Lokalarkiver Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalarkiver Billund"

Transkript

1 Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999

2 1 1 Grindsted...6 1a Dal a Hinnum b Dal b Hinnum b. m.fl. Grindsted...6 1br Grindsted...7 1d m.fl. Grindsted...6 1e m.fl. Dal f 2d Dal f m.fl. Hinnum g 1h Dal g m.fl. Grindsted...6 1g m.fl. Hinnum m med.fl. Grindsted...7 1r m.fl. Hinnum s m.fl. Hinnum v Hinnum Grindsted...7 2a Dal a m.fl. Hinnum b Dal b m.fl. Hinnum c Dal c Grindsted...7 2e m.fl. Hinnum l m.fl. Hinnum m m. fl. Hinnum o m. fl. Hinnum x m. fl. Hinnum a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal a m.fl. Grindsted...7 3b Dal d 3j m.fl. Grindsted...8 3e m.fl. Dal f 6f Dal i m. fl. Hinnum j m. fl. Hinnum r m. fl. Hinnum v 3æ Hinnum z 6g Hinnum a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal a m.fl. Grindsted b 4f Dal b Hinnum c Dal c m. fl. Hinnum c m.fl. Grindsted d m.fl. Dal e Hinnum fs 7i m.fl. Grindsted i Dal r 3aø m.fl. Grindsted a Grindsted a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal b 4k Dal b Grindsted b m. fl. Hinnum d Grindsted e Dal e m.fl. Grindsted f 4f Hinnum g m.fl. Dal h Dal i Dal i Hinnum k 5p 2o Dal l m.fl. Grindsted m Dal n Dal s 5r 7at Grindsted a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal b 7c 8c Dal b Hinnum c 6h Hinnum d m. fl. Hinnum g Dal Dal a 8a m.fl. Dal

3 7ad Grindsted ag m.fl. Grindsted ak Grindsted al m.fl. Grindsted ao Grindsted at m.fl. Grindsted b Grindsted bd m.fl. Grindsted e m.fl. Grindsted h 7l 7x Grindsted h m.fl Dal i Dal k Grindsted m Grindsted r m.fl. Grindsted aa 7ag Grindsted B Banegårdsvej- Borgergade... 8 Birkedal Blødstøvlvej Blødstøvlvej Blødstøvlvej Borgergade Bredalgård Breddalhus D Dalagergård Dalbo Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsøvej E Engedalgård Engmosegård F Filskovvej Filskovvej Filskovvej Filskovvej Filskovvej Flodgården G Gammel Vejlevej Gammelgård...6 Granly...27 Grindsted Præstegård...6 Grindsted Rolighed...8 Grindsted Skolelod...7 H Hedebo...21 Hedegård...21 Hinnumgård...25 Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Højdalgård...23 Højvang...16 K Kolstrupvej 35. (Gl. nr.)...7 Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej nedlagt Kolstrupvej nedlagt Kærgård...31 L Lille Modvig...9 Lundgård...32 Løvlund...26 M Mariesminde...33 Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Midtgård

4 N Norddalgård...23 Nørbovej P Petersminde...6 Plantagevej Plantagevej Plantagevej Plantagevej Primulavej R Ribersvej Ribersvej S Simmelbrovej Simmelbrovej Skovgård...12 Slagterivej uden nummer...7 Sparekassens hus...6 Stenbækgård...31 Stenbæksvej Stenbæksvej Stenbæksvej Søbo...13 Søvang...14 T Tallebjerg...16 Tingvejen Tingvejen Tingvejen Tingvejen Tradsborg Tranebærvej Tårnvej Tårnvej V Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Ø Østerbygård Å Ågeslundvej Ågeslundvej ca

5 Grindsted 1651 var her foruden præstegården, 1 gård og et Bol, begge tilhørende Grev Ranzau til Breitenborg var her 3 gårde, tilhørende samme. Udskiftet 1779 og gårde og 1 Bol udflyttede fik Jørgen Sestedt af Kronen, en gård i Grindsted by afstod han den atter til Kronen, som forlenede gården til Lauritz Skram og og skjænkede gården til Præsteembedet. (Citat fra John Møllers bog om Slaugs Herred). Bygninger på kortet: 1. Præstegården. 2. Skolen. 3. Kroen. (Grand Hotel) 4. Grindsted Rolighed. 5. Lille Modvig. A. Lille Grindsted. B. Kirken. C. Præstens fæsteejendom. 5

6 Grindsted Præstegård. matrk. 1 Grindsted. Grindsted. Mads Christensen Harboe, der var sognepræst i Grindsted og Heinsvig menigheder dengang, fik Som det fremgår af ovenstående, hører præstegården til præsteembedet fra Mads Christensen Harboe, fik som den første præst samtidig bevilling til at bruge gården i Grindsted, at Residere på, mod at betale de samme afgifter til Kronen, som denne gård hidtil havde betalt. Præstegården havde indtil da ligget i Heinsvig. Pastor Sølling opgav 1768 i sin indberetning til Biskop Bloch i Ribe præstegårdens hartkorn til og 1 skp. Ålefang. Det var næsten det samme, som de øvrige tre gårde i byen skattede af tilsammen. Deres hartkorn. var Præsterne drev selv landbruget, enten med tjenestefolk eller forpagter, helt frem til 1924, da jorden blev overtaget af menighedsrådet blev staldbygningerne nedrevet. Præstegården blev brugt som bolig for sognets præster til 1969, da der blev bygget en ny præstebolig øst for den gamle gård der blev nedrevet. Østerbro Sparekassens hus. matrk. 1b. m.fl. Grindsted Her var en gammel fæsteejendom under præstegården. Den første jeg har fundet, er Jens Jensen Smed, der med sin hustru Marie Christensdatter og deres to børn boede her ved folketællingen Datteren Anne Kirstine Jensdatter blev 1821 gift med Ole Henriksen født i Hemmet. Han døde Ved folketællingen 1860 ser det ud til, at hans svigersøn Jens Madsen er fæster her. Han var gift med datteren Elise Kirstine Olesdatter får Rasmus Lauridsen skøde fra auktionsretten flytter han og Ellen Marie Iversdatter hertil fra deres nybyggede ejendom på Nørbovej skøde fra Rasmus til sønnen Laust Rasmussen. Andelsklædefabriken er bygget på jord fra ejendommen. Huset solgte Laust Rasmussen til sparekassen Det er nedrevet. Tårnvej 145. matrk. 1d m.fl. Grindsted. Petersminde. Her fik Mads Christiansen fra Krarup i Tistrup sogn, gift med Margrethe Øhlenslæger fra Sønderby, skøde fra auktionsretten De havde boet i Ansager fra Mads Christiansen døde Margrethe drev gården med hjælp fra børnene til 1905, da sønnen Peter Madsen Krarup fik skøde solgte Peder Krarup til Anders Kr. Andersen og Kr. Duedal, fra dem samme år til Mads Langelund Jensen. Han var gift med Birgitte Frederikke Zakariesen skøde til deres plejesøn, Niels Zakaries Tranholm, gift med Metha Søgård Kristensen fra Grene sogn solgte Metha jorden til Helmer Skov. Bygningerne er nedrevet. Tårnvej 30. matrk. 1g m.fl. Grindsted Gammelgård. Her fik Ole Larsen Nollund 1876 skøde fra auktionsretten. Han solgte 1877 til Laurids Rasmussen, der blev gift med Else Thomsen fra Sønder Omme. Else døde 1910 og 1912 blev Laust Rasmussen gift med Andrea Hansigne Andersen fra Sjælland. Laust Rasmussen var i folketinget fra skøde til sønnen Rasmus Lauridsen Rasmussen. Han blev gift med Anna Sengenbjerg fra Langeland solgte Rasmus til sønnen Hans Christian Rasmussen, gift med Karen Rasmussen. Fra dem 1970 til Grindsted kommune, der nu har Materielgård der. 6

7 Slagterivej uden nummer. matrk. 1m med.fl. Grindsted. Her fik lærer og kirkesanger Jens Hansen Andreasen skøde fra auktionsretten solgte han til Frederik Øhlenslæger fra Sønderby, gift med Else Madsen fra Ansager. De var nok de første beboere her skøde til sønnen Mads P. Øhlenslæger. Han solgte 1930 to tdrl. jord til det nye slagteri solgte han restejendommen til Grindsted kommune. PS. Ovenstående fire ejendomme og Plantagevej 23, blev på kirkens vegne, solgt af sognepræsten Emil Frederik Bøllemose ( ), ved offentlig auktion. Derfor fik de skøder fra auktionsretten. Kolstrupvej nedlagt matrk. 1br Grindsted. Her lå en ejendom med 4 ha. kaldet Grindsted Jordemoderlod. Om der har været en jordemoder der, vides ikke blev ejendommen solgt til Andreas Poulsen Damgård, gift med Christine Olesen solgt til Frederik Andersen fik enkefru Karen Jacobsen skøde. Fra hende 1967 til Grindstedværket. Ejendommen er borte nu. Grindsted Skolelod. matrk. 2 Grindsted. Udstykket 1774 af sognedegnen Johannes Welejus fra en del af den gård, han sammen med Mads Nielsen købte Hartkorn Før havde ejerne af Grindsted gårde pligt til at skaffe foder til degnens køer og får. Jorden har degne og skolelærere vel brugt helt frem til 1883, måske længere, men 1883 begyndte Grindsted-Grene sogneråd at udstykke fra ejendommen. Matrk. 2b blev solgt til Niels Christian Nielsen. Matrk. 2c blev udstykket til et landbrug, andre parceller indgik i flere ejendomme. Kolstrupvej 35. (Gl. nr.) matrk. 2c Grindsted. En del af Grindsted degnelod købt 1907 af Niels Andreas Hansen. Han solgte 1916 til Frederik Andersen. Det er nok ham der har bygget huset. Frederik Andersen solgte 1927 til Jens Rømer, da var ejendomskylden kr. Jens Rømer solgte 1930 til Kristian Lauridsen, pris kr fra Kristian Lauridsen, til Ejnar Pedersen, Knud Prip Pedersen og Olav Prip Pedersen. De havde gartneri der solgt til Wita og Knud Sørensen. De drev planteskole der til 1967, da de flyttede til Krogager planteskole. Her solgte de til Grindstedværket, der senere solgte til Grindsted el og varmeværk, som nu har bygget kontorhus der. Borgergade 1. Gammel matrk. 3a m.fl. Grindsted blev Niels Grindsteds søn døbt, kaldet Christen. Han blev 1734 gift med Anna Nielsdatter af Eeg mølle. De har nok ved samme tid overtaget gården blev deres datter Maren Christensdatter gift med Mads Nielsen, født i Dal Han har vel ved samme tid overtaget gården. Der er ikke fundet skøder for disse handler solgte Mads Nielsen gården til svigersønnen Seier Lassen fra Løvlund, gift med datteren Anne Marie. De havde boet i Dal tre år. Anne Marie døde 1807 og 1813 blev Seier Lassen gift med Karen Madsdatter af Heinsvig solgte Seier Lassen gården til Jens Nielsen Riber fra Janderup, gift med Maren Christensdatter fra Hodde byttede de gård med Thomas Poulsen i Dal, gift med Ane Larsdatter fra Løvlund mølle. De havde sammen med landbruget drevet kro i Dal og med dem flyttede kroen til Grindsted. Ved folketællingen 1860 var der børnene, Poul, Karen Møller, 7

8 Ide Marie, Lars og Elise Marie. Den ældste datter Karen var 1856 blevet gift med Søren Jørgensen i Eeg overtog sønnen Niels Thomsen gård og kro. Han var gift med Frederikke Vilhelmine Jessen fra Nørup? Ved folketællingen 1890 havde de fire sønner solgte Niels Thomsen gård og kro. Det ser ud til at de flytter fra sognet. Køberen er Peter Johannes Petersen. Fra ham 1892 til Jens Petersen, født i Ølgod og gift med Karoline Ågård født i Tistrup. De kom her med fem børn, de to ældste født i Amerika, de to næste født i Hodde og den yngste født i Tistrup (fra folketællingen 1901). Allerede samme år 1892 sælger Jens Petersen til Jens Jensen, fra ham 1894 til et konsortium på fire, de to Præstegård brødre, Anders Jensen og Søren Christian Jensen og Anders Christian Poulsen og Niels Christian Nielsen sælger Søren Christian Jensen sin part tilbage til Jens Petersen. Samme år skøde til de tre andre fra Anders Poulsen. Det ser ud til, at familien Petersen under alle disse øvelser stadig bor på kroen skøde til brødrene Martinus og Laurids Hansen fra Bække bliver Laurids Hansen eneejer af kro og landbrug. Der var ved vurderingen 1909, 64 tdl. jord til gården. Laurids Hansen var gift med Kjersten Mortensen fra Åstrup. De kom hertil med fire børn. De tre født i Esbjerg og den yngste født i Åstrup. Laurids Hansen blev den sidste kromand der. Efter ham kom missionshotellet. Han oprettede et A/S, der udstykkede jorden til byggegrunde. Banegårdsvej- Borgergade matrk. 3d 3j m.fl. Grindsted. Matrk. 3d udstykket 1877 fra Thomas Poulsen til farver F. G. M. Schmidt fra hans bo til Jess Præstegård, der 1903 solgte til Niels Andreas Hansen. Matrk. 3j udstykket 1889 fra Niels Thomsen til A/S Grindsted Mølle. Bestyrelsen solgte møllen til Kristian Jørgensen Han solgte 1902 til J. Kr. Løvborg, der 1907 solgte til Niels Andreas Hansen, som nu var ejer af hele området. Der var ved ejendomsvurdering tdrl. jord. N. A. Hansen byggede "Hansens Hotel" og 1922 fik sønnen Holger Hansen skøde. Han udstykkede 1944 møllen til møller Jens Storgård. Grindsted Rolighed. gl. matrk. 4a m.fl. Grindsted Denne gård har ligget syd for Rema 1000 med vej til Vestergade fik sognedegn for Grindsted-Heinsvig menigheder og skoleholder for Grindsted skoledistrikt, Johannes Welejus, skøde på denne ejendom fra Claus Haagens enke. Welejus var gift med Dorthe Christine Heering. Ved folketællingen 1787 var de der med hans broders enke, hendes datter og seks tjenestefolk sælger Welejus gården til Christen Joensen, gift med Christine Jensdatter. De var nok udensognsfolk. Ved folketællingen 1801 boede begge familier her sælger Christen Joensen gården til Hans Jacobsen, født i Morsbøl, gift med Anne Catrine Hansdatter født i Jerrig. De havde boet flere steder, sidst som præstegårdsforpagter i Grindsted skøde til sønnen Søren Bagge Hansen, født 1807, da faderen var præstegårdsforpagter, og opkaldt efter præsten. Søren Bagge Hansen blev 1828 gift med Anne Margrethe Poulsdatter af Dal. Ved folketællingen 1834 var Søren gårdmand og fattigfoged. Ved folketællingen 1845 var han gårdmand og sognefoged. Søren Bagge Hansen døde 1845 og Anne Margrethe døde skøde fra dødsboet til Simon Christensen og Christen Christensen. Ved folketællingen 1850 bor Simon Christensen her. Han var fra Ål sogn og gift med Mette Jensdatter fra Ølgod. 8

9 De var her kun to år. Næste ejer og beboer var Jens Christensen fra Kvie Ansager sogn, gift med Anne Kirstine Sørensdatter skøde fra Jens Christensen til Thøger Biltoft fra Vester Nykirke, gift med Ane Marie Hansen fra Jerne. I deres tid blev der udstykket en del fra gården skøde fra Biltoft til Christen Christensen Tiphede skøde fra ham til Peder Hansen Thorning fra Nollund, gift med Ane Marie Jensdatter fra Eeg. Hun døde 1887 og 1891 solgte Peder Thorning gården til Anders Jensen (Præstegård). Han var karl på gården ved folketællingen Anders Præstegård var gift med Stine Jensen. Han var medlem af sognerådet fra 1898 til 1909, deraf otte år som formand solgte Anders Præstegård til Jens Peder Jensen, kaldet I. P. Jensen, født i Randbøl, gift med Marie Sofie Andersen. Han havde 1906 fået koncession på kørsel med dagvognen mellem Vandel og Grindsted. Senere oprettede han ægpakkeri og handelsvirksomhed sammen med landbruget. I. P. Jensen var medlem af sognerådet fra 1917 til Det meste af tiden var han formand for rådet. Han var så vidt vides den sidste, der drev landbrug på denne gård. Vestergade 80. matrk. 4c m.fl. Grindsted. Udstykket fra matrk. 4a Thøger Biltoft sælger en parcel til Jens Christian Hansen fra Morsbøl, gift med Karen Jensdatter fra Eg. Jens Christian Hansen er i folketællingen 1860 opført som skrædder og har en trettenårig skrædderlærling i huset får sønnen Jens Christian Jensen skøde på ejendommen. Fra ham 1893 til Jens Pedersen, der samme år sælger til Anton Kristensen (Gade) fra Heinsvig, gift med Karen Søndergård fra Krog skøde til sønnen Kristen Søndergård Kristensen. Fra ham 1955 til vognmand Viggo Hansen. Han var den sidste, som havde landbrug der. Vestergade 54. matrk. 4r 3aø m.fl. Grindsted. Den første her var Jeppe Peder Clausen, gift med Emma Olga Sørensen. De havde før boet i Modvig og Morsbøl købte Clausen parceller i Grindsted og byggede her. I brandprotokollen samme år forsikres her et hus til 3,500 kr. Det oplyses, at huset har Grindsted mejeri (Kildevæld) som nærmeste nabo, med en afstand på 1000 alen sælger Jeppe Peder Clausen til Peder Pedersen og flytter tilbage til Modvig. Det er nok Peder Pedersen, der har bygget den nuværende gård mellem 1913 og Det år sælger han til Johannes Engebæk Hansen, der får brandforsikringen forhøjet fra 22,300 kr til 29,500 kr. uden ændringer af bygningerne sælger Engebæk gården til Peter H. Christensen. Han udstykker som de foregående ejere byggegrunde og sælger 1930 til Laurids Jørgensen fra Eg, der ca solgte jorden til Grindsted kommune. Bygningerne solgte han ca til A/S Grindsted Automobilforretning. Ågeslundvej 6. matrk. 4fs 7i m.fl. Grindsted. Udstykket 1927 fra matrk. 4c. Fra Anton Gade Kristensen til svigersønnen Peder Christian Mortensen fra Velling, gift med datteren Johanne Kristensen. De byggede her samme år blev gården overtaget af sønnen, Bent Gade Mortensen og Peder Christian Mortensen flyttede til Give. Primulavej 16. gl. matrk. 5a Grindsted. Lille Modvig. Den første ejendom her lå nede ved den gamle Vardevej, der dengang fulgte engen. Det var en fæsteejendom der sammen med "Store Modvig" lå under Urup gamle herregård. Hvordan 9

10 den ved matrikuleringen er kommet til Grindsted vides ikke, måske fordi fæsteejendommen "Lille Grindsted 1812 blev sammenlagt med gården her boede fæsteren Niels Pedersen her. Han var gift med Mette Nielsdatter. Deres søn Peder Nielsen, som 1774 blev gift med Anna Poulsdatter af Jerrig, var den næste fæster. Peder Nielsen døde 1786 og 1791 blev Anna gift med Jørgen Nielsen fra Morsbøl. Han blev den sidste fæster der får Niels Pedersen, Peder Nielsens ældste søn, skøde på stedet fra Mads Nielsen i Eeg, der havde giftet sig til fæstegodset under Urup ved ægteskabet med Anne Jensdatter får Niels Pedersen fra Hans Christensen skøde på fæsteejendommen "Lille Grindsted, en ejendom der lå østligt i marken og var beboet af Thomas Christensen, gift med Ann Dorthe Olesdatter. Niels Pedersen, der var gift med Ellen Nielsdatter af Sønderby, døde Ellen Nielsdatter blev 1819 gift med Jens Pedersen født i Ringgive får deres søn Peder Jensen skøde, nu er hartkornet Han var der ved folketællingen 1850 som ugift gårdmand. Desuden bor her halvsøsteren Ane Nielsdatter og hendes mand Thomas Christian Thomsen, født i Sønderby, han havde 1847 solgt gården i Sønderby. Her fik han skøde udstykkede Thomas Christian Thomsen matrk. 5b til sig selv og solgte 5a til Jens Mortensen, gift med Else Jensdatter fra Eeg skøde fra Jens Mortensen til Christen Olesen solgte Olesen til Poul Thomsen. Han udstykker 5d og sælger matrk 5a til Andreas Poulsen Rich fra Guldager med skøde samme år mageskifter A. P. Rich med Mads Andersen i Nollund. Han var født i Grene sogn og gift med Marie Hansdatter fra Heinsvig. Det er nok dem, der har flyttet gården op til den nye Vardevej. Mads Andersen døde år Det var Marie Hansdatter der underskrev brandprotocollen 1901, da det nye stuehus blev forsikret skøde til sønnen Hans Christensen Andersen. Han solgte 1912 til Kristen Kristensen Bemsig fra Stenderup, gift med Anne Tranberg skøde fra Bemsig til Peder Jensen Lund, gift med Augusta Schmidt. De kom fra Koldingegnen solgte Lund til Hans P. Hansen, gift med Kirstine Hansen. De kom fra Vesterhede. Fra dem 1957 til sønnen Henning Hansen, han solgte ca gården til Grindsted kommune, der har udstykket jorden til byggegrunde og solgt stuehuset til Knud Lund. Vestergade 100. matrk. 5b Grindsted. Det var her Thomas Christian Thomsen udstykkede en parcel til sig selv 1860, da han solgte matrk. 5a. Den oprindelige ejendom har nok ligget lidt længere mod øst, nær matrk. 4c, der blev bygget samme år. Det ser ud til, at familien boede der til efter Thomas Christian Thomsens død fik genboen Rasmus Post skøde på ejendommen og drev så begge til 1901, da han solgte til Anders Villads Andersen (Rishøj) solgte A. V. Andersen ejendommen her til Johannes Engebæk Hansen skøde fra Engebæk til landbrugskonsulent Georg Pedersen. Efter et par ejerskift fik Engebæk igen skøde. Han solgte 1941 til sønnen Jens Engebæk Hansen, der var den sidste, som havde landbrug der. Vestergade 85. matrk. 5d Grindsted. Udstykket fra matrk. 5a Skøde fra Poul Thomsen til Jacob Andersen. Om ham vides kun, at han samme år fik et nyopført hus brandforsikret for 1200 kr solgte Jacob Andersen huset med tilhørende jord til Rasmus Hansen (Post) fra Lund ved Horsens, gift med 10

11 Ellen Pedersdatter født i Oxbøl Als. De kom fra Nim, hvor deres søn var født. Rasmus Hansens far Hans Christian Sørensen var også med. Rasmus Hansen blev i folketælling kaldt Husmand og Postkjører. Han fik 1881 skøde på genboen Thomas Christian Thomsens ejendom solgte Rasmus Post begge ejendomme til Anders Villads Andersen (kaldet Rishøj). Han får sin nyerhvervede ejendom brandforsikret Ved ejendomsvurdering 1909 er der 44 tdl. til de to ejendomme solgte A. V. Andersen ejendommen her til Laurids Andersen, der 1930 solgte til Rasmus Hansen (Lundhede) får hans arvinger skøde fra skifteretten. Efter delingen af jorden, sælger datteren Marie Hansen gift Jensen, huset til Kristen Søndergård Kristensen, pris 2000 kr. Vurdering 400 kr. Vestergade 95. matrk. 5e m.fl. Grindsted. Ejendommen har ligget ca. hvor Poul Hansens kontor er. Her udstykkede Rasmus Post 1901 matrk. 5e til Niels Hansen, han fik samme år et hus brandforsikret for 1200 kr købte han jord fra 5a. I 1908 solgte han ejendommen til Laurids Peder Moesgård fra Nollund, gift med Julie Marie Andersen var der ifølge ejendomsvurdering 13 tdl. jord til ejendommen køber Moesgård mere jord til ejendommen, matrk. 5g 5m solgte Moesgård ejendommen til Rasmus Hansen (Lundhede), der det år solgte "Lundhede i Jerrig til broderen Johannes Hansen er der skifteretsskøde til døtrene, Marie Jensen, Else Vestergård Christensen og Gerda Andersen. Ejendommen her solgte de til Anders Kristensen skøde fra ham til J. Skou Knudsen, der 1946 solgte til Ejnar Lindmark Hansen. Fra ham 1947 til Jens Peder Jensen fra Nollund. J. P. Jensen solgte ca til Grindsted Kommune. Vestergade 116. matrk. 5l m.fl. Grindsted. En parcel udstykket fra matrk. 5a i Efter forskellige ejere købte S. Vinding Dalgas ejendommen Det er formentlig ham, der har bygget den nuværende ejendom solgte Vinding Dalgas ejendommen til Eilif Tullesen for 14,300 kr. I 1939 købte Dalgas igen ejendommen og solgte 1940 til Niels Peder Founais Jensen fra ham til Peder Christian Pedersen, gift med Marie Pedersen. De kom fra Almstok solgte Pedersen til Ejnar Damholt, gift med Esther Madsen. Damholt solgte 1965 ejendommen til Grindsted kommune. Ågeslundvej ca. 19. matrk. 5s 5r 7at Grindsted. Udstykket 1925 fra matrk. 5a af Kristen Kristensen Bemsig til sig selv, da han solgte gården fik hans enke Ane Tranberg skøde, hun solgte samme år til Magnus Jensen, der kom fra Nollund skøde fra Magnus Jensen til Alfred Broch. Fra ham 1954 til Svend Tork Sørensen og senere solgt til Christen Bindesbøl. Der har boet flere familier på ejendommen. Den sidste der ejede ejendommen var Ejnar Damholt. Han solgte ca til Grindsted kommune. Huset er nedrevet. Kolstrupvej nedlagt matrk. 7b Grindsted fra Grindsted kommune til Niels Christian Nielsen. Dengang var der nok ingen bygning fra Nielsen til bager Josef B. Holst skøde fra ham til Carl Pedersen Røi. Nu bliver ejendommen registeret som statshusmandsbrug får Theodor Kristian Pedersen skøde. Han sælger 1929 til Anders Christian Madsen, der 1932 sælger til Ejnar Jessen. Ved ejendomsvurdering 1937 er der 11 ha. jord. Efter Einar Jessens død overtaget af broderen Villiam Jessen. Fra ham 1977 til Grindstedværket. Bygningerne er delvis borte. 11

12 Plantagevej 33. matrk. 7e m.fl. Grindsted. Udstykket 1874 fra matrk. 5a Grindsted. Fra Poul Thomsen til Christoffer Pedersen i Nollund. Der blev bygget en ny gård, som sønnen Peder Christian Pedersen overtog. Han var gift med Sofie Andreasen fra Sønder Omme. Efter Peder Christian Pedersens død solgte Sofie Pedersen 1917 gården til sønnen Marinus Pedersen. Fra ham samme år til Carl Christian Hansen, gift med Ellen Marie Rasmussen overtaget af deres søn Erling Hansen, gift med Kirsten Bach. Erling Hansen drev planteskole sammen med gården solgte han planteskolen til Finn Lund Nielsen og gården til Hans Erik Jensen og Ida Rasmussen. Plantagevej 29. matrk. 7h 7l 7x Grindsted. Udstykket 1917 af Sofie Pedersen til svigersønnen Carl Rasmussen, gift med datteren Karoline Kirstine Pedersen solgte Carl Rasmussen til Niels Brødsgård Nissen, født i Ødis, gift med Helga Vedstesen født i Ansager. Efter Niels Nissens død solgte Helga Nissen 1983 gården til Ivan Riddersholm, gift med Birthe Vesterager. Simmelbrovej 13. matrk. 7k Grindsted. Da Anders Christian Jensen 1916 solgte gården på Nørbovej, tog han jord fra og byggede en aftægtsejendom. Han beholdt også det gamle matrk. nr. 7k. Anders Christian Jensen døde 1920 og Ellen fik skifteretsskøde samme år blev ejendommen solgt til Jens Mikkelsen, gift med Ane Kirstine Pedersen fra Jens Mikkelsen til Meinert Larsen, der 1952 solgte til Richardt Knudsen, gift med Katrine? Efter Katrines død var han der alene skøde fra Richardt Knudsen til Jane og Allan Hansen. Kolstrupvej 55. matrk. 7m Grindsted. Nedlagt 1970 Bygget 1926 af Alfred Jeppesen, gift med Mette Catrine Thomsen fra Føvling. Fra dem 1928 til Niels Christian Plagborg, gift med Esther Lydia Pedersen solgte Plagborg til Karl Mikkelsen, gift med Martha Marie Jacobsen. De kom fra Vandel. Der var de med kort varsel sat ud fra deres gårde af værnemagten, da tyskerne skulde bruge jorden til deres nye flyveplads. Der kom tre familier derfra, her til sognet solgte Karl Mikkelsen gården til Grindstedværket, som skulde bruge jorden til nyt renseanlæg. Plantagevej 23. matrk. 7r m.fl. Grindsted. Skovgård. Den første beboer her var Kristian Dørfler fra Koldingegnen, gift med Maren Madsdatter fra Madum. De begyndte her 1870, skøde tinglyst fra auktionsretten Det var pastor Bøllemose der på kirkens vegne, solgte på den måde. Dørfler døde 1889 og Maren solgte til hedeselselskabet Huset blev brugt som bolig for plantagens opsynsmænd. Den første var Morten Nielsen. Han blev afløst af Mads Skov, gift med Marie Knudsen, begge fra Nollund blev Mads Skov afløst af Rasmus P. M. Rasmussen fra Fyn, gift med Marie Kirstine Pedersen fra Sønder Bork fik Rasmus skøde fra det danske hedeselskab. Han solgte 1948 til Edvard Janovski. Fra ham 1950 til Ejnar Markvordsen fra Mors. Han solgte 1960 til Christian Viig fra Kibæk, gift med Mette Grønbæk fra Haunstrup boede Johannes Hansen her Emmy og Erling Ingolf Poulsen. Fra dem 1980 til bygmester Karl Abildtrup Egebæk. Nørbovej 4. matrk. 7aa 7ag Grindsted. Gammel matrikelnummer 7k. Udstykket 1860 fra matrk. 4a Grindsted. Skøde fra Thøger Biltoft til Rasmus Lauridsen i Nollund. Rasmus begyndte opdyrkningen af heden og sidst i 1860erne begyndte byggeriet 12

13 her. Det fortælles at Rasmus og hustruen Ellen Marie Iversdatter boede i et spændhus på byggepladsen fik de det nye hus brandforsikret solgte de gården i Nollund og flyttede herover solgte Rasmus Lauridsen ejendommen her og begyndte som nybygger endnu en gang. Den nye mand her hed Niels Christensen. Fra ham 1879 til Anders Christian Jensen fra Sønder Omme, gift med Dorthea Nielsdatter også derfra. Hun døde 1901 og Anders blev gift med Ellen Jensen solgte Anders Jensen til Mads Møller Madsen. Han fik 1917 gården brandforsikret. Det var nok bygninger fra Anders Christian Jensens tid er der skøde fra M. M. Madsen til Kristian Kjær Jensen, der 1927 solgte til Niels Rasmussen, gift med Kirstine Hjort. De kom fra Østjylland. Niels Rasmussen døde 1951 og Kirstine drev gården med hjælp fra børnene til Da fik sønnen Aksel Rasmussen, gift med Pouline Bach, skøde. Fra dem 1997 til datteren Hanne Bach og svigersønnen Lars Ole Jensen. Kolstrupvej 65. matrk. 7ad Grindsted. Udstykket 1923 fra matrk. 1d. Skøde fra Mads Langelund Jensen til Thorvald Iversen fra Dal, gift med Katrine Knigge fra Guldager. Gården blev bygget skøde til sønnen Niels Christian Iversen, gift med Else Irene Pedersen. De solgte 1993 til Karen Marie og Jens Nielsen. Plantagevej 7. matrk. 7ag m.fl. Grindsted. Her byggede hedeselskabet skovridergård De første beboere var forstassistent senere skovrider Jens Holt, gift med Marie Scheele og deres fem børn, en barnepige, en husholdningselev og fire tjenestefolk blev der bygget ny skovriderbolig nærmere byen og gården her blev solgt til den første plantageopsynsmand Morten Nielsen fra Heinsvig, gift med Anne Marie Nielsen født i Sønder Omme solgte de til sønnen Villy Nielsen, gift med Metha Jensen skøde fra Villy Nielsen til sønnen Benny Nielsen, gift med Ella Poulsen. Simmelbrovej 17. matrk. 7ak Grindsted. Her udstykkede Anders Christian Jensen en parcel til svogeren Kristian Jensen, gift med Gertrud Nielsen fra Nørre Urup. Skøde tinglyst byttede de gård med Gertruds søster Nielsine Knudsen i Nollund og flyttede dertil. Nielsine der var enke, drev ejendommen med hjælp af to døtre solgte hun til svigersønnen, Karl Marinus Knudsen, gift med datteren Signe Knudsen. Efter Karl Knudsens død solgte Signe ejendommen til sønnen Gunnar Knudsen, gift med Inge Degn Hansen fra Nollund købte Kaj Nielsen Sønder Omme ejendommen. Han solgte 1990 bygningerne til Lisbeth Høeg og Per Nielsen. Jorden blev solgt til Harry Plagborg i Nollund. Kolstrupvej 59. matrk. 7al m.fl. Grindsted Søbo. Udstykket 1912 fra matrk. 1g, fra Laurids Rasmussen til sønnen Thomas Vestergård Rasmussen, gift med Maren Katrine Jensen fra Blåhøj. Gården er bygget samme år skøde til sønnen Gunnar Rasmussen, gift med Esther Nissen fra Horsbøl. De solgte 1985 til Holger Davidsen, gift med Hanne Rasmussen. 13

14 Tranebærvej 15. matrk. 7ao Grindsted. Udstykket 1915 fra matrk. 4c. Anton Gade Kristensen solgte en parcel til Kristen Kristensen, der nok har nok bygget ejendommen. Han solgte 1921 til Frederik Hansen. Fra ham 1925 til Anton Møbjerg Nielsen, gift med Karen Marie Jensen. De var der til 1943, da solgte Møbjerg til Børge Piilgård Hansen, gift med Herdis Christensen skøde fra Piilgård til handelsmand og landmand Harry Hårkjær Nielsen gift med Dorthea Pedersen. Fra Harry 1949 til August Marinus Knudsen. Han kom fra Kolstrupvej 71, han var enkemand og blev gift med Karen Jensine Kristensen fra Føvling. Marinus Knudsen var vist den sidste landmand der. Kolstrupvej 71. matrk. 7at m.fl. Grindsted. Udstykket 1923 fra matrk. 1d, fra Mads Langelund Jensen til Peder Kjær Thomsen, gift med Jensine Kirstine Kristensen skøde fra Thomsen til Hans Jacob Jensen Rauff. Fra ham 1928 til Alfred Andersen, gift med Dagny Kristensen solgte Alfred Andersen til August Marinus Knudsen fra Kærbæk, gift med Klara Nielsen. Hun døde 1947 og 1949 solgte han til Richard Rasmussen, der blev gift med Magny Gade Andersen fra Hinnum. De solgte 1990 til Grethe Bech og Arne Nielsen. Kolstrupvej 64. matrk. 7bd m.fl. Grindsted Søvang Udstykket 1934 fra matrk. 1d. Skøde fra Mads Langelund Jensen til Åge Johannes Nielsen fra Grene sogn, gift med Karen Marie Pedersen fra Hinnum. De byggede samme år. Efter Åge Nielsens død blev ejendommen 1997 overtaget af sønnen Villy Elmer Nielsen. Matrikel 7 numrene, er Grindsted bys fælles hede, der ved matrikuleringen 1844, blev delt mellem byens gårde, i forhold til deres hartkorn. Derfor var langt den største del tillagt præstegården, som rundt regnet havde halvdelen af byens hartkorn. Grindsted plantage blev startet ca De fleste af skøderne fra lodsejerne i Grindsted til Hedeselskabet, er tinglyst fra 1890 til Der er med få undtagelser, kun matrikel 7 numre. Ved vurderingen 1936, var plantage arealet 391,5 ha. Da var den gamle skovridergård fra 1896 Plantagevej 7 frasolgt, var matrk. numrene, 7a. 7f. 7c. 7p. 7q. 7u. 7z. 7æ. 7d. 7ab. 3g. 14

15 Grindsteddal. Fra John Møllers bog om Slaugs Herred: Grindsteddal ligger i en liden dal var der i Dalsbye 4 gårde og 1 Bol, de to gårde, hvoraf den ene var øde, tilhørte Peder Norby, det øvrige Christen Norby. 1688: i Dalbye 4 gårde og 1 Bol, de 2 gårdmænd vare selvejere, 1 gård og 1 Bol, tilhører Peder Norby, 1 gård Claus Linnert. De to selvejere havde hver 1 Ålefang. 1768: Grindsted -Dall består af 5 halve gårde. Imellem Grindsted og Dall er en eng, hvori opvælder en Kilde, som giver så meget vand af sig, at deraf flyder en bæk over kjørestedet og igennem engen sønden på ned i Åen. Vandet er meget godt, klart og velsmagende, det koger op af vældet som en stærk sydende gryde og vældet trækker sig om vinteren nogle alen længere til sønder, end om sommeren. (Citat fra Møllers bog om Slaugs Herred). Bygninger på kortet: 1. Morten Stokholm (Kroen) (Gård 4) 2. Christen Nielsen Mose (Gård 3) 3. Jørgen Jessen (Gård 1) 4. Niels Chr. Andersen (Gård 2) 5. Thomas Bundsgård (Gård 5) I parantesen gårdnummer ved udskiftning 15

16 Gammel Vejlevej 37. matrk. 1a Dal. Dalagergård. Denne gård var oprindelig nærmere engen solgte Søren Christensen på Hesselmed denne gård, med hartk /2, til Poul Hansen fra Vorgod, gift med Ide Andersdatter fra Videbæk. Poul Hansen var sognefoged og en tid medejer af Grindsted kirke solgte Poul Hansen gården til Morten Nielsen Stockholm, gift med Ane Johanne Christensdatter. De kom fra Nørup og var viet der To døtre blev gift i Grindsted. Morten Stockholm handlede en del med gårdene i Dal og Grindsted. Det var i hans ejertid gårdene i Dal blev udskiftet af fællesskabet og gården her fik mark ind mod Grindsted ejerlav , var der en fæster på denne gård, han hed Peder Heboe, konens navn kendes ikke solgte Morten Stockholm gården til Poul Christensen fra Lyhne, gift med Karen Thomasdatter fra Strellev. Han var af gammel kromandslægt og han drev kro her. Om forgængerne også har drevet kro her vides ikke blev gård og kro overtaget af sønnen Thomas Poulsen, gift med Ane Larsdatter fra Løvlund mølle bytter Thomas Poulsen gård med Jens Nielsen Riber født i Janderup, gift med Maren Christensdatter født i Hodde. De havde boet i Grindsted fra Med Thomas Poulsen flyttede kroen til Grindsted. Jens Nielsen Riber døde 1849, og sønnen Niels Christian Jensen Riber fik skøde samme år. Han blev 1852 gift med Ove? Katrine Jensdatter Nørre Urup. Mon ikke det var i hans ejertid gården blev flyttet nord for Vejlevejen skøde til svigersønnen Anders Christian Poulsen fra Sønder Felding, gift med Ane Nielsdatter Riber er det igen en svigersøn som overtager gården, Jens Jensen fra Blåhøj, gift med datteren Anne Jørgine Poulsen. De solgte til Grindsted kommune og der er nu parcelhuse på marken. Bygningerne er nedrevet. Ribersvej 3. matrk. 1b Dal Højvang Udstykket 1905 fra matrk. la. Fra Anders Christian Poulsen til sønnen Niels Christian Riber Poulsen, gift med Karen Olesen født i Jerrig skøde til sønnen Arne Poulsen, gift med Ingeborg Lindberg fra Holsted solgte Arne Poulsen gården til sønnen Heine Poulsen blev gården solgt til Jens Stig Larsen solgte Larsen til Peder Wagner Larsen. Kolstrupvej 77. matrk. 1e m.fl. Dal Tallebjerg Udstykket 1925 fra matrk. 1a Dal. Jens Jensen til Christen Berg Madsen, gift med Else Hansen fra Ølstykke. De har bygget gården solgte Berg Madsen til to brodersønner, Karl Svejstrup og Egon Svejstrup Madsen. De solgte 1949 til broderen Leif Svejstrup Madsen, gift med Nelly Hjort Jensen fra Filskov solgte Leif Svejstrup til nuværende ejer, Jens Helmer Skov fra Grene sogn, gift med Ellen Carlsen fra Fyn. Har ligget ca. Dalbo 25-26, matrk. 1g 1h Dal. Midtgård. Udstykket 1910 fra 1a. fra Anders Christian Poulsen til svigersønnen Jens Peder Jensen fra Sønder Felding, gift med datteren Katrine Poulsen blev gården overtaget af sønnen Ejnar Jensen. Han var ikke gift. Ca 1970 fra ham til Grindsted Kommune. Gården er borte nu og der er bygget huse på marken. 16

17 Vejle Landevej 14. matrk. 2a Dal. Her boede fra ca Jens Jensen Urup, gift med Maren Nielsdatter fra Heinsvig døde Jens Jensen Urup der 60 år gammel. Maren blev samme år gift med Hans Nicolai Christensen fra Sønderby solgte Hans Nicolaj Christensen gården til Thomas Christian Bundsgård, der lagde halvdelen til den anden gård han købte (matrk. 5). Gården her solgte Bundsgård til Anders Andersen, gift med Kirstine Jørgensdatter. De kom fra Morsbøl solgte Anders Andersen til Niels Andersen og han solgte 1797 til Morten Stockholm, der samme år fæstede gården til Morten Pedersen, gift med Anne Nielsdatter af Stenderup. De flyttede til Jerrig 1806 og Morten Stockholm skødede gården til svigersønnen Tonnes Hansen fra Morsbøl, gift med datteren Ellen Marie Mortensdatter. Tonnes Hansen døde 1812 og i 1814 blev gården solgt til Morten Jensen af Morsbøl, gift med Anne Hansdatter fra Heinsvig. Samme år blev matrk. 8 udskilt herfra solgte Morten Jensen gården til Hans Thorning Poulsen af Dal, gift med Else Pedersdatter fra Vorbasse. De flyttede til Nollund 1841 og solgte her til Christen Pedersen fra Strellev, gift med Kirsten Pedersdatter fra Lyhne. Christen Pedersen døde Kirsten solgte gården til Thomas Christensen, der byttede med Thomas Pedersen. Han solgte 1880 til Hans Hansen fra Bredsten, gift med Ane Kirstine Hansen fra Ringgive blev ejendommen solgt til Thomas Lauridsen fra Jerrig, gift med Lene Marie Pedersen fra Hejnsvig solgte Thomas til Marinus Christensen. Fra ham 1936 til Jacob Boysen Schmidt fra Schmidt til slagteriejerne, Marinus Christensen og Jens Præstegård. De solgte 1944 til Peder Pedersen Bremer fra Vandel, gift med Kirstine Andersen fra Almstok. De var tvunget bort fra deres gård, da tyskerne oprettede Vandel flyveplads. Peder Bremer solgte til Grindsted Kommune, der byggede østbyens renseanlæg der. Det var den sidste af de gamle gårde i Dal, der lå på den oprindelige plads i den gamle landsby. Dalsvej 3. matrk. 2b Dal. Udstykket 1940 fra Dalsvej 11 til Niels Eskildsen fra Utoft, gift med Kirstine Kristensen fra Heinsvig. Kirstine blev enke Hun bor på gården og har jorden udlejet. Dalsvej 11. matrk. 2c Dal. Udstykket 1879 fra 2a. Hans Hansen sælger matrk. 2b og 2c til Peder Hansen fra Skærup, gift med Metha Pedersen fra Nørup blev gården solgt til sønnen Bertel P. Hansen gift med Metha Pedersen fra Vejle blev matrk. 2b frasolgt (Dalsvej 3) skøde til sønnen Peder Christian Hansen. Efter hans død 1998 solgt til Torben Jacobsen Grindsted. Vejle Landevej 19. Matrk. 3a m.fl. Dal. Engedalgård. Gården er fra Da udstykkede Mads Jensen "Midtergården" i Dal. Sønnen Niels Madsen fik den gamle gård. Svigersønnen Niels Nielsen, gift med datteren Else Marie Madsdatter overtog gården her, der da lå inde i landsbyen solgte Niels Nielsen gården til Niels Pedersen (Gade), gift med Maren Hansdatter får sognepræsten Claus Hågen skøde. Han solgte 1768 til Jess Nielsen af Fugdal Heinsvig 17

18 sogn, gift anden gang 1767 med Abel Jensdatter af Grindsted. Hun døde 1768 og Jess Nielsen blev gift samme år med Maren Christensdatter af Heinsvig. Jess Nielsen solgte 1776 til den nye sognepræst Christopher Sølling, der 1786 solgte til Jørgen Jessen. Hans første hustru Else Marie Lasdatter var død 1785 og han var 1785 blevet gift med Anne Kirstine Mortensdatter fra Dal. Ved udskiftningen af fællesskabet 1794 blev gården udflyttet til sin nuværende plads. Hartkorn ,5. Jørgen Jessen døde Anne Kirstine solgte 1819 gården til Peder Christensen Graungård i Hemmet. Han drev gården med fæstere. Den første var Henrik Sørensen fra Hemmet, gift med Ingeborg Clausdatter. Næste fæster var Josva Andersen fra Timring, gift med Anne Marie Christensdatter født i Hemmet. formentlig Peder Christensens svigersøn solgte Peder Christensen gården til Niels Christian Nielsen (E lægdsmand) fra Sønderby, gift med sin anden hustru, Mette Catrine Hansdatter fra Hodde fra Niels Christian Nielsen til Christen Nielsen født i Randbøl, gift med Mette Marie Madsdatter. De kom fra Grene sogn med fire sønner, Mads, Niels Christian, Niels og Johan Christensen. Mette Marie døde Året efter blev Christen Nielsen gift i Heinsvig, med Christine Mortensdatter. Efter hendes død gift tredie gang med Anne Christensdatter af Dal blev gården overtaget af sønnen Niels Christian Christensen. Han var 1878 blevet gift med Maren Mortensen fra Nollund. Hun døde 1880 og han blev 1885 gift med Ane Jensen fra Grindsted var det deres søn, Jens Christian Christensen, der fik skøde. Han var gift med Johanne Kirstine Plagborg fik deres søn Christian Verner Christensen skøde. Han var gift med Lis Bremer. Efter Christian Verners død solgte Lis 1996 gården til Grindsted Privatskole. Dalsvej 10. matrk. 3b Dal. Udstykket fra 3a 1891 fra Niels Christian Christensen til Peder Nielsen. Fra Peder Nielsen 1894 til Iver Jensen, gift med Hylleborg Kristensen. Iver Jensen døde 1904 og Hylleborg solgte samme år til Iver Nielsen Iversen, gift med Margrethe Madsen fra Løvlund skøde til deres søn Vagn Åge Iversen, gift med Metha Marie Nielsen fra Filskov. Vagn Iversen solgte 1965 til Åge Iversen i Grindsted. Dalsvej 4. matrk 3e m.fl. Dal. Udstykket fra matrk. 3a 1919 fra Niels Christian Christensen til sønnen Alfred Christensen, gift med Cecilie Pedersen solgte Alfred gården til Christian R. Holm fra Stauning, gift med Grethe solgte Holm til Villy Jacobsen, gift med Benedikte Permin solgte Jacobsen til Jan Nørgård Fløe Pedersen, gift med Poula Irene Nørgård Olesen. Tingvejen 426. matrk. 3f 6f Dal Engmosegård. Udstykket fra 3a 1913 fra Niels Christian Christensen til sønnen Marinus M. Christensen, gift med Sidsel Margrethe Madsen. Marinus solgte 1927 til Jens Præstegård fra Grindsted, gift med Karen Marie Augusta Christensen fra Dal. Efter hendes død gift med Bodil Andersen fra Seest. Jens Præstegård solgte 1950 til Sigurd Lambertsen, gift med Musse. Fra Lambertsen 1952 til Iver Møller, der samme år solgte til Valdemar Kristensen. Fra ham 1953 til Svend Age Jensen, der 1954 solgte til Elna og Frederik Hansen. Efter Frederik Hansens død, solgte Elna 1986 til Søren Søgård Grene sogn. 18

19 Vejle Landevej 20. Matrk. 4a m.fl. Dal. Denne gård er udflyttet fra den gamle "Midtergården, som var den ene af de to gamle gårde inde i Dal by. Der var dengang kun to gårde og et bol i byen skødede Peder Norby på Donslund gården til Herredsskriver Jens Olufsen, gift med Else Marie Madsdatter. De kom fra Almstokvad (Lille Almstok), som var hendes fødegård. Omkring 1683 overtog sønnen Mads Jensen gården. Han var gift med Kirsten Bertelsdatter. Hun døde Mads Dal blev gift anden gang med Christine Norby delte Mads Jensen sine gårde mellem børnene. Midtergården blev delt mellem sønnen Niels Madsen, der fik gården her. Der blev udstykket en ny gård til svigersønnen Niels Nielsen, gift med datteren Else Marie. (Engedalgård.) Niels Madsen var gift med Else Ebbesdatter af Omvrå i Sønder Omme sogn blev gården overtaget af svigersønnen Jens Andersen Videbæk, gift med Kirsten Nielsdatter. De døde begge (Der findes et maskinskrevet skifte, 45 sider, på lokalarkivet Grindsted) blev gården solgt til Seir Lassen fra Løvlund mølle, der blev gift med Kirstens broderdatter Ane Madsdatter fra Grindsted solgte Seir Lassen gården på auktion. Køber var Morten Stockholm i Dal. Han solgte samme år til svigersønnen Tonnes Hansen, der samme år 1791 solgte til Niels Andersen, gift med Edle Lassdatter, vist fra Sønder Omme. Det var i Niels Andersens ejertid, at gårdene i Dal blev udskiftet og udflyttet kom gården igen i handelen. Niels Andersen solgte til sognepræsten, Højlærde Kastbjerg, derefter Morten Stockholm. Fra ham 1797 til Christen Nielsen Moesgård, gift med Maren Christensdatter. De kom fra Hinnum solgte Moesgård til Niels Christian Christensen fra Sønderby, gift med Karen Pedersdatter fra Morsbøl. Efter hendes død gift med Anne Marie Clausdatter fra Sønder Omme. De flyttede til Morsbøl 1842 og solgte her til Niels Christian Jensen fra Sønder Omme, gift med Maren Jensdatter fra Arnborg. Fra dem 1848 til Jens Kjeldsen fra Ølgod, gift med Christiane Jespersdatter fra Lunde solgte Kjeldsen til naboens søn Niels Christian Nielsen, gift med Kirsten Jensdatter fra Grindsted. De flyttede til Plagborg 1860 og solgte her til Iver Nielsen, gift med Maren Nielsdatter fra Sønderby. Iver Nielsen var født her, da faderen ejede gården blev gården overtaget af sønnen Niels Christian Iversen, gift med Ane Margrethe Andersen fra Heinsvig blev gården overtaget af svigersønnen Ingvard Gejl, gift med Jacobine Iversen. Ca blev gården overtaget af deres søn, Niels Christian Gejl. Fra ham til Grindsted Kommune, der har udstykket jorden til byggegrunde. Bygningerne bruges af Civilforsvaret. Mellemvej 3. matrk 4b 4f Dal. Flodgården. Udstykket fra matrk. 4a Dal Skøde fra Niels Christian Iversen til Peder Christian Christensen fra ham til Hans Magnus Hansen, der først var gift med Maren Iversen. Efter hendes død gift med Marie Jensen. Deres søn Peder Hansen, gift med Rita Solveig Kristensen, overtog gården Fra dem 1993 til Keld Bøgh Rasmussen, gift med Dorthe Tanghus. Mellemvej 9. matrk. 4c Dal. Udstykket fra matrk. 4a Dal Skøde fra Niels Christian Iversen til sønnen Thorvald Iversen, gift med Elisabeth Johanne Katrine Knigge, født i Guldager skøde fra Thorvald 19

20 Iversen til Nicolai Christensen Håhr, gift med Martine Andersen Jensen. Nicolai Håhr solgte 1951 til Ejnar Hansen fra Heinsvig, gift med Viola Pedersen fra Vejle solgte Ejnar Hansen gården til Jan Nørgård Fløe på Dalsvej 4. Han har solgt bygningerne til Niels Birk og Jytte Hofmann Hellesøe. Tingvejen 431. matrk. 4d m.fl. Dal. Udstykket fra matrk. 4a 1892, fra Niels Christian Iversen 4d og i samme skøde, fra Iver Nielsen matrk 6c, 7d og 8d til Peder Christian Hansen fra Ølgod sogn, gift med Ane Margrethe Mortensen fra Grene sogn. De boede der til 1914 og solgte så til Johannes Engebæk Hansen i Grindsted. Han solgte 1915 til Jørgen Kristian Nielsen, gift med Tove Marie Madsen solgte J. K. Nielsen til Thorvald Christensen, der samme år solgte til Niels Olesen Nielsen fra Nørre Nebel, gift med Esther Iversen Dal solgte Niels O. Nielsen til A/S. Winther og Heide, der drev gården med bestyrer solgte firmaet Jorden dels til Jan Nørgård Fløe Dalsvej 4 og Svend Evald Kristensen Stenbæksvej 4. Bygningerne blev solgt til Harry Lauridsen. Tingvejen 420 matrk. 4i Dal. Udstykket fra matrk. 4a 1915 fra Niels Christian Iversen til Iver N. Lauridsen. Fra ham til Niels P. Christensen sælger han til Hans P. Pedersen i Utoft, der samme år sælger til Alfred Christensen på Dalsvej 4. Alfred solgte 1938 til Jens Christian Nielsen, gift med Mette Marie Nielsen. Efter J. Chr. Nielsens død 1942 skifteretsskøde til hende og hun solgte 1945 til Laust Hansen, der 1946 solgte til Jens Harald Jørgensen fra Jørgensen til Frede Jessen der kom fra Mellemvej. Frede Jessen solgte 1953 til Lars Møller Pedersen, gift med Ketty Mølvang solgte Møller Pedersen ejendommen til Grindsted Kommune. Vejle Landevej 26. matrk. 5a m.fl. Dal. Østerbygård skødede Claus Svitzer af Juellingsholm denne gård til Claus Nielsen i Dal fik Anders Jensen af Baggesgård, gift med Maren Nielsdatter Krarup, skøde på gården fra svogeren Claus Nielsen flyttede de til Plagborg og solgte her til Thomas Christensen født i Eg, gift med Margrethe Pedersdatter. De kom fra Sønder Langelund. Thomas Christensen døde 1773 og samme år blev Margrethe gift med Mads Gydesen fra Jerrig solgte Mads Gydesen gården til Thomas Christian Nielsen Bundsgård af Uhd i Ansager sogn, gift med Mette Marie Christensdatter fra Grindsted. De havde boet i Grindsted fra Samme år købte Bundsgård en gård af Hans Nicolai Christensen, halvdelen af denne gård blev sammenlagt med den første, så Bundsgård havde en gård med td. hartkorn, den største i Dal. Ved udskiftningen blev gården udflyttet til en plads østligst i byen. År 1800 blev gården overtaget af sønnen Niels Bundsgård Thomsen, der samme år blev gift med Ide Marie Hansdatter fra Løvlund mølle solgte Niels Bundsgård til Hans Pedersen Læk, født i Føvling, gift med Kirstine Hansdatter fra Ansager sogn skøde til sønnen Hans Hansen Læk, gift med Margrethe fra Nørre Snede. Hans Læk døde 1843 og samme år blev Margrethe gift med Hans Nielsen fra Lindeballe solgte Hans Nielsen til Anders Christian Ibsen fra Assing sogn, gift med Ane Mathiasdatter fra Grene sogn bytter de gård med Morten Nielsen, gift med Karen Frederiksdatter fra Årre. Ibsens flyttede til Nollundvej

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie. Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen. Horsbøl

Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie. Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen. Horsbøl Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 Register 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Folketælling Grindsted 1840

Folketælling Grindsted 1840 Nollund by, 1. familie en gård Niels Mortensen, 52, g, gårdmand Maren Nielsdatter, 41, g, hans kone Johanne Kirstine Nielsdatter, 21, u, deres datter Morten Nielsen, 12, u, deres søn Nollund by, 2. familie

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling Grindsted 1845

Folketælling Grindsted 1845 Grindsted, 01. Præstegården Johan Sigismund Schmidt, 31, G, Nyborg Svendborg Amt, Sognepræst Ida Elisabeth Spies, 31, G, Nørre Sundby, Hans kone John Pedersen, 24, U, Vorbasse, Tjenestekarl Niels Christian

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone

Elkjer Bye 6, et Leiehuus Johanne Christensdatter, K, 68, Enke, Kvong, Aftægtskone Side 1 af 9 Jens Pallesen, M, 52, Gift, Hoven, Aftægtsmand, bor i Aftægtshus Karen Sophie Andersdatter, K, 58, Gift, Grene, hans Kone Christen Nielsen, M, 28, Gift, Grene, Gaardmand Mariane Jensdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Søllingdal 1. gård. Anders Nielsen, 52, G, Hejnsvig, Gårdmand Anne Elisabet Andersdatter, 50, G, Grindsted, Hans hustru Anders Andersen, 16, U, Hejnsvig, Søn Anne Andersdatter, 8, U, Hejnsvig, Datter Kirsten

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Register 1 1 Eg...17 1 Jerrig...10 1a Loft...6 1a Modvig...3 1b 1e Loft...6 1b Eg...18 1b

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling Grindsted 1860

Folketælling Grindsted 1860 Grindsted by, 1. Præstegården. Frederik Peter Christian Moth, 42, u, København, sognepræst, Lutheran Caroline Adelheide Black f. Christensen, 45, e, Freile på Lolland, præsteenke, Lutheran Mogens Hansen,

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. gård. Hans Christian Jensen, 48, G, Grindsted, Gårdmand Anne Nielsdatter, 53, G, Hejnsvig, Hans kone Anne Hansen, 20, U, Hejnsvig, Datter Jens Hansen, 18, U, Hejnsvig, Søn Jacob Peder Hansen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folketælling Grene 1880

Folketælling Grene 1880 Krog by, 1. Gård. Hans Peder Jensen, m, 33, g, Lutheran, sognet, husfader, gårdejer Karen Kirstine Nielsen, k, 26, g, Lutheran, Hejnsvig, hans hustru Jens Kristian Jensen, m, 10, u, Lutheran, sognet, barn

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere