multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2."

Transkript

1 multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16

2 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder multiguard Light er et fleksibelt overvågningsanlæg også til overvågning under vanskelige forhold. Ideel til aktivering af f.eks. vandingsanlæg, overvågning af f.eks. byggepladser, både, biler, containere og meget andet. Enheden er nem at montere. En 12VDC strømforsyning eller 230VAC er alt, hvad der behøves. Programmering og opsætning kan foretages fra en almindelig mobiltelefon eller fra en PC. Sådan virker multiguard Light systemet Beskrivelse multiguard Light multiguard Light kan modtage alarmer fra 8 indgange. Enheden videresender herefter alarmerne via GSM-nettet. Alarmerne når frem inden for få sekunder og vises på f.eks. mobiltelefon(er) eller PC. Kodning/opsætning eller omkodning af multiguard Light sker også fra mobiltelefon eller PC, ligesom man herfra kan sende kommandoer til enheden om aktivering eller deaktivering af eksterne enheder som sirener, kameraer, pumper el. lign. i overvågningsområdet. multiguard Light er forberedt til batteribackup og sender derved automatisk alarm ved strømsvigt eller sabotage. Enheden tilsluttes en almindelig strømforsyning på 12DC eller 230VAC og forsynes med sit eget SIM-kort ingen yderligere installationer er nødvendige. Indgange/udgange multiguard Light kan modtage alarmer fra 8 stk. enheder (indgange fra f.eks. temperatur-, lys- og vandstandsfølere). Mulighederne er omfattende. Enheden kan samtidig styre op til 4 eksterne relæ-enheder (udgange til f.eks. sirene, pumper, video o. lign.). Alarmmodtagelse multiguard Light kan sende alarmbeskeder til 9 forskellige mobiltelefoner, fastnettelefoner, PC er eller til en vagtcentral. Beskederne kan vises som SMS-meddelelser på mobiltelefonens display, sendes som eller som talebeskeder ved analog telefonopkald. Et multiguard overvågningsprogram til PC giver endnu flere muligheder for alarmovervågning og -styring (bl.a. logfunktion, udvidede programmeringsmuligheder m.m.

3 Brugermanual, multiguard Light, Side 3 Montering af multiguard Light Sådan gør du: Forbindelser m.v. multiguard Light har 4 udgange og 8 indgange. 1 Forbind eventuelt ud- og indgange til enheden. Klargøring af SIM-kortet multiguard Light skal forsynes med eget SIM-kort for at kunne sende og modtage beskeder på GSM-nettet. Klargør SIM-kortet i en alm. GSM-telefon: 2 Sæt det SIM-kort, der skal bruges, i en GSM-telefon (husk, at telefonen skal være slukket!). 3 Kontrollér, at SIM-kortets PIN-kode er sat til 1234 (standard for de fleste teleoperatører). Hvis ikke, sæt kortets PIN-kode til Klargøring af multiguard Light 4 Åbn multiguard Light ved at vippe frontdækslet af i den ene side. NB! Anlægget skal være slukket! 5 Tag SIM-kortet ud af mobiltelefonen og montér det i enheden. Husk at vende SIM-kortet korrekt med den skrå kant udad. 6 Kontrollér, at eventuelle indgange og relæ-udgange er korrekt tilsluttet og monter frontpanelet på enheden igen. 7 Tilslut enheden til en almindelig 12VDC strømforsyning eller 230VAC. Vent ca. 10 sekunder, mens enheden får kontakt med GSM-nettet. Når du hører 4 bip, er enheden klar. Anlægget kan tilkobles og frakobles ved hjælp af en mobiltelefon eller evt. en skiftekontakt eller en adgangskontrol (med alfanumerisk tastatur) tilsluttet indgang 0. Oversigt over indgange og udgange: multiguard Light indeholder 4 stk. relæ-udgange 8 stk. indgange. Udgange: Udgange er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes eller sluttes vha. instruktioner til enheden. Ved opstart er alle 4 relæ-udgange brudt. To skrueterminaler giver adgang til relæerne. Se figur. Spec: Max AC kapacitet: 230VAC, 6A Max DC kapacitet: 30VDC, 6A Indgange: Indgange er optokoblere. Aktivering sker ved kortslutning imellem skrueterminalerne. Fjernes kortslutningen, deaktiveres indgange. I begge tilfælde afsendes der alarm fra enheden. Se figur. Spec: Forsyning: Der må ikke påtrykkes spænding på skrueterminalerne!! Max. strøm igennem indgangsterminaler: 2 ma 12V: 12 VDC ± 10%, 1A 230V 230VAC ± 10%, 0,1A Backup: 9V genopladelig batteri.

4 Brugermanual, multiguard Light, Side 4 Kodning/opsætning af multiguard Light via PC Vejledning Ved levering er multiguard Light forkodet med en række standardindstillinger. Du kan ændre disse indstillinger efter behov, f.eks. fra en mobiltelefon eller fra en PC med Quick-setup programmet. Benyttes multiguard Quick-setup programmet, forbindes enhedens COM-port udgang til COM-port på en PC via et standard 9 polet (han/hun) serielt forlængerkabel eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel converter. Quick-setup programmet installeres på PC, og programmet startes. Tilslut multiguard Light til en almindelig 12VDC strømforsyning eller 230VAC. Vent ca. 10 sekunder, mens enheden får kontakt med GSM-nettet. Når du hører 4 bip, er enheden klar. Quick-setup skriver forbindelse til multiguard i nederste venstre hjørne og vil herefter guide dig igennem de nødvendige opsætninger. Kommer teksten: forbindelse til multiguard ikke frem. Tryk på Tilbage tasten og kontroller, at det er den rigtige com-port, der er valgt. Figur: multiguard quick-setup program Figur: opsætning af multiguard Light via PC Oversigt over funktioner i multiguard Light: multiguard Light indeholder mange funktioner og specialopsætninger, men giver bl.a. følgende muligheder: Alarmer fra 8 indgange Aktivering af 4 relæ-udgange Afsendelse af alarmer op til 9 modtagere Sabotage og power alarmer Automatiske statusmeddelelse fra enheden Automatisk fra- og tilkobling på timerbasis Indtastning af talebeskeder til multiguard Light fra telefon

5 Brugermanual, multiguard Light, Side 5 multiguard Light kan afsende alarmer som talebeskeder. Modtageren ringes op, og den generelle besked efterfulgt af beskeden for den aktiverede indgang afspilles. Er alarmen en systemalarm som f.eks. sabotage eller power failure, afspilles kun den generelle besked. For at enheden kan afsende alarmer som talebeskeder, skal enheden først have indtalt talebeskederne. Der kan i alt indtales 9 talebeskeder. Én for hver af de 8 indgange og én generel for enheden. Talebeskederne indtales ved at ringe til enheden fra en fastnettelefon eller en mobiltelefon: 1. Ring multiguard Light op og afvendt tone. Hvis brugeren intet foretager sig i 30 sek., afbrydes opkaldet automatisk af multiguard Light. 2. Tast enhedens password og afvent 2 toner som kvittering for OK. Indtastes et forkert password, afbryder multiguard Light automatisk opkaldet. 3. Tast nummeret på den talebesked der ønskes indtalt. #0 for indgang 0, #1 for indgang 1 osv. #8 for den generelle talebesked. 4a Afvent tone og indtal besked. For indgang 0 til 7 er talebeskeden 4 sekunder, og den generelle besked er 8 sekunder. Når tiden er gået, kvitterer multiguard Light med to toner. Herefter kan man lægge på eller indtale en ny besked. 4b. Det er muligt at opdele beskederne for de 8 indgange i 2 talebeskeder. Én for sluttet tilstand og én for brudt tilstand. Ønskes denne funktion, skal enheden forinden have opsætningen W2, default er W1. Se under opsætning. Talebeskederne for indgang 0-7 er nu 2 sekunder for brudt og 2 sekunder for sluttet tilstand. Foretag opkald som beskrevet under 1-3 og indtast den generelle besked på nr. 8 som før. Indtaling af beskeder til ingange foretages som før, blot afbrydes indtalingen af en tone midtvejs efter 2 sekunder. Den først talebesked, der indtales, er for brudt tilstand, den sidste er for sluttet tilstand. Kodning/opsætning af multiguard Light fra mobiltelefon Benyttes en GSM mobiltelefon til opsætning sendes opsætningen som SMS-beskeder. Det, der sendes til enheden, er egentlig en SMS-besked, hvor de 4 første cifre er password, efterfulgt af en kommando og evt. supplerende tekst sådan: 1234 A0 PUMPE TAENDT Betyder mellemrum mellem kommandoens enkelte dele Eksempel Nedenstående eksempel viser en enkel opsætning af multiguard Light, der omfatter ændring af password, oprettelse af én alarmmodtager (mobiltelefon) og indkodning af alarmtekst. 1 Ændring af password Ved start af multiguard Light er password Dette kan ændres til et nyt password efter eget valg. Indtast og send følgende SMS-besked: 1234 N er nuværende password til anlægget. N0 er kommandoen, der bruges til at ændre password. Telefonnummeret er multiguard Light s eget telefonnummer er nyt password. NB: Husk mellemrum mellem kommandoens enkelte dele. 2 Oprettelse af alarmmodtager

6 Brugermanual, multiguard Light, Side 6 multiguard Light skal vide, hvor den skal sende alarmbeskederne hen. Næste skridt er derfor altid oprettelse af alarmmodtager(e). Indtast og send følgende SMS-besked: 4488 N er det nye password til anlægget. N1 er kommandoen, der opretter 1. alarmmodtager. Telefonnummeret er nummeret på den mobiltelefon, som skal modtage alarmbeskederne. Nu er multiguard Light en klar! Ovenstående 2 kommandoer er de eneste, der er nødvendige for at gøre enheden klar til alarmmodtagelse. Flere muligheder for yderligere opsætning er beskrevet i eksemplerne nedenfor samt i kodeoversigten 3 Indkodning af alarmtekst for indgang Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang 0 brydes: 4488 A0 PUMPE TAENDT A0 definerer brudt -teksten for indgang 0. Samme procedure for A1, A2 A7. Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang 0 sluttes: 4488 L0 PUMPE SLUKKET L0 definerer sluttet -teksten for indgang 0. Samme procedure for L1, L2, L7. Eksempler på alarmtekster, multiguard Light B PUMPE TAENDT S PUMPE SLUKKET B SABOTAGE Alarmbesked, der modtages, når indgang 0 brydes. Samme for B1 B er ID (identifikationsnummer). Alarmbesked, der modtages, når indgang 0 sluttes. Samme for S1 S er ID (identifikationsnummer). Alarmbesked, der modtages, når sabotage aktiveres. multiguard kan sende alarmbeskeder på 4 forskellige måder: som SMS-beskeder som analoge alarmopkald med DTMF-toner som analoge opkald med talebeskeder som s SMS-beskeder Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som SMS-beskeder på en mobiltelefon, skal du blot indtaste modtagerens telefonnummer som vist i eksemplerne ovenfor. Analoge alarmopkald, DTMF Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som analoge alarmopkald på mobiltelefon eller fastnettelefon, skal du indtaste alarmmodtagerens telefonnummer efterfulgt af et mellemrum og en stjerne (anvendes bl.a. til opkald til vagtcentraler). Hvis den person, der modtager et analog opkald, kvitterer med #, sendes opkald ikke videre til evt. efterfølgende modtagere. Eksempel: 4488 N * IBS Tonesekvens (Elevatoralarm), 4488 er password

7 Brugermanual, multiguard Light, Side 7 Når der sendes en alarm via analog opkald til f. eks en alarmcentral, sendes alarmen i DTMF-signaler (IBS tonesekvens). Først sendes kundenummeret (koden på multiguard, f. eks 1234). Derefter sendes følgende koder afhængig af alarmtype: Indgang brydes 0-7 Power defekt 8 Sabotage 9 Trådløse detektorer (sidste 4 cifre i detektornummer) Analoge opkald, talebesked Indgang sluttes Power ok 18 Frakobling 20 Tilkobling 21 Power/sabotage detektorer 22 Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som analoge opkald med talebeskeder på mobiltelefon eller fastnettelefon, skal du indtaste alarmmodtagerens telefonnummer efterfulgt af et mellemrum og en firkant. Eksempel: 4488 N #, 4488 er password Hvis den person, der modtager et analog opkald, kvitterer med #, sendes opkald ikke videre til evt. efterfølgende modtagere. Afvent med at sende # til efter talebeskeden er helt færdig. Godkender multiguard Light kvitteringen, afbrydes opkaldet automatisk med det samme. Når talebeskeden er modtaget, kan man straks aktivere relæ-udgangene som beskrevet senere. F.eks. vil tastesekvensen *40 angive, at relæudgang 0 skal slutte i 10 sek. Ønsker man samtidig, at opkald ikke sendes til efterfølgende modtagere, angives *40#. Efter *40 afventes tone og tast dernæst #. Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som på en PC, skal du indtaste det telefonnummer, som din teleoperatør anvender til /sms-beskeder (TDC anvender f.eks. 200 ), efterfulgt af et mellemrum og adressen. Eksempel på instruktion der sendes til enheden, hvor 4488 er enhedens password: 4488 N1 200 NB: adressen kan højst være 31 karakterer lang Kodeoversigt, multiguard Light Normalt programmeres multiguard Light via det serielle interface fra en PC. Benyttes multiguard software til opsætning, behøver man ikke kendskab til de mange koder multiguard har. Nedenstående er en liste over alle de koder, der findes til multiguard Light. Koderne skal benyttes, hvis programmeringen foretages fra en GSM mobiltelefon. Bemærk venligst: Når du afsender kommandoer til multiguard Light, skal du altid starte med dens password (4 cifre), efterfulgt af et mellemrum. Password + kommando (2 karakterer) + evt. tekst. Password og første mellemrum er udeladt i kodeoversigten nedenfor. Opsætning af multiguard Light: 1234 N Ændrer eksisterende password til multiguard er multiguard s telefonnummer er det eksisterende password; 4488 er nyt password. Skal være på 4 cifre N TEST Opsætning af ID-kode til multiguard. Sendes sammen med alarmer til modtager. Når der ikke er valgt en ID-kode er ID-koden det samme som

8 Brugermanual, multiguard Light, Side 8 passwordet. ID-koden kan i modsætning til password være tal og bogstaver og skal være på 4 karakterer. N Opretter alarmmodtager nr. 1. Der kan i alt oprettes 9 modtagere er alarmmodtagerens telefonnummer. Der kan oprettes 8 zoner. Til hver zone kan der knyttes indgange. Det betyder at alarmer fra én indgang kun går til én modtager Opretter alarmmodtager nr. 2 til zone 1 = Opretter alarmmodtager nr. 3 til zone 1 = Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 1 = Opretter alarmmodtager nr. 2 til zone 2 = Opretter alarmmodtager nr. 1 til zone 4 = Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 3 = Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 5 = 54 N Hvis man ønsker, at alarm fra en indgang skal aktivere en udgang på en anden multiguard Light oprettes den anden multiguard Lights telefonnummer efterfulgt af dennes password. N1 Sletter alarmmodtager nr. 1. Samme procedure for modtagere N2, N3.. N9. A0 TEKST Indkoder tekst, der skal vises, når indgang 0 er åben/brudt. Teksten kan højst være 31 karakterer lang. Samme procedure for indgang 1, 2, 7. A0 Z2 TEKST A0 X0 TEKST L0 TEKST A8 TEKST L8 TEKST L9 TEKST A0 L0 RN RP RF UN Ved indkodning af tekster på indgange kan man ved at skrive Z2 forrest i teksten angive, at indgangen tilhører zone 2. Det samme kan gøres for zone 0 til zone 7. Bemærk: Hvis der benyttes zoner, skal der også angives en tekst på indgangene. Ved at skrive X0 forrest i teksten angives et filter, således at alarmen først sendes efter 15 sekunder. Indgang skal være konstant i denne periode, for at alarm afsendes. Hvis indgangene skal tilhøre zone 1 angives X1. Det samme kan gøres for zone 2 til zone 7. Hvis filter benyttes, skal der også angives en tekst på indgangen. Indkoder tekst, der skal vises, når indgang 0 er lukket/sluttet. Samme procedure for indgang 1, 2, 7. Indkoder tekst, der skal vises ved strømsvigt. Standardteksten er POWER FAILURE. Indkoder tekst, der skal vises, når strøm er til stede. Standardteksten er POWER OK. Indkoder tekst, der skal vises ved sabotage på multiguard Light Standardteksten er SABOTAGE. Sletter tekst for indgang 0 i åben/brudt tilstand. Sletter tekst for indgang 0 i lukket/sluttet tilstand. Sætter indgang 0 til brug for fra/tilkobling af anlægget (Niveau). Sluttet tilstand angiver frakobling. Sætter indgang 0 til brug for fra/tilkobling af anlægget (Puls). Sætter indgang 0 til almindelig alarm-indgang. Standardindstilling. Sætter indgang 1 til brug for pulstælling. Max. 20Hz og max. 1 mio. pulser. Ved denne instruktion 0-stilles tæller samtidig.

9 Brugermanual, multiguard Light, Side 9 UF EN EF YN YF JM JS Sætter indgang 1 til almindelig alarm-indgang. Standardindstilling. Enheden sender besked til alarmmodtagere ved til/frakobling. Enheden sender ikke besked til alarmmodtagere ved til/frakobling. Standardindstilling. Sabotage/power-alarmer sendes også når anlægget er frakoblet. Sabotage/power-alarmer sendes ikke når anlægget er frakoblet (standardindstilling). Power-alarm sendes efter ca. 1 minut og kører videre på batteriet til dette er brugt (standardindstilling). Power-alarm sendes efter ca. 1 minut, og slukker derefter for batterispænding G1, G2, G3.. Aktiverer (slutter) automatisk relæ-udgang 0 (ved alarm på indgange) og relæ brydes igen ved: G1: 10 sek., G2: 20 sek., G3: 40 sek., G4: 1 min., G5: 2 min., G6: 4 min., G7: 8 min., G8: 16 min. og G9: uendelig. Hvis relæ-udgange skal bryde sluttes relæ erne forinden ved aktivering med kommandoen S0.S3 Er der ingen zoner defineret eller er alarm tilknyttet zone 0 vil relæ 0 aktiveres er alarm tilknyttet zone 1 vil relæ 1 aktiveres er alarm tilknyttet zone 2 til relæ 2 aktiveres er alarm tilknyttet zone 3 til relæ 3.aktiveres G0 QN QF CN CF TP D TTMM TP T KKKK TP TI TTMM TTMM Aktiverer ikke automatisk relæ-udgang 0, alarm(standardindstilling). Viser tilstand af zoner. Aktiverer (slutter) relæ-udgang 0 når anlægget er tilkoblet, og bryder når det er frakoblet. Hvis relæ-udgange skal være brudt når anlægget er tilkoblet anvendes også kommandoen S0.S3. Relæudgang 1 viser tilstand på zone 1 Relæudgang 2 viser tilstand på zone 2 Relæudgang 3 viser tilstand på zone 3 Benyttes samtidig også automatisk aktivering af udgange vil: Relæudgang 0 angive alarm på zone 0 Relæudgang 1 angive alarm på zone 1 Relæudgang 2 angive tilstand på zone 0 Relæudgang 3 angive tilstand på zone 1 Relæ er viser ikke tilstand af zoner (standardindstilling). Sender kun alarmer, hvis tekst på indgange/udgange er indkodet. Sender alarmer, selvom tekst på ind-/udgange ikke er indkodet. Standardindstilling. Definerer, hvornår multiguard Light sender statusbesked: D er koden for 1 daglig statusbesked; W er koden for 1 ugentlig statusbesked. Det ønskede tidspunkt angives i timer og minutter: TTMM Definerer statusbesked flere gange i døgnet: KKKK angiver antal kvarter mellem de enkelte statusbeskeder. Eksempel: 0004 = hver time. Alle 4 cifre skal angives Sletter tidligere statusbesked-indstillinger. Oprettelse af timer-funktion til fra- og tilkobling af anlæg. Første parameter angiver tid for tilkobling og anden tid for frakobling. Bemærk at tid for frakobling er valgfri.

10 Brugermanual, multiguard Light, Side 10 TI Sletter tidligere timer-funktion. W1 Sætter multiguard Light til at afsende talebeskeder med én samlet besked på 4 sekunder for hver indgang (standardindstilling). W2 Sætter multiguard Light til at kunne afsende talebesked for både brudt og sluttet tilstand. 2 sekunder for brudt tilstand og 2 sekunder for sluttet tilstand. P! multiguard Light sletter hele sin opsætning. Pas på!! Kommandoer til multiguard Light via SMS: ON Tilkobler multiguard Light; alarmer sendes til modtagere. Standardindstilling. ON Z2 Tilkobler zone 2. Alarmer i zone 2 sendes til modtager(e) af zone 2. Samme for alle zoner fra 0-7. OF Frakobler multiguard Light; alarmer sendes ikke til modtagere. OF Z2 Frakobler zone 2. Samme for alle zoner fra 0-7. B0 Bryder relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 3. S0 Slutter relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 3. B0 P Bryder relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 3. S0 P Slutter relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 3. Aktivering af relæ-udgange på multiguard Light ved analog opkald: Aktivering af de 4 relæ-udgange på multiguard Light ved analog opkald: Ring multiguard Light op og afvendt tone. Hvis brugeren intet foretager sig i 30 sek., afbrydes opkaldet automatisk. Tast enhedens password og afvent 2 toner som kvittering for OK. Indtastes et forkert password, afbrydes opkaldet automatisk. Indtast dernæst koden for den ønskede funktion. multiguard Light kvitterer med to toner. *10 Bryder relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 3. F.eks. *13 for udgang 3. *20 Slutter relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 3. F.eks. *23 for udgang 3. *30 Bryder relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 3. F.eks. *33 for udgang 3. *40 Slutter relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 3. F.eks. *43 for udgang 3. Forespørger/ status multiguard Light: OK OM MR PR PL PL A multiguard Light tilbagesender en besked om den aktuelle sendestyrke udtrykt i % på GSMnettet. (Hvis sendestyrken ikke er højere end 25%, bør ekstern antenne benyttes). multiguard Light tilbagesender versionsnummer. Henter status for indgange med indkodet tekst (til den, der foretager opkaldet). multiguard Light tilbagesender sin opsætning. multiguard Light tilbagesender de sidste 10 hændelser i sin log. multiguard Light tilbagesender hele sin log. (25 stk.) UL multiguard Light tilbagesender antallet af pulser fra indgang 1.

11 Brugermanual, multiguard Light, Side 11 Følgende er en liste over typiske fejltilstande ved multiguard Light. Fejlbeskrivelse: Årsag Løsning: Ved opstart bipper enheden Der er benyttet forkert pinkode Sæt pin-koden på SIM-kortet til 1234 og hurtigt: på SIM-kortet. genstart enheden. Enheden giver et bip ca. hvert 15..sek. Den røde LED på enheden giver dobbeltblink Ingen forbindelse til SIMkort. Enhedens eget mobilnummer er ikke angivet korrekt. SIM-kortet er defekt eller monteret forkert. Angiv korrekt mobilnummer eller fjern statuseller timerfunktioner. Enheden kan ikke afsende alarm: SIM-kort virker ikke. Kontrollér, at SIM-kortet er monteret korrekt. Anbring SIM-kort i en mobiltelefon og undersøg, om man både kan sende og modtage SMS-bekeder. Ingen spænding på enheden. Undersøg om den grønne LED lyser. Er dette ikke tilfældet, skal korrekt power supply benyttes. Forkert modtagernummer. Undersøg om der er benyttet korrekt modtager telefonnr, og om der til SMS-er benyttet et mobil telefonnr. Tekstdefinering. Undersøg om enheden er sat op til kun at afsende alarmer, hvis indgang er tekstdefineret. Enheden er ikke tilkoblet. Undersøg om den røde LED blinker. Er dette ikke tilfældet, tilkobles enheden enten vha. indgang #0 eller SMS. Ingen GSM-dækning Send instruktionen OK vha. en alm. GSM telefon. GSM signalstyrken tilbagesendes og skal være større end 25%. Hvis ikke skal Indgange er opdelt i zoner uden at tekster er angivet. ekstern antenne benyttes. Benyttes zoneopdeling, skal der altid angives en tekst på de indgange, der benyttes. Fra- og tilkobling af enheden virker ikke fra indgang 0. Forkert opsætning. Hvis indgang 0 skal benyttes til fra- og tilkobling, skal instruktionen RP benyttes, hvis indgang 0 aktiveres med en puls. Hvis indgang 0 aktiveres med et niveau, benyttes RN. Enhedens timerfunktion virker ikke. Forkert GSM-nummer. Enhedens eget GSM-nummer er angivet forkert. Enhedens statusfunktion virker Samme. Samme. ikke. Tidstabel til gadelys virker ikke. Samme. Samme. Power alarm sendes ikke ved fjernelse af ekstern power. Batteri virker ikke. Bemærk, at der skal benyttes genopladeligt batteri. Enten er batteri defekt, eller også er det endnu ikke tilstrækkeligt opladet. Kan ikke komme i kontakt med enheden via PC. RS232 forbindelse imellem PC og enhed er defekt. Undersøg om forbindelsen imellem enhed og PC er korrekt monteret. Undersøg om kabel er intakt og har forbindelse i alle 9 ledere. Undersøg om PC-software benytter den

12 Brugermanual, multiguard Light, Side 12 Enheden svarer ikke på opsætning. Enheden er optaget. korrekte COM-port. Der benyttes forkert password over til enheden. Tag SIM-kort ud af enheden og ændre det i en GSM mobiltlf. til Husk at pin-koden skal være aktiveret. Undersøg om den røde LED lyser. Er det tilfældet, er enheden optaget. Vent til den røde LED slukker eller genstart enhed.

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107015 Sådan virker Duplex 988 Funktionsoversigt Ver. 1.08 Brugermanual, Duplex 988, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm Duplex 322 IR GSM styring og alarm Manual INDHOLD 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 2. MONTERING... 3 Klargør enheden... 3 Monter SIM-kort... 3 Elektrisk montage... 3 DIP switch for analog indgang... 3 3. KLARGØRING

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G Montering 1. Klargør et SIM-kort i en almindelig mobiltelefon, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører

Læs mere

Elevatoralarm TSA5101

Elevatoralarm TSA5101 Elevatoralarm TSA5101 AutoDial GSM Slave Installations & bruger vejledning Rev. 1.1 DK sales@abp-teletech.com www.abp-teletech.com support@abp-teletech.com Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forpligtelser...3

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri Trådløst /-ført Trådført Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IR-fjernkontrol Industri 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)...

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)... Manual INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 1.1 Funktionstegning... 3 2 MONTERING... 4 2.1 Klargør enheden... 4 2.2 Elektrisk montage... 4 2.3 Monter eventuelt SIM-kort... 5 2.4 Tilslut enheden... 6 3 KLARGØRING

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard 1 Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Dato: 18.11.15 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard Version november 2015 Brug vores app's til Android og iphone til

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 14.02.2010 WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 SSIHuset Svane Electronic 14.2.2010 1 Version 3.7 Tillykke med valget af vores GSM produkt som er et i en stigende

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere