Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel"

Transkript

1 Tillæg til Teknik & Miljø nr

2 Indhold Tillæg maj Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel 10 Fra kommunal myndighed til samarbejdspartner? 11 Gladsaxe først med digital tilsynsplan 12 Er DS 455 præcis omkring udførelse af tæthedsprøvninger af benzin- og olieudskillere? 14 Hvad øjet ikke ser skjulte forureningskilder 16 Sammen kan vi gøre en forskel - øget indsigt giver bedre kvalitet i miljøtilsyn 17 Succes med ny genbrugsindsamling i Haderslev 18 Madam Skrald fremmer affaldssorteringen 19 Hvor høj skal prisen være for genanvendelse af byggematerialer? 20 Byggeaffald belastning eller ressource? 21 En rådgivers bud på intelligent dataindsamling nu og i fremtiden 22 Tænk hver en grøn plet ind i indsatsen for biodiversitet 24 Hvad er natur, og findes der oprindelig natur? 26 Markant forbedring af Naturapplikation 27 Begavet grødeskæring kan man praktisere differentieret grødeskæring? 28 Respekt for vandløbet 30 Hjælp til at anvende landbrugets dyrkningsdata til at beskytte natur 31 Opdatering af miljøkrav ved revurdering Virksomheder profilartikler og annoncer 32 RGS 90: Gode nyheder for miljøkvaliteten og genanvendelsen 34 Geodatastyrelsen: Ny model kan forudsige oversvømmelser 36 Bioteria Technologies AB: Leading the biorevolution 38 Videncentret for landbrug: Et grønnere land 39 COWI: En rådgiver der både lytter og stiller spørgsmål 40 Danmarks Miljøportal: Værdifulde data om Danmarks natur 41 DCE Nationalt Center for Miljø og Energi: DCE står klar til at hjælpe med grønne løsninger 42 ConTerra: ConTerra rådgiver 40 kommuner 43 Grontmij

3

4 Tillæg - maj 2013 Teknik & Miljø Papirfabrikken 36A, 8600 Silkeborg Redaktion Redaktør Lilli Marie Nielsen T Ansvarshavende redaktør Ane Marie Clausen redaktion - dette tillæg Michael Nørgaard Et brag af en konference Layout Fiona E. Bruce / fabrik8.dk Tryk KLS Grafisk Hus A/S Annoncer Lars Madsen T Synspunkter, der fremføres i bladet, kan ikke generelt tages som udtryk for foreningens holdning. Hvad forventede vi, da over 600 natur- og miljøfolk sidste år mødtes i to arbejdsdage? Hvad fik vi ud af det? Hvad fik samfundet ud af det? Svaret afhænger helt af den enkelte deltagers eget udbytte. Men fornemmelsen var, at alle fik ny viden og indsigt. Det var som at komme til familiefest. Der blev snakket på kryds og tværs af sektorer, organisationer og virksomheder, gamle bånd blev knyttet igen og forbehold om hinandens systemer blev lagt til side til fordel for dialog og forståelse. Udbyttet var først og fremmest en helt overstrømmende følelse af, at have været med til noget stort. En slags rus over at have oplevet et fællesskab om det ansvar, vi alle har om at sikre bedre forhold for den danske natur og miljøet. Det er min forventning, at konferencen i år kan bruges til at diskutere endnu mere åbent med hinanden om samarbejdet mellem kommuner, regioner og stat. Vi skal ikke forhandle på konferencen. Men konferencen må gerne danne en platform for drøftelse af de bedste løsninger - for vores natur og for miljøet uden skelnen til, hvorledes de er organiseret i dag. Konferencens røde tråd er, hvordan vi kan optimere natur- og miljøindsatsen - uden at gå på kompromis med hverken naturen og miljøet. Det er vores store fælles udfordring. Jeg håber og tror, at vi kan finde frem til gode forslag og pege på områder, hvor vi i samarbejde kan gøre det bedre og billigere. Det er vores fælles ansvar at give den værdi tilbage til samfundet. I dette særtillæg til Teknik & Miljø giver vi ordet videre til en lang række oplægsholdere på Natur & Miljø konferencen De skriver med kant, med engagement og med faglighed. Der er mange flere artikler fra oplægsholdere og meget mere natur og miljø i maj-nummeret af Teknik & Miljø. For Kommunalteknisk Chefforening er denne anden nationale natur- og miljøkonference et bevis på, at der var brug for at skabe en ny konferencetradition, som kan række ud i fremtiden. ISSN Torben Nøhr Teknik- og Miljødirektør i Køge Kommune og formand for KTC

5 natur & Miljø Konferencens røde tråd er, hvordan vi kan optimere natur- og miljøindsatsen - uden at gå på kompromis med hverken naturen og miljøet. Det er vores store fælles udfordring. Jeg håber og tror, at vi kan finde frem til gode forslag og pege på områder, hvor vi i samarbejde kan gøre det bedre og billigere. 5

6 natur & miljø Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? Alle ønsker grøn vækst! Klimatilpasning i de danske kommuner kan blive en del af en grøn vækst, men hvordan? Af Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI Vi kender alle skrækbillederne af oversvømmede bydele og kældre samt ufremkommelige veje. Hvordan kommer vi derfra til grønne og blå byer? Ét er sikkert. Hvis vi vil løse udfordringen ved kun at etablere større kloakrør, så bliver det hundedyrt og vi får ikke udviklet løsninger, som kan gøre byerne mere attraktive og som kan bruges andre steder i verden. Vi har behov for at udvikle løsninger, som er alsidige og består af en kombination af mange løsninger i et sammensat system. Det er ikke kun Danmark, der skal klimatilpasses. Det skal resten af EU og resten af Verden også. Mange store byer nationalt som globalt vil få store problemer, når de bliver ramt af de nye vejrforhold. Der er derfor et stor eksportpotentiale i de løsninger, der kan anvendes i de danske kommuner hvis vi gør arbejdet ordentligt. Løsninger i systemer sammensat af forskellige produkter giver større eksportværdi, fordi de er sværere at kopiere. Et stærkt hjemmemarked Hvis vi formår det, skaber vi et stærkt hjemmemarked, hvor løsningerne på klimatilpasning kan fremvises og afprøves det giver et godt udstillingsvindue. I praksis er det forsyninger og kommuner, som efterspørger nye innovative løsninger til klimatilpasning. Innovation skal prioriteres, da det ofte tager lidt mere tid. Det kræver vilje fra kommuner, fra forsyninger, fra rådgivere og entreprenører til at indgå i dialog med andre dele af leverandørkæden. Hvis vi skal have nye systemløsninger med stort eksportpotentiale, skal innovationsprocessen og samarbejdet mellem det offentlige og private forud for udbuddene, fungere. Den gode nyhed, er at der findes erfaringer, som der kan bygges videre på. Gennem et stærkt samarbejde mellem Københavns kommune og DI s medlemsvirksomheder med fokus på klimatilpasning af København, har vi afprøvet og indsamlet erfaringer omkring innovativt samarbejde. Københavns kommune har politisk og ledelsesmæssigt valgt at prioritere at få klimatilpasningen til at resultere i løsninger, der både fjerner og tilbageholder vandet og samtidig skaber levende, grønne og blå byrum. Gode råd til at starte en innovativ proces 1. Inden samarbejdet starter skal kommuner eller forsyninger beskrive udfordringerne meget konkret og beskrive, hvad de efterspørger, for eksempel i et bykvarter, der oversvømmes ved store regnmængder. Funktionerne skal beskrives. Det kan for eksempel være, at ingen kældre i Æblekvarteret må blive oversvømmet. Et anslået budget vurderes. 2. Relevante aktører inviteres tidligt i processen til orienterende og konkret snak for at fremme samarbejdet på tværs. Udfordringer og økonomi er meget konkret beskrevet, men uden idéforslag og løsninger. Aktørerne er hele leverandørkæden fra arkitekter, rådgivere, entreprenører og produktionsvirksomheder til kommunale efterspørgere. 3. Før selve udbudsmaterialet udarbejdes, må næste alt ske. Sørg for en opsamling på løsningsidéer og muligheder som baggrund for udarbejdelsen af udbudsmaterialet. I udbuddet vil funktionskrav give plads til anderledes og innovative løsninger. 4. Når tilbud vurderes, så vælg ud fra de totaløkonomiske betragtninger, hvor eksempelvis også miljøeffekten indregnes. Meget er muligt, men det kræver en indsats fra alle aktører. 6

7 natur & Miljø Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? Der er mange muligheder for at motivere borgerne til at medvirke i kommunernes klimatilpasningsindsats, særligt i de løsninger, hvor byudvikling og klimatilpasning kombineres. Af Dorthe Hedensted Lund, adjunkt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Kommunerne er i fuld gang med at lave klimatilpasningsplaner, først og fremmest for at imødegå den forventede øgede risiko for oversvømmelser som følge af skybrud. Mange kommuner har allerede oplevet massive oversvømmelser, hvilket har fået problemet højt op på den politiske dagsorden. Derfor er planloven revideret, så der nu er bedre muligheder for at bruge lokalplaner som værktøj til at gøre bydele mere klimarobuste. Finansieringsmulighederne er blevet bedre, idet man nu må bruge af forsyningernes takstmidler til at finansiere klimatilpasningsindsatser, hvilket var en del af den økonomiaftale som KL og regeringen har aftalt for 2013, hvor der samlet set afsættes 2,5 milliarder kr. til kommunal klimatilpasning, Men hvordan indgår og kan borgene indgå i den kommunale klimatilpasningsindsats? Borgerinddragelse? Svaret er, at det kommer an på, hvordan kommunerne vælger at gribe udfordringerne an. Vælger man velkendte løsninger, hvor det underjordiske kloaksystem udvides, så det har kapacitet til fremtidens skybrud, så er der måske hverken ret meget rum eller et ret stort behov for at involvere borgene, som er vant til at kloaksystemet er en usynlig service, man først bemærker, når det ikke fungerer, og hvor man forventer at agere i rollen som kunde fremfor som medborger. Vælger man derimod at gribe klimaudfordringen an, så man kombinerer det med byudvikling, og bruger mindre velkendte tiltag, som landskabsbaserede opsamlings- og nedsivningsløsninger, som man bl.a. gør i Middelfart, Skt. Kjelds kvarter og i Kokkedal, så er borgerinddragelsen relevant. Her er det meningen at klimatilpasning skal bidrage til at skabe nye byrum, gøre byen grønnere til gavn for biodiversiteten, forøge rekreationsmulighederne og dermed skabe bedre muligheder for motion mv. Klimatilpasning skal skabe merværdi! Her griber indsatsen langt mere ind i borgernes hverdagsliv og ændrer det fysiske og dermed (måske) også det sociale udtryk i deres by, og så giver det pludselig rigtig meget mening at involvere borgerne. Både så de får indflydelse på byudviklingen men også så de får ejerskab for projekterne. Landskabsbaseret klimatilpasning kan ganske vist give merværdi, men det kræver også en helt anden driftsindsats end kloakker, der typisk holder 50 år, hvor man ikke behøver gøre noget særligt. Hvis borgerne har været med til at skabe en mere klimarobust by, så er der større chance for at de passer på den, og dermed mindsker vedligeholdelsesomkostningerne. Og desuden kan man jo hævde, at borgerinddragelse er en demokratisk ret, når der foretages tiltag, der vedrører borgernes liv og hverdag. Vand som ressource Uanset tilgang kan de borgere, som er grundejere, være med til at opsamle og nedsive regnvand på deres egen grund og dermed mindske afstrømningen til de offentlige systemer. Men der skal selvfølgelig mange grundejere til, før det batter noget. En spørgeskemaundersøgelse gennemført af Københavns Universitet viser, at der rent faktisk er rigtig mange grundejere som allerede opsamler eller gerne vil opsamle regnvand. Ikke for at medvirke til klimatilpasning, men fordi de ser regnvandet som en ressource man gerne vil bruge til havevanding og bilvask. Så der er muligheder for at motivere borgerne til at medvirke til kommunernes klimatilpasningsindsats. 7

8 natur & miljø Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel I projektet Klimatilpasning Kokkedal er investeringerne på næsten 700 millioner blevet koordineret, så der kan opstå synergi mellem de mange indsatser, så klimatilpasning bruges til at opgradere bydelen og skabe forbindelser på tværs. Af Christian Peter Ibsen, Plan- og klimachef Fredensborg Kommune, Dorthe Hedensted Lund, adjunkt Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Søren Møller Christensen, partner carlberg/christensen Schønherr Arkitekter vandt sammen med BIG Arkitekter og Rambøll arkitektkonkurrence om Klimatilpasning Kokkedal. Teamet arbejder nu på at skabe grundlaget for realiseringen som ventes at starte i slutningen af Illustration: Schønherr. Forstaden Kokkedal i Fredensborg Kommune blev i 2007 og 2010 ramt af massive oversvømmelser. I 2007 blev 20 parcelhuse oversvømmet, i 2010 blev omkring 50 huse ramt af vandmasserne, som kom buldrende ned igennem Usserød Ådal, som foruden Fredensborg Kommune også afvander store del af Rudersdal og Hørsholm kommuner. Klimatilpasning Kokkedal I kølvandet på oversvømmelserne rejste der sig en massiv lokal debat og et stort pres på kommunen for at sikre boligejerne mod lignende fremtidige oversvømmelser. Sideløbende med den lokale debat indgik Fredensborg Kommune en dialog Realdania, med det formål at skifte fokus fra primært at handle om klimatilpasning til at handle om hele bydelens udvikling. Resultatet af diskussionerne blev projektet Klimatilpasning Kokkedal, som siden har udviklet sig, så det i dag bl.a. rummer et fornyet torv midt i bydelen, nye attraktive uderum omkring den lokale hal, forbindelser mellem de forskelle dele af bydelen og attraktive fællesarealer i to store almene bebyggelser. I alt et projekt til 118 millioner. Parallelt med de mange investeringer i lokal håndtering af regnvand og mødesteder bliver der tillige investeret omkring 550 millioner i bygningsrenoveringer. Det unikke ved Klimatilpasning Kokkedal er, at investeringer for næsten 700 millioner er blevet koordineret, så der kan opstå synergi mellem de mange indsatser og de områder, som de hver især fokuserer på. 8

9 natur & Miljø Nordengen Engen Byengen Kokkedal Skole Holmegårdscenteret Plejecenteret Egelunden Skovengen Egedalshallen Egedalsvænge Kokkedal Konkurrenceområde Semioffentlige almene boligområder Offentligt tilgængeligt område I Kokkedal er en lang række aktører gået sammen om at løfte hele den centrale del af byområdet gennem klimatilpasning. Illustration: Fredensborg Kommune. Et af de klassiske problemer i forstadsområder er netop, at de er så velplanlagte, at hver enkelt lille del af bydelen udvikler sig som sin egen lille verden. Det betyder, at de offentlige rum, og de mødesteder, som skal forbinde de mange mennesker i en bydel, kun sjældent fungerer. I slutningen af 2012 vandt Schønherr arkitekter, sammen BIG arkitekter og Rambøll retten til at realisere Klimatilpasning Kokkedal med en vision om at gøre vandets veje til borgernes veje og bruge klimatilpasning til både at opgradere bydelen og skabe forbindelser på tværs. Partnerskab Men hvordan lykkes man med at skabe synergi mellem så mange store investeringer? Bag projektet står et partnerskab bestående af Realdania, Fredensborg Kommune samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B. Dette partnerskab samarbejder med Fredensborg Forsyning samt Lokale og Anlægsfonden og har en intens dialog med borgerne, foreninger og virksomheder i området. Hvordan får man så stort et samarbejde til at fungere, når det for alle parter ville være meget nemmere blot at holde styr på hver deres del og gøre som man altid har gjort? De næste fire år vil en forskergruppe fra Københavns Universitet fokusere på det spørgsmål. Hvordan skabes opbakning til projektet, når aktørerne har forskellige mål og divergerende hensyn, som de må fokusere på? Hvordan sikres fremdrift og beslutningskompetence med så mange aktører omkring bordet? Parallelt hermed evaluerer andre forskergrupper de vandtekniske og de sociale / arkitektoniske aspekter af Klimatilpasning Kokkedal Følg projektet og forskernes resultater på hvor der også er information om mulighederne for at besøge projektet eller kontakte en oplægsholder, som kan komme ud og fortælle om Klimatilpasning Kokkedal. Indsatsen for klima, natur og miljø kræver investeringer i helhedsorienterede løsninger. Mød os på Natur & Miljø 2013 Natur&Miljø_annonce indd :13:12 9

10 natur & miljø Fra kommunal myndighed til samarbejdspartner? DI er i gang med at indsamle resultater til Lokal Erhvervsklima Undersøgelsen, der offentliggøres i september tager pulsen på, hvordan virksomheder oplever erhvervsklimaet i kommunerne. Af Hanne Schou, underdirektør i DI og Henrik Schramm Rasmussen, souschef i DI I disse uger modtager cirka virksomheder inden for blandt andet produktion, service og transport et spørgeskema fra Dansk Industri. Vi beder virksomhedslederne om at vurdere, hvor tilfredse de er med deres kommune på konkrete områder, der påvirker det lokale erhvervslivs konkurrenceevne og mulighed for at skabe nye arbejdspladser. Resultaterne indgår i DI s Lokalt Erhvervsklima 2013, som bliver offentliggjort i begyndelsen af september. Undersøgelsen har dokumenteret, at der er store forskelle i de betingelser, virksomhederne har i de enkelte kommuner. Sidste år svarede eksempelvis kun halvdelen, at de var tilfredse med deres kommune. En væsentlig del af virksomhedernes kontakt til kommunerne går gennem sagsbehandlere i jobcentre og på miljø- og byggeområdet. Især byggesager, men også miljøsager, halter, når erhvervslivet bedømmer kommunerne på landsplan. Men også her med store variationer kommunerne imellem. Når virksomhederne bedømmer kommunens sagsbehandling negativt, kan det skyldes en dårlig dialog eller en langsommelig sagsbehandling, der forhindrer virksomheden i at beslutte, om den skal investere eller ej. Hvis for eksempel en virksomhed modtager en stor ordre, som kræver at en lagerbygning bliver udvidet, er det jo ikke muligt at vente i flere måneder på en tilladelse. Så går ordren til en anden virksomhed, måske i et andet land. Virksomhederne skal være parate til at omstille sig fra dag til dag, derfor er de afhængige af en hurtig sagsbehandling i kommunerne. Kilde: DI-undersøgelse Mange kommuner har succes med at fastsætte og offentliggøre servicemål og tidsfrister på behandling af sager, ligesom mange kommuner med held etablerer én indgang for erhvervslivet eller udpeger en tov-holder, der hjælper virksomheden hele vejen igennem eksempelvis en byggesag. Vi ser også digitale systemer, hvor virksomheder kan logge ind og se, hvor langt deres sag er nået i processen. Det er med til at afstemme forventninger og forbedre kommunikationen til gavn for begge parter. Kommunerne er også i global konkurrence Når virksomheden får gode ordrer, bliver de ofte omsat til lokale arbejdspladser, men det er alles kamp mod alle. I dag er virksomhederne oppe mod konkurrenter fra hele verden, når ordrerne bliver placeret, og det samme er kommunerne. Det globale marked er frit tilgængeligt for investorer. Når de skal vurdere, hvor en ny virksomhed skal placeres, så bliver de varer, kommunerne har på hylderne, vurderet og testet på samme måde, som når en kunde beslutter sig for at lægge en ordre hos en leverandør. Investorerne vurderer en lang række faktorer. Kommunens attitude over for erhvervslivet, infrastrukturen, uddannelsesmiljøet og tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft. Afgifter og gebyrer der påvirker deres afkast. Den fysiske planlægning, muligheden for erhvervsgrunde og alle de øvrige indikatorer, som vi netop beder virksomhederne vurdere i Lokalt Erhvervsklima. Kommunerne og erhvervslivet har fælles interesser i at præstere i verdensklasse, når det handler om kvalitet og effektivitet. Det får virksomheder til at vinde ordrer og kommunerne til at tiltrække investeringer og dermed arbejdspladser. Retningen er rigtig DI kvitterer for, at de fleste kommuner har styrket indsatsen over for erhvervslivet. Nogle har indført én indgang for erhvervslivet. Andre er i gang med en kulturændring i forvaltningen, hvor myndighedskasketten suppleres med et service-gén. Kommunerne bevæger sig i den rigtige retning. Spørgsmålet er, om der er en kommune, der i årets Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse fravrister Herning titlen som landets bedste erhvervskommune. Det får vi at se til september. 10

11 natur & Miljø Gladsaxe først med digital tilsynsplan Bedre lokal politisk forankring og øget mulighed for at synliggøre kommunens indsats med miljøtilsyn på virksomheder bliver en følge af den nye tilsynsbekendtgørelse. Det forudsiger Cheri-Mae Marlena Willamson (B) formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune. Gladsaxes Miljøudvalg har vedtaget et forslag til tilsynsplan, som er klar til at blive sendt i høring, når tilsynsbekendtgørelsen træder i kraft. Af Maria Bukhave, Gladsaxe Kommune Tilsynsplanen vil give et politisk signal til omgivelserne om, at miljøarbejdet bliver prioriteret. I Gladsaxe lægger Miljøudvalget op til, at virksomhederne skal have flere tilsyn end de minimumsfrekvenser, som er aftalt mellem Miljøministeren og Kommunernes Landsforening. -Tilsynsplanen har givet os en platform til at tydeliggøre vores høje kvalitet i miljøtilsynet og gode dialog med virksomhederne. Udover det lovpligtige, fortæller vores tilsynsplan nemlig også, hvordan vi bruger den personlige kontakt ved tilsynet, til at tale om, hvad virksomheden kan gøre for at spare energi og håndtere de kraftige regnskyl, vi får flere af, siger Cheri-Mae Marlena Willamson (B)formand for Miljøudvalget. -Vi ser også nogle klare fordele i at politikerne har godkendt målene for miljøtilsyn. Det giver bedre politisk forankring, når udvalget eksempelvis forholder sig til, hvor mange tilsyn kommunen skal ud på, udtaler Maria Bukhave, tilsynsmedarbejder i Gladsaxe Kommune. Større åbenhed om miljøtilsynet En anden gevinst ved tilsynsplanen er, at den også vil sikre større åbenhed. Virksomhederne kan læse konkret, hvad et tilsyn går ud på og borgerne får nemmere adgang til viden om de miljøforhold kommunen regulerer ude på virksomhederne. Natur- og Miljøsamarbejdet som affyringsrampe For at spare ressourcer og sikre høj kvalitet har Gladsaxe Kommune samarbejdet med de øvrige kommuner i Natur- og Miljøsamarbejdet om et fælles koncept for tilsynsplanen. Konceptet afspejler kravene i bekendtgørelsen og er samtidig bygget op, så det kan give læsevenlige tilsynsplaner. De enkelte kommuner kan så tilpasse konceptet deres specifikke betingelser ud fra erhvervssammensætning, politiske målsætninger mv. Digital planportal giver bedre overblik Gladsaxes tilsynsplan bliver kun udgivet elektronisk og vil blive en del af Gladsaxe Kommunes nye planportal, hvor alle planer på det tekniske område ligger. På planportalen vil tilsynsplanen komme til at hænge sammen med eksempelvis kommuneplanen, den kommende affaldsplan, spildevandsplan mv. - Det skaber overblik og sammenhæng mellem kommunens mål på forskellige områder, når borgerne og virksomhederne kan klikke sig frem og tilbage mellem planerne. Og det vil styrke dialogen med borgere, når det er så gennemskueligt, siger Cheri- Mae Marlena Willamson (B)formand for Miljøudvalget. Du finder Gladsaxes planportal på gladsaxe.dk/tekniskeplaner Fakta om Natur- og Miljøsamarbejdet Natur- og Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i Storkøbenhavn, som har en fælles kommunikationsplatform under Kommunal Teknisk Chefforening (KTC-portalen). Medlemskommunerne er: Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk og Rudersdal Fakta om Gladsaxe Gladsaxe Kommune fører miljøtilsyn med cirka 170 virksomheder fordelt på én IED-virksomhed, 23 godkendelsespligtige og 134 gebyrpligtige virksomheder samt cirka 10 øvrige virksomheder, som blandt andet er benzinstationer. I Gladsaxe er der tre erhvervsområder, hvor de fleste af de tilsynspligtige virksomheder ligger. 11

12 natur & miljø Er DS 455 præcis omkring udførelse af tæthedsprøvninger af benzin- og olieudskillere? Teknologisk Institut beskrev i Rørcenter-anvisning nr. 6, marts 2004 de store usikkerheder, der er ved tæthedsprøvning med vand af benzin- og olieudskiller efter DS 455, idet testperioden burde ændres fra 10 minutter til mindst en time. Miljøstyrelsen skrev denne anbefaling ind i Spildevandsvejledning nr. 2, Men der er opstået endnu en usikkerhed, idet DS 455 ikke foreskriver, at rørledningerne skal indgå i tæthedsprøvningen. Af Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune I DS 455 om Tæthed af afløbssystemer i jord, 1. udgave januar 1985, fremgår det, at brønde og olieudskillere skal testes for sig. Det vil sige, at olieudskilleren skal afproppes i tilløbs- og afløbsrøret (se figur) og herefter fyldes med vand i en time, hvorefter vandstanden tjekkes for om, den er faldet mere end tilladt. Erfaringer viser i praksis, at utæthederne ofte skal findes uden for olieudskilleren, da rørene til olieudskilleren ofte har løsnet sig fra olieudskilleren. Skaden kan være sket allerede i etableringsfasen, eller som følge af differenssætninger. Det skyldes, at olieudskilleren bliver stående, fordi den er godt understøttet. Tilløbs- og afløbsledningerne er derimod sjældent lige så godt understøttede, hvilket medfører, at de med tiden sætter sig, så der opstår brud og utætheder ved tilløb og afløb. I Gladsaxe Kommune har der af og til været mistanke om forureninger fra en olieudskiller, idet en afgrænsning af en jordforurening eksempelvis har vist, at olieudskilleren er placeret midt i hotspot. Men når virksomheden har tæthedsprøvet olieudskilleren, er den fundet tæt. I disse sager har Gladsaxe Kommune gentaget tæthedsprøvningen og taget tilløbsrøret til olieudskilleren med i testen. Og så er der pludselig fundet utætheder, hvilket er uhensigtsmæssigt, da det er i tilgangsrøret, at man kan forvente den største koncentration af olie! Det fremgår af Teknik og Miljø, april 2012 om olieudskillere, at flere kommuner heriblandt Århus Kommune gennem årene har lavet tæthedsprøvninger af et større antal olieudskillere, hvor det har vist sig, at fra omkring en femtedel og op til næsten halvdelen af de Afpropning af olieudskiller ved tæthedsprøvning efter DS 455 Afpropning for at få testet olieudskilleren og det tilhørende tilløbsrør 12

13 natur & Miljø Observationer af utæthed eller forurening fra olieudskillere (OU) testede olieudskillere var utætte. I figur ses en række kommuners testresultater. Aino Takanabe fra Miljøafdelingen i Århus Kommune har bekræftet, at de i undersøgelsen kun testede selve olieudskilleren og ikke de tilhørende rør. Derudover kan dette testresultat på 40 % utætte olieudskillere formentlig være langt større, hvis tilløbsrørene til olieudskilleren havde indgået i tæthedsprøvningerne. en virksomhed kan ende med at stå med en større forurening på grunden. Derfor opfordres kommunernes miljøsagsbehandlere til at påbyde tæthedsprøvninger, hvor rørledningerne indgår i testen, eller endnu bedre, at DS 455 ændres til, at det klart fremgår, at en tæthedsprøvning også omfatter de tilhørende rør især tilløbsrøret til olieudskilleren. Tæthedsprøvning også af tilløbsrør Hvis man vil være sikker på, at hele udskilleranlægget er tæt, skal rørledningerne indgå i tæthedsprøvningen. En tæthedsprøvning, der kun omfatter olieudskilleren kan give en falsk viden, og udsivning fra et utæt tilløbsrør kan pågå i mange år, hvormed HVAD BETYDER IE-DIREKTIVET FOR DIN KOMMUNE? NIRAS A/S ENVINA_2013_05_54,7x177_USO_VIG_1.indd :24:50 13

14 natur & miljø Hvad øjet ikke ser skjulte forureningskilder Spildevand på virksomheder indeholder ofte kemikalier, derfor er det et problem hvis olieudskillere og kloakker er utætte, da udsivning ofte medfører forureninger. I denne artikel beskrives de hjemler i lovgivningen, som miljømyndighederne i kommunerne har, når der skal gives påbud om undersøgelse og eventuel oprensning. Af Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune Da olieudskillere og kloakker ligger nede i jorden, vil utætheder normalt ikke blive opdaget ved almindelig drift af virksomheden. Utætheder på disse installationer opdages derfor oftest kun hvis de undersøges. Miljøbeskyttelsesloven giver kommunen mulighed for at påbyde virksomheden at undersøge om eksempelvis kloakker og olieudskillere er tætte. Viser det sig, at de ikke er tætte, så er der stor sandsynlighed for at der er sket udsivning og dermed forurening af jorden. For at få undersøgt om det er tilfældet, er der i Jordforurenings-loven mulighed for at give påbud til virksomheden om at undersøge om der er sket jord-forurening. Påbud om undersøgelse af tæthed af olieudskillere og kloakker 72 i Miljøbeskyttelsesloven er den hjemmel, kommunen skal bruge til at påbyde virksomheden at undersøge om en olieudskiller eller kloak er tæt. Men en af forudsætningerne for at kunne bruge 72 er, at der er en begrundet mistanke om, at installationerne er utætte. Flere undersøgelser peger på, at en stor del (25 50 %) af olieudskillerne kan være utætte. Hertil skal det tilføjes, at den metode, der er anvendt til tæthedsprøvning ikke inkluderer rørene, der løber til olieudskilleren. Dette emne er beskrevet mere indgående i en anden artikel Er DS 455 præcis omkring udførelse af tæthedsprøvninger af benzin- og 14

15 natur & Miljø olieudskillere?. Pointen er, at det sandsynligvis er en større procentdel, der kan være utætte. For at styrke mistankegrundlaget, kan vi som miljømyndighed, selv undersøge om der er sket forurening. Dette kan eksempelvis gøres forholdsvis billigt ved, at få lavet en boring ved tilløbssiden til olieudskilleren. En jordprøve vil hurtigt afgøre om der er forurening. Hvis der er forurening kan vi med rette hævde, at der er begrundet mistanke om, at der er utætheder på anlægget. Og så kan man påbyde virksomheden, at få undersøgt olieudskilleren og de tilhørende rørføringer. Erfaringer med kloakker, der er etableret før ca. 1970, viser, at de ofte er lavet på en måde, så der især fra samlingerne kan ske udsivning og dermed kan være risiko for forurening. Erfaringer fra Gladsaxe har vist, at der ved undersøgelse af kloakker på 5 benzinstationer blev påvist forurening ved alle kloakkerne på alle 5 stationer. Det er ofte vanskeligt, at tæthedsprøve kloakker med vand og derfor bliver kloaker oftest undersøgt ved tv-inspektion. Man skal dog være opmærksom på, at tv-inspektion er en grov metode, der eksempelvis ikke kan afsløre manglende pakninger mellem rørene og der derfor godt kan være utætheder. Olieudskillere bør tæthedsprøves med vand. de såkaldte undersøgelsespåbud. Dog skal man være opmærksom på, at hvis der ikke påvises forurening, så skal miljømyndigheden betale for undersøgelsen. Hvis undersøgelsen, med høj grad af sikkerhed, kan dokumentere, at forureningen er sket efter 2001, så findes hjemlen til at påbyde oprensning eller afværge af forureningen i 41. Men er forureningen sket før 2001, så begynder det at blive kompliceret. Det er faktisk så kompliceret, at det ikke er plads til at skrive om det i denne artikel. Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder 1. udgave Februar 2011 Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder 1. udgave Undersøgelse af mulig jordforurening Når der er konstateret utætheder, er næste skridt at få virksomheden til at undersøge, om der er sket forurening. Hjemlen til at kræve undersøgelse er 40 er i Jordforureningsloven. Denne hjemmel er så klar, at det er sjældent, at der opstår uenighed om Læs mere Problemstillingerne med bl.a. olieudskillere, kloakker og påbud er mere indgående beskrevet i rapporten Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn, som er lavet af Miljøsamarbejdet. Rapporten kan downloades på: uploads/public/documents/forebyggelsesrapporten_2011_0.pdf Februar 2011 byer med plads til vand er det korte svar 55x177_Byer med plads til vand_tryk.indd 1 4/15/2013 3:35:08 PM 15

16 natur & miljø Sammen kan vi gøre en forskel - øget indsigt giver bedre kvalitet i miljøtilsyn Erfaringer fra Natur-og Miljøsamarbejdet har vist, at man ved at udnytte medarbejdernes kompetencer på tværs af kommunegrænserne kan øge vidensdeling og styrke kvaliteten af miljøtilsyn. Men samtidig er det vigtigt, at erfaringerne samles i rapporter til brug for vidensdeling. Af Claus Frydenlund på vegne af Natur- og Miljøsamarbejdet Natur- og Miljøsamarbejdet mellem 7 kommuner omkring København har igennem tiden udarbejdet en række arbejdsrapporter som støtter samarbejde og videndeling. Rapporterne er lavet, fordi der ikke fandtes tilstrækkeligt materiale til medarbejderne, når de skulle på tilsyn på virksomhederne. De tre rapporter er: Kommunal miljøregulering af renserier (Renserirapporten), Benzinstationer orienterende baggrundsviden og vejledning ved tilsyn og forurening på benzinstationer (Benzinstationsrapporten) og Forebyggelse af forurening ved tilsyn på virksomheder (Forebyggelsesrapporten). Renserier og benzinstationer er blandt de virksomheder i Danmark, hvor der traditionelt er konstateret de største jord- og grundvandsforureninger. Og det er kommunen, der er tilsynsmyndighed. Derfor var det naturligt, at det var de brancher, der først var i fokus for samarbejdet. Ofte er miljøproblemer komplekse, og det har derfor været en stor fordel i arbejdet med rapporterne, at der har deltaget både tilsynsmedarbejdere og medarbejdere, der primært beskæftiger sig med jord- og grundvandsforureninger. Det har været lærerigt for deltagerne at få kendskab til hinandens arbejdsområder, og de har opnået en viden, der også øger kvaliteten af tilsynet. Renserirapporten Renserirapporten skal særligt fremhæves, fordi den rapport medførte, at der efterfølgende blev lavet en bekendtgørelse om regulering af renserier (note 1). Arbejdsgruppen opdagede, at dampe fra renserierne kunne trænge ind i nærliggende boliger. Ved at sammenholde erfaringer fra afdampning fra jordforurening med de koncentrationer af rensevæske, der var tilladt inde i renserierne, var der en faktor gange til forskel. Et af kravene i bekendtgørelsen blev derfor, at der skulle etableres undertryk, kulfiltrer og andre foranstaltninger i renserierne. Arbejdsrapporten foreligger stadig kun i udkast, men er en af de eneste rapporter, der handler om miljøregulering af renserier. Selv om den er fra år 2000 er den stadig nyttig som introduktion til tilsyn med renserier. Benzinrapporten Baggrunden for Benzinrapporten fra 2005 var ligeledes, at der ikke fandtes noget materiale om benzinstationer til brug for tilsynsarbejdet. Der var og er stadig stor interesse for rapporten og den er distribueret til kolleger i mange kommuner, ligesom den bliver brugt af rådgivende ingeniørfirmaer. Forebyggelse af forurening ved tilsyn på virksomheder I 2011 lavede vi Forebyggelsesrapporten, som styrker tilsynsarbejdet med olieudskillere, tanke, belægninger og kloakker. Desuden er det beskrevet, hvordan kommunen skal forholde sig til påbud i sager, hvor der er konstateret jordforurening. På det møde, hvor rapporten blev præsenteret, deltog ikke mindre end 110 medarbejdere fra kommuner, regioner og Miljøstyrelsen, og vi har efterfølgende præsenteret rapporten for over 25 kommuner. I den kommende fremtid arbejdes med fælles retningslinjer for nedsivning af regnvand, indsatsplaner og måske en særlig fokus på miljøboringer. Link til Benzinrapporten: Link til Renserirapporten:: public/documents/renserirapport_miljoesamarbejdet_2000_1.pdf Link til Forebyggelsesrapporten:http://netvaerk.ktc.dk/sites/default/files/uploads/ public/documents/forebyggelsesrapporten_2011_0.pdf Natur- og Miljøsamarbejdet er i dag et samarbejde mellem følgende kommuner: Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune. I de syv kommuner bor der ca indbyggere, dvs. mere en hver 10. dansker. Historisk startede samarbejdet i 2000 under navnet Miljøsamarbejdet med kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lymgby-Taarbæk og Søllerød, men efter kommunalreformen blev Miljøsamarbejdet udvidet med Ballerup, Herlev og Frederiksberg og ændrede navn til Natur- og Miljøsamarbejdet. Note 1: Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier, nr. 80 af 11. januar

17 natur & Miljø Succes med ny genbrugsindsamling i Haderslev Forsyningsselskabet Provas står for håndtering af affald og genbrug i Haderslev Kommune. I 2011 indførte Provas en ny ordning for indsamling af genbrug. Ordningen er blevet en stor succes og har medført en stigning i de indsamlede mængder genbrug. Af Projektmedarbejder Laila Rønde Skov, Provas, Haderslev Indsamlingen i Haderslev startede i 1978 som et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse. Haderslev Kommune har indsamlet genanvendelige materialer siden Dengang skulle husstandene stille materialerne ud til offentlig vej på en fastsat indsamlingsdag, hvorfra de blev indsamlet og kørt til sortering og genanvendelse. Indsamlingen startede som et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse. Denne ordning blev stort set bevaret frem til 2005, hvorefter kommunen begyndte at udlevere plastposer til indsamlingen. Poserne blev indsamlet hver fjerde uge. I en lille del af kommunen foregik indsamlingen i stedet i en genbrugsbeholder. Denne indsamlingsform ophørte i 2011 og blev erstattet af en genbrugsbeholder. Det nye indsamlingssystem Den todelte beholder er indrettet med to rum: Et til glas, flasker, plastdunke og metaldåser og et til pap, papir og plastfolie. Beholderen tømmes hver fjerde uge. Det sker på en fastlagt afhentningsdag, som fremgår af en husstandsomdelt kalender. Ordningen er såkaldt skelordning, hvor kunden selv skal sørge for at køre beholderen ud til skel på tømmedagen, hvis den skal tømmes. Provas tilbyder at sende en sms med en påmindelse dagen inden. Provas har ca beholdere ude hos kunderne. 85 % af disse stilles ud til tømning hver fjerde uge. Miljøstationer Den todelte beholder fungerer bedst i enfamiliehuse, og derfor er der andre indsamlingstilbud til flerfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger. Her foregår indsamlingen i fælles miljøstationer. Provas har 225 miljøstationer. Mere genbrug Den nye indsamlingsordning har resulteret i, at der indsamles mere til genanvendelse end tidligere. På årsbasis er der i gennemsnit indsamlet 19 kg mere pr. husstand, fordelt på alle kommunens ordninger (genbrugsbeholder, miljøstationer og genbrugspladsen). Det betyder, at de genanvendelige materialer ikke kun har flyttet sig fra genbrugspladsen til genbrugsbeholderen, men at ordningen har fået kunderne til at foretage en bedre sortering. Vi ved desuden, at 90 % af papirpotentialet indsamles. Den efterfølgende behandling De indsamlede fraktioner sorteres hos Dansk Affald, som ligeledes sørger for afsætning af fraktionerne til genanvendelse. Ca. 3,5 % af de indsamlede mængder bortskaffes til forbrænding, hvilket svarer til ca. 7 kg pr. husstand pr. år. Affaldet består hovedsageligt af dagrenovation. Fakta om indsamlingen - mængden af indsamlede materialer til genanvendelse er steget med 19 kg pr. husstand % af papirpotentialet indsamles. - Stor kundetilfredshed 85 % benytter ordningen hver fjerde uge. - Omkostningerne til tømning, sortering og afsætning af fraktionerne ligger mellem 11 og 15 kr. pr. tømning. Fakta om Provas - Håndterer vand, affald og spildevand i Haderslev Kommune og blev privatiseret 1. januar Provas er et fælles kaldenavn for fire aktieselskaber og står for Professionel vand, affald og spildevand medarbejdere. - Driver 16 renseanlæg, tre genbrugspladser og tre vandværker og står for afhentning af restaffald og genbrug i kommunen. 17

18 natur & miljø Madam Skrald fremmer affaldssorteringen I Herlev har Madam Skrald beholderen siden april 2012 taget imod papir, glas, plast og metal fra borgere i parcel- og rækkehuse. Hver husstand har sorteret 200 kg til genanvendelse i løbet af det første år - en 50 % forøgelse efter Madam Skralds ankomst. Af Susanne Bruun Jakobsen, Herlev Kommune Mere end parcel- og rækkehuse har taget imod en 4-kammeret Madam Skrald beholder. Den er et supplement til ordningerne for dagrenovation, haveaffald og storskrald. Borgerne kan tilmelde sig en sms-service til påmindelse om, at beholderen skal køres ud til skel. Hver husstand har i gennemsnit sorteret 121 kg papir, 52 kg glas, 18 kg plast og 9 kg metal i Madam Skrald. Det betyder, at de har nedsat CO2 udledning med 350 kg CO2 alene ved at sortere disse 4 typer affald. Familier er eksperter i eget liv forvaltningen i løsninger Madam Skrald holdt første gang sit indtog i Herlev i sommeren 2011, da 100 familier afprøvede ordningen. Kommunen havde stor gavn af familiernes tilbagemeldinger. F.eks. blev indretning af beholderen tilpasset og informationsmaterialet tilrettet med mere realistiske fotos. Og familierne har fungeret som ambassadører for den nye ordning på en helt anden måde, end kommunens eget personale kan. Herved fik kommunen kvalificeret ordningen, inden den skulle i fuld drift, og fik hjælp til at bane vejen for nye vaner. Implementering Da Madam Skrald blev rullet ud til alle parcel- og rækkehuse var det muligt at sige nej tak til beholderen. Et nej tak giver ikke reduceret betaling og betyder, at husstanden selv skal bortskaffe papir, plast, glas og metal til kuber eller genbrugsstation. Resultatet er, at over 90 % af husstandene har valgt at tage imod beholderen. Spændende har det været efterfølgende, om beholderen rent faktisk bliver brugt. En undersøgelse en måned i efteråret 2012 viste, at 9 ud af 10 deltagende familier satte den frem på tømmedagen. Borgerne har været meget tilfredse. De er glade for at have et sted at gøre af affaldet. Blandt de borgere, som har sagt nej tak, er både modstandere af sortering og beholderens udseende, borgere som synes de har meget lidt affald, og borgere som hellere selv vil køre til genbrugsstationen. Udfordringer Selvom ordningen var testet af familierne i 2011, har drift hos husstande alligevel bragt lidt udfordringer. I starten blev der lagt en del pap og karton i beholderen, selvom sorteringsvejledningen fortæller, at der kun samles papir. Endvidere har den 4-kammerede bil vanskeligt ved at håndtere hårdt og stort metal. Der blev derfor sat en max. størrelse på metallet. Men bilen er fortsat udfordret af hårdt metal. Udfordringerne har krævet ekstra information og en god indsats fra skraldemandens side. Madam Skrald er en god fortælling Generelt har kommunen oplevet, at Herlev borgerne er gode til at sortere og, at kvaliteten af det indsamlede affald er god. Kommunen er derfor samlet set meget tilfreds med det første år med Madam Skrald. Brugerinddragelse har givet pote, 9 ud af 10 vil gerne sortere og samlet set har Madam Skrald været en god historie for såvel borgere, politikere som medarbejdere. 18

19 natur & Miljø Hvor høj skal prisen være for genanvendelse af byggematerialer? I begyndelsen af firserne fik man øjnene op for, at asbest var farligt og det blev derfor efterfølgende udfaset. I dag er asbest velreguleret, og de fleste mennesker ved, at man skal være forsigtig i omgangen med asbest. Nu er det PCB og bly, der er kommet i søgelyset. Af Kim W. Jensen, Gladsaxe Kommune Korrekt mærkning af byggeaffald er vigtig Fra første januar 2013 er der kommet særlige regler om, at man skal screene for PCB, hvis et renoverings- eller nedrivningsprojekt omfatter en bygning, der er opført eller renoveret i perioden og omfatter et areal på mere end 10 m2 eller 1 tons byggeaffald. Hvis screeningen sandsynliggør, at der kan være PCB i byggematerialerne, skal der tages prøver og analyseres for PCB. Der udarbejdes en rapport, der skal danne baggrund for anmeldelse af det PCB-holdige affald i byggematerialerne. Kommunen skal klassificere byggeaffaldet, der som udgangspunkt skal kildesorteres og genanvendes. Det materiale, der ikke kan genanvendes skal anvises til forbrænding eller deponi. De samme regler gælder i princippet for blyholdigt affald, og uanset om der er tale om blyholdigt byggeaffald eller byggeaffald indeholdende PCB, kan der være en stor regning at betale. Skal blyholdigt byggeaffald genanvendes for enhver pris? I 2011 fik Gladsaxe en henvendelse fra et boligselskab, der stod for at skulle nedrive ca. 70 rækkehuse fra 1950 erne og opføre nye boliger. En række prøver af facademalingen på betonen viste et indhold af bly, der krævede en form for speciel behandling. Der var tale om ca tons beton med blyholdigt maling. I Tabel 1 er skitseret forskellen i økonomien ved henholdsvis genanvendelse og deponering. Her skønnede kommunen, at den miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinst ikke stod mål med den økonomiske byrde, og anviste affaldet til deponering, frem for at kræve kildesortering af affaldet til genanvendelse. Man kan diskutere om beslutningen er rigtig eller forkert, da der på den ene side ikke er klokkeklare regler på området, men på den anden side vil landets resterende deponier hurtigt blive fyldt op med forurenet byggeaffald. Klare regler efterlyses! Vi har endnu kun set toppen af isbjerget, da ingen kender omfanget af byggematerialer, der potentielt indeholder problematiske stoffer. Det skønnes, at ca. en tredjedel af bygningsmassen i Danmark er opført i perioden I Gladsaxe Kommune er tallet ca. halvdelen af den samlede bygningsmasse. Med den relativt store bygningsmasse, der er til stede i landet, ligger der med stor sandsynlighed millioner af tons potentielt forurenet byggeaffald, der venter på at blive behandlet efter reglerne. Hvornår skal man stille krav om afslibning af farlige stoffer på byggematerialer, der fremmer genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, frem for at deponere byggeaffaldet, og hvor høj skal prisen være for et tons genbrugsmaterialer? Da antallet af sager vokser, hvor den enkelte kommune skal tage stilling til, hvordan byggeaffald med problematiske stoffer skal håndteres og bortskaffes, efterlyses nogle nationale regler for, hvordan kommunerne fremover skal behandle den slags sager. Økonomi ved genanvendelse og deponering Nedrivningsfirmaet gav et tilbud på afrensning af facademalingen, og prisen lå i omegnen af 11 millioner kroner, svarende til ca kroner pr. tons beton til genanvendelse. Prisen for at nedbryde betonen med maling og køre til deponi lå på omkring tre millioner kroner, svarende til ca kroner pr. tons. 19

20 natur & miljø Byggeaffald belastning eller ressource? Kommuner, bygherrer, entreprenører og rådgivere må sammen påtage sig ansvaret for miljøfarlige stoffer i byggeaffald. Af Bo Alslev, Biolog, NIRAS A/S Selvom håndtering af PCB og øvrige miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffald er i rivende udvikling og en lang række aktører udviser stor interesse og virkelyst på området, er vi ikke i mål med arbejdet. Den nye anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald har været gældende i 4-5 måneder. NIRAS oplever som landsdækkende firma oplever stor forskel mellem landets kommuner i forhold til krav til undersøgelser, oplysninger om håndtering af bygge- og anlægsaffald og generelt kendskab til området. Vi ser, at der i nedrivning- og renoveringssager hersker en stor usikkerhed hos myndigheder og bygherrer om, hvornår nok er nok? Affaldsbekendtgørelsens screeningskrav for PCB udelukker f.eks. ikke, at der skal screenes for andre miljøfarlige stoffer. Ingen må ignorere miljøhensynet Der er mange penge på spil for alle parter, men hvis miljøhensynet ignoreres vil både affalds- og arbejdsmiljølovgivningen blive tilsidesat. Det ødelægger systemets troværdighed og forvrænger de markedsvilkår, der bør være ens for alle. Branchen har som fælles opgave at udbrede kendskabet til håndteringen af miljøfarlige stoffer samt at implementere dette i sagerne, så hverken miljø eller menneskers sundhed tilsidesættes. Vi skal stille krav Vi skal i branchen stille krav til hinanden om at være vores ansvar bevidst. Man kan som seriøs bygherre, rådgiver eller nedriver på området ikke dække sig ind under, at det krævede kommunen ikke. Man kan som myndighed ikke længere undlade at gøre private og offentlige bygherrer det klart, at der nu er krav om, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes og at miljølovgivningen skal overholdes. Oplysning og krav landet over på disse punkter er afgørende, hvis ikke hele idéen med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald skal undergraves af mistillid til de genanvendelige materialers renhed og kvalitet. Mange bække små en udfordring i sagsbehandlingen På større nedrivnings- og renoveringssager som skoler og sygehuse bør projektets rådgivere have erfaring med håndtering af de miljøfarlige stoffer - og kommunernes udfordringer derfor blot være et spørgsmål om ressourcer og kendskab til området. I mindre projekter, som renoveringer af parcelhuse, er det professionelle set up imidlertid ofte ikke tilstede. Hvis lokale håndværkere eller husejere ikke er bekendt med gældende lovgivning, er der således fare for, at forurenet bygge- og anlægsaffald håndteres forkert - med risiko for miljø, beboere og håndværkere. Disse sager fylder ikke så meget i den samlede mængde af genanvendelige bygningsmaterialer, men myndighedsbehandlingen kan være lige så tidskrævende som en stor sag, hvis der kommunens side ikke er implementeret retningslinjer for sådanne mindre sager. Det er svært at vide, hvornår nok er nok, når der skal tages prøver af miljøfarlige stoffer i nedrivnings- og renoveringssager. Øg kendskabet til anmeldelse af bygningsaffald via: Hjemmesider med kortfattede krav og budskaber det er bygherren, der skal dokumentere og ikke kommunen, der skal kvalitetssikre. Samarbejde mellem kommunens miljø- og bygningsafdelinger stjernehøring, standardskema, standardbreve. Kommunal erfaringsudveksling ERFA-grupper, øg ensartetheden regionalt/landsdækkende. Orienterings- og dialogmøder med entreprenører samt større bygherrer om de nye krav. 20

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser

Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund Betina Vind Ebbesen Tove Enggrob Boon Vibeke Nellemann SKOV & LANDSKAB 157 / 2012 Titel Klimatilpasning

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere