BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE"

Transkript

1 BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN

2 Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Borgmester Første og anden viceborgmester og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børn- og Ungeudvalget AMU Hoverdal Beboerklagenævn Beredskabskommissionen Det Lokale Beskæftigelsesråd Bevillingsnævn Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Bygningsforbedringsudvalget Danske Diakonhjem Deponi.Net Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Energiråd Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Fiskeriets Hus, Hvide Sande Forbrændingsanlægget L Fredningsnævn Frivilligrådet Fællesankenævn Midt-Vest, Ringkøbing - tidligere hhv. Skatteankenævn og Vurderingsankenævn Grundlisteudvalget Grøn ordning - indstillingsudvalg Grønt Fond for Vedersø Handicaprådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Hegnsyn Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd HMN Naturgas I/S Huslejenævn Hvide Sande Havn Håndboldens Venner, Videbæk Idrætshaller, kultur- og fritidscentre Karup Lufthavn a.m.b.a KL - delegerede KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for Borgmesteren

3 Byrådet 10. december 2013 Side: Lokal Auktionsgruppe (LAG) under EU's Landdistriktsprogram Midttrafik International Miljøorganisation KIMO Musikskolen Ringkøbing-Skjern Mødekalender for Overtaksationskommissionen - vejloven Produktionsskolen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter Ringkøbing Fjord Turisme Ringkøbing Gymnasium Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Ringkøbing-Skjern Museum Rosengården i Skjern S. A. Skaks Fond Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen) Spjald Flyveplads Stauning Lufthavn Taksationskommissionen - Ekspropriationsloven Taksationskommission - Vejloven Teatret OM, Ringkøbing Tegningsret for Ringkøbing-Skjern Kommune Turistgruppen Vestjylland UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Ungdomsskolen Valgbestyrelse til europaparlamentsvalget Valgbestyrelse til folketingsvalg Valgbestyrelse til kommunale valg Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord Vedersø Præstegård Vejledningsudvalget for UU, Ringkøbing Fjord, Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestjysk Gymnasium og Hf kursus Videbæk Egnsmuseum Videnudvalget, jf. styrelsesloven 17 stk Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven Østdeponi, Herning...93

4 Byrådet 10. december 2013 Side: 4 1. Borgmester Valg af borgmester, jf. Styrelseslovens 6. Det nyvalgte byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger Byrådet Borgmesteren blandt sine medlemmer efter reglerne i 24, stk. 1 (flertalsvalg). Valget ledes af det medlem, som har været medlem af byrådet længst og dermed har indkaldt til mødet. Valget af Borgmesteren har virkning for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. På vegne af de fire partier (V, A, K og O) bag konstitueringsaftalen stillede Kristian Ahle forslag om, at Iver Enevoldsen vælges som borgmester. 25 medlemmer af Byrådet stemte for Iver Enevoldsen som borgmester, medens Peder Sørensen, Niels Rasmussen, Pia Vestergaard og Jan Holm Rasmussen stemte imod.

5 Byrådet 10. december 2013 Side: 5 2. Første og anden viceborgmester Valg af første og anden viceborgmester, jf. Styrelseslovens 6, stk. 4 og 5, og Ringkøbing- Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 1. Byrådet vælger en første viceborgmester og en anden viceborgmester. Viceborgmestrene fungerer i Borgmesterens fravær i nævnte rækkefølge. Valget foretages under et som forholdstalsvalg efter 24, stk. 3, jf. Styrelseslovens 6, stk. 5. Valgene ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet valget af borgmesteren. Valgene har gyldighed for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Iver Enevoldsen stillede forslag om, at Kristian Andersen vælges som 1. viceborgmester, og Kristian Bøgsted vælges som 2. viceborgmester. 29 medlemmer af byrådet stemte for, at Kristian Andersen blev valgt som 1. viceborgmester og Kristian Bøgsted blev valgt som 2. viceborgmester.

6 Byrådet 10. december 2013 Side: og Erhvervsudvalget Valg af 6 medlemmer ud over Borgmesteren til - og Erhvervsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17, stk. 1. Borgmesteren er formand for udvalget, jf. styrelseslovens 18, stk. 1, mens de øvrige vælges ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1 og 2. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 10. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Bent Brodersen Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

7 Byrådet 10. december 2013 Side: 7 4. Teknik- og Miljøudvalget Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 13. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Jakob Agerbo Erling Gaasdal Ole Nyholm Knudsen Søren Elbæk John G. Christensen Niels Rasmussen

8 Byrådet 10. december 2013 Side: 8 5. Børne- og Familieudvalget Valg af 7 medlemmer til Børne- og Familieudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 14. Byrådet valgte følgende medlemmer: Lennart Qvist Hans Østergaard Bjarne Svendsen Claus Byskov Trine Ørskov John G. Christensen Hanne Simonsen

9 Byrådet 10. december 2013 Side: 9 6. Social- og Sundhedsudvalget Valg af 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 15. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Erling Gaasdal Tine Korsholm Karsten Sørensen Helle S. Olesen Jens Erik Damgaard Niels Rasmussen

10 Byrådet 10. december 2013 Side: Beskæftigelsesudvalget Valg af 7 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar december Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 16. Byrådet valgte følgende medlemmer: Bent Brodersen Erik Viborg Claus Byskov Linda Nielsen Karsten Sørensen Jens Erik Damgaard Pia Vestergaard

11 Byrådet 10. december 2013 Side: Kultur- og Fritidsudvalget Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25/ om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 17. Byrådet valgte følgende medlemmer: Kristian Ahle Gitte Kjeldsen Erik Viborg Helle S. Olesen Bente K. H. Flensted Pia Vestergaard Jan Holm Rasmussen

12 Byrådet 10. december 2013 Side: Børn- og Ungeudvalget Valg af 2 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn udenfor hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Børn- og Ungeudvalget tiltrædes endvidere af byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Medlemmer af Børne- og Familieudvalget bør ikke vælges af hensyn til reglerne om inhabilitet. Valget er gældende for perioden 1. januar december Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Bente K. H. Flensted Gitte Kjeldsen Stedfortræder: Linda Nielsen Peder Christensen Lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvervet er lønnet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Gitte Kjeldsen med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder Bente K. H. Flensted med Jens Erik Damgaard som stedfortræder

13 Byrådet 10. december 2013 Side: AMU Hoverdal Valg af 1 byrådsmedlem til AMU Hoverdal for perioden 1. januar december AMU Hoverdal er en selvejende institution. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens primære formål er at udbyde Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret, hvoraf det ene udpeges af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Valgt indtil 31. december 2013 er Peder Christensen. Vedtægter for AMU Hoverdal vedtaget den 12. december Hvervet som formand og næstformand honoreres. Øvrige medlemmer modtager ikke honorar. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster til dem, som ikke får betalt kørselsgodtgørelse fra anden side. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Bjarne Svendsen

14 Byrådet 10. december 2013 Side: Beboerklagenævn Valg af 3 personer og stedfortrædere til Beboerklagenævnet i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december Endvidere skal der udpeges 1 social sagkyndig med stedfortræder til at indtræde i Nævnet i husordenssager. Beboerklagenævnet afgør tvister mv. mellem udlejere og lejere i almene boligorganisationer mv. vedrørende nærmere angivne spørgsmål. I henhold til Almenlejelovens 97 skal Beboerklagenævnet bestå af en juridisk uddannet formand og en lejer- og en udlejerrepræsentant. Lejer- og udlejerrepræsentant udpeges af Byrådet efter indstilling fra hhv. de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen, og skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Såfremt der ikke findes større lejerforeninger i kommunen, foretager Byrådet valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Endvidere skal medlemmerne opfylde betingelserne i lejelovens 109, stk. 2 og 3 og således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet, jf. Almenlejelovens 97, stk. 2. Der er ingen lejerforening i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorfor der er skrevet til Lejernes Landsorganisation i Holstebro for indstilling af lejerrepræsentant i Nævnet. Der er skrevet til de større boligorganisationer, som har boliger i Ringkøbing-Skjern Kommune, med en anmodning om indstilling af udlejerrepræsentant i Nævnet. I husordenssager (tvister efter kapitel 13 i lov om leje af almene boliger) skal nævnet tiltrædes af en social sagkyndig, som skal sikre at mulighederne for, at lejeren kan gøre brug af tilbud fra den kommunale socialforvaltning, undersøges, hvis Nævnet vurderer, at der er tale om en sag af social karakter. Der gøres opmærksom på, at der i henhold til 10a i Ligestillingsloven er krav om, at når organisationer i henhold til lovgivningen indstiller medlemmer til fx nævn, skal der indstilles både en mand og en kvinde, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Endvidere gælder i henhold til 4 i Ligestillingsloven, at offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Valgt indtil 31. december 2013: Beskikket af Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Karina Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande.

15 Byrådet 10. december 2013 Side: 15 Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra afdelingen Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Bodil Okholm, Tangsvej 12, Ringkøbing Almenlejeloven lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger Lejelovens 109 For perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 udbetales følgende honorarer: Formanden får et fast honorar på kr. pr. måned. Hertil kommer et honorar på 750 kr. pr. sag. Suppleanten for formanden får kr. pr. sag. Nævnsmedlemmerne honoreres med mødediæter efter almindelige regler. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter gældende regler for tjenestekørsel. Administrationen indstiller, at der for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 udpeges følgende medlemmer og suppleanter til Nævnet: til Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Ole Schunk, Heimdalsvej 88, st. th., Holstebro. Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra Fagområdet Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Alma Tirak, Rapsmarken 4, Ringkøbing. Endvidere indstilles det, at honorar til Nævnets medlemmer fastsættes uændret, dog undtagen formandens honorar pr. sag, som indstilles til at forhøjes til kr. pr. sag, henset til det begrænsede antal sager (ca. 3-5 sager pr. år), og at honoraret har været status quo i 2 valgperioder.

16 Byrådet 10. december 2013 Side: 16 Byrådet godkendte samtlige indstillinger.

17 Byrådet 10. december 2013 Side: Beredskabskommissionen Valg af 4 byrådsmedlemmer udover Borgmesteren til Beredskabskommissionen for perioden 1. januar december Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af Byrådet. Herudover ser man gerne, at der udpeges 1 repræsentant for det frivillige beredskab til Beredskabskommissionen. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Bertel Jensen Jens Erik Damgaard Karsten Sørensen Jesper Flensted Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen. Byrådet udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskabsloven. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Claus Byskov Ole Kamp John G. Christensen Jens Erik Damgaard Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen.

18 Byrådet 10. december 2013 Side: Det Lokale Beskæftigelsesråd Valg af medlem/formand samt suppleant herfor til Det Lokale Beskæftigelsesråd (Koordinationsudvalg) for perioden 1. januar 2014 til 31. december Borgmesteren er født medlem og formand for LBR, men kan overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg. Formandens suppleant er enten viceborgmesteren eller næstformanden for det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Derudover består det lokale beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet: Op til tre medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening Op til tre medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark Et medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Et medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Op til to medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer Et medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger Et medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og op til to medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Øvrige medlemmers valgperiode regnes fra 1. juni 2014 til 31. maj Valgt indtil 31. december 2013: Erling Gaasdal Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring. Byrådet valgte følgende medlem: Linda Nielsen

19 Byrådet 10. december 2013 Side: Bevillingsnævn Valg af op til 6 medlemmer til Bevillingsnævnet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. 10, stk. 3 i Restaurationsloven. Bevillingsnævnet har til opgave at udstede bevillinger til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevillinger). Bevillingsnævnet består af politimesteren og op til 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet. Den landsdækkende branceorganisation Horesta har ved skrivelse af 10. oktober 2013 opfordret til, at der nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af en brancerepræsentant fra Horesta. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Knud Christensen Lone Andersen Kristian Andersen Karsten Sørensen Peder Sørensen Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 i restaurationsloven 10, stk. 3. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

20 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Valg af et byrådsmedlem til Brugerråd Nord, som er det ene af to brugerråd under Brugerråd Naturstyrelsen Blåvandshuk, for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Claus Meiner Retningslinier for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Ingen bemærkninger Ingen Byrådet valgte følgende medlem: Ole Nyholm Knudsen

21 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Valg af et byrådsmedlem til Brugerrådet Naturstyrelsen - Vestjylland for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Retningslinjer for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Byrådet valgte følgende medlem: Søren Elbæk

22 Byrådet 10. december 2013 Side: Bygningsforbedringsudvalget Valg af to byrådsmedlemmer samt to suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar december Byrådet kan efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 4 yde nærmere angiven støtte til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger og kan i den sammenhæng nedsætte et bygningsforbedringsudvalg bestående af 5 medlemmer til helt eller delvist varetagelse af disse beføjelser. Udpegning sker for en periode, der følger Byrådets valgperiode. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Peder Sørensen Jesper Flensted Suppleant: Ikke valgt Ikke valgt Udvalget består endvidere af 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varelse af bevaringsinteresser. Valgt indtil 31. december 2013: Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser Lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013 om byfornyelse kapitel 4, Byrådet valgte følgende medlemmer: Erik Viborg uden suppleant John G. Christensen uden suppleant Endvidere blev følgende valgt til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser

23 Byrådet 10. december 2013 Side: Danske Diakonhjem Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem for perioden 1. januar december Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner. Repræsentantskabet mødes mindst 1 gang hvert 4. år og får her forelagt en beretning over den forløbne periode. Valgt indtil 31. december 2013: Bent Brodersen Jens Erik Damgaard Vedtægter for Danske Diakonhjem 12. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Karsten Sørensen

24 Byrådet 10. december 2013 Side: Deponi.Net Valg af 1 byrådsmedlem og suppleant til bestyrelsen for Deponi.Net i Herning for perioden 1. januar december Selskabet er et fælleskommunalt affaldsselskab, stiftet i medfør af regler i Lov om Kommunernes Styrelse, 60 stk. 1, med godkendelse af Statsforvaltningen. Selskabets formål er at håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Subsidiært at købe deponeringskapacitet eller indgå aftaler med anlæg, som sikrer forsvarlig deponering af affaldet. Selskabet er et andelsselskab, som ejes af følgende kommuner: Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg. Hver andelshaver udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af Byrådet hos andelshaveren. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Stedfortræder: Niels Rasmussen Vedtægter godkendt på bestyrelsesmøde den 22. september Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i lov om Kommunernes Styrelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Niels Rasmussen som stedfortræder

25 Byrådet 10. december 2013 Side: Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Udpegning af 1 medlem til Ekspropriationskommissionen vedrørende fast ejendom for perioden 1. januar december Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger Byrådet én person for Byrådets funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister til kommissariernes forretningsområder. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. I tilfælde, hvor der skal foreslås flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Ved ulige antal skal der foreslås én mere af det ene køn end af det andet. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ingen bemærkning. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Ole Kamp

26 Byrådet 10. december 2013 Side: Energiråd Valg af 2 medlemmer til Energiråd Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2014 til 31. december og Erhvervsudvalget besluttede den 26. februar 2008 at nedsætte et energiråd. Baggrunden for nedsættelsen af et energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune findes i planstrategiens målsætning om samordning af bestræbelserne på at gøre kommunen selvforsynende med energi/vedvarende energikilder. Formålet med Energiråd Ringkøbing-Skjern er etableringen af en rådgivende og dagsordensfastsættende aktør, der kan virke som rådgiver for Byrådet i spørgsmål med energimæssig berøringsflade samt som generator eller tænketank for idéer og initiativer relateret til energiudnyttelse og energipolitik. Energirådet er sammensat af 2 medlemmer af - og Erhvervsudvalget, udviklingschef for Ekstern Udvikling, direktøren for ErhvervsCentret, 1 medlem fra DLBR, 1 medlem fra vindmølleindustrien, 1 medlem fra byggeindustrien, 1 medlem fra energiforsyningen og 1 medlem udpeget af grønne organisationer. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Knud Christensen Administrationen indstiller, at der vælges to medlemmer fra - og Erhvervsudvalget til Energirådet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Jakob Agerbo Peder Sørensen

27 Byrådet 10. december 2013 Side: Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Valg af 3 byrådsmedlemmer samt 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Renovationsselskabet ESØ I/S for perioden 1. januar december Interessentskabets formål er at varetage rene driftsopgaver på affaldsområdet, idet interessentskabet hverken kan eller skal varetage myndighedsopgaver på vegne af interessentkommunerne. ESØ I/S er et fælleskommunalt samarbejde, som ejes af Varde Kommune og Ringkøbing- Skjern Kommune. Vedtægterne er med virkning fra 1. januar 2014 ændret således, at hver interessent udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 medlemmer. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. Der skal udpeges stedfortrædere for hvert af bestyrelsesmedlemmerne. Ifølge ændringsaftale til vedtægterne oprettet i 2007 reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 fordelt med 3 medlemmer til hver interessent. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Preben Enevoldsen Elmo Flaskager Jesper Flensted Claus Meiner Niels Rasmussen Peder Sørensen Lovgrundlag Samarbejdet er omfattet af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsens vederlag godkendes af ejerkommunerne, idet størrelsen fastsættes efter de kommunale regler. Formanden modtager et fast honorar. Øvrige medlemmer får udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Ole Nyholm Knudsen Niels Rasmussen

28 Byrådet 10. december 2013 Side: Fiskeriets Hus, Hvide Sande Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar december Fondens formål er til gavn for almenheden at drive Fiskeriets Hus, der er et aktivitetshus/museum på lejet grund, visende fiskeriets historie og udvikling omkring Hvide Sande Havn med hovedvægten lagt på det moderne fiskeris metoder og udstyr, samt i akvarieafdelingen at vise de fiskearter, der naturligt hører til i vandene omkring Hvide Sande, jf. 3 i vedtægterne. Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger et medlem, og fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, dog med den undtagelse at det kommunalt udpegede medlem vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, jf. 5 i vedtægterne. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Poulsen. Vedtægter for Den Selvejende Institution Fiskeriets Hus af 18. marts Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet. Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling og indstilling.

29 Byrådet 10. december 2013 Side: Forbrændingsanlægget L 90 Valg af 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for forbrændingsanlægget L 90 for perioden 1. januar december 2017, jf i selskabets vedtægter. L90 er et andelsselskab, hvis formål er at indsamle og forbrænde andelshavernes forbrændingsegnede affald. Selskabets andelshavere er: Billund Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Varde Kommune Vejle Kommune og Viborg Kommune Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra Byrådet og vælger samtidig en suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra Byrådet, jf Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Preben Enevoldsen Stedfortræder: Elmo Flaskager Peder Sørensen Vedtægter for L90 af 22. maj Selskabet afholder ikke mødediæter til repræsentantskabsmedlemmerne. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder John G. Christensen med Søren Elbæk som stedfortræder

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Referat - Konstituerende møde

Referat - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Referat - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17

KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 KOMMUNALBESTYRELSENS UDPEGELSER PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE DEN 4. DECEMBER 2013 OG EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I VALGPERIODEN 2014-17 1. Borgmester Valg af borgmester Ole Wej Petersen foreslog Jørgen Otto

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer

Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 24.08.2012 Oversigt over vederlag og opgaver i bestyrelser mv. *Diætbeløbet er pt.: 390,00 kr. under 4 timer 780,00 kr. over 4 timer 1. Viceborgmester Vederlag: 10% af borgmesterens løn 1. Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Konstituerende møde Der er indkaldt til konstituerende møde efter aftale med Frede Jensen, som er det medlem, der har siddet længst tid i Kommunalbestyrelsen. Jf. Styrelsesloven skal længst siddende politiker

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere