Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK FORLØB

2 KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chef analytiker Morten Fisker 2

3 MODELPROGRAMMET OG DE LOKALE DESIGNS Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg Kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund Kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Billund Bibliotek har en målsætning om at være multifunktionelt, indbydende og overskueligt. Der vil være en lang række forskellige tilbud, som skal være nemme at finde frem til og nemme at anvende for borgere og udenlandske besøgende - både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Bibliotekets udvidede åbningstid vil følge den generelle åbningstid i Billund Centret og skabe væsentligt mere liv i Billund Centret. Indretningen skal derfor tage hensyn til den nye driftsform. Et andet centralt indsatsområde for biblioteket er at bidrage til udviklingen af børns fantasi, kreativitet og læring. Dette skal primært ske ved at skabe et interaktivt og eksperimenterende miljø, hvor inviterer til leg, bevægelse og læring. Billund Bibliotek ønsker rum og rammer, som kan understøtte denne målsætning. Et tredje indsatsområde er ønsket om at kunne yde en forbedret borgerservice for udenlandske medarbejdere fra kommunens virksomheder og det stigende antal turister fra mange lande. Biblioteket skal hermed være et internationalt servicecenter, hvor bibliotekets ydelser såvel fysisk som digitalt er tilgængelige for ALLE borgere. 4

5 BIBLIOTEKET SKAL GØRE SINE AKTIVITETER SYNLIGE, OG MÅSKE SKAL MAN LAVE SMÅ FILIAL- LØSNINGER HOS SINE NABOER... PLACERING; BILLUND CENTRET Billund Centret har i år fejret 40 års jubilæum. Centret rummer i dag udover biblioteket en koncertsal, kulturskole, kirke, lokal historisk arkiv samt nogle mødelokaler, som alle foreninger kan bruge gratis. Centret er åbent fra 8 til 22 på alle ugens dage, fungerer som et socialt samlingspunkt for mange af Billunds borgere og danner rammen for mange af byens kulturaktiviteter. 9 8 Dagpleje Billund Bibliotek Centrets huse bindes sammen af et stort fællesareal - en indre gade, med åbne pladsdannelser. Det åbne areal danner ramme for mange udstillinger, basarer og messer. Børnehaven som lå i nabofløjen er væk, der er nu midlertidig dagpleje. Den flytter dog og skal samles i ny, større daginstitution. Billund Kulturskole Lokalhistorisk arkiv Åbent fællesareal Cafe forpagtet ud. Kirken har udover gudtjenester en del forskellige kulturarrangementer. Lokalhistorisk arkiv råder over et par lokaler i centret. Billund garden har til huse i det tidligere børnediskotek i kælderen, som også huser et amatørteater og et kreativt værksted. Koncertsalen 4. Café Kirken Koncertsal her afholdedr biblioteket børneteater, musikarrangementer mm.. Bruges ca. hver anden dag. Åbent, grønt udeareal omkring centeret. Skulptur park og grønne plæner. I det åbne fællesareal findes forskellige mindre siddegrupper. Digital infotavle og brochurer om tilbud i centret og omegn. 4.Koncertsalen der bruges til store arrangementer, samt børneteater og musik. 5. Galleritavler i det åbne fællesareal. Opstillinger varierer efter behov. 6.Galleritavler og siddepladser med kig til indre gårdrum. 7 Eksempel på møderum - dette bruges bl.a. af biblioteket til lektiecafe. Kælderplan. 8. Nuværende dagpleje. 9. Et af Kulturskolens lyse øvelokaler. 5

6 DER SKAL SKABES ZONER I DEN ÅBNE PLAN, DER ER OPTIMALE TIL BØRN OG VOKSNE - OG FORTROLIGHED VS. KONTAKT OG AKTIVITET. BILLUND BIBLIOTEK Billund Bibliotek udgør en integreret del af Billund Centret. Udover en lille forsal til ophold samt et lille personaleafsnit nær ankomstområdet består biblioteket af ét stort rum, hvor alle kerneaktiviteter skal foregå. Som tidligere beskrevet råder Billund Centret også en kulturscene, værkstedsfaciliteter og mødelokaler af forskellig størrelse, men disse er placeret andre steder i centret. Bibilioteket er et af 4 biblioteker i Billund kommune; hvor Magion i Grindsted er hovedbibliotek, mens der også ligger fialbiblioteker i Vorbasse og Sdr. Omme. Alle fire biblioteker er placeret i centre og bibliotekerne i BIllund og Grindsted inkluderer Borgerservice. Billund bibliotek skal snart have indført længere åbningstider, som kombinerer betjent og selvbetjent bibliotek. Man håber, at den udvidede åbningstid vil styrke aktiviteterne i både Billund centeret og i biblioteket. Forareal: Er en del af det åbne fællesaeal. Her er placeret borde og magasiner. Ankomst: Bogdisplays, skranke for bibliotek + borgerservice. Samling: Relativ tæt og massiv materialepræsentation på høje reoler i bibliotekets voksenafdeling. Børneafdelingen præget af meget frirum. Særlige zoner: Børne/familiezone Personale: Forkontor, praktisk + lille praktisk værksted. Kontorer, opbevaring, sortering, borgerservice Borgerservice: ligger i ankomstområdet som en del af biblioteket. Rengøring og personale Personale, kontorer og mødelokale Mellembørn og unge, computere Mindste børn legeområde 4. Skranke til bibliotek og borger- service Faglitteratur Børn og voksne Tidsskrifter og skønlitteratur Møde Backoffice, borgerservice. Kun afskærmet af reoler Computerfaciliteter, voksne Hyggeområde voksne Computerfaciliteter, voksne Udstilling af materialer Forareal ophold, aviser og offentlig information Computerbord. Kig fra forareal mod indgang. Samling - høje reoler 4. Backoffice - personalets 5. Adskillelsen mellem backoffice 6. Den centrale akse - kig fra med mindre siddegrupper værksted. og bibliotek. skranke mod børnezone. i mellemrummene Også center for borgerservice. 7. Kig fra børnezonen ud mod udeareal, der idag ikke er specielt i brug. 8. Borgerservice, backoffice 9. Selvbetjening 6

7 HVORDAN SKABES DER RAMMER FOR BØRN DER HOLDER FAST I BIBLIOTEKETS KERNEKOMPETENCER? - OG HVORDAN FÅR VI SYNLIGGJORT OS FOR OMVERDENEN? BRUGERE IDAG Biblioteket bruges idag mest af en stor gruppe daginstitutioner, børnefamilier der kommer efter arbejde, samt voksne der kommer for lån/aflevering, computerfaciliter samt Borgerservice. Aktiviteten i Borgerservice er dog faldet efter Kørekort og Pas gik til en anden filial. De mindste børn har en velfungerende legezone, men de større børn er svære at fastholde - computerspil og lektieborde er i spil, men der savnes mere udfordrende aktiviteter. Studerende kommer ikke meget - de bruger specielt Magion i Grindsted tæt ved Campus. Når de kommer, har de ofte brug for hjælp i forbindelse med et akut lån i forbindelse med deres skolearbejde. Turister kommer og opholder sig både i biblioteket og i de åbne arealer i centret, blandt andet for at kunne bruge det gratis internet. Daginstitutionerne rykker til efteråret ud af Billund Centret, fordi alle daginstitutioner skal samles i en stor børneby. Bofællesskabet har ellers givet et naturligt flow af børn - de kom med deres institution eller med forældre efter de var blevet hentet. På den måde fik de et naturligt tilhørsforhold til biblioteket. Lalandia Ældre Daginstitutioner Den internationale skole Voksne Børnefamilier LEGO House LEGO Hotel BRUGERE I FREMTIDEN LEGO Fonden og Billund Kommune har en fælles vision om, at Billund skal være Børnenes Hovedstad. Børnenes Hovedstad skal være det globale mødested for børn og alle med fokus på børns leg, læring og kreativitet. Her er tale om et unikt offentligt privat samarbejde med en fælles vision om at udvikle Billund til et helt særligt sted for, om og med børn til glæde og gavn for både byen, kommunen og børn over hele verden. Børnenes Hovedstad er ikke et projekt med en slutdato og ét fastlagt mål. Det er en vision, der hele tiden vil udvikle sig og løbende kaste konkrete projekter af sig. De første projekter i Børnenes Hovedstad er under udvikling. LEGO Hotel, Lalandia, LEGO House Børn og familier fra DK og hele landet kommer og bor der når de besøger Legoland og Lalandia og i fremtiden også det nye LEGO House der kommer til at ligge som nabo til biblioteket. Samspil med biblioteket: Bibliteket kan være et tilbud som en zone der giver ro og nærhed til børn og forældre - forbrugsfrit område. Den Internationale Skole er en ny nabo til biblioteket, og der snakkes om muligheder for samarbejde. Samspil med biblioteket: Biblioteket vil gerne kunne tilbyde helt nye muligheder i samspillet med skolerne: lektiecafe, ude-læring. Et nyt, afgrænset læringsrum i biblioteket vil gøre det attraktivt at bruge biblioteket ikke bare som materialesamling men også som et aktiv i undervisningen. 7

8 BILLUND 1 JUNI 2013 SØNDERBORG BILLUND 1 2 JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? (navn og titel på alle) BILLUND 1 JUNI 2013 Hvad kan vi dele og hvordan? SØNDERBORG BILLUND 1 2 JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? BILLUND BIBLIOTEK Workshoppen blev afholdt på Billund Bibliotek d.16. Deltager kom fra; Billund Bibliotekerne Kulturskole Cocc; Capital of Children Compagny Den internationale skole i Billund Billund Skolen Børnenes Univers LEGO fonden Udviklingskonsulen Kulturelt Samråd Børne og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Kulturkonsulent Borgere Kirken Der blev gennemført 4 øvelser: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor fire overordnede fokusområder Et døgn på fremtidens bibliotek 4. Dogmer for det gode partnerskab i fremtidens bibliotek BILLUND BIBLIOTEK 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS BIBLIOTEK Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Gruppe: (navn og titel på alle) Bibliotekets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG BILLUND BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS BIBLIOTEK Bemærkninger: MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET Gruppe: (navn og titel på alle) MET MØDEMET MET MØDEMET Et døgn på fremtidens bibliotek 5. MET MØDEMET MET MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Billund Bibliotek skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. 4. Sådan udfyldes spillepladen Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: MØDEMET Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Udfyld gerne ud fra 4 rumstænkningen; dvs... MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET SØNDERBORG BILLUND BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS BIBLIOTEK Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik BILLUND BIBLIOTEK DOGMER For det gode partnerskab i fremtidens bibliotek Gruppe: Det operationelle niveau Skriv her fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det strategiske niveau (kan eksempelvis være en fast kadence af planlagte tematiske satsninger, hvor hver institution bidrager). Gruppe: (navn og titel på alle) Det strategiske niveau Skriv her fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det operationelle niveau (kan eksempelvis være det tværfaglige udviklingsteam, som sammen udvikler og koordinerer aktiviteterne ifm. en fælles tematisk satsning) Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor de fire overordnede fokusområder Dogmer for det gode partnerskab i fremtidens bibliotek Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens bibliotek ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål Indretning / inventar Gode naboskaber 8

9 Opsamling på øvelse 1 4 S TÆNKNING UNIKKE LÆRINGS, UDE/INDE INTERNATIONALE RELATIONER FORMIDLES DIGITALE MEDIER ÅBNE BILLUND CENTRET OP SYNLIGGØRE AKTIVITET OG FAGLIGHED SE LANGT SKABE / EKSPERIMENTERE MED VAND IT TILBUD UDVIDES, FLERE PCÉR Storytelling digital FORDRAG STUDIE, MERE LEKTIECAFE, LÆSESAL Boggnakserne klub ÅBNE HUSET OP / SAMHÆNG Animation SAMSPIL MED SKOLER Fysisk udfoldelse LEGO Skypevæg Sundhed og motion, endomondo Natur, videnskab EFFEKTIV SKILTNING SKOLEBIB Senior it undervisning LEGEPLADS UDVIDE VIDEN BØGER UD ALLEREDE I FORHALLEN Kerneydelse = bøger OPLYSE OM AT ALLE ER VELKOMNE Event aktivering i øjenhøjde Udnytte kælderen SPØRGE DE UNGE HVAD DER SKAL TIL... Udendørs læsesal UNDREN Verden, international, udnyt uderum, halvtag, lounge MERE FÆLLESSKAB MELLEM CENTERETS PARTNERE Tænke kirkens faciliteter ind Løberuter og cykelruter Opdateret viden Analog skattejagt DEL AF BYUDVIKLINGEN OG BØRNENES HOVEDSTAD Legerum til fri leg Børnetårn INGEN GARDINER NÅR DER ER LUKKET Musikbobbel Informativt opdateret Bogen til pensionister og omvendt? Glasvægge OLE OPFINDER, EKSPERIMENTERENDE Facilitator PERFORMANCESCENE, INDE / UDE Små rum til udklædning, rollespil SAMARBEJDE OG UDSTILLING MED KULTURSKOLEN Easy acces Film / værksted Musikværksted Tilbygning - REMIDA center materiale bank, bæredygtighed RYTME, ÅRSHJUL, SAMARBEJDSPARTNERE Uforpligtende aktiviteter Kreative værksteder for alle. Dag børn / aften erhvervsliv Trappemøbel/scene/madpakke sted Bruge forhal, teatersal BØRNEKULTUR ÅBNE VÆRKSTEDER, HUSKUNSTNERE Ny sal Hjælp til ældre IT workshops, m digital kunst REDIGERING AF MET AD HOC INTERNATIONALITETER, BIDRAG FRA BORGERE I VERDENSDELE(ORGANISERET) DIGITALT Mulighed for fortrolighed Kaffe INTERNATIONAL Mulighed for medbragt mad udendørs LIG BØRNEAFDELING SEPARERE BORGERSERVICE Uformelle møde CAFE I SAMHÆNG MED BIBLIOTEK Mødested i cafe til foredrag osv. PRODUCERE, OPFINDE MULTIFUNKTIONALITET MINDRE SCENE INDE OG UDE AKTIVE MØDESTEDER FOR ALLE I SAMARBEJDE MED ANDRE I BC UFORMELLE MØDE FORTROLIGHED 9

10 Opsamling på øvelse 2 Husk at det kan være vigtigt for børn at få voksnes respons og opmærksomhed på det de laver. Vi skal vise vores aktiviteter og få en synlig aktivitet foran huset. Et værksted med kontakt og åbenhed til dem der passerer forbi. Scener inde såvel som ude, gerne med visuel kontakt. PRODUCERE/UDSTILLE/OPFINDE SCENE - INDE/UDE Roder, sviner, kræver plads. Der eksperimenteres, bruges og produceres med forskelligt materiale, og forskellige redskaber. Der præsteres og udstilles Afgrænset rum, synlige rum, kunne rumme både kortere og længere forløb, håndvaske tæt på, bruge forhallen, værksteder og ad hoc rum - på bib og andre steder i BC + udenfor, bruge ydermure til spot Flere funktioner, robusthed, åbent rum, håndvaske, depot, adgang til stort udvalg af materialer, it muligheder, ude og inde, fleksibilitet Samarbejde med kulturskolen, centeret som helhed, Lego, børnebibliotek, væk fra borgerservice Spontan optræden, opleve andre optræde, mulighed for mange aktiviteter på scenerne,: læse,kravle, bevægelse, bogreol, udstilling Synligt sted, inde og ude, scene skal være forbundet inde og ude, mulighed for film, lys, lyd IT, spændende mindre scene, intim, statisk trappescene, udklædningsdepot, spotlys, mikrofoner Børnebibliotek, Kulturskolen, Billund Amatørscene 10

11 Opsamling på øvelse 2 MØDEMET Husk skoleklasserne - hvor kan Husk siddepladser til forældre i! de samles, og vende tilbage til? yderkanten af børnezonen. Børn skal kunne udfolde sig - Enkle rum kan bruges af men ikke over det hele... mange til flere formål.! Et møderum med fleksible vægge, mulighed for inddeling til mindre zoner. Et inspirationsrum til børn skal bruge alle flader! Og have kontakt til de voksne. Reoler der er fleksible, måske med dele der kan aflukkes, så folk kan opbevare projekter til næste gang de mødes. FLEKSIBLE FRI LEG, LEGEOMRÅDER SELVBETJENING OG SERVICE Fleksible rum afgrænsing, skoleklasser, foreninger, fællesskaber, undervisning, læsekreds Børnefamilier Alle borgere der er selvhjulpne Lukkede rum, glasvægge, centralt rum men flytbart(skydevæg) Lyddæmpende underlag, gulvbelægning, udgang til det fri, zone/farvekodeafgrænsning Aflåste zoner, overskuelighed Borde og stole, hæve sænke, it opkobling, trådløst, gruppeborde på hjul, lysdæmperfunktion Lyddæmpende gulvbelægning, sofaer, legetøj, bogreoler i øjenhøjde, børne pcér Reoler der giver overskuelighed, hæve sænke reoler, aflåselige zoner Kirken, konfirmander, minikonfirmander, musikskolen, venterum Forældre - afslapning og mulighed for at arbejde imens. børnene leger. Pensionister fra cafeen, aftensmad 11

12 Opsamling på øvelse 2 MET! Tænk de nære udearealer ind som bibliotekets røde løber - det er jeres ansigt og invitation til folk udefra VI VIL SES!! Stil krav til inventaret - det skal kunne mere end bare at opbevare. Børn skal snakke med børn i andre lande - inspirere og udfordre hinanden. Bibliotekets uderum som et levende landskab Indretning i mange niveauer med mulighed for forandring og bevægelse En skype væg til børn så de kan kommunikere med børn i andre lande. UDENDØRS SYNLIGHED UNDREN OG UDFORDRING TAG VERDEN IND _ BØRN Skiltning og åbne adgangsforhold, venlig og imødekommende atmosfære, strøg kunder og faste kunder, international atmosfære Flere indgange, lounge, cafe, lys, glasrum /gæsteklasser International videnssti Info tavler, lounge steming, scener/pladser til både xfactor og mere stille optrædener. Trappe plateau ved facade til ophold. Alle beboere i centeret - kirke, kulturskole, kunstforening, borgerservice, bibliotek, lokalhistorisk skole, gæsteklasser, politikere. Kirken kan have samtaler udenfor - både grupper og en til en. Nysgerrighed, legende tilgang Bevægelsesfremmende indretning skal give lyst til bevægelse... Lyddæmpende gulvbelægning, sofaer, legetøj, bogreoler i øjenhøjde, børne pc er. Kulturskolen, skolerne, kirken, Lego, foreninger, DR, medier, lokalhistorisk arkiv International atmosfære, selvhjulpne Aflåste zoner, overskuelighed Skypevæg til børnedialog på tværs af verden, videnssti, videnspendant til Legos verden. 12

13 Opsamling på øvelse 2! Biblioteket som et særligt sted for nærvær og fordybelse - mellem børn og forældre. Kan bruges af mange til rigtig mange formål. Det skal være blødt og indbydende.! Et børne-bygge projekt - et signal om at dette er et sted for børn, der kan se langt! Rolige rum til fordybelse for de ældre. Centralt beliggende. En rund læsehule med bløde vægge og møbler. En voksen læser op i midten, eller børn læser sammen eller hver for sig. Et børnetårn - tydelig markering af at her sker noget! Det rolige, afgrænsede læringsrum - for aktiviter der kræver ro og fordybelse. LÆSEHULE LEG OG LÆRING / ÅBENT ÆLDRE OG MEDIER Fordybelse og ro, møde noget som de ikke møder derhjemme, små børn 2-9, (nuværende baby cafe kan trækkes ind i bibliotek) Afgrænset/afskærmet rum hvor man ikke forstyrrer, centralt placeret i børneafdeling, væk fra informationen Også plads til de voksne, møbler i voksenhøjde hyggelig hule, bløde møbler, højtlæsningsplads for voksne Kirkens minikonfirmand, magasin område, Børnenes Hovedstad årige, mulighed for gruppe arbejde evt. for hele skoleklasser, opsøger selv viden i biblioteket, mulighed for at efterlade sine værkstedsaktiviteter og vende tilbage Oplevelsestårn, aktivitetsrum foregår i et tårn med hylder..., udendørs rum til inddragelse af naturen. Sparsomt møbleret, gulvtæppe i småbørnsområde, forskellige højder og materialer - gulve Mødelokaler, inddrage torvet, fællesområder, caféen leverer forplejningen 60+ formentlig udenfor arbejdsmarkedet, og 60+ med børnebørn Rum med ro, selvstændige lokaler, ikke for langt til toiletterne, ikke for langt til kaffemaskinen Indrettede rum med pc osv. fast inventar, god belysning Kirken, Caféen har en udestation, samarb. med ældresag 13

14 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek UDNYT DØGNRYTMEN Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Billund haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som biblioteket vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge biblioteket. På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. TEENAGERE, og TEENAGERE, og SKOLEKLASSER, BØRNEFAMILIER, DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJERE; MØDRE- GRUPPER EFTER SKOLE BØRN, VOKSNE, ÆLDRE, ÆLDRE, BESØGENDE I BYEN,

15 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek UDNYT DØGNRYTMEN Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter: FROKOST + PECHA KUCHA. Præcist rammesat frokost med korte inspirerende kulturindslag - oplæsning, musik, dans. Afvikles i samspil med caféen. for børn og voksne. EAT AND READ Familier kan blive på biblioeket og spise aftensmad sammen - og måske leger børnene videre mens de voksne får besøg af en forfatter der læser op, eller en fortæller om nye bøger - eller giver en personlig anmeldelse. Nogle gange kan det foregå på engelsk, så internationale familier har mulighed for at deltage. Kan ske i samarbejde med Caféen. FORFATTERSKOLE Som aktivitet for unge: Her kan du arbejde både analogt og digitalt - TIlbagevendene undervisning der danner netværk af unge med interessefællesskab. Der kobles undervisere på, forfattere, kunstnere, digtere mm. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED KREATIVE PROJEKTER Tilbud til børn/unge efter skole - et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter. Mulgihed for at trække ud, så der signaleres aktivitet og liv til forbipasserende DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED LÆRING Tilbud til klasser / daginstitutioner. Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over bibliotekets projektrum som base for gruppen. Man kan opbevare materialer, udstiulle projekter, osv PROJEKTVÆRKSTEDER For voksne og ældre. interessestyrede fællesskaber, og en aktiv platform for de lokale aktiviteter. Oplysning og fortælling om nye emner som ramme - man kommer fordi man brænder for et emne! 15

16 Bibliotekets rum AKTIVITETER OG SAMMENHÆNGE Som tidligere beskrevet består biblioteket i Billund af ét stort rum, som rummer en voksenafdeling, en børneafdeling samt borgerservicefunktion. Herudover en række arbejdsstationer til personalet i et semiafgrænset område. Men som en del af kulturcentret har biblioteket inden for max. 100 meters afstand adgang til en stor kultursal, til veludstyrede mødelokaler og til værksteder. Samtidig ligger centret på en stor naturgrund med meget attraktive udearealer med to direkte adgange fra biblioteket. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Billund fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretning, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have, og med dette afsæt, hvor de forskellige aktiviteter mest optimalt kunne udspille sig. Fire ønsker vedr. udnyttelsen af rum og rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige: Dels ønsket om at skabe stærkere koblinger til centrets andre rum Dels ønsket om at aktivere de attraktive udearealer ÅBENT PROJEKTVÆRKSTED INDE I CENTERET, UDEAREAL FOR BØRN MINDSTE BØRN. VOKSNE MET MELLEM BØRN, TEENS VOKSNE ÅBENT PROJEKTVÆRKSTED UDENFOR Og endelig ønsket om at etablere et afgrænset læ ringsrum/møderum i en del af det eksisterende biblioteksrum PERSONALE HURTIG ZONEN: FORTROLIGT MØDE Og endelig ønsket om at biblioteket skulle initiere og invitere til flere kreative, værkstedsbaserede aktivite ter. Men at disse kunne foregå andetsteds i centret. PRIMÆR ANKOMST Optimering af organisering 16

17 Inde Udfordringer og muligheder Biblioteket vil generelt gerne styrke samarbejdet med de lokale skoler. Der er desuden aktuelle overvejelser igang om muligheden for at være skolebibliotek for Den Internationale Skole. I dag er en stor del af biblioteket indrettet som børneafdeling for særligt mindre børn, mens der ikke tilbydes lignende faciliteter til de lidt større børn i skolealderen. Samtidig er der begrænsede muligheder for ophold og hyggesnak i voksenafdelingen, som er præget af en ret så massiv materialepræsentation. Derfor fik deltagerne på workshoppen til opgave at arbejde med hvor der især var brug for nye rum & rammer for at kunne understøtte de ønskede aktiviteter og særlige brugerbehov. Blandt de ønsker og behov for rum og faciliteter, som fremkom på workshoppen, fyldte disse særligt meget: Inspirationsrummet Det kreative værksted Inspirationsrummet: Et område i biblioteket som skal indrettes med mulighed for hurtigt at kunne rydde rummet og gøre plads til arrangementer for børn såvel som voksne Børnezoner: Særlig zone for de lidt større børn og teenagerne. Fokus på tydelige markeringer af overgange. Zonerne kan oplagt have overlap med computerområder. Herudover en særlig zone for de mindste børn med invitation og redskaber til rolige aktiviteter og fantasileg. Meget gerne med opholdsmuligheder for forældre og pædagoger i kantzonen. Børnezoner Læringsrummet Det kreative værksted: Et værksted for både børn og voksne med mulighed for kreative forløb på egen hånd eller styret, eksempelvis af inviteret huskunstner. Dette kan også opnås gennem en opdatering af de eksisterende værkstedsfaciliteter i centret. Læringsrummet: Der ønskes et særligt afgrænset rum til læringsforløb og undervisning for større grupper, børn såvel som voksne. 17

18 Ude Udfordringer og muligheder Billund Centret og biblioteket ligger placeret på en stor naturgrund med meget attraktive udearealer med to direkte adgange fra biblioteket. I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek og by, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket? Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som rød løber til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum ikke mindst i sommersæsonen, hvor der er ganske mange turister i Billund og hermed potentielle brugere til et gratis kulturtilbud som alternativ til LEGO og Lalandia. Herunder: Væksthus / orangeri, mulighed for ophold og projektarbejde, der bliver synligt året rundt. Børneværksteder udenfor, evt. i forbindelse med børneområdet indenfor. Tematiserede værksteder styret af bibliotekarer eller frie eksperimenter. Udendørs legeinstallationer Børneværksteder Væksthus/orangeri En vidensti med indbyggede muligheder for at aktivere information og oplevelser. Udendørs legeinstallationer der udfordrer børn til leg og læring - bruge kroppen på nye måder. Videnssti Inspirationssti der inviterer indenfor. Skal vække nysgerrighed for de lokale såvel som de besøgende børn fra hele verden, og lede dem mod bibliotekets inde og ude 18

19 DOGMER For det gode partnerskab i fremtidens bibliotek i Billund Dogmer for et styrket samarbejde på det strategiske niveau: Partnere er forpligtede til at bidrage Ligeværdighed Årshjul - temaer, faste arrangementer 4. Fokus på børns roller/tilgang 5. Vi tænker på tværs Dogmer for et styrket samarbejde på det operationelle niveau: Nemme adgangsforhold Sparring - systematisk Brugerinddragelse - børn 4. Partnerskaber afsøges systematisk 5. Husk politisk niveau. 19

20 Skab mere plads og invitation til ophold ved at reducere materialesamlingen i voksenafdelingen. BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Billund Bibliotek har en målsætning om at være multifunktionelt, indbydende og overskueligt. Der vil være en lang række forskellige tilbud, som skal være nemme at finde frem til og nemme at anvende for borgere og udenlandske besøgende - både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Bibliotekets udvidede åbningstid vil følge den generelle åbningstid i Billund Centret og skabe væsentligt mere liv i Billund Centret. Indretningen skal derfor tage hensyn til den nye driftsform. Styrk de visuelle linier indefra til udearealerne, gennem børneafdeling såvel som voksenafdeling. Definer et afgrænset rum til klasser og grupper. Dette kan også være møderum og sted for fortrolighed - og informationsaftener for udlændinge, der så lærer biblioeket at kende. Et andet centralt indsatsområde for biblioteket er at bidrage til udviklingen af børns fantasi, kreativitet og læring. Dette skal primært ske ved at skabe et interaktivt og eksperimenterende miljø, hvor inviterer til leg, bevægelse og læring. Billund Bibliotek ønsker rum og rammer, som kan understøtte denne målsætning. Et tredje indsatsområde er ønsket om at kunne yde en forbedret borgerservice for udenlandske medarbejdere fra kommunens virksomheder og det stigende antal turister fra mange lande. Biblioteket skal hermed være et internationalt servicecenter, hvor bibliotekets ydelser såvel fysisk som digitalt er tilgængelige for ALLE borgere. Bryd rammerne og få aktiviteter udenfor, til inspiration for alle... 20

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Workshop i Dansehallerne 2015.04.15. dansehallerne I 15. april 2015 I gottlieb paludan architects

Workshop i Dansehallerne 2015.04.15. dansehallerne I 15. april 2015 I gottlieb paludan architects Workshop i Dansehallerne 2015.04.15 Workshop i Dansehallerne 2015.04.15 - status på proces - organisation, vision og værdier for en ny bygning - bygning og omgivelser - rum og funktioner (brainstorm) -afslutning

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere