Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING"

Transkript

1 Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Brugermanual Varenr Sådan virker Duplex 988 Funktionsoversigt Ver. 1.08

2 Brugermanual, Duplex 988, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex 988 er et fleksibelt og særdeles anvendeligt overvågningsanlæg også til overvågning under vanskelige forhold. Ideel til overvågning af f.eks. byggepladser, både, biler, containere og meget andet. Enheden er nem at montere. En 12 V strømforsyning eller 230VAC er alt, hvad der behøves. Programmering og opsætning kan foretages fra en almindelig mobiltelefon eller PC. Sådan virker Duplex 988 systemet Beskrivelse Duplex 988 Duplex 988 kan modtage alarmer fra trådløse detektorer eller input i overvågningsområdet. Enheden videresender herefter alarmerne via GSM-nettet. Alarmerne når frem indenfor få sekunder og vises på f.eks. mobiltelefon(er) eller PC. Kodning/opsætning eller omkodning af Duplex 988 sker også fra mobiltelefon eller PC, ligesom man herfra kan sende kommandoer til enheden om aktivering eller deaktivering af eksterne enheder som sirener, kameraer, pumper el. lign. i overvågningsområdet. Duplex 988 er fremstillet i en stærk og vandtæt kasse i tætningsklasse IP65. Den er udstyret med batteribackup og sender automatisk alarm ved strømsvigt eller sabotage. Enheden tilsluttes 12 VDC eller 230VAC og forsynes med sit eget SIM-kort ingen yderligere installationer er nødvendige. Detektorer/relæer Duplex 988 kan modtage alarmer fra op til 42 trådløse detektorer (f.eks. ryste-, magnet- og rumdetektorer) og op til 8 indgange (input fra f.eks. temperatur-, lys- og vandstandsfølere). Mulighederne er omfattende. Der kan opnås stor afstand imellem de trådløse detektorer og Duplex 988. Duplex 988 overvåger alle detektorer med korte intervaller og afsender besked ved evt. udfald. Duplex 988 kan samtidig styre op til 8 eksterne relæ-enheder (output til f.eks. sirene, pumper, video o. lign.). Alarmmodtagelse Duplex 988 kan sende alarmbeskeder til mobiltelefoner, fastnettelefoner, PC er (op til 9 forskellige modtagere samtidig) eller til en vagtcentral. Beskederne kan vises som SMS-meddelelser på mobiltelefonens display, sendes som eller som talebesked ved analoge opkald. Et Duplex 988 overvågningsprogram til PC giver endnu flere muligheder for alarmovervågning og -styring (bl.a. logfunktion, udvidede programmeringsmuligheder m.m.)

3 Brugermanual, Duplex 988, Side 3 Montering af Duplex 988 Sådan gør du: Aktivering af detektorer m.v. Duplex 988 kan håndtere op til 42 trådløse detektorer, 8 output og 8 input. 1 Placér de trådløse detektorer i overvågningsområdet og tænd dem. 2 Montér eventuelle ud- og indgange og forbind dem med Duplex 988. Klargøring af SIM-kortet Duplex 988 skal forsynes med eget SIM-kort for at kunne sende alarmbeskeder på GSM-nettet. Klargør SIM-kortet i en almindelig GSM-telefon: 3 Sæt det SIM-kort, der skal bruges, i en GSM-telefon (husk, at telefonen skal være slukket!). 4 Kontrollér, at SIM-kortets PIN-kode er sat til 1234 (standard for de fleste teleoperatører). Hvis ikke, sæt kortets PIN-kode til 1234 eller deaktivér PIN-koden. Klargøring af Duplex Åbn Duplex 988 ved at fjerne de 4 skruer. Enhed skal være slukket! 6 Tag SIM-kortet ud af mobiltelefonen og montér det i enheden. 7 Kontrollér, at eventuelle input og relæ-output er korrekt tilsluttet og skru frontpanelet på Duplex 988 igen. 8 Tilslut Duplex 988 til 12VDC eller 230VAC. Vent ca. 10 sekunder, mens Duplex 988 får kontakt med GSM-nettet. Når du hører 4 bip, er systemet klar. Anlægget kan tilkobles og frakobles ved hjælp af en fjernbetjening, en mobiltelefon eller via. en indgang. Oversigt over indgange og udgange: Duplex 988 indeholder 8 stk. relæ-udgange 8 stk. indgange. Udgange: Udgange er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes eller sluttes vha. instruktioner til enheden. Ved opstart er alle 8 relæ-udgange brudt. To skrueterminaler giver adgang til relæerne. Se figur. Spec: Max AC spænding: 230VAC, 6A Max DC spænding: 30VDC, 6A Max capacity: 1500VA Indgange: Indgange er optokoblere. Aktivering sker ved kortslutning imellem skrueterminalerne. Fjernes kortslutningen, deaktiveres indgange. I begge tilfælde afsendes der alarm fra enheden. Se figur. Spec: Forsyning: Der må ikke påtrykkes spænding på skrueterminalerne!! Max. strøm igennem indgangsterminaler: 12V: 12 VDC ± 10%, 1A 230V 230VAC ± 10%, 0,1A Backup: 9V genopladelig batteri. 2 ma

4 Brugermanual, Duplex 988, Side 4 Kodning/opsætning af Duplex 988 Vejledning Ved levering er Duplex 988 forkodet med en række standardindstillinger. Disse indstillinger kan ændres efter behov, f.eks. fra en mobiltelefon eller fra en PC med setup-programmet. Benyttes Duplex 988 setup-programmet, forbindes enhedens COM-port udgang til COM-port på en PC via et standard 9 polet (han/hun) serielt forlængerkabel eller benyt evt. en USB til RS 232 seriel converter. Setup-programmet installeres på PC, og programmet startes. Tilslut Duplex 988 til en almindelig 12VDC strømforsyning eller 230VAC. Vent ca. 10 sekunder, mens enheden får kontakt med GSM-nettet. Når du hører 4 bip, er enheden klar. Setup-programmet skriver forbindelse til Duplex i nederste venstre hjørne, og vil herefter guide dig igennem de nødvendige opsætninger. Kommer teksten: forbindelse til Duplex ikke frem. Gå da til kartoteket indstillinger og kontroller, at det er den rigtige com-port, der er valgt. Figur: Duplex 988 setup-program Figur: opsætning af Duplex 988 via PC Oversigt over funktioner i Duplex 988: Duplex 988 indeholder mange funktioner og specialopsætninger, men giver bl.a. følgende muligheder: Alarmer fra 8 indgange og op til 42 trådløse detektorer Aktivering af 8 relæ-udgange Afsendelse af alarmer op til 9 modtagere Opdeling af alarmer i 8 zoner Sabotage og power alarmer Batteri-backup ved spændingsudfald Automatiske statusmeddelelse fra enheden Automatisk fra- og tilkobling på timerbasis

5 Brugermanual, Duplex 988, Side 5 Indtastning af talebeskeder til Duplex 988 fra telefon Duplex 988 kan afsende alarmer som talebeskeder. Modtageren ringes op og den generelle besked efterfulgt af beskeden for den aktiverede indgang afspilles. Er alarmen en systemalarm som f.eks. sabotage eller power failure, afspilles kun den generelle besked. For at enheden kan afsende alarmer som talebeskeder, skal enheden først have indtalt talebeskederne. Der kan i alt indtales 9 talebeskeder. Én for hver af de 8 indgange og én generel for enheden. Talebeskederne indtales ved at ringe til enheden fra en fastnettelefon eller en mobiltelefon: 1. Ring Duplex 988 op og afvendt tone. Hvis brugeren intet foretager sig i 30 sek., afbrydes opkaldet automatisk af Duplex Tast enhedens password og afvent 2 toner som kvittering for OK. Indtastes et forkert password, afbryder Duplex 988 automatisk opkaldet. 3. Tast nummeret på den talebesked der ønskes indtalt. #0 for indgang 0, #1 for indgang 1 osv. #8 for den generelle talebesked. 4a Afvent tone og indtal besked. For indgang 0 til 7 er talebeskeden 4 sekunder og den generelle besked er 8 sekunder. Når tiden er gået, kvitterer Duplex 988 med to toner. Herefter kan man lægge på eller indtale en ny besked. 4b. Det er muligt at opdele beskederne for de 8 indgange i 2 talebeskeder. Én for sluttet tilstand og én for brudt tilstand. Ønskes denne funktion, skal enheden forinden have opsætningen W2, default er W1. Se under opsætning. Talebeskederne for indgang 0-7 er nu 2 sekunder for brudt og 2 sekunder for sluttet tilstand. Foretag opkald som beskrevet under 1-3 og indtast den generelle besked på nr. 8 som før. Indtaling af beskeder til ingange foretages som før, blot afbrydes indtalingen af en tone midtvejs efter 2 sekunder. Den først talebesked, der indtales, er for brudt tilstand, den sidste er for sluttet tilstand. Kodning/opsætning af Duplex 988 fra mobiltelefon Benyttes en GSM mobiltelefon til opsætning sendes opsætningen som SMS-beskeder. Det, der sendes til enheden, er egentlig en SMS-besked, hvor de 4 første cifre er password, efterfulgt af en kommando og evt. supplerende tekst sådan: 1234 A0 PUMPE TAENDT Betyder mellemrum mellem kommandoens enkelte dele Eksempel Nedenstående eksempel viser en enkel opsætning af Duplex 988, der omfatter ændring af password, oprettelse af én alarmmodtager (mobiltelefon) og indkodning af alarmtekst. 1 Ændring af password Ved start af Duplex 988 er password Dette kan ændres til et nyt password efter eget valg. Indtast og send følgende SMS-besked: 1234 N er nuværende password til anlægget. N0 er kommandoen, der bruges til at ændre password. Telefonnummeret er Duplex 988 eget telefonnummer er nyt password. NB: Husk mellemrum mellem kommandoens enkelte dele.

6 Brugermanual, Duplex 988, Side 6 2 Oprettelse af alarmmodtager Duplex 988 skal vide, hvor den skal sende alarmbeskederne hen. Næste skridt er derfor altid oprettelse af alarmmodtager(e). Indtast og send følgende SMS-besked: 4488 N er det nye password til anlægget. N1 er kommandoen, der opretter 1. alarmmodtager. Telefonnummeret er nummeret på den mobiltelefon, som skal modtage alarmbeskederne. Nu er Duplex 988 klar! Ovenstående 2 kommandoer er de eneste, der er nødvendige for at gøre enheden klar til alarmmodtagelse. Flere muligheder for yderligere opsætning er beskrevet i eksemplerne nedenfor samt i kodeoversigten 3 Indkodning af alarmtekst for indgang Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang 0 brydes: 4488 A0 PUMPE TAENDT A0 definerer brudt -teksten for indgang 0. Samme procedure for A1, A2 A7. Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når indgang 0 sluttes: 4488 L0 PUMPE SLUKKET L0 definerer sluttet -teksten for indgang 0. Samme procedure for L1, L2, L7. 4 Indkodning af alarmtekst for detektor Sådan indkodes den tekst, som skal sendes, når detektor sender en alarm (nummeret aflæses på detektoren): 4488 DT INDGANG B er det nye password til anlægget. DT opretter ny tekst (og sletter evt. tidligere) er detektorernes nummer. INDGANG B4 er den tekst, som sendes ved alarm. Sådan indkodes tilkobling af detektor-check på detektorer. Duplex 988 overvåger hermed hele tiden, om detektorerne fungerer FN FN kommandoen sørger for, at batteri- eller funktionssvigt på detektorer bliver meddelt til alarmmodtager. Funktionen kan afkobles igen med kommandoen FF. Eksempler på alarmtekster, Duplex 988 B PUMPE TAENDT S PUMPE SLUKKET B SABOTAGE Alarmbesked, der modtages, når indgang 0 brydes. Samme for B1 B er ID (identifikationsnummer). Alarmbesked, der modtages, når indgang 0 sluttes. Samme for S1 S er ID (identifikationsnummer). Alarmbesked, der modtages, når sabotage aktiveres.

7 Brugermanual, Duplex 988, Side 7 Duplex 988 kan sende alarmbeskeder på 4 forskellige måder: som SMS-beskeder som analoge alarmopkald med DTMF-toner som analoge opkald med talebeskeder som s SMS-beskeder Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som SMS-beskeder på en mobiltelefon, skal du blot indtaste modtagerens telefonnummer som vist i eksemplerne ovenfor. Analoge alarmopkald, DTMF Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som analoge alarmopkald på mobiltelefon eller fastnettelefon, skal du indtaste alarmmodtagerens telefonnummer efterfulgt af et mellemrum og en stjerne (anvendes bl.a. til opkald til vagtcentraler). Hvis den person, der modtager et analog opkald, kvitterer med #, sendes opkald ikke videre til evt. efterfølgende modtagere. Eksempel: 4488 N *, 4488 er password IBS Tonesekvens (Elevatoralarm) Når der sendes en alarm via analog opkald til f. eks en alarmcentral, sendes alarmen i DTMF-signaler (IBS tonesekvens). Først sendes kundenummeret (koden på Duplex 988, f. eks 1234). Derefter sendes følgende koder afhængig af alarmtype: Indgang brydes 0-7 Indgang sluttes Frakobling 20 Power defekt 8 Power ok 18 Tilkobling 21 Sabotage 9 Power/sabotage detektorer 22 Trådløse detektorer (sidste 4 cifre i detektornummer) Analoge opkald, talebesked Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som analoge opkald med talebeskeder på mobiltelefon eller fastnettelefon, skal du indtaste alarmmodtagerens telefonnummer efterfulgt af et mellemrum og en firkant. Eksempel: 4488 N #, 4488 er password Hvis den person, der modtager et analog opkald, kvitterer med #, sendes opkald ikke videre til evt. efterfølgende modtagere. Afvent med at sende # til efter talebeskeden er helt færdig. Godkender Duplex 988 kvitteringen, afbrydes opkaldet automatisk med det samme. Når talebeskeden er modtaget kan man straks aktivere relæ-udgangene som beskrevet senere. F.eks. vil tastesekvensen *40 angive, at relæudgang 0 skal slutte i 10 sek. Ønsker man samtidig at opkald ikke sendes til efterfølgende modtagere angives *40#. Hvis du ønsker at modtage alarmbeskeder som på en PC, skal du indtaste det telefonnummer, som din teleoperatør anvender til /sms-beskeder (TDC anvender f.eks. 200 ), efterfulgt af et mellemrum og adressen. Eksempel på den instruktion der sendes til enheden, hvor 4488 er enhedens password: NB: adressen kan højst være 31 karakterer lang Kodeoversigt, Duplex 988

8 Brugermanual, Duplex 988, Side 8 Normalt programmeres Duplex 988 via det serielle interface fra en PC. Benyttes Duplex 988 software til opsætning, behøver man ikke kendskab til de mange koder Duplex 988 har. Nedenstående er en liste over alle de koder, der findes til Duplex 988. Koderne skal benyttes, hvis programmeringen foretages fra en GSM mobiltelefon eller direkte fra kommandofeltet fra PC-softwaren. Bemærk venligst: Når du afsender kommandoer til Duplex 988, skal du altid starte med dens password (4 cifre), efterfulgt af et mellemrum. Password + kommando (2 karakterer) + evt. tekst. Password og første mellemrum er udeladt i kodeoversigten nedenfor. Opsætning af Duplex 988: 1234 N Ændrer eksisterende password til Duplex er Duplex 988 s telefonnummer er det eksisterende password; 4488 er nyt password. Skal være på 4 cifre N TEST Opsætning af ID-kode til Duplex 988. Sendes sammen med alarmer til modtager. Når der ikke er valgt en ID-kode er ID-koden det samme som passwordet. ID-koden kan i modsætning til password være tal og bogstaver og skal være på 4 karakterer. N N N1 A0 TEKST DT TEKST A0 Z2 TEKST DT Z2 TEKST A0 X0 TEKST A0 W1 TEKST DT W1 TEKST L0 TEKST Opretter alarmmodtager nr. 1. Der kan i alt oprettes 9 modtagere er alarmmodtagerens telefonnummer. Der kan oprettes 8 zoner. Til hver zone kan der knyttes indgange. Det betyder at alarmer fra én indgang kun går til én modtager. Opretter alarmmodtager nr. 2 til zone 1 = 12 Opretter alarmmodtager nr. 3 til zone 1 = 13 Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 1 = 14 Opretter alarmmodtager nr. 2 til zone 2 = 22 Opretter alarmmodtager nr. 1 til zone 4 = 41 Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 3 = 34 Opretter alarmmodtager nr. 4 til zone 5 = 54 Hvis man ønsker, at alarm fra en indgang skal aktivere en udgang på en anden Duplex 988 oprettes den anden Duplex 988 telefonnummer efterfulgt af dennes password. Sletter alarmmodtager nr. 1. Samme procedure for modtagere N2, N3.. N9. Indkoder tekst, der skal vises, når indgang 0 er åben/brudt. Samme procedure for indgang 1-7. Indkoder tekst, der skal vises, når detektor aktiveres. Ved indkodning af tekster på indgange og trådløse detektorer kan man ved at skrive Z2 forrest i teksten angive, at indgangen tilhører zone 2. Det samme kan gøres for zone 0 til zone 7. Bemærk: Hvis der benyttes zoner, skal der også angives en tekst på indgangene. Ved at skrive X0 forrest i teksten angives et filter på indgangene, således at alarmen først sendes efter 15 sekunder. Indgang skal være konstant i denne periode for at alarm afsendes. Hvis indgangene skal tilhøre zone 1 angives X1. Det samme kan gøres for zone 2 til zone 7. Hvis filter benyttes, skal der også angives en tekst på indgangen. Ved at skrive W1 forrest i teksten angives, at alarmen først sendes efter 30 sekunder. Dette giver mulighed for at frakoble anlægget inden alarmen afsendes. Hvis indgangen eller den trådløse detektor skal tilhøre zone 2 angives W2. Det samme kan gøres for zone 0 til zone 7. Indkoder tekst, der skal vises, når indgang 0 er lukket/sluttet. Samme procedure for indgang 1, 2, 7.

9 Brugermanual, Duplex 988, Side 9 A8 TEKST L8 TEKST L9 TEKST A0 L0 DT KN KF RN RP RF EN EF YN YF YN Z2 YF Z2 JM JS G1, G2, G3.. G0 QN Indkoder tekst, der skal vises ved strømsvigt. Standardteksten er POWER FAILURE. Indkoder tekst, der skal vises, når strøm er til stede. Standardteksten er POWER OK. Indkoder tekst, der skal vises ved sabotage på Duplex 988 Standardteksten er SABOTAGE. Sletter tekst for indgang 0 i åben/brudt tilstand. Sletter tekst for indgang 0 i lukket/sluttet tilstand. Sletter tekst for detektor Duplex 988 sender kvittering for hver ny kommando. Standardindstilling. Duplex 988 sender ikke kvittering for hver ny kommando. Sætter indgang 0 til brug for fra/tilkobling af anlægget (Niveau). Sluttet tilstand angiver frakobling. Sætter indgang 0 til brug for fra/tilkobling af anlægget (Puls). Sætter indgang 0 til almindelig alarm-indgang. Standardindstilling. Enheden sender besked til alarmmodtagere ved til/frakobling. Enheden sender ikke besked til alarmmodtagere ved til/frakobling. Standardindstilling. Sabotage/power-alarmer sendes også når anlægget er frakoblet. Sabotage/power-alarmer sendes ikke når anlægget er frakoblet (standardindstilling). Sabotage/power-alarmer for zone 2 sendes også når zone 2 er frakoblet. Samme for alle 8 zoner, Z0-Z7 Sabotage/power-alarmer for zone 2 sendes ikke når zone 2 er frakoblet (standardindstilling). Samme for alle 8 zoner, Z0-Z7 Power-alarm sendes efter ca. 1 minut og kører videre på batteriet til dette er brugt (standardindstilling). Power-alarm sendes efter ca. 1 minut, og slukker derefter for batterispænding Aktiverer (slutter) automatisk relæ-udgang 0 (ved alarm på indgange) og relæ brydes igen ved: G1: 10 sek., G2: 20 sek., G3: 40 sek., G4: 1 min., G5: 2 min., G6: 4 min., G7: 8 min., G8: 16 min. og G9: uendelig. Hvis relæ-udgange skal bryde sluttes relæ erne forinden ved aktivering med kommandoen S0.S7 Er der ingen zoner defineret eller er alarm tilknyttet zone 0 vil relæ 0 aktiveres er alarm tilknyttet zone 1 vil relæ 1 aktiveres.. osv. og er alarm tilknyttet zone 7 vil relæ 7 aktiveres Aktiverer ikke automatisk relæ-udgang 0, alarm(standardindstilling). Viser tilstand af zoner. Aktiverer (slutter) relæ-udgang 0 når anlægget er tilkoblet, og bryder når det er frakoblet. Hvis relæ-udgange skal være brudt når anlægget er tilkoblet anvendes

10 Brugermanual, Duplex 988, Side 10 først kommandoen S0.S7. Relæudgang 1 viser tilstand på zone 1 Relæudgang 2 viser tilstand på zone 2. osv. og relæudgang 7 viser tilstand på zone 7 Benyttes samtidig også automatisk aktivering af udgange vil: Relæudgang 0 angive alarm på zone 0 og relæudgang 4 angive tilstand på zone 0 Relæudgang 1 angive alarm på zone 1 og relæudgang 5 angive tilstand på zone 1 Relæudgang 2 angive alarm på zone 2 og relæudgang 6 angive tilstand på zone 2 Relæudgang 3 angive alarm på zone 3 og relæudgang 7 angive tilstand på zone 3 QF CN CF DM DS D5 FN FF HN HF TP D TTMM TP T KKKK TP TI TTMM TTMM TI W1 W2 X2 Relæ er viser ikke tilstand af zoner (standardindstilling). Sender kun alarmer, hvis tekst på indgange og detektorer er indkodet. Sender alarmer, selvom tekst på indgange og detektorer ikke er indkodet. Standardindstilling. Samler alarmbeskeder, så der ved flere alarmer fra samme trådløse detektor kun sendes én alarmbesked hvert 15. minut. Standardindstilling. Samler alarmbeskeder, så der ved flere alarmer fra samme trådløse detektor sendes én alarmbesked hvert minut. Indstiller combispot detektors følsomhed, fra er højeste følsomhed. Standardindstilling = 5. Tilkobler detektor-check (Duplex 988 overvåger, om detektorer er i funktion, og sender besked ved fejl). Frakobler detektor-check. Standardindstilling. Tilkobler lydsignal ved aktivering af trådløs detektor. Standardindstilling. Frakobler lydsignal ved aktivering af trådløs detektor. Definerer, hvornår Duplex 988 sender statusbesked: D er koden for daglig statusbesked; W er koden for ugentlig statusbesked. Det ønskede tidspunkt angives i timer og minutter: TTMM Definerer statusbesked flere gange i døgnet: KKKK angiver antal kvarter mellem de enkelte statusbeskeder. Eksempel: 0004 = hver time. Alle 4 cifre skal angives. Sletter tidligere statusbesked-indstillinger. Oprettelse af timer-funktion til fra- og tilkobling af anlæg. Første parameter angiver tid for tilkobling og anden tid for frakobling. Bemærk at tid for frakobling er valgfri. Sletter tidligere timer-funktion. Sætter Duplex 988 til at afsende talebeskeder med én samlet besked på 4 sekunder for hver indgang (standardindstilling). Sætter Duplex 988 til at kunne afsende talebesked for både brudt og sluttet tilstand. 2 sekunder for brudt tilstand og 2 sekunder for sluttet tilstand. Angiver antal sekunder (fra 0 9) fra forbindelsen etableres, til første DTMF-tone eller talebesked afsendes. Standardindstilling = 2. Benyttes 0, afventer enheden kvittering fra kontrolcentral før DTMF tone afsendes.

11 Brugermanual, Duplex 988, Side 11 P! Duplex 988 sletter hele sin opsætning. Pas på!! Kommandoer til Duplex via SMS: ON ON Z2 OF OF Z2 OV OS B0 S0 B0 P S0 P Tilkobler Duplex 988; alarmer sendes til modtagere. Standardindstilling. Tilkobler zone 2. Alarmer i zone 2 sendes til modtager(e) af zone 2. Samme for alle zoner fra 0-7. Frakobler Duplex 988; alarmer sendes ikke til modtagere. Frakobler zone 2. Samme for alle zoner fra 0-7. Tilkobler Duplex 988; efter 8 min. sender den status på detektorer - og sammenligner med status på det tidspunkt, Duplex 988 sidst blev frakoblet. Tilkobler Duplex 988; efter 8 min. sender den status på detektorer - og viser, hvilke detektorer, der er aktive. Bryder relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 7. Slutter relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 7. Bryder relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 7. Slutter relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 7. Aktivering af relæ-udgange på Duplex 988 ved analog opkald: Aktivering af de 8 relæ-udgange på Duplex 988 ved analog opkald: Ring Duplex 988 op og afvendt tone. Hvis brugeren intet foretager sig i 30 sek., afbrydes opkaldet automatisk. Tast enhedens password og afvent 2 toner som kvittering for OK. Indtastes et forkert password, afbrydes opkaldet automatisk. Indtast dernæst koden for den ønskede funktion. Duplex 988 kvitterer med to toner. *10 Bryder relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 7. F.eks. *13 for udgang 3. *20 Slutter relæ-udgang 0. Samme procedure for udgang 1 7. F.eks. *23 for udgang 3. *30 Bryder relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 7. F.eks. *33 for udgang 3. *40 Slutter relæ-udgang 0 i ca. 10 sek. (puls). Samme procedure for udgang 1 7. F.eks. *43 for udgang 3. Forespørger/ status Duplex 988: OK OM MR MA PR PL PL A Duplex 988 tilbagesender en besked om den aktuelle sendestyrke udtrykt i % på GSM-nettet. (Hvis sendestyrken ikke er højere end 25%, bør ekstern antenne benyttes). Duplex 988 tilbagesender versionsnummer. Henter status for indgange med indkodet tekst (til den, der foretager opkaldet). Henter statusbesked (til alle modtagere). Duplex 988 tilbagesender sin opsætning. Duplex 988 tilbagesender de sidste 10 hændelser i sin log. Duplex 988 tilbagesender hele sin log. (25 stk) Følgende er en liste over typiske fejltilstande ved Duplex 988.

12 Brugermanual, Duplex 988, Side 12 Fejlbeskrivelse: Årsag Løsning: Ved opstart bipper enheden Der er benyttet forkert pin-kode Sæt pin-koden på SIM-kortet til 1234 og hurtigt: på SIM-kortet. genstart enheden. Enheden giver et bip ca. hvert Ingen forbindelse til SIM-kort. SIM-kortet er defekt eller monteret forkert. 15..sek. Den røde LED på enheden giver Enhedens eget mobilnummer er Angiv korrekt mobilnummer eller fjern statusdobbeltblink ikke angivet korrekt. eller timerfunktioner. Enheden kan ikke afsende alarm: SIM-kort virker ikke. Undersøg om SIM-kortet er monteret korrekt. Anbring SIM-kort i en mobiltelefon og undersøg om man både kan sende og modtage SMSbekeder. Ingen spænding på enheden. Undersøg om den grønne LED lyser. Er dette ikke tilfældet, skal korrekt power supply benyttes. Forkert modtagernummer. Undersøg om der er benyttet korrekt modtager telefonnr, og om der til SMS-er benyttet et mobil telefonnr. Tekstdefinering. Undersøg om enheden er sat op til kun at afsende alarmer, hvis indgang er tekstdefineret. Enheden er ikke tilkoblet. Undersøg om den røde LED blinker. Er dette ikke tilfældet, tilkobles enheden enten vha. indgang #0 eller SMS. Ingen GSM-dækning Forbind enheden til PC og send instruktionen OK. GSM signalstyrken tilbagesendes og skal være større end 25%. Indgange er opdelt i zoner uden Benyttes zoneopdeling, skal der altid angives at tekster er angivet. en tekst på de indgange, der benyttes. Fra- og tilkobling af enheden virker Forkert opsætning. Hvis indgang 0 skal benyttes til fra- og ikke fra indgang 0. tilkobling skal instruktionen RP benyttes, hvis indgang 0 aktiveret med en puls. Hvis indgang 0 aktiveres med en niveau, benyttes RN. Enhedens timerfunktion virker ikke. Enhedens statusfunktion virker ikke. Tidstabel til gadelys virker ikke. Forkert GSM-nummer. Samme. Samme. Enhedens eget GSM-nummer er angivet forkert. Samme. Samme. Power alarm sendes ikke ved Batteri virker ikke. Bemærk, at der skal benyttes genopladelig fjernelse af ekstern power. batteri. Enten er batteri defekt eller også er det endnu ikke tilstrækkeligt opladet. Kan ikke komme i kontakt med RS232 forbindelse imellem PC og Undersøg om forbindelsen imellem enhed og enheden via PC. enhed er defekt. PC er korrekt monteret. Undersøg om kabel er intakt og har forbindelse i alle 9 ledere. Undersøg om PC-software benytter den korrekte COM-port. Enheden svarer ikke på opsætning. Enheden er optaget. Der benyttes forkert password over til enheden. Tag SIM-kort ud af enheden og ændre det i en GSM mobiltlf. til Husk at pin-koden skal være aktiveret. Undersøg om den røde LED lyser. Er det tilfældet er enheden optaget. Vent til den røde LED slukker eller genstart enhed.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2. multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107004 Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm Duplex 322 IR GSM styring og alarm Manual INDHOLD 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 2. MONTERING... 3 Klargør enheden... 3 Monter SIM-kort... 3 Elektrisk montage... 3 DIP switch for analog indgang... 3 3. KLARGØRING

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6

GSM ALARM KAMERA. Brugervejledning dansk. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Version 6 GSM ALARM KAMERA www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Version 6 Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur:

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Elevatoralarm TSA5101

Elevatoralarm TSA5101 Elevatoralarm TSA5101 AutoDial GSM Slave Installations & bruger vejledning Rev. 1.1 DK sales@abp-teletech.com www.abp-teletech.com support@abp-teletech.com Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forpligtelser...3

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G Montering 1. Klargør et SIM-kort i en almindelig mobiltelefon, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)...

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)... Manual INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 1.1 Funktionstegning... 3 2 MONTERING... 4 2.1 Klargør enheden... 4 2.2 Elektrisk montage... 4 2.3 Monter eventuelt SIM-kort... 5 2.4 Tilslut enheden... 6 3 KLARGØRING

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri Trådløst /-ført Trådført Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IR-fjernkontrol Industri 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Guide - Secvest IP FUAA10011

Guide - Secvest IP FUAA10011 Guide - Secvest IP FUAA10011 1 Indhold SECVEST IP - KOMPONENTER... 3 TILSLUTNING AF BATTERI OG STRØMFORSYNING... 4 PLACERING AF NØGLEKOMPONENTER... 5 INDKODNING AF DE TRÅDLØSE KOMPONENTER... 6 MENU 1 INDKODNING

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 14.02.2010 WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 SSIHuset Svane Electronic 14.2.2010 1 Version 3.7 Tillykke med valget af vores GSM produkt som er et i en stigende

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.

Brugermanual AlphaLot. Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics. Brugermanual AlphaLot Alphatronics Danmark * Messingvej 40B * 8900 Randers * Tel: +45 87119900 * Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Brugervejledning til AlphaLot Rev. 3.9 22-05-2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard

Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard 1 Hybrid GSM tyverialarm SSI 450 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Dato: 18.11.15 2014 model - GSM tyverialarm SSI 450 hybrid standard Version november 2015 Brug vores app's til Android og iphone til

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1

Basic alarm brugervejledning v3.30. Basic alarm v.3. Brugervejledning. www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Basic alarm v.3 Brugervejledning www.gsmteknik.dk 5.01.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Planlægning side 4 3. Om Basic alarmpanel side 5 4. Beskrivelse af alarmpanel side 6 5.

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

www.profort.dk 13-01-2015

www.profort.dk 13-01-2015 (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini Max/D1988 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Trådført Trådløst /-ført Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode,

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere