Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK FORLØB

2 KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chef analytiker Morten Fisker 2

3 MODELPROGRAMMET OG DE LOKALE DESIGNS Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg Kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund Kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Billund Bibliotek har en målsætning om at være multifunktionelt, indbydende og overskueligt. Der vil være en lang række forskellige tilbud, som skal være nemme at finde frem til og nemme at anvende for borgere og udenlandske besøgende - både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Bibliotekets udvidede åbningstid vil følge den generelle åbningstid i Billund Centret og skabe væsentligt mere liv i Billund Centret. Indretningen skal derfor tage hensyn til den nye driftsform. Et andet centralt indsatsområde for biblioteket er at bidrage til udviklingen af børns fantasi, kreativitet og læring. Dette skal primært ske ved at skabe et interaktivt og eksperimenterende miljø, hvor inviterer til leg, bevægelse og læring. Billund Bibliotek ønsker rum og rammer, som kan understøtte denne målsætning. Et tredje indsatsområde er ønsket om at kunne yde en forbedret borgerservice for udenlandske medarbejdere fra kommunens virksomheder og det stigende antal turister fra mange lande. Biblioteket skal hermed være et internationalt servicecenter, hvor bibliotekets ydelser såvel fysisk som digitalt er tilgængelige for ALLE borgere. 4

5 BIBLIOTEKET SKAL GØRE SINE AKTIVITETER SYNLIGE, OG MÅSKE SKAL MAN LAVE SMÅ FILIAL- LØSNINGER HOS SINE NABOER... PLACERING; BILLUND CENTRET Billund Centret har i år fejret 40 års jubilæum. Centret rummer i dag udover biblioteket en koncertsal, kulturskole, kirke, lokal historisk arkiv samt nogle mødelokaler, som alle foreninger kan bruge gratis. Centret er åbent fra 8 til 22 på alle ugens dage, fungerer som et socialt samlingspunkt for mange af Billunds borgere og danner rammen for mange af byens kulturaktiviteter. 9 8 Dagpleje Billund Bibliotek Centrets huse bindes sammen af et stort fællesareal - en indre gade, med åbne pladsdannelser. Det åbne areal danner ramme for mange udstillinger, basarer og messer. Børnehaven som lå i nabofløjen er væk, der er nu midlertidig dagpleje. Den flytter dog og skal samles i ny, større daginstitution. Billund Kulturskole Lokalhistorisk arkiv Åbent fællesareal Cafe forpagtet ud. Kirken har udover gudtjenester en del forskellige kulturarrangementer. Lokalhistorisk arkiv råder over et par lokaler i centret. Billund garden har til huse i det tidligere børnediskotek i kælderen, som også huser et amatørteater og et kreativt værksted. Koncertsalen 4. Café Kirken Koncertsal her afholdedr biblioteket børneteater, musikarrangementer mm.. Bruges ca. hver anden dag. Åbent, grønt udeareal omkring centeret. Skulptur park og grønne plæner. I det åbne fællesareal findes forskellige mindre siddegrupper. Digital infotavle og brochurer om tilbud i centret og omegn. 4.Koncertsalen der bruges til store arrangementer, samt børneteater og musik. 5. Galleritavler i det åbne fællesareal. Opstillinger varierer efter behov. 6.Galleritavler og siddepladser med kig til indre gårdrum. 7 Eksempel på møderum - dette bruges bl.a. af biblioteket til lektiecafe. Kælderplan. 8. Nuværende dagpleje. 9. Et af Kulturskolens lyse øvelokaler. 5

6 DER SKAL SKABES ZONER I DEN ÅBNE PLAN, DER ER OPTIMALE TIL BØRN OG VOKSNE - OG FORTROLIGHED VS. KONTAKT OG AKTIVITET. BILLUND BIBLIOTEK Billund Bibliotek udgør en integreret del af Billund Centret. Udover en lille forsal til ophold samt et lille personaleafsnit nær ankomstområdet består biblioteket af ét stort rum, hvor alle kerneaktiviteter skal foregå. Som tidligere beskrevet råder Billund Centret også en kulturscene, værkstedsfaciliteter og mødelokaler af forskellig størrelse, men disse er placeret andre steder i centret. Bibilioteket er et af 4 biblioteker i Billund kommune; hvor Magion i Grindsted er hovedbibliotek, mens der også ligger fialbiblioteker i Vorbasse og Sdr. Omme. Alle fire biblioteker er placeret i centre og bibliotekerne i BIllund og Grindsted inkluderer Borgerservice. Billund bibliotek skal snart have indført længere åbningstider, som kombinerer betjent og selvbetjent bibliotek. Man håber, at den udvidede åbningstid vil styrke aktiviteterne i både Billund centeret og i biblioteket. Forareal: Er en del af det åbne fællesaeal. Her er placeret borde og magasiner. Ankomst: Bogdisplays, skranke for bibliotek + borgerservice. Samling: Relativ tæt og massiv materialepræsentation på høje reoler i bibliotekets voksenafdeling. Børneafdelingen præget af meget frirum. Særlige zoner: Børne/familiezone Personale: Forkontor, praktisk + lille praktisk værksted. Kontorer, opbevaring, sortering, borgerservice Borgerservice: ligger i ankomstområdet som en del af biblioteket. Rengøring og personale Personale, kontorer og mødelokale Mellembørn og unge, computere Mindste børn legeområde 4. Skranke til bibliotek og borger- service Faglitteratur Børn og voksne Tidsskrifter og skønlitteratur Møde Backoffice, borgerservice. Kun afskærmet af reoler Computerfaciliteter, voksne Hyggeområde voksne Computerfaciliteter, voksne Udstilling af materialer Forareal ophold, aviser og offentlig information Computerbord. Kig fra forareal mod indgang. Samling - høje reoler 4. Backoffice - personalets 5. Adskillelsen mellem backoffice 6. Den centrale akse - kig fra med mindre siddegrupper værksted. og bibliotek. skranke mod børnezone. i mellemrummene Også center for borgerservice. 7. Kig fra børnezonen ud mod udeareal, der idag ikke er specielt i brug. 8. Borgerservice, backoffice 9. Selvbetjening 6

7 HVORDAN SKABES DER RAMMER FOR BØRN DER HOLDER FAST I BIBLIOTEKETS KERNEKOMPETENCER? - OG HVORDAN FÅR VI SYNLIGGJORT OS FOR OMVERDENEN? BRUGERE IDAG Biblioteket bruges idag mest af en stor gruppe daginstitutioner, børnefamilier der kommer efter arbejde, samt voksne der kommer for lån/aflevering, computerfaciliter samt Borgerservice. Aktiviteten i Borgerservice er dog faldet efter Kørekort og Pas gik til en anden filial. De mindste børn har en velfungerende legezone, men de større børn er svære at fastholde - computerspil og lektieborde er i spil, men der savnes mere udfordrende aktiviteter. Studerende kommer ikke meget - de bruger specielt Magion i Grindsted tæt ved Campus. Når de kommer, har de ofte brug for hjælp i forbindelse med et akut lån i forbindelse med deres skolearbejde. Turister kommer og opholder sig både i biblioteket og i de åbne arealer i centret, blandt andet for at kunne bruge det gratis internet. Daginstitutionerne rykker til efteråret ud af Billund Centret, fordi alle daginstitutioner skal samles i en stor børneby. Bofællesskabet har ellers givet et naturligt flow af børn - de kom med deres institution eller med forældre efter de var blevet hentet. På den måde fik de et naturligt tilhørsforhold til biblioteket. Lalandia Ældre Daginstitutioner Den internationale skole Voksne Børnefamilier LEGO House LEGO Hotel BRUGERE I FREMTIDEN LEGO Fonden og Billund Kommune har en fælles vision om, at Billund skal være Børnenes Hovedstad. Børnenes Hovedstad skal være det globale mødested for børn og alle med fokus på børns leg, læring og kreativitet. Her er tale om et unikt offentligt privat samarbejde med en fælles vision om at udvikle Billund til et helt særligt sted for, om og med børn til glæde og gavn for både byen, kommunen og børn over hele verden. Børnenes Hovedstad er ikke et projekt med en slutdato og ét fastlagt mål. Det er en vision, der hele tiden vil udvikle sig og løbende kaste konkrete projekter af sig. De første projekter i Børnenes Hovedstad er under udvikling. LEGO Hotel, Lalandia, LEGO House Børn og familier fra DK og hele landet kommer og bor der når de besøger Legoland og Lalandia og i fremtiden også det nye LEGO House der kommer til at ligge som nabo til biblioteket. Samspil med biblioteket: Bibliteket kan være et tilbud som en zone der giver ro og nærhed til børn og forældre - forbrugsfrit område. Den Internationale Skole er en ny nabo til biblioteket, og der snakkes om muligheder for samarbejde. Samspil med biblioteket: Biblioteket vil gerne kunne tilbyde helt nye muligheder i samspillet med skolerne: lektiecafe, ude-læring. Et nyt, afgrænset læringsrum i biblioteket vil gøre det attraktivt at bruge biblioteket ikke bare som materialesamling men også som et aktiv i undervisningen. 7

8 BILLUND 1 JUNI 2013 SØNDERBORG BILLUND 1 2 JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? (navn og titel på alle) BILLUND 1 JUNI 2013 Hvad kan vi dele og hvordan? SØNDERBORG BILLUND 1 2 JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? BILLUND BIBLIOTEK Workshoppen blev afholdt på Billund Bibliotek d.16. Deltager kom fra; Billund Bibliotekerne Kulturskole Cocc; Capital of Children Compagny Den internationale skole i Billund Billund Skolen Børnenes Univers LEGO fonden Udviklingskonsulen Kulturelt Samråd Børne og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Kulturkonsulent Borgere Kirken Der blev gennemført 4 øvelser: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor fire overordnede fokusområder Et døgn på fremtidens bibliotek 4. Dogmer for det gode partnerskab i fremtidens bibliotek BILLUND BIBLIOTEK 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS BIBLIOTEK Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Gruppe: (navn og titel på alle) Bibliotekets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG BILLUND BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS BIBLIOTEK Bemærkninger: MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET Gruppe: (navn og titel på alle) MET MØDEMET MET MØDEMET Et døgn på fremtidens bibliotek 5. MET MØDEMET MET MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Billund Bibliotek skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. 4. Sådan udfyldes spillepladen Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: MØDEMET Hvad kan / skal Billund Bibliotek tilbyde i denne kategori: Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Udfyld gerne ud fra 4 rumstænkningen; dvs... MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET MET MØDEMET SØNDERBORG BILLUND BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS BIBLIOTEK Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik BILLUND BIBLIOTEK DOGMER For det gode partnerskab i fremtidens bibliotek Gruppe: Det operationelle niveau Skriv her fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det strategiske niveau (kan eksempelvis være en fast kadence af planlagte tematiske satsninger, hvor hver institution bidrager). Gruppe: (navn og titel på alle) Det strategiske niveau Skriv her fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det operationelle niveau (kan eksempelvis være det tværfaglige udviklingsteam, som sammen udvikler og koordinerer aktiviteterne ifm. en fælles tematisk satsning) Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor de fire overordnede fokusområder Dogmer for det gode partnerskab i fremtidens bibliotek Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens bibliotek ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål Indretning / inventar Gode naboskaber 8

9 Opsamling på øvelse 1 4 S TÆNKNING UNIKKE LÆRINGS, UDE/INDE INTERNATIONALE RELATIONER FORMIDLES DIGITALE MEDIER ÅBNE BILLUND CENTRET OP SYNLIGGØRE AKTIVITET OG FAGLIGHED SE LANGT SKABE / EKSPERIMENTERE MED VAND IT TILBUD UDVIDES, FLERE PCÉR Storytelling digital FORDRAG STUDIE, MERE LEKTIECAFE, LÆSESAL Boggnakserne klub ÅBNE HUSET OP / SAMHÆNG Animation SAMSPIL MED SKOLER Fysisk udfoldelse LEGO Skypevæg Sundhed og motion, endomondo Natur, videnskab EFFEKTIV SKILTNING SKOLEBIB Senior it undervisning LEGEPLADS UDVIDE VIDEN BØGER UD ALLEREDE I FORHALLEN Kerneydelse = bøger OPLYSE OM AT ALLE ER VELKOMNE Event aktivering i øjenhøjde Udnytte kælderen SPØRGE DE UNGE HVAD DER SKAL TIL... Udendørs læsesal UNDREN Verden, international, udnyt uderum, halvtag, lounge MERE FÆLLESSKAB MELLEM CENTERETS PARTNERE Tænke kirkens faciliteter ind Løberuter og cykelruter Opdateret viden Analog skattejagt DEL AF BYUDVIKLINGEN OG BØRNENES HOVEDSTAD Legerum til fri leg Børnetårn INGEN GARDINER NÅR DER ER LUKKET Musikbobbel Informativt opdateret Bogen til pensionister og omvendt? Glasvægge OLE OPFINDER, EKSPERIMENTERENDE Facilitator PERFORMANCESCENE, INDE / UDE Små rum til udklædning, rollespil SAMARBEJDE OG UDSTILLING MED KULTURSKOLEN Easy acces Film / værksted Musikværksted Tilbygning - REMIDA center materiale bank, bæredygtighed RYTME, ÅRSHJUL, SAMARBEJDSPARTNERE Uforpligtende aktiviteter Kreative værksteder for alle. Dag børn / aften erhvervsliv Trappemøbel/scene/madpakke sted Bruge forhal, teatersal BØRNEKULTUR ÅBNE VÆRKSTEDER, HUSKUNSTNERE Ny sal Hjælp til ældre IT workshops, m digital kunst REDIGERING AF MET AD HOC INTERNATIONALITETER, BIDRAG FRA BORGERE I VERDENSDELE(ORGANISERET) DIGITALT Mulighed for fortrolighed Kaffe INTERNATIONAL Mulighed for medbragt mad udendørs LIG BØRNEAFDELING SEPARERE BORGERSERVICE Uformelle møde CAFE I SAMHÆNG MED BIBLIOTEK Mødested i cafe til foredrag osv. PRODUCERE, OPFINDE MULTIFUNKTIONALITET MINDRE SCENE INDE OG UDE AKTIVE MØDESTEDER FOR ALLE I SAMARBEJDE MED ANDRE I BC UFORMELLE MØDE FORTROLIGHED 9

10 Opsamling på øvelse 2 Husk at det kan være vigtigt for børn at få voksnes respons og opmærksomhed på det de laver. Vi skal vise vores aktiviteter og få en synlig aktivitet foran huset. Et værksted med kontakt og åbenhed til dem der passerer forbi. Scener inde såvel som ude, gerne med visuel kontakt. PRODUCERE/UDSTILLE/OPFINDE SCENE - INDE/UDE Roder, sviner, kræver plads. Der eksperimenteres, bruges og produceres med forskelligt materiale, og forskellige redskaber. Der præsteres og udstilles Afgrænset rum, synlige rum, kunne rumme både kortere og længere forløb, håndvaske tæt på, bruge forhallen, værksteder og ad hoc rum - på bib og andre steder i BC + udenfor, bruge ydermure til spot Flere funktioner, robusthed, åbent rum, håndvaske, depot, adgang til stort udvalg af materialer, it muligheder, ude og inde, fleksibilitet Samarbejde med kulturskolen, centeret som helhed, Lego, børnebibliotek, væk fra borgerservice Spontan optræden, opleve andre optræde, mulighed for mange aktiviteter på scenerne,: læse,kravle, bevægelse, bogreol, udstilling Synligt sted, inde og ude, scene skal være forbundet inde og ude, mulighed for film, lys, lyd IT, spændende mindre scene, intim, statisk trappescene, udklædningsdepot, spotlys, mikrofoner Børnebibliotek, Kulturskolen, Billund Amatørscene 10

11 Opsamling på øvelse 2 MØDEMET Husk skoleklasserne - hvor kan Husk siddepladser til forældre i! de samles, og vende tilbage til? yderkanten af børnezonen. Børn skal kunne udfolde sig - Enkle rum kan bruges af men ikke over det hele... mange til flere formål.! Et møderum med fleksible vægge, mulighed for inddeling til mindre zoner. Et inspirationsrum til børn skal bruge alle flader! Og have kontakt til de voksne. Reoler der er fleksible, måske med dele der kan aflukkes, så folk kan opbevare projekter til næste gang de mødes. FLEKSIBLE FRI LEG, LEGEOMRÅDER SELVBETJENING OG SERVICE Fleksible rum afgrænsing, skoleklasser, foreninger, fællesskaber, undervisning, læsekreds Børnefamilier Alle borgere der er selvhjulpne Lukkede rum, glasvægge, centralt rum men flytbart(skydevæg) Lyddæmpende underlag, gulvbelægning, udgang til det fri, zone/farvekodeafgrænsning Aflåste zoner, overskuelighed Borde og stole, hæve sænke, it opkobling, trådløst, gruppeborde på hjul, lysdæmperfunktion Lyddæmpende gulvbelægning, sofaer, legetøj, bogreoler i øjenhøjde, børne pcér Reoler der giver overskuelighed, hæve sænke reoler, aflåselige zoner Kirken, konfirmander, minikonfirmander, musikskolen, venterum Forældre - afslapning og mulighed for at arbejde imens. børnene leger. Pensionister fra cafeen, aftensmad 11

12 Opsamling på øvelse 2 MET! Tænk de nære udearealer ind som bibliotekets røde løber - det er jeres ansigt og invitation til folk udefra VI VIL SES!! Stil krav til inventaret - det skal kunne mere end bare at opbevare. Børn skal snakke med børn i andre lande - inspirere og udfordre hinanden. Bibliotekets uderum som et levende landskab Indretning i mange niveauer med mulighed for forandring og bevægelse En skype væg til børn så de kan kommunikere med børn i andre lande. UDENDØRS SYNLIGHED UNDREN OG UDFORDRING TAG VERDEN IND _ BØRN Skiltning og åbne adgangsforhold, venlig og imødekommende atmosfære, strøg kunder og faste kunder, international atmosfære Flere indgange, lounge, cafe, lys, glasrum /gæsteklasser International videnssti Info tavler, lounge steming, scener/pladser til både xfactor og mere stille optrædener. Trappe plateau ved facade til ophold. Alle beboere i centeret - kirke, kulturskole, kunstforening, borgerservice, bibliotek, lokalhistorisk skole, gæsteklasser, politikere. Kirken kan have samtaler udenfor - både grupper og en til en. Nysgerrighed, legende tilgang Bevægelsesfremmende indretning skal give lyst til bevægelse... Lyddæmpende gulvbelægning, sofaer, legetøj, bogreoler i øjenhøjde, børne pc er. Kulturskolen, skolerne, kirken, Lego, foreninger, DR, medier, lokalhistorisk arkiv International atmosfære, selvhjulpne Aflåste zoner, overskuelighed Skypevæg til børnedialog på tværs af verden, videnssti, videnspendant til Legos verden. 12

13 Opsamling på øvelse 2! Biblioteket som et særligt sted for nærvær og fordybelse - mellem børn og forældre. Kan bruges af mange til rigtig mange formål. Det skal være blødt og indbydende.! Et børne-bygge projekt - et signal om at dette er et sted for børn, der kan se langt! Rolige rum til fordybelse for de ældre. Centralt beliggende. En rund læsehule med bløde vægge og møbler. En voksen læser op i midten, eller børn læser sammen eller hver for sig. Et børnetårn - tydelig markering af at her sker noget! Det rolige, afgrænsede læringsrum - for aktiviter der kræver ro og fordybelse. LÆSEHULE LEG OG LÆRING / ÅBENT ÆLDRE OG MEDIER Fordybelse og ro, møde noget som de ikke møder derhjemme, små børn 2-9, (nuværende baby cafe kan trækkes ind i bibliotek) Afgrænset/afskærmet rum hvor man ikke forstyrrer, centralt placeret i børneafdeling, væk fra informationen Også plads til de voksne, møbler i voksenhøjde hyggelig hule, bløde møbler, højtlæsningsplads for voksne Kirkens minikonfirmand, magasin område, Børnenes Hovedstad årige, mulighed for gruppe arbejde evt. for hele skoleklasser, opsøger selv viden i biblioteket, mulighed for at efterlade sine værkstedsaktiviteter og vende tilbage Oplevelsestårn, aktivitetsrum foregår i et tårn med hylder..., udendørs rum til inddragelse af naturen. Sparsomt møbleret, gulvtæppe i småbørnsområde, forskellige højder og materialer - gulve Mødelokaler, inddrage torvet, fællesområder, caféen leverer forplejningen 60+ formentlig udenfor arbejdsmarkedet, og 60+ med børnebørn Rum med ro, selvstændige lokaler, ikke for langt til toiletterne, ikke for langt til kaffemaskinen Indrettede rum med pc osv. fast inventar, god belysning Kirken, Caféen har en udestation, samarb. med ældresag 13

14 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek UDNYT DØGNRYTMEN Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Billund haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som biblioteket vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge biblioteket. På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. TEENAGERE, og TEENAGERE, og SKOLEKLASSER, BØRNEFAMILIER, DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJERE; MØDRE- GRUPPER EFTER SKOLE BØRN, VOKSNE, ÆLDRE, ÆLDRE, BESØGENDE I BYEN,

15 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek UDNYT DØGNRYTMEN Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter: FROKOST + PECHA KUCHA. Præcist rammesat frokost med korte inspirerende kulturindslag - oplæsning, musik, dans. Afvikles i samspil med caféen. for børn og voksne. EAT AND READ Familier kan blive på biblioeket og spise aftensmad sammen - og måske leger børnene videre mens de voksne får besøg af en forfatter der læser op, eller en fortæller om nye bøger - eller giver en personlig anmeldelse. Nogle gange kan det foregå på engelsk, så internationale familier har mulighed for at deltage. Kan ske i samarbejde med Caféen. FORFATTERSKOLE Som aktivitet for unge: Her kan du arbejde både analogt og digitalt - TIlbagevendene undervisning der danner netværk af unge med interessefællesskab. Der kobles undervisere på, forfattere, kunstnere, digtere mm. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED KREATIVE PROJEKTER Tilbud til børn/unge efter skole - et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter. Mulgihed for at trække ud, så der signaleres aktivitet og liv til forbipasserende DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED LÆRING Tilbud til klasser / daginstitutioner. Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over bibliotekets projektrum som base for gruppen. Man kan opbevare materialer, udstiulle projekter, osv PROJEKTVÆRKSTEDER For voksne og ældre. interessestyrede fællesskaber, og en aktiv platform for de lokale aktiviteter. Oplysning og fortælling om nye emner som ramme - man kommer fordi man brænder for et emne! 15

16 Bibliotekets rum AKTIVITETER OG SAMMENHÆNGE Som tidligere beskrevet består biblioteket i Billund af ét stort rum, som rummer en voksenafdeling, en børneafdeling samt borgerservicefunktion. Herudover en række arbejdsstationer til personalet i et semiafgrænset område. Men som en del af kulturcentret har biblioteket inden for max. 100 meters afstand adgang til en stor kultursal, til veludstyrede mødelokaler og til værksteder. Samtidig ligger centret på en stor naturgrund med meget attraktive udearealer med to direkte adgange fra biblioteket. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Billund fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretning, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have, og med dette afsæt, hvor de forskellige aktiviteter mest optimalt kunne udspille sig. Fire ønsker vedr. udnyttelsen af rum og rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige: Dels ønsket om at skabe stærkere koblinger til centrets andre rum Dels ønsket om at aktivere de attraktive udearealer ÅBENT PROJEKTVÆRKSTED INDE I CENTERET, UDEAREAL FOR BØRN MINDSTE BØRN. VOKSNE MET MELLEM BØRN, TEENS VOKSNE ÅBENT PROJEKTVÆRKSTED UDENFOR Og endelig ønsket om at etablere et afgrænset læ ringsrum/møderum i en del af det eksisterende biblioteksrum PERSONALE HURTIG ZONEN: FORTROLIGT MØDE Og endelig ønsket om at biblioteket skulle initiere og invitere til flere kreative, værkstedsbaserede aktivite ter. Men at disse kunne foregå andetsteds i centret. PRIMÆR ANKOMST Optimering af organisering 16

17 Inde Udfordringer og muligheder Biblioteket vil generelt gerne styrke samarbejdet med de lokale skoler. Der er desuden aktuelle overvejelser igang om muligheden for at være skolebibliotek for Den Internationale Skole. I dag er en stor del af biblioteket indrettet som børneafdeling for særligt mindre børn, mens der ikke tilbydes lignende faciliteter til de lidt større børn i skolealderen. Samtidig er der begrænsede muligheder for ophold og hyggesnak i voksenafdelingen, som er præget af en ret så massiv materialepræsentation. Derfor fik deltagerne på workshoppen til opgave at arbejde med hvor der især var brug for nye rum & rammer for at kunne understøtte de ønskede aktiviteter og særlige brugerbehov. Blandt de ønsker og behov for rum og faciliteter, som fremkom på workshoppen, fyldte disse særligt meget: Inspirationsrummet Det kreative værksted Inspirationsrummet: Et område i biblioteket som skal indrettes med mulighed for hurtigt at kunne rydde rummet og gøre plads til arrangementer for børn såvel som voksne Børnezoner: Særlig zone for de lidt større børn og teenagerne. Fokus på tydelige markeringer af overgange. Zonerne kan oplagt have overlap med computerområder. Herudover en særlig zone for de mindste børn med invitation og redskaber til rolige aktiviteter og fantasileg. Meget gerne med opholdsmuligheder for forældre og pædagoger i kantzonen. Børnezoner Læringsrummet Det kreative værksted: Et værksted for både børn og voksne med mulighed for kreative forløb på egen hånd eller styret, eksempelvis af inviteret huskunstner. Dette kan også opnås gennem en opdatering af de eksisterende værkstedsfaciliteter i centret. Læringsrummet: Der ønskes et særligt afgrænset rum til læringsforløb og undervisning for større grupper, børn såvel som voksne. 17

18 Ude Udfordringer og muligheder Billund Centret og biblioteket ligger placeret på en stor naturgrund med meget attraktive udearealer med to direkte adgange fra biblioteket. I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek og by, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket? Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som rød løber til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum ikke mindst i sommersæsonen, hvor der er ganske mange turister i Billund og hermed potentielle brugere til et gratis kulturtilbud som alternativ til LEGO og Lalandia. Herunder: Væksthus / orangeri, mulighed for ophold og projektarbejde, der bliver synligt året rundt. Børneværksteder udenfor, evt. i forbindelse med børneområdet indenfor. Tematiserede værksteder styret af bibliotekarer eller frie eksperimenter. Udendørs legeinstallationer Børneværksteder Væksthus/orangeri En vidensti med indbyggede muligheder for at aktivere information og oplevelser. Udendørs legeinstallationer der udfordrer børn til leg og læring - bruge kroppen på nye måder. Videnssti Inspirationssti der inviterer indenfor. Skal vække nysgerrighed for de lokale såvel som de besøgende børn fra hele verden, og lede dem mod bibliotekets inde og ude 18

19 DOGMER For det gode partnerskab i fremtidens bibliotek i Billund Dogmer for et styrket samarbejde på det strategiske niveau: Partnere er forpligtede til at bidrage Ligeværdighed Årshjul - temaer, faste arrangementer 4. Fokus på børns roller/tilgang 5. Vi tænker på tværs Dogmer for et styrket samarbejde på det operationelle niveau: Nemme adgangsforhold Sparring - systematisk Brugerinddragelse - børn 4. Partnerskaber afsøges systematisk 5. Husk politisk niveau. 19

20 Skab mere plads og invitation til ophold ved at reducere materialesamlingen i voksenafdelingen. BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Billund Bibliotek har en målsætning om at være multifunktionelt, indbydende og overskueligt. Der vil være en lang række forskellige tilbud, som skal være nemme at finde frem til og nemme at anvende for borgere og udenlandske besøgende - både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Bibliotekets udvidede åbningstid vil følge den generelle åbningstid i Billund Centret og skabe væsentligt mere liv i Billund Centret. Indretningen skal derfor tage hensyn til den nye driftsform. Styrk de visuelle linier indefra til udearealerne, gennem børneafdeling såvel som voksenafdeling. Definer et afgrænset rum til klasser og grupper. Dette kan også være møderum og sted for fortrolighed - og informationsaftener for udlændinge, der så lærer biblioeket at kende. Et andet centralt indsatsområde for biblioteket er at bidrage til udviklingen af børns fantasi, kreativitet og læring. Dette skal primært ske ved at skabe et interaktivt og eksperimenterende miljø, hvor inviterer til leg, bevægelse og læring. Billund Bibliotek ønsker rum og rammer, som kan understøtte denne målsætning. Et tredje indsatsområde er ønsket om at kunne yde en forbedret borgerservice for udenlandske medarbejdere fra kommunens virksomheder og det stigende antal turister fra mange lande. Biblioteket skal hermed være et internationalt servicecenter, hvor bibliotekets ydelser såvel fysisk som digitalt er tilgængelige for ALLE borgere. Bryd rammerne og få aktiviteter udenfor, til inspiration for alle... 20

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING HVORFOR ET MODELPROGRAM? Øget digitalisering og indvidualisering Øgede sociale

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad

En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad Christian Hansen, Projektmedarbejder, Billund Bibliotekerne & Borgerservice Vinder af et skræddersyet workshopforløb Projekt:

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK VÆRDIKÆDEDIAGRAM Hvordan kan aktiviteter flytte mellem de forskellige

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Architects. Architects

Architects. Architects Architects Roskilde Bibliotekerne er kommunens levende mødested for alle borgere. Det er borgernes vigtigste adgang til oplevelser, læring, viden og møder på tværs af generationer og baggrund. Roskilde

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no SAMBRUG AF M2 BRUGER WORKSHOP 02.12.2014

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND

FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND AFSLUTTENDE EVALUERINGSRAPPORT FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND AUGUST 2015 ERNE BIBLIOTEKET H REOL Å P E G E L Å M E N VOR BØRNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Vinder af en designworkshop

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 9 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no FORSLAG TIL INDRETNING AF BALLERUP

Læs mere

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

BØRNEKULTURELLE FYRTÅRNE

BØRNEKULTURELLE FYRTÅRNE Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BØRNEKULTURELLE FYRTÅRNE TIL WORKSHOP D. 12.06.2014 Foto: Capital of Children Company DELTAGERLISTE

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommen En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommens ombygning Trommen og biblioteket er tegnet af arkitekt Knud Munk og stod færdigt i 1987. I Trommens arkitektur, er

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE GRAFISK UDKAST TIL BIBLIOTEKERNE VOLLSMOSE OG TARUP LYDBØGER PAS FILM NemID FAGBØGER UNDERVISNING HOBBY DIGITAL BØRN ROMANER LÆSE LET KRIMIER SPÆNDING SCIENCE FICTION badges til bibliotekarerne evt. t-shirts

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER BOGLDEN (RØD) I rollespillet spiller I de unge fra gruppen Bogladen. I mener, at biblioteket skal tilbage til at et sted, hvor det handler om bøger. Så mange bøger som muligt! Det vigtigste er, at man

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere