen, Nykøbing F Rasmus S. Pedersen, Århus N Anette Flak Warming, Århus C Sara Jessen, Branderup J Betina Skak Vestergaard, Farsø Sirid Kaatmann, Stoholm Jyll. Linda N. Landbo, Åbyhøj Solveig Pedersen, Tjele Johan Sørensen, Viby J Kristina Jørgensen, Aarhus C 30 år Elisabeth Pedersen, Gelsted Hanne Pedersen, Bjerringbro Anja Vesterholm, Jordrup Freddy J. Mortensen, Tinglev Karina Troelsen, Snertinge Christina Madsen, Gislev Birgitte Weidenhof, Odense S Iben Jacobsen, Låsby Rasmus Slot Poulsen, Hjørring Anna Dahl Nissen, Odder Thore Grøndahl, Tønder Mia H. Mikkelsen, Nørre Alslev 20. april 24. januar 6. februar 21. marts 6. marts 26. januar 31. januar 21. januar 22. februar 15. maj 10. marts 20. januar 5. maj 4. april 8. april 23. januar 15. februar 11. april 13. marts 26. januar 22. februar 2. maj 10. april 21. marts 31. marts Harald F. Snedker, Århus C 29. marts Gitte H. Bjørn Sidelmann, Årre 3. februar Katrine G. Schack, Horsens 25. april Michael Damgaard, Hammel 23. marts 40 år Peter Landkildehus, Galten 1. marts Preben Bech Jensen, Høng 20. februar Mette Lindstrøm Bech, Tjele 9. april Anna Birgitte Pedersen, Karise 4. april Henriette M. Nielsen, Oure 29. marts Jesper B. Gram, Middelfart 24. april Carsten Andersen, Lille Skensved 15. maj Charlotte Liebach, Ringsted 4. februar Jákup Johansen, Ringsted 6. marts Anita Skræp, Årslev 19. april Peter Hald Christensen, Ringe 7. marts 50 år Peter Hegelund, Janderup Vestj 15. april Finn Lassen, Vejby 11. februar Lars Henrik Andersen, Haslev 5. februar Niels Beier, Ribe 7. april Ann M. Sørensen, Mariager 5. februar 60 år Uffe Søndergaard, Rødkærsbro 29. marts Jørn Nielsen, Gudme 27. april Hugo Christensen, Tjele 20. marts 65 år Peder Erbo Andersen, Assens Poul Bent H. Hansen, Dalmose Arne Nielsen, Vejle Ove Juul, Vejle Ø 70 år Per Andersen, Nimtofte Johan Lund, Skærbæk Henning Petersen, Varde 1. marts 15. januar 30. marts 26. april 18. januar 14. februar 21. januar Nyt job eller jobskifte Har du fået nyt job, så ring eller mail til JID og fortæl navn, uddannelseslinje, hvornår du skal tiltræde, stillingsbetegnelse og firmanavn. Vi bringer det gerne. Vi nævner også gerne jubilæer. 14

15 Professionsbachelor Klar til videreuddannelse og nye muligheder? Bliv professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed med 1½ års overbygning på jordbrugsteknolog Vælg mellem Biologisk studieretning Miljø, kemi, fysiologi, produktkvalitet, økonomi, projektledelse, markedsanalyse og virksomhedsudvikling Økonomisk studieretning Projektledelse, strategi, drift og produktion, økonomi, personale og ledelsesudvikling, kvalitet, kommunikation, innovation Vil du arbejde på højt niveau i virksomheden? Start: september 2013 Tag din PBA her Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse, kontakt Lene Holberg Serup, infomøde 28. februar Erhvervsakademi Aarhus, kontakt Kurt Rasmussen, , mobil infomøde 28. februar Erhvervsakademiet Lillebælt, kontakt Signe Møller-Hansen, infomøde 7. marts ErhvervsAkademi Sjælland

16 Foredrag med Peter Tanev og generalforsamling ID. NR Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14:30 21:00 JID, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Peter Tanev - Går vejret amok? Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14:30 16:30 Kom og hør den humørfyldte vært og meterolog fra TV2 vejret fortælle om klimaændringerne og deres betydning for vejret i Danmark. Foredraget krydres med billeder og videoklip. Bliver kloden varmere? Går vejret amok de kommende år? Vil vi få tornadoer og flere orkaner i Danmark? Hvordan opstår en orkan? Hvad viser klimamodellerne? Foredraget er gratis for medlemmer. Entré for ikke-medlemmer: 195 kr.! Husk at tilmelde dig Indkaldelse til JID s ordinære GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17:00 21:00 Undervejs er JID vært ved en middag. Alle medlemmer er velkomne! Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretninger fra bestyrelsen og stående udvalg 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5 Fremlæggelse af budget for indeværende år 6. Behandling af forslag Forslag om vedtægtsændring 7. a. Valg til bestyrelsen b. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af intern revisor 10. Eventuelt Sidste frist for indsendelse af forslag er den 7. februar Bemærk Den endelige dagsorden og det reviderede regnskab kan rekvireres hos JID, eller hentes på JIDs hjemmeside under fanen: mit JID fra den 11. marts JID s sekretariat Hvidkærvej Odense SV id Sekretariatets telefontider mandag til onsdag kl torsdag kl fredag kl jid Husk tilmelding til generalforsamling og foredraget med Peter Tanev: JID s sekretariat på telefon: eller på Sidste frist for tilmelding er den 17. marts Af hensyn til de særlige udgifter, der er forbundet med at krydse Storebælt, tilbyder JID medlemmer øst for Storebælt et tilskud på 460 kr. til dokumenterede rejseudgifter. Samkørsel anbefales. jid jid jid Faglig organisation for jordbrugsteknologer, jordbrugsteknikere & studerende jordbrugsteknologen nr. 1/2013 JID Sekretariatet Hvidkærvej Odense SV jid Afsender

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012 CBS Danske Erhvervsjurister Den 14. november 2012 Lønforhandlingen en udfordring. 2 Tag initiativet Vi skal turde forhandlingen vi får ikke noget, med mindre vi tør bede om det! 3 INDHOLD De tre forhandlingsniveauer

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere