Lokalarkiver Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalarkiver Billund"

Transkript

1 Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999

2 1 1 Grindsted...6 1a Dal a Hinnum b Dal b Hinnum b. m.fl. Grindsted...6 1br Grindsted...7 1d m.fl. Grindsted...6 1e m.fl. Dal f 2d Dal f m.fl. Hinnum g 1h Dal g m.fl. Grindsted...6 1g m.fl. Hinnum m med.fl. Grindsted...7 1r m.fl. Hinnum s m.fl. Hinnum v Hinnum Grindsted...7 2a Dal a m.fl. Hinnum b Dal b m.fl. Hinnum c Dal c Grindsted...7 2e m.fl. Hinnum l m.fl. Hinnum m m. fl. Hinnum o m. fl. Hinnum x m. fl. Hinnum a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal a m.fl. Grindsted...7 3b Dal d 3j m.fl. Grindsted...8 3e m.fl. Dal f 6f Dal i m. fl. Hinnum j m. fl. Hinnum r m. fl. Hinnum v 3æ Hinnum z 6g Hinnum a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal a m.fl. Grindsted b 4f Dal b Hinnum c Dal c m. fl. Hinnum c m.fl. Grindsted d m.fl. Dal e Hinnum fs 7i m.fl. Grindsted i Dal r 3aø m.fl. Grindsted a Grindsted a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal b 4k Dal b Grindsted b m. fl. Hinnum d Grindsted e Dal e m.fl. Grindsted f 4f Hinnum g m.fl. Dal h Dal i Dal i Hinnum k 5p 2o Dal l m.fl. Grindsted m Dal n Dal s 5r 7at Grindsted a m. fl. Hinnum a m.fl. Dal b 7c 8c Dal b Hinnum c 6h Hinnum d m. fl. Hinnum g Dal Dal a 8a m.fl. Dal

3 7ad Grindsted ag m.fl. Grindsted ak Grindsted al m.fl. Grindsted ao Grindsted at m.fl. Grindsted b Grindsted bd m.fl. Grindsted e m.fl. Grindsted h 7l 7x Grindsted h m.fl Dal i Dal k Grindsted m Grindsted r m.fl. Grindsted aa 7ag Grindsted B Banegårdsvej- Borgergade... 8 Birkedal Blødstøvlvej Blødstøvlvej Blødstøvlvej Borgergade Bredalgård Breddalhus D Dalagergård Dalbo Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsvej Dalsøvej E Engedalgård Engmosegård F Filskovvej Filskovvej Filskovvej Filskovvej Filskovvej Flodgården G Gammel Vejlevej Gammelgård...6 Granly...27 Grindsted Præstegård...6 Grindsted Rolighed...8 Grindsted Skolelod...7 H Hedebo...21 Hedegård...21 Hinnumgård...25 Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Hinnumvej Højdalgård...23 Højvang...16 K Kolstrupvej 35. (Gl. nr.)...7 Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej Kolstrupvej nedlagt Kolstrupvej nedlagt Kærgård...31 L Lille Modvig...9 Lundgård...32 Løvlund...26 M Mariesminde...33 Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Mellemvej Midtgård

4 N Norddalgård...23 Nørbovej P Petersminde...6 Plantagevej Plantagevej Plantagevej Plantagevej Primulavej R Ribersvej Ribersvej S Simmelbrovej Simmelbrovej Skovgård...12 Slagterivej uden nummer...7 Sparekassens hus...6 Stenbækgård...31 Stenbæksvej Stenbæksvej Stenbæksvej Søbo...13 Søvang...14 T Tallebjerg...16 Tingvejen Tingvejen Tingvejen Tingvejen Tradsborg Tranebærvej Tårnvej Tårnvej V Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vejle Landevej Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Vestergade Ø Østerbygård Å Ågeslundvej Ågeslundvej ca

5 Grindsted 1651 var her foruden præstegården, 1 gård og et Bol, begge tilhørende Grev Ranzau til Breitenborg var her 3 gårde, tilhørende samme. Udskiftet 1779 og gårde og 1 Bol udflyttede fik Jørgen Sestedt af Kronen, en gård i Grindsted by afstod han den atter til Kronen, som forlenede gården til Lauritz Skram og og skjænkede gården til Præsteembedet. (Citat fra John Møllers bog om Slaugs Herred). Bygninger på kortet: 1. Præstegården. 2. Skolen. 3. Kroen. (Grand Hotel) 4. Grindsted Rolighed. 5. Lille Modvig. A. Lille Grindsted. B. Kirken. C. Præstens fæsteejendom. 5

6 Grindsted Præstegård. matrk. 1 Grindsted. Grindsted. Mads Christensen Harboe, der var sognepræst i Grindsted og Heinsvig menigheder dengang, fik Som det fremgår af ovenstående, hører præstegården til præsteembedet fra Mads Christensen Harboe, fik som den første præst samtidig bevilling til at bruge gården i Grindsted, at Residere på, mod at betale de samme afgifter til Kronen, som denne gård hidtil havde betalt. Præstegården havde indtil da ligget i Heinsvig. Pastor Sølling opgav 1768 i sin indberetning til Biskop Bloch i Ribe præstegårdens hartkorn til og 1 skp. Ålefang. Det var næsten det samme, som de øvrige tre gårde i byen skattede af tilsammen. Deres hartkorn. var Præsterne drev selv landbruget, enten med tjenestefolk eller forpagter, helt frem til 1924, da jorden blev overtaget af menighedsrådet blev staldbygningerne nedrevet. Præstegården blev brugt som bolig for sognets præster til 1969, da der blev bygget en ny præstebolig øst for den gamle gård der blev nedrevet. Østerbro Sparekassens hus. matrk. 1b. m.fl. Grindsted Her var en gammel fæsteejendom under præstegården. Den første jeg har fundet, er Jens Jensen Smed, der med sin hustru Marie Christensdatter og deres to børn boede her ved folketællingen Datteren Anne Kirstine Jensdatter blev 1821 gift med Ole Henriksen født i Hemmet. Han døde Ved folketællingen 1860 ser det ud til, at hans svigersøn Jens Madsen er fæster her. Han var gift med datteren Elise Kirstine Olesdatter får Rasmus Lauridsen skøde fra auktionsretten flytter han og Ellen Marie Iversdatter hertil fra deres nybyggede ejendom på Nørbovej skøde fra Rasmus til sønnen Laust Rasmussen. Andelsklædefabriken er bygget på jord fra ejendommen. Huset solgte Laust Rasmussen til sparekassen Det er nedrevet. Tårnvej 145. matrk. 1d m.fl. Grindsted. Petersminde. Her fik Mads Christiansen fra Krarup i Tistrup sogn, gift med Margrethe Øhlenslæger fra Sønderby, skøde fra auktionsretten De havde boet i Ansager fra Mads Christiansen døde Margrethe drev gården med hjælp fra børnene til 1905, da sønnen Peter Madsen Krarup fik skøde solgte Peder Krarup til Anders Kr. Andersen og Kr. Duedal, fra dem samme år til Mads Langelund Jensen. Han var gift med Birgitte Frederikke Zakariesen skøde til deres plejesøn, Niels Zakaries Tranholm, gift med Metha Søgård Kristensen fra Grene sogn solgte Metha jorden til Helmer Skov. Bygningerne er nedrevet. Tårnvej 30. matrk. 1g m.fl. Grindsted Gammelgård. Her fik Ole Larsen Nollund 1876 skøde fra auktionsretten. Han solgte 1877 til Laurids Rasmussen, der blev gift med Else Thomsen fra Sønder Omme. Else døde 1910 og 1912 blev Laust Rasmussen gift med Andrea Hansigne Andersen fra Sjælland. Laust Rasmussen var i folketinget fra skøde til sønnen Rasmus Lauridsen Rasmussen. Han blev gift med Anna Sengenbjerg fra Langeland solgte Rasmus til sønnen Hans Christian Rasmussen, gift med Karen Rasmussen. Fra dem 1970 til Grindsted kommune, der nu har Materielgård der. 6

7 Slagterivej uden nummer. matrk. 1m med.fl. Grindsted. Her fik lærer og kirkesanger Jens Hansen Andreasen skøde fra auktionsretten solgte han til Frederik Øhlenslæger fra Sønderby, gift med Else Madsen fra Ansager. De var nok de første beboere her skøde til sønnen Mads P. Øhlenslæger. Han solgte 1930 to tdrl. jord til det nye slagteri solgte han restejendommen til Grindsted kommune. PS. Ovenstående fire ejendomme og Plantagevej 23, blev på kirkens vegne, solgt af sognepræsten Emil Frederik Bøllemose ( ), ved offentlig auktion. Derfor fik de skøder fra auktionsretten. Kolstrupvej nedlagt matrk. 1br Grindsted. Her lå en ejendom med 4 ha. kaldet Grindsted Jordemoderlod. Om der har været en jordemoder der, vides ikke blev ejendommen solgt til Andreas Poulsen Damgård, gift med Christine Olesen solgt til Frederik Andersen fik enkefru Karen Jacobsen skøde. Fra hende 1967 til Grindstedværket. Ejendommen er borte nu. Grindsted Skolelod. matrk. 2 Grindsted. Udstykket 1774 af sognedegnen Johannes Welejus fra en del af den gård, han sammen med Mads Nielsen købte Hartkorn Før havde ejerne af Grindsted gårde pligt til at skaffe foder til degnens køer og får. Jorden har degne og skolelærere vel brugt helt frem til 1883, måske længere, men 1883 begyndte Grindsted-Grene sogneråd at udstykke fra ejendommen. Matrk. 2b blev solgt til Niels Christian Nielsen. Matrk. 2c blev udstykket til et landbrug, andre parceller indgik i flere ejendomme. Kolstrupvej 35. (Gl. nr.) matrk. 2c Grindsted. En del af Grindsted degnelod købt 1907 af Niels Andreas Hansen. Han solgte 1916 til Frederik Andersen. Det er nok ham der har bygget huset. Frederik Andersen solgte 1927 til Jens Rømer, da var ejendomskylden kr. Jens Rømer solgte 1930 til Kristian Lauridsen, pris kr fra Kristian Lauridsen, til Ejnar Pedersen, Knud Prip Pedersen og Olav Prip Pedersen. De havde gartneri der solgt til Wita og Knud Sørensen. De drev planteskole der til 1967, da de flyttede til Krogager planteskole. Her solgte de til Grindstedværket, der senere solgte til Grindsted el og varmeværk, som nu har bygget kontorhus der. Borgergade 1. Gammel matrk. 3a m.fl. Grindsted blev Niels Grindsteds søn døbt, kaldet Christen. Han blev 1734 gift med Anna Nielsdatter af Eeg mølle. De har nok ved samme tid overtaget gården blev deres datter Maren Christensdatter gift med Mads Nielsen, født i Dal Han har vel ved samme tid overtaget gården. Der er ikke fundet skøder for disse handler solgte Mads Nielsen gården til svigersønnen Seier Lassen fra Løvlund, gift med datteren Anne Marie. De havde boet i Dal tre år. Anne Marie døde 1807 og 1813 blev Seier Lassen gift med Karen Madsdatter af Heinsvig solgte Seier Lassen gården til Jens Nielsen Riber fra Janderup, gift med Maren Christensdatter fra Hodde byttede de gård med Thomas Poulsen i Dal, gift med Ane Larsdatter fra Løvlund mølle. De havde sammen med landbruget drevet kro i Dal og med dem flyttede kroen til Grindsted. Ved folketællingen 1860 var der børnene, Poul, Karen Møller, 7

8 Ide Marie, Lars og Elise Marie. Den ældste datter Karen var 1856 blevet gift med Søren Jørgensen i Eeg overtog sønnen Niels Thomsen gård og kro. Han var gift med Frederikke Vilhelmine Jessen fra Nørup? Ved folketællingen 1890 havde de fire sønner solgte Niels Thomsen gård og kro. Det ser ud til at de flytter fra sognet. Køberen er Peter Johannes Petersen. Fra ham 1892 til Jens Petersen, født i Ølgod og gift med Karoline Ågård født i Tistrup. De kom her med fem børn, de to ældste født i Amerika, de to næste født i Hodde og den yngste født i Tistrup (fra folketællingen 1901). Allerede samme år 1892 sælger Jens Petersen til Jens Jensen, fra ham 1894 til et konsortium på fire, de to Præstegård brødre, Anders Jensen og Søren Christian Jensen og Anders Christian Poulsen og Niels Christian Nielsen sælger Søren Christian Jensen sin part tilbage til Jens Petersen. Samme år skøde til de tre andre fra Anders Poulsen. Det ser ud til, at familien Petersen under alle disse øvelser stadig bor på kroen skøde til brødrene Martinus og Laurids Hansen fra Bække bliver Laurids Hansen eneejer af kro og landbrug. Der var ved vurderingen 1909, 64 tdl. jord til gården. Laurids Hansen var gift med Kjersten Mortensen fra Åstrup. De kom hertil med fire børn. De tre født i Esbjerg og den yngste født i Åstrup. Laurids Hansen blev den sidste kromand der. Efter ham kom missionshotellet. Han oprettede et A/S, der udstykkede jorden til byggegrunde. Banegårdsvej- Borgergade matrk. 3d 3j m.fl. Grindsted. Matrk. 3d udstykket 1877 fra Thomas Poulsen til farver F. G. M. Schmidt fra hans bo til Jess Præstegård, der 1903 solgte til Niels Andreas Hansen. Matrk. 3j udstykket 1889 fra Niels Thomsen til A/S Grindsted Mølle. Bestyrelsen solgte møllen til Kristian Jørgensen Han solgte 1902 til J. Kr. Løvborg, der 1907 solgte til Niels Andreas Hansen, som nu var ejer af hele området. Der var ved ejendomsvurdering tdrl. jord. N. A. Hansen byggede "Hansens Hotel" og 1922 fik sønnen Holger Hansen skøde. Han udstykkede 1944 møllen til møller Jens Storgård. Grindsted Rolighed. gl. matrk. 4a m.fl. Grindsted Denne gård har ligget syd for Rema 1000 med vej til Vestergade fik sognedegn for Grindsted-Heinsvig menigheder og skoleholder for Grindsted skoledistrikt, Johannes Welejus, skøde på denne ejendom fra Claus Haagens enke. Welejus var gift med Dorthe Christine Heering. Ved folketællingen 1787 var de der med hans broders enke, hendes datter og seks tjenestefolk sælger Welejus gården til Christen Joensen, gift med Christine Jensdatter. De var nok udensognsfolk. Ved folketællingen 1801 boede begge familier her sælger Christen Joensen gården til Hans Jacobsen, født i Morsbøl, gift med Anne Catrine Hansdatter født i Jerrig. De havde boet flere steder, sidst som præstegårdsforpagter i Grindsted skøde til sønnen Søren Bagge Hansen, født 1807, da faderen var præstegårdsforpagter, og opkaldt efter præsten. Søren Bagge Hansen blev 1828 gift med Anne Margrethe Poulsdatter af Dal. Ved folketællingen 1834 var Søren gårdmand og fattigfoged. Ved folketællingen 1845 var han gårdmand og sognefoged. Søren Bagge Hansen døde 1845 og Anne Margrethe døde skøde fra dødsboet til Simon Christensen og Christen Christensen. Ved folketællingen 1850 bor Simon Christensen her. Han var fra Ål sogn og gift med Mette Jensdatter fra Ølgod. 8

9 De var her kun to år. Næste ejer og beboer var Jens Christensen fra Kvie Ansager sogn, gift med Anne Kirstine Sørensdatter skøde fra Jens Christensen til Thøger Biltoft fra Vester Nykirke, gift med Ane Marie Hansen fra Jerne. I deres tid blev der udstykket en del fra gården skøde fra Biltoft til Christen Christensen Tiphede skøde fra ham til Peder Hansen Thorning fra Nollund, gift med Ane Marie Jensdatter fra Eeg. Hun døde 1887 og 1891 solgte Peder Thorning gården til Anders Jensen (Præstegård). Han var karl på gården ved folketællingen Anders Præstegård var gift med Stine Jensen. Han var medlem af sognerådet fra 1898 til 1909, deraf otte år som formand solgte Anders Præstegård til Jens Peder Jensen, kaldet I. P. Jensen, født i Randbøl, gift med Marie Sofie Andersen. Han havde 1906 fået koncession på kørsel med dagvognen mellem Vandel og Grindsted. Senere oprettede han ægpakkeri og handelsvirksomhed sammen med landbruget. I. P. Jensen var medlem af sognerådet fra 1917 til Det meste af tiden var han formand for rådet. Han var så vidt vides den sidste, der drev landbrug på denne gård. Vestergade 80. matrk. 4c m.fl. Grindsted. Udstykket fra matrk. 4a Thøger Biltoft sælger en parcel til Jens Christian Hansen fra Morsbøl, gift med Karen Jensdatter fra Eg. Jens Christian Hansen er i folketællingen 1860 opført som skrædder og har en trettenårig skrædderlærling i huset får sønnen Jens Christian Jensen skøde på ejendommen. Fra ham 1893 til Jens Pedersen, der samme år sælger til Anton Kristensen (Gade) fra Heinsvig, gift med Karen Søndergård fra Krog skøde til sønnen Kristen Søndergård Kristensen. Fra ham 1955 til vognmand Viggo Hansen. Han var den sidste, som havde landbrug der. Vestergade 54. matrk. 4r 3aø m.fl. Grindsted. Den første her var Jeppe Peder Clausen, gift med Emma Olga Sørensen. De havde før boet i Modvig og Morsbøl købte Clausen parceller i Grindsted og byggede her. I brandprotokollen samme år forsikres her et hus til 3,500 kr. Det oplyses, at huset har Grindsted mejeri (Kildevæld) som nærmeste nabo, med en afstand på 1000 alen sælger Jeppe Peder Clausen til Peder Pedersen og flytter tilbage til Modvig. Det er nok Peder Pedersen, der har bygget den nuværende gård mellem 1913 og Det år sælger han til Johannes Engebæk Hansen, der får brandforsikringen forhøjet fra 22,300 kr til 29,500 kr. uden ændringer af bygningerne sælger Engebæk gården til Peter H. Christensen. Han udstykker som de foregående ejere byggegrunde og sælger 1930 til Laurids Jørgensen fra Eg, der ca solgte jorden til Grindsted kommune. Bygningerne solgte han ca til A/S Grindsted Automobilforretning. Ågeslundvej 6. matrk. 4fs 7i m.fl. Grindsted. Udstykket 1927 fra matrk. 4c. Fra Anton Gade Kristensen til svigersønnen Peder Christian Mortensen fra Velling, gift med datteren Johanne Kristensen. De byggede her samme år blev gården overtaget af sønnen, Bent Gade Mortensen og Peder Christian Mortensen flyttede til Give. Primulavej 16. gl. matrk. 5a Grindsted. Lille Modvig. Den første ejendom her lå nede ved den gamle Vardevej, der dengang fulgte engen. Det var en fæsteejendom der sammen med "Store Modvig" lå under Urup gamle herregård. Hvordan 9

10 den ved matrikuleringen er kommet til Grindsted vides ikke, måske fordi fæsteejendommen "Lille Grindsted 1812 blev sammenlagt med gården her boede fæsteren Niels Pedersen her. Han var gift med Mette Nielsdatter. Deres søn Peder Nielsen, som 1774 blev gift med Anna Poulsdatter af Jerrig, var den næste fæster. Peder Nielsen døde 1786 og 1791 blev Anna gift med Jørgen Nielsen fra Morsbøl. Han blev den sidste fæster der får Niels Pedersen, Peder Nielsens ældste søn, skøde på stedet fra Mads Nielsen i Eeg, der havde giftet sig til fæstegodset under Urup ved ægteskabet med Anne Jensdatter får Niels Pedersen fra Hans Christensen skøde på fæsteejendommen "Lille Grindsted, en ejendom der lå østligt i marken og var beboet af Thomas Christensen, gift med Ann Dorthe Olesdatter. Niels Pedersen, der var gift med Ellen Nielsdatter af Sønderby, døde Ellen Nielsdatter blev 1819 gift med Jens Pedersen født i Ringgive får deres søn Peder Jensen skøde, nu er hartkornet Han var der ved folketællingen 1850 som ugift gårdmand. Desuden bor her halvsøsteren Ane Nielsdatter og hendes mand Thomas Christian Thomsen, født i Sønderby, han havde 1847 solgt gården i Sønderby. Her fik han skøde udstykkede Thomas Christian Thomsen matrk. 5b til sig selv og solgte 5a til Jens Mortensen, gift med Else Jensdatter fra Eeg skøde fra Jens Mortensen til Christen Olesen solgte Olesen til Poul Thomsen. Han udstykker 5d og sælger matrk 5a til Andreas Poulsen Rich fra Guldager med skøde samme år mageskifter A. P. Rich med Mads Andersen i Nollund. Han var født i Grene sogn og gift med Marie Hansdatter fra Heinsvig. Det er nok dem, der har flyttet gården op til den nye Vardevej. Mads Andersen døde år Det var Marie Hansdatter der underskrev brandprotocollen 1901, da det nye stuehus blev forsikret skøde til sønnen Hans Christensen Andersen. Han solgte 1912 til Kristen Kristensen Bemsig fra Stenderup, gift med Anne Tranberg skøde fra Bemsig til Peder Jensen Lund, gift med Augusta Schmidt. De kom fra Koldingegnen solgte Lund til Hans P. Hansen, gift med Kirstine Hansen. De kom fra Vesterhede. Fra dem 1957 til sønnen Henning Hansen, han solgte ca gården til Grindsted kommune, der har udstykket jorden til byggegrunde og solgt stuehuset til Knud Lund. Vestergade 100. matrk. 5b Grindsted. Det var her Thomas Christian Thomsen udstykkede en parcel til sig selv 1860, da han solgte matrk. 5a. Den oprindelige ejendom har nok ligget lidt længere mod øst, nær matrk. 4c, der blev bygget samme år. Det ser ud til, at familien boede der til efter Thomas Christian Thomsens død fik genboen Rasmus Post skøde på ejendommen og drev så begge til 1901, da han solgte til Anders Villads Andersen (Rishøj) solgte A. V. Andersen ejendommen her til Johannes Engebæk Hansen skøde fra Engebæk til landbrugskonsulent Georg Pedersen. Efter et par ejerskift fik Engebæk igen skøde. Han solgte 1941 til sønnen Jens Engebæk Hansen, der var den sidste, som havde landbrug der. Vestergade 85. matrk. 5d Grindsted. Udstykket fra matrk. 5a Skøde fra Poul Thomsen til Jacob Andersen. Om ham vides kun, at han samme år fik et nyopført hus brandforsikret for 1200 kr solgte Jacob Andersen huset med tilhørende jord til Rasmus Hansen (Post) fra Lund ved Horsens, gift med 10

11 Ellen Pedersdatter født i Oxbøl Als. De kom fra Nim, hvor deres søn var født. Rasmus Hansens far Hans Christian Sørensen var også med. Rasmus Hansen blev i folketælling kaldt Husmand og Postkjører. Han fik 1881 skøde på genboen Thomas Christian Thomsens ejendom solgte Rasmus Post begge ejendomme til Anders Villads Andersen (kaldet Rishøj). Han får sin nyerhvervede ejendom brandforsikret Ved ejendomsvurdering 1909 er der 44 tdl. til de to ejendomme solgte A. V. Andersen ejendommen her til Laurids Andersen, der 1930 solgte til Rasmus Hansen (Lundhede) får hans arvinger skøde fra skifteretten. Efter delingen af jorden, sælger datteren Marie Hansen gift Jensen, huset til Kristen Søndergård Kristensen, pris 2000 kr. Vurdering 400 kr. Vestergade 95. matrk. 5e m.fl. Grindsted. Ejendommen har ligget ca. hvor Poul Hansens kontor er. Her udstykkede Rasmus Post 1901 matrk. 5e til Niels Hansen, han fik samme år et hus brandforsikret for 1200 kr købte han jord fra 5a. I 1908 solgte han ejendommen til Laurids Peder Moesgård fra Nollund, gift med Julie Marie Andersen var der ifølge ejendomsvurdering 13 tdl. jord til ejendommen køber Moesgård mere jord til ejendommen, matrk. 5g 5m solgte Moesgård ejendommen til Rasmus Hansen (Lundhede), der det år solgte "Lundhede i Jerrig til broderen Johannes Hansen er der skifteretsskøde til døtrene, Marie Jensen, Else Vestergård Christensen og Gerda Andersen. Ejendommen her solgte de til Anders Kristensen skøde fra ham til J. Skou Knudsen, der 1946 solgte til Ejnar Lindmark Hansen. Fra ham 1947 til Jens Peder Jensen fra Nollund. J. P. Jensen solgte ca til Grindsted Kommune. Vestergade 116. matrk. 5l m.fl. Grindsted. En parcel udstykket fra matrk. 5a i Efter forskellige ejere købte S. Vinding Dalgas ejendommen Det er formentlig ham, der har bygget den nuværende ejendom solgte Vinding Dalgas ejendommen til Eilif Tullesen for 14,300 kr. I 1939 købte Dalgas igen ejendommen og solgte 1940 til Niels Peder Founais Jensen fra ham til Peder Christian Pedersen, gift med Marie Pedersen. De kom fra Almstok solgte Pedersen til Ejnar Damholt, gift med Esther Madsen. Damholt solgte 1965 ejendommen til Grindsted kommune. Ågeslundvej ca. 19. matrk. 5s 5r 7at Grindsted. Udstykket 1925 fra matrk. 5a af Kristen Kristensen Bemsig til sig selv, da han solgte gården fik hans enke Ane Tranberg skøde, hun solgte samme år til Magnus Jensen, der kom fra Nollund skøde fra Magnus Jensen til Alfred Broch. Fra ham 1954 til Svend Tork Sørensen og senere solgt til Christen Bindesbøl. Der har boet flere familier på ejendommen. Den sidste der ejede ejendommen var Ejnar Damholt. Han solgte ca til Grindsted kommune. Huset er nedrevet. Kolstrupvej nedlagt matrk. 7b Grindsted fra Grindsted kommune til Niels Christian Nielsen. Dengang var der nok ingen bygning fra Nielsen til bager Josef B. Holst skøde fra ham til Carl Pedersen Røi. Nu bliver ejendommen registeret som statshusmandsbrug får Theodor Kristian Pedersen skøde. Han sælger 1929 til Anders Christian Madsen, der 1932 sælger til Ejnar Jessen. Ved ejendomsvurdering 1937 er der 11 ha. jord. Efter Einar Jessens død overtaget af broderen Villiam Jessen. Fra ham 1977 til Grindstedværket. Bygningerne er delvis borte. 11

12 Plantagevej 33. matrk. 7e m.fl. Grindsted. Udstykket 1874 fra matrk. 5a Grindsted. Fra Poul Thomsen til Christoffer Pedersen i Nollund. Der blev bygget en ny gård, som sønnen Peder Christian Pedersen overtog. Han var gift med Sofie Andreasen fra Sønder Omme. Efter Peder Christian Pedersens død solgte Sofie Pedersen 1917 gården til sønnen Marinus Pedersen. Fra ham samme år til Carl Christian Hansen, gift med Ellen Marie Rasmussen overtaget af deres søn Erling Hansen, gift med Kirsten Bach. Erling Hansen drev planteskole sammen med gården solgte han planteskolen til Finn Lund Nielsen og gården til Hans Erik Jensen og Ida Rasmussen. Plantagevej 29. matrk. 7h 7l 7x Grindsted. Udstykket 1917 af Sofie Pedersen til svigersønnen Carl Rasmussen, gift med datteren Karoline Kirstine Pedersen solgte Carl Rasmussen til Niels Brødsgård Nissen, født i Ødis, gift med Helga Vedstesen født i Ansager. Efter Niels Nissens død solgte Helga Nissen 1983 gården til Ivan Riddersholm, gift med Birthe Vesterager. Simmelbrovej 13. matrk. 7k Grindsted. Da Anders Christian Jensen 1916 solgte gården på Nørbovej, tog han jord fra og byggede en aftægtsejendom. Han beholdt også det gamle matrk. nr. 7k. Anders Christian Jensen døde 1920 og Ellen fik skifteretsskøde samme år blev ejendommen solgt til Jens Mikkelsen, gift med Ane Kirstine Pedersen fra Jens Mikkelsen til Meinert Larsen, der 1952 solgte til Richardt Knudsen, gift med Katrine? Efter Katrines død var han der alene skøde fra Richardt Knudsen til Jane og Allan Hansen. Kolstrupvej 55. matrk. 7m Grindsted. Nedlagt 1970 Bygget 1926 af Alfred Jeppesen, gift med Mette Catrine Thomsen fra Føvling. Fra dem 1928 til Niels Christian Plagborg, gift med Esther Lydia Pedersen solgte Plagborg til Karl Mikkelsen, gift med Martha Marie Jacobsen. De kom fra Vandel. Der var de med kort varsel sat ud fra deres gårde af værnemagten, da tyskerne skulde bruge jorden til deres nye flyveplads. Der kom tre familier derfra, her til sognet solgte Karl Mikkelsen gården til Grindstedværket, som skulde bruge jorden til nyt renseanlæg. Plantagevej 23. matrk. 7r m.fl. Grindsted. Skovgård. Den første beboer her var Kristian Dørfler fra Koldingegnen, gift med Maren Madsdatter fra Madum. De begyndte her 1870, skøde tinglyst fra auktionsretten Det var pastor Bøllemose der på kirkens vegne, solgte på den måde. Dørfler døde 1889 og Maren solgte til hedeselselskabet Huset blev brugt som bolig for plantagens opsynsmænd. Den første var Morten Nielsen. Han blev afløst af Mads Skov, gift med Marie Knudsen, begge fra Nollund blev Mads Skov afløst af Rasmus P. M. Rasmussen fra Fyn, gift med Marie Kirstine Pedersen fra Sønder Bork fik Rasmus skøde fra det danske hedeselskab. Han solgte 1948 til Edvard Janovski. Fra ham 1950 til Ejnar Markvordsen fra Mors. Han solgte 1960 til Christian Viig fra Kibæk, gift med Mette Grønbæk fra Haunstrup boede Johannes Hansen her Emmy og Erling Ingolf Poulsen. Fra dem 1980 til bygmester Karl Abildtrup Egebæk. Nørbovej 4. matrk. 7aa 7ag Grindsted. Gammel matrikelnummer 7k. Udstykket 1860 fra matrk. 4a Grindsted. Skøde fra Thøger Biltoft til Rasmus Lauridsen i Nollund. Rasmus begyndte opdyrkningen af heden og sidst i 1860erne begyndte byggeriet 12

13 her. Det fortælles at Rasmus og hustruen Ellen Marie Iversdatter boede i et spændhus på byggepladsen fik de det nye hus brandforsikret solgte de gården i Nollund og flyttede herover solgte Rasmus Lauridsen ejendommen her og begyndte som nybygger endnu en gang. Den nye mand her hed Niels Christensen. Fra ham 1879 til Anders Christian Jensen fra Sønder Omme, gift med Dorthea Nielsdatter også derfra. Hun døde 1901 og Anders blev gift med Ellen Jensen solgte Anders Jensen til Mads Møller Madsen. Han fik 1917 gården brandforsikret. Det var nok bygninger fra Anders Christian Jensens tid er der skøde fra M. M. Madsen til Kristian Kjær Jensen, der 1927 solgte til Niels Rasmussen, gift med Kirstine Hjort. De kom fra Østjylland. Niels Rasmussen døde 1951 og Kirstine drev gården med hjælp fra børnene til Da fik sønnen Aksel Rasmussen, gift med Pouline Bach, skøde. Fra dem 1997 til datteren Hanne Bach og svigersønnen Lars Ole Jensen. Kolstrupvej 65. matrk. 7ad Grindsted. Udstykket 1923 fra matrk. 1d. Skøde fra Mads Langelund Jensen til Thorvald Iversen fra Dal, gift med Katrine Knigge fra Guldager. Gården blev bygget skøde til sønnen Niels Christian Iversen, gift med Else Irene Pedersen. De solgte 1993 til Karen Marie og Jens Nielsen. Plantagevej 7. matrk. 7ag m.fl. Grindsted. Her byggede hedeselskabet skovridergård De første beboere var forstassistent senere skovrider Jens Holt, gift med Marie Scheele og deres fem børn, en barnepige, en husholdningselev og fire tjenestefolk blev der bygget ny skovriderbolig nærmere byen og gården her blev solgt til den første plantageopsynsmand Morten Nielsen fra Heinsvig, gift med Anne Marie Nielsen født i Sønder Omme solgte de til sønnen Villy Nielsen, gift med Metha Jensen skøde fra Villy Nielsen til sønnen Benny Nielsen, gift med Ella Poulsen. Simmelbrovej 17. matrk. 7ak Grindsted. Her udstykkede Anders Christian Jensen en parcel til svogeren Kristian Jensen, gift med Gertrud Nielsen fra Nørre Urup. Skøde tinglyst byttede de gård med Gertruds søster Nielsine Knudsen i Nollund og flyttede dertil. Nielsine der var enke, drev ejendommen med hjælp af to døtre solgte hun til svigersønnen, Karl Marinus Knudsen, gift med datteren Signe Knudsen. Efter Karl Knudsens død solgte Signe ejendommen til sønnen Gunnar Knudsen, gift med Inge Degn Hansen fra Nollund købte Kaj Nielsen Sønder Omme ejendommen. Han solgte 1990 bygningerne til Lisbeth Høeg og Per Nielsen. Jorden blev solgt til Harry Plagborg i Nollund. Kolstrupvej 59. matrk. 7al m.fl. Grindsted Søbo. Udstykket 1912 fra matrk. 1g, fra Laurids Rasmussen til sønnen Thomas Vestergård Rasmussen, gift med Maren Katrine Jensen fra Blåhøj. Gården er bygget samme år skøde til sønnen Gunnar Rasmussen, gift med Esther Nissen fra Horsbøl. De solgte 1985 til Holger Davidsen, gift med Hanne Rasmussen. 13

14 Tranebærvej 15. matrk. 7ao Grindsted. Udstykket 1915 fra matrk. 4c. Anton Gade Kristensen solgte en parcel til Kristen Kristensen, der nok har nok bygget ejendommen. Han solgte 1921 til Frederik Hansen. Fra ham 1925 til Anton Møbjerg Nielsen, gift med Karen Marie Jensen. De var der til 1943, da solgte Møbjerg til Børge Piilgård Hansen, gift med Herdis Christensen skøde fra Piilgård til handelsmand og landmand Harry Hårkjær Nielsen gift med Dorthea Pedersen. Fra Harry 1949 til August Marinus Knudsen. Han kom fra Kolstrupvej 71, han var enkemand og blev gift med Karen Jensine Kristensen fra Føvling. Marinus Knudsen var vist den sidste landmand der. Kolstrupvej 71. matrk. 7at m.fl. Grindsted. Udstykket 1923 fra matrk. 1d, fra Mads Langelund Jensen til Peder Kjær Thomsen, gift med Jensine Kirstine Kristensen skøde fra Thomsen til Hans Jacob Jensen Rauff. Fra ham 1928 til Alfred Andersen, gift med Dagny Kristensen solgte Alfred Andersen til August Marinus Knudsen fra Kærbæk, gift med Klara Nielsen. Hun døde 1947 og 1949 solgte han til Richard Rasmussen, der blev gift med Magny Gade Andersen fra Hinnum. De solgte 1990 til Grethe Bech og Arne Nielsen. Kolstrupvej 64. matrk. 7bd m.fl. Grindsted Søvang Udstykket 1934 fra matrk. 1d. Skøde fra Mads Langelund Jensen til Åge Johannes Nielsen fra Grene sogn, gift med Karen Marie Pedersen fra Hinnum. De byggede samme år. Efter Åge Nielsens død blev ejendommen 1997 overtaget af sønnen Villy Elmer Nielsen. Matrikel 7 numrene, er Grindsted bys fælles hede, der ved matrikuleringen 1844, blev delt mellem byens gårde, i forhold til deres hartkorn. Derfor var langt den største del tillagt præstegården, som rundt regnet havde halvdelen af byens hartkorn. Grindsted plantage blev startet ca De fleste af skøderne fra lodsejerne i Grindsted til Hedeselskabet, er tinglyst fra 1890 til Der er med få undtagelser, kun matrikel 7 numre. Ved vurderingen 1936, var plantage arealet 391,5 ha. Da var den gamle skovridergård fra 1896 Plantagevej 7 frasolgt, var matrk. numrene, 7a. 7f. 7c. 7p. 7q. 7u. 7z. 7æ. 7d. 7ab. 3g. 14

15 Grindsteddal. Fra John Møllers bog om Slaugs Herred: Grindsteddal ligger i en liden dal var der i Dalsbye 4 gårde og 1 Bol, de to gårde, hvoraf den ene var øde, tilhørte Peder Norby, det øvrige Christen Norby. 1688: i Dalbye 4 gårde og 1 Bol, de 2 gårdmænd vare selvejere, 1 gård og 1 Bol, tilhører Peder Norby, 1 gård Claus Linnert. De to selvejere havde hver 1 Ålefang. 1768: Grindsted -Dall består af 5 halve gårde. Imellem Grindsted og Dall er en eng, hvori opvælder en Kilde, som giver så meget vand af sig, at deraf flyder en bæk over kjørestedet og igennem engen sønden på ned i Åen. Vandet er meget godt, klart og velsmagende, det koger op af vældet som en stærk sydende gryde og vældet trækker sig om vinteren nogle alen længere til sønder, end om sommeren. (Citat fra Møllers bog om Slaugs Herred). Bygninger på kortet: 1. Morten Stokholm (Kroen) (Gård 4) 2. Christen Nielsen Mose (Gård 3) 3. Jørgen Jessen (Gård 1) 4. Niels Chr. Andersen (Gård 2) 5. Thomas Bundsgård (Gård 5) I parantesen gårdnummer ved udskiftning 15

16 Gammel Vejlevej 37. matrk. 1a Dal. Dalagergård. Denne gård var oprindelig nærmere engen solgte Søren Christensen på Hesselmed denne gård, med hartk /2, til Poul Hansen fra Vorgod, gift med Ide Andersdatter fra Videbæk. Poul Hansen var sognefoged og en tid medejer af Grindsted kirke solgte Poul Hansen gården til Morten Nielsen Stockholm, gift med Ane Johanne Christensdatter. De kom fra Nørup og var viet der To døtre blev gift i Grindsted. Morten Stockholm handlede en del med gårdene i Dal og Grindsted. Det var i hans ejertid gårdene i Dal blev udskiftet af fællesskabet og gården her fik mark ind mod Grindsted ejerlav , var der en fæster på denne gård, han hed Peder Heboe, konens navn kendes ikke solgte Morten Stockholm gården til Poul Christensen fra Lyhne, gift med Karen Thomasdatter fra Strellev. Han var af gammel kromandslægt og han drev kro her. Om forgængerne også har drevet kro her vides ikke blev gård og kro overtaget af sønnen Thomas Poulsen, gift med Ane Larsdatter fra Løvlund mølle bytter Thomas Poulsen gård med Jens Nielsen Riber født i Janderup, gift med Maren Christensdatter født i Hodde. De havde boet i Grindsted fra Med Thomas Poulsen flyttede kroen til Grindsted. Jens Nielsen Riber døde 1849, og sønnen Niels Christian Jensen Riber fik skøde samme år. Han blev 1852 gift med Ove? Katrine Jensdatter Nørre Urup. Mon ikke det var i hans ejertid gården blev flyttet nord for Vejlevejen skøde til svigersønnen Anders Christian Poulsen fra Sønder Felding, gift med Ane Nielsdatter Riber er det igen en svigersøn som overtager gården, Jens Jensen fra Blåhøj, gift med datteren Anne Jørgine Poulsen. De solgte til Grindsted kommune og der er nu parcelhuse på marken. Bygningerne er nedrevet. Ribersvej 3. matrk. 1b Dal Højvang Udstykket 1905 fra matrk. la. Fra Anders Christian Poulsen til sønnen Niels Christian Riber Poulsen, gift med Karen Olesen født i Jerrig skøde til sønnen Arne Poulsen, gift med Ingeborg Lindberg fra Holsted solgte Arne Poulsen gården til sønnen Heine Poulsen blev gården solgt til Jens Stig Larsen solgte Larsen til Peder Wagner Larsen. Kolstrupvej 77. matrk. 1e m.fl. Dal Tallebjerg Udstykket 1925 fra matrk. 1a Dal. Jens Jensen til Christen Berg Madsen, gift med Else Hansen fra Ølstykke. De har bygget gården solgte Berg Madsen til to brodersønner, Karl Svejstrup og Egon Svejstrup Madsen. De solgte 1949 til broderen Leif Svejstrup Madsen, gift med Nelly Hjort Jensen fra Filskov solgte Leif Svejstrup til nuværende ejer, Jens Helmer Skov fra Grene sogn, gift med Ellen Carlsen fra Fyn. Har ligget ca. Dalbo 25-26, matrk. 1g 1h Dal. Midtgård. Udstykket 1910 fra 1a. fra Anders Christian Poulsen til svigersønnen Jens Peder Jensen fra Sønder Felding, gift med datteren Katrine Poulsen blev gården overtaget af sønnen Ejnar Jensen. Han var ikke gift. Ca 1970 fra ham til Grindsted Kommune. Gården er borte nu og der er bygget huse på marken. 16

17 Vejle Landevej 14. matrk. 2a Dal. Her boede fra ca Jens Jensen Urup, gift med Maren Nielsdatter fra Heinsvig døde Jens Jensen Urup der 60 år gammel. Maren blev samme år gift med Hans Nicolai Christensen fra Sønderby solgte Hans Nicolaj Christensen gården til Thomas Christian Bundsgård, der lagde halvdelen til den anden gård han købte (matrk. 5). Gården her solgte Bundsgård til Anders Andersen, gift med Kirstine Jørgensdatter. De kom fra Morsbøl solgte Anders Andersen til Niels Andersen og han solgte 1797 til Morten Stockholm, der samme år fæstede gården til Morten Pedersen, gift med Anne Nielsdatter af Stenderup. De flyttede til Jerrig 1806 og Morten Stockholm skødede gården til svigersønnen Tonnes Hansen fra Morsbøl, gift med datteren Ellen Marie Mortensdatter. Tonnes Hansen døde 1812 og i 1814 blev gården solgt til Morten Jensen af Morsbøl, gift med Anne Hansdatter fra Heinsvig. Samme år blev matrk. 8 udskilt herfra solgte Morten Jensen gården til Hans Thorning Poulsen af Dal, gift med Else Pedersdatter fra Vorbasse. De flyttede til Nollund 1841 og solgte her til Christen Pedersen fra Strellev, gift med Kirsten Pedersdatter fra Lyhne. Christen Pedersen døde Kirsten solgte gården til Thomas Christensen, der byttede med Thomas Pedersen. Han solgte 1880 til Hans Hansen fra Bredsten, gift med Ane Kirstine Hansen fra Ringgive blev ejendommen solgt til Thomas Lauridsen fra Jerrig, gift med Lene Marie Pedersen fra Hejnsvig solgte Thomas til Marinus Christensen. Fra ham 1936 til Jacob Boysen Schmidt fra Schmidt til slagteriejerne, Marinus Christensen og Jens Præstegård. De solgte 1944 til Peder Pedersen Bremer fra Vandel, gift med Kirstine Andersen fra Almstok. De var tvunget bort fra deres gård, da tyskerne oprettede Vandel flyveplads. Peder Bremer solgte til Grindsted Kommune, der byggede østbyens renseanlæg der. Det var den sidste af de gamle gårde i Dal, der lå på den oprindelige plads i den gamle landsby. Dalsvej 3. matrk. 2b Dal. Udstykket 1940 fra Dalsvej 11 til Niels Eskildsen fra Utoft, gift med Kirstine Kristensen fra Heinsvig. Kirstine blev enke Hun bor på gården og har jorden udlejet. Dalsvej 11. matrk. 2c Dal. Udstykket 1879 fra 2a. Hans Hansen sælger matrk. 2b og 2c til Peder Hansen fra Skærup, gift med Metha Pedersen fra Nørup blev gården solgt til sønnen Bertel P. Hansen gift med Metha Pedersen fra Vejle blev matrk. 2b frasolgt (Dalsvej 3) skøde til sønnen Peder Christian Hansen. Efter hans død 1998 solgt til Torben Jacobsen Grindsted. Vejle Landevej 19. Matrk. 3a m.fl. Dal. Engedalgård. Gården er fra Da udstykkede Mads Jensen "Midtergården" i Dal. Sønnen Niels Madsen fik den gamle gård. Svigersønnen Niels Nielsen, gift med datteren Else Marie Madsdatter overtog gården her, der da lå inde i landsbyen solgte Niels Nielsen gården til Niels Pedersen (Gade), gift med Maren Hansdatter får sognepræsten Claus Hågen skøde. Han solgte 1768 til Jess Nielsen af Fugdal Heinsvig 17

18 sogn, gift anden gang 1767 med Abel Jensdatter af Grindsted. Hun døde 1768 og Jess Nielsen blev gift samme år med Maren Christensdatter af Heinsvig. Jess Nielsen solgte 1776 til den nye sognepræst Christopher Sølling, der 1786 solgte til Jørgen Jessen. Hans første hustru Else Marie Lasdatter var død 1785 og han var 1785 blevet gift med Anne Kirstine Mortensdatter fra Dal. Ved udskiftningen af fællesskabet 1794 blev gården udflyttet til sin nuværende plads. Hartkorn ,5. Jørgen Jessen døde Anne Kirstine solgte 1819 gården til Peder Christensen Graungård i Hemmet. Han drev gården med fæstere. Den første var Henrik Sørensen fra Hemmet, gift med Ingeborg Clausdatter. Næste fæster var Josva Andersen fra Timring, gift med Anne Marie Christensdatter født i Hemmet. formentlig Peder Christensens svigersøn solgte Peder Christensen gården til Niels Christian Nielsen (E lægdsmand) fra Sønderby, gift med sin anden hustru, Mette Catrine Hansdatter fra Hodde fra Niels Christian Nielsen til Christen Nielsen født i Randbøl, gift med Mette Marie Madsdatter. De kom fra Grene sogn med fire sønner, Mads, Niels Christian, Niels og Johan Christensen. Mette Marie døde Året efter blev Christen Nielsen gift i Heinsvig, med Christine Mortensdatter. Efter hendes død gift tredie gang med Anne Christensdatter af Dal blev gården overtaget af sønnen Niels Christian Christensen. Han var 1878 blevet gift med Maren Mortensen fra Nollund. Hun døde 1880 og han blev 1885 gift med Ane Jensen fra Grindsted var det deres søn, Jens Christian Christensen, der fik skøde. Han var gift med Johanne Kirstine Plagborg fik deres søn Christian Verner Christensen skøde. Han var gift med Lis Bremer. Efter Christian Verners død solgte Lis 1996 gården til Grindsted Privatskole. Dalsvej 10. matrk. 3b Dal. Udstykket fra 3a 1891 fra Niels Christian Christensen til Peder Nielsen. Fra Peder Nielsen 1894 til Iver Jensen, gift med Hylleborg Kristensen. Iver Jensen døde 1904 og Hylleborg solgte samme år til Iver Nielsen Iversen, gift med Margrethe Madsen fra Løvlund skøde til deres søn Vagn Åge Iversen, gift med Metha Marie Nielsen fra Filskov. Vagn Iversen solgte 1965 til Åge Iversen i Grindsted. Dalsvej 4. matrk 3e m.fl. Dal. Udstykket fra matrk. 3a 1919 fra Niels Christian Christensen til sønnen Alfred Christensen, gift med Cecilie Pedersen solgte Alfred gården til Christian R. Holm fra Stauning, gift med Grethe solgte Holm til Villy Jacobsen, gift med Benedikte Permin solgte Jacobsen til Jan Nørgård Fløe Pedersen, gift med Poula Irene Nørgård Olesen. Tingvejen 426. matrk. 3f 6f Dal Engmosegård. Udstykket fra 3a 1913 fra Niels Christian Christensen til sønnen Marinus M. Christensen, gift med Sidsel Margrethe Madsen. Marinus solgte 1927 til Jens Præstegård fra Grindsted, gift med Karen Marie Augusta Christensen fra Dal. Efter hendes død gift med Bodil Andersen fra Seest. Jens Præstegård solgte 1950 til Sigurd Lambertsen, gift med Musse. Fra Lambertsen 1952 til Iver Møller, der samme år solgte til Valdemar Kristensen. Fra ham 1953 til Svend Age Jensen, der 1954 solgte til Elna og Frederik Hansen. Efter Frederik Hansens død, solgte Elna 1986 til Søren Søgård Grene sogn. 18

19 Vejle Landevej 20. Matrk. 4a m.fl. Dal. Denne gård er udflyttet fra den gamle "Midtergården, som var den ene af de to gamle gårde inde i Dal by. Der var dengang kun to gårde og et bol i byen skødede Peder Norby på Donslund gården til Herredsskriver Jens Olufsen, gift med Else Marie Madsdatter. De kom fra Almstokvad (Lille Almstok), som var hendes fødegård. Omkring 1683 overtog sønnen Mads Jensen gården. Han var gift med Kirsten Bertelsdatter. Hun døde Mads Dal blev gift anden gang med Christine Norby delte Mads Jensen sine gårde mellem børnene. Midtergården blev delt mellem sønnen Niels Madsen, der fik gården her. Der blev udstykket en ny gård til svigersønnen Niels Nielsen, gift med datteren Else Marie. (Engedalgård.) Niels Madsen var gift med Else Ebbesdatter af Omvrå i Sønder Omme sogn blev gården overtaget af svigersønnen Jens Andersen Videbæk, gift med Kirsten Nielsdatter. De døde begge (Der findes et maskinskrevet skifte, 45 sider, på lokalarkivet Grindsted) blev gården solgt til Seir Lassen fra Løvlund mølle, der blev gift med Kirstens broderdatter Ane Madsdatter fra Grindsted solgte Seir Lassen gården på auktion. Køber var Morten Stockholm i Dal. Han solgte samme år til svigersønnen Tonnes Hansen, der samme år 1791 solgte til Niels Andersen, gift med Edle Lassdatter, vist fra Sønder Omme. Det var i Niels Andersens ejertid, at gårdene i Dal blev udskiftet og udflyttet kom gården igen i handelen. Niels Andersen solgte til sognepræsten, Højlærde Kastbjerg, derefter Morten Stockholm. Fra ham 1797 til Christen Nielsen Moesgård, gift med Maren Christensdatter. De kom fra Hinnum solgte Moesgård til Niels Christian Christensen fra Sønderby, gift med Karen Pedersdatter fra Morsbøl. Efter hendes død gift med Anne Marie Clausdatter fra Sønder Omme. De flyttede til Morsbøl 1842 og solgte her til Niels Christian Jensen fra Sønder Omme, gift med Maren Jensdatter fra Arnborg. Fra dem 1848 til Jens Kjeldsen fra Ølgod, gift med Christiane Jespersdatter fra Lunde solgte Kjeldsen til naboens søn Niels Christian Nielsen, gift med Kirsten Jensdatter fra Grindsted. De flyttede til Plagborg 1860 og solgte her til Iver Nielsen, gift med Maren Nielsdatter fra Sønderby. Iver Nielsen var født her, da faderen ejede gården blev gården overtaget af sønnen Niels Christian Iversen, gift med Ane Margrethe Andersen fra Heinsvig blev gården overtaget af svigersønnen Ingvard Gejl, gift med Jacobine Iversen. Ca blev gården overtaget af deres søn, Niels Christian Gejl. Fra ham til Grindsted Kommune, der har udstykket jorden til byggegrunde. Bygningerne bruges af Civilforsvaret. Mellemvej 3. matrk 4b 4f Dal. Flodgården. Udstykket fra matrk. 4a Dal Skøde fra Niels Christian Iversen til Peder Christian Christensen fra ham til Hans Magnus Hansen, der først var gift med Maren Iversen. Efter hendes død gift med Marie Jensen. Deres søn Peder Hansen, gift med Rita Solveig Kristensen, overtog gården Fra dem 1993 til Keld Bøgh Rasmussen, gift med Dorthe Tanghus. Mellemvej 9. matrk. 4c Dal. Udstykket fra matrk. 4a Dal Skøde fra Niels Christian Iversen til sønnen Thorvald Iversen, gift med Elisabeth Johanne Katrine Knigge, født i Guldager skøde fra Thorvald 19

20 Iversen til Nicolai Christensen Håhr, gift med Martine Andersen Jensen. Nicolai Håhr solgte 1951 til Ejnar Hansen fra Heinsvig, gift med Viola Pedersen fra Vejle solgte Ejnar Hansen gården til Jan Nørgård Fløe på Dalsvej 4. Han har solgt bygningerne til Niels Birk og Jytte Hofmann Hellesøe. Tingvejen 431. matrk. 4d m.fl. Dal. Udstykket fra matrk. 4a 1892, fra Niels Christian Iversen 4d og i samme skøde, fra Iver Nielsen matrk 6c, 7d og 8d til Peder Christian Hansen fra Ølgod sogn, gift med Ane Margrethe Mortensen fra Grene sogn. De boede der til 1914 og solgte så til Johannes Engebæk Hansen i Grindsted. Han solgte 1915 til Jørgen Kristian Nielsen, gift med Tove Marie Madsen solgte J. K. Nielsen til Thorvald Christensen, der samme år solgte til Niels Olesen Nielsen fra Nørre Nebel, gift med Esther Iversen Dal solgte Niels O. Nielsen til A/S. Winther og Heide, der drev gården med bestyrer solgte firmaet Jorden dels til Jan Nørgård Fløe Dalsvej 4 og Svend Evald Kristensen Stenbæksvej 4. Bygningerne blev solgt til Harry Lauridsen. Tingvejen 420 matrk. 4i Dal. Udstykket fra matrk. 4a 1915 fra Niels Christian Iversen til Iver N. Lauridsen. Fra ham til Niels P. Christensen sælger han til Hans P. Pedersen i Utoft, der samme år sælger til Alfred Christensen på Dalsvej 4. Alfred solgte 1938 til Jens Christian Nielsen, gift med Mette Marie Nielsen. Efter J. Chr. Nielsens død 1942 skifteretsskøde til hende og hun solgte 1945 til Laust Hansen, der 1946 solgte til Jens Harald Jørgensen fra Jørgensen til Frede Jessen der kom fra Mellemvej. Frede Jessen solgte 1953 til Lars Møller Pedersen, gift med Ketty Mølvang solgte Møller Pedersen ejendommen til Grindsted Kommune. Vejle Landevej 26. matrk. 5a m.fl. Dal. Østerbygård skødede Claus Svitzer af Juellingsholm denne gård til Claus Nielsen i Dal fik Anders Jensen af Baggesgård, gift med Maren Nielsdatter Krarup, skøde på gården fra svogeren Claus Nielsen flyttede de til Plagborg og solgte her til Thomas Christensen født i Eg, gift med Margrethe Pedersdatter. De kom fra Sønder Langelund. Thomas Christensen døde 1773 og samme år blev Margrethe gift med Mads Gydesen fra Jerrig solgte Mads Gydesen gården til Thomas Christian Nielsen Bundsgård af Uhd i Ansager sogn, gift med Mette Marie Christensdatter fra Grindsted. De havde boet i Grindsted fra Samme år købte Bundsgård en gård af Hans Nicolai Christensen, halvdelen af denne gård blev sammenlagt med den første, så Bundsgård havde en gård med td. hartkorn, den største i Dal. Ved udskiftningen blev gården udflyttet til en plads østligst i byen. År 1800 blev gården overtaget af sønnen Niels Bundsgård Thomsen, der samme år blev gift med Ide Marie Hansdatter fra Løvlund mølle solgte Niels Bundsgård til Hans Pedersen Læk, født i Føvling, gift med Kirstine Hansdatter fra Ansager sogn skøde til sønnen Hans Hansen Læk, gift med Margrethe fra Nørre Snede. Hans Læk døde 1843 og samme år blev Margrethe gift med Hans Nielsen fra Lindeballe solgte Hans Nielsen til Anders Christian Ibsen fra Assing sogn, gift med Ane Mathiasdatter fra Grene sogn bytter de gård med Morten Nielsen, gift med Karen Frederiksdatter fra Årre. Ibsens flyttede til Nollundvej

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen

Søskende og efterkommere til min. Tipoldefar Frederik Larsen. Tipoldemor Else Kristine Pedersen Søskende og efterkommere til min Tipoldefar Frederik Larsen Og Tipoldemor Else Kristine Pedersen Else Kristine Pedersen 4. Tipoldefar 5. Tipoldemor 6. Tipoldefar 7. Tipoldemor Frederik Larsen Arbejdsmand

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere