Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland"

Transkript

1 Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 584 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober kvinder (51%) har svaret på spørgeskemaet. Kompetencecenter for Patientoplevelser - Se mere på

2 INDHOLD 1. OVERBLIK... 3 De fem bedst og dårligst vurderede spørgsmål... 3 Oversigtsfigur... 4 sidste år SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE /andel Udvikling over tid I forhold til (OUG) TEMAVISE AFSNIT Temaspørgsmål INDGÅR KUN I ÅR Graviditeten Fødslen Efter fødslen BILAG Yderligere materiale og inspiration til det videre arbejde Spørgeskemaet Find yderligere materiale her: Hvor du fra uge 8 i 2019 kan finde: En læsevejledning til denne rapport Spørgeskemaet for 2018 En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund En FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål om LUP'erne Fra uge 11 i 2019 kan du yderligere finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, hospitals-, regions- og landsniveau Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 2

3 1. OVERBLIK De fem bedst og dårligst vurderede spørgsmål på tværs af hele forløbet Figur for spørgsmål på fempunktsskala Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (248) 1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (293) 17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (264) 22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (222) 27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (274) 2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (287) 39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (161) 8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (271) 6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (134) 7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (263) O O G G G O 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Figuren viser de fem bedst vurderede spørgsmål (øverst i figuren) og de fem dårligst vurderede spørgsmål (nederst i figuren) på tværs af hele forløbet. På de følgende to sider, er der oversigtsfigurer for hvert af de tre overordnede temaer/dele af forløbet: Graviditeten, Fødslen og Efter fødslen. For figurer og tabeller i denne rapport gælder det, at n er det opsummerede tal, der bruges for hvert spørgsmål i de tilfælde, hvor spørgsmålene holdes op imod hinanden. Den er beregnet på baggrund af svarskalaen, der går fra 1 til 5, hvor 1 er den dårligste og 5 den bedste vurdering. Den ønskværdige værdi bruges, når vi ser på ja/nej-spørgsmål. Antal svar er i en parentes til venstre for søjlen. Placeringer er til højre for søjlerne angivet som over (O), under (U) eller signifikant forskellig fra (G). Pile viser, om hospitalet klarer sig bedre ( ), dårligere ( ) eller signifikant forskelligt ( ) sidste år. I sjældne tilfælde er datagrundlaget så spinkelt, at placering eller hospitalets eget resultat sidste år giver mening. Dette er indikeret med en stjerne (*). Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 3

4 1. OVERBLIK Oversigtsfigur GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (293) 1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig (293) 10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg (147) 10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet (19) 10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet (150) 4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten (286) 3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem (286) 10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (29) 2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (287) 8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (271) 6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (134) 7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (263) O O O O G G O 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (264) 22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (222) 27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (274) 13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit (41) 29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet (282) 16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit (256) 21. Kvinderne er trygge ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på (87) 14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit (44) 25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen (215) 23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen (271) 19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse (71) 26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen (168) 15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang (192) 20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (83) 24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (189) G O O G G G 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 4

5 1. OVERBLIK Oversigtsfigur EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (248) 44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (89) 33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet (257) 50. Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (267) 42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse (270) 38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse (237) 32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet (230) 41., hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (273) 34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (246) 40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse (269) 46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse (59) 31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet (237) 39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (161) O O O O O O O O O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål 37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (256) 49. Længden af perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (269) O 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Figurtypen fortsætter på næste side med årets temaspørgsmål, som kun indgår i undersøgelsen dette år Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 5

6 1. OVERBLIK Oversigtsfigur TEMASPØRGSMÅL Figur for spørgsmål på fempunktsskala Kvinderne er med til at bestemme indholdet af jordemoderkonsultationen (222) 53. Personalet lytter til kvindernes beskrivelse i telefonen, når fødslen går i gang (187) 54. Kvinderne får mulighed for at deltage i beslutning om, hvornår de skal ind på fødeafd. (171) G G G 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 6

7 1. OVERBLIK sidste år GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet 10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet 10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg 2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne 1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig 4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten 1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig 3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem 10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten 8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet 7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning 6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (17) 4,12 (19) 4,47 (113) 4,18 (150) 4,26 (143) 4,46 (147) 4,48 (269) 3,97 (287) 3,98 (275) 4,67 (293) 4,65 (277) 4,25 (286) 4,23 (282) 4,59 (293) 4,55 (278) 4,30 (286) 4,22 (34) 4,35 (29) 4,12 (264) 3,91 (271) 3,73 (256) 3,61 (263) 3,39 (124) 3,80 (134) 3, Øverst i figuren er spørgsmål med fremgang og nederst er dem, hvor resultatet er dårligere end sidste år. Hvis et spørgsmål kan placeres (*), kommer det til sidst i figuren. Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 7

8 1. OVERBLIK sidste år FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit 16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit 27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen 25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen 29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet 24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for 14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit 22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for 19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse 21. Kvinderne er trygge ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på 26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen 17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel 23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen 20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (34) 4,38 (41) 4,48 (259) 4,43 (256) 4,43 (266) 4,59 (274) 4,59 (227) 4,41 (215) 4,39 (273) 4,50 (282) 4,44 (192) 4,24 (189) 4,19 (36) 4,44 (44) 4,39 (229) 4,71 (222) 4,64 (72) 4,42 (71) 4,33 (88) 4,52 (87) 4,40 (163) 4,39 (168) 4,25 (270) 4,75 (264) 4,65 (266) 4,47 (271) 4,36 (83) 4,52 (83) 4, Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 8

9 1. OVERBLIK sidste år EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for 40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse 41., hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse 50. Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for 39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen 33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet 31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet 44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel 42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse 32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet 46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse 38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse 34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (243) 4,79 (248) 4,81 (264) 4,25 (269) 4,27 (266) 4,37 (273) 4,39 (255) 4,47 (267) 4,48 (151) 3,81 (161) 3,80 (252) 4,58 (257) 4,56 (234) 4,15 (237) 4,12 (92) 4,63 (89) 4,58 (264) 4,54 (270) 4,47 (226) 4,50 (230) 4,43 (60) 4,30 (59) 4,22 (230) 4,53 (237) 4,45 (236) 4,50 (246) 4, EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 49. Længden af perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende 37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (258) 89,6 (269) 90,6 (261) 87,7 (256) 87,9 0% 25% 50% 75% 100% 2018 Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 9

10 1. OVERBLIK GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet 7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning 1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig 4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten 10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg 10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet 8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet 2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne 1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig 6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar 3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem 10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (363) (19) (6612) (263) (7296) (293) (7252) (286) (3853) (147) (3407) (150) (6858) (271) (7124) (287) (7346) (293) (3600) (134) (7213) (286) (1115) (29) 4,07 4,47 3,20 3,39 4,54 4,65 4,11 4,23 4,39 4,48 4,17 4,26 3,67 3,73 3,94 3,98 4,53 4,55 3,48 3,49 4,20 4,22 4,27 4,12 O O O O O G G G G G G G Landsresultat Hospital Øverst i figuren er spørgsmål med et bedre resultat end og nederst er dem, hvor resultatet er dårligere end. Hvis et spørgsmål kan placeres (*), kommer det til sidst i figuren. Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 10

11 1. OVERBLIK FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit 16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit 19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse 14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit 21. Kvinderne er trygge ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på 25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen 20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse 27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen 29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet 17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel 15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang 22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for 26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen 23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen 24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (438) (41) (6606) (256) (2138) (71) (497) (44) (2440) (87) (6252) (215) (2357) (83) (7019) (274) (7123) (282) (6841) (264) (5540) (192) (6337) (222) (5102) (168) (6991) (271) (5520) (189) 4,27 4,48 4,35 4,43 4,16 4,33 4,27 4,39 4,31 4,40 4,33 4,39 4,16 4,21 4,55 4,59 4,42 4,44 4,64 4,65 4,24 4,24 4,65 4,64 4,30 4,25 4,41 4,36 4,25 4,19 O O G G G G G G G G G G G G G Landsresultat Hospital Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 11

12 1. OVERBLIK EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet 32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet 38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse 35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for 31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet 40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse 33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet 41., hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse 44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel 42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse 39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen 46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse 50. Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (6200) (246) (5898) (230) (6232) (237) (6356) (248) (6066) (237) (6841) (269) (6557) (257) (6883) (273) (2578) (89) (6895) (270) (4357) (161) (2218) (59) (6648) (267) 4,04 4,38 4,18 4,43 4,21 4,45 4,58 4,81 3,89 4,12 4,05 4,27 4,35 4,56 4,21 4,39 4,47 4,58 4,39 4,47 3,70 3,80 4,21 4,22 4,49 4,48 O O O O O O O O O O G G G Landsresultat Hospital EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (6463) (256) 82,7 87,9 O 49. Længden af perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (6645) (269) 88,5 90,6 G 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Hospital Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 12

13 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - /andel GRAVIDITETEN - Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer 1a 1b a 10b 10c 10d Land 4,54 4,53 3,94 4,20 4,11 3,48 3,20 3,67 4,39 4,27 4,17 4,07 Region Midtjylland 4,62 4,61 4,02 4,25 4,20 3,50 3,27 3,74 4,43 4,36 4,27 4,13 Regionshospitalet Randers 4,65 4,55 3,98 4,22 4,23 3,49 3,39 3,73 4,48 4,12 4,26 4,47 Fødeafdelingen 4,65 4,55 3,98 4,22 4,23 3,49 3,39 3,73 4,48 4,12 4,26 4,47 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne kan være forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 13

14 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - /andel FØDSLEN - Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 4,27 4,27 4,24 4,35 4,64 4,16 4,16 4,31 4,65 4,41 4,25 4,33 4,30 4,55 4,42 Region Midtjylland 4,38 4,41 4,33 4,40 4,72 4,31 4,28 4,41 4,68 4,43 4,32 4,40 4,36 4,60 4,48 Regionshospitalet Randers 4,48 4,39 4,24 4,43 4,65 4,33 4,21 4,40 4,64 4,36 4,19 4,39 4,25 4,59 4,44 Fødeafdelingen 4,48 4,39 4,24 4,43 4,65 4,33 4,21 4,40 4,64 4,36 4,19 4,39 4,25 4,59 4,44 Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 14

15 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - /andel EFTER FØDSLEN - Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 3,89 4,18 4,35 4,04 4,58 4,21 3,70 4,05 4,21 4,39 4,47 4,21 4,49 Region Midtjylland 4,02 4,34 4,46 4,34 4,75 4,29 3,80 4,13 4,30 4,49 4,55 4,36 4,47 Regionshospitalet Randers 4,12 4,43 4,56 4,38 4,81 4,45 3,80 4,27 4,39 4,47 4,58 4,22 4,48 Fødeafdelingen 4,12 4,43 4,56 4,38 4,81 4,45 3,80 4,27 4,39 4,47 4,58 4,22 4,48 EFTER FØDSLEN - Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer Land 82,70 88,53 Region Midtjylland 85,19 89,77 Regionshospitalet Randers 87,93 90,60 Fødeafdelingen 87,93 90,60 Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 15

16 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - Udvikling over tid for temaet: Graviditeten Spørgsmålsnummer Total antal 1a 1b a 10b 10c 10d Total antal for afdelingerne: - bedre end - forskellig fra - dårligere end Regionshospitalet Randers Fødeafdelingen Alle spørgsmål indgår i denne tabel uanset spørgsmålstype, da der her er tale om en placering bedre, dårligere eller forskelligt fra sidste års resultat, hvillket er sket inden for hver spørgsmålstype. Selve placeringen kan vi dog godt sammenholde. Tabellen kan bruges på to måder: - Undersøge tidssammenligningen for hospitalet og den enkelte afdeling. Følger du en række fra venstre mod højre, finder du først enhedsnavnet, dernæst i hvor mange tilfælde resultatet er bedre, forskelligt fra eller dårligere end i. Endelig finder du resultaterne for hvert enkelt spørgsmål. Der er en tabel og dermed en optælling pr. tema. - Undersøge tidssammenligningen for hvert enkelt spørgsmål. Følger du en kolonne under kolonneoverskriften 'spørgsmålsnumre', finder du først en optælling af de tilfælde, hvor hospitalets afdelinger har bedre, forskellige fra eller dårligere resultater end i. Dernæst kan du se de enkelte enheders resultater. Hospitalets resultat indgår i optællingen, da det er meningen, det skal give overblik over afdelingernes resultater. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne kan være forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 16

17 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - Udvikling over tid for temaet: Fødslen Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - bedre end - forskellig fra - dårligere end Regionshospitalet Randers Fødeafdelingen Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 17

18 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - Udvikling over tid for temaet: Efter fødslen Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - bedre end - forskellig fra - dårligere end Regionshospitalet Randers Fødeafdelingen Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 18

19 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - I forhold til (OUG) for temaet: Graviditeten Spørgsmålsnummer Total antal 1a 1b a 10b 10c 10d Total antal for afdelingerne: - over landsresultat (O) - gennemsnitlige (G) - under landsresultat (U) O G U Regionshospitalet Randers O G G G O G O G O G G O Fødeafdelingen O G G G O G O G O G G O Alle spørgsmål i temaet indgår i denne tabeltype uanset spørgsmålstype, da der her er tale om en placering over, under eller forskelligt fra, hvillket er sket inden for hver spørgsmålstype. Selve placeringen kan vi dog godt sammenholde. Tabellen kan bruges på to måder: - Undersøge OUG'ere for hospitalet og den enkelte afdeling. Følger du en række fra venstre mod højre, finder du først enhedsnavnet, dernæst hvor mange O, G og U'ere denne enhed har fået, og endelig de konkrete resultater landresultatet på hvert enkelt spørgsmål. Der er en tabel og dermed en optælling pr. tema. - Undersøge OUG'ere for hvert enkelt spørgsmål. Følger du en kolonne under kolonneoverskriften 'spørgsmålsnumre' finder du først en optælling af O, G og U'ere, som hospitalets afdelinger har opnået på dette spørgsmål. Dernæst kan du se de enkelte enheders resultater for dette spørgsmål. Hospitalets resultat indgår i optællingen, da det er meningen, det skal give overblik over afdelingernes resultater. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne kan være forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 19

20 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - I forhold til (OUG) for temaet: Fødslen Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - over landsresultat (O) - gennemsnitlige (G) - under landsresultat (U) O G U Regionshospitalet Randers O G G O G G G G G G G G G G G Fødeafdelingen O G G O G G G G G G G G G G G Tabeltypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 20

21 2. SAMMENLIGNING AF FOR AFDELINGERNE - I forhold til (OUG) for temaet: Efter fødslen Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - over landsresultat (O) - gennemsnitlige (G) - under landsresultat (U) O G U Regionshospitalet Randers O O O O O O O G O O O O G G G Fødeafdelingen O O O O O O O G O O O O G G G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 21

22 2. TEMAVISE AFSNIT Introduktion Der er et temaafsnit pr. overordnet tema i spørgeskemaet (Årets temaspørgsmål, graviditeten, fødslen og efter fødslen). Det første tema indeholder årets temaspørgsmål, som kun er med i undersøgelsen i dette år. Spørgsmål fra dette tema indgår derfor i det første kapitel 1. SAMMENLIGNING AF. Efter årets temaspørgsmål følger de øvrige temaer. Hvert temaafsnit består af en eller flere figurer med spørgsmål inden for temaet og en tabel pr. spørgsmål i temaet. Spørgsmål, der primært leder patienten til de e vurderingsspørgsmål i spørgeskemaet, ingår. TEMAFIGUR Temafigurerne ligner oversigtsfigurerne i figurrapporten. Den væsentligste forskel er, at spørgsmålene er sorteret efter spørgsmålsnummer. Det giver et andet blik på, om der er enkelte spørgsmål inden for et tema, der skiller sig ud i gennemsnitsscoren eller svarfordelingen, eller om alle spørgsmål generelt ligger godt eller dårligt. Det gør det lettere at finde ud af, om det blot er et enkelt spørgsmål og dermed et delområde, der skal arbejdes med, eller om det er hele området, der har brug for et løft. TABEL PR. SPØRGSMÅL I TEMAET Spørgsmålstabellerne uddyber resultaterne for ét spørgsmål ad gangen. I tabellerne gengives resultatet for landsplanet, regionen, hospitalet selv og dets afdelinger. erne er opdelt i to hovedtyper; resultater og antal svar. Hovedtypen resultater indeholder tre kolonner: 1. n for spørgsmål på fempunktsskala eller den ønskværdige værdi for ja/nej-spørgsmål. 2. Om resultatet er bedre ( ), dårligere ( ) eller signifikant forskelligt ( ) sidste år. 3. Om resultatet er over (O), under (U) eller signifikant forskellig fra (G). I sjældne tilfælde er datagrundlaget så spinkelt, at sammenligninger med eget resultat det foregående år og med giver mening. Dette er indikeret med en stjerne (*). Hvis der eksisterer et resultat, er det markeret med en streg (-). Det kan eksempelvis ske, når sammenligning med sidste års resultat er mulig. Også under hovedtypen antal svar er der tre kolonner: 1. er en samlet betegnelse for svar fra følgende svarkategorier - Almindelig fempunktsskala: slet (1) til i meget høj grad (5) - Ja/nej-spørgsmål: ja og nej. 2. : Svar i for mig. 3. : Svar i ved. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 22

23 3. TEMAVISE AFSNIT Temaspørgsmål 2018 Figur for spørgsmål på fempunktsskala Kvinderne er med til at bestemme indholdet af jordemoderkonsultationen (222) 53. Personalet lytter til kvindernes beskrivelse i telefonen, når fødslen går i gang (187) 54. Kvinderne får mulighed for at deltage i beslutning om, hvornår de skal ind på fødeafd. (171) G G G 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 23

24 3. TEMAVISE AFSNIT Temaspørgsmål 2018 (fortsat) 51. Var du i passende omfang med til at bestemme indholdet af jordemoderkonsultationen? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,10 - O Regionshospitalet Randers 4,08 - G Fødeafdelingen 4,08 - G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 24

25 3. TEMAVISE AFSNIT Temaspørgsmål 2018 (fortsat) 53. Lyttede personalet til din beskrivelse af din tilstand, da du ringede til fødeafdelingen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,50 - O Regionshospitalet Randers 4,41 - G Fødeafdelingen 4,41 - G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 25

26 3. TEMAVISE AFSNIT Temaspørgsmål 2018 (fortsat) 54. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutningen om, hvornår du skulle ind på fødeafdelingen, da du ringede til fødeafdelingen? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet enten vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,27 - O Regionshospitalet Randers 4,22 - G Fødeafdelingen 4,22 - G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 26

27 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten Figur for spørgsmål på fempunktsskala 1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (293) 1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig (293) 2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (287) 3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem (286) 4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten (286) 6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (134) 7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (263) 8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (271) 10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg (147) 10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (29) 10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet (150) 10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet (19) O O G O G O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 27

28 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 1a. Var personalets forklaring af resultaterne af 1. trimester-scanningen i uge forståelig? (nakkefoldsscanning) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,62 O Regionshospitalet Randers 4,65 O Fødeafdelingen 4,65 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 28

29 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 1b. Var personalets forklaring af resultaterne af 2. trimester-scanningen i uge forståelig? (misdannelsesscanning) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,61 O Regionshospitalet Randers 4,55 G Fødeafdelingen 4,55 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 29

30 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 2. Havde jordemoderen sat sig ind i dit graviditetsforløb ved dine jordemoderkonsultationer? Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,02 O Regionshospitalet Randers 3,98 G Fødeafdelingen 3,98 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 30

31 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 3. Fik du ved dine jordemoderkonsultationer talt med jordemoderen, om det der var vigtigt for dig? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,25 O Regionshospitalet Randers 4,22 G Fødeafdelingen 4,22 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 31

32 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 4. Er du alt i alt tilfreds med dine jordemoderkonsultationer under graviditeten? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,20 O Regionshospitalet Randers 4,23 O Fødeafdelingen 4,23 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 32

33 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 6. Var det/de offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, som du deltog i, brugbart? (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning) (Omfatter kun kvinder, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse) Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,50 G Regionshospitalet Randers 3,49 G Fødeafdelingen 3,49 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 33

34 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 7. Blev du i passende omfang forberedt på, hvordan du skulle håndtere opstart af amning? Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,27 O Regionshospitalet Randers 3,39 O Fødeafdelingen 3,39 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 34

35 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 8. Blev du i passende omfang forberedt på, hvordan du skulle håndtere forløbet fra fødslen gik i gang, til du havde født? Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,74 O Regionshospitalet Randers 3,73 G Fødeafdelingen 3,73 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 35

36 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 10a. Fik du den hjælp, du havde behov for ved besøg på hospitalet/jordemodercentret? (Omfatter kun kvinder, der har været på besøg ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,43 O Regionshospitalet Randers 4,48 O Fødeafdelingen 4,48 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 36

37 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 10b. Fik du den hjælp, du havde behov for under indlæggelse på hospitalet/jordemodercentret? (Omfatter kun kvinder, der har været indlagt ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,36 O Regionshospitalet Randers 4,12 G Fødeafdelingen 4,12 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 37

38 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 10c. Fik du den hjælp, du havde behov for ved telefonisk kontakt med hospitalet/jordemodercentret? (Omfatter kun kvinder, der har taget telefonisk kontakt ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,27 O Regionshospitalet Randers 4,26 G Fødeafdelingen 4,26 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 38

39 3. TEMAVISE AFSNIT Graviditeten (fortsat) 10d. Fik du den hjælp, du havde behov for ved elektronisk kontakt (fx og chat) med hospitalet/jordemodercentret? (Omfatter kun kvinder, der har taget elektronisk kontakt ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,13 G Regionshospitalet Randers 4,47 O Fødeafdelingen 4,47 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 39

40 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen Figur for spørgsmål på fempunktsskala 13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit (41) 14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit (44) 15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang (192) 16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit (256) 17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (264) 19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse (71) 20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (83) 21. Kvinderne er trygge ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på (87) 22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (222) 23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen (271) 24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (189) 25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen (215) 26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen (168) 27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (274) 29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet (282) O G O G G G 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 40

41 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 13. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger omkring det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,38 G Regionshospitalet Randers 4,48 O Fødeafdelingen 4,48 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 41

42 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 14. Fik du talt med personalet, om det du havde behov for, forud for det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,41 O Regionshospitalet Randers 4,39 G Fødeafdelingen 4,39 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 42

43 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 15. Var du tryg ved den rådgivning, du fik, da du ringede til fødeafdelingen, da fødslen gik i gang? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,33 - O Regionshospitalet Randers 4,24 - G Fødeafdelingen 4,24 - G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 43

44 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 16. Var personalet forberedt på din ankomst til fødeafdelingen, da du skulle føde/have kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,40 O Regionshospitalet Randers 4,43 O Fødeafdelingen 4,43 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 44

45 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 17. Var personalet venligt og imødekommende ved din ankomst til fødeafdelingen? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,72 O Regionshospitalet Randers 4,65 G Fødeafdelingen 4,65 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 45

46 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 19. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat, og som har født vaginalt eller ved akut kejsersnit på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,31 O Regionshospitalet Randers 4,33 G Fødeafdelingen 4,33 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 46

47 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 20. Fik du talt med personalet, om det du havde behov for, omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat, og som har født vaginalt eller ved akut kejsersnit på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,28 O Regionshospitalet Randers 4,21 G Fødeafdelingen 4,21 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 47

48 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 21. Var du tryg ved den måde igangsættelsen foregik på? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat, og som har født vaginalt eller ved akut kejsersnit på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,41 O Regionshospitalet Randers 4,40 G Fødeafdelingen 4,40 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 48

49 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 22. Var der en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,68 O Regionshospitalet Randers 4,64 G Fødeafdelingen 4,64 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 49

50 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 23. Blev du løbende informeret om, hvad der skete under fødslen? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,43 G Regionshospitalet Randers 4,36 G Fødeafdelingen 4,36 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 50

51 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 24. Fik du den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,32 O Regionshospitalet Randers 4,19 G Fødeafdelingen 4,19 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 51

52 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 25. Blev du løbende vejledt om, hvad du selv kunne gøre under fødslen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,40 O Regionshospitalet Randers 4,39 G Fødeafdelingen 4,39 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 52

53 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 26. Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,36 O Regionshospitalet Randers 4,25 G Fødeafdelingen 4,25 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 53

54 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 27. Fik du den støtte fra personalet, som du havde behov for under fødslen? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,60 O Regionshospitalet Randers 4,59 G Fødeafdelingen 4,59 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 54

55 3. TEMAVISE AFSNIT Fødslen (fortsat) 29. Er du alt i alt tilfreds med fødselsforløbet/kejsersnittet? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,48 O Regionshospitalet Randers 4,44 G Fødeafdelingen 4,44 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 55

56 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen Figur for spørgsmål på fempunktsskala 31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet (237) 32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet (230) 33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet (257) 34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (246) 35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (248) 38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse (237) 39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (161) 40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse (269) 41., hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (273) 42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse (270) 44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (89) 46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse (59) 50. Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (267) O O O O O O O O O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Figur for ja/nej-spørgsmål 37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (256) 49. Længden af perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (269) O 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Uddybning af spørgsmål fra ovenstående figur (fuld skala) 37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (256) 49. Længden af perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (269) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej, for kort Nej, for lang Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 56

57 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 31. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne amme eller give modermælkserstatning til dit barn, mens du var på hospitalet? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,02 O Regionshospitalet Randers 4,12 O Fødeafdelingen 4,12 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 57

58 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 32. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne passe dit nyfødte barn, mens du var på hospitalet? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 O Regionshospitalet Randers 4,43 O Fødeafdelingen 4,43 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 58

59 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 33. Fik du svar på de spørgsmål du stillede, mens du var på hospitalet? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,46 O Regionshospitalet Randers 4,56 O Fødeafdelingen 4,56 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 59

60 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 34. Var der tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens du var på hospitalet? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 O Regionshospitalet Randers 4,38 O Fødeafdelingen 4,38 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 60

61 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 35. Var der mulighed for, at din partner kunne være til stede hos dig og jeres barn på hospitalet, i det omfang du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,75 O Regionshospitalet Randers 4,81 O Fødeafdelingen 4,81 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 61

62 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 37. Var længden af perioden, fra du havde født, til du tog hjem, passende? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Andel af ja-svar (ja og nej) Landsresultatet 82,7% Region Midtjylland 85,2% O Regionshospitalet Randers 87,9% O Fødeafdelingen 87,9% O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 62

63 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 38. Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse? (Omfatter kun kvinder, der har født på hospitalet) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,29 O Regionshospitalet Randers 4,45 O Fødeafdelingen 4,45 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 63

64 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 39. Har du, efter du har født, talt om fødslen/kejsersnittet med personalet fra hospitalet/jordemodercentret i det omfang, du havde behov for? Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,80 O Regionshospitalet Randers 3,80 G Fødeafdelingen 3,80 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 64

65 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 40. Vidste du, hvad du skulle være opmærksom på amning eller ernæring af dit barn, efter du kom hjem? Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,13 O Regionshospitalet Randers 4,27 O Fødeafdelingen 4,27 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 65

66 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 41. Vidste du, hvad du skulle være opmærksom på dit nye barns trivsel eller mistrivsel, efter du kom hjem? (fx gulsot, spise-, urin-, afførings- og sovemønster) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,30 O Regionshospitalet Randers 4,39 O Fødeafdelingen 4,39 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 66

67 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 42. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål, når du kom hjem? (fx om amning, pleje af barn eller dit helbred) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,49 O Regionshospitalet Randers 4,47 O Fødeafdelingen 4,47 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 67

68 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 44. Fik du den rådgivning af jordemoderen, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der er blevet kontaktet eller har haft besøg af en jordemoder i perioden, fra de kom hjem, til de havde besøg af en sundhedsplejerske) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,55 O Regionshospitalet Randers 4,58 O Fødeafdelingen 4,58 O Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 68

69 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 46. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede til personalet fra hospital/jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har henvendt sig med spørgsmål i perioden, fra de kom hjem, til de havde besøg af en sundhedsplejerske) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,36 O Regionshospitalet Randers 4,22 G Fødeafdelingen 4,22 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 69

70 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 49. Var længden af perioden, fra du kom hjem, til du fik besøg af sundhedsplejersken, passende? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af en sundhedsplejerske) Andel af ja-svar (ja og nej) Landsresultatet 88,5% Region Midtjylland 89,8% O Regionshospitalet Randers 90,6% G Fødeafdelingen 90,6% G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 70

71 3. TEMAVISE AFSNIT Efter fødslen (fortsat) 50. Fik du den rådgivning af sundhedsplejersken, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har haft besøg af en sundhedsplejerske) Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,47 G Regionshospitalet Randers 4,48 G Fødeafdelingen 4,48 G Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 71

72 4. BILAG Yderligere materiale og inspiration til det videre arbejde Den nationale rapport for LUP Fødende 2018 offentliggøres i uge 11 i 2019 på: Find yderligere materiale om LUP Fødende på: Hvor du fra uge 8 i 2019 kan finde: En læsevejledning til denne rapport Spørgeskemaet for 2018 En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund En FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål om LUP'erne Fra uge 11 i 2019 kan du yderligere finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, hospitals-, regions- og landsniveau Inspiration til det videre arbejde med jeres resultater fra LUP Fødende: - På Kompetencecenter for Patientoplevelsers hjemmeside finder du en trin for trin guide til at arbejde med LUP-resultaterne for at forbedre den patientoplevede kvalitet. - Nationalt videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Centret indsamler og formidler viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsnet. På hjemmesiden kan du blandt andet finde metoder og værktøjer til inddragelse. Videnscentret er etableret af paraplyorganisationen Danske Patienter. - Projektdatabase for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet under Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter. - Her kan du hente inspiration og litteratur om metoder til brugerinddragelse. Siden administreres af Kompetencecenter for Patientoplevelser. - Her kan du finde viden, projekter og redskaber, som kan anvendes i dit arbejde med at forbedre patientsrheden. Siden tilhører Dansk Selskab for Patientsrhed. - En hjemmeside om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, hvor fokus er på, hvorfor og hvordan du som leder og medarbejder kan anvende forskellige metoder til at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af en afdeling, en ydelse eller lignende. På hjemmesiden kan du finde videoer og praksisnære trin-for-trin guides på 12 forskellige metoder til organisatorisk brugerinddragelse. Patientinddragelsesguiden er udviklet på baggrund af observationer og interview med over 300 patienter, pårørende og personale fra de fem regioner i Danmark om deres konkrete erfaringer med metoder til organisatorisk brugerinddragelse. Hjemmesiden er udviklet af Kompetencecenter for Patientoplevelser. Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 72

73 4. BILAG Spørgeskemaet (side 1) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 73

74 4. BILAG Spørgeskemaet (side 2) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 74

75 4. BILAG Spørgeskemaet (side 3) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 75

76 4. BILAG Spørgeskemaet (side 4) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 76

77 4. BILAG Spørgeskemaet (side 5) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 77

78 4. BILAG Spørgeskemaet (side 6) Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 78

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.165 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 616 kvinder (53%) har

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 81 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 Resultat i forhold til sidste år... 4 Resultat i

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN... Læsevejledning til: Regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om regionsrapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 2. KORT OM RAPPORTEN... 4 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter OVERBLIK...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter OVERBLIK... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 2 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

Sygehus-/regionsmateriale

Sygehus-/regionsmateriale Læsevejledning til: Sygehus-/regionsmateriale S Y G E H U S R E G I O N Resultat-type-nr. Patientgruppe Resultat-type-navn Årstal Enhedsnavn Det er næsten identiske resultattyper sygehuse og regioner modtager.

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 462 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 57% svarede

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

Akutafdeling (Holstebro)

Akutafdeling (Holstebro) FIURRAPPORT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Akutafdeling (Holstebro) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A FIGURRAPPRT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Skadestue (Viborg) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Sundhed- Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

LUP Fødende. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP Fødende. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 National rapport LUP Fødende Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Nationale tendenser 2 LUP Fødende 2018 - National

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne

Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne 2017 Fødende Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Indhold LUP Fødende 2017 Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere