Sammendrag af indlæg. Plantekongres januar i Herning Kongrescenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag af indlæg. Plantekongres 2013. 15.-16. januar i Herning Kongrescenter"

Transkript

1 Sammendrag af indlæg Plantekongres januar i Herning Kongrescenter 2013

2 Oversigtsplan over Herning Kongrescenter Stueetage 1. sal Kongressal 5B 5A Udstillinger 4C 4B Cabaretsal B+C Cabaretsal A Koncertsal frokost og middag 4A Presserum IT-demo Netcafé Teatersal Scenen Indgang Sekretariat - hjælp, tilmelding, salg af publikationer og spisebilletter!

3 Velkommen til Plantekongres 2013 I denne bog kan du læse sammendrag med resultater og konklusioner for hovedparten af de 156 indlæg, som holdes ved Plantekongres Indlæggene er produceret til kongressen, og dermed er bogen en skattekiste med den allernyeste viden om planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. Følg med eller skriv notater i bogen under foredragene, og tag den med hjem til videre læsning. Du kan højst nå at deltage i 11 ud af de 88 sessioner, og så er det rart at kunne læse om de øvrige emner på et senere tidspunkt. Du kan også have glæde af kontaktoplysningerne for de enkelte oplægsholdere. På Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse og et stort udbytte af Plantekongres Med venlig hilsen Niels Halberg, Erik Bisgaard Madsen og Carl Åge Pedersen Niels Halberg Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Erik Bisgaard Madsen Vice-dean for Private and Public Sector Services Københavns Universitet Carl Åge Pedersen Direktør Videncentret for Landbrug Planteproduktion AARHUS AU UNIVERSITET

4 Programoversigt for tirsdag d. 15. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Kl Landsplanteavlsmødet Frø Ankomst 1. Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs 2. Udbytteoptimering i markfrø 3. Årsmøde i Frøsektionen I 4. Årsmøde i Frøsektionen II Kaffe og rundstykker i Kongressalen Velkomst og åbning af Plantekongres 2013 Grovfoder Emner: Sektorbestyrelsens beretning - Planteproduktion 12. Den bedste og billigste foderforsyning 13. Sikker majsdyrkning! 14. Nye slætstrategier i kløvergræs 15. Indstil kløvergræsmotoren rigtigt i Danmark i 2013 Faglige udfordringer og resultater Status for arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen Samfundets prioritering af miljø kontra sundhed Planteværn Natur og miljø på bedriften 23. Det vigtigste fra planteværnsforsøgene Nyt om plantebeskyttelsesmidler 25. Nyt om svampesygdomme 26. Use of insecticides and effect on bees og velfærd. Hvor stor er den samlede kage? Læs mere side 5 Inspiration på tværs 34. British farming conditions 35. Hightech planteproduktion 36. Velkommen til Forebyg stress Der er gratis adgang til Landsplantesavlsmødet Bioenergi 45. Økonomi i biogas 46. Experiences with crops for biogas in Germany 47. Nyt om energiafgrøder 48. Højværdi-produkter fra bioraffinering Teknik 56. Få fuldt udbytte af sensorstyring 57. Skal der bælter på? 58. Smart registrering 59. Autostyring - muligheder og faldgruber TEMA Planter til salg! 67. Salgsstrategier 68. Urmennesket beslutter for dig 69. Ram forbrugerne 70. Framgångsrikt samarbete mellan universitet och näringsliv Natur og miljø på bedriften 78. Fakta om randzoner 79. Pas på vandløbene 80. Sådan lykkes tiltag for markvildtet 81. Naturpleje med succes For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne. For alle

5 Programoversigt for onsdag d. 16. januar 2013 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kartofler 5. Precision farming in potatoes - Dutch experiences 6. Nyt om virus Y og om lagersygdomme 7. Nyt om jordløsning og om rodfiltsvamp 8. Årsmøde for kartofler I 9. Årsmøde for kartofler II 10. Aktuelt om skadegørere i kartofler 11. Udfordringer i praksis Raps Økologi 16. Nedsæt dryssespildet i raps 17. Gylle til raps - sådan! 18. Raps som grisefoder 19. Nyt fra økologiske markforsøg i Kan reduceret jordbearbejdning og økologi forenes? 21. Gulrust og økologi 22. Økologi på svensk Økonomi og driftsledelse Korn 27. Forventninger til økonomien i planteproduktionen 28. Et budget er til at styre økonomien efter 29. Rettidighed og tilpasning af maskinkapacitet 30. Lagring og tørring af korn 31. Korndyrkning i Skåne 32. Korndyrkning - tilbage i topform 33. Den bedste handel med korn og raps Inspiration på tværs 38. Se guldkornene i de sociale medier 39. Gør modspilleren til medspiller 40. Ny sprøjtemiddelstrategi Danish Agros internationaliseringsstrategi og dens betydning for danske landmænd 42. Min afrikanske farm 43. Højaktuelt emne 44. Mødet med mikrofonen Jord Gødskning 49. Svenske erfaringer med minimeret jordbearbejdning 50. Jordpakning og plantevækst 51. Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold 52. Det vigtigste fra gødningsforsøgene How do we improve nitrogen utilization in winter wheat? 54. Sidste nyt fra rodzonen 55. CULTAN - a new method for application of fertilizers Biologi Landskab 60. Plantetoksiner - muligheder og risici 61. Gen-duplikation i udvikling og forædling af afgrøder 62. Fremtidens medicin fra planter 63. Kommuneplan 2013 til debat 64. Nye metoder til planlægning i det åbne land 65. Lokaldrevet udvikling 66. Nye produktionsmuligheder baseret på bæredygtighed og samspil Natur 71. De gode naturplejeprojekter 72. Værdifuld natur eller blot en gammel græsmark? 73. Naturindhold i vandhuller 74. Naturværdier i randzonerne 75. Pleje af enge til gavn for landbrug og natur 76. Anvendelse af biomasse fra engarealer 77. Sådan plejes habitatnaturtyper optimalt Miljø 82. Kvælstof i drænvand 83. Det juridiske vandmiljø 84. Nye virkemidler til at reducere kvælstoftabet 85. Lokal kortlægning af kvælstofretentionen 86. Vandrammedirektivet i andre lande 87. På vej mod en ren Østersø 88. Efter vandplaner kommer handleplaner For landmænd og andre som ønsker at få viden, der kan bruges på bedriften. For rådgivere og andre som ønsker en teoretisk og mere dybdegående gennemgang af et emne. For alle

6 Sammendrag af indlæg Plantekongres 2013 Sproglig revision og korrektur Kontorfuldmægtig Sonja Graugaard, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Kontorfunktionær Charlotte Knudsen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Claus Haagensen Foto Leveret af indlægsholdere samt Henny Rasmussen og Per Kryger, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Sats, repro og tryk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

7 Indholdsfortegnelse TEMA: FRØ 1 Sådan kan vi få et højere frøudbytte i rajgræs Birte Boelt Skal vi afpudse alm. rajgræs om foråret? Barthold Feidenhans l Nye resultater med vækstregulering i frøgræs Barthold Feidenhans l Vejen til størst muligt udbytte i hvidkløver Søren Jespersen i 2020 Thor Gunnar Kofoed Verdensmarkedet for frø Søren Halbye TEMA: KARTOFLER 5 Precision farming in potatoes - Dutch experiences Jacob van den Borne Jacob van den Borne Status for kartoffelvirus Y i Danmark Steen Lykke Nielsen Forekomst af Fusarium og Phoma på norske kartoffellagre Pia Heltoft Jensen Annette Dam Henrik Pedersen Carl D. Heiselberg Beretning fra NaturErhvervstyrelsen En repræsentant fra NaturErhvervstyrelsen Kartoffelafgiftsfonden efter omlægning af produktions- og pesticidafgift Thyge Thoustrup Kartoffelbladplet (Alternaria) - bekæmpelsesstrategier og risiko for resistens Bent J. Nielsen Bekæmpelse af cikader - effekt af midler og bejdseteknik Lars Bødker Udvikling af kartoffellægger og kartoffelvasker, hvorfor nu det? Henning Thybo Jannie Rendbæk Sørensen TEMA: GROVFODER 12 De bedste strategier for foder til malkekøer Rudolf Thøgersen Sådan påvirker energiafgrøder prisen på foder, jordleje og jord Troels Schmidt

8 Indholdsfortegnelse 13 Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs Martin Mikkelsen Sikker strategi for planteværn i majs Poul Henning Petersen Slætstrategiens indvirkning på energi- og proteinproduktion Karen Søegaard Indvirkning af energi- og proteinproduktion på økonomi og mælkeydelse Vibeke Duchwaider Strategier for valg af kløvergræsblanding sammen med kvælstofgødskningen Karsten Attermann Nielsen Strategi for gylle til kløvergræs - nedfældning og/eller forsuring? Annette Vibeke Vestergaard TEMA: RAPS 16 Undgå skulpeopspring via sortsvalget Dorthe Kappel Betydning af svampebekæmpelse og spildreducerende midler for dryssespildet Ghita Cordsen Nielsen Få den bedst mulige virkning af gylle i raps Torben Føns Sådan nedfælder jeg gylle ved grubbesåning Mads Rasmussen Grisenes foretrukne rapskage Hanne Maribo Sortsforskelle og optimering af processen på oliemøllen Jens Christian Sørensen TEMA: ØKOLOGI 19 Dyrkning af hestebønne og lupin Inger Bertelsen Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder Kathrine Hauge Madsen Hvad kan vi lære af de udenlandske erfaringer Christian Petersen Kan ukrudtet styres, når ploven parkeres? Bo Melander Status på gulrust - hvad er fremtidsscenariet? Mogens Støvring Hovmøller Hvilke muligheder har du som økologisk landmand? Peter Mejnertsen De svenske økologers udfordringer og løsninger. Erfaringer med Cameleon Per Ståhl TEMA: PLANTEVÆRN 23 Ukrudtsbekæmpelse Jens Erik Jensen

9 Indholdsfortegnelse 23 Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse Ghita Cordsen Nielsen Giver nye formuleringer en forbedret effekt? Stefan Ulrich Ellinger & Jakob Skodborg-Jensen Forebyggelse af resistens Morten Nygaard Bejdsning af sund og svampeangrebet udsæd Bent J. Nielsen Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen Introduction to insecticides and their effect on bees with focus on the neonicotinoids Per Kryger Introduktion til insekticider og deres effekt på bier med fokus på neonikotinoider Per Kryger Do neonicotinoids have any effects on bees? Christian Maus Har neonikotinoider nogen virkning på bier? Christian Maus TEMA: ØKONOMI OG DRIFTSLEDELSE 27 Analyser af prisudviklingen globalt Martin Bach Andersen Perspektiver for økonomien i planteproduktionen de næste 5-10 år Klaus Kaiser Sådan får du et budget at styre efter Per Kristensen Likviditetsstrategier i en turbulent tid Casper Steenfeldt-Møller Rettidighed og værdisætning af den rettidige indsats Thyge Lauge Jørgensen Sådan optimerer du maskinstrategien i forhold til rettidighed Michael Højholdt TEMA: KORN 30 Den optimale lagring og tørring af korn Henning Sjørslev Lyngvig Overvåg kornkvaliteten med sensorer i lageret Ole Green Sådan optimerer jeg min avl af korn! Nils Yngveson Sådan optimerer jeg nettoudbyttet på min bedrift Karl Martin Schelde Dyrkningsteknikkens betydning for udbyttets udvikling Morten Haastrup Ole Schou Det vigtigste at huske, når du handler med naboen Per Kristensen

10 Indholdsfortegnelse TEMA: INSPIRATION PÅ TVÆRS 34 British Farming Conditions James Copeland Dyrkningsbetingelser i Storbritannien James Copeland Hightech planteproduktion Ole Green De tre vigtigste ting, vi har gjort i for at give landbruget gode produktionsforhold Ida Auken De tre vigtigste ting, vi har gjort i for at fremme naturen og miljøet Martin Merrild Forebyg stress Birgitte Jepsen Se guldkornene i de sociale medier Lars Lundbye Irene Asta Wiborg Planteværnsindustrien og ornitologer Jørgen Lundsgaard Den nye sprøjtemiddelstrategi Lea Frimann Hansen Danish Agros internationaliseringsstrategi og dens betydning for danske landmænd Christian Junker For folk med tålmodighed og udlængsel Søren Næsborg Muligheder og begrænsninger for at etablere landbrugsproduktion i Uganda Hans Otto Sørensen Højaktuelt emne NN Mødet med mikrofonen Trine Sick TEMA: BIOENERGI 45 Økonomi i biogasanlæg Karen Jørgensen Økologisk biogas Erik Fog Experiences with crops for biogas in Germany Hans Oechsner Erfaringer med biogasafgrøder i Tyskland Hans Oechsner Flerårige energiafgrøder Søren Ugilt Larsen Roer til biogas Kasper Stefanek Søren Holm Pedersen

11 Indholdsfortegnelse 48 Produktion af højværdige produkter fra biomasse Anne Grete Holmsgaard TEMA: JORD 49 Svenske erfaringer med minimeret jordbearbejdning Johan Arvidsson Plant hormonal and growth response to soil compaction Fulai Liu Planternes hormon- og vækstrespons på jordkomprimering Fulai Liu Jordpakning og rodvækst Lars J. Munkholm Bent T. Christensen TEMA: GØDSKNING 52 Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder Leif Knudsen Resultater af forsøg med husdyrgødning - specielt forsuring Annette Vibeke Vestergaard Malcolm J. Hawkesford Forbedret kvælstofudnyttelse gennem genetisk udvælgelse og forædling Malcolm J. Hawkesford Hvad kontrollerer den effektive roddybde for næringsstofoptagelse? Kristian Thorup-Kristensen Christen Duus Børgesen Results and agro-environmental perspectives of the CULTAN method Martin Kücke Resultater og agromiljømæssige perspektiver ved CULTAN-metoden Martin Kücke TEMA: TEKNIK 56 Gødskning efter Yara-sensor Leif Knudsen Gradueret sprøjtning med GreenSeeker og andre afgrødesensorer Jens Elbæk Risiko for strukturskader ved brug af bæltekøretøjer Johan Arvidsson Praktiske erfaringer ved kørsel med bæltekøretøjer Anders Gad Smart registrering - LetFarm J. Martin Møller Smart registrering - Næsgaard Mobile Per Andersen

12 Indholdsfortegnelse 58 Smart registrering - Mark Mobile Jens Bligaard Fordele og faldgruber ved registreringer i marken Michael Højholdt Resultater fra FarmTest om autostyring Flemming Hedegaard Mine erfaringer som bruger af forskellige systemer Danny Bonn Pedersen TEMA: BIOLOGI 60 Har plantebaserede bejdsemidler en fremtid i jordbruget? Ole Søgaard Lund Udvikling af rapsfrø fri for glucosinolater Hussam H. Nour-Eldin Gen- og genomduplikation - en drivende kraft i evolutionen Søren Bak Gen-duplikationer - evolutionens eksperimentarium med et eksempel fra hvede Claus Krogh Madsen Thapsia garganica - er der realistiske muligheder? Henrik Toft Simonsen Allelopatiske stoffer - potentiale og fremtid Inge Fomsgaard TEMA: LANDSKAB 63 Endelig blev jordbruget en del af kommuneplanen Christina Lohfert Rolandsen De store virksomhedslandbrug i planlægningen Anders Mosbæk Nielsen Dialogbaseret planlægning - perspektiver og metode Lone Søderkvist Kristensen Erfaringer fra landsbyen Karby på Mors Ann-Sophie Øberg Lokalparker - udviklingspotentiale i lokalområdet Sune Schmidt Naturparker - hvad kan de bruges til? Mads Ellegaard LoCaRe - et projekt i Vejle Kommune Kræn Ole Birkkjær Synergi og nabosamarbejde - landbruget som drivkraft Knud Christensen TEMA: PLANTER TIL SALG 67 Salg af traditionelle landbrugsafgrøder Peter Buhl Salg af traditionelle landbrugsprodukter Torben Balling Lund

13 Indholdsfortegnelse 68 Urmennesket beslutter for dig Jens-Martin Bramsen Ram forbrugerne Anne Glad Framgångsrikt samarbete mellan universitet och näringsliv - Partnerskap Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet Dave Servin Framgångsrikt samarbete mellan universitet och näringsliv - Ideon Agro Food, Lund Lennart Lindahl TEMA: NATUR 71 Det gør vi i kommunen for at samarbejde med landbruget Lotte Madsen Eksempler på naturplejeprojekter baseret på samarbejde Rasmus Dandanell Lundegaard Set fra en landbrugshistoriker - kulturhistoriske værdier ude på overdrevet Peder Dam Overdrevenes nye betydning i forbindelse med lovændringer Christina Weidick Kærsgaard Etablering og pleje af gode vandhuller Eigil Plöger Undersøgelser og kvalitetsvurderinger af vandhuller Lars Briggs Forventet effekt på naturen i randzoner og på vandmiljøet Annette Baattrup-Pedersen Sådan opnås en fælles forståelse og gavn ved adgangen til landmandens marker Niels Clemmensen Engpleje til gavn for fuglelivet Henning Fjord Aaser Hensyn til fuglene og rationel landbrugsdrift Søren Christensen Organisering af høst og afsætning af biomasse fra engarealer Thomas Vang Jørgensen Hvordan forenes hensyn til høst af biomasse og naturpleje bedst? Urban Emanuelsson Sådan skal habitatnaturtyper plejes Bettina Nygaard Erfaringer med plejeplaner for konkrete naturområder Peter Witt TEMA: NATUR OG MILJØ PÅ BEDRIFTEN 78 Miljøeffekten af randzoner Brian Kronvang Sådan fungerer randzoneordningen Per Faurholt Ahle Bent Lauge Madsen

14 Indholdsfortegnelse 79 Sådan sikrer du den bedste vandløbsvedligeholdelse på din ejendom Erik Hansen Blegmand Valg og placering af biotoptiltag med optimal effekt Jørn Pagh Berthelsen Tiltag for naturen - så nemt kan det gøres Poul Richard Jørgensen Vejen fra svineproduktion til naturpleje med får Jan Tang Seerup Geder i naturplejen Rita Merete Buttenschøn TEMA: MILJØ 82 Resultater af analyser af drænvandet Søren Kolind Hvid Hvilken betydning får resultaterne af drænvandsundersøgelserne? Gitte Blicher-Mathiesen Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner Derfor stævner landbruget staten for vanplanerne Håkun Djuurhus Effekt af nye virkemidler Flemming Gertz Alternative virkemidlers rolle i vandplanerne Hanne Bach Erfaringer fra NiCA-projektet Jens Christian Refsgaard Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius-projektet Jacob Birk Jensen Vandrammedirektivet i andre lande Henriette Færgemann De bedste erfaringer for implementering af miljøtiltag Sindre Langaas Bornholmske erfaringer og udfordringer Elisabeth Falk Kommunernes syn på handleplaner Søren Brandt Kan et vandløbslaug gøre en forskel? Kim Nielsen Forfatterindeks

15 Indholdsfortegnelse 13

16 TEMA: FRØ 1 Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs Sådan kan vi få et højere frøudbytte i rajgræs Alm. rajgræs har et betydeligt højere frøudbyttepotentiale, end vi rent faktisk høster. En sikker etablering, registrering og eventuelt bekæmpelse af svampeangreb samt øget opmærksomhed omkring blomstring og høsttidspunkt skal bidrage til at øge det gennemsnitlige frøudbytte. Seniorforsker Birte Boelt Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blomstrende rajgræs Etablering Udgangspunktet for succes i græsfrøavlen er en vellykket etablering på et areal fri for ukrudt, som ikke kan bekæmpes i afgrøden. Udlæg af alm. rajgræs til frø i vårbyg sikrer veletablerede rajgræsplanter, men efter et par nedbørsrige somre, hvor der har været problemer med at få vårbyghalmen fjernet uden køreskader i marken, er der kommet mere fokus på efterårsudlæg i renbestand. Rettidig såning er vigtig for at sikre udvikling af tilstrækkeligt mange skud inden vinteren, hvilket i plænetyper og sildige sorter er inden 25. august, medens tidlige og tetraploide sorter kan sås indtil 10. september - selvfølgelig med hensyntagen til regionale forskelle. Etableringen af efterårsudlagt rajgræs kan styrkes ved tildeling af 30 kg N/ha, mens rajgræs udlagt i vårbyg ikke kvitterer for tildeling af kvælstof om efteråret i udlægsåret. Med en lav stub, vårbyghalmen fjernet kort tid efter høst, ingen køreskader i marken eller rettidig og vellykket etablering i renbestand er man sikret tilstrækkeligt mange frøbærende skud til at opnå optimalt udbytte i rajgræs. Det er vigtigt at få foretaget en effektiv bekæmpelse særligt af græsukrudt i udlægsåret. Dels kan græsukrudtet konkurrere med afgrøden om kvælstof, og dels koster det udbytte at rense andre ukrudtsgræsser fra efter høst. Frøavlsåret Kvælstof udbringes ved vækststart fra slutningen af marts til starten af april. Tidligere udbringning og/eller høj kvælstofmængde genererer mange sideskud og biomasse, hvilket kan være en ulempe både i forhold til effekten af vækstregulering og ved høst (læs mere om dette i indlægget Skal vi afpudse alm. rajgræs om foråret? og Nye resultater med vækstregulering i frøgræs ). Svampe Et af de områder, hvor de seneste års forsøg har vist store merudbytter, er svampebekæmpelse. De seneste to år har konsulenter registreret forekomst af svampesygdomme i frøgræs, og i begge år er der registreret rust i alm. rajgræs fra starten af maj indtil midten af juli. Sammenholder man disse erfaringer med de udførte svampebekæmpelsesforsøg, må vi konstatere, at de gennemførte behandlinger har været foretaget i maj eller starten af juni måned. De tid-

17 Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs TEMA: FRØ 1 Frøanlæg fra samme småaks - 11 fyldte og to tomme. ligste rustangreb er forårsaget af kronrust, medens den meget tabsvoldende sortrust kan optræde senere på sommeren (efter blomstring). Der er derfor al mulig grund til at holde øje med svampeangreb i alm. rajgræs helt frem til midten af juli måned og foretage behandling om nødvendigt. Blomstring Alm. rajgræs er en fremmedbestøver, og det er en forudsætning for befrugtning og frøsætning, at pollen fra en anden rajgræs- Det sker bedst, hvis frøstænglerne er opretstående, og afgrøden er uden lejesæd. Blomstringen starter oftest i de midterste småaks på frøstanden og fra neden i de enkelte småaks. Der er altså en gradient for blomstringen, dels i selve akset og dels inden for de enkelte småaks. Det er endnu uklart hvilke faktorer, der styrer blomstringen i de enkelte græsser, men i alm. rajgræs åbner blomsterne sig sidst på formiddagen på dage med tørvejr og høj temperatur. På regnvejrsdage og dage med lav temperatur forbliver blomsterne lukkede. I 2012 havde vi en kold regnvejrsperiode i juni måned, og de tidlige rajgræssorter blev Ti frøanlæg fra samme småaks - fem fyldte og fem tomme. afbrudt i deres blomstring. Dermed udvikles de bestøvede frø over længere tid, og afgrøden bliver tvemoden. Det er meget uhensigtsmæssigt i en spildsom afgrøde, og det komplicerer bestemmelsen af det optimale høsttidspunkt. Er man tidligt ude, vil de sidst bestøvede frø ikke være modne og dermed vanskelige at tærske ud. Venter man, vil de tidligst bestøvede frø formodentlig være faldet af. Derfor er en vej til et højere høstudbytte at få et større indblik i blomstringsforløbet i den konkrete mark og at opnå en større viden om de mekanismer, som styrer blomstringen. Med observationer omkring blomstringens forløb i det enkelte år kan man tilrettelægge høsten - metode og tidspunkt og eventuelt tage højde for et større behov for tørrekapacitet til en tvemoden afgrøde. Med en større viden om de forhold, som styrer blomstringen, kan man undersøge og vurdere, om kulturtekniske forhold kan sikre en mere ensartet blomstring. Frøsætning Gennem de senere år har vi ved AU Flakkebjerg undersøgt, hvor mange blomster der lykkes med at sætte frø. Det er udført ved te og otte tomme. at optælle antallet af blomster pr. småaks ved blomstring og efterfølgende at optælle antallet af frø pr. småaks umiddelbart inden høst. Billedet til venstre viser frøene fra ét småaks, hvor 9 ud af de 11 frøanlæg har udviklet et ægte frø. Billedet til højre viser et småaks, hvor kun godt frøanlæggene udnyttes, men i gennemsnit udvikles 4-5 frø pr. småaks. Det potentielle frøudbytte Når vi beregner det potentielle frøudbytte ud fra vores registreringer af de udbyttedannende komponenter, ligger det betydeligt højere, end det udbytte vi rent faktisk høster. Det potentielle udbytte beregnes ud fra antallet af frøbærende stængler (1/4 m 2 pr. parcel), antallet af småaks pr. frøstand (30 frøstande pr. parcel), antal frø pr. småaks (et småaks pr. 30 frøstande) og frøvægten (4 x 100 frø) Vores undersøgelser tyder på, at potentialet er til stede helt frem til blomstring og frøsætning, men at vi mister udbytte umiddelbart inden høst. Vi har derfor igangsat et ph.d.-projekt, som har fokus på blomstring og frøsætning i alm. rajgræs.

18 TEMA: FRØ 1 Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs Skal vi afpudse alm. rajgræs om foråret? Specialkonsulent Barthold Feidenhans l Videncentret for Landbrug Forsøget i 2012 resulterede ikke i merudbytter for at afgræsse eller afpudse alm. rajgræs om foråret. Det største udbytte blev opnået i led med den dyrkningsstrategi, der anbefales i Danmark i øjeblikket. Forsøget gav ikke noget entydigt svar på, om der er en sammenhæng mellem biomasse, lejesæd og dosering af vækstreguleringsmiddel. Der er i resultaterne en tendens til, at den mindste lejesæd er i de parceller, der er afgræsset, men om denne tendens kan udnyttes til en reduktion i doseringen af vækstreguleringsmidlerne er ikke klarlagt. Hvis afgræsning eller afpudsning om foråret skal være en realistisk mulighed i Danmark, skal det klarlægges, hvorledes vi i samspil med et lavere forbrug af vækstreguleringsmiddel, mindre lejesæd også sikrer et øget udbytte i alm. rajgræs. Et svar på dette fremgår ikke af årets forsøg. På Plantekongres 2012 var der et særdeles spændende indlæg fra New Zealand (NZ), der beskrev deres dyrkningsstrategi i alm. rajgræs til frø. På NZ afgræsses frømarkerne af alm. rajgræs gennem efterår og vinter indtil begyndende strækning i foråret. Hensigten er at reducere biomassen på arealerne. Dette skulle sikre en bedre effekt af vækstreguleringsmidlerne, udskyde skridningstidspunktet, en mere ensartet blomstring og sikre et optimalt udbytte. I foråret 2012 blev der ud fra indlægget og en efterfølgende diskussion med indlægsholderen anlagt et orienterende forsøg i alm. rajgræs. Afgrøden var udlagt i vårbyg i Sorten var Prana, der er en middeltidlig, tetraploid fodertype. I forsøget indgik tre faktorer: vækstregulering, kvælstof og afgræsning/afpudsning. Hele forsøget blev i vækstperioden holdt fri for sygdomme og skadedyr. Vækstregulering Der blev valgt tre niveauer af vækstregulering: ingen vækstregulering, 0,4 l og 0,8 l Moddus M pr. ha. Moddus M blev valgt, fordi midlet er velkendt som vækstreguleringsmiddel i alm. rajgræs og har indgået i en lang række forsøg gennem årene. Kvælstof Der indgik to kvælstofstrategier, 160 kg N pr. ha tildelt ved vækststart som i 2012 var sidst i marts måned og 2 x 80 kg N pr. ha tildelt ved vækststart og igen, når parcellerne var færdigafgræsset eller afpudset sidste gang. Derfor er 2. tildeling til de tidligt afgræssede parceller sket 25. april og til det sent afgræssede led og det afpudsede led 2. maj Denne strategi blev valgt for, at de tidligt afgræssede led ikke skulle sulte en uge, til dyrene blev fjernet fra de sent afgræssede parceller.

19 Dyrkningsstrategier i alm. rajgræs TEMA: FRØ 1 Afgræsning/afpudsning I forsøget indgik afgræsning med får. Da det ikke er realistisk at forestille sig store arealer af alm. rajgræs til frø afgræsset med får, indgik der også et led med afpudsning for at sammenligne de to muligheder. Der blev afgræsset på to tidspunkter. Den tidlige afgræsning startede 17. april og sluttede den 24. april. Den sene afgræsning startede 24. april og sluttede 2. maj, hvor der ligeledes blev afpudset. Antallet af får på arealerne blev bestemt ud fra biomassen på starttidspunktet 17. april. Udgangspunktet var, at de skulle være på arealet i en uge, og på det tidspunkt skulle afgrødehøjden være ca. 5 cm. Antallet af får blev reguleret i perioden ud fra hensynet til den ønskede afgrødehøjde ved periodens slut- over i nye parceller for at undersøge betydningen af det begreb man på NZ kalder closing date, som er det seneste tidspunkt for dyr til afgræsning på arealerne. Hvordan gik det? De største udbytter blev opnået i de led, hvor der ikke blev fjernet biomasse i forårsperioden. Den bedste dyrkningsstrategi med det højeste udbytte blev opnået, hvor der blev tildelt 160 kg N ved vækststart og vækstreguleret med 0,8 l Moddus i stadie ensstemmelse med den gældende anbefaling. Fjernelse af biomasse i forårsperioden medførte dog også nogle interessante resultater, som der bør arbejdes videre med. Frøstængler Af arbejdsmæssige årsager blev det besluttet kun at optælle frøbærende skud i de led, der var gødet ved vækststart med 160 kg kvælstof og vækstreguleret med 0,8 l Moddus M. Altså det led der overordnet gav det største udbytte. Optællingerne viste, at leddet uden fjernelse af biomasse havde det mindste antal frøbærende skud. Det største antal skud blev fundet i det tidligt afgræssede led. Der blev også målt TKV i de samme led. Den største TKV blev målt i leddet med det mindste antal frøbærende stængler, medens den mindste TKV blev målt i leddene med det største antal frøbærende stængler. Fortolkningen kunne være, at de få stængler har været i stand til at udvikle større frø og dermed kompenserer, så leddene til høst har haft det største udbytte i kg frø pr. ha. De mange stængler har omvendt ikke været i stand til at udvikle store frø til dannelse af et højt udbytte. Desværre er der ikke tilstrækkelig med data til at understøtte denne fortolkning. Det interessante vil være at få undersøgt, om denne kobling mellem frøstængler og frøstørrelse også gælder ved delt gødskning. Har de mange stængler manglet kvælstof i perioden fra blomstring til høst? Samtidig kunne det være interessant at få optalt antal småaks pr. frøstængel og antal frø pr. småaks for at få et totalt overblik over sammensætningen af udbyttekomponenterne ved de forskellige behandlinger. Det var ikke muligt at påvise en sammenhæng mellem doseringen af vækstreguleringsmiddel, biomasse og udbytte ud fra dette års forsøg. Altså om man kan opnå samme eller større udbytte med lavere dosering af vækstreguleringsmiddel, hvis biomassen reduceres i foråret. Der er i datamaterialet en tendens til, at den mindste lejesæd optræder i de led der er afgræsset, specielt den tidlige afgræsning, men den mindste lejesædskarakter opnås også her i det led ved den højeste dosering af vækstreguleringsmiddel.

20 TEMA: FRØ 2 Udbytteoptimering i markfrø Nye resultater med vækstregulering i frøgræs Specialkonsulent Barthold Feidenhans l Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har De senere års forsøg har vist, at rødsvingel skal vækstreguleres for at optimere udbyttet. I rødsvingel kan af økonomiske årsager være en god løsning at blande et godkendt middel indeholdende chlormequat-chlorid og trinexapac-ethyl. Medax Top har vist resultater på linie med Cycocel+Moddus M men anbefales anvendt tidligere i strækningsfasen. I alm. rajgræs er der afprøvet nye muligheder med midlerne Trimaxx og Medax Top. Et års forsøg tyder på, at der ikke er forskel på effekten af disse midler sammenlignet med det velkendte Moddus M. Årets forsøg bør dog gentages med et andet forsøgsdesign for at afprøve alle muligheder for en økonomisk optimal vækstregulering i afgrøden. Vækstregulering i rødsvingel Forsøg har gennem de seneste år ofte vist pæne merudbytter for vækstregulering. De gode resultater skyldes, at rødsvingel er meget følsom for lejesæd under blomstring. Lejesæd på det tidspunkt medfører udbyttetab. Rødsvingel har gennem årene såvel i landsforsøg som i forsøg på AU Flakkebjerg vist økonomisk rentable merudbytter for en vækstregulering. Derfor skal vækstregulering være en obligatorisk behandling i alle rødsvingelmarker til frø, hvis vækstforholdene tillader det. Forsøgene er gennemført med forskelige midler i forskellige kombinationer. Medax Top er afprøvet i Tabel 1. Vækstregulering i alm. rajgræs. Alm. rajgræs Udbringningstidspunkt rødsvingel i 2009 i forskellige doseringer. Resultaterne fra det skelle mellem effekterne af Medax Top og en blanding af Cycocel og Moddus M, hverken på udbyttet eller lejesædskarakteren. Det skal dog påpeges at forsøgsbehandlingerne er gennemført i stadie 47-50, hvor Medax Top fra producentens side anbefales anvendt senest i stadie 39. Resultaterne gennem årene i rødsvingel har vist, at man med Kar. 1) for lejesæd ved høst Udb. og merudb., kg frø pr. ha forsøg kg N i NS 24-6 ved vækst kg N NS 24-6 ved vækst kg N i NS ,4 l Moddus M ved vækst kg N i NS ,8 l Moddus M ved vækst kg N i NS ,4 l Trimaxx ved vækst kg N i NS ,8 l Trimaxx ved vækst kg N i NS ,75 l Medax Top ved vækst kg N i NS ,5 l Medax Top ved vækst LSD ns 1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN - LEJ EN EKSPERT FRA SEGES er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Mød seks kandidater til fem bestyrelsesposter i Økologisk Landsforening. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere