BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE"

Transkript

1 BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN

2 Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Borgmester Første og anden viceborgmester og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børn- og Ungeudvalget AMU Hoverdal Beboerklagenævn Beredskabskommissionen Det Lokale Beskæftigelsesråd Bevillingsnævn Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Bygningsforbedringsudvalget Danske Diakonhjem Deponi.Net Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Energiråd Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Fiskeriets Hus, Hvide Sande Forbrændingsanlægget L Fredningsnævn Frivilligrådet Fællesankenævn Midt-Vest, Ringkøbing - tidligere hhv. Skatteankenævn og Vurderingsankenævn Grundlisteudvalget Grøn ordning - indstillingsudvalg Grønt Fond for Vedersø Handicaprådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Hegnsyn Hjemmeværnets Distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd HMN Naturgas I/S Huslejenævn Hvide Sande Havn Håndboldens Venner, Videbæk Idrætshaller, kultur- og fritidscentre Karup Lufthavn a.m.b.a KL - delegerede KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for Borgmesteren

3 Byrådet 10. december 2013 Side: Lokal Auktionsgruppe (LAG) under EU's Landdistriktsprogram Midttrafik International Miljøorganisation KIMO Musikskolen Ringkøbing-Skjern Mødekalender for Overtaksationskommissionen - vejloven Produktionsskolen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Den Erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter Ringkøbing Fjord Turisme Ringkøbing Gymnasium Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Ringkøbing-Skjern Museum Rosengården i Skjern S. A. Skaks Fond Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord (Hvide Sande Slusen) Spjald Flyveplads Stauning Lufthavn Taksationskommissionen - Ekspropriationsloven Taksationskommission - Vejloven Teatret OM, Ringkøbing Tegningsret for Ringkøbing-Skjern Kommune Turistgruppen Vestjylland UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Ungdomsskolen Valgbestyrelse til europaparlamentsvalget Valgbestyrelse til folketingsvalg Valgbestyrelse til kommunale valg Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord Vedersø Præstegård Vejledningsudvalget for UU, Ringkøbing Fjord, Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestjysk Gymnasium og Hf kursus Videbæk Egnsmuseum Videnudvalget, jf. styrelsesloven 17 stk Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven Østdeponi, Herning...93

4 Byrådet 10. december 2013 Side: 4 1. Borgmester Valg af borgmester, jf. Styrelseslovens 6. Det nyvalgte byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet december i det år, hvori valget afholdes. På det konstituerende møde vælger Byrådet Borgmesteren blandt sine medlemmer efter reglerne i 24, stk. 1 (flertalsvalg). Valget ledes af det medlem, som har været medlem af byrådet længst og dermed har indkaldt til mødet. Valget af Borgmesteren har virkning for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. På vegne af de fire partier (V, A, K og O) bag konstitueringsaftalen stillede Kristian Ahle forslag om, at Iver Enevoldsen vælges som borgmester. 25 medlemmer af Byrådet stemte for Iver Enevoldsen som borgmester, medens Peder Sørensen, Niels Rasmussen, Pia Vestergaard og Jan Holm Rasmussen stemte imod.

5 Byrådet 10. december 2013 Side: 5 2. Første og anden viceborgmester Valg af første og anden viceborgmester, jf. Styrelseslovens 6, stk. 4 og 5, og Ringkøbing- Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 1. Byrådet vælger en første viceborgmester og en anden viceborgmester. Viceborgmestrene fungerer i Borgmesterens fravær i nævnte rækkefølge. Valget foretages under et som forholdstalsvalg efter 24, stk. 3, jf. Styrelseslovens 6, stk. 5. Valgene ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet valget af borgmesteren. Valgene har gyldighed for Byrådets funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Iver Enevoldsen stillede forslag om, at Kristian Andersen vælges som 1. viceborgmester, og Kristian Bøgsted vælges som 2. viceborgmester. 29 medlemmer af byrådet stemte for, at Kristian Andersen blev valgt som 1. viceborgmester og Kristian Bøgsted blev valgt som 2. viceborgmester.

6 Byrådet 10. december 2013 Side: og Erhvervsudvalget Valg af 6 medlemmer ud over Borgmesteren til - og Erhvervsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17, stk. 1. Borgmesteren er formand for udvalget, jf. styrelseslovens 18, stk. 1, mens de øvrige vælges ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1 og 2. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 10. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Bent Brodersen Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

7 Byrådet 10. december 2013 Side: 7 4. Teknik- og Miljøudvalget Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 13. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Jakob Agerbo Erling Gaasdal Ole Nyholm Knudsen Søren Elbæk John G. Christensen Niels Rasmussen

8 Byrådet 10. december 2013 Side: 8 5. Børne- og Familieudvalget Valg af 7 medlemmer til Børne- og Familieudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 14. Byrådet valgte følgende medlemmer: Lennart Qvist Hans Østergaard Bjarne Svendsen Claus Byskov Trine Ørskov John G. Christensen Hanne Simonsen

9 Byrådet 10. december 2013 Side: 9 6. Social- og Sundhedsudvalget Valg af 7 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 15. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Erling Gaasdal Tine Korsholm Karsten Sørensen Helle S. Olesen Jens Erik Damgaard Niels Rasmussen

10 Byrådet 10. december 2013 Side: Beskæftigelsesudvalget Valg af 7 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget for perioden 1. januar december Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 16. Byrådet valgte følgende medlemmer: Bent Brodersen Erik Viborg Claus Byskov Linda Nielsen Karsten Sørensen Jens Erik Damgaard Pia Vestergaard

11 Byrådet 10. december 2013 Side: Kultur- og Fritidsudvalget Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1. januar december 2017, jf. styrelseslovens 17. Valget foretages ved et forholdstalsvalg, jf. Styrelseslovens 25, stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25/ om kommunernes styrelse. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt 17. Byrådet valgte følgende medlemmer: Kristian Ahle Gitte Kjeldsen Erik Viborg Helle S. Olesen Bente K. H. Flensted Pia Vestergaard Jan Holm Rasmussen

12 Byrådet 10. december 2013 Side: Børn- og Ungeudvalget Valg af 2 byrådsmedlemmer samt personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn udenfor hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v. Børn- og Ungeudvalget tiltrædes endvidere af byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Medlemmer af Børne- og Familieudvalget bør ikke vælges af hensyn til reglerne om inhabilitet. Valget er gældende for perioden 1. januar december Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Bente K. H. Flensted Gitte Kjeldsen Stedfortræder: Linda Nielsen Peder Christensen Lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvervet er lønnet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Gitte Kjeldsen med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder Bente K. H. Flensted med Jens Erik Damgaard som stedfortræder

13 Byrådet 10. december 2013 Side: AMU Hoverdal Valg af 1 byrådsmedlem til AMU Hoverdal for perioden 1. januar december AMU Hoverdal er en selvejende institution. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens primære formål er at udbyde Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret, hvoraf det ene udpeges af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Valgt indtil 31. december 2013 er Peder Christensen. Vedtægter for AMU Hoverdal vedtaget den 12. december Hvervet som formand og næstformand honoreres. Øvrige medlemmer modtager ikke honorar. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takster til dem, som ikke får betalt kørselsgodtgørelse fra anden side. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Bjarne Svendsen

14 Byrådet 10. december 2013 Side: Beboerklagenævn Valg af 3 personer og stedfortrædere til Beboerklagenævnet i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar 2014 til 31. december Endvidere skal der udpeges 1 social sagkyndig med stedfortræder til at indtræde i Nævnet i husordenssager. Beboerklagenævnet afgør tvister mv. mellem udlejere og lejere i almene boligorganisationer mv. vedrørende nærmere angivne spørgsmål. I henhold til Almenlejelovens 97 skal Beboerklagenævnet bestå af en juridisk uddannet formand og en lejer- og en udlejerrepræsentant. Lejer- og udlejerrepræsentant udpeges af Byrådet efter indstilling fra hhv. de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen, og skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold. Såfremt der ikke findes større lejerforeninger i kommunen, foretager Byrådet valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Endvidere skal medlemmerne opfylde betingelserne i lejelovens 109, stk. 2 og 3 og således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet, jf. Almenlejelovens 97, stk. 2. Der er ingen lejerforening i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorfor der er skrevet til Lejernes Landsorganisation i Holstebro for indstilling af lejerrepræsentant i Nævnet. Der er skrevet til de større boligorganisationer, som har boliger i Ringkøbing-Skjern Kommune, med en anmodning om indstilling af udlejerrepræsentant i Nævnet. I husordenssager (tvister efter kapitel 13 i lov om leje af almene boliger) skal nævnet tiltrædes af en social sagkyndig, som skal sikre at mulighederne for, at lejeren kan gøre brug af tilbud fra den kommunale socialforvaltning, undersøges, hvis Nævnet vurderer, at der er tale om en sag af social karakter. Der gøres opmærksom på, at der i henhold til 10a i Ligestillingsloven er krav om, at når organisationer i henhold til lovgivningen indstiller medlemmer til fx nævn, skal der indstilles både en mand og en kvinde, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Endvidere gælder i henhold til 4 i Ligestillingsloven, at offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Valgt indtil 31. december 2013: Beskikket af Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Karina Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande.

15 Byrådet 10. december 2013 Side: 15 Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra afdelingen Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Bodil Okholm, Tangsvej 12, Ringkøbing Almenlejeloven lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger Lejelovens 109 For perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 udbetales følgende honorarer: Formanden får et fast honorar på kr. pr. måned. Hertil kommer et honorar på 750 kr. pr. sag. Suppleanten for formanden får kr. pr. sag. Nævnsmedlemmerne honoreres med mødediæter efter almindelige regler. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter gældende regler for tjenestekørsel. Administrationen indstiller, at der for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 udpeges følgende medlemmer og suppleanter til Nævnet: til Statsforvaltning Midtjylland: Formand: Lisbeth Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning. Suppleant: Erna Pilgaard, Bækvej 9, Ringkøbing. Lejerrepræsentant efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation: Medlem: John Meyer, Geflevej 55, Hvide Sande. Suppleant: Ole Schunk, Heimdalsvej 88, st. th., Holstebro. Udlejerrepræsentant efter indstilling fra Boligorganisationerne i Ringkøbing-Skjern Kommune: Medlem: Jørgen Bitsch Hansen, Lindevej 13, Ringkøbing. Suppleant: Lisbeth Nielsen, Bøgildvej 42, Ikast. Social sagkyndig efter indstilling fra Fagområdet Beskæftigelse: Social sagkyndig: Marianne Gramstrup, Langelandsgade 66, Ringkøbing. Suppleant: Alma Tirak, Rapsmarken 4, Ringkøbing. Endvidere indstilles det, at honorar til Nævnets medlemmer fastsættes uændret, dog undtagen formandens honorar pr. sag, som indstilles til at forhøjes til kr. pr. sag, henset til det begrænsede antal sager (ca. 3-5 sager pr. år), og at honoraret har været status quo i 2 valgperioder.

16 Byrådet 10. december 2013 Side: 16 Byrådet godkendte samtlige indstillinger.

17 Byrådet 10. december 2013 Side: Beredskabskommissionen Valg af 4 byrådsmedlemmer udover Borgmesteren til Beredskabskommissionen for perioden 1. januar december Byrådet skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af Byrådet. Herudover ser man gerne, at der udpeges 1 repræsentant for det frivillige beredskab til Beredskabskommissionen. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Bertel Jensen Jens Erik Damgaard Karsten Sørensen Jesper Flensted Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen. Byrådet udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens 51, stk. 3. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskabsloven. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Claus Byskov Ole Kamp John G. Christensen Jens Erik Damgaard Bent Nielsen, udpeget som repræsentant for det frivillige beredskab i kommunen.

18 Byrådet 10. december 2013 Side: Det Lokale Beskæftigelsesråd Valg af medlem/formand samt suppleant herfor til Det Lokale Beskæftigelsesråd (Koordinationsudvalg) for perioden 1. januar 2014 til 31. december Borgmesteren er født medlem og formand for LBR, men kan overlade medlems- og formandsposten til udvalgsformanden, hvis beskæftigelsesindsatsen varetages af et stående udvalg. Formandens suppleant er enten viceborgmesteren eller næstformanden for det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Derudover består det lokale beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet: Op til tre medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening Op til tre medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark Et medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Et medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation Op til to medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer Et medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger Et medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og op til to medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Øvrige medlemmers valgperiode regnes fra 1. juni 2014 til 31. maj Valgt indtil 31. december 2013: Erling Gaasdal Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring. Byrådet valgte følgende medlem: Linda Nielsen

19 Byrådet 10. december 2013 Side: Bevillingsnævn Valg af op til 6 medlemmer til Bevillingsnævnet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. 10, stk. 3 i Restaurationsloven. Bevillingsnævnet har til opgave at udstede bevillinger til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevillinger). Bevillingsnævnet består af politimesteren og op til 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet. Den landsdækkende branceorganisation Horesta har ved skrivelse af 10. oktober 2013 opfordret til, at der nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af en brancerepræsentant fra Horesta. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Enevoldsen Knud Christensen Lone Andersen Kristian Andersen Karsten Sørensen Peder Sørensen Lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 i restaurationsloven 10, stk. 3. Byrådet valgte følgende medlemmer: Iver Enevoldsen Jakob Agerbo Kristian Bøgsted Søren Elbæk Peder Sørensen Kristian Andersen

20 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Blåvandshuk, Brugerråd Nord Valg af et byrådsmedlem til Brugerråd Nord, som er det ene af to brugerråd under Brugerråd Naturstyrelsen Blåvandshuk, for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Claus Meiner Retningslinier for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Ingen bemærkninger Ingen Byrådet valgte følgende medlem: Ole Nyholm Knudsen

21 Byrådet 10. december 2013 Side: Brugerråd Naturstyrelsen - Vestjylland Valg af et byrådsmedlem til Brugerrådet Naturstyrelsen - Vestjylland for perioden 1. januar 2014 til 31. december Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Retningslinjer for brugerråd på statsskovdistrikterne Rådsarbejdet er ulønnet. Byrådet valgte følgende medlem: Søren Elbæk

22 Byrådet 10. december 2013 Side: Bygningsforbedringsudvalget Valg af to byrådsmedlemmer samt to suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 1. januar december Byrådet kan efter reglerne i byfornyelseslovens kapitel 4 yde nærmere angiven støtte til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger og kan i den sammenhæng nedsætte et bygningsforbedringsudvalg bestående af 5 medlemmer til helt eller delvist varetagelse af disse beføjelser. Udpegning sker for en periode, der følger Byrådets valgperiode. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Peder Sørensen Jesper Flensted Suppleant: Ikke valgt Ikke valgt Udvalget består endvidere af 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varelse af bevaringsinteresser. Valgt indtil 31. december 2013: Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser Lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013 om byfornyelse kapitel 4, Byrådet valgte følgende medlemmer: Erik Viborg uden suppleant John G. Christensen uden suppleant Endvidere blev følgende valgt til varetagelse af grundejerinteresser og et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser Søren Damgaard Jensen bevaringsinteresser Lars Lundgaard Christensen grundejerinteresser Steen H. Jensen - grundejerinteresser

23 Byrådet 10. december 2013 Side: Danske Diakonhjem Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet for Danske Diakonhjem for perioden 1. januar december Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner. Repræsentantskabet mødes mindst 1 gang hvert 4. år og får her forelagt en beretning over den forløbne periode. Valgt indtil 31. december 2013: Bent Brodersen Jens Erik Damgaard Vedtægter for Danske Diakonhjem 12. Byrådet valgte følgende medlemmer: Hans Østergaard Karsten Sørensen

24 Byrådet 10. december 2013 Side: Deponi.Net Valg af 1 byrådsmedlem og suppleant til bestyrelsen for Deponi.Net i Herning for perioden 1. januar december Selskabet er et fælleskommunalt affaldsselskab, stiftet i medfør af regler i Lov om Kommunernes Styrelse, 60 stk. 1, med godkendelse af Statsforvaltningen. Selskabets formål er at håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Subsidiært at købe deponeringskapacitet eller indgå aftaler med anlæg, som sikrer forsvarlig deponering af affaldet. Selskabet er et andelsselskab, som ejes af følgende kommuner: Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg. Hver andelshaver udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af Byrådet hos andelshaveren. Valgt indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Stedfortræder: Niels Rasmussen Vedtægter godkendt på bestyrelsesmøde den 22. september Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i lov om Kommunernes Styrelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Niels Rasmussen som stedfortræder

25 Byrådet 10. december 2013 Side: Ekspropriationskommissionen - Ekspropriationsloven Udpegning af 1 medlem til Ekspropriationskommissionen vedrørende fast ejendom for perioden 1. januar december Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens 5. Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger Byrådet én person for Byrådets funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister til kommissariernes forretningsområder. I henhold til 10 i Ligestillingsloven skal kommunen indstille både en kvinde og en mand, hvis der er tale om udpegning af et medlem. Det er muligt at fravige dette krav, såfremt der fx ikke er fagligt kvalificerede af begge køn. I tilfælde, hvor der skal foreslås flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Ved ulige antal skal der foreslås én mere af det ene køn end af det andet. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ingen bemærkning. Ingen bemærkning. Byrådet valgte følgende medlem: Ole Kamp

26 Byrådet 10. december 2013 Side: Energiråd Valg af 2 medlemmer til Energiråd Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2014 til 31. december og Erhvervsudvalget besluttede den 26. februar 2008 at nedsætte et energiråd. Baggrunden for nedsættelsen af et energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune findes i planstrategiens målsætning om samordning af bestræbelserne på at gøre kommunen selvforsynende med energi/vedvarende energikilder. Formålet med Energiråd Ringkøbing-Skjern er etableringen af en rådgivende og dagsordensfastsættende aktør, der kan virke som rådgiver for Byrådet i spørgsmål med energimæssig berøringsflade samt som generator eller tænketank for idéer og initiativer relateret til energiudnyttelse og energipolitik. Energirådet er sammensat af 2 medlemmer af - og Erhvervsudvalget, udviklingschef for Ekstern Udvikling, direktøren for ErhvervsCentret, 1 medlem fra DLBR, 1 medlem fra vindmølleindustrien, 1 medlem fra byggeindustrien, 1 medlem fra energiforsyningen og 1 medlem udpeget af grønne organisationer. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Bertel Jensen Knud Christensen Administrationen indstiller, at der vælges to medlemmer fra - og Erhvervsudvalget til Energirådet. Byrådet valgte følgende medlemmer: Jakob Agerbo Peder Sørensen

27 Byrådet 10. december 2013 Side: Renovationsselskabet ESØ 90 I/S Valg af 3 byrådsmedlemmer samt 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Renovationsselskabet ESØ I/S for perioden 1. januar december Interessentskabets formål er at varetage rene driftsopgaver på affaldsområdet, idet interessentskabet hverken kan eller skal varetage myndighedsopgaver på vegne af interessentkommunerne. ESØ I/S er et fælleskommunalt samarbejde, som ejes af Varde Kommune og Ringkøbing- Skjern Kommune. Vedtægterne er med virkning fra 1. januar 2014 ændret således, at hver interessent udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 medlemmer. Udpegningsperioden følger den kommunale valgperiode. Der skal udpeges stedfortrædere for hvert af bestyrelsesmedlemmerne. Ifølge ændringsaftale til vedtægterne oprettet i 2007 reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer til i alt 6 fordelt med 3 medlemmer til hver interessent. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Ole Kamp Preben Enevoldsen Elmo Flaskager Jesper Flensted Claus Meiner Niels Rasmussen Peder Sørensen Lovgrundlag Samarbejdet er omfattet af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Bestyrelsens vederlag godkendes af ejerkommunerne, idet størrelsen fastsættes efter de kommunale regler. Formanden modtager et fast honorar. Øvrige medlemmer får udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp Ole Nyholm Knudsen Niels Rasmussen

28 Byrådet 10. december 2013 Side: Fiskeriets Hus, Hvide Sande Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar december Fondens formål er til gavn for almenheden at drive Fiskeriets Hus, der er et aktivitetshus/museum på lejet grund, visende fiskeriets historie og udvikling omkring Hvide Sande Havn med hovedvægten lagt på det moderne fiskeris metoder og udstyr, samt i akvarieafdelingen at vise de fiskearter, der naturligt hører til i vandene omkring Hvide Sande, jf. 3 i vedtægterne. Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger et medlem, og fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, dog med den undtagelse at det kommunalt udpegede medlem vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, jf. 5 i vedtægterne. Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Iver Poulsen. Vedtægter for Den Selvejende Institution Fiskeriets Hus af 18. marts Der udbetales ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet. Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling og indstilling.

29 Byrådet 10. december 2013 Side: Forbrændingsanlægget L 90 Valg af 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til repræsentantskabet for forbrændingsanlægget L 90 for perioden 1. januar december 2017, jf i selskabets vedtægter. L90 er et andelsselskab, hvis formål er at indsamle og forbrænde andelshavernes forbrændingsegnede affald. Selskabets andelshavere er: Billund Kommune Esbjerg Kommune Fanø Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg Kommune Varde Kommune Vejle Kommune og Viborg Kommune Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra Byrådet og vælger samtidig en suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra Byrådet, jf Valgt for perioden indtil 31. december 2013: Valgt: Ole Kamp Preben Enevoldsen Stedfortræder: Elmo Flaskager Peder Sørensen Vedtægter for L90 af 22. maj Selskabet afholder ikke mødediæter til repræsentantskabsmedlemmerne. Byrådet valgte følgende medlemmer: Ole Kamp med Ole Nyholm Knudsen som stedfortræder John G. Christensen med Søren Elbæk som stedfortræder

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere