VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen."

Transkript

1

2 STRATEGI VISION Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. fokus -, - [ fo: ] (lat. focus arne) brændpunkt; center -ere bringe i brændpunkt; indstille (øje, linse); koncentrere opmærksomhed om; bringe i søgelyset

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere og studerende på alle niveauer og bygger på et omfattende arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Forord Udgangspunkt Mission og værdigrundlag Vision Strategisk overblik Forskning Udgangspunkt Strategiske målsætninger Uddannelse Udgangspunkt Strategiske målsætninger Talentudvikling Udgangspunkt Strategiske målsætninger Videnudveksling Udgangspunkt Strategiske målsætninger Forudsætninger Implementering og evaluering

4 forord 7 FORORD Verdens velfærdssamfund er under pres med store globale og samfundsmæssige udfordringer, der skærper behovet for en høj tilpasningsevne. Universiteterne er en vigtig del af denne udvikling, som kræver, at de i endnu højere grad tager ansvar for samfundsudviklingen. Det gælder også i Danmark og for Aarhus Universitet. Aarhus Universitet skærper med denne strategi sin kurs og konsoliderer sit stærke samfundsengagement. Universitetet gør det ved at stå fast på kvalitet og en fortsat stræben efter fremragende forskning og forskningsbaseret uddannelse til gavn for samfundet. Dialogen og interaktionen med samfundet skal intensiveres, og Aarhus Universitet forpligter sig til at tage de globale og samfundsmæssige udfordringer op. Løsningerne går på tværs af sektorer, discipliner og landegrænser og sætter derved rammen for universitetets satsning på den interdisciplinære forskning og på det værdiskabende samarbejde med erhvervsliv og offentlige myndigheder. Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der vil bruge sin styrke til at være et attraktivt universitet både for de mange og for de få. Fremragende forskning skal være grundlaget for, at alle universitetets dimittender opnår eftertragtede kompetencer. Universitetet vil samtidig satse endnu mere på de studerende, der er mest talentfulde og villige til at gøre en ekstraordinær indsats. Det skal styrke universitetets internationale konkurrenceevne og øge bidraget til samfundet. Prioriteringerne i strategiperioden skal drive udviklingen på Aarhus Universitet. I strategien for vil Aarhus Universitet prioritere: Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning. Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. Aarhus Universitet er allerede blandt verdens 100 bedste universiteter og i top ti blandt de yngste. Det giver universitetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om forskningsmidler og de største talenter. Potentialet er til en endnu stærkere position i top 50 blandt verdens universiteter. Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere og studerende på alle niveauer og bygger på et omfattende arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Den skal realiseres i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og studerende. Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der vil bruge sin styrke til at være et attraktivt universitet både for de mange og for de få.

5 UDGANGSPUNKT UDGANGSPUNKT 8 9

6 Aarhus Universitets strategi for skærper universitetets kurs. Den markerer en klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker.

7 UDGANGSPUNKT UDGANGSPUNKT udgangspunkt Aarhus Universitets strategi for skærper universitetets kurs. Den markerer en klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker. Strategien skal gøre universitetet i stand til fortsat at løfte sin rolle som en af de vigtigste institutioner i udviklingen af vidensamfundet. Aarhus Universitet vil i strategiperioden styrke og tydeliggøre universitetets profil som et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der prioriterer sit samfundsmæssige ansvar højt og tager de betydende samfundsmæssige udfordringer op. Universiteternes rolle i samfundet er styrket i takt med, at både det danske og det globale samfund i stadigt større omfang efterspørger viden og kunnen. Det indebærer, at universiteterne også i fremtiden skal uddanne internationalt konkurrencedygtige dimittender på alle niveauer og levere forskning og forskningsbaseret viden til udvikling af samfundet. Universiteterne skal samtidig kunne agere i og drage fordel af det styrkede internationale samarbejde og den stigende globale mobilitet. Aarhus Universitet har et godt udgangspunkt for at leve op hertil. Det er et stærkt og moderne universitet, der på kort tid er rykket op i top 100 blandt verdens universiteter. Universitetet har siden 2006 omtrent fordoblet både studenterantallet, antallet af ph.d.-studerende og omsætningen. Aarhus Universitets organisation understøtter denne udvikling og giver medarbejdere og studerende mulighed for både faglig fordybelse og samarbejde på tværs. Aarhus Universitet har udviklet en organisation, som fortsat har samtlige klassiske videnskabelige genstandsområder natur-, kultur-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne og hvor de fire kerneaktiviteter forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling er ligeværdige og tværgående aktiviteter med hver deres ledelses- og medarbejderfora. Strategien bygger på de muligheder for samarbejde, som denne organisering på tværs giver grundlag for. I alle Aarhus Universitets aktiviteter ønsker universitetet at anvende sin styrke til at kombinere den grundlæggende kvalitet med stimulerende og udfordrende muligheder for de største talenter. Derfor sætter universitetet særligt fokus på tre strategiske sigtelinjer, der er helt afgørende parametre for at kunne leve op til universitetets stærke samfundsengagement og styrkelsen af den globale position: AARHUS UNIVERSITET SÆTTER fokus på tre strategiske SIGTELINJER: Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning. Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning. Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. De tre sigtelinjer vil medvirke til at skærpe universitetets profil og strategiske kurs og gøre det realistisk, at universitetets resultater kan berettige til en fremtidig placering i top 50 blandt verdens universiteter.

8 MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG 14 15

9 16 MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG Mission og værdigrundlag Aarhus Universitets mission er at skabe og dele viden med udgangspunkt i den faglige bredde, den fremragende forskning, uddannelsen af dimittender med eftertragtede kompetencer og det innovative samspil med det omgivende samfund. Ved at bringe den nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for samfundets udvikling, imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat vækst og velfærd. Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Universitetet værner om den enkeltes forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, kritisk dialog og nysgerrig og uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse. Universitetet værner om den enkeltes forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, kritisk dialog og nysgerrig og uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse. Ved at bringe den nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for samfundets udvikling, imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat vækst og velfærd.

10 vision vision 18 19

11 VISION 21 VISION Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement, der bidrager til kulturel viden, teknologisk kunnen og økonomisk udvikling. Universitetet er i kritisk, åbent og innovativt samspil med både det nationale og det internationale samfund og er en central vækstdynamo og værdiskabende partner. De store samfundsmæssige udfordringer er komplekse og går på tværs af grænser, sektorer og faglige skel. Løsningerne skal derfor findes på tværs af de videnskabelige discipliner i nye interdisciplinære samarbejder, der er baseret på universitetets fremmeste forskning. Der skal skabes flere forskningsmæssige nybrud i grænsefladerne mellem disciplinerne, og universitetets studerende skal uddannes til også at tænke og agere på tværs. Forskning inden for stærke fagdiscipliner er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og danner sammen med universitetets forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universitetets virksomhed. Aarhus Universitet ønsker at sikre både bredde og dybde i forskning og uddannelse, så universitetet er et attraktivt universitet for alle studerende, der skal have uddannelser af højeste kvalitet og eftertragtede kompetencer på det nationale og internationale arbejdsmarked. Samtidig ønsker universitetet at skabe programmer for de mest talentfulde og særligt motiverede studerende, der på alle uddannelsesniveauer vil få ekstra studieaktiviteter og intellektuelle udfordringer. Det vil i højere grad gøre dem i stand til at indtage nøglepositioner i det danske og internationale samfund. Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement, der bidrager til kulturel viden, teknologisk kunnen og økonomisk udvikling. Der skal skabes flere forsknings mæssige nybrud i grænse fladerne mellem disciplinerne, og universitetets studerende skal uddannes til også at tænke og agere på tværs.

12 VISION 1 VISION 22 UDDANNELSE STUDERENDE EVU-STUDERENDE* TALENTUDVIKLING Fremragende forskning er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og danner sammen med de forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universi- Kombinationen af uddannelser af høj kvalitet og fokus på talentudviklingsprogrammer fordrer et stærkt universitet og er helt afgørende for universitetets konkurrencesituation tetets virksomhed og formål. Aarhus Universitet ønsker at sikre både bredde og og bidrag til samfundsudviklingen. Den globale konkurrencesituation er med til at sætte dybde i forskning og uddannelse og ønsker samtidig at skabe optimale rammer rammerne for universitetets muligheder. Universitetets deltagelse i konkurrencen om de for talentudvikling af særligt motiverede og kvalificerede studerende, der gen - største talenter blandt studerende og forskere skærpes, og den internationale mobilitet nem ekstra intellektuelle udfordringer bliver i stand til at udfylde alsidige nøglepositioner i det danske og internationale samfund. Kombinationen af grundlæg- af talent på alle niveauer styrkes. Universitetet skal gå forrest i etablering af unikke og moderne forskningsinfrastrukturer, der giver forskningen de bedste rammer og tiltrækker gende kvalitet og fokus på talentudvikling fordrer et stærkt universitet og er helt topforskere fra det internationale forskersamfund. Uddannelserne og undervisningsmiljøerne skal fortsat internationaliseres, så kulturel diversitet og international erfaring bliver afgørende for universitetets konkurrencesituation og bidrag til samfundsudviklingen. en styrke til gavn for alle. Herved forstærker Aarhus Universitet sin position som et toneangivende, globalt orienteret universitet med gennemslagskraft og med mulighed for at Visionen præge udviklingen for Aarhus i international Universitet forsknings-, samler målene innovationsfor de og uddannelsespolitik. fire kerneaktiviteter. De danner hver for sig og sammen grundpillerne i arbejdet med at indfri visionen og skabelsen af fremtidens Aarhus Universitet. TOP- FORSKERE VIDENUDVEKSLING FORSKERTALENTER FORSKERE FORSKNING *EVU: Efter- og videreuddannelsesstuderende * EVU: Efter- og videreuddannelse Fremragende forskning er er fundamentet for universitetets øvrige aktiviteter og danner sammen med uddannelse, talentudvikling og videnudveksling et sammenhængende og moderne universitet.

13 24 strategisk overblik MISSION Aar forskningsinte VISION Aarhu et toneangivend eng Strategisk overblik OPSLAGET TIL HØJRE KAN ENTEN FOLDES UD 1 ELLER AFRIVES 2. FØLG VENLIGST VEJLEDNINGEN PÅ MODSTÅENDE SIDE. 1 LØFT HER OG FOLD UD VÆRDIER Værdigrundlag Mål MÅL FORSKNING Aarhus Universitet beke Forskningsfrihed, uafhæ omverdenen er d Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet internt og eksternt Tiltrække flere eksterne bevillinger 2 HOLD MED TOMMEL- OG PEGEFINGER OG AFRIV FORSIGTIGT UDDANNELSE Uddanne dimittend med stærke kompe Imødekomme de studerendes divers Udvikle uddannels kvalitet efter højest internationale stan FORUDSÆTNINGER Forudsætninger En Mulig En sammenhæ Optimale økonom

14 STRATEGI MISSION Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden. VISION Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. VÆRDIGRUNDLAG Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universitetet. FORSKNING UDDANNELSE TALENTUDVIKLING VIDENUDVEKSLING MÅL Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet Tiltrække flere eksterne bevillinger Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder Uddanne dimittender med stærke kompetencer Imødekomme de studerendes diversitet Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling FORUDSÆTNINGER Gode arbejdsvilkår Et godt studie- og arbejdsmiljø En nærværende og visionær ledelse Mulighed for efter- og videreuddannelse En sammenhængende, effektiv og professionel administration Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser

15 26 FORSKNING FORSKNING 27

16 Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de bedste muligheder for at specialisere sig inden for fagdisciplinerne og etablere nye interdisciplinære samarbejder.

17 FORSKNING FORSKNING Forskning Stærke fagdiscipliner og fremragende grundforskning er fundamentet for universitetets virke. Vejen til forskningsmæssig excellence går gennem udstrakt frihed og tillid til den enkelte forsker og respekt for det langsigtede perspektiv. Det er grundlaget for, at forskerne kan udvikle, forfølge og realisere ambitiøse og originale forskningsideer både inden for grundforskningen i de traditionelle fagdiscipliner og i interdisciplinært samarbejde. Samtidig er adgangen til attraktive og moderne forskningsinfrastrukturer en væsentlig forudsætning for at skabe de forskningsmæssige nybrud, der er forskernes og universitetets ambition. Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de bedste muligheder for at specialisere sig inden for fagdisciplinerne og etablere nye interdisciplinære samarbejder. På den måde kan universitetet give sit bidrag til at finde løsninger, der imødekommer samfundets behov. Udgangspunkt Aarhus Universitet har skabt sig en position blandt de førende forskningsuniversiteter i Europa. På de internationale ranglister placerer universitetet sig blandt de 100 bedste i verden og i top ti blandt de yngste universiteter. En lang række af universitetets fagområder har gennem en årrække præsteret forskningsresultater, der udmærker sig i bibliometriske målinger over forskningens gennemslagskraft. En opgørelse viser, at forskningen ved Aarhus Universitet citeres 45% mere end verdensgennemsnittet, ligesom en række forskere har vundet nogle af forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger. Strategiske målsætninger Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite Aarhus Universitet har en række internationale styrkepositioner på forskningsområdet. For at fastholde og udbygge positionen som et førende internationalt universitet ønsker Aarhus Universitet at udvikle forsknings- og forskningsledelsestalentet og at være en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads for topforskere. Forskernes kompetencer og muligheder for udvikling er afgørende for forskningens kvalitet. Derfor styrker og vedligeholder universitetet kreative og inspirerende forskningsmiljøer på hele universitetet. Aarhus Universitet går målrettet efter unikke og moderne forskningsinfrastrukturer. Unikke forskningsstationer, moderne laboratorier, databaser, registre, forskningsinstrumenter og andre forskningsplatforme er vigtige forudsætninger for at udføre fremragende forskning og en vigtig konkurrenceparameter for tiltrækning af førende forskere og samarbejde med de bedste forskningsmiljøer både nationalt og internationalt. Derfor vil Aarhus Universitet: Styrke grundforskningen, fagdisciplinerne og forskningsmiljøerne Understøtte de fremmeste forskere og forskningsgrupper Tiltrække unge talentfulde forskere og topforskere Sætte fokus på og støtte udvikling af god forskningsledelse Etablere, udvikle og vedligeholde attraktive og unikke forskningsinfrastrukturer. Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet Vejen til forskningsmæssig excellence går gennem udstrakt frihed og tillid til den enkelte forsker. Forudsætningen for fremragende forskning er, at universitetets forskere har friheden og rammerne til at fordybe sig i faglige og samfundsmæssige udfordringer både inden for de traditionelle fagdiscipliner og gennem nye interdisciplinære satsninger. Stærke fagdiscipliner og grundforskning af høj kvalitet er afsættet for at skabe interdisciplinær forskning, der bidrager til at finde løsninger på de betydende samfundsmæssige udfordringer. Universitetet vil skabe rammerne for, at endnu flere forskere og forskergrupper samarbejder på tværs af hovedområder og fagdiscipliner. Nye ideer og konkrete løsninger opstår også i forskningsmiljøers samarbejde med virksomheder og myndigheder. Dette samarbejde skal derfor også intensiveres til gavn for begge parter. Derfor vil Aarhus Universitet: Rekruttere og udvikle potentielle ledere af nye interdisciplinære satsninger Etablere nye interdisciplinære centre og forskningsprojekter Støtte interdisciplinære forskningsprojekter med deltagelse af universitetets talentfulde forskere tidligt i karrieren Etablere forskernetværk inden for og på tværs af hovedområderne Styrke forskningssamarbejdet med erhvervsliv og myndigheder med henblik på øget innovation og værdiskabelse for alle parter. FORTSÆTTES

18 FORSKNING 33 Tiltrække flere eksterne bevillinger Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitet i de kommende år forøge den forskningsmæssige kvalitet og aktivitet. For at indfri denne ambition er det en afgørende forudsætning at tiltrække flere eksterne bevillinger og dermed sikre fleksibilitet og frirum for forskningsaktiviteterne. Derfor vil Aarhus Universitet: Stille øgede ressourcer til rådighed for forskningsstøtten Koordinere flere og større EU-forskningsbevillinger Tiltrække større forskningscentre og gå målrettet efter at vinde prestigefyldte forskningspriser Styrke samarbejdet med private fonde. Aarhus Universitet går målrettet efter unikke og moderne forskningsinfrastrukturer

19 UDDANNELSE UDDANNELSE 34 35

20 Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte effektive uddannelser med plads til fordybelse.

21 UDDANNELSE UDDANNELSE Uddannelse Aarhus Universitet vil uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation og global forståelse. Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet, hvor de overalt indtager væsentlige positioner og skaber værdi. Universitetets uddannelser er forskningsbaserede og skal være af højeste kvalitet. De skal udvikles i et tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende og være baseret på en høj grad af forskningsintegreret læring. Herved understøtter universitetet de studerendes diversitet og talentudvikling samt giver dem mulighed for og kompetencer til at begå sig internationalt. Udgangspunkt Aarhus Universitet har været i kraftig vækst på uddannelsesområdet. Antallet af studerende er steget markant, og omkring nye studerende begynder hvert år på universitetet. Universitetets uddannelser er generelt kendetegnet ved kvalitet, en høj faglig integration og et godt studiemiljø, der knytter lærings- og campusmiljøet sammen. Dimittenderne er efterspurgte og værdsatte på arbejdsmarkedet. Rollen som Danmarks Entreprenørielle Universitet og de tilknyttede iværksætteraktiviteter bidrager til at stimulere de studerendes kompetencer og universitetets tætte samspil med erhvervslivet. Strategiske målsætninger Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder For at sikre uddannelsernes relevans skal universitetet fortsat tilpasse uddannelsesudbuddet og udvikle de enkelte uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den højeste kvalitet. Den fælles kvalitetsforståelse skal være eksplicit og sikre uddannelserne som forskningsbaserede og værdiskabende med afsæt i et attraktivt studiemiljø. Derfor vil Aarhus Universitet: Til stadighed udvikle uddannelserne og deres forskningsbasering Etablere en fælles og eksplicit kvalitetsforståelse Udvikle et sammenhængende og bredt forankret kvalitetssystem med respekt for den faglige mangfoldighed Sikre fortsat høj trivsel gennem udvikling af studiemiljøet sammen med studerende og fagmiljøer Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. Uddanne dimittender med stærke kompetencer Fremtidens samfund står over for mangeartede problemer, som stiller krav til stærke fagligheder og interdisciplinære kvalifikationer. Derfor skal universitetets dimittender have værdiskabende kompetencer, der både er dybe og brede. Universitetet skal kombinere styrkerne fra stærke forskningsmiljøer med et fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på både dybde og bredde og derved sikre en uddannelsesprofil, der er relevant for samfundet og udviklet i samarbejde med alumner og aftagere. Det er særligt i mødet mellem forskelligheder, at nytænkningen opstår, og fagligheden udfordres, perspektiveres og får relevans for det omgivende samfund. Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet, hvor de overalt indtager væsentlige positioner og skaber værdi. Derfor vil Aarhus Universitet: Udvikle nye interdisciplinære uddannelser på kandidat- og masterniveau Udvikle interdisciplinære fagelementer og læringstilgange i uddannelserne generelt Styrke internationalisering af uddannelserne og international mobilitet af studerende Styrke gennemsigtighed og fleksibilitet for at sikre mere informerede valg i studieforløbet Sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det samlede uddannelsessystem. FORTSÆTTES

22 40 UDDANNELSE Imødekomme de studerendes diversitet Aarhus Universitet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterpopulation, der har varierende kompetencer og grader af studieparathed. Universitetet vil skabe innovative læringsmiljøer med en intensivering af forskningsbaseringen. Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte effektive uddannelser med plads til fordybelse. Højt motiverede og kvalificerede studerende skal samtidig tilbydes særligt udfordrende rammer for talentudvikling, der giver værdi både i forskningsmæssige og i bredere samfundsmæssige sammenhænge. Derfor vil Aarhus Universitet: Udvikle det digitale læringsmiljø for at understøtte læring i dens forskellige faser Udvikle læringsmiljøer med fokus på innovation, entreprenørskab og interkulturel kompetence Sikre anerkendelse af høj kvalitet i undervisningen og universitetspædagogisk træning Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisningsog uddannelsesudvikling Skabe mulighed for tidlig talentudvikling af de dygtigste og mest motiverede studerende Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. Højt motiverede og kvalificerede studerende skal tilbydes særligt udfordrende rammer for talentudvikling, der giver værdi både i forskningsmæssige og i bredere samfundsmæssige sammenhænge.

23 TALENTUDVIKLING TALENTUDVIKLING 42 43

24 Det er helt afgørende for Aarhus Universitet at tiltrække, udvikle og fastholde de mest fremragende forskertalenter.

25 TALENTUDVIKLING TALENTUDVIKLING Talentudvikling Aarhus Universitet ser det som sin særlige opgave at udvikle internationalt efterspurgte talenter med kompetencer, der skaber alsidig samfundsmæssig værdi for aftagerne. Aarhus Universitet vil skærpe talentudviklingen i et internationalt perspektiv, ikke kun inden for forskning, men også i forhold til talenter, der retter sig mod erhvervslivets fremtidige behov og ledende stillinger inden for den offentlige og private sektor. De mest motiverede og kvalificerede studerende vil på alle uddannelsesniveauer få tilbudt særlige studieaktiviteter, der med et bredt talentsigte vil skærpe de studerendes kompetenceudvikling. Universitetets talentrekruttering og -udvikling udgør sammen med forskningen vigtige elementer i at opnå kvalitet i universitetets uddannelser og videnudveksling. Udgangspunkt Aarhus Universitet har en lang og god tradition for at arbejde med talenter allerede fra bachelorniveauet, og universitetet indførte som det første i landet rekruttering til ph.d.- studiet før kandidatgraden. Universitetet har som led i den nationale ph.d.-satsning forøget antallet af ph.d.-studerende betydeligt og har samlet ph.d.-uddannelserne i fire store velorganiserede ph.d.-skoler. Som et resultat heraf er en lang række yngre forskere ved Aarhus Universitet de senere år blevet internationalt anerkendt og har opnået attraktive ansættelser ved udenlandske universiteter og virksomheder. Strategiske målsætninger Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau Højt kvalificerede dimittender skaber værdi for samfundet og styrker universitetets muligheder for at tiltrække lovende unge forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker derfor løbende at udvikle sine talentudviklingsprogrammer og uddannelser med fokus på kvalitet. Uddannelserne skal tilpasses det globale samfunds behov for kompetencer, som også passer til en karriere uden for den akademiske verden. Derfor vil Aarhus Universitet: Styrke universitetets talentudvikling fra bachelorniveauet og videre i uddannelsesforløbet Styrke internationaliseringen af ph.d.-programmerne Udvikle strategiske partnerskaber med højt anerkendte universiteter Anvende alumnenetværket aktivt i karrierevejledning og talentrekruttering. Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter Den globale konkurrence om at tiltrække de bedste forskertalenter er forstærket. Det er helt afgørende for Aarhus Universitet at tiltrække, udvikle og fastholde de mest fremragende forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker at tilbyde attraktive og tydelige karriereveje og arbejde for, at det fællesskab, som internationale talenter på postdoc-niveau kan udvikle sig i, bliver så inkluderende som muligt. Derfor vil Aarhus Universitet: Sikre mangfoldighed i talentmassen Udarbejde en model for attraktive rekrutterings- og karriereveje (tenure track-model) Deltage aktivt på det internationale jobmarked og facilitere, at talenter fra Aarhus Universitet kan opnå ansættelse ved højt anerkendte udenlandske universiteter Fokusere på talentrekruttering gennem faglige netværk Styrke rekruttering af talenter til Aarhus Universitet gennem Aarhus Institute of Advanced Studies. Talentudviklingen skal tilbydes fra bachelorniveauet og have fokus på den diversitet af talenter, de studerende har. Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet De mest talentfulde og motiverede studerende skal tilbydes ekstra studieaktiviteter i særlige talentudviklingsprogrammer funderet i stærke forskningsmiljøer. Talentudviklingen skal tilbydes fra bachelorniveauet og have fokus på den diversitet af talenter, de studerende har. Forskellige typer af talent skal udvikles i programmerne, så merværdien af kandidaternes bidrag til samfundet bliver større. Aarhus Universitet ønsker hermed at fastholde og tiltrække de største talenter og samtidig bidrage til at styrke kvaliteten af universitetets øvrige uddannelser yderligere. Alle studerende vil kunne søge om optagelse på talentprogrammerne, men kun få vil kunne få en plads. Derfor vil Aarhus Universitet: Udvikle og igangsætte pilotprojekter for talentudviklingsprogrammerne Implementere talentprogrammer bredt på hovedområderne.

26 48 VIDENUDVEKSLING VIDENUDVEKSLING 49

27 Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor.

28 VIDENUDVEKSLING VIDENUDVEKSLING Videnudveksling Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og civilsamfundet. Målet er derigennem at skabe økonomisk, kulturel og teknologisk værdi og kompetencemæssig udvikling for de deltagende parter. Videnudvekslingen bygger på universitetets stærke forskning og det interdisciplinære forskningssamarbejde og bidrager dermed til at finde innovative løsninger på de betydende samfundsudfordringer lokalt, regionalt og globalt. Aarhus Universitet ønsker at skabe en fælles forståelse og respekt blandt medarbejdere og studerende for betydningen og nødvendigheden af videnudveksling mellem universitet og samfund. Udgangspunkt Aarhus Universitet har opbygget omfattende og stærke videnudvekslingsaktiviteter. På miljø- og energiområdet, uddannelsesområdet og fødevare- og jordbrugsområdet har universitetet en unik position som leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Tilsvarende sætter Aarhus Universitets samarbejde med Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital og det sammenhængende sundhedsvæsen i øvrigt standarder for samarbejdet på sundhedsområdet. Herudover har universitetet en lang række aftaler med erhvervslivet, en betydelig overførsel af ny viden og teknologi og udbud af mange efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der sikrer livslang læring til mange samfundsgrupper. Gennem samspillet med omverdenen bidrager Aarhus Universitet i væsentligt omfang til civilsamfundets udvikling. Universitetets videnudveksling har i såvel national som europæisk sammenhæng et betydeligt omfang. Strategiske målsætninger Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor. Dette vil ske gennem undervisning i innovation og entreprenørskab, konkret projektsamarbejde, effektiv videnudveksling, teknologioverførsel, kommercialisering af lovende forskningsideer, karriereservice og alumnearbejde. Derfor vil Aarhus Universitet: Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete erhvervs- og innovationsrettede aktiviteter Udvikle nye platforme og modeller for erhvervssamarbejdet og dets finansiering Indgå flere samarbejdsaftaler, optage flere erhvervs-ph.d.-studerende og ansætte erhvervsprofessorer. Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening Aarhus Universitet ønsker at skabe nye nationale og internationale aktiviteter på myndighedsområdet baseret på universitetets forskning. Derfor vil Aarhus Universitet: Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i den forskningsbaserede myndighedsbetjening Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til myndighedsrådgivning Intensivere dialogen og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til kulturel og samfundsmæssig udvikling. Sikre synlighed og anerkendelse af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning. Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser Efter- og videreuddannelse spiller en afgørende rolle for udviklingen af det generelle uddannelses- og kompetenceniveau i samfundet. Aarhus Universitet ønsker at bidrage til livslang læring ved at styrke sit udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og herigennem støtte op om et sammenhængende uddannelsessystem, nationalt som internationalt. Derfor vil Aarhus Universitet: Udbrede og forøge universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så behov hos eksisterende og nye aftagergrupper imødekommes Inddrage efter- og videreuddannelsesområdet i udviklingen af universitetets samlede uddannelses- og dimittendprofil. FORTSÆTTES

29 54 VIDENUDVEKSLING Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til kulturel og samfundsmæssig udvikling gennem samspil med det omgivende samfund. Universitetet vil bidrage til at styrke civilsamfundet gennem samarbejde, rådgivning, kapacitetsopbygning, formidlingsbidrag og deltagelse i den offentlige debat, blandt andet gennem Folkeuniversitetet, Aarhus Universitetsforlag og deltagelse i råd og nævn. Derfor vil Aarhus Universitet: Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med borgere, foreninger og organisationer Bidrage til at fremme den offentlige debat gennem inspirerende og kreativ formidling af forskning Anvende universitetets kompetencer til kapacitetsopbygning i offentligt og privat regi. Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og civilsamfundet.

30 FORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER 56 57

31 FORUDSÆTNINGER 59 Forudsætninger Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejds- og studiemæssige indsats. Aarhus Universitets vision for 2020 forudsætter, at universitetets egne støttefunktioner er af høj kvalitet, og at universitetet løbende arbejder for at påvirke og optimere de økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår. Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejds- og studiemæssige indsats. Universitetet påtager sig således sit ansvar som en stor og moderne arbejdsplads, der sikrer muligheder og udvikling for alle. Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af alle medarbejdere, et godt studie- og arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejdere og studerende og en nærværende og visionær ledelse. Universitetets støttefunktioner i AU Administration, institutsekretariater og dekansekretariater skal gennem deres ydelser bidrage til realisering og udvikling af de faglige ambitioner og opgaver inden for både de fire kerneaktiviteter og på hovedområderne. Konsolidering og videreudvikling heraf sker med tæt inddragelse af brugerne. Ambitionen er, at de faglige miljøer kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver i samarbejde med administrationen og i tillid til, at administrationen leverer sammenhængende, omkostningseffektive og professionelle ydelser. Derudover skal et langsigtet planlægningsarbejde sikre, at universitetet har rådighed over de fysiske rammer, der svarer til de faglige målsætninger. Aarhus Universitet vil i dialog med relevante aktører arbejde aktivt for at tilvejebringe de nødvendige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der kan give universitetet frirum til at forfølge sine strategiske mål. Flere eksterne forskningsmidler, udvikling af nye relevante uddannelsestilbud og fuld internationalisering af forsknings- og uddannelsesmiljøerne er blot eksempler på områder, hvor Aarhus Universitet alene eller i samarbejde med myndigheder og andre danske eller udenlandske universiteter og samfundsinstitutioner vil arbejde for at sikre de bedste rammer for udviklingen af universitetet til samfundets bedste. Derfor vil Aarhus Universitet: Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet Inddrage medarbejdere og studerende i relevante beslutningsprocesser Gennemføre en professionel lederudvikling Sikre en moderne, professionel og sammenhængende administration Være i dialog med relevante aktører med henblik på at tilvejebringe og sikre de bedst mulige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for universitetets aktiviteter og udvikling.

32 IMPLEMENTERING OG EVALUERING IMPLEMENTERING OG EVALUERING 60 61

33 62 IMPLEMENTERING OG EVALUERING Implementering og evaluering Aarhus Universitets strategi dækker en syvårig periode, og umiddelbart efter strategiens vedtagelse vil konkrete mål for hvert af de strategiske temaer fordelt henover årene i strategiperioden blive fastsat. I 2016 vil der blive gennemført en midtvejsevaluering, der vil danne baggrund for eventuelle justeringer af strategien for den resterende periode. Aktiviteterne vil blive beskrevet i konkrete handleplaner på hovedområder, på institutter, i centre og i de tværgående kerneaktiviteter. Handleplanerne vil blive prioriteret, og der vil blive sat klare og målbare mål hvert år, så der løbende kan følges op på de strategiske målsætninger. En række af de strategiske målsætninger er desuden beskrevet i universitetets udviklingskontrakt for med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udviklingskontrakten afrapporteres årligt. Der vil blive gennemført årlige opfølgninger på strategien. De vil blandt andet danne udgangspunkt for prioritering af universitetets strategiske midler og afrapporteringer til bestyrelsen og vil desuden blive anvendt til løbende opfølgninger samt til ekstern information. Herved sikres gennemsigtighed og sammenhæng i strategiarbejdet og sammenhæng til udviklingskontrakten og arbejdet med at indfri Aarhus Universitets vision for Strategien implementeres med konkrete handleplaner, prioriterede mål og ressourcer og følges årligt op.

34

35 66 KREDITERING PERSPEKTIV Aarhus Universitet etableres som Universitetsundervisningen i Jylland 1997 Professor Jens Christian Skou modtager nobelprisen i kemi 2006 Fusion med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning 2009 Den faglige udviklingsproces 2010 Professor Dale T. Mortensen modtager nobelprisen i økonomi STRATEGI Produceret af: Aarhus Universitet Design og layout: Nikolai Lander AU Kommunikation Foto: Lars Kruse, Jesper Rais og Roar Lava Paaske AU Kommunikation Oplag DK: ISBN første spadestik i universitetsparken 1970 Aarhus Universitet overgår fra privat til offentlig institution 2007 Fusion med Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks JordbrugsForskning Handelshøjskolen danmarks pædagogiske universitet desuden Strategi Fusion med Århus Tandlægehøjskole 2013 Strategi Fusion med Ingeniørhøjskolen i Århus

36 mission Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden. vision Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. værdigrundlag Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universitetet. MOTTO Solidum petit in profundis Søger i dybet den faste grund Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Danmark TLF: WEB:

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet.

strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet. 2 0 1 3 strategi 2 0 2 0 Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet. 1 Forord...2 Udgangspunkt...3 Mission og værdigrundlag...4 Vision...5 Forskning...6 Udgangspunkt... 6 Strategiske målsætninger...

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Facult Aarhu STRATEGI

Facult Aarhu STRATEGI 0 Facult Aarhu STRATEGI 2013-2020 1 MISSION Arts bidrager gennem højeste kvalitet inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling til forståelse af mennesket og dets kulturelle, sociale

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium. Jobanalyse. Seriøsitet og sammenhold

Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium. Jobanalyse. Seriøsitet og sammenhold Rekruttering af ny rektor til Ikast-Brande Gymnasium Jobanalyse Seriøsitet og sammenhold Fakta om Ikast-Brande Gymnasium Adresse: Ikast-Brande Gymnasium Bøgildvej 6, 7430 Ikast Tlf.: 9715 3611 ig@ikast-gym.dk

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007 AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM 7-2007 8. november 2007 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Aarhus Universitets bestyrelse 8. november 2007 2 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere