BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE"

Transkript

1 BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN

2 Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Borgmester Første og anden viceborgmester og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børn- og Ungeudvalget AMU Hoverdal Beboerklagenævn Beredskabskommissionen Det Lokale Beskæftigelsesråd Bevillingsnævn Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Bygningsforbedringsudvalget Danske Diakonhjem Deponi.Net Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Energiråd Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Fiskeriets Hus, Hvide Sande Forbrændingsanlægget L Fredningsnævn Frivilligrådet Fællesankenævn Midt-Vest, Ringkøbing - tidligere hhv. Skatteankenævn og Vurderingsankenævn Grundlisteudvalget Grøn ordning - indstillingsudvalg Grønt Fond for Vedersø Handicaprådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Hegnsyn Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd HMN Naturgas I/S Huslejenævn Hvide Sande Havn Håndboldens Venner, Videbæk Idrætshaller, kultur- og fritidscentre Karup Lufthavn a.m.b.a KL - delegerede KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for Borgmesteren

3 Byrådet 10. december 2013 Side: Lokal Auktionsgruppe (LAG) under EU's Landdistriktsprogram Midttrafik International Miljøorganisation KIMO Musikskolen Ringkøbing-Skjern Mødekalender for Overtaksationskommissionen - vejloven Produktionsskolen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter Ringkøbing Fjord Turisme Ringkøbing Gymnasium Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Ringkøbing-Skjern Museum Rosengården i Skjern S. A. Skaks Fond Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen) Spjald Flyveplads Stauning Lufthavn Taksationskommissionen - Ekspropriationsloven Taksationskommission - Vejloven Teatret OM, Ringkøbing Tegningsret for Ringkøbing-Skjern Kommune Turistgruppen Vestjylland UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Ungdomsskolen Valgbestyrelse til europaparlamentsvalget Valgbestyrelse til folketingsvalg Valgbestyrelse til kommunale valg Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord Vedersø Præstegård Vejledningsudvalget for UU, Ringkøbing Fjord, Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestjysk Gymnasium og Hf kursus Videbæk Egnsmuseum Videnudvalget, jf. styrelsesloven 17 stk Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven Østdeponi, Herning...93

4 Byrådet 10. december 2013 Side: 4 1. Borgmester Valg af borgmester, jf. Styrelseslovens 6. Det nyvalgte byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger Byrådet Borgmesteren blandt sine medlemmer efter reglerne i 24, stk. 1 (flertalsvalg). Valget ledes af det medlem, som har været medlem af byrådet længst og dermed har indkaldt til mødet. Valget af Borgmesteren har virkning for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. På vegne af de fire partier (V, A, K og O) bag konstitueringsaftalen stillede Kristian Ahle forslag om, at Iver Enevoldsen vælges som borgmester. 25 medlemmer af Byrådet stemte for Iver Enevoldsen som borgmester, medens Peder Sørensen, Niels Rasmussen, Pia Vestergaard og Jan Holm Rasmussen stemte imod.

5 Byrådet 10. december 2013 Side: 5 2. Første og anden viceborgmester Valg af første og anden viceborgmester, jf. Styrelseslovens 6, stk. 4 og 5, og Ringkøbing- Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 1. Byrådet vælger en første viceborgmester og en anden viceborgmester. Viceborgmestrene fungerer i Borgmesterens fravær i nævnte rækkefølge. Valget foretages under et som forholdstalsvalg efter 24, stk. 3, jf. Styrelseslovens 6, stk. 5. Valgene ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet valget af borgmesteren. Valgene har gyldighed for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Iver Enevoldsen stillede forslag om, at Kristian Andersen vælges som 1. viceborgmester, og Kristian Bøgsted vælges som 2. viceborgmester. 29 medlemmer af byrådet stemte for, at Kristian Andersen blev valgt som 1. viceborgmester og Kristian Bøgsted blev valgt som 2. viceborgmester.

6 Byrådet 10. december 2013 Side: og Erhvervsudvalget Valg af 6 medlemmer ud over Borgmesteren til - og Erhvervsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17, stk. 1. Borgmesteren er formand for udvalget, jf. styrelseslovens 18, stk. 1, mens de øvrige vælges ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1 og 2. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 10. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Bent Brodersen Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

7 Byrådet 10. december 2013 Side: 7 4. Teknik- og Miljøudvalget Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 13. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Jakob Agerbo Erling Gaasdal Ole Nyholm Knudsen Søren Elbæk John G. Christensen Niels Rasmussen

8 Byrådet 10. december 2013 Side: 8 5. Børne- og Familieudvalget Valg af 7 medlemmer til Børne- og Familieudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 14. Byrådet valgte følgende medlemmer: Lennart Qvist Hans Østergaard Bjarne Svendsen Claus Byskov Trine Ørskov John G. Christensen Hanne Simonsen

9 Byrådet 10. december 2013 Side: 9 6. Social- og Sundhedsudvalget Valg af 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 15. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Erling Gaasdal Tine Korsholm Karsten Sørensen Helle S. Olesen Jens Erik Damgaard Niels Rasmussen

10 Byrådet 10. december 2013 Side: Beskæftigelsesudvalget Valg af 7 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar december Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 16. Byrådet valgte følgende medlemmer: Bent Brodersen Erik Viborg Claus Byskov Linda Nielsen Karsten Sørensen Jens Erik Damgaard Pia Vestergaard

11 Byrådet 10. december 2013 Side: Kultur- og Fritidsudvalget Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25/ om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 17. Byrådet valgte følgende medlemmer: Kristian Ahle Gitte Kjeldsen Erik Viborg Helle S. Olesen Bente K. H. Flensted Pia Vestergaard Jan Holm Rasmussen

12 Byrådet 10. december 2013 Side: Børn- og Ungeudvalget Valg af 2 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn udenfor hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Børn- og Ungeudvalget tiltrædes endvidere af byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Medlemmer af Børne- og Familieudvalget bør ikke vælges af hensyn til reglerne om inhabilitet. Valget er gældende for perioden 1. januar december Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Bente K. H. Flensted Gitte Kjeldsen Stedfortræder: Linda Nielsen Peder Christensen Lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvervet er lønnet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Gitte Kjeldsen med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder Bente K. H. Flensted med Jens Erik Damgaard som stedfortræder

13 Byrådet 10. december 2013 Side: AMU Hoverdal Valg af 1 byrådsmedlem til AMU Hoverdal for perioden 1. januar december AMU Hoverdal er en selvejende institution. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens primære formål er at udbyde Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret, hvoraf det ene udpeges af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Valgt indtil 31. december 2013 er Peder Christensen. Vedtægter for AMU Hoverdal vedtaget den 12. december Hvervet som formand og næstformand honoreres. Øvrige medlemmer modtager ikke honorar. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster til dem, som ikke får betalt kørselsgodtgørelse fra anden side. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Bjarne Svendsen

14 Byrådet 10. december 2013 Side: Beboerklagenævn Valg af 3 personer og stedfortrædere til Beboerklagenævnet i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december Endvidere skal der udpeges 1 social sagkyndig med stedfortræder til at indtræde i Nævnet i husordenssager. Beboerklagenævnet afgør tvister mv. mellem udlejere og lejere i almene boligorganisationer mv. vedrørende nærmere angivne spørgsmål. I henhold til Almenlejelovens 97 skal Beboerklagenævnet bestå af en juridisk uddannet formand og en lejer- og en udlejerrepræsentant. Lejer- og udlejerrepræsentant udpeges af Byrådet efter indstilling fra hhv. de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen, og skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Såfremt der ikke findes større lejerforeninger i kommunen, foretager Byrådet valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Endvidere skal medlemmerne opfylde betingelserne i lejelovens 109, stk. 2 og 3 og således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet, jf. Almenlejelovens 97, stk. 2. Der er ingen lejerforening i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorfor der er skrevet til Lejernes Landsorganisation i Holstebro for indstilling af lejerrepræsentant i Nævnet. Der er skrevet til de større boligorganisationer, som har boliger i Ringkøbing-Skjern Kommune, med en anmodning om indstilling af udlejerrepræsentant i Nævnet. I husordenssager (tvister efter kapitel 13 i lov om leje af almene boliger) skal nævnet tiltrædes af en social sagkyndig, som skal sikre at mulighederne for, at lejeren kan gøre brug af tilbud fra den kommunale socialforvaltning, undersøges, hvis Nævnet vurderer, at der er tale om en sag af social karakter. Der gøres opmærksom på, at der i henhold til 10a i Ligestillingsloven er krav om, at når organisationer i henhold til lovgivningen indstiller medlemmer til fx nævn, skal der indstilles både en mand og en kvinde, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Endvidere gælder i henhold til 4 i Ligestillingsloven, at offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Valgt indtil 31. december 2013: Beskikket af Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Karina Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande.

15 Byrådet 10. december 2013 Side: 15 Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra afdelingen Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Bodil Okholm, Tangsvej 12, Ringkøbing Almenlejeloven lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger Lejelovens 109 For perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 udbetales følgende honorarer: Formanden får et fast honorar på kr. pr. måned. Hertil kommer et honorar på 750 kr. pr. sag. Suppleanten for formanden får kr. pr. sag. Nævnsmedlemmerne honoreres med mødediæter efter almindelige regler. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter gældende regler for tjenestekørsel. Administrationen indstiller, at der for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 udpeges følgende medlemmer og suppleanter til Nævnet: til Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Ole Schunk, Heimdalsvej 88, st. th., Holstebro. Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra Fagområdet Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Alma Tirak, Rapsmarken 4, Ringkøbing. Endvidere indstilles det, at honorar til Nævnets medlemmer fastsættes uændret, dog undtagen formandens honorar pr. sag, som indstilles til at forhøjes til kr. pr. sag, henset til det begrænsede antal sager (ca. 3-5 sager pr. år), og at honoraret har været status quo i 2 valgperioder.

16 Byrådet 10. december 2013 Side: 16 Byrådet godkendte samtlige indstillinger.

17 Byrådet 10. december 2013 Side: Beredskabskommissionen Valg af 4 byrådsmedlemmer udover Borgmesteren til Beredskabskommissionen for perioden 1. januar december Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af Byrådet. Herudover ser man gerne, at der udpeges 1 repræsentant for det frivillige beredskab til Beredskabskommissionen. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Bertel Jensen Jens Erik Damgaard Karsten Sørensen Jesper Flensted Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen. Byrådet udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskabsloven. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Claus Byskov Ole Kamp John G. Christensen Jens Erik Damgaard Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen.

18 Byrådet 10. december 2013 Side: Det Lokale Beskæftigelsesråd Valg af medlem/formand samt suppleant herfor til Det Lokale Beskæftigelsesråd (Koordinationsudvalg) for perioden 1. januar 2014 til 31. december Borgmesteren er født medlem og formand for LBR, men kan overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg. Formandens suppleant er enten viceborgmesteren eller næstformanden for det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Derudover består det lokale beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet: Op til tre medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening Op til tre medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark Et medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Et medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Op til to medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer Et medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger Et medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og op til to medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Øvrige medlemmers valgperiode regnes fra 1. juni 2014 til 31. maj Valgt indtil 31. december 2013: Erling Gaasdal Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring. Byrådet valgte følgende medlem: Linda Nielsen

19 Byrådet 10. december 2013 Side: Bevillingsnævn Valg af op til 6 medlemmer til Bevillingsnævnet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. 10, stk. 3 i Restaurationsloven. Bevillingsnævnet har til opgave at udstede bevillinger til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevillinger). Bevillingsnævnet består af politimesteren og op til 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet. Den landsdækkende branceorganisation Horesta har ved skrivelse af 10. oktober 2013 opfordret til, at der nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af en brancerepræsentant fra Horesta. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Knud Christensen Lone Andersen Kristian Andersen Karsten Sørensen Peder Sørensen Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 i restaurationsloven 10, stk. 3. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

20 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Valg af et byrådsmedlem til Brugerråd Nord, som er det ene af to brugerråd under Brugerråd Naturstyrelsen Blåvandshuk, for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Claus Meiner Retningslinier for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Ingen bemærkninger Ingen Byrådet valgte følgende medlem: Ole Nyholm Knudsen

21 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Valg af et byrådsmedlem til Brugerrådet Naturstyrelsen - Vestjylland for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Retningslinjer for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Byrådet valgte følgende medlem: Søren Elbæk

22 Byrådet 10. december 2013 Side: Bygningsforbedringsudvalget Valg af to byrådsmedlemmer samt to suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar december Byrådet kan efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 4 yde nærmere angiven støtte til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger og kan i den sammenhæng nedsætte et bygningsforbedringsudvalg bestående af 5 medlemmer til helt eller delvist varetagelse af disse beføjelser. Udpegning sker for en periode, der følger Byrådets valgperiode. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Peder Sørensen Jesper Flensted Suppleant: Ikke valgt Ikke valgt Udvalget består endvidere af 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varelse af bevaringsinteresser. Valgt indtil 31. december 2013: Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser Lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013 om byfornyelse kapitel 4, Byrådet valgte følgende medlemmer: Erik Viborg uden suppleant John G. Christensen uden suppleant Endvidere blev følgende valgt til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser

23 Byrådet 10. december 2013 Side: Danske Diakonhjem Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem for perioden 1. januar december Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner. Repræsentantskabet mødes mindst 1 gang hvert 4. år og får her forelagt en beretning over den forløbne periode. Valgt indtil 31. december 2013: Bent Brodersen Jens Erik Damgaard Vedtægter for Danske Diakonhjem 12. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Karsten Sørensen

24 Byrådet 10. december 2013 Side: Deponi.Net Valg af 1 byrådsmedlem og suppleant til bestyrelsen for Deponi.Net i Herning for perioden 1. januar december Selskabet er et fælleskommunalt affaldsselskab, stiftet i medfør af regler i Lov om Kommunernes Styrelse, 60 stk. 1, med godkendelse af Statsforvaltningen. Selskabets formål er at håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Subsidiært at købe deponeringskapacitet eller indgå aftaler med anlæg, som sikrer forsvarlig deponering af affaldet. Selskabet er et andelsselskab, som ejes af følgende kommuner: Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg. Hver andelshaver udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af Byrådet hos andelshaveren. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Stedfortræder: Niels Rasmussen Vedtægter godkendt på bestyrelsesmøde den 22. september Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i lov om Kommunernes Styrelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Niels Rasmussen som stedfortræder

25 Byrådet 10. december 2013 Side: Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Udpegning af 1 medlem til Ekspropriationskommissionen vedrørende fast ejendom for perioden 1. januar december Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger Byrådet én person for Byrådets funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister til kommissariernes forretningsområder. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. I tilfælde, hvor der skal foreslås flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Ved ulige antal skal der foreslås én mere af det ene køn end af det andet. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ingen bemærkning. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Ole Kamp

26 Byrådet 10. december 2013 Side: Energiråd Valg af 2 medlemmer til Energiråd Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2014 til 31. december og Erhvervsudvalget besluttede den 26. februar 2008 at nedsætte et energiråd. Baggrunden for nedsættelsen af et energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune findes i planstrategiens målsætning om samordning af bestræbelserne på at gøre kommunen selvforsynende med energi/vedvarende energikilder. Formålet med Energiråd Ringkøbing-Skjern er etableringen af en rådgivende og dagsordensfastsættende aktør, der kan virke som rådgiver for Byrådet i spørgsmål med energimæssig berøringsflade samt som generator eller tænketank for idéer og initiativer relateret til energiudnyttelse og energipolitik. Energirådet er sammensat af 2 medlemmer af - og Erhvervsudvalget, udviklingschef for Ekstern Udvikling, direktøren for ErhvervsCentret, 1 medlem fra DLBR, 1 medlem fra vindmølleindustrien, 1 medlem fra byggeindustrien, 1 medlem fra energiforsyningen og 1 medlem udpeget af grønne organisationer. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Knud Christensen Administrationen indstiller, at der vælges to medlemmer fra - og Erhvervsudvalget til Energirådet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Jakob Agerbo Peder Sørensen

27 Byrådet 10. december 2013 Side: Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Valg af 3 byrådsmedlemmer samt 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Renovationsselskabet ESØ I/S for perioden 1. januar december Interessentskabets formål er at varetage rene driftsopgaver på affaldsområdet, idet interessentskabet hverken kan eller skal varetage myndighedsopgaver på vegne af interessentkommunerne. ESØ I/S er et fælleskommunalt samarbejde, som ejes af Varde Kommune og Ringkøbing- Skjern Kommune. Vedtægterne er med virkning fra 1. januar 2014 ændret således, at hver interessent udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 medlemmer. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. Der skal udpeges stedfortrædere for hvert af bestyrelsesmedlemmerne. Ifølge ændringsaftale til vedtægterne oprettet i 2007 reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 fordelt med 3 medlemmer til hver interessent. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Preben Enevoldsen Elmo Flaskager Jesper Flensted Claus Meiner Niels Rasmussen Peder Sørensen Lovgrundlag Samarbejdet er omfattet af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsens vederlag godkendes af ejerkommunerne, idet størrelsen fastsættes efter de kommunale regler. Formanden modtager et fast honorar. Øvrige medlemmer får udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Ole Nyholm Knudsen Niels Rasmussen

28 Byrådet 10. december 2013 Side: Fiskeriets Hus, Hvide Sande Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar december Fondens formål er til gavn for almenheden at drive Fiskeriets Hus, der er et aktivitetshus/museum på lejet grund, visende fiskeriets historie og udvikling omkring Hvide Sande Havn med hovedvægten lagt på det moderne fiskeris metoder og udstyr, samt i akvarieafdelingen at vise de fiskearter, der naturligt hører til i vandene omkring Hvide Sande, jf. 3 i vedtægterne. Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger et medlem, og fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, dog med den undtagelse at det kommunalt udpegede medlem vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, jf. 5 i vedtægterne. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Poulsen. Vedtægter for Den Selvejende Institution Fiskeriets Hus af 18. marts Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet. Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling og indstilling.

29 Byrådet 10. december 2013 Side: Forbrændingsanlægget L 90 Valg af 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for forbrændingsanlægget L 90 for perioden 1. januar december 2017, jf i selskabets vedtægter. L90 er et andelsselskab, hvis formål er at indsamle og forbrænde andelshavernes forbrændingsegnede affald. Selskabets andelshavere er: Billund Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Varde Kommune Vejle Kommune og Viborg Kommune Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra Byrådet og vælger samtidig en suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra Byrådet, jf Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Preben Enevoldsen Stedfortræder: Elmo Flaskager Peder Sørensen Vedtægter for L90 af 22. maj Selskabet afholder ikke mødediæter til repræsentantskabsmedlemmerne. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder John G. Christensen med Søren Elbæk som stedfortræder

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 3. marts 2015 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v.

Fortegnelse over. udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. Fortegnelse over udvalg, råd, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 Indholdsfortegnelse: Kommissioner m.v.... 4 Bevillingsnævnet... 4 Børn og unge-udvalget... 4 Hjemmeværnets

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde

Oversigt over politisk udpegede medlemmer af bestyrelser, råd, nævn m.m Udpeget på det konstituerende møde Udpeget på det konstituerende møde Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Udvalg,, næst Børne- og Kulturudvalget Udvalg,, næst Det Sociale Udvalg Udvalg Henning

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen.

REFERAT. for. Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kommunalbestyrelsens møde den 8. december 2009, Kl. 10.00 på Hvidovre Rådhus, Salen. Der forelå afbud fra Milton Graff Pedersen. 1. stedfortræder for gruppe A Ömer Kuscu var

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Konstituerende møde 3. december 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 2 3 Valg af

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Obligatorisk(O)/valgfrit( V)

Obligatorisk(O)/valgfrit( V) AIF-hallernes Fond- Auninghallerne 1 V Fremgår ikke af vedtægter Allingåbro Idrætshal 1 O V Allingåbro Varmeværk 1 O V Aqua Djurs 5 13.647 kr. O V 5 Auning Varmeværk 1 O V Beredskabskommissionen 2 - herudover

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 27. juni 2014 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V. HJEMMEL

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG

Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde DE STÅENDE UDVALG 22. september 2016 Oversigt over udvalg, bestyrelser m.v. A. Udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage på sit konstituerende møde Borgmester 1.viceborgmester 2. viceborgmester UDVALG M.V.

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kerteminde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde. Referat

Byrådet Konstituerende møde. Referat Konstituerende møde Referat Dato: 2. december 2013 Tidspunkt: Kl. 17:00 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Rådgivere mv.: Byrådssalen Det medlem, der længst har været medlem af byrådet, og hvis der

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer

Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer Fortegnelse over Kommunalbestyrelsens medlemmer samt udvalg, kommissioner, nævn m.v. for perioden 1. januar 2014 31. december 2017 3. december 2013 Indholdsfortegnelse: Kommunale udvalg, kommissioner,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005 Mødedato: 06. december 2005 Mødelokale: Byrådssalen Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde 17.20 Fraværende: Ingen Der er indkaldt til det konstituerende møde efter aftale med Rudi Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer.

Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Udvalgsfortegnelse af Byrådets konstituerende møde den 5. december 2013 med senere ændringer. Politik og Strategi Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 07 jsg@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 1. Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 1. Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 1 Byrådet holdt konstituerende møde onsdag den 7. december 2005. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl. 19.20. Ingen fraværende 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere