Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark"

Transkript

1 Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

2 Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Hovedstad & Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland Fælles regional vidensopbygning igennem bl.a. analyser Fælles analyse kapacitet Regionaløkonomisk model (SAM-K/Line) der kan vurdere udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft de kommende år.

3 Analyser i 2012 Erhvervsudvikling i Østdanmark Februar 2012 Internet version, se efter på Region Sjællands hjemmeside Opdateret regionaløkonomisk analyse Sommer 2012 Virksomhedsanalyse Efterår 2012

4 Præsentationens indhold Situationen i Region Sjælland i dag Metoden bag fremskrivningerne Hvad anvendes modellen og analyseresultaterne til Vurdere udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft de kommende år Balancen mellem udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft Flere muligheder i projektet Brugerstyrede fremskrivninger eksempel v. Infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

5 Situationen i dag

6 Situationen i dag - uddannelsesstrukturen Andelen af ufaglærte (grøn) og højtuddannet arbejdskraft (rødt) ift. arbejdsstyrken, kommuner i Østdanmark Kilde. SAM-K/Line, oktober 2010

7 Situationen i dag Vest- og Sydsjælland hårdt ramt RAS beskæftigelse fordelt på landsdele i Østdanmark. Udvikling 2008 til ,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Københavns by Udvikling i antal arbejdspladser fra 2008 til 2010 København og omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Kilde. SAM-K/Line, Version august 2011 Anm.

8 Situationen i dag Region Sjælland hårdt ramt af konjunkturomslaget RAS beskæftigelse fordelt på regioner, hele landet. Udvikling 2008 til ,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Region Hovedstaden Udvikling i antal arbejdspladser fra 2008 til 2010 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Kilde. SAM-K/Line, Version august 2011 Anm. Private og offentlige arbejdspladser

9 Situationen i dag - erhvervsudvikling Udvikling i antal arbejdspladser (RAS) fra 2008 til 2010, kommuner i Østdanmark Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

10 Situationen i dag - erhvervsudvikling Udvikling i arbejdspladser, alle erhverv, Samtlige regioner i Danmark, 1996 til 2011 (3 kvt.), samt første og anden fase efter konjunkturomslaget. Antal Ændring i procent (3kvt.) Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose Anm: Udviklingen fra 2010 til 2011 (3kvt.) er baseret på egne beregninger pba. udviklingstrend fra DREAM. Se evt. bilag (3 kvt) Østdanmark ,8% -5,2% -0,2% Region Hovedstaden ,9% -4,5% 0,3% Region Sjælland ,7% -7,1% -1,7% Hele landet ,9% -6,2% -0,1% Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

11 Landbrug mm. Industri mm. Bygge og anlæg Handel og transp mm. Information mm. Finansiering mm. Ejendomshandel og udlej. Erhvervsservice Offentlig adm. mm. Kultur mm. Alle erhverv Situationen i dag - erhvervsudvikling Udvikling i arbejdspladser, opgjort på brancher, Region Sjælland, første og anden fase efter konjunkturomslaget. 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 5,4% 6,3% -1,7% -1,2% -0,5% 7,1% -5,2% -7,1% -10,2% -10,3% -12,1% -19,0% -13,9% 1,9% 0,0% -3,8% -3,3% -3,3% -8,5% -1,7% -7,1% -20,0% -16,9% Første fase Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose Anm: Udviklingen fra 2010 til 2011 (3kvt.) er baseret på egne beregninger pba. udviklingstrend fra DREAM. Se evt. bilag 3. Anden fase

12 Metode og rammer for modelfremskrivningerne

13 SAM/K-Line - Formål med modellen En alt andet lige betragtning der: Vurderer udbuddet af arbejdskraft i dag og de kommende år Vurderer erhvervsudviklingen de kommende år Vurderer balancen mellem udbud af og efterspørgselen på arbejdskraft de kommende år. Gør det muligt at identificere underliggende ubalancer De strukturelle problemer viser sig først om 5-10 år derfor har vi brug for modeller, som kan synliggøre ubalancer på lang sigt, man ikke umiddelbart kan se af den aktuelle situation.

14 Forudsætninger og rammerne for modellen Registerdata RAS data Befolkningsfremskrivning fra DST SAM-K/Line dekomponere den nationale udvikling Adam fremskrivning af national udvikling fra juni 2011 Den daværende regerings 2020-plan ADAM s historiske databank fra april 2011 Finansministeriets seneste konjunkturvurdering fra maj 2011 Mobilitet intraregionale strømme (pendlings - og flyttemønstre (fremskriver lineært) Uddannelse uddannelsestilbøjeligheden, frafald osv. Politiske beslutninger efterlønsreform osv.

15 Dynamisk model med flere udviklingsmuligheder Næste opdatering (marts/april) vil indeholde: Efterlønsreform Kickstart af økonomien Virksomhedsmodul Anvendes til at vurdere den historiske udvikling på virksomhedsniveau følge virksomheder over tid Brugerstyrede fremskrivninger Anvendes til at vurdere effekterne af ændringer i beskæftigelse, som følge af f.eks. investeringer eller lukning/skabelse af offentlige arbejdspladser.

16 Udbud af arbejdskraft i Østdanmark - befolkning - arbejdsstyrke - uddannelse

17 Indeks 100=2009 Befolkningens udvikling - mere polariseret aldersfordeling Fremskrivning af befolkningsudviklingen på aldersgrupper, Region Sjælland, (indeks 100=2009) 20 og 29 år vokser med mere end (ca. +12 pct.) 30 og 39 år bliver reduceret med (ca. -16 pct.) vokser med mere end (ca. +22 pct.) år år år år 60+ Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

18 Befolkningens uddannelsesniveau flader ud de kommende år Fremskrivninger af befolkningen i den erhvervsaktive alder (20-69 år) i Region Hovedstaden fordelt på uddannelsesniveau, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Lang vid.g. uddannelse - LVU Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU Kort vid.g. uddannelse - KVU Faglærte / EFU Ufaglært, studenter mv. 10% 0% Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, oktober 2009 Anm.: Endelig -2007; foreløbig ; prognose 2010-

19 Udbud Arbejdsstyrken stiger ikke i Region Sjælland Befolkningsudviklingen 2010 til 2020, Østdanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, landsdele Udv Region Hovedstaden ,7% Region Sjælland ,3% København by ,5% Københavns omegn ,6% Nordsjælland ,8% Bornholm ,9% Østsjælland ,1% Vest- og Sydsjælland ,3% I alt (Østdanmark) ,3% Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

20 Personer Flere uden for arbejdsstyrken i hele landet fra 2010 Fremskrivning af antal personer i og uden for arbejdsstyrken, hele landet, Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

21 Flere uden for arbejdsstyrken Region Hovedstaden får bedre balance i 2020 Personer Fremskrivning af antal personer i og uden for arbejdsstyrken, Region Hovedstaden, Arbejdsstyrken Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose Uden for arbejdsstyrken

22 Flere uden for arbejdsstyrken i Region Sjælland fra 2009 Personer Fremskrivning af antal personer i og uden for arbejdsstyrken, Region Sjælland, Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

23 Udbud Uddannelse opdelt på kategorier i Region Sjælland Arbejdsstyrken opdelt fem hoveduddannelsesgrupper i Region Sjælland 1996, 2010 og Region Sjælland Udbud Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose Udvikling i % Ufaglært, studenter mv ,2 Faglærte / EFU ,2 Kort vid.g. uddannelse - KVU ,0 Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU ,3 Lang vid.g. uddannelse - LVU ,3 Alle ,3

24 Udbud Uddannelse opdelt på kategorier i Region Hovedstaden Arbejdsstyrken opdelt fem hoveduddannelsesgrupper i Region Hovedstaden 1996, 2010 og Region Hovedstaden Udbud Udvikling i % Ufaglært, studenter mv ,5 Faglærte / EFU ,9 Kort vid.g. uddannelse - KVU ,9 Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU ,1 Lang vid.g. uddannelse - LVU ,8 Alle ,7 Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose 2011-

25 Efterspørgselen på arbejdskraft - Erhvervsudvikling under lavkonjunkturen - Forventninger de kommende år - Specialiseringsgrader

26 Efterspørgselen vil stige frem til 2020 RAS beskæftigelse fordelt på regioner, hele landet. Udvikling 2010 til ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region syd Region midt Region Nord Hele landet Kilde. SAM-K/Line, Version august 2011 Anm. Private og offentlige arbejdspladser

27 Efterspørgselen vil stige frem til 2020 Østsjælland stiger moderat RAS beskæftigelse fordelt på landsdele i Østdanmark. Udvikling 2010 til ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Københavns by København og omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Hele landet Kilde. SAM-K/Line, Version august 2011 Anm. Private og offentlige arbejdspladser

28 Region Sjælland udvikler sig svagt særligt i udkanten forventes lavere vækst Udvikling i antal arbejdspladser fra 2010 til 2020, kommuner i Østdanmark Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

29 Efterspørgselen på kvalifikationer opdelt på brancher Antal arbejdspladser opdelt på uddannelseskategorier i Region Hovedstaden, 2010 og 2020 Region Hovedstaden Region Sjælland Østdanmark Udv Udv Udv Landbrug m.m ,8% ,5% ,8% Industri m.m ,5% ,9% ,0% Bygge og anlæg ,7% ,1% ,1% Handel og transport mv ,2% ,4% ,3% Information og kommunikation ,6% ,7% ,2% Finansiering og forsikring ,5% ,8% ,3% Ejendomshandel og udlejning ,2% ,5% ,5% Erhvervsservice ,8% ,1% ,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed 13,1% ,6% ,2% Kultur, fritid og anden service ,8% ,7% ,6% Uoplyst aktivitet ,1% ,0% ,1% I alt ,9% ,1% ,7% Kilde: SAM-K-LINE, Basisversion, august 2011 Anm.: Endelig -2009; foreløbig 2010; prognose 2011-

30 Greve Køge Lejre Roskilde Solrød Faxe Fremskrivning af antal arbejdspladser i Østsjælland Udvikling i antal arbejdspladser, Østsjælland, 2010 og ,0% 6,0% 4,0% 3,7% 3,1% 5,5% 3,3% 2,0% 0,0% -2,0% 0,3% -0,4% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -6,8% -8,0% -6,1% -4,8% -3,7% -9,2% Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose 2011-

31 Faxe Guldborgsund Holbæk Kalundborg Lolland Næstved Odsherred Ringsted Slagelse Sorø Stevns Vordingborg Fremskrivning af antal arbejdspladser i Vest- og Sydsjælland Udvikling i antal arbejdspladser, Vest- og Sydsjælland, 2010 og ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% 7,2% 5,1% 0,9% 0,9% 1,8% 1,3% 0,4% 0,0% -0,4% -2,1% -5,9% -7,0% -3,5% -4,1% -5,1% -4,6% -7,2% -7,4% -7,8% -9,2% -9,3% -10,6% -9,9% -9,7% Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose 2011-

32 Virksomhederne vil efterspørge mere arbejdskraft med en videregående uddannelse Efterspørgselen på arbejdskraft opgjort på uddannelseskategorier i Region Sjælland, 2010 og 2020 Efterspørgselen Efterspørgsel Udv Udv Udv Ufaglært/Uoplyst % -13% Studenter, hf, hhx, htx % 13% -4,9% Ukendt uddannelse % 41% EFU: Handels- og kontor % -7% EFU: Bygge & anlæg % 11% EFU: Jern & metal % -10% -1,7% EFU: Social & sundhed % 10% EFU: Andre % 1% KVU: Alle % 13% 13,2% MVU: Pædagogiske % 14% MVU: Folkeskolelærere % -5% MVU: Samfundsfaglig % 23% MVU: Teknisk mv % 12% 13,8% MVU: Sundhed % 18% MVU: Bachelor, alle % 42% LVU: Humanistiske % 35% LVU: Naturvidenskabelig % 29% LVU: Samfundsvidenskabelig % 33% LVU: Sundhed % 27% 31,5% LVU: Andre % 29% Ph.d.-uddannelse % 38% Alle % 2% 2% Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose 2011-

33 Balancen mellem udbud af og efterspørgselen på arbejdskraft i Region Sjælland

34 Balance i Region Sjælland Balance mellem udbud af og efterspørgselen på arbejdskraft, arbejdssted, Region Sjælland, 2010 og 2020 Region Sjælland Udbud Efterspørgsel Balance Udv. I % Udv. I % Ufaglært, studenter mv , , Faglærte / EFU , , Kort vid.g. uddannelse , , Mellemlang vid.g. uddannelse , , Lang vid.g. uddannelse , , Alle , , Kilde: SAM-K/LINE basisversion, august 2011 Anm: Endelig 2009; Foreløbig 2010; Prognose Faglærte / EFU Kort vid.g. uddannelse - KVU Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU Lang vid.g. uddannelse - LVU Ufaglært, studenter mv.

35 Projektets analyser er en del af overvågningen af udviklingen inden for erhverv og arbejdsmarked Vurdere styrkepositioner kommunalt og regionalt Skabes der nok arbejdspladser Har arbejdsstyrken den rette uddannelse Vurdere ubalancer på kort og lang sigt Aldring af arbejdsstyrken rammer de offentlige erhverv hårdt Skæv uddannelsesbalance opgradering af arbejdsstyrken på alle niveauer Stigende arbejdsstyrke behov for at skabe arbejdspladser Anvendes som grundlag for målsætninger og indsats

36 Brugerstyrede fremskrivninger

37 Brugerstyrede fremskrivninger Store byggeprojekter i Østdanmark det kommende årti Femern Bælt-forbindelsen Metro City-ringen Udvidelse og modernisering af jernbanenettet Udvidelse og modernisering af motorvejsnettet Nye sygehuse samt modernisering af eksisterende sygehuse Nyt statsfængsel på Nordfalster

38 Infrastruktur og byggeprojekter i Østdanmark Jernbaneprojekter Motorvejsprojekter Hospitalsprojekter og statsfængsel Kilde: COWI

39 Efterspørgsel efter arbejdskraft på infrastrukturprojekterne, Kilde: COWI

40 Efterspørgsel efter arbejdskraft på infrastrukturprojekterne, Kilde: COWI I alt Femern Bælt forbindelsen Metro Cityringen Udvidelse af jernbanenettet Udvidelse af motervejsnettet Sygehusbyggeri og statsfængslet I alt

41 Efterspørgsel efter arbejdskraft til infrastrukturprojekterne fordelt på udvalgte uddannelsesgrupper, Type arbejdskraft Direkte efterspørgsel I alt Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Øvrige - EUD byggeri mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører mv Øvrige LVU byggeri I alt Kilde: COWI

42 Direkte og afledte beskæftigelse af infrastrukturprojekterne i Østdanmark, gennemsnitligt antal beskæftigede pr. år i perioden Østdanmark Kilde: COWI

43 Balance mellem udbud og efterspørgsel på udvalgte uddannelsesgrupper i Østdanmark (med og uden infrastrukturprojekterne) samt efterspørgsel fra infrastrukturprojekterne, 2010, 2015 og 2020 Kilde: COWI Overskud 0-senariet Direkte efterspørgsel Skønnet balance Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører 223* 709* 1073* Smede mv Øvrige - EUD byggeri mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører mv Øvrige LVU byggeri

44 Tak for opmærksomheden Mere info. om modellen, analyser eller andet kontakt mig på:

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere